You are on page 1of 4

TpNopuZlcn

z@' iqeti neko6

nam

je dijete!

karj i kaljica te iz dana u dan govorili: Ah,


da
ti i. se zerja nije ispunila. Jed-nom se krarjica

kupala, kadli iz vode izide Laba i progovori,


- Tvoja ie se zerja ispuniti; prije nego sto pro<ie godina dana,
rodit eS ker.
to aba prorekra, to se obistinilo. Krarjica
rod,a zensko dijete,
tako lijepo da kalju ne bijae druge
ved prirediti veliku sveanosr,
na koju nije pozvao samo rodake,
[rijaterl i znance n"go i gatalice
da budu prema djetetu prijazne i otr".
svega ih bijase trinaest u
njegovu krarjevstvu; kako je imao
samo dvanest zlainih tanjura iz
kojih su trebare jesti, morara jedna ostati
kod ku6e.
Sveanost bila wlo raskosna; a kad
se primakla kaju, gatalice
obdarie dijete svojim divnim darovima: jedna
trepoeu, druga rjeporom, tre6a bogarstvom i svime
ostarim to se nu ,i",, moze
pozeljeti' Kad njih jedanaest izreklo
svoje prorosrvo, evo ti iznenada
trinaeste. ona se htjede- osvetiti
Sto je nisu pozvari; ne pozoravivi
i
ne pogledavsi nikoga, vikne:
- Kraljevska 6e se k6i u svojoj petnaestoj godini ubosti vrerenom
i umrijet ie. - Ne rekavii vise ni iijeri,
otrene se i ode iz dvorane.
svi se prestrase. Nato istupi dvanaesta
sto je jos trebara re6i
svoje prorostvo, ari vise nije ,nogtu
ukinuti onih opakih rijei nego ih
samo ublaiti, pa ree:
- ,OrO, to neie biti smrt: stoljetnim e snom usnuti kraljevska
OU,.
256

Daspasisvojedargodijeteodnesree,narediokraljdasesva
bude newetena u drzavi spale. No prorowa se ispunila: dievojka
obinoliiepa,kreposna,milairazumnateiujesvatkomoraozavoljeti im bi ie vidio.
petnaestu
Dogodi se to upravo na dan kad ie dievoika nawila
dvorima
na
godinulNe bi ni kralja ni kraliice kod ku6e: kraljevna
po dvorima, zavirivala
ostala sasvim sama. Tumarala tako tamo-amo

uizbeiodajei,napokon,dospjeladonekihmalihwata.Ukljuanici

la

g,

*,

E
u
iz

=
L

re

ii

biozahrdaokliu;kakogaokrenu,wataseotvorie,akadunutra,a
prede
to u izbici sjedi stara zena s wetenom u ruci i marliivo

radi ovdje?
- Predem

kudelju.

-Dobardan,staramajice_pozdravijekraljevskak6i._Sto

odgovori starica i kimnu glavom'


- zapita djevojka pa uze
- to je to, to tako veselo skae?
prorowo;
weteno da prede. No im ga dodimu, ispuni se arobno
tu staiae, i
kraljev,ra ssubode u prst. ti[ as pade u postelju, koja
zaspa dubokim snom.

257

Taj se san prosiri na itav dvor. usnuse

kalj i kaljica koji upravo


bijahu stigli ku6i i usli u dvoranu; usnuse i svi dvorjanici,
zaspase i
konji u 5taii, psi u dvoristu, golubovi na kovu, muhe na zidu...
I
vatra to plamsase na ognjistu utinja i zaspa; peenka prestade
cwati, usnu i kuhar; pustio momka kojega je zbognemara
htio za
kosu epati. I vjetar utihnu te na drvedu pred dvoiima
ni listid vise
ne zatitra.
oko dvora porasla tmova Livrca pa se iz godine u godinu sve
vie dizala i, napokon, opkolila itave dvore i uzrasra preko
njih te se
nita vi5e nije vidjelo, ni sama zastava na krovu. po
itavoj zemlji
kolala pria kako tamo spava TmoruZica tako je nazivahu.
Povremeno dolazili kraljevi6i i htjeli kroza zivicu u dvore,
ali nisu
uspijevali. Kao da ima ruke, trnje se vrsto drLalo; mladidi
bi za nj
zapinjali, ne bi se mogli vise otkinuti i jadnici bi ginuli.

Nakon mnogo, mnogo godina opet dode neki kraljevid u


onu
zemlju i u gdje neki starac pripovijeda o trnovoj Lci iza
koje stoje
dvori; u njima ved stotinu godina spava krarjevska k6i, po imenu
Trnoruzica, a s njome kalj i kraljica i sve sto bijase Livo
nidvorima.
osim toga, doznao kaljevid od svoga djeda kako su mnogi
krarjevidi
pokuali prodrijeti kroz rrnovu zivicu, ari za
nju zapeli i nevorjno
poginuli.

Ne bojim se _ odluno e mladi, posto je


uo priu o
zaaranim dvorima. _ Idem tamo
da vidim Iijepu kraljevnu. _
Premda ga je dobri starina odvra.ao,
kr-arjevi. ga ne htjede

poslu5ati.

Medutim, sro godina ve6 prosro pa


dosao

dan kad se
Tmoruzica trebala probuditi. Kai
se krarjevi. pibrizio tmovol zivici,
bili to sve sami veliki lijepi cvjetovi; cvjetovi
. ,ur.ukti i pustili ga
zdrava i Liva unutra, a zadm se iza
njega zatvor,i i niti opet prava
Zivica. U dvoristu nade konje i sarene.lovake
pse gdje spavaju; na
kovu vidje gorubice s gravicama pod kilom.
rua,ij , ku6u, a to
muhe jo spavaju na..zidu, u kuhinji
kuhar arzi rutu tao da hoie
dohvatiti momka, a djevojka sjedi pred
crnom kokoi kao aa ee
1e
operuati.
Zatim pode dalje i vidje gdje u dvorani
svi dvorjanici spavaju, a
gore pred prijestorjem.reze krarj
i karjica. Kud godlr",'r*oa tiho
te moga5e uti svoj dah; napokon dode
do ;o*l;i-*or, *u,u
izbice u kojoj spavae TrnoruZica.
Kraljevna leZase, a bijase tako
lijepa da kaljevi ne mogase s nje
oiju skinuri; on ," *gn" ,"
1"
poljubi' u taj as Tmoruzica otvori oi,
razbudi se i ljubazno ga
pogleda' Zatim sidu s tornja, a tad
se probude krarj i krarjica i svi
dvorjanici: gledahu jedno drugo, ne
snalaze6i se od irO"niu.
Probudili se i konji u sraji te se stari
otresati; i rovaki psi skakali i
maha-li repovima; golubovi na krovu
izvukli glavice ispod krila, stali
se ogledati i odletjeli u polje; oZivjele
i muh na zidri rizbudila se
varra u kuhinji, stala pramtjeti i kuhati jero;
peenu pli--cwila,
kuhar udario momka te ovaj wisnuo,
a sruskinja operusara koko.
Napokon proslav,i svadbu, raskosnu
i sjajnu, te karjevi. pozivio s
TmoruZicom zadovoljno sve do smrti.

259