Sie sind auf Seite 1von 10
LEVELLING LASER 500 (F0150500 ) GB INSTRUCTIONS page 7 PL INSTRUKCJA strona 27 F

LEVELLING LASER

500 (F0150500

)

LEVELLING LASER 500 (F0150500 ) GB INSTRUCTIONS page 7 PL INSTRUKCJA strona 27 F

www.skileurope.com

46 TR KILAVUZ sayfa 26 www.skileurope.com SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 4825 BD Breda -
LEVELLING LASER 500 (F0150500 ) GB INSTRUCTIONS page 7 PL INSTRUKCJA strona 27 F INSTRUCTIONS

LEVELLING LASER

500 (F0150500

)

LEVELLING LASER 500 (F0150500 ) GB INSTRUCTIONS page 7 PL INSTRUKCJA strona 27 F INSTRUCTIONS
GB
GB

INSTRUCTIONS

page 7

PL
PL

INSTRUKCJA

strona 27

F
F

INSTRUCTIONS

page 8

RU
RU

ИНСТРУКЦИИ

страница 29

D
D

HINWEISE

Seite 9

UA
UA

ІНСТРУКЦІЯ

страница 30

NL
NL

INSTRUCTIES

bladz. 11

GR
GR

O∆ΗΓΙΕΣ

σελιδα 32

S
S

INSTRUKTIONER

sida 13

RO
RO
BG
BG
SK
SK

INSTRUCØIUNI

pagina 34

DK
DK
N
N

INSTRUKTION

side 14

YKA3AНИЕ

страница 35

ANVISNINGEN

side 15

POKYNY

strana 37

FIN
FIN

OHJEET

sivu 17

HR
HR

UPUTE

stranica 38

E
E

INSTRUCCIONES

pág. 18

SCG
SCG

UPUTSTVA

stranica 40

P
P

INSTRUÇÕES

pág. 20

SLO
SLO

NAVODILA

stran 41

I
I

ISTRUZIONI

pag. 21

EST
EST

KASUTUSJUHEND lehekülg 43

H
H

LEÍRÁS

oldal 23

LV
LV

LIETO◊ANAS

lappuse 44

CZ
CZ

POKYNY

strana 24

LT
LT

INSTRUKCJIA

puslapis 46

TR
TR

KILAVUZ

sayfa 26

www.skileurope.com

46 TR KILAVUZ sayfa 26 www.skileurope.com SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 4825 BD Breda -
1 2 3 C F B A E D G K H J L 4
1
2
3
C
F
B
A
E
D
G
K
H
J
L
4

2

5 B 6 F o 90 C H 7
5
B
6
F
o
90
C
H
7

3

8

8
9 F K D= K H J K
9
F
K
D=
K
H
J
K

0

0

4

!

!

@

90 o
90 o

#

J K H L 5
J
K
H
L
5
$ % L R T V W P Q S M M M M
$
%
L
R
T
V
W
P
Q
S
M
M
M
M

6

Dreifußständer L # Zur Benutzung des Gerätes gemeinsam mit einem Dreifuß

- montieren Sie das Gerät mittels Ausrichtstift J auf Nivellierplatte H

- schrauben Sie Dreifußständer L auf einen Dreifuß mit einem Normgewinde 1/4-20 UNC

- setzen Sie das Gerät mit Nivellierplatte auf Dreifußständer L

! achten Sie darauf, dass das Gerät sicher am Dreifußständer befestigt ist

Laserbrille (nur bei +SET Ausführung) $

- zur besseren Betrachtung der Laserlinie

! diese Brille schützt Ihre Augen nicht vor Laserstrahlung

Dreifuß (nur bei +SET Ausführung) %

- klappen Sie den Dreifuß auf

- stellen Sie die Länge von 3 Schenkeln mit Knöpfen M ein

- verstellen Sie die Länge von Stange P mit Knopf Q

- montieren Sie zuerst Adapter R an Dreifußständer L, bevor Sie ihn am Dreifuß montieren

! achten Sie darauf, dass der Dreifußständer sicher am Dreifuß befestigt ist

- nivellieren Sie zuerst den Dreifuß mit Griff S, Knopf T und Libelle V, bevor Sie das Gerät selbst nivellieren

- benutzen Sie Knopf W zum Drehen des Dreifußständers um seine Achse

PFLEGE

Das Gerät weder ständiger Vibration noch äußerst hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen

Das Gerät stets drinnen in seinem schützenden Karton/Koffer aufbewahren

Das Gerät stets von Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung freihalten bzw. fern halten

Das Gerät mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen

! vor Reinigung der Linse stets die Batterien herausnehmen

Das Gerät in keiner Weise zerlegen oder modifizieren

Nicht versuchen, irgendeinen Teil der Laserlinse zu wechseln

GARANTIE / UMWELT

Dieses Skil-Produkt wird im Einklang mit gesetzlichen/landesspezifischen Bestimmungen garantiert; durch normalen Verschleiß, Überlastung oder unsachgemäßen Umgang verursachte Schäden sind von der Garantie ausgenommen

Bei Reklamationen schicken Sie das Gerät unzerlegt nebst Kaufnachweis an Ihren Händler oder die nächste Skil Kundendienststelle (Anschriften siehe www.skileurope.com)

Gehäuse und Batterien des Gerätes für umweltfreundliches Recycling getrennt entsorgen

11

NL
NL

Laser-waterpas

INLEIDING

Dit apparaat is bestemd voor het bepalen en controleren van nauwkeurig waterpas verlopende horizontale en verticale lijnen en alle hoeken daar tussen in door middel van laserstraal-projectie

Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, aandachtig deze gebruiksaanwijzing evenals de waarschuwingssticker op het apparaat 1

Let met name op de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen; het niet in acht nemen hiervan kan ernstige (oog)verwondingen tot gevolg hebben

Bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze later nog eens te kunnen raadplegen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

500

Lasertype

650 nm

Laserklasse

2

Maximaal uitgaand vermogen Energievoorziening Geschatte levensduur van batterijen Optimale gebruikstemperatuur Gewicht Nauwkeurigheid

1 mW 2 x AA(LR6) / 1,5V batterij 40 uur onafgebroken met alkaline batterijen -1 tot 40°C 1,2 kg maximale afwijking van +/- 12 mm op een afstand van 10 meter

VEILIGHEID

Kijk niet in de laserstraal (stralingsgevaar) 2

Richt de laserstraal niet op personen of dieren

Plaats het apparaat niet zodanig, dat iemand bedoeld of onbedoeld in de laserstraal zou kunnen kijken

Gebruik geen enkel optisch vergrootmiddel (zoals vergrootglas, telescoop, of verrekijker) om in de laserstraal te kijken

De waarschuwingssticker op het apparaat niet verwijderen of beschadigen

Het apparaat niet gebruiken in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof

Het apparaat niet gebruiken wanneer er kinderen in de buurt zijn

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen, die jonger zijn dan 16 jaar

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan vermeld in de gebruiksaanwijzing

Gebruik alleen het originele toebehoren, dat voor dit apparaat bestemd is

Zet het apparaat altijd uit wanneer het niet gebruikt wordt

APPARAAT-ONDERDELEN 3

A Aan/uit schakelaar

B Deksel van batterijvak

C Instelwieltje

D Magnetische voetplaat

E Laserlicht opening

F

Libellen

G

Waarschuwingssticker

H

Nivelleerplaat

J

Positioneringspen

K

Verstelknoppen

L

Statief-voetplaat

GEBRUIK

Aan/uit 4

- zet het apparaat aan/uit door schakelaar A naar beneden/boven de drukken

! kijk niet in de laserstraal

! richt de straal niet op personen of dieren

! zet het apparaat altijd onmiddellijk na gebruik uit

Plaatsen van batterijen 5

! zorg dat het apparaat uitgezet is

- verwijder deksel B (linksom draaien)

- plaats 2 x AA / 1,5V batterijen (let op de juiste polen)

- zet deksel B terug (rechtsom draaien)

- haal de batterijen altijd uit het apparaat, wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt

- vervang altijd alle batterijen tegelijk

Werken met het apparaat 6

- projecteer een horizontale/verticale lijn door wieltje C helemaal naar rechts/links te draaien (zorg dat de

libellen in beide waterpassen F precies in het midden staan)

- projecteer een lijn onder een hoek van 0° tot 90° door wieltje C in één van beide richtingen te draaien totdat de laser-lijn de gewenste hoek heeft bereikt

- obstakels vóór het apparaat zullen de lijn-projectie niet beïnvloeden 7

- neem het apparaat in de hand om snel te controleren

of een lijn recht is of voor het op één lijn stellen van

twee referentie-punten 8

- gebruik nivelleerplaat H voor het nivelleren van het apparaat wanneer dit op een ondergrond staat

Projecteren van lijnen met gebruikmaking van nivelleerplaat H 9

- monteer het apparaat op nivelleerplaat H met gebruikmaking van positioneringspen J

- plaats het apparaat met de plaat op ieder vlak oppervlak op een zodanige wijze, dat een horizontale

of

verticale lijn wordt geprojecteerd op het object vóór

u

(= referentielijn)

- nivelleer het apparaat door verstelknoppen K op een zodanige wijze te draaien, dat de libellen in beide waterpassen F precies in het midden staan

! controleer de nivellering na elke beweging van

het apparaat

- voer metingen uit, waarbij de geprojecteerde lijn als referentie wordt gebruikt 0

- verticale lijnen zullen vanuit iedere hoek worden geprojecteerd zo lang als de libellen in beide waterpassen precies in het midden staan

- horizontale lijnen zullen vanaf iedere gewenste hoogte worden geprojecteerd zo lang als de libellen

in beide waterpassen precies in het midden staan

Magnetische voetplaat D 9

- voor het gemakkelijk plaatsen van het apparaat op nivelleerplaat H

12

- voor het plaatsen van het apparaat op ieder

metalen/metaalhoudend oppervlak of profiel

Horizontaal op één lijn plaatsen van objecten op aansluitende muren !

Verticaal op één lijn plaatsen van objecten op aansluitende oppervlakten @

Statief-voetplaat L # Voor gebruik van het apparaat in combinatie met een statief

- monteer het apparaat op nivelleerplaat H met gebruikmaking van positioneringspen J

- schroef statief-voetplaat L op een statief met een standaard-schroefdraad van 1/4-20 UNC

- plaats apparaat met nivelleerplaat op statief-voetplaat L

! zorg dat het apparaat stevig vast zit op de statief- voetplaat

Laser-versterkingsbril (alleen in +SET uitvoering) $

- om de laserlijn beter te kunnen zien

! deze bril beschermt uw ogen niet tegen laserstraling

Statief (alleen in +SET uitvoering) %

- vouw het statief uit

- stel de lengte van de 3 poten in met knoppen M

- stel de lengte van buis P in met knop Q

- monteer eerst hulpstuk R op statief-voetplaat L, voordat deze op het statief gemonteerd wordt

! zorg dat de statief-voetplaat stevig vast zit op het statief

- nivelleer eerst het statief met hendel S, knop T en waterpas V, voordat u het apparaat zelf nivelleert

- gebruik knop W voor het om zijn as draaien van de statief-voetplaat

ONDERHOUD

Stel het apparaat niet bloot aan voortdurende trillingen of extreem hoge of lage temperaturen

Berg het apparaat altijd binnenshuis op in zijn beschermende verpakking/koffer

Houd het apparaat altijd vrij van stof, vocht en direct zonlicht

Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en milde zeep

! verwijder altijd de batterijen vóór het schoonmaken van de lens

Haal het apparaat niet uit elkaar en breng op geen enkele wijze veranderingen aan

Probeer niet om wat voor deel van de laser-lens dan ook te veranderen

GARANTIE / MILIEU

Voor dit SKIL-product geven wij garantie volgens de wettelijk geldende bepalingen; schade, die terug te voeren is op natuurlijke slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van deze garantie uitgesloten

In geval van een klacht het apparaat ongedemonteerd, samen met het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde Skil service-station opsturen (de adressen vindt u op www.skileurope.com)

Ontdoe u van het apparaat door de behuizing en de batterijen te sorteren, zodat deze op een voor het milieu verantwoorde manier kunnen worden gerecycled

GB
GB

CE DECLARATION OF CONFORMITY

 
PL
PL

OÂWIADCZENIE ZGODNOÂCI CE

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents:

Niniejszym oÊwiadczamy ponoszàc osobistà odpowiedzialnoÊç, ˝e produkt wykonany jest zgodnie z nast´pujàcymi normami i dokumentami normalizujàcymi: EN 60 825-1.

 

EN 60 825-1.

   
F
F

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est

RU
RU

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ Мы с полной ответственностыо заявляем, что это изделие соответствует следующим стандартам или стандартизованным документам: EN 60 825-1.

en

conformité avec les normes ou documents normalisés suivants:

EN 60 825-1.

 
D
D

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60 825-1.

UA
UA

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТАМ ЄС Ми пpоголошуємо, на нашу виключну відповідальність, що цей пpодукт відповідає таким стандаpтам чи стандаpтизованим документам: EN 60 825-1.

NL
NL

CE CONFORMITEITSVERKLARING

 
GR
GR

CE ∆ΗΛΩΣΗ ΣYMBATOTΗΤΑΣ

Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 825-1.

∆ηλ ύµε υπευθύνως τι τ πρ ϊ ν αυτ είναι κατασκευασµέν σύµ ωνα µε τ υς ε ής καν νισµ ύς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60 825-1.

S
S

CE KONFORMITETSFÖRKLARING

 
RO
RO

DECLARAØIE DE CONFORMITATE CE Declaråm pe proprie råspundere cå acest product este conform cu urmåtoarele standarde sau documente standardizate: EN 60 825-1.

Vi

intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer

 

med följande norm och dokument: EN 60 825-1.

   
DK
DK

CE KONFORMITETSERKLÆRING

 
BG
BG

CE ДЕKЛАPAЦИЯ ЗA CБOTВETCTBИE

Vi

erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i

Декларираме на изцяло наша отговорност, че това изделие е съобразено със следните стандарти или стандартизирани документи: EN 60 825-1.

 

overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60 825-1.

   
N
N

CE SAMSVARSERKLÆRING

 
SK
SK

CE PREHLÁSENIE O ZHODE Vÿhradne na na√u vlastnú zodpovednos† prehlasujeme, Ωe tento vÿrobok zodpovedá nasledujúcim normám alebo normovanÿm dokumentom: EN 60 825-1.

Vi

erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er i

 

samsvar med følgende standarder eller standard- dokumenter:

 

EN 60 825-1.

 
FIN
FIN

CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA

 
HR
HR

CE DEKLARACIJA O UDOVOLJAVANJU STANDARDIMA Izjavljujemo pod svojom iskljuãivom odgovorno‰çu da ovaj proizvod odgovara sljedeçim standardima ili standardiziranim dokumentima: EN 60 825-1.

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 825-1.

E
E

CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 825-1.

SCG
SCG

CE DEKLARACIJA O ZADOVOLJAVANJU STANDARDA Izjavljujemo pod svojom iskljuãivom odgovorno‰çu da ovaj proizvod zadovoljava sledeçe standarde ili standardizovane dokumente:

EN 60 825-1.

P
P

CE DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:

SLO
SLO

DEKLARACIJA O PRILAGOJENOSTI STANDARDOM CE Izjavljamo z lastno odgovornostjo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi oz. standardiziranimi dokumenti: EN 60 825-1.

EN 60 825-1.

 
I
I

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

 
EST
EST

CE VASTAVUSDEKLARATSIOON Kinnitame ainuvastutajana, et antud toode on vastavuses järgmiste standardite või normdokumentidega: EN 60 825-1.

Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale

 

dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e

 

ai

relativi documenti: EN 60 825-1.

 
H
H

CE MINÖSÉGI TANUSITVANY

 
LV
LV

CE PAZIøOJUMS PAR ATBILST±BU STANDARTIEM Mïs ar pilnu atbild¥bu pazi¿ojam, ka ‰is izstrÇdÇjums atbilst ‰Çdiem standartiem vai standartizÇcijas dokumentiem: EN 60 825-1.

Teljes felelösségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék a következö szabványoknak vagy kötelezö hatósági elöírásoknak megfelel: EN 60 825-1.

CZ
CZ

CE STRVZUJÍCÍ PROHLÅ◊ENÍ

 
LT
LT

CE KOKYBñS ATITIKTIES DEKLARACIJA Mes atsakingai parei‰kiame, kad ‰is gaminys atitinka tokius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN 60 825-1.

Potvrzujeme na odpovπdnost, Ωe tento v¥robek odpovídå nåsledujícím normåm nebo normativním podkladüm: EN 60 825-1.

TR
TR

CE STANDARDIZASYON BEYANI Ye¤ane sorumlu olarak, bu ürünün afla¤ıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun oldu¤unu beyan ederiz: EN 60 825-1.

 
 
  04 SKIL Europe B.V. J. P. Houben

04

SKIL Europe B.V. J. P. Houben

  04 SKIL Europe B.V. J. P. Houben