You are on page 1of 24

EJERCICIO N

k
m
td
Fo
w
t1
t2

300

ton/m
ton.seg2/m
seg
ton
rad/seg
seg
seg

0.17

0.08
10
41.888
0.12
0.25

Solucin
partimos de la ecuacion de DUHAMEL
()=_ +_/ ++/ 2_^ ( )()

_
TRAMO I:
como:

()=0
t=0

V()=0

entonces:
()=1/ 2_0^ ( )()
4

la ecuacion de la recta es:

F()=3

reemplazando:
()=1/ 2_0^0(1/_ ) ()

integrando se tiene:

()= _/ (( )).... (1)

TRAMO II:

_ 2 _
=0.5 _

_(0 ), _0

para:

_(0 ), _0
hallamos

=0.5 _

()=3 _0/ (1cos ())

(_ )=

0.19781

()=3 _0/ (se())

(_ )=

-0.87090

la ecuacion de la recta es:

F()=2_0
reemplazando estos datos en la ecuacion de DUHAMEL
( )= .(_ )+(. )/ (_ )+ / 2_(._ )^

resolviendo la integral:
()=(2_0)/ 2_( . . _)^ () "

"
()=(2_0)/(^ ) ((

reemplazando arriba se tiene:


( )= .(_ )+(. )/ (_ )+( _ )/(^ ) ((_ )
2 _ 3 _
TRAMO III:
=2_
para

hallamos

_(0 ), _0

( 2 _ )=0.19781(_)+(0.8709)/ (_)+(2_0)/(^2 ) (1(_))

( 2 _ )=

-0.057293

(2_ )=0.19781(_ )0.8709(_)+(2_0)/ ((_))

( 2 _ )=

1.994034

la ecuacin de la recta es:

F()=_0
reemplazando en la ecuacin de DUHAMEL:

()=
.
.
(_)+((.)/
.
(_+
+
)+/ 2_(..
.
_)^

resolviendo la integral:

TRAMO

()=_0/
(2_((_)^ (
)
)"

"

()=_0/(^^ ) (((_

^(^_

()=
.
.
(

(( _ )).()
(

_ )+(.)/
( .
( _ )+

_
IV:

Para t = 3td

Hallamos ; Yo , Vo

( 3 _ )=
0.112082

( 3
_ )=

-2.739721

Reemplazando en DUHAMEL, sabiendo que F(t) = 0 :

()=.( _ )+(.)/ (_ ).. ()

EVALUACION POR IN
Para
:
0_

En la ecuacion (1)
()= 3 _0/(^2 ) (1())

0_

()= 3 _0/(^2 ) (1())

0.08

()=

Para
: 2 _En la ecuacion (2)
_

0.12

()=

Para : 3 _
En la ecuacion (3)
2_

0.24
Para :
3_

()=

0.197814760073

()=0.19781(_)+(0.8709)/

0.032280685120

()=0.057293(2_ )+1.9

0.112081628001

En la ecuacion (4)y(t)=0.112082cosw(t 3t _d )+(2

0.25

()=

0.075788635654

e DUHAMEL

2_

(. /)

(_+
(
/()

)
. _^

)=(2_0)/(^ ) ((_))

(_
_ )/(^ ) ((_ ))

2_0)/(^2 ) (1(_))

_0)/ ((_))

.(2)

(_+
+
)+/ 2_(..
.
_)^_0 ( )

()=_0/(^^ ) (((_

^(^(_))

)/ ( _ )+_/(^ )

)/ (_ ).. ()

POR INTERVALOS

^2 ) (1())

^2 ) (1())

0.197814760073

9781(_)+(0.8709)/ (_)+(2_0)/(^2 ) (1(_))

0.032280685120

=0.057293(2_ )+1.9903/1 ( 2 _ )+_0/(^2 ) (1( 2 _ )).(3)

0.112081628001

082cosw(t 3t _d )+(2.73972)/w senw(t3t_d ).. (4)

0.075788635654

( 2 _ )).(3)

Datos:

EJERCICIO N 2
k
T
m
td
F0
w
t1
t2

300
0.15
0.17
0.08
10
41.887902048
0.05
0.11
solucion

partimos de la ecuacion de DUHAMEL


+_
()=_ +_/ +
+_
/
2_

TRAMO I:

( )()

0_
()
( =0
como:

t=0

V()
( =0

entonces:
()=1/ 2_0^ ( )()

la ecuacion de la recta es:

F()=3_0

reemplazando:
()= 3 _0/ 2_0^ ()" "

integrando se tiene:
()=

_
_ /^_( (^
^ ) (( (
))

TRAMO II: _ 2 _

(1)

= _

para:

hallamos_(0 ), _0

()= 3 _0/(^2 ) (1cos( _ ))

(_ )=

()=(3_0)/ (sen( _ ))

(_ )=
la ecuacion de la recta es:

F()=_0 (3/_ )
reemplazando estos datos en la ecuacion de DUHAMEL
.+_(
()="0.19781" (_)+(.) )

+ . 2_

/)

1()=1/ 2_(_)^[_ (/_ )] ()

resolviendo la integral, se tiene:

1()= 3 _0/ [11[(_ )]]+_0/(_ ) [+_ [(_ )]

reemplazando:
=..
()=.= .

(_
)+(.) )+
.

/ (_

_
_[_ _/
[[

TRAMO III: 2_ 3 _
= 2 _
para

_(0 ), _0
hallamos

()=0.19781(_)+(0.8709)/ (_)+ 3 _0/ [1

(2)=

()=0.19781(_ )0.8709(_)+ 3 _0/ [[(


V(2)=

la ecuacion de la recta:

F()=_(0@)
reemplazando en la ecuacion de DUHAMEL:

.
()=
. . (_)+((.)/
.
(_+
+
)+/(2_( _
1()=1/ 2_( 2 _)^_0 ()
resolviendo la integral,se tiene:
()=_0/(^2 ) (1(2_))
reemplazando:
()=.(_ )+(. )/ (_ )+_
_/(^^ ) (( (

_^(_
_))
_

TRAMO IV:

3_
= 3 _
para

_(0 ), _0
hallamos

()=0.05936(2_)+1.169805/ (2_)+_0/(^
(3)=

()=0.05936(2_)+1.169805( 2 _)+_0/

V(3)=
la ecuacion de la recta:

F()=0
reemplazando en la ecuacion de DUHAMEL:
()=.= .

)+(
(
.
_ ).

/ (

=
.=
_) _

EVALUACION POR INT


Para :
0_

En la ecuacion (1)

()= 3 _0/(^2 ) (1

0.08

()=

Para :
En la ecuacion (2)
_ 2 _

0.12

()=

Para :
En la ecuacion (3)
2_ 3 _

0.16
Para :
3_

()=0.05936(

()=
En la ecuacion (4)

0.25

()=0.19781(_

()=

()=0.11819(3_

CIO N 2

F()
3 _0
2 _0

_0

( )()

()

(1)

2 _

_(0 ), _0

0.1978148

-0.8708985

a ecuacion de DUHAMEL
+ . 2_

/)

( )]

(_+

/(_^[_ ( /_ ( )

_0/(_ ) [+_ [(_ )]+[(_ )]/]

(_

_
_[_ _/
[[ [(_
)]]+_
_/(_ ) [+_ [(_ )]+[(_ )]/]

(_)+ 3 _0/ [1[(_ )]]+_0/(_ ) [+_ [(_ )]+[(_ )]/]

-0.05936093

(_)+ 3 _0/ [[(_ )]]+_0/(_ ) [1_ [(_ )]+(_)]


1.16980578

de DUHAMEL:

(_+
+
)+/(2_( _)^_ (
)
)

()

_
_/(^^ ) (( (

_^(_
_))
_

805/ (2_)+_0/(^2 ) (1(2_))


0.11819565

9805( 2 _)+_0/ ((2_ )

-1.95151567

de DUHAMEL:

OR INTERVALOS

()= 3 _0/(^2 ) (1())

0.1978147601

()=0.19781(_)+(0.8709)/ (_)+ 3 _0/ [1[(_ )]]+_0/(_ ) [+_ [(

0.0421733773

()=0.05936(2_)+1.169805/ (2_)+_0/(^2 ) (1(2_))

-0.059360935

()=0.11819(3_)+(1.9515)/ (3_)

0.089027642

2 _

3_

_ )]/]

.(2)

.(3)

.(4)

]]+_0/(_ ) [+_ [(_ )]+[(_ )]/]