You are on page 1of 65

PANDUAN MEREKOD PRESTASI MURID PEN

Pelaporan Pendidikan Kesenian Tahun Satu ini mengandungi enam helaian iaitu :
i. Panduan Merekod Prestasi Murid
ii. Maklumat Sekolah
iii. Senarai semak guru
iv. Rekod Pretasi Murid
v. Laporan Individu Murid
vi. Graf Pencapaian Kelas

Guru perlu mengisi helaian:


i. Maklumat sekolah
ii. Senarai semak guru
iii. Rekod Pretasi Murid (Lajur 'Keseluruhan')

Pada helaian Maklumat Sekolah, guru perlu mengisi semua maklumat yang diperluk

Pada helaian Senarai Semak, guru perlu mengisi maklumat seperti berikut:
i. Bahagian A: Maklumat murid
Catatan:
a. Nama murid (huruf besar)
b. Nombor My Kid (contoh : 40307162537)

ii. Bahagian B: Senarai semak tahap pencapaian murid


Catatan:
Untuk merekod pencapaian tertinggi yang telah
'X' pada lajur setiap modul bagi komponen seni v

iii. Bahagian C: Senarai Semak Tahap Pencapaian Murid Bagi Projek Kesenian.
Catatan:
Untuk merekod pencapaian yang telah dikuasai o
pada lajur penglibatan, kreativiti dan amalan nilai
5

Pada helaian Rekod Prestasi Murid, guru perlu mengisi tahap penguasaan keseluru
komponen seni visual dan muzik berdasarkan penilaian guru secara profesional.

Guru boleh mencetak helaian Rekod Prestasi Murid, Laporan Individu Murid dan Graf
penyimpanan maklumat.

AN MEREKOD PRESTASI MURID PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

ni mengandungi enam helaian iaitu :

mengisi semua maklumat yang diperlukan.

ngisi maklumat seperti berikut:

a murid (huruf besar)


bor My Kid (contoh : 40307162537)

apaian murid
merekod pencapaian tertinggi yang telah dikuasai oleh murid, guru menandakan
lajur setiap modul bagi komponen seni visual dan muzik.

capaian Murid Bagi Projek Kesenian.


erekod pencapaian yang telah dikuasai oleh murid, guru menandakan 'X'
ur penglibatan, kreativiti dan amalan nilai murni.

erlu mengisi tahap penguasaan keseluruhan bagi


n penilaian guru secara profesional.
Murid, Laporan Individu Murid dan Graf Pencapaian Kelas bagi tujuan

MAKLUMAT SEKOLAH

ISIKAN SEMUA MAKLUMAT


MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

NAMA SEKOLAH

: SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E

ALAMAT SEKOLAH

: BLOK E9, PRESINT 1, PUTRAJAYA

PENILAIAN

: PRESTASI BULAN MEI 2017

GURU BESAR

: EN. JAMIL BIN ABU

GURU SENI VISUAL

: PN. ALINA BIN BABA

GURU MUZIK

: EN. SHAARI BIN AHMAD

KELAS

: 1 FLORA

BILANGAN MURID

: 54 ORANG

TARIKH LAPORAN

: 4 JUN 2017

CATATAN: MUKA SURAT INI TIDAK PERLU DICETAK

BAHAGIAN A: MAKLUMAT MURID

BIL

NAMA MURID

NO. MY KID

BAHAGIAN B: SENAR

Mengenal bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

NAMA MURID

BIL

NO. MY KID

MURID 1

720427-03-5807

MUIRD 2

661215-01-5698

MUIRD 3

40307-16-2523

MUIRD 4

40307-16-2524

MUIRD 5

40307-16-2525

MURID 6

40307-16-2526

MURID 7

40307-16-2527

MURID 8

40307-16-2528

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

MURID 9

40307-16-2529

10

MURID 10

40307-16-2530

11

MURID 11

40307-16-2531

12

MURID 12

40307-16-2532

13

MURID 13

40307-16-2533

14

MURID 14

40307-16-2534

15

MURID 15

40307-16-2535

16

MURID 16

40307-16-2536

17

MURID 17

40307-16-2537

18

MURID 18

40307-16-2538

19

MURID 19

40307-16-2539

20

MURID 20

40307-16-2540

21

MURID 21

40307-16-2541

22

MURID 22

40307-16-2542

23

MURID 23

40307-16-2543

24

MURID 24

40307-16-2544

25

MURID 25

40307-16-2545

26

MURID 26

40307-16-2546

27

MURID 27

40307-16-2547

28

MURID 28

40307-16-2548

29

MURID 29

40307-16-2549

30

MURID 30

40307-16-2550

31

MURID 31

40307-16-2551

32

MURID 32

40307-16-2552

33

MURID 33

40307-16-2553

34

MURID 34

40307-16-2554

35

MURID 35

40307-16-2555

36

MURID 36

40307-16-2556

37

MURID 37

40307-16-2557

38

MURID 38

40307-16-2558

39

MURID 39

40307-16-2559

40

MURID 40

40307-16-2560

41

MURID 41

40307-16-2561

42

MURID 42

40307-16-2562

43

MURID 43

40307-16-2563

44

MURID 44

40307-16-2564

45

MURID 45

40307-16-2565

46

MURID 46

40307-16-2566

47

MURID 47

40307-16-2567

48

MURID 48

40206-16-2355

49

MURID 49

41209-02-2384

50

MURID 50

40709-07-2361

51

MURID 51

41207-16-2357

52

MURID 52

41209-16-6359

53

MURID 53

41208-01-8957

54

MURID 54

41203-01-8934

SENARAI SEMAK (BORANG TRANSIT)


SENARAI SEMAK TAHAP PENCAPAIAN MURID BAGI KOMPONEN SENI VISUAL DAN MUZIK

MODUL BAHASA
KOMPONEN SENI VISUAL

Mengenal dan
memahami bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
dalam bidang:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul
bahasa seni visual
yang ada pada karya
dalam bidang:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- kraf tradisional.

X
X
X
X

N MUZIK

BAHASA SENI
KOMPONEN MUZIK

Mengenal:

Mengenal dan
memahami:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten:

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

X
X
X
X

KOMPONEN SENI VISUAL

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten:
- pic tinggi dan
rendah
- dinamik kuat
dan lembut
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

Menunjukkan kemahiran seni Menunjukkan kemahiran seni Menunjukkan kemahiran seni Menunjukkan kemahiran seni

visual yang terhad dalam


bidang:
- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

visual yang minimum dalam visual yang sederhana


bidang:
dalam bidang:
- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

visual yang baik dalam


bidang:
- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

X
X
X
X

MODUL KEMAHIRAN SENI

KOMPONEN MU

Menunjukkan kemahiran seni Menunjukkan kemahiran seni Mengajuk:

visual yang cemerlang


dalam bidang:

visual yang sangat


cemerlang dalam bidang:

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

- pic atau
corak irama
atau
- Meniru pergerakan

Mengajuk pic dan corak


irama
Meniru pergerakan.

Bernyanyi mengikut tempo


atau
Memainkan detik lagu
mengikut tempo
atau
Melakukan pergerakan
mengikut tempo
berdasarkan lirik lagu.

ONEN MUZIK

KO

Bernyanyi dengan sebutan Bernyanyi dengan sebutan


yang betul mengikut tempo dan pic yang betul mengikut
atau memainkan detik dan tempo, memainkan corak
corak irama melodi
irama mengikut tempo
mengikut tempo atau
berdasarkan skor ikon dan
melakukan pergerakan
melakukan pergerakan
mengikut tempo berdasarkan dengan membuat
detik dan lirik lagu.
interpretasi berdasarkan
muzik yang didengar.

X
X
X
X

Bernyanyi dengan sebutan

Menghasilkan karya yang


dan pic yang betul mengikut menunjukkan pengolahan
tempo, memainkan corak
idea dengan bimbingan.
irama mengikut tempo
berdasarkan skor ikon dan
melakukan pergerakan
dengan membuat
interpretasi berdasarkan
muzik yang didengar secara
ekspresif.

Menghasilkan karya yang


menunjukkan pengolahan
idea dengan bimbingan
yang minimun.

MODUL KREATIVITI SENI


KOMPONEN SENI VISUAL

Menghasilkan karya yang


menunjukkan pengolahan
idea yang baik tanpa
bimbingan.

Menghasilkan karya kreatif


yang menunjukkan
pengolahan idea yang
inovatif.

Menghasilkan karya kreatif


yang menunjukkan
pengolahan idea yang
inovatif dan konsisten.

Menghasilkan karya kreatif


yang menunjukkan
pengolahan idea yang
inovatif dan konsisten
serta menjadi contoh.

X
X
X
X

Mengajuk corak irama yang


didengar atau mengenalpasti
bunyi yang didengar.

KOMPONEN MUZIK

Mengajuk corak irama yang Menghasilkan pelbagai bunyi Menghasilkan pelbagai bunyi Merancang dan
didengar dan mengenalpasti atau corak irama.
dan corak irama.
menghasilkan karya muzik.
bunyi yang didengar.

Merancang, menghasilkan
karya muzik dan
mempersembahkan karya
tersebut.

X
X
X
X

MO
KOMPONEN SENI VISUAL

Membuat ulasan hasil


karya

Membuat ulasan hasil


karya

Membuat ulasan hasil


karya seni

- sendiri

- sendiri
- rakan

- menghubung
kaitkan
bahasa seni

Membuat ulasan terhadap


hasil karya seni dengan
menghubungkaitkan bahasa
seni, serta teknik dan
proses.

Membuat ulasan terhadap


hasil karya seni dengan
menghubungkaitkan
budaya.

X
X

MODUL APRESIASI SENI


KOMPONEN MUZIK

Membuat ulasan terhadap


hasil karya seni dengan
menghubungkaitkan seni
visual dengan budaya dan
disiplin ilmu yang lain.

Mengecam:
(muzik yang didengar)

Mengecam dan
menyatakan:
(muzik yang didengar)

Mengecam dan
menyatakan:
(muzik yang didengar)

Menghuraikan:
(muzik yang didengar)

- jenis muzik

- jenis muzik

- jenis muzik
- masyarakat yang
mengamalkan
muzik tersebut.

- jenis muzik

BAHAGIAN C: SENARAI

PA
PENGLIBATAN

Menghuraikan:
(muzik pilihan sendiri)

Menghuraikan:
(muzik pilihan sendiri)

- jenis muzik

- jenis muzik
dengan
menyatakan unsur
penting yang
terdapat dalam
genre tersebut.

Semua ahli memainkan


peranan dengan cemerlang
sebelum, semasa dan
selepas persembahan.

Beberapa ahli memainkan


peranan dengan cemerlang
sebelum, semasa dan
selepas persembahan

Setiap ahli memainkan


peranan dengan kurang
cemerlang sebelum,
semasa dan selepas
persembahan

X
X

ENARAI SEMAK TAHAP PENCAPAIAN MURID BAGI PROJEK KESENIAN

PAMERAN DAN PERSEMBAHAN SENI


KREATIVITI

AMALAN NILAI MURNI

Menterjemahkan idea secara Menterjemahkan idea secara Menterjemahkan idea dalam Semua ahli mempamerkan Beberapa ahli
kreatif dan inovatif dalam kreatif dalam persembahan persembahan
amalan nilai murni untuk
mempamerkan amalan nilai
persembahan
menjayakan persembahan. murni untuk menjayakan
persembahan.

X
X
X
X

URNI

Setiap ahli kurang


mempamerkan amalan nilai
murni untuk menjayakan
persembahan.

X
X
X
X

REKOD PRESTASI MURID


SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E
ALAMAT : BLOK E9, PRESINT 1, PUTRAJAYA
PENILAIAN : PRESTASI BULAN MEI 2017
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1
GURU SENI VISUAL: PN. ALINA BIN BABA
GURU MUZIK: EN. SHAARI BIN AHMAD
KELAS: 1 FLORA
TARIKH PELAPORAN: 4 JUN 2017

BIL.

NAMA MURID

MODUL BAHASA SENI

NO. MY KID / NO. KAD


PENGENALAN

JANTINA

SENI
VISUAL

MODUL KEMAHIRAN SENI

MODUL KREATIVITI DAN INOVASI

MODUL APRESIASI SENI

PROJEK KESENIAN

KESELURUHAN

MUZIK

SENI
VISUAL

MUZIK

SENI
VISUAL

MUZIK

SENI
VISUAL

MUZIK

PENGLIBATAN

KREATIVITI

AMALAN NILAI
MURNI

SENI VISUAL

MUZIK

MURID 1

720427-03-5807

BAIK

BAIK

MEMUASKAN

###

MUIRD 2

661215-01-5698

MEMUASKAN

MEMUASKAN

MEMUASKAN

###

MUIRD 3

040307-16-2523

MEMUASKAN

BAIK

MEMUASKAN

###

MUIRD 4

040307-16-2524

MEMUASKAN

MEMUASKAN

MEMUASKAN

###

MUIRD 5

040307-16-2525

###

MURID 6

040307-16-2526

###

MURID 7

040307-16-2527

###

MURID 8

040307-16-2528

###

MURID 9

040307-16-2529

###

10

MURID 10

040307-16-2530

###

11

MURID 11

040307-16-2531

12

MURID 12

040307-16-2532

13

MURID 13

040307-16-2533

14

MURID 14

040307-16-2534

15

MURID 15

040307-16-2535

16

MURID 16

040307-16-2536

17

MURID 17

040307-16-2537

18

MURID 18

040307-16-2538

19

MURID 19

040307-16-2539

20

MURID 20

040307-16-2540

21

MURID 21

040307-16-2541

22

MURID 22

040307-16-2542

23

MURID 23

040307-16-2543

24

MURID 24

040307-16-2544

25

MURID 25

040307-16-2545

26

MURID 26

040307-16-2546

BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD


PENGENALAN

JANTINA

27

MURID 27

040307-16-2547

28

MURID 28

040307-16-2548

29

MURID 29

040307-16-2549

30

MURID 30

040307-16-2550

31

MURID 31

040307-16-2551

32

MURID 32

040307-16-2552

33

MURID 33

040307-16-2553

34

MURID 34

040307-16-2554

35

MURID 35

040307-16-2555

36

MURID 36

040307-16-2556

37

MURID 37

040307-16-2557

38

MURID 38

040307-16-2558

39

MURID 39

040307-16-2559

40

MURID 40

040307-16-2560

41

MURID 41

040307-16-2561

42

MURID 42

040307-16-2562

43

MURID 43

040307-16-2563

44

MURID 44

040307-16-2564

45

MURID 45

040307-16-2565

46

MURID 46

040307-16-2566

47

MURID 47

040307-16-2567

48

MURID 48

040206-16-2355

49

MURID 49

041209-02-2384

50

MURID 50

040709-07-2361

51

MURID 51

041207-16-2357

52

MURID 52

041209-16-6359

53

MURID 53

041208-01-8957

54

MURID 54

041203-01-8934

PN. ALINA BIN BABA


GURU SENI VISUAL
SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E

SENI
VISUAL

MUZIK

EN. SHAARI BIN AHMAD


GURU MUZIK
SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E

SENI
VISUAL

MUZIK

SENI
VISUAL

MUZIK

SENI
VISUAL

EN. JAMIL BIN ABU


GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E

MUZIK

PENGLIBATAN

KREATIVITI

AMALAN NILAI
MURNI

SENI VISUAL

MUZIK

LAPORAN INDIVIDU MURID


SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E
BLOK E9, PRESINT 1, PUTRAJAYA
4 JUN 2017

NOTA : JANGAN PADAM


##
##

Nama Murid

MURID 1

##

No. MY KID

720427-03-5807

##

Jantina

##

Kelas

1 FLORA

##

Guru Seni Visual

PN. ALINA BIN BABA

##

Guru Muzik

EN. SHAARI BIN AHMAD

##

Tarikh Pelaporan

4 JUN 2017

##
##
#
#
#

MATA PELAJARAN

TAHAP
PENGUASAAN

MODUL

TAFSIRAN

SENI
VISUAL

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau
membuat corak dan rekaan atau membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional dengan betul dan konsisten.

MUZIK

Mengenal, mengetahui dan membezakan pic tinggi dan rendah atau dinamik kuat dan lembut atau warna ton suara
manusia dan muzik.

SENI
VISUAL

Menunjukkan kemahiran seni visual yang minimum dalam bidang mengambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan
membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.

MUZIK

Bernyanyi dengan sebutan yang betul mengikut tempo atau memainkan detik dan corak irama melodi mengikut tempo atau
melakukan pergerakan mengikut tempo berdasarkan detik dan lirik lagu.

SENI
VISUAL

Menghasilkan karya kreatif yang menunjukkan pengolahan idea yang inovatif dan konsisten serta menjadi contoh.

MUZIK

Merancang, menghasilkan karya muzik dan mempersembahkan karya tersebut.

SENI
VISUAL

Membuat ulasan terhadap hasil karya seni dengan menghubungkaitkan budaya.

MUZIK

Menghuraikan jenis muzik pilihan sendiri yang didengar.

PENGLIBATAN

BAIK

Menterjemahkan idea secara kreatif dalam persembahan.

KREATIVITI

BAIK

Menterjemahkan idea secara kreatif dalam persembahan.

AMALAN NILAI MURNI

MEMUASKAN

Setiap ahli kurang mempamerkan amalan nilai murni untuk menjayakan persembahan.

SENI VISUAL

Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu kemahiran seni
pada situasi baharu.

MUZIK

Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu kemahiran seni
pada situasi baru secara sistematik dan konsisten.

MODUL BAHASA SENI

MODUL KEMAHIRAN
SENI

PENDIDIKAN
KESENIAN TAHUN
1

MODUL KREATIVITI
DAN INOVASI

MODUL APRESIASI
SENI

PROJEK KESENIAN

KESELURUHAN

#
#

ULASAN GURU :

#
#
#
#
#
#
#

PN. ALINA BIN BABA


GURU SENI VISUAL

#
#
#

SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E

EN. SHAARI BIN AHMAD


GURU MUZIK
SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E

EN. JAMIL BIN ABU


GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN PARCEL E

#
#
#
#

DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESENIAN

TAHAP PENGUASAAN

SENI
VISUAL

Mengenal bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau membentuk dan membuat binaan
atau kraf tradisional.

Mengenal dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau membentuk dan
membuat binaan atau kraf tradisional.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau
membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau
membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional dengan betul.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau
membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional dengan betul dan konsisten.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar , membuat corak dan rekaan,
membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional secara betul dan konsisten.

GRAF PELAPORAN KELAS


SENI
VISUAL
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

MODUL BAHASA SENI


TP 5
TP 6
3

MUZIK
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

MODUL BAHASA SENI


TP 5
TP 6
0

3
2
1

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP 4

JUMLAH

SENI
VISUAL
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP0 6

TP 5

TP0 1

MODUL KEMAHIRAN SENI


TP 5
TP 6
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP 3

TP0 6

MURID

MODUL KEMAHIRAN SENI


TP 5
TP 6
1

TP0 5

TP 4

TAHAP PENGUASAAN

10

TP 2

TP 3

MUZIK

10

TP0 1

TP 2

JUMLAH

20

MURID

20

1
TP0 5

TP 4

JUMLAH

SENI
VISUAL
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP0 6

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP 4

MURID

MODUL KREATIVITI DAN INOVASI


TP 5
TP 6
1

MUZIK
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP0 6

TP 5

JUMLAH

MURID

MODUL KREATIVITI DAN INOVASI


TP 5
TP 6
3

1
0

TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP 5

JUMLAH

SENI
VISUAL
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP0 1

TP 6

MODUL APRESIASI SENI


TP 5
TP 6
2

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

10

TP0 2

03
TP

MURID

MODUL APRESIASI SENI


TP 5
TP 6
1

1
0

TP 5

JUMLAH

TP 6

TP 4

TP 5

TAHAP PENGUASAAN

10

TP0 1

TP0 4

MUZIK

20

03
TP

JUMLAH

20

TP0 2

MURID

TP 6

MURID

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP 5

JUMLAH

TP 6

MURID

GRAF PELAPORAN KELAS


PENGLIBATAN
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

PROJEK KESENIAN
TP 6

KREATIVITI

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

0
TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

AMALAN NILAI MURNI


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

MURID

PROJEK KESENIAN
TP 6
0

20

10

10

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MUZIK

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

KESELURUHAN
TP 6

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP 4

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

20

10

2
TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

1
01
TP

TP 1

TP 2
TP

TP 3

TP T
4P

TP 6

MURID

1
2

TP 5

JUMLAH
3

TP

TP
64
TP

0 5
TP

06
TP

TP 5

TP 6

JUMLAH

KESELURUHAN
TP 1

MURID

BIL. MURID

MURID

TAHAP PENGUASAAN

TP0 6

TAHAP PENGUASAAN

2
TP0 1

TP0 5

JUMLAH

SENI VISUAL

20

0
0

PROJEK KESENIAN
TP 6

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP

TP 6

MURID