Sie sind auf Seite 1von 37

•

I - I

_ Iii' =--_ _ _~ I: _' _ ~ ~rllilln,

~n;'~!1_I_IRI:~ -'-In'-:I-_'UI_ Jlli--;rr:: " ",_, 'I ~'--I/"/77

umlsorg'l von u_ ~1'Brr,a'm r50 'ia[lrisUslme, SI r "'. de,r iii[h, e:rfu '[I liE! IG,e,gernw' rt IUlnd si:chr ,r' Zlu'kunft, biBle ~ W~··r~5~ illn ,dell' D,elUrtsch' n Drremokrratli'scihe:n Itl IpIIUb,l[i[k

Lerr'lr ,'.I I, is: z,wailB Gen,er •• ion [h, rl_nll ~ 18 FI~le9Ie.,~II," r' run B'Omben_",ar9B~

inUI nom .I, lUI BtL: ,', 'rnl Ifi'llmelA ode,. 'lUI rz··h'~ulng.n, Ider 1'Ueren k ,Inn~'~

,_-_d 1-=: Qd1:, 33 J. hllr n left IKriegrsendel gr'et -, I·r T 'I~ no,d, '~U5 clerr IE"ld!

IilIB,dh ,du,n Le b e n,dlel:" t, ' ...... ' W', Iddiidcii chtlBrr C,dl~ - rldl., R,uiJ n nglrrund:s,tludce und _9_ 'u _ P 1 'J ~ ~ til ,'curall)[ ~t8dd noch Muniti,ofl" viergr-'benl 'von ,derr f:5ch;;~ slislch -,In ,Armee I 'ul der F'lu6d~, '"legglew,elifeln~ ·ve"lgessen. Bllin·dr":r":"nllg' 'r' stledc:enl ;rm ~Irdr' 'ii ',- I, darn_l[s i n tolendelr,., lerstor'e:n der A' :J'irdd ge _ orien Ulnd nli'enll zur Ex'P'IDIs;on g~b ,', chilli hl_urle von IUlm so 'g,r'rob,'r' ',r Gret"lh')iich'ke!!I'1l S -Imm ~1 bU,gr;;r,: Fundmun,itiolil"

IlCliie Munitio'n,- bler'~ u_ gsdl'eftst'e d'~'r' VQII~!,po,nziii rergis,I'rll r'ten ill- SchniU ,d r [I,leld.1M JI In re "·"151 I ii chi ( I) 22, neue, IF u In d~5,te 1I,.'n l~ • la[ ie in zWlis_- . ~ _ U In"sd1,- ,d~n ~ 'g m!£lhrfB_ ~r S:pr\e.:nglltdi,rpe., ',,' hl- 'I 'ml Hund_,rl' - n v,o:" Ton nanll B~gge.,-' f,~hr'er ljod[ P ,'_:rnll, fll"!'I,' pen', Ihrerl di:e ,uf [Br'~'ch~rlnd' oder ,Ah:riilbge~ilnd!,~

le1usn F- -lI1ld ma'nt d1as B _'ft b _:F1e~tenl, Isii'nd ~ i,m d_,r allige'senw"'rigen

Gefi~hrr' bBW'Ullbllf s;-d ge,l' Lu_t 'ur d'_5 ri'dlli'ge 'V.hr; ~tan b," d~r 88151;egnun'g~1 o:~ '~elillllner3chw', ren "'Dlllben miit' ,M~n,enl' IGrll'lrrI: .Iten~, Munli~r~jD.,n , lIer' A_,~.. W 5, -bell"., wei nl IK~lndl~ " Ibel I, 'i"mll[(JJ" 'n Sp:i,ell Sp'.'RI,:-jelorpaf ZUrlrBrga f,6:rd!arn, dire ...... erd·v,.',kr __ s~I' Uln,~: 'nlgen:- g·t Y'Olm R,rOS,' ...... o'ft nilchl'

'"

Buf I_~e,n 'lI'rste'n IBli:dt, ill~S SlDI~dUJ lUI erk,en'nen siindlJ 1: 'Was a'ber'[I 'we'nln siie den fUlnd erk.8'rtl1nfen,~ jle.d'Dch nich'l 'u,m seine 'Gel~:ihr,~ichlk'BU 'wis!uanlij wernn 5ia !dii'B Sen,dlbalen Id,e,s 'Tadlels gar Zlym 5pilel~2eluyl m.chBnJ~!

D.nln :1'81111 III 18:18n: .EIII, LIB I 'rliin,g alus Idem, Kre:is HI1¥._II .... ,

be rig VIBI1'SIUch'isl• m'it 'D~lnam ,SI,eichih,ol,llsine ISp:rBlngkap,slB' .'nzuzJun,den[i! Bs:i dB:r DSlfolilllt:ian wUlrde.n ihm 'v',on, d,er' liilnlkern ~.nd meh,er'le IF'~lng'e!r I. Ibm

I~ A- I., ~ II'~ '-V-' I-II

9 8rl:uen'll ~." '1U"Br'Qlem er~.H e,' '. er _ et~

zungiBfnl ani deir1 ,Bru:sl und iirm Ges,mCht~,·

KrulPlpsil .' liIll L,IB·ba.n'sle;I' ,ode'r gil, dBr T'ad", ,dla!S, s,]ncil dlli,s, AI'teflnrllilven ide'r

LI,D. ;. . :ad'=n leA ~'I' -w- ,~ _ lL'k- - n _ -- - - -n d R' - u - '1- 0- _.- m- _. n "ill' jill ii!i' P ,;,1 W· ft. .. ~, 1l;1~ ~I.:I pm iii!iIl d

VIII -_,~:r!l!~'31·vll.!II! '. 81111,_' _'~'3el'll1 IU I.: fU~ ,-. I(Jm_-_ I '_-_ ,&.I~I :~:'gliIIllIl '. ,""' !gl,:.lll~Klh,,,'~II]".'

'Pid1agagilk '8:'hllelrr denn W,.rl dilBI 'Ie'" hr nlid1I' k.'lIn'r'"um d"'S Rilsilka :ni.. .'1 sirhelUrl'iil

Flulodm'ullillitiion isl sollnge glBrfilh,rllic:hI' w'ie' si:e niehl in ,d',.,nl H'~~lndenl 'delr 'F' ~ ~. - II,ilL-.. d- ,D:~ M-~un '!!II ~ ~I- 'D' iII'fiII ir:.ILiii!i;lIii!cg" U Iii"iii g~d~ 1.- n 1I!:,I...a~. d-Iiiilliir' I-V .... · lAo II~- !I: p r"it; '-II ,1= "FA i '~~I' J,. I fili!]; U n d~

I I" mll.Sltu I~ .... 'UiIi'_' .__ 11_ 1l I ~ ~I'I'iIJ! D gill: .. ' .I .!lie iilIi,:_ _ _! I 1~1!1'1!iiii!1!~ ~ _'. 'Wi ~ Ij.'.' ~I Ilh";'~ ~ I. ~ iU '_ ~,!!!!l _:_ J_j ~

Ijiahlr,Ie1hlin . - :Ia'nlgel 'LIllgel1unlQ untelr fre;iem IHllmmle1~11 'unt'.r 'TIFulmlmerb:,'cck.enlll :in1 E'rdra:i,dll ad IF IU mlar W',.sler ~iil)l Iile .Ie.. a'ill'S m, unber.rr.t.el'nl:t-a,e,n

Z ill --...] • ...!I II _. JL.J; d·' G" -.,1-' h 'I'~ ·.....!IL.·I~,~ ~'h !Ii.ii Lj d iii

,Je~fzulnraBr 'w"lrla,en~, Ilil~ill I~_l:a, '..-1_ r·_,h~nI.Bi* I. _ar B1r\O.,e'FJIl I~elnln SIBIr'lnig".r'

W8td8n~1

D'i'e 'veni, :ri'Hil Spr .·ngmei'sier und d~e. ,A,ng'e.ho!r'i'g'an ,d:er V'Ollks,pol'iz,_,i w, •. de:ft n i,ch'" mUld:e, ver Sdn. u~kl IS_JII, IPiio'n ;Ie~glrlll ppe'nl~ Veilr Lehllr~ in,gsb,li,=·.d._n 1II1nd Elh=,'n immer' 'wii:eder '- ul di'~" grolben. Gel~"hrlen hin,!uw,ei~9"en .~. nd; ri'_~'·_'lilgell 'V.rhallen eiin.z,Ulp ·ige!n~ Un ~ d!en-cu:ill'::' [D~e Sit' 'lis,Uk s,priJdd

"'1'ln'Fa .' ;ga'nn !C'p-'Ir'- ,,",,-, -:- g' ~I bl A" nl.:aL iI' I'ch-' I-UN; - d' i-~iIiI:!I; B· 'If -. -='LIU"· to!i;A

II '~' .. iIl.'!I!iiI'g .,;)"11· QllIlell, .~ II~_ " ~'!!IiU,) -'- _ .' . f "" ~~ ,O(5ml_,:__III~' ..

~W· .';;; dl I~ Ell t L-' t, d E ~ h Jh i" ._jJ

, . Ilf' wen-,e:' un:5 an . '111~e .!8Irnt "erilrer un ,:-"1 IIrZI,e,e'ij an 1_le, __ I"~ ng' un'Q

S~U'de'nlelnrr ::-0 ,.,IIe Ides, ~Lesen"5, bere.ts Ikuln,difg,e Ki'n!djr :s'e~bs,t, Denn~u_~,

. 1.5~AIi'Ii :ii:,1 b ._, e~1!' Dr'li!! Ihe' ii1n.n U- ~n~'d ..111 b- 'e"': 'II_~ n' ft m~-i~:~\II!"" n alile- h_111I',A .

•. hr,u ~ 11,.1 11:~li '. .~(: _II Ig;;;i! ,~I d'I!iiili: __ ~, " . ,'.: I!;II: '.' .11 Il:w,. 1_' '_ ,,;ililf I ~~ ..... :. 1lI .. ~' . ~ JiIl~l_j I , ......

FUlndml,U'f1I"fiJiQ,n Miuh,l ke'ilnen Unt' .rsdhl:ed ~ sie ii'sl jed,em gl'llejml-;c.;rm,l~fe·'-1 ge!f,ah rl i c:h _ml8pdlen T" - Igi U n,d u beral I ~

Dies." Brc"si::h,rUr'e verlml'lalil Ida,'s, n'ohven,ciilge. W~s5em ~'u.r' '8:inle br .,1'1_ Au 1-, kl'irun!9sarhe:iil u'oll·~." d,e,r g,esiI'lm'h==n B.' ,vb Ik'erlu n,g ~ ,S,ia ~Ie:h'rl lri,chU,ges Ve, .. , hl.llan lun d w·i11 h .UeDlr d:iie, IG" ',falhr zu e,'kanIIfllJB:nl, dl e: Ide aft, i m 'v'e.rbo.:r'- 51', "ne:n l~u8rt~

Fll.lIn~ __ JU'n'ilioJn ~ ail Th'emil', d,;:,s sal. _ge, k: IUren b'I'i8,U:f_P wir,dl!1 wia .' lur: n'oth ,in" ~:iilnzig': P1,at'lone, --:- licht, glabDrgen ~'sll.

AIII,~ sind Bufgref'urlanr mi;t IUm5;~chl und 'Veranlwarfungsbawubfse;lnl I' Ie! ,Sp.-,zi.'lis:len der; ,MUI-- itiQ'n~h~,gung'5Idienl,te: d:'-:r' V!ollks 'oj~iiize:; ., eii d:ieser illl w-:-hrste:n ,Sillln,. d_,5 'WID :'el 118:: ·.-=-nswi,chrfig:8in Autgb,e .ZIJI :8~'~enii

I

I •

s

,

,

,t

'gliie1r ~ei'n lEn _'_, ~I

<' '1110': Fin,~ 8_ w,e:-I ..... ,eJh e dih1 Ha: I~

¥f'e:g is,t, I: '_ -

M_lnChIe. il n}denfiif'iz~ .,.'n 'ihln!~n FllJI'n,-_1 au",", ',5 Mu"itiD[n~ Ih Ilenl s,:~e j:edOI::-T 'fulr un 9 - 'ihrUth. D~e:P r'B xi~, 'Ie. hi In' :, • -:I~o,t 'ad ichar' I rhJl'ml; ,gef"lhrUdJl 5,in,d IU'nlw:is;s'cc .Inhe'j't u nd Leli dhfsii'lnn" , 'uCih, f'u r ,-nd·,.re,~

IR',g;I:, Funde [diaser ,Art ,._~dd' be,~

..

·210 ... mlm ~ - la nl%1 -,rsp'r',en gQiril1n:' - :118" Erke'Otnt"I[ . I am [. plit,~. -n G,esdhtoir

!kol~[f~ L·I: nlg'e des Ka1r[ 191.:: m'ml••

Du chme5sf:~,r[ 2 ~ mOl .,eI[ ,s'pr,' J'ilg'"

50 Jg"~' _ idhf' 7 Ig.. --

:Im lober"-'n 're~( des 1"i'[~ldes, dii

II 'J!i G" - '11 dl

... ,_1811-:: :-1'. -:-: I' InI8" I' nur It I ' :_ Ie

Zust nd I wiie :!d- hl,iufig gI8:i1u .. Ide,

wb~'d I -

[~ -b 'T '·'1- I : ~ . ....1 .. , 11 I

11m eeeren ei~l_ 1- es .111:0 I:

sinl• 31~'mm~Sp.r'·- !nggr' 'n' Ie z-_-] sehe ;_Ci Dler iUrdere- :Kcir'p_, iis'- diie Igle,im'iOl Gr_n =_'h'I" InlUlr 50, wile (i ' [o.'fl gebo,r'Qr:n w[e--Id[sn.. D[eutli-Chl

~ -to dlin. IK· A-rro- il!'1I1.An . m Z· li'lnd' lii!iJ'r dJ urch'

liS .::"_I~ 1_ W -I , ... oW 'I ,. I .: IU" .':: ~_ ...:_:.._-

WUt'erlllJn,gs-:li;nf~u's;le. '_U1 arkei l!1enl~' L"" ·.,ga des, Karpers, 1135 m_In" Durd.lmlesser 1.:[Qi mm undl S-~.r[e.:ng-

statffg1ewil.- -I 20 '9.,

· -_ -

- - ---

S~mlm~:spnHe'rslp .. ~~nlg'gr·~I-- .... 1) II De,uJllch iSI_! de:r' Zlun,:: .',·1 .. Klo.lp~ d', ~ ,Ir IGr In f 'I,· ~. ZUI !e:rk'Eli'nll1 ·n II

Ing'e dl- 5, G~s~ ·GY- - ,22:0 nil -f ID. -_- mes' r'~ ml' - ~sltoHlg'e:w'ilchli' .2210r s ID,- 'r- '.un~·i.~" ,--' .. K····:~;ni:Jt;r sl:,~;~I-' 'd-ila Ie II,eiich·-:,

, ]i_ w_llj""'l!!1i!I __ ~II. ,_. _

9' In,·-I. ~~'rl'n ,'~,mn.,·bg': :b,ache:ne'm

IZuln,deJr IUln. _ ~~Il -.IF:· e ·verkrlJJste,t.

Dlliiii 3f

11111

-·r! n :·'r SplrIB' _ _!~ .... ' ::-'~n,.ml

_Ji

ole

Bolz:iUilS 2.1 rnm,

-om,

n

erlJlRg~

j'm" - . II

Schubenilml'n,- 'n

Ho! -'e [12[5 m .•

IDurich_[, SeIer t 00 mm~

G=-~Wllcht .4 Ie,g,", Sprelngsl,ofl,g,ewicht 615'0 g'E

3160 St'~hlkugeln ~

DU'Flch._'Bss-r 1 mm Odl-IF g'~":h'~'cklas M,onier'ai:',.-,n, -- 8, mml IDI-.1 rdlmelser'i

mm'-

- - - I

R, k;'-:f'~,ln,tr'[e~bl_dungssidz mi

i b 1m .. , .~, Z' ' II dl

lelngla ",:-I~fer e_e~ Ir.'laller'.'~unl _Ufl'gl~

Ho,l1e 701 mmlr oberer OUlr1,;.I, eSi'se' iLJln:elr'[e,r D ulrdh m esser I~' ohr'ld1urmmeS'5,er 30 mml UI d G,-',w!~:dhl 1 'k,rg.,

.20 100

mm,

n

z n.

d

- - -- ----

!

- --_ - -

Pi': : 11\; nd.r ......, '. --lie ,i &: ~ 5 gel r ni

h· --_ '~,n "ich r sm YOlnl gef~lhrUm nlOrt enY:·-_:·rnl .. '~el L.r;in br"ngrl ein ·,e,imen. In und va rI, el ~t· P'osfren ,d - rn n.,n t

..

n

nd

.,

I

wih,e'nd~ [r:rr'i 'z Imla iF:· c.,dh,em LiiUf des. O'ones, A··V :Sl!ltht~ut,

[Oe s'",dlelrt glnz ak ·~ur' t .

d[ie Fundst'Ue per' Se,'i quad &1'.

Hillnde: 'weig v,om 'fremdei _I Dillilg u nd den V ilrter rlden r I~~nk.

Der 58:fz'l m'i '~' 'i'-_:sch e:ni~lJ,ch iIJ nd S'ferdi;, ZllIIf' ,M,alrk ii,a'r un9 ei Iillen P,~JI,ock'!i

lUi

liZ

,M i n ut1en ~Sll;~_ter 'i 51 • b gieSI] B'rlrt Idler g- ',,(ze- Gefahlrell1lh,lU"dii

Sehen nlilt m'it g~Bulbt,er 'H!and ,d'~r 'slpezial_i;5' Ide:n T,Q,d g,_ ;b'annl'~W'Qihnhliuse'· w'e den g.e b'-ut,." Sd1lu'~ •. n, Kindo:r'galf ,enl und Kal~fhlllll··'!nl~ neue In'~- u5'friiekomplls'.x:.-= enh.lehen und G'r'o(j:-,nt geln ,dar' 'Tierzudd',., ID!ie fund'·,Imente ImU5sein ~d-dher 5e,iin. Das 'ist ~ iichrt nul' a,bh,allngig von it.- rer Sfi'l'lkelP! 'vo,n ,Art llJIln.d Mien 9 e. de,s, '1"8 IW,eln d eten MiI~er ~'81!sl 'Od'.,F v'on del' So rg falli del B·~ luI·,· uf·.'F

Si,cner s,inid IFIU d,_._m,anle. '-1!'5t, wenn w'i1r' sii:chler s,ind'I' d!ab sla nidht auf oclelr'

neb e IF U1 IlIldlmlUl. ~'tli ,Din s:teJh en,

~,'eY'OJr B'illgg'er:ked1en ",Bissell·· I Miis.~erit,rQ, "_ .. G,I n ro ii oren lUnd Kr'- Ine mlifJI_'i,a,·t" m ,Sp,ie,l tonn-ln'schw,ere iL._sf'8,n h,ben~, k,olmlmen dll,e ,SIPBZi -'i1s,lenl

dies Munlitj'on5be.rgung:5di,-'-nsle~ I(M,BD,) Id'er' V'ol~,b ~DHz-i ImJ't ~,hr,eml S· ·m .... g-:-f '~',.

Sie. kenlnen d'~19 Gel .. hr un1d ,die MUte:ilr; si'. zu b.,alnnenl~ ~ n nu r minllem J. hlr WUI rd\enl u be:r

-.011 OGID Gr· n: ,~_ I •

•• O:ID

III

d·__:rch dilel ,Muni le -;-'S,·- er,: - un'lgsdien~1e. unserer R,e'publi( 1-lufgIl5,PU'-t IUn,d , nl-_ ·,al.~ Illiid;, g'B'mamii'" ,] 3aOI He':klalr Imunitiofl:s,V'e:rseuch,9s G,ell,Bncle IberalUmt,~, Wlia 'ges-gt'! in nUl ,~linem J,ahlr ~

DIe Spezji'a~lede'n Idel MBD .g'CiJif'· ,ll1iiar,en IlI1Ii:d1rt' nur -~!e:n si,cher. ·'.-1 Stand delr ,_, .;~'user UI d. Fab'l'lilkenl; s,ie 5- ,utzen au'ch das ,abe· ,d'r~n" Der K'_._m'pl 'g,e'gBn den he mHldd:s,th'en To!dr Id,als i:st ii:hllr Be'rf" de:f.:_'cJ,lub: 'van Mn~ !u~hen~ebe' . ulndl Ge5undhleU' is~·. :hlnenl IBerlJlfung" Helf:- n wir i'hne'liIJ d· bei f Wii1r' h,e-'fen d-ilmi' un· f.

I

IuW'ill[~. ge,bh!:t, 'saU 'tur du~ ~'Bh,erh,_·.III~llnlg

··..JLlo~t.- ad-n'" M I, S- -Ill-I'

erSlon :._..,.·~en WQf -~ 81 ~ ,'" : _' .... ··,Ipezlla II'"

s,len :'U'I_J- ',"In Ids :" .' I I~;·~'nde s,ys:teml' ti: .ml

-I ..z -n.

F I...J lIL· ~.I ~ .I' iIl'II·~ - II . 'I,. h

II! .!g' r I neu'~e ill'le'~"~'r' 91eplli _ . gt" I. 1:5' ,ru ' G:r'

IUI'llim und Imla'gllUdh: '. BD'""S:P1DZ,ii.: is~'.n J?rl1fe,n., [0 b _ R1 jl' d'~ r I, u.d1rll:l,-',r 'r'e n Scholle, S,UlS, aU5Ig_f'uh:feu' Bodle,nrlil - ·fel n ~dl' ,.,UJlch Ghef- hre n nl die/O b e rflache' kOln1,mlSn

"

..

F- irie~n :~';inld und 5Omn1' "r:h _"i~, : B- d!~~,

I ~ - 'D' r S-:=:' I-I lli I-'n -;Ii' .,... I

'~~rB·__:,' . '_: ~':. . D_·."III- __ : ~I w,_ g un'~

I ". i.'ler' uI1b 10 Tr'.uctU'f1h, D-15 Wa.er isl ki _~ r f' rU~ ~d Jorg v_,s,'. : : II] I~i "-. WIlg. '/n nff,· n Z~lI' IIllb - h· " n E'II'-' . r bac.n d -: r-

""'" ;.'JWI '.. . . . . - .!Ii. 11 ~.:_L 1_ .-'--II!i!IL .. vln . ....: !iB' 51

scham,e M,ulm. '·In w"ilill 8:'r' fin,dlenll DII

Id _J1~"1 -I '""'Ii II""..J!... ~ G'" .

-:-':n \ leeK' ,ar p D'llZ_llml elnen~,,·g'B'n ... '

It" - n,d,p/ r u n.__:_ . :1 i =-mlli ch I! n 9 u nd vein .inr.ar Ididtelliil .. '\ost'krust_ umg'Bbeni IEI' sdil-:lm- Ili"h "Jr her 'n, wUhl'J ····:t j,di,ch S ,ndl :_._l II und . :''In'l1 Inu hlDlchl n,ach 'Seii ne --_- Fund I,' sl- 111!J Vii ~llei,ChI g:_._, ,aL . S_~ '~tz I -'> e.ulich -, in de'm F~lrn,

[' H dli -K'~'" d- III . K' u_

: I:, ,n": I_, ·.rn-, er leliline g'_:__nzl._ .•.. _is:s'e'ln~'

mill 1111re.ln Mlunrl'~:n en,td:~,dttl D,-,s wLirl• ",' -:-5 I, DOlch nun m' ~ ler 6rlt e~_. ,·1 'wia:·rJe--: '_ In .. 1. 'W-=-Isserob _; .Il. chet IU r . Aler .. zu Schl 0 pia OL. D'~nln '1 .. lUdhl .. _r' ern, .1 rl,~E'~m_:__ChI'Mij-:,e,d!~' Ge:ge'nlst'lln,d 'Ir '~:I[ube'_~.omlW(~'nl~ Ider noch .=in gUi~I':_SI Stu:ck, iii •. IB:ad\e:11 sl:,rit~ IGIIe.!'ch _ird' elr' 8:1 g n' u ' __ 'is,_:n" I: Ileii... '1 ,j! i In 85 und Di-c'ha' staun1en. ~~'-i ~16Jng:- I Jor1Q!,dlasm.1 t~[u:=__=-~t 'uRld 1~'·lhll!· '111 cJl'ie,_·.kulndB'n mll~ N:_,u,. _'r'::~kor : 1-'1- IzI' [lurchl'I' dar naSSlel

'_

I

,S mHD'p!f a lilt I' dhJ 51ch ulillerlmlilf de r IObEU'~ kC1i'pe'f" lUI ndl ' ..... Iii bell yt'as :sthllle.IPpl JarS .-II-Inn d=-" D'.:Ii· ~'jl·,t d~iiE' ~t!!'t, dl -....lIb. s., '1''''''1'

igl!!iii;ll. - _ .::___ ,~~:> I!I<I!I';;) II'';)! 1111 ., •. ~~ I!pj, '.' aWl ..... .Je ~.'

,s,~elht, main eSI ,de.ut~~Ch c..... c'in8: 'alnzer ... 'f!ii lI'it·1 JlIQ'r'g~ d'j e Aug en wi ed e'r' kl iI.r il'

Iii iii 'iii t M' . I. . ....b. ii,

Ilrr' 1m le'rs!en _", ,omeldl'fIl 'galn,2: ,5mon er ... ,

;5£hr'D.,ck,en~ Jlefzf:' nUl k1!iin,s 'fa~sm,e Be~ 'wagu'A 9 ~ ,den - ~I rer i I~ nes, ,lUn 'i h m zut

l!r V'Q,r:s,iid1ti'g r8U'5~tr,ag~:nlr g'lfil.Z: 'vorsi,dl ... ,

t-,ii1nllllll' ALa-- dl:-~---lD!'L J-'o,-- - - -Ib- ~ r- ~ --IL.,::lii1 ~ ," D~_Ir' e ill",'~~!. ~,) ,_D·.rg S61,~tL ; er F1I'I§I~1

j,a 'ILlI' aiUfgeIP'a~,'f f ,11 S der A, B,V s;e ;n der Sth u,1,e libeni' If un d m1u n Ii ~'ii,o'n au.dg e~""

kll,alrrt h,a!f~ -

D'i,e~er ruR d iie ande re: n K,iin,ci,eJr' V'Olln d,er B Cllde:sh!_ ~,e weg'~ I niles, ha'~ slj'chl_:schI1o,n ,auf, Fahlrrrad 'QlsslchwiUlrli1 Q e 11"11 lUnd S'iJlUst

~ D" rf' - -

II HI5 .' ·Ol=-_"

K ii' S.JL ,- IL J .. , ti - d .--L. d

e~n ~ .•. ullatz:, aDelr ",orgl IIS·t '.= Om .~. reI'

,Helld IdeHi'talg,e:s,!! ID1EU' ,ABV ulnd d:i'el:

GeIDto,:5Jen Y,om BeIi1gungi5dli'e!n'!d'llob,taln Idas di:sz:jlpillinierr'te V'erhalt,e'lfiIl dle'r Pia,... n i~rl~~' 0' be r m~IF ·iiI ufre~g eJinJd!e!s f:e'f'l enISlr labn ~s 'wu,rde:ftj d:iie' d red e,in!ldl, ,A,ul:...·

Ii ~b U- d .' d _. '"'b

Sehl .lmre~,.__:eHi1'!!l .:__' n,~ 051 w~lr ~ c'iULlI '1i!1I"

sfe he n ,II Der ,S m,l)iz, rPi i ml .Se'l! ~ jj ..

If f'i:schzuIg"e: [II IlIll TOld IUn,d ls!lbe nl :

Spa,z'il lilsfe'n dies MiUnliiljiDlmIJsiberglungsl""' dha,n's'as be~ ii h ra'r ve!r'ilnilworhJng5~ 'V1D Il'I en ,Alrbell Zill W'I ~ s'ser '!, !A !'

~ ~ 't uln,dl zu L,_,n,de~@ fUm b-:im __ ,'b'lr,l_ tn:5!!!i pOlrt' de:', FUlndlmlulniil;ion Ers,mllllHre .... rrungrenl z:u verm':-'idslnr/ welfds'nl die, '~fp;r~'n_gk~lr'pe~r ,durdt ~_anldlpol.'5'ter auf Ill"d--f~lh:h,e'n old,a,r ilnl Kii:s,te'n geslilche:rf'

uIi

1-

(

.

Bewerten