Sie sind auf Seite 1von 11

GRAEVINSKI FAKULTET

SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 01.09.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Kruti temeljni nosai.
2. Duboki masivni temelji. Karakteristike temeljenja na kesonima.
3. Proraun nosivosti pilota za vertikalno optereenje.
4. Analize stabilnosti potpornih zidova.
5. Metode sanacije klizita.

NUMERIKI DIO
1. Odredi faktor sigurnosti na klizanje za potpornu konstrukciju po skici.
2. Odrediti dubinu pobijanja slobodnostojee zagatne stijene za geostatiki profil po skici uz faktor
sigurnosti Fs = 1.25.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Geotehniko inenjerstvo

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE 1

05.02.2009. GODINE

TEORIJSKI DIO
1. Karakteristike izvoenja dubinskog temeljenja na kesonima.
2. Podjela pilota prema nainu izvoenja. Kratak opis i skice.
3. Analiza stabilnosti prorauna slobodnostojee zagatne stijene.
4. Karakteristike prorauna i izvedbe gabionskog potpornog zida.
5. Taylorova metoda za proraun stabilnosti kosina.

NUMERIKI DIO

1. Odrediti doputena naprezanja ispod temeljnog nosaa po slici po Pravilniku o


tehnikim normativima za temeljenje graevinskih objekata.
2. Odrediti faktor sigurnosti na klizanje za potpornu konstrukciju na slici i zadani
geotehniki profil.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 05.12.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Krute i elastine temeljne ploe.
2. Metode za olakano uputanje bunara u tlo.
3. Armirano betoske dijafragme. Uloga konstrukcija i nain izvoenja.
4. Karakteristike prorauna potpornih zidova sa konzolom.
5. Bishopova metoda za odreivanje stabilnosti kosina.

NUMERIKI DIO
1. Odredi nosivost pilota prema Pravilniku o teh. normativima za temeljenje gra. objekata
2. Odrediti dubinu pobijanja slobodnostojee zagatne stijene za geostatiki profil po skici uz faktor
sigurnosti Fs = 1.3.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 09.06.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Gredni temeljni nosa na elastinoj podlozi. Winklerov model tla.
2. Podjela pilota po vrsti materijala. Kratki opis i skice.
3. Zagatne stijene sa zategom. Analize stabilnosti.
4. Karakteristike gabionskih potpornih zidova. Nain izvoenja. Analize stabilnosti. Skice.
5. Analize stabilnosti padina metodom lamela.

NUMERIKI DIO
1.Odrediti nosivost pilota za zadanu geometriju i parametre vrstoe u geotehnikom profilu prema skici
prema Pravilniku o temeljenju graevinskih objekata
2.Odrediti doputena naprezanja na tlo ispod temeljnog nosaa za dimenzije i optereenja po skici za
zadane parametre tla prema Pravilniku o tehnikim normativima za temeljenje graevinskih objekata.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 13.02.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Duboki masivni temelji. Specifinosti temeljenja na kesonima.
2. Armirano betonske dijafragme, namjena i nain izvoenja
3. Analize stabilnosti potpornih zidova
4. Odreivanje poloaja i nosivosti sidrenog bloka
5. Elementi kliznog tijela: prikaz elemenata i dimenzija karakteristinog klizita

NUMERIKI DIO
1. Odredi nosivost pilota za zadani geotehniki profil prema Pravilniku o tehnikim
normativaima za temeljenje objekata.
2. Odredi dubinu pobijanja slobodnostojee zagatne stijene za zadane parametre tla i
faktor sigurnosti Fs = 1.5

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 14.11.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO

1.
2.
3.
4.
5.

Elastine temeljne konstrukcije. Kriterij krutosti. Winklerov model tla.


Podjele pilota po nainu izvoenja. Kratak opis i skice.
Poloaj i nosivost sidrenog bloka kod zagatnih stijena sa zategama.
Nain izvedbe i karakteristike prorauna gabionskih potpornih zidova.
Metoda sanacija klizita.

NUMERIKI DIO
1. Odredi faktor sigurnosti na klizanje za potpornu konstrukciju i geotehniki profil prema slici.
2. Odrediti doputena naprezanja na tlo ispod temeljnog nosaa za dimenzije i optereenja po skici
za zadane parametre tla prema Pravilniku o tehnikim normativima za temeljenje graevinskih
objekata.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 15.05.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Elastini nosai na elastinoj podlozi. Winklerov model tla.
2. Podjela pilota po vrsti materijala. Kratak opis. Skice.
3. Karakteristike temeljenja na kesonima.
4. Karakteristike analiza potpornog zida s konzolom.
5. Taylorova metoda analize stabilnosti kosina.

NUMERIKI DIO
1. Odrediti nosivost pilota za zadanu geometriju i parametre vrstoe u geotehnikom profilu prema
skici prema Pravilniku o temeljenju graevinskih objekata
2. Odrediti dubinu pobijanja slobodnostojee zagatne stijene za geostatiki profil po skici uz faktor
sigurnosti Fs = 1.3.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 17.04.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Proraun nosivosti dubokih masivnih temelja.
2. Podjela pilota po nainu izvoenja. Kratak opis. Skice.
3. Analize stabilnosti slobodnostojee zagatne stijene.
4. Metode sanacija klizita.
5. Proctorov pokus za odreivanje optimalne zbijenosti zemljanih materijala.

NUMERIKI DIO
1. Odrediti doputena naprezanja na tlo za temeljni nosa prema Pravilniku o tehnikim normativima
za temeljenje graevinskih objekata prema slici.
2. Odrediti faktor sigurnosti na klizanje za potpornu konstrukciju i parametre tla prema slici.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 23.06.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO

1. Elastine temeljne konstrukcije: temeljenje na temeljnoj ploi.


2. Temeljenje na bunarima. Postupci za olakano uputanje bunara.
3. Podjele pilota po nainu izvoenja. Kratak opis i skice.
4. Analize stabilnosti zagatne stijene sa zategom.
5. Taylorova metoda analize stabilnosti kosine.

NUMERIKI DIO
1.Odrediti nosivost pilota za zadanu geometriju i parametre vrstoe u geotehnikom profilu prema skici
prema Pravilniku o temeljenju graevinskih objekata
2.Odrediti doputena naprezanja na tlo ispod temeljnog nosaa za dimenzije i optereenja po skici za
zadane parametre tla prema Pravilniku o tehnikim normativima za temeljenje graevinskih objekata.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 30.01.2008. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Temeljni nosai. Metoda prorauna.
2. Proraun nosivosti dubokih masivnih temelja.
3. Podjela pilota po vrsti materijala. Kratak opis i skice.
4. Podjela potpornih zidova po vrsti materijala. Kratak opis i skice.
5. Taylorova metoda prorauna stabilnosti kosine.

NUMERIKI DIO
1. Odrediti doputena naprezanja na tlo ispod temeljnog nosaa za dimenzije i optereenja po
skici za zadane parametre tla prema Pravilniku o tehnikim normativima za temeljenje
graevinskih objekata.
2. Odredi faktor sigurnosti na prevrtanje za potpornu konstrukciju prema zadanim
parametrima i slici.

GRAEVINSKI FAKULTET
SVEUILITA U RIJECI
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
Katedra za geotehniku
Kolegij: Temeljenje 1

PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA TEMELJENJE I 14.12.2007. GODINE


TEORIJSKI DIO
1. Temeljne ploe, nain ponaanja. Elastine temeljne ploe.
2. Specifinosti dubinskog temeljenja na kesonima.
3. Armirano betonske dijafragme, primjene, nain izvoenja.
4. Karakteristike prorauna potpornog zida s konzolom.
5. Proraun stabilnosti padine metodom lamela.

NUMERIKI DIO
1. Odrediti nosivost pilota za zadanu geometriju i parametre vrstoe u geotehnikom profilu prema
skici prema Pravilniku o temeljenju graevinskih objekata
2. Odrediti dubinu pobijanja slobodnostojee zagatne stijene za geostatiki profil po skici.