Sie sind auf Seite 1von 6

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Archdiocese of Good Hope

By the Grace of God


COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED
BY
MARGUERITE PAIZIS
ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE
GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA

Festal Vespers Hymns


( USED TOGETHER WITH THE SERVICE BOOKS)

24-25 November
APODOSIS

PO BOX 28348
SUNRIDGE PARK
6008
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
MARGUERITE.PAIZIS@GMAIL.COM

OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM

MARGUERITE PAIZIS ON SCRIBD OR WWW.SCRIBD.COM/WRITERS4574

OF THE

ENTRY

INTO THE

TEMPLE

St Catherine the Great


Holy Martyr
Also the Feast of St Clement the Archbishop (Pope)
& Hieromartyr of Rome St Peter the Archbishop
(Pope & Patriarch) & Hieromartyr of Alexandria St Peter of Galatia St Clement, Bishop of
Ochrid & Enlightener of the Bulgarians

RE-EDITED & PUBLISHED - 04 OCTOBER 2016

Our Eternal Gratitude to Pater Seraphim Dedes & all the contributing Translators
elsewhere for the original Greek & English texts and for making our Worship a little
easier to understand, to participate and to appreciate.
Glory to God for His Great Mercy!
www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

NOT FOR MATERIAL PROFIT


12. F E S T A L V E S P E R S S T C A T H E R I N E G R E A T M A R T Y R 2 5 N O V E M B E R

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

FESTAL APOLYTIKION ST CATHERINE GREAT HOLY MARTYR


TONE (5) PLAGAL 1

Tin

Panevfimon
Nimfin
Hristou
imnisomen, Ekaterinan tin Thian ke
Poliouhon Sina, tin voithian imon ke
antilipsin, oti efimose lampros, tous
kompsous ton asevon, tou Pnevmatos
ti maera, ke nin os Martys stefthisa,
etite pasi to Mega Eleos.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Amin

Let

us Praise and Extol the All Lauded


Bride of Christ, the Protectress of
Sinai, the Divine Catherine, as the
one who grants Aid and Assistance
to us, for she brilliantly suppressed
the impious orators, with the Sword
of the Spirit. And, being Crowned as
Martyr, she asks that all receive
Great Mercy.

Now and ever, and to the Ages of ages.


Amen

FESTAL APOLYTIKION ST CATHERINE

THE

GREAT MARTYR - TONE 4

Simeron tis evdokias Theou to proimion, Today


ke tis ton anthropon Sotirias i
prokirixis. En Nao tou Theou tranos i
Parthenos diknite, ke ton Hriston tis
pasi prokatangellete. Afti ke imis
megalofonos voisomen: Here! tis
Ikonomias tou Ktistou i Ekplirosis!
DISMISSAL BLESSINGS

is the Prelude of Gods Good


Pleasure, and the Proclamation of
mankinds Salvation. In the Temple
of God, the Virgin is openly
presented, and in Herself She
announces Christ to all. Let us, then,
with great voice, loudly cry to Her:
Rejoice!
O Thou who art the
Fulfilment
of
our
Creators
Dispensation!

St Gregory of Nyssa
When we look at the Order of Creation, we form in our mind an
Image not of Essence but of the Wisdom of Him Who
created all things so wisely!

2. F E S T A L V E S P E R S S T C A T H E R I N E G R E A T M A R T Y R 2 5 N O V E M B E R

FESTAL VESPERS ST CATHERINE GREAT MARTYR 25 NOVEMBER

11.

become Christs Mother, Who grants


the world Great Mercy!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

FESTAL APOSTIHA ST CATHERINE, GREAT

Vion

ailon exiskimeni, vima atheon


katalavousa
estis
tropeoforos,
Ekaterina semni, anthiforousa tou
Theou tin lamprotita, ke to Thion
Sthenos endedimeni, Dogma tirannou
katemiktirisas, ke ritoron epafsas, tas
flinarous risis Poliathle.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Amin.
APODOSIS

HOLY

MARTYR- TONE 2

Festal Vespers Hymns St Catherine, Great Holy Martyr

Thou

led a Spiritual Life, and thus


Thou
captivated
the
Godless
Tribunal, and Thou stood Victorious,
O Catherine, with dignity, decked in
Divine Brilliance as if with flowers.
And, having put on the Divine Power,
Thou ridiculed the tyrants decree,
and Thou stifled the nonsensical
chatter of the orators, O Holy Martyr
who suffered much.

KINDLY

ENTRY

Simeron

ta stifi ton Piston sinelthonta,


pnevmatikos Panigyrisomen, ke tin
Theopeda Parthenon ke Theotokon,
en Nao Kyriou prosagomenin, efsevos
anevfimisomen. Tin proeklehthisan
ek pason ton geneon, is katikitirion
tou Pantanaktos Hristou, ke theou ton
olon,
Partheni,
lampadiforouse
proporevesthe,
tis
Aiparthenou
timose, tin sevasion proodon, Mieres,
lipin pasan apothemene, harmonikos
sinakolouthisate, imnouse tin Mitera
tou Theou genomenin, ke tis Haras
tou kosmou tin proexenon. Apantes
oun harmonikos, to Here Sin to
Angelo ekvoisomen, ti Keharitomeni,
ti ai presvevousi, iper ton psihon
imon.

Kyrie

Lord,

Katevthinthito

Let

ekekraxa pros Se,


isakouson
mou.
Isakouson mou, Kyrie.
Kyrie, ekekraxa pros
Se, isakouson mou,
proshes ti foni tis
deiseos mou, en to
kekragene me pros Se,
isakouson mou Kyrie.

TEMPLE TONE (6) PLAGAL 2

Today,

SONG OF ST SYMEON TRISAGION PRAYERS


OUR LORDS PRAYER
FESTAL APOLYTIKION ST CATHERINE

THE

i prosevhi
mou
os
thimiama
enopion Sou. Eparsis
ton hiron mou Thisia
Esperini.
Isakouson
mou Kyrie!

10. F E S T A L V E S P E R S S T C A T H E R I N E G R E A T M A R T Y R 2 5 N O V E M B E R

my Prayer rise before


Thee like incense - the
lifting up of my hands
as
the
Evening
Sacrifice. Hear me, O
Lord!

FESTAL PROSOMIA - ST CATHERINE -

anomias paratirisis, Kyrie, Kyrie,


tis ipostisete? Oti para Si O ilasmos
estin.

If

TONE 1

Thou, O Lord, should mark


transgression, O Lord, who would
stand?
For there is Forgiveness
with Thee.

Simeron Pisti horefsomen, en psalmis ke O Believers, let us dance today, singing


imnis, to Kyrio adontes, timontes ke
tin aftou, igiasmenin Skinin, tin
empsihon kivoton, tin ton ahoriton
Logon horisasan.
Prosferete gar
Theo, iperfios ti sarki nipiazousa, ke
Arhierefs O Megas, Zaharias, dehete,
evfrenomenos taftin, os Theou
katikitiron.

GREAT MARTYR - TONE 4

is the Prelude of Gods Good


Pleasure, and the Proclamation of
mankinds Salvation. In the Temple
of God, the Virgin is openly
presented, and in Herself She
announces Christ to all. Let us, then,
with great voice, loudly cry to Her:
Rejoice!
O Thou who art the
Fulfilment
of
our
Creators
Dispensation!

MUST STAND

I cry out to Thee:


hear me, O Lord! O
Lord, when I cry out to
Thee, hear me! Hear my
voice, when I cry out to
Thee! Hear me, O Lord!

Ean

Simeron tis evdokias Theou to proimion, Today


ke tis ton anthropon Sotirias i
prokirixis. En Nao tou Theou tranos i
Parthenos diknite, ke ton Hriston tis
pasi prokatangellete. Afti ke imis
megalofonos voisomen: Here! tis
Ikonomias tou Ktistou i Ekplirosis!

EVENING INCENSE

CONGREGATION

PSALM 140/141 TONE 2

and ever, and to the Ages of


ages.

let us, the assembled Faithful,


triumph in spirit! Let us reverently
Praise the Child of God, Virgin and
Theotokos as She is offered inthe
Temple of the Lord: She Who was
Forechosen from all generations to
be the Dwelling-place of Christ, our
Master, and God of all.
Virgins
bearing lamps, go before Her,
honouring the Majestic Entrance of
the Ever Virgin! Mothers, set aside
every sorrow to follow them in
Gladness, singing the Praises of Her
who became the Mother of God, and
Mediator of Joy for the world! With
the Angel, let us all Joyfully cry to
Her: Rejoice! for She is the Joyous
One who ever Intercedes for our
soul!

OF THE

THE

Now

INTO THE

VESPERS SERVICE BOOK TOGETHER WITH THESE


WHICH ARE APPLIED WHEREVER INDICATED
HYMN

Amen
OF THE

USE THE

HYMNS,

to the aster in the words of Psalms


and Hymns, and honour His
Tabernacle that He Sanctified, the
Animate
Ark
Who
hel
the
Uncontainable Logos within Herself.
For She is offered to God, being an
Infant in the Flesh Supernaturally.
And the Great and Holy High Priest,
Zachariah, feeling Joy in his heart,
now receives Her Who in time would
be the Dwelling of God.

Eneken tou Onomatos Sou ipemina Se, Because


Kyrie; Ipeminen i psihi mou is ton
Logon Sou, ilpisen i psihi mou epi
ton Kyrion.

Simeron

Naos O empsihos, tis Agias


Doxis, Hristou tou Theou imon, i moni
en
gynexin,
Evlogimeni
Agni,

of Thy Law, O Lord, I waited


for Thee; my soul waited for Thy
Word. My soul Hopes in the Lord.

Today

the Living Temple of the Holy


Glory of Christ our Lord and God,
the Only Woman to be All Holy,

FESTAL VESPERS ST CATHERINE GREAT MARTYR 25 NOVEMBER

3.

prosfeete to Nao, to nomiko katikin is


ta Agia, ke herousi Sin afti, Ioakim ke
i Anna to Pnevmati, ke Parthenike
Horie, to Kyrio adousi psalmikos
melodouse, ke timose tin Mitera
Aftou.

Apo
Si

Blessed and Pure, is brought to the


Holy Temple of the Lord to inhabit
the Holy Place. Wherefore Joachim
along with Anna Rejoices now in the
spirit . And the Choruses of Virgins
chanting Hymns to the Lord, sing to
Him and His Mother, Whom they
honour in the words of Psalms.

Filaktis proias mehri niktos, apo


filakis proias, elpisato Israil epi ton
Kyrion.

From

ton Profiton to kirigma, Apostolon


Doxa, ke Martyron kavhima, ke
panton ton gigenon i anakenisis,
Parthen Mitir Theou. Dia gar Sou to
Theo katillagimen. Dio timomen tin
Sin, en to Nao tou Kyriou proelefsin,
ke Sin to Angelo pantes, psalmikos to
Here Si, ti Pansemno voomen, ti
presvia Sou Sozomeni.

Thou

FESTAL STIHI ST CATHERINE

THE

the morning watch until night;


from the morning watch until night
let Israel Hope in the Lord.

art She of Whom the Prophets


preached, the Apostles Glory, and
the Martyrs Pride and Joy. Renewal
art Thou of all us who were borne on
Earth, O Virgin Mother of God, for
we have been Reconciled to God
through Thee.
Wherefore, we
honour Thy Procession into the
Temple of God our Lord.
And,
together with the Angel, we cry out
in Psalms: Reoice! To Thee, O All
Holy Lady, at Whose Intercessions
we art Saved.

THE PRIEST CONTINUES ALOUD:

Ii to Kratos tis Vasilias Sou Evlogimenon Blessed and Glorified is the Power of
ke Dedoxasmenon, tou Patros, ke
Thy Kingdom, of the Father, and
tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin
ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin

Amen

FESTAL APOSTIHA APODOSIS ENTRY

INTO

Heri O Ouranos ke i gi, ton Ouranonton


notion porevomenon, Orontes is
Thion Ikon, anatrafine septos, tin
Parthenon monin ke amomiton, pros
in ekplitomenos, Zaharias evoise, Pili
Kyriou, tou Naou ipanigo Si, pilas
herousa, en afto perihoreve. Egnon
gar e pepistevka, os id ii litrosis,
epidimisi prodilos, tou israil ke
tehthisete, ek sou Theols Logos, O
doroumenos to kosmo, to Mega Eleos.

Akouson,

Thigate, ke ide ke klinon to


ous Sou ke epilathou tou laou Sou
ke tou Ikou tou Patros Sou. Ke
epithimisi O Vasilefs tou Kallous
Sou.

GREAT HOLY MARTYR TONE 1

Oti para to Kyrio to Eleos ke polli par For with

the Lord there is Mercy, and


with Him is Abundant Redemption;
and He will Redeem Israel from all
his transgressions.

afto Litrosis. Ke aftos Litrosete ton


Israil ek pason ton anomion aftou.

Simeron

Enite

Praise

Ekaterinis

Let

terpete polis i Alexandria, ta


spargana Sou Martys, en to Thio Nao
Sou, katehousa profronos. Dio ke
imis, efsevos Eortazomen, Ekaterina
tin mnimi Sou tin septin, iperevhon
ton timonton Se.
ton Kyrion panta ta Ethni!
Epenesate Afton pantes i Lai!
tin mnimin nin eortasomen.
Afti gar ontos pasa, tou ehthrou tas
dynamis, en logo te ke ergo, kathile
sterros, ke Ritoron tin enstasin. Alla
deisesi taftis rise imas, O Theos ek
ton ereseon.

Agnin Aiparthenon, prosagi met


evfrosinis, is ton Naon tou Theou,
proskalesmeni proporevesthe, aftis
tas
neanidas
lampadiforos
ke
legousa:
Apithi teknon, to dotiri
genithiti, ke anathema, ke evodes
Thimiama. Iselthe is ta adita, ke
gnothi
mystiria,
ke
etimazou
genesthe, tou Iisou ikitirion, erpnon
ke oreon, tou parehontos to kosmo, to
Mega Eleos.

Praise

us observe the All Festive Memory


of Catherine today.
She roundly
devastated both in word and in
action the full array of enemy forces
indeed
and
their
rhetorical
arguments.
O God, by her
Intercessions Deliver us and Protect
us from the heresies.

Heris

panendoxe Martys Ekaterina


semni. En to Sina gar Ori, en O ide
tin vaton, Mosis mi flegomenin, en

tou laou.

Endon

en to Nao tou Theou, O


Theohoritos
Naos
antithete,
Parthenos i Panagia, neanides te
aftis, nin lampadifori proporevonte.
Skirta gennitoron, i siigia i aristos,
Iokim te, ke i Anna horevontes, oti
etekon, tin ton Ktistin kiisasan. Itis
herihorevousa, is Thia skinomata, ke
trefomeni Angelou, dia hiros i
panamomos, Hristou ofthi Mitir, tou
parenhontos to kosmo, to Mega Eleos.

His Mercy rules over us; and the


Truth of the Lord endures forever.

All

Wise and Glorious Martyr, All Holy


Catherine, Rejoice!
Our Saviour
Christ transported Thy Most God

4. F E S T A L V E S P E R S S T C A T H E R I N E G R E A T M A R T Y R 2 5 N O V E M B E R

Heaven

and Earth Rejoice, beholding


the Spiritial Heaven, the All Pure
Virgin enters the House of God to be
reared in reverence. Zacharia cried
to Her in amazement: O Gate of the
Lord! To Thee I open the Gates of
the Temple! Rejoice and go around
it in Gladness, for I know and believe
that the Deliverance of Israel shat
now come to dwell openly in our
midst, and that from Thee shalt be
Born God the Word, Who grants the
world His Great Mercy!
Hearken, O Daughter:
behold and
incline Thine Ear, and forget Thy
People and Thy Fathers House, for
the King desires Thy Beauty.
.
Truly Blessed by Divine Grace,
led with Gladness into the Temple of
the Lord the Pure, Ever Virgin Full of
Grace, and she called the young
virgins to go before Her with lamps
in hand: Go, Child, she said, to
Him Who granted Thee to me, be to
Him an Offering and sweet smelling
Incense! God into the Place that
none may enter! Learn Its Mysteries
and prepare Thyself to become the
Pleasing and Beautiful Dwelling of
Jesus, Who grants the world His
Great Mercy!

To prosopon Sou litanefsousin i plousii The

Oti ekrateothi to Eleos Aftou ef imas, For


ke i alithia tou Kyriou meni is ton
eona.

TEMPLE - TONE (5) PLAGAL 1

Anna Thia Haris Safos, Haritothisan tin Anna,

Martyr Catherine, the City of


Alexandria today rejoices greatly, for
it proudly possesses Thy swaddling
bands in Thy Holy Temple. And we
also piously celebrate the Feast of
Thy Holy Memory, and we ask that
Thou pray for us who honour Thee.
the Lord, all Gentiles!
Him, all you people!

of the Son, and of the Holy Spirit,


now and forever, and unto the Ages
of Ages.

wealthy among the people shalt


Entreat Thy Favour.

The Most Holy Virgin, Temple that is to


hold God, is dedicated within the
Temple of our Lord, and young girls,
bearing lamps, now bo before Her.
Her Noble Parents, Joachim and
Anna, leap for Joy and dance, for
they have borne Her who is to Bear
our Creator. And She the All Pure
with Rejoicing, goes around the
Divine Habitations, and is fed by the
hands of an Angel She it is who will

FESTAL VESPERS ST CATHERINE GREAT MARTYR 25 NOVEMBER

9.

Dikei

is ton eona zosi, ke en Kyrio O


misthos afton, ke i frontis afton para
Ipsisto.

Pleasing body to Sinai, that Mountain


where Moses of old saw the Burnng
Bush that remained Unconsumed,
and He preserves and Protects it
there until the time that He Returns
to Judge the world.

touto Hristos, to Thereston skinos


Sou, nin metathis Se filatti eos kerou,
tis deferas parousias aftou.

The Righteous live forever,


and their Reward is with our Lord,
and their care is by the Most High.

READER

Dia touto lipsonte to vasilion tis evrepias, Therefore,

they shall receive a kingly


dwelling of dignity and a Diadem of
Beauty from the Hand of the Lord,
because He will shelter them with
His right Hand, and Protect them
with His Arm.

ke to Diadima tou kallous ek Hiros


Kyriou, oti ti Dexia Aftou skepasi
aftous, ke to vrahioni Iperaspii Afton.

Lipsete

He

will take His Zeal as His full


Armour, and will turn His Creation
into Weapons against His enemies.

He

will wear Righteousness as a


Breastplate, and put on Impartial
Judgement as a Helmet.

Lipsete

He

will
take
Holiness
as
an
Unconquerable Shield, and sharpen
His Relentless Wrath as a Sword.

Sinekpolemisi

Creation will fight with Him against the

Porefsonte

evstohi volides astrapon, ke


os apo evkiklou toxou ton nefon.

Well

Epi

skopon alounte, ke ek petrovolou


thimou pliris rifisonte halaze.

Angry hailstones will be hurled as from

panoplian, ton zilon aftou, ke


oplopiisi tin Ktisin is aminan ehthron.

Endisete

thoraka,
Dikeosinin,
ke
perithisete
koritha,
Krisin
anipokriton.
aspida akatamahiton, osiotita,
ozini de apotomon Orgin is romfean.

afto O kosmos epi tous


parafronoas.

Aganaktisi

kat afon idor thalassis,


potami de sigklisousin apotomos.

them, and the rivers will wash


severely over them.
like a storm it will winnow them,
and Lawlessness will lay waste all
the Earth, and wrongdoing will
overturn the Thrones of Soverigns.

Learn,

Enotisasthe

Give ear, you who Rule over multitudes,

therefore,
understand.

Kings,

Ke

GREAT HOLY MARTYR TONE 2

O Martyr fans, let us joyfully hasten to


the Festival of the Martyr, Catherine,
Wise in God, and let us crown her
with Praise as if with flowers. Let us
shout salutations to her: Rejoice!
For Thou refuted the insolent speech
of the babbling Orators, since it was
brimming with stupidity, and Thou
led them to the True Faith in God!
Rejoice! For Thou gave Thy body
over to elaborate tortures, for the
Love of Thy Creator, and like an
indestructible Anvil, Thou did not
break. Rejoice! For Thou were given
Entrance to the Mansions Above, a
worthy Compensation for Thy
Labours,
and
Thou
bask
in
Everlasting Glory! We also long for
this, and, as we extol Thee, we Hope
that we will not be disappointed.
and ever, and to the Ages of
ages.

Amen

Meta

to tehthine Se, Theonimfe


Despina, paregenou en Nao Kyriou,
tou anatrafine is ta Agia ton Agion,
os igiasmeni. Tote ke Gavriil apestali
pros Se tin Panamomon, trofin
komizon Si.
Ta Ourania panta
exestisan, oronta to Pnevma to Agion
en Si skinosan. Dio aspile amolinte, i
en Ourano ke epi gis Doxazomeni,
Mitir Theou, Soze to genos imon.

and take pride in yourself over a


multitude of Nations.
Lord, and your Reign from the Most
High.

Now

FESTAL STIHI FOREFEAST ENTRY

and

Oti edothi para kYriou i kratisis imin, ke For Power was granted to you from the

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Amin

O Judges of the ends of the


Earth.

i dinastia para Ipsistou.

to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

an engine of ware.

Mathete, Dikaste peraton Gis.

ETC

ti Panigyri, tis Theosofou


Martyros Ekaterinis, sindramomen O
Filomartyres, ke taftin tis epenis, os
anthesi
katastepsomen.
Heris
voontes afti, i ton filinafon Ritoron,
tin
thrasistomian
elegxasa,
os
apedefsias anapleon, ke toutous pros
Pistin Thian hiragogisasa. Heris i to
soma poliplokis vasanis ekdousa, di
Agapin tou Piitou Sou, ke mi
katavlithias, os akmon analotos.
Heris i tes Ano Moes, antaxia ton
pono isikisthisa, ke Doxis Eoniou kata
katarifisasa, is efiemeni i imnodi Sou,
tis elpidos mi ekpesimen.

Glory

The waters of the sea will be vexed with

Listen,

i kratountes plithous, ke
gegavromeni epi ohlis Ethnon.

THE

Harmonikos

aimed flashes of lightning will


strike and leap to their objective as
from a well drawn bow of clouds.

Akousate oun, Vasilis, ke sinete.

FERVENT SUPPLICATIONS,

FESTAL STIHI ST CATHERINE

senseless.

Antistisete aftis Pnevma Dinameos, ke os A Powerful Wind will oppose them, and
lailaps eklikmisi aftous, ke erimosi
pasan tin Gin anomia, ke i
kakopragia
peritrepi
thronous
dinaston.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

TEMPLE

After Thou were born, O Lady, Bride of

PRAYER OF THE ENTRANCE -ISODOS


THE ENTRANCE - THE EVENING
HYMN

INTO

THE PROKEIMENON

God, Thou entered the Temple of the


Lord, being raised in the Holy of
Holies, as One Who was Sanctified.
Then Gabriel was sent to Thee, O All
Blameless, and he brought Thee
Food.
All Heavenly Beings were
astounded, beholding the Holy Spirit
dwelling in Thee.
Wherefore, O
Spotless and Unstained Mother of
God, Glorified in Heaven and on
Earth, ever keep us safe.

OF THE DAY

THURSDAY EVENING - PSALM 120

I voithia mou para Kyriou, tou piisantos My Help comes from the Lord, Who has
ton Ouranon ke tin Gin.

8. F E S T A L V E S P E R S S T C A T H E R I N E G R E A T M A R T Y R 2 5 N O V E M B E R

made Heaven and Earth.

FESTAL VESPERS ST CATHERINE GREAT MARTYR 25 NOVEMBER

5.

Ira tous opsthalmous mou is ta ori,


othen izi i Voitheia mou.

STIHOS

voithia mou para Kyriou, tou piisantos


ton Ouranon ke tin gin.
THE PROPHECY

SOFIAS

OF THE

SOLOMONTOS
anagnosma

Sofia! Proshomen!
Dikeos ean fthasi

WISDOM

to

I lifted up my eyes to the


mountains, from whence my Help
shall come.

VERSE

Ara eplanithimen apo Odou Alithias, ke Therefore, we went astray from the Way

My Help comes from the Lord, Who has

Anomias

made Heaven and Earth

eneplisthimen trivous ke
apolias,
ke
odefsamen
trivous
avatous, tin de Odon Kyriou ouk
egnomen.

SOLOMON 4:7A, 16A, 17A, 19B20; 5 : 1 - 7

OF

The Reading from


WISDOM OF SOLOMON

READER

THE PROPHECY

THE

Wisdom! Let us attend!


R E A D E R Although a Righteous

OF THE

We

were satisfied with the paths of


lawlessness,
and
we
travelled
through impassable deserts; but the
Way of the Lord we have not known.

WISDOM

teleftise en anapafsi

man
may die before his time, he shall be
at rest.

Katakrini Dikeos apothanon tous zontas A


asevis.

Opsonte

gar teleftin Dikeou, ke ou mi


sinisousi ti evoulefsanto peri aftou, oti
rixi Kyrios tous asevis afonous prinis,
ke salefsi aftous ek themelion, ke eos
eshatou hersothisonte en odini, ke i
minim afton apolite.

READER

Sofia!

P RIE ST

they will see the end of the wise


man, but will not understand what
the Lord purposed for him, for he
will dash them headlong and
speechless to the ground, and shake
them from the foundations.

Elefsonte gar en sillogismo amartimaton They shall be left dry and barren to the
afton dili, ke elegxi aftous ex anantias
ta anomimata afton.

Tote

stisete en parrisia polli O Dikeos


kata prosopon ton thlispanton afton,
ke ton athetounton tous ponous aftou.

They will come with dread in the day of


reckoning for their sins, and to their
face their lawless deeds will convict
them.

The
Idontes

tarahthisonte fovo dino, ke


ekstisonte epi to paradox tis Sotirias
aftou.

Righteous man will stand with


confidence in the presence of those
who afflict him, and those who
reject his Labours.

Seeing

him, they will be shaken with


dreadful fear, and they shall be
amazed at his unexpected Salvation.

Erousi gar en eaftis metanoountes ke dia They will speak among themselves with
stenohorian stenaxousi ke erousin:
Outos in, on eshomen pote is gelota
ke is paravolin onidismou i afrontes.

regret, and in anguish of spirit they


will groan and say: This is the man
whom we fools once held in derision,

Ke
.

hrison en honevtirio edokimasen


aftous, ke os Olokaroma Thisias
prosedexato aftous.

Ke

en
kero
episkopis
afton
analampsousi, ke os spinthires en
kalami diadramounte.

Krinousin

ethni, ke kratisousi laon ke


vasilefsi afton Kyrios is tous eonas.

Sons of God?
And how is his
portion among the Saints?

6. F E S T A L V E S P E R S S T C A T H E R I N E G R E A T M A R T Y R 2 5 N O V E M B E R

Let us attend!

the eye of the undiscerning they


seemed to have died, and their
departure
was
considered
as
misfortune, and their departure
from us as being their destruction;
yet they are at Peace.

And thus, although

in mankinds view
they were punished, their Hope is
Immortal.

And

although chastened in a few


things, Great Kindness will be
granted to them for God tested them
and found them worthy of Himself.

He

tested them like gold in a furnace,


and accepted them as a Whole Burnt
Offering.

And,

at the time of their Visitation,


they will shine forth, and they will
run about like sparks through straw.

They

will judge Nations and rule over


people, and the Lord shalt Reign
over them unto the Ages.

I pepithotes ep afton, sinisousin Alithian, Those who trust in Him will understand
Truth, and the Faithfull shall
continue with Him in Love, for Grace
and Mercy art upon His Elect.

ke i Pisti en Agapi prosmenousin afto,


oti Haris ke Eleos en tis Osiis aftou, ke
Episkopi en tis Eklektis Aftou.

considered his life to be madness,


and his death as without honour.

How has he been numbered among the

oliga
pedefthentes,
megala
evergetithisonte, oti O Theos epirasen
aftous, ke evren aftous Axious Eaftou

Os

Ton vion aftou elogisametha manian, ke We


de katelogisthi en Iis Theou, ke en
Agiis O kliros aftou Estin.

gar en opsi anthropon ean


kolasthosin, i Elpis afton Athansias
pliris.

the

The soul of the Righteous


are in the Hands of God, and no
torture will ever touch them.

elogisthi kakosis i exodos afton, ke i


af imon poria sintrimma, i de isin en
Irini.

Ke

Wisdom!

from

READER

Edoxan en ofthalmis afronon ehnane, ke In

and made a byword of disgrace.


tin teleftin aftou atimon.

Proshomen!

psihe en Hiri Theou, ke ou mi


apsite afton vasanos.

very end, and they shall be in pain,


and their memory shall perish.

SOLOMON 3 : 1 - 9

The Reading is
Wisdom of Solomon

Dikeon

Righteous man who is dead shall


condemn the ungodly who are living.

For

OF

Sofias Solomontos to anagnosma.

P RIE ST

este.

Pos

of Truth,
for the Light
of
Righteousness did not shine on us,
and the sun did not rise upon us.

to tis Dikeosinis fos ouk epelampsen


imin, ke O ilios ouk anetilen imin.

THE PROPHECY

OF THE

WISDOM

OF

Sofias Solomontos to anagnosma.

READER

Sofia!

P RIE ST

Proshomen!

SOLOMON 5 : 15 6 ; 3

The Reading is
Wisdom of Solomon
Wisdom!

from

the

Let us attend!

FESTAL VESPERS ST CATHERINE GREAT MARTYR 25 NOVEMBER

7.