Sie sind auf Seite 1von 2

N

o
1

JenengSatriya

Gambar

Pusaka

Kerajaan

Garwa

Putra

Watak

Puntadewa

Pusaka keraajaan
awujud paying (Kyai
Tunggulnaga),
Tombak (Kyai
Karawelang)

Amarta

Dewi Drupadi

Pancawala

Sabar, Ikhlas,
percaya
dhumateng Gusti,
adil, jujur.

Werkudara

Kuku Pancanaka,
Gada Rujakpala,
Alugara, Bargawa, lan
Bargawasta.

Jodipati

Dewi Nagagini
Dewi Arimbi
Dewi Urangayu

Arya Anantareja,
Gathutkaca, Arya
Anantasena

Gagah prakosa,
teguh, kuat, tabah,
patuh, jujur.

Janaka

Gendewa,
panahArdadadali,
panahCundamanik,
panahPasopati.

Madukara

D. Sumbadra,
D.Larasati, D.Srikandi,
D.Ulupi, D.Jimambang,
D.Ratri, D.Dresanala,
D.Wilutama,
D.Manuhara,
D.SSupraba,
D.Antakawulan,
D.Maeswara,

Aimanyu, bratala
Ras, kumaladewa,
kumalasakti, bambang
wijanarka, Wisanggeni,
Bambang Wilugangga,
Endang Pregiwati,
Endang Pregiwa,
Prabakusuma, Bambang
Antakadewa, Bambang

Pinter, menengan,
teliti, Sopan,
kendel, seneng
nglindungi kang
lemah

Nakula

Banyu Kahuripan
Tirtamanik.

Sawojajar

Sadewa

Aji Purnamajati

Bumiretawu

D.RetnaKasimpar,
D.JuwitaNingrat,
D.DyahSarimaya,
D.Pamegatsih,
D.Gandawati,
D.Sulastri.
Dewi Sayati, Dewi
Srengganawati

Priambada, Bambang
Sumbada, Bambang
Pamagatrisna, Bambang
Gandawardaya,
Bambang Sumitra
Bambang Pramusinta,
Dewi Pramuwati, Dewi
Sritanjung,

Jujur, setya, taat,


welas asih, bisa
njaga wewadi

Dewi Srengginiwati

BambangWidapaksa/
sidapaksa

Jujur, setya, taat,


welas asih, bisa
njaga wewadi

Das könnte Ihnen auch gefallen