You are on page 1of 1

TINAPAY NG BUHAY

Koro:
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap
ang sa ami'y kaloob
at pagsasalong walang hanggan
Basbasan ang buhay naming handog
nawa'y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
sa mundong sa pag-ibig ay kapos
(Koro)
PAGHUHUGAS NG PAA
Katulad ng paghugas ko
sa paa ninyong kaibigan ko,
naway mapagpakumbaba
ninyong paglingkuran,
kapatid ninyong tanan.
As I have humbly washed your feet,
so must you all do in my Name.
Go forth and seek the lost and least.
Go wash and heal their wounds,
and invite them to my feast.
AWIT NG PAGHILOM
Refrain:
Panginoon ko,
hanap-hanap Ka ng puso,
Tinig Mo'y isang awit paghilom.
Ang baling ng aking diwa ay sa 'Yo,
h'wag nawang pababayaang
masiphayo.
Ikaw ang buntong hininga ng buhay;
dulot Mo'y kapayapaan, pag-ibig.
(Refrain)
AMA NAMIN
ANG KATAWAN NI KRISTO
In the presence of our God,
as we gather here in Christ,
feel the Spirit breathe upon us,
the breath of life, graced and divine.
We have come to break the bread;
we have come to share our lives.
Let us bring these fruits
to the table,
the love of God, yours and mine!

Refrain:
Ang Katawan ni Kristo,
ang Katawan ni Kristo.
Behold, the Body of Christ,
Jesus our Saviour and Life!
Rejoice, O people of God!
we are the Body of Christ!
AWIT NG PAG-ASAM
Tulad ng usang uhaw
sa tubig ng batis,
ang aking kaluluwa sa Yo'y nananabik.
Sa Iyong dambana
ako'y aawit, sasamba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw,
walang iba.
Koro:
Ikaw lang Panginoon,
lakas ko't tanggulan.
Pusong tigib sa hirap,
Ikaw ang tanging asam.
MANALIG KA
Iluom lahat ng takot
sa iyong damdamin
ang pangalan Niya'y
lagi ang tawagin
at Siya'y nakikinig sa bawat hinaing
Magmasid
at mamulat
sa Kanyang kapangyarihan
nabatid mo ba na Siya'y naglalaan
patuloy na naghahatid
ng tunay na kalayaan
Manalig ka
tuyuin ang luha sa mga mata
Hindi Siya panaginip
Hindi Siya 'sang pangarap
Siya'y buhay, manalig ka.
PANANGUTAN
Walang sinuman ang nabubuhay
para sa sarili lamang
Walang sinuman ang namamatay
para sa sarili lamang
Tayong lahat ay may pananagutan
sa isat-isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos
na kapiling nya