Sie sind auf Seite 1von 4
Eduard Vroomen, hersteltrainer UITLEGGEN WAT EN WAAROM JE IETS DOET “Voetballers doen nietalles ut zichzelf, zeker niet als er geen bal aan te pas komt.” Herstel- fen conditietrainer Eduard \Vroomen kent zin pappenhel- ‘mers. Om voetballers te over- tuigen van het nut van zijn efeningen probeert hij zijn cefenstof altijd goed te onder bouwen. “Ik zorg ervoor dat spelers begrijpen wat ze doen ‘en waarom ze iets doen.” les wat db tat net ean van ont van de weet lls an op fick gtied Tach moe i votes ‘ok oeigen vane an ipo Sto Daa ili te ggen wate oe ton doen en aaron cen eps ofr uti robe kere, dat cok serius were, cok al 2 niet ovenop unit arming-up omen haat de wang yas oie aon Aare ere ens de rag verre een gow naming up eat | Bit De én vn et ont blag at alle opueeningen aa bod kamen, de ade gc epg en | bal dat het eet om vont gat Aleta hs og te nen ed stiéonberedg dein et vet eer isendewaagisof aston gaat eter” oxronen 20 erste! eentouiate Voorn Fa ok er Sc vor een warming in Pssres de elec inn gen, ot praltunen vorberen cn de weds gut ane ieee swt (pet momen tiki cen vereniging Birt, eoordel ede warming tpendespclers Zt ener goed it. dan fait een wat Kane andachspnten ereene icing tine of pels Zi k en naming up warn vind date oorer ie pins kant preseren an erg “fan warring wp moet in mip agen be sm ut en del zane ence de et tal. Zander Bl stann de lopoetninges {ental om 20 de spire war emake, Dawa moet de hars.agomioog om dein ed, da at jo sgl met een hartslagrete open en Sin kde warming-u. Op deze manier Fann 2 ok ro en ho de vor nein cen weds ert eten dt esp raat de weds 09 ce mane ete root i 20 et ooretomen at ‘ple vee spect open tens ewer. Nadat ik de warming ip legis sagas en dat ware ett 9% stsce vranderingen,vedwenen ot acter. Als herstelaine: Kun jes we ea ste nen ht vet eae ta, maae overtig de spel en tones TRAINERS DOOR BRUIK TE MAKEN AN MEETGEGEVENS BEELDEN” Spelors moter overtugel worden Abeta bestia cf panning slag it pe apa ees je de > pe gles Vetlles eve ena ingen mactoctare etssigom ee 900 neg an et fa at et el Selita eetom the per we sn dc besten an beach nbs ceteinen tj ters eC (ost aditonel Yang tate uate met gn om 20 etapa a et (atom de cote Woon wet data ‘en anderen et oo de jen een. 9 Ieeré at doing. dei ret espe fers wi maken een elie ue nod het “rc genes poten waa Spee onder mare iy rns en vt kan tree jd meet votes it dt nou eee anes en dan kn je twee ingen dee: an dt 2 et gaan hoe en verte dat een pce b= ten a2 de tangs evan af npen ut legen waar 2 ee ep eng tneten doen en ara dor in oe fing en ka beta dt i ave ‘ok een tap anne mab, Zo gata | ‘oo itn Sheet mie jin toevae de cone vor gut Die tet ‘utile es ete tage in en PO werngesentae at ede esutaten ‘en Dat vine ae goelg onda 2 an res en eel erg oo s gegen en ‘we comin eto hee geopen- Doe we vor de tlningn oeferingen op een nate dan git a ardor de (glk metiract gen om eal pas: serene en at 2 stabi worden, waroo 2 mee dul kane winger. heb geet dt al je de ink mt de wed Suid. fo en andere mar omgaet et meigaevns or 28 reser datspls in gua cen took ae ae hare if de nti van en see De kan op cs wor dara gc” "LEG DE LINK NAAR DE WEDSTRUD EN SPELERS GAAN KRACHTTRAINING INTERESSANT VINDEN” Induce wainingschemals Vel ane ct ade safeen ort regina open. ‘eze spl moet ven vat gr tg naren en dene oler moet (st wat era wet dn ne tara ‘ng Oe erating ert cher dt weg ‘peer en eddie gragmes kgen Longe oo masmaal ken presteen endusrog mee an woud i sen 2p ver ht ll. omen probeet ar wel eer veil emah, “Ont ‘ches ee eect te a> chat an wel se. Aj een Condietst hebben gedaan en femand ‘coon fener de noe, den gt cen ara woken al deans en dr iets aan doer Op dene mie even i hen 2el de mogeid om micichen wat ge oder ete, of wat ee ape akon of ist eer ari eleven tides een tng Wa cen asta ween velgt en ‘weede est on naneerdar een itll stlgende in inte ondelten vat aon we estate naumkewiger in tart beng, ‘ede spk wel gov thus ‘uate een on minder terse te wane, ist wes te naa of eg genoon (Ge tanges ana Hein allemaal ken gen Over ht ble proces vr ardor en sper lect kan ren sinvn inde het ens weed epeningststen | vents tot teusbetinde kn rata cok ie werden op de ioomen goed nagedact. “Woon bag bank ee gente en it i cen ander _ met mj eaiatieraring mo’ gen le igen tan de therapeu eet doen waar egped in bent en ik str con spl an ook dor naar en spect al ket rie errou fas ik daar singly net geroeg van wet Het gaat atid on dese lerennietom de ersttraine de wi ae tien dt jog vel meer weet.” etl haben gee et np allaal zat ce bps oe met 2'n paler ‘org zoge, dat hill de stappen nak En dan an het is nde jo ati ngewe fit hr Ma ook ier gel weer bespek het et espe, 2edat 2 beige wat 2 aan het doen jp ‘cm wee eden. Dan eb de blog ‘okt stp a genase” “staat et ict op goer, dan kan deh Stotining op het veld eginnen. Wat ik “COMMUNICEER GOED | '! angi vind ides at proces it serpentine ness MET EEN SPELER EN DE | lesvetn nde men seoaeshocry BELANGRUKSTE STAPIS] am aetee ides AL GEMAAKT" Eromen vn de roe. Dus iat hem wt be tesane ee Pr eeahatenal Goblesseerde spelers delegate ge een At {ches isoronton es | alte we ian amen te so oom he | a lt eg ofc sen ai lng | om knee eae Somer on het | ager eden