Sie sind auf Seite 1von 1

Fuli Tschai

4/|4
Am
Am

A7 | Dm
Dm

G | G7
Adim | E7

C | E7
Am

Cukar cukar raili tschai


(H)oske hal kan tu gna kgai
Issa ti Donna ti fulli tschai
Hoske dja tu manza ga (ab to manza ko te dla)
Hoske ve tu manza ga
Issa ti Donna ti fuli tschai
Me cham raiso tu chas mas
Na na na go va djala ga
Issa ti Donna ti fulli tschai
Loli tsuka hi ap late (Hoske ve tu manza ga)
Gale yaka hi an late (Hoske dja tu manza ga)
Isda ti Donna ti fulli tschai