You are on page 1of 1

KLASA: 605-01/15-22/43

URBROJ: 380-153/037-16-19
Zagreb, 14. travnja 2016.

Dodatak Natjeaju za akademsku mobilnost u 2016. godini (drugi krug):


dopuna stavke C mobilnost doktorskih studenata Sveuilita u Zagrebu
(kotizacije za konferencije)

Pod stavkom C mogu se prijaviti:


- doktorski studenti Sveuilita u Zagrebu koji su ujedno zaposlenici Sveuilita i njegovih
sastavnica
- doktorski studenti Sveuilita u Zagrebu koji nisu zaposlenici Sveuilita i njegovih sastavnica.

Prijava za stavku C se sastoji od sljedeih dokumenata:


radnog programa (prijavni obrazac) - u privitku Natjeaja; ispunjava se na hrvatskom jeziku,
obrazac ukljuuje izjavu da traeni trokovi nisu financirani iz drugih izvora;
potvrde da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje
(upisana najmanje druga godina doktorskog studija; uz izvjee studenti prilau potvrdu da su
bili upisani u doktorski studij tijekom mobilnosti)
potvrdnica o prihvaenoj temi disertacije (ako sluaj)
potvrde prihvata sudjelovanja na konferenciji
iznos kotizacije.

1/1