Sie sind auf Seite 1von 2
t. Lat ons mit herter reyne bew: J. Vor Nuffel — t t - t - * sje Laet fons mit ‘her - ten rey - - - ne, Lo - ven dat Sae - te Kin-de - Lo - ven dat Sue - te Kin-de - —= ee Lo - ven dat Sue - te Kin-de - : —_———— ihe —— ot ma af —— ; z —<——— ee SS ee pee + =z + — 4 u \Ons 1s" een Ki : Hjne Hot beinekt ons = = tan way === ne, 2 O86 AF “oenTEAGt che = = 3. Ghe-looft so moet si = Oe ee f —— 1 T ; ; i i ee a a f] dn. Het rtneKt one w == ten wep = == ne, EON Bs een Ent che = — 3. Ghe-Looft so moet st = fy. = = —— Ze S- I, Ons is een Kint ghe - 2. Al bin nen Na = 2a - = —. ut > : 43h Ghe - Tort" sonopt at r —a — —— t t j , Ere = ee ir ed = F PI I, Yo -- ren, Een So-ne ghe - pre ~ sen Hi wil die helle gaen 2. ret -.te quan d'en- gel Ca - bri - En-de sprak tot ter fi -- 0 ~ By pez - sen Nu encdo in al - der ~~ BL hacr___wi_stjn ghe - a Sod sh SJ t fF y : I ope i I, bo - -ren, Een So-ne ghe - pre - sen vil dle helle gaen 2, ret - ter quam d'en-gel Ga - tri - sprak tot ter fi - 0 - Dap swe >= sen Nu en-de in al - der - - tijes BL haer wd. si jn ghe - 70 t tt T 7 == - f - WEF i a a ae ee eo 1 PE TT P77 1, bo -- ren, Een So-ne ghe - pre - sen - teert; Hi wil die helle gaen 2. ret- ter quam d'en-gel Ga - bri - él, en-de sprak tot ter fi - 0 - -- sen Nu en~ 7 5 in al = der ~~ tijtr BL ohaer = wi ijn ghe - i. sto-- ren, als nen- offi che - 1 - — Oi reert; Hi wil | ons fr let =~ ten met ste-~ ten voor - aot snelt God groet u tht ne = = sen, Si bracht ons groot Jo_---\sst. 0 waer- de Zt ——— SS oa + 7 7 = 2: $t0-- rem, als men- ache ghe - t4 - - gu ~~ reerts Hi wi ong 2. let - - ten met sue ~ - ten woer den snel: God groet u + ne - = sen, Si bracht ons root Jo _---11jt, of waer - de a a _ SS [SS eS e- a U I. sto-- ren, als | men= sche ghe - fi - - gu- 2. let - - ten met sue - = ten woer den Apfi Bo ~~ sem St tracht ons feeee Pez ——— a= ee Wo f["FE = I, al - len ghe - mey - ---~ ne, «Ver ~ los - sen $,, Merz ghet rey I Inet yor tes ge fey Me ~~~ het rey 22 Ihe, pes SE daers fit a f —t 1 = = re Ts a 1—F+t Ii. al - len ghe - mey ---- ne, Ver - los - sen x, ml rehet rer-- 2 Inet yor eet Ze gay Mo --ehet rey 22 Ine! poe Beetses L__| = = x: —— = — 2 2 wy Cel ee I. Ver - los ~ sen uw ter pi--- => 2, Vol gra-ci-én is uw aan - schi - - ton 3. Besson = daers ne - dow = ~ ij = 1 t = 5 z q = SSS a —— = I Mit | al - - nen be dle hag ~--- ne. 2. God ts net, al-ley---- 2 ne ne, Bid) voor ons a ~ len ghe ~ mey- - -- 2 line — : = a = up T fp - g — = : Mitt ta Chea Sass God is net, al -ley----- ne. Bid voor ons oh = Jen gho ~ neyz = == = og, y =