Sie sind auf Seite 1von 8

PRORAUN TEMELJNE PLOE-POZ 000

Materijali:
Debljina temeljne ploe: d=30 cm
Beton: C30/37
Armatura: B500B
Zatitni sloj donja zona: 5cm
Zatitni sloj gornja zona: 3cm
Max. zrno agregata: 16mm
Koeficijent posteljice: kP=10 000 kN/m2
3D MODEL KONSTUKCIJE

PLAN POZICIJA

MKE-pogled 1

OPTREENJE:
Optereenje se prenosi zidovima do temeljne ploe.
G-dodatno stalno optereenje ploe (vlastita teina ukljuena programom):

Moment savijanja ploe Mx-x (anvelopa):

Moment savijanja ploe My-y(anvelopa):

Moment uvrtanja ploe Mx-y(anvelopa):

SLIJEGANJE GSU KOMBINACIJE:

umax 5, 4mm u razini doputenog

Naprezanje ispod temeljne ploe za GSN:

MAX = 73,12 kN/m2 (kPa) < dop = 200,00 kPa ZADOVOLJAVA!

DONJA ZONA - [-]Ax Main (cm2/m)

ipke u smjeru osi X

DONJA ZONA - [-]Ay Perpendicular (cm2/m)


ipke u smjeru osi Y

GORNJA ZONA - [+]Ax Main (cm2/m)

ipke u smjeru osi X

GORNJA ZONA - [+]Ay Perpendicular (cm2/m)


ipke u smjeru osi Y

ODABRANA ARMATURA:

Armirati obostrano, ispod zidova provui dodatnu uzdunu armaturu, po


obostrano.

DONJA ZONA mrea Q 636


GORNJA ZONA mrea Q 636
.

312