Sie sind auf Seite 1von 1

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonana
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii

Emitent

PREEDINTELE ROMNIEI

n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat,
>>
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
ARTICOL UNIC
Se promulg Legea pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonana Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaii i fundaii i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Bucureti, 29 martie 2016.
Nr. 338.