Sie sind auf Seite 1von 2

JOHN ALVIN DELAVIN GULOSINO

GRADE 10 HERCULES

PANGWAKAS NA PAGTATAYA

MEDICINE- OCTOBER 10 2016

HEALTH: ASSIGNMENT
P. 199-229

VALUES: PAGSASABUHAY GAWAIN 6


MODULE 2 GAWAIN 1,2A,2B, GAWAIN
MATHEMATICS: GEOMETRIC SEQ.
3 ANG MATAAS NA GAMIT AT TUNGUHIN GEOMETRIC
NG
MEANS
ISIP AT KILOS LOOB
ACT. 1-12
TAYAHIN ANG IYONG PAG UNAWA
SUM OF GEOMETRIC SEQUENCES
BATAYANG KONSEPTO
MASTER NOTES
GAWAIN 4,5,6
FINDING THE NTH TERM OF GS
MODULE 3, GAWAIN 1,2 PAGHUBOG NG
ACTIVITY 12
KONSENSIYA BATAY SA LIKAS NA BATAS
HARMONIC SEQUENCE
MORAL TAYAHIN ANG IYONG PAG UNAWA
FIBONACCI SEQUENCE
GAWAIN 3, 4, 5
DIVISION OF POLYNOMIALS
MODULE 4 GAWAIN 1, 2, 3, ANG
ACT.1, 2 DIVIDING POLYNOMIALS
MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN
ACT.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
TAYAHIN ANG IYONG PAG UNAWA GAWAIN 5, THE REMAINDER THEOREM AND
6, 7
FACTOR THEOREM

ACT.1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
SCIENCE: MODULE 2, STUDYING EARTHS
POLYNOMIAL EQUATIONS
INTERIOR, SEISMIC WAVES, ACTIVITY 1, THE ACT. 1, 2, 3, 4
FINDING ROOTS OF POLYNOMIAL EQUATIONS
COMOSITION OF EARTHS INTERIOR
BY APPLYING THE ZERO PRODUCT PROPERTY
ACTIVITY 2 CONTINENTAL DRIFT ACTIVITY
FINDING THE ROOTS OF POLYNOMIAL EQUAT
3 ACTIVITY 4 THE SEAFLOOR
IONS BY APPLYING THE FACTOR THEOREM
SPREADINGMAGNETIC REVERSAL
ACT. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ACTIVITY 5, 6 PLATE TECTONIC THEORY
ACTIVITY 7 CONVECTION CURRENT
FILIPINO: CUPID AT PSYCHE
SUMMATIVE TEST SUMMARY/SYNTHESIS,
MITOLOHIYA
GLOSSARY OF TERMS , GENERAL REVIEW,
ALEGORYA NG YUNGIB
ELECTRICITY AND MAGNETISM ACTIVITY
MGA ELEMENTO NG SANAYSAY
1PART 1,B PRINCIPLES OF MAGNETISM
GAWAIN 3, 4, 5, 6, 7
ACTIVITY 3, 4 ELECTRIC AND MAGNETIC
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
FIELDS ACTIVITY 5, 6 ,7 ,8 ,9
EKSPRESYONG NAGPAPAHAYAG
GRAMATIKA AT RETORIKA
ELECTROMAGNETIC INDUCTION, 10, 11
ENGLISH: ORAL PRESENTATION
4 TOPICS OF GOD/ GODESSESS
DAEDALUS AND ICARUS
BULLYING TASK 29-30
THE GORGONS HEAD 20 WORDS PER DAY
GRAMMAR IDIOMS VOCABULARY
EKONOMIKS: PPF KAKAPUSAN AT
KAKULANGAN PALATANDAAN NG
KAKAPUSAN PANGANGAILANGAN AT
KAGUSTUHAN TEORYA NI MASLOW MGA
SALIK NA NAKAIIMPLUWENSIYA SA
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
ALOKASYONSA IBAT IBANG SISTEMANG
PANG EKONOMIYA
PAGKONSUMO MGA PAMANTAYAN SA
MAMIMILI BATAS NG MAMIMILI
CONSUMER PROTECTION AGENCIES
PRODUKSIYON
MGA ORGANISASYON NG NEGOSYO

PAGSASANAY 1,2,3
PARABULA GAWAIN 1
PAUSA: PAG AAYUNONG ISLAM
GAWAIN 3 ANG TUSONG KATIWALA
GAWAIN 4, 5, 6, 7
MENSAHE NG BUTIL NG KAPE
GAWAIN 8,9
PAGSASANIB NG GRAMATIKA AT
RETORIKA
MAIKLING PAGSASALAYSAY
ANG KUWINTAS
GAWAIN 1-8
KULTURA NG FRANCE: KAUGALIAN AT
TRADISYON
ANAPORA AT KATAPORA
PAGSASANAY 1-3
GAWAIN 10
KUBA NG NOTRE DAME
NOBELA, GAWAIN 1-2
DAPAT TANDAAN SA PAGSULAT NG
NOBELA
GAWAIN 4-6
DEKADA 70
GAWAIN 7-8

PAGSASANAY 1-3
ANG TINIG NG LIGAW NA GANSA
TULANG LIRIKO
GAWAIN 1-2 MGA ELEMENTO NG TULA
GAWAIN 3-7
REPUBLIKANG BASAHAN
PAGPAPAHAYAG NG EMOSYON
PAGSASANAY 1-3, GAWAIN 9
EPIKO NG GILGAMESH
GAWAIN 1-2
KASAYSAYAN NG EPIKO
GAWAIN 3
GAWAIN 4, 5, 6, 7, 8
PAGLALAHAD NG PAHAYAG

PAGSASANAY 1
BAKIT ANG BABAE ANG TAGAHUGAS NG
PINGGAN