You are on page 1of 88

BRATOVTINA

SJEDINJENIH SRDACA
ISUSA I MARIJE

(PICTURE of the Sacred Heart - Slika Presvetoga Srca u boji


"Va jedini cilj jest ivjeti u Kraljevstvu Boanske volje."
(Sv. Toma Akvinski 13. prosinca 2001.

Prirunik za lanove Bratovtine

Slika Pape Ivana Pavla II. ispod koje pie:


(PICTURE of the Holy Father)

Dana 13. listopada 2004., papa Ivan Pavao II., primio je predstavnice Bratovtine
Sjedinjenih Srdaca, Anu Guadalupe (desno) i njezinu ker Paulu (u sredini), koje su
mu predstavile sliku originala te novu sliku Marije, Utoita Svete ljubavi, krunicu za
neroene, krunicu Sjedinjenih Srdaca, prirunik Bratovtine te knjiice i molitvu o
Odajama Sjedinjenih Srdaca, to je Sveti Otac s velikom ljubavlju blagoslovio.

BRATOVTINA
SJEDINJENIH SRDACA
ISUSA I MARIJE

Ustanovio sam Bratovtinu i sluenje u svijetu u ovo vrijeme, kao sredstvo koje
probija tamu. Bratovtina e najaviti apokaliptine dogaaje. Oni koji budu slijedili
duhovnost naih Sjedinjenih Srdaca zadobit e ivot vjeni. To je moje obeanje.
Isus, 18. svibnja 2004.

Prirunik Bratovtine
Englesko izdanje obnovljeno prosinca 2005.
HRVATSKI PRIJEVOD POSVEEN GOSPI NA AST
Zavreno 14. kolovoza 2006. na blagdan sv. Maksimilijana Kolbea

NAPOMENA
Ukoliko nije drukije naznaeno, sve poruke i molitve dane su s Neba vidjelici
Maureen Sweeney-Kyle. Te poruke vidjelici su davane kao javne poruke za svijet ili
kao privatne za voenje ove Slube.
Javne poruke nalaze se na web stranici Holy Love na adresi: http://www.holylove.org

Pojanjenje u vezi s Kanonom:


Odgovor na ukazanja i vienja za rimokatolike
Ukidanjem Kanona 1399 i 2318 ranijeg Kanonskog zakona, odobrio papa Pavao VI.
14. listopada 1966., dekretom za nauk vjere, AAS. 58, str. 1186., nihil obstat i
imprimatur ne zahtijevaju se za tiskanje knjiga o privatnim ukazanjima, objavama,
prorotvima, udesima, itd. Vjernicima je doputeno njihovo irenje i itanje bez
posebnog odobrenja od strane Crkve, uz uvjet da ne sadre nita to je suprotno
vjeri i moralu.
Vienja i ukazanja naih dana
Albert J. Hebert, SM, str. III.

Naslov izvornika ovog Prirunika:


The Confraternity of the United Hearts of Jesus and Mary
Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
37137 Butternut Ridge Rd.
Elyria, OH 44035
E-mail: rosaryoftheunborn@yahoo.com
Website: http://www.holylove.org
Sva prava pridrana

Prirunik:
Bratovtine Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije
Autorsko pravo za hrvatski jezik: Marija-Dragica Vuki
10000 Zagreb, Croatia
Borongaj aero 9b, +385 1 2302349
E-mail: m-d.cro@inet.hr
Recenzent: Mons. mr. Ivan eo, duhovnik

Na ivot mora biti usmjeren k Bojoj namisli:


Po svetosti u ivot vjeni u Presvetome Trojstvu
S tog razloga Isus i Marija daju ljudskom rodu udesnu milost

- BRATOVTINU SJEDINJENIH SRDACA Koja promie stazu posveenosti po posveti Sjedinjenim Srcima Isusa i Marije.
lanovi Bratovtine ele stalno ivjeti u Svetoj i Boanskoj ljubavi.

SADRAJ
Slika Marije, Utoita Svete ljubavi (ilustracija)
Svoj mojoj maloj djeci
Odaje Presvetoga Srca Isusova i Marijina (ilustracija)

Str.
8
9
10

Prvi dio: O odajama Presvetoga Srca


Odaje Sjedinjenih Srdaca i Boga Oca (tabela)

11
17

Drugi dio: O izriajima koje trebati znati


18
Boanska ljubav
18
Sveta ljubav
19
Muenik ljubavi
19
Poruka Svete i Boanske ljubavi
20
Misionarski sluga
21
Ostatak vjernih
22
Sebeljublje
23
Presveta Majka daje usporedbu sebeljublja i Svete ljubavi (tabela)
Isus daje usporedbu sebeljublja i Svete ljubavi (tabela)
24
Potpuno predanje (potpuna podlonost)
25
Sjedinjena Srca Isusa i Marije
27
Dua rtva
29
Slika Boanskog rtvovanja (ilustracija)
30
Trei dio: Plan
32
Misijska izjava
32
Priroda Bratovtine
32
Cilj
37
Vodi - smjernice za lanove
37
1. Provoenje duhovnog putovanja kroz odaje Sjedinjenih Srdaca
38
2. Svakog dana moliti krunicu Bratovtine
38
3. Svakog dana moliti Krunicu Sjedinjenih Srdaca za ive i preminule lanove
Bratovtine
39
4. Izvravanje tjelesnih i/ili duhovnih djela milosra. Jedno od duhovnih djela jest
promicanje same Bratovtine.
40
5. Svakodnevno moliti za sveenike, a osobito za Svetoga oca i patrijarhe
Pravoslavne crkve
40
6. Moliti posvetu Boanskoj ljubavi i posvetu Sjedinjenim Srcima
41
7. Nositi kapular ili medaljicu Sjedinjenih Srdaca i smei kapular
42
8. Promicanje blagoslova Sjedinjenih Srdaca
42
9. Svakodnevno moliti posvetu plamenu Svete ljubavi, posvetu Duhu Svetomu i
posvetu Boanskoj volji
43
10. Moliti za usavravanje krjeposti, osobito poniznosti i pouzdanja
43
11. Moliti molitvu Predragocjenoj Krvi Kristovoj
44
12. Svakodnevno moliti za neroene
44
13. Opai se sakramentima pokore i Euharistije (ako si katolik) ili Boanskom
liturgijom (ako si pravoslavni)
45
14. Posvetiti obitelj Sjedinjenim Srcima
45
Zatitnici Bratovtine
46
Blagdani, s pripomenama
46

etvrti dio: Putovanje


Organizacija lanstva
1. Organizacija
2. Razine lanstva
Svjetovni red misionara slubenika Svete ljubavi
1. Posveta plamenu Svete ljubavi
2. Pravilo ivota
3. Zavjet srca
4. Registracija
5. Smjernice i Sveto pismo
6. Hodoae u Marantha Spring i svetite
Zavjet Srca misionarskih slugu Svete ljubavi (obrazac)
Bratovtina Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije
Misionarske sluge Boanske ljubavi
Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca
Peti dio: Molitvena mjesta
Osnovni molitveni program za molitvena mjesta
Po elji - dodatak osnovnim molitvama

52
53
54
56
59
59
59

esti dio: Molitve za putovanje kroz Odaje


Vjeni - krunica Sjedinjenih Srdaca
Krunica Bratovtine Sjedinjenih Srdaca
Posveta Sjedinjenim Srcima
Posveta Plamenu Svete ljubavi
Posveta Boanskoj ljubavi
Molitva za pomo da bi se ivjela Posveta Boanskoj ljubavi
Jutarnja posveta Duhu Svetomu
Posveta Boanskoj volji
Molitva za poniznost
Molitva pouzdanja
Molitva za duhovnu malenost
Molitva Predragocjenoj Krvi
Posveta Predragocjenoj Krvi
Obiteljska posveta Sjedinjenim Srcima

61
61
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
66

Sedmi dio: Vodi kroz Putovanje


O ukazanjima
O utemeljitelju Bratovtine
O zatitnicima Bratovtine

69
69
71
72

Osmi dio: Ulanjenje


Ullanjenje u svjetovni red misionarskih slugu Svete ljubavi
Ulanjenje u Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca
Misionarske sluge Boanske ljubavi
Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca
Obrasci za ulanjenje
Osobne biljeke o mojemu duhovnom putovanju
Naboni predmeti za putovanje
ivot misionarskoga sluge (tabela)

77
77
78
78
79

47
47
47
48
48
50
51
51
50

(PICTURE OF MARY, REFUGE OF HOLY LOVE)

MARIJA, UTOITA SVETE LJUBAVI

SVOJ MOJOJ DJEICI

Gospa je dola kao Utoite Svete ljubavi i kae:


"Hvaljen Isus!
Dijete, dola sam pomoi da shvatite ono to jo ne shvaate. Dat u jedan primjer:
Zamisli da je ivjeti u Petoj odaji (jedinstvo s Boanskom voljom) isto kao ivjeti u
upnom dvoru kojeg sada upravo gradite. Pretpostavi da je svaka dua i svaki
apostolat pozvan izgraditi takvu zgradu i da je svatko poeo graditi po svome. A ti
onda kae: 'ekajte! Ja imam nacrt. Imam plan koji e olakati gradnju.'
Oholi i ludi kau: 'Ne, ja u to uiniti na svoj nain!' I oni ponu petljati bez nacrta.
Moda uspiju sagraditi kuu, a moda i ne. No, zasigurno e im biti teko i due e
trajati.
Svako od mojih ukazanja i svaki pravi apostolat ima za cilj ivot u Boanskoj volji. To
je krajnji, naglaeni, poziv i cilj.
Odaje Sjedinjenih Srdaca jesu glavni plan, nacrt da ga slijedi svaka dua, svaki
apostolat. To ne znai da e ijedan od spomenutih izgubiti svoj identitet, nego
dapae, nai e svoj put.
To je jednostavna poruka dana na jednostavan nain. Bratovtina nije nita drugo
nego prijevoznik koji e zemljopisnu cestovnu kartu plan staviti ljudima u ruke, ne
da bi se s njom izgubili, nego da bi se po njoj upravljali.
Bratovtina poziva sve ljude i sve narode u naa Sjedinjena Srca.
(16. rujna 2003.)

ODAJE SJEDINJENIH SRDACA


ISUSA I MARIJE

- SPASENJE
SVETA LJUBAV
BEZGRJENOGA
SRCA MARIJINA

- SVETOST -

Prva odaja

Druga odaja

Trea odaja

etvrta odaja

SAVRENSTVO
U KRJEPOSTIMA

- POSVEENOST
SKLAD S BOANSKOM
VOLJOM
Peta odaja
Jedinstvo s
Boanskom
voljom

Vrata koja vode u svaku iduu odaju


jest dublje predanje Ljubavi Boanskoj volji
10

Prvi dio: O

Odajama

Objava o odajama Presvetoga Srca Isusova i Marijina zapoela je 16. listopada


1999. (na blagdan sv. Margarete Marije Alacoque, koja je ivjela od 1647.-1690. i
kojoj je Isus otkrio svoje Presveto Srce). Ovo poglavlje sadri nebeske poruke o
ovim Odajama, ukljuujui i tajne koje je Isus otkrio godine 2001. o Odajama
Sjedinjenih Srdaca (tiskano kao Objava naih Sjedinjenih Srdaca: Otkrivene tajne) i
objava koje su poele godine 2003. o estoj Odaji - Srce Boga Oca Najvie Nebo.
_____________________________________________________
Sv. Toma Akvinski sjede u kapelici kraj mene. Naklonio se prema tabernakulu i ree:
"Hvaljen Isus! Dijete, doao sam vam pomoi da shvatite kako je otkrivanje odaja
Sjedinjenih srdaca kolska teologija. Ako istrauje dubine Svetog pisma ili visine
teolokih studija, nee nai krai put k spasenju od ovog koji kulminira u jedinstvu s
Boanskom voljom.
Isus je po tebi dao svijetu naoko jednostavnu kartu duhovnog puta. On je zapravo
samo zapoeo objanjavati dubine toga putovanja. Moda nikad nee razumjeti
sloenost te objave, ali ja sam ovdje da ti kaem da se cijelo putovanje zasniva na
predanju ljubavi s punim povjerenjem.
Ako se toga bude sjeala, poet e istjerivati sve ono to se protivi ovom naelu u
tvome srcu. A onda e vidjeti sve prepreke koje Sotona postavlja preda te i koje
prijee tvoje putovanje kroz ove svete odaje.
Objavi to."
(Sv. Toma Akvinski, 28. kolovoza 2001.)
_______________
Sv. Toma Akvinski kae: "Hvaljen Isus! Doao sam vam pomoi da shvatite kako se
sva milost zadobivena u jednoj odaji Sjedinjenih Srdaca prenosi u slijedeu odaju i
tamo produbljuje. Drugim rijeima dua ulazi u prvu odaju i tamo je po Svetoj ljubavi
oiena od svojih opaina. Kad ue u drugu odaju a to je svetost u sadanjem
trenutku oienje koje je iskusila u prvoj odaji traje u njoj i nastavlja se. Budui da
dua trai da bude sveta u sadanjem trenutku, ona postaje jo svjesnija i najmanje
pogrjeke ili pokvarenosti i tei k njihovu nadvladavanju.
Dua je postupno povuena u treu odaju koja znai savrenstvo krjeposti. Krjeposti
se produbljuju kroz svijest o nesavrenosti u sadanjem trenutku nakon prve i
druge odaje. I tako to ide sve dok Kraljevstvo Boje Kraljevstvo Boanske volje
ne bude ustanovljeno u samoj dui po jedinstvu s Boanskom voljom.
Eto vidi, duhovno putovanje je poput gradnje kue duhovno utoite ali unutar
ljudskog srca. Zida se sloj na sloj sve dok Kraljevstvo Boanske volje ne bude
ustolieno u samome srcu.
Objavi to."
(Sv. Toma Akvinski, 8. oujka 2003. )
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Dolazim dalje diktirati tajne naih Sjedinjenih
Srdaca spasenje, svetost, savrenost, sklad i jedinstvo.
Danas u svijetu velika veina populacije ostaje neobraena, to znai da ljudi ne trae
svoje spasenje. Obraenje dolazi po milosti Srca moje Majke. Tako je Bezgrjeno
Srce Marijino Prva odaja naih Sjedinjenih Srdaca. To je predsoblje svetosti,
savrenosti, sklada i jedinstva.
Srce moje Majke je Sveta ljubav dvije su najvee zapovijedi ljubiti Boga iznad
svega i blinjega svojega kao samoga sebe. Nitko tko ne ivi po ovim zapovijedima
ne zadobiva spasenje. I zato, dua koja trai svoje spasenje, znala to ili ne, mora
11

osvojiti ulaz u Prvu odaju naih Sjedinjenih Srdaca Svete ljubavi u Srce moje
Majke.
Jednom kad dua osvoji pristup u Bezgrjeno Srce moje Majke, njezini se najgori
grijesi iznose na svjetlo, a po plamenu Svete ljubavi plamenu njezina Bezgrjenoga
Srca. Ako dua ustraje u milosti ti e grijesi izgorjeti i dui e biti doputen prolaz u
Drugu odaju naih Srdaca, tj. u osobnu svetost. Sada ona ulazi u Boansku ljubav i
moje Boansko Srce.
(Isus, 25. sijenja 2001. Objava naih Sjedinjenih Srdaca)
Doao sam k vama, ja, va Isus, roen Utjelovljen. Pozivam vas da shvatite da je
svaka Odaja mojega Presvetoga Srca pristupana samo kroz veliku podlonost
slobodne volje. Tako, kad se dua priblii Drugoj odaji mojega Srca, ona poinje
svoje muenitvo ljubavi, a to znai da kao rtva ljubavi umire svojoj vlastitoj volji.
U Drugoj odaji mojega kraljevskoga Srca u plamenu mojega Srca dua izgrauje
svetost. Plamen Boanske ljubavi otkriva male karakterne crte koje odvajaju duu od
mene. U toj odaji mojega Srca dua postaje svjesnija sadanjega trenutka. Ona
shvaa da prolost mora biti posveena mojemu milosru, a budunost mojoj skrbi.
Ona se otvara milosti sadanjega trenutka.
U Drugoj odaji mojega Srca due postaju svjesnije volje Vjenoga Oca i volje mojega
Oca koja je najprihvatljivija za njih. Onda kad se sve vie predaju Boanskoj volji u
sadanjem trenutku, one se pripravljaju za ulazak u Treu odaju mojega Presvetoga
Srca.
(Isus, 26. sijenja 2001. Objava naih Sjedinjenih Srdaca)
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Kad dua odlui graditi svetost ona je natjerana
shvatiti dubinu ili nedostatak dubine krjeposti u svojemu srcu. Svaka krjepost
proizlazi iz ljubavi i poniznosti. Zato dubina ljubavi i poniznosti u srcu odreuje dubinu
svake krjeposti.
Svaka krjepost proizlazi iz sile Duha Svetoga. ovjek moe znati kako se ponaati s
ljubavlju i ponizno, ali sve je to privid ukoliko ove krjeposti nisu ive i ne bujaju u srcu.
Ni jedna krjepost ne potjee iz uma. Zatim, ovjek koji eli biti poznat kao ponizan,
svet, krjepostan, zapravo prakticira krivu krjepost. Prakticiranje krjeposti mora biti
izmeu due i njezina Stvoritelja.
Kad se dua lati uljepavanja krjeposti u Bojem srcu i usavrava ih u Bojim oima,
ona ulazi u Treu odaju mojega Srca. U toj Odaji dua prolazi kroz mnoge kunje u
svakoj krjeposti, jer to je kunja koja jaa ili slabi krjeposti u zavisnosti od toga kako
dua odgovori.
To je Odaja u kojoj se usavrava svetost iskuavajui krjeposti, poput zlata, u
Plamenu Boanske ljubavi. Kao to se zlato proisti, tako je i dua pripravna za iduu
Odaju mojega Srca.
(Isus, 27. sijenja 2001. Objava naih Sjedinjenih Srdaca)
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Doao sam vam opisati etvrtu odaju naih
Sjedinjenih Srdaca. To je Odaja posveenja. Dua koja trai sklad s voljom Bojom
ulazi u tu etvrtu odaju nakon to je svoju volju uspjeno prepustila krjeposnom
ivotu Svete ljubavi u sadanjem trenutku.
U toj etvrtoj odaji naih Sjedinjenih Srdaca postoje dvije razliite volje ovjekova
volja i Boanska volja. ovjekova volja moe se usporediti sa elatinom u modli. U
ovoj etvrtoj odaji uinjen je napor kako bi se pobijedila svaka mogunost grijeha
ak i najmanja grjena navika kako bi se ovjekova volja preoblikovala u slinost s
Boanskom voljom. Dua je kadra prihvatiti sve stvari kao iz ruke Boje.
(Isus, 29. sijenja 2001. Objava naih Sjedinjenih Srdaca)
12

Gledajte! Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Doao sam vam opisati Petu i
najintimniju odaju mojega Boanskog Srca. U toj Odaji dua gori od elje da me
ljubi da mi ugodi. U toj ljubavi dua ini divovski korak u usklaivanju s Boanskom
voljom. Kod usklaivanja s voljom Bojom takoer postoje dvije volje Boja volja i
ovjekova volja. Dua ini napor da prihvati sve stvari kao iz ruke Boje.
Ali u toj najelitnijoj i najintimnijoj Petoj odaji mojega Srca, dua ne samo da prihvaa,
nego i ljubi Boju volju koju Bog ima za nju. A u toj ljubavi koja je usavrena do
najvie mogueg stupnja dua dolazi u jedinstvo s Boanskom voljom. Malo ih dopire
do Pete odaje mojega Srca.
Zato se trudite da ljubav bude ona koja vos zove u Prvu odaju u Bezgrjeno Srce
moje Majke. Ljubav je ta koja vas poziva u Drugu odaju, traenje veeg oienja i
svetosti. Ljubav je ta koja eli oienje u krjepostima Trea odaja. Ljubav je ta koja
vodi duu u etvrtu odaju usklaujui ovjekovu volju s Boanskom. Ljubav je ta koja
vodi duu u jedinstvo s Bogom u Petoj odaji. Dubina predanja due ljubavi je ta koja
odreuje njezinu vjenost.
(Isus, 31. sijenja 2001. Objava naih Sjedinjenih Srdaca)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Ako je ljubav ta koja omoguava ulazak u svaku
iduu odaju mojega Srca, onda molim vas shvatite da samo po dubljem predanju
ljubavi dua moe prijei iz jedne odaje u drugu.
U Prvoj odaji dua mora odluiti ljubiti Boga vie nego grijeh. To je njezino spasenje
Srce moje Majke. U Drugoj odaji dua ljubi Boga i blinjega sve vie i trai svetost.
U Treoj odaji po ioj ljubavi dua trai savrenstvo u svakoj krjeposti. U etvrtoj
odaji oiena dua, sada savrenija u krjepostima, eli uskladiti svoju volju s
Bojom voljom. A one dragocjene due koje dopru u Petu odaju mojega Srca ive u
jedinstvu s Bojom voljom. Bog ivi u njima i one u njemu. Moj Otac ustanovljuje
svoje Kraljevstvo u srcima tih koji uu u Petu odaju naih Sjedinjenih Srdaca."
(Isus, 1. veljae 2001. Objava naih Sjedinjenih Srdaca)
Odaje mojega Srca su u srazmjeri predanja Boanskoj volji. Postoje etiri odaje u
mojemu Srcu. Ali, a to je ono to elim da shvatite, postoji i Peta odaja. Ta Peta
odaja mojega Srca je tajanstveno skrivena u etvrtoj odaji. To je Kraljevstvo
Boanske volje unutar vaeg vlastitog srca. Nju mora sama dua otkriti dok boravi u
etvrtoj odaji. Neke due u etvrtoj odaji ne otkrivaju to nutarnje Kraljevstvo, koje je
moje Srce unutar njih samih. Premda su one u jedinstvu s Boanskom voljom, to
otkrivanje Pete odaje izmakne im. Due koje otkriju moje Kraljevstvo unutar sebe ve
su u Novom Jeruzalemu.
Zato Peta odaja nije vae srce koje se kree dublje u moje Srce, nego otkrivanje
mojega Srca unutar vaega srca.
(Isus, 10. travnja 2000.)
"Zapamti ove dvije rijei PREOBRAZITI i PROISTITI. Prva odaja naih
Sjedinjenih Srdaca znai preobrazbu. Sve idue odaje proiuju ljudsko srce i sve
njegove slabosti proiava svaku krjepost i duu vodi dublje u sami raj u estu
odaju."
(Presveta Majka Marija, 29. oujka 2003.)
Doao sam vam objasniti estu odaju. To je Srce Vjenoga Oca. Ona obuhvaa
sve druge odaje naih Sjedinjenih Srdaca. U toj je Odaji Boje obeanje novi savez
ljubavi. Due koje uu u tu estu odaju dosegle su Najvie nebo. Ono je rezervirano
za one koji su ve u ovom ivotu ostvarili svetost. U vjenom ivotu sveci i muenici
ljubavi koji su doli u Petu odaju idu u Najvie nebo.

13

Budui da Srce mojega Oca obuhvaa sve odaje naih Sjedinjenih Srdaca, shvatite
da on poziva svaku duu da bude uronjena u to Najvie nebo. Jer onomu koji ima
vjeru, sve je mogue.
(Isus, 1. travnja 2003.)
"esta odaja volja mojega Oca pokriva sve ostale odaje, a da se dopre u nju,
mora se proi kroz sve druge odaje jer esta odaja je Najvie nebo. Pa, kako
moete proi kroz sve to i ne biti obuhvaeni time? Da bi dua ula u prvu odaju, koja
je Sveta ljubav, ona mora do odreenog stupnja ui u volju mojega Oca jer Sveta
ljubav je Boanska volja, kao to je to svaka odaja.
U poetku volja mojega Oca djeluje poput sita prosijava svu pokvarenost i
samovolju i pomae dui da se oslanja na volju Boju. Sa svakom iduom odajom
vlastita volja veine dua prolazi kroz "sito" i Boanska volja sve vie ispunjava duu.
Due koje dopru u estu odaju u Najvie nebo jednako su u ovom ivotu, kao i u
iduem, obuzete Boanskom voljom i vie ne egzistiraju same, nego samo u Bogu.
Traila si da objasnim pojam Najvieg neba. Ne mogu to objasniti ljudskim izriajima.
To nije ni pojam ni mjesto. To je vie iskustvo. Neki ljudi mogu doi blizu tog iskustva,
ali veina nikad ne uspije."
(Isus, 2. travnja 2003.)
"esta odaja je zagrljaj Bojeg Srca, to je Boanska volja. to je dua dublje
povuena u odaje Sjedinjenih Srdaca to ona vie osjea zagrljaj Oeva Srca. To je
tako, pa kad je dua povuena u prvu odaju ona osjea da je Oev zagrljaj ve
poeo. Svaka idua odaja daje dui osjetiti jaanje Oeva zagrljaja. Vjeni Otac
nastoji povui svaku duu u Najvie nebo."
(Sv. Margareta Marija Alacoque, 2. travnja 2003.)
"Hvaljen Isus! Shvatite da je Boja volja na djelu i izvan prve odaje. Jer Njegova je
volja ta koja vue duu u istilite odaju Svete ljubavi. tovie, Boanska volja se
nikad ne mijenja, ona uvijek vue duu u estu odaju koja je Najvie nebo. Odziv
due Bojoj volji je zapravo taj koji duu vodi iz jedne odaje u drugu, uvijek
produbljujui se i usavravajui dok se ne uskladi, a onda napokon, sjedini s Bojom
voljom."
(Sv. Toma Akvinski, 2. travnja 2003.)
"Oevo Srce je jedno s Njegovom Boanskom voljom. Boanska volja je jedno sa
Presvetim Srcem Isusovim i Bezgrjenim Srcem Marijinim. Zato Srce Vjenoga Oca
obuhvata svih pet odaja Sjedinjenih Srdaca. tovie, morate shvatiti da Sveta i
Boanska ljubav, kao i Boansko milosre, jesu volja Oeva.
Ali volja Boja dosee do svih dua izvan prve odaje, Bezgrjenog Srca Marijina. Isus
je u Svetom pismu rekao: 'Nitko ne dolazi k meni ukoliko ga Otac ne privue.'
Da bi se dalje shvatilo, Duh Sveti takoer je jedno sa Bojim Srcem i Njegovom
Boanskom voljom. Zato Duh Sveti guta svaku odaju Sjedinjenih Srdaca. On daje
svoje darove u skladu s voljom Bojom.
esta odaja dostupna je u svojoj potpunosti malom broju ljudi na zemlji, jer to je
uranjanje, a ne jedinstvo s voljom Bojom. Meutim, zato to je volja Boja kolijevka
svih ostalih odaja i ak vue duu u prvu odaju, moemo rei da je Boanska volja,
sr este odaje, uvijek nazona. Oev cilj je da privue sve due u Najvie nebo."
(Sv. Toma Akvinski, 3. travnja 2003.)

14

Vidjela sam (kae Maureen) stup svjetlosti s anelima uokolo. Isus je izaao iz tog
svjetla i rekao:
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Ovo svjetlo je Srce mojega Oca na Nebu,
Njegova Boanska volja. Ona iz Najvieg neba dopire do zemlje i sja u svakoj odaji
naih Sjedinjenih Srdaca.
I samo po toj svjetlosti Sjedinjena Srca i odaje u njima egzistiraju. A u njegovu izvoru,
u Srcu Vjenoga Oca, lei esta odaja. Sila ove odaje razlijeva se po svim drugim
odajama. A onda se prostire iznad, na svijet, privlaei grjenike u Svetu ljubav, u
Bezgrjeno Srce moje Majke.
Svjetlo este odaje e u nadolazeem trijumfu naih Sjedinjenih Srdaca dovesti u
sklad ovjekovu slobodnu volju s Boanskom voljom."
(Isus, 4. travnja 2003.)
Sv. Toma Akvinski je ovdje i kae: "Hvaljen Isus! Gospodin me je poslao da vam
prenesem ove rijei:
Svaka Odaja Sjedinjenih Srdaca odjevena je u Boansku volju Vjenoga Oca. to je
dua dublje uronila u odaje ovih Srdaca to je svjesnija Oeve volje za sebe. Kad
dua dopre do Pete odaje jedinstvo s Boanskom voljom ona postaje i sama
Boanska volja. To jedinstvo sjedinjuje duu u jedno s Oevom voljom. Uavi u Srce
Boga Oca u estu Odaju - znai da se Oevo Srce ustoliilo unutar ovjekova
srca.
to dua dublje ulazi u odaje Sjedinjenih Srdaca to e tee po grijehu ili ljudskoj
pogrjeci skliznuti natrag. Due koje dopru u estu odaju rijetko je naputaju. Ali,
malo ih dopre u estu odaju."
(Sv. Toma Akvinski, 25. rujna 2004.)
Sv. Toma Akvinski je ovdje i kae:
"Hvaljen Isus! Istraimo sada estu Odaju Srce Boje! U toj Odaji Srce Boje ivo
dolazi u duu. Tada dua postaje ivo svetohranite Boanske volje. Takva je dua
uvijek u miru, jer je nadvladala napast da se oholi to pak rezultira nestrpljivou,
lakomou, srdbom i svakom vrstom neudorednosti koja se ve raa iz oholosti.
Takva dua opstoji u Srcu Bojem u svakom trenutku i svakim svojim dahom. Ona
ivi samo da bi zazivala Boga i ugodila drugima kao to i oni ugaaju Bogu.
Teite za tim, to je mogue postii!"
(Sv. Toma Akvinski, 28. sijenja 2005. Blagdan sv. Tome Akvinskog)
___________________________________________________________________
Hvaljen Isus! Poslan sam da vam pomognem razumjeti ove istine:
to je dua dublje povuena u odaje Sjedinjenih Srdaca, to ona vie slii toj ljubavi.
Napokon, u najveoj dubini odaje dua postaje Sveta i Boanska ljubav, te
uspostavlja Kraljevstvo boanske volje unutar svojega srca.
I tako, budui da dua postaje Boanska volja, u njezinu srcu vie nema niega to
se protivi Svetoj ljubavi, ni u misli, ni u rijei, ni u djelu. Takva je dua ula u istilite
plamena ljubavi Bezgrjenog Srca nae Majke. Ta je dua priznala svoje grijehe i
pogrjeke i oistila se od njih ne prihvaajui njihovo postojanje, to jest, odrekla se
svega u svojemu srcu to nije Bog ni Sveta ljubav.
Takva dua, dua koja je postala Boanska ljubav, uspjeno je odbacila svaku
misao, rije i djelo koje nije odjeveno u Svetu ljubav. Tako ta dua nije samo posuda
Boanske ljubavi. nego postaje Boanska volja samoga Boga.
To je cilj kojemu svi moraju traiti na svojemu putovanju kroz odaje Sjedinjenih
Srdaca Isusa i Marije."
(Sv. Toma Akvinski, 27. rujna 2004.)

15

Doao sam vam objasniti ove istine. U svojemu srcu shvaate da je svaki dani
trenutak u ivotu svake osobe poseban, ba kao to je posebno ivotno iskustvo
svake osobe. Ti sadanji trenuci vie se nikad ne e ponoviti u niijem ivotu. Kad
prou, otili su zauvijek. To znai onako kako dua provede dani trenutak to odreuje
njezinu vjenost. Zato, pazite, jer dani vam trenutak ima vjene efekte. Ako dua
pozitivno odgovori na milosti koje joj Bog daje u tom danom trenutku i ljubi Boga svim
svojim srcem, a blinjega svoga kao samoga sebe, ona e imati veu nagradu na
Nebu od due koja je protratila svoj dani trenutak.
Na isti nain svaka dua iskusi vjenost na poseban nain. Tako due doivljavaju
Najvie nebo u etvrtoj, Petoj i estoj odaji. Najvie nebo u etvrtoj odaji
proivljava se na drukiji nain od onoga u estoj odaji.
(Osmjehnuo se.) Recimo ako sluate simfoniju. Simfonija je savrena. Ali glazbenik
to cijeni na savreniji nain od obine osobe. A ipak, oboje to vrednuju u potpunosti
prema svojim sposobnostima.
Isto je tako s nebeskom nagradom. Dua koja je usuglaena s voljom Bojom
(etvrta odaja) ivi u najviem nebu koje je mogue za nju. Dua koja je sjedinjena s
voljom Bojom (peta odaja) ili koja je ak uronjena u Srce Oevo (esta odaja) jo
dublje proivljava najvie Nebo."
Maureen: "Ti mi govori, sv. Toma, ali ja nisam teologinja."
Sv. Toma: "Nitko ne kae da jesi. Ali samo zapii kao to ti ja kazujem. Zamoli
Nebesku Majku za pomo u razumijevanju."
(Sv. Toma Akvinski, 13. travnja 2005.)
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Ova objava o odajama mojega Srca, najvei je
dar koji sam vam dao, osim same Euharistije. To je znak moje nadolazee pobjede.
To je znak moje pobjedonosne vladavine u srcima i u svijetu.
Izabrati putovanje u odaje mojega Srca znai izabrati posveenost.
Objavite to.
(Isus, 13. lipnja 2001.)
Biljeka: Za vie informacija o ovim Odajama pogledati Otkrivenje naih
Sjedinjenih Srdaca Otkrivene tajne i druge publikacije i poruke s Neba na web
stranici Holy Love (na kojoj se nalazi i taj hrvatski prijevod nepoznatog mi prevoditelja
prim. prev.): http://www.holylove.org
Publikacije se mogu naruiti kod Archangel Gabriel Enterprises, Inc. Adresa je na
zadnjoj korici ovog Prirunika.
------------------------------------------------

16

Odaje Sjedinjenih Srdaca i Srca Boga Oca


___________________________________________________________________
Prva Odaja Spasenje
BEZGRJENO SRCE MARIJINO

Obraenje

- Utoite Svete ljubavi

(Kako dua napreduje u


- Ulaz u Novi Jeruzalem
Srce Marijino, tako poinje
oblikovanje utoita
Svete Ljubavi unutar
samog njezina srca.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druga Odaja Svetost u sadanjem trenutku
------------------------------------------------------------Trea Odaja Savrenstvo u krjepostima
PRESVETO SRCE ISUSOVO
------------------------------------------------------------- Boanska ljubav etvrt Odaja Posveenost

Sklad s Boanskom voljom


------------------------------------------------------------Peta Odaja Jedinstvo s Boanskom voljom
- Novi Jeruzalem
(Oevo Kraljevstvo Boanske volje
ustanovljeno unutar ovjekova srca.
Dua koja otkrije Srce Isusovo
Kraljevstvo unutar svojega
vlastitog srca ve je u Novom Jeruzalemu.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------esta Odaja Uronjenost u Boansku volju
SRCE VJENOGA OCA
(Oevo Srce ustolieno unutar
ovjekova srca.)

(U jedinstvu s Duhom Svetim)


- Najvie nebo -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napomena:
1. Isprekidane crte izmeu svih odaja ukazuju na interakciju izmeu svih Odaja.
2. Boanska volja se nikad ne mijenja. Ona je ista juer, danas i sutra. Mijenja se
samo stupanj predanja due Boanskoj volji iz jedne Odaje u slijedeoj. Na primjer:
dvije ae vode stoje jedna kraj druge i dodiruju se, one su sjedinjene (Peta odaja).
Ako se voda iz jedne ae ulije u drugu, onda je ona uronjena u drugoj (esta
odaja).
(Gospa, 7. veljae 2005.)

17

DRUGI DIO: O

IZRIAJIMA
KOJE MORATE ZNATI

Temeljno znanje odreenih izriaja sr je shvaanja sadraja ovog Prirunika. Uzmite


nekoliko trenutaka da se upoznate s nebeskim znaenjem tih izriaja.
"Boanska ljubav" je:
Presveto i Euharistijsko Srce Isusovo
Novi Jeruzalem/Kraljevstvo koje dolazi (Gospodinova molitva)
Jedno s Boanskom voljom i Boanskim milosrem
______________________________________
"Molim te shvati, malena, Sveta ljubav to je Bezgrjeno Srce Marijino - je ulaz u
Novi Jeruzalem. Zatim shvati da je Novi Jeruzalem Boanska ljubav Presveto
Srce Isusovo. Boanska ljubav Srce naega Spasitelja kraljevstvo je koje dolazi."
(Sv. Toma Akvinski, 13. studenoga 2002.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen Uskrsnue i ivot! Aleluja! Danas slavite prvu
pobjedu Boanske ljubavi pobjedu nad Istonim grijehom. To je pobjeda koja
otvara put izmeu Boanske volje i slobodne volje.
Moja posljednja pobjeda Boanske ljubavi dolazi. Bit e to pobjeda Boanske ljubavi
u svim srcima i u cijelome svijetu. Ona najavljuje Novi Jeruzalem i moj drugi dolazak.
Svako srce koje se preda Boanskoj ljubavi vodi tu pobjedu blie. ivjeti u mojoj
Boanskoj ljubavi znai ljubiti me iznad svega ostaloga i ljubiti jedan drugoga kao to
sam ja ljubio vas. Da, takva dua prolazi kroz Odaje Svete ljubavi gdje je od nje
traeno da ljubi druge kao to sama dua eli da bude ljubljena.
Dua je povuena dublje u ljubav dublje u Odaje mojega Boanskog Srca. Jednom
kad ue u Boansku ljubav ona mora ljubiti kao to sam ja ljubio. Ona mora prigrliti
svoj kri kao to sam ja prigrlio svoj Kri iz ljubavi. Ona mora vidjeti u svakom kriu
odreenu pobjedu, jer kri je skrivena pobjeda Boanske ljubavi.
Tako se ja danas ukazujem, pobjednik, odjeven u ljubav."
(Isus, 15. travnja 2001. Uskrs)
_________________________________
"Malena moja duo, nitko ne moe biti Boanska ljubav. Ali moe iskusiti
Boansku ljubav nasljedujui, ivei i posveujui se Svetoj ljubavi. Budi savrena.
Usavravaj Svetu ljubav u svojemu srcu. Postani ljubljeni sluga svih. Moj ivot na
zemlji bio je takav."
(Isus, 30. prosinca 1998.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Dragi moji prijatelji, kad pokuate ivjeti u Svetoj
ljubavi, to znai po dvjema glavnim zapovijedima ljubavi, vi postajete odsjaj moje
Boanske ljubavi. Ali to mi nije dovoljno! Jer vas toliko ljubim - svakoga od vas
zato vas elim uvesti u najskrovitije Odaje svojega Srca, gdje postajete dio Boanske
ljubavi."
(Isus, 19. veljae 2000.)
18

"Sveta ljubav" je:


Bezgrjeno Srce Marijino

Dvije glavne zapovijedi ljubavi (ljubi Boga i blinjega svoga)


Volja Boja u svakom sadanjem trenutku
Vrata Novog Jeruzalema
Prva Odaja Presvetoga Srca Isusova
istilini stupanj
Deseta postaja Kria
_______________________________
"Sveta Ljubav je deseta postaja Kria. To je ogoliavanje sebe samoga od svega
to stoji izmeu tebe i spasenja. To znai umrijeti svojoj vlastitoj volji. U Svetoj ljubavi
postoji samo jedna volja, jedno miljenje koje je vano, a to je Boje. Posveenje
dolazi kad dua moe vidjeti ono to stoji izmeu nje i Boga i ona sebe ogoljuje od
svega toga. To je moja deseta postaja."
(Isus, 30. rujna 1994.)
___________________________________
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen Boanska ljubav, Boansko milosre. Doao
sam vam pomoi da shvatite razliku izmeu ljubavi kakvu svijet poznaje i Svete
ljubavi koja vodi u Nebo.
Svjetovna ljubav je emocija ljubav prema odreenoj osobi, situaciji ili stvari. Ona
ne vodi iznad prolaznog vela ovoga svijet. esto je to traenje sebe i putenost.
S druge strane, Sveta ljubav je, ljubav u duhu. Ta vrsta ljubavi poziva duu duboko u
osobnu svetost, krjepost i u samo Nebo. Sveta ljubav vodi ljubav srca u jedinstvo s
ljubavlju due. Kad se slobodna volja napokon preda Svetoj ljubavi ljubavi Bojoj
iznad svega ostalog, i prema blinjemu kao prema sebi samome dua zapoinje
svoje usklaivanje s Boanskom voljom mojega Oca.
Na posljednjem sudu gledam stupanj Svete ljubavi koja je upravljala slobodnom
voljom te due kroz njezin ivot, osobito kad je ispustila zadnji dah."
(Isus, 7. srpnja 2003.)
_____________________________
"Muenik ljubavi" oznaava osobu koja:
Tei skladu s Oevom Boanskom voljom

Umire svojoj vlastitoj volji kao rtva ljubavi


Potpuno umire sebi za ljubav Boju
______________________________
"elim vam opisati duu koja se predaje volji Bojoj u sadanjem trenutku. Takvu
duu Ljubav grli a i dua grli Ljubav. Takva dua o dogaajima u svojemu ivotu ne
zapitkuje svaki as zato i zbog ega. Ona samo daje hvale Bogu za sve stvari,
znajui i uzdajui se da je milost uvijek s njom i u svemu to joj je potrebno. To je
pravi muenik ljubavi, koji ponitava svoju volju za ljubav Boanske ljubavi."
(Isus, 16. studenoga 1999.)
___________________________
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Toliko je za vas vano znati kako samo zdrueni
napor due i Boga doputa dui napredovanje kroz Odaje mojega Srca. Dua ne
19

moe biti nadahnuta po svojoj volji na dublje predanje Boanskoj volji, niti spasiti se
po milosti nadahnua. Dua mora suraivati s tim nadahnuem s tom milou
kako bi dublje ulazila u svetost dublje u moje Srce.
to dua vie ovisi o starim navikama, svojemu osobnom sudu i miljenju, to je plii
njezin ulazak u Odaje mojega Srca. Zato, vidi, moja pouzdanice, osobna nevoljkost
due prijei joj put da ljubi Boga iznad svega ostalog.
Moja volja je jedno s Boanskom voljom Vjenoga Oca. Zato, ako si u ljubavi s
Boanskom voljom Boga Oca, ti si takoer i u ljubavi s mojom voljom. Tvoja elja da
meni ugodi mora biti vea od elje da sebi ugodi.
To je put muenike ljubavi. Molite za milost da to prepoznate i meni predate."
(Isus, 23. studenoga 1999.)
_______________________________
"Trea odaja mojega Srca je ona u kojoj se moji muenici ljubavi oblikuju. To je
usavravanje."
(Isus, 25. travnja 2000.)
________________________________
"etvrta odaje mojega Srca je krajnji cilj svake due, premda ih malo to ostvari.
Svaka odaja koja prethodi ovoj etvrtoj i posljednjoj odaji ini duu da sve vie ezne
za savrenim jedinstvom. etvrta odaja obuhvaa ive muenike ljubavi."
(Isus, 18. prosinca 1999.)
___________________________________
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Danas vas pozivam da shvatite da je od malo
ljudi zahtijevano da odustanu od svojega ivota za vjeru. U ova vremena meutim, a
zbog velikog raskola u mojoj Crkvi, od lanova Bratovtine trai se da budu muenici
ljubavi.
Biti muenik ljubavi znai biti muenik slobodne volje. To je ono to se trai od svake
due da bi dublje ula u Odaje mojega Srca da se odrekne slobodne volje zbog
Boanske volje mojega Oca. Kad dua moe rei: "nemam vie elja osim onoga to
Nebeski Otac eli za mene" ta je dua dobro odmakla na putu u muenitvo
muenike ljubavi svoje slobodne volje. Ona je duboko u mojemu Srcu."
(Isus, 25. travnja 2003.)
___________________________________
Poruka Svete i Boanske ljubavi je:
Otkrivenje Odaja Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije i duhovno putovanje kroz te
Odaje
Nebeski opi poziv na ljubav

Istina koju srce mora prihvatiti da bi dua postigla spasenje, svetost, savrenost i
posveenje
Apokaliptiki/pretea drugoga dolaska
_________________________________
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. U Poruci Svete i Boanske ljubavi nalazi se u
cjelini i saetak svih zapovijedi, spasenje i osobno posveenje. Putovanje kroz Odaje
naih sjedinjenih srdaca putokaz je predanja Boanskoj volji mojega Oca. Sve to
sam vas uio kad sam bio na zemlji vodilo je k toj objavi."
(Isus, 15. studenoga 2003.)
________________________________

20

"Po ovoj Poruci Svete i Boanske ljubavi Nebo snano otvara vrata k spasenju.
Kroz ovu poruku otkrivene su najintimnije Odaje mojega Srca.
ivei ovu poruku ovjeanstvo e biti pomireno sa svojim Stvoriteljem. irei ove
poruke svijet se primie k trijumfu naih Sjedinjenih Srdaca i Novom Jeruzalemu."
(Isus, 5. sijenja 2000.)
_______________________________
"Misionarski sluga" je onaj koji se:
posvetio Svetoj i Boanskoj ljubavi i tu posveenost ivi iz trenutka u trenutak.

Misionarski sluga je sluga svih, i to pun ljubavi.


Slui najsiromanijim od siromanih on slui

onima koji ne poznaju Svetu

ljubav tako da ive i da budu poruka Svete ljubavi.


Razglaava poruke Svete i Boanske ljubavi zajedno s Otkrivenjem Odaja
Sjedinjenih Srdaca svim ljudima i svakom narodu.
___________________________________
"Hvaljen Isus. Keri moja, shvati vanost mojega dolaska pod ovim naslovom tijekom
ovih vremena. Dolazim objaviti dolazak nove ere mira dugotrajnog mira. ivite u
vrijeme velikog sukoba kad Sotona vodi svoju posljednju bitku s Onom koja e mu
satrti glavu. On zna da e ga oni, koji su meni posveeni, da e ga oni satrti. Te
iskreno posveene due moja su peta. Sveta ljubav je prava posveta. To je nain da
mi budete vjerno posveeni nain da iz trenutka u trenutak ivite posveenim
ivotom. Misionarski sluge mojega Srca proirit e se i prigrliti mnoge ljude i
narode, jer moj poziv na Svetu ljubav, je za sve ljude i sve narode. Ponite uoavati
neizmjernost toga poziva."
(Marija, Utoite Svete ljubavi, 18. srpnja 1998.)
___________________________________
"Ja sam Isus, Utjelovljena Rije! Dolazim pomoi vam da shvatite vanost krjeposnog
ivota. Jer po krjepostima dolazite u Svetu ljubav k Bezgrjenom Srcu! Jer kroz
produbljivanje krjeposti vi dolazite u moje Srce Boansku ljubav.
Razumijevanje krjeposti pomae vam da vidite u emu oskudijevate. Krjeposna dua
je u miru. Ako Sotona pokua napasti takvu duu, mir se brzo ponovno zadobiva.
Krjeposna dua poznaje sebe. Ona zna svoje slabosti i iskreno se trudi nadvladati ih.
Krjepost i svetost idu rukom pod ruku. ovjek koji istinski napreduje u svetosti ne
predstavlja se kao netko tko mora biti opskrbljen i namiren. Prije da je on sluga svih i
to pun ljubavi. On se nikad ne dii svojom duhovnou niti tei za priznanjem, nego
eli ostati u pozadini. Tako skriven, ne postavlja se visoko kao sudac drugima, nego
radi na krjepostima u svojemu osobnom ivotu.
Ja pomaem onima koji me zazivaju. Pozivam svakog ovjeka u svoju Boansku
ljubav. Doite k meni!"
(Isus, 16. sijenja 1999.)
_________________________________
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Dolazim nosei vam poruku koja je dugo stajala
u naim Sjedinjenim Srcima. Krajnja poniznost prijei moju Majku da vam govori o
tome. A evo o emu se radi. Biti sluga Svete ljubavi ne znai samo svojevoljno
podinjavanje, nego i robovanje Svetoj ljubavi. Zapamtite, Srce moje Majke je Sveta
ljubav i Boanska volja. To znai da robovanje Svetoj ljubavi jest volja Boja.
(Isus, 12. listopada 2003.)
21

__________________________________
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Otvorio sam vrata Odaja svojega Srca cijelom
ovjeanstvu sa arom i vjenom ljubavlju. Nudim te Odaje svima i svakome
jednako grjeniku i svecu. Onome koji ne vjeruje nudim vjeru. Agnostiku i ateistu,
heretiku i oholici, nudim obraenje kroz samo-spoznaju. Slugama ljubavi nudim
svaku milost za koju me mole, i vie, ako je po volji mojega Oca. Zarobljenicima
Boanske ljubavi mojim sunjevima nudim svetost srca i sigurnost vjenoga
ivota.
Suanjstvo koje ja nudim sloboda je od okova ovjekove volje. To je dublje od
jedinstva s Boanskom voljom. To je gorua ljubav koja topi duu u Boanstvu
mojega Srca. Dvoje koje nije samo sjedinjeno, ono je nerazluivo.
Pozivam te da bude to, suanj, a ne samo sluga. Po tebi pozivam svijet da ue i
boravi u meni. Izaberi to kao to ja biram tebe."
(Isus, 16. listopada 2003.)
____________________________________
"Ostatak vjernih" oznaava one koji:
vrsto vjeruju i tuju Isusovu stvarnu i istinsku nazonost u Svetoj euharistiji.

Koji su apostoli svete krunice i drugih Marijinih pobonosti i koji promiu ove
pobonosti u svijetu.
Koji su vjerni tradiciji vjere, katolikom katekizmu i Magisteriju Crkve.
Koji se podlau crkvenom zakonu i sakramentu pomirenja gdje je Isus nazoan
da oprata grijehe.
_________________________________
"elim vam opisati Ostatak vjernih. Istinski lan Ostatka vjernih nije odreen
vremenskim periodom u kojemu ta osoba ivi. Prije da Ostatak ine oni koji uporno
ustrajavaju u tradiciji vjere koja se prenosi po Ivanu Pavlu II.
Ostatak vjernih ne prihvaa kontrolu raanja, eutanaziju, oenjene sveenike niti
ene sveenike. Savjest Ostatka vjernih oblikovana je u nauci vjere Crkve. Takva
savjest ne protivi se crkvenom nauavanju, podreuje svoje miljenje prvenstvu
Crkve.
Tako, vidite, Ostatak vjernih odreen je onime to nose u svojim srcima. Obznanite
to."
(Isus, 13. rujna 2002.)
_____________________________________
"Ostatak ne znai one koji su udesno preivjeli neku veliku katastrofu, nego
brojano malo onih ija vjera lei zatiena u Srcu moje Majke, osloboena raskola i
pogrjeke."
(Isus, 5. veljae 2001.)
________________________________________

22

"Sebeljublje" znai:
Presveta Majka
18. kolovoza 1997.
Usporedba sebeljublja sa Svetom ljubavi
SEBELJUBLJE

SVETA LJUBAV

Motiviran osobnom koristi u misli,


rijei i djelu.

Motiviran u svakoj misli, rijei i djelu


ljubavlju prema Bogu i blinjemu svome
kao prema sebi samome

Vidi samo tue pogrjeke, a svoje ne.


Smatra da je na pravom putu, moda
ak ponizan i krjepostan

Vidi sebe punog nesavrenosti. Uvijek


trai usavravanje kroz ljubav. Svakoga
smatra poniznijim i svetijim od sebe.

U svojemu srcu zadrava sve to mu


je naao uinjeno

Nasljeduje Boansko milosre najbolje


to moe. Milosrdan je i oprata.

Brz u srdbi i budno bdije nad svojim


pravima kako bi bio siguran da ne
budu ugroena.
Ostaje pri svojem miljenju i odbija
prihvatiti tue poglede.

Strpljiv je. Brine se za tue potrebe i


probleme.
Nudi svoja miljenja ali slua i tua i
jednako ih cijeni kao i svoja.

Oholi se nad svojim dostignuima.


ak se oholi i u duhovnom
napretku.

Prihvaa da sve dolazi od Boga, da


je bez Boga nesposoban za dobre
stvari. Sve dobro dolazi kao milost.

Vidi sebe i svijet kao biti sve u svemu.


Tako mu je jedino zadovoljstvo ono
to je on postigao u svijetu.

Raduje se u prikupljanju nebeskoga


blaga; u veem pribliavanju Bogu i
produbljivanju svetosti. Zna razliku
izmeu zemaljskih zadovoljstava i
duhovne radosti.

Koristi se dobrima svijeta da sebe


zadovolji.

Koristi se dobrima svijeta da zadovolji


potragu za svetou.

Odbija svaki kri. Kunje vidi kao


prokletstvo. Zavidi drugima na srei.

Predaje se kriu kroz ljubav kojom je


Isus to uinio. Krieve vidi kao milost
koja se koristi za obraenje drugih.

Moli samo za sebe i svoje potrebe.

Moli za sve u potrebi.

Ne prihvaa Boju volju. Postaje


ogoren pri kunjama.

Prihvaa Boju volju s ljubavlju u srcu, ak


i kad je teko.

23

Isus
29. travnja 1998.
Usporedba sebeljublja sa Svetom ljubavi
"Ah, napokon smo sami i ja ti mogu govoriti!
Stazom svetosti stazom Svete ljubavi moe se ii samo kroz samozatajnost.
Zaboravljajui na sebe, i znajui kako sve stvari tetno djeluju na ego, dua moe
voljeti mene, doi k meni i boraviti u meni.
Samo tako mogu voditi svaku duu dublje u Srce moje Majke, a potom i u svoje Srce.
Razmiljajte o meni i o mojim potrebama, namjesto o svojim potrebama. Kad
zaboravite na sebe vi se moete pouzdati u mene. Kad se usmjerite na svoje
probleme, vi ih prizivate natrag u svoje srce namjesto da ih predate meni. Ljubei
mene vi postajete jai. Ljubei sebe postajete slabi. Potujte sebe kao Boje
stvorenje, ali usmjerite se na mene. Ja u se brinuti o vama. Ja u vas voditi. Ja vas
neu zaboraviti. Moete se pouzdati u mene.
Kad dua tako bude kadra umrijeti sebi, ona je u mojemu zagrljaju. Kad njezin ivot
postane Kristocentrian, ona ima radost i mir. Tako slabosti i pogrjeke nestaju.
Prebivaj u meni. Prebivaj u meni. Zaboravi na sebe. Prebivaj u meni!"

SEBELJUBLJE

SVETA LJUBAV

Krist je istisnut iz sredita naega


ivota, a na ego postavljen je u
sredite.

Bog i blinji uinjeni su sreditem ivota.

Takvi ljudi ustrajavaju na svakoj


uinjenoj pogrjeci prema njima.

Opratanje.

Smatraju se svetima, vrijednima


utjehe i milosti.

Znaju da uvijek mogu biti svetiji. Znaju da su


svi duhovni darovi Boji, a ne njihovi
i da ih ne zasluuju. Bog dijeli milosti po
svom izboru.

Pouzdavaju se samo u ljudske napore. Sve stvari preputaju Bojoj milosti.


Ne mogu odustati niti se Bogu
Uzdaju se u Boga da e sve izai na
prepustiti. Vezuju se za probleme
dobro u svakoj situaciji.
usmjeravajui se na njih. Ne
doputaju milosti da se izlije na njih.

24

Potpuno predanje znai:

Odrei se svoje vlastite volje i potpuno se podloiti Svetoj ljubavi u svakom


danom trenutku.
Biti na sveti nain ravnoduan prema ishodu svake situacije, znajui da e Bog,
koji je Ljubav, dovesti do najboljeg rjeenja.

Ja sam va Isus, Boanska ljubav, roen Utjelovljen. Doao sam vam objasniti
puninu svojega poziva na potpuno predanje. Bez vaeg predanja ne mogu u vama
ostvariti svoj cilj ni vae spasenje. Predati se znai da se morate odrei ili odustati od
neega. Moj poziv na potpuno predanje poziv je na odustajanje od svoje vlastite
volje. Vaom voljom upravlja ono to je u vaem srcu u danom trenutku. Zato je moj
poziv na potpuno predanje zapravo poziv na potpuno podlaganje Svetoj ljubavi u
svakom danom trenutku.
Potpuno predanje je klju koji otvara vrata mojega Srca i Boanske providnosti.
Toliko puta ne vidite moju skrb jer ste zasljepljeni onime to hoete. Toliko puta ono
to elite nije dobro za vas i ne e vas dovesti k spasenju.
Moja skrb, moja Boanska volja za vas je poput velike tapiserije koju ja, Tkalac,
poinjem tkati pri samom vaem zaeu. Kroz cijeli va ivot dizajniram boju niti i
mjesto na kojem u je utkati da bih stvorio umjetniko djelo vaega spasenja. Kad
odbijete predat mi se, vi tako izvuete nit iz njezina mjesta. Tada, ja, Umjetnik,
moram dizajnirati novu tapiseriju kako bi opet sve izalo skladno. Ali kad mi se vi
predate onda je konani ishod umnogome lake postii. Vi vidite moju milost i
suraujete s mojom skrbi, po mojem planu. Dizajn je ljepi zato to je to tada moj
najbolji dizajn.
Vae potpuno predanje je ono to pokree vae noge navie po stepenicama
svetosti. Vae predanje doputa vam udahnuti slatki miomiris buketa mojih milosti.
Bez vaeg predanja vi ste poput slomljene alatke u rukama majstorskog drvodjelca.
Tada drvodjelac ne moe upotrijebiti takvu alatku pa je ostavlja po strani i ide u
potragu za boljom. Na isti nain ni ja vas ne mogu upotrijebiti u potpunosti dok mi se
ne predate u potpunosti.
Kad mi se predate vi mi kaete da se pouzdajete u mene da vas vodim, upravljam,
skrbim za vas, titim vas. Ne mogu odoljeti takvu ovjeku! Moja ljubav u cijelosti grli
takvu duu i ja sam sjedinjen s njom. Zato vam kaem, vae pouzdanje je sve. Vae
pouzdanje jest vae predanje.
(Isus, 22. svibnja 1999.)
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Brao moja i sestre, opet dolazim u potrazi za
vaim predanjem Boanskoj ljubavi. Vae predanje je bezbolno. Samo onda kad
dio svojega srca zadravate za sebe imate duhovnu bol namjesto mira. Zato opet
dolazim s otvorenim svojim Srcem punim ljubavi za vas i traim vae pouzdavajue
predanje.
(Isus, 15. listopada 2001.)
to je ljudsko srce vie usredotoeno na sebe, to se ono manje moe predati
Boanskoj ljubavi. Prvi korak predanja jest odustati od toga i meni predati sve elje.
Drugi korak jest predati mi sve vae potrebe. Posljednji korak jest uzdati se u mene i
moje planove koje imam za vas.
(Isus, 5. studenoga 2002.)
25

Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Kaem vam, dua koja mi je iskazala svoje
pouzdanje predala mi je sve. Jer samo kroz pouzdanje predanje je uinjeno
potpunim. Jer, traim pouzdanje u svakom sadanjem trenutku, bez obzira na
aktivnosti te due u svijetu. Kako se moete sjeati pouzdanja u mene ako ste
zauzeti svakodnevnim aktivnostima? Zato, jednostavno inite sve iz ljubavi prema
meni. A onda ne bojte se, niti sumnjajte! Tu lei savreno pouzdanje savreno
predanje.
(Isus, 26. travnja 2003.)
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Drago dijete, u svijetu predanje znai poraz.
Meutim, ja vas pozivam da ivite u duhovnom svijetu, unutar plamena Boanske
ljubavi.
U tom svijetu predanje je vaa pobjeda nad vaom slobodnom voljom. Pobjeda vae
slobodne volje, koja znai vae preputanje meni, moja je pobjeda, a i vaa. Moja
pobjeda mora prvo doi u srca, da bi potom bila prisutna u svijetu. Eto zato se avao
protivi svakom vaem pokuaju potpunog predanja. Zato vas ja nastavljam pozivati u
skrbnitvo mojega Srca kroz istinsko predanje.
Plamen mojega Srca gori arkom ljubavi za cijelo ovjeanstvo.
(Isus, 17. srpnja 2003. Razgovor s Boanskom ljubavi)
Dopustite mi objasniti zasluge predanja Ljubavi, jer ja sam Ljubav!
Kroz svoje predanje vi sve predajete mojoj Majci iznutra i izvana. Ona pak za
uzvrat sve to daje meni. Tada ja mogu doi u vae srce. To se zove Sveto
posjednue. Vi sve dajete mojoj Majci.
Dajete svoj ugled. Sotona vas ne moe napasti kroz ljudska miljenja. (Hmmm...
ljudsko miljenje! Neki se ponaaju kao da je to njihovo najvrijednije vlasnitvo. A ne
mogu ga ponijeti sa sobom.)
Ti predaje ovo poslanje i njegov tijek, koje ostaje zatieno i za koje se skrbi
Boanska milost.
Predaje svoj izgled. Ja gledam u tvoje srce.
Predaje svoje zdravlje i svoje dobro. Ja u ti dati ono to ti je potrebno.
Predaje sve svoje duhovne darove i svjetovno vlasnitvo, inei ih mojima.
Sada, kao to sv. Pavao kae, iznad svega toga stavi ljubav. Sveta i Boanska ljubav
ispunit e a ispunjavajui preplaviti sve to si ispraznio. Ne e morati traiti
sreu nigdje u svijetu. Ti e biti sretan.
Tako dolazi Boanska ljubav u duu i tako djeluje, maleno srce. Potrebno je umrijeti
svojemu egu i ljubiti mene, kao to vas je moja Majka uila.
(Isus, 11. sijenja 1999.)

26

"Sjedinjena Srca Isusa i Marije" znai mistino jedinstvo Srdaca Isusa i


Marije (Boanska i Sveta ljubav) koje je poelo u trenutku Isusova zaea i nikad
nije prestalo.
"elim da shvatite patnju mojega Srca Mojega Srca koje je Boanska ljubav
Boansko milosre. Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Ponimo s navjetenjem! Tu
su Boanska i Sveta ljubav najprije bili sjedinjeni - po sili Duha Svetoga i Boanske
volje Oeve, da se vie nikad ne odijele. Kad je moje Srce oblikovano, ono je bilo
uoblieno prema volji Bojoj. Budui da je oblikovano i da je raslo, moja je Majka
primila u svoje najdublje bie vjenu mudrost i prosvjetljenje.
Mojim roenjem materijalizirala se Svjetlost Boanske i Svete ljubavi u svijetu. Ali
shvati, glasnice moja, Sveta i Boanska ljubav ve su bile savrene pri Utjelovljenu.
Inae nikad ne bi bilo mogue za tu Svjetlost da se intenzivira ili raste. Ona je ve
savrena na svaki nain. Govorim o Svjetlosti Svete i Boanske ljubavi Svjetlosti
naih Sjedinjenih Srdaca.
Tako predstavljeno svijetu, moje Srce i Svjetlost, ostaju skriveni sve do mojega
javnog nastupa. Tada sam silno trpio, jer oni koje sam doao pouiti i spasiti odbacili
su me. Srce moje Majke takoer je bilo maem probodeno, jer je njezino Srce utoliko
dio mojega vlastitoga.
U Getsemanskom vrtu Svjetlost nije bila umanjena. Nije ak ni titrala. Ja sam sjedinio
svoju volju s voljom mojega Oca na Nebu. Moja je Majka takoer podloila svoju
volju.
Za vrijeme raspinjanja naa su Sjedinjena Srca zajedno visjela na Kriu. Kako je
moje Srce nakon moje smrti probodeno, Srce moje Majke je bilo probodeno dok je
stajala u podnoju Kria. A ipak Svjetlost je ostala ista.
Danas Svjetlost naih Srdaca nije nita manje savrena, niti slabija. Ona sja nad
svijetom koji se na rubu ponora njie izmeu Neba i Zemlje. Svjetlost naih
Sjedinjenih Srdaca obasjava most koji premouje ponor, most Svete i Boanske
ljubavi. Taj most eka na korake ovjeanstva. Kako god slab va prvi "da" milost
e vas ojaati.
Danas jo uvijek Sjedinjena Srca trpe, i trpjet e sve do asa Trijumfa, dok stado
voljom Bojom ne postane jedno. Zazivam vae molitve da se to vrijeme kunje brzo
zavri. Blagoslivljam vas."
(Isus, 28. listopada 1999.)

Drugo otajstvo svjetla

SVADBA U KANI
" Moja Majka ne zadrava molbe u svojemu Srcu da bi mi ih prenijela i poloila u
moje Presveto Srce. U svim je stvarima Marija savrena zagovornica i odvjetnica.
Kad se dua okrene k njoj sa svojom potrebom ona k tome dodaje svoju molitvu i

27

daje sve meni. Gledajte na taj znak to sam uinio na svadbi kao na znak da su
Naa Srca zaista sjedinjena."
(Isus, 2. studenoga 2002.)
"Od samog trenutka mojega Utjelovljena u Majinoj djevianskoj utrobi, ova poruka
Svete ljubavi je u mojemu Srcu, jer je to bio prvi trenutak kad su naa Srca bila
sjedinjena."
(Isus, 3. prosinca 2003.)
Gospa je dola u bijelome. Ima mnogo malih srdaca pod svojim platem. I kae: "Mir,
anele moj! Dolazim te povesti dublje u otajstvo Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije.
Vidi ova srca koja su prekrila moj plat zatite! To su oni koji su posveeni i koji
promiu posvetu naim Sjedinjenim Srcima.
U toj posveti vodim due da vide kako naa Srca nikad nisu razdvojena, nego su
uvijek duhovno sjedinjena. Naa Srca nee vladati u novoj eri mira jedno kraj
drugoga, nego sjedinjeni i kao jedno. Srce mojega Sina uvijek ima vrhovnu vlast nad
mojim Bezgrjenim Srcem. Ali u opisivanju naih Srdaca kao sjedinjenih, On svijetu
pokazuje da je Boanska ljubav pristupana samo kroz Svetu ljubav. ivjeti u
Boanskoj volji dostino je samo ako se ivi u Svetoj ljubavi. Zato, samo "da"
izreeno od strane ovjeanstva Svetoj ljubavi jest ono to ga potpuno sjedinjuje s
Bogom. to je vea njegova posveenost svetosti na taj nain, to je dublje njegovo
jedinstvo s Bogom.
Srca koja tee za ovim jedinstvo pod zatitom su mojega plata. Moj plat ostaje oko
svakoga dok mu manjka ljubav. U grijehu moj se ogrta razdere i dua se mora,
sama u ljubavi, svojim naporima, opet pokriti njime. Osobito su zatieni oni koji
promiu jedinstvo naih Srdaca. Blagoslivljam vas."
(Gospa, 25. rujna 1996.)
"Hvaljen Isus! Dolazim pomoi vam da shvatite veliku povezanost izmeu Otkrivanja
Sjedinjenih Srdaca i nove dogme. Prije svega vano je da razmiljate o Srcu Marijinu
kao svetom i posveenom prolazu izmeu Srca Isusova i svih ljudi na Zemlji. Nikakva
milost (to znai nita dobro) ne dolazi na zemlju osim kroz ovaj prolaz. Budui da je
Bezgrjeno Srce Marijino Sveta ljubav, a Sveta ljubav je Boja volja, moe se rei da
je svaka milost koju Bog eli za svijet prenesena po Svetoj ljubavi. Iz svega toga
proizlazi da je Gospa Posrednica.
A onda, obzirom da je Srce Marijino sjedinjeno sa Srcem njezina Sina, ona je trpjela
u cjelini njegovu Muku. Ona nije bila samo promatra, nego je trpjela Muku sjedinjena
s Isusom. Njezine su rane bile mistine samo zato to je jedinstvo Dvaju Srdaca
mistino. Prema tome, ona je Suotkupiteljica.
Kako je ona Odvjetnica, shvatite da je taj prolaz kroz Marijino Bezgrjeno Srce,
dvosmjeran prolaz. Svaka molitva i rtva koju netko daje Isusu prvo prolazi kroz Srce
njegove Majke. U plamenu svojega Srca Presveta Majka isti svaku zamolbu i rtvu
prije nego to je prenosi u Srce svojega preljubljenoga Sina. Zato je ona Odvjetnica."
(Sv. Toma Akvinski, 23. veljae 2002.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Molim vas shvatite da se mnogo od moje Muke
dogodilo unutar mojega Srca. Tugovao sam za duama koje e biti izgubljene unato
mojoj rtvi. Moje je Srce bilo raaloeno zbog onih koji sebe smatraju pravinima i
28

zbog arogantnih. To su oni koji za sebe misle da su na stazi spasenja, sve dok ne
iskliznu u svoju propast.
Kako sam ja trpio tako je i moja Majka trpjela Muku unutar svojega Srca, osjeala je
ne samo tjelesnu bol, nego i agoniju gubitka dua. Osim svega toga - ona je trpjela
bol odvojenosti od mene, premda su naa Srca bila mistino sjedinjenja ak i u
najmranijem asu."
(Isus, 14. svibnja 2004.)

"Dua rtva" oznaava duu koja trpi za due kao rtva ljubavi, koja prihvaa
svako trpljenje za spasenje drugih.
"Doao sam pomoi svijetu da shvati to znai poziv na rtvu. Prava dua rtva trpi
bez da se ali i bez fanfara. Ona nastoji ne skrenuti pozornost na sebe i ne polagati
pravo na velika obraenja ili ozdravljenja po njezinim naporima u trpljenjima. Jer
inae, sve to porie rtvu. Tada ta dua postaje poput ekia bez ruke koja bi ga
upotrijebila. Bol, tjelesna, duhovna i emocionalna, jo uvijek je prisutna, ali uzaludna.
Neki se ak uzohole zato to su pozvani da budu rtve i ne vide licemjerje u tome.
Ne! Prikazujte sve u najveoj skrovitosti. Mislite li da sam ja hodao okolo maui
svojim ranama pred licem ljudi govorei: 'Ja obraam due!'?
Kao i svaki drugi poziv, rtvu se mora prihvatiti s poniznou i srcem punim ljubavi."
(St. Pio iz Pietrelcine, 23. rujna 2003.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Brao moja i sestre, veeras dolazim opet traiti
vae predanje, vae bezuvjetno predanje. Da, elim da se svatko preda kao rtva.
Tako, kao rtve LJUBAVI, cijenit ete svaki sadanji trenutak shvaajui da je Boja
volja pobjednik u tom trenutku."
(Isus, 4. lipnja 2001.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Doao sam jer elim s vama podijeliti ovo. U
etvrtoj Odaji svojega Srca ja prolazim kroz iskustvo svoje Muke i smrti na svakoj
misi koja se slavi. Takoer, u toj odaji, toliko sjedinjenoj s voljom Bojom, ja trpim za
sveenike. Tako zbog otpadnitva, raskola i krivovjerja tugujem u toj etvrtoj Odaji,
kao i zbog sveenika koji nerazborito osuuju ukazanja moje Majke u svijetu.
Due koje izaberem iz tree Odaje stoga moraju sa mnom trpjeti kao due rtve, ba
kao to sam ja trpio i to nastavljam initi. Ali to ne znai da svaka dua rtva prebiva
u etvrtoj Odaji mojega Srca. Ne, samo one, koji su najsavrenije sjedinjeni s voljom
mojega Oca, pozivam u tu Odaju. To su oni najjednostavniji, ponizni i koji su
usavreni u Svetoj ljubavi.
(Isus, 7. veljae 2000.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Doao sam pomoi svim narodima u pobjedi.
Pobjeda o kojoj govorim jest pobjeda u pravednosti srca. Svako srce koje se okrene
k meni pobjednik je i postaje dio moje pobjednike krune koja e vladati nad naim
Sjedinjenim Srcima kad se vratim. Pobjednika kruna sastoji se od vojske dua
rtava koje moja Majka nastavlja pozivati na okupljanje. U toj su Pobjednikoj kruni
svi oni koji ive u Svetoj ljubavi."
(Isus, 5. lipnja 2003.)

29

"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Kaem vam danas moja Majka poziva vojsku
dua rtava, sve one koji su njezini sluge, koji su spremi sluiti joj na svaki mogui
nain. To je vojska koja se bori protiv otpadnitva, krivovjerja i kompromisa koji su se
razmahali u Crkvi napadajui vjeru.
Oni koji se potpuno predaju mojoj Majci na takav nain osjetit e uzvrat njezine
ljubavi. Zaista, ona e od svojega Bezgrjenog Srca nainiti otvoreno svetie milosti
za te due rtve. Te dragocjene due ne e podlei neprijateljskim napadima, niti e
trpjeti iznad svojih mogunosti."
(Isus, 27. kolovoza 2004.)
Ti si rtva ako prihvaa sva svoja trpljenja za spasenje drugih. Tvoje prihvaanje je
oruje moje Majke. Oboruaj je na taj nain.
(Isus, 10. rujna 2004.)
"Doao sam vam pomoi da shvatite kako se sve, to se dogaa po Bojoj volji,
uklapa u njegov Boanski plan. elim da mi pomognete u dovoenju dua u
Boansko jedinstvo. Vrijeme je kratko. Uz pomo svih mojih rtava ljubavi ja mogu
dovesti Boansko jedinstvo u srce Bratovtine.
(Isus, 16. oujka 2005. razgovor s Boanskom ljubavi)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen! Aleluja!
Danas sam doao opisati vam prelijepo blago koje cijenim vie od svakog drugog
koje dua moe prigrliti. To je boansko rtvovanje. Takva mi dua daje sve veliko i
malo, jednako radost i kunju za obraenje grjenika. Premda njihova rtva ostaje
skrivena od svijeta, ja biljeim sve u svojemu Srcu i mjerim prema ljubavi s kojom mi
je prikazano.
Boanske rtve s radou nose teinu grijeha na svojim pleima, jer one znaju da mi
pomau, ba kao to sam ja nosio svoj kri. Njihove rtve dopiru kroz vrijeme u
vjenost.
Pozivam sve one koji e ovo uti da hrabro odgovore boanskom rtvovanju, s
ljubavlju."
(Isus, 29. oujka 2005.)

"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Aleluja! Doao sam da bih vam objasnio
znaenje simbola koji sam juer pokazao.
Prije svega moje Tijelo nije na Kriu. A vi se morate s ljubavlju penjati na Kri za
mene. Plamenovi Svete i Boanske ljubavi su na Kriu da vas podsjete da sve
rtvujete s ljubavlju. Mali plamen predstavlja Svetu i Boansku ljubav u vaem srcu
koja mora biti na Kriu da bi mi dovodila due.

(draw the Cross with the Flames)

(Plamen Boanske ljubavi je najvei.


Manji je plamen Svete ljubavi, a
najmanji je plamen due rtve.)

Iskai mi ljubav naslikavi tu sliku tako da je due mogu nositi kao podsjetnik na moj
poziv na boansko rtvovanje."
(Isus, 30. oujka 2005.)

30

Doao sam kako biste vi dopustili da milosre i ljubav vladaju u vaim srcima i da
zagospodare nad srcem svijeta. Morate dopustiti da moje milosre i ljubav vladaju
mojom Crkvom i upravljaju njome. Morate prepoznati milosre i ljubav kao vojsku
rtava koja e se formirati ispod rana mojega Srca. Te su rtve snaga ovoga
vremena.
(Isus, 3. travnja 2005. Nedjelja Boanskog milosra ponona molitva na
poljani Sjedinjenih Srdaca)

"Moja brao i sestre, dua koja se kree brzo i s velikom lakoom kroz odaje naih
Sjedinjenih Srdaca je djetinja dua due rtve. Shvatite da svaki ovjek poduzima
svoje individualno putovanje, ja vas pozivam poite brzo stazom svete rtve i
djetinjeg pouzdanja kroz odaje naih Sjedinjenih Srdaca. Uinite tako predajui svoju
volju Svetoj i Boanskoj ljubavi.
(Isus, 18. travnja 2005.)
Ne ete pasti u mojemu pozivu na svetu portvonost, sve dotle dok sam ja sredite
vaih srdaca.
(Isus, 5. svibnja 2005.)
Moja brao i sestre, ponovno dolazim pozvati vas da se svrstate u moju vojsku dua
rtava. Shvatite da vas ne pozivam u ivot alosti, nego u ivot radosti, jer oni koji mi
prikazuju svoje krieve s radou i ljubavlju, oni su ti koji ine najvee dobro.
Odgovorite na moj poziv koji vam upuujem.
(Isus, 29. srpnja 2005.)
Kaem vam, oni koji vjerno tee za boanskom malenou i boanskom
portvovnou moraju prihvatiti i boansko suanjstvo u ljubavi. Jer samo po
ropskom potinjavanju Svetoj i Boanskoj ljubavi srce moe biti oieno
probodeno plamenom strijelom koju moja Majka alje da bi uhvatila svako srce.
(Isus, 15. kolovoza 2005.)
Pozivam vas da shvatite da su duhovna malenost, boanska portvovnost i
muenitvo ljubavi, jedno te isto. Ni jedno ne moe postojati u dui bez druga dva.
Zato, eljeti jedno od toga znai eljeti sve troje. To je blagoslovljeni trostruki dar,
milost i duhovno jedinstvenost s Isusom.
Sv. Terezija od Djeteta Isusa, Mali Cvijet, 1. rujna 2005.

31

TREI DIO:

PLAN

Ovo poglavlje daje prikaz nebeskog Boanskog plana za ovu Bratovtinu, u to ulazi:
Misijska izjava
Priroda Bratovtine
Cilj
Vodi - smjernice za lanove
Zatitnici Bratovtine
Blagdani, s pripomenama

Misijska izjava
Bratovtina Sjedinjenih Srdaca:

Promie pobonost Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije. Euharistijska je i


marijanska.
Vjerna je tradiciji vjere, katolikom katekizmu i Magisteriju Crkve.
Podupire poziv svetog oca, Ivana Pavla II. na Novu evangelizaciju.
ine je lanovi koji mole za milost predanja i dubljeg prodiranja u Oevo Srce
po Isusu za trijumf Bezgrjenog Srca Marijina, to znai za Novu Pedesetnicu.
Kao takvi, lanovi su otvoreni darovima, karizmama i manifestacijama tree
osobe Presvetoga Trojstva, dakako uvijek pod vodstvom Crkve.
Njezini lanovi prikazuju molitve, rtve, pokoru i djela milosra za utjehu
Sjedinjenih Srdaca i za spasenje dua. Gospa ih zove da se odazovu pozivu
dua rtava, muenika ljubavi.
Uz pomo Duha Svetoga a u skladu s Isusovom molitvom " da svi budu
jedno kao to smo ja i Otac jedno" (Iv 17, 21), Bratovtina se protee i na
druge apostolate i marijanske zajednice, kao i na nekatolike.
Promie poruke i milosti koje Nebo daje svoj djeci Bojoj, jednako vjernicima i
nevjernicima, te moli za neroenu djecu.

Priroda Bratovtine
Isus i Presveta Majka poeli su time da je od svega najbolje svijetu objaviti
Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca, a time i posvetu Boanskoj ljubavi. Zato? Odgovor
je u jedinstvenoj prirodi Bratovtine i odreenim karakteristikama po kojima se
razlikuje od svih drugih vjerskih organizacija.

BRATOVTINA SJEDINJENIH SRDACA


POBONA JE UDRUGA VJERNIH
Bratovtina Sjedinjenih Srdaca postoji da bi svojim lanovima pomogla ivjeti ivot
osobne svetosti kroz potpunu poslunost zakonu Svete ljubavi, dvjema najveim
zapovijedima, u svakom danom trenutku. Oni koji hoe slijediti taj ivotni put ine to
tako to se posveuju Sjedinjenim Srcima Isusa i Marije. Njezini lanovi posveuju se
evangeliziranju o ivotnom putu Bratovtine u svijetu, osobito uz pomo krunice
Sjedinjenih Srdaca i kapulara. Na tom njihovu putu u svetost pomae im Duh Sveti
koji ih vodi k Boanskoj ljubavi i jedinstvu s Boanskom voljom.

32

DA "RUKOM BOJE VOLJE" BUDU POSTAVLJENI NA MJESTO


I U SKLADU S NJEGOVOM NAKANOM
Gospa je rekla da je ustanovljenje Bratovtine Sjedinjenih Srdaca i razglaavanje
posvete Boanskoj ljubavi potreba koju ona nosi u svojemu Srcu od svojega zaea.
Mnoga su stoljea prola prije te realizacije. U ranim 1990-tim Gospa je dola u svijet
s porukom Svete ljubavi poploavajui put za Isusa i njegovu poruku Boanske
ljubavi i cijelu poruku Sjedinjenih Srdaca, koja je kulminirala u uspostavi Bratovtine
1999.
"Uspostavljam Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca u svijetu. Sjedinjena Srca su danas
ovdje pobjednici u srcima onih koji vjeruju. To su srca ljudi koji borave u Srcu moje
Majke po Svetoj ljubavi i na taj nain povueni su u naa Sjedinjena Srca. Po ljubavi
vi ste dio vojske ljubavi koja e osloboditi svijet od grijeha."
(Isus, 5. rujna 1999.)
Poboni nadbiskup Gabriel Gonsum Ganaka, iz katolike nadbiskupije Jos, iz
Nigerije, napisao je prvi statut Bratovtine Sjedinjenih Srdaca u jesen 1999., neto
prije svoje smrti u studenome 1999.
Na Gospin zahtjev Bratovtina Sjedinjenih Srdaca bila je slubeno inaugurirana
u Katolikoj crkvi na blagdan Navjetenja, 25. oujka 2000. od strane
apostolskog administratora nadbiskupije Jos, Nigerija. 1

DA BI BILA "PROROANSTVO ISTINE" U TRADICIJI VJERE


I INSTRUMENT U SPASENJU MNOGIH DUA
Gospa je rekla da e se Bratovtina Sjedinjenih srdaca proiriti kao oganj Duha
Svetoga na sve narode. Bratovtina e cvasti i bit e poput "riueg lava judejskog
koji prodire grjene i guta zlo" i na taj nain pokazati lukavtinu umijeanu u bitku
vlastite volje protiv Boanske volje. Po Bratovtini Sjedinjenih Srdaca, koja e biti
sveto tijelo istine, Isus e irom otvoriti svoje ruke cijelome ovjeanstvu i pokazati
mu put u Nebo po Sjedinjenim Srcima.
Posveena srca su dio vojske ljubavi koja e osloboditi svijet grijeha i tako oblikovati
dio Isusova konanog trijumfa i pobjede. Zapravo Isus je ve pobjednik u srcima tih
vjernih koji borave u Bezgrjenom Srcu njegove Majke po Svetoj ljubavi jer su
povueni u Sjedinjena Srca.

I "KRALJENICA" OSTATKA VJERNIH


Sv. Toma Akvinski je rekao da je Bratovtina ustanovljena kao kraljenica Ostatka
vjernih, tako je ona duhovni kostur poruka Svete i Boanske ljubavi. Srca se moraju
oblikovati unutar i oko nje.
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Danas vam dolazim, dijete, pomoi da bolje
shvatite nebeski Boanski plan. U ova vremena po svijetu su rasprene male skupine
vjernih sljedbenika prave tradicije vjere. Ti su ljudi vjerni Svetom ocu i odani mojoj
istinskoj nazonosti u Svetoj euharistiji. Oni su takoer vrsti u svojoj pobonosti
prema mojoj Majci.
Kroz putovanje u Odaje naih Sjedinjenih Srdaca oekujem sjediniti taj Ostatak
vjernih. Tako bi naa Sjedinjena Srca bila nit koja bi vezivala cijeli Ostatak vjernih.

Za informacije o ukazanjim vidjelici Maureen Sweeney-Kyle i o nadbiskupu Ganaka, molimo pogledati


odjeljak "Vodi za putovanje".

33

Ovaj moj poziv upuen je Bratovtini i mojim sveenicima. Dovedite moje preostale
vjerne u Boansku volju irei ove poruke. Pomozite mi ojaati, sjediniti i poveati taj
Ostatak. Raunajte na moju providnost i zatitu moje Majke."
(Isus, 23. listopada 2003.)
"Hvaljen Isus! Danas, moja glasnice, poinjemo zadau objavljivanja pouke mojemu
Ostatku, osobito Bratovtini Sjedinjenih Srdaca. Jer, kroz Bratovtinu istkat u vrsto
ruho onima koji su vjerni tradiciji. To e ruho biti otporno na vjetar kontroverzi i na
potop kompromisa koji je poeo i koji e se nastavit iriti u Crkvi.
Zato to je Crkva sagraena na "stijeni" ona nee podlei. Ali u svim namislima i
ciljevima izgledat e kao da je smrvljena. Bit e mnogo zbrke u srcima voa, a
takoer i laika. Ve je sada poela.
Bratovtina e vodi due na sigurnu stazu tijekom ovoga vremena tame koja se
sputa na Crkvu. Duhovnost Ostatka ostat e jaka i beskompromisna jer e je tititi
naa Sjedinjena Srca. Kad mrak zavri, vjera e se vratiti kao to je bila u prolosti."
(Gospa, 9. listopada 2002.)

JER POZIVA JEDNAKO KATOLIKE I NEKATOLIKE


Ba kao to su poruke Svete i Boanske ljubavi sveope, takav je i nebeski poziv na
pridruivanje Bratovtini. U njoj je katoliki svijet pozvan na dublji sakramentalni ivot,
a nekatolici su pozvani na dublju molitvu i Sveto pismo. Svi su pozvani da poduzmu
putovanje kroz Odaje Sjedinjenih srdaca.
"Danas sam opet doao pozvati sve ljude i narode na duhovno putovanje u Odaje
Sjedinjenih srdaca. To nije poziv upama ili katoliki orijentirano putovanje. To je
poziv svim ljudima bez obzira na njihovo uvjerenje da se sjedine u ljubavi.
(Sv. Toma Akvinski, 20. svibnja 2004.)
"Ova sveta Bratovtina utemeljena je i objavljena u Katolikoj crkvi. Zbog toga, ona je
katolika Meutim, zato to Bratovtina podupire i promie takvu univerzalnu
poruku kao to je Sveta i Boanska ljubav, nekatolici su dobrodoli da se pridrue.
Zapamtite, kad se moj Sin vrati, Sjedinjena Srca trijumfirat e u svim srcima i u
cijelome svijetu."
(Gospa, 20. veljae 2003.)

DA "UTJELOVE" SJEDINJENA SRCA ISUSA I MARIJE


Bratovtina Sjedinjenih srdaca je "duhovno utjelovljenje" Sjedinjenih srdaca Isusa i
Marije, uspostavljajui u svakom srcu Odaju Svete ljubavi i Kraljevstvo Boanske
ljubavi, posvemanje oblikujui srce u drugoga Krista, tako da " ivim ali ne vie
ja, nego Krist ivi u meni" (Gal 2, 20). lanovi Bratovtine mole da "utjelove" Srca
Isusa i Marije u svojim ivotima kroz potpuno predanje Boanskoj volji.
"Danas, znajte, kad napredujete kroz Odaje mojega Srca, ja takoer otvaram vrata
vaeg srca. Kako svoju volju predajete sve vie, tako u sebi postajete sve blie
Kristu. to savrenije dua ponitava svoju vlastitu volju, dublje je povuena u moje
Srce, sve dok Krist unutar same due ne postane iv."
(Isus, travanj 2000.)

34

Drugo Utjelovljenje mojega Sina bit e unutar srdaca onih koji ive u jedinstvu s
Boanskom voljom.
(Gospa od Guadalupe, 12. prosinca 2004.
Mistino utjelovljenje je uzviena milost preobraenja u Krista i posebno djelo Duha
Svetoga koje sije sjeme na krtenju. To je preobraavajue jedinstvo koje sjedinjuje
nutarnji ivot Isusa s nutarnjim ivotom ovjekove due. Kako dua poduzima
preobraavajue putovanje dublje u Odaje, Utjelovljena Rije ulazi i postaje tijelo,
mistino, u ovjekovu srcu, preobraava duu kroz posveujuu milost u drugoga
raspetoga Krista, duu rtvu, muenika ljubavi.
Kroz preobraavajue jedinstvo dua je promijenjena u sliku i slinost Krista i Krist
ivi i djeluje u njoj i kroz nju.
" Zato Peta Odaja ne znai da vae srce ulazi dublje u moje Srce, nego ono otkriva
moje Srce unutar vaega vlastitoga srca.
(Isus, 10. travnja 2000)
Preoblikovanje poinje u Marijinu Srcu. Sv. Ljudevit de Montfort je rekao da
preoblikujemo sebe u Mariju kao sliku Isusa Krista i djelujemo u njoj po Duhu
Svetomu. Po sv. Ljudevitu Montfortskom Potpuno posveenje Isusu po Mariji po
voenju Duha Svetoga, lanovi Bratovtine (to bi trebali svi krani) trae milosti da
bi bili preobraeni u "mistino utjelovljenje" Sjedinjenih Srdaca, to znai, biti
preoblikovan u drugo Utoite Svete ljubavi u Marijinu Srcu, i u drugog Krista (duu
rtvu, muenika ljubavi) u Isusovo Srce, ivei u Oevu Kraljevstvu Boanske volje u
jednoglasju sa Sjedinjenim Srcima.
"Moja brao i sestre, doao sam na Zemlju u ova vremena i na ovo posebno mjesto
da bih u svakom srcu ustanovio novu ARKU utoite Svete ljubavi. Na taj e nain
Kraljevstvo Boanske volje mojega Oca biti ustanovljeno u svakom srcu i moja e
pobjeda biti potpuna."
(Isus, 22. prosinca 2002.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Doao sam govoriti o Kraljevstvu mojega Oca,
Kraljevstvu Boanske volje. Shvatite da je ovo Kraljevstvo jedno s naim Sjedinjenim
Srcima. Boanska ljubav i Sveta ljubav Boji su zagrljaj vjene boanske volje. To
Kraljevstvo nema kraja i dostupno je onima koji to ele. U ovozemnom postojanju vi
moete u svojemu srcu zadobiti ovo Kraljevstvo ako usavrite svoju duu u ljubavi.
to ste blie k savrenoj ljubavi, to ste blie Kraljevstvu Boanske volje. To je moja
pobjeda u vama. Mi je zajedniki ostvarujemo. Koliko eznem da trijumfiram u
svakome srcu! Koliko ja to elim!"
(Isus, 28. prosinca 1999.)
"Keri moja, lanstvo u Bratovtini naih Sjedinjenih Srdaca zahtjeva uvijek sve
dublje shvaanje to znai ivjeti u Boanskoj volji u sadanjem trenutku, sve dok se
ne postigne krajnji cilj. Krajnji cilj je ustolienje Boanske volje u srcu due."
(Gospa, 22. rujna 1999.)

U OVIM POSLJEDNJIM DANIMA


"Vi ivite u danima opisanim u Knjizi otkrivenja u posljednjim danima. Oko vas
odvija se posljednja tajna iz Fatime. Draga moja djeco, draga moja brao i sestre,
uvijek prionite uz Svetu ljubav."
(Isus, 30. sijenja 1999.)
35

"Najvei dio mojega Srca rezerviran je za ove posljednje dane u kojima u poloiti
svoje Srce u one koji su mi se posvetili."
(Gospa, 14. rujna 1996.)

U PRIPRAVI ZA POBJEDU I TRIJUMF SJEDINJENIH SRDACA


U SRCIMA I U SVIJETU
PETO SLAVNO OTAJSTVO KRUNJENJE
"Trijumf Sjedinjenih Srdaca Isuse i Marije, vaa pobjeda ostvarena je u Nebu. Molimo
s vama za vau pobjedu po Svetoj ljubavi u svakom srcu. Tada e Kraljevstvo Boje
vladati na zemlji kao i na Nebu, i mi emo ivjeti u Svetoj ljubavi u Novom
Jeruzalemu."
(Sv. Mihael, 21. oujka 1998.)
"Za ova vremena rezervirao sam kompletno Otkrivenje putovanja u Odaje naih
Srdaca. Jo u utrobi predvidio sam pitanja koja e na komadie rastrgati vjeru
mnogih. Bio sam utjeen u rukama svoje Majke spominjanjem ovoga poslanja i
potpore koju e to pruiti Ostatku vjernih. Moja je Majka esto govorila o Svetoj
ljubavi. Oboje smo molili da Sveta ljubav bude prihvaena u srcima kao lijek za
patnje ovjeanstva.
Za vrijeme moje Muke to mi je poslanje bilo velika utjeha. Sada u Nebu, kaem vam,
ono e biti prijenosnik mojega trijumfa."
(Isus, 3. prosinca 2003.)
"Ova Bratovtina je dragulj koji upotpunjuje moju krunu pobjede!"
(Gospa, 13. svibnja 2004.)
"Moja pobjeda mora zapoeti moju vladavinu u srcima, prije no to moj trijumf doe u
svijet."
(Isus, 5. veljae 2004.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen, uskrsnuo u trijumfu! Aleluja! Kako mogu objasniti
petu najintimniju Odaju svojega Srca? U toj Odaji dua postoji i potpuno je
apsorbirana u Boanskoj volji. Ta osoba vie ne ivi nego volja Boja ivi u njoj. Ona
prihvaa da je sve iz ruke mojega Oca, znajui da je sve milost i da se sve stvari
okrenu za dobro njezina spasenja. Svaka krjepost je usavrena. Kraljevstvo
Boanske volje vlada u njezinu srcu. To Kraljevstvo je trijumf naih Sjedinjenih
Srdaca.
(Isus, 26. travnja 2000.)

PRIRODA BRATOVTINE
Bratovtina Sjedinjenih Srdaca je udruga vjernih, postavljena Rukom Boje
volje i prema Njegovu naumu da bi bila Prorotvo Istine u tradiciji vjere, kao
instrument za spasenje mnogih dua i kraljenica Ostatka vjernih, jer
jednako poziva katolike i nekatolike da utjelove Sjedinjena Srca Isusa i
Marije, u ovim posljednjim vremenima, u pripravi za pobjedu i trijumf
Sjedinjenih Srdaca, u srcima ljudi i u svijetu.

36

Cilj
Gospa je rekla: " cilj ove organizacije jest privui due k Isusu po Mariji, k
Boanskoj ljubavi, kroz Svetu ljubav, i k Boanskoj volji po Svetoj volji. Oblikujte
svoje srce po tome i bit ete sigurni u utoitu mojega Srca i utoitu Boanske volje,
bez obzira na napasti oko vas Posveta Boanskoj ljubavi bit e ugovor izmeu
ovjeka i njegova Boga. Ona e sjediniti svaku duu s Vjenim Ocem kroz odanost
Boanskoj volji po Svetoj ljubavi."
Isus je rekao: " cilj ove Bratovtine jest dovoenje svoje vlastite volje da se
podvrgne pod vladavinu Boanske volje."
Tako e due sjedinjene s Bojom voljom:
Potovati Deset zapovijedi.
Biti vjerne u ivljenju svojega ivota.
Posvetiti vrijeme molitvi i dnevnom itanju Svetog pisma.
Potovati dvije najvee zapovijedi: Ljubi Boga i blinjega svoga.
iriti pobonost prema Sjedinjenim Srcima, objavljujui poruke Svete i
Boanske ljubavi.
Ako si katolik:
Budi vjeran propisima Crkve, estim sakramentima.
Kad god je mogue sudjeluj na dnevnoj misi, euharistijskom klanjanju najmanje
jedan sat tjedno, redovito se ispovijedaj.
Promii nauavanja pape i Magisteria.
Smjernice za lanove
" Radost mi je danas postaviti neke smjernice Bratovtine."
(Isus, 17. oujka 2003.)
Isus je dao smjernice za one koji su zainteresirani za Bratovtinu i koji prihvaanju
njezin nain ivota. Od lanova se trai da se iskreno trude u odravanju tih
smjernica, prihvaajui takvu duhovnu praksu u svojemu svakodnevnom ivotu koliko
im to okolnosti doputaju. Iz takvog prakticiranja dolazi izobilna milost i dobivaju se
brojne duhovne koristi, bolje pouavanje lanova i lanstva kako bi se u cjelosti
izvrilo putovanje koje ih preoblikuje u Sjedinjena Srca.
Od lanova se zahtijeva da prema svojim mogunostima ispune najbolje to mogu
slijedee:
37

1. Provode duhovno putovanje kroz Odaje Sjedinjenih Srdaca.


____________________________________
"Evo puta spasenja, svetosti, savrenstva i posveenosti, jednostavno postavljenog."
1. korak: Spasenje. Predanje Svetoj ljubavi, to znai dvije glavne zapovijedi
ljubavi.
U tom predanju dua je uzeta u Bezgrjeno Srce Marijino. Njezino Srce je
duhovno utoite cijeloga ovjeanstva i vrata Novog Jeruzalema koje je Srce
Isusovo.
U tom predanju dua poinje sagledavati svoje najvee grijehe i pogrjeke.
Takoer, tu u Marijinu Srcu, dua poinje shvaati mo i vanost sadanjega
trenutka.
2. korak: Svetost. Ulaz u Presveto Srce Isusovo (Boansku ljubav) kroz dublje
predanje ljubavi.
Dua poinje izjednaavati Svetu i Boansku ljubav s Bojom voljom. Ona tei
za osobnom svetou kroz vee predanje Bojoj volji, koja je uvijek Sveta
ljubav u sadanjem trenutku. Dua poinje shvaati da je njezina volja
usmjeravana prema onome to dri u svojemu srcu.
3. korak: Usavravanje. Dua, sada ukorijenjena u Svetu i Boansku ljubav,
stavlja sve svoje snage u usavravanje u krjepostima.
Ona se marljivo vjeba u krjepostima, moli za njih u svojoj dui i kad Bog vidi
da je vrijedno truda, On ulijeva u duu te krjeposti.
4. korak: Posveenje. Ta Odaja Isusova Boanskog Srca uzima u svoje naruje
one koji su se uspjeno prilagodili Bojoj volji.
Jo uvijek postoje dva dijela: dua koja neprestance trai sklad i ima uspjeha u
tome, i Boja volja.
5. korak: Jedinstvo s Boanskom voljom. Malo ih dopre u tu nutarnju svetinju
Srca naega Gospodina.
Sada postoji samo jedan dio. Prijanje "ja" vie ne postoji. Dua je jedno s
Bogom i njegovom Boanskom voljom. To je Novi Jeruzalem.
(Sv. Antun, 20. svibnja 2000.)
________________________________
Napomena: S objavom este Odaje, sada imamo esti korak:
6. korak: Uranjanje u Boansku volju.
2. Svakog dana molite krunicu Bratovtine. (Pogledati Molitve za putovanje)
Svaki lan Bratovtine svakodnevno bi morao moliti za slijedee nakane,
prvenstveno molei Krunicu Bratovtine.

38

"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Traim da svaki lan Bratovtine prikae:
1. Svakog dana molitvu za irenje Bratovtine, u srcima, i u svijetu.
2. Svakog dana molitvu za sjedinjenje Ope Crkve u tradiciji vjere.
3. Svakog dana molitvu za osobnu svetost.
4. Svakog dana molitvu za one koji primaju poruke o Odajama Sjedinjenih
Srdaca ali odbijaju to zbog oholosti.
5. Svakog dana molitvu da bi svi ivjeli u Boanskoj volji.
Te molitve ne moraju biti nita vie nego zazivi 'Isuse, zaTvoj trijumf i vladavinu!'
ili izmoliti jednu deseticu krunice za svaku nakanu. Poslije e biti poznata kao Krunica
Bratovtine!"
(Isus, 7. veljae 2003.)
Oni koji razmiljaju o pridruivanju Bratovtini... neka svakodnevno mole Krunicu
Bratovtine...
(Isus, 17. oujka 2003.)
Napomena: Pravoslavni moda vie vole moliti pravoslavnu krunicu (Isusovu
molitvu) na iste nakane.
3. Svakog dana moliti Krunicu Sjedinjenih Srdaca za ive i preminule lanove
Bratovtine. (Pogledati 'Molitve za Putovanje')
Obeanja koja su dana uz Krunicu Sjedinjenih Srdaca
1. "Moj Sin obeava da e odgovoriti na sve zamolbe onima koji su se predali
Sjedinjenim Srcima.
2. Molitvom Krunice Sjedinjenih Srdaca postii e se gorljivije prihvaanje svetih
sakramenata.
3. Sjedinjena Srca Isusa i Marija tvrava su protiv zla."
(Gospa, 29. veljae 1996.)

"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Bratovtina dolazi svojim lanovima ne samo
kao poziv na spasenje, nego i poziv na dublje posveenje i jedinstvo s Boanskom
voljom.
Zato pruam tu milost svim njezinim lanovima, da bi molitvu Krunice Sjedinjenih
Srdaca lanovi ove Bratovtine molili svakog dana za duhovnu korist cijeloga
lanstva."
(Isus, 7. veljae 20003.)

39

4. Izvravanje tjelesnih i/ili duhovnih djela milosra. Jedno od duhovnih djela


jest promicanje same Bratovtine.
_____________________________________
"Zato sam doao zatraiti od vas da naa Sjedinjena Srca uinite poznatima diljem
svijeta. irite pobonost moljenja krunice Bratovtine i blagoslov. Mnoge se zasluge
time zadobnivaju. To e ubrzati moj povratak moja POBJEDA bit e potpuna.
(Isus, 8. lipnja 2002.)
___________________________________

5. Svakodnevno molite za sveenike, a osobito za Svetoga oca i patrijarhe


Pravoslavne crkve.
"Molim da moja braa i sestre mole za sveenike. Gospa ih poziva u svoje Srce.
Molite da svi sveenici budu vjerni i posluni Svetome ocu, da aste Isusovu
nazonost u svetohranitima diljem svijeta i da ljube svoju Nebesku Majku."
(Sv. Ivan Vianney, 13. svibnja 1999.)
"Draga moja brao i sestre, pozivam vas da svakog dana molite za svoje sveenike i
biskupe i CIJELI crkveni Magisterij."
(Isus, 13. rujna 2002.)
"Hvaljen Isus! Moja brao i sestre, morate moliti za sveenike jer su oni danas
napadani vie nego ikad. Sotonsko zbunjivanje napada svako srce koje se posveuje
za sveenika. Samo po velikoj molitvi i rtvi moe se nai istina i uiniti je poznatom.
Moja brao i sestre, otpadnitvo i raskolnitvo, u ovim vremenima, doprlo je u samo
srce Crkve. Oni koji su u zabludi ne odlaze, nego ostaju unutar same Crkve i
zatamnjuju istinu. Zato vam kaem, molite za sveenike!"
(Sv. Ivan Vianney, 12. veljae 1999.)
"Brao moja i sestre, molite za svoje sveenike jer su uveliko napadani. Kad kaem
za sveenike, ukljuujem cijelu crkvenu hijerarhiju."
(Sv. Ivan Vianney, 13. veljae 2004.)
" Draga moja djeco, veeras vam dolazim pomoi da shvatite da su svi sveenici na
prvoj crti duhovne borbe. Napadnuti su sa svih strana, a moraju ostati vjerni unato
protivljenju i svakovrsnim kompromisima. Doao sam vam pomoi da shvatite kako
jedini put da budete jaki, vodi kroz molitvu i rtvu, a za svoj oklop uzmite oklop istine.
Nikad ne omalovaavajte ni jednog od tih dragih sveenika, nego se molite za njih."
(Sv. Ivan Vianney, 9. sijenja 2004.)
Ja ih sve ljubim. Traim da se priprave za Novu Pedesetnicu, za preplavljujue
ispunjavanje Duhom Svetim. Traim od njih da se priprave za moj trijumf tako da
budu moja pobjeda u svijetu.
(Isus, 16. travnja 2005.

40

6. Molite posvetu Boanskoj ljubavi i posvetu Sjedinjenim Srcima svakog dana.


(Pogledati: "Molitve za Putovanje").
____________________________
Obeanja uz posvetu Boanskoj ljubavi
Svima onima koji se predaju Boanskoj ljubavi kroz istinsko posveenje, Isus
obeava ovu duhovnu pomo:
1. "Svoju pomo - tijelo, krv, duu i boanstvo, za dublje ulaenje u Boansku
ljubav,
2. Svoju nebesku pomo u produbljivanju svjesnosti o Svetoj i Bojoj volji u
svakom danom trenutku.
3. U njihovu ivotu kri e biti vie vrednovan jer e oni biti kadri potpuno mu se
predati. Kao to je moje pobjedniko Srce prigrlilo trnovu krunu, tako e je i
njihova srca prigrliti, dovodei meni grjenike.
4. Svaki teret u ovom ivotu bit e po mojoj milosti sladak i lak.
5. Vai e ivoti biti znak Boanske ljubavi u svijetu.
6. Oni koji ive u Boanskoj ljubavi i volji Bojoj imat e mir u ovome ivotu i
obeanje spasenja na smrtnom asu. To znai da e moja Majka doi po njih
sa svojim anelima."
(Isus, 8. listopada 1999.)

"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Molim, zabiljei ove rijei! Danas elim opisati
duu koja je istinski posveena Boanskoj ljubavi. Koristi od takve posvete su
mnoge, kao to sam ve rekao, ali onih, koji joj se tako predaju, malo je.
Takva dua, koja mi se posveti kroz Boansku ljubav, postaje muenica ljubavi. Ona
umire sebi i svijetu, sudjeluje u njemu samo kad to potrebe diktiraju. Ta se dua
odrekla svega zbog Boanske ljubavi, zbog Srca njezina Spasitelja. Ona samo trai
da me vie ljubi da mi sve vie ugodi i da bude sjedinjena sa mnom. Dua istinski
posveena Boanskoj ljubavi prepoznaje svaki sadanji trenutak kao mogunost
predanja svoje volje Boanskoj volji.
Dua je muenica ljubavi zato to je zbog ljubavi prema meni umrla svemu ostalome.
Ona ne trai nikakvo drugo zadovoljstvo osim mojega zadovoljstva. Ona ne slijedi ni
jednog drugog puta spasenja osim onoga koji sam ja izabrao za nju. Ona je mrtva za
svijet i ivi za mene tako da ja mogu ivjeti po njoj.
Malo je danas onih koji makar ele takvo jedinstvo sa mnom. Veina ih jo uvijek jako
trpi da bi bili usavreni u Svetoj ljubavi. Jedinstvo sa mnom, u i po Boanskoj ljubavi,
neto je to ih je malo uspjelo shvatiti. Ali ja pozivam sve ljude i svaki narod k toj
Boanskoj ljubavi.
Molim, objavi to!"
(Isus, 11. listopada 1999.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen! Rei u vam zato sam uinio posvetu
Boanskoj ljubavi sreditem ovoga poslanja! Kad je molite vi se podlaete Boanskoj
volji srcem punim ljubavi. To svakodnevno predanje pribavlja vam milost dubljeg
kretanja unutar Odaja mojega Srca. Kako se kreete dublje u moje Presveto Srce,
tako vas ja odijevam Boanskom voljom i grlim vjenom ljubavlju.
(Isus, 23. oujka 2000.)
41

7. Nosite kapular ili medaljicu Sjedinjenih Srdaca i smei kapular.


___________________________
Obeanja koja se odnose na noenje kapulara ili medaljice Sjedinjenih Srdaca
1. To je prepreka zlu, rastjeruje konflikt i zbrku u srcu onoga koji ih nosi.
2. Vodi duu u zagrljaj naih Sjedinjenih Srdaca.
3. Sa sobom nosi uvjerenost srca, onome tko ih nosi otkriva neobjavljene
pogrjeke. Tako je dua voena dublje u svetost.
4. Produbljuje pobonost prema mojoj stvarnoj nazonosti u euharistiji.
(Tu je stao i samo se osmjehnuo na trenutak.)
5. One koji ih vjerno nose zagrlit e Sveta i Boanska ljubav i nee umrijeti
nepripravni za smrt."
(Isus, 2. listopada 1995.)
___________________________________________________________________
"Moja brao i sestre, uvijek nosite kapular Sjedinjenih Srdaca, jer to je znak Sotoni
da vi pripadate mojoj Majci i meni. To je znak da ste ve udio nae pobjede i
trijumfa."
(Isus, 25. srpnja 1999.)
"Dijete, dolazim u hvalu Isusovu! Keri moja, oni koji prihvate i nose taj znak moje
Bratovtine, bit e svjedoci svijetu o svom posebnom pozivu na ljubav. Ja u ih
poloiti u svoje Srce vrata u Novi Jeruzalem. Taj kapular znak je predodreenosti
onih koji ga izaberu. To e biti posebni oklop protiv zla i utoite moje milosti To je
posebni znak u ovim posljednjim vremenima mojega posljednjeg poziva
ovjeanstvu. Objavi to!"
(Gospa, 25. rujna 1995.)
Moreen kae:
Upitala sam Gospu zato je sino dola u nau molitvenu zajednicu kao Gospa
Karmelska. Ona mi je odgovorila: elim da ljudi budu odjeveni u ovaj (smei)
kapular, jer nadolazea vremena su tako teka...
(Gospa, 3. oujka 1994.)
8. Promiite blagoslov Sjedinjenih Srdaca.
Blagoslov Sjedinjenih Srdaca moe se dati pojedincima ili skupinama, u tiini vaega
srca ili glasno izgovarajui ili piui e-mailom neto poput ovoga: "Primite blagoslov
Sjedinjenih Srdaca" ili "Dajem vam blagoslov Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije!"
"Hvaljen Isus! Keri moja, Nebo doputa da blagoslov Sjedinjenih Srdaca bude
prenosiv u prolost, sadanjost i budunost. To je nain promicanja ozdravljujue
naravi ovog dragocjenog blagoslova."
(Gospa, 18. prosinca 1998.)

42

Obeanja koja se odnose na blagoslov Sjedinjenih Srdaca


"Dugo sam eznuo podijeliti s vama ovo to vam sada elim rei. Za sva vremena
elio sam podijeliti taj blagoslov Sjedinjenih Srdaca, ali on je ostavljen za ova
vremena te da pone ovdje, s ovim poslanjem. Ja u ga velikoduno podijeliti na one
koji prisustvuju molitvi krunice.
1. On e nadariti najudaljenija srca i dovesti ih blie k meni.
2. On e ojaavati duhovno, a esto i tjelesno. Odsad u esto dolaziti sa svojom
Majkom.
3. Blagoslov naih Sjedinjenih Srdaca pripravlja ovjeanstvo za moj drugi
dolazak.
4. Taj blagoslov sa sobom nosi posebne milosti ozdravljenja duhovnog

tjelesnog. On dolazi izravno od mene i duhovnog jedinstva s mojom Majkom.


5. On e zastraivati Sotonu i sa sobom nositi otkrivanje zla u srcima i u svijetu.
Svakoga tko ga primi vodi u posvetu naim Sjedinjenim Srcima.
Ovo ti govorim ne u povjerenju, nego da to objavi. Kao i kod svake milosti, to je
suradnja izmeu ovjeka i Boga."
(Isus, oujak 1996.)
Napomena: Vano je napomenuti da blagoslov Sjedinjenih Srdaca sa sobom
nosi milosti svih blagoslova danih ovome poslanju, ukljuujui snagu u
nevoljama, strpljenje u kunjama, rast u krjepostima i gorljivost za svetou.
____________________________
9. Svakodnevno molite posvetu plamenu Svete ljubavi, posvetu Duhu Svetomu
i posvetu Boanskoj volji. (Pogledati "Molitve za putovanje")
Molite posvetu Plamenu Svete ljubavi da bi uli u Srce Marijino prvu odaju
Sjedinjenih Srdaca. Molite posvetu Duhu Svetomu i posvetu Boanskoj volji da bi ili
k petoj odaji, sjedinjenu s Boanskom voljom.
"Neka vas Duh Sveti nadahne da ivite u Svetoj ljubavi, jer to je Boja volja za vas
Dopustite svojim srcima da budu uvrijeena u ljubav i poniznost. Na taj e nain moja
vladavina poeti u vama Dopusti da peta odaja proguta tvoje srce, a tvoje srce da
prigrli petu odaju (jedinstvo s Boanskom voljom)."
(Isus, 5. veljae 2004.)
10. Svakodnevno molite za usavravanje krjeposti, osobito poniznosti i
pouzdanja. (Pogledati: Molitve za putovanje.)
Preporuene molitve za prihvaanje duhovne malenosti i rasta u krjepostima
poniznosti i pouzdanja ukljuene su u Molitve za putovanje.

43

11. Molite molitvu Predragocjenoj Krvi Kristovoj. (Pogledati "Molitve za


putovanje".)
Molite molitvu Predragocjenoj Krvi Kristovoj za Bratovtinu i ovo poslanje. Posveta
Predragocjenoj Krvi najtoplije se preporua kao sredstvo za usavravanje due i
dubljeg prodiranja u odaje.
"Doao sam traiti da ova Bratovtina i poslanje budu posveeni mojoj
Predragocjenoj Krvi. Jer kao to je moja Predragocjena Krv prolivena za grjenike,
tako e i ovo poslanje i Bratovtina privui due u Boansku ljubav i Boansko
milosre, uinivi ih slobodnima. Mojom Mukom i smru otkupljeno je ovjeanstvo.
Ovo poslanje i Bratovtina vode ljude na put pravednosti. Poput reeta, ove poruke
odvajaju dobro od zla."
(Isus, 17. veljae 2004.)
12. Svakodnevno molite za neroene.
Molite za neroene ovako: Isuse, zatiti i spasi neroene! Molite tu molitvu esto i
poslije svake desetice krunice.
(Gospa, 19. svibnja 1998.)
Gospa je dola kao alosna Majka. Ona kae: Vidim da se slui s novom krunicom
za neroene. Uvjeravam te, keri moja, da e svaka Zdravomarija izmoljena iz srca
punog ljubavi, spasiti jedan od ovih nevinih ivota od smrti zbog pobaaja. Kad moli
ovu krunicu, dozovi u pamet moje alosno Bezgrjeno Srce koje neprestance gleda
grijeh pobaaja koji se dogaa svakog trenutka. Dajem ti ovaj posebni sakramental
kojim e lijeiti moje Majinsko Srce.
Maureen je upitala: Presveta Majko, misli li na svaku Zdravomariju ili samo na onu
koja se izmoli na ovu krunicu neroenih?
Presveta Majka je odgovorila: To je posebna milost koja ide uz ovu posebnu krunicu.
Ova se krunica treba uvijek rabiti kad se moli protiv pobaaja. Uvijek e Bogu
ugoditi inei je poznatom.
(Gosp, 2. srpnja 2001.)

Ja sam va Isus, roen Utjelovljen! Uzdaj se u mene. Kai svijetu da svaki Oena
(zrnca koja je Isus pokazo Maureen bila su kao krvave suze u obliku kria) izmoljen
na krunicu neroenih ublauje moje alosno Srce. Osim toga, zadrava Ruku
Pravednosti.
Najvee obeanje koje vam dajem u vezi s ovom krunicom je ovo: Svaka krunica
koja se srcem moli na ovim zrncima (u obliku suza) za njezino ostvarenje ublaava
odreenu kaznu za grijeh pobaaja.
To obeanje dodajem krunici koju vam je izravno dala moja Majka, jer je izraena po
njezinu dizajnu i na njezin zahtjev. Objavi to.

44

Istog dana poslije:


Rekla sam Isusu da imam pitanja oko tog obeanja koje je dao za krunicu za
neroene. Kad se vratio bio je sav zaaren. Osmjehnuo se i rekao:
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Znam za tvoje pitanje. Nemoj se muiti da mi ga
kazuje. Kad kaem da ublaava kaznu za grijeh pobaaja, mislim na kaznu koju
svaka dua zasluuje zbog sudjelovanja u tom grijehu. A to se takoer odnosi i na
veu kaznu koja oekuje cijeli svijet zbog toga to je prigrlio taj grijeh.
Moli se srcem znajui da e me tvoja krunica umiriti.
(Isus, 3. kolovoza 2001.)
Napomena: Za vie informacija o Krunici za neroene pogledati web stranicu
http://www.rosaryoftheunborn.com Svi naboni predmeti mogu se naruiti kod
Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
13. Opai se sakramentima pokore i Euharistije (ako si katolik) ili Boanskom
liturgijom (ako si pravoslavni).
Opai se sakramentima pokore i Euharistije ako si katolik. To sam ti dao kao utvrdu
protiv zla.
(Isus, 5. veljae 1999.
14. Posveta obitelji Sjedinjenim Srcima.
Isus trai da se Bratovtina unese u srce obitelji. Jedno od sredstava da se to uini
jest da se obitelj posveti Sjedinjenim Srcima Isusa i Marije. (Pogledati "Molitve za
putovanje".)
__________________________
Presveta je Majka ovdje s Djetetom Isusom. Sv. Josip stoji kraj Gospe. Oboje kau:
"Hvaljen Isus!"
Isus kae: "Unesite Bratovtinu u srce obitelji!"
Zatim nas je blagoslovio svojim malim prstima.
(Isus, 12. prosinca 2002.)

45

Patroni Bratovtine
Navedeni sveci podupiru Bratovtinu kao zagovornici i odvjetnici:
Sv. Katarina Sienska
Sv. Margareta Marija Alacoque
Sv. Dominik Savio
Sv. Martin de Porres
Sv. Don Bosco
Sv. Maksimilijan Kolbe
Sv. Faustina Kowalska
Sv. Mihael arkaneo
Sv. Franjo Saleki
Sv. Filomena
Sv. Franjo Asiki
Sv. Padre Pio iz Pietrelcine
Sv. Gabrijel arkaneo
Sv. Rafael arkaneo
Sv. Gertruda Velika
Sv. Terezija Avilska
Sv. Hannibal Maria di Francia
Sv. Tereza od Djeteta Isusa
Sv. Ivan Eudes
Sv. Toma Akvinski
Sv. Ivan Vianney
Blaena Elizabeta od Presvetoga Trojstva
Sv. Jose Maria Escriva de Belaguer Blaena Dina Belanger
Sv. Josip
Blaeni Franjo Marto
Sv. Juan Diego
Blaena Jacinta Marto
Sv. Ljudevit Grignon de Montfort
asna Concepcion Cabrera de Armida
Napomena: Pogledati "O patronima Bratovtine" 7. poglavlju.

Blagdani i svetkovine
Datum
Blagdan/svetkovine
21. sijenja Marija, Zatitnica vjere (ustanovljeno 1987.)

**
B

25. oujka

Navjetenje - Blagovijest

Druga Nedjelja
po Uskrsu
Boansko milosre

5. svibnja

Blagdan Svete ljubavi (ustanovljen 1994.)

Lipanj:
Petak
Subota
Nedjelja

(Blagdani poinju na drugi petak poslije Tijelova)


Presveto Srce Isusovo
Bezgrjeno Srce Marijino
Sjedinjena Srca Isusa i Marije (ustanovljeno 2004.)

L
L
B

1. srpnja

Blagdan Predragocjene Krvi Kristove

14. rujna

Uzvienje Kria

15. rujna

Gospa alosna

11. studen.

Nadbiskup Gabriel Ganaka

12. pros.

Gospa od Guadalupe

** Blagdan Bratovtine, L-liturgijski blagdan, M-Memorial-Spomen-dan

46

ETVRTI DIO:

PUTOVANJE

Ovaj dio sastoji se iz dvije organizacijske razine i tri razine lanstva, ustanovljenih da
pomau duama na putovanju kroz Odaje.
Organizacija lanstva
1. Organizacije
Nebo je ustanovilo dvije organizacije da pomognu duama u obavljanju duhovnog
putovanja kroz Odaje:
Svjetovni red misionarskih slugu Svete ljubavi
Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije
Svjetovni red je ekumenski i nije pridruen ni jednoj crkvi ili ozakonjen od strane
crkvene vlasti. Bratovtina, premda utemeljena i objavljena u Katolikoj crkvi,
otvorena je za sve. Organizacije su odvojene i odreene, ali lanovi u objema
organizacijama moraju u cijelosti proi putovanje kroz Odaje.
lanovi obiju organizacija vode sveti ivot kao misionarski sluge. To su katolici i
nekatolici sa svih strana koji su odgovorili na nebeski poziv da prou duhovno
putovanje kroz Odaje uz pomo lanova Svjetovnog reda i Bratovtine, i kao lanovi
Ostatka vjernih. Svjetovni red je sredstvo koje Nebo upotrebljava da bi izgradilo
Ostatak vjernih, a Bratovtina je kraljenica tog Ostatka.
___________________________
" neophodno je da ja, kao dobra misionarka, formiram jaki Ostatak vjernih i sklonim
ih u utoite svojega Srca. Ba kao to sam formirala Marijansku vojsku sveenika,
sada formiram Sveti ostatak vjernih Misionarske sluge e kroz molitvu iriti i jaati
Ostatak. Put Svete ljubavi bit e njihov zakon. Taj put vodit e ih u Novi Jeruzalem."
(Marija, Utoite Svete ljubavi, 8. listopada 1997.)
_____________________________
2. Razine lanstva
Da bi zapoele putovanje due prvo moraju postati misionarske sluge Svete ljubavi
(MSSLj) u Svjetovnom redu. Misionarske sluge Svete ljubavi su katolici i
nekatolici koji ponizno ulaze u Odaje Sjedinjenih Srdaca po Bezgrjenom Srcu
Marijinu (Svetoj ljubav) posveujui svoja srca Marijinu oiujuem plamenu
Svete ljubavi i prihvaajui duhovnost Svjetovnog reda na putovanju kroz
Marijino Srce prvu odaju (Spasenje) k Srcu Isusovu. Misionarske sluge Svete
ljubavi ive svoju posveenost u sadanjem trenutku ljubei Boga i blinjega svoga.
Da bi uli u Srce Isusovo oni prvo moraju biti oieni po ljubavi, svladavajui
prepreke koje ih prijee u svetosti, a to su njihovi najvei grijesi i pogrjeke. Marija im
pomae i oni slue kao njezini instrumenti u svijetu. Oni su oblikovani kao lanovi
Ostatka vjernih.
Da bi izvrili putovanje, lanovi Svjetovnog reda moraju se pridruiti i Bratovtini,
prigrliti obje duhovnosti i putovati duboko u najdublje odaje Presvetog i Euharistijskog
Srca Isusova (Boanske ljubavi), vidajui rane njegova Srca produbljivanjem ljubavi.
Dvije razine lanova potpomau to putovanje, Misionarske sluge Boanske ljubavi
(MSBLj) i Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca (MSSS).

47

Misionarske sluge Boanske ljubavi su katolici i nekatolici koji ulaze u


Euharistijsko Srce Isusovo, sjedinjuju svoje due s Boanskom ljubavi i trae
da napreduju kroz drugu i treu Odaju, traei svetost i usavravanje u
krjepostima. Oni su posvetili svoja tijela i due Boanskoj ljubavi i ive svoju
posveenost u svakom sadanjem trenutku kao due rtve, muenici ljubavi, uei
da ljube druge kao to Isus ljubi nas. Trae pomo Presvetoga Trojstva u ivljenju
svoje posveenosti. Moraju biti savreni u ljubavi i ukorijenjeni u svetoj i Boanskoj
ljubavi kako bi napredovali dublje kroz odaje. Potom bivaju dalje oblikovani i ojaani
kao lanovi Ostatka vjernih.
Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca su katolici s duhovnom zrelou i
razinom posveenosti koja je potreba za izvrenje putovanja kroz etvrtu i petu
odaju sukladnost s Boanskom voljom i jedinstvo s Boanskom voljom i
dopiru do este odaje, gdje ih eka njihovo konano ispunjenje u Boanskoj
volji Vjenoga Oca. Trae pomo Presvetoga Trojstva u ponitavanju svoje volje od
samog poetka svojega obraenja i ive u Boanskoj volji. Oni su potpuno oblikovani
lanovi Ostatka vjernih vjerni istinskoj tradiciji vjere, katolikom katekizmu i
Magisteriju Crkve i posveeni Isusovoj istinskoj nazonosti u svetoj euharistiji, Gospi i
krunici u potpunosti sudjeluju u sakramentalnom ivotu Crkve. Vode ivot posveen
Sjedinjenim Srcima, Duhu Svetomu i Boanskoj volji vjenoga Oca, prihvaajui sve
u svakom danom trenutku sa svetom ljubavi, i tako iskreno ive posveeni ivot.

Svjetovni red Misionarskih slugu Svete ljubavi (MSSLj)


Svjetovni red misionarskih slugu Svete ljubavi je ekumenskog usmjerenja. Cilj ovog
svjetovnog reda je privui due u prvu odaju Sjedinjenih Srdaca, u Bezgrjeno Srce
Marijino. Marija predstavlja vrata u Srce Isusovo, zato ona dovodi svoju djecu k
Bratovtini. To je njezin trijumf, kako je prorekla u Fatimi.
Misionarske sluge Svete ljubavi su u utoitu njezina Srca i "utjelovljeni" su u njezinu
Srcu traei milost da budu preoblikovani u malo utoite Svete ljubavi.
"Znajte i shvatite da je cilj Bratovtine, i moj cilj takoer, ustanoviti u svakom srcu
odaju Svete ljubavi. Kad je ljudsko srce transformirano u utoite Svete ljubavi,
moja pobjeda se pribliava. Svako srce transformirano po Svetoj ljubavi postaje
svetite mira u nemirnom svijetu i dio moje pobjede.
Kako srce preuzima srce moje Majke po Svetoj ljubavi, ono se vie ne boji pogledati
na svoje grijehe niti ustati u obranu pravednosti. Kao dio moje pobjede, svako srce
prigrli istinu."
(Isus, 27. prosinca 2002.)
1. Posveta plamenu Svete ljubavi
Osobe koje su dirnute Svetom ljubavi itajui ili meditirajui o porukama Svete i
Boanske ljubavi, prisustvuju molitvenim skupovima Bratovtine i po svjedoenju
lanova Bratovtine, poduzimaju taj prvi korak u putovanje inei trodnevnu osobnu
posvetu plamenu Svete ljubavi, koja se sastoji iz slijedeeg:

48

Vre neka tjelesna djela milosra 2


Evangeliziraju o porukama Svete ljubavi najmanje jednu osobu
S potovanjem primaju Isusa u euharistiji (ako su katolici).
Napomena: Nekatolicima se preporua da mole dodatne molitve i itaju Sveto pismo
namjesto posljednjeg zahtjeva. Pravoslavni se takoer mogu moliti pred ikonama.

Gospa dolazi u bijelome s bijelim ljiljanima ispred sebe. Isusove ruke s ranama bile
su s obje njezine strane. Ona kae: "Aleluja! Hvaljen Isus, uskrsli i proslavljeni! Uzmi
olovku, anele moj. Evo poetka moje molitve:

Posveta plamenu Svete ljubavi


Bezgrjeno Srce Marijino, ponizno Te molim uzmi moje srce u svoj plamen
Svete ljubavi, duhovno utoite cijeloga ovjeanstva. Ne gledaj na moje
grijehe i pogrjeke, nego dopusti da moje opaine izgore u tom oiujuem
plamenu.
Po Svetoj ljubavi pomozi mi da se posvetim u sadanjem trenutku i inei
tako, draga Majko, Tebi dam svaku svoju misao, rije i djelo. Uzmi me i
upotrijebi onako kako Ti eli. Dopusti mi biti Tvoj instrument u svijetu, a sve
na veu slavu Boju i k Tvojoj pobjedonosnoj vladavini. Amen!"
Gospa nastavlja: "Due koje se tako posvete preputaju meni sve svoje propuste,
svoje grijehe, sadanje i budue; svoje krjeposti, one koje imaju i koje e imati: svoje
alosti; svoje radosti i svoje strahove. Ja u vladati u njihovim srcima, biti pobjednica
nad ukorijenjenim grijesima. Ja u zavladati nutarnjim i vanjskim dobrima. Traim
samo njihovu neumrlu vjernost da ive u Svetoj ljubavi i da ire poruke Svete ljubavi.
inei tako, oni e biti moji instrumenti u dovoenju dua k Novom Jeruzalemu.
Due koje ele uiniti takvu posvetu moraju tri dana pripravljati svoja srce. elim da
svakog dana uine neko tjelesno djelo milosra.** Svakog dana moraju evangelizirati
o porukama Svete ljubavi najmanje jednu osobu. Svakog dana moraju s potovanjem
primati mojega Sina u euharistiji. Ta tri dana svjetlosti sluit e kao oklop protiv tri
dana mraka koji e doi. To je Boja milosrdna ljubav koju dajem ljudima po vama.
Molite sada sa mnom za nevjerujue. Objavite to jednako vjernicima i nevjernicima."
Molili smo i ona odlazi.

(Gospa, 16. travnja 1995. Uskrs, 7 h)

Tjelesna djela milosra:


1. Gladna nahraniti.
2. edna napojiti.
3. Siromaha odjenuti.
4. Putnika primiti

5. Bolesna i utamnienika pohoditi.


6. Roba otkupiti
7. Mrtva pokopati.

49

Po izvrenoj posveti, ukljuujui i obeanje izvrenja ostalih uvjeta, postaje se lan


Ostatka vjernih i misionarski sluga Svete ljubavi. Moe odabrati da iza svojega imena
stavi inicijale MSSLj. lan svjetovnog reda misionarskih slugu Svete ljubavi mora
nastaviti prodirati dublje u odaje Sjedinjenih Srdaca kako oganj Duha Svetoga bude
istio i oplemenjivao njegovo srce.
Ako je ova priprava i posveta uinjena prije, nije potrebno uiniti to ponovno, premda
bi se to ipak moglo preporuiti.
2. Pravila ivota
Od svojih misionarskih slugu Gospa trai da se dre jednostavnih Pravila ivota. Ta
Pravila ukljuuju:
Savjesno odravanje ivotnog statusa (kao to je brak, vjera, ledinost) kroz
prakticiranje Svete ljubavi.
Posvetu Mariji, Utoitu Svete ljubavi, po plamenu Svete ljubavi (preporua se
svakodnevno obnavljanje).
Promicanje poruka Svete ljubavi, jednako molitvom i djelima.
Svakodnevno ispitivanje savjesti prema mjerilima Svete ljubavi.
(Pogledati pregled u Drugom dijelu: O izriajima koje trebati znati.)
20. srpnja 1998. Presveta Majka:
DNEVNO ISPITIVANJE SAVJESTI

Jesam li na ljubav uzvratio ljubavlju? (Primljenu Boju ljubav uzvratio mu?)


Jesam li ispitivao neiju pogrjeku, milju ili rijeju, kad se to mene nije ticalo?
Jesam li prestupio neka druga prava naspram ijedne od Deset zapovijedi?
Jesam li nastojao biti primjer Svete ljubavi i svete poniznosti u svojemu
svakodnevnom ivotu?
Jesam li dopustio Svetoj ljubavi i poniznosti da me dublje vode u krjepostima:
jednostavnosti, razboritosti, strpljivosti, jakosti i ustrajnosti?
ivim li ove poruke samo na usnama (da ih drugi vide tj. povrno) ili ih nosim u
svojemu srcu i tako odravam intimni odnos s Isusom po Mariji?
Jesam li koristio svijet, ljude, mjesta i stvari, da promiem poruke Svete
ljubavi?
Jesam li uzaludno propustio vrijeme ili ga mudro koristim za slavu Boju?
Ako sam katolik, poznajem li crkveni zakon i drim li ga se?
Jesam li vjeran svojemu ivotnom statusu?
Ako sam katolik, jesam li dobro iskoristio sakramente?
Jesam li prihvatio i prigrlio krieve svojega ivota kao dio Boje volje za mene
ili sam se bunio protiv kria i tako izgubio milost za due?
Ako primam posebne milost na bilo koji nain, jesam li nepotrebno to
razglaavao ili sam shvatio da ih ne zasluujem te da zahvaljujem Bogu za
njih?
___________________________

50

3. Zavjet srca
Ako dua ispuni te zahtjeve, Isus je izdiktirao zavjet srca za osobno iskazivanje
odanosti. Potpisivanjem tog zavjeta i ivei po pravilima Svete ljubavi koja vlada u
srcu, ta osoba moe iza svojega imena dodati inicijale MSSLj, stavljajui zatim svoj
potpis.
Napomena: lanovi potpisuju obrazac zavjeta vjere i s ispunjenim osobnim
podacima alju ga Bratovtini.
4. Registracija
Svjetovni red misionarskih slugu Svete ljubavi trai da informacije o registraciji budu
poslane potom ili elektronskom potom (e-mail) na obrascu koji se nalazi pri kraju
ovog Prirunika.
5. Smjernice i Sveto pismo
Radi duhovne izgradnje svojih misionarskih slugu, Gospa je dala niz smjernica koje
se nalaze u Priruniku Svjetovnog reda, zajedno s meditacijama iz Svetog pisma.
Napomena: Knjiica molitava "Pobjednika Srca" (Triumphant Hearts Prayer
Book) na engleskom je, na adresi Bratovtine.
6. Hodoaa
Misionarske sluge Svete ljubavi pozivaju se da pohode mjesto Gospinih ukazanja u
Maranatha Springu i Svetite u istonom dijelu okruga Lorain, zapadno od
Clevelanda, Ohio. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 440-327-8006 ili na web
stranici http://www.holylove.org
"Molim vas, djeco moja, shvatite da plan ovog imanja predstavlja putovanje due u
svetost i u naa Sjedinjena Srca.
Dua je prvo povuena u moje alosno i Bezgrjeno Srce (predstavljeno na Jezeru
suza), gdje se dua isti od mnogih svojih najteih grijeha. Potom dua putuje dalje
voena anelima, kao to je predstavljeno na imanju kraj Jezera anela. Tu prima
mnoge milosti da bi dublje ulazila u moje Srce i u Boansku ljubav, Srce mojega
Sina. To je predstavljeno na imanju Marantha Spring. Napokon, u skladu s Bojom
voljom, dua stie na Polje pobjede, naa Sjedinjena Srca i Trijumf. Shvatite da su
svaki trijumf i pobjeda okrueni Krinim putom. A tako se i vraate s imanja Krinim
putom."
(Gospa, 12. prosinca 1999. blagdan Gospe od Guadalupe)
"Prije no to se moj Sin vrati, svaka e dua biti prisiljena spoznati svoje stanje pred
Bogom. Mnogi eljno oekuju taj trenutak prosvjetljenja. Ali, draga moja djeco, ne
trebate ekati! Doite na moje omiljeno mjesto. Stupite na imanje. Pijte s mojega
Izvora. Vaa e savjest biti ogoljena pred vama. Sve to koi vae putovanje kroz
Svetu ljubav bit e vam pokazano."
(Gospa, 10. srpnja 1998.)

51

MISIONARSKE SLUGE SVETE LJUBAVI

ZAVJET SRCA

Ja, ____________________________________, odluio sam svojom


slobodnom voljom ivjeti u skladu s pravilima ivota koje je Presveta
Majka Marija dala misionarskim slugama Svete ljubavi. Prihvaam da je
to svjetovni, ekumenski red i da nije slubeno ozakonjen od strane
Crkve. Ukoliko odluim povui svoj zavjet odanosti, ja to mogu uiniti, jer
shvaam da ono to vlada mojim srcem zavisi od moje slobodne volje.
Zato svoje ime mogu potpisivati potpisom misionarskog sluge Svete
ljubavi, sve dok Sveta ljubav vlada mojim srcem. Molim za voenje i
zatitu Presvetoga Trojstva i Majke Boje u svim mojim mislima, rijeima
i djelima. Amen.

Datum:______________________
(Isus diktirao 21. travnja 1998.)

52

Bratovtina Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije


1. Ulanjenje u Bratovtinu otvoreno je za sve sveenike, vjernike i laike koji ele
ivjeti ivotom posveenim Sjedinjenim Srcima Isusa i Marije.
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen! Moj poziv ljudskom rodu shvatite kao poziv na
svetost po odajama naih Sjedinjenih srdaca. Najbolji nain putovanja ovom stazom
najpotpuniji nain da se slijedi ovo duhovno putovanje jest ulanjenje u
Bratovtinu naih Sjedinjenih Srdaca. Ne pozivam samo neke da to shvate, nego
sve!"
(Isus, 20. veljae 2004.)
"Poziv da prigrlite to putovanje nije samo za ljude odreene rase, uvjerenja,
redovniki red ili nacionalnost, niti samo za laike neke upe, sveenstvo ili vjernike.
Zaista, to je za sve ljude - za sve narode!"
(Sv. Toma Akvinski, 3. kolovoza 2004.)
2. Bratovtina je prihvatljiva za poziv i ivotni status svake osobe. Ona se ne
sukobljava s drugim aktivnostima Crkve ili lanstvom u drugim udrugama. elja je
nae Gospe da sve skupine posveene njihovim Svetim Srcima budu sjedinjene, jer
je njezino Srce sjedinjeno s njezinim Sinom.

"Hvaljen Isus, anele moj! Ja sam te izabrala zato to si ti izabrala mene. Tako je sa
svima koji se meni posvete. elim da se moji izabranici ne protive jedni drugima nego
da se ujedine u zajednikom naporu molitve. Ako svi odgovore po slobodnoj volji,
drat u vas poput kamena u Davidovoj praki. Zajedno emo stati na kraj raskolu,
pobaaju i ratu. To su golema zla koja prijete svijetu.
Doite svi skupa kao pjesma pohvale, svi vi iz Marijanskih zajednica. Vi niste razliiti
nego jednaki u mojemu pozivu upuenom vama. Ne gledajte na razliitosti nego na
slinosti u Duhu.
Neka subotom uveer bude va zajedniki sat molitve, meu svima vama. Subota je
moj dan. Veer je blizu. Vrijeme je kratko i postaje sve krae. Sjedinite se, djeco
moja! Upotrijebite svoje krunice kao oruje, a ne kao tiho vrijeme dokolice. Toliko
elim s vama podijeliti svoju pobjedu.
Blagoslivljam one koji mi se odazovu!"
(Gospa, 24. veljae 1998.)
3. Oni koje se osjeaju pozvanima da se pridrue Bratovtini prvo se ulanjuju u
Svjetovni red misionarskih slugu Svete ljubavi. Ulanjenje u Svjetovni red prvi je
korak na putu u odaje Sjedinjenih Srdaca i preduvjet za lanstvo u Bratovtini.
4. U Bratovtini postoje dvije razine lanstva za one misionarske sluge Svete ljubavi
koji ele dublje prodrijeti u utjelovljenje Srca Isusa i Marije dok sve dublje putuju u
odaje Sjedinjenih Srdaca, k svojem konanom odreditu, Srcu Vjenoga Oca,
najviem Nebu.

53

Misionarske sluge Boanske ljubavi (MSBLj)


Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca (MSSS)
5. Od lanova Bratovtine trai se da se upiu u slubeni registar Bratovtine
Sjedinjenih Srdaca podnoenjem pristupnice koja se nalazi pri kraju ovog Prirunika i
poalju ga Nacionalnom centru u Ohio, u SAD-u, ili nacionalnom centru njihove
zemlje. Ako u njihovoj zemlji jo uvijek nema nacionalnog centra, svoju pristupnicu
mogu poslati u ameriki nacionalni centar ili se mogu ulaniti putem elektronske
pote kao to je naznaeno na pristupnici.
6. Osobe koje su lanovi drugih udruga dobro su dole na molitvenim skupovima
Bratovtine, duhovnim vjebama i drugim okupljanjima. Radei tako oni e shvatiti i
iskusiti cestovnu mapu koja vodi k petoj odaji i pomoi e karizmi svoje udruge. Oni
se takoer mogu formalno ulaniti kao misionarske sluge Boanske ljubavi.
7. Svete mise se redovite slave za lanove Bratovtine, kako za ive tako i za
pokojne te za njihovu preminulu rodbinu.

Misionarske sluge Boanske ljubavi (MSBLj)


Ulanjivanje misionarskih sluga Boanske ljubavi takoer je otvoreno za sve. Cilj
je privui due u drugu i treu odaju Presvetoga Srca Isusova. Misionarske sluge
Boanske ljubavi dolaze po njegovoj Majci. Due trae da "utjelove" Isusovo Srce i
da budu preoblikovane u drugoga Krista, duu rtvu, muenika ljubavi.
"Dolazim ustanoviti Kraljevstvo Boanske ljubavi u svakom srcu jer to je bit i
smisao mojega ivota, smrti i uskrsnua. To e biti moja pobjeda i moj trijumf: kad
svako srce otkrije to Kraljevstvo u sebi. Dolazak mojega Kraljevstva jest ustanovljenje
Boanske ljubavi u svakom srcu. To je put kojim e cijela zemlja biti usklaena s
Boanskom voljom mojega Nebeskog Oca."
(Isus, 23. prosinca 2002.)
Brao moja i sestre, nadolazee moje Kraljevstvo bit e ustanovljenje Boanske
ljubavi u svakom srcu. Na taj e se nain Zemlja prilagoditi Boanskoj volji mojega
Nebeskog Oca.
(Isus, 2. prosinca 2002.)
Nakon trodnevnih duhovnih vjebi odranih u Bratovtini kandidat postaje
misionarski sluga Boanske ljubavi. Predanost postaje vea, dublje vue
misionarskog slugu Boanske ljubavi u odaje Presvetoga Srca Isusova. Misionarski
sluga Boanske ljubavi postaje dio "kraljenice" Ostatka vjernih.
Oni pak koji idu za tim da postanu misionarske sluge Boanske ljubavi, s dubljom
odanou prema svetomu ivotu, morali bi ivjeti ivotom po pravilima svjetovnog
reda i po smjernicama Bratovtine, i u svoj duhovni ivot ukljuiti slijedee:
* itanje ivotopisa svetaca, osobito onih koji ukazuju na 'novu i boansku svetost'
ivljenja u Boanskoj volji, kao to su protumaili Isus i Marija i otkrili suvremenim

54

svecima i misticima. Isus i Marija stalno su rtvovali svoju ljudsku volju Boanskoj
volji, s ljubavlju prihvaajui sve kao od ruke Boje, tako da je samo Boja volja
vladala nad svim njihovim mislima, osjeajima, rijeima i djelima u svakom danom
trenutku. 'Nova' svetost ivljenja u Boanskoj volji je sama punina Boanskog ivota
kao to su je u poetku imali Adam i Eva u edenskom vrtu. To vodi due u najviu
svetost i u jedinstvo s Presvetim Trojstvom. To je dolazak Kraljevstva za koje se moli
u Oenau.
"Molim shvati, malena moja, Sveta ljubav a to je Bezgrjeno Srce Marijino je ulaz
u Novi Jeruzalem. Zatim shvati da je Boanska ljubav Novi Jeruzalem Presveto
Srce Isusovo. Boanska ljubav Srce naega Spasitelja jest Kraljevstvo koje
dolazi.
Te istine ostaju daleko iznad vas. Moda u ovom ivotu nikad to ne ete ni shvatiti.
Kad molite da bude Kraljevstvo 'na Zemlji kao to je na Nebu' vi zapravo molite da
svako srce doe k Boanskoj ljubavi. Poimo korak dalje, znai da je Boanska
ljubav jedinstvo s Bojom voljom. Tako, kad Kraljevstvo Boje doe zapravo znai
ustanovljenje Boje volje, da Boja volja vlada u svakom srcu.
Evo jo jedne pouke. Vi ne moete odijeliti Boansku ljubav od Boje volje. To bi bilo
kao kad biste pokuali odvojiti bjelanjak od umanjka nakon to je jaje umueno.
Ljudsko srce koje ivi u skladu s Boanskom voljom duhovno je sagoreno od strane
plamena Boanske ljubavi, i postaju jedno. Moda se note jedne simfonije mogu
usporediti sa srcem koje ivi u Boanskoj ljubavi. Cijela orkestracija je Boja volja i
bilo bi nemogue izdvojiti ovu notu iz nje."
(Sv. Toma Akvinski, 13. studenoga 2002.)

Sveci i mistici nove i boanske svetosti ukljuuju: sv. Padra Pia iz Pietrelcine, sv.
Malu Tereziju, sv. Faustinu, sv. Maksimilijana Kolbea, sv. Hanibala di Francia,
blaenu Elizabetu od Presvetoga Trojstva, blaenu Dinu Belanger, asn. Concepcion
Cabrera de Armida i sluge Boje, nadbiskupa Luisa Mariu Martineza, Martu Robin i
Luisu Piccarreta. Njihov ivot i djela odraavaju zoru nove epohe Duha Svetoga, kad
Krist bude srce svijeta i kad ljubav bude trijumfirala.
itajte i pozivajte se na spise pape Ivana Pavla II.
Po molitvi i rtvi teite za odvajanjem od svijeta tako da sve dublje putujete u
Srce Isusovo.
Za Duhove obavite godinju devetnicu Duhu Svetomu.
Molite svakog dana krunicu Boanskom milosru i Gospinu krunicu od pet
desetica (katolici) ili provedite vrijeme pred ikonom Presvete Majke (pravoslavni).
Izvrite potpunu Posvetu Isusu po Mariji od sv. Ljudevita de Montforta i
obnavljajte je svake godine.
Upoznajte i vjebajte krjeposti.

55

Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca (MSSS)


Ulanjenje u Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca otvoreno je za duhovno zrele i
predane katolike koji su bili misionarske sluge Boanske ljubavi najmanje est
mjeseci. Oni ele ivjeti sakramentalnim ivotom Crkve u svoj punini kao potpuno
formirani lanovi Ostatka vjernih, gorljivi za porukom Svete i Boanske ljubavi.
Cilj je kroz etvrtu i petu odaju Euharistijskog Srca Isusova privui due koje tamo
ponitavaju svoju vlastitu volju i ue ivjeti u Boanskoj volji, sve dok ne postanu
jedno s Boanskom voljom. One due koje uu u estu odaju Srce Vjenoga Oca
zavravaju putovanje, primaju puninu milosti mistinog utjelovljenja po ustolienju
Boanske volje u svojim srcima i bivaju uznesene u najvie jedinstvo s Presvetim
Trojstvom.
Da bi postigli taj cilj, Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca trae milost utjelovljenja
to jest transformacije svojih srdaca u slinost sa Sjedinjenim Srcima Isusa i Marije,
ponitavajui svoju vlastitu volju sve dok Krist ne postane iv unutar same due. Kad
njihovo predanje bude zavreno, oni nastavljaju s uobliavanjem Boanske ljubavi i
postaju zrcalo slike volje Boje. Sa srcima proetim Svetom i Boanskom ljubavlju,
oni su apsorbirani u Sjedinjena Srca, ive u Boanskoj volji i prihvaaju sve iz ruke
Boje s ljubavlju, sve u suglasju sa Sjedinjenim Srcima.

"Draga moja djeco, Isus mi je dopustio da vam se veeras vratim. elim da svi
otkrijete veliki dar ivota u Bojoj volji, jer u Bojoj volji nema problema, nema briga,
nema bolesti, jer sve to nestaje u njegovoj Boanskoj volji. To ete otkriti kad nauite
prihvaati sve to vam Bog daje u svakom sadanjem trenutku. O, draga moja djeco,
kakav je to dar i koliko blai Srce vae Majke!
(Gospa, 15. rujna 2004.)
Misionarske sluge Boanske ljubavi koji tee postati lanovima Misionarskih sluga
Sjedinjenih Srdaca i koji su zavrili 6-mjeseni pristupni period poinju s
odravanjem drugih, 3-dnevnih duhovnih vjebi Bratovtine. Kandidat za
Misionarskog slugu Sjedinjenih Srdaca prosuuje svoju spremnost pod voenjem
duhovnog voe.
Svokodnevno pribivanje na misi i euharistijskom klanjanju (preporua se jedan sat
dnevno) i esta ispovijed (preporua se tjedno) najvii su oblik duhovnog prakticiranja
za one koji ele postati Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca, kao i duhovni ivot
Misionarskih slugu Boanske ljubavi.
"Prikaite svetu uru zadovoljtine pred mojom stvarnom nazonou!
Evo koje su koristi od jedne svete ure dobro provedene pred Svetohranitem:
Kad poloite svoje zamolbe u podnoju oltara, aneli ih nose u Nebo.
Kad provedete svetu uru, a potom izmolite Oena, Zadravomarijo i Slavaocu za
nakane Svetoga oca, kazna koja odgovara vaim grijesima, oprotena je. Ili, ako te
iste molitve izmolite, a zasluene milosti prikaete za siromanu duu u istilitu,
dua e biti osloboena.
Prakticiranje svete ure donosi istinsko svjetlo i rastjeruje tamu.
56

Ja privlaim u svoje Presveto Srce one koji cijene moju stvarnu nazonost. Oni e
brzo proi kroz odaje Sjedinjenih Srdaca. Ja u tako uvjeriti njihovu savjest da e im
biti teko oduprijet mi se."
(Isus, 30. prosinca 2002.)
Isus je stajao kraj svetohranita kad sam ula u kapelu. Imao je veliku hostiju preko
svojega Srca obasjanu jakim iarujuim svjetlom. On kae:
"elim da se ljudi klanjaju mojemu euharistijskom Srcu. Ja sam Isus, roen u tijelu.
Kao to sam doao na zemlju odjeven u poniznost, shvatite da sam jo uvijek s vama
odjeven u kruh i vino. Kad bi ljudi zaista vjerovali u mene, ova bi kapela bila prepuna.
Ali zaista vam kaem, doi e vrijeme kad e biti tako. Ispovjedaonice e opet biti
pune, crkve dupke ispunjene. Kako eznem za ljubavlju punom nade dok se ta
vremena pribliavaju! Dragocjeni su mi oni koji mi sada dolaze u vjeri i ljubavi da me
utjee."
(Isus, 1. srpnja 1999. Blagdan Predragocjene Krvi Kristove)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Danas dolazim pomoi vam razumjeti kako su
moje Presveto Srce i moje euharistijsko Srce jedno te isto. Budui da je moje
euharistijsko Srce Boanska ljubav, svaki put kad primite svetu priest, vi primite
iskru plamena Boanske ljubavi. Kako elim tu iskru odrati ivom zauvijek u svakom
srcu!"
(Isus, 2. prosinca 2002.)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Kad me primate u obliku Euharistije, vae srce
postaje svetohranite Boanske ljubavi Boanskog milosra, jer ja sam zaista
nazoan u vaemu srcu u tim trenucima, ba kao to sam nazoan u svim
svetohranitima svijeta.
U tim dragocjenim trenucima u vremenu ja njiem vau duu u svojemu Srcu srdaca!
Ja skrbim o vaim zamolbama i pritiem ih u Boansku ljubav. uvajte te trenutke
kao to ih i ja uvam!"
(Isus, 23. travnja 2001.)
"Po Euharistiji volja Boja je nazona u svijetu potpuno, savreno i vjeno! Zato
shvatite da je peta odaja jedinstvo s Boanskom voljom ponuena svakom
pojedincu koji sudjeluje u svetoj euharistiji!"
(Sv. Toma Akvinski, 8. veljae 2003.)
"Moja brao i sestre, kad me primate pod prilikama kruha i vina u presvetoj euharistiji
oltara, vi potpuno primate moje tijelo, krv, duu i boanstvo. Ali kad si dua dopusti
bilo kakav oblik oholosti ja naputam njezino srce. eznite da budete sa mnom, kao
to ja eznem da budem s vama."
(Isus, 22. lipnja 2003. Tijelovo)
"Najblie neka dua moe doi k meni je u primanju svete euharistije."
(Isus, 5. prosinca 2002.)
"Kaem vam, Sveta ljubav je staza koju koristim da privuem sve ljude i sve narode u
svoje euharistijsko Srce, jer to svaka dua vie dolazi upoznati me, ona je vie
povuena u istinu i ezne za svetom euharistijom."
(Isus, 16. studenoga 2001.)
57

25. oujka 2005.


Razgovor s Boanskom ljubavi
(Veliki petak)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen!
Do dananjeg dana prole su stotine godina otkako se Spasenje uspelo na Kri. Da,
Ljubav i milosre natjerali su Jednoga i On je trpio i umro za sve i za svakog
pojedinca. Moja bol postala je jo jaa kad sam pogledao na moju alosnu Majku.
Jo i danas jer u Nebu nema ni vremena ni prostora vi moete utjeiti moju Majku
kad stoji u podnoju Kria.
Dok sam visio na Kriu umirui, utjeha mi je bila spoznaja pobonosti Boanskom
milosru u ova posljednja vremena i irenje Bratovtine Sjedinjenih Srdaca.
Bratovtina otvara izvor Boanske ljubavi koju moje Srce eli podijeliti sa svima. Kroz
spoznaju odaja naih Sjedinjenih Srdaca due e biti pomagane u njihovu
usavravanju i bit e kadre nai Boansku ljubav i nasljedovati je.
Nisam imao nikakva pridraja na Kalvariji. Sve sam predao za grjenike. I svatko od
vas mora odluiti sve predati meni kako bi bio slobodan odluiti se za svetu i
boansku ljubav.
Nikakva bol koju sam trpio na Kriu nije bila prevelika jer sam pred sobom imao lice
ljudskog roda. Jo uvijek trpim kad vidim grjenika kako se okree od mene. Ja vas
preklinjem, nasljedujte Boansku ljubav i Boansko milosre u odnosima jednih
prema drugima. Ja u vas dokuiti sa svojega Kria i pomoi vam."

26. oujka 2005.


Razgovor s Boanskom ljubavi
(Velika subota)
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen!
Poslije smrti na Kriu siao sam u mjesto koje nije ni pakao ni istilite, to je mjesto
gdje su me mnogi ekali - patrijarsi, Mojsije, moj pooim Josip, da spomenem samo
neke. Prije nego sam ih pustio ui u nebesku slavu, svakoga od njih zaduio sam da
mole za moju Ljubav i milosre, da budu objavljeni u ova posljednja vremena.
Zapovjedio sam da mole za objavljivanje Boanskog milosra i za Bratovtinu
Sjedinjenih Srdaca, dvije posude Boanske ljubavi i Boanskog milosra. Dao sam
im da shvate da su to sredstva moje ljubavi i milosra koja e prije mojega povratka
obratiti i spasiti veliko mnotvo ljudi. A onda sam ih poslao u raj."

58

Peti dio: Molitvena mjesta


Gospa je traila da se ustanove Molitvena mjesta gdje bi se molilo za nakane slugu
Svete ljubavi i Bratovtine Sjedinjenih Srdaca, kako je rekla to je "dio njezina plana".
Molitveno mjesto ini jedna ili vie osoba okupljenih na molitvu krunice onako kako
su nam Gospodin i Gospa dali. Molitveno mjesto vodi voa Molitvenog mjesta, koji
bi morao biti Misionarski sluga Svete ljubavi, Misionarski sluga Boanske ljubavi ili
Misionarski sluga Sjedinjenih Srdaca.
Zajednica koja oblikuje Molitveno mjesto mora biti registrirana pri Podrunici Svete
ljubavi tj. pismom ili e-mailom poslati ove podatke:
1. Ime i adresa voe Molitvenog mjesta
2. Broj osoba Molitvenog mjesta i njihova imena i adrese
Zajednica se ne mora nuno sastajati svakog tjedna da bi bila Molitveno mjesto.
Postojea molitvena zajednica moe postati Molitveno mjesto ako povremeno
zamijeni svoje uobiajene molitve s odreenim molitvama Molitvenog mjesta. Vano
je drati se molitvenog slijeda koji nam je dao Isus.
Osnovne molitve Molitvenog mjesta:
1. Vjeni - krunica Sjedinjenih Srdaca (pogledati "Molitve za putovanje")
2. Krunica od pet desetica (svaka od predloenih meditacija je prikladna)
3. Posveta plamenu Svete ljubavi (pogledati "Molitve za putovanje")
4. itanje poruka Svete i Boanske ljubavi s posebnim objanjenjima
sveenika ako je na raspolaganju.
5. Ponovno pouavanje o krjepostima
6. Prilozi se mogu skupljati za mise koje bi sluili sveenici Misionarskog
Sveenikog reda.

Mogue proirivanje molitvene forme


1. Petnaest desetica Krunice namjesto pet.
Koristiti razne meditacije krunice ukljuujui bilo koju to su dali misionarske
sluge Svete ljubavi (pogledati Molitvenik Pobjedonosnih Srdaca).
Dodatna informacija: u molitvenom centru Bezgrjenog Srca Marijina, na drugi
petak u mjesecu, Misionarski sluge Svete ljubavi koriste meditacije za
sveenike kardinala Johna Carberrya. Na prvu subotu, kao i na drugu nedjelju
u mjesecu, koriste Prolife meditacije Sveenika za ivot.
2. Koristiti se i drugim molitvama kao to je predloeno u molitvama
Trijumfirajuih Srdaca.
59

Napomena: Predmolitelji mogu moliti prema vlastitom prosvjetljenju, kako je openito


uobiajeno i zato se daju ovi primjeri.
3. Ako je naglasak nekog susreta Misionarskih slugu Svete ljubavi
svjetovnog reda (ako se radi o duhovnosti prve odaje Presvetoga Srca
Isusova spasenje), moe se preporuiti jedno od itanja iz Svetog pisma
ili iz molitava Trijumfirajuih Srdaca. Dalje nastaviti kao to je uobiajena
molitvena forma. Osobito se preporuuju poglavlja o Svetoj ljubavi iz:
Posljednji Nebeski poziv ovjeanstvu, i iz Svete i Boanske ljubavi:
Lijek i Trijumf.
4. Ako je naglasak na nekom posebnom susretu Bratovtine Sjedinjenih
Srdaca (ako se radi o duhovnosti produbljivanja u odaje Presvetoga Srca
Isusova svetost, usavravanje i jedinstvo), tada su osobito prikladni
dodaci uobiajenoj molitvenoj formi ovdje opisanoj. Osobito se preporua
splet raspoloivih poruka Boanske ljubavi i o Odajama Presvetoga Srca
Isusova.
5. Na svakom molitvenom susretu Molitvenog mjesta moe se produbiti
prouavanje krjeposti iz poruka ili iz raspoloivih kaseta o krjepostima,
danim misionarskim slugama Svete ljubavi.
6. Blagoslovi Sjedinjenih Srdaca, Svete ljubav i Boanske ljubavi, mogu
se podijeliti svim nazonima, istiui Boanski izvor i milosti blagoslova,
prije nego neki ekstravagantni ceremonijalni blagoslov koji bi podijelio neki
pojedinac.

31. sijenja 2005.


"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Doao sam ohrabriti formiranje molitvene elije
unutar vaih srdaca ili unutar skupina gdje god je to mogue. Nitko se ne moe
izgovarati kako nema vremena da bi oblikovao molitvenu eliju unutar svojega
vlastitoga srca. U danu su 24 sata! Molitvena elija molitva pet desetica krunice,
vjeni - krunica Sjedinjenih Srdaca i meditacija o poruci za sve to je potrebno
svega 30-tak minuta.
Vi moete formirati molitvene elije s uzajamnom potporom sveenstva i svakog
tjedna pozivati nove "goste". Nemojte se bojati zapoinjati takvu zajednicu. Moja
Majka je uvijek prisutna u svakoj takvoj eliji okupljenoj na molitvu."
Napomena: Molitvena elija ili Molitveno mjesto jedno su te isto.

60

esti dio: Molitve

za putovanje

VJENI - KRUNICA SJEDINJENIH SRDACA


Napomena: Vjeni krunica, sastoji se od dvadeset (20) zrna, podijeljenih u pet
skupina po etiri zrnca, na koja se moli po jedan (1) Oena i tri (3) Zdravomarijo.
Slijede meditacije za pet skupina, kako je Gospa dala.
1. Na ast Presvetoga Srca Isusova
Pozivam svoju djecu da shvate beskrajnu dubinu i savrenstvo koje se nalazi u Srcu
mojega preljubljenoga Sina. Dopustite biti povueni u tu posudu savrene ljubavi,
milosra i istine. Neka vas saee plamen njegova Srca i dovede vas do najvieg
jedinstva sa Presvetim Trojstvom. Njemu sva slava i ast! Isuse, izlij na moju djecu
glad za spasenjem kroz posvetu Tvojemu Presvetomu Srcu!
(Gospa, 7. veljae 1998.)
Oena, 3 x Zdravomarijo
2. Na ast Bezgrjenoga Srca Marijina
Bezgrjeno Srce Marijino, Ti si najistija posuda milosti, definicija svetosti, i znak
apokalipse. Marijo, Tvoje je Srce utoite Svete ljubavi znak raspoznavanja u zlom
vremenu. Premilo Srce Marijino, odreeno je da obraenje i mir svijeta budu Tebi
povjereni. Samo po Svetoj ljubavi bitka e biti dobivena! Kako si Ti, Srce Marijino,
bilo probodeno mnogim maevima, probodi naa srca plamenom strijelom Svete
ljubavi. Bezgrjeno Srce Marijino, moli za nas!
(Gospa, 7. oujka 1998.)
Oena, 3 x Zdravomarijo
3. Meditacija o Muci Gospodinovoj
Isus je bio spreman umrijeti zbog grijeha ljudskog roda. On je umro za svakog i za
sve. Iz njegova boka, i dan danas, tee neprestani izvor ljubavi i milosra. Ne budite
neskloni, kao to je to bio imun, prigrliti krieve koji su vam dani. Mnogi trpe vjeni
oganj pakla, jer nitko nije bio spreman trpjeti za njih. Vjena rtvo, istinski nazoan u
svetohranitima svijeta, moli za nas.
(Gospa, 4. travnja 1998.)
Oena, 3 x Zdravomarijo
4. Meditacija o Gospinim alostima
Budui da je moj Sin trpio za vas, i ja sam trpjela, u svojemu duhu, u svojemu srcu i u
svojemu tijelu. Moj je tjelesni kri ostao skriven. O mojim emocionalnim i
intelektualnim krievima moglo bi se samo nagaati prema jaini ognja u meni. Tako i
vi, kad god je mogue skrivajte svoja trpljenja, kako biste zadobili zasluge za due,
milost za svijet.
(Gospa, 2. svibnja 1998.)
Oena, 3 x Zdravomarijo
5. Za zadovoljtinu Isusova i Marijina Srca
Pozivam vas da shvatite kako vae "da" Svetoj ljubavi u sadanjem trenutku znai
zadovoljtinu naim Sjedinjenim Srcima. To vam kaem, maleni moji, jer ivjeti u
Svetoj ljubavi u svakom trenutku zahtjeva herojsku samodisciplinu i predanje Bojoj
volji kroz Svetu ljubav. Vi moete rtvovati mnoge velike stvari imetak, dogaaje, i
vie ali nita nije tako veliko kao vaa vlastita volja. To je najvea zadovoljtina.
(Gospa, 6. lipnja 1998.)
Oena, 3 x Zdravomarijo

61

Na kraju molitve krunice, na medaljicu, izmoliti dvije slijedee molitve Sjedinjenim


Srcima Isusa i Marije:
Molitva Sjedinjenim Srcima Isusa i Marije
Sjedinjena Srca Isusa i Marije, vi ste sama milost, milosre i ljubav! Neka moje srce
bude sjedinjeno s vaima tako da moja svaka potreba bude prisutna u vaim
Sjedinjenim Srcima. Osobito vas molim, izlijte svoje milosti na ovu moju veliku
potrebu (za duhovnu korist svih lanova Bratovtine, ivih i preminulih). Pomozite mi
prepoznati i prihvatiti vau volju u svojemu ivotu.
Presvete rane Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije, usliite moju molitvu.
KRUNICA BRATOVTINE SJEDINJENIH SRDACA
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen. Evo kako elim da se moli krunica Bratovtine!
Prije svake meditacije o svakom otajstvu krunice, odreuje se nakana uz slijedee
zamolbe:
1. Ovu deseticu molimo za promicanje Bratovtine, kako u srcima tako i u svijetu.
Svjesni smo da e Bratovtina ui u pobjedu Sjedinjenih Srdaca.
2. Ovu deseticu prikazujemo za sjedinjenje Ope crkve u tradiciji vjere. Molimo
da ono to je u tami doe na svjetlo i da kompromisi budu pobijeeni.
3. Ovu deseticu prikazujemo za svoje osobno posveenje. Molimo da budemo
savreni u Svetoj ljubavi i tako uvedeni duboko u Boansku ljubav.
4. Ovu deseticu prikazujemo za sve koji primaju poruke o Odajama Sjedinjenih
Srdaca, ali ih zbog oholosti odbijaju. Molimo Presvetu Majku da im udijeli
milost prosvjetljenja savjesti.
5. Ovu deseticu prikazujemo za sve koji e ivjeti u Boanskoj volji. Kraljevstvo
koje dolazi vladavina je Boanske volje u svakom srcu. To je trijumf i pobjeda!"
(Isus, 8. veljae 2003.)
POSVETA SJEDINJENIM SRCIMA
Predostojna Sjedinjena Srca Isusa i Marije, ja vam se danas iskreno posveujem.
Predajem vam sve to imam, nutarnje i vanjsko. Neka moj ivot bude stalni himan
pohvala Vaim Presvetim Sjedinjenim Srcima. Uzmite u svoja Srca pobjede i poraze
ovoga trenutka. Upotrijebite ih prema svojoj elji da doe vaa trijumfirajua
vladavina. Amen.
(Gospa, 1996.)
... budite sigurni kako su due koje su posveene naim Sjedinjenim Srcima
one koje donose istinski mir u svijet oko sebe. Oni koji su posveeni Srcu moje Majke
poeli su svoje putovanje, jer sve milosti prolaze kroz njezine ruke. Oni koji ele vidati
rane mojega Srca s produbljujuom ljubavlju, posveeni su naim Sjedinjenim
Srcima.
(Isus, 5. kolovoza 2003.)

62

POSVETA PLAMENU SVETE LJUBAVI


"Bezgrjeno Srce Marijino, ponizno Te molim uzmi moje srce u plamen Svete ljubavi,
duhovno utoite svih ljudi. Ne gledaj na moje grijehe i pogrjeke, nego daj da svi ti
grijesi izgore u tom oiujuem plamenu.
Po Svetoj ljubavi pomozi mi da postanem svet u sadanjem trenutku te inei tako,
draga Majko, Tebi dam svaku svoju misao, rije i djelo. Uzmi me i upotrijebi onako
kako je Tebi drago. Dopusti mi biti Tvoj instrument u svijetu, sve na veu slavu Boju
i prema Tvojoj pobjedonosnoj vladavini. Amen!"
(Gospa, 16. travnja 1995. - Uskrs)
"Kao to znate, Sveta ljubav Srce moje Majke prva je Odaja Sjedinjenih Srdaca,
jer to je plamen Svete ljubavi koji isti duu od njezinih najgorih grijeha i pogrjeaka.
Kad dua postane svjesna tih grijeha, onda sveto milosre Srca moje Majke vodi tu
duu k grizoduju i pokajanju."
(Isus, 6. veljae 2004.)

POSVETA BOANSKOJ LJUBAVI


"Moj Isuse, Boanska ljubavi, ja Ti se potpuno posveujem. U toj i po toj posveti,
sjedinjujem svoju duu s Boanskom ljubavi, te shvaam da u inei tako biti
muenik ljubavi. Isuse, odluujem se traiti samo ono to je Tebi drago u sadanjem
trenutku. Predajem Ti svoje zdravlje, svoj izgled, ak i svoju udobnost. Po tom
prikazanju molim da Boanska ljubav bude pobjednik u svakom srcu. Obvijen ovom
posvetom Tvojoj Boanskoj ljubavi, dragi Isuse, primi moje "da" Boanskoj volji
vjenoga Oca u svakom trenutku i sa svakim dahom.
Ne traim nita to Ti ne bi elio da traim. Ne ljubim ni jednu osobu, ni mjesto ni
stvar izvan onoga to je Tvoja volja za mene. Prihvaam svaki kri koji doputa i
cijenim svaku milost koju mi daje. Amen."
(Isus, 12. listopada 1999.)

MOLITVA ZA POMO DA BI IVJELI POSVETU BOANSKOJ LJUBAVI


"Oe Nebeski, Gospodine Isuse Kriste, Due Sveti, dolazim pred vas jer sam svoje
tijelo i duu posvetio Boanskoj ljubavi. Molim za vau pomo da ivim tu posvetu u
svakom sadanjem trenutku. Pomozite mi da prionem uz svaki kri, da prepoznam i
odgovorim svakoj dragocjenoj milosti koju mi stavljate u ivotu. Po toj svojoj posveti
Boanskoj ljubavi molim vau pomo u ponitavanju svoje vlastite volje te da ivim u
vaoj boanskoj volji. Amen."
"Sestro, ja sam Isus, roen Utjelovljen! Doao sam donijeti ovo obeanje. Moli
ovu molitvu posvete Boanskoj ljubavi svakodnevno, i dobit e anela uza
se, da ti pomae u vjernosti toj posveti."
(Isus, 14. listopada 1999.)

63

JUTARNJA POSVETA DUHU SVETOMU


"Due Sveti, posveujem Ti ovaj dan u vremenu. Otvori moje srce svojim poticajima.
Nadahni me da vrim volju Boju. Amen."
"Kad dan zaponete na takav nain, Duh Sveti bit e s vama i voditi vas.
Neete se bojati nikakvih neugodnosti dana, jer ete biti pod zatitom Duha
Svetoga."
(Gospa, 3. sijenja 1998.)
POSVETA BOANSKOJ VOLJI
"Oe Nebeski, molim Te stavi peat svoje Boanske volje na moje srce. Na taj nain
prihvaam Tvoju volju u svim situacijama i u svakom sadanjem trenutku. Prihvaam
sve stvari kao iz Tvoje ruke za dobro mojega spasenja i spasenja drugih. Amen.
(Izdiktirala dvojica anela 15. listopada 2001.)
"Moja brao i sestre, dolazim traiti od vas da svoja srca posvetite Boanskoj
volji Vjenoga Oca. Na taj nain vi ete sve prihvaati u sadanjem trenutku
sa Svetom ljubavi. To znai zaista ivjeti posveenim ivotom.
(Isus, 10. svibnja 2004.)
MOLITVA ZA PONIZNOST
Dragi Isuse, preoblikuj moje srce sada u ponizno srce. Neka svaka moja misao, rije
i djelo budu na veu Tvoju ast i slavu, a nikad za mene. Pokai mi mjesta oholosti u
mojemu ivotu i pomozi mi da pobijedim svoju oholost. Gospodine Isuse, to Te molim
po Tvojemu Presvetome Imenu. Amen.
MOLITVA POUZDANJA
Dragi Isuse, naui me uzdati se samo u Tvoju mo, u Tvojega Oca i u Duha
Svetoga. Predajem Ti svoju volju. U tom predanju prihvaam i molim da me Tvoja
milost ubudue vodi. Shvaam da me ljubi i da mi eli samo dobro moje
spasenje. Odluujem ivjeti u sadanjosti i ekati sve ono to si planirao za mene
ubudue. Pouzdajem se u Tvoje planove i Boansku volju za mene. Amen.
(Isus, 26. veljae 1999.)
MOLITVA ZA DUHOVNU MALENOST
Dragi Isuse, elim doi k Tebi kao maleno dijete. I kao dijete elim samo Tebe
zazivati. U tom nastojanju odbijam svaki svjetovni sjaj. Prihvaam istinsku poniznost
koja mi otkriva gdje sam ja u Bojim oima. Traim samo Boji pristanak u svakom
danom trenutku.
Zato predajem svoju volju i svoju ljudsku narav volji Bojoj. inei tako ne elim ii za
zadovoljstvima ili onim to je vano u ljudskim oima. Podlaem se potpunom
Bojem gospodarenju nad mojim srcem, uzdajui se uvijek u njegov plan koji ima za
mene. Amen."
(Isus, 15. studenoga 2004.)

64

MOLITVA PREDRAGOCJENOJ KRVI KRISTOVOJ


"Predragocjena Krvi Kristova, izlij se na ovo poslanje i Bratovtinu. Oslobodi nas
svega to bi prijeilo nae putovanje u Sjedinjena Srca. Uroni nas u Boansku ljubav
u Boansko milosre. Amen."
(Isus, 17. veljae 2004.)

POBONOST PREDRAGOCJENOJ KRVI KRISTOVOJ


"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen, uskrsnuo od mrtvih! Aleluja!
Po tebi dajem svijetu ovu pobonost, rtvu svoje Predragocjene Krvi. Pobonost je
kratka ali mona. Sastoji se od pet Zdravomarija.
Evo meditacija:
1. rtva prolijevanja moje Krvi kod bievanja i krunjenja trnovom krunom
poinjenih od mojih progonitelja.
2. rtva prolijevanja moje Krvi kad sam bio prikovan na Kriu.
3. rtva prolijevanja moje Krvi kad mi je srce probodeno kopljem.
4. rtva prolijevanja moje Krvi na svakoj misi.
5. rtva prolijevanja moje Krvi jer tijelom, krvlju, duom i boanstvom prebivam u
svetohranitima svijeta.
(Isus, 11. travnja 2004. Uskrs)
Obeanja dana uz pobonost Predragocjenoj Krvi Kristovoj
"Ja sam va Isus, roen Utjelovljen, uskrsnuo od mrtvih! Aleluja!
Onima koji budu molili pet Zdravomarija, klanjajui se
Predragocjene Krvi, dajem ova obeanja:

prolijevanju moje

1. Prvo i najvanije, to je brza i sigurna zatitna od sotonskih nasrtaja.


2. Ova pobonost otkrit e sotonske nasrtaje tamo gdje su oni skriveni.
3. To je sredstvo i staza usavravanja unutar due, dublje prodiranje u odaje
naih Sjedinjenih Srdaca.
Objavi to!

(Isus, 12. travnja 2004.)

65

POSVETA OBITELJI SJEDINJENIM SRCIMA


Sv. Toma Akvinski dolazi. Klanja se i moli pred svetohranitem. On kae: "Hvaljen
Isus!" Sjeda
"Znate da su ovo opasna vremena! Mnogo se nagaa o budunosti. Ljudi ive u
strahu, ne vjeruju. Dolo je vrijeme da obitelji budu posveene Sjedinjenim
Srcima i da se izvri osobna posveta plamenu Svete ljubavi. To e biti poput krvi
janjetove na vratima njihovih srdaca i domova. Zlo e proi iznad i mimo njih!"
(31. listopada 2001.)

UPUTE
1.
2.
3.
4.

Okupite svoju obitelj.


Proitajte dva navedena poglavlja iz Biblije.
Izmolite tri zadane molitve.
Izloite sliku Sjedinjenih Srdaca i Marijinu sliku, Utoite Svete ljubavi u
svojemu domu.

SLIKA SJEDINJENIH SRDACA


Picture of the United Hearts

SLIKA MARIJE, UTOITA SVETE LJUBAVI


(Picture of Mary, Refuge of Holy Love)

66

Biblijsko itanje: 2 Ljetopisi 7, 16


"Sada sam, dakle, izabrao i posvetio ovaj Dom da ovdje bude Ime moje zauvijek, i
ovdje e sve dane biti moje oi i moje srce."
Biblijsko itanje: Izlazak 12, 7 i 13
"Neka uzmu krvi i pokrope oba dovratnika i nadvratnik kue u kojoj se bude
blagovalo. Krv neka oznauje kue u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proi u
vas, tako ete vi izbjei biu zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku."

Posveta plamenu Svete ljubavi


Bezgrjeno Srce Marijino, ponizno molim, uzmi moje srce u plamen Svete ljubavi,
duhovno utoite svih ljudi. Ne gledaj na moje grijehe i pogrjeke, nego daj da svi ti
grijesi izgore u tom oiujuem plamenu.
Po Svetoj ljubavi pomozi mi da postanem svet u sadanjem trenutku te inei tako,
draga Majko, Tebi dam svoju svaku misao, rije i djelo. Uzmi me i upotrijebi onako
kako je Tebi drago. Dopusti mi biti Tvoj instrument u svijetu, sve na veu slavu Boju
i prema Tvojoj pobjedonosnoj vladavini. Amen!

Posveta obiteljskog doma Mariji, utoitu Svete ljubavi


Marijo, Majko moja, utvrdo moja, utoite Svete ljubavi, posveti ovaj dom po Svetoj
ljubavi. Otvori svetosti svako srce koje u njemu boravi. Vodi nas stazom Svete
ljubavi. Budi pobjednica nad svakim zlom, bila to neka nepoznata nam sila meu
ovim zidovima, zamamna navika ili neka dobrovoljna privrenost koju smo sami
izabrali. Uini ovaj dom svetitem Svete ljubavi. Amen.
Posveta obitelji Sjedinjenim Srcima Isusa i Marije
Presveta Sjedinjena Srca Isusa i Marije, vi ste jedno u svojoj elji spasenja, svetosti i
posveenosti svake due. Posveujemo vam svoju obitelj teei za vaom pobjedom
kako u srcima tako i u svijetu. Zahvaljujemo na vaem velikom milosru u prolosti,
na vaoj obilnoj skrbi u budunosti i uzvienoj vrhovnoj Boanskoj volji Oevoj u
ovom sadanjem trenutku. eznemo da postanemo dio vae pobjedonosne
vladavine koja poinje u ovom sadanjem trenutku s naim "da" Svetoj i Boanskoj
ljubavi. Mi elimo, uz pomo vae milosti, ivjeti ovu posvetu u svakom buduem
trenutku. Na taj nain, Presveta Sjedinjena Srca Isusa i Marije, mi emo biti sjedinjeni
s vama u trijumfu. Amen.

67

30. srpnja 2005.


Ja sam va Isus, roen Utjelovljen.
elim vau potpunu podlonost volji mojega Oca u svakom danom vam trenutku.
Zato svaki dan zaponite s ovom molitvom:
Molitva za osobno posveenje u sadanjem trenutku
Oe Nebeski, elim ivjeti u Tvojoj Boanskoj volji u svakom sadanjem
trenutku kako bih ivio u Svetoj ljubavi u misli, rijei i djelu.
Kad budem rastresen ili napastvovan, molim da me moj aneo uvar
podsjeti na taj sadanji trenutak, tako da po Svetoj ljubavi mogu
posvetiti svaki svoj trenutak. Amen.
31. kolovoza 2005.
Doao je sveti Toma Akvinski i kae:
Hvaljen Isus! Danas sam doao pomoi vam da shvatite korist od posveenja svih
svojih pogrjeaka Boanskoj ljubavi. U tom inu posveivanja spoznat ete korijen
uzroka vaih pogrjeaka, koji Sotona koristi da bi vas skrenuo s pravog puta; prirodu
svojih pogrjeaka; i rjeenja za nadilaenje svakog propusta. To je korak koji svaka
dua mora poduzeti kako bi Boanska ljubav postala pobjednica u njezinu srcu.
Evo kako da molite:
Dragi Isuse, Utjelovljena Boanska Ljubavi, u ovom trenutku prikazujem
Ti, i molim Te, primi sve moje pogrjeke. Posveujem svaki svoj propust
i svaku svoju slabost Boanskoj ljubavi.
S tim predanjem znam da e mi jo jasnije pokazati koji su moji
propusti, zbog ega Ti ih i predajem, a Ti mi daj snagu da ih nadvladam.
Amen.
31. listopada 2005.
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen.
elim da poslije priesti molite ovu kratku molitvu. Ako je nauite moliti esto tijekom
dana, ona e vam posluiti i kao duhovna priest. To e ojaati vjeru kod Ostatka
vjernih.
Dragi Isuse, udesno nazoan u Svetoj euharistiji, sjedini moje srce sa
svojim euharistijskim Srcem. U ovom najdragocjenijem trenutku, kad si
stvarno nazoan u mojemu srcu, uvedi me u jedinstvo s Boanskom
ljubavi i uvaj me u njoj zauvijek. Amen.

68

Sedmi dio: Vodi

kroz putovanje

Ovaj dio sadri korisne informacije o:


Ukazanjima vidjelici
Osnivau Bratovtine
Patronima Bratovtine
O ukazanjima
Od godine 1985. Isus i Presveta Majka ukazuju se skoro svakog dana vidjelici
Maureen Sweeney-Kyle, dajui joj niz poslanja, kao to su:
1986-1990.

GOSPA, ZATITNICA VJERE

Ja sam vam dao svoju Majko kao ZATITNICU (VJERE 1986. SAD) i UVARICU
(VJERE 1988. Ekvador).
(Isus, 5. srpnja 2001.)
Hvaljen Isus! Keri moja, ti me prepoznaje pod naslovom Zatitnica vjere! Po
zaslugama toga naslova Zlo bjei i tradicija vjere ostaje zatiena mojim platom
ljubavi.
Da se vaa zemlja predala meni pod ovim najmonijim naslovom, svi segmenti
njezine populacije bili bi spaeni i vjera bi se odrala. Ali kako jest, zabluda je
rasprila istinsku tradiciju vjere na sve etiri strane. Licemjerstvo i krivovjerje idu
neometano.
Ali ja sam vam se vratila pod tim naslovom Zatitnica vjere i molim da ga ponovno
ponete promicati. Prvobitno je bio odobren od biskupa u jednog drugoj zemlji.
Pozivam vas da ovaj put ne ekate odobrenja s visokih mjesta. Kunje protiv vjere su
prevelike i brojne. Moji maleni su preplavljeni kontroverzama.
Dolazim kako biste mogli imati to oruje Mariju, Zatitnicu vjere s kojim se
moete upustiti u rat protiv neprijatelja koji ele unititi vau vjeru.
Objavi to.
(Pouka Presvete Majke njezinom Ostatku vjernih i
Bratovtini 27. listopada 2002.)
__________________
Napomena: 28. kolovoza 1988. Gospa je dola kao uvarica vjere vidjelici Patriciji
Talbot u Cuenca, Ekvador, u Junoj Americi. Godine 1991. biskup biskupije Ibarra i
Guayaguil u Ekvadoru odobrio je pokret koji nosi ime uvarica vjere.
__________________
1990-1993.

PROJEKT MILOSRA
(OPENARODNA VOJNA PROTIV POBAAJA )

1993 i dalje: Kombinirana Objava MARIJA, UTOITE SVETE LJUBAVI i ODAJE


SJEDINJENIH SRDACA (Objavljene tajne). Gospa je 1993. traila da se ovo
poslanje nazove SLUBA SVETE LJUBAVI.
69

Vidjelica:
Maureen Sweeney-Kyle je povuena, plaha i krhka kuanica i baka. Odrasla je, a i
danas ivi s muem u Clevelandu, Ohio. Godine 1993. Gospa je zapoela Slubu
Svete ljubavi i zatraila da se ishodi zemljite za svetite u oblasti Lorain, Ohio. To
je izvreno 1995. (85 jutara) i sada je poznato kao Maranatha Spring & Shrine
(Maranatha izvor i svetite), dom Slube Svete ljubavi, ekumenskog svjetovnog
apostolata, koji ima zadau objaviti svijetu Odaje Sjedinjenih Srdaca.
Duhovni voa:
Za posljednjih dvadeset godina, Maureen je imala etvoricu duhovnih voa, svi su bili
eksperti Marijanske teologije.

Slika sa Svetim ocem


The picture with the Holy Father

Prigodom radosnog pohoda vidjelice Maureen Sweeney-Kyle Svetom ocu u kolovozu


1999. S njom su bili njezin mu Don, pokojni nadbiskup Gabriel Ganaka (daleko
lijevo, u pozadini) i njezin duhovni voa veleasni Frank Kenney (u sredini, u
pozadini).

70

O utemeljitelju Bratovtine
Nadbiskup Gabriel Ganaka, OFR (1937-1999).
Njegova preuzvienost, pok. dr. Gabriel Gonsum Ganaka iz katolike nadbiskupije
Jos, Nigeria, utemeljitelj je Bratovtine Sjedinjenih Srdaca, koju je utemeljio kratko
prije svoje smrti 1999. Roen je u Plateau State, Nigeria.
Nadbiskup Ganaka zauzimao je vana mjesta u nadbiskupiji i izvan nje: papa Pavao
VI. imenovao ga je za lana Kongregacije za evangelizaciju naroda; Ivan Pavao II.
imenovao ga je za lana komisije za obnovu kanonskog zakona i za Pontifikalno
vijee za meu-religijski dijalog. Bio je takoer predsjednik Katolike biskupske
konferencije Nigerije i Simpozija Episkopalne konferencije Afrike i Madagaskara
(SECAM). Bio je voa i predstavnik mnogih meunarodnih pastoralnih dogaanja
kao to je Svjetski dan molitve za mir i Tisuljee kranstva.
Nadbiskup je bio poznat po svojem brinom pastoralnom odnosu sa svojim stadom,
svojoj inventivnoj evangelizaciji koja je utjecala uveliko na Crkvu, a takoer i kao
karizmatski voa u svojoj upi i u cijeloj Nigeriji. Promicao je pobonost Boanskom
milosru i druge pobonosti u svojoj upi i pod svojom paskom podizao sveenika
zvanja.
Godine 1997. nadbiskup se razbolio i otiao je na lijeenje u Ameriku. Jedan njegov
vjernik doao je u Maranatha Spring & Shrine, dom Slube Svete ljubavi, moliti za
Gospin zagovor i potom upoznao nadbiskupa sa Slubom Svete ljubavi i porukama
Svete i Boanske ljubavi. Nadbiskupov predgovor nalazi se u knjizi Sveta i Boanska
ljubav: Lijek i trijumf. (Pogledati dio predgovora na zadnjoj korici.)
Nadbiskup Ganaka ustanovio je Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca, s meunarodnim
sjeditem u Nigeriji. Prije svoje prerane smrti napisao je konstituciju Bratovtine, a
umro je 11. studenoga 1999., tono tri mjeseca nakon to je vidjelicu i druge
misionarske sluge Svete ljubavi predstavio papi Ivanu Pavlu II.
lanovi Bratovtine pozivani su da mole za kanonizaciju nadbiskupa Ganaka, kao
zatitnika izgubljenih ovaca.

71

O patronima Bratovtine
Sv. Katarina Sienska (1347.-1380.)
Redovnica, crkvena nauiteljica. Mistiarka Presvetoga Srca. Stigmatizirana.
Sv. Dominik Savio (1842.-1857.)
tienik sv. Ivana Bosca. Osnovao je Drutvo Bezgrjene. Umro je u dobi od
petanest godina.
Sv. Faustina Kowalska (1905.-1938.)
Redovnica. Mistiarka kojoj je povjerena objava Boanskog milosra. Otkrila dubine
Presvetoga Srca Isusova i sudjelovala u tajnama njegova nutarnjeg ivota. Isus ju je
nazvao "tajnicom njegova milosra" povjeravajui joj da pouava svijet traiti utoite
u njegovu neizmjernom Boanskom milosru prije njegova dolaska kao pravednoga
Suca.
"Kad sam udahnuo svoj posljednji udah udah koji mi je prouzroio teku bol
utjeila me spoznaja da e dvije objave spojiti moj Ostatak vjernih. Jedna je objava
mojega Boanskog milosra, a druga objava o Odajama naih Sjedinjenih Srdaca."
(Isus, 18. travnja 2003. Veliki petak, 15 h)

Sv. Franjo Saleki (1567.-1622.)


Biskup. Crkveni nauitelj. Pomogao osnivanje reda Sestara od pohoenja. Njegova
pisanja o duhovnom ivotu pokazuju koliko obian ivot moe biti svet (uvoenje u
posveeni ivot). Pastoralni ar za posveenou laika.
Sv. Franjo Asiki (1181.-1229.)
Utemeljitelj triju franjevakih redova. Stigmatiziran. Prakticirao
siromatvo i pobonost Kristovu ovjetvu. Posveen Muci Kristovoj.

evaneosko

Sv. Gabrijel arkaneo (Fortitudo Dei Snaga Boja)


Jedan od trojice arkanela spomenutih u Bibliji i jedan od sedmorice koji stoje pred
prijestoljem Bojim. Aneo Utjelovljenja. Zatitnik telekomunikacijskih djelatnika.
Njegovo ime znai: Bog je moja snaga.
Sv. Gertruda Velika (1256.-1302.)
Redovnica. Mistiarka koja je pomogla irenje pobonosti Presvetoga Srca. Velika
pobonost presvetomu ovjetvu naega Gospodina u njegovoj Muci i u svetoj
euharistiji. Primila je mnoga vienja i mistine pouke, koje su posluile kao temlj
njezinim spisima.
72

Sv. Hanibal Maria di Francia (1851.-1927.)


Sveenik. Utemeljitelj Keri Boanske gorljivosti i Sveenika rogacionista od
Presvetoga Srca Isusova, prve kongragacije u povijesti koja moli za svete sveenike.
Pretkazano je da e sveti sveenici koji se pojave u skoroj budunosti ui u "novu i
boansku" svetost koja e "pripraviti svijet za dolazak pravednoga suca". Duhovni
voa Melanie, jedne od dviju vidjelica iz La Salette, veoma daroviti ispovjednik Luise
Picareta preko sedamnaest godina, posljednjih sedamnaest godina svojega ivota
proveo promiui "novu i boansku" svetost. Najveu vanost pridavao je nutarnjem
ivotu.
Sv. Ivan Bosco (Don Bosco) (1815.-1888..)
Sveenik. Utemeljitelj Salezijanaca Don Bosca i Marijinih keri, pomagao krane,
apostol mladei. Obdaren prorokim snovima.
"Stupovi Ostatka Crkve su oni koji su pokazani Don Bosku u njegovim prorokim
snovima. Jedan od njih je moja Sveta Majka. Drugi podupire moje Euharistijsko Srce.
Srca moraju biti dobro usidrena u te dvije pobonosti. Vrijeme se pribliava kad e
jedina sigurnost svijeta biti vjera u vaim srcima.
Ne povjeravajte ni vjeru ni uenje nekome koji nije usidren u ta dva stupa. Ovo su
pobonosti koje vas vode u Svetu ljubav, k Boanskoj ljubavi."
(Isus, 10. listopada 1997.)

Sv. Ivan Eudes (1601.-1680.)


Sveenik. Autor liturgijske pobonosti Presvetomu Srcu Isusovu i Marijinu. Zajedno
sa sv. Margaretom Marijom Alacoque dijeli ast inicijativne pobonosti Presvetomu
Srcu Isusovu i Srcu Marijinu.
Sv. Ivan Maria Vianney, Arki upnik (1786.-1859.
Dijecezenski sveenik. Zatitnik sveenika. Mistiar. Obdaren raspoznavanjem
duhova, prorotvima i skrivenim znanjima. Ispovijedao po 16 sati dnevno.
Sv. Josemaria Escriva de Balaguer (1902.-1975.)
Monsignor. Utemeljitelj Opus Dei. Autor Puta; Kovanica i drugih knjiga.
Sv. Josip
Glava Svete obitelji. Patron Ope Crkve. Primjer savrenstva u krjepostima.
"Dijete, sv. Josip je bio patron naih Sjedinjenih Srdaca dok smo bili na Zemlji. Sada
u Nebu on je prvak u toj parnici i pomae u promicanju objave Odaja. Oni koji trae
njegovu pomo u tom smislu, primit e je!"
(Isus, 11. svibnja 2004.)
"Srce sv. Josipa poziva due u prvu odaju u Bezgrjeno Srce Marijino."
(Gospa, 13. svibnja 2004.)

73

Sv. Juan Diego (1474.-1548.)


Laik. Vidjelac kojemu se Djevica Marija ukazala u Guadalupeu, ostavivi mu svoju
sliku.
Sv. Ljudevit Maria Grignion de Montfort (1673.-1716.)
Sveenik. Razvio i branio pobonost Potpune posvete Isusu po Mariji. Autor Istinske
pobonosti prema Mariji, u kojoj je pretkazao da e vojska dua posveenih Mariji biti
njezin instrument u pobjeivanju avla i njegova Antikrista.
"Sveta i boanska ljubav je nova dogma k Isusu po Mariji."
(Isus, 1. travnja 2002. Uskrsni ponedjeljak)

Sv. Margareta Marija Alacoque (1647.-1690.)


Redovnica. Mistiarka kojoj je Isus otkrio pobonost svojemu Presvetomu Srcu, uz
dvanaest obeanja za one koji istinski obave tu pobonost.
"Mala sestrice, prije nekoliko godina, na moj Blagdan, Isus ti je objavio mnoge
Odaje u svojemu Srcu srdaca. Sada pak dolazim pomoi vam da shvatiei kako
dua napreduje kroz te Odaje, u svakoj od njih zbiva se duhovni rast, jer dua
moe napredovati samo koliko se njezina dubina Svete Ljubavi produbljuje.
Dua ne moe prigrliti svetost ili savrenu krjepost dok ne pone vie ljubiti."
(Sv. Margareta Marija Alacoque, 16. listopada 2002.)

Sv. Martin de Porres (1579.-1639.)


Redovnik. Nazivan je svecem metle zbog odanosti svojemu radu, bez obzira koliko
on bio obian. Veoma odan Euharistiji. Imao mnoge karizmatske darove, izmeu
ostalog lebdjenje i bilokaciju.
Sv. Maksimilijan Kolbe (1894.-1941.)
Sveenik. Utemeljitelj globalnog apostolata, Vojske Marije Bezgrjene, da pobijedi
Antikristiove pokrete i cijeli svijet povede po Mariji k Isusu. Duboko je meditirao o
nutarnjem ivotu Isusa i Marije. vrsto se povezao s Bezgrjenim Srcem Marijinim.
Postigao najveu svetost i vrio herojsku svetost, ak i kao zarobljenik Auschwitza,
gdje je poloio svoj ivot za spas drugog zarobljenika.
Sv. Mihael arkaneo
Jedan od trojice arkanela spomenutih u Bibliji i jedan od sedmorice koji stoje pred
prijestoljem Bojim. Voa Boje vojske za vrijeme Luciferove pobune. Njegovo ime
znai Tko je kao Bog?. Zatitnik poslanja Svete i Boanske ljubavi, titi je od
pljakaa.
Sv. Filomena
Muenica u dobi od 14 godina u ranoj Crkvi. Zatitnica ive krunice. Zatitnica
Marijine djece. Sv. Ivan Vianney nazivao ju je Novo Svjetlo vojujue Crkve.
74

Sv. Pio iz Pietrelcine (Padre Pio) (1887.-1968.)


Prvi sveenik koji je primio stigme. Imao je karizmu bilokacije, lebdjenja, ozdravljenja
na dodir i itanja srdaca. Ispovijedao od zore do mraka. Duboko odan Isusovoj
unutarnjoj alosti. Objavio transcendentnu ljepotu i svetost Isusova unutarnjeg ivota.
Zatitnik Slugu Svete ljubavi.
Sv. Rafael arkaneo (Azarija)
Jedan od trojice arkanela spomenutih u Biblii i jedan od sedmorice koji stoje pred
prijestoljem Bojim. Zatitnik putnika. Njegovo ime znai Bog ozdravlja.
Sv. Terezija Avilska (1515.-1582.)
Redovnica. Crkvena nauiteljica zbog svojih spisa i pouavanja o molitvi, knjige o
mistinoj teologiji (Zamak due). Mistiarka. Njezino srce nosi znakove proboda.
Sv. Mala Terezija (Sv. Terezija od Djeteta Isusa; Mali Cvijet) (1873.-1897.)
Redovnica. Crkvena nauiteljica. Zatitnica misionara. Svoj put k Bogu i svetosti
nazvala kao "mali put" koji se sastojao od ljubavi i pouzdanja u Boga kao Oca i u
duboko shvaanje misterija Kria. Primila je posebnu milost razumijevanja kako je
Isus ivio svaki trenutak svojega ivota u vremenu i u vjenosti, i kako i ona moe
ivjeti "ivot Neba na Zemlji". Zapisala je svoja mistina iskustva u knjizi Povijest
jedne due.
"Boanska ljubav, Objava Sjedinjenih Srdaca i Mali put Maloga Cvijeta je sve jedna
te ista duhovnost. Jer sve govori o samopredanju. To je vae posveenje."
(Isus, 1. listopada 2000.)

Sv. Toma Akvinski (1225.-1274.)


"Evaneoski nauitelj" Crkve. Autor "Teoloke sume".
"Objava Sjedinjenih Srdaca znai prigrliti cijelu istinu. Sve to sam napisao u svom
djelu "Teoloke sume" potpomognuto je istinom ove Objave. To je zato to nema
teologije pod Crkvenom vlau nema crkvene tradicije nema Svetog pisma, koje
bi bilo u kontradikciji s onim to vam je dano u Objavi o Odajama Sjedinjenih
Srdaca."
Sv. Toma Akvinski, 30. kolovoza 2001.)

Blaena Dina Belanger (1897.-1929.)


Redovnica. Mistiarka Presvetoga Srca. Potpuno se identificirala s unutarnjim
Isusovim ivotom i od njega uila kako "na zemlji ivjeti ivotom vjenosti". Svjesno
se identificirala kao jedna od "malih rtava milosrdne ljubavi" koje je pretkazala sv.
Mala Terezija.
75

Blaena Elizabeta od Presvetoga Trojstva (1880.-1906.)


Redovnica. Mistiarka. Tumaila naela unutarnjeg Isusova ivota. Kao "iva hostija"
s Isusom je ula u jedinstvo Presvetoga Trojstva, u Boansku volju. Predala se
vladavini Boanske ljubavi kroz osobu Duha Svetoga. Duboko eznula da ide iznad
toga da samo vri volju Boju, nego da ivi u volji Bojoj. Vjerovala je da ivei u volji
Bojoj, Duh Sveti e je preoblikovati u drugo ovjetvo Isusovo. Njezina molitva
"Presveto Trojstvo kojemu se klanjam" ukljuena je u katekizam.
Blaeni Franjo Marto (1908.-1919.)
Jedno od djece vidjelaca Gospe u Fatimi u Portugalu.
Blaena Jacinta Marto (1910.-1920.)
Najmlae dijete, vidjelica Gospe u Fatimi, u Portugalu.
Blaena Concepcion Cabrera de Armida (Conchita) (1862.-1937.)
Svjetovnjakinja. Supruga i majka. Utemeljiteljica Radnika Kria, koji se sastoji od pet
duhovnih zajednica, ukljuujui zajednicu sveenika. Mistiarka kojoj je Gospodin
rekao da e doi nova Pedesetnica. Rasla je u intimnom jedinstvu s Isusom koji joj je
otkrio tajne njegova intimnoga ivota. Iskusila je "novu i boansku svetost" nazvanu
mistino utjelovljenje, posebna milost transformacije u Isusa, mnogo vea od
mistinog vjenanja.
7. srpnja 2005.
Razgovor s Boanskom ljubavi
Ja sam va Isus, roen Utjelovljen.
Danas dolazim s mnogima iz Nebeskog Dvora da produbim vae shvaanje o ovim
istinama istinama koje svijet jo nije uo.
(Sv. Toma Akvinski, sv. Katarina Sienska, sv. Martin de Porres i mnogi aneli bili su s
Isusom.)
Kad vidite mene, moju Majku, svece ili sirote due iz istilita, kaete da imate
vienja ukazanja. Zapravo vi vidite njihov duh. Duh je odvojen od due i odvojen od
tijela. Kao i dua, vjean je. Tako je sv. Josip pozdravio moju Majku u Nebu pri
njezinu Uznesenju. Njegovo tijelo nije bilo u Nebu, nego se njegov duh manifestirao u
tjelesnom obliku da bi je pozdravio.
Duh obuhvaa sve krjeposti koje dua dri u svojemu srcu. Ako je srce otvoreno zlu,
onda je i duh zao. Zato je veoma vano dopustiti Svetoj Ljubavi da bdije nad srcem.
Duh je ulaz u vjenu duu.
Obznani sve te stvari i vie ne pitaj na koji nain vam Nebo doputa da gledate iznad
zemaljskog podruja.
Ja vas blagoslivljam.

76

Osmi dio: Ulanjenje


Ulanjenje u svjetovni red misionarskih slugu Svete ljubavi
Ulanjenje u lanstvo svake razine Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije

Ulanjenje u svjetovni red Misionarskih slugu Boanske ljubavi


lanom Misionarskih sluga Boanske ljubavi postaje se upisom u slubeni registar
Svjetovnog reda.
Nakon trodnevne osobne posvete Plamenu Svete Ljubavi podnosilac e:
1. Ispuniti pristupnicu Misionarskih slugu Svete ljubavi (MSSLj), s kojom se
kandidat obvezuje:
Nakon obavljenog trodnevnog osobnog posveenja Mariji, Utoitu Svete
Ljubavi, po Plamenu Svete Ljubavi, molim ulanjenje u Svjetovni red
Misionarskih slugu Svete Ljubavi. Prihvaam ivjeti u skladu s Pravilima ivota
koji je dala Gospa za Misionarske sluge Svete Ljubavi, u kojem Sveta Ljubav
vlada mojim srcem. Uinit u sve da bih ivio u Svetoj Ljubavi u svakom
sadanjem trenutku i irio poruke Svete i Boanske ljubavi kako putujem kroz
Bezgrjeno Srce Marijino (Prva Odaja Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije
Sveta Ljubav) ka Odajama Presvetoga Srca Isusova (Boanskoj Ljubavi).
2. Ispunjeni obrazac poslati u nacionalno sredite svoje zemlje, a ako takvo ne
postoji, onda poslati u nacionalno sredite SAD:
SECULAR ORDER OF MISSIONARY SERVANTS OF HOLY LOVE
C/O HOLY LOVE MINISTRIES
37137 BUTTERNUT RIDGE ROAD
ELYRIA, OH 44035
USA
2. Ulanjenje elektronskim putem moe se izvriti na web stranici Holy Love
http://www.holylove.org

77

Ulanjenje u Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca


lanom Misionarskih slugu Bratovtine Boanske ljubavi ili Misionarski sluga
Sjedinjenih Srdaca postaje se upisom u slubeni registar Bratovtine. .
Misionarske sluge Boanske ljubavi (MSSBLj)
Kandidat za ulanjenje u Misionarske sluge Boanske ljubavi mora ve biti ulanjen u
Misionarske sluge Svete ljubavi (MSSSLj) u Svjetovnom redu. Meutim:
Ako neki kandidat jo nije ulanjen, ali je ve obavio trodnevno osobno
posveenje Plamenu Svete ljubavi i proao duhovne vjebe Bratovtine, onda
se taj kandidat moe istodobno ulaniti i u Svjetovni red i Bratovtinu
podnosei ispunjene obrasce i u MSSLj i MSBLj.
Ako je neki kandidat obavio duhovne vjebe Bratovtine prije svoje
trodnevne osobne posvete Plamenu Svete ljubavi, tada se taj kandidat moe
upisati u Svjetovni red i u Bratovitinu im zavri trodnevno osobno
posveenje.
Za ulanjenje potrebno je:
1. Ispuniti obrazac za ulanjenje u Misionarske sluge Boanske ljubavi (MSBLj), gdje
se kandidat obvezuje:
Nakon obavljenih trodnevnih duhovnih vjebi Bratovtine i ispunjenju ostalih
uvjeta za lanstvo, molim ulanjenje u Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca kao
Misionarski sluga Boanske ljubavi. Prihvaam obveze Bratovtine i spreman
sam uiniti sve kako bih ivio u skladu s Pravilima Bratovtine za Misionarske
sluge Boanske ljubavi, istodobno ivei po Pravilima ivota koje je dala
Gospa za Misionarske sluge Svete ljubavi kako slijedim duhovno putovanje
kroz Odaje Presvetoga Srca Isusova.
2. Ispunjeni obrazac poslati u nacionalno sredite svoje zemlje, a ako takvo ne
postoji, onda poslati u nacionalno sredite SAD:
CONFRATERNITY OF THE UNITED HEARTS
C/O HOLY LOVE MINISTRIES
37137 BUTTERNUT RIDGE ROAD
ELYRIA, OH 44035
USA
3. Ulanjenje elektronskim putem moe se izvriti na web stranici Holy Love
http://www.holylove.org

78

Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca (MSSS)


Misionarski sluge Boanske ljubavi slijede dolje navedeni postupak za ulanjenje za
Misionarskog slugu Sjedinjenih Srdaca:
1. Ispuniti pristupnicu za Misionarskog slugu Sjedinjenih Srdaca (MSSS) gdje se
kandidat obvezuje:
Nakon obavljenih dodatnih trodnevnih duhovnih vjebi Bratovtine i ispunjavajui
druge uvjete za lanstvo, molim za ulanjenje u euharistijsku razinu Bratovtine
Sjedinjenih Srdaca kao Misionarski sluga Sjedinjenih Srdaca (MSSS). Prihvaam
sve obveze Bratovtine i spreman sam uiniti sve kako bih ivio u skladu s
Pravilima Bratovtine Misionarskih slugu Sjedinjenih Srdaca, prihvaajui duhovni
ivot Misionarskih slugu Boanske ljubavi (MSBLj) i Pravila ivota (MSSLj) kako
putujem sve dublje u Odaje Presvetoga Srca Isusova da bih dopro do este
odaje Srca Vjenoga Oca Najvie Nebo.
2. Ispunjeni obrazac poslati u nacionalni centar u svojoj zemlji ili, ako takav ne
postoji, poslati u nacionalni centar SAD:
CONFRATERNITY OF THE UNITED HEARTS
C/O HOLY LOVE MINISTRIES
37137 BUTTERNUT RIDGE ROAD
ELYRIA, OH 44035
USA
3. ulanjenje elektronski, Ispuniti elektronski obrazac koji se nalazi na web stranici:
http://www.holylove.org

79

Our Lady's Picture


Svjetovni red misionarskih sluga Svete ljubavi

Misionarski sluge Svete ljubavi (MSSLj)


PRISTUPNICA
(Ispuniti samo za ulanjenje u MSSLj)
Kandidat: (Pisati velikim slovima)
Datum roenja:____________________
Gospodin Gospoa
Sveenik
akon
Redovnica
Redovnik
(Mr)
(Mrs.)
(Priest:)
(Deacon) (Sister)
(Brother)
IME:_______________________________________________________________
Ime
Ime oca ili majke
Prezime
ADRESA:___________________________________________________________
POTANSKI BROJ I GRAD:___________________________________________
DRAVA: __________________________________________________________
TELEFON:__________________________ FAX:___________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________
VJERSKA PRIPADNOST: x katolik

x pravoslavni

x protestant

x ostali __________________
ZAVJET LANOVA
(Preduvjet: Trodnevna osobna posveta Plamenu Svete ljubavi.)
Nakon obavljenog trodnevnog osobnog posveenja Mariji, Utoitu Svete Ljubavi, po
Plamenu Svete Ljubavi, molim ulanjenje u Svjetovni red Misionarskih slugu Svete
Ljubavi. Prihvaam ivjeti u skladu s Pravilima ivota koji je dala Gospa za
Misionarske sluge Svete Ljubavi, tako da Sveta Ljubav vlada mojim srcem. Uinit u
sve da bih ivio u Svetoj Ljubavi u svakom sadanjem trenutku i irio poruke Svete i
Boanske ljubavi kako putujem kroz Bezgrjeno Srce Marijino (Prva Odaja
Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije Sveta Ljubav) ka Odajama Presvetoga Srca
Isusova (Boanskoj Ljubavi).
________
Datum

___________________________
Potpis

Poslati na:
SECULAR ORDER OF MISSIONARY SERVANTS OF HOLY LOVE
C/O HOLY LOVE MINISTRIES
37137 BUTTERNUT RIDGE ROAD
ELYRIA, OH 44035
TEL. 440-327-8006

80

Bratovtina Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije

Misionarske sluge Boanske ljubavi (MSBLj)


PRISTUPNICA
Kandidat: (Pisati velikim slovima)
Datum roenja:_____________________
Gosp. Ga
Sveenik akon Redovnica
Redovnik
(Mr.) (Mrs.)
Priest
Deacon Sister
Brother
IME:_______________________________________________________________
Ime
Ime oca ili majke
Prezime
ADRESA:___________________________________________________________
POTANSKI BROJ I GRAD:___________________________________________
DRAVA: __________________________________________________________
TELEFON:__________________________ FAX:___________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________
VJERSKA PRIPADNOST: x katolik

x pravoslavni

x protestant

x ostali __________________
ZAVJET LANOVA
(Preduvjet: Trodnevna osobna posveta Plamenu Svete ljubavi i ulanjenje u
Svjetovni red Misionarskih slugu Svete ljubavi.
Nakon obavljenih trodnevnih duhovnih vjebi Bratovtine i ispunjavanju drugih uvjeta
za ulanjenje, molim za upis u Bratovtinu Sjedinjenih Srdaca kao Misionarski sluga
Boanske ljubavi (MSBLj). Prihvaam sve obveze Bratovtine i spreman sam uiniti
sve kako bih ivio u skladu s Pravilima Bratovtine Misionarskih slugu Boanske
ljubavi i Pravilima ivota koje je dala Gospa za Misionarske sluge Svete ljubavi
(MSSLj) kako nastavljam provoditi duhovno putovanje kroz Sjedinjena Srca i traiti
milost dubljeg kretanja u Odaje Presvetoga Srca Isusova.
___________
Datum

____________________
Potpis

Poslati na:
CONFRATERNITY OF THE UNITED HEARTS
C/O HOLY LOVE MINISTRIES
37137 BUTTERNUT RIDGE ROAD
ELYRIA, OH 44035
TEL. 440-327-8006

81

Bratovtina Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije

Misionarske sluge Sjedinjenih Srdaca (MSSS)


PRISTUPNICA
(Popunjava se samo za MSSS)
Kandidat: (Pisati velikim slovima)
Datum roenja:_____________________
Gosp. Ga
Sveenik akon Redovnica
Redovnik
(Mr.) (Mrs.)
Priest
Deacon Sister
Brother
IME:_______________________________________________________________
Ime
Ime oca ili majke
Prezime
ADRESA:___________________________________________________________
POTANSKI BROJ I GRAD:___________________________________________
DRAVA: __________________________________________________________
TELEFON:__________________________ FAX:___________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________
VJERSKA PRIPADNOST: x katolik

x pravoslavni

x protestant

x ostali __________________
ZAVJET LANOVA
(Preduvjet: Katolik; Misionarski sluga Boanske ljubavi (MSBLj) najmanje 6 mjeseci;
dodatno trodnevne duhovne vjebe Bratovtine; prosudba duhovnog voe o
spremnosti kandidata.)
Nakon obavljenih trodnevnih duhovnih vjebi Bratovtine i ispunjenju ostalih
uvjeta za lanstvo, molim ulanjenje u euharistijsku razinu Bratovtine
Sjedinjenih Srdaca kao Misionarski sluga Sjedinjenih Srdaca (MSSS).
Prihvaam obveze Bratovtine i spreman sam uiniti sve kako bih ivio u
skladu s Pravilima Bratovtine Misionarskih slugu Sjedinjenih Srdaca i ivio
duhovnim ivotom Misionarskih slugu Boanske ljubavi (MSBLj) i Misionarskih
slugu Svete ljubavi (MSSLj), kako nastavljam slijediti putovanje sve dublje u
Odaje Presvetoga Srca Isusova ka estoj Odaji Srcu Vjenoga Oca
Najviem Nebu.
_______________
__________________
Datum
Potpis
Poslati:

CONFRATERNITY OF THE UNITED HEARTS


C/O HOLY LOVE MINISTRIES
37137 BUTTERNUT RIDGE ROAD
ELYRIA, OH 44035
TEL. 440-327-8006

82

LITERATURA ZA PUTOVANJE
KOJA SE MOE NABAVITI U ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES, Inc.
Knjige i knjiice - na hrvatskom jeziku:
1. Gospa daje svijetu krunicu neroenih knjiica i krunica mogu se naruiti kod
prevoditeljice: Marija-Dragica Vuki, Zagreb, Borongaj aero 9 b, Croatia, Tel. +385 1
23 023 49, e-mail: m-d.cro@inet.hr
2. Objava naih Sjedinjenih Srdaca: Otkrivene tajne (nepoznat prevoditeljprim.prev.) objavljeno na web stranici: www.holylove.org
Na engleskom jeziku:
1. Boanske Odaje Presvetoga Srca Isusova (The Chambers of the Divine,
Sacred Heart of Jesus),
2. Odaje Presvetoga Srca Isusova (Chambers of the Sacred Heart of Jesus
PRIMER)
3. Razgovor s Boanskom Ljubavi (Conversations with Divine Love)
4. Isusove Boanske poruke ljubavi (Divine Love Messages from Jesus)
5. Prva Odaja Sjedinjenih Srdaca Sveta ljubav (First Chamber of the United
Hearts - Holy Love)
6. Nebeski posljednji poziv ovjeanstvu (Heaven's Last Call to Humanity)
7. Svete i Boanske poruke za sveenike (Holy and Divine Love Messages for
Priests)
8. Svete i Boanske poruke ljubavi o euharistiji (Holy and Divine Love Messages
on the Eucharist)
9. Sveta i Boanska ljubav, ozdravljenje i trijumf (Holy and Divine Love, The
Remedy and the Triumph)
10. Isusove pouke o krjepostima (Lessons on Virtues from Jesus)
11. Poruke sv. Tome Akvinskog o Odajama (Messages from St. Thomas Aquinas
on the Chambers)
12. Gospa daje svijetu krunicu neroenih (Our Lady Gives the World the Rosary of
the Unborn).
13. Gospine poruke iz Sjenice (Our Lad'y Messages at the Arbor)
14. Objava naih Sjedinjenih Srdaca: Objavljene Tajne (The Revelation of Our
United Hearts: The Secrets Revealed)
15. Svetite (Dobro doli u Marantha Spring i svetite) Shrine Directory
(Welcome to Maranatha Spring and Shrine)
16. Trijumf Srdaca - molitve (Triumphant Hearts Prayer Book)
Slike
Marija, Utoite Svete ljubavi, u boji
Sjedinjena Srca, u boji
kapular (tkanina) Sjedinjenih Srdaca: kapular (medaljica) Sjedinjenih Srdaca:

(Picture of the Scapulars and medals)

83

Krunica za neroene (pogledati i web stranicu


www.rosaryoftheunborn.com)
Krunica za neroene
(mala, od jedne desetice)

picture of the Rosary

picture: 1-Decade Rosary of the Unborn

Krunica za neroene
(velika, od pet desetica)

Image of the Rosary of the Unborn


- slika krunice za neroene

Krunica-vjeni Sjedinjenih Srdaca

Image of the Chaplet of the United Hearts


slika

ZA NARUDBE: Obratiti se ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES, INC. FOR


PRINCING. PHONE: 440-327-4532 - E.mail: rosaryoftheunborn@yahoo.com

84

KRATKI PREGLED DUHOVNOG IVOTA


MISIONARSKOGA SLUGE
Duhovni vodi za misionarske sluge Svjetovni Bratovtina Sjedinjenih Srdaca
red MSSLj
MSBLj
MSSS
Preduvjeti za ulanjenje
3-dnevna osobna posveta plamenu SLj

3-dnevne duhovne vjebe Bratovtine

6-mjeseno ekanja na ulanjenje u MSBLj

Dodatne 3-dnevne vjebe Bratovtine

Duhovni voa ocjenjuje zrelost za ulanj.

Opi uvjeti
Potivanje Deset zapovijedi

Potivanje dviju najveih zapovijedi:


ljubi Boga i blinjega

Posveti vrijeme molitvi i itanju Biblije

iri pobonost Sjedinjenim Srcima i


poruke Svete i Boanske ljubavi

Ako si katolik:
Budi vjeran propisima Crkve

Promii papine pouke i Crkvena nauavanja

3
Svakodnevno pribivanje misi
Preporua se

esta ispovijed
najmanje jednom mjeseno preporua se tjedno
4
Euharistijsko klanjanje
preporua se najmanje
preporua se jedan
jedan sat tjedno
sat dnevno
Pravila ivota svjetovnog reda
Savjesno voenje stalekog
ivota (brak, redovnitvo, samaki
ivot) kroz prakticiranje Svete ljubavi

Posveta Mariji, Utoitu Svete ljubavi po


Plamenu Svete ljubavi (svakodnevno obnavlj.)

Promicanje poruka Svete ljubavi, kako


molitvom tako i djelima

Dnevno ispitivanje savjesti koristei


se mjerilima Svete ljubavi

Ako nema mise svakog dana, duhovno se priesti, pokuaj sluati misu preko radija ili TV ili poalji svojega
anela uvara da sudjeluje na svetoj misi namjesto tebe.
4
Ako u kraju nema svakodnevnog ili tjednog izlaganja Presvetog Oltarskog Sakramenta, namjeto toga provedi
svetu uru pred Svetohranitem ili poalji svojega anela uvara da uini svetu uru namjesto tebe.

85

KRATKI PREGLED DUHOVNOG IVOTA


MISIONARSKOGA SLUGE
Duhovno voenje Misionarskih Slugu Svjetovni Bratovtina Sjedinjenih Srdaca
red MS
MSBLj
MSSS
Voenje Bratovtine
Provoditi duhovno putovanje kroz Odaje
Sjedinjenih Srdaca

Kroz molitvu i rtvu teiti ka odvajanju od svijeta


I dublje putovanje u Srce Isusovo

Vriti tjelesna i/ili duhovna djela milosra.

Jedno od duhovnih djela je promicanje Bratovtine.


Promicati blagoslov Sjedinjenih Srdaca

Upoznati i prakticirati krjeposti

itati ivotopise svetaca, osobite onih koji upuuju na


novu i boansku svetost

itati i pozivati se na spise pape Ivana Pavla II.

Nositi kapular ili medaljicu Sjedinjenih Srdaca ili


smei kapular

Dnevne molitve
Moliti za sveenike, a osobito za Papu i pravoslav.patrijarhe
Moliti za neroene
Moliti za usavravanje u krjepostima, osobito
Za poniznost i pouzdanje
Moli pred ikonom Blaene Djevice Marije
(ako si pravoslavni)
Moliti krunicu Sjedinjenih Srdaca za ive
i pokojne lanove Bratovtine
Moliti krunicu Bratovtine
Dodatnu krunicu od pet desetica
Krunicu Boanskog milosra
Posvetu Sjedinjenim Srcima
Posvetu plamenu Svete ljubavi
Posvetu Boanskoj ljubavi
Jutarnju posvetu Duhu Svetom
Posvetu Boanskoj volji
Molitv Predragocjenoj Krvi Kristovoj
Ostale molitve
Izvriti Potpunu posvetu Isusu po Mariji
od sv. Luja de Montforta i obnavljati
je svake godine
Za Duhove obaviti devetnicu Duhu Svetomu
Posvetiti obitelj Sjedinjenim Srcima
Preporu.

86

Contact Information
Za pitanja vezana za Bratovtinu kontaktirati:
The Confraternity of the United Hearts
c/o Holy Love Ministries
37137 Butternut Ridge, Road
Elyria, OH 44035 USA
Phone: 440-327-8006
Fax: 440-327-8017
E-mail: mmshl@holylove.org
Web stranica: http://www.holylove.org

87

Last cover page zadnja stranica

Picture - Archbishop Gabriel


slika biskupa Gabriela

NADBISKUP GABRIEL GONSUM GANAKA, JOS, NIGERIJA (1937.-1999.)


Utemeljitelj Bratovtine Sjedinjenih Srdaca Isusa i Marije

Poruke koje se odnose na Sjedinjena Srca Isusa i Marije, bogate su kao to su i


raznovrsne. One se moraju pozorno prouavati. Nebo daje mona obeanja kod
koritenja nabonih krunica i kapulara Sjedinjenih Srdaca. Bratovtina Sjedinjenih
Srdaca postoji izmeu ostalog i radi toga da bi promicala shvaanje ove objave,
njezin utjecaj na osobnu svetost i pobonost Sjedinjenim Srcima...
Poruke iz Objave Sjedinjenih Srdaca ponavljane su u raznim oblicima i s raznih
aspekata... Neobina je sluajnost da su Maureenina vienja Isusa i Marije, koja su
kulminirala ovom Porukom o Sjedinjenim Srcima, poela 1985. Izraz Savez Dvaju
Srdaca upotrijebio je papa, Ivan Pavao II. u rujnu 1985. pri katehezi u Vatikanu. To
je bilo prihvaeno na Filipinima, te se jedan broj istaknutih katolika sloilo da se odri
simpozij o toj temi u Fatimi, u rujnu 1986.
U pismu, upuenom kardinalu Sinu iz Manile (predsjedniku Simpozija o Savezu
Srdaca Isusa i Marije), Sveti otac rekao je slijedee: Moemo rei kako je otajstvo
Otkupljenja poelo u utrobi Djevice Marije, tako je poelo i velianstveno jedinstvo
Kristova Srca i njegove Majke. Od samog trenutka kad je Rije postala tijelom pod
Marijinim Srcem, izmeu njih je, po djelovnju Duha Svetoga, postojala neprestana
veza ljubavi. Srce Majke uvijek je slijedilo otkupiteljsko poslanje njezina Sina. Kao to
je Isus, u ispunjenju svojega spasenjskog djela visio na Kriu, tako je i imunovo
prorotvo kojim je prorekao potpuni savez Srdaca Isusa i Majke, bilo ispunjeno: ...a
tebi e samoj ma probosti duu... (Lk 2,35).

88