Sie sind auf Seite 1von 28

Upute za uporabu

Oprema za
prednje utovarivae CompactLine FC

Zahvatna vilica
Utovarna lopata
Utovarna lopata s hvataljkama
Gornja hvataljka
Klijeta za trupce
lica
3644040

B57FC1 0000000004 HR 001

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH


Postfach 1181, 38266 Lengede
Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede
Telefon:

+49 (0) 53 44/20 0

Faks:

+49 (0) 53 44/20 182

E-pota:

info@stoll-germany.com

Web-stranica:

www.stoll-germany.com

Naruivanje zamjenskih dijelova


Telefon:

+49 (0) 53 44/20 143-146

Faks:

+49 (0) 53 44/20 183

E-pota:

EA@stoll-germany.com

Sadraj
1

O ovim uputama za uporabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


1.1
1.2

Sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1
2.2

Pregled dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Postupanje s ovim uputama za uporabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Namjenska uporaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sigurnosne napomene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Opis funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1 Zahvatna vilica FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.1 Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.2 Prije prvog stavljanja u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.3 Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.4 Zaustavljanje opreme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Gornja hvataljka FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.1 Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.2 Prije prvog stavljanja u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.3 Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.4 Zaustavljanje opreme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Utovarna lopata FC i utovarna lopata s hvataljkama FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3.1 Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3.2 Prije prvog stavljanja u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3.3 Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.4 Zaustavljanje opreme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4 lica FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.1 Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.2 Prije prvog stavljanja u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.3 Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5 Klijeta za trupce FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5.1 Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5.2 Prije prvog stavljanja u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5.3 Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Servisiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1 Redovito odravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1.1 Plan podmazivanja i odravanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1.2 Mjesta podmazivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2 Hidraulini vodovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.3 Zatezni momenti vijaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1
5.2
5.3

Zbrinjavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oznaavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Izjava o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

B57FC1 0000000004 HR 001

O ovim uputama za uporabu

1.1

Pregled dokumentacije
Za prednji utovariva, komplet za ugradnju i pribor na raspolaganju su vam razliite upute i
tehniki dokumenti. Veina dokumenata je raspoloiva u nekoliko jezika.
Ako nemate upute ili ih trebate na nekom drugom jeziku, moete ih naruiti putem svojeg trgovca. Brojne upute su besplatno dostupne i na internetskoj stranici http://www.stoll-germany.com.
Upute za montau
Upute za montau opisuju montau kompleta za ugradnju prednjeg utovarivaa te hidrauline
i elektrine opreme prije prvog stavljanja prednjeg utovarivaa u pogon. Upute su namijenjene
strunim radionicama.
Upute za montau posebno su sastavljene za model traktora.
Ne sadre informacije iz uputa za uporabu.
Upute za montau sadre informacije o zamjenskim dijelovima za ugraene dijelove i opreme
posebno prilagoenoj traktoru.
Upute za uporabu prednjeg utovarivaa
Upute za uporabu opisuju sigurno rukovanje prednjim utovarivaem od prvog stavljanja u pogon, pa sve do njegova zbrinjavanja. Namijenjene su vlasniku i korisniku prednjeg utovarivaa.
Upute za uporabu sastavljene su posebno za prednje utovarivae serije te stoga mogu samo
uvjetno obratiti pozornost na opremu prilagoenu specifino traktorima.
Popis zamjenskih dijelova
Popis zamjenskih dijelova prednjeg utovarivaa navodi informacije za naruivanje zamjenskih
dijelova prednjeg utovarivaa serije i njezinih opcija. Posebne prilagodbe specifine za traktor
nisu uzete u obzir.
Na raspolaganju je takoer popis zamjenskih dijelova opreme prednjeg utovarivaa.
Upute za uporabu opreme prednjeg utovarivaa (ovaj dokument)
Ove upute za uporabu opisuju opremu s hidraulinim funkcijama raspoloivu za prednji utovariva.
Ostali dokumenti
Uz gore navedene napomene, mogue su i upute za montau i uporabu, kao i dodatne tehnike informacije koje se bave posebnom dodatnom opremom i nastavcima koji nisu obuhvaeni preostalom dokumentacijom.

Ako prosljeujete prednji utovariva ili traktor s ugraenim prednjim utovarivaem, proslijedite
i svu pripadajuu dokumentaciju! Sljedeem vlasniku potrebne su te informacije!

B57FC1 0000000004 HR 001

1.2

Postupanje s ovim uputama za uporabu


Ove upute za uporabu i upute prednjeg utovarivaa trebale bi vam pomoi nauiti sigurno rukovati prednjim utovarivaem i opremom.
Radi vlastite zatite i zatite osoba u vaem okruenju, najprije proitajte poglavlje Sigurnost!
Potom upoznajte funkcije prednjeg utovarivaa i rukovanje njime i opremom. Zato takoer
obratite pozornost na upute za uporabu prednjeg utovarivaa!

Napomene o izgledu uputa:


Za brz pronalazak potrebnih informacija u ovim uputama, ugradili smo nekoliko donjih pomoi.
Sadraj na poetku uputa
Razliito oblikovani tekstovi
Jednostavan tekst bez posebnih oznaka objanjava situacije i kontekste.
Tekst s tokom: ovdje morate ili moete neto napraviti.
Ovaj simbol ukazuje na pretpostavke koje je potrebno ispuniti prije nego to zaponete
radne korake u nastavku.
Ovaj simbol ukazuje na potrebnu opremu.
1. Tekst s brojem: kao i toka, ali ima nekoliko radnih koraka.

Tekst s kaiprstom: ovdje ete pronai posebno vane napomene.


1

Legenda slike: slikoviti prikaz naziva uz broj poloaja.

Podebljani brojevi u zagradi (1) ukazuju takoer na broj poloaja na slikama.


Sigurnosne napomene dolje su ograniene crtom, a gore imaju signalnu rije s obojanom
pozadinom.

OPASNOST!
Te napomene upozoravaju na opasnosti koje uzrokuju teke ozljede ili smrt.
Toka oznaava mjere potrebne za spreavanje opasnosti.

OPOMENA!
Te napomene upozoravaju na opasnosti koje mogu prouzroiti teke ozljede ili smrt.
Ovdje toka takoer oznaava mjere potrebne za spreavanje opasnosti.

OPREZNOST!
Te napomene upozoravaju na opasnosti koje mogu prouzroiti lake i srednje ozljede ili smrt.
Ovdje toka takoer oznaava mjere potrebne za spreavanje opasnosti.

B57FC1 0000000004 HR 001

Sigurnost

2.1

Namjenska uporaba
U ovim uputama opisana oprema prednjih utovarivaa iskljuivo je namijenjena za uporabu
na kompaktnim traktorima s prednjim utovarivaima, a ne na kompaktnim utovarivaima ili
mini utovarivaima!
Oprema prednjih utovarivaa smije se koristiti iskljuivo za uobiajene primjene (pogledajte
dolje).
Podaci za namjensku uporabu u uputama za uporabu prednjeg utovarivaa vrijede takoer i
za opremu!
Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom.
Primjena zahvatne vilice FC
Zahvatna vilica je iskljuivo namijenjena za zahvaanje, utovar i prijevoz rezanih granica, grmova i materijala krajobrazne arhitekture, kao i drvenih trupaca maksimalne duine 3 metra,
ali ne i za rasuto ogrjevno drvo.
Primjena gornje hvataljke FC
Gornja hvataljka je oprema uz vilicu za palete (identifikacijski br. 3486070) tvrtke STOLL i smije se koristiti iskljuivo u kombinaciji s njom.
Gornja hvataljka namijenjena je iskljuivo za zahvaanje, utovar i prijevoz drvenih trupaca
maksimalne duine 3 metra, rezanih granica i grmova.
Montaom gornje hvataljke na vilicu za palete mijenja se namjenska uporaba, pa stoga prijevoz paleta vie nije mogu.
Primjene utovarne lopate FC i utovarne lopate s hvataljkama FC
Utovarna lopata i utovarna lopata s hvataljkama iskljuivo su namijenjene za zahvaanje, utovar i prijevoz stajskoga gnojiva, komposta, ikara, silae i slino.
Primjena klijeta za trupce FC
Klijeta za trupce namijenjena su iskljuivo za prihvat, utovar i prijevoz drvenih trupaca maksimalne duine 2 metra ukupne nosivosti do maksimalno 600 kg.
Primjena lice FC
lica je iskljuivo namijenjena za radove iskopa zemlje ispod povrine u zemljitu koje je sitnozrnato do lagano kamenito.
lica se ne smije nikako koristiti kod radova ruenja iznad ili ispod povrine!

2.2

Sigurnosne napomene
Obratite pozornost na upute za uporabu prednjeg utovarivaa! Proitajte ih prije nego to ponete raditi s prednjim utovarivaem i pripadajuom opremom!
Oprema je predviena za uporabu s prednjim utovarivaima serije CompactLine FC tvrtke
STOLL. Podrazumijeva se poznavanje sigurnosnih napomena iz uputa za uporabu ovog prednjeg utovarivaa!
Upute za uporabu moete besplatno preuzeti na internetskoj stranici
http://www.stoll-germany.com

B57FC1 0000000004 HR 001

OPASNOST!
Nestruno rukovanje prednjim utovarivaem ili njegovom opremom moe dovesti do ozljeda
opasnih za ivot ili do smrti!
Zabranjeno je zadravanje osoba u radnom podruju utovarivaa. Ne smijete stajati ispod
viseeg tereta!
Kod parkiranog traktora spustite podiznu ruicu za utovar.
Strogo je zabranjen prijevoz osoba u opremi i njihovo podizanje opremom!
Podizna ruica za utovar mora biti sputena pri popravku, ienju ili podmazivanju! Spustite odnosno demontirajte podiznu ruicu.
Prije poetka radova upoznajte sve naprave i upravljake elemente, kao i njihove funkcije!
Tijekom rada je za to prekasno!
Prije svakog stavljanja prednjeg utovarivaa ili opreme u pogon dovedite hidraulike
upravljake ureaje u nulti poloaj!
Najvia doputena brzina s podiznom ruicom tijekom vonje cestom je 25 km/h, a pri utovaru 6 km/h. Pripazite na propisani tlak zraka prednjih kotaa pri utovaru!
Ne vozite naglo traktor pri punom optereenju i najviem utovarnom poloaju. Nizbrdo primaknite i prikupite, po mogunosti utovarite u udolini; nikad ne vozite poprijeko po obronku
s podignutom podiznom ruicom; prema potrebi, poveajte razmak stranjih kotaa mini
utovarivaa, ak i sprijeda kod namjestive osovine ne radite s uobiajenim razmakom.
Pri uvoenju u teret ne okreite upravlja mini utvarivaa!
Ne vozite natovarenu opremu javnim prometnicama!
Radove s prednjim utovarivaim izvodite u uvjetima dobre vidljivosti (ista stakla kabine,
opasnost od zasljepljivanja, dovoljna osvijetljenost radnog podruja u tami).
Pripazite na elektrine vodove jer su opasni za ivot ako se dodirnu!
Hidraulino ulje koje istjee pod visokim tlakom moe prodrijeti u kou i uzrokovati teke
ozljede.
U sluaju ozljeda odmah zatraite lijeniku pomo! Opasnost od zaraza!
Redovito provjeravajte hidraulike vodove i zamijenite ih ako su oteeni ili stari! Zamjenska crijeva trebaju odgovarati tehnikim zahtjevima proizvoaa ureaja.
Pri traenju mjesta proputanja koristite prikladna sredstva zbog opasnosti od ozljeda.
Kod radova sa licom Prije poetka radova provjerite da u podruju iskopa nisu poloeni
vodovi ili cijevi. Postoji opasnost od unitenja!
Kod oteenja elektrinih zemljanih vodova postoji opasnost za ivot!
Kod oteenja plinovoda postoji opasnost od eksplozija
Obratite pozornost na vaee propise o spreavanju nesrea i zakone o zatiti na radu,
kao i propise o cestovnom prometu.

B57FC1 0000000004 HR 001

Opis funkcije

3.1

Zahvatna vilica FC

3.1.1

Opis
Zahvatna vilica sastoji se od vilice, prikljuaka okvira za brzu izmjenu i gornjih klijeta sa
zupcima koja imaju hidraulini cilindar s dvostrukim djelovanjem.
Za aktivaciju hidraulinog cilindra s dvostrukim djelovanjem gornjih klijeta sa zupcima
potrebno je na traktoru odnosno prednjem
utovarivau instalirati 3. strujni krug ili dodatni upravljaki ureaj s dvostrukim djelovanjem.
Zahvatna vilica koristi se za sklanjanje i utovar rezanih granica, grmova i materijala
krajobrazne arhitekture. Prema potrebi, mogu je pretovar drvenih trupaca maksimalne
duine 3 metra.

B02B

Zahvatna vilica nije prikladna za zahvaanje


rasutog ogrjevnog drva jer se drveni komadii mogu zaglaviti izmeu zubaca i mogu ih
saviti.
Dugi zupci gornjih klijeta omoguuju jednostavno zahvaanje, prijevoz i doziranje istovara veih koliina glomaznih grmova.

3.1.2

Prije prvog stavljanja u pogon


Zahvatna vilica je tvorniki gotovo montirana. Jedino se opskrbni vodovi moraju montirati prije prvog stavljanja u pogon.
1. Uklonite dvije plastine kapice s hidraulikog cilindra i vrsto uvrnite vijane nastavke.
2. Vijcima spojite dva hidraulina crijeva s
vijanim nastavcima kao to je to prikazano na slici.
3. Na drugom kraju crijev stavite spojne
kolake.
Na spojni kolak koji opskrbljuje donju
stranu cilindra stavite crvenu zapornu kapicu, a na drugu stranu crnu.

B02C

4. Poveite crijeva kabelskim vezicama.

B57FC1 0000000004 HR 001

3.1.3

Stavljanje u pogon
Zupci gornjih klijeta ne smiju biti svinuti!
Za besprijekoran rad, potrebno je zamijeniti ili ispraviti svinute zupce.
Ugradnja podizne ruice prednjeg utovarivaa
Zato takoer obratite pozornost na upute za uporabu prednjeg utovarivaa!
1. Okvirom za brzu izmjenu zahvatite ispod ploa opreme.
2. Lagano nagnite i podignite okvir za brzu izmjenu.
3. Zapornu kuku okvira za brzu izmjenu zakrenite u otvor na opremi

Pozor: pomaknite zapornu ruicu do krajnjega graninika jer u suprotnom zapor nije potpun!
Hidraulini prikljuak
Hidraulina crijeva prikljuite utinom spojkom na prikljuke 3. strujnog kruga.
Primjena
1. Zahvatnu vilicu postavite vodoravno i do kraja otvorite gornja klijeta sa zupcima.
2. Zahvatnu vilicu s otvorenim gornjim klijetima sa zubcima zabodite u materijal koji uzimate.
3. Kod priblino srednjeg broja okretaja motora mini utovarivaa gornja klijeta sa zupcima
zakrenite to je vie mogue prema dolje.
Pripazite na to da se gornja klijeta sa zupcima mogu dublje zakrenuti od donje strane zubaca vilice!
Pritom zupci mogu otetiti, odnosno prodrijeti u podlogu.
Prema potrebi, podignite ili nagnite opremu prije potpunog zatvaranja gornjih klijeta.
4. Nakon podizanja tereta prednjim utovarivaem, ponovno zatvorite odnosno naknadno stisnite zupce gornjih klijeta kako biste labav teret sigurno stegnuli prije njegova odvoenja.
Pozor: vozite oprezno!

3.1.4

Zaustavljanje opreme
Kod potpuno izvuenog hidraulinog cilindra
(zatvorena gornja klijeta), zupci gornjih klijeta su dublji cca 10 cm od vilice (na lijevoj
slici).
U ovom poloaju oprema se ne smije skinuti
s prednjeg utovarivaa, odnosno odloiti jer
se moe nekontrolirano prevrnuti!
Za odlaganje opremu gornjih klijeta postavite tako da su vrhovi zubaca priblino na istoj
visini kao donja strana vilice (na desnoj slici).
B02D

B57FC1 0000000004 HR 001

3.2

Gornja hvataljka FC

3.2.1

Opis
Gornja hvataljka je oprema uz vilicu za palete (identifikacijski br. 3486070) tvrtke STOLL.
Sastoji se od okvira koji je vijcima spojen s
vilicom za palete i gornje hvataljke koja ima
hidraulini cilindar s dvostrukim djelovanjem.
Za aktivaciju hidraulinog cilindra s dvostrukim djelovanjem potrebno je na miniutovarivau, odnosno prednjem utovarivau instalirati 3. strujni krug ili dodatni upravljaki ureaj s dvostrukim djelovanjem.
Gornja hvataljka koristi se za sklanjanje i utovar drvenih trupaca maksimalne duine 3
metra. Takoer je mogu i pretovar rezanih
granica i grmova, kao i stezanje glomaznih
predmeta na zupcima vilica.

B02H

Gornja hvataljka ne smije se koristiti za prijevoz paleta jer see u korisno podruje zubaca vilica.
Dugi zubac gornje hvataljke omoguuje jednostavno zahvaanje, prijevoz i doziranje
istovara veih koliina materijala.

3.2.2

Prije prvog stavljanja u pogon


Gornja hvataljka je tvorniki gotovo montirana. Jedino se opskrbni vodovi moraju montirati prije prvog stavljanja u pogon.
1. Uklonite dvije plastine kapice s hidraulikog cilindra i vrsto uvrnite vijane nastavke.
2. Vijcima spojite dva hidraulina crijeva s
vijanim nastavcima kao to je to prikazano na slici.
3. Na drugom kraju crijev stavite spojne
kolake.
Na spojni kolak koji opskrbljuje donju
stranu cilindra stavite crvenu zapornu kapicu, a na drugu stranu crnu.

B02J

4. Poveite crijeva kabelskim vezicama.

B57FC1 0000000004 HR 001

3.2.3

Stavljanje u pogon
Zubac gornje hvataljke ne smije biti svinut!
Za besprijekoran rad, potrebno je zamijeniti ili ispraviti svinute zupce.
Gornja hvataljka smije se koristiti samo ako je vijcima vrsto spojena na okvir vilice za palete!
Ugradnja na okvir vilice za palete
=

4 x M12x30 (8.8)
80Nm

B02K

1. Utaknite gornju hvataljku odozgo na okvir vilice za palete.

Pripazite na to da gornju hvataljku stavite tono na sredinu okvira vilice za palete i da se poklapaju rupe za vijke!
2. Gornju hvataljku s etiri vijka M12x30, etirima ploicama i sigurnosnim maticama spojite
vijkom zateznim momentom od 80 Nm.
Kasniju demontau obavite obrnutim redoslijedom.
Ugradnja podizne ruice prednjeg utovarivaa
Zato takoer obratite pozornost na upute za uporabu prednjeg utovarivaa!
1. Okvirom za brzu izmjenu zahvatite ispod ploa opreme.
2. Lagano nagnite i podignite okvir za brzu izmjenu.
3. Zapornu kuku okvira za brzu izmjenu zakrenite u otvor na opremi

Pozor: pomaknite zapornu ruicu do krajnjega graninika jer u suprotnom zapor nije potpun!

B57FC1 0000000004 HR 001

10

Hidraulini prikljuak
Hidraulina crijeva prikljuite utinom spojkom na prikljuke 3. strujnog kruga.
Primjena
1. Vilicu za paletu postavite vodoravno i otvorite do kraja zubac hvataljke.
2. Vilicu za paletu s otvorenim zupcem hvataljke zabodite u materijal koji uzimate.
3. Kod priblino srednjeg broja okretaja motora traktora zubac hvataljke zakrenite to je vie
mogue prema dolje.
Pripazite na to da se zubac gornje hvataljke moe dublje zakrenuti od donje strane zubaca
vilice!
Pritom zubac moe otetiti, odnosno prodrijeti u podlogu.
Prema potrebi podignite ili nagnite opremu prije potpunog zatvaranja zupca hvataljke.
4. Nakon podizanja tereta prednjim utovarivaem, ponovno zatvorite, odnosno naknadno stisnite zubac gornje hvataljke kako biste sigurno stegnuli labav teret prije njegova odvoenja.
Pozor: vozite oprezno!

3.2.4

Zaustavljanje opreme
Kod potpuno izvuenog hidraulinog cilindra
(zatvorena gornja hvataljka) zubac gornje
hvataljke je dublji cca 10 cm od zubaca vilice
(na lijevoj slici).
U ovom poloaju oprema se ne smije skinuti
s prednjeg utovarivaa, odnosno odloiti jer
se moe nekontrolirano prevrnuti!
Za odlaganje opreme gornju hvataljku postavite tako da su vrhovi zubaca priblino na
istoj visini kao donja strana zubaca vilice (na
desnoj slici).
B02L

11

B57FC1 0000000004 HR 001

3.3

Utovarna lopata FC i utovarna lopata s hvataljkama FC

3.3.1

Opis
Utovarna lopata (na gornjoj slici) i utovarna
lopata s hvataljkama (na donjoj slici) sastoje
se od lopate odnosno vilice, prikljuaka za
okvir za brzu izmjenu i gornjih klijeta sa zupcima koja imaju hidraulini cilindar s dvostrukim djelovanjem.
Za aktivaciju hidraulinog cilindra s dvostrukim djelovanjem gornjih klijeta sa zupcima
potrebno je na traktoru odnosno prednjem
utovarivau instalirati 3. strujni krug ili dodatni upravljaki ureaj s dvostrukim djelovanjem.
Utovarna lopata i utovarna lopata s hvataljkama koriste se za sklanjanje i utovar stajskoga gnojiva, komposta, ikara i silae.
Utovarnom lopatom mogu je pretovar laganog rasutog tereta.
Utovarna lopata i utovarna lopata s hvataljkama nisu prikladne za zahvaanje komada
materijala, npr. ogrjevnog drva ili kamenja jer
se komadii drva ili kamenja mogu zaglaviti
izmeu zubaca i mogu ih saviti.

B02E

Veliko podruje otvaranja gornjih klijeta


omoguuje jednostavno zahvaanje, prijevoz i doziranje istovara veih koliina.

3.3.2

Prije prvog stavljanja u pogon


Utovarna lopata odnosno utovarna lopata s
hvataljkama tvorniki su gotovo montirane.
Jedino se opskrbni vodovi moraju montirati
prije prvog stavljanja u pogon.
1. Uklonite dvije plastine kapice s hidraulikog cilindra i vrsto uvrnite vijane nastavke.
2. Vijcima spojite dva hidraulina crijeva s
vijanim nastavcima kao to je to prikazano na slici.
3. Na drugom kraju crijev stavite spojne
kolake.

B02F

Na spojni kolak koji opskrbljuje donju


stranu cilindra stavite crvenu zapornu kapicu, a na drugu stranu crnu.
4. Poveite crijeva kabelskim vezicama.

B57FC1 0000000004 HR 001

12

3.3.3

Stavljanje u pogon
Zupci gornjih klijeta ne smiju biti svinuti!
Za besprijekoran rad, potrebno je zamijeniti ili ispraviti svinute zupce.
Ugradnja podizne ruice prednjeg utovarivaa
Zato takoer obratite pozornost na upute za uporabu prednjeg utovarivaa!
1. Okvirom za brzu izmjenu zahvatite ispod ploa opreme.
2. Lagano nagnite i podignite okvir za brzu izmjenu.
3. Zapornu kuku okvira za brzu izmjenu zakrenite u otvor na opremi

Pozor: pomaknite zapornu ruicu do krajnjega graninika jer u suprotnom zapor nije potpun!
Hidraulini prikljuak
Hidraulina crijeva prikljuite utinom spojkom na prikljuke 3. strujnog kruga.
Primjena
1. Utovarnu lopatu odnosno utovarnu lopatu s hvataljkama postavite vodoravno i otvorite do
kraja zupce gornjih klijeta.
2. Utovarnu lopatu odnosno utovarnu lopatu s hvataljkama s otvorenim zupcima gornjih klijeta zabodite u materijal koji uzimate.
3. Kod priblino srednjeg broja okretaja motora traktora, gornja klijeta sa zupcima zakrenite
do donjeg krajnjeg poloaja. Prema potrebi, podignite ili nagnite opremu prije potpunog zatvaranja gornjih klijeta.
4. Nakon podizanja tereta prednjim utovarivaem, ponovno zatvorite odnosno naknadno stisnite zupce gornjih klijeta kako biste sigurno stegnuli labav teret prije njegova odvoenja
Pozor: vozite oprezno!

3.3.4

Zaustavljanje opreme
OPOMENA!
Opasnost od prevrtanja!
Utovarna lopata odnosno utovarna lopata s
hvataljkama mogu se prevrnuti kod otvorenih
gornjih klijeta. To moe prouzroiti ozljede
osoba.
Odloite utovarnu lopatu odnosno utovarnu lopatu s hvataljkama samo kada su
zatvorena gornja klijeta potpuno zakrenuta prema dolje!
Kod potpuno izvuenog hidraulinog cilindra, gornja klijeta potpuno su zakrenuta
prema dolje.

B02G

U tom poloaju mogue je utovarnu lopatu


odnosno utovarnu lopatu s hvataljkama sigurno ukloniti s prednjeg utovarivaa i odloiti ih.

13

B57FC1 0000000004 HR 001

3.4

lica FC

3.4.1

Opis
lica se sastoji od okvira na koji je privrena lica s lopatom koja ima hidraulini cilindar s dvostrukim djelovanjem.
Za aktivaciju hidraulinog cilindra s dvostrukim djelovanjem lice potrebno je na mini
utovarivau odnosno prednjem utovarivau
instalirati 3. strujni krug ili dodatni upravljaki
ureaj s dvostrukim djelovanjem.
lica je iskljuivo namijenjena za radove
iskopa zemlje ispod povrine u zemljitu koje
je sitnozrnato do lagano kamenito. Ovisno o
obliku lice, mogue je iskopati jame irine
do 30 cm i dubine do 1,2 m. Zub zavaren na
rezni rub lopate omoguuje rahljenje tvrdog i
kamenog tla i grabljenje lopatom.

3.4.2

B02M

Prije prvog stavljanja u pogon


lica je tvorniki montirana. Prije prvog stavljanja u pogon, potrebno je lopatu i hidraulini cilindar spojiti s okvirom kraka i montirati opskrbne vodove.
Ugradnja lopate s hidraulinim cilindrom

B02N

Lopatu i hidraulini cilindar ugradite pomou priloenih svornjaka kao to je to prikazano


na slici.

B57FC1 0000000004 HR 001

14

Ugradnja hidraulinih vodova


1. Uklonite dvije plastine kapice s hidraulikog cilindra.
2. Kao to je to na slici prikazano, upljim vijcima i brtvenim prstenovima spojite dva
hidraulina crijeva s hidraulinim cilindrom.
3. Na drugom kraju crijev stavite spojne
kolake.
Na spojni kolak koji opskrbljuje stranu
cilindra (strana klipnjae), koja se nalazi
u smjeru vonje, stavite crvenu zapornu
kapicu, a na stranju stranu (strana klipa)
crnu.

B02P

4. Poveite crijeva kabelskim vezicama.

3.4.3

Stavljanje u pogon
Ugradnja podizne ruice prednjeg utovarivaa
Zato takoer obratite pozornost na upute za uporabu prednjeg utovarivaa!
1. Okvirom za brzu izmjenu zahvatite ispod ploa opreme.
2. Lagano nagnite i podignite okvir za brzu izmjenu.
3. Zapornu kuku okvira za brzu izmjenu zakrenite u otvor na opremi

Pozor: pomaknite zapornu ruicu do krajnjega graninika jer u suprotnom zapor nije potpun!
Hidraulini prikljuak
Hidraulina crijeva prikljuite utinom spojkom na prikljuke 3. strujnog kruga.

15

B57FC1 0000000004 HR 001

Primjena
1. Okvir kraka postavite vodoravno i otvorite do kraja lopatu.
2. licu postavite s otvorenom lopatom iznad podruja tla koje se iskopava (otvor lopate prema dolje).
3. Povucite parkirnu konicu traktora ili drite pritisnutom papuicu konice jer se u suprotnom zbog pokreta lopate traktor odvlai.
4. Kod priblino srednjeg broja okretaja motora traktora spustite licu to je vie mogue sve dok zubi lopate ne dodiruju tlo
koje se iskapa.
5. Izvucite cilindar lice tako da zubi prodiru
s otricom lopate u tlo.
Tijekom postupka pomicanja lopate prvo
nastaje sila koja prednji utovariva pritie prema gore. Ona prelazi u silu koja
vue prema naprijed i zavrava silom
koja prednji utovariva gura prema dolje.
B02Q

6. Nakon zavretka pomicanja lopate, podignite prednji utovariva.


Ako je lopata potpuno zakrenuta prema unutra, tada otvor lopate pokazuje prema gore i
teret ne ispada.
Ev. nakon podizanja lice jo jednom kratko aktivirajte cilindar lice za postizanje optimalnog transportnog poloaja lopate. Transportni poloaj moe se takoer promijeniti aktivacijom cilindra opreme na prednjem utovarivau.
7. Ponovno otpustite parkirnu konicu ili smanjite pritisak s papuice konice i odvezite lopatu
do istovarnog mjesta.
Pozor: vozite oprezno!
8. Ponovno aktivirajte cilindar lice ime se lopata zakree prema gore tako da teret moe
ispasti.

B57FC1 0000000004 HR 001

16

Savjeti i trikovi za uinkovit iskop


Naizmjeninom aktivacijom cilindra opreme (istresanje) i cilindra lice (izvlaenje) mogue
je kod rahlog tla postii veu dubinu kopanja lopate i njezinu viu napunjenost po radnom
postupku.
Ako otpor u podlozi, npr. zbog kamenja ili korijena, postane prevelik, cilindar lice prestaje
se pomicati jer je postigao svoju maksimalnu silu.
Za upanje ili trganje zapreke nemojte nikad iz ovog poloaja vui traktor nazad!
Tako se prekorauje opteretivost lice i vodi do nepopravljive tete.
Za pranjenje iskopanog tla iz lopate dalje od mjesta iskopa, potrebno je pomicati traktor
(za razliku od minibagera). Kako bi napor pri manevriranju bio nizak, preporuujemo donji
postupak.
Pri iskopu rupe odnosno kratkog jarka, mogue je teret odloiti izravno iza rupe, tj. napunjenom lopatom bez okretanja kotaa traktora vozite komad puta prema rupi, ispraznite lopatu i vratite se taj komad puta nazad.
Kod iskopa dueg jarka veinom je potrebno odloiti teret pored njega. Za to potpuno
okrenutim kotaima traktora vozite komad puta prema jarku (oprez ne ulazite unatrag), ispraznite lopatu i vratite se taj komad puta.
Paralelno voenje FC prednjih utovarivaa optimirano je za radove s daleko uvuenim cilindrima opreme. Kako se pri iskopu bagerom sa licom esto potpuno izvlae cilindri opreme, obvezno je potrebno da za podizanje bagera sa licom iz rupe ili jarka ne podignete
samo prednji utovariva nego da ponovno uvuete cilindar opreme (to takoer vodi do pokreta iskopa lopate). Paralelno voenje u protivnom okree pri podizanju prednjeg utovarivaa bager sa licom sve vie prema dolje tako da on u ekstremnom sluaju moe otetiti
poklopac motora traktora.

17

B57FC1 0000000004 HR 001

3.5

Klijeta za trupce FC

3.5.1

Opis
Klijeta za trupce sastoje se od okvira na kojem su klijeta za trupce privrena slobodno oscilirajui i rotirajui se preko zgloba. Pokret okretanja blokira se preklopnim prekidaem, tako da se moe odabrati smjer utovara
uzduno ili popreno od smjera vonje.
Smjer utovara moe se svaki put u nenatovarenom stanju namjestiti runo bez alata.
Za aktivaciju hidraulinog cilindra gornje
hvataljke s dvostrukim djelovanjem vilice potrebno je na traktoru odnosno prednjem utovarivau instalirati 3. strujni krug ili dodatni
upravljaki ureaj s dvostrukim djelovanjem.

B02R

Klijeta za trupce koriste se za sklanjanje i utovar drvenih trupaca maksimalne duine 2 metra
i maksimalne teine od 600 kg.
Zahvaljujui velikom zakretnom podruju utovarnih zubaca, mogu se pri istovaru zahvaati,
prevoziti i dozirati lagani dijelovi debla razliitih promjera izmeu 8 i 75 cm.

3.5.2

Prije prvog stavljanja u pogon


Klijeta za trupce su tvorniki montirana. Prije prvog stavljanja u pogon, potrebno je spojiti oscilirajui zglob klijeta za trupce s okvirom kraka i montirati opskrbne vodove.
Ugradnja osicilirajueg zgloba
Oscilirajui zglob ugradite pomou priloenih svornjaka kao to je to prikazano
na slici.

B02R

B57FC1 0000000004 HR 001

18

Ugradnja hidraulinih vodova

B02S

1. Uklonite dvije plastine kapice s hidraulikog cilindra.


2. Kao to je to na slici prikazano, upljim vijcima i brtvenim prstenovima spojite dva hidraulina crijeva s hidraulinim cilindrom.
3. Na drugom kraju crijev stavite spojne kolake.
Crijevo koje se nalazi u smjeru vonje s desne strane spaja se sa stranom klipa hidraulinog cilindra i na njega se stavlja crveni ep. Lijevo crijevo spaja se sa stranom klipnjae i
na njega se stavlja crni ep.
4. Crijeva s cijevnim obujmicama na oscilirajuem zglobu i s dvostrukom obujmicom fiksirajte
na krak kao to je to prikazano na slici.

Pripazite na to da su sve pokreti oscilacije klijeta za trupce mogui bez da se crijeva rasteu,
sabijaju, savijaju, prignjee ili previe zakrenu!
5. Poveite crijeva kabelskim vezicama.

19

B57FC1 0000000004 HR 001

3.5.3

Stavljanje u pogon
Utovarni zupci klijeta za trupce ne smiju biti svinuti!
Za besprijekoran rad, potrebno je zamijeniti ili ispraviti svinute zupce.
Ugradnja podizne ruice prednjeg utovarivaa
Zato takoer obratite pozornost na upute za uporabu prednjeg utovarivaa!
1. Okvirom za brzu izmjenu zahvatite ispod ploa opreme.
2. Lagano nagnite i podignite okvir za brzu izmjenu.
3. Zapornu kuku okvira za brzu izmjenu zakrenite u otvor na opremi

Pozor: pomaknite zapornu ruicu do krajnjega graninika jer u suprotnom zapor nije potpun!
Hidraulini prikljuak
Hidraulina crijeva prikljuite utinom spojkom na prikljuke 3. strujnog kruga.
Primjena
1. Okvir kraka postavite vodoravno i otvorite do kraja utovarne zupce.
2. Klijeta za trupce poloite s otvorenim utovarnim zupcima iznad tereta koji se zahvaa.
3. Kod priblino srednjeg broja okretaja motora traktora spustite klijeta za trupce tako da
utovarni zupci obujme teret. Utovarne zupce zatvorite to je vie mogue.
Pripazite na to da se utovarni zupci klijeta za trupce mogu dublje zakrenuti ispod tereta
bez da pritom otete podlogu ili prodru u nju.
Prema potrebi podignite ili nagnite opremu prije potpunog zatvaranja utovarnih zubaca.
4. Nakon podizanja tereta prednjim utovarivaem, ponovno zatvorite odnosno naknadno stisnite utovarne zupce klijeta za trupce kako biste labav teret sigurno stegnuli prije njegova
odvoenja.
Pozor: vozite oprezno!

B57FC1 0000000004 HR 001

20

Promjena smjera utovara

OPOMENA!
Opasnost od ozljeda!
Prednji utovariva ili oprema mogu se neoekivano spustiti!
Nikad se ne zadravajte ispod prednjeg utovarivaa ili opreme!
Ne stavljajte noge ispod alata!
1. Nenatovarena klijeta za trupce spustite
nekoliko centimetara na podlogu.
2. Na upravljakoj ruki stavite osiguranje
za vonju cestom i iskljuite motor.
3. Okrenite klijeta za trupce
a) Uklonite sva etiri preklopna prekidaa.
b) Klijeta za trupce okrenite za 90 stupnjeva tako da su rupe gornje ploe
iznad rupa donje ploe.
c) Ponovno blokiranje preklopnim prekidaima.

B02U

Pripazite na to da su sve pokreti oscilacije klijeta za trupce mogui bez da se crijeva rasteu,
sabijaju, savijaju, prignjee ili previe zakrenu!
Prema potrebi ispravite instalaciju crijeva!

21

B57FC1 0000000004 HR 001

Servisiranje

Nestruni popravci mogu prouzroiti sigurnosne rizike. Stoga servisiranje smije obavljati samo
dovoljno osposobljeno osoblje!
Stol preporuuje da struna radionica obavi servisiranje.

4.1

Redovito odravanje

4.1.1

Plan podmazivanja i odravanja


Interval
[Radni sati]

Poloaj odravanja

Aktivnost

Vijane spojeve

provjerite i, prema potrebi, dodatno ih pritegnete

100 h

Mjesta s leajevima

Podmazivanje (pogledajte 4.1.2)

10 h

Hidraulina crijeva

Vizualna provjera, prema potrebi zamjena 100 h


u strunoj radionici
Zamjena u strunoj radionici

4 godine*

* pogledajte napomenu pod 4.2

4.1.2

Mjesta podmazivanja

B02V

Crveni krugovi i strelice na slikama oznaavaju mjesta podmazivanja na pojedinanoj opremi.


Preom za mast podmazujte mjesta leaja na nazuvicama za podmazivanje svakih 10 radnih sati.
Maziva: Vienamjenska mast DIN 51502 K2K, ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, ili usporediva

B57FC1 0000000004 HR 001

22

4.2

Hidraulini vodovi
Prema normi DIN 20066 hidraulina crijeva treba maksimalno 2 godine skladititi te koristiti
maksimalno 6 godina od datuma proizvodnje. Rezultat toga je uporaba u trajanju od minimalno 4 godine pri normalnom optereenju.
Hidraulina crijeva oznaena su s 2 datuma.
Na materijalu crijeva, npr. 1Q15 za proizvodnju crijeva u 1. tromjeseju 2015.;
na armaturi, npr. 0415 ili 04/15 za proizvodnju crijeva u travnju 2015.

23

Ne koristite hidraulina crijeva starija od 6 godina!


Ne koristite hidraulina crijeva iji je materijal stariji od 10 godina!
Skratite interval zamjene ako su crijeva prijevremeno istroena!
Zamijenite crijeva ako proputaju ili su popucala!

B57FC1 0000000004 HR 001

4.3

Zatezni momenti vijaka


Pripazite na istou navoja!
Navedeni zatezni momenti vrijede za iste, suhe vijke i navoje koji ne sadravaju mast!
Zatezni momenti vijaka
Razred vrstoe
Navoji

8.8

10.9

Nm

lb-ft

Nm

lb-ft

M8

23

17

33

24

M8x1

25

18

35

26

M10

46

34

65

48

M10x1,25

49

36

69

51

M12

80

59

110

81

M12x1,5

84

62

118

87

M12x1,25

88

65

123

91

M14

130

96

180

133

M14x1,5

138

102

190

140

M16

190

140

270

199

M16x1,5

210

155

290

214

M18

270

199

380

280

M18x2

280

206

400

295

M18x1,5

300

221

420

310

M20

380

280

530

391

M20x2

400

295

560

413

M20x1,5

420

310

590

435

M22

510

376

720

531

M22x2

540

398

750

553

M22x1,5

560

413

790

582

M24

630

464

890

656

M24x2

680

501

950

700

M27

930

686

1310

966

M27x2

995

733

1400

1032

M30

1260

929

1770

1305

M30x2

1370

1010

1930

1423

5/8 UNC (normalno)

175

129

245

180

5/8 UNF (fino)

200

147

280

206

3/4 UNC (normalno)

380

280

530

391

3/4" UNF (fino)

420

310

590

435

B57FC1 0000000004 HR 001

24

Dodatak

5.1

Zbrinjavanje
Oprema prednjeg utovarivaa uglavnom se sastoji od elinih komponenti i hidraulinih komponenti koje mogu sadravati gumu i plastiku.
Zbrinjavanje opreme prednjeg utovarivaa i njegovih komponenti treba prepustiti specijaliziranom obrtu!
To osobito vrijedi za hidrauline komponente koje jo uvijek sadre ostatke ulja ime mogu
prouzroiti teke ekoloke tete.
Pri zbrinjavanju hidraulinog ulja obratite pozornost na upute za uporabu i na vaee nacionalne odredbe o zatiti okolia!

5.2

Oznaavanje

1
3

7
B02W

Ureaji su oznaeni oznanom ploicom.


Podaci na oznanoj ploici:

25

Tip (naziv ureaja)

Identifikacijski broj

Teina

Godina proizvodnje

Doputeni hidraulini tlak (ne kod svih ureaja)

Serijski broj

Zemlja proizvodnje, npr.


Germany: Savezna Republika Njemake
ROK: Republika Koreja
IE: Irska
PL: Poljska

B57FC1 0000000004 HR 001

5.3

Izjava o sukladnosti
Ovim se daje sadraj izjave o sukladnosti prema Direktivi 2006/42/EZ, Dodatak I, odjeljak
1.7.4.2 c):
Izjava o sukladnosti
prema Direktivi 2006/42/EZ, Dodatak II A.
Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse. 21
38268 Lengede, Njemaka
ovim izjavljuje da oprema prednjih utovarivaa tipova
zahvatna vilica FC, identifikacijski broj 3508220,
utovarna lopata FC, identifikacijski broj 3535300
utovarna lopata s hvataljkama FC, identifikacijski broj 3535320,
gornja hvataljka FC, identifikacijski broj 3520780,
klijeta za trupce FC, identifikacijski broj 3556810,
lica FC, identifikacijski broj 3557480
(raspon serijskih brojeva 5400000 do 5999999)
ispunjava sve odgovarajue odredbe EU direktive.
Primijenjena EU direktiva:
2006/42/EZ

Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijea Europe od 17. svibnja


2006. o strojevima i izmjene i dopune Direktive 95/16/EZ (revidirana inaica)

Primijenjene harmonizirane norme:


DIN EN ISO 12100:2011-03
Sigurnost strojeva Opa naela za projektiranje ProDIN EN ISO 12100 Ber 1:2013-08 cjena i smanjivanje rizika (ISO 12100:2010); njemaka
inaica EN ISO 12100:2010
DIN EN ISO 4254-1:2013-10

Poljoprivredni strojevi Prednji utovarivai 1. dio: Opi


zahtjevi (ISO 4254-1:2013); njemaka inaica EN ISO
4254-1:2013

DIN EN ISO 4413:2011-04

Hidrauliki pogon Osnovna uloga i sigurnosni zahtjevi


za sustave i njihove dijelove (ISO 4413:2010); njemaka
inaica EN ISO 4413:2010

Ovlatena osoba za izradu tehnike dokumentacije je voditelj Odjela za razvoj tvrtke STOLL
GmbH, adresa je gore navedena.
Lengede, xx. xx. 2015.
p. o. Karsten Kraft

Guido Marenbach

Voditelj Odjela za razvoj

Direktor

B57FC1 0000000004 HR 001

26

Adresa trgovca

Ovdje nalijepite ili zapiite serijski broj

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

STOLL na internetu:

Postfach 1181, 38266 Lengede

www.stoll-germany.com

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede

www.facebook.com\STOLLFrontloader

Telefon:

+49 (0) 53 44/20 0

www.youtube.com\STOLLFrontloader

Faks:

+49 (0) 53 44/20 182

E-pota:

info@stoll-germany.com
3644040

B57FC1 0000000004 HR 001