You are on page 1of 1

TRIDESET I PET ZAZIVA PRESVETOM

SRCU ISUSOVU
Klanjam ti se, Srce moga ISUSA, spasi me!
Klanjam ti se, Srce moga STVORITELJA, usavri me!
Klanjam ti se, Srce moga SPASITELJA, oslobodi me!
Klanjam ti se, Srce moga SUDCA, oprosti mi!
Klanjam ti se, Srce moga OCA, vodi me!
Klanjam ti se, Srce moga ZARUNIKA, ljubi me!
Klanjam ti se, Srce moga UITELJA, poui me!
Klanjam ti se, Srce moga KRALJA, okruni me!
Klanjam ti se, Srce moga DOBROINITELJA, obogati me!
Klanjam ti se, Srce moga PASTIRA, uvaj me!
Klanjam ti se, Srce moga PRIJATELJA, pomiluj me!
Klanjam ti se, Srce moga DJETETA ISUSA, zagrli me!
Klanjam ti se, Srce ISUSA UMIRUEG NA KRIU, otkupi me!
Klanjam ti se, Srce Sveto, U SVIM TVOJIM STANJIMA, daj mi se!
Klanjam ti se, Srce MOGA BRATA, prebivaj sa mnom!
Klanjam ti se, Srce neusporedive DOBROTE, oprosti mi!
Klanjam ti se, Srce VELIANSTVENO, svijetli u meni!
Klanjam ti se, Srce PRELJUBLJENO, zapali me!
Klanjam ti se, Srce PUNO LJUBAVI, djeluj u meni!
Klanjam ti se, Srce MILOSRDNO, odazovi se za me!
Klanjam ti se, Srce PREPONIZNO, odmori se u meni!
Klanjam ti se, Srce PRESTRPLJIVO, podnesi bijedu moju!
Klanjam ti se, Srce PREVJERNO, brini se o meni!
Klanjam ti se, Srce DIVNO, PUNO DOSTOJANSTVA, blagoslovi me!
Klanjam ti se, Srce SPOKOJNO, mir mi podaj!
Klanjam ti se, Srce ZUENO i PRELIJEPO, milinom ispuni me!
Klanjam ti se, Srce SLAVNO i SAVRENO, oplemeni me!
Klanjam ti se, Srce SVETO, MELEMU DRAGOCJENI, ozdravi me!
Klanjam ti se, Srce PRESVETO i PREVRIJEDNO, preobrazi me!
Klanjam ti se, Srce Isusovo, UTJEHO OZALOENIH, utjesi me!
Klanjam ti se, Srce Isusovo, SAVRENI UZORE, prosvijetli me!
Klanjam ti se, Srce BLAGOSLOVLJENO, KOJE OD ZLA LIJEI, oslobodi me!
Klanjam ti se, Srce LJUBLJENO, PLAMENO OGNJITE, rastopi srce moje!
Klanjam ti se, Srce BOANSKO, IZVORE SVAKOG BLAENSTVA, osnai me!
Klanjam ti se, Srce VJENOG BLAGOSLOVA, k Sebi zovi me
Vatro ljubavi Srca Isusovog, daj da Te ljubim vjeno. Amen!