You are on page 1of 2

Ostani sa mnom, Gospodine

Ostani sa mnom, Gospodine, jer mi je potrebna Tvoja prisutnost


da Te ne bih zaboravio. Ti zna kako mi je lako napustiti Te.
Ostani sa mnom, Gospodine, zato to sam slab i trebam Tvoju
snagu da ne padam tako esto.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moj ivot, put i istina i bez
Tebe gubim svoj ar.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moje svjetlo i bez Tebe
sam u tami.
Ostani sa mnom, Gospodine, da mi pokae svoju volju.
Ostani sa mnom, Gospodine, da ujem Tvoj glas i slijedim Te.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer Te elim mnogo voljeti i biti
uvijek u Tvojoj blizini.
Ostani sa mnom, Gospodine, ako eli da Ti budem vjeran.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer iako je moja dua siromana,
elim da za Tebe bude mjesto utjehe, utoite Ljubavi.
Ostani sa mnom, Isuse, jer kasno je i dan se provodi kraju, a
ivot prolazi smrt, sud i vjenost pribliavaju se. Potrebno mi je
jo snage da ne posustanem na putu i zato Te trebam. Kasno je i
smrt je sve blia. Plaim se tame, iskuenja, suhoa, kria, alosti.
O, kako te trebam, moj Isuse, u ovoj noi progonstva!
Ostani sa mnom, Isuse, u ivotu i svim opasnostima, trebam Te.
Dopusti da Te prepoznam poput Tvojih uenika u lomljenju kruha,
tako da Euharistija bude svjetlo koje razgoni mrak, snaga koja me
jaa, jedina radost moga srca.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer u asu svoje smrti elim ostati
sjedinjen s Tobom, ako ne po priesti, tada barem po milosti i
ljubavi.
Ostani sa mnom, Isuse, ne traim boansku utjehu jer je ne
zasluujem, ve Tvoju prisutnost, o da, to Te molim!
Ostani sa mnom, Gospodine, jer samo Tebe traim. Tvoju ljubav,
Tvoju milost, Tvoje srce, Tvoj Duh, jer Te volim i ne traim drugu
nagradu osim da te volim sve vie i vie.
U vrstoj ljubavi voljet u Te svim svojim srcem dok sam na
zemlji i nastavit u Te voljeti savreno u vjenosti. Amen
Ostani sa mnom, Gospodine
Isuse moj, ne zaboravi me
Isuse moj, ne zaboravi me
kad ja budem zaboravio tebe.
Ne naputaj me, Gospodine,
kad ja budem napustio tebe.
Ne udaljuj se od mene,
kad se ja budem udaljio od tebe.
Zovi me kada ti budem bjeao,
Privuci me ako ti se budem suprotstavljao.
Podigni me kad budem pao.
Gospodine, Isuse moj,
daruj mi budno srce da me nijedna isprazna misao ne odvrati od
tebe,
pravino srce koje nijedna zla nakana ne moe zavesti,
vrsto srce da se hrabro moe suprotstavljati svakoj protivtini,
slobodno srce da ga nijedna nemirna strast ne moe nadvladati.
Podaj mi, molim te, Gospodine
volju koja te trai,
mudrost koja te pronalazi,
ivot koji ti se svia
i pouzdanje da u te na koncu imati.
Isuse moj, ne zaboravi me

Gospodine, uini me oruem svoga mira.


Gdje je mrnja, da donosim ljubav.
Gdje je nepravda, da donosim pratanje.
Gdje je razdor, da donosim slogu.
Gdje je sumnja, da donosim vjeru.
Gdje je zabluda, da donosim istinu.
Gdje je oaj, da donosim nadu.
Gdje je alost, da budem radost.
Gdje je tama, da budem svjetlo.
(Pripisuje se sv. Franji Asikom)