You are on page 1of 1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tipovi raslojavanja jezika,


ta podrazumijevamo pod govornom kulturom,
govornicki stilovi nabrojat,
Aristotel vjetine dobroga govora po njemu,
sta je intenpretativni i kreativni diskurz,
4 principa za oslobadjanje treme,
koji su djelovi pasusa,
kompozicija referata,
zaokruziti ono potovana, i ako se musak osoba oslovljava prezimenom mozemo koristiti oba

ona ancina tj. odg na to pitanje je pod c,


10. sta je podrazumjevamo pod jezgrovitoscu govora,
11. govorna uloga i
12. situacija sta su,
13. sta je kultura sluanja i
14. konvencjonalni govor.....