Sie sind auf Seite 1von 4

2016.12.13.

Alkotmnyjogi panasz az nll zlogjog bevezetse ellen!

Neknk nem kell az nll zlogjog!


Ezt az alkotmnyjogi panaszt 2017. mrcius 30-ig lehet benyjtani az Alkotmnybrsghoz.
Az Orszggyls, a devizahiteles trvnyek utn, ismtelten talaktotta a mr rvnyben lv klcsnszerzdsek
tartalmt. Az Orszggyls bevezette az n. nll zlogjog intzmnyt, ami lehetv teszi a bankoknak, hogy
nknyesen adjk-vegyk a zlogjogokat. A zlogjogok adsvtele azzal a veszllyel jr, hogy egy ads egy
szerzds alapjn kt pnzintzettel kerlhet szembe.
A hatalmi elit nknyes lpseivel szemben jelenleg csak az Emberi Jogok Eurpai Brsga tud vdelmet
nyjtani. Az eurpai jogllami hagyomnyok szerint ugyanis a parlament nem avatkozhat bele magnjogi
szerzdsekbe.
Annak rdekben, hogy az Emberi Jogok Eurpai Brsga foglalkozzon az n hitelvel, nnek els lpsben a
magyar Alkotmnybrsghoz kell fordulnia jogorvoslatrt. A magyar Alkotmnybrsg az n beadvnyt minden
bizonnyal el fogja utastani. Azonban az elutast hatrozatot majd mellkelni kell az Emberi Jogok Eurpai
Brsgnak cmzett beadvnyhoz.
Emiatt, ha vdekezni akar az ellen, hogy az Orszggyls nknyesen talaktsa az n hitelszerzdst is, akkor
nyjtson be alkotmnyjogi panaszt az Alkotmnybrsghoz, amiben tiltakozik az nll zlogjog bevezetse ellen.
Ebben a dokumentumban egy alkotmnyjogi panasz mintjt tallja. Ezt a mintt brki felhasznlhatja, aki 2016.
oktber 1. napja eltt kttt deviza vagy forint hitelszerzdst. Ezt a mintt azok is benyjthatjk, akik mr
adtak be korbban alkotmnyjogi panaszt az alkotmnybrsghoz.
Az alkotmnyjogi panasz benyjtsa eltt (1) nyomtassa ki a beadvny mintjt; (2) rja r nevt s lakcmt az
els oldalra, majd (3) rja al a beadvnyt a negyedik oldal aljn (ezeknek a helye srgval ki van emelve). A
beadvnyhoz csatolja a klcsnszerzdse msolatt. A beadvnyt s annak mellklett ajnlott levlben kldje el
az Alkotmnybrsghoz, s rizze meg a feladvevnyt! Az alkotmnyjogi panasz illetkmentes.
Kvesse figyelemmel, az alkotmnyjogi panasszal kapcsolatos esemnyeket a www.pitee.org weboldalon!
PITEE
www.pitee.org

Alkotmnyjogi Panasz az nll zlogjog ellen!


Egy jogllamban a parlament nem mdosthat magnjogi szerzdseket!

2017.03.30-ig

Alkotmnybrsg
1015 Budapest
Donti u. 35-45.

Tisztelt Alkotmnybrsg!
Alulrott
Nv:

__________________________________________

Cm:

__________________________________________

az Alkotmnybrsgrl szl 2011. vi CLI. trvny 26. (2) bekezdse alapjn az albbi
alkotmnyjogi panasz indtvnyt
terjesztem el:
Krem a tisztelt Alkotmnybrsgot, hogy llaptsa meg a Polgri Trvnyknyvrl szl 2013. vi V. trvny mdostsrl szl 2016. vi
LXXVII. trvny 28-29. -ainak alaptrvny-ellenessgt, s semmistse meg azokat, mivel srtik az Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bekezdst.
Krelmem indokolsaknt az albbiakat adom el:
1.

A megsemmisteni krt jogszablyi rendelkezsek megnevezse:


A Polgri Trvnyknyvrl szl 2013. vi V. trvny mdostsrl szl 2016. vi LXXVII. trvny (a tovbbiakban nknyesZlogjog-Trvny) albbi rendelkezsei: 28-29.
A hatrid-szmtshoz szksges adatok kzlse: Az nknyes-Zlogjog-Trvny 25. (2) bek. szerint a 28-29. -ai 2016. oktber
1-jn lptek hatlyba. Az alkotmnyjogi panaszt az alaptrvny-ellenes jogszably hatlybalpstl szmtott szznyolcvan napon
bell lehet rsban benyjtani (Abtv. 1 30. (1) bek.). Az alkotmnyjogi panasz benyjtsra nyitva ll hatrid mg nem telt le. Ez a
hatrid majd 2017. mrcius 30. napjn fog lejrni.

2.

Az Alaptrvnyben biztostott jogok megnevezse:

3.

Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bek.

A kzvetlen rintettsg kifejtse (az eljrs megindtsnak indokai, az Alaptrvnyben biztostott jog srelmnek
lnyege):
Abtv. 26. (2) bek. szerint az Alkotmnybrsg eljrsa akkor kezdemnyezhet az Alaptrvny 24. cikk (2) bekezds c) pontja
alapjn, ha a) az alaptrvny-ellenes jogszably rendelkezsnek hatlyosulsa folytn kzvetlenl, bri dnts nlkl kvetkezett be
a jogsrelem, s b) nincs a jogsrelem orvoslsra szolgl jogorvoslati eljrs.
Az nknyes-Zlogjog-Trvny 29. -nak a hatlya kiterjed a panaszos ltal megkttt klcsnszerzdsre; mert a panaszos
klcsnszerzdst 2016. oktber 1. napjt megelzen kttte (l. 1. sz mellklet) (nknyes-Zlogjog-Trvny 28. (2) bek.).
Az nknyes-Zlogjog-Trvny tmadott rendelkezsei hatlyosulsuk folytn - kzvetlenl, bri dnts nlkl okoznak jogsrelmet
a panaszosnak, mert kzvetlenl beavatkoznak a panaszos polgri jogi jogviszonyba, s megvltoztatjk annak tartalmt. A
panaszosnak nincs lehetsge az nknyes-Zlogjog-Trvny hatlyosulsa folytn bekvetkezett jogsrelem orvoslsra jogorvoslati
eljrst kezdemnyezni. Ugyanis nincs olyan jogorvoslati eljrs, amivel a panaszos egy trvny ellen tudna fellpni. Az Abtv. 26.
(2) bek. kt felttele egytt teljeslt.

4.

nknyes-Zlogjog-Trvny 28-29. -ai alaptrvny-ellenesek

4.1.

A vitatott rendelkezsek tartalma:


A 28. (2) bekezdse megengedi, hogy a panaszos klcsnszerzdse (jelzlogszerzdse) ltal alaptott jelzlogjog tartalma
mdosuljon. A 29. meghatrozza azokat a szablyokat, amelyek alapjn a panaszost terhel jelzlogjogjog tartalma mdosul.

4.2.

A trvny ltali szerzdsmdosts felttelei


Az nknyes-Zlogjog-Trvny 29. -a mdostja az nknyes-Zlogjog-Trvny 28. (2) bekezdsnek hatlya al es
szerzdsekbl ered jogviszonyok tartalmt. Ezek a mdostsok egyrtelm beavatkozst jelentenek a panaszos szerzdsi
szabadsgba. Az nknyes-Zlogjog-Trvny jogot alapt a pnzgyi intzmnyeknek arra, hogy egyoldal nyilatkozatukkal
megvltoztassk a megkttt szerzdsek tartalmt. Ez az eljrs szges ellenttben ll a szerzdsi szabadsg elvvel. A megkttt
szerzdsekbl szrmaz jogok s ktelezettsgek, jogalkoti aktussal trtn mdostsa egyrtelmen beavatkozst jelent a

2011. vi CLI. trvny az Alkotmnybrsgrl;

1/2

Alkotmnyjogi Panasz az nll zlogjog ellen!


Egy jogllamban a parlament nem mdosthat magnjogi szerzdseket!

2017.03.30-ig

szerzdsi szabadsgba. Ez az intervenci egy demokratikus jogllamban - ahol a hatalmi gak szt vannak vlasztva - minden
esetben alaptrvny-ellenes.
Az Alkotmnybrsg elkpzelse a trvnyalkoti beavatkozsrl
A kivteles jogalkoti intervenci alkotmnyossgi feltteleit az Alkotmnybrsg kvetkezetes gyakorlata fejlesztette ki a tarts
jogviszonyok jogszablyi talakthatsga cljbl (8/2014, 33/2015). Az Alkotmnybrk ltal kitallt elkpzels szerint a jogalkot
akkor jogosult a fennll s tarts szerzdsi jogviszonyokat mdostani, ha a szerzdsktst kveten bellott valamely krlmny
folytn a szerzds vltozatlan tartalommal trtn fenntartsa valamelyik fl lnyeges jogos rdekt srti, a krlmnyvltozs nem
volt sszeren elrelthat, tovbb, ha az tlmegy a normlis vltozs kockzatn.
Az nknyes-Zlogjog-Trvny esetben ezek a felttelek nem llnak fent. Az nknyes-Zlogjog-Trvny esetben ugyanis nincs
olyan krlmny, amelyik a szerzds vltozatlan tartalommal trtn fenntartsa valamelyik fl lnyeges jogos rdekt srten. Az a
krlmny, hogy a parlament bevezette az nll jelzlogjog intzmnyt, nem okoz rdeksrelmet sem a panaszos sem pedig az
rintett pnzgyi intzmnyek szmra.
4.3.

Az Alkotmnybrsg 3048/2015. (III. 2.) szm vgzse


Ez a beadvny megfelel az Alkotmnybrsg 3048/2015. (III. 2.) szm vgzsben megfogalmazott tartalmi kvetelmnyeknek.
- konkrtan mely tmadott norma: nknyes-Zlogjog-Trvny 28-29. -ai
- mely alaptrvnyi rendelkezssel ellenttes: Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bek.
- a vlt alapjogi srelem miben ll: Az Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bek. szerint polgri jogi jogokat s ktelezettsgeket csak
brsgok llapthatnak meg. Ennek megfelelen a parlament nem hozhat olyan trvnyeket, amelyek polgri jogi jogokat s
ktelezettsgeket szablyoznak.

5.

Annak bemutatsa, hogy az indtvnyoz a jogorvoslati lehetsgeit kimertette, vagy jogorvoslati lehetsg nincs
szmra biztostva:
A panaszosnak nincs lehetsge brsgi jogorvoslattal lni az Orszggyls ltal meghozott trvnyekkel szemben.

6.

Nyilatkozat arrl, hogy az gyben van-e folyamatban fellvizsglati eljrs a Kria eltt, illetve arrl, hogy
kezdemnyeztek-e perjtst (jogorvoslat a trvnyessg rdekben) az gyben:
nem.

7.

Az Alkotmnybrsgrl szl 2011. vi CLI. trvny 52. (5) bekezdsre s 57. (1a) bekezdsre, valamint az
Alkotmnybrsg gyrendjrl szl 1001/2013 (II. 27.) T. hatrozat 36. (2) bekezdsre tekintettel az albbi
jognyilatkozatot teszem:
A szemlyes adataim nyilvnossgra hozatalhoz nem jrulok hozz.

Az alkotmnyjogi panasz benyjtshoz jogi kpviselet nem szksges. Az Alkotmnybrsg eltti eljrs illetkmentes (Abtv. 54. ).
Amennyiben az Alkotmnybrsg gy tartan, hogy ez a beadvny nem tartalmaz alkotmnyjogi rvekkel altmasztott kell indoklst, akkor
krem, vegyk figyelembe a Velencei Bizottsg azon szrevtelt, miszerint az Alkotmnybrsghoz forduls jogt korltozza az, ha egy
alkotmnyjogi panasz benyjtsa csak akkor lehetsges, ha a panaszos alkotmnytani felkszltsggel rendelkezik.
Kelt: 2016. december 13.

____________________________
Alrs
1. sz. mellklet: klcsnszerzds

2/2

2016.12.13.

Krjk, tmogassa az egyesletnk munkjt, ha gy rzi,


hogy a mellkelt dokumentummal hasznos segtsget nyjtunk nnek!
A Pnzgyi Ismeretterjeszt s rdek-kpviseleti Egyeslet 2008-ban alakult. Clunk,
hogy a devizahitelesek helyzete jogllami elveknek megfelelen legyen megoldva. A
jogllami megolds elengedhetetlen felttele az, hogy az rolyamkockzatbl ered
kltsgeket a bankok viseljk.
2013. jlius 4. napjn az ltalunk kpviselt gyben llaptotta meg a Kria egy devizahitelszerzds semmissgt (Kpmutats azt lltani, hogy a fogyasztk rdeke a
deviza-alap hitelszerzdsek rvnybentartsa, www.pitee.org);
2014. pirlis 17. napjn az ltalunk indtott kzrdek keresetben llaptotta meg a
Fvrosi Trvnyszk az OTP Bank egyoldal szerzdsmdostst lehetv tev
szerzdsi felttelnek a tisztessgtelensgt (Az OTP szerzdsi felttele
tisztessgtelen!, www.pitee.org);
2015. janur 5. napjn a mi krsnkre kezdte el vizsglni az Eurpai Bizottsg a
devizahiteles trvnyek jogszersgt (A devizahitelesek gye foglalkoztatja az
eurpai demokratikus intzmnyeket, www.pitee.org);
2015. prilis 1. napjn a mi krsnkre kezdte el vizsglni az Emberi Jogok Eurpai
Brsga a devizahiteles trvnyek jogszersgt (Ki viseli a devizakockzatot?,
www.pitee.org).
Devizahiteles jogvd-tevkenysgnket kizrlag tagdjakbl s adomnyokbl
finanszrozzuk.
Tmogats javasolt sszege:

10.000,- Ft.

Megjegyzs rovat:
Bankszmlaszmunk:

Adomny
1160 0006 - 0000 0000 - 4055 6309

Szmlatulajdonos:

Pnzgyi Ismeretterjeszt s
rdek-kpviseleti Egyeslet

Szmlavezet bank:

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Minden adomnyrl kldnk bizonylatot.


Tmogatst elre is ksznjk!