Sie sind auf Seite 1von 159

Ersatzteilliste

Parts list
Grubber
Culitvators

Rubin 9/600 KA

Art.-Nr. 175 1773


07.05

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Strae 5,D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen
Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220
eMail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

Rubin 9/600 KA

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

549 8849
549 8858
550 8519
550 8520
550 8872
550 8873
550 8874
550 8884
550 8885
612 8080
612 8081
647 2520
647 2521
647 7483
650 8519
650 8524
650 8525
650 8559
650 8610
650 8615

Rad 5/94/140 D14


Rad 5/94/140 D14
Bremsachse
Laufachse
Rad 8/221/275
Rad 8/221/275
Rad 8/221/275
Rad 8/221/275
Rad 8/221/275
Kombikonsole
Kombikonsole
Sttzrad mit Halm
Sttzrad mit Halm
Radkonsole
Bremsachse
Bremsachse
Laufachse
Fahrwerk
Fahrwerk Kombi.
Fahrwerk Kombi.

Wheel 5/94/140 D14


Wheel 5/94/140 D14
Braking axle
Running axle
Wheel 8/221/575
Wheel 8/221/575
Wheel 8/221/575
Wheel 8/221/575
Wheel 8/221/575
Leg bracket
Leg bracket
Depth wheel
Depth wheel
Wheel bracket
Braking axle
Braking axle
Running axle
Trailer
Trailer
Trailer

10.0/80-12 8PR ET-25


195R15 D650x198 4PR ET-0
GS12008 55.72.448.000
GS7008 55.67.001.014
550/60-22.5 12PR/RE (560)
550/60-22.5 12PR/LI (560)
12,5/80-18 12PR AW
Alliance 700/50-22,5 12PR ET0
Alliance 700/50-22,5 12PR ET0
Rubin 90x90 70x30 RE
Rubin 90x90 70x30 LI
10.0/80-12 70x30
195 R15 70x30
70x30 Rubin
150x150 M30x240
120x12,5x2530 M30x200 ADR
GS7008 M30x240
Rubin 9/400-600 KA
Rubin B
Rubin B

6
7
8 .. 9
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 .. 25
26 .. 27
28

2
2
2
2

573 5082
612 8134
673 6032
673 6163

Kabelbaum
Zugstrebe
Joystickbox
Verlngerung

Cable form
Diagonal tie
Joystickbox
Extension

ELFG104-XXXX 10m
40x10x1662 Rubin 9/600
JB-1
8m-10 Solitronic

29
30
31
32

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

612 8089
612 8090
612 8091
612 8092
612 8093
612 8100
612 8101
612 8102
612 8103
612 8104
612 8109
612 8110
612 8111
612 8112
612 8113

Halmtasche
Halmtasche
Halmtasche
Halmtasche
Halmtasche
Hohlscheibenelement
Hohlscheibenelement
Hohlscheibenelement
Hohlscheibenelement
Hohlscheibenelement
Halmtasche
Halmtasche
Halmtasche
Halm mit Lagerung
Halm mit Lagerung

Stalk bracket
Stalk bracket
Stalk bracket
Stalk bracket
Stalk bracket
Hollow disc unit
Hollow disc unit
Hollow disc unit
Hollow disc unit
Hollow disc unit
Stalk bracket
Stalk bracket
Stalk bracket
Tine with bearing
Tine with bearing

Rubin 90x90-B SW41


Rubin 90x90-B VO
Rubin 90x90-B HI
Rubin 90x110-B VO
Rubin 90x110-B HI
D620x6 Rubin RE 90x90
D620x6 Rubin LI 90x90
D620x6 Rubin RE 90x110
D620x6 Rubin LI 90x110
D620x6 Rubin RE 90x90-30
Rubin 90x90-A SW41
Rubin 90x90-A
Rubin 90x110-A
RE 60x25 D130 6xD12 Rubin 9
LI 60x25 D130 6xD12 Rubin 9

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Abmessung

Seite

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

Rubin 9/600 KA

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

3
3

657 9200
657 9302

Hohlscheibe, gezackt
Begrenzungsscheibe

Hollow disc
Outer disc

D620x6 Rubin
D500 Rubin 9

48
49

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

612 8120
612 8122
612 8210
612 8226
612 8266
612 8268
617 8148
629 7121
640 5235
640 5237
640 5247

Trger mit Tiefeneinstellung


Trger mit Waagebalken
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Trger mit Waagebalken
Verriegelung hydraulisch
Abstellsttze zur Deichsel
Gerteturm
Gerteturm
Gerteturm

Carrier
Carrier
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Carrier
Hydraulic locking device
Stand
Headstock
Headstock
Headstock

100x20 Rubin
Rubin 9/600 K
Rubin 9/600-K
Rubin 9/600-K-A
Rubin 9/600-K B
Rubin 9/600 K B
Rubin 9/400K-600K B
70x22/110x110x600
Rubin 9 KA -28.02.2003
Rubin 9 KA-A -01.03.2003
Rubin 9 KA B

50
51
52 .. 53
54 .. 55
56
57
58
59
60
61
62

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

617 8188
622 0184
622 6345
622 6602
622 6608
622 6609
622 6628
622 6629
622 6688
622 6689
622 6706
622 6707
622 6739
622 6744
622 6752
622 6760
622 6766
622 6810
622 6811
622 6820
622 6821
622 6858
622 6859
622 6873

Adapter
Halter zur Gummiringwalze
Zahnpackerwalze
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Doppelwalze Rohr-Flachstab
Doppelwalze Rohr-Flachstab
Doppelwalze Rohr-Rohr
Doppelwalze Rohr-Rohr
Trapezpackerwalze
Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.
Trapezpackerwalze
Trapezpackerwalze
Trapezscheibenwalze
Messerwalze
Messerwalze
Messerwalze lange Messer
Messerwalze lange Messer
Doppelwalze Rohr-Rohr
Doppelwalze Rohr-Rohr
Gummiringwalze

Adapter-inner thread
Holder
Packer roller
Tube bar roller
Tube bar roller
Tube bar roller
Tube bar roller
Tube bar roller
Double roller
Double roller
Double roller
Double roller
Trapeze packer roller
Packer roller, short scraper
Trapeze packer roller
Trapeze packer roller
Trapeze disc roller
Knife roller
Knife roller
Knife roller
Knife roller
Double roller
Double roller
Rubber ring roller

ZPW-SM9/600-K RE+LI
GRW-GR D590-90
ZPW D500-3,0m
D400-300 SM9 K
D540-300 RE SM9
D540-300 LI SM9
D600-300 SM9-K RE
D600-300 SM9-K LI
D400-300 RE SM9K
D400-300 LI SM9K
D400-300 RE SM9K
D400-300 LI SM9K
TPW D500-300-24R-125
ZPW D500-3,0m
TPW D500-300-20R150
TPW D500-300-17R175
TSW D500-300-24R-125
MSW D600-300 RE SM9
MSW D600-300 LI SM9
MSW D600-300 RE SM9
MSW D600-300 LI SM9
D540/400-3.00 RE
D540/400-3.00 LI
GRW D590-300-24R-125

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

6
6

640 9137
640 9141

Deichsel
Deichsel

Deichsel
Deichsel

Rubin 9 KA (KG35)
Rubin 9 KA KG45

87
88

Abmessung

Seite

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

Rubin 9/600 KA

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

640 9151

Deichsel

Deichsel

Rubin 9 KA B

89

7
7
7
7
7
7
7
7

661 1369
661 1411
661 1412
661 1413
661 1414
661 1417
661 6161
661 6162

Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Tiefenbegrenzung
Tiefenbegrenzung

Lower link connection


Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection
Depth limiter
Depth limiter

AD10 D68 L3 Z4
ED68/55 L2 Z2
ED68/55 L3 Z2
ED68 L2 Z3
ED68 L3 Z3
ED68 L1100 Z58 K700
K700 -B M24
K700 -B M30

90
91
92
93
94
95
96
97

8
8

661 8369
661 8510

Kupplungsteil
Hydraulisches Aushubgestnge

Kupplungsteil
Hydraulic lift linkage

FK 150x150x120 (Solitair 9KA)


D50x200 L2 Z3

98
99 .. 100

9
9
9
9
9
9

570 1902
670 1906
670 1907
670 2007
670 5070
670 5077

Beleuchtungsanlage vorne
Beleuchtungsanlage ohne Halter
Beleuchtungsanlage mit Halter
Beleuchtungsanlage hinten
Transportschutz Zahnpackerwal.
Transportschutz

Lighting equipment, front


Lighting equipment
Lighting equipment
Lighting equipment, rear
Transport protection
Transport protection

Smaragd 9 KA B
V Rubin 9 KA
V Rubin 9 KA
KA 150x150
Zirkon 9-K
Rubin K(A)

101
102
103
104
105
106

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

575 2200
575 2201
575 2211
575 6601
675 5305
675 5306
675 5411
675 5413
675 5414
675 5552
675 5554
675 5555
675 5556
675 5557
675 5558
675 5559
675 5560
675 5561
675 5562
675 5565
675 5568

Dreiwegedruckwaage
Wegeventil
Sitzventil
Adapter
Hydraulikanlage Aushubgestnge
Hydraulikanlage Aushubgestnge
Hydraulikanlage Steuerblock
Hydraulikleitungen Steuerblock
Hydraulikleitungen Steuerblock
Hydraulische Einklappung
Hydraulikleitungen Klappung
Hydraulikanlage Aufsattelung
Hydraulikanlage Aufsattelung
Hydraulikleitungen Einklappung
Hydraulikleitungen Aushubgest.
Hydraulikleitungen Spuranrei.
Hydraulikleitungen Antrieb
Hydraulikleitungen Antrieb
Hydraulikanlage Steuerblock
Hydraulikanlage Spuranreier
Hydraulikanlage Spuranreier

Three-way pressure balance


Valve
Seat valve
Adapter-inner thread
HY-assembly lift linkage
HY-assembly lift linkage
HY-assembly control valve
HY-pipe assembly
HY-pipe assembly
HY-assembly folding device
HY-pipe assembly folding dev.
HY-assembly trailer
HY-assembly trailer
HY-pipe assembly
HY-pipe assembly
HY-pipe assembly
HY-pipe assembly
HY-pipe assembly
HY-assembly control valve
HY-assembly track marker
HY-assembly track marker

LU8SSCK-QM22/04
6/3 LD8SE4D2525
SVH04M878SA-OM14G12
K700
DZ 110x450
DZ 110x450
Smaragd 9 KA B-FW
Smaragd 9 KA B-SP
Smaragd 9 KA B-AHG
Rubin 9/600 K DZ 110/450
Rubin 9 KA
Rubin 9 KA DZ100/245
Rubin 9 KA DZ100/245
Rubin 9 KA 6/2 W. AHG
Rubin 9 KA
Rubin 9 KA
Rubin 9 KA
Rubin 9 KA
Rubin 9 KA L8S
Rubin 9 KA 6m
Rubin 9 KA-S 6m

107
108
109
110
111
112 .. 113
114 .. 115
116
117
118
119
120 .. 121
122 .. 123
124
125
126
127
128
129 .. 130
131
132

Abmessung

Seite

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

Rubin 9/600 KA

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

675 5569
675 5570
675 5571
675 5572
675 5576
675 5577
675 5578
675 5579
675 5582
675 5584
675 5585
677 6076

Hydraulische Bremsanlage
Hydraulikleitungen Einklappung
Hydraulikleitungen Steuerblock
Hydraulikleitung Aushubgest.
Hydraulikanlage
Hydraulikanlage
Hydraulische Aufsattelung
Hydr. Bremsanlage Transport
Hydraulische Einklappung
Hydraulikleitungen Klappung
Hydraulikleitungen Einklappung
Druckluftbremsanlage Transport

Hydraulic braking assembly


HY-pipe assembly
HY-pipe assembly
HY-pipe lifting device
Hydraulic assembly
Hydraulic assembly
Hydraulic trailer
HY-brake assembly transport
HY-assembly folding device
HY-pipe assembly folding dev.
HY-pipe assembly
Compressed-air brake

Rubin 9 KA 2xEZ 30x110


Rubin 9 KA
Rubin 9 KA-K
Rubin 9 KA EW
Rubin 9 DZ140x200 Transport
Rubin 9 DZ90x320 Kombination
Rubin 9/600 KA B DZ 90/320
Rubin 9 KA 1xEZ 30x110
Rubin 9/600 K B DZ 110/450
Rubin 9 KA-B
Rubin 9 KA-B 6/2 W. AHG
Rubin 9 KA

133
134
135
136
137
138 .. 139
140 .. 141
142
143 .. 144
145
146
147 .. 148

11

657 9304

Seitenbegrenzung mit Gummifed.

Outer disc

D500 Rubin 9

149

12
12

622 6399
622 6416

Zustreicher
Striegel komplett

Leveller
Levelling harrow

100x8x200 Rubin 9
Rubin 9/600-K

150
151

13

677 6060

Druckluftbremsanlage

Compressed-air brake

Rubin 9 KA

152 .. 153

14
14
14
14
14

582 1248
582 1276
682 1253
682 1292
682 1293

Achse zum Spuranreier


Zusatzteile Verriegelung
Spuranreier
Konsole fr Spuranreier
Konsole fr Spuranreier

Axle for track marker


Additional parts locking dev.
Track marker
Bracket for track marker
Bracket for track marker

D30x595 668A
Spuranreier Z600
Solitair FW450/Z600 D380
Rubin 9/500-600 RE
Rubin 9/500-600

154
155
156 .. 157
158
159

Abmessung

Seite

Rad 5/94/140 D14 / Wheel 5/94/140 D14


10.0/80-12 8PR ET-25

549 8849

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

357 3422
357 7069
357 8856

1
1
1

Artikeltext / Description
Schlauch
Felge
Reifen

Tube
Wheel centre
Tyre

Abmessung
10.0/80-12 TR15
7.00x12ET-25 5/94/140
10.0/80-12 8 PR AW

Rad 5/94/140 D14 / Wheel 5/94/140 D14


195R15 D650x198 4PR ET-0

549 8858

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

357 7029
357 8837

1
1

Felge
Reifen

Artikeltext / Description

Abmessung

Wheel centre
Tyre

5Jx15 H2 ET0 5/94/140


195/65x15 D650x198

Bremsachse / Braking axle


GS12008 55.72.448.000

550 8519

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27

301 6423
301 6750
303 0260
303 1011
303 6421
303 6425
305 2055
305 2072
305 6451
305 8866
305 8870
305 9690
305 9932
309 1324
311 7667
317 8110
319 1128
319 1129
319 9210
319 9207
323 0217
323 0218
323 1326
323 6348
323 6349
329 8554

16
12
2
12
16
16
2
2
2
2
2
12
16
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Artikeltext / Description
Radbolzen
Sechskantschraube DIN933
Kronenmutter
Sechskantmutter
Flachbundmutter
Radmutter
Pascheibe
Pascheibe
Scheibe mit Nase
Sicherungsring
Sicherungsring
Federscheibe
Federring mit Kugelbund
Kerbstift
Splint
Buchse
Lagerhalter
Lagerhalter
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Dichtscheibe Kunststoff
Dichtscheibe Kunststoff
Schraubkappe
Schmiernippel
Schmiernippel
Zugfeder

Wheel pin
Screw
Castle nut
Nut
Nut
Wheel nut
Shim
Shim
Washer
Securing ring
Securing ring
Spring washer
Spring ring
Notched pin
Peg
Bush
Bearing holder
Bearing holder
Bearing
Bearing
Seal washer
Seal washer
Cap
Grease nipple
Grease nipple
Spring

Abmessung
M20x1,5x94
M8x20-8.8 Zn
M52x2
M8 DIN934-8 Zn
M20x1,5 Zn
M20x1,5 Zn
30x42x2,0 DIN988
35x45x1,0 DIN988
D76/53x6
29x2 02.5603.29.90
34x1,5 DIN471
B8 DIN137 Zn
C20 DIN74361
5x10
8x80 DIN94-St Zn
D70/32x42
5xD8 TK87 A
5xD8 TK87 A
33213.
33116
D160/120x3
D155/120x3
M125x2 BPW
AM10x1 DIN71412
CM10x1 DIN71412-90
6x24x150

Bremsachse / Braking axle


GS12008 55.72.448.000

550 8519

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

28
29
30
31
32
33
34

329 8555
450 6781
450 6802
450 6846
450 6852
450 6905
450 6904

2
2
4
2
2
2
2

Artikeltext / Description
Zugfeder
Bremsbackenbolzen
Bremsbacke mit Belag
Gestngesteller
Bremsnockenwelle
Bremstrommel
Radnabe

Spring
Brake-shoe mounting bolt
Brake-shoe with linging
Linkage contol element
Brake camshaft
Brake drum
Wheel hub

Abmessung
4x16x180
M24x1,5x144 kpl.
D400x120
D29x180 3xD14
D32x400 A302
D400x120
8/220/275 D20 M125x2

Laufachse / Running axle


GS7008 55.67.001.014

550 8520

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

301 6424
303 0242
303 6421
305 6450
305 9930
311 7650
319 9017
319 9216
323 0221
323 1323
323 1680
323 1681
450 6908

16
2
16
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2

Artikeltext / Description
Radbolzen
Kronenmutter
Flachbundmutter
Scheibe
Federring
Splint
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Scheibe
Schutzkappe
Dichtring
Storing
Radnabe

Wheel pin
Castle nut
Nut
Washer
Spring ring
Peg
Bearing
Bearing
Washer
Cap
Seal ring
Thrust washer
Wheel hub

10

Abmessung
M20x1,5x54
M36x1,5 600.008.04
M20x1,5 Zn
970033
C 18,5 DIN74361
6,3x56 DIN94-St Zn
30210 D90/50x21,75
32014X
BPW 03.310.23.09.0
D90,1
05.120.26.08.0
03.370.05.14.0
8/220/275 D90

Rad 8/221/275 / Wheel 8/221/575


550/60-22.5 12PR/RE (560)

550 8872

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

357 7072
357 8871

1
1

Artikeltext / Description
Reifen
Felge

Tyre
Wheel centre

11

Abmessung
550/60-22,5 T-404 12PR
16,00x22,5 8/221/275 ET+70

Rad 8/221/275 / Wheel 8/221/575


550/60-22.5 12PR/LI (560)

550 8873

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

357 7072
357 8871

1
1

Artikeltext / Description
Reifen
Felge

Tyre
Wheel centre

12

Abmessung
550/60-22,5 T-404 12PR
16,00x22,5 8/221/275 ET+70

Rad 8/221/275 / Wheel 8/221/575


12,5/80-18 12PR AW

550 8874

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

357 7063
357 8866

1
1

Felge
Reifen

Artikeltext / Description

Abmessung

Wheel centre
Tyre

11x18 8/221/275 ET-35


12.5/80-18 10PR AW

13

Rad 8/221/275 / Wheel 8/221/575


Alliance 700/50-22,5 12PR ET0

550 8884

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

357 7074
357 8875

1
1

Artikeltext / Description
Reifen
Felge

Tyre
Wheel centre

14

Abmessung
700/50-22,5 I-331 Alliance
24,00x22,5 8/221/275 ET 0

Rad 8/221/275 / Wheel 8/221/575


Alliance 700/50-22,5 12PR ET0

550 8885

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

357 7074
357 8875

1
1

Artikeltext / Description
Reifen
Felge

Tyre
Wheel centre

15

Abmessung
700/50-22,5 I-331 Alliance
24,00x22,5 8/221/275 ET 0

Kombikonsole / Leg bracket


Rubin 90x90 70x30 RE

612 8080

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

301 3884
301 4099
301 7795
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8469
375 1226
412 8103
412 8080
427 8169
303 0971
305 9887
305 8551
313 8143
317 6966

4
1
2
1
2
5
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche-Radfhrung
Lager
Sechskantmutter
Federring
Federsicherung
Bolzen mit Griff
Rhrchen

Bolt
Bolt
U-bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Leg bracket
Bearing
Nut
Spring ring
Securing clip
Pin with grip
Tube

16

Abmessung
M16x70-8.8
M16x160-8.8
M16/90/135 (381) Zn
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x202
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128 Rubin RE
D110/20x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127
41x3
GB D16x77/90 Zn
31,5x5,0x31,5 +-0,5

Kombikonsole / Leg bracket


Rubin 90x90 70x30 LI

612 8081

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

301 3884
301 4099
301 7795
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8469
375 1226
412 8103
412 8081
427 8169
303 0971
305 9887
305 8551
313 8143
317 6966

4
1
2
1
2
5
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche-Radfhrung
Lager
Sechskantmutter
Federring
Federsicherung
Bolzen mit Griff
Rhrchen

Bolt
Bolt
U-bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Leg bracket
Bearing
Nut
Spring ring
Securing clip
Pin with grip
Tube

17

Abmessung
M16x70-8.8
M16x160-8.8
M16/90/135 (381) Zn
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x202
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128-Rubin LI
D110/20x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127
41x3
GB D16x77/90 Zn
31,5x5,0x31,5 +-0,5

Sttzrad mit Halm / Depth wheel


10.0/80-12 70x30

647 2520

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

311 9565
321 6963
301 6414
303 0139
303 6413
305 6253
311 7617
319 9116
319 9151
323 0413
323 1321
323 1802
323 6345
323 6353
323 6363
449 8892
547 2520
549 8849

1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Klappstift
Exzenterhebel
Radschraube
Kronenmutter
Radmutter
Scheibe
Splint
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Hllscheibe
Schraubkappe
Nilos-Ring
Schmiernippel
Schmiernippel
Schmiernippel
Nabe
Radhalm mit Lagerung
Rad 5/94/140 D14

Securing pin
Eccentric lever
Wheel bolt
Castle nut
Wheel nut
Washer
Peg
Bearing
Bearing
Cover washer
Cap
Nilos ring
Grease nipple
Grease nipple
Grease nipple
Hub
Wheel stalk with bearing
Wheel 5/94/140 D14

18

Abmessung
4,5mm
D16x230/69x14x50/33
M14x1,5x40-D17-Zn
DIN937-M24x2
M14x1,5 Zn
B25 DIN125-St
4x40 DIN94-St Zn
30206.
30209.
D100/45x12
D63,5x40
30209 AV
LAM 6 DIN71412
BM8x1 DIN71412-6kt. 45
1/4 SAE
5/140/93
70x30x837 5/94/140
10.0/80-12 8PR ET-25

Sttzrad mit Halm / Depth wheel


195 R15 70x30

647 2521

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

311 9565
321 6963
301 6414
303 0139
303 6413
305 6253
311 7617
319 9116
319 9151
323 0413
323 1321
323 1802
323 6353
449 8892
547 2520
549 8858

1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Klappstift
Exzenterhebel
Radschraube
Kronenmutter
Radmutter
Scheibe
Splint
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Hllscheibe
Schraubkappe
Nilos-Ring
Schmiernippel
Nabe
Radhalm mit Lagerung
Rad 5/94/140 D14

Securing pin
Eccentric lever
Wheel bolt
Castle nut
Wheel nut
Washer
Peg
Bearing
Bearing
Cover washer
Cap
Nilos ring
Grease nipple
Hub
Wheel stalk with bearing
Wheel 5/94/140 D14

19

Abmessung
4,5mm
D16x230/69x14x50/33
M14x1,5x40-D17-Zn
DIN937-M24x2
M14x1,5 Zn
B25 DIN125-St
4x40 DIN94-St Zn
30206.
30209.
D100/45x12
D63,5x40
30209 AV
BM8x1 DIN71412-6kt. 45
5/140/93
70x30x837 5/94/140
195R15 D650x198 4PR ET-0

Radkonsole / Wheel bracket


70x30 Rubin

647 7483

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 0860
301 3884
301 4085
303 0935
305 8551
313 8143
317 6966
447 7483

2
2
2
4
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Federsicherung
Bolzen mit Griff
Rhrchen
Radkonsole

Eye bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Securing clip
Pin with grip
Tube
Wheel bracket

20

Abmessung
BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
M16x70-8.8
M16x150-8.8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
41x3
GB D16x77/90 Zn
31,5x5,0x31,5 +-0,5
70x30 Rubin

Bremsachse / Braking axle


150x150 M30x240

650 8519

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 4904
303 0938
459 1179
550 8519

4
4
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Brcke
Bremsachse

Bolt
Selflocking nut
Clamp plate
Braking axle

21

Abmessung
M30x260-8.8 Zn
DIN985-NM30-8 Zn
80x35x240 1x180-D31
GS12008 55.72.448.000

Bremsachse / Braking axle


120x12,5x2530 M30x200 ADR

650 8524

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 4900
305 6278
459 1186
550 8524

4
4
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Scheibe
Brcke
Bremsachse

Bolt
Washer
Clamp plate
Braking axle

22

Abmessung
M30x200-8.8
D51/30.5x15
80x35x210 1x150-M30
120x12,5x2530 400X80 ADR

Laufachse / Running axle


GS7008 M30x240

650 8525

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 4904
303 0938
459 1179
550 8520

4
4
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Brcke
Laufachse

Bolt
Selflocking nut
Clamp plate
Running axle

23

Abmessung
M30x260-8.8 Zn
DIN985-NM30-8 Zn
80x35x240 1x180-D31
GS7008 55.67.001.014

Fahrwerk / Trailer
Rubin 9/400-600 KA

650 8559

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3996
301 4873
301 4876
301 4902
303 0935
303 0938
305 2095
305 2150
305 2250
305 6181
305 6326
305 8875
305 8877
313 4045
313 5031
313 5033
317 2012
317 3417
317 3433
317 6889
323 6348
375 1295
450 8553
450 8559
450 8538
450 8539

1
4
2
4
1
9
2
2
2
1
12
2
2
2
1
1
2
2
4
1
4
4
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Pascheibe
Pascheibe
Sttzscheibe
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse
Rhrchen
Schmiernippel
O-Ring
Strebe
Ausleger
Lenker
Ausleger Sm 9/KA B

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Shim
Shim
Supporting washer
Washer
Washer
Securing ring
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Pin with stop
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Grease nipple
O-ring
Support
Outrigger
Link
Boom

24

Abmessung
M16x100-8.8
M30x90-8.8
M30x120-10.9 (160)
M30x240-8.8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM30-8 Zn
40x50x1,0 DIN988
50x62x1,0 DIN988
S 40x50x2,5 DIN988
17 DIN7349
60x31x6
40x2,5 DIN471
50x3 DIN471
FN D40x80/99
FN D50x265/290-S
FN D50x254/279
EG40/44x40
EG30/38x25
EG50+0,05+0,15/60x40
38x10x40
AM10x1 DIN71412
80x4-80Shore Viton83
90x90x2972
Rubin 9 KA
140x140x780 D50x200
D50x200

Fahrwerk / Trailer
Rubin 9/400-600 KA

650 8559

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

450 8540
450 8541
459 1179
459 6571
303 0351
305 2255
313 5043

1
1
2
1
2
2
2

Artikeltext / Description
Lenker
Lenker
Brcke
Brcke
Nutmutter
Sttzscheibe
Bolzen mit Verdrehsicherung

Link
Link
Clamp plate
Clamp plate
Grooved nut
Supporting washer
Pin with stop

25

Abmessung
80x15x860 2xD40 1xD16,25
80x15x860 2xD40 1xD16,25
80x35x240 1x180-D31
60x2x760 4xD32
M50x1,5 SI
S 50x62x3 DIN988
FG D50x290-M50X1,5-M10x1

Fahrwerk Kombi. / Trailer


Rubin B

650 8610

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

303 0339
303 0938
305 2095
301 4906
305 2150
305 2170
305 2250
305 2261
305 8867
305 8875
305 8877
313 3003
313 3025
313 4047
313 5041
313 6031
317 2006
317 3393
317 3417
317 3434
323 6348
323 6349
450 0530
450 8591
450 8611
450 8612

2
4
4
4
3
4
2
7
2
2
3
1
1
2
3
1
4
4
2
3
8
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Nutmutter
Sicherungsmutter
Pascheibe
Sechskantschraube gek.
Pascheibe
Pascheibe
Sttzscheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Sicherungsring
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse
Schmiernippel
Schmiernippel
Hebel
Achsbock
Lenker o.Verdrehsicherung
Lenker m.Verdrehsicherung

Grooved nut
Selflocking nut
Shim
Bolt
Shim
Shim
Supporting washer
Supporting washer
Securing ring
Securing ring
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Pin with stop
Pin
Pin with stop
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Grease nipple
Grease nipple
Lever
Axle trestle
Link
Link

26

Abmessung
M60x2 SI
DIN985-NM30-8 Zn
40x50x1,0 DIN988
M30x250-8.8 (300) Zn
50x62x1,0 DIN988
60x75x1,0 DIN988
S 40x50x2,5 DIN988
S 60x75x3 DIN988
30x2 DIN471 Zn
40x2,5 DIN471
50x3 DIN471
UN D30/71x79 Zn
UN D30/71x89 U-72
FN D40x162,5/182
FN D50/55x83/108
FG D60x305/340 M60X2
EG40/45x20
EG60/70x50-DIN1498
EG30/38x25
EG50/60x40-DIN1498
AM10x1 DIN71412
CM10x1 DIN71412-90
D40x121 Rubin B
D60x240
80x20x740 2xD40
80x20x740 2xD40

Fahrwerk Kombi. / Trailer


Rubin B

650 8610

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

32
33
35
36
37
39

450 8610
450 8613
323 6361
375 1295
313 6043
459 1179

1
1
1
4
1
2

Artikeltext / Description
Ausleger
Strebe
Schmiernippel
O-Ring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Brcke

Outrigger
Support
Grease nipple
O-ring
Pin with stop
Clamp plate

27

Abmessung
160x2xxx/xxx 2xD60x239/399
100x100-2000
1/4 SAE 45
80x4-80Shore Viton83
FG D60x465/500 M60X2
80x35x240 1x180-D31

Fahrwerk Kombi. / Trailer


Rubin B

650 8615

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23

301 4313
301 4906
303 0936
303 0339
305 2150
305 2170
305 2261
305 6164
305 8877
313 5041
313 6043
317 3393
317 3434
323 6348
450 8615
450 8614
459 1185
323 6361
303 0938
375 1295

4
4
6
1
2
4
2
8
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
4
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube gek.
Sicherungsmutter
Nutmutter
Pascheibe
Pascheibe
Sttzscheibe
Scheibe
Sicherungsring
Bolzen
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse
Einspannbuchse
Schmiernippel
Ausleger
Strebe
Brcke
Schmiernippel
Sicherungsmutter
O-Ring

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Grooved nut
Shim
Shim
Supporting washer
Washer
Securing ring
Pin
Pin with stop
Expansion bush
Expansion bush
Grease nipple
Outrigger
Support
Clamp plate
Grease nipple
Selflocking nut
O-ring

28

Abmessung
M20x70-8.8
M30x250-8.8 (300) Zn
DIN985-NM20-8 Zn
M60x2 SI
50x62x1,0 DIN988
60x75x1,0 DIN988
S 60x75x3 DIN988
D35/20,5x5
50x3 DIN471
FN D50/55x83/108
FG D60x465/500 M60X2
EG60/70x50-DIN1498
EG50/60x40-DIN1498
AM10x1 DIN71412
160x Rubin B
100x100x1668 Rubin B
80x40x266 1x196-D37
1/4 SAE 45
DIN985-NM30-8 Zn
80x4-80Shore Viton83

Kabelbaum / Cable form


ELFG104-XXXX 10m

573 5082

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

573 5086

Artikeltext / Description
Buchse 17-polig

Bush 17-poles

29

Abmessung
CM 06 EA 20-29S

Zugstrebe / Diagonal tie


40x10x1662 Rubin 9/600

612 8134

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6

301 3364
303 0934
305 6136
412 8132
412 8134
412 8136

2
2
2
2
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Scheibe
Halter
Strebe
Strebe

Bolt
Selflocking nut
Washer
Holder
Support
Support

30

Abmessung
M12x45-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
13/25x3 DIN1441-St
40x20x55/11 M20 Rubin
40x10x1662 Rubin 9/600
60x10x1732 M20 Rubin 9/600

Joystickbox / Joystickbox
JB-1

673 6032

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

373 0300
373 0453
373 0766
373 2170
373 2171
373 4136
390 9002
573 4610
573 4611

4
5
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Stiftkontakt
Aderendhlse
Kabelverschraubung
Stecker
Kabelklemme mit Zugentlastung
Kabel gelb
Aufkleber
Joystickschalter
Gehuse

Pin contact
Multicore cable end
Screw-type conduit fitting
Plug
Clamp
Cable, yellow
Label
Joystick-switch
Housing

31

Abmessung
Typ III 0,75-1,5
0,75x8 grau
PG9
4-polig BG-11 IG
BG-11
4x0,75
Joystickbox
2-Schaltstellungen
80x75x75,5 RAL5015

Verlngerung / Extension
8m-10 Solitronic

673 6163

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

573 6170
573 6163

1
1

Artikeltext / Description
Verbindungsleitung 8-polig
Spannungsverlngerung

Connection cable
Extension cable

32

Abmessung
10m mit Schutzkappen
8m Solitronic

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x90-B SW41

612 8089

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 4099
301 7795
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 7701
317 7199
323 6348
329 8467
375 1226
412 8103
412 8091
427 8170
303 0971
305 9887

1
2
1
2
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Exzenter
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Sechskantmutter
Federring

Bolt
U-bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Eccentric
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Nut
Spring ring

33

Abmessung
M16x160-8.8
M16/90/135 (381) Zn
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
SW41x125 D16,25
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x218
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128-D18 Rubin-B HI
D110/27x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x90-B VO

612 8090

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 4099
301 7795
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8467
375 1226
412 8103
412 8110
427 8170
303 0971
305 9887

1
2
1
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Sechskantmutter
Federring

Bolt
U-bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Nut
Spring ring

34

Abmessung
M16x160-8.8
M16/90/135 (381) Zn
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x218
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128-D18 Rubin-A
D110/27x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x90-B HI

612 8091

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 4099
301 7795
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8467
375 1226
412 8103
412 8091
427 8170
303 0971
305 9887

1
2
1
2
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Sechskantmutter
Federring

Bolt
U-bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Nut
Spring ring

35

Abmessung
M16x160-8.8
M16/90/135 (381) Zn
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x218
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128-D18 Rubin-B HI
D110/27x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x110-B VO

612 8092

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 0860
301 4099
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8467
375 1226
412 8103
412 8111
427 8170
303 0971
305 9887

4
3
1
2
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Sechskantmutter
Federring

Eye bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Nut
Spring ring

36

Abmessung
BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
M16x160-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x218
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x110/D20x128-D18 Rubin-A
D110/27x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x110-B HI

612 8093

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 0860
301 4099
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8467
375 1226
412 8093
412 8103
427 8170
303 0971
305 9887

4
3
1
2
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Halmtasche
Taschenlagerung
Lager
Sechskantmutter
Federring

Eye bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Stalk bracket
Bracket bearing
Bearing
Nut
Spring ring

37

Abmessung
BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
M16x160-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x218
46x3-80Shore Viton83
90x110/D20x128-D18 Rubin-B HI
D51x128 60x25 Rubin 9
D110/27x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Hohlscheibenelement / Hollow disc unit


D620x6 Rubin RE 90x90

612 8100

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 0869
301 1806
301 5015
301 5360
301 4079
301 4523
303 0934
303 0935
303 0977
305 6143
317 3417
317 7199
317 6835
323 6348
329 8469
349 0466
375 1226
412 8102
412 8103
427 8169
512 8100
301 3870
305 9888

2
6
1
2
2
1
7
6
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Flachrundschraube ohne Mutter
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Einspannbuchse mit Presitz
Hlse
Rhrchen
Schmiernippel
Druckfeder
Hohlscheibe, gezackt
O-Ring
Halmtasche
Taschenlagerung
Lager
Halm mit Lagerung
Sechskantschraube spz.
Federring

Eye bolt
Bolt, cup square head
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Washer
Expansion bush
Bushing
Tube
Grease nipple
Spring
Hollow disc
O-ring
Stalk bracket
Bracket bearing
Bearing
Tine with bearing
Bolt
Spring ring

38

Abmessung
BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
M12x30-10.9
M12x130-10.9
M16x70-12.9
M16x140-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
EG30/38x25
D30/20,1x128-2xL25
30x8x99 +-1,0
AM10x1 DIN71412
14x97x202
D620x6
46x3-80Shore Viton83
90x90/D20x128 Rubin
D51x128 60x25 Rubin 9
D110/20x83 Rubin 9
RE 60x25 D130 6xD12 Rubin 9
M16x65-10.9
20 DIN127-A

Hohlscheibenelement / Hollow disc unit


D620x6 Rubin LI 90x90

612 8101

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 0869
301 1806
301 5015
301 5360
301 4079
301 4523
303 0934
303 0935
303 0977
305 6143
317 3417
317 7199
317 6835
323 6348
329 8469
349 0466
375 1226
412 8102
412 8103
427 8169
512 8101
301 3870
305 9888

2
6
1
2
2
1
7
6
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Flachrundschraube ohne Mutter
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Einspannbuchse mit Presitz
Hlse
Rhrchen
Schmiernippel
Druckfeder
Hohlscheibe, gezackt
O-Ring
Halmtasche
Taschenlagerung
Lager
Halm mit Lagerung
Sechskantschraube spz.
Federring

Eye bolt
Bolt, cup square head
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Washer
Expansion bush
Bushing
Tube
Grease nipple
Spring
Hollow disc
O-ring
Stalk bracket
Bracket bearing
Bearing
Tine with bearing
Bolt
Spring ring

39

Abmessung
BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
M12x30-10.9
M12x130-10.9
M16x70-12.9
M16x140-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
EG30/38x25
D30/20,1x128-2xL25
30x8x99 +-1,0
AM10x1 DIN71412
14x97x202
D620x6
46x3-80Shore Viton83
90x90/D20x128 Rubin
D51x128 60x25 Rubin 9
D110/20x83 Rubin 9
LI 60x25 D130 6xD12 Rubin 9
M16x65-10.9
20 DIN127-A

Hohlscheibenelement / Hollow disc unit


D620x6 Rubin RE 90x110

612 8102

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 0869
301 1806
301 5015
301 5360
301 4099
301 4523
303 0934
303 0935
303 0977
305 6143
317 3417
317 7199
317 6835
323 6348
329 8469
349 0466
375 1226
412 8103
412 8104
427 8169
512 8100
301 3870
305 9888

2
6
1
2
2
1
7
6
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Flachrundschraube ohne Mutter
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Einspannbuchse mit Presitz
Hlse
Rhrchen
Schmiernippel
Druckfeder
Hohlscheibe, gezackt
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Halm mit Lagerung
Sechskantschraube spz.
Federring

Eye bolt
Bolt, cup square head
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Washer
Expansion bush
Bushing
Tube
Grease nipple
Spring
Hollow disc
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Tine with bearing
Bolt
Spring ring

40

Abmessung
BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
M12x30-10.9
M12x130-10.9
M16x70-12.9
M16x160-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
EG30/38x25
D30/20,1x128-2xL25
30x8x99 +-1,0
AM10x1 DIN71412
14x97x202
D620x6
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x110/D20x128 Rubin
D110/20x83 Rubin 9
RE 60x25 D130 6xD12 Rubin 9
M16x65-10.9
20 DIN127-A

Hohlscheibenelement / Hollow disc unit


D620x6 Rubin LI 90x110

612 8103

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 0869
301 1806
301 5015
301 5360
301 4099
301 4523
303 0934
303 0935
303 0977
305 6143
317 3417
317 7199
317 6835
323 6348
329 8469
349 0466
375 1226
412 8103
412 8104
427 8169
512 8101
301 3870
305 9888

2
6
1
2
2
1
7
6
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Flachrundschraube ohne Mutter
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Einspannbuchse mit Presitz
Hlse
Rhrchen
Schmiernippel
Druckfeder
Hohlscheibe, gezackt
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Halm mit Lagerung
Sechskantschraube spz.
Federring

Eye bolt
Bolt, cup square head
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Washer
Expansion bush
Bushing
Tube
Grease nipple
Spring
Hollow disc
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Tine with bearing
Bolt
Spring ring

41

Abmessung
BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
M12x30-10.9
M12x130-10.9
M16x70-12.9
M16x160-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
EG30/38x25
D30/20,1x128-2xL25
30x8x99 +-1,0
AM10x1 DIN71412
14x97x202
D620x6
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x110/D20x128 Rubin
D110/20x83 Rubin 9
LI 60x25 D130 6xD12 Rubin 9
M16x65-10.9
20 DIN127-A

Hohlscheibenelement / Hollow disc unit


D620x6 Rubin RE 90x90-30

612 8104

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 0869
301 1806
301 5015
301 5360
301 4079
301 4523
303 0934
303 0935
303 0977
305 6143
317 3417
317 7199
317 6835
323 6348
329 8469
349 0466
375 1226
412 8103
412 8105
427 8169
512 8100
301 3870
305 9888

2
6
1
2
2
1
7
6
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Flachrundschraube ohne Mutter
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Einspannbuchse mit Presitz
Hlse
Rhrchen
Schmiernippel
Druckfeder
Hohlscheibe, gezackt
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Halm mit Lagerung
Sechskantschraube spz.
Federring

Eye bolt
Bolt, cup square head
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Washer
Expansion bush
Bushing
Tube
Grease nipple
Spring
Hollow disc
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Tine with bearing
Bolt
Spring ring

42

Abmessung
BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
M12x30-10.9
M12x130-10.9
M16x70-12.9
M16x140-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
EG30/38x25
D30/20,1x128-2xL25
30x8x99 +-1,0
AM10x1 DIN71412
14x97x202
D620x6
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128-30 Rubin
D110/20x83 Rubin 9
RE 60x25 D130 6xD12 Rubin 9
M16x65-10.9
20 DIN127-A

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x90-A SW41

612 8109

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 4099
301 7795
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 7701
317 7199
323 6348
329 8469
375 1226
412 8103
412 8110
427 8169
303 0971
305 9887

1
2
1
2
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Exzenter
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Sechskantmutter
Federring

Bolt
U-bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Eccentric
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Nut
Spring ring

43

Abmessung
M16x160-8.8
M16/90/135 (381) Zn
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
SW41x125 D16,25
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x202
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128-D18 Rubin-A
D110/20x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x90-A

612 8110

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 4099
301 7795
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8469
375 1226
412 8103
412 8110
427 8169
303 0971
305 9887

1
2
1
2
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Sechskantmutter
Federring

Bolt
U-bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Nut
Spring ring

44

Abmessung
M16x160-8.8
M16/90/135 (381) Zn
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x202
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x90/D20x128-D18 Rubin-A
D110/20x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Halmtasche / Stalk bracket


Rubin 90x110-A

612 8111

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 0860
301 4099
301 4523
301 5361
303 0935
303 0954
303 0977
305 6143
305 9888
317 3422
317 6826
317 7199
323 6348
329 8469
375 1226
412 8103
412 8111
427 8169
303 0971
305 9887

4
3
1
2
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Einspannbuchse
Rhrchen
Hlse
Schmiernippel
Druckfeder
O-Ring
Taschenlagerung
Halmtasche
Lager
Sechskantmutter
Federring

Eye bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Tube
Bushing
Grease nipple
Spring
O-ring
Bracket bearing
Stalk bracket
Bearing
Nut
Spring ring

45

Abmessung
BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
M16x160-8.8
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M16x75-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN 6330-10 Form B
M20x1,5 DIN934-10
B17/30x3 DIN125
20 DIN127-A
EG30/38x25-DIN1498
30,0x4,5x125 +-1,0
D30/20,1x128-2xL25
AM10x1 DIN71412
14x97x202
46x3-80Shore Viton83
D51x128 60x25 Rubin 9
90x110/D20x128-D18 Rubin-A
D110/20x83 Rubin 9
M16 DIN934-10
16 DIN127

Halm mit Lagerung / Tine with bearing


RE 60x25 D130 6xD12 Rubin 9

612 8112

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

303 0994
305 2242
305 8938
319 8750
323 1328
323 8301
305 2071
455 0300
512 8100
323 1329

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantmutter
Sttzscheibe
Sicherungsring
Schrgkugellager doppelreihig
Schraubkappe
Kassettendichtung
Pascheibe
Welle
Halm mit Lagerung
Schraubkappe

Nut
Supporting washer
Securing ring
Bearing
Cap
Sealing
Shim
Shaft
Tine with bearing
Cap

46

Abmessung
M30x1,5 DIN439-05 Zn
S 30/42x2,5 DIN988
72x2,5 DIN472
35/72 2RS
M75x1,5-RH
RWDR 45x70x17 75 NBR 106200
35x45x0,5 DIN988
D160x88 M30x1,5 6xD12,1
RE 60x25 D130 6xD12 Rubin 9
M75x1,5-LH

Halm mit Lagerung / Tine with bearing


LI 60x25 D130 6xD12 Rubin 9

612 8113

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

303 0995
305 2242
305 8938
319 8750
323 1328
323 8301
305 2071
455 0301
512 8101

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantmutter
Sttzscheibe
Sicherungsring
Schrgkugellager doppelreihig
Schraubkappe
Kassettendichtung
Pascheibe
Welle
Halm mit Lagerung

Nut
Supporting washer
Securing ring
Bearing
Cap
Sealing
Shim
Shaft
Tine with bearing

47

Abmessung
M30x1,5-LH DIN439-05 Zn
S 30/42x2,5 DIN988
72x2,5 DIN472
35/72 2RS
M75x1,5-RH
RWDR 45x70x17 75 NBR 106200
35x45x0,5 DIN988
D160x88 M30x1,5-LH 6xD12,1
LI 60x25 D130 6xD12 Rubin 9

Hohlscheibe, gezackt / Hollow disc


D620x6 Rubin

657 9200

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 1806
303 0934
349 0466

6
6
1

Artikeltext / Description
Flachrundschraube ohne Mutter
Sicherungsmutter
Hohlscheibe, gezackt

Bolt, cup square head


Selflocking nut
Hollow disc

48

Abmessung
M12x30-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
D620x6

Begrenzungsscheibe / Outer disc


D500 Rubin 9

657 9302

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

301 0869
301 3323
301 3959
301 4079
301 4387
303 0934
303 0935
303 0936
349 0028
457 9302
459 9009
459 9013
303 0994
305 2071
305 2242
305 8938
319 8750
323 1328
323 8301
455 0300
557 9303

2
6
2
2
2
6
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechscheibe
Konsole
Klemme
Klemmplatte
Sechskantmutter
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Schrgkugellager doppelreihig
Schraubkappe
Kassettendichtung
Welle
Secharm mit Lagerung kompl.

Eye bolt
Screw
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Disc
Bracket
Clamp
Clamping plate
Nut
Shim
Supporting washer
Securing ring
Bearing
Cap
Sealing
Shaft
Disc arm cpl.

49

Abmessung
BM16x130xb25-8.8 D2=16,1
M12x30-8.8
M16x85-8.8
M16x140-8.8
M20x90-8.8
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D500/130x5
90x90/80x20x850
45x35x120
35/80 Opal 90
M30x1,5 DIN439-05 Zn
35x45x0,5 DIN988
S 30/42x2,5 DIN988
72x2,5 DIN472
35/72 2RS
M75x1,5-RH
RWDR 45x70x17 75 NBR 106200
D160x88 M30x1,5 6xD12,1
D35x520 D130/6xD12

Trger mit Tiefeneinstellung / Carrier


100x20 Rubin

612 8120

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

301 3870
301 4601
303 0935
303 0936
305 6155
305 6164
311 9565
313 8152
317 3352
317 6657
412 8120
412 8121

3
3
3
3
2
3
2
2
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Klappstift
Bolzen mit Griff gelb vergtet
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Trger
Verstellplatte

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Securing pin
Pin with grip, yellow
Expansion bush
Bush
Carrier
Adjuster plate

50

Abmessung
M16x65-10.9
M20x70-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D30/17x6 St-37
D35/20,5x5
4,5mm
GB D16x50,8/70 Zn
EG28/32x20
D20/28x22
276/110x20x713 Rubin
10x237x560 Rubin

Trger mit Waagebalken / Carrier


Rubin 9/600 K

612 8122

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

301 5392
303 0937
305 2050
305 2250
305 6274
309 6174
317 2008
317 3351
317 3407
412 8122
417 8131
412 8130
412 8131

2
2
4
1
2
3
1
2
2
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Pascheibe
Sttzscheibe
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse
Einspannbuchse
T-Trger
Waagebalken
T-Trger
T-Trger

Bolt
Selflocking nut
Shim
Supporting washer
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
T-carrier
Balance bar
T-carrier
T-carrier

51

Abmessung
M24x85ls50x30-8.8
DIN985-NM24-8 Zn
30x42x1,0 DIN988
S 40x50x2,5 DIN988
D50/25x8
10x70-DIN1481
EG40/44x16
EG30/38x16-DIN1498
EG24/32x20-DIN1498
120x20x1660 Rubin-K
140x15x1795 SM-9/600
120x20x1660 Rubin-K RE
120x20x1660 Rubin-K LI

Grundrahmen / Basic frame


Rubin 9/600-K

612 8210

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 0868
301 3838
301 5386
302 8962
303 0935
305 2095
305 6181
305 6253
305 8875
309 6073
309 6211
313 7770
313 7772
317 2005
317 3345
317 3408
317 3417
317 6944
317 8641
329 8164
412 8145
412 8146
412 8147
412 8210
412 8216
412 8217

1
3
2
2
6
4
1
1
2
16
2
4
4
4
2
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Gabelstck
Sicherungsmutter
Pascheibe
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Spannhlse
Spannhlse
Bolzen
Bolzen
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Stellring
Druckfeder
Strebe
Riegel
Riegel
Mittelteil
Seitenteil
Seitenteil

Eye bolt
Bolt
Bolt
Forkpiece
Selflocking nut
Shim
Washer
Washer
Securing ring
Expansion bush
Expansion bush
Pin
Pin
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Adjusting ring
Spring
Support
Locking bar
Locking bar
Center section
Lateral part
Lateral part

52

Abmessung
BM16x130xb100-8.8 D2=16,1 Zn
M16x60-8.8
M16x70-8.8
M30x90-22-D25
DIN985-NM16-8 Zn
40x50x1,0 DIN988
17 DIN7349
B25 DIN125-St
40x2,5 DIN471
8x50-DIN1481
12x60-DIN1481
BB D25x48/78 Zn
BB D25x60/90 Zn
EG40/44x20
EG25/29x25
EG25/32x20
EG30/38x25
40/20x30,5
D54/38x32-D12
4,5x32,5x80
60x10x930 30 Rubin
60x15x67 D25 VO
60x15x67 D25 HI
Rubin 9/500-600
Rubin 9/600 RE
Rubin 9/600 LI

Grundrahmen / Basic frame


Rubin 9/600-K

612 8210

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28

417 8140
417 8143

2
4

Artikeltext / Description
Gelenkstck
Zugstange

Joint
Drawrod

53

Abmessung
20x100x315-M30
50x12x992

Grundrahmen / Basic frame


Rubin 9/600-K-A

612 8226

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 0868
301 3838
301 5386
302 8962
303 0935
305 2095
305 6181
305 6253
305 8875
309 6073
309 6211
313 7770
313 7772
317 2005
317 3345
317 3408
317 3417
317 6944
317 8641
329 8164
412 8145
412 8146
412 8147
412 8210
412 8226
412 8227

1
3
2
2
6
4
1
1
2
16
2
4
4
4
2
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Gabelstck
Sicherungsmutter
Pascheibe
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Spannhlse
Spannhlse
Bolzen
Bolzen
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Stellring
Druckfeder
Strebe
Riegel
Riegel
Mittelteil
Seitenteil
Seitenteil

Eye bolt
Bolt
Bolt
Forkpiece
Selflocking nut
Shim
Washer
Washer
Securing ring
Expansion bush
Expansion bush
Pin
Pin
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Adjusting ring
Spring
Support
Locking bar
Locking bar
Center section
Lateral part
Lateral part

54

Abmessung
BM16x130xb100-8.8 D2=16,1 Zn
M16x60-8.8
M16x70-8.8
M30x90-22-D25
DIN985-NM16-8 Zn
40x50x1,0 DIN988
17 DIN7349
B25 DIN125-St
40x2,5 DIN471
8x50-DIN1481
12x60-DIN1481
BB D25x48/78 Zn
BB D25x60/90 Zn
EG40/44x20
EG25/29x25
EG25/32x20
EG30/38x25
40/20x30,5
D54/38x32-D12
4,5x32,5x80
60x10x930 30 Rubin
60x15x67 D25 VO
60x15x67 D25 HI
Rubin 9/500-600
Rubin 9/600 RE-A
Rubin 9/600 LI-A

Grundrahmen / Basic frame


Rubin 9/600-K-A

612 8226

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
35
37

417 8140
417 8143
305 2072
305 2247
305 8873
313 3508
313 3509
317 3368
323 6348

2
4
4
4
4
2
4
4
4

Artikeltext / Description
Gelenkstck
Zugstange
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse
Schmiernippel

Joint
Drawrod
Shim
Supporting washer
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Expansion bush
Grease nipple

55

Abmessung
20x100x315-M30
50x12x992
35x45x1,0 DIN988
S 35x45x2,5 DIN988
35x2,5 DIN471
LN D35/41x84,5/102,5-S
FN D35x84,5/105-S
EG35/40x40-DIN1498
AM10x1 DIN71412

Grundrahmen / Basic frame


Rubin 9/600-K B

612 8266

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

3
4
5
10
12
13
15
17
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
37

301 5386
302 8962
303 0935
309 6073
313 7770
313 7772
317 3345
317 3417
412 8255
412 8266
412 8267
417 8140
417 8143
305 2072
305 2247
305 8873
313 3509
317 3352
317 3368
323 6348

3
2
3
12
4
2
2
4
1
1
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Gabelstck
Sicherungsmutter
Spannhlse
Bolzen
Bolzen
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Mittelteil
Seitenteil
Seitenteil
Gelenkstck
Zugstange
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse
Schmiernippel

Bolt
Forkpiece
Selflocking nut
Expansion bush
Pin
Pin
Expansion bush
Expansion bush
Center section
Lateral part
Lateral part
Joint
Drawrod
Shim
Supporting washer
Securing ring
Pin with stop
Expansion bush
Expansion bush
Grease nipple

56

Abmessung
M16x70-8.8
M30x90-22-D25
DIN985-NM16-8 Zn
8x50-DIN1481
BB D25x48/78 Zn
BB D25x60/90 Zn
EG25/29x25
EG30/38x25
Rubin 9/450-600 B
Rubin 9/600 RE B
Rubin 9/600 LI B
20x100x315-M30
50x12x992
35x45x1,0 DIN988
S 35x45x2,5 DIN988
35x2,5 DIN471
FN D35x84,5/105-S
EG28/32x20
EG35/40x40-DIN1498
AM10x1 DIN71412

Trger mit Waagebalken / Carrier


Rubin 9/600 K B

612 8268

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

301 5392
303 0937
305 2050
303 0936
305 6274
309 6174
317 3338
317 3351
317 3407
417 7116
412 8268
412 8269
412 8270
301 3385
301 5390

2
2
4
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Pascheibe
Sicherungsmutter
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse
Einspannbuchse
Waagebalken
T-Trger
T-Trger
T-Trger
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.

Bolt
Selflocking nut
Shim
Selflocking nut
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Balance bar
T-carrier
T-carrier
T-carrier
Bolt
Bolt

57

Abmessung
M24x85ls50x30-8.8
DIN985-NM24-8 Zn
30x42x1,0 DIN988
DIN985-NM20-8 Zn
D50/25x8
10x70-DIN1481
EG20/26x16
EG30/38x16-DIN1498
EG24/32x20-DIN1498
140x15x1780 Thorit 9/600
120x20x1589 Rubin-K RE
120x20x1589 Rubin-K LI
M12x55-8.8 Zn
M20x65-12.9

Verriegelung hydraulisch / Hydraulic locking device


Rubin 9/400K-600K B

617 8148

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 3774
303 0935
417 8146
417 8149

4
4
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsmutter
Blattfeder mit Lasche
Blattfeder

Screw
Selflocking nut
Leaf spring with lashing
Leaf spring

58

Abmessung
M16x50-12.9 A=max.3mm
DIN985-NM16-8 Zn
100x6 Smaragd 9-K
100x6 Rubin 9-K

Abstellsttze zur Deichsel / Stand


70x22/110x110x600

629 7121

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 3550
301 3870
303 0934
303 0935
305 8551
311 9565
313 8152
331 6130
429 2800
429 2806

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Federsicherung
Klappstift
Bolzen mit Griff gelb vergtet
Knotenkette
Abstellsttze
Halter zur Abstellsttze

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Securing clip
Securing pin
Pin with grip, yellow
Chain
Stand
Holder for stand

59

Abmessung
M12x150-8.8
M16x65-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
41x3
4,5mm
GB D16x50,8/70 Zn
D2x150
70x22x600
110x110

Gerteturm / Headstock
Rubin 9 KA -28.02.2003

640 5235

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

301 4873
301 4896
301 4900
303 0938
305 6284
305 6326
317 6883
440 3523
440 5235

4
1
1
5
4
12
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Rhrchen
Strebe
Turm

Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Washer
Washer
Tube
Support
Headstock

60

Abmessung
M30x90-8.8
M30x190-8.8
M30x200-8.8
DIN985-NM30-8 Zn
30 DIN126
60x31x6
51x8.8x48 +-0,5
70x22x1366 Rubin 9KA
80x20x905 Rubin KA

Gerteturm / Headstock
Rubin 9 KA-A -01.03.2003

640 5237

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 4873
301 4896
303 0938
305 6284
305 6326
317 6883
440 3524
440 5235

4
1
5
4
12
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Rhrchen
Strebe
Turm

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Washer
Washer
Tube
Support
Headstock

61

Abmessung
M30x90-8.8
M30x190-8.8
DIN985-NM30-8 Zn
30 DIN126
60x31x6
51x8.8x48 +-0,5
70x22x1390 Rubin 9KA
80x20x905 Rubin KA

Gerteturm / Headstock
Rubin 9 KA B

640 5247

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
6
7
8
9
10

301 4873
301 4876
301 4896
303 0938
305 6326
440 3524
440 5246
440 5247
450 8617

2
3
1
6
18
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Scheibe
Strebe
Turm Rubin 9KB 478x100x762
Turm
Strebe

Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Washer
Support
Headstock
Headstock
Support

62

Abmessung
M30x90-8.8
M30x120-10.9 (160)
M30x190-8.8
DIN985-NM30-8 Zn
60x31x6
70x22x1390 Rubin 9KA
478x100x762
643x100x911 Rubin 9 KA B
-

Adapter / Adapter-inner thread


ZPW-SM9/600-K RE+LI

617 8188

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 5360
301 5388
301 6131
303 0935
305 6155
417 8188
417 8189
422 2920

8
8
8
16
8
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Scheibe
Adapter fr Zahnpackerwalze
Adapter fr Zahnpackerwalze
Platte fr Zahnpackerwalze

Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Washer
Adapter for packer roller
Adapter for packer roller
Plate for packer roller

63

Abmessung
M16x70-12.9
M16x45-8.8
M12x45-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37
RE SM9/600K
LI SM9/600K
Smaragd 9

Halter zur Gummiringwalze / Holder


GRW-GR D590-90

622 0184

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5

301 7797
303 0935
305 6143
422 0184
301 5360

2
6
4
1
2

Artikeltext / Description
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Scheibe
Halter
Sechskantschraube spz.

U-bolt
Selflocking nut
Washer
Holder
Bolt

64

Abmessung
M16/90/135 (381)
DIN985-NM16-8 Zn
B17/30x3 DIN125
140x177x20-90 GRW D590
M16x70-12.9

Zahnpackerwalze / Packer roller


ZPW D500-3,0m

622 6345

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 1700
301 1706
301 3348
301 7788
303 0934
303 0970
305 6136
309 6072
319 9365
323 6360
349 2000
349 2001
349 2002
349 2003
349 2004
422 6345
423 2136
423 5905

2
2
8
24
56
2
48
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Flachrundschraube DIN603
Flachrundschraube DIN603
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Spannhlse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Schmiernippel
Abstreifer-Sttzplatte
Abstreifer
Abstreifer aufgepanzert
Kunststoffabstreifer
Hartmetallabstreifer
Tragrahmen
Zahnpackerwalze
Abstreiferhalter

Bolt, cup square head


Bolt, cup square head
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Nut
Washer
Expansion bush
Bearing cpl.
Grease nipple
Scraper plate
Scraper
Scraper, hardfaced
Synthetic scraper
Scraper
Frame
Packer roller
Carier for scraper

65

Abmessung
M10x20-8.8
M10x30-8.8 Zn
M12x40-8.8
M12/43/94/8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10 DIN934-8
13/25x3 DIN1441-St
8x40-DIN1481 Zn
RCJ 35 35x118x39,9
R1/8
90x3x85
90x3x130
90x3x85
110x120x12
90x5x94
ZPW D500-300 A
ZPW D500-3,0m
70x5x375-D500

Rohrstabwalze / Tube bar roller


D400-300 SM9 K

622 6602

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
6
7
8
9
10

301 6130
303 0934
309 6072
319 9365
422 6602
423 0943
301 3870
303 0935
305 6155

8
8
2
2
1
1
4
4
4

Artikeltext / Description
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Spannhlse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Scheibe

Countersunk bolt
Selflocking nut
Expansion bush
Bearing cpl.
Frame
Tube bar roller
Bolt
Selflocking nut
Washer

66

Abmessung
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
8x40-DIN1481 Zn
RCJ 35 35x118x39,9
80x2910 D400-300-K
D400x2954-V RE 3.00
M16x65-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37

Rohrstabwalze / Tube bar roller


D540-300 RE SM9

622 6608

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 6130
303 0934
309 6072
319 9365
323 6360
422 6608
423 0938
301 3870
303 0935
305 6155

8
8
2
2
2
1
1
4
4
4

Artikeltext / Description
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Spannhlse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Schmiernippel
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Scheibe

Countersunk bolt
Selflocking nut
Expansion bush
Bearing cpl.
Grease nipple
Frame
Tube bar roller
Bolt
Selflocking nut
Washer

67

Abmessung
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
8x40-DIN1481 Zn
RCJ 35 35x118x39,9
R1/8
80x2910 D540-300-RE
D540x2954 RE 3.00
M16x65-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37

Rohrstabwalze / Tube bar roller


D540-300 LI SM9

622 6609

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 6130
303 0934
309 6072
319 9365
323 6360
422 6609
423 0938
301 3870
303 0935
305 6155

8
8
2
2
2
1
1
4
4
4

Artikeltext / Description
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Spannhlse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Schmiernippel
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Scheibe

Countersunk bolt
Selflocking nut
Expansion bush
Bearing cpl.
Grease nipple
Frame
Tube bar roller
Bolt
Selflocking nut
Washer

68

Abmessung
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
8x40-DIN1481 Zn
RCJ 35 35x118x39,9
R1/8
80x2910 D540-300-LI
D540x2954 RE 3.00
M16x65-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37

Rohrstabwalze / Tube bar roller


D600-300 SM9-K RE

622 6628

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 3870
301 6132
303 0934
303 0935
305 6155
309 6072
319 9365
422 6628
423 0972
423 5860

6
8
8
6
6
2
2
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Spannhlse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Wickelschutz

Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Expansion bush
Bearing cpl.
Frame
Tube bar roller
Guard

69

Abmessung
M16x65-10.9
M12x50-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37
8x40-DIN1481 Zn
RCJ 35 35x118x39,9
80 D600-3.00 SM9 RE
D600-3.00 SM9
RSW600 D193,7x6,3x48 3xM12

Rohrstabwalze / Tube bar roller


D600-300 SM9-K LI

622 6629

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 3870
301 6132
303 0934
303 0935
305 6155
309 6072
319 9365
422 6629
423 0972
423 5860

6
8
8
6
6
2
2
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Spannhlse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Wickelschutz

Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Expansion bush
Bearing cpl.
Frame
Tube bar roller
Guard

70

Abmessung
M16x65-10.9
M12x50-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37
8x40-DIN1481 Zn
RCJ 35 35x118x39,9
80 D600-3.00 SM9 LI
D600-3.00 SM9
RSW600 D193,7x6,3x48 3xM12

Doppelwalze Rohr-Flachstab / Double roller


D400-300 RE SM9K

622 6688

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

301 5360
301 4602
301 6130
303 0934
303 0935
303 0936
305 6155
305 6164
309 6072
317 3352
317 6657
317 6658
319 9365
417 8113
422 6688
423 0943
423 1009
417 8114
317 6681

10
2
16
16
10
2
10
2
4
2
2
2
4
4
1
1
1
4
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Platte
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Flachstabwalze
Platte
Rhrchen

Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Bush
Bush
Bearing cpl.
Plate
Frame
Tube bar roller
Flat bar roller
Plate
Tube

71

Abmessung
M16x70-12.9
M20x75-8.8
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D30/17x6 St-37
D35/20,5x5
8x40-DIN1481 Zn
EG28/32x20
D20/28x22
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
12x490x510
80x2910 2xD400-300-K
D400x2954-V RE 3.00
D400x2954/11 3.00
12x540x510
D24x3x22+1

Doppelwalze Rohr-Flachstab / Double roller


D400-300 LI SM9K

622 6689

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

301 5360
301 4602
301 6130
303 0934
303 0935
303 0936
305 6155
305 6164
309 6072
317 3352
317 6657
317 6658
319 9365
417 8113
422 6688
423 0943
423 1009
417 8114
317 6681

10
2
16
16
10
2
10
2
4
2
2
2
4
4
1
1
1
4
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Platte
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Flachstabwalze
Platte
Rhrchen

Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Bush
Bush
Bearing cpl.
Plate
Frame
Tube bar roller
Flat bar roller
Plate
Tube

72

Abmessung
M16x70-12.9
M20x75-8.8
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D30/17x6 St-37
D35/20,5x5
8x40-DIN1481 Zn
EG28/32x20
D20/28x22
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
12x490x510
80x2910 2xD400-300-K
D400x2954-V RE 3.00
D400x2954/11 3.00
12x540x510
D24x3x22+1

Doppelwalze Rohr-Rohr / Double roller


D400-300 RE SM9K

622 6706

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

301 5360
301 4602
301 6130
303 0934
303 0935
303 0936
305 6155
305 6164
309 6072
317 3352
317 6657
317 6658
319 9365
417 8113
422 6688
423 0943
423 0963
417 8114
317 6681

10
2
16
16
10
2
10
2
4
2
2
2
4
4
1
1
1
4
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Platte
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Platte
Rhrchen

Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Bush
Bush
Bearing cpl.
Plate
Frame
Tube bar roller
Tube bar roller
Plate
Tube

73

Abmessung
M16x70-12.9
M20x75-8.8
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D30/17x6 St-37
D35/20,5x5
8x40-DIN1481 Zn
EG28/32x20
D20/28x22
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
12x490x510
80x2910 2xD400-300-K
D400x2954-V RE 3.00
D400x2954-V LI 3.00
12x540x510
D24x3x22+1

Doppelwalze Rohr-Rohr / Double roller


D400-300 LI SM9K

622 6707

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

301 5360
301 4602
301 6130
303 0934
303 0935
303 0936
305 6155
305 6164
309 6072
317 3352
317 6657
317 6658
319 9365
417 8113
422 6688
423 0943
423 0963
417 8114
317 6681

10
2
16
16
10
2
10
2
4
2
2
2
4
4
1
1
1
4
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Platte
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Platte
Rhrchen

Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Bush
Bush
Bearing cpl.
Plate
Frame
Tube bar roller
Tube bar roller
Plate
Tube

74

Abmessung
M16x70-12.9
M20x75-8.8
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D30/17x6 St-37
D35/20,5x5
8x40-DIN1481 Zn
EG28/32x20
D20/28x22
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
12x490x510
80x2910 2xD400-300-K
D400x2954-V RE 3.00
D400x2954-V LI 3.00
12x540x510
D24x3x22+1

Trapezpackerwalze / Trapeze packer roller


TPW D500-300-24R-125

622 6739

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 4019
301 6130
301 7334
301 7760
303 0932
303 0934
303 0935
305 6010
305 6166
309 6072
317 7699
319 9365
349 2005
422 2916
422 2917
422 6739
423 2143
423 5906

4
8
23
23
46
31
4
23
23
2
23
2
23
1
1
1
1
23

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube DIN7991-A
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Exzenter
Flanschlager-Gehuseeinheit
Hartmetallabstreifer
Tragplatte
Tragplatte
Tragrahmen
Trapezpackerwalze
Abstreiferhalter

Bolt
Countersunk bolt
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Eccentric
Bearing cpl.
Scraper
Support plate
Support plate
Frame
Trapeze packer roller
Carier for scraper

75

Abmessung
M16x110-8.8
M12x40-10.9
M12x35-8.8 Zn
M8/17/26/8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
D20,5/28x3 Zn
13/35x5
8x40-DIN1481 Zn
SW24/20-M12/E2
RCJ 35 35x118x39,9
60x5x94
RE TRW
LI TRW
TPW D500-300-24R125
TPW D500-300-24R125
40x8x312

Zahnpackerwalze kurz.Abstreif. / Packer roller, short scraper


ZPW D500-3,0m

622 6744

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18

301 1700
301 1706
301 3348
301 7788
303 0934
303 0970
305 6136
309 6072
319 9365
349 2000
349 2001
349 2002
349 2003
349 2004
422 6345
423 2136
423 5901

2
2
8
24
56
2
48
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Flachrundschraube DIN603
Flachrundschraube DIN603
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Spannhlse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Abstreifer-Sttzplatte
Abstreifer
Abstreifer aufgepanzert
Kunststoffabstreifer
Hartmetallabstreifer
Tragrahmen
Zahnpackerwalze
Abstreiferhalter

Bolt, cup square head


Bolt, cup square head
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Nut
Washer
Expansion bush
Bearing cpl.
Scraper plate
Scraper
Scraper, hardfaced
Synthetic scraper
Scraper
Frame
Packer roller
Carier for scraper

76

Abmessung
M10x20-8.8
M10x30-8.8 Zn
M12x40-8.8
M12/43/94/8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
M10 DIN934-8
13/25x3 DIN1441-St
8x40-DIN1481 Zn
RCJ 35 35x118x39,9
90x3x85
90x3x130
90x3x85
110x120x12
90x5x94
ZPW D500-300 A
ZPW D500-3,0m
50x6x337-D420

Trapezpackerwalze / Trapeze packer roller


TPW D500-300-20R150

622 6752

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 4019
301 6130
301 7334
301 7760
303 0932
303 0934
303 0935
305 6010
305 6166
309 6072
317 7699
319 9365
349 2004
422 2916
422 2917
422 6752
423 2150
423 5906

4
8
19
19
38
27
4
19
19
2
19
2
19
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube DIN7991-A
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Exzenter
Flanschlager-Gehuseeinheit
Hartmetallabstreifer
Tragplatte
Tragplatte
Tragrahmen
Trapezpackerwalze
Abstreiferhalter

Bolt
Countersunk bolt
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Eccentric
Bearing cpl.
Scraper
Support plate
Support plate
Frame
Trapeze packer roller
Carier for scraper

77

Abmessung
M16x110-8.8
M12x40-10.9
M12x35-8.8 Zn
M8/17/26/8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
D20,5/28x3 Zn
13/35x5
8x40-DIN1481 Zn
SW24/20-M12/E2
RCJ 35 35x118x39,9
90x5x94
RE TRW
LI TRW
TPW D500-300-20R150
TPW D500-300-20R150
40x8x312

Trapezpackerwalze / Trapeze packer roller


TPW D500-300-17R175

622 6760

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 4019
301 6130
301 7334
301 7760
303 0932
303 0934
303 0935
305 6010
305 6166
309 6072
317 7699
319 9365
349 2006
422 2916
422 2917
422 6760
423 2158
423 5906

4
8
16
16
32
24
4
16
16
2
16
2
16
1
1
1
1
16

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube DIN7991-A
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Exzenter
Flanschlager-Gehuseeinheit
Hartmetallabstreifer
Tragplatte
Tragplatte
Tragrahmen
Trapezpackerwalze
Abstreiferhalter

Bolt
Countersunk bolt
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Eccentric
Bearing cpl.
Scraper
Support plate
Support plate
Frame
Trapeze packer roller
Carier for scraper

78

Abmessung
M16x110-8.8
M12x40-10.9
M12x35-8.8 Zn
M8/17/26/8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
D20,5/28x3 Zn
13/35x5
8x40-DIN1481 Zn
SW24/20-M12/E2
RCJ 35 35x118x39,9
105x5x94
RE TRW
LI TRW
TPW D500-300-17R175
TPW D500-300-17R175
40x8x312

Trapezscheibenwalze / Trapeze disc roller


TSW D500-300-24R-125

622 6766

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 1719
301 4019
301 6130
301 7334
303 0951
301 7760
303 0932
303 0934
303 0935
305 6010
305 6166
309 6072
317 7699
319 9365
349 2007
422 2916
422 2917
422 6739
423 2164
423 5907
423 5908
423 9043
459 4550

72
4
8
46
72
23
46
31
4
23
23
2
23
2
23
1
1
1
1
23
46
24
144

Artikeltext / Description
Flachrundschraube DIN603
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube DIN7991-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantmutter
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Exzenter
Flanschlager-Gehuseeinheit
Kunststoffabstreifer
Tragplatte
Tragplatte
Tragrahmen
Trapezscheibenwalze
Abstreiferhalter
Klemmplatte
Trapezring
Klemmplatte

Bolt, cup square head


Bolt
Countersunk bolt
Screw
Nut
U-bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Eccentric
Bearing cpl.
Synthetic scraper
Support plate
Support plate
Frame
Trapeze disc roller
Carier for scraper
Clamping plate
Trapezring
Clamping plate

79

Abmessung
M10x47-8.8 Zn
M16x110-8.8
M12x40-10.9
M12x35-8.8 Zn
BM10 DIN439-8 Zn
M8/17/26/8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
D20,5/28x3 Zn
13/35x5
8x40-DIN1481 Zn
SW24/20-M12/E2
RCJ 35 35x118x39,9
68x53,5x10 TSW
RE TRW
LI TRW
TPW D500-300-24R125
TSW D500-300-24R125
40x8x287
60x3x66 2xD8,5
D500x52
35x5x78 4XVKL M10 Zn

Messerwalze / Knife roller


MSW D600-300 RE SM9

622 6810

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

301 1805
301 3407
301 3779
301 3870
301 5360
301 6130
302 7933
303 0934
303 8644
303 0935
305 6155
305 9885
309 6072
311 9565
313 1530
317 3341
317 6658
319 9365
337 5002
422 6810
423 2180
422 6812
422 6813
422 6814
317 6681

46
4
2
8
6
8
2
12
2
16
16
46
4
4
4
2
4
4
23
1
2
1
4
1
4

Artikeltext / Description
Flachrundschraube mit Mutter
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Spindel kpl.
Sicherungsmutter
Spindelmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Federring
Spannhlse
Klappstift
Bolzen mit Griff
Einspannbuchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Messer
Tragrahmen
Messerwalze
Tragplatte
Verstellplatte
Messerbalken
Rhrchen

Bolt, cup square head


Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Screw cpl.
Selflocking nut
Nut for screw
Selflocking nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Securing pin
Pin with grip
Expansion bush
Bush
Bearing cpl.
Knife
Frame
Knife roller
Support plate
Adjuster plate
Cutter bar
Tube

80

Abmessung
M12x30-10.9 MU
M12x70-8.8
M16x60-10.9
M16x65-10.9
M16x70-12.9
M12x40-10.9
TR20x120-170
DIN985-NM12-8 Zn
30x30x44 TR 20
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37
12 DIN127
8x40-DIN1481 Zn
4,5mm
GB D15x41,8/60
EG22/28x20-DIN1498
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
6x347/50 2xD8,5-80
80 MSW D600-300 RE SM9
MSW D600-1390-12R-125
12x130x440 2xD16 MSW D600
8x464x775 13xD16 MSW D600
70x2800 23M SM.9/300
D24x3x22+1

Messerwalze / Knife roller


MSW D600-300 LI SM9

622 6811

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

301 1805
301 3407
301 3779
301 3870
301 5360
301 6130
302 7933
303 0934
303 8644
303 0935
305 6155
305 9885
309 6072
311 9565
313 1530
317 3341
317 6658
319 9365
337 5002
422 6811
423 2180
422 6812
422 6813
422 6823
317 6681

48
4
2
8
6
8
2
12
2
16
16
48
4
4
4
2
4
4
24
1
2
1
4
1
4

Artikeltext / Description
Flachrundschraube mit Mutter
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Spindel kpl.
Sicherungsmutter
Spindelmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Federring
Spannhlse
Klappstift
Bolzen mit Griff
Einspannbuchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Messer
Tragrahmen
Messerwalze
Tragplatte
Verstellplatte
Messerbalken
Rhrchen

Bolt, cup square head


Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Screw cpl.
Selflocking nut
Nut for screw
Selflocking nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Securing pin
Pin with grip
Expansion bush
Bush
Bearing cpl.
Knife
Frame
Knife roller
Support plate
Adjuster plate
Cutter bar
Tube

81

Abmessung
M12x30-10.9 MU
M12x70-8.8
M16x60-10.9
M16x65-10.9
M16x70-12.9
M12x40-10.9
TR20x120-170
DIN985-NM12-8 Zn
30x30x44 TR 20
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37
12 DIN127
8x40-DIN1481 Zn
4,5mm
GB D15x41,8/60
EG22/28x20-DIN1498
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
6x347/50 2xD8,5-80
80 MSW D600-300 LI SM9
MSW D600-1390-12R-125
12x130x440 2xD16 MSW D600
8x464x775 13xD16 MSW D600
70x2925 24M SM.9/600 LI
D24x3x22+1

Messerwalze lange Messer / Knife roller


MSW D600-300 RE SM9

622 6820

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

301 1805
301 3407
301 3779
301 3870
301 5360
301 6130
302 7933
303 0934
303 8644
303 0935
305 6155
305 9885
309 6072
311 9565
313 1530
317 3341
317 6658
319 9365
337 5003
422 6810
423 2180
422 6812
422 6813
422 6814
317 6681

46
4
2
8
6
8
2
12
2
16
16
46
4
4
4
2
4
4
23
1
2
1
4
1
4

Artikeltext / Description
Flachrundschraube mit Mutter
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Spindel kpl.
Sicherungsmutter
Spindelmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Federring
Spannhlse
Klappstift
Bolzen mit Griff
Einspannbuchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Messer-lang
Tragrahmen
Messerwalze
Tragplatte
Verstellplatte
Messerbalken
Rhrchen

Bolt, cup square head


Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Screw cpl.
Selflocking nut
Nut for screw
Selflocking nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Securing pin
Pin with grip
Expansion bush
Bush
Bearing cpl.
Knife
Frame
Knife roller
Support plate
Adjuster plate
Cutter bar
Tube

82

Abmessung
M12x30-10.9 MU
M12x70-8.8
M16x60-10.9
M16x65-10.9
M16x70-12.9
M12x40-10.9
TR20x120-170
DIN985-NM12-8 Zn
30x30x44 TR 20
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37
12 DIN127
8x40-DIN1481 Zn
4,5mm
GB D15x41,8/60
EG22/28x20-DIN1498
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
6x552,7/50 2xD8,5-80
80 MSW D600-300 RE SM9
MSW D600-1390-12R-125
12x130x440 2xD16 MSW D600
8x464x775 13xD16 MSW D600
70x2800 23M SM.9/300
D24x3x22+1

Messerwalze lange Messer / Knife roller


MSW D600-300 LI SM9

622 6821

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

301 1805
301 3407
301 3779
301 3870
301 5360
301 6130
302 7933
303 0934
303 8644
303 0935
305 6155
305 9885
309 6072
311 9565
313 1530
317 3341
317 6658
319 9365
337 5003
422 6811
423 2180
422 6812
422 6813
422 6823
317 6681

48
4
2
8
6
8
2
12
2
16
16
48
4
4
4
2
4
4
24
1
2
1
4
1
4

Artikeltext / Description
Flachrundschraube mit Mutter
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Spindel kpl.
Sicherungsmutter
Spindelmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Federring
Spannhlse
Klappstift
Bolzen mit Griff
Einspannbuchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Messer-lang
Tragrahmen
Messerwalze
Tragplatte
Verstellplatte
Messerbalken
Rhrchen

Bolt, cup square head


Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Screw cpl.
Selflocking nut
Nut for screw
Selflocking nut
Washer
Spring ring
Expansion bush
Securing pin
Pin with grip
Expansion bush
Bush
Bearing cpl.
Knife
Frame
Knife roller
Support plate
Adjuster plate
Cutter bar
Tube

83

Abmessung
M12x30-10.9 MU
M12x70-8.8
M16x60-10.9
M16x65-10.9
M16x70-12.9
M12x40-10.9
TR20x120-170
DIN985-NM12-8 Zn
30x30x44 TR 20
DIN985-NM16-8 Zn
D30/17x6 St-37
12 DIN127
8x40-DIN1481 Zn
4,5mm
GB D15x41,8/60
EG22/28x20-DIN1498
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
6x552,7/50 2xD8,5-80
80 MSW D600-300 LI SM9
MSW D600-1390-12R-125
12x130x440 2xD16 MSW D600
8x464x775 13xD16 MSW D600
70x2925 24M SM.9/600 LI
D24x3x22+1

Doppelwalze Rohr-Rohr / Double roller


D540/400-3.00 RE

622 6858

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

301 5360
301 4602
301 6130
303 0934
303 0935
303 0936
305 6155
305 6164
309 6072
317 3352
317 6657
317 6658
319 9365
417 8112
422 6858
423 0938
423 0963
301 3959
422 6639
317 6681

8
2
16
16
12
2
10
2
4
2
8
2
4
4
1
1
1
4
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Platte
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Sechskantschraube DIN931-A
Stabilisator
Rhrchen

Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Bush
Bush
Bearing cpl.
Plate
Frame
Tube bar roller
Tube bar roller
Bolt
Stabilizer
Tube

84

Abmessung
M16x70-12.9
M20x75-8.8
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D30/17x6 St-37
D35/20,5x5
8x40-DIN1481 Zn
EG28/32x20
D20/28x22
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
12x510x806 D540/400
80x2910 D540/400-3.00 RE
D540x2954 RE 3.00
D400x2954-V LI 3.00
M16x85-8.8
80x1654 D540/400-3.00
D24x3x22+1

Doppelwalze Rohr-Rohr / Double roller


D540/400-3.00 LI

622 6859

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

301 5360
301 4602
301 6130
303 0934
303 0935
303 0936
305 6155
305 6164
309 6072
317 3352
317 6657
317 6658
319 9365
417 8112
422 6859
423 0938
423 0963
301 3959
422 6639
317 6681

8
2
16
16
12
2
10
2
4
2
8
2
4
4
1
1
1
4
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Senkschraube DIN7991-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Scheibe
Spannhlse
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Buchse
Flanschlager-Gehuseeinheit
Platte
Tragrahmen
Rohrstabwalze
Rohrstabwalze
Sechskantschraube DIN931-A
Stabilisator
Rhrchen

Bolt
Bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Washer
Expansion bush
Expansion bush
Bush
Bush
Bearing cpl.
Plate
Frame
Tube bar roller
Tube bar roller
Bolt
Stabilizer
Tube

85

Abmessung
M16x70-12.9
M20x75-8.8
M12x40-10.9
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D30/17x6 St-37
D35/20,5x5
8x40-DIN1481 Zn
EG28/32x20
D20/28x22
D16/22x22
RCJ 35 35x118x39,9
12x510x806 D540/400
80x2910 D540/400-3.00 LI
D540x2954 RE 3.00
D400x2954-V LI 3.00
M16x85-8.8
80x1654 D540/400-3.00
D24x3x22+1

Gummiringwalze / Rubber ring roller


GRW D590-300-24R-125

622 6873

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

301 1701
301 3348
301 3325
303 0933
305 6132
329 6124
319 9372
349 2009
375 1278
422 6873
523 6872
323 0411

23
9
1
23
23
2
2
23
2
1
1
2

Artikeltext / Description
Flachrundschraube DIN603
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933-A
Sicherungsmutter
Scheibe
Tellerfeder
Flanschlager-Gehuseeinheit
Abstreifer
O-Ring
Tragrahmen
Gummiringwalze
Schutzkappe

Bolt, cup square head


Screw
Screw
Selflocking nut
Washer
Cup spring
Bearing cpl.
Scraper
O-ring
Frame
Rubber ring roller
Cap

86

Abmessung
M10x20-4.6 Zn
M12x40-8.8
M12LHx30-8.8 Zn
DIN985-NM10-8 Zn
D11/25x2,5 Zn
40x14,2x2 DIN2093
RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
72x3x90 P
80x2
90 GRW D590-300-125
GRW D590-300-24R-125
D80/d35 t=2x5,5

Deichsel / Deichsel
Rubin 9 KA (KG35)

640 9137

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

301 3682
301 4826
301 4873
301 4896
301 5390
303 0937
303 0938
303 0978
305 2072
305 6229
305 6253
305 8873
305 9888
313 3517
317 3353
317 6881
323 6348
323 6349
329 5020
440 8583
440 8585
440 8587
440 9132
450 8552
461 6059

2
2
2
1
4
2
3
4
2
6
2
1
4
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Pascheibe
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Federring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse
Rhrchen
Schmiernippel
Schmiernippel
Gummipuffer
Brcke
Konsole
Schienentrger Smaragd 9KA
Deichsel Smaragd
Strebe
Platte

Screw
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Shim
Washer
Washer
Securing ring
Spring ring
Pin with stop
Expansion bush
Tube
Grease nipple
Grease nipple
Rubber buffer
Clamp plate
Bracket
Carrier
Twobar
Support
Plate

87

Abmessung
M16x30-8.8
M24x220-8.8
M30x90-8.8
M30x190-8.8
M20x65-12.9
DIN985-NM24-8 Zn
DIN985-NM30-8 Zn
M20 DIN934-8
35x45x1,0 DIN988
45x31x5
B25 DIN125-St
35x2,5 DIN471
20 DIN127-A
FN D35x197/215
EG35/45x45-DIN1498
51x8,8x54
AM10x1 DIN71412
CM10x1 DIN71412-90
D100x75 M16 70Shore
140x25x340 D40/24
429x25x494 D40/24
100x100x580 D69
9 KA-B
90x90x1682 Achat 9 KA
20x173x198 1xD30 2xD20

Deichsel / Deichsel
Rubin 9 KA KG45

640 9141

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

301 3682
301 4873
301 4896
301 4902
301 5390
303 0938
303 0978
305 2125
305 2252
305 6229
305 6326
305 8876
305 9888
313 4524
317 3430
317 6881
323 6348
323 6349
329 5020
440 8588
440 8589
440 8587
440 9139
450 8552
461 6059

2
2
2
2
4
6
4
1
1
10
4
1
4
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Pascheibe
Sttzscheibe
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Federring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse
Rhrchen
Schmiernippel
Schmiernippel
Gummipuffer
Brcke
Konsole
Schienentrger Smaragd 9KA
Deichsel Smaragd
Strebe
Platte

Screw
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Shim
Supporting washer
Washer
Washer
Securing ring
Spring ring
Pin with stop
Expansion bush
Tube
Grease nipple
Grease nipple
Rubber buffer
Clamp plate
Bracket
Carrier
Twobar
Support
Plate

88

Abmessung
M16x30-8.8
M30x90-8.8
M30x190-8.8
M30x240-8.8 Zn
M20x65-12.9
DIN985-NM30-8 Zn
M20 DIN934-8
45x55x1,0 DIN988
S 45x55x3 DIN988
45x31x5
60x31x6
45x2,5 DIN471
20 DIN127-A
FN D45x235/259
EG45/55x40-DIN1498
51x8,8x54
AM10x1 DIN71412
CM10x1 DIN71412-90
D100x75 M16 70Shore
140x25x270 D40/30 KG45
411x25x494 D40/30 KG45
100x100x580 D69
9 KA-B KG45
90x90x1682 Achat 9 KA
20x173x198 1xD30 2xD20

Deichsel / Deichsel
Rubin 9 KA B

640 9151

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

301 6750
301 3682
301 4876
301 4902
303 0932
303 0938
301 4873
305 6905
305 2125
305 2252
305 6229
305 6326
305 8876
313 4524
317 3430
321 9943
323 6348
323 6349
329 5020
440 8587
440 8588
440 8589
440 9151
450 8616
323 6350

8
2
2
2
8
6
2
2
1
2
4
4
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantschraube spz.
Scheibe
Pascheibe
Sttzscheibe
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse
Halter zum Unterlegekeil
Schmiernippel
Schmiernippel
Gummipuffer
Schienentrger Smaragd 9KA
Brcke
Konsole
Deichsel
Strebe
Schmiernippel

Screw
Screw
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Bolt
Washer
Shim
Supporting washer
Washer
Washer
Securing ring
Pin with stop
Expansion bush
Carrier for wedge
Grease nipple
Grease nipple
Rubber buffer
Carrier
Clamp plate
Bracket
Deichsel
Support
Grease nipple

89

Abmessung
M8x20-8.8 Zn
M16x30-8.8
M30x120-10.9 (160)
M30x240-8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM30-8 Zn
M30x90-8.8
D68/30x26,0
45x55x1,0 DIN988
S 45x55x3 DIN988
45x31x5
60x31x6
45x2,5 DIN471
FN D45x235/259
EG45/55x40-DIN1498
NG53 122853.001
AM10x1 DIN71412
CM10x1 DIN71412-90
D100x75 M16 70Shore
100x100x580 D69
140x25x270 D40/30 KG45
411x25x494 D40/30 KG45
Rubin 9 B
BM10x1 DIN71412-4kt. 45

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


AD10 D68 L3 Z4

661 1369

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 3867
303 0935
461 7907
461 9893

4
4
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Schienenwelle
Sperrstck

Bolt
Selflocking nut
Drawbar
Stop

90

Abmessung
M16x65-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
D68 L3 Z4
D68x100 2xD18

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


ED68/55 L2 Z2

661 1411

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5

301 3867
303 0935
317 6961
461 7917
461 9868

2
2
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Buchse
Schienenwelle
Klemme

Bolt
Selflocking nut
Bush
Drawbar
Clamp

91

Abmessung
M16x65-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
D69/56x65-3
D55 L2 Z2
D68x40

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


ED68/55 L3 Z2

661 1412

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5

301 3867
303 0935
317 6961
461 7924
461 9868

2
2
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Buchse
Schienenwelle
Klemme

Bolt
Selflocking nut
Bush
Drawbar
Clamp

92

Abmessung
M16x65-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
D69/56x65-3
D55 L3 Z2
D68x40

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


ED68 L2 Z3

661 1413

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 3867
303 0935
461 7905
461 9868

2
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Schienenwelle
Klemme

Bolt
Selflocking nut
Drawbar
Clamp

93

Abmessung
M16x65-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
D68 L2 Z3 980lg.
D68x40

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


ED68 L3 Z3

661 1414

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 3867
303 0935
461 7925
461 9868

2
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Schienenwelle
Klemme

Bolt
Selflocking nut
Drawbar
Clamp

94

Abmessung
M16x65-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
D68 L3 Z3
D68x40

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


ED68 L1100 Z58 K700

661 1417

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 3867
303 0935
461 7928
461 9868

2
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Schienenwelle
Klemme

Bolt
Selflocking nut
Drawbar
Clamp

95

Abmessung
M16x65-8.8
DIN985-NM16-8 Zn
D68 L1100 Z58 K700
D68x40

Tiefenbegrenzung / Depth limiter


K700 -B M24

661 6161

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

301 3838
301 4602
301 4661
302 8980
302 8981
302 8892
303 0332
303 0935
303 0936
303 0937
311 9565
313 8147
329 1792
331 6584
459 1001
461 6172
461 6173

2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Gabelstck
Gabelstck
Spannschlomutter
Ringmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Klappstift
Bolzen mit Griff
Flachformfeder
Kette DIN762
Brcke
Zugschiene
Halter

Bolt
Bolt
Bolt
Forkpiece
Forkpiece
Threaded sleeve
Eye nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Securing pin
Pin with grip
U-spring
Chain
Clamp plate
Drawbar
Holder

96

Abmessung
M16x60-8.8
M20x75-8.8
M24x100ls70xb25-10.9
TR24x3
TR24x3LH
TR24x3x250
M24 DIN582
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
DIN985-NM24-8 Zn
4,5mm
GB D20x68/78
40x4x230 SW46
13x65 7GL ST35.2H Zn
40x10x100 1x70-D16,5
350x165 2xD25 D20,25
35x8x250 D21

Tiefenbegrenzung / Depth limiter


K700 -B M30

661 6162

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 3838
301 4602
301 4661
302 8980
302 8981
302 8892
303 0331
303 0935
303 0936
303 0937
311 9565
313 8147
329 1792
331 6584
459 1001
461 6172
461 6173
302 0123

2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Gabelstck
Gabelstck
Spannschlomutter
Ringmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Klappstift
Bolzen mit Griff
Flachformfeder
Kette DIN762
Brcke
Zugschiene
Halter
Gewindestange

Bolt
Bolt
Bolt
Forkpiece
Forkpiece
Threaded sleeve
Eye nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Securing pin
Pin with grip
U-spring
Chain
Clamp plate
Drawbar
Holder
Threaded rod

97

Abmessung
M16x60-8.8
M20x75-8.8
M24x100ls70xb25-10.9
TR24x3
TR24x3LH
TR24x3x250
M30 DIN582
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
DIN985-NM24-8 Zn
4,5mm
GB D20x68/78
40x4x230 SW46
13x65 7GL ST35.2H Zn
40x10x100 1x70-D16,5
350x165 2xD25 D20,25
35x8x250 D21
M30x270 Zn

Kupplungsteil / Kupplungsteil
FK 150x150x120 (Solitair 9KA)

661 8369

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 0864
301 4134
303 0935
461 8369

4
4
8
2

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Anbaukonsole

Eye bolt
Bolt
Selflocking nut
Bracket

98

Abmessung
BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
M16x200xb100-8.8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
150x150x120 D32

Hydraulisches Aushubgestnge / Hydraulic lift linkage


D50x200 L2 Z3

661 8510

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3867
301 4331
301 5085
301 5390
302 8937
302 9019
302 9033
303 0935
303 0936
303 0976
303 3110
305 2150
305 8545
305 8877
311 9565
313 5037
317 3352
317 3417
317 6657
323 6348
331 6130
461 8345
461 8510
461 8511
461 8512
461 8513

3
2
1
3
1
1
1
4
5
1
1
1
4
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
4
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spz.
Spannschlomutter
Gelenkstck
Gelenkauge
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Schlagmutter
Pascheibe
Sicherungsring
Sicherungsring
Klappstift
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Buchse
Schmiernippel
Knotenkette
Riegel
Unterlenker
Lenker
Lenker
Lenker

Bolt
Bolt
Screw
Bolt
Threaded sleeve
Joint
Joint
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Impact nut
Shim
Securing ring
Securing ring
Securing pin
Pin with stop
Expansion bush
Expansion bush
Bush
Grease nipple
Chain
Locking bar
Lower link
Link
Link
Link

99

Abmessung
M16x65-8.8
M20x75-8.8
M16x100-8.8
M20x65-12.9
M36x3x330 SW36
M36x3x190 D20
KAT2 M36x3x270 LI
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
M16 DIN934-8
M36x3 65-5
50x62x1,0 DIN988
3x30-35x1,25 Zn
50x3 DIN471
4,5mm
FN D50x243/268
EG28/32x20
EG30/38x25
D20/28x22
AM10x1 DIN71412
D2x150
KAT2
D50x200 L2
70x22x700 1xD16 1xD20
80x12x595 2xD16 1xD20
60x20x208 2xD32 1xD20

Hydraulisches Aushubgestnge / Hydraulic lift linkage


D50x200 L2 Z3

661 8510

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31

461 8514
461 8515
461 8517
317 3433
461 8516

1
1
1
2
2

Artikeltext / Description
Konsole
Haken
Unterlenker
Einspannbuchse
Lenker, gebogen

Bracket
Hook
Lower link
Expansion bush
Link

100

Abmessung
430x260x20 D50x200
144x56x14 1xD16,5
D50x200 L2
EG50+0,05+0,15/60x40
70x22x700 1xD16 1xD20

Beleuchtungsanlage vorne / Lighting equipment, front


Smaragd 9 KA B

570 1902

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

321 9934
321 9935
373 2017
373 2124
373 2126
373 2131
373 3431
373 3529
373 3802
373 4134
373 4140

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
5

Artikeltext / Description
Warntafel
Warntafel
Verteilerdose
Stecker Alu
Steckdose
Steckdosenunterlage
Positionsleuchte
Lichtscheibe
Schutzhaube vorne
Kabel
Kabel

Warning board
Warning board
Junction box
Plug
Plug box
Base of plug box
Position light
Light glas
Front cover
Cable
Cable

101

Abmessung
RE 423x423 DIN11030
LI 423x423 DIN11030
1216.
7-polig
7-polig 71/7F
709
PL86
E86
SH86
2x0,75 S/W
6x0,75 S/W

Beleuchtungsanlage ohne Halter / Lighting equipment


V Rubin 9 KA

670 1906

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

301 2996
301 7280
301 7781
303 0932
303 0967
303 0970
305 8694
305 9900
321 9918
321 9919
470 1649
570 1902

2
8
2
8
2
4
8
4
2
6
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Rckstrahler rot selbstkl.
Rckstrahler gelb selbstkl.
Leuchtenhalter
Beleuchtungsanlage vorne

Screw
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Self-adh. reflector, red
Self-adh. reflector, yellow
Carrier for light
Lighting equipment, front

102

Abmessung
M5x30-8.8
M8x25-8.8 Zn
M10x38x76 DIN3570A Zn
DIN985-NM8-8 Zn
M5 DIN934-8 Zn
M10 DIN934-8
A8,4 DIN125-St Zn
10 DIN127 Zn
8200K
6200GK
D33,7x4,5x2900
Smaragd 9 KA B

Beleuchtungsanlage mit Halter / Lighting equipment


V Rubin 9 KA

670 1907

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

301 0302
301 2996
301 7280
301 7781
303 0931
303 0932
303 0967
303 0970
305 8694
305 9900
321 9918
321 9919
373 2130
470 1649
570 1902

2
2
8
2
2
8
2
4
8
4
2
6
1
1
1

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Rckstrahler rot selbstkl.
Rckstrahler gelb selbstkl.
Steckdosenhalter
Leuchtenhalter
Beleuchtungsanlage vorne

Flatheaded bolt
Screw
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Self-adh. reflector, red
Self-adh. reflector, yellow
Holder for plug socket
Carrier for light
Lighting equipment, front

103

Abmessung
M6x25-4,6 Zn
M5x30-8.8
M8x25-8.8 Zn
M10x38x76 DIN3570A Zn
DIN985-NM6-8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
M5 DIN934-8 Zn
M10 DIN934-8
A8,4 DIN125-St Zn
10 DIN127 Zn
8200K
6200GK
H 71
D33,7x4,5x2900
Smaragd 9 KA B

Beleuchtungsanlage hinten / Lighting equipment, rear


KA 150x150

670 2007

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

301 0864
301 0301
301 4133
301 7280
301 7781
303 0931
303 0932
303 0935
303 0970
305 8551
305 9900
309 6054
313 7807
321 9921
321 9922
470 1199
470 1649
470 1664
470 1665
570 2007
301 3350
303 1013
301 7806
305 8694
459 0940

4
4
2
8
2
4
8
4
4
2
4
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
9
2

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Flachkopfschraube DIN85
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federsicherung
Federring
Spannhlse
Bolzen mit Griff
Rckstrahler gelb
Rckstrahler rot
Halter gebogen
Leuchtenhalter
Halter
Halter
Beleuchtungsanlage hinten
Sechskantschraube DIN933
Sechskantmutter
Bgelschraube
Scheibe
Halter

Eye bolt
Flatheaded bolt
Bolt
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Securing clip
Spring ring
Expansion bush
Pin with grip
Reflector, yellow
Reflector, red
Holder
Carrier for light
Holder
Holder
Lighting equipment, rear
Screw
Nut
U-bolt
Washer
Holder

104

Abmessung
BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
M6x20-4,6 Zn
M16x200-8.8
M8x25-8.8 Zn
M10x38x76 DIN3570A Zn
DIN985-NM6-8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M10 DIN934-8
41x3
10 DIN127 Zn
6x40-DIN1481 Zn
GB D12x57,5/71
8 RA 002014-051
8 RA 002 016-111
30x3x90
D33,7x4,5x2900
40x15x550
60x20x520 30GRD
7 P/4x0,75/L=3600mm
M12x50-8.8
M12 DIN934-8 Zn
M16/150/195
A8,4 DIN125-St Zn
30x3x90 1x50-D10+7 Zn

Transportschutz Zahnpackerwal. / Transport protection


Zirkon 9-K

670 5070

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 7789
303 0934
305 8551
309 6038
331 4902
459 6576
470 5070
470 5072

1
2
2
2
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Federsicherung
Spannhlse
Zurrgurt mit Haken
Klemmlasche
Schutzblech
Stange

U-bolt
Selflocking nut
Securing clip
Expansion bush
Lock belt
Clamp lashing
Guard
Rod

105

Abmessung
M12/71x94 (284) Zn
DIN985-NM12-8 Zn
41x3
5x30-DIN1481 Chrom 8
25b 0,43/08m reine Bandlnge
30x8x138,5
1,5x486x1650 2x45
D12x322 4xD5 Zn

Transportschutz / Transport protection


Rubin K(A)

670 5077

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5

303 0330
331 4902
331 8402
470 5077
470 5078

2
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Ringmutter
Zurrgurt mit Haken
Schkel
Halter
Schutzgitter

Eye nut
Lock belt
Shackle
Holder
Protective grating

106

Abmessung
M12 DIN582
25b 0,43/08m reine Bandlnge
SLG2 5/16/8mm Zn
35x8x700 U-30 1xD10
400x50x1400 D5/50x100

Dreiwegedruckwaage / Three-way pressure balance


LU8SSCK-QM22/04

575 2200

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 9707
301 9708
301 9711
329 8020
475 6068
575 1127
575 1128
575 1129

1
3
1
1
1
3
1
1

Artikeltext / Description
Verschluschraube m.Dichtring
Verschluschraube m.Dichtring
Verschluschraube m.Dichtring
Druckfeder
Kolben
Einschraubdse
Verschluschraube, kpl.
Verschluschraube, kpl.

Plug
Plug
Plug
Spring
Piston
Nozzle
Plug, cpl
Plug, cpl

107

Abmessung
M12x1,5
M14x1,5
M22x1,5
LU08 Bucher
LU08
B M040,8 D D5x3,5
-

Wegeventil / Valve
6/3 LD8SE4D2525

575 2201

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

301 9710
329 8019
375 1138
375 1149
375 1188
375 1325
573 4700
575 1130
575 1131

2
2
2
3
2
2
2
1
1

Artikeltext / Description
Verschluschraube m.Dichtring
Druckfeder
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Scheibe
Schaltmagnet
Einbauteile
Steuerschieber

Plug
Spring
O-ring
O-ring
O-ring
Washer
Magnet
Mounting parts
Servo spool valve

108

Abmessung
M18x1,5
LD8SE Bucher
12x2
16,56x1,78
24x2,0
LMX08
Bucher
L.8SE/02
LD08.4D D17x111,4

Sitzventil / Seat valve


SVH04M878SA-OM14G12

575 2211

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

301 9708
309 3301
373 4701
373 4702
375 1118
375 1138
375 1149
375 5151
575 1132

1
2
7
7
2
1
3
1
7

Artikeltext / Description
Verschluschraube m.Dichtring
Spannhlse
Magnetspule
Handnotverstellung Arret.
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Verschluschraube
Wege-Sitzventil

Plug
Expansion bush
Magnet coil
Hand control, stop
O-ring
O-ring
O-ring
Plug
Valve

109

Abmessung
M14x1,5
8x12-DIN7346
D3612DC27WH
K4-6908
8x2
12x2
16,56x1,78
MHW-90-2-9
2/2

Adapter / Adapter-inner thread


K700

575 6601

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

375 2165
375 2737
375 2741

1
1
1

Artikeltext / Description
Staubstecker rot
SVK-Muffe
Steckkupplung Kugel

Plastic male probe


SVK-socket
Connection

110

Abmessung
BG-3 CEL15 M22x1,5
K700 12LM18x1,5

Hydraulikanlage Aushubgestnge / HY-assembly lift linkage


DZ 110x450

675 5305

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

309 7000
313 3011
313 3012
325 1350
325 1503
325 1511
375 2121
375 2173
375 2196
375 2199
375 2718
375 4311
375 5110
375 5310
475 2615
475 9900
575 2356
317 3417
375 2206
375 5081

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Spannhlse
Bolzen
Bolzen
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe, blau
Drosselplttchen
Be- und Entlftungsschraube
Kugelhahn
SVK-Stecker
Schwenkverschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Hydraulikschlauch
Rohr
Hydraulikzylinder
Einspannbuchse mit Presitz
Kugelhahn
Dichtkantenring

Expansion bush
Pin
Pin
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap
Throttle plate
Vent plug
Valve
SVK-socket
Union, swivel
Cutting ring
Union nut
High-pressure hose
Tube
Ram
Expansion bush
Valve
Seal ring

111

Abmessung
8x50-DIN1481 Chrom 8
BB D30x72/102 Zn
BB D30x62/92 Zn
6,3x254 VA
3
P
D26,5 Bg.3
D12x1,5 BO 1,5
M18x1,5
BKH 12L-M18x1,5 Zn
NW10-M18x1,5
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
2SN10-1200 M18x1,5
12x2x135
110/50-450
EG30/38x25
HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6
18,2x25,1x5

Hydraulikanlage Aushubgestnge / HY-assembly lift linkage


DZ 110x450

675 5306

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 0306
301 0815
301 3248
303 0931
303 0932
303 0933
309 7000
313 3012
313 3054
317 3417
325 1350
325 1503
325 1511
329 8515
331 6405
331 8405
331 9815
375 2121
375 2173
375 2199
375 2718
375 4311
375 5110
375 5310
459 1007
475 2615

2
1
2
2
1
2
5
1
1
1
1
1
2
1
0
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Ringschraube
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Spannhlse
Bolzen
Bolzen
Einspannbuchse mit Presitz
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Zugfeder
Kette
Schkel
Malotte
Staubkappe, blau
Drosselplttchen
Kugelhahn
SVK-Stecker
Schwenkverschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Brcke
Hydraulikschlauch

Flatheaded bolt
Eye bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Expansion bush
Pin
Pin
Expansion bush
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Spring
Chain
Shackle
Shackle
Cap
Throttle plate
Valve
SVK-socket
Union, swivel
Cutting ring
Union nut
Clamp plate
High-pressure hose

112

Abmessung
M6x45-4,6 Zn
M8 DIN580 Zn
M10x55-8.8 Zn
DIN985-NM6-8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM10-8 Zn
8x50-DIN1481 Chrom 8
BB D30x62/92 Zn
D30/25x260 2xD8
EG30/38x25
6,3x254 VA
3
P
4,5x22,5x280
4x32 DIN763
A 0,16 DIN 82101 Zn
D13-kpl.
D26,5 Bg.3
D12x1,5 BO 1,5
BKH 12L-M18x1,5 Zn
NW10-M18x1,5
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
30x8x105 1x80
2SN10-1200 M18x1,5

Hydraulikanlage Aushubgestnge / HY-assembly lift linkage


DZ 110x450

675 5306

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

475 2673
475 4386
475 9900
575 2145
575 2356
325 1512
375 2206
375 4020
375 4500
375 5081

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Hydraulikschlauch
Halter fr Hubbegrenzer
Rohr
Hubbegrenzer Hebel links
Hydraulikzylinder
EASY-READ Zeichen
Kugelhahn
Einschraubverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Dichtkantenring

High-pressure hose
Carrier
Tube
Raise limiter
Ram
EASY-READ sign
Valve
Nipple
Adjustable angle union
Seal ring

113

Abmessung
2SN 10-400 2xDKOL12L
30x8x105
12x2x135
HBS12LM M18x1,5 ZN
110/50-450
T
HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6
x-GE12-LM M18x1,5 Zn
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
18,2x25,1x5

Hydraulikanlage Steuerblock / HY-assembly control valve


Smaragd 9 KA B-FW

675 5411

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

Artikeltext / Description

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22

301 3073
303 0932
305 2050
305 8694
305 8867
313 3017
313 3023
323 6348
325 5128
375 2176
375 2199
375 4711
375 4039
375 4311
375 4490
375 4500
375 4550
375 5110
375 5310
475 2696

2
2
6
4
2
1
1
2
1
1
1
4
1
2
2
4
1
2
2
1

Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Pascheibe
Scheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Schmiernippel
Konsolenschelle
Drosselplttchen
Kugelhahn
Stutzen
Einschraubverschraubung
Schwenkverschraubung
Einstellbare T-Verschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Hydraulikschlauch

Bolt
Selflocking nut
Shim
Washer
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Grease nipple
Bracket clip
Throttle plate
Valve
Stud
Nipple
Union, swivel
T-adjustable T-union
Adjustable angle union
L-adjustable T-union
Cutting ring
Union nut
High-pressure hose

23
24
25
26
27

475 2223
475 2597
475 2615
575 2192
575 2050

1
1
1
1
1

Rohr
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Druckspeicher
Druckbegrenzungsventil

Tube
High-pressure hose
High-pressure hose
Pressure reservoir
Pressure limiting valve

114

Abmessung
M8x45-8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
30x42x1,0 DIN988
A8,4 DIN125-St Zn
30x2 DIN471 Zn
LN D30/31x62/84
UN D30/72x62/84
AM10x1 DIN71412
TYP 142 D137-145
D12x1,5 BO 2,5
BKH 12L-M18x1,5 Zn
x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24
GE 12-LR R1/2
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
x-evT12-LM DKO24 M18x1,5
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90

12x2x85
2SN10-700 DKOL12/DKOL12
2SN10-1200 M18x1,5
Typ 1,4L-250 50bar 1/2
5-80 bar M18x1,5 30l/min

Hydraulikanlage Steuerblock / HY-assembly control valve


Smaragd 9 KA B-FW

675 5411

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

28
29
30
31

575 2359
375 4010
375 2515
375 2205

1
1
1
1

Artikeltext / Description
Hydraulikzylinder mit Gabel
Einschraubverschraubung
Drosselscheibe
Verbindung

Ram
Nipple
Restrictor washer
Connection

115

Abmessung
100/40-245-515-D30
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
Dreibein 2,5
DKOL12/IGM 16x1,5

Hydraulikleitungen Steuerblock / HY-pipe assembly


Smaragd 9 KA B-SP

675 5413

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

305 8871
325 1350
325 1504
325 1511
375 2102
375 2735
375 4500
475 2696

2
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe schwarz
SVK-Muffe
Einstellbare W-Verschraubung
Hydraulikschlauch

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
SVK-socket
Adjustable angle union
High-pressure hose

116

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
4
P
BG 3 D38
CEL12 M18x1,5 BG3
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90

Hydraulikleitungen Steuerblock / HY-pipe assembly


Smaragd 9 KA B-AHG

675 5414

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

305 8871
325 1350
325 1503
325 1511
325 1512
375 2101
375 2735
375 4500
475 2655

4
2
2
1
1
2
2
2
2

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe blau
SVK-Muffe
Einstellbare W-Verschraubung
Hydraulikschlauch

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
SVK-socket
Adjustable angle union
High-pressure hose

117

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
3
P
T
BG 3 D38
CEL12 M18x1,5 BG3
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
1SN08-900 M18x1,5

Hydraulische Einklappung / HY-assembly folding device


Rubin 9/600 K DZ 110/450

675 5552

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 2998
303 0967
309 7000
313 3011
313 3012
375 2172
375 2175
375 4038
375 4311
375 4490
375 4500
475 2615
475 2598
475 2654
575 2161
575 2356
305 2051
305 8867
313 3007
313 3023
323 6348
323 6350

2
2
8
2
2
2
2
4
4
2
4
1
2
1
1
2
4
4
2
2
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantmutter
Spannhlse
Bolzen
Bolzen
Drosselplttchen
Drosselplttchen
Einschraubverschraubung
Schwenkverschraubung
Einstellbare T-Verschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Rckschlagventil
Hydraulikzylinder
Pascheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Schmiernippel
Schmiernippel

Bolt
Nut
Expansion bush
Pin
Pin
Throttle plate
Throttle plate
Nipple
Union, swivel
T-adjustable T-union
Adjustable angle union
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
Nonreturn valve
Ram
Shim
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Grease nipple
Grease nipple

118

Abmessung
M5x40-8.8 Zn
M5 DIN934-8 Zn
8x50-DIN1481 Chrom 8
BB D30x72/102 Zn
BB D30x62/92 Zn
D12x1,5 BO 1,0
D12x1,5 BO 1,8
GE 12-LR R1/4
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
x-evT12-LM DKO24 M18x1,5
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
2SN10-1200 M18x1,5
2SN10-600 DKOL M18x1,5
2SN08-800 DKOL12
RDP 06 1/4
110/50-450
30x42x1,0 DIN988 Zn
30x2 DIN471 Zn
UN D30/71x79-61 Zn
UN D30/72x62/84
AM10x1 DIN71412
BM10x1 DIN71412-4kt. 45

Hydraulikleitungen Klappung / HY-pipe assembly folding dev.


Rubin 9 KA

675 5554

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

325 1350
325 1501
325 1511
325 1512
375 2166
375 2718
475 2414
301 0302
375 9962

2
2
1
1
2
2
2
8
8

Artikeltext / Description
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe, rot
SVK-Stecker
Hydraulikschlauch
Flachkopfschraube DIN85
Schellenkrper

Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap, red
SVK-socket
High-pressure hose
Flatheaded bolt
Clamp

119

Abmessung
6,3x254 VA
1
P
T
D26,5
NW10-M18x1,5
2SN10 M18x1,5x5600
M6x25-4,6 Zn
1/2x218 PP

Hydraulikanlage Aufsattelung / HY-assembly trailer


Rubin 9 KA DZ100/245

675 5555

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3224
301 7782
303 0933
305 2050
305 8867
313 3017
313 3023
323 6348
325 1350
325 1502
325 1511
325 1512
375 2120
375 2199
375 2205
375 2718
375 2509
375 4010
375 4038
375 4110
375 4311
375 4500
375 4711
375 5110
375 5310
475 2502

2
1
4
6
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
2
2
4
1
4
4
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Pascheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Schmiernippel
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe, grn
Kugelhahn
Verbindung
SVK-Stecker
Drosselscheibe
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Gerade Verschraubung
Schwenkverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Stutzen
Schneidring
berwurfmutter
Hydraulikschlauch

Screw
U-bolt
Selflocking nut
Shim
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Grease nipple
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap
Valve
Connection
SVK-socket
Restrictor washer
Nipple
Nipple
Nipple
Union, swivel
Adjustable angle union
Stud
Cutting ring
Union nut
High-pressure hose

120

Abmessung
M10x30-8.8
M10x62x60
DIN985-NM10-8 Zn
30x42x1,0 DIN988
30x2 DIN471 Zn
LN D30/31x62/84
UN D30/72x62/84
AM10x1 DIN71412
6,3x254 VA
2
P
T
D26,5 Bg.3
BKH 12L-M18x1,5 Zn
DKOL12/IGM 16x1,5
NW10-M18x1,5
1,7
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
GE 12-LR R1/4
x-G12-L M18x1,5
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
2SN08-6100-DKOL12

Hydraulikanlage Aufsattelung / HY-assembly trailer


Rubin 9 KA DZ100/245

675 5555

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32

475 2656
475 4361
475 8914
475 9907
575 2161
575 2359

2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Hydraulikschlauch
Schlauchhalter
Rohr
Rohr
Rckschlagventil
Hydraulikzylinder mit Gabel

High-pressure hose
Hose carrier
Tube
Tube
Nonreturn valve
Ram

121

Abmessung
1SN08-1800 M18x1,5 DKL
80x8x700 4xD12
12x2x35
12x2x60
RDP 06 1/4
100/40-245-515-D30

Hydraulikanlage Aufsattelung / HY-assembly trailer


Rubin 9 KA DZ100/245

675 5556

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3073
301 3081
301 3224
301 7341
301 7782
303 0932
303 0933
303 0934
305 8580
305 2050
305 8694
305 8867
313 3017
313 3023
323 6348
325 1350
325 1502
325 1511
325 1512
325 5128
375 2120
375 2199
375 2205
375 2515
375 2718
375 4010

2
1
2
2
1
3
4
2
2
8
6
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Pascheibe
Scheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Schmiernippel
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Konsolenschelle
Staubkappe, grn
Kugelhahn
Verbindung
Drosselscheibe
SVK-Stecker
Einschraubverschraubung

Bolt
Bolt
Screw
Bolt
U-bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Shim
Washer
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Grease nipple
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Bracket clip
Cap
Valve
Connection
Restrictor washer
SVK-socket
Nipple

122

Abmessung
M8x45-8.8 Zn
M8x60-8.8 Zn
M10x30-8.8
M12x65-8.8 Zn
M10x62x60
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM10-8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
13/24x2,5 St-Zn DIN125
30x42x1,0 DIN988
A8,4 DIN125-St Zn
30x2 DIN471 Zn
LN D30/31x62/84
UN D30/72x62/84
AM10x1 DIN71412
6,3x254 VA
2
P
T
TYP 142 D137-145
D26,5 Bg.3
BKH 12L-M18x1,5 Zn
DKOL12/IGM 16x1,5
Dreibein 2,5
NW10-M18x1,5
x-GE12-LM M16x1,5 Zn

Hydraulikanlage Aufsattelung / HY-assembly trailer


Rubin 9 KA DZ100/245

675 5556

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

375 4020
375 4038
375 4049
375 4210
375 4311
375 4500
375 4550
375 4711
375 5110
375 5310
475 2219
475 2502
475 2598
475 2656
475 4361
475 4362
575 2050
575 2165
575 2192
575 2359

2
2
1
1
2
4
3
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Einstellbare GE-Verschraubung
Winkel-Verschraubung
Schwenkverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Stutzen
Schneidring
berwurfmutter
Hydraulikrohr
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Schlauchhalter
Kupplungshalter
Druckbegrenzungsventil
Rckschlagventil hy.entsperrb.
Druckspeicher
Hydraulikzylinder mit Gabel

Nipple
Nipple
Nipple
Angle union
Union, swivel
Adjustable angle union
L-adjustable T-union
Stud
Cutting ring
Union nut
Pipe
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
Hose carrier
Coupling holder
Pressure limiting valve
Nonreturn valve
Pressure reservoir
Ram

123

Abmessung
x-GE12-LM M18x1,5 Zn
GE 12-LR R1/4
evGE 12-LR 1/2-ED DKO24
x-W12-L M18x1,5
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
12x2x47
2SN08-6100-DKOL12
2SN10-600 DKOL M18x1,5
1SN08-1800 M18x1,5 DKL
80x8x700 4xD12
210x295
5-80 bar M18x1,5 30l/min
RPI 06/05-G
Typ 1,4L-250 50bar 1/2
100/40-245-515-D30

Hydraulikleitungen Einklappung / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA 6/2 W. AHG

675 5557

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

301 0302
301 3068
305 8871
305 9898
325 1350
325 1501
325 1503
325 1511
325 1512
375 2101
375 2105
375 2166
375 2200
375 2718
375 2735
375 4010
375 4310
375 4500
375 9961
475 2389
475 2500
475 2610
475 2624

16
1
8
1
6
4
2
3
3
2
2
2
1
2
4
4
2
2
16
2
2
2
2

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsring
Federring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe blau
Staubschutzklappe rot
Staubkappe, rot
Wegeventil
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Einschraubverschraubung
Schwenkverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Schellenkrper
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hochdruckschlauch
Hydraulikschlauch

Flatheaded bolt
Screw
Securing ring
Spring ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Dust protection flap
Cap, red
Valve
SVK-socket
SVK-socket
Nipple
Union, swivel
Adjustable angle union
Clamp
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose

124

Abmessung
M6x25-4,6 Zn
M8x35-8.8 Zn
38x1,75 DIN471 Zn
8 A DIN127 Zn
6,3x254 VA
1
3
P
T
BG 3 D38
BG 3 D38
D26,5
6/2-L M16x1,5
NW10-M18x1,5
CEL12 M18x1,5 BG3
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
x-SWVE12-LM M16x1,5
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
1/2x215 PP
2SN10-2300 DKOL12/R-45
2SN08-4400-DKOL12
2SN08-1250 M18x1,5-R45
2SN10-4100 M18x1,5

Hydraulikleitungen Aushubgest. / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA

675 5558

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

305 8871
325 1350
325 1503
325 1511
325 1512
375 2101
375 2121
375 2718
375 2735
375 4110
475 2624
475 2642

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe blau
Staubkappe, blau
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Gerade Verschraubung
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Cap
SVK-socket
SVK-socket
Nipple
High-pressure hose
High-pressure hose

125

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
3
P
T
BG 3 D38
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
CEL12 M18x1,5 BG3
x-G12-L M18x1,5
2SN10-4100 M18x1,5
1SN08-3900 DKOL-12L

Hydraulikleitungen Spuranrei. / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA

675 5559

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

305 8871
325 1350
325 1504
325 1511
375 2102
375 2122
375 2718
375 2735
375 4110
475 2624
475 2642

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe schwarz
Staubkappe, schwarz
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Gerade Verschraubung
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Cap, black
SVK-socket
SVK-socket
Nipple
High-pressure hose
High-pressure hose

126

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
4
P
BG 3 D38
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
CEL12 M18x1,5 BG3
x-G12-L M18x1,5
2SN10-4100 M18x1,5
1SN08-3900 DKOL-12L

Hydraulikleitungen Antrieb / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA

675 5560

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

305 8871
325 1350
325 1506
325 1511
325 1512
375 2103
375 2104
375 2123
375 2124
375 2736
375 2737
475 2669

4
4
4
2
2
1
1
1
1
2
2
2

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe gelb
Staubschutzklappe weiss
Staubkappe, gelb
Staubkappe, wei
SVK-Muffe
SVK-Muffe
Hydraulikschlauch

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Dust protection flap
Cap
Cap, white
SVK-socket
SVK-socket
High-pressure hose

127

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
6
P
T
BG 3 D38
BG 3 D38
D26,5 Bg.3
D26,5 Bg.3
BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
BG-3 CEL15 M22x1,5
2SN12-7900 M22x1,5

Hydraulikleitungen Antrieb / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA

675 5561

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

305 8871
305 8875
325 1350
325 1506
325 1511
325 1512
375 2103
375 2123
375 2162
375 2168
375 2720
375 2736
375 2737
375 2738
475 2669

2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe gelb
Staubkappe, gelb
Staubstecker
Staubkappe
SVK-Stecker
SVK-Muffe
SVK-Muffe
SVK-Muffe
Hydraulikschlauch

Securing ring
Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Cap
Plastic male probe
Dust cap
SVK-socket
SVK-socket
SVK-socket
SVK-socket
High-pressure hose

128

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
40x2,5 DIN471
6,3x254 VA
6
P
T
BG 3 D38
D26,5 Bg.3
BG 6
BG.6 rot
SVK-BG 6 M22x1,5
BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
BG-3 CEL15 M22x1,5
BG.6 M22x1,5
2SN12-7900 M22x1,5

Hydraulikanlage Steuerblock / HY-assembly control valve


Rubin 9 KA L8S

675 5562

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3224
301 5438
301 7280
301 7782
303 0933
325 1350
325 1501
325 1511
325 1512
325 1513
325 1514
375 2164
375 2166
375 2716
375 2736
375 4009
375 4032
375 4110
375 4503
375 5120
375 5320
459 1058
475 2657
475 2669
475 4361
475 4362

2
2
3
1
4
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
8
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe rot
Staubkappe, rot
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Einschraubverschraubung
Gerade Einschraubverschraubung
Gerade Verschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Brcke
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Schlauchhalter
Kupplungshalter

Screw
Bolt
Screw
U-bolt
Selflocking nut
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap
Cap, red
SVK-socket
SVK-socket
Nipple
Nipple
Nipple
Adjustable angle union
Cutting ring
Union nut
Clamp plate
High-pressure hose
High-pressure hose
Hose carrier
Coupling holder

129

Abmessung
M10x30-8.8
M10x150-8.8 Zn
M8x25-8.8 Zn
M10x62x60
DIN985-NM10-8 Zn
6,3x254 VA
1
P
T
L
S
Bg.2
D26,5
NW8 M16x1,5
BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
x-GE12-LM M14x1,5 Zn
x-GE15-LM 22x1,5-ED
x-G12-L M18x1,5
x-evW15-L-DKO24 O-Ring
S 15 L WD
15L M22x1,5 Zn
30x12x130 1x100-D11
1SN08-3000 DKOL12/DKOL12
2SN12-7900 M22x1,5
80x8x700 4xD12
210x295

Hydraulikanlage Steuerblock / HY-assembly control valve


Rubin 9 KA L8S

675 5562

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30

475 4376
575 2193
375 4500
475 2501

1
1
1
1

Artikeltext / Description
Halter
Steuerblock
Einstellbare W-Verschraubung
Hydraulikschlauch

Holder
Control valve
Adjustable angle union
High-pressure hose

130

Abmessung
175x122x5 M10 1x100
L8S-3D/1E
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
2SN08-5000-DKOL12

Hydraulikanlage Spuranreier / HY-assembly track marker


Rubin 9 KA 6m

675 5565

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

301 0301
301 6068
303 0932
325 1350
325 1504
325 1511
375 2122
375 2718
375 4020
375 4500
375 9960
475 3051
475 2500
575 2141
575 2186
575 2312

16
2
2
1
1
1
1
1
1
4
8
2
1
1
2
2

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Zylinderschraube DIN912
Sicherungsmutter
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe, schwarz
SVK-Stecker
Einschraubverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Schellenkrper
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Ventil m.Drossel Spuranreier
Drosselrckschlagventil
Plunger-Zylinder

Flatheaded bolt
Allen screw
Selflocking nut
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap, black
SVK-socket
Nipple
Adjustable angle union
Clamp
High-pressure hose
High-pressure hose
Valve
Throttle nonreturn valve
Plunger-ram

131

Abmessung
M6x20-4,6 Zn
M8x30-8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
6,3x254 VA
4
P
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
x-GE12-LM M18x1,5 Zn
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
1/2x112A PP
MTH06-3500 DKOL12/DKOL12
2SN08-4400-DKOL12
M18x1,5
7Liter SW24 M18x1,5
40-210-378 2xD20,25

Hydraulikanlage Spuranreier / HY-assembly track marker


Rubin 9 KA-S 6m

675 5568

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19

301 0306
301 0308
301 0312
301 6068
303 0932
305 6124
375 4020
375 4500
375 9964
475 2413
475 2414
475 2501
475 4355
575 2141
575 2186
575 2312

2
4
4
2
2
2
1
8
13
1
1
1
1
1
2
2

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Flachkopfschraube DIN85
Flachkopfschraube DIN85
Zylinderschraube DIN912
Sicherungsmutter
Scheibe
Einschraubverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Schellenkrper
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Halter fr Umschaltblock
Ventil m.Drossel Spuranreier
Drosselrckschlagventil
Plunger-Zylinder

Flatheaded bolt
Flatheaded bolt
Flatheaded bolt
Allen screw
Selflocking nut
Washer
Nipple
Adjustable angle union
Clamp
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
Holder
Valve
Throttle nonreturn valve
Plunger-ram

132

Abmessung
M6x45-4,6 Zn
M6x55-4,6 Zn
M6x75-4,6 Zn
M8x30-8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
8,4/25x2 DIN9021-St Zn
x-GE12-LM M18x1,5 Zn
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
1/2x319PP
NW10 M18x4800
2SN10 M18x1,5x5600
2SN08-5000-DKOL12
50x6x190 D20 3xD10
M18x1,5
7Liter SW24 M18x1,5
40-210-378 2xD20,25

Hydraulische Bremsanlage / Hydraulic braking assembly


Rubin 9 KA 2xEZ 30x110

675 5569

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

Artikeltext / Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

301 3575
301 3596
301 5410
303 0935
303 0941
317 6802
329 8511
375 2161
375 2739
375 4044
375 4110
375 4480
375 4550
375 4660
375 5310
475 2659
475 2696

2
2
4
4
4
4
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2

Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Rhrchen
Zugfeder
SVBK-Staubstecker rot m.Kette
SBVK-Muffe BG3 M18x1,5
Gerade Einschraubver.+Weichdi.
Gerade Verschraubung
T-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Blindbutzen
berwurfmutter
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch

Screw
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Tube
Spring
SVBK-male probe red with chain
Socket
Nipple
Nipple
T-union
L-adjustable T-union
Blind plug
Union nut
High-pressure hose
High-pressure hose

18
19

475 4360
575 2249

2
2

Zylinderhalter
Hydraulikzylinder EW

Carrier for ram


Hydraulic ram SA

133

Abmessung
M14x40 8.8
M14x75-8.8
M16x160-8.8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM14-8 Zn
26,9x5x110
4x28x160
BG 3
Knappmann Nr.2601-1003
x-GE12-LR 3/8
x-G12-L M18x1,5
x-T12-L M18x1,5 Zn
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
BUZ12-L
12L M18x1,5 Zn
1SN08-4500 M18x1,5 DKL
2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90

50x15x160 2xD17 2xD14,5


EZ30-110/320

Hydraulikleitungen Einklappung / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA

675 5570

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

305 8871
325 1350
325 1501
325 1511
325 1512
375 2105
375 2166
375 2718
375 2735
475 2389
475 2414
301 0302
375 4500
375 9962

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2
16

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe rot
Staubkappe, rot
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Flachkopfschraube DIN85
Einstellbare W-Verschraubung
Schellenkrper

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Cap, red
SVK-socket
SVK-socket
High-pressure hose
High-pressure hose
Flatheaded bolt
Adjustable angle union
Clamp

134

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
1
P
T
BG 3 D38
D26,5
NW10-M18x1,5
CEL12 M18x1,5 BG3
2SN10-2300 DKOL12/R-45
2SN10 M18x1,5x5600
M6x25-4,6 Zn
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
1/2x218 PP

Hydraulikleitungen Steuerblock / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA-K

675 5571

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

305 8871
325 1350
325 1501
325 1511
325 1512
375 2105
375 2735
375 4500
375 4550
475 2500
475 2654

4
2
2
1
1
2
2
4
2
2
2

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe rot
SVK-Muffe
Einstellbare W-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
SVK-socket
Adjustable angle union
L-adjustable T-union
High-pressure hose
High-pressure hose

135

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
1
P
T
BG 3 D38
CEL12 M18x1,5 BG3
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
2SN08-4400-DKOL12
2SN08-800 DKOL12

Hydraulikleitung Aushubgest. / HY-pipe lifting device


Rubin 9 KA EW

675 5572

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

305 8871
325 1350
325 1503
325 1511
375 2101
375 2121
375 2718
375 2735
375 4110
475 2624
475 2642
475 3143

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe blau
Staubkappe, blau
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Gerade Verschraubung
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch

Securing ring
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Cap
SVK-socket
SVK-socket
Nipple
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose

136

Abmessung
38x1,75 DIN471 Zn
6,3x254 VA
3
P
BG 3 D38
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
CEL12 M18x1,5 BG3
x-G12-L M18x1,5
2SN10-4100 M18x1,5
1SN08-3900 DKOL-12L
2SN08-8100-DKOL12

Hydraulikanlage / Hydraulic assembly


Rubin 9 DZ140x200 Transport

675 5576

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
22
23

301 0302
317 3434
325 1350
325 1502
325 1511
325 1512
375 2120
375 2718
375 4020
375 4038
375 2175
375 4500
375 4711
375 5110
375 5310
375 9961
475 2492
475 9985
575 2161
575 2318

8
1
2
2
1
1
2
2
2
3
2
4
1
2
2
8
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Einspannbuchse
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe, grn
SVK-Stecker
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Drosselplttchen
Einstellbare W-Verschraubung
Stutzen
Schneidring
berwurfmutter
Schellenkrper
Hydraulikschlauch
Rohr gebogen
Rckschlagventil
Hydraulikzylinder

Flatheaded bolt
Expansion bush
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap
SVK-socket
Nipple
Nipple
Throttle plate
Adjustable angle union
Stud
Cutting ring
Union nut
Clamp
High-pressure hose
Tube
Nonreturn valve
Ram

137

Abmessung
M6x25-4,6 Zn
EG50/60x40-DIN1498
6,3x254 VA
2
P
T
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
x-GE12-LM M18x1,5 Zn
GE 12-LR R1/4
D12x1,5 BO 1,8
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
1/2x215 PP
2SC08-6900-DKOL12
12x2x188
RDP 06 1/4
DZ140/70x200-565

Hydraulikanlage / Hydraulic assembly


Rubin 9 DZ90x320 Kombination

675 5577

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
26
27
28
29
34

301 2997
301 3070
303 0929
303 0932
305 2051
305 8867
313 3023
313 3025
323 6348
325 1350
325 5128
375 2205
375 2206
375 2515
375 4010
375 4020
375 4038
375 4039
375 4500
375 4550
375 5081
575 2050
575 2192
575 2269
475 2598
375 4043

2
2
2
2
4
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
4
3
1
1
1
1
2
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Pascheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Schmiernippel
Spannband
Konsolenschelle
Verbindung
Kugelhahn
Drosselscheibe
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Dichtkantenring
Druckbegrenzungsventil
Druckspeicher
Hydraulikzylinder
Hydraulikschlauch
Einschraubverschraubung

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Shim
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Grease nipple
Strap
Bracket clip
Connection
Valve
Restrictor washer
Nipple
Nipple
Nipple
Nipple
Adjustable angle union
L-adjustable T-union
Seal ring
Pressure limiting valve
Pressure reservoir
Ram
High-pressure hose
Nipple

138

Abmessung
M5x60-8.8 Zn
M8x40-8.8 Zn
DIN985-NM5-8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
30x42x1,0 DIN988 Zn
30x2 DIN471 Zn
UN D30/72x62/84
UN D30/71x89 U-72
AM10x1 DIN71412
6,3x254 VA
TYP 142 D137-145
DKOL12/IGM 16x1,5
HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6
Dreibein 2,5
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
x-GE12-LM M18x1,5 Zn
GE 12-LR R1/4
GE 12-LR R1/2
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
18,2x25,1x5
5-80 bar M18x1,5 30l/min
Typ 1,4L-250 50bar 1/2
DZ100/45x320-580
2SN10-600 DKOL M18x1,5
evGE 12-LM M18x1,5

Hydraulikanlage / Hydraulic assembly


Rubin 9 DZ90x320 Kombination

675 5577

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

575 2165
301 3224
301 7782
303 0933
325 1502
325 1511
325 1512
375 2120
375 2718
475 2596
475 3143

1
2
1
4
2
1
1
2
2
1
2

Artikeltext / Description
Rckschlagventil hy.entsperrb.
Sechskantschraube DIN933
Bgelschraube
Sicherungsmutter
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe, grn
SVK-Stecker
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch

Nonreturn valve
Screw
U-bolt
Selflocking nut
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap
SVK-socket
High-pressure hose
High-pressure hose

139

Abmessung
RPI 06/05-G
M10x30-8.8
M10x62x60
DIN985-NM10-8 Zn
2
P
T
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
2SN10-900 DKOL M18x1,5
2SN08-8100-DKOL12

Hydraulische Aufsattelung / Hydraulic trailer


Rubin 9/600 KA B DZ 90/320

675 5578

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
26
27
28
34
40
41
42
43
44
45

301 3073
303 0932
305 2050
305 8867
313 3017
313 3023
323 6348
323 6350
325 5128
375 2205
375 2199
375 2515
375 4010
375 4039
375 4500
375 4550
575 2050
575 2192
575 2269
375 4043
305 8694
375 4311
375 4490
375 5110
375 5310
475 2223

2
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Pascheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Schmiernippel
Schmiernippel
Konsolenschelle
Verbindung
Kugelhahn
Drosselscheibe
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Druckbegrenzungsventil
Druckspeicher
Hydraulikzylinder
Einschraubverschraubung
Scheibe
Schwenkverschraubung
Einstellbare T-Verschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Rohr

Bolt
Selflocking nut
Shim
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Grease nipple
Grease nipple
Bracket clip
Connection
Valve
Restrictor washer
Nipple
Nipple
Adjustable angle union
L-adjustable T-union
Pressure limiting valve
Pressure reservoir
Ram
Nipple
Washer
Union, swivel
T-adjustable T-union
Cutting ring
Union nut
Tube

140

Abmessung
M8x45-8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
30x42x1,0 DIN988
30x2 DIN471 Zn
LN D30/31x62/84
UN D30/72x62/84
AM10x1 DIN71412
BM10x1 DIN71412-4kt. 45
TYP 142 D137-145
DKOL12/IGM 16x1,5
BKH 12L-M18x1,5 Zn
Dreibein 2,5
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
GE 12-LR R1/2
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
5-80 bar M18x1,5 30l/min
Typ 1,4L-250 50bar 1/2
DZ100/45x320-580
evGE 12-LM M18x1,5
A8,4 DIN125-St Zn
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
x-evT12-LM DKO24 M18x1,5
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
12x2x85

Hydraulische Aufsattelung / Hydraulic trailer


Rubin 9/600 KA B DZ 90/320

675 5578

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

46
47
48
49

475 2597
475 2615
475 2655
475 2696

1
1
2
1

Artikeltext / Description
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch

High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose

141

Abmessung
2SN10-700 DKOL12/DKOL12
2SN10-1200 M18x1,5
1SN08-900 M18x1,5
2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90

Hydr. Bremsanlage Transport / HY-brake assembly transport


Rubin 9 KA 1xEZ 30x110

675 5579

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19

301 3575
301 3596
301 5410
303 0935
303 0941
317 6802
329 8511
375 2161
375 2739
375 4044
375 4110
375 4550
375 4660
375 5310
475 2642
475 2659
475 4360
575 2249

1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Rhrchen
Zugfeder
SVBK-Staubstecker rot m.Kette
SBVK-Muffe BG3 M18x1,5
Gerade Einschraubver.+Weichdi.
Gerade Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Blindbutzen
berwurfmutter
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Zylinderhalter
Hydraulikzylinder EW

Screw
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Tube
Spring
SVBK-male probe red with chain
Socket
Nipple
Nipple
L-adjustable T-union
Blind plug
Union nut
High-pressure hose
High-pressure hose
Carrier for ram
Hydraulic ram SA

142

Abmessung
M14x40 8.8
M14x75-8.8
M16x160-8.8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM14-8 Zn
26,9x5x110
4x28x160
BG 3
Knappmann Nr.2601-1003
x-GE12-LR 3/8
x-G12-L M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
BUZ12-L
12L M18x1,5 Zn
1SN08-3900 DKOL-12L
1SN08-4500 M18x1,5 DKL
50x15x160 2xD17 2xD14,5
EZ30-110/320

Hydraulische Einklappung / HY-assembly folding device


Rubin 9/600 K B DZ 110/450

675 5582

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 2998
303 0967
305 2051
305 2242
305 8867
313 3007
313 3023
323 6348
325 1170
375 2172
375 2175
375 4038
375 4311
375 4490
375 4500
375 4550
475 2596
475 2614
475 2615
475 2654
475 3127
475 6106
475 6107
475 7207
475 7208
575 2161

2
2
2
4
4
2
2
4
2
2
2
6
4
2
4
4
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantmutter
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Schmiernippel
Schlauchschelle
Drosselplttchen
Drosselplttchen
Einschraubverschraubung
Schwenkverschraubung
Einstellbare T-Verschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Distanzblock
Distanzblock
Schutzschlauch
Schutzschlauch
Rckschlagventil

Bolt
Nut
Shim
Supporting washer
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Grease nipple
Hose clip
Throttle plate
Throttle plate
Nipple
Union, swivel
T-adjustable T-union
Adjustable angle union
L-adjustable T-union
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
Spacer block
Spacer block
Guard for hoses
Guard for hoses
Nonreturn valve

143

Abmessung
M5x40-8.8 Zn
M5 DIN934-8 Zn
30x42x1,0 DIN988 Zn
S 30/42x2,5 DIN988
30x2 DIN471 Zn
UN D30/71x79-61 Zn
UN D30/72x62/84
AM10x1 DIN71412
50-101 S 5600
D12x1,5 BO 1,0
D12x1,5 BO 1,8
GE 12-LR R1/4
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
x-evT12-LM DKO24 M18x1,5
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
2SN10-900 DKOL M18x1,5
2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
2SN10-1200 M18x1,5
2SN08-800 DKOL12
2SN08-1950 DKOL12/DKOL12
D100/48,5x22 RE
D100/48,5x22 LI
38x2x1600
38x2x300
RDP 06 1/4

Hydraulische Einklappung / HY-assembly folding device


Rubin 9/600 K B DZ 110/450

675 5582

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28

575 2336
575 2356

1
2

Artikeltext / Description
Hydraulikzylinder
Hydraulikzylinder

Ram
Ram

144

Abmessung
DZ25/18-10-240
110/50-450

Hydraulikleitungen Klappung / HY-pipe assembly folding dev.


Rubin 9 KA-B

675 5584

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

325 1350
325 1501
325 1511
325 1512
375 2166
375 2718
475 3126
301 0302
375 9962

2
2
1
1
2
2
2
8
8

Artikeltext / Description
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubkappe, rot
SVK-Stecker
Hydraulikschlauch
Flachkopfschraube DIN85
Schellenkrper

Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Cap, red
SVK-socket
High-pressure hose
Flatheaded bolt
Clamp

145

Abmessung
6,3x254 VA
1
P
T
D26,5
NW10-M18x1,5
2SN10-5200 DKOL12/DKOL12
M6x25-4,6 Zn
1/2x218 PP

Hydraulikleitungen Einklappung / HY-pipe assembly


Rubin 9 KA-B 6/2 W. AHG

675 5585

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25

301 0302
301 3068
305 8871
305 9898
305 6124
325 1350
325 1501
325 1503
325 1511
325 1512
375 2101
375 2105
375 2166
375 2200
375 2718
375 2735
375 4010
375 4310
375 9961
475 2417
475 2501
475 2610
475 2624
375 9962

8
1
8
1
1
6
4
2
3
3
2
2
2
1
2
4
4
2
8
2
2
2
2
8

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsring
Federring
Scheibe
Spannband
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
EASY-READ Zeichen
Staubschutzklappe blau
Staubschutzklappe rot
Staubkappe, rot
Wegeventil
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Einschraubverschraubung
Schwenkverschraubung
Schellenkrper
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch
Hochdruckschlauch
Hydraulikschlauch
Schellenkrper

Flatheaded bolt
Screw
Securing ring
Spring ring
Washer
Strap
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
EASY-READ sign
Dust protection flap
Dust protection flap
Cap, red
Valve
SVK-socket
SVK-socket
Nipple
Union, swivel
Clamp
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
High-pressure hose
Clamp

146

Abmessung
M6x25-4,6 Zn
M8x35-8.8 Zn
38x1,75 DIN471 Zn
8 A DIN127 Zn
8,4/25x2 DIN9021-St Zn
6,3x254 VA
1
3
P
T
BG 3 D38
BG 3 D38
D26,5
6/2-L M16x1,5
NW10-M18x1,5
CEL12 M18x1,5 BG3
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
x-SWVE12-LM M16x1,5
1/2x215 PP
1SN08-3500 DKOL12/DKOL12
2SN08-5000-DKOL12
2SN08-1250 M18x1,5-R45
2SN10-4100 M18x1,5
1/2x218 PP

Druckluftbremsanlage Transport / Compressed-air brake


Rubin 9 KA

677 6076

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

301 5004
301 3212
301 0306
301 7260
301 7280
303 0932
303 0933
325 1145
375 2190
377 1180
377 1181
377 1301
377 1302
377 1350
377 1400
377 1401
377 1409
377 1410
377 1430
377 1450
377 1460
377 1461
377 1482
377 1341
377 1380
377 2027

2
4
8
2
4
4
10
4
1
2
5
2
2
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Flachkopfschraube DIN85
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Schlauchschelle
Be- und Entlftungsschraube
Druckring mit O-Ring
Druckring mit O-Ring
Schlauchstutzen
Schlauchstutzen
Verschluschraube
Gerade Einschraubsteckverb.
Gerade Einschraubsteckverb.
Winkel Einschraubsteckverb.
Winkel Einschraubsteckverb.
T Einschraubsteckverb.
Winkel Einschraubsteckverb.
Gerade Einschraubstutzen
Gerade Einschraubstutzen
Reduzierstck
Prfanschlu
Entwsserungsventil
Bremsschlauch

Screw
Screw
Flatheaded bolt
Screw
Screw
Selflocking nut
Selflocking nut
Hose clip
Vent plug
Thrust ring with O-ring
Thrust ring with O-ring
Hose nipple
Hose nipple
Plug
Push-in connection
Push-in connection
Push-in connection
Push-in connection
T-connection
Push-in connection
Screwed socket
Screwed socket
Reducing fitting
Test coupling
Dewatering valve
Brake hose

147

Abmessung
M10x30-8.8 Zn
M10x25-8.8 Zn
M6x45-4,6 Zn
M8x16-8.8 Zn
M8x25-8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM10-8 Zn
12/20
M16x1,5
DR/R16x21-RU/14x2,5
DR/R22x27-RU/20,3x2,4
ES/BM 16x1,5-11
ES/B15-11 M22x1,5
VS/BM 22x1,5
M16x1,5 12x1,5
M22x1,5 12x1,5
M16x1,5 12x1,5
M22x1,5 12x1,5
M22x1,5 12x1,5 12x1,5
mit Prfanschl. M16x1,5 12x1,5
M16x1,5 M22x1,5
M22x1,5 M22x1,5
M22x1,5 M16x1,5
318 040 001 M22x1,5
M22x1,5 315 019 001
11,5x3,5-4x4600

Druckluftbremsanlage Transport / Compressed-air brake


Rubin 9 KA

677 6076

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
52

377 2070
377 2520
377 2532
377 2540
377 2541
477 1125
577 2570
577 2580
577 2590
577 2622
577 2641
577 2660
375 9960
577 2680
577 2690
301 5438
305 8694
477 1126
577 2671
305 8696
375 5698
377 1473

21
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
16
1
1
2
2
2
1
8
1
1

Artikeltext / Description
Kunststoffrohr Meter-Ware
Leerkupplung
Spannband
Kupplungskopf Vorrat rot
Kupplungskopf Bremse gelb
Halter
Entlftungsfilter
Rohrleitungsfilter
Anhngerbremsventil
Druckluftbehlter
Membranzylinder
Zweiwegeventil
Schellenkrper
Rckschlagventil
Parkventil
Sechskantschraube DIN931-A
Scheibe
Halter
Schnellseventil
Scheibe
Sechskantmutter
Winkel Einschraubstutzen

Synthetic tube
Hose clamp
Strap
Hose coupling
Hose coupling
Holder
Venting filter
Filter
Trailer brake valve
Compressed-air container
Membrane-cylinder
2-port control valve
Clamp
Nonreturn valve
Parking valve
Bolt
Washer
Holder
Quick release valve
Washer
Nut
Screwed socket

148

Abmessung
12x1,5 DIN 74324
334 028 001
D310 030 200 409
M16x1,5 334 055 201
M16x1,5 334 054 201
30x8x330
M22x1,5 031 000 909
M22x1,5 310 005 011
350 026 002
D310x620 40 Ltr.
24/30 M16x1,5 346 181 001
M22x1,5 333 004 001
1/2x112A PP
M22x1,5 314 001 021
M16x1,5
M10x150-8.8 Zn
A8,4 DIN125-St Zn
30x8x230/111
M16x1,5 356 023 011
A10,5 DIN125-St Zn
M16x1,5 SW22 Zn
M22x1,5 M16x1,5

Seitenbegrenzung mit Gummifed. / Outer disc


D500 Rubin 9

657 9304

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23

301 3363
301 3323
301 4387
303 0934
303 0936
349 0028
457 9304
459 9009
459 9013
303 0994
305 2242
305 8938
319 8750
323 1329
323 8301
455 0300
557 9303
331 4980
459 9346

4
6
2
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechscheibe
Konsole
Klemme
Klemmplatte
Sechskantmutter
Sttzscheibe
Sicherungsring
Schrgkugellager doppelreihig
Schraubkappe
Kassettendichtung
Welle
Secharm mit Lagerung kompl.
Gummiband
Klemmplatte

Bolt
Screw
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Disc
Bracket
Clamp
Clamping plate
Nut
Supporting washer
Securing ring
Bearing
Cap
Sealing
Shaft
Disc arm cpl.
Rubber tape
Clamping plate

149

Abmessung
M12x45-8.8
M12x30-8.8
M20x90-8.8
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
D500/130x5
100x8/80x20x850
45x35x120
35/80 Opal 90
M30x1,5 DIN439-05 Zn
S 30/42x2,5 DIN988
72x2,5 DIN472
35/72 2RS
M75x1,5-LH
RWDR 45x70x17 75 NBR 106200
D160x88 M30x1,5 6xD12,1
D35x520 D130/6xD12
90x12x120
8x100x280 4xD13

Zustreicher / Leveller
100x8x200 Rubin 9

622 6399

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3199
301 3212
337 5491

1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Zustreicher

Screw
Screw
Leveller

150

Abmessung
M10x20-8.8 Zn
M10x25-8.8 Zn
100x8x200 2xM10

Striegel komplett / Levelling harrow


Rubin 9/600-K

622 6416

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

301 3383
301 7787
303 0934
311 9565
313 1530
313 7807
317 6658
353 8802
459 4562
422 6416
422 6417
422 6418
422 6419
459 4566
317 6681

8
68
144
24
8
16
8
68
68
1
1
1
1
68
8

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Klappstift
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Griff
Buchse
Striegelzinken
Klemmplatte
Tragrohr fr Striegel
Tragrohr fr Striegel
Tragrohr fr Striegel
Tragrohr fr Striegel
Klemmplatte
Rhrchen

Bolt
U-bolt
Selflocking nut
Securing pin
Pin with grip
Pin with grip
Bush
Harrow tine
Clamping plate
Frame
Frame
Frame
Frame
Clamping plate
Tube

151

Abmessung
M12x55-8.8
M12/60/84x254 8.8
DIN985-NM12-8 Zn
4,5mm
GB D15x41,8/60
GB D12x57,5/71
D16/22x22
84x539 D14
50x5x110 1x73-D13
60x60x5x2930 VO-RE RU-9/600 K
60x60x5x2730 VO-LI RU-9/600 K
60x60x5x2730 HI-RE RU-9/600 K
60x60x5x2930 HI-LI RU-9/600 K
119x8x100 1x73-D13,4
D24x3x22+1

Druckluftbremsanlage / Compressed-air brake


Rubin 9 KA

677 6060

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 5424
301 3226
301 5009
301 7260
301 7280
303 0932
303 0933
305 8694
325 1145
375 2190
377 1180
377 1181
377 1301
377 1302
377 1350
377 1400
377 1401
377 1409
377 1410
377 1440
377 1450
377 1460
377 1461
377 1482
377 1341
377 1380

2
4
2
2
4
4
8
4
4
1
2
5
2
1
1
3
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933 Zn
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Schlauchschelle
Be- und Entlftungsschraube
Druckring mit O-Ring
Druckring mit O-Ring
Schlauchstutzen
Schlauchstutzen
Verschluschraube
Gerade Einschraubsteckverb.
Gerade Einschraubsteckverb.
Winkel Einschraubsteckverb.
Winkel Einschraubsteckverb.
Kreuz Einschraubsteckverbind.
Winkel Einschraubsteckverb.
Gerade Einschraubstutzen
Gerade Einschraubstutzen
Reduzierstck
Prfanschlu
Entwsserungsventil

Bolt
Screw
Screw
Screw
Screw
Selflocking nut
Selflocking nut
Washer
Hose clip
Vent plug
Thrust ring with O-ring
Thrust ring with O-ring
Hose nipple
Hose nipple
Plug
Push-in connection
Push-in connection
Push-in connection
Push-in connection
Push-in connection
Push-in connection
Screwed socket
Screwed socket
Reducing fitting
Test coupling
Dewatering valve

152

Abmessung
M10x45-8.8 Zn
M10x30-10.9 Zn
M10x40-8.8 Zn
M8x16-8.8 Zn
M8x25-8.8 Zn
DIN985-NM8-8 Zn
DIN985-NM10-8 Zn
A8,4 DIN125-St Zn
12/20
M16x1,5
DR/R16x21-RU/14x2,5
DR/R22x27-RU/20,3x2,4
ES/BM 16x1,5-11
ES/B15-11 M22x1,5
VS/BM 22x1,5
M16x1,5 12x1,5
M22x1,5 12x1,5
M16x1,5 12x1,5
M22x1,5 12x1,5
M16x1,5 12x1,5
mit Prfanschl. M16x1,5 12x1,5
M16x1,5 M22x1,5
M22x1,5 M22x1,5
M22x1,5 M16x1,5
318 040 001 M22x1,5
M22x1,5 315 019 001

Druckluftbremsanlage / Compressed-air brake


Rubin 9 KA

677 6060

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

377 2025
377 2070
377 2520
377 2532
377 2540
377 2541
477 1125
577 2570
577 2580
577 2591
577 2622
577 2641
577 2660
577 2680
577 2690
301 5438
305 9898
477 1126
577 2671
305 8696
375 5698
377 1260
377 1300
377 1472
377 1473
375 5710

2
18
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
8
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Bremsschlauch
Kunststoffrohr Meter-Ware
Leerkupplung
Spannband
Kupplungskopf Vorrat rot
Kupplungskopf Bremse gelb
Halter
Entlftungsfilter
Rohrleitungsfilter
Anhngerbremsventil
Druckluftbehlter
Membranzylinder
Zweiwegeventil
Rckschlagventil
Parkventil
Sechskantschraube DIN931-A
Federring
Halter
Schnellseventil
Scheibe
Sechskantmutter
Winkel-Einschraubverschraubung
Schlauchstutzen
Winkel Einschraubstutzen
Winkel Einschraubstutzen
Sechskantmutter

Brake hose
Synthetic tube
Hose clamp
Strap
Hose coupling
Hose coupling
Holder
Venting filter
Filter
Trailer brake valve
Compressed-air container
Membrane-cylinder
2-port control valve
Nonreturn valve
Parking valve
Bolt
Spring ring
Holder
Quick release valve
Washer
Nut
Angle union
Hose nipple
Screwed socket
Screwed socket
Nut

153

Abmessung
11,5x3,5-4x4200
12x1,5 DIN 74324
334 028 001
D310 030 200 409
M16x1,5 334 055 201
M16x1,5 334 054 201
30x8x330
M22x1,5 031 000 909
M22x1,5 310 005 011
350 027 002
D310x620 40 Ltr.
24/30 M16x1,5 346 181 001
M22x1,5 333 004 001
M22x1,5 314 001 021
M16x1,5
M10x150-8.8 Zn
8 A DIN127 Zn
30x8x230/111
M16x1,5 356 023 011
A10,5 DIN125-St Zn
M16x1,5 SW22 Zn
15/1-26/l12 M22x1,5
15-70/l12-11
M22x1,5 M22x1,5
M22x1,5 M16x1,5
M22x1,5 SW27x7

Achse zum Spuranreier / Axle for track marker


D30x595 668A

582 1248

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

301 3224
303 0933
323 0410
349 0460
482 1248
303 0193
305 8924
311 7613
319 9116
323 6345
323 7641
323 8032
447 8882

6
6
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sicherungsmutter
Schutzkappe
Hohlscheibe
Achse
Kronenmutter
Sicherungsring
Splint
Kegelrollenlager
Schmiernippel
Dichtung
Wellendichtring
Nabe

Screw
Selflocking nut
Cap
Hollow disc
Axle
Castle nut
Securing ring
Peg
Bearing
Grease nipple
Seal
Oil seal
Hub

154

Abmessung
M10x30-8.8
DIN985-NM10-8 Zn
D81/77/40x18x2
D380/100
D30x595
DIN937-M24x1,5-22H
62x2 DIN472
3,2x40 DIN94-St Zn
30206.
LAM 6 DIN71412
D120/65x1,6
40x55x7 BA
668 A

Zusatzteile Verriegelung / Additional parts locking dev.


Spuranreier Z600

582 1276

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7

301 3324
301 3498
303 0934
311 9565
313 8137
317 6844
482 1293

2
1
3
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Klappstift
Bolzen mit Griff
Rhrchen
Flach

Screw
Bolt
Selflocking nut
Securing pin
Pin with grip
Tube
Flat steel

155

Abmessung
M12x30-8.8 Zn
M12x120-8.8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
4,5mm
GB D12x103,5/1185
26,9x5x70
50x6x295 6xD13

Spuranreier / Track marker


Solitair FW450/Z600 D380

682 1253

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

301 3248
301 3366
301 3667
301 3779
301 3904
301 3462
301 4287
301 4350
301 5389
301 5449
302 8946
303 0933
303 0934
303 0935
303 0936
303 0972
305 1402
305 2230
305 6155
305 6274
311 9565
305 8861
313 2527
313 2535
313 8137
317 3302

1
6
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
7
11
2
2
3
3
2
1
1
2
1
1
1
3

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Gewindeauge
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sicherungsblech
Sttzscheibe
Scheibe
Scheibe
Klappstift
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Griff
Einspannbuchse

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Boss
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Locking plate
Supporting washer
Washer
Washer
Securing pin
Securing ring
Pin with stop
Pin with stop
Pin with grip
Expansion bush

156

Abmessung
M10x55-8.8 Zn
M12x45-8.8
M16x1,5x35-10.9-Zn DIN961-A
M16x60-10.9
M16x75-8.8 Zn
M12x100-8.8 Zn
M20x65-8.8 Zn
M20x80-8.8 Zn
M16x50-8.8
M12x45-8.8 Zn
M12x70-D16
DIN985-NM10-8 Zn
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
SW19-15 28x3 Zn
S 25x35x2,0 DIN988
D30/17x6 St-37
D50/25x8
4,5mm
25x2 DIN471 Zn
FN D25x226/243
FN D25/55x176/193
GB D12x103,5/1185
EG12/16x12-DIN1498

Spuranreier / Track marker


Solitair FW450/Z600 D380

682 1253

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

317 3352
317 3413
317 6657
317 6791
323 6349
329 8461
459 4875
459 4876
482 1250
482 1255
482 1275
482 1276
482 1277
482 1278
482 1279
482 1280
482 1281
582 1248

1
4
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse nach DIN 1498
Buchse
Rhrchen
Schmiernippel
Druckfeder
Scheibe
Lasche
Klemme
Brcke
Schwenkarm
Flach
Steuerstange
Schwenklager
Konsole
Konsole
Flach
Achse zum Spuranreier

Expansion bush
Expansion bush
Bush
Tube
Grease nipple
Spring
Washer
Lashing
Clamp
Clamp plate
Swinging arm
Flat steel
Rod
Swivel bearing
Bracket
Bracket
Flat steel
Axle for track marker

157

Abmessung
EG28/32x20
EG25/32x20
D20/28x22
20/10x16,5
CM10x1 DIN71412-90
10x69x145
D12/40x40x6
30x6x80 1xD12
D30-50x15 100mm
60x8x253 1x223-D12
D51/25x189-70x22x1360
30x8x454 4xD12,25
30x12x1260 M12x80
D25x149-16x388
D25x190 4xD16,5
D25x150
50x18x1244 1xD16,25/12,25
D30x595 668A

Konsole fr Spuranreier / Bracket for track marker


Rubin 9/500-600 RE

682 1292

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
3
4
5
7

301 0860
301 5410
301 7795
303 0935
482 1294

4
2
2
10
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Konsole Spuranreier

Eye bolt
Bolt
U-bolt
Selflocking nut
Bracket for track marker

158

Abmessung
BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
M16x160-8.8 Zn
M16/90/135 (381) Zn
DIN985-NM16-8 Zn
Rubin 9/500-600 KA RE

Konsole fr Spuranreier / Bracket for track marker


Rubin 9/500-600

682 1293

07.05
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
3
4
5
7

301 0860
301 5410
301 7795
303 0935
482 1295

4
2
2
10
1

Artikeltext / Description
Augenschraube DIN444
Sechskantschraube DIN931-A
Bgelschraube
Sicherungsmutter
Konsole Spuranreier

Eye bolt
Bolt
U-bolt
Selflocking nut
Bracket for track marker

159

Abmessung
BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
M16x160-8.8 Zn
M16/90/135 (381) Zn
DIN985-NM16-8 Zn
Rubin 9/500-600 KA LI