Sie sind auf Seite 1von 13

Can del tren exprs

Contra-alt Clarinet
&
9

&

17

&

25

&

33

&

41

&

49

&

57

&

###
###
###
###
###
###
###

###

h = 192

c .. .. .. .. ..

f
n
n
f
p

n
n

>

Hess

n
b

n
>

n
>

n
n

b
b

b
>

Can del tren correu


Contra-alt Clarinet

Hess

q = 114

#### 3
&
4
f .

&

11

&

15

&

19

&

23

&

####
####

####
####
####

j .

j .

Can de la mquina de vapor


Contra-alt Clarinet

Hess

q = 108

#### c
& #
5

&

&

13

&

17

&

20

&

####
####
####
####
####

# #
#

#
f
#

nw

w
f

>

>

. .

Can del foc


Contra-alt Clarinet
q = 126

#### 3
&
4
6

&

11

&

15

&

19

&

23

&

27

&

####
###
###
####
####
####

n###

####

Hess

El concert de les locomotores


Contra-alt Clarinet

Hess

q = 112

3 x's
#### C
.
& # . . . j . j . j j . j j j j
.
. . .

.
F
7
####
j
j
j . . j . . .
& #
j . j . j

.
.
11

&

15

&

20

&

26

&

30

&

34

&

####

####
####
####
####
####

j
.

j
.

j
.

.
.

j
.

j
.

j
.

1,2

# .

j
#.

j j n
.

j .

j .

j
.

42

&

45

&

####
####

j
.

j
.

j
.

j
.

# # # # . 3 x's j
j
& # . . # . j . j . . j . j
.

38

j
.

. . j . j . j j . j j j j
.
.
. . .
j
j
j
j
j
.
.
j .
j
. .
. . .

j .

j .

..
j . j
j
j
j . j . j
j

.
. . . . . .

#
#

j
.

j
. n . ..

n
.

La can de la sortida
Contra-alt Clarinet
4

#### C
&
#### 3
&
4
&

####

#### 3
&
4

23

&

27

&

31

&

35

&

####
####
####
####

n. n.

18

3
j 4

n n

n. n.

. j j 43


.

C

10

14

Hess

j
n #

Entrada de la mquina de vapor


Hess

Contra-alt Clarinet
#### c

& #
#### .
& # .

&

11

&

14

&

####
####
####

# #
#


..

Entrada del tren express


Contra-alt Clarinet
### C
&
5

&

&

###
###

Hess

n
b

..

..

n
n

Entrada del tren correu


Hess

Contra-alt Clarinet

#### 3
j j j
&
j j
4

&

####

Escena a l'estaci
Hess

Contra-alt Clarinet
#### C
& #

&

10

&

15

&

20

&

25

&

30

&

35

&

####

####

####

####

####

####

####

n # n # #

..

..

2.

La can dels alegres viatgers


Contra-alt Clarinet

Hess

# # # C . . # . n . .
.
&
5

&

11

&

19

&

29

&

38

&

44

&

51

&

###
###
###
###
###
###
###

. .
. .

. . . .

. .
.

n
#

..

La can del riure


Contra-alt Clarinet
#### C
&

&

17

&

25

&

37

&

43

&

####

####

####n

3

####

####

Hess


n #

Elogi de les locomotores


Hess

Contra-alt Clarinet
#### C
& #
j
.
5

&

10

&

####
####

# n j
.
#

j
. n

j
j
.
n .

#### .
j
& #

15

20

&

25

&

29

&

33

&

39

&

43

&

####

####

####

####

####

####

. j

. j
j
.

. j

j
j
. .

j

.

. j

j
. . j . j . j

n . j. j

j
.

j
n.

n
j .

j
.

. # . n .

j
.

j .

j
.

.
.
. .
.
. n .
. . .
. .


nw
3