Sie sind auf Seite 1von 18

PRIVREMENA SITUACIJA/

OPIS RADA
1

PRIPREMNI RADOVI

1.2.

Demontaa I montaa sanitarije u


kupatilu,sudopera I ostale opreme u
staroj kuhinji

1.3.

KOL.

J.C.

paualno

UKUPNO

70.00

Skidanje postojeeg laminata I lajsni u


komplet stanu:
-dnevni boravak
-mala soba
-velika soba
-kuhinja
-hodnik

1.4.

J.M.

m2
m2
m2
m2
m2

37.35
7.25
14.20
0.00
4.20
63.00

3.00

189.00

Mjestimino skidanje postojee podloge


u dnevnom boravku na mjestu nove
kuhinje/kao priprema za polaganje nove

1.3.

1.7.

1.8.

1.9.

podloge sa iznoenjem I transportom

m2

9.00

8.00

72.00

Ruenje zidnih i podnih keramikih


ploica - kupatilo,stara kuhinja I dr. poz

m2

16.00

6.00

96.00

Guljenje starih naslaga boje sa svih


zidova i plafona

m2

240.00

0.40

96.00

Probijanje otvora na fasadi za FASADNI


plinski bojler ,debljina zida d=50 cm sa
potrebnom zidarskom obradom nakon
montae.

kom

1.00

35.00

35.00

2.00

150.00

300.00
858.00

Transport uta I zateenih stvari u stanu,


po nalogu vlasnika ,na gradsku deponiju
UKUPNO

ZIDARSKI RADOVI

2.1.

Priprema zidova WC-a,nova kuhinja za


polaganje keramikih ploica
malterisanjem u slojevima +F

m2

10.00

9.00

90.00

Zatvaranje liceva po postavljanju


instalacije ViK,elektroinstalacija I dr..

kompl

1.00

200.00

200.00

Zatvaranje cementnim malteromestrihom spojeva u podu/prikljuak


bojlera na postojeu instalaciju grijanja

kompl

1.00

50.00

50.00

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Obijanje "holkera" na spoju zida I


plafona u dnevnom boravku, na poz na
kojoj e se postavljati kamen, kako bi se
postigla ravna ivica spoja,sa
malterisanjem I izravnavanjem

m1

4.50

6.00

27.00

Izrada podloge/ estriha/ na poziciji nove


kuhinje kao priprema za polaganje
podnih keramikih ploica

m2

8.00

16.00

128.00

Obrada paletni-uloina oko prozora


grubim I finim malterom nakon zavrene
montae

m1

58.95

6.00

353.70

Zatvaranje ventilacije/prozora u kupatilu


I ventilacije u staroj kuhinji/.Zatvaranje
starog otvora za plinski bojler u starohj
kuhinji,liceva od bojlera do poda/stari I
novi dio/

komplet

1.00

75.00

75.00

komplet

1.00

65.00

65.00

NAKNADNI RADOVI
2.8.

Navlaenje graevinskim ljepilom zida


lijevo u hodniku sa utiskivanjem rabic
PVC mreice I postavljanjem kutnog
profila

988.70

UKUPNO

3.1.

3.2.

3.4.

3.5.

3.6.

VODOINSTALATERSKI
RADOVI
Nova WC kabina
Novi razvod H vode od PE cijevi sa
svim fitinzima, fasonskim komadima
ventilima uz potrebnu zatitom (dovod u
WC)

kompl.

1.00

70.00

70.00

kompl.

1.00

65.00

65.00

WC koljka tip Inkel ili sl. komplet nabavka i ugradnja

kom

1.00

0.00

0.00

Vodokotli N/M komplet - nabavka i


ugradnja

kom

1.00

0.00

0.00

kom

1.00

0.00

0.00

Kao poz.3.1. samo PVC kanalizacione sa


odvodom u postojeu vertikalu

Umivaonik 35x45 - nabavka i ugradnja

3.7.

3.8.

3.9.

Slavina H jednoruna tip Ekos ili sl. za


umivaonik sa sifonom - nabavka i
ugradnja

kom

1.00

0.00

0.00

Nabavka,transport i ugradnja propusnog


"EK" ventila sa niklovanom kapom, 15
mm (NOVI
WC,KUPATILO,KUHINJA)

kom

8.00

14.00

112.00

Nabavka,doprema i ugradnja potrebnih


prelaznih fazonskih komada sa stare
instalacije na novu instalaciju u kupatilu
Kuhinja

paualno

45.00

Novi razvod H vode od PE cijevi sa


svim fitinzima, fasonskim komadima
ventilima uz potrebnu zatitom (dovod u
novu kuhinju,sudoper I mainu za sue)
kompl

1.00

95.00

95.00

kompl

1.00

80.00

80.00

zidnog sifona za mainu za ve

kom

1.00

140.00

140.00

Nabavka doprema I ugradnja jednorune


baterije T+H za sudoper

kom

1.00

0.00

0.00

Nabavka doprema I ugradnja potpultnog


bojlera 10 l

kom

0.00

0.00

0.00

Nabavka I ugradnja zidnog sifona za


ma. za sue

kom

1.00

0.00

0.00

Propusni ventili

kom

6.00

14.00

84.00

kompl.

1.00

185.00

185.00

kompl.

1.00

45.00

45.00

3.10.

Kao poz.3.9. samo PVC kanalizacione sa


odvodom u postojeu vertikalu

3.11.

Izmjetanje instalacije
umivaonika,nabavka doprema I ugradnja

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

INSTALACIJA za plinski bojler,


3.16.

3.17.

Novi razvod H+T/ vode od PA cijevi sa


svim fitinzima, fasonskim komadima,
ventilima, uz potrebnu zatitom (dovod
hladne vode na bojler sa instalacijom
tople vode/sanitarna za sudoper u kuhinji
I tu kadu u kupatilu)

Nabavka doprema I ugradnja svih


potrebnih prelaznih komada,fazonskih
komada I odgovarajuih ventila.
NAKNADNI RADOVI

3.18.

Razdvajanje ventila stana iznad od


instalacije kupatila,ugradnja nove
instalacije od spoja u kupatilu na
postojeu,spajanje vertikale na stan
iznad,montaa ventila u malom WCu,kupatilu I kuhinji

kompl.

1.00

135.00

UKUPNO
4

135.00
1056.00

EL.INSTALATERSKI RADOVI
Napomena:utinice, prekidai i oprema
prema programu-dogovor naruilac

4.2.1.

POSTOJEA INSTALACIJA
Utinice obine

kom

8.00

12.00

96.00

4.2.2.

Utinice duple

kom

1.00

14.00

14.00

4.2.3.

OG utinice

kom

1.00

16.00

16.00

4.2.3.1.

Fix spoj

kom

1.00

16.00

16.00

4.2.4.

Prekidai obini

kom

6.00

12.00

72.00

4.2.5.

Prekidai serijski

kom

2.00

14.00

28.00

4.2.6.

Kip prekida sa tinjalicom

kom

0.00

4.2.7.

Rasvjetna mjesta sa grlom i sijalicom

kom

8.00

16.00

128.00

4.2.8.

Tel.utinica sa dva mikro utikaa

kom

0.00

0.00

0.00

4.2.9.

Mrea za kablovsku TV sa utinicom

kom

2.00

25.00

50.00

4.2.10.

Ventilator fi 110/obini sa reetkom/

kom

1.00

85.00

85.00

4.2.12.

Prikljuak plinskog bojlera

kom

1.00

26.00

26.00

komplet

1.00

125.00

125.00

komplet

1.00

145.00

145.00
801.00

0.00

NOVA INSTALACIJA
4.2.13.

4.2.14.

Sputanje svih utinica na standardnu


visinu sa odgovarajuom vrstom
kablova(PPOY 3X2.5) I demontaom
nepotrebnih utinica I prekidaa te
njihovo blindiranje
Izrada nove instalacije utinica I
prekidaa u novoj kuhinji sa svim
potrebnim izvodima kako je to
dogovoreno na licu mjesta sa vlasnikom
UKUPNO

5
5.1.

5.1.1.

Napomena: opremu bira Investitor,


(odabrana oprema kao postojea
TIP-"BEL"),Izvoa nabavlja,
transportuje i ugrauje. Konana cijena
opreme formira se prema cijeni opreme
koju Investitor odabere
Broj prekidaa i utinica po dogovoru
STOLARSKI RADOVI
Unutranja stolarija vrata, upasivanje sa
mjestiminim izmjenama dotrajalih
dijelova tokova I krila vrata, I dr.
(nabavka i ugradnja)
- za teke I ildove dogovor sa
vlasnikom,ne ulaze u cijenu reparacije
krila vrata

kom

5.00

25.00

UKUPNO
7

KERAMIARSKI RADOVI

7.1.

Zidna i podna keramika poloena u


ljepilo, fugovana. Nabavna cijena 1 m2=
13 KM (kupatilo)
WC:
- WC zidne ploice visine 1,5 m
-WC podne ploice raditi ravno svijetle, bez fuga

7.2.

PVC ugaona lajsna (u skladu sa bojom


ploica) (nabavka i ugradnja)

125.00
125.00

m2

12.00

0.00

0.00

m2

0.00

36.00

0.00

m2

0.00

36.00

0.00

kompl

0.00

30.00

0.00

7.3.

Prag od kamena kao (u skladu sa bojom


ploica) (nabavka i ugradnja)

kom

0.00

45.00

0.00

7.4.

U novoj kuhinji podne ploice raditi


ravno - svijetle, sa fugama

m2

0.00

36.00

0.00

KUHINJA zidne plo. visine 1,6 m ili


postavljanje dekorativnog stakla izmeu
elemenata

m2

0.00

0.00

0.00

KUPATILO,postavljanje zidnih I podnih


keramikih ploica nakon zavrenih
radova na razvodu instalacija.

kom

36.00

8.00

288.00

m1

0.00

14.00

0.00
288.00

m1

0.00

6.00

0.00

7.5.

7.6.

7.7.

Ugradnja prelazne lajsne laminat-ploice


UKUPNO

PODOPOLAGAKI RADOVI

8.2.

Lajsna za laminat bijela, montaa


novih./obraun po m1 ugraene lajsne/

8.3.

Postavljanje laminata po izboru vlasnika


na pvc "filc" u kompletnom stanu,osim
kupatila,novog wc-a I dijela hodnika

m2

0.00

9.00

0.00

UKUPNO
10

0.00

MOLERSKOFARBARSKI

RADOVI
10.1.

Gletovanje 1x, bruenje te farbanje 2x


poludisperzivnim bojama/ bijelo

m2

240.00

4.50

1080.00

Farbanje tokova I krila vrata pokrivnim


bojama sa potrebnom pripremom bijelo/tip boje eko ili sl.

m2

0.00

12.00

0.00

Farbanje prozora pokrivnim bojama sa


potrebnom pripremom - bijelo/tip boje
eko ili sl.

m2

0.00

0.00

0.00

10.4.

Kutni Al profili na rubovima svih zidova

m1

0.00

0.00

0.00

10.5.

Farbanje svih vidljivih metalnih cijevi u


bijelo-oker (uz pripremu)

m1

18.00

8.00

144.00

m2
m2

0.00
0.00

18.00
18.00

0.00
0.00

10.2.

10.3

10.6.
Bojenje podnih I zidnih keramikih
ploica u kupatilu u boji I tonu po izboru
naruioca.Blago bruenje staklenim
papirom sitne granulacie,nanoenje
osnovnog premaza-grunda te nakon toga
bojenje 2x bojom za keramike ploice.
-zid
-pod

1224.00

UKUPNO
11

RAZNI RADOVI

11.1.

H.I. Od jednog sloja biverplasta V 30 na


sloju hladne emulzije (WC I nova
KUHINJA) podignuto uz zid 10 cm
Napomena:predlae se izrada H.I. u
kupatilu HIDROZANOM
vodonepropusna cementna masa
UKUPNO

12

IZMJETANJE PLINSKOG BOJLERA

m2

0.00

21.00

0.00

0.00

12.1.

12.2.

Paljiva demontaa , postojeeg plinskog


bojlera iz stare kuhinje sa svim prateim
dijelovima te ponovna montaa u novoj
kuhinji na poziciju u dogovoru sa
naruiocem.

kompl.

1.00

80.00

80.00

Blindiranje,demontaa postojee
instalacije plina od metalnih beavnih
cijevi sa iznoenjem van stana sa ostalim
demontiranim pozicijama.

kompl.

1.00

45.00

45.00

Zatvaranje dovoda plina na


"REGULACIONOM UREAJU-SETU"
te izrada nove instalacije sa beavnim
cijevim 15 mm sa svim potrebnim faz.
komadima/prelazni komadi ,ventili I
dr./ do pozicije novog plinskog
bojlera.Probijanje rupa u zidovima, sa
svim prateim radovima

kompl.

1.00

145.00

145.00

Izrada nove "veze-napajanja" plinskog


bojlera sa sistemom grijanja sa svim
potrebnim elementima kako bi sistem
doveo u regularno stanje za upoterbu .

kompl.

1.00

130.00

130.00

Prije putanja bojlera u rad potrebno je


izvriti redovan servis plinskog bojlera
od ovlatenog servisera sa
odgovarajuim certifikatom za ovu vrstu
poslova.
Po fakturi/raunu servisera

kompl.

1.00

95.00

95.00

kompl.

1.00

100.00

100.00

kompl

1.00

250.00

250.00

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Nakon zavrenih poslova na finoj


montai I servisu ,putanje u rad sa
tlanom probom od strane nadlene
ustanove/SARAJEVO-GAS-a ili
ovlatena ustanova sa certifikatom.
Po fakturi/raunu ovlatene ustanove

NAKNADNI RADOVI
12.7.

Izrada projekta gasnih instalacija sa


plaanjem takse za ovjeru projekta u
nadlenoj ustanovi-SARAJEVO GAS

12.8.

Razdvajanje dvocijevnog zateenog


sistema grijanje na poziciji starog
bojlera,prespajanje na novi sistem
grijanja,izrada napajanja grijanja sa nove
pozicije plinskog bojlera na novi sistem
grijanja sa Alu-plast cijevima I svim
potrebnim ventilima,nabavka i ugradnja
razdjelnika,demontaa svih radijatoraienje i ispiranje te stavljanje
kompletnog sistema pod pritisak -tlana
proba,sve skupa sa prateim
graevinskim radovima

kompl

1.00

945.00

945.00
1790.00

UKUPNO
13

PVC STOLARIJA

13.1.

Nabavka,doprema I ugradnja-montaa
fasadnih otvora od PVC profila sistema
Arcade (profil sa pet komora) u bijeloj
boji, ostakljeni 4+16 argon +4 low-e
transparent staklom.(u svemu prema
usvojenoj ponudi),sa vanjskim I
unutranjim klupicama (Alum. I PVC)

kompl.

1.00

6393.05

6393.05
6393.05

UKUPNO

R E K A P I T U LA C I J A
I situacija

po ponudi

PRIPREMNI RADOVI............................................................................................

858.00

879.00

ZIDARSKI RADOVI...............................................................................................

988.70

773.70

VODOINSTALATERSKI RADOVI.............................................................................. 1056.00

1521.00

EL.INSTALATERSKI RADOVI..............................................................................

801.00

801.00

STOLARSKI RADOVI.......................................................................................

125.00

175.00

KERAMIARSKI RADOVI.......................................................................................

288.00

1685.00

PODOPOLAGAKI RADOVI........................................................................................

0.00

1200.00

10

MOLERSKOFARBARSKI RADOVI.................................................................................
1224.00

2162.00

11

RAZNI RADOVI.......................................................................................................

12

IZMJETANJE PLINSKOG BOJLERA.

0.00

294.00

1790.00

595.00

13

PVC STOLARIJA ..
UKUPNO

6393.05

6393.05

13523.75 16478.75