You are on page 1of 36

PREDNAPREGNUTE OLAKANE PLOE

Prednapregnute olakane ploe su montani konstruktivni elementi sa


kontinuiranim unutranjim upljinama koje umanjuju teinu elemenata i stvaraju
efikasan nosivi presjek.
Prednapregnute olakane ploe predstavljaju jedinstven proizvod na naem
tritu, koji se odlikuje brzinom, mogunostima raznolike primjene,
efikasnou, a iznad svega ovaj proizvod garantuje iznimnu vrijednost u
odnosu na ulaganje (jeftinije, lake, s manjim optereenjem na temelje).

Kao konstruktivni element - ija je proizvodnja


visokoindustrijalizirana i potpuno automatizirane
svjetske tehnologije.
Omoguava ekonominu, brzu i sigurnu gradnju
stropnih konstrukcija svih vrsta objekata.

Podatak da svjetska proizvodnja ovog elementa


premauje 25 miliona m2 dovoljan je pokazatelj
njegovog kvaliteta i uspjenosti.

U industriji prednapregnutih konstrukcija, prednapregnute olakane ploe predstavljaju najnapredniji


proizvod. Svoju primjenu, u zadnjih dvadeset godina, nalaze kod svih vrsta objekata: individualnih i
kolektivnih stambenih objekata, kola, bolnica, tvornica, poslovnih objekata, sakralnih objekata,
prodajnih objekata, skladita...

U vedskoj i u zemljama Beneluksa ove ploe ine vie od 50% stropnih konstrukcija.

Proizvodni
debljine:

asortiman

obuhvata

ploe

200, 265, 300, 350, 450 (500) mm


za proraunske raspone od 4 do 16(18) m
korisna optereenja od 2 do 20 KN/m2

dva nivoa poarne otpornosti


REI 90 i REI 120
to ukupno iznosi oko 70 razliitih podtipova
ploa. Ovakva raznolikost zadovoljava sve
potrebe naruitelja.

MALA TEINA:
Teina PSP-a je za 37-54% manja od teine uobiajenih
prednapregnutih ploa. Na ovaj nain se smanjuju trokovi
gradnje, a i nosiva konstrukcija tako nosi manja optereenja. Na taj
se nain smanjuju dimenzije kako nosive konstrukcije, tako i
temelja.

VELIKI RASPONI:
Prednapregnute olakane ploe mogu bez oslonca premostiti
raspone do 16m, ime se smanjuje broj oslonaca. Ove ploe
prenose optereenje u jednom pravcu.

PRILAGODLJIVE SVAKOM SISTEMU GRADNJE:


Ove se ploe primjenjuju ne samo u armirano betonskm nosivim
konstrukcijama, nego i u zidanim i elinim graevinama, bez
obzira da li je rije o montanom ili klasinom sistemu gradnje.

UTEDE U MATERIJALU:
Upotrebom prednapregnutih olakanih ploa ostvaruje se do 50%
utede betona i 50% utede armature, u odnosu na klasine ploe.
To znai da se pri gradnji 1000m2 utedi 35 tona betona i 7,5 tona
armature.

JEDNOSTAVNIJA PROIZVODNJA:
Upotrebom jednakih koliina materijala, radne snage i energije, proizvede se 1m2 klasinih ploa i 2,5m2 PSPa.
Proizvodnja PSP-a je potpuno automatizovana.

VISOK KVALITET:
Proizvodnja je visoko mehanizovana, te se izvodi pri strogo kontrolisanim uvjetima.
Ove se ploe proizvode na kliznim finierima pistama duine 150 m metodom ekstrudiranja betona visoke
vrstoe. elik koji se koristi je takoer najvieg kvaliteta - rije je o eliku za prednaprezanje Y1860S-7, koji je
3.7 puta jai od obinog rebrastog armaturnog elika. Jezgra (za upljine) se formiraju pomou cijevi i beton se
mehaniki stvrdnjava oko njih. Nakon stvrdnjavanja na eljenu vstou (za 24 sata postie se MB 40, a za 28 dana
ak MB50), ploe se reu na eljene dimenzije, odlau na deponiju i transportuju.
Ovaj sistem proizvodnje omoguava rigoroznu kontrolu proizvodnog procesa i proizvoda.

ISKORITENJE UPLJINA:
upljine se mogu koristiti za provoenja razliitih instalacija (grijanje, klima, elektroinstalacije, protupoarne
instalacije i sl.)

NOSIVOST:
Prednapregnute olakane ploe mogu izdrati
optereenje do 2000kg/m2, karakteristino za
proizvodne pogone i skladita.

OTPORNOST NA POAR:
Prednapregnute olakane ploe su otporne na poar 1-2
sata i ne proputaju dim.

ZVUNA IZOLACIJA:
U pogledu zvune izolacije, PSP odgovaraju i
najstroijim standardima, te su pogodne za sve vrste
objekata, naroito stambenih.

FLEKSIBILNOST PRI PROJEKTOVANJU:


PSP ploe se mogu proizvesti u raznim dimenzijama i
rezati pod svim uglovima u obliku romboida, te na taj
nain ostavljaju projektantima mogunost kreiranja
nepravilnih tlocrtnih rjeenja. Mogua je i proizvodnja
ploa nestandardnih irina za prilagodbu nemodularnim
rasponima.

RAZNE UTEDE:
Poto su glatke, ove ploe na zahtijevaju formiranje
sputenih stropova.

BRZA PROIZVODNJA:
Za 24 sata se proizvede oko 300 m2 ovih ploa.

KRATKI ROKOVI GRADNJE:


PSP se brzo i lako proizvode i transportuju, zbog
smanjene teine i odgovarajuih dimenzija se mogu
montirati direktno sa vozila za isporuku, te smanjuju
napore i vrijeme montae. Montaa smanjuje trokove
skupih i komplikovanih oplata, a montirane ploe slue i
kao platforma za rad. Dobro uvjeban tim montera moe
u jednom danu montirati do 500 m2 ovih ploa, koje se
uz pravilnu organizaciju gradilita, mogu montirati i
direktno sa dostavnog vozila.

NIA CIJENA:
Sve navedene osobine PSP-a indiciraju, da je i cijena
ovih ploa nia u odnosu na klasino izvedene ploe,
kao i u odnosu na ostale vrste prednapregnutih
montanih ploa.

PRIMJERI UGRADNJE PREDNAPREGNUTIH


OLAKANIH PLOA U STANOGRADNJI

STAMBENI OBJEKAT RITAII II GRAANICA

INENJERSTVO RITAII

FOTOGRAFIJE RITAII

STAMBENI OBJEKAT RITAII II GRAANICA

STUBITE U STAMBENOM OBJEKTU RITAII II GRAANICA

BINGO CITY CENTAR TUZLA

SPORTSKA DVORANA
BISER ROSTOVA BUGOJNO

TRNI CENTAR FIS EPE

BOSNAWOOD GRAANICA

KLINIKA ZA SRCE TUZLA

BOSNA GRAANICA IZGRADNJA OBJEKTA

Prednapregnute olakane ploe proizvedene u IRBEGOVIU koritene su u izgradnji poslovnog


objekta BOSNA iz Graanice.

PRIVATNI STAMBENI OBJEKAT PLAMINGO GRAANICA

STAMBENI OBJEKAT REII GRAANICA