You are on page 1of 2

Smeta vam nekad to se maka mota oko vaih nogu i trlja o

vas?
Nemojte je odbijati jer ona tokom tog ina dijeli sa vama
svoje astralne sile, aroliju koju svaki in ima. Ako je
odgurnete, moda liite sebe pozitivne energije koju vam
maka eli dati.
Sa makama ne postoji drugi put. One vam ne mogu ponovo
dati takve astralne sile, a moda ak mogu i uzeti nazad ono
to su vam dale u prolosti.
Make su zatitnici domainstva u kojem ive, tite dom od
zlih duhova, vjeruje se od davnina. Podruje koje maka
smatra svojim, blagosloveno je pozitivnom aurom.
Po predanju, njeno prisustvo pomae ak i kad se neko useli
u staru kuu. u kojoj je ve neko ranije ivio. Kad maka
pronae zle duhove u kui, po tvrdnjama poznavalaca
magije, ona pokuava da utvrdi njihove namjere, a zatim te
duhove uklanja iz kue u potpunosti, uz pomo svoje astralne
sposobnosti.
ak joj i ovjek moe pomoi u tome, ukoliko okadi itav
prostor pelinom. Pelin se smatra vrlo monim alatom. Vjeruje
se maka pomae u zatiti od negativnih uticaja, pa treba da
u njenom drutvu uivaju svi oni koji sumnjaju da im prijeti
opasnost od neega, strahuju od uroka ili se susreu suvie
esto s nekim za koga ih veu negativna osejanja.
Savjet je da maku maze s obje ruke, miluju joj lijevu apu i
nastave tako sve do repa. To je mistini savjet za
usklaivanje s monim ivotinjskim carstvom koje e otklonili
ak i najjai napad od strane negativnih uticaja.

Make su kanali kroz koje se prenosi kosmika energija i oni


mogu dovesti veliku koliinu pozitivne energije u dom i
okolinu ljudi. Make biraju geopatogenu zonu u kui u kojoj
ive. Te zone su mjesta gdje teku velike koliine negativne
energije.
U Rusiji postoji ritual gdje se, kod useljenja, pusti maka u
kuu. Ukoliko se radi o staroj kui, maka e eliminisati
negativnu energiju koje su ostavili prethodni vlasnici i privui
snanu, istu energiju u kuu.