You are on page 1of 120

Godina XX

Petak, 14. listopada/oktobra 2016. godine

Broj/

77

XX
, 14. 2016. e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

PREDSJEDNITVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1128

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Mireli Buzov Runac, najuspjenijoj
studentici Akademije likovnih umjetnosti Sveuilita u Mostaru,
u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem
kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Mirele Buzov Runac, studentice Akademije
likovnih umjetnosti Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Mirela Buzov Runac da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-99/16
26. kolovoza 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, v. r.
16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00
,
, 2015/2016.
, .
2.
( )


,
,

Broj 77 - Stranica 2

SLUBENI GLASNIK BiH


.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-99/16
26. 2016.

, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Mireli Buzov Runac, najuspjenijoj
studentici Akademije likovnih umjetnosti Sveuilita u Mostaru,
u akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljem
kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Mirele Buzov Runac, studentice Akademije
likovnih umjetnosti Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Mirela Buzov Runac da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-99/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan ovi, s. r.
Sarajevo

1129

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

Petak, 14. 10. 2016.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000.00 KM, Udruzi graana "Snaga prirode" iz
Rogatice, kao potpora i pomo za realizaciju programskih
aktivnosti Udruge.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge graana "Snaga prirode" iz Rogatice.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga graana "Snaga prirode" iz Rogatice
da dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-109/16
21. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, v. r.
16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 2.000,00 ,
" " ,
.
2.
( )


,

" " .
3.
( )
" "

.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4.
( )

" ".
04-02-2-629-109/16
21. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000.00 KM, Udruenju graana "Snaga prirode" iz
Rogatice, kao podrka i pomo za realizaciju programskih
aktivnosti Udruenja.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja graana "Snaga prirode" iz Rogatice.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje graana "Snaga prirode" iz
Rogatice da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih
sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-109/16
lan Predsjednitva BiH
21. septembra 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Sarajevo

1130

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM. Udruzi graana za pomo osobama sa

Broj 77 - Stranica 3

invaliditetom "Vrelo" ipovo, kao potpora i pomo za realizaciju


programskih aktivnosti Udruge.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge graana "Vrelo" ipovo.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga graana "Vrelo" ipovo da dostavi
izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-110/16
21. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, v. r.
16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ,
"" ,

.
2.
( )


,

"" .
3.
( )
""

.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-110/16

21. 2016.
, . .

Broj 77 - Stranica 4

SLUBENI GLASNIK BiH

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Udruenju graana za pomo osobama
sa invaliditetom "Vrelo" ipovo, kao podrka i pomo za
realizaciju programskih aktivnosti Udruenja.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja graana "Vrelo" ipovo.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje graana "Vrelo" ipovo da dostavi
izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-110/16
lan Predsjednitva BiH
21. septembra 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Sarajevo

1131

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Udruzi graana Studentsko pozorite
Pale, kao potpora i pomo za realizaciju programskih aktivnosti
Udruge.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge graana Studentsko pozorite Pale.

Petak, 14. 10. 2016.

lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga graana Studentsko pozorite Pale da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-111/16
lan Predsjednitva BiH
21. rujna 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, v. r.
Sarajevo
16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ,
,
.
2.
( )


,

.
3.
( )


.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-111/16

21. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Udruenju graana Studentsko pozorite
Pale, kao podrka i pomo za realizaciju programskih aktivnosti
Udruenja.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja graana Studentsko pozorite Pale.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje graana Studentsko pozorite Pale
da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-111/16
21. septembra 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, s. r.

1132

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000.00 KM. Udruzi ena "Zlatne ruke" Novi Grad.
kao potpora i pomo za realizaciju programskih aktivnosti
Udruge.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge ena "Zlatne ruke" Novi Grad.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga ena "Zlatne ruke" Novi Grad da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

Broj 77 - Stranica 5

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-112/16
21. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, v. r.
16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 2.000,00 ,
" " ,
.
2.
( )


,
"
" .
3.
( )
" "

.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-112/16
21. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u

Broj 77 - Stranica 6

SLUBENI GLASNIK BiH

iznosu od 2.000,00 KM, Udruenju ena "Zlatne ruke" Novi


Grad, kao podrka i pomo za realizaciju programskih aktivnosti
Udruenja.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja ena "Zlatne ruke" Novi Grad.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje ena "Zlatne ruke" Novi Grad da
dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-112/16
lan Predsjednitva BiH
21. septembra 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Sarajevo

1133

Na temelju lanka 16. stavka (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 3.000,00 KM, Udruzi - Rekreativno biciklistiki klub
Japod, Biha na ime pomoi za organiziranje III biciklistikog
maratona "Alija lzetbegovi".
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge - Rekreativno biciklistiki klub Japod,
Biha.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga - Rekreativno biciklistiki klub Japod,
Biha da dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih
sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-113/16
lan Predsjednitva BiH
28. rujna 2016. godine
Bakir Izetbegovi, v. r.
Sarajevo
16. (3)

Petak, 14. 10. 2016.

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 3.000,00 , ,
III "
".
2.
( )

.
,
-
, .
3.
( )
-
, .
.
4.
( )
,
" ".
02-02-2-629-113/16

28. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stav (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 3.000,00 KM, Udruenju - Rekreativno biciklistiki
klub Japod, Biha na ime pomoi za organizovanje III
biciklistikog maratona "Alija lzetbegovi".
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja - Rekreativno biciklistiki klub Japod,
Biha.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje - Rekreativno biciklistiki klub
Japod, Biha da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku
dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-113/16
lan Predsjednitva BiH
28. septembra 2016. godine
Bakir Izetbegovi, s. r.
Sarajevo

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA
I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE
1134

Na temelju lanka 159. stavak (6) Zakona o osnovama


sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13),
ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u suradnji
sa tijelima nadlenim za zdravstvo i tijelima nadlenim za
unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAINU I POSTUPKU UZIMANJA UZORAKA NA


ANALIZU RADI UTVRIVANJA KONCENTRACIJE
ALKOHOLA ILI PRISUSTVA OPOJNIH SREDSTAVA U
ORGANIZMU
lanak 1.
(Predmet)
Ovim Pravilnikom propisuje se nain i postupak uzimanja
uzoraka krvi i urina od sudionika u prometnoj nezgodi, u kojoj je
bilo poginulih ili povrijeenih osoba ili je nastala vea
materijalna teta (u daljnjem tekstu: sudionik prometne nezgode)
u cilju utvrivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih
sredstava.
lanak 2
(Uporaba jezika)
Pojmovi koriteni u ovom Pravilniku napisani u mukom
rodu podjednako se odnose na muki i enski rod.
lanak 3.
(Definicije)
Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju
sljedee znaenje:
a) opojna sredstva podrazumijevaju supstance navedene
u Listi opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz
kojih se moe dobiti opojna droga i prekursora
sukladno Zakonu o sprjeavanju i suzbijanju
zlouporabe opojnih droga.
b) alkohol podrazumijeva etanol ili etilni alkohol kao
temeljni sastojak alkoholnih pia.
lanak 4.
(Pregled doktora medicine)
(1) Policijski slubenik sudionika u prometnoj nezgodi, kod
kojeg je potrebno utvrditi koncentraciju alkohola ili
prisustvo opojnih sredstava u organizmu, sprovodi u
zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja pregledu doktora
medicine i uzimanju uzoraka krvi i urina.
(2) Pregled iz stavka (1) ovoga lanka obavlja doktor medicine
na temelju zahtjeva koji podnosi policijski slubenik na
obrascu AUK-1, koji je Privitak 1 i ini sastavni dio ovoga
Pravilnika.

(3)

Broj 77 - Stranica 7

Ukoliko policijski slubenik nije u mogunosti u cjelosti


popuniti obrazac AUK-1, razloge nemogunosti evidentira
na istom.
(4) Uz zahtjev iz stavka (2) ovoga lanka policijski slubenik
predaje doktoru medicine dva primjerka zapisnika o
pregledu doktora medicine i uzimanju uzoraka krvi i urina,
koji se sainjava na obrascu AUK-2, koji je Privitak 2 i ini
sastavni dio ovoga Pravilnika, kao i pribor za uzimanje
uzoraka iz lanka 6. ovoga Pravilnika.
lanak 5.
(Nain uzimanja uzoraka)
(1) Uzimanje uzorka krvi venepunkcijom obavlja zdravstveni
radnik pod nadzorom doktora medicine koji je obavio
pregled, sukladno lanku 4. stavak (2) ovoga Pravilnika.
(2) Uzimanju uzorka krvi i davanju uzorka urina prisustvuje
policijski slubenik, u cilju osiguranja vjerodostojnosti
uzorka.
(3) Ukoliko je osigurano prisustvo iz stavka (2) ovoga lanka
policijski slubenik mora biti istog spola kao sudionik
prometne nezgode.
lanak 6.
(Pribor za uzimanje uzoraka)
(1) Prilikom uzimanja uzoraka krvi i urina koristi se pribor koji
se nalazi u originalnom, brojem oznaenom omotu, s
metalnom kopom, a koji se sastoji od:
a) vakumske epruvete za krv oznaene naljepnicom s
brojem,
b) bezalkoholnog sredstva za dezinfekciju,
c) epruvete za urin oznaene naljepnicom s brojem,
d) obrazaca AUK-1 i AUK-2 u dva primjerka i
e) dvije naljepnice istog broja kao na omotu i
epruvetama za krv i urin.
(2) Pribor iz stavka (1) ovoga lanka osigurava tijelo unutarnjih
poslova.
lanak 7.
(Dezinfekcija koe)
Koa dijela tijela sa kojeg se uzima uzorak krvi dezinficira
se bezalkoholnim sredstvom iz lanka 6. stavak (1) toka b)
ovoga Pravilnika.
lanak 8.
(Epruvete za krv i urin)
(1) Vakumska epruveta za krv iz lanka 6. stavak (1) toka a)
ovoga Pravilnika puni se do volumena cca 5 -10 ml.
(2) Urin se daje u kemijski istu i suhu posudu, nakon ega
zdravstveni radnik uzorak prenosi u epruvetu iz lanka 6.
stavak (1) toka c) ovoga Pravilnika uvlaenjem do
volumena minimalno 5 ml.
lanak 9.
(Uzimanje uzoraka krvi i urina)
(1) Ukoliko se zahtijeva utvrivanje koncentracije alkohola, od
sudionika saobraajne nezgode, uzimaju se jednostruki
uzorci krvi i urina za koje se koristi jedan pribor iz lanka 6.
stavak (1) ovoga Pravilnika.
(2) Ukoliko se zahtijeva utvrivanje koncentracije alkohola i
prisustva opojnih sredstava od sudionika se uzimaju
dvostruki uzorci, uz koritnje dva pribora iz lanka 6.
stavak (1) ovoga Pravilnika.
(3) Kada nije mogue uzeti uzorak urina od sudionika u
prometnoj nezgodi, vre se dva vaenja krvi u vremenskom
razmaku od jednog sata i za svako vaenje koristi se
poseban pribor iz lanka 6. stavak (1) ovoga Pravilnika.
(4) Ukoliko od nastanka prometne nezgode do pregleda
doktora medicine proe vie od 4 sata vre se dva uzimanja
uzoraka krvi i urina u vremenskom razmaku od jednog sata

Broj 77 - Stranica 8

SLUBENI GLASNIK BiH

i za svako uzimanje uzoraka koristi se poseban pribor iz


lanka 6. stavak (1) ovoga Pravilnika.
(5) Ukoliko od sudionika prometne nezgode nije mogue uzeti
uzorke krvi i urina, policijski slubenik sainjava slubenu
zabiljeku o tome.
lanak 10.
(Uzimanje uzoraka krvi i urina iz tijela poginule osobe)
Prilikom uzimanje uzoraka krvi iz tijela poginule osobe, krv
se uzima iz dubokih vena (femoralne vene) pri emu se koristi
pribor iz lanka 6. ovoga Pravilnika. Dodani pribor koji se koristi
ne smije biti kontaminiran etanolom, dietileterom, benzinom,
jodnom otopinom koja sadri etanol ili drugim sredstvima koja
sadre etanol.
lanak 11.
(Oznaavanje uzoraka krvi i urina)
Nakon uzimanja uzoraka krvi i urina, naljepnice s
natpisima: "KRV" i "URIN" iz lanka 6. ovoga Pravilnika lijepe
se na obrazac AUK-2, pod tokom 44. zajedno s upisom datuma,
sata i minute zavretka uzimanja uzoraka.
lanak 12.
(Popunjavanje obrazaca, kontrola i pakovanje uzoraka)
(1) Doktor medicine, koji obavlja pregled sudionika prometne
nezgode, radi procjene da li pokazuje znakove
alkoholiranog stanja ili utjecaja opojnih sredstava,
popunjava Obrazac AUK-2 u dva primjerka, na koji stavlja
svoj potpis i peat zdravstvene ustanove, ime potvruje
vjerodostojnost upisanih podataka.

(2)

Petak, 14. 10. 2016.

Zdravstveni radnik, u prisustvu policijskog slubenika,


epruvete sa uzetim uzorcima zajedno sa jednim primjerkom
obrasca AUK-1 i AUK-2 pakuje u omot iz lanka 6. ovoga
Pravilnika, koji zatvara metalnom kopom, preko koje se
stavlja ljepljiva traka na koju se otiskuje peat zdravstvene
ustanove.
(3) Drugi primjerak obrasca AUK-2 zadrava zdravstvena
ustanova u kojoj su uzeti uzorci krvi i urina.
lanak 13.
(Dostava i pohranjivanje uzoraka)
(1) Omot iz lanka 12. stavak (2) ovoga Pravilnika dostavlja se
nadlenom tijelu unutarnjih poslova, koji isti upuuje
ustanovi nadlenoj za obavljanje analize uzoraka krvi i
urina.
(2) Do momenta predaje omota ustanovi iz stavka (1) ovoga
lanka, uzorci iz l. 9. i 10. ovoga Pravilnika se pohranjuju
u hladnjaku na temperaturi do + 4 C.
lanak 14.
(Stupanje na snagu i objava)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 01-02-2-75-25/16
Ministar
07. listopada 2016. godine
Mr. Ismir Jusko, v. r.
Sarajevo

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 77 - Stranica 9

Broj 77 - Stranica 10

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 14. 10. 2016.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 77 - Stranica 11

Broj 77 - Stranica 12

SLUBENI GLASNIK BiH

159. (6)

(" ", . 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10
18/13),
,
,

1.
()


,
( :
)
.
2.
( )

.
3.
()

:
)
,
,


.
)
.
4.
( )
(1)
,
,


.
(2) (1)

-1, 1
.
(3)
-1,
.
(4) (2)


,
-2, 2
,
6. .
5.
( )
(1)

Petak, 14. 10. 2016.

, 4. (2)
.
(2)

.
(3) (2)

.
6.
( )
(1)
, , , :
)
,
) ,
) ,
) -1 -2
)
.
(2) (1)
.
7.
( )

6. (1)
) .
8.
( )
(1) 6. (1) )
5 -10 .
(2) ,

6. (1) )
5 .
9.
( )
(1)
, ,

6. (1) .
(2)

,
6. (1) .
(3)
,

6. (1)
.
(4)
4


6. (1) .
(5)
,
.
10.
( )

, ( )
6. .

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

, , ,
.
11.
( )
,
: "" "" 6.
-2, 44.
, .
12.
( , )
(1) ,
,

, -2 ,

,
.
(2) ,
,
-1 -2
6. ,

Broj 77 - Stranica 13

,
.
(3) -2
.
13.
( )
(1) 12. (2)
,

.
(2) (1)
, . 9. 10.
+ 4 .
14.
( )

" ".
01-02-2-75-25/16

07. 2016.
, . .

Broj 77 - Stranica 14

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 14. 10. 2016.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 77 - Stranica 15

Broj 77 - Stranica 16

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 14. 10. 2016.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


(3)

Na osnovu lana 159. stav (6) Zakona o osnovama


sigurnosti saobraaja na cestama u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i
18/13) ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u
saradnji sa organima nadlenim za zdravstvo i organima
nadlenim za unutranje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAINU I POSTUPKU UZIMANJA UZORAKA NA


ANALIZU RADI UTVRIVANJA KONCENTRACIJE
ALKOHOLA ILI PRISUSTVA OPOJNIH SREDSTAVA U
ORGANIZMU
lan 1.
(Predmet)
Ovim Pravilnikom propisuje se nain i postupak uzimanja
uzoraka krvi i urina od uesnika u saobraajnoj nezgodi, u kojoj
je bilo poginulih ili povrijeenih lica ili je nastala vea
materijalna teta (u daljem tekstu: uesnik saobraajne nezgode)
u cilju utvrivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih
sredstava.
lan 2.
(Upotreba jezika)
Pojmovi koriteni u ovom Pravilniku napisani u mukom
rodu podjednako se odnose na muki i enski rod.
lan 3.
(Definicije)
Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju
slijedee znaenje:
a) opojna sredstva podrazumijevaju supstance navedene
u Listi opojnih droga, psihotropnih materija, biljaka iz
kojih se moe dobiti opojna droga i prekursora u
skladu sa Zakonom o sprjeavanju i suzbijanju
zloupotrebe opojnih droga.
b) alkohol podrazumijeva etanol ili etilni alkohol kao
osnovni sastojak alkoholnih pia.
lan 4.
(Pregled doktora medicine)
(1) Policijski slubenik uesnika u saobraajnoj nezgodi, kod
kojeg je potrebno utvrditi koncentraciju alkohola ili
prisustvo opojnih sredstava u organizmu, sprovodi u
zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja pregledu doktora
medicine i uzimanju uzoraka krvi i urina.
(2) Pregled iz stava (1) ovog lana obavlja doktor medicine na
osnovu zahtjeva koji podnosi policijski slubenik na
obrascu AUK-1, koji je Prilog 1 i ini sastavni dio ovog
Pravilnika.
(3) Ukoliko policijski slubenik nije u mogunosti u potpunosti
popuniti obrazac AUK-1, razloge nemogunosti evidentira
na istom.
(4) Uz zahtjev iz stava (2) ovog lana policijski slubenik
predaje doktoru medicine dva primjerka zapisnika o
pregledu doktora medicine i uzimanju uzoraka krvi i urina,
koji se sainjava na obrascu AUK-2, koji je Prilog 2 i ini
sastavni dio ovog Pravilnika, kao i pribor za uzimanje
uzoraka iz lana 6. ovog Pravilnika.
lan 5.
(Nain uzimanja uzoraka)
(1) Uzimanje uzorka krvi venepunkcijom obavlja zdravstveni
radnik pod nadzorom doktora medicine koji je obavio
pregled, u skladu sa lanom 4. stav (2) ovog Pravilnika.
(2) Uzimanju uzorka krvi i davanju uzorka urina prisustvuje
policijski slubenik, u cilju osiguranja vjerodostojnosti
uzorka.

Broj 77 - Stranica 17

Ukoliko je osigurano prisustvo iz stava (2) ovog lana


policijski slubenik mora biti istog spola kao uesnik
saobraajne nezgode.
lan 6.
(Pribor za uzimanje uzoraka)
(1) Prilikom uzimanja uzoraka krvi i urina koristi se pribor koji
se nalazi u originalnom, brojem oznaenom omotu, s
metalnom kopom, a koji se sastoji od:
a) vakumske epruvete za krv oznaene naljepnicom s
brojem,
b) bezalkoholnog sredstva za dezinfekciju,
c) epruvete za urin oznaene naljepnicom s brojem,
d) obrazaca AUK-1 i AUK-2 u dva primjerka i
e) dvije naljepnice istog broja kao na omotu i
epruvetama za krv i urin.
(2) Pribor iz stava (1) ovog lana osigurava organ unutranjih
poslova.
lan 7.
(Dezinfekcija koe)
Koa dijela tijela sa kojeg se uzima uzorak krvi dezinficira
se bezalkoholnim sredstvom iz lana 6. stav (1) taka b) ovog
Pravilnika.
lan 8.
(Epruvete za krv i urin)
(1) Vakumska epruveta za krv iz lana 6. stav (1) taka a) ovog
Pravilnika puni se do volumena cca 5 - 10 ml.
(2) Urin se daje u hemijski istu i suhu posudu, nakon ega
zdravstveni radnik uzorak prenosi u epruvetu iz lana 6.
stav (1) taka c) ovog Pravilnika uvlaenjem do volumena
minimalno 5 ml.
lan 9.
(Uzimanje uzoraka krvi i urina)
(1) Ukoliko se zahtijeva utvrivanje koncentracije alkohola, od
uesnika saobraajne nezgode, uzimaju se jednostruki
uzorci krvi i urina za koje se koristi jedan pribor iz lana 6.
stav (1) ovog Pravilnika.
(2) Ukoliko se zahtijeva utvrivanje koncentracije alkohola i
prisustva opojnih sredstava od uesnika se uzimaju
dvostruki uzorci, uz koritnje dva pribora iz lana 6. stav (1)
ovog Pravilnika.
(3) Kada nije mogue uzeti uzorak urina od uesnika u
saobraajnoj nezgodi, vre se dva vaenja krvi u
vremenskom razmaku od jednog sata i za svako vaenje
koristi se poseban pribor iz lana 6. stav (1) ovog
Pravilnika.
(4) Ukoliko od nastanka saobraajne nezgode do pregleda
doktora medicine proe vie od 4 sata vre se dva uzimanja
uzoraka krvi i urina u vremenskom razmaku od jednog sata
i za svako uzimanje uzoraka koristi se poseban pribor iz
lana 6. stav (1) ovog Pravilnika.
(5) Ukoliko od uesnika saobraajne nezgode nije mogue
uzeti uzorke krvi i urina, policijski slubenik sainjava
slubenu zabiljeku o tome.
lan 10.
(Uzimanje uzoraka krvi i urina iz tijela poginule osobe)
Prilikom uzimanje uzoraka krvi iz tijela poginule osobe, krv
se uzima iz dubokih vena (femoralne vene) pri emu se koristi
pribor iz lana 6. ovog Pravilnika. Dodatni pribor koji se koristi
ne smije biti kontaminiran etanolom, dietileterom, benzinom,
jodnom otopinom koja sadri etanol ili drugim sredstvima koja
sadre etanol.

Broj 77 - Stranica 18

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 11.
(Oznaavanje uzoraka krvi i urina)
Nakon uzimanja uzoraka krvi i urina, naljepnice s
natpisima: "KRV" i "URIN" iz lana 6. ovog Pravilnika lijepe se
na obrazac AUK-2, pod takom 44. zajedno s upisom datuma,
sata i minute zavretka uzimanja uzoraka.
lan 12.
(Popunjavanje obrazaca, kontrola i pakovanje uzoraka)
(1) Doktor medicine, koji obavlja pregled uesnika saobraajne
nezgode, radi procjene da li pokazuje znakove
alkoholiranog stanja ili utjecaja opojnih sredstava,
popunjava Obrazac AUK-2 u dva primjerka, na koji stavlja
svoj potpis i peat zdravstvene ustanove, ime potvruje
vjerodostojnost upisanih podataka.
(2) Zdravstveni radnik, u prisustvu policijskog slubenika,
epruvete sa uzetim uzorcima zajedno sa jednim primjerkom
obrasca AUK-1 i AUK-2 pakuje u omot iz lana 6. ovog
Pravilnika, koji zatvara metalnom kopom, preko koje se
stavlja ljepljiva traka na koju se otiskuje peat zdravstvene
ustanove.

(3)

Petak, 14. 10. 2016.

Drugi primjerak obrasca AUK-2 zadrava zdravstvena


ustanova u kojoj su uzeti uzorci krvi i urina.
lan 13.
(Dostavljanje i pohranjivanje uzoraka)
(1) Omot iz lana 12. stav (2) ovog Pravilnika dostavlja se
nadlenom organu unutranjih poslova, koji isti upuuje
ustanovi nadlenoj za obavljanje analize uzoraka krvi i
urina.
(2) Do momenta predaje omota ustanovi iz stava (1) ovog
lana, uzorci iz l. 9. i 10. ovog Pravilnika se pohranjuju u
hladnjaku na temperaturi do + 4 C.
lan 14.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01-02-2-75-25/16
Ministar
07. oktobra 2016. godine
Mr. Ismir Jusko, s. r.
Sarajevo

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 77 - Stranica 19

Broj 77 - Stranica 20

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 14. 10. 2016.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 77 - Stranica 21

Broj 77 - Stranica 22

SLUBENI GLASNIK BiH

AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU


BOSNE I HERCEGOVINE
1135

Temeljem lanka 28. stavak 3. Zakona o dravnoj slubi u


institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12), Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, po
slubenoj dunosti, donosi
1.

RJEENJE

BELMA SKALONJI, imenuje se za zastupnika Vijea


ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za
ljudska prava - rukovodei dravni slubenik na poloaju
sekretara s posebnim zadatkom, poev od 01.11.2016.
godine.
2. Imenovanoj pripada plata iz A6 platnog razreda dravnih
slubenika.
3. Ovo rjeenje objavit e se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-34-2-475-38/15
Direktor
06. listopada 2016. godine
Neven Akamija, v. r.
Sarajevo
. 28. 3.
("
", . 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 40/12),
, ,
1.

,

-
,
01.11.2016. .
2. 6
.
3. " ".
03-34-2-475-38/15

06. 2016.
, . .

Na osnovu lana 28. stav 3. Zakona o dravnoj slubi u


institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12), Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, po
slubenoj dunosti, donosi
1.

RJEENJE

BELMA SKALONJI, imenuje se za zastupnika Vijea


ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za
ljudska prava - rukovodei dravni slubenik na poloaju
sekretara sa posebnim zadatkom, poev od 01.11.2016.
godine.
2. Imenovanoj pripada plata iz A6 platnog razreda dravnih
slubenika.
3. Ovo rjeenje objavie se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-34-2-475-38/15
06. oktobra 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Neven Akamija, s. r.

1136

Temeljem lanka 28. stavak 3. Zakona o dravnoj slubi u


institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.

Petak, 14. 10. 2016.

19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12), Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, po
slubenoj dunosti, donosi
1.

RJEENJE

SANDRA MALEI, imenuje se za zamjenika zastupnika


Vijea ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim
sudom za ljudska prava - rukovodei dravni slubenik na
poloaju sekretara s posebnim zadatkom, poev od
01.11.2016. godine.
2. Imenovanoj pripada plata iz A9 platnog razreda dravnih
slubenika.
3. Ovo rjeenje objavit e se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-34-2-475-39/15
Direktor
06. listopada 2016. godine
Neven Akamija, v. r.
Sarajevo

28. 3.
("
", . 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 40/12),
, ,
1.

,

-
,
01.11.2016. .
2. 9
.
3. " ".
03-34-2-475-39/15

06. 2016.

, . .

Na osnovu lana 28. stav 3. Zakona o dravnoj slubi u


institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12), Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, po
slubenoj dunosti, donosi
1.

RJEENJE

SANDRA MALEI, imenuje se za zamjenika zastupnika


Vijea ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska
prava - rukovodei dravni slubenik na poloaju sekretara
sa posebnim zadatkom, poev od 01.11.2016. godine.
2. Imenovanoj pripada plata iz A9 platnog razreda dravnih
slubenika.
3. Ovo rjeenje objavie se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-34-2-475-39/15
06. oktobra 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Neven Akamija, s. r.

USTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE
1137

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu broj U 3/13,


na temelju lanka VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine, lanka
57. stavak (3), lanka 61. st. (5) i (6) i lanka 72. stavak (6) Pravila
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - preieni tekst ("Slubeni
glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Mato Tadi, dopredsjednik


Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Margarita Caca-Nikolovska, dopredsjednica
Tudor Pantiru, sudac
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Constance Grewe, sutkinja
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 30. rujna 2016. godine donio je

RJEENJE

Utvruje se da Narodna skuptina Republike Srpske nije


izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13
od 26. studenog 2015. godine.
Utvruje se da odredba lanka 3.b) Zakona o praznicima
Republike Srpske ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj
43/07) prestaje vaiti narednog dana od dana objave ovog rjeenja
u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine".
Sukladno lanku 72. stavak (6) Pravila Ustavnog suda Bosne
i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuiteljstvu Bosne i
Hercegovine.
Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine",
"Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku
Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) je Odlukom broj U 3/13 od 26. studenog 2015.
godine usvojio zahtjev Bakira Izetbegovia, lana Predsjednitva
Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti lanka 3.b) Zakona o
praznicima Republike Srpske ("Slubeni glasnik Republike
Srpske" broj 43/07). Predmetnom odlukom je utvreno da lanak
3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske ("Slubeni glasnik
Republike Srpske" broj 43/07) nije sukladan lanku I/2. Ustava
Bosne i Hercegovine, lanku II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u
svezi sa lankom 1.1. i lankom 2.a) i c) Meunarodne konvencije
o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i lankom 1. Protokola
broj 12 uz Europsku konvenciju za zatitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, te je naloeno Narodnoj skuptini Republike
Srpske da, sukladno lanku 61. stavak (4) Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine, u roku od est mjeseci od dostave ove
odluke, usuglasi lanak 3.b) Zakona o praznicima Republike
Srpske ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07) sa
Ustavom Bosne i Hercegovine. Takoer, predmetnom odlukom je
naloeno Narodnoj skuptini Republike Srpske da, sukladno
lanku 72. stavak (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
u roku iz prethodnog stavka, obavijesti Ustavni sud Bosne i
Hercegovine o poduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke.
2. Odluka Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. studenog 2015.
godine dostavljena je Narodnoj skuptini Republike Srpske 25.
prosinca 2015. godine, od kada je Narodnoj skuptini Republike
Srpske poeo tei rok od est mjeseci za usklaivanje lanka 3.b)
Zakona o praznicima Republike Srpske ("Slubeni glasnik
Republike Srpske" broj 43/07) sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
3. Ustavni sud konstatira da je rok za izvrenje Odluke broj
U 3/13 od 26. studenog 2015. godine Narodnoj skuptini
Republike Srpske istekao 25. lipnja 2016. godine.
4. Narodna skuptina Republike Srpske je dopisom, koji je
zaprimljen 31. prosinca 2015. godine, obavijestila Ustavni sud da
je zaprimila predmetnu odluku 25. prosinca 2015. godine, te u
dopisu navela sljedee: "1. Smatramo da je nekorektno to to je u
dopisu kojim nam dostavljate pomenutu odluku kao primalac akta
navedena 'Narodna skuptina RS'. Potujui Ustav Republike
Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine podsjeamo da je bila
obaveza da se navede zvanini naziv zakonodavne institucije
Republike Srpske, kao jednog od dva ravnopravna entiteta od

Broj 77 - Stranica 23

kojih se sastoji Bosna i Hercegovina. 2. Smatramo da smo, shodno


Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ('Slubeni glasnik
Bosne i Hercegovine' broj 94/14), Odluku trebali dobiti i na jeziku
srpskog naroda i na irilinom pismu, jer je Pravilima Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine, u lanu 6, utvrena obaveza
obezbjeivanja ravnopravne upotrebe jezika i pisama koji su u
slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Takoe, takav odnos
morao je biti potovan i prema izdvojenim miljenjima sudija iz
Republike Srpske, koja nisu data na jeziku srpskog naroda, to
izaziva sumnju u njihovu autentinost. 3. Postoji sumnja ili je
eventualno samo sluajnost, da, iako je Odluka donesena 26.
novembra 2015. godine, u Narodnu skuptinu Republike Srpske
dostavljena je 25. decembra 2015. godine na dan vjerskog
praznika hrvatskog naroda. 4. Smatramo da je, shodno Pravilima
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neophodno da nam akt broj:
U-3/13 od 22. decembra 2015. godine, kao i Odluku broj: U-3/13
od 26. novembra 2015. godine, dostavite i na jeziku srpskog
naroda."
5. Ustavni sud je 29. sijenja 2016. godine odgovorio na
navedeni dopis Narodne skuptine Republike Srpske, te je u svom
odgovoru naveo sljedee: "Sukladno svojoj ulozi garanta
potovanja Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i
Hercegovine vodi rauna o dosljednom potovanju prava i sloboda
graana i kolektiviteta, ukljuujui i pravo na jezik i pismo.
lankom 6. stavak (1) Pravila Ustavnog suda BiH propisano je: 'U
radu Ustavnog suda se osigurava jednakopravna upotreba jezika i
pisama koji su u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.'
Sukladno navedenom, Odluka Ustavnog suda BiH broj U 3/13
objavljena je u 'Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine' broj
100/15 od 29. prosinca 2015. godine, izmeu ostalog, i na
srpskom jeziku i irilinom pismu. Odluka je na isti nain, tj. na tri
jezika i dva pisma u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini,
dostavljena na objavu i slubenim glasilima oba entiteta, te Brko
distrikta BiH, a to znai i 'Slubenom glasniku Republike Srpske'.
Dakle, obzirom na to da je Ustavni sud samo dostavio odgovor
bez ponovne dostave odluke, navedeni dopis Narodne skuptine
Republike Srpske i odgovor Ustavnog suda nisu utjecali na rok za
izvrenje predmetne odluke."
6. Takoer, Ustavni sud je svojim dopisom od 12. srpnja
2016. godine zatraio od Narodne skuptine Republike Srpske da
u roku od 15 dana od primitka dopisa obavijesti ovaj sud o
poduzetim mjerama s ciljem izvrenja Odluke o dopustivosti i
meritumu broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine, te da uz
obavijest dostavi i odgovarajue dokaze koji potvruju provedbu
predmetne odluke Ustavnog suda.
7. Narodna skuptina Republike Srpske je dopisom od 22.
srpnja 2016. godine odgovorila na dopis Ustavnog suda, te je u
svom dopisu navela: "Povodom vaeg pisma broj U-3/13 od 12.
jula 2016. godine, kojim traite da vas obavijestimo o preduzetim
mjerama u cilju izvrenja Odluke o dopustivosti i meritumu broj
U-3/13 od 26. novembra 2015. godine, obavjetavamo vas o
sjedeem: 'U skladu sa l. 70 st. 1 Pravila Ustavnog suda BiH preieni tekst ('Slubeni glasnik BiH', broj 94/14), Narodna
skuptina Republike Srpske je, 17.6.2016. godine, podnijela
Zahtjev za preispitivanje Odluke Ustavnog suda BiH u predmetu
broj U-3/13 od 26.11. 2015. godine. Narodna skuptina Republike
Srpske predloila je da Ustavni sud BiH, u skladu sa l. 68. st. 1
Pravila Ustavnog suda BiH - preieni tekst ('Slubeni glasnik
BiH', broj 94/14), preispita Odluku o dopustivosti i meritumu, u
predmetu U-3/13 od 26.11.2015. godine, u redovnom postupku,
jer je utvreno da postoje opravdani razlozi, u skladu sa Pravilima
Ustavnog suda BiH (lan 68. taka 1.), odnosno da postoje
injenice koje po svojoj prirodi mogu odluno uticati na ishod
ovog ustavnosudskog spora, a koje, kad je odluka bila donesena,
nisu bile poznate Ustavnom sudu BiH i nisu razumno ni mogle
biti poznate strankama u skladu sa Pravilima. U tom smislu je, u

Broj 77 - Stranica 24

SLUBENI GLASNIK BiH

utvrenom roku, podnesen zahtjev Ustavnom sudu BiH za


preispitivanje navedene odluke, koja je donesena preglasavanjem
sudija iz reda srpskog i hrvatskog naroda, od strane dvoje sudija iz
bonjakog i troje sudija stranaca, pa se dovodi u pitanje njihova
objektivnost i nepristrasnost, a time i prihvatljivost i provodivost
donesene odluke.'" U dopisu se, dalje, navodi: "Ustavni sud BiH
od Narodne skuptine Republike Srpske trai da ga odmah, a
najkasnije u roku od 15 dana, obavijestimo o preduzetim mjerama
u cilju izvrenja njegove odluke o 9. januaru - Danu Republike
Srpske. Ustavni sud, oigledno, to ini upravo na dan kada su u
Republici Srpskoj sve politike stranke sa sjeditem u Republici
Srpskoj postigle saglasnost i donijele odluku o provoenju
republikog referenduma, na kojem se graani-birai treba da
izjasne o tome da li podravaju da se 9. januar obiljeava i slavi
kao Dan Republike. Ponovo istiemo stav da je Odluka Ustavnog
suda politiki, a ne pravni akt i da je njeno sprovoenje upitno.
Smatramo, takoe, da je zahtjev Ustavnog suda BiH upuen
Narodnoj skuptini motivisan politikim, a ne pravnim razlozima.
Zato, Narodna skuptina od Ustavnog suda BiH zahtijeva da u
pravnom, a ne politikom postupku, nakon preispitivanja Odluke
donese novu odluku kojom e prethodnu odluku staviti van snage.
Narodna skuptina trai da se o njenom zahtjevu izjasni Ustavni
sud BiH u pravnom postupku, a ne da navedenim traenjem vri
pritisak na Republiku Srpsku, direktno rui dejtonska rjeenja i
ugroava politiku i bezbjednosnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Smatramo, takoe, da Ustavni sud BiH previa i injenicu da vie
od 90 njegovih ranijih odluka nije provedeno, i to prvenstveno od
strane organa vlasti u Federaciji BiH. Ni ovog puta nisu uvaavani
ustavni standardi i kriterijumi kojima Republika Srpska garantuje
punu ravnopravnost i jednakost naroda i graana pred zakonom i
zatitu od bilo kojeg oblika diskriminacije. Dan Republike je
sekularni praznik. Republika Srpska ni jednim aktom Narodne
skuptine, niti Ustavom, niti u pozitivnom zakonodavstvu
Republike Srpske, nije ustanovila krsnu slavu kao praznik
Republike. Smatramo da Ustavni sud BiH i dalje, i ovakvim
nainom postupanja, potvruje pravinost i ispravnost korienja
pravnih i politikih sredstava, dakle i republikog referenduma,
koji ima savjetodavni karakter i predstavlja oblik demokratskog
izraavanja politike volje graana. Oigledno je da se Ustavni
sud ogluio o zahtjev Narodne skuptine za preispitivanje njegove
odluke. Na osnovu iznesenih injenica, Narodna skuptina
Republike Srpske zahtijeva: - prvo, da Ustavni sud BiH prihvati
zahtjev za preispitivanjem Odluke o dopustivosti i meritumu
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u predmetu broj: U-3/13 od
26.11. 2015. godine i - drugo, da Ustavni sud BiH, nakon
preispitivanja Odluke o predmetu U-3/13 od 26. 11. 2015. godine,
donese novu Odluku u skladu sa vaeim pravilima Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine, kojom prihvata zahtjev za
preispitivanje predmetne Odluke i odluuje da svoju Odluku, u
predmetu broj: U-3/13 od 26. 11. 2015. godine stavlja van snage.
Istovremeno, ponovo zahtijevamo da Ustavni sud BiH obavijesti
Narodnu skuptinu o postupanju po podnesenom Zahtjevu za
preispitivanje Odluke Ustavnog suda BiH, u predmetu broj: U3/13 od 26. novembra 2015. godine."
8. Takoer, Ustavni sud je uzeo u obzir i odgovor Narodne
skuptine Republike Srpske u predmetu broj U 10/16 (odgovori
dostavljeni za predmete br. U 10/16 do U 12/16 povodom zahtjeva
"za rjeavanje ustavnopravnog spora sa entitetom Republika
Srpska" u svezi sa Odlukom o raspisivanju republikog
referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. srpnja 2016. godine
("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 68/16, u daljnjem
tekstu: Odluka o referendumu) u kojem je Ustavni sud 17. rujna
2016. godine donio odluku o privremenoj mjeri kojom se
privremeno obustavlja primjena Odluke o raspisivanju
republikog referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. srpnja
2016. godine ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 68/16). U

Petak, 14. 10. 2016.

odgovoru Narodne skuptine Republike Srpske (od 5. rujna 2016.


godine), izmeu ostalog, navedeno je da se usvajanje Odluke o
referendumu "ima iskljuivo smatrati kao konkretna aktivnost
[Narodne skuptine] u procesu razmatranja modaliteta donoenja
normativnog akta kojim bi se izvrila [odluka broj U 3/13]".
Ovakav zakljuak, kako se navodi, proizlazi iz pravne naravi
republikog referenduma "koji [...] ima konsultativni, odnosno
savjetodavni karakter". Tek kada bi Ustav Republike Srpske
davao ovlast Narodnoj skuptini da "raspisuje referendume koji
imaju obligatorni karakter, tek bi se u tom sluaju moglo poi od
pretpostavke da se osporenom odlukom dovodi u pitanje
obavezujui karakter [odluke broj U 3/13]".
9. Ustavni sud zapaa da je Narodna skuptina Republike
Srpske dopisom od 28. rujna 2016. godine obavijestila Ustavni
sud o koracima koje je poduzela s ciljem izvrenja predmetne
odluke. U tom dopisu je navedeno da je zaduena Vlada
Republike Srpske da pripremi i u skuptinsku proceduru uputi
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o praznicima
Republike Srpske, da je odran republiki referendum, te da je
Vlada Republike Srpske dopisom od 28. rujna 2016. godine
obavijestila Narodnu skuptinu Republike Srpske da e Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o praznicima Republike
Srpske po urnom postupku uputiti u skuptinsku proceduru.
Takoer, Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske je svojim
dopisom od 29. rujna 2016. godine obavijestio Ustavni sud o
poduzetim koracima, istaknuvi da je Vlada Republike Srpske na
radno-konzultativnoj sjednici, odranoj 12. rujna 2016. godine, i
posebnoj sjednici, odranoj 28. rujna 2016. godine, razmatrala
mogue izmjene i dopune predmetnog zakona, te da e u
poslovnikoj proceduri i rokovima pripremiti Prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o praznicima Republike Srpske po
urnom postupku i zatraiti dopunu dnevnog reda 14. sjednice
Narodne skuptine Republike Srpske, ije je odravanje zakazano
za 11. listopad 2016. godine, ili zatraiti da se odri posebna
sjednica Narodne skuptine Republike Srpske.
10. U svezi sa ovim navodima, Ustavni sud istie da je u
dispozitivu Odluke broj U 3/13 dao nalog Narodnoj skuptini
Republike Srpske da "u roku od est mjeseci od dostave ove
odluke usuglasi lanak 3.b) Zakona o praznicima Republike
Srpske [...] sa Ustavom Bosne i Hercegovine". Pri odluivanju o
tome Ustavni sud mora razmotriti je li ovaj nalog proveden i jesu
li prihvatljivi navodi Narodne skuptine Republike Srpske da je
usvajanje Odluke o referendumu konkretna aktivnost usmjerena
na izvrenje odluke Ustavnog suda.
11. Ustavni sud ukazuje da je u svojoj praksi utvrdio da se
"obveznost i izvrnost odluka Ustavnog suda ne odnose samo na
izreku te odluke ve i na pravno shvaanje i pravne ocjene o tome
koje je ustavno pravo povrijeeno i na koji nain" (vidjeti rjeenja
Ustavnog suda br. AP 289/03 i AP 854/04 od 1. lipnja 2006.
godine, toka 8, i, mutatis mutandis, odluke o dopustivosti i
meritumu br. AP 2578/15 od 12. sijenja 2016. godine, toka 84, i
AP 699/15 od 9. srpnja 2015. godine, toka 61). Iako je navedena
praksa utemeljena na lanku 62. stavak 4. Pravila Ustavnog suda
koji se odnosi na djelovanje odluka o apelaciji, Ustavni sud smatra
da se ista praksa odnosi i na odluke koje su donesene na temelju
lanka VI/3.(a) i (c) Ustava Bosne i Hercegovine.
12. Dakle, kako bi se razumio i proveo nalog Ustavnog suda
iz Odluke broj U 3/13, nije dostatno itati i tumaiti samo toku 2.
dispozitiva navedene odluke u kojoj je taj nalog sadran, ve se
mora uzeti u obzir i toka 1. dispozitiva, ali i cjelokupno
obrazloenje te odluke u kojem su iznesena pravna shvaanja
Ustavnog suda na kojima je utemeljen ovakav dispozitiv. Naime,
nalog iz toke 2. je utvren nakon to je Ustavni sud zakljuio da
lanak 3.b) Zakona o praznicima nije sukladan Ustavu Bosne i
Hercegovine (toka 1. dispozitiva odluke). Taj zakljuak je, opet,

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

iscrpno obrazloen u obrazloenju odluke u kojem se, izmeu


ostalog, kae:
[...]
78. Nepobitno je da je izbor 9. sijenja za obiljeavanje
Dana Republike u osporenom lanku 3.b) Zakona o praznicima
inspiriran 9. sijenjem 1992. godine, kada je odrana Skuptina
srpskog naroda u BiH, bez sudjelovanja pripadnika bonjakog i
hrvatskog naroda i Ostalih i donijeta Deklaracija, kao izraz
politike volje samo jednog, srpskog naroda.
79. Stoga, Ustavni sud smatra da izbor 9. sijenja kao
nadnevka obiljeavanja blagdana Dana Republike nema simboliku
kolektivnog zajednikog sjeanja koje moe doprinijeti jaanju
kolektivnog identiteta kao vrijednostima koje imaju poseban
znaaj u multietnikom drutvu koje se temelji na uvaavanju i
potivanju razliitosti kao temeljnih vrijednosti modernog
demokratskog drutva. U tom smislu, izbor 9. sijenja za
obiljeavanje Dana Republike kao jednog od blagdana entiteta
koji predstavlja ustavnu kategoriju i koji kao takav mora
predstavljati i sve graane Republike Srpske kojima i sm Ustav
Republike Srpske priznaje jednaka prava nije sukladan ustavnoj
obvezi o nediskriminaciji u smislu prava skupina, jer uspostavlja
povlateni poloaj samo jednog, srpskog naroda, iji su
predstavnici 9. sijenja 1992. godine, bez sudjelovanja
predstavnika Bonjaka, Hrvata i Ostalih, donijeli Deklaraciju o
proglaenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine, koja
predstavlja jednostrani akt. Kao takav, prema miljenju Ustavnog
suda, te prema stajalitu Venecijanskog povjerenstva, ne moe se
smatrati suglasnim sa temeljnim vrijednostima izjavljenim u
Ustavu Republike Srpske, tj. s potovanjem ljudskog dostojanstva,
slobode i jednakosti, nacionalne jednakopravnosti, s
demokratskim institucijama, vladavinom prava, socijalnom
pravdom, pluralistikim drutvom, garantiranjem i zatitom
ljudskih sloboda i prava, kao i prava manjinskih skupina sukladno
meunarodnim standardima, zabrani diskriminacije (Preambula).
[...]
13. Dakle, nalog da se lanak 3.b) Zakona o praznicima
uskladi sa Ustavom Bosne i Hercegovine je utemeljen na
zakljuku o neustavnosti navedene odredbe, koji je pak utemeljen
na pravnom shvaanju Ustavnog suda o tome da je odreivanje 9.
sijenja kao Dana Republike protivno ustavnoj obvezi o
nediskriminaciji. Imajui to u vidu, uz injenicu da je u Odluci o
referendumu utvreno referendumsko pitanje: "Da li podravate
da se 9. januar obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?",
Ustavni sud smatra da su neprihvatljivi navodi Narodne skuptine
Republike Srpske da je donoenje Odluke o referendumu
"konkretna aktivnost usmjerena na izvrenje odluke Ustavnog
suda". Naime, ovako postavljeno pitanje zanemaruje Odluku
Ustavnog suda broj U 3/13 i njegovo stajalite o tome da 9.
sijeanj kao blagdan entiteta "mora predstavljati i sve graane
Republike Srpske kojima i sm Ustav Republike Srpske priznaje
jednaka prava" i da taj nadnevak kao blagdan Republike Srpske
"nije sukladan ustavnoj obvezi o nediskriminaciji u smislu prava
skupina, jer uspostavlja povlateni poloaj samo jednog, srpskog
naroda".
14. Uzimajui u obzir sve navedeno, Ustavni sud zapaa da
Narodna skuptina Republike Srpske nije poduzela konkretne
mjere s ciljem izvrenja Odluke o dopustivosti i meritumu broj U
3/13 od 26. studenog 2015. godine, odnosno da aktivnosti
Narodne skuptine Republike Srpske, koje se navode u odgovoru
od 22. srpnja 2016. godine, kao i u odgovoru za predmet broj U
10/16, te u dopisima od 28. i 29. rujna 2016. godine nisu
rezultirale mjerama koje bi u konanici dovele do usuglaavanja
lanka 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske ("Slubeni
glasnik Republike Srpske" broj 43/07) sa Ustavom Bosne i
Hercegovine, kako je to naloeno u predmetnoj odluci Ustavnog
suda.

Broj 77 - Stranica 25

15. Osim toga, Ustavni sud zapaa da je Narodna skuptina


Republike Srpske 17. lipnja 2016. godine podnijela zahtjev za
preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. studenog
2015. godine o kojem je Ustavni sud odluio na Plenarnoj sjednici
odranoj 17. rujna 2016. godine. Ustavni sud je zakljuio da
Narodna skuptina Republike Srpske u svom zahtjevu za
preispitivanje nije prezentirala nikakve nove injenice u smislu
lanka 68. stavak (1) Pravila Ustavnog suda koje bi mogle utjecati
na drugaije odluenje Ustavnog suda u predmetnom sluaju,
zbog ega je Ustavni sud zakljuio da ne postoje opravdani razlozi
za usvajanje zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj
U 3/13 od 26. studenog 2015. godine, te je on odbijen.
16. Imajui u vidu sve navedeno, kao i na temelju uvida u
odluke Narodne skuptine Republike Srpske objavljene u
"Slubenom glasniku Republike Srpske", Ustavni sud je zakljuio
da Narodna skuptina Republike Srpske nije u ostavljenom roku
usuglasila lanak 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske
("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07) sa Ustavom
Bosne i Hercegovine.
17. Ustavni sud podsjea da je svojom Odlukom broj U 3/13
od 26. studenog 2015. godine odredio nain i rok za izvrenje
odluke. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konane i obvezujue. Takoer, prema lanku
72. stavak (1) Pravila Ustavnog suda, konane i obvezujue
odluke Ustavnog suda duna je potovati svaka fizika i pravna
osoba, a prema stavku (2) istog lanka, sva tijela vlasti su duna u
okviru svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom provoditi
odluke Ustavnog suda.
18. Potom, Ustavni sud podsjea da, sukladno lanku 61. st.
(4) do (6) Pravila Ustavnog suda, odlukom kojom utvruje
nesuglasnost odredaba zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine
Ustavni sud moe donositelju zakona odrediti rok za
usuglaavanje koji ne moe biti dulji od est mjeseci, te e, ako se
u ostavljenom roku ne otkloni utvrena nesuglasnost, svojom
odlukom utvrditi da nesuglasne odredbe zakona prestaju vaiti
narednog dana od dana objave te odluke u "Slubenom glasniku
Bosne i Hercegovine".
19. Obzirom na to da Narodna skuptina Republike Srpske
nije izvrila konanu i obvezujuu Odluku Ustavnog suda broj U
3/13 od 26. studenog 2015. godine u ostavljenom roku, Ustavni
sud je, na temelju lanka 57. stavak (3), lanka 61. st. (5) i (6) i
lanka 72. stavak (6) Pravila Ustavnog suda, odluio kao u
dispozitivu ovog rjeenja.
20. Sukladno lanku 72. stavak (6) Pravila Ustavnog suda,
ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuiteljstvu Bosne i
Hercegovine.
21. Sukladno lanku 43. stavak (1) Pravila Ustavnog suda,
dopredsjednik Zlatko M. Kneevi i sudac Miodrag Simovi su
dali izjavu o neslaganju.
22. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.

3/13, VI/3) ,
57 (3), 61 . (5) (6) 72 (6)
-
(" " 94/14),
:
,
,
. ,
-,

Broj 77 - Stranica 26

SLUBENI GLASNIK BiH

Tudor Pantiru,
,
,
Constance Grewe,
,
30. 2016.3/13 26. 2015. .
3)
(" "
43/07)
"
".
72 (6)
,
.
"
", "
", " "
"
".

1. ( :
) 3/13 26. 2015.
,
,
3)
(" " 43/07).
3)
("
" 43/07) I/2
, II/4
1.1 2) )

1 12
,
,
61 (4)
,
, 3)
(" " 43/07)
. ,
,
72 (5)
, ,

.
2. 3/13 26.
2015.
25. 2015. ,

3)
(" "
43/07) .
3.
3/13 26. 2015.
25. 2016. .
4. ,
31. 2015. ,
25.
2015. , : "1.

Petak, 14. 10. 2016.

'
'.


,
. 2. ,
('
' 94/14),
,
,
6,

. ,
,
,
. 3.
, , 26.
2015. ,
25. 2015.
. 4. ,
,
: -3/13 22. 2015. ,
: -3/13 26. 2015. ,
."
5. 29. 2016.
,
: "
,

,
. 6 (1)
: '

.' ,
3/13
' ' 100/15 29.
2015. , ,
. , .
,

, , '
'. ,

,

."
6. , 12.
2016.
15

3/13 26. 2015.
,
.
7.
22. 2016. ,
: " -3/13
12. 2016. ,

-3/13 26. 2015.
, : ' . 70 . 1
- ('
', 94/14),
, 17.6.2016. ,

-3/13 26.11. 2015. .
, . 68.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

. 1 -
(' ', 94/14),
, -3/13 26.11.2015.
, ,
,
( 68. 1.),

, , ,

.
, ,
,
,
,
,
.'"
, , : "
,
15 ,
9. -
. , ,


, 9.
.
,
. ,
,
, .
,
, ,

.
,
,

. ,
,
90 ,
.. .
,
,
, .
,
,
,
,
.

.
,
: - ,

, : -3/13
26.11. 2015. - , ,
-3/13 26. 11. 2015.
,
,

, : -3/13 26. 11. 2015.
. ,

Broj 77 - Stranica 27, : -3/13 26.
2015. ."
8. ,

10/16 ( . 10/16
12/16 "
"
02/1-021-894/16
15. 2016. ("
" 68/16, : )
17. 2016.


02/1-021-894/16 15. 2016. ("
" 68/16).
( 5. 2016. ),
,
"
[ ]

[ 3/13]". ,
,
" [...] ,
".
"
,

[
3/13]".
9.
28. 2016.

., ,
28. 2016.. ,
29.
2016.
, , 12. 2016.
, , 28. 2016.
,
,


14.
,
11. 2016. ,
.
10. ,
3/13
"
3)
[...]
".

Broj 77 - Stranica 28

SLUBENI GLASNIK BiH


.
11.
"


" ( . 289/03
854/04 1. 2006. , 8, , mutatis mutandis,
. 2578/15 12.
2016. , 84, 699/15 9. 2015.
, 61).
62 4
,
VI/3)
) .
12. ,
3/13,
2
, 1 ,


. , 2
3)
( 1
). , ,
, ,
:
[...]
78. 9.
3)
9. 1992. ,
,

, ,
.
79. , 9.

.
, 9.
,
, ,
9. 1992. ,
, ,

, . ,
,
,

, . ,
, ,
, , ,
,
,

().
[...]
13. , 3)

Petak, 14. 10. 2016.

,

9.
. ,

: " 9.
?",

"
".
,
3/13 9.
"

"
"
,
, ".
14. ,


3/13 26. 2015. ,
,
22. 2016. ,
10/16, 28. 29.
2016.
3)
(" "
43/07) ,
.
15. ,
17. 2016.
3/13
26. 2015.
17. 2016. .


68 (1)

,

3/13
26. 2015. , .
16. ,

" ",

3)
(" "
43/07) .
17.
3/13 26. 2015.
. VI/5
, .
, 72 (1) ,

, (2)
,

.
18. , ,
61 . (4) (6) ,, ,

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,

"
".
19.

3/13 26. 2015.
, , 57 (3),
61 . (5) (6) 72 (6)
, .
20. 72 (6)
,
.
21. 43 (1)
, .
.
22. VI/5 ,
.


, . .
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu broj U 3/13,
na osnovu lana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine, lana 57.
stav (3), lana 61. st. (5) i (6) i lana 72. stav (6) Pravila Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine - preieni tekst ("Slubeni glasnik
Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Margarita Caca-Nikolovska, potpredsjednica
Tudor Pantiru, sudija
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Constance Grewe, sutkinja
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 30. septembra 2016. godine donio je

RJEENJE

Utvruje se da Narodna skuptina Republike Srpske nije


izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13
od 26. novembra 2015. godine.
Utvruje se da odredba lana 3.b) Zakona o praznicima
Republike Srpske ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj
43/07) prestaje da vai narednog dana od dana objavljivanja ovog
rjeenja u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine".
U skladu sa lanom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuilatvu Bosne i
Hercegovine.
Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) je Odlukom broj U 3/13 od 26. novembra 2015.
godine usvojio zahtjev Bakira Izetbegovia, lana Predsjednitva
Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti lana 3.b) Zakona o
praznicima Republike Srpske ("Slubeni glasnik Republike
Srpske" broj 43/07). Predmetnom odlukom je utvreno da lan
3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske ("Slubeni glasnik
Republike Srpske" broj 43/07) nije u skladu sa lanom I/2. Ustava
Bosne i Hercegovine, lanom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u
vezi sa lanom 1.1. i lanom 2.a) i c) Meunarodne konvencije o
ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i lanom 1. Protokola

Broj 77 - Stranica 29

broj 12 uz Evropsku konvenciju za zatitu ljudskih prava i


osnovnih sloboda, te je naloeno Narodnoj skuptini Republike
Srpske da, u skladu sa lanom 61. stav (4) Pravila Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine, u roku od est mjeseci od dostavljanja ove
odluke, usaglasi lan 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske
("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07) sa Ustavom
Bosne i Hercegovine. Takoer, predmetnom odlukom je naloeno
Narodnoj skuptini Republike Srpske da, u skladu sa lanom 72.
stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku iz
prethodnog stava, obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o
preduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke.
2. Odluka Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra
2015. godine dostavljena je Narodnoj skuptini Republike Srpske
25. decembra 2015. godine, od kada je Narodnoj skuptini
Republike Srpske poeo tei rok od est mjeseci za usklaivanje
lana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske ("Slubeni
glasnik Republike Srpske" broj 43/07) sa Ustavom Bosne i
Hercegovine.
3. Ustavni sud konstatira da je rok za izvrenje Odluke broj
U 3/13 od 26. novembra 2015. godine Narodnoj skuptini
Republike Srpske istekao 25. juna 2016. godine.
4. Narodna skuptina Republike Srpske je dopisom, koji je
zaprimljen 31. decembra 2015. godine, obavijestila Ustavni sud da
je zaprimila predmetnu odluku 25. decembra 2015. godine, te u
dopisu navela sljedee: "1. Smatramo da je nekorektno to to je u
dopisu kojim nam dostavljate pomenutu odluku kao primalac akta
navedena 'Narodna skuptina RS'. Potujui Ustav Republike
Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine podsjeamo da je bila
obaveza da se navede zvanini naziv zakonodavne institucije
Republike Srpske, kao jednog od dva ravnopravna entiteta od
kojih se sastoji Bosna i Hercegovina. 2. Smatramo da smo, shodno
Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ('Slubeni glasnik
Bosne i Hercegovine' broj 94/14), Odluku trebali dobiti i na jeziku
srpskog naroda i na irilinom pismu, jer je Pravilima Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine, u lanu 6, utvrena obaveza
obezbjeivanja ravnopravne upotrebe jezika i pisama koji su u
slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Takoe, takav odnos
morao je biti potovan i prema izdvojenim miljenjima sudija iz
Republike Srpske, koja nisu data na jeziku srpskog naroda, to
izaziva sumnju u njihovu autentinost. 3. Postoji sumnja ili je
eventualno samo sluajnost, da, iako je Odluka donesena 26.
novembra 2015. godine, u Narodnu skuptinu Republike Srpske
dostavljena je 25. decembra 2015. godine na dan vjerskog
praznika hrvatskog naroda. 4. Smatramo da je, shodno Pravilima
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neophodno da nam akt broj:
U-3/13 od 22. decembra 2015. godine, kao i Odluku broj: U-3/13
od 26. novembra 2015. godine, dostavite i na jeziku srpskog
naroda."
5. Ustavni sud je 29. januara 2016. godine odgovorio na
navedeni dopis Narodne skuptine Republike Srpske, te je u svom
odgovoru naveo sljedee: "U skladu sa svojom ulogom garanta
potovanja Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i
Hercegovine vodi rauna o dosljednom potovanju prava i sloboda
graana i kolektiviteta, ukljuujui i pravo na jezik i pismo.
lanom 6. stav (1) Pravila Ustavnog suda BiH propisano je: 'U
radu Ustavnog suda se osigurava ravnopravna upotreba jezika i
pisama koji su u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.' U
skladu sa navedenim, Odluka Ustavnog suda BiH broj U 3/13
objavljena je u 'Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine' broj
100/15 od 29. decembra 2015. godine, izmeu ostalog, i na
srpskom jeziku i irilinom pismu. Odluka je na isti nain, tj. na tri
jezika i dva pisma u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini,
dostavljena na objavu i slubenim glasilima oba entiteta, te Brko
distrikta BiH, a to znai i 'Slubenom glasniku Republike Srpske'.
Dakle, s obzirom na to da je Ustavni sud samo dostavio odgovor
bez ponovnog dostavljanja odluke, navedeni dopis Narodne

Broj 77 - Stranica 30

SLUBENI GLASNIK BiH

skuptine Republike Srpske i odgovor Ustavnog suda nisu utjecali


na rok za izvrenje predmetne odluke."
6. Takoer, Ustavni sud je svojim dopisom od 12. jula 2016.
godine zatraio od Narodne skuptine Republike Srpske da u roku
od 15 dana od prijema dopisa obavijesti ovaj sud o preduzetim
mjerama s ciljem izvrenja Odluke o dopustivosti i meritumu broj
U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, te da uz obavjetenje
dostavi i odgovarajue dokaze koji potvruju provoenje
predmetne odluke Ustavnog suda.
7. Narodna skuptina Republike Srpske je dopisom od 22.
jula 2016. godine odgovorila na dopis Ustavnog suda, te je u svom
dopisu navela: "Povodom vaeg pisma broj U-3/13 od 12. jula
2016. godine, kojim traite da vas obavijestimo o preduzetim
mjerama u cilju izvrenja Odluke o dopustivosti i meritumu broj
U-3/13 od 26. novembra 2015. godine, obavjetavamo vas o
sjedeem: 'U skladu sa l. 70 st. 1 Pravila Ustavnog suda BiH preieni tekst ('Slubeni glasnik BiH', broj 94/14), Narodna
skuptina Republike Srpske je, 17.6.2016. godine, podnijela
Zahtjev za preispitivanje Odluke Ustavnog suda BiH u predmetu
broj U-3/13 od 26.11. 2015. godine. Narodna skuptina Republike
Srpske predloila je da Ustavni sud BiH, u skladu sa l. 68. st. 1
Pravila Ustavnog suda BiH - preieni tekst ('Slubeni glasnik
BiH', broj 94/14), preispita Odluku o dopustivosti i meritumu, u
predmetu U-3/13 od 26.11.2015. godine, u redovnom postupku,
jer je utvreno da postoje opravdani razlozi, u skladu sa Pravilima
Ustavnog suda BiH (lan 68. taka 1.), odnosno da postoje
injenice koje po svojoj prirodi mogu odluno uticati na ishod
ovog ustavnosudskog spora, a koje, kad je odluka bila donesena,
nisu bile poznate Ustavnom sudu BiH i nisu razumno ni mogle
biti poznate strankama u skladu sa Pravilima. U tom smislu je, u
utvrenom roku, podnesen zahtjev Ustavnom sudu BiH za
preispitivanje navedene odluke, koja je donesena preglasavanjem
sudija iz reda srpskog i hrvatskog naroda, od strane dvoje sudija iz
bonjakog i troje sudija stranaca, pa se dovodi u pitanje njihova
objektivnost i nepristrasnost, a time i prihvatljivost i provodivost
donesene odluke.'" U dopisu se, dalje, navodi: "Ustavni sud BiH
od Narodne skuptine Republike Srpske trai da ga odmah, a
najkasnije u roku od 15 dana, obavijestimo o preduzetim mjerama
u cilju izvrenja njegove odluke o 9. januaru - Danu Republike
Srpske. Ustavni sud, oigledno, to ini upravo na dan kada su u
Republici Srpskoj sve politike stranke sa sjeditem u Republici
Srpskoj postigle saglasnost i donijele odluku o provoenju
republikog referenduma, na kojem se graani-birai treba da
izjasne o tome da li podravaju da se 9. januar obiljeava i slavi
kao Dan Republike. Ponovo istiemo stav da je Odluka Ustavnog
suda politiki, a ne pravni akt i da je njeno sprovoenje upitno.
Smatramo, takoe, da je zahtjev Ustavnog suda BiH upuen
Narodnoj skuptini motivisan politikim, a ne pravnim razlozima.
Zato, Narodna skuptina od Ustavnog suda BiH zahtijeva da u
pravnom, a ne politikom postupku, nakon preispitivanja Odluke
donese novu odluku kojom e prethodnu odluku staviti van snage.
Narodna skuptina trai da se o njenom zahtjevu izjasni Ustavni
sud BiH u pravnom postupku, a ne da navedenim traenjem vri
pritisak na Republiku Srpsku, direktno rui dejtonska rjeenja i
ugroava politiku i bezbjednosnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Smatramo, takoe, da Ustavni sud BiH previa i injenicu da vie
od 90 njegovih ranijih odluka nije provedeno, i to prvenstveno od
strane organa vlasti u Federaciji BiH. Ni ovog puta nisu uvaavani
ustavni standardi i kriterijumi kojima Republika Srpska garantuje
punu ravnopravnost i jednakost naroda i graana pred zakonom i
zatitu od bilo kojeg oblika diskriminacije. Dan Republike je
sekularni praznik. Republika Srpska ni jednim aktom Narodne
skuptine, niti Ustavom, niti u pozitivnom zakonodavstvu
Republike Srpske, nije ustanovila krsnu slavu kao praznik
Republike. Smatramo da Ustavni sud BiH i dalje, i ovakvim
nainom postupanja, potvruje pravinost i ispravnost korienja

Petak, 14. 10. 2016.

pravnih i politikih sredstava, dakle i republikog referenduma,


koji ima savjetodavni karakter i predstavlja oblik demokratskog
izraavanja politike volje graana. Oigledno je da se Ustavni
sud ogluio o zahtjev Narodne skuptine za preispitivanje njegove
odluke. Na osnovu iznesenih injenica, Narodna skuptina
Republike Srpske zahtijeva: - prvo, da Ustavni sud BiH prihvati
zahtjev za preispitivanjem Odluke o dopustivosti i meritumu
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u predmetu broj: U-3/13 od
26.11. 2015. godine i - drugo, da Ustavni sud BiH, nakon
preispitivanja Odluke o predmetu U-3/13 od 26. 11. 2015. godine,
donese novu Odluku u skladu sa vaeim pravilima Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine, kojom prihvata zahtjev za
preispitivanje predmetne Odluke i odluuje da svoju Odluku, u
predmetu broj: U-3/13 od 26. 11. 2015. godine stavlja van snage.
Istovremeno, ponovo zahtijevamo da Ustavni sud BiH obavijesti
Narodnu skuptinu o postupanju po podnesenom Zahtjevu za
preispitivanje Odluke Ustavnog suda BiH, u predmetu broj: U3/13 od 26. novembra 2015. godine."
8. Takoer, Ustavni sud je uzeo u obzir i odgovor Narodne
skuptine Republike Srpske u predmetu broj U 10/16 (odgovori
dostavljeni za predmete br. U 10/16 do U 12/16 povodom zahtjeva
"za rjeavanje ustavnopravnog spora sa entitetom Republika
Srpska" u vezi sa Odlukom o raspisivanju republikog
referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. jula 2016. godine
("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 68/16, u daljnjem
tekstu: Odluka o referendumu) u kojem je Ustavni sud 17.
septembra 2016. godine donio odluku o privremenoj mjeri kojom
se privremeno obustavlja primjena Odluke o raspisivanju
republikog referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. jula 2016.
godine ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 68/16). U
odgovoru Narodne skuptine Republike Srpske (od 5. septembra
2016. godine), izmeu ostalog, navedeno je da se usvajanje
Odluke o referendumu "ima iskljuivo smatrati kao konkretna
aktivnost [Narodne skuptine] u procesu razmatranja modaliteta
donoenja normativnog akta kojim bi se izvrila [odluka broj U
3/13]". Ovakav zakljuak, kako se navodi, proizlazi iz pravne
prirode republikog referenduma "koji [...] ima konsultativni,
odnosno savjetodavni karakter". Tek kada bi Ustav Republike
Srpske davao ovlatenje Narodnoj skuptini da "raspisuje
referendume koji imaju obligatorni karakter, tek bi se u tom
sluaju moglo poi od pretpostavke da se osporenom odlukom
dovodi u pitanje obavezujui karakter [odluke broj U 3/13]".
9. Ustavni sud zapaa da je Narodna skuptina Republike
Srpske dopisom od 28. septembra 2016. godine obavijestila
Ustavni sud o koracima koje je poduzela s ciljem izvrenja
predmetne odluke. U tom dopisu je navedeno da je zaduena
Vlada Republike Srpske da pripremi i u skuptinsku proceduru
uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
praznicima Republike Srpske, da je odran republiki referendum,
te da je Vlada Republike Srpske dopisom od 28. septembra 2016.
godine obavijestila Narodnu skuptinu Republike Srpske da e
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o praznicima
Republike Srpske po hitnom postupku uputiti u skuptinsku
proceduru. Takoer, Kabinet predsjednika Vlade Republike
Srpske je svojim dopisom od 29. septembra 2016. godine
obavijestio Ustavni sud o preduzetim koracima, istaknuvi da je
Vlada Republike Srpske na radno-konsultativnoj sjednici,
odranoj 12. septembra 2016. godine, i posebnoj sjednici,
odranoj 28. septembra 2016. godine, razmatrala mogue izmjene
i dopune predmetnog zakona, te da e u poslovnikoj proceduri i
rokovima pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o praznicima Republike Srpske po hitnom postupku i
zatraiti dopunu dnevnog reda 14. sjednice Narodne skuptine
Republike Srpske, ije je odravanje zakazano za 11. oktobar
2016. godine, ili zatraiti da se odri posebna sjednica Narodne
skuptine Republike Srpske.

Petak, 14. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

10. U vezi sa ovim navodima, Ustavni sud istie da je u


dispozitivu Odluke broj U 3/13 dao nalog Narodnoj skuptini
Republike Srpske da "u roku od est mjeseci od dostavljanja ove
odluke usaglasi lan 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske
[...] sa Ustavom Bosne i Hercegovine". Pri odluivanju o tome
Ustavni sud mora razmotriti da li je ovaj nalog proveden i da li su
prihvatljivi navodi Narodne skuptine Republike Srpske da je
usvajanje Odluke o referendumu konkretna aktivnost usmjerena
na izvrenje odluke Ustavnog suda.
11. Ustavni sud ukazuje da je u svojoj praksi utvrdio da se
"obaveznost i izvrnost odluka Ustavnog suda ne odnose samo na
izreku te odluke ve i na pravno shvatanje i pravne ocjene o tome
koje je ustavno pravo povrijeeno i na koji nain" (vidjeti rjeenja
Ustavnog suda br. AP 289/03 i AP 854/04 od 1. juna 2006.
godine, taka 8, i, mutatis mutandis, odluke o dopustivosti i
meritumu br. AP 2578/15 od 12. januara 2016. godine, taka 84, i
AP 699/15 od 9. jula 2015. godine, taka 61). Iako je navedena
praksa zasnovana na lanu 62. stav 4. Pravila Ustavnog suda koji
se odnosi na djelovanje odluka o apelaciji, Ustavni sud smatra da
se ista praksa odnosi i na odluke koje su donesene na osnovu lana
VI/3.a) i c) Ustava Bosne i Hercegovine.
12. Dakle, da bi se razumio i proveo nalog Ustavnog suda iz
Odluke broj U 3/13, nije dovoljno itati i tumaiti samo taku 2.
dispozitiva navedene odluke u kojoj je taj nalog sadran, ve se
mora uzeti u obzir i taka 1. dispozitiva, ali i cjelokupno
obrazloenje te odluke u kojem su iznesena pravna shvatanja
Ustavnog suda na kojima je utemeljen ovakav dispozitiv. Naime,
nalog iz take 2. je utvren nakon to je Ustavni sud zakljuio da
lan 3.b) Zakona o praznicima nije u skladu sa Ustavom Bosne i
Hercegovine (taka 1. dispozitiva odluke). Taj zakljuak je, opet,
iscrpno obrazloen u obrazloenju odluke u kojem se, izmeu
ostalog, kae:
[...]
78. Nesporno je da je izbor 9. januara za obiljeavanje Dana
Republike u osporenom lanu 3.b) Zakona o praznicima inspiriran
9. januarom 1992. godine, kada je odrana Skuptina srpskog
naroda u BiH, bez uea pripadnika bonjakog i hrvatskog
naroda i Ostalih i donijeta Deklaracija, kao izraz politike volje
samo jednog, srpskog naroda.
79. Stoga, Ustavni sud smatra da izbor 9. januara kao
datuma obiljeavanja praznika Dana Republike nema simboliku
kolektivnog zajednikog sjeanja koje moe doprinijeti jaanju
kolektivnog identiteta kao vrijednostima koje imaju poseban
znaaj u multietnikom drutvu koje se zasniva na uvaavanju i
potivanju razliitosti kao osnovnih vrijednosti modernog
demokratskog drutva. U tom smislu, izbor 9. januara za
obiljeavanje Dana Republike kao jednog od praznika entiteta koji
predstavlja ustavnu kategoriju i koji kao takav mora predstavljati i
sve graane Republike Srpske kojima i sm Ustav Republike
Srpske priznaje jednaka prava nije u skladu sa ustavnom
obavezom o nediskriminaciji u smislu prava grupa, jer uspostavlja
povlateni poloaj samo jednog, srpskog naroda, iji su
predstavnici 9. januara 1992. godine, bez uea predstavnika
Bonjaka, Hrvata i Ostalih, donijeli Deklaraciju o proglaenju
Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine, koja predstavlja
jednostrani akt. Kao takav, prema miljenju Ustavnog suda, te
prema stavu Venecijanske komisije, ne moe se smatrati
saglasnim sa osnovnim vrijednostima izjavljenim u Ustavu
Republike Srpske, tj. s potovanjem ljudskog dostojanstva,
slobode i jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, s demokratskim
institucijama, vladavinom prava, socijalnom pravdom,
pluralistikim drutvom, garantiranjem i zatitom ljudskih sloboda
i prava, kao i prava manjinskih grupa u skladu s meunarodnim
standardima, zabranom diskriminacije (Preambula).
[...]

Broj 77 - Stranica 31

13. Dakle, nalog da se lan 3.b) Zakona o praznicima uskladi


sa Ustavom Bosne i Hercegovine je zasnovan na zakljuku o
neustavnosti navedene odredbe, koji je pak zasnovan na pravnom
shvatanju Ustavnog suda o tome da je odreivanje 9. januara kao
Dana Republike suprotno ustavnoj obavezi o nediskriminaciji.
Imajui to u vidu, uz injenicu da je u Odluci o referendumu
utvreno referendumsko pitanje: "Da li podravate da se 9. januar
obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?", Ustavni sud smatra
da su neprihvatljivi navodi Narodne skuptine Republike Srpske
da je donoenje Odluke o referendumu "konkretna aktivnost
usmjerena na izvrenje odluke Ustavnog suda". Naime, ovako
postavljeno pitanje zanemaruje Odluku Ustavnog suda broj U 3/13
i njegov stav o tome da 9. januar kao praznik entiteta "mora
predstavljati i sve graane Republike Srpske kojima i sm Ustav
Republike Srpske priznaje jednaka prava" i da taj datum kao
praznik Republike Srpske "nije u skladu sa ustavnom obavezom o
nediskriminaciji u smislu prava grupa, jer uspostavlja povlateni
poloaj samo jednog, srpskog naroda".
14. Uzimajui u obzir sve navedeno, Ustavni sud zapaa da
Narodna skuptina Republike Srpske nije poduzela konkretne
mjere s ciljem izvrenja Odluke o dopustivosti i meritumu broj U
3/13 od 26. novembra 2015. godine, odnosno da aktivnosti
Narodne skuptine Republike Srpske, koje se navode u odgovoru
od 22. jula 2016. godine, kao i u odgovoru za predmet broj U
10/16, te u dopisima od 28. i 29. septembra 2016. godine nisu
rezultirale mjerama koje bi u konanici dovele do usaglaavanja
lana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske ("Slubeni
glasnik Republike Srpske" broj 43/07) sa Ustavom Bosne i
Hercegovine, kako je to naloeno u predmetnoj odluci Ustavnog
suda.
15. Osim toga, Ustavni sud zapaa da je Narodna skuptina
Republike Srpske 17. juna 2016. godine podnijela zahtjev za
preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra
2015. godine o kojem je Ustavni sud odluio na Plenarnoj sjednici
odranoj 17. septembra 2016. godine. Ustavni sud je zakljuio da
Narodna skuptina Republike Srpske u svom zahtjevu za
preispitivanje nije prezentirala nikakve nove injenice u smislu
lana 68. stav (1) Pravila Ustavnog suda koje bi mogle da utjeu
na drugaije odluenje Ustavnog suda u predmetnom sluaju,
zbog ega je Ustavni sud zakljuio da ne postoje opravdani razlozi
za usvajanje zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj
U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, te je on odbijen.
16. Imajui u vidu sve navedeno, kao i na osnovu uvida u
odluke Narodne skuptine Republike Srpske objavljene u
"Slubenom glasniku Republike Srpske", Ustavni sud je zakljuio
da Narodna skuptina Republike Srpske nije u ostavljenom roku
usaglasila lan 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske
("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07) sa Ustavom
Bosne i Hercegovine.
17. Ustavni sud podsjea da je svojom Odlukom broj U 3/13
od 26. novembra 2015. godine odredio nain i rok za izvrenje
odluke. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konane i obavezujue. Takoer, prema lanu
72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, konane i obavezujue odluke
Ustavnog suda duno je potovati svako fiziko i pravno lice, a
prema stavu (2) istog lana, svi organi vlasti su duni u okviru
svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom provoditi odluke
Ustavnog suda.
18. Zatim, Ustavni sud podsjea da, u skladu sa lanom 61.
st. (4) do (6) Pravila Ustavnog suda, odlukom kojom utvruje
nesaglasnost odredaba zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine
Ustavni sud moe donosiocu zakona odrediti rok za usaglaavanje
koji ne moe biti dui od est mjeseci, te e, ako se u ostavljenom
roku ne otkloni utvrena nesaglasnost, svojom odlukom utvrditi
da nesaglasne odredbe zakona prestaju vaiti narednog dana od

Broj 77 - Stranica 32

SLUBENI GLASNIK BiH

dana objavljivanja te odluke u "Slubenom glasniku Bosne i


Hercegovine".
19. S obzirom na to da Narodna skuptina Republike Srpske
nije izvrila konanu i obavezujuu Odluku Ustavnog suda broj U
3/13 od 26. novembra 2015. godine u ostavljenom roku, Ustavni
sud je, na osnovu lana 57. stav (3), lana 61. st. (5) i (6) i lana
72. stav (6) Pravila Ustavnog suda, odluio kao u dispozitivu ovog
rjeenja.
20. U skladu sa lanom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda,
ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuilatvu Bosne i
Hercegovine.

Petak, 14. 10. 2016.

21. U skladu sa lanom 43. stav (1) Pravila Ustavnog suda,


potpredsjednik Zlatko M. Kneevi i sudija Miodrag Simovi su
dali izjavu o neslaganju.
22. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

KAZALO
PREDSJEDNITVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1128 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1129 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1130 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1131 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1132 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
1133 Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5


( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA
BOSNE I HERCEGOVINE
1134 Pravilnik o nainu i postupku uzimanja uzoraka na
analizu radi utvrivanja koncentracije alkohola ili
prisustva opojnih sredstava u organizmu (hrvatski
jezik)( )
Pravilnik o nainu i postupku uzimanja uzoraka na
analizu radi utvrivanja koncentracije alkohola ili
prisustva opojnih sredstava u organizmu (bosanski
jezik)
AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU
BOSNE I HERCEGOVINE
1135 Rjeenje broj 03-34-2-475-38/15 (hrvatski jezik)
03-34-2-475-38/15 ( )
Rjeenje broj 03-34-2-475-38/15 (bosanski jezik)
1136 Rjeenje broj 03-34-2-475-39/15 (hrvatski jezik)
03-34-2-475-39/15 ( )
Rjeenje broj 03-34-2-475-39/15 (bosanski jezik)
USTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE
1137 Rjeenje broj U 3/13 (hrvatski jezik)
3/13 ( )
Rjeenje broj U 3/13 (bosanski jezik)

6
6

12

17

22
22
22
22
22
22

22
25
29

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 14. 10. 2016. godine

Broj/Broj

77

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-224-3-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Fotografski aparati: Fotoaparat sa makrole}om i lightbox-om i Digitalni
fotoaparat (2 kompleta)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Veljka Mla|enovi}a bb, 78000 Banja Luka
(S1-13615-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
22-1-2-161-3-72/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 13:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: \uro Umi}evi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da

Godina XX/XII
Petak, 14. 10. 2016. godine

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe usluga na zimskom odr`avawu puteva i ulica na teritoriji
grada Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Grad Prijedor, Trg Oslobo|ewa 1, 79102 Prijedor,
Velika sala, 2. sprat
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Prijedor
UIN: 4400711050003
Contact person: \uro Umi}evi}
Telephone: (052) 245-110
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of contract
Services, maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Maintance of streets and roads through winter period, in Prijedor City Area.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.11.2016.
III 4. Dadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.11.2016. 12:00:00
Address and place: City of Prijedor / Grad Prijedor, Trg Oslobodjenja 1,
79102 Prijedor, Bosnia and Herzegovina.
(S1-13647-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
54-1-3-137-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 10:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRAVNIK

Broj 77 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4236179780001
Kontakt osoba: Kemal Lati}
Telefon: (030) 511-277
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izvo|enje radova na rekonstrukciji puta Turbe - Karaula, MZ Karaula"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80341,88
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 kalendarskih dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Travnik, Konatur bb mala sala Op}ine
(S1-13564-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-2-106-3-137/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 8:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Sawa \ermanovi}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe usluga zimske slu`be za sezonu 2016-2017
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90620000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85470,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
od dana zakqu~ewa ugovora do 15.3.2017.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-13668-16)

Petak, 14. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
106-1-1-600-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Hrana
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Kneza Milo{a 15, Bijeljina, Uprava bolnice
(S1-13565-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
136-1-1-302-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 9:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
68000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sve~anih uniformi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35811200-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Reufa Muhi}a 2A, Sarajevo
(S1-13778-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
142-1-3-12-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.10.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA USTANOVA CESTE @UPANIJE
ZAPADNOHERCEGOVA^KE
IDB/JIB: 4272350260000
Kontakt osoba: Jerko Boban
Telefon: (039) 685-536
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi redovnog odr`avanja u zimskim uvjetima regionalnih cesta u
@upaniji Zapadnohercegova~koj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13731-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
166-1-1-32-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200872000007
Kontakt osoba: Muhameda Huma~ki}
Telefon: (033) 286-074
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kopir ma{ine i multifunkcionalnih ure|aja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 17:00:00
Adresa i mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Sarajevo, Trg BiH broj 1,
Mala sala /I
(S1-13674-16)

Broj 77 - Stranica 3

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
201-1-3-15-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 15:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE
IDB/JIB: 4200792820003
Kontakt osoba: Hajrudin DJedovi}
Telefon: (033) 560-427
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
3250000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova odr`avanja puteva na podru~ju Op}ine Had`i}i za period
15.03.2017.g. - 15.03.2021.g.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Hamida Dizdara 1, Sarajevo
(S1-13626-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-1-596-3-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: [efi} [ari}, Centar po{ta Tuzla
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
447900,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo i maziva za transportna sredstva Centra po{ta Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.11.2016. 12:00:00

Broj 77 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 25.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Centar po{ta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br.29, 75000
Tuzla, Upravna zgrada III sprat, sala za sastanke
(S1-13738-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-2-597-3-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Strucni Tim
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
277200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o osiguranju zaposlenika, novca i vrijednosnica u prijenosu kod
po{tono{a i po{tanskim jedinicama za potrebe Dru{tva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana 8
(S1-13782-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-2-598-3-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 16:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: [efik [ari}, Centar po{ta Tuzla
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga servisiranja motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34300000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 14. 10. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Centar po{ta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br.29, 75000
Tuzla, Upravna zgrada, III sprat, sala za sastanke
(S1-13815-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-1-600-3-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe: beskona~nih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe
Slu`be Hibridna po{ta na godi{njem nivou
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30199330-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49900,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
(S1-13819-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
241-1-2-31-3-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 14:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KLADANJ
IDB/JIB: 4209176440008
Kontakt osoba: Senahid [ari}
Telefon: (035) 621-150
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
94002,50
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko odr`avanje lokalnih i nekategorisanih puteva na podru~ju Op}ine
Kladanj za sezonu 2016-2017"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: zgrada op}ine Kladanj, multimedijalna sala br. 23
(S1-13513-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-178-3-211/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi},dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
250000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
86/16 - Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme za monitoring zona
snadbjevanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38421000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul.Terezija br.38, Sarajevo, sala za sastanke
(S1-13714-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-2-179-3-213/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 10:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi},dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00

Broj 77 - Stranica 5

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
72/16-P "Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje"(Op}ina N.Sarajevo)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Terezije 38, Sarajevo
(S1-13754-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-2-180-3-214/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 11:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi},dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
73/16-P " Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje" (Op}ina Vogo{}a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Terezije 38, Sarajevo
(S1-13756-16)
OBAVIJEST O NABAVI
260-1-2-200-3-190/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 15:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl. ing. gra|., tel 033 563 467,
fax: 033 250 400
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza

Broj 77 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektne dokumentacije: 1. Cesta M5, dionica Jajce Jug - Donji
Vakuf 1, glavni projekat rekonstrukcije ceste; 2. Obilaznica Livna (veza
M15 i M6.1) glavni projekt trase ceste, L=cca 3,00 km;
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71320000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
213675,22
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema rokovima iz projektnog zadataka
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH , Terezije 54, Sarajevo
(S1-13736-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-201-3-191/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 8:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Bo{ko Drinovac, dipl. ing. gra|., tel 036 397 226,
fax 033 250 400
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rje{avanje odvodnje na magistralnoj cesti M6, dionica 004, ulaz u Stolac od
km 4+000 do km 4+700
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45247112-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128205,13
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u
posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
(S1-13737-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
261-1-2-89-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 10:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MRKONJI] GRAD

Petak, 14. 10. 2016.

IDB/JIB: 4401198330000
Kontakt osoba: @IVKO JAGODI]
Telefon: (050) 220-928
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge ~i{}ewa snijega.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Mrkowi} Grad,Trg Kraqa Petra 1,sala za
sastanke
(S1-13606-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-1-284-3-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 16:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Aida Zeba
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namje{taja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39100000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56700,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dubrova~ka 6, Sarajevo
(S1-13588-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-239-3-165/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 12:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1262942,46
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka materijala za imunohistolo{ku laboratoriju Zavoda za
transfuzijsku medicinu Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Fond zdravstvenog osigurawa (sala za sastanke u
prizemqu)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Health Insurance Fund of the Republic of Srpska
UIN: 4400965150008
Contact person: \or|e Cviji}
Telephone: (051) 249-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply of material for laboratory immunohistology
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 20.11.2016. 11:00:00
Address and place: As in I. 1
(S1-13550-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
274-1-1-90-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 14:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO TU@ILA[TVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200223290004
Kontakt osoba: Sevdija Gibanica
Telefon: (033) 276-826
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kompjuterskog materijala - toneri i ketrid`i za potrebe Kantonalnog tu`ila{tva Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125110-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 2 godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 77 - Stranica 7

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 15:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 15:15:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te Ugovornog organa
(S1-13594-16)
OBAVIJEST O NABAVI
286-1-2-305-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.10.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Ivan Cigi}
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
16000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluge odr`avanja mre`no komunikacijske infrastrukture,
vatrozida i antivirusa za potrebe HP d.o.o. Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
32410000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar
(S1-13707-16)
OBAVIJEST O NABAVI
286-1-2-306-3-47/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.10.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Dijana Kaleb
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
14000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje ra~unalne opreme i uredskih pisa~a za potrebe HP d.o.o. Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50300000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.

Broj 77 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje


Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:05:00
Adresa i mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar
(S1-13708-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
348-1-1-197-3-115/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 13:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Milica Koprena
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka telefonske centrale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32551200-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} br. 4
(S1-13491-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
348-1-1-210-3-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 12:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Ranko Kova~evi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih autodijelovsa za potrebe CJB Isto~no Novo Sarajevo
I CJB Trebiwe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00

Petak, 14. 10. 2016.

Adresa i mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} 4.


(S1-13822-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-2-534-3-221/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 6:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Sabina ^olakovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Revolving kredit
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, Direkcija dru{tva
(S1-13842-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
375-1-3-224-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Nurudin Tahirovi}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradnju ili ru{enje sa radnikom
koji upravlja opremom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
27 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
33200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Prinudna izvr{enja rje{enja inspekcije za 2016., 2017. i 2018. godinu.:
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111100-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Te{anj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovi}a 1, Soba
broj: 49
(S1-13585-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
422-1-3-295-3-160/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 14:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji uli~nog cjevovoda za poslovnu zonu Ba~i}i
300 mm du`ine L= 675m i 100 mm du`ine L=450m
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
371794,88
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana uvo|enja Izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97
(S1-13718-16)
OBAVIJEST O NABAVI
472-1-1-13-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO PODUZE]E "KOMUNALNO" D.O.O GRUDE
IDB/JIB: 4272082070006
Kontakt osoba: Blago Brki}
Telefon: (039) 662-142
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava goriva i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09100000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog tijela, Republike Hrvatske 15a
88340 Grude
(S1-13560-16)

Broj 77 - Stranica 9

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-71-3-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60200,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU @ep~e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-13802-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
502-1-2-52-3-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MODRI^A
IDB/JIB: 4400188080009
Kontakt osoba: Nada Milojevi}
Telefon: (053) 810-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
14441,03
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge zimskog odr`avanja gradskih ulica i lokalnih puteva u op{tini
Modri~a u sezoni zima 2016/2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00

Broj 77 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Modri~a, Vidovdanska 1, 74480 Modri~a, sala za
sastanke.
(S1-13535-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-181-3-188/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 12:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Petar Mati}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
24222,12
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava parcijalne proteze kuka "Austin Moor"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33183000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko"R.D`. ^au{evi}a 1, Br~ko,
Dvorana za edukaciju
(S1-13522-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-182-3-189/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.10.2016. u 13:53
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
29500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava test trakica i aparata za odre|ivanje glukoze u krvi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 14. 10. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-13523-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-184-3-190/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 9:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava putni~kih vozila kategorije M1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dana potpisa do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-13597-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-3-183-3-191/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Petar Mati}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova: zamjena stolarije i drugi manji radovi za potrebe odjeljenja
psihijatrije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Od dana potpisa ugovora do momenta izvr{enja
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko"R.D`. ^au{evi}a 1, Br~ko,
Dvorana za edukaciju
(S1-13598-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-3-186-3-193/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 10.10.2016. u 12:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Petar Mati}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova: preure|enje dijela prostora ZS Mao~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisa ugovora do momenta izvr{enja
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko"R.D`. ^au{evi}a 1, Br~ko,
Dvorana za edukaciju
(S1-13676-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-187-3-194/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.10.2016. u 10:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
231963,62

Broj 77 - Stranica 11

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava lijekova - faktora koagulacije za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-13748-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-188-3-196/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.10.2016. u 12:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Petar Mati}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
102048,80
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava anestetika za 2017. godinu za potrebe bolnice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko"R.D`. ^au{evi}a 1, Br~ko,
Dvorana za edukaciju
(S1-13824-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
511-1-1-171-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 12:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA "DOM ZA SOCIJALNO
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I
DRUGIH OSOBA"
IDB/JIB: 4200389180002
Kontakt osoba: Aj{a Mu{ovi}
Telefon: (033) 250-820
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 77 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
51460,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka sanitetskog i potro{nog medicinskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa ul. Nahorevska broj 195.,
op}ina Centar Sarajevo
(S1-13607-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
527-1-1-42-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Salko ^erkezovi}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenih tankova (rezervoara) za skladi{tenje goriva za mlazne
motore tipa JET A1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44611600-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisano tenderskom dokumentacijom
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave
bb, 75270 @ivinice
(S1-13568-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
527-1-1-48-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Mirsad Kunto
Telefon: (035) 745-610

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
550000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabvaka fluida za za{titu od zale|ivanja i odle|ivanje zrakoplova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24951310-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave
bb, @ivinice 75 270
(S1-13653-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-927-3-340/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
600000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA METANSKOG SIGURNOSNOG AMONIJUMNITRATNOG PRA[KASTOG EKSPLOZIVA fi 38/200
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24612000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika, Banovi}i
(S1-13765-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-928-3-343/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 9:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
710000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA INICIJALNIH SREDSTAVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24615000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika, Banovi}i
(S1-13766-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-929-3-344/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 11:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ABGA@OVANJE KAMIONA ZA PREVOZ TALOGA IZ TALO@NIH
BAZENA I JALOVINE I TALOGA SCF-a IZ POGONA SEPARACIJA
NA PK "^UBRI]"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60181000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
684000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 10:00:00

Broj 77 - Stranica 13

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 9.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-13827-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-1-85-3-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 15:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Slaven [aran
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka storage-a i SAN Switch-a za potrebe ITC-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30233000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do kona~ne realizacije.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Centralno grijanje d.d. Tuzla, Kre~anska 1, 75000 Tuzla,
kancelarija broj 19
(S1-13783-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
606-1-3-47-3-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 9:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: Fatima Gu{i}
Telefon: (035) 599-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00

Broj 77 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13571-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
611-1-1-70-3-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 8:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nove(nekori{}ene)ve{ ma{ine elektri~ni pogon kapaciteta 70 kg
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39713200-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do isteka garancije za predmetnu opremu
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU bolnica "dr Mladen Stojanovi}"Prijedor,Milana
Vrhovca 1,biblioteka bolnice
(S1-13793-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
611-1-1-71-3-50/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 9:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektrohirur{ke platforme "Ligasure"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do isteka garancije za predmetnu medicinsku opremu
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

Petak, 14. 10. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU bolnica "dr Mladen Stojanovi}" Prijedor, Milana
Vrhovca 1, biblioteka bolnice
(S1-13813-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
611-1-1-72-3-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 10:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
45000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU bolnica "dr Mladen Stojanovi}"Milana Vrhovca
1,biblioteka bolnice
(S1-13816-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-206-3-111/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
66000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanitetski i potro{ni materijal za potrebe slu`bi i odjeqewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka, multimedijalna sala
(S1-13612-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-2-120-3-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga izrada tehni~ke dokumentacije za sanaciju,restauraciju i
konzervaciju graditeljske cjeline "Konak"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
145000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izrade projekta -160 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg
BiH 1, Sarajevo
(S1-13784-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
643-1-2-125-3-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 9:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
94000,00

Broj 77 - Stranica 15

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avawe prohodnosti lokalnih puteva u zimskom periodu 2016/2017
godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Mala konferencijska sala u zgradi SO-e Tesli}
(S1-13751-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-2090-3-400/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Sanela Muli}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. -Tuzla i ZD RMU "Abid Loli}"
d.o.o. Travnik-Bila.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42417310-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4000000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 (tri) mjeseca od stupanja Ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, 71000 Sarajevo,Sala 4307IV
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Company Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ZD Mines
"Kreka" Ltd Tuzla
UIN: 4209020780003
Contact person: Sanela Muli}
Telephone: (035) 280-083
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of rubber conveyor belts
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
42417310-8

Broj 77 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 28.11.2016. 09:00:00
Address and place: JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te 15, 71000 Sarajevo, protocol
(S1-13667-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-2108-3-403/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
To~ak balansera samohodne trake BRs 1400.53.1 (int. br. 2) (kom 20)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 4 (~etiri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, Sala br. 61
(S1-13745-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
668-1-3-56-3-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 12:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Meliha Krpi}, Alen Fazli}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-Izvo|enje gra|evinskih radova
na rekonstrukciji i izgradnji 179 stambenih jedinica u op}inama Od`ak,
Domaljevac - [amac, Ora{je,Travnik, Novi Travnik, Jajce, Maglaj, @ep~e i
Usora u okviru Regionalnog stambenog projekta.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: ul.Vilsonovo {etali{te br 10. Novo Sarajevo
(S1-13817-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-2-80-3-147/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga servisiranja i popravke vozila "LADA NIVA"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 08:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br.1 Kladanj
(S1-13619-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-1-83-3-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 12:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
56000,00

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 08:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br.1 Kladanj
(S1-13772-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
707-1-1-87-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 8:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200347000004
Kontakt osoba: Haris Smailhod`i}
Telefon: (033) 276-142
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka hrane, pi}a i srodnih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Alipa{ina bb, dvorana Zetra ulaz "E"
(S1-13537-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-2-68-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge

Broj 77 - Stranica 17

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
usluga obaveznog osiguranja vozila sa osiguranjem putnika za 2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66514110-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
28000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
bud`etska 2017.godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br.2. Biha}
(S1-13617-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-69-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: Zuhra ^au{evi}
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka nafte i naftnih derivata za 2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
340000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
bud`etska 2017.godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: kao pod I 1.
(S1-13771-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-201-3-209/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi}, gosp. D`emal Salkuni}
Telefon: (033) 286-574

Broj 77 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Sarajevo
(S1-13693-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
736-1-1-328-3-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 14:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200228330004
Kontakt osoba: Nada \apo dipl. ecc, Izmir Kov~i} DVM
Telefon: (033) 729-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
(S1-13678-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
736-8-1-329-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200228330004
Kontakt osoba: Nada \apo dipl.ecc i Izmir Kov~i} DVM
Telefon: (033) 729-100

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka benzin i dizel goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
(S1-13679-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
756-2-1-155-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 15:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU
IDB/JIB: 4201442540004
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 727-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
26495,73
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
(S1-13533-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
765-1-1-449-3-166/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 16:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava(medicinski potro{ni materijal,hirur{ki
konci i flasteri,laboratorijski materijal, reagensi,EKG trake,test trake,
alergeni i dijagnosti~ki materijal), podjeljeno u 24 lota
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci u ulici Sime Matavulja bb
(S1-13785-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
776-1-3-65-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 15:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4236081460009
Kontakt osoba: Lorena Popovi}
Telefon: (030) 733-278
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje na R413a: Vitovlje -Babanovac-Travnik du`ine 28 km
ukupna du`ina L= 28 kilometara za period 15.11.2016 do 31.03.2017. god.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
95000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Prostorije Kantonalne direkcije za puteve Busova~a,16 august b.b
(S1-13542-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-1-101-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI

Broj 77 - Stranica 19

IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: doc.dr. Izudin Deli}, 035 320-920, Enida Omerhod`i},
035 300-530
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Ma{inski fakultet
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ma{inski fakultet, ul. Univerzitetska br. 4 75000 Tuzla
(S1-13608-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-1-103-3-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 035 300-530,
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske i elektroni~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000
Tuzla
(S1-13684-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-3-104-3-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 8:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: doc.dr. Izudin Deli}, 035 320-920, Enida Omerhod`i},
035 300-530
Telefon: (035) 300-500

Broj 77 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji na Ma{inskom fakultetu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Ma{inski fakultet, ul. Univerzitetska br. 4 75000 Tuzla
(S1-13725-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1303-3-350/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 6.10.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Valentina Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Periodi~ni pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71632000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
33000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar
(S1-13519-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1317-3-351/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja generatorskih brojila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
38560000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-13553-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1316-3-352/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 10:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Skupina 32 - Ulja i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09210000-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka
106 A
(S1-13552-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1319-3-355/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija 35 kV dalekovoda Tasov~i}i - Svitava - CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45453100-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
rok izvo|enja radova je 30 dana od dana izdavanja narud`benice
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106a, 88000 Mostar
(S1-13567-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1320-3-357/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.10.2016. u 9:05
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje dizala u HE Rama, HE Mostar, SP CHE ^apljina i upravnoj
zgradi JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Ul. Mile Budaka 106a u
periodu od 24 mjeseca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45259000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
16000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 11:30:00

Broj 77 - Stranica 21

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 11.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a Mostar
(S1-13670-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1321-3-360/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.10.2016. u 9:09
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Valentina Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projekta sanacije slapi{ta brane - HE Rama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 (sto osamdeset) dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar
(S1-13727-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1322-3-361/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i odr`avanje motornih vozila u Proizvodnji elektri~ne energije
za period od 24 mjeseca (vozila locirana na podru~ju HN@-a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 77 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106 A, Mostar
(S1-13804-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-663-3-350/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 110/16- Nabavka usluga izrade Glavnog projekta
postrojewa za oplemewivawe ugqa suvom HRT separacijom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
500000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
[est (6) mjeseci od dana obostranog potpisivawa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-13826-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
843-4-2-41-6-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja kompresora za aparat MR GE Signa HDxt 1,5 T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33113000-5

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13495-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-1-42-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
380000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Reagensi za mikrobiologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa , sala za sastanke, soba br8
(S1-13545-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-1-43-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 12:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
390000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Potro{ni materijal za kirurgiju i anesteziju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, zgrada uprave, sala za
sastanke, soba br. 8
(S1-13544-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
848-1-1-47-3-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 12:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB: 4200650440009
Kontakt osoba: Almir Pu{ina
Telefon: (033) 562-394
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka detektora za mine sa dva senzora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38431000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
58100,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op}ine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, sala 201/II
(S1-13630-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
867-1-2-128-3-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
15000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga servisiranja dijaliznih aparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

Broj 77 - Stranica 23

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU UKC TUZLA, zgrada Uprave sala za sastanke
(S1-13666-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
877-1-1-187-3-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 8:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT
REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB: 4400809290002
Kontakt osoba: Slavi{a Matarugi}
Telefon: (051) 229-210
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
72000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hemikalije za instrumente za analizu sirovog mlijeka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24960000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Branka Radi~evi}a 18, 78 000 Bawaluka
(S1-13609-16)
OBAVIJEST O NABAVI
890-1-3-114-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA STOLAC
IDB/JIB: 4227208720006
Kontakt osoba: Janja Aleksi}
Telefon: (036) 853-101
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja {portske dvorane za Osnovnu {kolu Crni}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45212225-9

Broj 77 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


85000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Salon op}ine Stolac
(S1-13543-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-248-3-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2335000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za interventnu kardiologiju i fiziologiju II/2016 za potrebe O.J.
Klinika za bolesti srca, krvnih `ila i reumatizam KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bolni~ka 25, Slu`ba za javne nabavke, skladi{tenje i
realizaciju nabavki KCUS-a
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: University Clinical Center Sarajevo
UIN: 4200089110002
Contact person: Lejla Hasibovi}
Telephone: (033) 298-520
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Material for interventional cardiology and electrophysiology for the purpose of the clinic for heart anb blood vessels
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure

Petak, 14. 10. 2016.

III 2. Conditions for obtaining tender documents


2.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 15.11.2016. 11:00:00
Address and place: Procurement Office, Bolni~ka 25, 71000 Sarajevo
(S1-13580-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-2-78-3-68/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 13:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Gordana Vujevi}
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA BANKARSKIH USLUGA ODOBRAVANJA DUGORO^NOG KREDITA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
363000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
10 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihajlovi}a br.1, soba broj
26 Op{tinske uprave Op{tine Ugljevik
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Municipality of Ugljevik
UIN: 4400458050000
Contact person: Gordana Vujevic and Mirjana Novakovic
Telephone: (055) 773-771
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment
services
II 1.a. Title of the object of the contract
Long-term loan
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
66113000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
22.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.11.2016. 11:00:00
Address and place: Municipality of Ugljvik, Draze Mihailovica Square No.
1., Office No. 26,
(S1-13794-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-335-3-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 10:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34300000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
66000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana
Radi}a br.2 Zenica (potkrovlje direkcije).
(S1-13757-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-359-3-140/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Irma Dajdzic
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka grabuljastih transportera za potrebe ZD RMU Zenica, ZD RMU
Breza i ZD RMU Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42417230-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1800000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.11.2016.

Broj 77 - Stranica 25

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 1.12.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.12.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, sala 430.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Elektroprvreda BiH ZD RMU Zenica
UIN: 4218116700000
Contact person: Irma Dajdzic
Telephone: (032) 242-861
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Tender no: ZDR IO 02-5-202/16-Procurement of transporter for subsidiaries mines Zenica, Breza and Kakanj
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
42417230-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
24.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 1.12.2016. 12:00:00
Address and place: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protocol
(S1-13706-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-775-3-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Armin Berbi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
210000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za dizel lokomotive CZ LOKO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Rudarska bb, 72240 Kakanj
(S1-13613-16)

Broj 77 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
978-1-1-3-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 14:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE
IDB/JIB: 4245022440001
Kontakt osoba: Merko Karahmetovi}
Telefon: (038) 221-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka materijala za redovno odr`avanje zgrada u vlasni{tvu
Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 09:05:00
Adresa i mjesto: 1. slavne vi{egradske brigade 2A, 73000 Gora`de,
skup{tinska sala na 1. spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de.
(S1-13621-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
978-1-1-4-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 15:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE
IDB/JIB: 4245022440001
Kontakt osoba: Merko Karahmetovi}
Telefon: (038) 221-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka autodijelova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.

Petak, 14. 10. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 22.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 10:05:00
Adresa i mjesto: 1.Slavne vi{egradske brigade 2A, 73000 Gora`de,
skup{tinska sala na 1. spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de.
(S1-13622-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
978-1-2-5-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 16:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE
IDB/JIB: 4245022440001
Kontakt osoba: Merko Karahmetovi}
Telefon: (038) 221-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge teku}eg odr`avanja zgrada u vlasni{tvu institucija Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 11:05:00
Adresa i mjesto: 1.Slavne vi{egradske brigade 2A, 73000 Gora`de,
skup{tinska sala na 1. spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de.
(S1-13623-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
978-1-1-6-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE
IDB/JIB: 4245022440001
Kontakt osoba: Merko Karahmetovi}
Telefon: (038) 221-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
100000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka i servisiranje kompjuterske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: 1.Slavne vi{egradske brigade 2A, 73000 Gora`de,
skup{tinska sala na 1. spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de.
(S1-13624-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
978-1-2-7-3-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 10:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE
IDB/JIB: 4245022440001
Kontakt osoba: Merko Karahmetovi}
Telefon: (038) 221-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge cestovnog prijevoza u~enika osnovnih i srednjih {kola sa podru~ja
Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, kao i studenata dislocirane
nastave Ma{inskog fakulteta.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: 1.Slavne vi{egradske brigade 2A, 73000 Gora`de,
skup{tinska sala na 1. spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Bosnian-Podrinje Canton Gorazde
UIN: 4245022440001
Contact person: Merko Karahmetovi}
Telephone: (038) 221-212
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail
II 1.a. Title of the object of the contract
Road transport of primary and secondary schools students in the Bosnian
Podrinje Canton Gorazde, as well as students of dislocated classes of Faculty
of Mechanical Engineering.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
60000000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.11.2016.

Broj 77 - Stranica 27

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate


Date and time: 22.11.2016. 13:00:00
Address and place: As in I.1.
(S1-13625-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-377-3-312/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka armature za TE Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44523300-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala 430
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
UIN: 4200225150005
Contact person: Edin Rid`al
Telephone: (033) 751-000
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of fittings for TE Tuzla
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
44523300-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
15.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.11.2016. 12:00:00
Address and place: Vilsonovo {etali{te 15, room 04
(S1-13518-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-338-3-315/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: (033) 751-000

Broj 77 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000016788P - Realizacija sistema besprekidnog napajanja
TK opreme za potrebe projekta SCADA/DMS/OMS i pripadaju}e
telekomunikacije u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31154000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zaklju~uje na period od 24 mjeseca od potpisa ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
broj 15, sala 430/IV.
(S1-13651-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-321-3-318/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000017013P-LOT 15, Nabavka u`adi za nadzemne vodove
za potrebe elektrodistributivnih Podru`nica JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321100-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
219000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 (tri) mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
broj 15, sala 430/IV
(S1-13805-16)

Petak, 14. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
988-1-3-44-3-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 8:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE POSLOVE "KOMUS"
D.O.O.
IDB/JIB: 4209414480005
Kontakt osoba: Aida Jukan
Telefon: (035) 706-622
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na ugradnji stolarije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45420000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
33635,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1., kancelarija tehni~kog rukovodioca
(S1-13665-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
992-1-2-81-3-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 8:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KOTOR - VARO[
IDB/JIB: 4401128550002
Kontakt osoba: BRANKICA RADULOVI]
Telefon: (051) 784-230
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
128086,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko odr`avawe puteva na podru~ju op{tine Kotor Varo{, za sezonu
2016/2017 godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Kotor Varo{, Cara Du{ana bb, Kotor Varo{,
Sala Op{tine
(S1-13490-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-2-339-3-311/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME"/[UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE"/[UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
114000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje usluga odr`avanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda ~i{}enje snijega i posipanje puta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
90000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-13620-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1029-1-1-39-3-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 12:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400715040002
Kontakt osoba: MAJA GRANDI]
Telefon: (052) 211-503
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dva sanitetska vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do izvr{ewa ugovornih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 11:30:00

Broj 77 - Stranica 29

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 10.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Vo`da Kara|or|a br. 2, Prijedor, centralna zgrada,
drugi sprat, soba br. 45
(S1-13773-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1034-1-1-271-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradski organ uprave Grada Biha}a
IDB/JIB: 4263145260006
Kontakt osoba: Edina Babi}
Telefon: (037) 224-222
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
65000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sedam mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Gradski organ uprave mala sala III sprat
(S1-13616-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1059-1-3-66-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 3.10.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD MOSTAR
IDB/JIB: 4227396110007
Kontakt osoba: Palma Palameta
Telefon: (036) 500-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija Ulice kralja Tvrtka u Mostaru - faza II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
500000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 77 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Prostorije Slu`be za gra|enje infrastrukturnih objekata
Grada Mostara u Ulici kralja zvonimira br. 14 ("\a~ki dom")
(S1-13497-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1067-1-1-279-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 15:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Mirela Crnki}
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
AGITATOR SA INKUBATOROM ZA TROMBOCITE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33192330-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
DO ISTEKA GARANTNOG PERIODA
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 09:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13800-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1086-1-1-106-3-82/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 11:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Neboj{a Nikoli}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Obnavqawe sistema hidrolo{kih stanica na slivu rijeke Une
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682210-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
24000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2 mjeseca od dana potpisivawa ugovora

Petak, 14. 10. 2016.

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeqina, ul. Milo{a
Obili}a br. 51. 76300 Bijeqina
(S1-13686-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1101-1-3-85-3-124/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 6.10.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Jakov [ari}
Telefon: (034) 274-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja protupo`arnog puta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85723,84
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Splitska bb Kupres [GD Hercegbosanske {ume d.o.o.
(S1-13506-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-79-3-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pogonsko gorivo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-13558-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-80-3-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 12:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Mre`na oprema i oprema za pove}anje sigurnosti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32420000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
64102,56
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-13656-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1125-1-1-202-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Amira Petrovi}
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Aparat za anesteziju sa monitorom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33172100-7

Broj 77 - Stranica 31

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


110000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dato u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{",
S. S. Kranj~evi}a broj 12, Sarajevo, Hirur{ka sala, I sprat nebodera
(stacionar)
(S1-13774-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-52-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacione mre`e Bosanski Petrovac i postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda-I faza (Kanal
F1-7,Kanal F1-5)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232420-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
82905,99
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110,77250 Bosanski
Petrovac
(S1-13505-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1151-1-3-55-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610

Broj 77 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
5 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
59829,07
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na zimskom odr`avanju lokalnih puteva na podru~ju
op}ine Bosanski Petrovac za sezonu 2016/2017
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, 77250 Bosanski
Petrovac
(S1-13823-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-613-3-338/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na privremenoj sanaciji betonskog kolektora fi 1000 mm na lokaciji
gradskog {etali{ta "Ficibajer", Br~ko distrikt BiH.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111230-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
31000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u TD.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH,
Bulevar Mira 1, Br~ko
(S1-13632-16)

Petak, 14. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-614-3-339/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 8:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
212811,96
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kancelarijski i potro{ni materijal za potrebe Skup{tine Br~ko distrikt BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59,II sprat,zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Office supplies and consumables for the needs of the Assembly of Brcko
District of B&H
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.11.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A.
(S1-13709-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-615-3-340/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
450000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka Microsoft licenci za potrebe Vlade Br~ko distrikta BiH za 2017.,
2018. i 2019. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH,
Bulevar Mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Miralem Kova~evi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of Microsoft Licenses for the BD of B&H Government for
2017, 2018 and 2019.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
48000000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
22.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 23.11.2016. 12:00:00
Address and place: Office no. 79, 2nd floor of the BD of B&H Government
building, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko.
(S1-13723-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-618-3-342/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 11:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Nermina Pamuk~i}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom
imovinom Br~ko distrikta BiH (3 lota)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Broj 77 - Stranica 33

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59, II sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH, ul.
Bulevar mira br.1
(S1-13841-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1161-1-1-789-3-55/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Olga Mi~i}
Telefon: (057) 326-375
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava specijalizovanog putni~kog kombi vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
72000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Nikole Tesle 59, Isto~no Sarajevo
(S1-13662-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1161-2-1-793-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 16:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Esad [ikalo
Telefon: (057) 326-376
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4

Broj 77 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
(S1-13779-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-107-3-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge remonta {umskog zglobnog traktora Timberjack 240C
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ul. Mar{ala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija
Ugovornog organa
(S1-13639-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-121-3-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 7:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ma{ina za brojanje novca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30132200-5
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do ispunjenja ugovorenih obaveza.

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93,(sala za tendere II sprat)
(S1-13532-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-3-123-3-164/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
74000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija i rekonstrukcija dijelova objekata po JPM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: u prostorijama Ugovornog organa, Kralja Petra I
Kara|or|evi}a br.93 (sala za otvaranje tendera)
(S1-13702-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1250-1-2-103-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 10:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Lidija Kukavica
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge odr`avanja AMHS sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50000000-5

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, Mostar, Agencija za pru`anje usluga u zra~noj
plovidbi BiH
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency
UIN: 4227685650001
Contact person: Lidija Kukavica
Telephone: (036) 281-000
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Automatic messaging handling system
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.11.2016. 12:00:00
Address and place: Ortije{ bb, 88 000 Mostar, BH Air Navigation Services
Agency
(S1-13557-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-2-647-3-187/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 16:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Vladana Javorac
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-10208-1/16 od 11.08.2016. godine radi preventivnog i
interventnog servisiranja anesteziolo{kih aparata, respiratora i neonatalnih
inkubatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i pra}enje realizacije ugovora
(zgrada Ginekologije) Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske,
Ul. Dvanaest beba bb

Broj 77 - Stranica 35

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Health
UIN: 4400928890000
Contact person: Vladana Javorac
Telephone: (051) 342-806
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
Tender number: 01-10208-1 / 16 for preventive and interventional servicing
of anesthetic apparatus, respirators and neonatal incubator
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
98000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
25.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 25.11.2016. 09:00:00
Address and place: University Clinical Center of Republic of Srpska,
Dvanaest beba bb
(S1-13801-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1272-1-3-78-3-75/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Komi} Indira
Telefon: (037) 471-088
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnog puta Mahmi}i-Trome|a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Bosanska Krupa, ul. Terzi}a bb
(S1-13716-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1272-1-3-79-3-76/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 12:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Indira Komi} i Bu`imki} Selma
Telefon: (037) 471-088

Broj 77 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova: "Konzervacija dijela bedemskog zida-ulaza na starom
gradu Jezerski,op}ina Bos. Krupa"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212314-0
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: ul. Terzi}a bb, Bosanska Krupa
(S1-13762-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-649-3-327/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 13:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
130000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 84/16 Nabavka tehni~kih gasova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24110000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-13600-16)

Petak, 14. 10. 2016.

OBAVIJEST O NABAVI
1299-1-2-94-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 14:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200878030005
Kontakt osoba: Kristina Milo{evi}
Telefon: (033) 567-680
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava usluga ~i{}enja za potrebe Op}inskog suda u Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
90910000-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}inski sud u Sarajevu, [enoina 1, sudnica VI/I.
(S1-13539-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-88-3-144/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 10:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Predrag @drale
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta Ugovora
"Nabavka usluga {tampawa" za potrebe Univerziteta u Isto~nom
Sarajevu, u okviru projekta: "Improvement of Partnership with Enterprises
by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC
(EQIWBC)" 5433662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
7980000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4000,00
II.9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor traje od dana potpisivawa do izvr{ewa ugovorenih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto:Univerzitet u Isto~nom Sarajevu, Vuka Karaxi}a 30,
71 123 Isto~no Sarajevo
(S1-13536-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-89-3-145/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 9:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka ra~unarske opreme" za potrebe Medicinskog fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8547,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zaklju~uje na period od dana obostranog potpisivanja do
potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska 5, 73 300 Fo~a
(S1-13605-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1364-1-2-98-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Matoruga Halid
Telefon: (033) 286-731
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivno pru`anje usluga servisiranja ma{ina za pranje motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 77 - Stranica 37

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, La Benevolencija 16, MUP Kantona Sarajevo,
Kancelarija na~elnika
(S1-13680-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1364-1-2-99-3-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 11:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Matoruga Halid
Telefon: (033) 286-731
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioni~kih postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, La Benevolencija 16, MUP Kantona Sarajevo,
Kancelarija na~elnika
(S1-13681-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1364-1-2-100-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Matoruga Halid
Telefon: (033) 286-731
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivno pru`anje usluga medicinskog obezbje|enja izvo|enja
situacionog ga|anja iz vatrenog oru`ja policijskih slu`benika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85140000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 77 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, La Benevolencija 16, Ministarstvo unutra{njih
poslova Kantona Sarajevo, Kancelarija na~elnika
(S1-13682-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1364-1-1-97-3-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Vla~i} Sabina
Telefon: (033) 286-747
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benih motornih vozila za potrebe Ministarstva unutra{njih
poslova Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, La Benevolencije 16, Ministarstvo unutra{njih
poslova Kantona Sarajevo, Sala za sastanke
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Internal Affairs Canton Sarajevo
UIN: 4200220350006
Contact person: Vlacic Sabina
Telephone: (033) 286-747
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase police vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
35000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 21.11.2016. 11:00:00
Address and place: Sarajevo, La Benevolencija 16, Ministry of Internal Affairs Canton Sarajevo
(S1-13683-16)

Petak, 14. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1368-1-1-29-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO
IDB/JIB: 4218310690007
Kontakt osoba: Mahir Durakovi}
Telefon: (032) 738-777
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ampularnih lijekova i medicinskih sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I.1
(S1-13504-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-586-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
47000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga odr`avanja elektroinstalacija u objektima Centralne banke
Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
(S1-13807-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-194-3-110/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 12:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci ko~ionih papu~a od kompozitnog
materijala za teretne vagone.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34322500-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Sukcesivno u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora,
a na osnovu pojedina~nih naruxbi Kupca.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13694-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1400-1-3-114-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRADA^AC
IDB/JIB: 4209156840000
Kontakt osoba: Azijada Haselji}
Telefon: (035) 369-750
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na zimskom odr`avanju prohodnosti cesta na podru~ju
op}ine Grada~ac za sezonu 2016.-2017.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: ul. H. K. Grada{~evi}a, Grada~ac, sala za sjednice
(S1-13551-16)

Broj 77 - Stranica 39

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-253-3-321/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 8:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis frekventnih pretvara~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13590-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-257-3-322/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 11:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Priprema i ispitivanje stanja materijala na bloku 6
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71632000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
135000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00

Broj 77 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13589-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-258-3-323/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4 kV elektromotora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532100-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13764-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-115-3-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 14:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-116/16:Nabavka i zamjena akumulatorske baterije i pripadaju}e
opreme u pogonu HE Jablanica za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na
Neretvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31400000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
54000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kako je dato u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 14. 10. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica,
Jaroslava ^ernija br. 1, 88240 Jablanica, sala za sastanke
(S1-13739-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1412-1-1-139-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB: 4200742210034
Kontakt osoba: Sabina Muhovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
110000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potro{nog materijala, servis i
popravka vozila iz programa VW i AUDI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34300000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe br. 7, Sarajevo
(S1-13814-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
1417-4-3-15-6-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB: 4218342030025
Kontakt osoba: Refik Zekovi}
Telefon: (032) 460-712
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi iz redovnog i zimskog odr`avanja dionica regionalnih cesta na
podru~ju Ze-do kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13699-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1419-1-1-16-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 11:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "VISO^NIK" HAN-PIJESAK
IDB/JIB: 4400632340071
Kontakt osoba: Ljubomir Ga{evi}
Telefon: (057) 555-040
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila za potrebe
[:G:"Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: [.G:"Viso~nik"Han Pijesak
(S1-13660-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-253-3-368/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sklopki poteznog u`eta na VDU u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
51112200-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 (~etrdesetpet) dana od dana potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 77 - Stranica 41

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br.26
(S1-13834-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-254-3-369/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ostala ulaganja-Nabavka kontaktnog sistema regulacione sklopke
energetskog transformatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke i ugradnje robe je odjednom, 35 (tridesetpet) dana od dana
stupanja ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26.
(S1-13835-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-256-3-370/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka gumenih transportnih traka u Podru`nicu Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44425300-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00

Broj 77 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Rok isporuke robe je 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-13836-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-257-3-371/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Alisa Imamovi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirane nabavke ma{inskih komponenti - reduktori TOV-a u
Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34320000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-13837-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-258-3-372/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 10:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Alisa Imamovi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Petak, 14. 10. 2016.

Nabavka spojki lanca greba~a {ljake u Podru`nicu Termoelektrana


"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44540000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 (~etrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-13838-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-291-3-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-13530-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-2-185-3-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija 35 kV dalekovoda Pobjeda-Gora`de 1 (farbanje `eljezno-re{etkastih stubova, popravka uzemljenja i neophodna zamjena ovjesne opreme)
sa izradom Elaborata sanacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-13690-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-3-184-3-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 8:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Bu{enje i burgijanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinskih radova na podru~ju Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-13691-16)

Broj 77 - Stranica 43

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
2963-1-1-27-3-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "GORICA" [IPOVO
IDB/JIB: 4400632340063
Kontakt osoba: Milanka Jandri}
Telefon: (050) 371-420
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa unutra{wih vrata i svjetlarnika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14100,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: [G"Gorica" [ipovo, Prve {ipova~ke brigade 1,
[ipovo
(S1-13697-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
5713-1-2-1-3-1/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 13:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Savjet za dr`avnu pomo} Bosne i Hercegovine
IDB/JIB: 4403543360009
Kontakt osoba: Aleksandar Risti}
Telefon: (057) 344-313
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Konsultantske usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85312320-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
317518,48
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
6 mjeseci od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 13:10:00
Adresa i mjesto: Spasovdanska 22 71123 Isto~no Sarajevo

Broj 77 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: consulting services
UIN: 4403543360009
Contact person: Aleksandar Ristic
Telephone: (057) 344-313
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Same as in tender documentation
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
85312320-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
17.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.11.2016. 13:00:00
Address and place: Spasovdanska 22, 71123 East Sarajevo
(S1-13561-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
7126-1-1-7-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 12:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
IDB/JIB: 4218900490003
Kontakt osoba: Hajrudin Muslija
Telefon: (032) 441-011
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske i medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Institut za zdravlje i siguirnost hrane Zenica, ulica Fra Ivana
Juki}a broj 2, 72000 Zenica
(S1-13555-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
12955-1-1-5-3-1/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 16:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Osnovna {kola "Sveti Sava" Rogatica
IDB/JIB: 4400605290003
Kontakt osoba: Nevena Jovi~i}
Telefon: (058) 415-261
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 14. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka peleta za potrebe JU O[ "Sveti Sava" Rogatica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44115220-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
57600,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
[kolska 2016/2017. godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JU O[ "Sveti Sava" Rogatica, Preobra`enjska bb, Rogatica
(S1-13740-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
17-1-1-134-5-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 15:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Edina Leti}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Polietilenski fitinzi za gas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39340000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13583-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
22-1-3-110-5-73/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 12:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Veqko Hrgar
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na sportskoj dvorani na Urijama - III faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13698-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-246-5-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za gra|evinske ma{ine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13839-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-336-5-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 10:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13840-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
91-1-1-30-5-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000

Broj 77 - Stranica 45

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih uniformi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13517-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-87-5-138/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 11:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji lijevog i desnog trotoara u ulici
Stefana Prvoven~anog u Doboju (biv{a ulica Kraqa Aleksandra)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233161-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13687-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-1-1-437-5-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 14:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13730-16)

Broj 77 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


147-1-1-17-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU "OP[TA BOLNICA" GRADI[KA
IDB/JIB: 4401060730007
Kontakt osoba: Nikola Stepanovi}, Goran Suboti}
Telefon: (051) 810-602
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni medicinski materijal za aparat PC VIDAS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13741-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
150-1-1-61-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 12:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA FORENZI^KA ISPITIVANJA I VJE[TA^ENJA
IDB/JIB: 4402992540007
Kontakt osoba: Dragana Bojani}
Telefon: (057) 320-306
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka forenzi~kog/alternativnog izvora svjetlosti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13786-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
170-1-2-115-5-63/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 10:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-95-42/16 Geodetske usluge na podru~ju op{tine Brod
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71250000-5

Petak, 14. 10. 2016.

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13759-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
208-1-1-27-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Merima Ekme~i}
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka lo`ivog ulja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13760-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
213-1-3-22-5-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB: 4263598130006
Kontakt osoba: Emina Ceri}
Telefon: (037) 223-451
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vanredno odr`avanje regionalnih cesta USK za 2016.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13663-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
213-1-3-29-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB: 4263598130006
Kontakt osoba: Senad Dizdari}
Telefon: (037) 223-451

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci radova "Vanredno odr`avanje regionalnih cesta USK-a
za 2016.godinu"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13664-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
214-1-1-10-5-15/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.10.2016. u 13:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ugostiteqskih potrep{tina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39222000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13496-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-3-835-5-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija vanjske rasvjete platforme i prelazak na LED tehnologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45310000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 77 - Stranica 47

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13610-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-129-5-204/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
64/16 - Stalna sredstva za vakumske hlor aparate proizvo|a~a Wallace &
Tiernan
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124222-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13584-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-131-5-206/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
66/16 - Rezervni dijelovi za dozir pumpe i dozirne sisteme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124222-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13711-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-130-5-208/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
65/16 - Stalna sredstva za dozir pumpe i dozirne sisteme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124222-6

Broj 77 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13712-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-3-140-5-210/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradnju ili ru{enje sa radnikom
koji upravlja opremom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
71/16 - Iznajmljivanje rovokopa~a za opravku kvarova na vodovodnoj i
kanalizacionoj mre`i, otkrivanje i isklju~ivanje nelegalnih potro{a~a na
podru~ju Op{tine Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13713-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-2-151-5-187/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 9:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.gra|. tel 033 563 467, fax 033
250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
usluga: Izrada projektne dokumentacije: 1. Cesta M5, dionica Gromiljak
-Bla`uj, poddionica Han Plo~a-[amin Gaj (Kobilja~a), glavni projekat
rekonstrukcije; 2. Cesta M6, sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420)
glavni projekt trase, L=cca 2,7 km; 3. Cesta M5, obilaznica Kiseljaka, glavni
projekt trase, L=cca 2 km, I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13733-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-152-5-188/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.

Petak, 14. 10. 2016.

IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
: M18_008, Vitalj-Olovo, sanacija o{te}enog asfaltnog kolovoza i III faza
izgradnje pje{a~ke staze
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233124-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13734-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-165-5-189/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji raskrsnice cesta M18 i R469 u @ivinicama,
M18_007, km 0+000
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13735-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
266-1-2-84-5-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Aida Zeba
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kratkoro~no kreditno zadu`enje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00
KM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13587-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-3-5-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Amra Brcic
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Fazno izvo|enje gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova na dovr{etku
izgradnje poslovnog objekta JU "Porodi~no savjetovali{te" u Biha~koj ulici,
Novo Sarajevo.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13692-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
312-1-1-148-5-37/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 14:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB: 4400411170007
Kontakt osoba: Ljilja Stevi}
Telefon: (055) 211-660
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - novih rutera za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko
osigurawe Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32420000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13710-16)

Broj 77 - Stranica 49

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


312-1-1-156-5-38/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 12:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB: 4400411170007
Kontakt osoba: Maja Pavlovi}
Telefon: (055) 211-660
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - novih servera za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko
osigurawe Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13781-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-4-2-80-5-43/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 10.10.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge popravke, redovnog servisa, kalibracije i testiranja dvije Maquet CS
300 intraaortalne balon pumpe - Datascope CS 300, inv.br: 201782, ser.br:
Sl35822G8 i Datascope CS 300, inv.br: 204563, ser.br: Sl133521F8 za
potrebe OP trakta, kardiokirurgija, Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50400000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13629-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-4-2-204-5-117/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 15:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE

Broj 77 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Miladin Grubi{i}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dodatnih usluga izrade projektne dokumentacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13648-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-4-3-205-5-118/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 15:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Miladin Grubi{i}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nepredvi|enih radova na adaptaciji prostorija u objektima
MUP-a RS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45310000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13649-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-320-5-222/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 8:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi} i Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lot 1 - Dizel gorivo BAS EN 590 (bez ura~unatih putarina), Lot 2 - Dizel
gorivo BAS EN 590 (sa ura~unatim putarinama), Lot 3 - Benzin BMB 95
EN 228 (u poslovne i vanposlovne svrhe).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13843-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-380-5-223/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 8:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Samir Sulji}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Eksploziv i eksplozivna sredstva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13844-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-380-5-224/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 8:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Samir Sulji}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Eksploziv i eksplozivna sredstva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13845-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-1-2-145-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nihad Had`ismajlovi}, Nerminka Handzic
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Zimsko odr`avanje cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu
2016-2017 godine na podru~ju op}ine Te{anj"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13658-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
385-2-2-112-5-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 8:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D.
TREBINJE
IDB/JIB: 4401355450006
Kontakt osoba: Goran Ninkovi}
Telefon: (059) 277-124
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada prezentacionih materijala izgradwe hidroelektrana na slivu
rijeke Vrbas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
92111200-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13669-16)

Broj 77 - Stranica 51

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


422-4-3-285-5-156/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje dodatnih i nepredvi|enih radova na sanaciji i rekonstrukciji
objekta skladi{ta Slu`be civilne za{tite po osnovnom ugovoru
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13515-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-4-3-286-5-157/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 9:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje dodatnih i nepredvi|enih radova na izgradnji lifta u objektu
Op}ine Novi Grad Sarajevo po osnovnom ugovoru
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45313100-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13516-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
475-1-1-19-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 9:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03413000-8

Broj 77 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13742-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
475-1-2-13-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Bankarske usluge odobravanja dugoro~nog kredita u vrijednosti {est milona
maraka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13743-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-1-143-5-192/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 10.10.2016. u 7:13
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava ra~unara i ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13675-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
517-1-1-75-5-9/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 11:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU STUDENTSKI CENTAR U LUKAVICI
IDB/JIB: 4400548390004
Kontakt osoba: Oqa Tu{evqak
Telefon: (057) 340-988

Petak, 14. 10. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hqeba i peciva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15810000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13688-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-463-5-341/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JAMSKA SUHA TRANSFORMATORSKA STANICA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13767-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-433-5-342/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA TRAKASTIH TRANSPORTERA SA GUMENOM TRAKOM SA PRIPADAJU]OM MA[INSKOM I ELEKTRO OPREMOM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13768-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


604-4-3-388-5-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 11:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Ljubi{a Bo`i~kovi}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nasipanje tampona deponije za ugalj i drugi nepredvi|eni radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13791-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
604-4-3-389-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 11:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Ljubi{a Bo`i~kovi}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ma{inski radovi demonta`e, izrade, isporuke i monta`e prespojnih cijevi na
vrelovodnim kotlovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45259300-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13790-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
613-1-3-54-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 11:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ORA[JE
IDB/JIB: 4254051610004
Kontakt osoba: Manda Kosi} i dr.sc. Ru`a Nedi}
Telefon: (031) 712-322
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija dijela Osme Ulice

Broj 77 - Stranica 53

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)


45220000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13566-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-163-5-112/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 14:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Potro{ni materijal za proizvodwu ortopedskih pomagala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141700-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13611-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1355-5-396/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: Damir @uni} , mob.
062/333-050
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elektroda i `ica za zavarivanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44315200-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13528-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1231-5-397/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 14:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (035) 280-083

Broj 77 - Stranica 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka komponenti za hidrauli~ko upravljanje za potrebe ZD RU Kreka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43328000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13593-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-4-2-2091-5-399/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Iznajmljivanje rovokopa~a gusjeni~ara zapremine ka{ike minimalno
0,8-1,2 m3, snage motora N=120-150kW (kom 1, 1.100 sati)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45520000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13650-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-105-5-166/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
9
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi za kardiovaskularni sistem, bolesti ko`e, genitourinarni sistem i
spolni hormoni, lijekovi za ko{tano mi{i}ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13775-16)

Petak, 14. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


669-1-1-101-5-167/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - lijekova za probavni trakt, krv i krvotvorne organe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13776-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-105-5-168/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi za kardiovaskularni sistem, bolesti ko`e, genitourinarni sistem i
spolni hormoni, lijekovi za ko{tano mi{i}ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13777-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
699-1-2-67-5-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 7:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja teretnih vozila MAN i MERCEDES

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50114000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13520-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
699-1-2-64-5-144/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 7:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge gra|evinskih i drugih ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45230000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13521-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
699-1-1-59-5-146/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 9:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna 372 XP
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13618-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-2-230-5-56/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.10.2016. u 12:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213

Broj 77 - Stranica 55

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osigurawa imovine i radnika JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka" Doboj u periodu od 01.10.2016. godine do 01.10.2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13554-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
730-4-2-46-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.10.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
IDB/JIB: 4200308360001
Kontakt osoba: Jelena [ekara
Telefon: (033) 703-108
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tehni~ka potpora za odr`avanje licenci Informacionog sustava za planiranje
i upravljanje prora~unom institucija Bosne i Hercegovine aplikativnog
softvera (BPMIS)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50312610-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13744-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-4-1-75-5-124/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 8:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ivana Pu{ac
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pilot projekat nabavke elektronskih plombi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci

Broj 77 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13503-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-3-51-5-127/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 12:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi SN,
NN mre`e i TS za RJ "Elektrodistribucija" Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13700-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-4-3-78-5-128/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 13:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na rekonstrukciji i izgradwi SN, NN mre`e i TS za RJ
"Elektrodistribucija" Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13701-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-2-77-5-145/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 10:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vr{enje usluga {tampanja prijava za PDV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79823000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13548-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-93-5-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na izgradnji sportskih poligona po programu izgradnje
infrastrukture
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13637-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
768-1-3-28-5-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 12:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RIBNIK
IDB/JIB: 4401106230004
Kontakt osoba: Stevo Vra~ar
Telefon: (050) 430-070
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovoda ^a|avica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13534-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


771-1-2-6-5-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 12:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ZE-DO KANTONA
IDB/JIB: 4218342970001
Kontakt osoba: Adis ^ehi}
Telefon: (032) 460-640
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dugoro~no kreditno zadu`enje Zeni~ko-dobojskog kantona u 2016.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13704-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
776-4-3-63-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4236081460009
Kontakt osoba: Sulejman Be~irevi}
Telefon: (030) 733-278
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pregovara~ki postupak bez objave obavje{tenja o nabavci dodatnih radova
Rekonstrukcija R 413a; Dolac- Han Bila -Ovnak, dionica Dolac - Gostunj,
od staciona`e 2+176 (P157) do staciona`e 2+591(P182) L=415m
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13531-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-1-2-173-5-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 14:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Broj 77 - Stranica 57

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga odr`avanja info sistema i razvoj novih aplikacijakompjuterske usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13689-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
795-1-2-81-5-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 035 300-530, mr. sc.
Selma Razi}, dipl. iur. 300-548
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranje studenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13685-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-4-2-1302-5-349/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 6.10.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Nada Pand`a
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Fizi~ka za{tita ljudi i imovine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar u OJ
Proizvodnja elektri~ne energije Mostar za razdoblje od 3 mjeseca ili do
okon~anja postupka u tijeku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
79710000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13499-16)

Broj 77 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


799-1-2-1029-5-353/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 11:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga servisiranja i odr`avanja osobnih vozila marke "[koda" i
ostalih osobnih vozila na podru~ju HN@-a (LOT 1)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13540-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-2-1030-5-354/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 11:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja prijevoznih sredstava za potrebe Proizvodnje elektri~ne
energije - HE Sliv Vrbas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13541-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-1072-5-358/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.10.2016. u 14:37
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Samonosivi kabelski snop

Petak, 14. 10. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)


31320000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13715-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
838-1-1-36-5-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLU]NE BOLESTI I
TUBERKULOZU TRAVNIK
IDB/JIB: 4236028220004
Kontakt osoba: Mihajlo Sokanovi}
Telefon: (030) 513-948
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka lijekova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33690000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13672-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
841-1-3-20-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 10:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA NEUM
IDB/JIB: 4227086860006
Kontakt osoba: IVAN MUSTAPI]
Telefon: (036) 880-214
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji gradskih ulica u Neumu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233222-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13549-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
843-1-2-24-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REVOLVING KREDIT U IZNOSU 2.000.000,00 KM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13696-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-1-3-69-5-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 13:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1
Rekonstrukcija lokalnog puta Muli}i - Porje~ani, MZ Arnautovi}i i MZ
Porje~ani LOT 2 - Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju O{trac, MZ Buci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13596-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
888-4-1-198-5-116/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
IDB/JIB: 4200319720000
Kontakt osoba: Lejla Zukanovi}
Telefon: (033) 775-682
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Sukcesivna nabvka i isporuka slu`benih glasila"II polugodi{te
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22200000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci

Broj 77 - Stranica 59

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13808-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
888-1-1-176-5-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
IDB/JIB: 4200319720000
Kontakt osoba: Lejla Zukanovi}
Telefon: (033) 775-682
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka kombi motornih vozila sa pet i devet sjedi{ta za potrebe Op}ine
Ilid`a"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34115200-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13809-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
888-1-3-175-5-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 11:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
IDB/JIB: 4200319720000
Kontakt osoba: Lejla Zukanovi}
Telefon: (033) 775-682
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje i tamponiranje tri karaka u ulici Put Famosa (prema rijeci
@eljeznici)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112310-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13810-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-997-5-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
18

Broj 77 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinska sredstva i potro{ni materijal IV/2015 za potrebe svih klinika
UKCS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13574-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-994-5-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 14:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za sigurnosno uzorkovanje krvi za potrebe svih klinika UKCS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13577-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-85-5-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 15:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
16
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi III iz razli~itih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13575-16)

Petak, 14. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


893-1-1-954-5-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi iz grupe J po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika UKCS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13579-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-62-5-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 15:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Mahmutovi},dipl.prav.
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
38
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sijalica,termo-papira, materijala/pribora/ rezervnih dijelova
kompatibilnih sa postoje}om opremom i sitnog inventara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13501-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-1-3-148-5-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 15:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Hortikulturno ure|enje prostora "Park {ume Hum"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112711-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13603-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-1-3-134-5-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 15:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sadnica i po{umljavanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112711-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13604-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-1-360-5-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Aida Alijagi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13719-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-1-360-5-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 12:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Aida Alijagi}
Telefon: (032) 552-530

Broj 77 - Stranica 61

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13750-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
976-1-3-129-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILIJA[
IDB/JIB: 4200621930005
Kontakt osoba: [abi} Dervo, tel:033 580 672 mob: 061 984 044
Telefon: (033) 580-657
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na asfaltiranju dijela puta Stari Ilija{-Vla{kovo-Gornja Karaula u
du`ini od 1800m1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13695-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-1-248-5-314/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 15:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kablovskih stopica i ~ahura-LOT 23
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31224800-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13599-16)

Broj 77 - Stranica 62

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


992-1-3-61-5-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 10:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KOTOR-VARO[
IDB/JIB: 4401128550002
Kontakt osoba: BRANKICA RADULOVI]
Telefon: (051) 784-230
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova za modernizaciju lokalnih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13645-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
992-1-3-62-5-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 11:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KOTOR-VARO[
IDB/JIB: 4401128550002
Kontakt osoba: BRANKICA RADULOVI]
Telefon: (051) 784-230
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova za izgradnju javne rasvjete
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316110-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13646-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
999-1-2-280-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 13:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200494560007
Kontakt osoba: Minela Nuhi}
Telefon: (033) 565-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge avio prevoza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60400000-2

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13569-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-1-304-5-310/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 11:16
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava putni~kog motornog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34111200-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13591-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1004-4-3-125-5-108/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje vi{kova i naknadnih radova na izgradnji pje{a~kog mosta izme|u
Centralnog gradskog parka i Kompleksa panonskih jezera u gradu Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13728-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1025-4-3-134-5-65/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 6.10.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje lokalnih cesta: R418-Matkovi}i i Jakli}i (Sala)-Rumboci
(Franji}i) I faza - DODATNI RADOVI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13525-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1025-1-3-102-5-66/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 14:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja AB potpornih zidova u mjestima: Rumboci, Jakli}i i Prozor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45262310-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13592-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1055-1-3-30-5-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 10:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE
PALE
IDB/JIB: 4400594660008
Kontakt osoba: MAJA GRA^ANIN
Telefon: (057) 223-107
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija poslovnih prostorija JU Zavoda za zapo{qavawe RS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13502-16)

Broj 77 - Stranica 63

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1059-1-3-26-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD MOSTAR
IDB/JIB: 4227396110007
Kontakt osoba: Arnela Habibija
Telefon: (036) 500-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja lokalne ceste Avenija - most Sutina - ulica Mar{ala Tita - Faza 1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13493-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1059-1-3-27-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD MOSTAR
IDB/JIB: 4227396110007
Kontakt osoba: Arnela Habibija
Telefon: (036) 500-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja djela glavnih kanalizacionih kolektora Grada Mostara -T0b, T1b,
T4b, T2a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13498-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1067-1-1-212-5-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Majda Pamukovi}
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Repromaterijal i reagensi za imunohematolo{ko testiranje DDK i pacijenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696200-7

Broj 77 - Stranica 64

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13654-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-3-38-5-81/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 11:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Angelina \uri}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Teku}e odr`avawe i funkcionisawe osnovnih vodoprivrednih objekataodbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini jedno ko{ewe,
~i{}ewe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13492-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1098-4-3-20-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
IDB/JIB: 4200736910008
Kontakt osoba: Lejla Jahjaefendi}
Telefon: (033) 665-334
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatnih radova koji nisu uklju~eni u prvobitni projekat sanacije i
rekonstrukciji centralnog platoa Kompleksa Centar Skenderija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13792-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1101-1-2-64-5-125/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Stipe Filipovi}
Telefon: (034) 274-801

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava tiskarsko-knjigoveza~kih usluga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
79800000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13546-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1101-1-2-33-5-126/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 8:58
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Stipe Filipovi}
Telefon: (034) 274-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava telekomunikacijskih usluga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
64200000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13547-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-260-5-333/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
16
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija
Br~ko distrikta BiH za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13526-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


1162-1-3-11-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 6.10.2016. u 11:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VLADA @UPANIJE POSAVSKE
IDB/JIB: 4254010690001
Kontakt osoba: Franc Kljaji}
Telefon: (031) 713-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje parka ispred {ortsko kulturnog centra Ora{je
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45200000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13527-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-2-91-5-165/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje sigurnosnih modula za po{tono{e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50610000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13769-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-90-5-166/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka potro{nog materijala za ra~unarsku opremu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9

Broj 77 - Stranica 65

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13770-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1250-1-2-5-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Emila Krvavac i Inesa Berberovi}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranja
zaposlenika, osiguranja motornih vozila i osiguranja imovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13763-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1252-1-1-5-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 6.10.2016. u 12:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: DRU[TVO ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA
"MOSTAR BUS" D.O.O.
IDB/JIB: 4227176690002
Kontakt osoba: @ELJKO BEVANDA
Telefon: (036) 580-210
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
dizel gorivo EN 590
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13494-16)

Broj 77 - Stranica 66

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1276-1-1-267-5-328/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 9:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 38/16 Nabavka rezervnih dijelova i potro{nog materijala za pumpe RJ
Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13641-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-401-5-329/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 10:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 23/15/P Usluga izrade svodnog elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i
prora~unu le`i{ta uglja u le`i{tu Bog.Selo i Ugljevik Istok
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13642-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-426-5-330/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 10:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 59/16 Rekonstrukcija kablovskih trasa i zamjena kablova na kotlu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45315100-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13643-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-405-5-331/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 10:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 33/16 Nabavka pumpi za potrebe RJ "Termoelektrana"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13644-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-152-5-208/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 10:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-41/16 - Nabavka inventara i potro{nog materijala za gra|evinske
objekte
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13563-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1280-1-2-133-5-212/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 9:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
JN-OP-44/16 Nabavka zanatskih i specijalistickih usluga za potrebe
odr`avawa rasklopnih postrojewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13820-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1323-1-2-51-5-146/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 11:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Sawa Barovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nabavka usluga osigurawa" za potrebe Elektrotehni~kog fakulteta
Univerziteta u Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13703-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-4-3-32-5-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mubera Omeragi}
Telefon: (032) 552-012

Broj 77 - Stranica 67

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje dodatnih radova na izgadnji unutra{nje saobra}ajnice za potrebe
industrijske zone "Vrtli{te".
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13631-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-27-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mirha Kulovi}
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji ambulante u Zgo{}i.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13671-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1337-1-1-28-5-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
SREBRENIK
IDB/JIB: 4209361690002
Kontakt osoba: SAMIRA MUJEZINOVI]
Telefon: (035) 369-266
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
14
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskog potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13512-16)

Broj 77 - Stranica 68

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1343-1-2-30-5-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200090470004
Kontakt osoba: Naida Jaganjac
Telefon: (033) 464-663
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prevozne usluge taxi prevoza za potrebe RTVFBiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13524-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1370-1-2-463-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 15:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka usluga osiguranja imovine i lica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13657-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-2-337-5-154/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 10:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Licencirawe Microsoft softvera

Petak, 14. 10. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


72210000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13747-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-1-257-5-155/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 13:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa dva kotla za centralno grijawe sa pripadaju}om
opremom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44621220-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13789-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1420-1-2-24-5-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB: 4200824880038
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Telefon: (033) 779-905
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge primarne i sekundarne zdrastvene zastite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13787-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-168-5-360/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 10:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka brtvenog materijala u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj"
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44425000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13830-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-205-5-363/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 7:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirane nabavke materijala za ma{insko odr`avanje -nabavka vre}a za
utovar pepela u autocisterne i filterskih vre}a u Podru`nicu Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13828-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-183-5-365/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kalibracija mjera~a protoka vode za potrebe Podru`nice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50410000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13829-16)

Broj 77 - Stranica 69

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1424-1-1-182-5-367/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sitnog inventara za Restoran u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13831-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1429-1-3-233-5-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 14:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vodoinstalaterski radovi na odr`avanju poslovnih objekata za podru~je
ZDK i SBK Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13825-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
5774-1-3-8-5-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
IDB/JIB: 4200666870003
Kontakt osoba: Ljiljana Prel~ec
Telefon: (033) 562-128
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka izvo|enja radova - rekonstrukcija ravnih krovova u osnovnim
{kolama na podru~ju Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9

Broj 77 - Stranica 70

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13652-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
7563-1-1-10-5-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 11:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja "Sveti Pantelmejon"
IDB/JIB: 4401121380004
Kontakt osoba: Mirjana Glamo;ak
Telefon: (051) 784-501
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kardiolo{ki multifunkcionalni vi{enamjenski ultrazvu~ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33112000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13640-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
106-1-1-437-4-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
35
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13729-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-52-4-121/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 9:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132

Petak, 14. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Elektri~ni strojevi aparati oprema i potro{ni materijal rasvjeta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13511-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-53-4-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 10:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oprema i pomo}ni proizvodi u prevozu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13510-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-54-4-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinske konstrukcije imaterijali pomo}ni proizvodi u gra|evinarstvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13509-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-51-4-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 11:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Elektri~ni strojevi aparati oprema i potro{ni materijal, rasvjeta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13508-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-50-4-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 12:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinske konstrukcije i materijali pomo}ni proizvodi u gra|evinarstvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13507-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
266-1-2-84-4-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 10:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Aida Zeba
Telefon: (036) 512-300

Broj 77 - Stranica 71

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kratkoro~no kreditno zadu`enje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00
KM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13586-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
375-1-2-145-4-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 14:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nihad Had`ismajlovi}, Nerminka Handzic
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Zimsko odr`avanje cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu
2016-2017 godine na podru~ju op}ine Te{anj"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13659-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
422-1-1-229-4-159/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 12:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka u`ina za socijalno ugro`ene u~enike sa podru~ja Op}ine Novi
Grad Sarajevo i sendvi~a za manifestacije u organizaciji op}ine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15813000-0

Broj 77 - Stranica 72

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13717-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
488-1-1-40-4-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 7:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU @ep~e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13803-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
509-1-1-144-4-195/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka RTG kaseta tipa zeleni val za potrebe Slu`be za radiologiju JZU
ZC Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13749-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
663-1-1-1246-4-402/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 14. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
3
Nabavka utovariva~a zapremina ka{ike min 2,0 m za potrebe Zavisnog
dru{tva Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34142200-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13705-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
709-1-1-39-4-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 8:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: Zuhra ^au{evi}
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka nafte i naftnih derivata za 2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13655-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
743-4-1-152-4-146/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 14:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom kao i vr{enje usluga odr`avanja
motornih vozila marke [koda, vozila u garantnom roku RC Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13796-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


743-1-1-58-4-147/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 10:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom kao i vr{enje usluga odr`avanja
ostalih motornh vozila, Sredi{njeg ureda i RC Banja Luka, vozila van
garantnog roka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13753-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
761-1-3-107-4-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na sanaciji javnih zelenih i ostalih povr{ina u gradu
Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13638-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
888-1-3-178-4-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.10.2016. u 15:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
IDB/JIB: 4200319720000
Kontakt osoba: Lejla Zukanovi}
Telefon: (033) 775-682
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 77 - Stranica 73

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak izgradnje dvonamjenskog skloni{ta ispod parking prostora u
sklopu sportske dvorane u Sokolovi} Koloniji- II faza"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211200-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13811-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
888-1-1-180-4-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 10:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILID@A
IDB/JIB: 4200319720000
Kontakt osoba: Lejla Zukanovi}
Telefon: (033) 775-682
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Semaforizaciju- raskrsnica ulica Butmirska cesta i pristupne saobra}ajnice
zgradama Op}ine Ilid`a i Grand centra Ilid`a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316212-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13812-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
893-1-1-997-4-120/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 13:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
16,20,21
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinska sredstva i potro{ni materijal IV/2015 za potrebe svih klinika
UKCS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13573-16)

Broj 77 - Stranica 74

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


893-1-1-85-4-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.9.2016. u 15:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
29
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi III iz razli~itih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13576-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
893-1-1-954-4-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,6,7,8
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi iz grupe J po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika UKCS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13572-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
893-1-1-733-4-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 10:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 14. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4,13,17,19,37,47,64,65,85
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
9
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU I ELEKTROFIZIOLOGIJU ZA POTREBE O.J. INSTITUT ZA BOLESTI SRCA - O.J.
KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU I O.J. PEDIJATRIJSKA KLINIKA
UKCS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13581-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
893-1-1-62-4-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.10.2016. u 15:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Mahmutovi}, dipl. prav.
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
12,20,34,40,41,42,44,45,47
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
9
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sijalica ,termo-papira, materijala/pribora/ rezervnih dijelova
kompatibilnih sa postoje}om opremom i sitnog inventara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13500-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
893-1-1-206-4-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 10:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Amina [uko
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dijagnosti~ki materijal za neonatalni screeaning uz ustupanje aparata na
kori{tenje za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33124130-5

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13578-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
894-1-3-21-4-70/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 11:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
RADOVI NA NASTAVKU IZGRADNJE OBJEKTA ZA VJERSKE
OBREDE NA GRADSKOM GROBLJU U UGLJEVIKU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45210000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13797-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
929-1-2-268-4-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 15:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA
AGENCIJA BIH
IDB/JIB: 4200936090005
Kontakt osoba: Momir Popovi}
Telefon: (033) 210-126
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisirawe i odr`avawe vozila "bmw" za 2017. god.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13752-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
952-1-1-305-4-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 8:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Nurija D`uzdanovi}
Telefon: (032) 242-861

Broj 77 - Stranica 75

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Reduktori za transportne sisteme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42141300-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13758-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-3-318-4-316/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000016888 Sanacija i modernizacija odjela za pripremu uzoraka uglja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454100-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13726-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1110-1-1-64-4-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosna vrata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221200-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13559-16)

Broj 77 - Stranica 76

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1132-1-1-89-4-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba: "Nabavka sistema za uparavanje/koncentrisanje
uzoraka (Azotni evaporator) i ma{ine za pranje laboratorijskog posu|a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13538-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-211-4-502/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 8:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milomir Kova~evi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Mili}i"Mili}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13720-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-212-4-503/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Petak, 14. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13721-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-1-610-4-185/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,3,4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-5597-13-1/16 radi nabavke goriva i maziva za potrebe
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13636-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-2-525-4-186/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Ru`a Zec
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-7121-1/16 od 03.06.2016. godine radi nabavke usluga za
dovo|enje u potpuno funkcionalno stanje MR sistema Siemens Magnetom
Avanto 1.5 T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13724-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
1280-1-1-152-4-209/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 10:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-41/16 - Nabavka inventara i potro{nog materijala za gra|evinske
objekte
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13562-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1280-1-1-125-4-210/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 10:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-53/16 - Nabavka sanacije TS 110/x kV Tuzla Centar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13556-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1280-1-2-133-4-213/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 9:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Broj 77 - Stranica 77

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
15
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
JN-OP-44/16 Nabavka zanatskih i specijalistickih usluga za potrebe
odr`avawa rasklopnih postrojewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13821-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1405-1-3-211-4-320/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 8:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kablovskih prostora - poduzimanje tehni~kih mjera sa stanovi{ta
PPZ-a u glavnim pogonskim objektima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13529-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1420-1-2-24-4-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB: 4200824880038
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Telefon: (033) 779-905
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge primarne i sekundarne zdrastvene zastite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85000000-9

Broj 77 - Stranica 78

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13788-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1426-1-1-105-4-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Senaid Imamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka autoguma za teretna vozila - OP EDTZ-5/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13795-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1429-1-1-254-4-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka goriva za potrebe PJD @ep~e ED Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13673-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
136-1-1-300-8-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.10.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 136-1-1-300-3-59/16
Datum objave obavje{tenja: 28.9.2016.
(S2-13595-16)

Petak, 14. 10. 2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


186-1-1-607-8-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD A.D.
IDB/JIB: 4400705160000
Kontakt osoba: Dra`ena Sani~anin
Telefon: (052) 236-600
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 186-1-1-607-3-11/16
Datum objave obavje{tenja: 29.9.2016.
(S2-13755-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-1-596-8-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: [efi} [ari}, Centar po{ta Tuzla
Telefon: (033) 252-661
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 238-1-1-596-3-131/16
Datum objave obavje{tenja: 11.10.2016.
(S2-13780-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-166-8-215/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 247-1-1-166-3-191/16
Datum objave obavje{tenja: 26.9.2016.
(S2-13806-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-239-8-166/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.10.2016. u 13:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-239-3-165/16
Datum objave obavje{tewa: 7.10.2016.
(S2-13635-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
390-1-1-585-8-38/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.10.2016. u 7:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 390-1-1-585-3-33/16
Datum objave obavje{tewa: 27.9.2016.
(S2-13746-16)

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 77 - Stranica 79

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


663-1-1-1992-8-407/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 663-1-1-1992-3-378/16
Datum objave obavje{tenja: 29.9.2016.
(S2-13761-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


894-1-3-57-8-71/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 12:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 894-1-3-57-3-49/16
Datum objave obavje{tewa: 12.8.2016.
(S2-13799-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


745-1-1-4-8-5/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 6.10.2016. u 11:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400677870004
Kontakt osoba: MIRKO STAR^EVI]
Telefon: (052) 323-300
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 745-1-1-4-3-4/16
Datum objave obavje{tewa: 21.9.2016.
(S2-13514-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


967-1-1-596-8-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 552-530
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 967-1-1-596-3-97/16
Datum objave obavje{tenja: 27.7.2016.
(S2-13722-16)

ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI


799-1-1-1227-8-356/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 15:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Darko \olo
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-1227-3-313/16
Datum objave obavje{tenja: 20.9.2016.
(S2-13582-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1180-1-1-112-8-163/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 11:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1180-1-1-112-3-148/16
Datum objave obavje{tenja: 20.9.2016.
(S2-13614-16)

ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI


799-1-1-1263-8-359/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.10.2016. u 8:42
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-1263-3-340/16
Datum objave obavje{tenja: 30.9.2016.
(S2-13732-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-53-8-69/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.10.2016. u 9:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 894-1-3-53-3-46/16
Datum objave obavje{tewa: 2.8.2016.
(S2-13798-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1180-1-1-119-8-167/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 10:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1180-1-1-119-3-157/16
Datum objave obavje{tenja: 30.9.2016.
(S2-13818-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-549-8-325/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRA'
NA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1276-1-1-549-3-269/16
Datum objave obavje{tenja: 23.8.2016.
(S2-13602-16)

Broj 77 - Stranica 80

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1276-1-1-490-8-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.10.2016. u 13:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRA'
NA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1276-1-1-490-3-249/16
Datum objave obavje{tenja: 1.8.2016.
(S2-13601-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
1324-1-3-9-8-2/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 7.10.2016. u 12:44
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: USTANOVA "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA MOSTARA" MOSTAR
IDB/JIB: 4227518240004
Kontakt osoba: Zdenka Tali}
Telefon: (035) 335-900
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1324-1-3-9-3-1/16
Datum objave obavje{tenja: 27.9.2016.
(S2-13570-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-531-8-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 10:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1370-1-2-531-3-89/16
Datum objave obavje{tenja: 19.8.2016.
(S2-13677-16)

Petak, 14. 10. 2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1398-1-2-31-8-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4201071380009
Kontakt osoba: Dario Kihli
Telefon: (033) 251-590
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1398-1-2-31-3-8/16
Datum objave obavje{tenja: 29.9.2016.
(S2-13661-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-232-8-358/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 7:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1424-1-2-232-3-325/16
Datum objave obavje{tenja: 9.9.2016.
(S2-13832-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-230-8-361/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 8:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1424-1-2-230-3-324/16
Datum objave obavje{tenja: 8.9.2016.
(S2-13833-16)

Cijena oglasa javne nabave, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabave", je: sa`etak obavijesti 98,00 KM sa PDV - sa`etak
ispravke obavijesti 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjenjuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}anje se vr{i po izdanom ra~unu u roku od 8 dana. Uplate se
vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni
list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail: javne.nabavke@sllist.ba

Godina XX
Petak, 14. 10. 2016. godine

Broj/Broj

77

SLU@BENE OBJAVE
NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI
SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO SPOLJNE TRGOVINE I
EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,
imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 07/03), Savjet ministara
Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ^LANA
KONKURENCIJSKOG VIJE]A BOSNE I
HERCEGOVINE KOJE IMENUJE
SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
Opis poslova ~lana Konkurencijskog vije}a
(1) Konkurencijsko vije}e u vr{enju svojih poslova, u skladu sa
Zakonom o konkurenciji i drugim propisima koji reguliraju
konkurencijsku politiku u Bosni i Hercegovini, nadle`no je da:
a) donosi podzakonske akte na osnovu odredbi Zakona i druge
podzakonske akte potrebne za njegovo provo|enje;
b) propisuje definicije i obra~unske metode za odre|ene
djelatnosti, i to bankarstvo, osiguranje i sli~no;
c) propisuje i daje tuma~enje op}ih i posebnih definicija
konkurencijskih pojmova, kao i obra~unske metode za
klju~ne konkurencijske pojmove;
d) odlu~uje o zahtjevima za provo|enje postupka i vodi
postupak;
e) donosi upravne akte kojima se okon~ava postupak pred
Konkurencijskim vije}em;
f) daje mi{ljenja i preporuke o bilo kom aspektu konkurencije,
po slu`benoj du`nosti ili na zahtjev dr`avnog organa,
privrednog subjekta ili udru`enja;
g) donosi interne akte o unutra{njoj organizaciji
Konkurencijskog vije}a, osim Pravilnika o unutra{njoj
organizaciji i sistematizaciji, koji se donosi uz saglasnost
Vije}a ministara Bosne i Hercegovine;
h) daje inicijativu za izmjene i dopune Zakona o konkurenciji;
i) predla`e Vije}u ministara Bosne i Hercegovine odluku o
visinu iznosa administrativnih taksi u vezi s procesnim
radnjama pred Konkurencijskim vije}em.

Godina XX
Petak, 14. 10. 2016. godine

(2) Konkurencijsko vije}e na nacrte i prijedloge zakona i drugih


propisa iz oblasti koje imaju utjecaja na tr`i{nu konkurenciju,
koje su obavezni dostaviti predlaga~i, daje mi{ljenje o njihovoj
saglasnosti s ovim zakonom.
(3) Konkurencijsko vije}e u provo|enju ovog zakona i drugih
propisa iz oblasti konkurencije mo`e osnovati stru~na i
savjetodavna tijela, koja mu poma`u u dono{enju odluka.
(4) Konkurencijsko vije}e sara|uje s me|unarodnim i nacionalnim
organizacijama i institucijama iz oblasti konkurencije, na
osnovu ~ega mo`e davati i tra`iti podatke i informacije vezane
za ~injeni~na ili pravna pitanja, uklju~uju}i i povjerljive
podatke. Prilikom razmjene povjerljivih podataka, legitimni
poslovni interesi zainteresiranih privrednih subjekata moraju se
za{tititi u skladu s propisima.
(5) Konkurencijsko vije}e podnosi na usvajanje Vije}u ministara
Bosne i Hercegovine izvje{taj o radu kao i godi{nji izvje{taj.
Usvojen godi{nji izvje{taj o radu Konkurencijsko vije}e
objavljuje u javnosti.
Op{ti uslovi
Op{ti uslovi koje kandidati za imenovanje u Konkurencijsko
vije}e moraju ispunjavati su:
a) da ima navr{enih 18 godina `ivota;
b) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upra`njene pozicije; i
c) da se na njih ne odnosi odredba ~lana IX. 1. Ustava Bosne i
Hercegovine.
Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidat za imenovanje u
Konkurencijsko vije}e moraju ispunjavati su:
a) visoka stru~na sprema ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja
dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa 240 ECTS
bodova pravnog, ekonomskog ili dru{tvenog smjera;
b) ovjerenu kopiju rje{enja nadle`nog organa iz Bosne i
Hercegovine o priznavanju diplome u slu~aju da fakultet
nije zavr{en u Bosni i Hercegovini;
c) minimalno pet godina radnog iskustva u struci;
d) poznavanje engleskog jezika;
e) da protiv njih nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no
djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora od tri i vi{e godina
ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo
u~injeno s umi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima u
Bosni i Hercegovini;
f) da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu
interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 12/04, 63/08,18/12 i
87/13); i

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 77 - Stranica 2

g) da su afirmisani stru~njaci iz svoje oblasti.


Spisak potrebnih dokumenata
a) Biografija;
b) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci);
c) Izjava da nije otpu{ten/a iz dr`avne slu`be u institucijma
Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upra`njene pozicije;
d) Izjava da se na kandidata ne odnosi odredba ~lana IX. 1.
Ustava Bosne i Hercegovine;
e) Ovjerena fotokopija diplome;
f) Dokaz o radnom iskustvu;
g) Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
h) Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka; i
i) Izjava da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu
interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 12/04, 63/08, 18/12 i
87/13).
Plata, nadoknade i trajanje mandata
^lanovi Konkurencijskog vije}a Bosne i Hercegovine
ostvaruju pravo na osnovnu platu i naknade u skladu sa Zakonom
o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12,
50/12, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16).
^lanovi Konkurencijskog vije}a se biraju na mandat od {est
godina, sa punim radnim vremenom i mogu}im jo{ jednim
ponovnim izborom.
Podno{enje prijava
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u
"Slu`benom glasniku BiH", a objavi}e se i u "Slu`benom
glasniku Br~ko Distrikta" i u jednom od dnevnih novina velikog
tira`a u Bosni i Hercegovini.
Prijave na konkurs podnose se na adresu:
MINISTARSTVO SPOLJNE TRGOVINE
I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
MUSALA 9 71000 SARAJEVO
Sa naznakom: "za Komisiju za izbor i imenovanje tri ~lana
Konkurencijskog vije}a Bosne i Hercegovine koje imenuje Savjet
ministara Bosne i Hercegovine - ne otvarati".
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u
razmatranje.
(Sl-1224/16-G)

UDRU@ENJA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a UDRU@ENJA GRA\ANA "KR^EVINE", za
upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav 1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br.
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom:
a) UDRU@ENJE GRA\ANA "KR^EVINE"
UDRU@EWE GRA\ANA "KR^EVINE"
UDRUGA GRA\ANA "KR^EVINE"
b) Sjedi{te Udru`enja je Doboj, ulica Kr~evine bb.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1854, Knjiga I Registra
sa danom 14.4.2016. godine.
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i

4.

5.
6.

7.

Petak, 14. 10. 2016.

ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i


Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: zalaganje za uspostavljanje i
unapre|enje saradnje me|u ljudima na podru~ju grada Doboj i
Bosne i Hercegovine; podr{ka izgradnji i obnovi infrastrukture
povratnika; rad na obezbje|ivanju uslova i sredstava u cilju
pobolj{anja socijalnog, ekonomskog, zdravstvenog i kulturnog
statusa ~lanovima udru`enja; rad na razvoju privrednih resursa
uz po{tovanje principa odr`ivog razvoja i za{tite `ivotne
sredine; zalaganje za izgradnju infrasturkture vodosnabdijevanja gra|ana i odr`avanje sistema vode; rad na aktivnostima
u cilju unapre|enja i promovisanja izvornih vrijednosti tradicije
i obi~aja; unapre|enje okru`enja i za{tita `ivotne sredine, uz
aktivnosti pomo}i starijim osobama; saradnja sa istim ili
sli~nim udru`enjima, asocijacijama, organizacijama, institucijama, pravnim licima, koje obavljaju iste ili sli~ne ciljeve i
djelatnosti, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udru`enja, u skladu
sa Zakonom.
Lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je: Mehemed Didi},
predsjednik Udru`enja.
U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje

Osniva~i UDRU@ENJA GRA\ANA "KR^EVINE"


DOBOJ, podnijeli su 5.2.2016. godine, zahtjev za upis u Registar
udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj:
UP09-07-1-180/16 od 26.2.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Podnosilac zahtjeva je podneskom od 21.3.2016. godine
izmijenio naziv Udru`enja: UDRU@ENJE GRA\ANA "KR^EVINE" DOBOJ u: UDRU@ENJE GRA\ANA "KR^EVINE" te
uz zahtjev za upis u Registar Udru`enje prilo`io sljede}u
dokumentaciju: Zapisnik sa Osniva~ke Skup{tine Udru`enja od
10.1.2016. godine; Odluku o osnivanju Udru`enja, broj: 01/16 od
10.1.2016. godine; Statut Udru`enja broj: 02/16 od 10.1.2016.
godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju osobe ovla{tene za
zastupanje Udru`enja, broj: 05/16 od 10.1.2016. godine sa
ovjerenom fotokopijom li~ne karte i ovjerenim potpisom lica
ovla{tenog za zastupanje Udru`enja; Odluku o imenovanju
predsjednika Skup{tine Udru`enja broj: 03/16 od 10.1.2016.
godine; Odluku o imenovanju predsjednika Udru`enja broj:
06/16 od 10.1.2016. godine; Odluku o imenovanju Upravnog
odbora Udru`enja, broj: 04/l6 od 10.1.2016. godine, ovjerene
fotokopije li~nih karata osniva~a i ~lanova Upravnog odbora
Udru`enja i dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis UDRU@ENJE GRA\ANA "KR^EVINE",
u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM, za upis u Registar udru`enja u skladu sa ~lanom
33. stav 2a. navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 14. 10. 2016.

Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog


rje{enja.
Broj UP09-07-1-180/16
14. aprila 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-271/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a Udruge gra|ana "Sportom do zdravlja", za upis
u Registar udruga, na temelju ~lanka 8. i 33. Zakona o udrugama i
zakladama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
32/01, 42/03, 63/08, 76/11) i ~lanka 4. stavak 1) Pravilnika o
na~inu vo|enja registra udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i
stranih i me|unarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se udruga pod nazivom:
a) Udruga gra|ana "Sportom do zdravlja"
Udru`enje gra|ana "Sportom do zdravlja"
Udru`ewe gra|ana "Sportom do zdravqa"
b) Skra}eni naziv udruge je: UG "SDZ", UG "SDZ",
UG "SDZ"
c) Sjedi{te Udruge je u [irokom Brijegu, ulica Fra Blage
Kara~i}a bb.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1628 Knjiga I Registra
sa danom 23.9.2014. godine.
3. Udruga ima znak.
Znak Udruge ~ine tri kruga elipsastog oblika koji su
me|usobno isprepleteni. Jedan krug je sive, drugi `ute a tre}i
zelene boje. Iznad elipsastih krugova napisano je Udruga
gra|ana, a ispod tih istih krugova napisano je Sportom do
zdravlja, malim latini~nim slovima zelene boje.
4. Danom upisa u Registar udruge kod Ministarstva pravde Bosne
i Hercegovine, udruga sti~e svojstvo pravne osobe i ima
slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine
isklju~ivo pod registriranim nazivom.
5. Ciljevi i djelatnosti udruge su: zalaganje za poticanje
sportsko-rekreativnih aktivnosti kao {to su plivanje,
planinarenje, badminton, skijanje kod svih uzrasta, naro~ito
kod mladih; zalaganje za pomo} i podr{ku sportskom
obrazovanju i edukaciji svih uzrasta, a naro~ito mladih; pomo} i
podr{ka u organiziranju sportsko rekreativnih natjecanja u
svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruge, u skladu sa Zakonom;
zalaganje za pru`anje usluga i pomo}i u psiho-socijalnom i
medicinsko-rehabilitacijskom radu korisnicima u stanju
socijalne i zdravstvene potrebe; zalaganje za suradnju sa
sportskim udrugama i savezima, zdravstvenim institucijama i
drugim relevantnim ustanovama; zalaganje za okupljanje
djece, mlade`i i odraslih s ciljem da ih se obu~i i osposobi za
sportske nastupe i natjecanja, zdravog psihofizi~kog razvoja
svakog pojedinca; zalaganje da svojim aktivnostima doprinosi
{to boljem razvoju tjelesne i zdravstvene kulture djece mlade`i i
drugih gra|ana u cilju unapre|enja zdravlja, rekreacije,
sportskih natjecanja i stvaranja navika za {to pravilnije kori{tenje slobodnog vremena; zalaganje za organiziranje
seminara, okruglih stolova, debata, kreativnih radionica,
sportskih manifestacija, u svrhu ostvarivanja djelatnosti
Udruge, u skladu sa Zakonom; izdavanje ~asopisa, bro{ura,
letaka, biltena, knjiga i publikacija radi ostvarivanja ciljeva
Udruge, u skladu sa Zakonom; zalaganje za afirmaciju
rekreativnih/amaterskih sportova, te za ja~anje, razvijanje i
popularizaciju sportskih aktivnosti; zalaganje za prikupljanje i
raspodjelu humanitarnih akcija; zalaganje za razmjenu
iskustava sa istim ili sli~nim udrugama u zemlji i inozemstvu u
svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruge, u skladu sa Zakonom.

Broj 77 - Stranica 3

6. Osobe ovla{tene za zastupanje Udruge u pravnom prometu su:


Hrvoje Vukoja, izvr{ni direktor Udruge i Toni ]ori}, zamjenik
izvr{nog direktora Udruge.
7. U slu~aju nastupanja izmjena ~injenica koje su upisane u
Registar, udruga je du`na sukladno ~lanku 43. stavak 1. Zakona
o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom
Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku
od 30 dana od dana nastupanja izmjene.
8. Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnositelja zahtjeva.
Obrazlo`enje
Utemeljitelji Udruge gra|ana "Sportom do zdravlja", sa
sjedi{tem u [irokom Brijegu, ulica Fra Blage Kara~i}a bb,
podnijeli su 6.6.2014. godine, zahtjev za upis u Registar udruga
kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj
UP08-07-1-1423/14 od 20.6.2014. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva je podneskom od 30.7.2014. godine
zatra`io produ`enje roka za izmjene i dopune zahtjeva, {to je
Ministarstvo odobrilo aktom broj UP08-07-1-1423/14 od
30.7.2014. godine, o ~emu postoji dokaz u spisu predmeta.
Nakon otklanjanja nedostataka podnositelj zahtjeva je
27.8.2014. godine dostavio sljede}u dokumentaciju: Odluku o
utemeljenju Udruge gra|ana "Sportom do zdravlja" broj 01/14 od
20.05.2014. godine; Statut Udruge broj 02/14 od 20.05.2014.
godine, u dva primjerka, Odluku o imenovanju tijela Udruge broj
03/14 od 20.05.2014. godine; opis i otisak znaka Udruge;
Zapisnik sa utemeljiteljske Skup{tine Udruge od 20.05.2014.
godine; ovjeren potpis osoba ovla{tenih za zastupanje Udruge u
pravnom prometu sa ovjerenim preslikama osobnih iskaznica;
ovjerene preslike osobnih iskaznica utemeljitelja Udruge i
~lanova Upravnog odbora Udruge i dokaz o uplati administrativne pristojbe.
Na temelju ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uvjeti predvi|eni Zakonom o udrugama i zakladama
Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra
udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih
udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija za upis u
Registar Udruge gra|ana "Sportom do zdravlja" kod Ministarstva
pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno Rje{enje kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna pristojba u
iznosu od 200,00 KM, za upis u Registar udruga sukladno ~lanku
33. stavak 2a. navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{ten priziv, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana primitka ovog
rje{enja.
Broj UP08-07-1-1423/14
23. rujna 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Bari{a ^olak, v. r.
(FU-410/14)

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH


ZAJEDNICA BiH
Ministarstvo, pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana
11. stav 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lana 12. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 77 - Stranica 4

Hri{}anske adventisti~ke crkve, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica


Tepeba{ina broj 7, donosi

RJE[ENJE
1. Upisuje se promjena u Registru novih crkava i vjerskih
zajednica, saveza crkava i vjerskih zajednica u Bosni i
Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, Hri{}anska adventisti~ka crkva, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Tepeba{ina broj 7, upisana pod registarskim
brojem 21/06, Knjiga broj V, dana 31.05.2006. godine.
1.1 Imenovanje lica za zastupanje Subjekta upisa: Milan Baji},
Bo`idar Mihajlovi} i @elimir Stani}.
2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objaviti u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-50.2-119/05
22. oktobra 2015. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-67/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana
11. stav 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lana 12. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih
zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04),
postupaju}i po prijavi SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE
OP[TINE U BAWA LUCI, sa sjedi{tem u Bawa Luci, ulica
Aleja Svetog Save broj 5, donosi

RJE[EWE
Upisuju se promjene u Registru za Srpsku pravoslavnu crkvu
u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, za Subjekt upisa, SRPSKA PRAVOSLAVNA
CRKVENA OP[TINA U BAWA LUCI, sa sjedi{tem u Bawa
Luci, ulica Aleja Svetog Save broj 5, koja je upisana pod
registarskim brojem 318/06, Kwiga broj III, dana 07.12.2006.
godine.
1. Mijewa se sjedi{te Subjekta upisa, pa se umjesto dosada{we
adrese Bawa Luka, ulica Aleja Svetog Save broj 5, upisuje
adresa sjedi{ta:
Bawa Luka, ulica Trg Srpskih vladara broj 3.
2. Mijewa se lice ovla{teno za zastupawe Subjekta upisa, pa se
umjesto protojereja - stavrofora Radujkovi} Ratka, upisuje:
Dragan Maksimovi}, protonamjesnik.
3. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijeweni.
4. Ovo Rje{ewe, bez obrazlo`ewa }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-38-2-262/06
11. decembra 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Bari{a ^olak, s. r.
(FU-107/15)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka
11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi
@UPE SVETOG ILIJE PROROKA, sa sjedi{tem u Kiseljaku,
ulica Crkveni put bb, donosi

RJE[ENJE
Upisuju se promjene u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i
Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, @UPA SVETOG ILIJE PROROKA, sa sjedi{tem u

Petak, 14. 10. 2016.

Kiseljaku, ulica Crkveni put bb, upisane pod registarskim brojem


300/07, Knjiga broj II, dana 25.12.2007. godine.
1. Mijenja se sjedi{te Subjekta upisa, pa se umjesto dosada{nje
adrese Kiseljak, ulica Crkveni put bb, upisuje adresa sjedi{ta:
Kiseljak, ulica Svetog Ilije broj 13.
2. Mijenjaja se osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa, pa
se umjesto `upnika ]uro Vinka, upisuje:
Zoran Vukovi}, `upnik.
3. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
4. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-38-1-53/07
18. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grube{a, v. r.
(FU-309/16)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka


11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi
@UPE PRESVETOG SRCA ISUSOVA, sa sjedi{tem u Br~kom,
ulica Miroslava Krle`e broj 5, donosi

RJE[ENJE
Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i
Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, @UPU PRESVETOG SRCA ISUSOVA, upisanu
pod registarskim brojem 27/05, Knjiga broj II, dana 21.4.2005.
godine.
1. Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa, pa se
umjesto @upari} Veselka, upisuje: Damir Ivanovi}, `upnik.
2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-50.2-31/05
4. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grube{a, v. r.
(FU-316/16)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka


11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi
@UPE BEZGRE[NOG ZA^E]A BLA@ENE DJEVICE
MARIJE, Dubrave, sa sjedi{tem u Dubravama, op}ina Br~ko,
donosi

RJE[ENJE
Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i
Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, @UPU BEZGRE[NOG ZA^E]A BLA@ENE
DJEVICE MARIJE, Dubrave, sa sjedi{tem u Dubravama, op}ina
Br~ko, Seonjaci, upisane pod registarskim brojem 280/07, knjiga
broj II, dana 13.9.2007. godine.
1. Promjena osobe ovla{tene za zastupanje Subjekta upisa, pa se
umjesto Anti} Marka, upisuje:
Niko Josi}, `upnik.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 14. 10. 2016.

2. Ostali upisi u Registru ostaju neizmijenjeni.


3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH", na teret Subjekta upisa.
Broj 08-38-1-31/07
4. kolovoza 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, v. r.
(FU-317/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka
11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe
Uznesenja Bla`ene Djevice Marije, Bre{ke, donosi

LIKVIDACIJE - STE^AJI
Osnovni sud Br~ko Distritka BiH objavljuje
OGLAS
Obavje{tavaju se povjerioci ~ija su potra`ivanja priznata u postupku ste~aja nad
Dru{tvom sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu na veliko i malo export-import
"@ARATEKS" Br~ko, ul. Dejtonska br. 127- u ste~aju, da }e se ro~i{te za raspravu o
Nacrtu za glavnu diobu odr`ati dana 21.11.2016. godine u 10,30 ~asova u zgradi
Osnovnog suda Br~ko distrikta BiH, sudnica broj 5.
Povjerioci mogu pregledati Nacrt za glavnu diobu svakim radnim danom u
vremenu od 7,30 do 15,00 ~asova u kancelariji broj 8 Registar preduze}a i
preduzetnika, te na oglasnoj tabli suda.
Broj 96 0 St 088307 15 St
06. oktobra 2016. godine
Br~ko
(03-3-3014/16-G)

RJE[ENJE

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH ogla{ava slijede}i

Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i


Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, @upu Uznesenja Bla`ene Djevice Marije, Bre{ke,
upisanu pod registarskim brojem 236/06, Knjiga broj II, dana
1.11.2006. godine.
1. Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa, pa se
umjesto Martinovi} Franje, upisuje:
Marko Anti}, `upnik.
2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-31-1-249/06
10. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grube{a, v. r.
(FU-318/16)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka


11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi
Dru`be sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga-Provincija
Majke Divne, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Abdi}a broj 10,
donosi

OGLAS
I.

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko distrikta BiH broj 96 0 St 097565 16 St od


03.10.2016. godine otvoren je postupak ste~aja nad du`nikom Dru{tvom sa
ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "MS KOMERC"
Br~ko, ul. Nikole Tesle br. 43, Br~ko, Br~ko distrikt, MBS: 1-916, JIB:
4600108030005, sa danom 03.10.2016. godine

II.

Za ste~ajnog upravnika imenuje se Petra Ma}i{ iz Br~kog.

III. Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o


otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benom glasniku Br~ko distrikta BiH" i
"Slu`benom glasniku BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudiji u 2 (dva)
primjerka sa dokazima.
IV. Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja zakazuje se za dan 21.12.2016. godine
u 10,30 sati u zgradi Osnovnog suda Br~ko distrikta BiH, sudnica br. 5.
V.

Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i


Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, Dru`ba sestara milosrdnica svetog Vinka
Paulskoga-Provincija Majke Divne, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
Abdi}a broj 10, upisane pod registarskim brojem 222/06, Knjiga
broj II, dana 10.7.2006. godine.
1. Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa, pa se
umjesto provincijalne glavarice Kara~a Ivke (s. M. Terezija)
upisuje:
Mirjana Djakovi}, provincijalna glavarica.
2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Ministar
Josip Grube{a, v. r.
(FU-319/16)

Pozivaju se du`nici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema ste~ajnom


du`niku.

VI. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda dana
03.10.2016. godine u 15,00 ~asova kada nastupaju pravne posljedice otvaranja
ste~ajnog postupka.
Broj 96 0 St 097565 16 St
03. oktobra 2016. godine
Br~ko
(03-3-3015/16-G)
Osnovni sud Br~ko distrikta BiH objavljuje sljede}i
OGLAS
I.

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko distrikta BiH broj 96 0 St 099013 16 St od 03.


10.2016. godine otvoren je postupak ste~aja nad du`nikom "MOTO CENTAR
PARI]" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i
usluge, Br~ko distrikt BiH, Plazuljska bb, Br~ko, Br~ko distrikt, MBS:
96-01-0016-11, JIB: 4600300730002, sa danom 03.10.2016. godine,

II.

Za ste~ajnog upravnika imenuje se Du{anka Panteli} iz Br~kog.

RJE[ENJE

Broj 08-50.2-229/06
25. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Broj 77 - Stranica 5

III. Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o


otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benom glasniku Br~ko distrikta BiH" i
"Slu`benom glasniku BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudiji u 2 (dva)
primjerka sa dokazima.
IV. Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja zakazuje se za dan 21.12.2016. godine
u 11,30 sati u zgradi Osnovnog suda Br~ko distrikta BiH, sudnica br. 5.
IV. Pozivaju se du`nici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema ste~ajnom
du`niku.
V.

Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda dana


03.10.2016. godine u 15,00 ~asova kada nastupaju pravne posljedice otvaranja
ste~ajnog postupka.
Broj 96 0 St 099013 16 St
03. oktobra 2016. godine
Br~ko
(03-3-3016/16-G)

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 77 - Stranica 6

Petak, 14. 10. 2016.

PUTNE ISPRAVE

ZELENE KARTE

Ministarstvo unutra{njih poslova/Ministarstvo unutarnjih poslova


Srednjobosanskog kantona/Kanton Sredi{nja Bosna objavljuje rje{enja za objavu
neva`e}ih putnih isprava:
-

Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-160/16 od


26.05.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0096195, izdata
dana 21.01.2015. godine na ime Mirza Neretljak;

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}im slijede}e zelene


karte:
BIH/01/1282055; BIH/01/1296043; BIH/01/1281145; BIH/01/1352737;
BIH/01/1344313;
BIH/01/1303391,
BIH/07/0506203;
BIH/24/0371157;
BIH/24/0380472.
(03-3-2899/16)

Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-161/16 od


26.05.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0103891, izdata
dana 28.01.2015. godine na ime Sara Neretljak;

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-159/16 od


26.05.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0096210, izdata
dana 21.01.2015. godine na ime Amila Neretljak;

Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-772/16 od 03.06.2016.


godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1422300, izdata dana
12.10.2012. godine na ime Rabija @una;

Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-671/16 A.S. od


30.05.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A2185042, izdata
dana 19.09.2014. godine na ime Ened Vrban;

Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-784/16 od 07.06.2016.


godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A0990617, izdata dana
23.09.2011. godine na ime Aldijana Tali};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-796/16 A.S. od


09.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1075514, izdata
dana 27.12.2011. godine na ime Merima Mahmutbegovi};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-658/16 od


07.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0727061, izdata
dana 18.02.2016. godine na ime Muamer \idi};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-674/16 A.S. od


02.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A0795285, izdata
dana 10.06.2011. godine na ime Saida Aganovi};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-784/16 A.S. od


07.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0576744, izdata
dana 10.11.2015. godine na ime Sadika ]ati};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-615/16 od


27.05.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1426687, izdata
dana 19.10.2012. godine na ime Damira Omanovi};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Travnik broj 03/18-13-7-390/16 B.B. od


15.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0873763, izdata
dana 29.04.2016. godine na ime Abida Kadi};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-819/16 A.S. od


16.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A2139967, izdata
dana 07.08.2014. godine na ime Tafida Zuki};

Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-866/16 od 21.06.2016.


godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1900543, izdata dana
27.12.2013. godine na ime Valerija Jagodin;

Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-134/16 od


15.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1694502, izdata
dana 11.07.2013. godine na ime Benjamin Smaji};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Travnik broj 03/18-13-7-387/16 B.B. od


16.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1169536, izdata
dana 30.03.2012. godine na ime Husein Zahirovi};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-196/16 od


21.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A2025358, izdata
dana 16.05.2014. godine na ime Sajra Korugi};

Rje{enje Odsjeka za administraciju Travnik broj 03/18-13-7-412/16 B.B. od


22.06.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A0945637, izdata
dana 18.08.2011. godine na ime D`ana Rizvi} i

Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-900/16 od 27.06.2016.


godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0118514, izdata dana
11.02.2015. godine na ime Jurica Dramac.
Broj 03/1-13-7-1-76/16 A\
30. juna 2016. godine
Travnik
(03-3-2070/16-G)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene


novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-DN-16-000 145, po zahtjevu Javno
preduze}e Ceste Federacija BiH d.o.o. Sarajevo u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
Posjedovni list broj 469 katastarska op}ina Golije{nica, ozna~ene sa:
katastarska ~estica broj 35/17 naziv parcele "Prijeki put" kulture
2
oranica/njiva 3. klase povr{ine 2000 m
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Nikoli} @eljko iz
@ep~a, sa dijelom 1/1 i na istim je upisana sljede}a napomena: rje{enje o izvr{enju
prod. nek. br. 440I009489 15 od 07.09.2015. g., rje{enje o izvr{enju broj: 44 0 I
019566 16 I 2 od 24.06.2016. godine i rje{enje o izvr{enju broj: 44 0 I 019378 14 I od
27.06.2016. godine, Op}inski sud @ep~e.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se
uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 044-0-DN-16-000 145
22. septembra 2016. godine
@ep~e
(03-3-2882/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-DN-16-000 154, po zahtjevu
Efendi} Vehbije sina Vehbije iz @eljeznog Polja, Op}ina @ep~e, u toku je postupak za
uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
Posjedovni list broj 102 katastarska op}ina SP-@eljezno Polje, ozna~ene sa:
katastarska ~estica broj 1018/10 naziv parcele "Jezero" kulture oranica/njiva
2
2
6. klase povr{ine 3000 m i oranica/njiva 5. klase povr{ine 3000 m
katastarska ~estica broj 1210/3 naziv parcele "Duga njiva" kulture
2
oranica/njiva 5. klase povr{ine 1941 m
katastarska ~estica broj 1210/5 naziv parcele "Duga njiva" kulture
2
oranica/njiva 4. klase povr{ine 848 m
katastarska ~estica broj 1285 naziv parcele "Kri`" kulture oranica/njiva
2
povr{ine 4170 m
katastarska ~estica broj 1286 naziv parcele "Kri`" kulture oranica/njiva
2
povr{ine 2980 m
katastarska ~estica broj 2739/2 naziv parcele "Biljevnica" kulture livada 5.
2
klase povr{ine 4900 m
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Efendi} Vehbija
sin Vehbije iz @eljeznog Polja, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Petak, 14. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se
uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 044-0-DN-16-000 154
26. septembra 2016. godine
@ep~e
(03-3-2956/16-G)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 66. i 67.,
a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-1-DN-16-009 376, a po zahtjevu
Mezetovi} Nusreta, zastupan po punomo}niku advokatu Mezetovi} Rizi, u toku je
postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine, za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, su upisane u:
Posjedovni list broj 842 k.o. Novi [eher, a ozna~ene kao:
2
k.~. br. 452, "Oku}nica", Ku}a i zgrada, povr{ine 38 m
2
Dvori{te, povr{ine 98 m
Prema podacima katastra posjednik navedenih nekretnina je Memi} Safeta, k}i
Muje, sa dijelom od 1/1.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-1-DN-16-009 376
03. oktobra 2016. godine
Maglaj
(03-3-2988/16-G)
Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, zemlji{noknji`ni referent Zakira Ali}, po zahtjevu HUSEINA ALI[PAGO, sina Murata, na osnovu ~lana
63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja
vodi pod brojem 056-0-DN-15-001 379 po zahtjevu Huseina Ali{pago, sina Murata,
iz Sarajeva, zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je prema katastru
nekretnina ozna~ena kao:
2
k.~. br. 621, zv. "Glavi~ine" u naravi njiva 5. kl. povr{ine 788 m .
Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje
vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja
tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu
ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.
Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na
osnovu prispjelih dokaza.
Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured,
Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda.
Broj 056-0-DN-16-001 379
30. septembra 2016. godine
Konjic
(03-3-2990/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima

Broj 77 - Stranica 7

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, postupaju}i po zahtjevu Husanovi}
Jasmina sin Hasana iz Zavidovi}a, u toku je postupak uspostavljanja
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
posjedovni list broj 1086 KO Perovi}i, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 1073/2, "Sarajlina njiva", vo}njak 4. klase, povr{ine 1388 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Husanovi}
Hasan Jasmin, sa dijelom 1/1
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007 624
05. oktobra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-3017/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, postupaju}i po zahtjevu ^i{i}
D`anane k}i Saliha iz Zavidovi}a, u toku je postupak uspostavljanja
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
posjedovni list broj 1962 KO Mustajba{i}i, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 876/5, " Dragovac", livada 3. klase, povr{ine 300 m ,
2
k.~. br. 876/8, " Dragovac", {uma 3. klase, povr{ine 870 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je ^i{i} Salih
D`anana, sa dijelom 1/1
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007 625
05. oktobra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-3019/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, postupaju}i po zahtjevu ^amd`i}
[emse k}i Asima iz Zavidovi}a, u toku je postupak uspostavljanja
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
posjedovni list broj 2034 KO ^inovi}i, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 2572/1, " Grovnica", oranica/njiva 6.klase, povr{ine 1305 m , {uma
2
3. klase, povr{ine 601 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je ^amd`i} Asim
[emsa, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Broj 77 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007 636
05. oktobra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-3021/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

Petak, 14. 10. 2016.

dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007 658
05. oktobra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-3023/16-G)

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu "MAKRO RAN"d.o.o.
@ep~e, Donje Ravne bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisane u
posjedovni list broj 86 KO HRGE, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 292, Hajdukovac", [uma 1. klase povr{ine 29831 m
Posjedovni list broj 1713 KO Vozu}a, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 983, "Kablovac od oso", {uma 1. klase, povr{ine 6918 m
2
k.~. br. 984, "Kablovac od oso", pa{njak 4. klase, povr{ine 1684 m .
2
k.~. br. 991, "Kablovac od tam", pa{njak 4. klase povr{ine 7599 m .
Prema podacima iz katastra posjednik svih nekretnina je "MAKRO RAN"
d.o.o. @ep~e, Donje Ravne, bb sa dijelom od 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u

OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1 UPP/1-27322/07 od 07.09.2007. izdato od
Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Banja Luka na ime Patra{ Zoran,
F. Juki}a 9, Banja Luka.
(03-3-2860/16)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-22873/07, izdato 07.09.2007. godine
od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, na ime
"POLJANA" s. z. r. Petrovo.
(03-3-2981/16-G)

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Edourad d' Aoust, CD kartica broj MO103719, izdata od Ministarstva
vanjskih poslova BiH
Pivi} Marina, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj B0106373,
izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima

268

Vuji} Milica, diploma broj 766-20/07, izdata od JU Ekonomska {kola u


Br~kom

277

278

269

Fejzi} Nermin, diploma broj 184-2, izdata od CUO "Bori{a Kova~evi}" u


Br~kom

Selmanovi} Sead, kvalifikacijska kartica voza~a broj 2401-VD-13598,


izdata od Ministarstva komunikacija i prometa BiH

270

Vedha Gaupal, ID kartica broj MO 104030, izdata od Ministarstva vanjskih


poslova BiH

Pehar (Ilija) Nikola, slu`bena iskaznica broj 0000757, izdata od Uprave za


indirektno-neizravno oporezivanje BiH

279

271

Binti Anuar NurLiyana, identifikaciona iskaznica broj D106019, izdata od


Ministarstva inostranih poslova BiH

280

281

Ahmi~evi} Jasmin, kvalifikacijska kartica (licenca voza~a) broj


1490-VCE-7390, izdata od Ministarstva komunikacija i prometa BiH za
DRVOTRANS d.o.o. Srebrenik

272

[adi} Nermin, diploma broj 29-21/91, izdata u S[C "25. novembar" u


Br~kom

Lucina De Los Reyes, identifikaciona kartica broj PP104550, izdata od


Ministarstva vanjskih poslova BiH

273

Vidovi} Ivica, svjedo~anstvo II razreda broj 22-3, izdato od Centra za


usmjereno obrazovanje "Bori{a Kova~evi}" u Br~kom

Spahali} Mahir, diploma broj 07-37-642/10-12, izdata od JU Ekonomska


{kola u Br~kom

282

274

Jakupovi} Edin, kartica voza~a broj BIHV000014468000, izdata od


Ministarstva komunikacija i prometa BiH

275

Zhu Longyang, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj


B0103331, izdata od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa
strancima

283

D`afi} Eniz, kartica voza~a broj BIHV000000396001, izdata od


Ministarstva komunikacija i prometa BiH

276