Sie sind auf Seite 1von 202

Das Testbuch SD

Autorin:

HORVATH

Fachliche Betreuung:

Karoline JANICEK

Fotos:

FARKAS Sandor

Tonaufnahme:

Central Network

CD - Herstellung:

VTCD Kft.

Die Texte des Modellbuches

D6ra

stammen aus Materialien

deutscher Printmedien

aus den deutschen, sterreich ischen und schweizerischen

elektronischen

www.testbuchosd.hu

D6ra Horvi3th, 2009, 2012


Karoline Janicek, 2009, 2012
Fotos Sandor Farkas, 2009, 2012
Tonaufnahme Central Network
Sprecher Geraldine Gabor, Educomm Kommunikaci6s Bt.

ISBN 9789632840185

E L T E
ETVS

K lAD

(Zeitungen,

Medien.

www.eotvoskiado.hu

Verantwortlicher Verlag: Andras Hunyady, Geschftsfhrender Direktor


Verantwortliche Redakteurin: Katalin Pordany
Druckarbeiten: Multiszolg Bt.

Zeitschriften,

Prospekte etc.), sowie

(91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

glXgUQH jgp ld!DlSUlU.L

191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ug!1gl!Dls~UnugMgs:

6S;I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6tl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

gjg!1qjglsnw

pSSm{pSs~unsQ'1

6Z1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

SOlO.'!

L 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 I lSglIIgpOW
S;OI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 lSglIIgpOW

I lSglIIgpOW

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Z lSglIIgpOW

IZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

( lSglIIgpOW

(( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

17lSglngpOw

S;17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

S;lSglIIgpOW

LS; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9 lSglngpOw

69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

L lSglIIgpOW

18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

8 lSglIIgpOW

(6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Zs: gjnlSpn!w

~unj01d jgp nUqjnv

S;

UOMlOA

SINH~13Z~3J\Sll"HNI

iunJOld 19p pq IOP3 Ig!A pun gBdS P!A l!gq.Iy 19p !gq UguqI gqJSUnM qJI
'gS!gMu!qsunugMgg pun
-mppli0)J Ug1gp g!MOS'gP!1q1glSnw !gMZ g!MOSglXgUQH 19p gld!DISUlU.Lg!P qJnU g!S Ugpuy 19!H
'p1!M lqJ!IQUlig unJOld g!P Jnu Unl!glgqlOA g!PU1nSlsqps gU!g 19qup pun UgUUQ){Ugp1gM
UgmOllUO){ ugunsQ'l g!P gJEH UgSSgp l!ill 'pssmqJssunsQ'l
Ugp g!S Ugpuy sgqJng Sgp gpU3 my
'UgqJUUllnUlUgA 'Ugp1gM Ugqg1gA ugquJny UgUPZUP g!P 1nJ g!P 'Ugl){Und
Ugp pun Zg gJnlSpn!w UtlJOld-aSQ 19p nUqJny Ulgp l!ill qJ!S g!S UgUUQ){Ugl!gS ugpugIOJ Ugp UI
'ugqgnZUln l!gZ UgpUgqglS
unnpgA mz 19p l!ill 'lWgI pun gU!ln01SunJOld uy gU!g lq1!M.lg UUUl 'Ugl!:;l){!U:;ltl1:;lqJ!IqJU1dS
lqJ!U unI){J!MlU3 19p lP){qJ!IQW :;l!Plq:;llSgq SlSglU:;lPOWUgqJ!IUlffisunJOld UOAUgq!gJqJS l!W
'UgWgI UgUUg){UnugMgg Ug1gp g!MOS
u:;lquJnusutlJOld U:;lUPZU!gg!P UOl!glgq10A 19p gsuqd glZlgI sIu - UgSS!UlUUg){qJSlnga UgUgq10M.lg
Ugp 199nu - UglBP!PuB){sunJOld g!P UUgM'lS! I!:;lUOAUl:;lgOl UOAS:;lSSBP'qJ! mgM UfiJqBP3 sny
'UgqJBUl nz lnBlU:;lAZg gJOlSPU!W UtlJOld-aSQ 19p UglquZl){Ufid pun U:;l!1gl!DISunugM:;lg
Ugp g!MOS'UgdAlU:;lqBJny U:;lP'nBqJny Ul:;lpl!ill UgpUgWg'l g!P '){JgMZ Ugp lBq qJnqlSglIPpOW S:;lSg!a

iapuaJlIal aqan 'apUaUJal aqa!l

l~OM~OJ\

U;:Jl;:Jqn){S!p pun U;:Jl;:JqU;:JUm'il.rn


4:JS!'il0I13!P 'U;:J4:J;:JldS S;:J!;:Jlj
4:JS!'il0louoUl
(1;:J4;:J)
'U;:J4:J;:JldS S;:J!;:Jlj

4:JS!'il0I13!P 'U;:J4:J;:JJdS S;:J!;:Jlj

Of

- 4:JSn131sn13s'ilunU!;:JW
:U;:J4:J;:JldS S;:JAq)[El;:J1U!
U;:Jl;:JqU;:JUln'il.rn

u;:JuO!l!SOd
U;:J4:JHP;:J!4:JS1;:J1Un
l~ ;:Jlx;:Jlzm)l Z
(rq13Msny

pun U;:Jq!;:J.Il{:JS;:Jq

mz

;:Jq13'ilJny

UOA 1)

SIndUl!PI!H

(U;:Jl;:J~OjU!
pun
u;:Jw;:JI u;:Juu;:J){ U;:JPU13Ul;:J!)
4:J1Pds;:J'ilsUO!113UllOjUI
:u;:J4:J;:JJdS S;:JA!1)[El;:J1U!
;:Jq13'ilJOASUO!l13nl!S

Z ;:Jq13'iljny

1 ;:Jq13'ilJny

uaqJ;uds

O'l-SI
U;:JSS13jl;:JA'iluru;:Jgn~s'ilunu!;:JW
pun uoq131u;:JUln'illV

U;:Jq13'ilUY u;:JII;:JUllOjU!
UOA 'ilun'ilq4:J!S){:m1;:JH
:;:Jq13'iljn13q!;:J.Il{:JS ;:Ju;:JJjo

~1

:;:Jq13'iljn13q!;:J.Il{:JS ;:Ju;:JJjo

~1

{lJ!.Il{:Js 'iluru;:Jgn~s'ilunu!;:JW
UO!1131u;:JUln'illV :;:JllOS1X;:J.L
:u;:Jq!;:JJ4:JS s;:JA!l){npOld

S;:J!;:Jlj

u;:JI!;:Jz'il1314:JS ::J
I;:J){!l.lEs'ilUnl !;:JZ :H
u;:Juo!ssn){s!G
sn13
SlU;:JUl;:J1131S:y
:Iq13M mz

Of

j;:JPH J;:JII;:JUllOj :;:JllOS1X;:J.L


:u;:Jq!;:J.Il{:JS S;:JA!l)[El;:JlU!

U;:JZ!lON + 113J;:JSUJ

Z ;:Jq13'iljny

I ;:Jq13'iljny

uaq!aIqJS

06
113UllOd-U!-IHd

113UllOd-4:JsI13dJ'il!14:J~
~Aqd;:Jz;:JJ 'sUl;:JlI 0 I

01

+ 1413Msny ~Aq){npOld;:Jl
+ A!ld;:Jz;:JJ 'sUl;:JlI ~t

01

O'l

U;:J4;:J1Sl;:JA1QH S;:JA!l){;:JPS

(u;:J1Q4 113W y) 'il0I13!G


(U;:J1Q4 l13W Z)
'ilunpu;:Jso!P13"H

U;:J4;:J1Sl;:JAI!131;:JGpun -I13qoID

Z ;:Jq13'iljny
I ;:Jq13'iljny

OfUJ

UaI~H
113UllOd-U!-IIH
~Aq){npoJd;:JJ 'SUl;:JlI 01

'zl134:JSllOM

u;:JmPlnJlS
'U;:J4;:J1Sl;:JAI!131;:JG

(l;:JllQM OOZ 13:J)


u;:J){:JWI l~ ppq;:Jql;:JM

t ;:Jq13'iljny

on

){!l13U1Ul13JD 'Zl134:JSllOM
113UllOd-U!-IIH
~A!l){npOld;:Jl 'SUl;:JlI OZ ''ilunpI!qlloM
'U;:J4;:J1Sl;:JAI!131;:JG

113UllOjI413Msn134:J13J.Il{;:JW
~A!ld;:Jz;:JJ 'sUl;:JlI ~

113UllOjs'ilunuplOnz
~Aqd;:Jz;:Jl 'SUl;:JlI ~

UJW

tlllld

06

O'l

u;:J'il13ssn13w;:J)I l;:JP U;:J4;:J1Sl;:JA


U;:J4;:J1Sl;:JAI!131;:JGpun -I13qoID

(l;:JllQM
13:J)
(;:JPU;:JU;:JI!;:JZU113
U;:JI!;:J.Lu;:Jpu;:JI4;:Jj l!Ul)
I;:J){!l.lEs'ilUnl!;:JZ
(l;:JllQM O~t 13:J)
U;:JljP4:JS1;:JqO 0 I
/ ;:J1X;:Jls'ilunl!;:JZ ~
(l;:JllQM 0~~013:J)
I;:J){!l.lEs'ilUnl!;:JZ

;:Jq13'iljny

Z ;:Jq13'iljny
I ;:Jq13'iljny

uasa'}
cIAluaqdJDV pun 18UUOJlsaJ.

"1J!1DopsSul1JD.ld.ract()

(lX31)lndllI

l,.,~a.!l

Z8 3.:1n.lS13.l.llW DNn.:lO~d~3a nV8.:1nV

ug~gud
pun U1g){::>!M1Ug19pmm!gl!W Ugsq::>UMJny W! 19!.L pun
pUf)! g!P 'UgS!gMSUglluqlgA Sgllll - PU!S 19WUs1qmU!g pun
19q::>nqQ1J 'lgUgq::>n~g~snu q::>snggS Wgplggnu pun Ug~!gZ
U!gSlSSnMgqs~uOllOM1UUlgA lqgW pun Ugl[uqlgA!U!ZOS
Sglgl~~ldg~snu U!g 'Ug~UlUgA Wg!nq::>Sl!W 1!lli 19S5gq q::>!S
'PU!S A!SSgl~~U 19~!UgM g!S SSup 'lSgJ gl!P1S 'lg~lgg "JOld
UOA g~U1JWn gA!lU1UgS~ldgl gU!g os 'lg14;)'] g14l glgpUU
S!U UP){::>!MlUg 19A9!sod - lUgZOld ~t U!q1gWW! PU!S
sup pun - Ugsq::>uMJnUlg!lSnuH WgU!g l!lli g!P 'lgpU!)! q::>!S
ssup 'q::>!lw~u qU~lg wgpu!){!nq::>spuruo !gq ~unq::>nS1glUn
gU!3 lq::>gl Uguq! lq~~ ){~lS~lUlS g!Q lq::>!U WgH3 gSg~P
lq::>sn~l 1qmgO JqJ pu~s Ugsq::>uMg~Jnu q::>!ll!SUg!pA\. 19pO
Ugq::>U!gMq::>Slggw'gZlU)! 19pO punH l!W lsq!gS g!S UUgM
'uuv.p WgHU lOA UUU){U!gS 19pUf)! 19lq! ~unl){::>!MlU3 <l!P
1m 19!.L u~g ~~lq::>!M<l!M'lSSnMgq Pl!M Wgl[3 14gW 19WUlI
lq!~ Ugpg1gq nz SUM
l<lpg!M 19WUl~ Sg l!gA\. pl!M ugq::>oldS<l~ !g!A g~UlnZlngq
q::>nu - UglgpUll Ug1S!gW Ugp nz ZlUSUg~go W! - UgUgp

l!gM 'lWWO){ ~unuqoA\.

glggl gU!g U! snllH q::>llU<l!nq::>s

19p UOA S~llll!lli 19p 'l!qm 19!ss~l){llg!A 19U9f 1qoM q::>!S


<l!A\. U<lqg~ ~9!gSU;)~g~ q::>!S;)!S ;)!P 'g~N g!P Uggg!Ug~
gp!gg Ull1gq mluN g!P uu Sg llqm ';)quu 19p;)!M Ugqg{l3
S;)Sg!P pUf)! lligU!g l~u!lq ';)ZlU){SnllH 19pO Ugq::>U!gMq::>S
-l;);)W 'l;)pu~lpunJn;)N
19pO q::>!ll!SUg1PA\. qo lll~;) zuu~
'1;)!.L U!3 U;)puy nz gSSmUllS~Un~gM;)g pun U;)l!;)){q::>!!
-~Qw!;)!dS q::>ou Wnll)! UgWg! nz U;)UU;))fPUllH l;)l!;)MZ
snu q::>OUlnu 10lUN 'U;)gullS pun UOl;)g U;)q::>S!MZU!;)S nz
Ugss01q::>S;)~U!g:l!gqpuf)!lm;)q
U;)lpms U! W;)l!u10A Ugqg!
l;)P U! 'l!;)Z l;)P U! ;)!M lq::>nlllq;)~ ;)1;)!.L 14;)S os 19pUf)!
Ugquq SlUW;)!U q::>0N ll;)q::>!;)l;)q U;)q;)'l sup 19p 'UgplgM

l!M

pungld wnz uuu)f J;)!.L U!3 UUll)f U;)nlllUgAUll Zlgq1;)PUf)!


S;)ZUU~ U!;)S UUW W;)P pun lnlllll;)A W;)U!;) sup '1;)!.L
up 'l!;)!ds W;)U!;) l!W sUQ issnw pun - UUU){U;)wq;)W;)qn
~UOllOM1UU1;)A uoq::>s PU!)! SIll q::>nll UllW Sllp 1m
'UUU){Ugq;)n UllW SllQ lnuq::>suu UgU!g Sllp 'lg!.L S;)q::>!l){l!M
U!g U;)~;)~UP lS! l!0AU;);)P! '~!Pugqg1 'q::>!{lgnglugqu g!A\.
Ugqg{l3 Sgq::>!l){l!M

pun l~l!lUg~ ;)uqo U;)l!UlS;)~g!Slllullqd lnu q::>!lW~U l~!;)Z


U! 'Ug!l!Wlld pu~s Sup pun Ugq<l! glg!.L l!W g!P 'Ug!l!Wlld
Wl!q::>sP1!9 l;)Q U;)I;)!ds j;)PO u;)snwq::>s U;)uq! l!W lq::>!U
U! gq::>lpdsgo gp!A UgUU!~<lq OS - "... luq ll!glSg~UU
19p9!M glngq nlll)! <lU~gWSUM 'JOA q::>n<lll!glS" :Ugq::>U1 uuu)f uuw 'upq::>!;)JlS pun U;)SSllJUlllq::>!Uuuw uuu)f SlulS
-A.L UUgQ U;)lq::>Jm nz U;)PpqqgSW;)d 19p ZUglln){UO)!
nz SUM~yn~q pun Uglq::>!lgq nz SllMlg Sg lq!~ 19WW! UUgQ
;)U!;))f lq::>nlllq 19!.L U!;) - U;)uuQ)f U;)q;)! ;)!S Sllp 1m
pun lq;)l ;)!S 1m Sllp 'lq;)! U;)uq! l!W Sup '1;)!.L S;)~!PU;)q;)!
'S;)q::>!l){J!M 'S;)lq::>g U!g - U;)Sq::>llMUU1;)qUUUopuw l;)PO
uuwlug 'OllOZ l!W ;)!S qo IU~;) 'UUl;)~ l;)WW! S;) U;)quq ;)!S
:gl;)!.L U;)q;)n 19pU!)! UUgQ Ugpl;)M nz gOl~ ugWWUsnz
gpngJd P!A q::>!lqnu!~un l<ll!gl<lq pun Ugqg'l <lq::>!!~~l!lu
sup 19p9!M 19WW! Jg!.L U!g ll<lq::>!glgq g!l!llilld 19p pg~l~l!W
S!U 19qy UgZlgSlg JglUA Ugp punH U!g){ 'lgllnw
g!P
<lZlU)[ <lU!<l){UUU){q::>!{l11lUN,;PlSQll pun 1<l!AS<lll<l!su<ld
-WO){ 'lS! up Jg!.L U!g UUllp UUgA\." :lg~lgg UgAS lQ "Jold

W! 1;)!.L W;)U!g l!W :Ug~U!Q u;)l!u lOA pun lq;)~


pun )f::>!Pq::>mp UllW Wgp l!W 'Ugquq nz pun;)ld

U;)U!;) 'U;)qmq U;)!UUlSU)! ;)!P ~U!lq!Jld W! UU;)M 'q::>nug


W! U(;)qqlll)!-U!;)qq!l)!
sup 'Ug!q::>s U;)lO{lgA 1;) q::>!;)!~qo
'lS! lq::>nUl;)~Jnu l;)p<l!M l<lp 'lIuqssnp<lp;)'l
<lm<lM-lOl
l;)P l;)PO ~u!pun;)ld U;)lsq;)!I1;)P l!W U;)!!;)l nz S!UW!gqgO

1m Jg!.L WgU!<ll!lli Ugqg'l Sup g!P 'l!g){q::>!I~Z pun gpn<lld


'~un~!gunz UOAUgljuq::>Slog UgU!g(){gSg!P PU!S S3 ,;U!<lIlU
lq::>!UlS!q na PIlUMlg lSl!M np 'nuq::>s" :l~!<lZ pun l~US
PUf)! W<llgSUn 19p 'pUllWgf lS~ 19!q '<l!UW WgU!g l!lli q::>!S
~~pnglJ gZlll)!
wnz pun - PU!S ~~mlSJrugq Wgl!3 gplgq

snuH
uunp

llgp!!q::>s 'lS! !gqup Jg!.L U!<l UUgM 'ugl!<ll{Jnu UgU09UUl!S


<lwqgUg~UllUn q::>nu q::>!S g!A\. Ul<lq::>!glgq os 19pU!)!

HH}] ~unuqoA\.

glgg! g!Q WJ!M ug~UllJdwg

19U!g UOA!g!ds!gg

U!;) 'PUll'l sJnll lldO pun uwO nz ~unpu!u!3


UOA ssn)! 19)f::>!P U!3 :U;)WUN ;)(;)!A luq

;)U!;) 'uwuw
){::>m~lgpUf)!

l ne/8 jne uaqe6jn't;l 9 alP uuep alS uasQ/ pun lxa.L uapua6/oj uap lSJanZ alS uasa7

uaqa:+s.:raAaSaf]
............................................................................

:aweN

~N_a_m_e_:_
.._...
_...
_.._...
_...
_..

_"""_""_"""_"""_""_0""_0"_"""_""._0._ _ _ _ _ __ _ _ _ __ ~.

Leseverstehen

esamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Tiere sind besser als TV-Stars, weil

o o
~

@]

D
D

sie lebendig sind.


sie mit einem heranwachsen.
man Geheimnisse mit ihnen teilen kann.

Vor allem Stadtkinder brauchen Tiere, weil

D
D
D

sie sich sonst nicht bewegen.


sie oft alleine sind.
sie mit Hilfe von Tieren die Natur kennen lernen.

Tiere bereichern das Leben, weil

D
D
D

man fr sie die Verantwortung trgt.


man sie anschauen kann.
weil sie als Freund immer fr einen da sind.

In Familien mit Haustieren

D
D
D

wird viel mehr kommuniziert.


gibt es viel mehr Zuneigung, Freude und Zrtlichkeit.
gibt es viele unangenehme

Situationen.

Viele Eltern sind darber im Klaren, dass

D
D
D

ihre Kinder Freunde brauchen.


Tiere die Entwicklung der Kinder frdern.
ihr Gefhl sie nicht tuscht.

Statistiken belegen, dass

D
D
D
10

Haustiere positiv auf Kinder wirken.


Kinder mit Haustieren einsamer sind.
Kinder Tiere pflegen mssen.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

DDDDD-----

lxal

:I

N310HJS

}l3WOHJOg

NY .L1YM3D
8

ijlJ4oSJaQn
aUla Jnu lssed lxal OJd u!a ualun ua40ls~>I alP U! ua6unsc;n alP alS ua6eJl pun nz (>I-V') ijlJ40sJaQn apuassed
alP (9-~) ualxal uap uuep alS uaupJO G eiS !ne alxal 9 alP pun ~ eiS !ne UaijlJ40SJaQO O~ alp alS uasal

uaqa:+s.:raAaSaf"}
1....

:aweN

\ Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 2 I Blatt 2

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Eheschlieungen in


Deutschland
laut dem Statistischen
Bundesamt
in
Wiesbaden erneut gesunken: Rund 373.000 Paare haben
sich getraut - das sind rund 4% weniger als im Vorjahr.
Damit setzt sich der Negativ-Trend seit 2004 fort - in dem
Jahr lieen sich noch 395.000 Paare trauen.
Der beliebteste Hochzeitsmonat 2006 war bundesweit der
Juni - dicht gefolgt vom August und September. Der
Dezember rangiert auf Platz 4 in der Beliebtheitsskala 2004 war der Dezember noch der Monat, in dem am meisten geheiratet wurde.

Das durchschnittliche Alter, in dem die Schweizerinnen


und Schweizer erstmals eine Ehe schlieen, ist von 22
bzw. 24 Jahren (1970) ber 26 bzw. 28 Jahre (1993) auf
29 bzw. 31 Jahre (2003) bei Frauen und Mnnern gestiegen. Die Ehepaare sind bei der Erstheirat heute also rund
4 Jahre lter als 1970.
Die Altersdifferenz zwischen den erstmals Heiratenden ist
seit 1950 allerdings ziemlich stabil: Mnner sind zwischen 2,3 und 2,6 Jahre lter als Frauen. Interessant ist der
starke Abfall an Eheschlieungen in den 70-er Jahren, die
sich dann in den folgenden Jahren aber wieder auf einem
relativ hohem Niveau einpendelten. Fest steht: Mnner
und Frauen in der Schweiz heiraten insgesamt nicht nur
immer seltener, sondern auch immer spter in ihrem
Leben.

In keinem Industrieland haben Kinder und Jugendliche


mit Migrationshintergrund
so geringe Chancen in der
Schule zu bestehen wie in Deutschland. Vor dem
Hintergrund dieses chronischen Bildungsproblems setzen
sich Bund und Lnder nun an einem Tisch, um gemeinsam zu handeln. Welche Schlussfolgerungen
ziehen
Politiker und Bildungswissenschaftler
zur Verbesserung
der Situation von Schlern mit Migrationshintergrund?
Ergebnisse der Tagung vom 15. Mai 2008 im Anschluss
an die Vorstellung der vertiefenden PISA-Studie "Wo
haben die Schler mit Migrationshintergrund die grten
Erfolgschancen".

Die Berichte ber Gewalt, Erpressungen und Mobbing an


Deutschlands Schulen hufen sich. Nach einer Untersuchung der Ruhr-Universitt Bochum hat jeder fnfte
Hauptschler einen anderen Jugendlichen schon einmal
so brutal verprgelt, dass dieser zum Arzt musste. Und
das gilt nicht nur fr Hauptschulen: An Gesamtschulen
haben 14 Prozent der Schler in den letzten zwlf
Monaten eine solche Krperverletzung begangen, an
Gymnasien sind es acht Prozent. Der KriminologieProfessor Thomas Feltes und seine Forscherkollegen
haben rund 4000 Achtklssler
in Bochum befragt.
Wichtiges Erkenntnis der Studie: Die 14-Jhrigen prgeln
sich meist, weil sie sich beleidigt fhlen. 60 Prozent der
befragten Schler waren der Meinung, dass die eigene
Ehre in jedem Fall verteidigt werden muss. Die Hlfte
fand, man soll zurckschlagen, wenn man angegriffen
wird.

Deutschland erlebt seit Jahren eine steigende Entwicklung von Gewaltkriminalitt.


Die Gewaltbereitschaft
unter
Jugendlichen, gerade auch an Schulen, nimmt stetig zu. Erst im April 2008 hat das schreckliche Verbrechen von Erfurt unser
Land erschttert. Aber auch in anderen Bundeslndern und Nachbarlndern gab und gibt es Amoklufer und einzelne
Bluttaten. Die Ministerprsidenten der Lnder haben die Initiative ergriffen und Handlungsempfehlungen fr Politik und
Gesellschaft erarbeiten lassen. Mit ihnen soll geprft werden, ob die Instrumente und Konzepte zur Gewaltprvention
angesichts sich verndernder gesellschaftlicher Bedingungen und Herausforderungen noch ausreichen. Bundesweit gibt es
Aktionen zur Gewaltprvention. Ob von Seiten der Landesregierungen, der Schulen - wir berichteten ber das Open AirFestival "Musik statt Gewalt" an der Gesamtschule Mcke - oder von privaten Organisationen oder Jugendhilfen: Im
ganzen Land entstehen vielfltige und zahlreiche Aktionen gegen Gewalt.

12

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

6~
9~

a!lSaO

Ol

40mnap

oueJU'v'

Ja!l

aJ4er
wau!a

Jao!zunau
40eu

lJOp

ZJapu!)I a40!lll!U40S40Jnp alP JeM JOAnZ JeM

!VII UOA puelS uaJaoppa!u uap Japa!M l!Wep

9~

JOM l40!aJJa POOl sep 'neaA!N wap Jne


900l ais qa!lq ualSO WI aJ4er Jao!zunau Jap

900l
o

al4o!aJJa 14ezJapu!)I a4o!lll!u4os4oJnp

JeM UapJOM ua400JqJalUn

POOl

Jnu

p 'lJoJ aJ4er uauaOUeOJaA Jap aW4euq'v' alP


ep 40!S amas
eJuaqa

ualso

ualsaM

WI uasaMao

Jnz

uap

nau

W! sa

saM

U!

'llaM

a4!1JJ W!

nau

lle

uap

ul

uap

08' ~

W! pun 98' ~ spuel4oslnao


08'~ uJapU~n

UaJeM 900l

900l

P8' ~ 40!Ill!U4os4oJnp

!S ualJaOUpJaA

9
g

qa!lq

neJ:!

Japu!)I
uJapU~n

uJapu~:!lsapuns

w4euqe
alP

lSO

af

uawe)j

luelsuo)j

U! pun

14ezJapu!)I

la!qaosapuns
!aqoM

pun

lsaM

'Jal!aM
Ua40S!MZ

)j0!1Jnz 88' ~ Jne P8' ~ UOA

p OU!O O!l!aZ40!alE) 900l sie JaO!UaM


00 ~8 ~ eMla pUls sa!p 'uawwo)jao
llaM
00LlL9 pUls 900l qe Jal!aM

!al

!4osJalUn

a!o

neJ:!

af

14ezJapU!)I

a40!lll!U40S4oJnp

z Japu!)I

W!U Puel4oslnao

U! ualJnqaE) Jap 14eZ a!o

(e)

uaqels4ons 8 leW!xeW l!W ounsc;n aUla a)j0!1l apaf Jm lq!O s3 uaq!aJ4os (e la!ds!as
a4a!s) pue~ ual40aJ uap ue al!awoM MZqJalJ9M uapual4aJ alP aiS wapu! 'lxal uap aiS uaJa!nJlSuo)ja~
uall!U40saoqe pue~ al40aJ Jap lS! Jap!al xe:! Jad la)j!lJeSOUnl!az uapuaoloJ uau41 l)jO!40S punaJ:! U!3 :uo!JenJ!S

& &qe6p1v

uaqa'4s.:raAaSa'1
............................................................................

:aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 4

5 Punkte

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen
sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem
Wort. Keine Lcke darf leer bleiben.

Erffnung eines Gstehauses


Sehr (01 geehrte

Damen und Herren,

im schnen Oberharz, (1)

bekannten

Luftkurort Braunlage,

habe ich ein Hotel Garni erffnet,

(2)

allen Ansprchen gerecht wird. Mein Gstehaus ist modern und mit dem Komfort ausgestattet,

(3)

Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde (4)

wnschen. Alle Zimmer haben Dusche, WC

und Telefon.
Mein Haus liegt (5)

Waldrand

und bietet einen unvergleichlichen

Rundblick

Blick auf den Kurpark, den

Schwanenteich

und einen herrlichen

(6)

der Haustre beginnen, vllige Ruhe und Waldluft sind Vorzge, die Sie sicher (7)

schtzen wissen. Zu allen Jahreszeiten,

auf die Harzer Berge. Bequeme Wanderwege,

die direkt
_

besonders auch im Winter, knnen Sie sich in meinem Hause gut

erholen.
Ich biete ein reichhaltiges
meinem

Hause

Frhstck und erflle (8)

ist so angenehm,

Reisegesellschaften,

Tagungen,

dass

Sie bestimmt

Familienfeste

gern individuelle Wnsche.


gern wiederkommen

sind mehrere

Sitzungszimmer

werden.

Ein Aufenthalt

in

(9)

und ein kleiner

Speisesaal

vorhanden.
Sehr dankbar wre ich Ihnen, wenn Sie sich bei Bedarf (10)

mich erinnerten. Ich wrde Ihnen dann

gern ein gnstiges Angebot machen.

Mit freundlichen Gren

Wolfgang Blaumann

Anlage: Hausprospekt

14

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

pun uawwIlsaq

'uauu9>t UJanalS
salle ais ssep 'UapJaM ua4alpaA Iw)!a8 sep alilos UJapuI>!

18
P 1l!U/psqV

'uaqa5 ua5unslaMuv pUJanepue uew ssnw uJapuI>! uaa

Is

Iz
1

.:I

ua5essnv

uapua510! alP aiS uasal

'leV'JlaMZ lxal uap uaJ94 aiS


'ue 5uns9l a51l4oP alP Sl!aMa[ aiS uaznaJ>t pun
',,5un4aIZJaJapuI>!" ewa41 wnz 5unpuasolpe~ aUla lZla[ uaJ94 aiS :uo!~en~!s

'J!az uapun>fas 06 uaqe4 alS '4oJnp Jno ~ aqeojnva!s

uasa7

uaqa'4S..IaA..IQH
............................................................................

:aweN

I Name:

....

Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten


10 Punkte

Aufgabe 2

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch zwischen zwei Freundinnen. Claudia hat zwei Kinder und sucht ein Au-PairMdchen. Ihre Freundin Inge informiert sie ber drei verschiedene Au-Pair-Agenturen in Wien.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Kosten fr die
Vermittlung
Lnder

Golden

Nordlicht

Chance

Euro

Euro

Euro

D EU-Lnder

o nicht EU-Lnder

Alter der Mdchen

D EU-Lnder
D nicht EU-Lnder

Jahre

D EU-Lnder
D nicht EU-Lnder
Jahre

Jahre

Vorauswahl

D Partnerorganisation
D Internet-Bewerbung

D Partnerorganisation
D Internet-Bewerbung

D Partnerorganisation
D Internet-Bewerbung

Bereitstellung
von Infomaterial

D Internet
D persnlich

D Internet
D persnlich

D Internet
D persnlich

Uhr

ffnungszeiten

Uhr

Uhr

rztliche
Untersuchungen

D erforderlich
D nicht erforderlich

D erforderlich
D nicht erforderlich

D erforderlich
D nicht erforderlich

Ausstellung
von Dokumenten

D Vertrag
DEinladungsbrief
D Vermittlungsbescheinigung

D Vertrag
DEinladungsbrief
D Vermittlungsbescheinigung

D Vertrag
DEinladungsbrief
D Vermittlungsbescheinigung

Deutsche/r sein
als Voraussetzung

D ja
D nein

Dja
D nein

Dja
D nein

16

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

(ulaWJoJ'tInJE)'apaJu'v') alJOSlxa.l Jasa!p uapalP>i ualeWJoJ


a!p lpne !aqep a!s ual40eas JalJ9M Ol~ sualSapu!w a!s uaq!aJ40S pun u!a (uaqo a4a!s) UaZ!loN aJ41Jne l!eV\l-3
waJ41 U! a!s ua4aE) laloH sep ue l!eV\l-3 sapUa40aJdslua u!a a!s uaq!aJ40S qle4sap 'ua400JdslUa l40!U ua6unlJeMJ3
uaJ41 400pa[ le4 lalOH sea uaJ4eJa6 ua40uQV\I 40eu PU!S pun uawwoua6 40nJdsu'v' U! loqa6u'v' sep uaqe4 a!s

iJSB0.1'.Janng
'apB/aWJBVV
Jnu pun LfDJ)
JLfaS >/omsLfDJd

OO'6lv ~ l6~Jlaq S!aJd Jaa


JeS aoeled Jap ue l!epoos6un'tlQJ6as
lajtnqs}f0ms4QJ;:j wa6!lle440!aJ a,,!snpu!
JaWW!Zladdoa W! ua6unl40eUJaqn !aMZ
aoeled ua40UQV\IW! au!a ~"daalS
:lZla[ a!s
lalJeMJa loqa6u'v' saJapuosaq zue6 U!3

'eunes

ilfBPfOOO
-sun'ijDJag
u!a)/

a6eJeE) pun aSSeJJal40ea 'SSaul!;:j


'awn~JzuaJaJuo>i l 'Jaww!z vL

Jne lsnl
a'ijBJJS Jap
)nB zJB/d>/JBd
"011 aBJBf)

ua40uQV\I
l40eV\l - Ja}f!SSel>iJa'tl~wa6l!az
lJ'v'uaJapuosaq Jap laloH U!3
uasso/Lfosa
wnBJssauJfd

:ua4asa6 a6!azu'v' apua610J


ijP40Sl!aZua400M Jau!a U! uaqe4 a!s ua40nsaq ua40UQV\Iu!punaJ;:j JaJ41/ punaJ;:j waJ41 l!W ualiOM a!s :uo!~lm~!s

1.. .. .. .... ....

:aWBN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten

15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Ihr Antwortmail:

18

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

6~
l,puel

waJ41 U! UO!lenl!S a!p lS! a!M _

'ewa41 wnz (uapunaJ~ UOAUaOUnJ4ej,J3Japo) UaOUnJ4ej,J3auao!a a!s uaq!aJ4~sas _


'ounU!aVII a4~!lU9SJad aJ41a!s uapuQJoas _
l,ual!a-zoeI4~S asa!p JaqQ a!s ua>luap a!M _
:u!a al>lund uapuaolo} a!p }ne !aqep a!s ua4ao pun nzep oUnU!aVIIaJ41unu a!s uaq!aJ4~S

: 'U8q;8M 8ptnpoJdO!e

JOJ U81110SU8!P8VV 'IS! "ut seM 'U8SS8 U811PQW J8PU!){ :U8!P8VV J8p 6unJJOMJue.J8I1s6unJq~UJ3

'uaJ8!SSaJalU! nz "uass3 sapunsao" Jr!! l4~!U 4~!S 'ue uaqao a!s pun 'poo~ lse~ }ne ua4als a4~!lPUaOnr :
:uasalao ual!aZOel4~S apuaolo} uaoUnl!az uauapa!4~SJaA U! uaqe4 a!s

::> aJue!Jel\
Gl4~!U wnJeM l,wnJeM l,ualloS UapJaM lal4~!JJalUn lJa!l0s! Japu!>l alqeoaq ssep 'a!s ua>luaa _
'uaoUnJ4ej,J3 aJ41a!s uaq!aJ4~sas l,ua4~suaVli alqeoaq4~o4 a!s uauua>l _
'ounU!aVII a4~!lu9SJad aJ41a!s uapuQJoas _
l,sla>l!lJ'v'sap uaoessn'v' a!p JaqQ a!s ua>luap a!M _
:u!a al>lund uapuaolo} a!p }ne !aqep a!s ua4ao pun nzep oUnU!aVIIaJ41 unu a!s uaq!aJ4~S
'ounzuaJosn'v' Jale!zos Japo UaoUnJ9lSSUalle4Ja/\ nz yo uaU4! !aq lJ4r!! JaIlJ4~Sl!VIIJaJ4! l4~nsJa}!3
a!a 'lZlQ4~S aln4~S Jap U! uaol0j,JaSS!VIIJOA l4~!U Jaqe a!s seM 'uassoUaoSJall'v' aJ4! sie Jallau4~s ua}!aJoaq
a!s 'A!l!nlU! pun A!leaJ>I 'laq!SUas J4as lS!aw PU!S Japu!>l a!a '4~!alonZ uaoas pun 4~nl~ lS! ounqeoaq4~oH
'uapJaM lJapJ9}aq sJapuosaq 4~ne uassQw ualqeoas sJapuosaq asa!p uuaa 'uapunqJaA uawalqoJd
Uala!A l!W ua4~!lPuaonr pun uJapu!>l !aq lS! 'lOU!l>lA!l!Sod lS4~~unz seM 'nz sep lli!Jl UatpSlnaa Jap lUazoJd l
punJ }n'v' 'lqeoaq 4~o4 Japo lqeoaq sJapuosaq sie ll!o 'le4 O~~ sie J4aw UOAUalUa!lOnO-ZUao!lIalUI uau!a JaM

:uasalao la>l!lJ'v'uapuaolo} oUnl!az Jau!a U! uaqe4 a!s


8 aJue!Jel\
l,puel

waJ41 U! uaneJ~ Jap uO!lenl!S a!p lS! a!M _

'ewa41 wnz (uapunaJ~ UOAUaOUnJ4ej,J3Japo) UaOUnJ4ej,J3auao!a a!s uaq!aJ4~sas _


'ounU!aVII a4~!lu9SJad aJ41a!s uapuQJoas _
l,uaounJa~n'it asa!p JaqQ a!s ua>luap a!M _
:u!a al>lund uapuaolo} a!p }ne !aqep a!s ua4ao pun nzep oUnU!aVIIaJ41 unu a!s uaq!aJ4~S

/~--------------~
:
)

91M 6unlljeZ9a 9lj:)!916 91P l!9QJY


9lj:)1916 91P
U9110SU9neJ.:I

I
I

'U9pJ9M ll19l96Jne U9lllOS


6unlj9IZJ9J9PUI>! pun l!9QJesneH
pun U9WWO>t9Q J9UU~v-J

Jm

"

~::::~:::::;;;;:

jua6ap>t JapuI>! Je60s pun


u9ssedJne J9PU!>! Jne U9Jljer Ol
U! J9UU~v-J JIM pun U9Wlj9UJ9qO
llj:)ev-J 9!P U9neJ.:I 9!P
ssep 'ls6uy wes6uel 969P>t lj:)1

!.::::
..

~-------------_/

:~~~~~;;~.~
..:;~~
\

J
JJ!JJUI3 '99JJe)l U9Jl./1 U91/0S U9ne ::J
ipune wnz wme U91/0S U9neJ::J
i6un6,Jl./:l9J9ql./:l19/fJ
J(Jj ulq l./:l/

.1::::

...........................................................................................

:uaounJa~n'it apuaolo} uala!J !aqea 'lJann>lS!p "oUno!l4~aJaq4~!aI8" ewa41 sep JaqQ SJn>l4~Slnaa W! uaqe4 a!s
vaJue!Jel\

Z 8qe6P'V

1 .. ..

.. ..

.. ..

:aweN

[~

__

~~

__

~I_Nam_e:

Sprechen

_ ____~

insgesamt ca. 15-20 Minuten


30 Punkte

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)
Situation: Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland
und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/lhrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

ca. 5 Minuten

Aufgabe 2 (Sprechen ber etwas)


Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

ca. 5 Minuten

Aufgabe 3 (Diskutieren)

Situation: Sie und Ihr Gesprchspartner/Ihre


Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Verbot von Killerspielen" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung
und fragen Sie dann Ihren Gesprchspartner/lhre
Gesprchspartnerin
nach seiner/ihrer Position.
Diskutieren Sie und versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/ Ihre Gesprchspartnerin mit Argumenten
zu berzeugen.

Ich bin selbst ein Gambier,

trotzdem

schlage

ich

meine Kinder nicht, qule keine Frauen / Mnner, bin


lieb zu meinen Tieren und bringe niemanden um. Ich
denke nicht, dass jemand zum Amoklufer durch
solche Spiele wird, denn welche Killerspiele waren in
den 70ern fr Amoklufe verantwortlich? Gewalt und
Aggressivitt ist ein gesellschaftliches Problem und
nicht das der Spielindustrie.

Killerspiele

sind interaktive Szenarien,

Spielers. Ich denke, sie lsen Gewalt


schaden Kindern und Jugendlichen.
Tten per Mausklick soll verboten werden!

Andreas (40 Jahre)

20

in denen der

Spieler auf dem Bildschirm erscheinende Menschen


oder Tiere ttet. Diese Spiele sind nicht harmlos! Sie
haben Einfluss auf die Psyche und das Verhalten des

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

aus

und

Ingrid (32 Jahre)

U;J!llS!~;J1 U;JUO!l)j;Jju!n;JN ;JU;Jq:l!S;J~ OOS;Z;

'U;Jp10M
U;J.rnM S;OOZ;

'U;JU~q X;JS
~)jPj~PI1S ;J!M W;JPUJl'l U;JU;JJ.J0ll;Jq-AIH)j.rnlS sn~ U;Jq:lS

Ul;JIIll 10A ;JlplS;Jq ;JII;JnX;JS01;Jl;JHJI1t1 '(8;JMSUO!l)j;JjUI

I!;Jl, U;JpU;JSq:lllMW;JU!;J!;Jq SSllp 'U!;JSl~U!p;Jql!Ul q:l1npllp

-U;JW l!Ul ;J!S UU;JM 'o)j!Spsu0!l)j;JjUI

.rqt)f UlI
l;Jq~p
;J!G

'lS! luu~)j;Jq n~u;J~ Slll~lS l;JS;J!P U;JSOU~~!Gl;Jp

UU~)j U;JSOU~~!PlS13 U;Jl1;Jq:l!S;J~ l;Jp

;JUlq~unz

'q;J!Jq lU~lSUO)j~Ml;J U! U;J~UnpPW l;Jp I~ZlUl~S;JD

;J!P PU;J1qllM 'U;J)junS;J~ ~p;JlS

6661

l!;JS lS!

Ul;JlUU~)j;Jqun l!Ul U;JSOU~~!G l;JS;J!P I~Z


Ul;JlUU~)j;Jqun l!Ul U;JSOU~~!G-AIH

f9L

;J!G

Slll~lS
'Slll~lS

1 q:lOU llllpsuI

W;JlUUll)j;Jq l!Ul ;JIIlltI l;JI~

S;JlqQq1;J U!;J uU~P

lU;JZ01d L 0 u;Jsou8~!pn;JN

U;JU;J!llS!~;J1l;JIl~ lU;JZ01d 9'171 U;JIl~jlU;Ju;JIl;JnX;JS01;Jl;JH


l;Jp ;JddruD

;J!P jny

'lU;JZ01d 19 .rn~os ~;JMSUO!l)j;JjUI

W;JlUU~)j;Jq l!Ul U;JIllltl U;Jp l;Jlun

pun

'U;JU0!l)[;JjU!n;JN

U;Jl;JPI;JUl;J~l;JIl~ lU;JZ01d Z;S; U;JI~jlU;J ;J!S jny

'W;JUUllW

U;JU;J!Z9S0U~ll!Pn;JU U;JlS!;JUl;J!P 900Z; S;Jq~~ l!;JMS;Jpung

!;;lqS!;;lMq:l~NU;Jln;;lW;JU;JU!;;l
l;JpO U;;llSl;JU;JpUln ;JSOU~~!G

u;Jll;Jnx;Jsowoq

Sllp U;Jlq:l!;Jll;J 900Z; q:lny

';JlppUllq U;JlU;J!llldU;JqpSW;;lp

!;Jq 10A

;J!M q:l~U

U;Ju0!l)j;JjUI-AIH
')ju~s l;JpO

-AIH l;;lU!;J !;;lq q:l!S S;;l qo '.rnqUU;;l)j1;;l


lq:l!U .rnM lOAnz
U;;ll~f U;Jp uI 'U;;l!llS!~;J1lUU;;l1l;;l~
;;lS!;;lMq:l~N;;lln;;lW;Jpun
U;JSOU~~!PlS13-AIHu;;lq~~uY-Dnl

q:l~U U;Jp1;;lMf661 l!;JS


'lII;;llS;;l~

~Un~I1Jl;JA lfiZ
l;J~p
'uod

UOPU;JAll1d lfiZ

U;Jpll1M U;J1~f

PH!W

1q;JW l;Jp;J!M

U;JI;J!Aq:l~U SI~UllS13 '~Ulll!;JZ l;Jp

ql;Jq~S!I3 ';JI~llU;JZ l;Jp UPOl)j;J1!G ;J!P ;Jl~~S '"U;Jqllq

lq:l!;Jll;J U;J1q~f l;J~!ZUn;Ju U;Jp U! l!M


lZl;Jf U;JlUUQ)j1!1\\"

S~M 'U;JI;J!ds1;JA

'U!;J l!;Jq)jU~l)I ;Jq:l!{lq~J;J~ sI~ q:lOU

U;JljlllS ~Uru;J)jlQA;Jg l;Jp lU;JZ01d 017 sI~ l;J~!U;J1\\

;Jl1;J!U~~lS (U;J~U!l!lql,
;JU!W l;Jp

pun

,,~Ulll!;JZ

pun

U;Jp U! U;JSou~~!pn;JN-AIH

'W;JuqoMU!3

8'170

'W;JpU!q1;JAU;JIIllti U;JlS!;JWU;Jp

U;Jq:lS!U!Z!p;JWU;J~!lq:lP U;Jp l!Ul q:l!S lssllI


'U;Jq;J~;J~l;Junw

U;JSS;JH 'U;Jsq:l~S

'U![l;Jg)

;J!S PU;J1qllM 'W;JUlUlOd10A

U;Jq:l!IPI1S

J;Jp Iq~Z ;J!P ~;J!lS lUl~S;J~SUI


'U;Jq:lSU;JW ;Jlpnx;Js

000 001 sI~ l;J~!U;JM l!W U;JllO

l;Jp qI~q1;Jgn~ l!;JZ1;Jp DI"M ln~l U;JUO!l

-)[;Jju!n;JN U;Jl;JPPUl;J~ l;Jp [q~Z ;J!P l8!;JlS U;JlS)j1llls Uly

U;Ju!;JUl;J8IIY

;JI;J!A 1m SP!y lS! ~urullruny


q:l~N

'p1!M ll;J!Z!lSOU~ll!P UOjOS uop)j;Jju!n;JN


;Jp;Jf lq:l!U
ll;J!ZgU!

900Z;

I!;JM 'l~l)jun

AIH

q:l!S qO

lS!

l;J~;Jll;JSP!y

'lq~f10A

wn

W! S[~ U;Jq~q

Ul;Jp l!Ul U;Jq:lSU;JW lq;JW

'U;J14mnz)j:ll1lfiZ

jn~

4:l!pnUl1;JA

U!;J S8U!Pl;JII~ lS! ;J~Iojnz

U! U;JW~ug~W

;J!G

S!q -017 !;Jq U;JSou~~!pn;JN

;J!P Ulq~U Ul;Jp1;Jgny

;J1I;J~S~G

SP!y

U;Jq:l!;J1~IoJl;J ;J!P U;JUllq U;JUOP~l;JU;JD


'q;Jpq:lS

;JU!;J q:lOU 1nu 1;Jlldolfi3

l;Jp ~unss~J.Jny

U;JlSO Ul!

-~lnqu;JI)j:l;JW pun U;Jsq:l~Sl;JP;J!N '~l;JqUl;JlUI11\\-U;Jp~g


'U1;JAllg ;J!M UJ;JPUll[S;Jpung U;Jq:l!IP1QU pun

'nz U;JlS)j1lllSUl~ U;J~!lqllf-09


l;Jp Iq~zuy

-Ol;Jl;Jq 1m q:ln~ SI~ 'l;JUUllW ;JIl;JnX;JsoUloq 1m IqoMos

U! ';JlPlllsg01D

'U;JUlUl0)j;Jql!W ltP!U U;J1qllf 1;;l0661 U;Jp snll U;JU8lldwll)j


-S~unlllI){Jny

;JpU;Jsq:l~Mq:l~N

l;JunJ){u~JtI" ;J!P ;J!M '1;Jpu!lJs~Un[)j:l!MlU3 l;Jp l!;Jq)jU~l)I


;Jq:l!p!;JqpunS;J~ 1m ;JI~llUnS;Jpung

;Jll;JSS;Jq1;JA

lU;JZOld 18
'U;JnUlti PU!S U;JU;J!zgu!n;JN U;Jl;JP[;JUl;J~l;Jp
(17617)lU;JZ01d 61 pun"M 'lUu~)j;Jqun ~;JMs~un)j:l;JlSUV l;Jp
lS! U;JUO!l)j;Jju!n;JN U;JU;Jq:l!S;J~1192: mp (lU;JZ01d
U;Jlq;J!SW;Jp;Jf pUlli !;Jg

~un~~lU;JqJ)-PU!)I-1;Jllnw

U;Jpoql;JUlS~UnUU;J)[13
S~;J!lsuy

llllpsuI

W;JG

100Z;

H;JS

S;Jp

[l;Jl,

'U;JUlUlOU;J~nZ

l!Ul~P U;JUO!l)j;JjUI -AIH

-~~!P n;JU l;Jp Iq~Z ;J!P l~4

U;JU;J!Z!lSOU

'u!l;JIlng

U;Jq:lS!~

-OIO!Ul;Jp!d3 Ul;JU!;JS U! U!Il;Jg U! (DI"M) lnl!lSuI-q:l0)l


ll;Jq0"M Sllp l;Jlq:l!1;Jq 'f661

~unSS~Jl3

U;JU;J!ZU;J1;JJ.J!P

l;Jp UU!~;Jg l!;JS ;J!M U;JplOM U;J!llS!8;J1 U;JUO!l)j;JjU!SP!y


;Jn;JU ;JI;J!A os

;J!U 4:l0U PU~14:lSln;JG U! PU!S l!Ul~G

l;Jp lS;Jl,

-AIH U;JU!;J)jDI"Mln~[ S;J ;Jll~q ;JIIlltI1;JS;J!P L U! 'U;J!zyU!


q!;J{l;Junw W! U;Jp1nMl;JpU!)I ;JU;J10q;J~pUlllq:lSln;JG U! 11

.1CJpu!?]s8unpP!M:Jug
I!CJt{JfUV.1){

slv

t{:Jou

.1nu SP!V

.1CJP

UCJlt{:JV.11CJq .1CJ!?do.1ng CJ1CJ!A

Jl.jefjo/\ W! sIe Jl.jaw luaZOJd p Jja!Z!ju! /\IH lIW ual.j~suavv ~~9l l.j~!S uaqel.j Jl.jer uauaueJall

WI

JOAnZ ar sie aJjalzl:JulnaN JlIaW


:puelll~s~naaul sPIV
'Z ne/8 jne uaqe6jnv 9 alP uuep alS uasQ/ pun Jxal uapua6/oj uap JSJanz alS uasal

uaqa4s.:raAaSa'1
1
..

:awBN

Name:

..

Leseverstehen

..

..

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Die Zahl der Aidsinfektionen

o o
~

@]

D
D

hat in den letzten Jahren zugenommen.


stagniert seit 2001.
hat um 81% abgenommen.

Die Zahl der neu diagnostizierten

D
D
D

HIV - Infektionen

ist in den Grostdten am hchsten.


stagnierte oder sank.
ist in den Bundeslndern

nicht gleichmig verteilt.

Heterosexuelle

D
D
D

Neuinfizierte gibt es weniger als Homosexuelle.


werden angesteckt, wenn sie mit Sdafrikaner Sex haben.
Neuinfizierte sind eher Mnner.

Laut der Bundeszentrale

D
D
D

fr gesundheitliche Aufklrung

ist AIDS eine Krankheit der Entwicklungslnder.


ist AIDS keine gefhrliche Krankheit.
sind die Menschen nicht gengend aufgeklrt.

Die Zahl der weiblichen Neuinfizierten

D
D
D

betrgt die Hlfte aller Neuinfizierten.


ist konstant geblieben.
macht etwa ein Fnftel aller Neuinfizierten aus.

Frher konnte man nicht wissen,

D
D
D
22

ob eine HIV - Diagnose der erste oder ein erneuter Nachweis ist.
wie sich die Infizierten angesteckt haben.
wie hoch die Gesamtzahl der Meldungen war.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

DDDDD
Iddeuq:JS86 J8q:J8JqU13 :q:J18U8ISg

.:I

'! ..sO U! U!IU!")I .&unr


00

H31ndWoo

ONn SASYB
S

'YPljOSJaqn
au!a Jnu lssed lxa.l OJd 'u!a ualun ualjols~)I a!p U! ua6uns9l a!p a!s ua6eJl pun nz ()I-v) YPljosJaqo apuassed
a!p (S-~) ualxa.l uap uuep a!s uaupJO 'l llelS Jne alxa.l S a!p pun ~ llelS Jne uaYPljosJaqo O~ a!p a!s uasal

uaqa'4s.::r:aAaSa'1
1
........

:awBN

-"..

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 2 I Blatt 2

In der Schweiz stillen Mtter ihre Babys mehr und lnger


als noch vor zehn Jahren, wie eine Studie zeigt. Die
Frderung des Stillens zeigt Wirkung, folgert das
Bundesamt fr Gesundheit (BAG) daraus. Nur sechs
Prozent der Neugeborenen erhalten nie Muttermilch. Die
Stilldauer hat in der Schweiz innerhalb von neun Jahren
deutlich zugenommen. Dies ist laut BAG grtenteils auf
die Stillfrderung der letzten Jahre zurckzufhren. Trotz
des positiven Trends sieht das BAG weiterhin Handlungsbedarf. Die Richtlinien der WeItgesundheitsorganisation (WHO) seien noch nicht gengend umgesetzt,
hielt das Bundesamt fest. So wrden mit lediglich 14
Prozent zu wenig Suglinge im sechsten Lebensmonat
noch ausschlielich gestillt. Das BAG will das Stillen mit
gezielter Information der Eltern weiter frdern.

Der Internet-Hype hat inzwischen auch die jngsten


Erdenbrger erreicht. Immer mehr Babys und Kleinkinder sind schon im Besitz einer eigenen Homepage,
lange bevor sie ihr erstes Wort sprechen knnen. Nicht
wenige Eltern suchen bei der Namenswahl ihres Kindes
auch gleich die dazu passende Internetdomain
aus.
Derzeit gibt es zwar noch keine konkreten Zahlen dazu,
wie viele Babys mit der Entlassung aus der Geburtenstation bereits eine Webadresse haben, aber der Trend
zeigt deutlich nach oben, wie das Technologieportal
RedOrbit berichtet. Viele Eltern sorgen sich offenbar, dass
der Name ihres Kindes nicht mehr als freie Domain verfgbar ist, bis dieses in ein Alter kommt, in dem es selbst
in der Lage ist, eine Webseite zu betreiben.

Die Sicherheitsbehrden registrierten im Jnner 2005 um


5,2 Prozent weniger Anzeigen als im Jnner 2004.
Wurden im Dezember 2004 noch insgesamt 55.911 Flle
angezeigt, sank die Zahl der Anzeigen sterreichweit im
Jnner 2005 um 13.1 Prozent auf 48.603. Besonders
erfreulich ist der starke Rckgang zum Vorjahr in den
Bundeslndern Wien (-6,9%), Tirol (-12,8%), Vorarlberg
(-14,5%), Burgenland (-11,2%), Obersterreich (-8,9%),
Salzburg (-3,5%) und Steiermark (-2,3%). "sterreich
gehrt nach einer aktuellen Studie des Lausanne-Instituts
IMD zu den sichersten Lndern der Welt. Die Erfolge
unserer Mitarbeiter zeigen, dass unser Weg in die richtige
Richtung
fhrt. Mit der Zusammenfhrung
der
Wachkrper wird die Exekutive noch moderner und
effizienter", sagte Innenministerin Liese Prokop.

In Ternitz (sterreich) ist der Polizei ein Einbrechertrio


ins Netz gegangen, das schon recht ungewhnlich ist. Es
handelte sich um eine 62 Jahre alte Frau, die mit ihrem
Enkel im Alter von sechs Jahren und einem 43-jhrigen
Mann auf Diebestour war. Das Trio, das aus der Slowakei
stammt, wurde auf frischer Tat von der Hauseigentmerin
erwischt und auf der Flucht vom .Tatort von der Polizei
gestellt. Die 62-Jhrige soll den Jungen laut seiner
Aussage fr die Einbrche angelernt haben. Die 62Jhrige sowie der 43-jhrige Mann befinden sich in
Untersuchungshaft
und der Sechsjhrige wurde der
Jugendabteilung zur Betreuung bergeben.

Die Nutri-Trend-Studie 2008 ist bereits die vierte reprsentative Umfrage, bei der in diesem Durchgang 1004 SchweizerInnen (18- bis 74-jhrig) ber ihr Ernhrungsverhalten und Ernhrungswissen befragt wurden. Die Studie wurde von der
Nestle Suisse S.A. in Kooperation sowie mit finanzieller Untersttzung durch das Bundesamt fr Gesundheit in Bern (BAG)
durchgefhrt. Die Studie wurde anlsslich einer Pressekonferenz vorgestellt und die Haupt-Resultate liegen seit kurzem in
Form eines Informationsheftes vor.

24

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

9Z

apunlS Jau!a nz

4:>!ll!a4PUnSao a!O luazoJd 17 !aq loa!1 'ua4:>neJ aj!ajdJaSSeM

L~

! !aqeO lZl~4:>sJalUn ua4:>!IPUaOnr uap UOA UapJaM ua)j!s!~

9~

94 I!al wnz uaj!ajdJaSSeM Jap 4:>ne~ W! lle4aoU!lO)j!N Jap

6~

q - JaOU~1uew l4:>neJ wapJa~ne pun '4:>neJUallaJeO!Z W! sie

OZ

a4:>0M OJd leWU!a eMla alP 'JaJap l!alU'v' Jao


neJao aj!ajdJaSSeM leuo~
p luazoJd

17~ uaqao

uauaoueoJal\

apo~

U!

ua!pul

uaqe4
sne

~17

Jnu

nz

a!O ua4:>ne~-uaj!ajdJasSeM

puaw4aunz

4:>!S

4:>!I

os uap nz ualeO SleWlSJa J4er

sa!p U! q04Ja aleJlUaZSapuns


'lWWO)j

W! 'ue ua4:>!IPUaonr

4:>eueO uawwo)j

JdsJn alP 'Se4S!4S ualuueuao


lS!

SOU!pJalie

seM

luazoJd L9 sa pUls lZla[ '.,.Ia4:>ne~-a!N" sie Uao!J4~r- H S!q


lUazoJd

ualau4:>!azaq

~OOZ

J4er

-z ~
wl

uaqe4 l4:>neJao alU 4:>OUijun)jsnv Jauao!a 4:>eu


P 'ua4:>!IPUaOnr uao!ua[Jap
.uaounr

! 'uaqe4

lSaj

oP4~[sa!p

!O

JIJJ

alM

ounl)j:>!MlU3
wnz

14eZ alP lo!alS

ua4:>p~~

al\!l!sod

a!O
W!

JIJJ
l!W

aleJlUaZSapuns

wnsuo)juanaJeo!z
uauuooaq

a!p
lJaM

6L6 ~ aJ4er

nzep

lalieJed

ua~eWJa4:>!alo

oelJa4:>neJl4:>!UllaM
all!al

'UapJOM lIIals

Jaoppa!u

os

W! uaounoeJjas

u!a)j

alP lias

ua)junsao luazoJd 9 ~ lZla[ jne ~OOZ J4er W! lUazoJd 9Z


sasa!p

J4er

uaoP4~[- L ~

Ja4:>ne~

4:>!Il!a4PUnSao

.J11

0/

-z ~

S!q

Jap

J4e[4QJ.:l
seo

l!alUV

Jap

WOI\

JIJJ aleJlUaZSapuns

~JdaJ aUla qeoJa


u!a jne"
(q)
(e)

."ua)junsao

Jap

lS!

oS

OUnJ~I)jjnv
aoeJjWn

pUelSja!l

al\!lel

ua4:>spOlS!4

puel4:>slnaO U! lS! Ja4:>ne~ Ja4:>!IPUaon[ 14eZ a!O

JSI ua4one~
na4

UOA

pua6nr alC

uaqels4:>ns 8 lew!xew l!W ouns9l aUla a)j:>Ql apa[ JIJJlq!O s3 uaq!aJ4:>s (e la!ds!as
a4a!s) pue~ ual4:>aJ uap ue al!aWOM MZqJalJ9M uapual4aj alP aiS wapu! 'lxal uap aiS uaJa!nJlSuo)ja~
uan!U4:>saoqe pue~ al4:>aJ Jap lS! Jap!al xe.:l Jad la)j!lJeSounl!az uapUaolOj uau41 l)j:>!4:>SpunaJ.:l U!3 :uoIJenJIS

t eqe6jnv

uaqa:fs.:raAaSaF]
1......

:aweN

Name:

-------.\

Leseverstehen
Aufgabe 4

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsung
gem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit e
Keine Lcke darf leer bleiben.

Sehr (0) geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


wir freuen uns, (1)

hiermit unsere aktuelle Kollektion 2007 prsentieren zu knnen. Nehmen Sie

sich ein wenig Zeit (2)

Durchblttern, wir haben eine Menge Neuheiten fr Sie!

Wie immer haben wir auch in diesem Katalog zur Verdeutlichung

Piktogramme eingesetzt. Die wichtigsten tech-

nischen Daten lassen sich dadurch schnell erfassen. Eine ausfhrliche Erklrung dieser Zeichen finden Sie (3)
_____

Ende des Kataloges.

Die im Katalog enthaltenen Abbildungen

und Angaben dienen nur (4)

Veranschaulichung

sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausfhrung und technischen Daten. nderungen


Mit Erscheinen dieses Kataloges sind die betreffenden Preise (5)
ungltig.

Es

gelten

Einkaufsbedingungen

ausschlielich

unsere

Allgemeinen

und

behalten wir uns vor.

den bisher erschienenen


Verkaufsbedingungen.

Listen

Entgegenstehende

erkennen wir nicht an.

Hinweis:
Ein groer

Teil der

Geschmacksmuster,
Die Gestaltung

des

(10)

26

gegen

Katalog

Gebrauchsmuster

Bedienungsanleitungen
Ein Versto

in diesem

Kataloges,
(8)
(9)

vorgestellten

Produkte

sind (6)

Warenzeichen,

oder Patente geschtzt.

(7)

Fotos

sowie

die Gestaltung

von Verpackungen

und

den Produkten sind geistiges Eigentum des Herstellers.


Schutzrechte

oder Verwendung

von Text- und Layoutgestaltung

unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

uaZlIJlS
-Jalun 6unPI!qsny Jap pUaJ4~M puelsny W! lle4luaJny uap alP 'awweJ6oJd lq!6 s3
6!l4::>!MsJap
-uosaq aSS!uluua)jua4::>eJdspwaJ.::IpUls uaJnJaS-ll pun ua4::>s!uu~wJne)j uap UI

18

uapJaM lla)j::>!Mlua
Ual!a)j6!lJa.::lUaA!le)j!Unwwo)j alP a!U!l JalSJa U! ualilos UaUJalua4::>eJdsw!as

Is

pJ!M
lal4::>!JJalUna4::>eJdspwaJ.::IaUla aln4::>SJap U! ssep '6!l4::>!Msa lS! 'i)!aM Ja lnel

Z 1l!UI./0sq'f!

It
It
uapJaM
Ja6!l4::>!MJaww! ua4::>eJdsa4::>S!lOXa4::>nessep 'uau4::>aJnz l!Wep lS! lJun)jnz ul

J,I
L!..-J

1 ~

:I

leV'J!aMZ lxal uap uaJ94 aiS


ue 6uns9l a6!l4::>!JalP SI!aMaf aiS uaznaJ)j pun ua6essny uapua610J alP aiS uasal ,,6unpl!q
-Jal!aM pun -sny ua4::>!!JnJaqJap U! ua4::>eJdspwaJ.::I"ewa41 wnz 6unpuaso!pe~ aUla lZlaf uaJ94 aiS :uo!JenJ!S

1faz uapun>tas 06 uaqelj aIS ljoJnp Jn6 ~ aqe6jn'f! aIS uasa7

uaqa'4S.IaA.IQH
1

:aweN

~INa_me:.__

Hrverstehen

___-~~~
..
insgesa

en

Aufgabe 2

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch zwischen zwei Freundinnen. Marion mchte tanzen lernen.
ihre
Freundin ist Tanzlehrerin und informiert sie daher ber drei verschiedene Tanzschulen in Wie
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Schwebach
Lage

Bezirk

o Grund-

Kurse

o
o

ffnungszeiten

o
o

Kosten

Bezirk
Fortgeschrittenenkurse

o Hochzeitkurse
o Auffrischungskurse

Uhr

Uhr

o Internet
o persnlich
o Gratis-hotline

Uhr

Euro

o ja
o nein

o Grund-

o Internet
o persnlich
o Gratis-hotline

Uhr

Bekleidungsvorschriften

Bezirk
Fortgeschrittenenkurse
Hochzeitkurse
Auffrischungskurse

Uhr

o Internet
o persnlich
o Gratis-hotline

Buchung

Rupprecht

o Grund-

Fortgeschrittenenkurse
Hochzeitkurse
Auffrischungskurse

Abendkurse

Elmayer

Uhr

Euro

Euro
Dja
nein

Dja
nein

Kursteilnehmer

Personen

Personen

Personen

Tanzsaal

m2

Euro / Person

Euro / Person

Euro / Person

Obungsabende

- Wann?

Preis der Obungsabende

28

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

6~

'(ulaWJOJ~nJ8 'apaJu'v') alJOSlxal Jasa!p uapalP)I ualewJoJ alP


40ne !aqep alS ual40eas 'JalJ9M O~~ sualSapU!W alS uaq!aJ40s pun u!a (uaqo a4a!s) UaZ!loN aJ41Jne l!eV\l-3 waJ41
U! alS ua4a8 'ao!AJaSAlJed uap ue l!eV\l-3 sapua40aJdslua u!a unu alS uaq!aJ40s 'uaqe4lJa6J~a6 J4as 40!S alS ea

'ao!AJaSAlJed JalSJ0:::lsap weal J41


jluaA3 J41JOJuaUO!leJo)jap
-uauul apuassed 40ne UaJa!lUeJe6 J!M
'uaJlp6aqu!
)j!u40al)jue40s a6P94a6nzep alP a!MOS
a)ju~Jla8 alP JOJsel8apua40aJdslUa sep
lS! sun UOAa)ju~Jla8 Jap aW4euq'v' !as

uOfleJo>{apuauu/
aUfa){

SJ.1aSSaa
aUfa){

'uaUO!l!sodWO)l alwW!lSa6qe )joew40sa8


uaJ41 Jne neua6 UaJa!AJaS J!M 'UJap
-ow Japo 40s!ssel)j qo 'IIanp!A!pU! zue8
"'J4aW Sala!Apun slJassaa-Ja)joaw40su!a:::l
'pa)juew40s
aleuO!leUJalU! Japo al eu
-O!leU 'al4opa6ldneH
allOAZ!aJ 'uaddns
au!aJ 'aleies
alJa!u!JleJ 'uas!adsJo/\
ale)j!lap qO 'uauOlleaJ)I ua40speu!ln)j ue
)jJaMJana:::l SaJ4eM u!a uau41 J!M Uala!q
I!elaa wnz aqa!1 la!A pun UO!l)jaJJad
l!V\I 'uau49MJaA nz als~8 JaJ41 uawne8
pun ua6n'v' 'sa lS! aqe6Jn'v' aJaSUn
'uO!leS!ue6JO
pun 6unuelds6unllelSUeJa/\
uanaldwo)j
Jap !aq alS J!M UaZlmSJalun 40sunM
Jn'v' 'uala!que Sneu!4 pUeJJallal uap Jaqo
40ne sao!AJas alle uapun)l uaJasun J!M
uauu9)j ua6unJ4eJJ3 a6p4~f6uel 40Jna

jua/L/ezaq
eJlxa
>{fuL/:Jal>tueL/:JS
pun Jasf1/fJ jO:J

6unuafpa
aL/:J!lpunaJJun

'lsa~ uap ua40ew J!M 'a!s ua~a!ua8

1 .. ....

:awBN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 1 I Blatt 2

Ihr Antwortmail:

30

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

l.puel WaJLUU! UO!lenl!S alP lS! alM _


ewa4.l wnz (uapunaJ:l uo/\ ua6unJ4ej.l3 Japo) ua6unJ4ej.l3 aua6!a aiS uaq!aJ40Sas _
6unu!aV\l a40!lugSJad aJ41aiS uapul]J6as
l.ual!az6el4os

asa!p Jaql] aiS ua)tuap alM _

:u!a al)tund uapua610J alP Jne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4oS
I

:
uaneJlJa"lsqlas SaJa)tJ~ls:
: u!a ula)t0!Mlua pun UaJa!Jluazu0)tJassaq uauupal1]4oS alP 40!S ssep 'ua6!az Ua!pnlS :6unuuaJlJa140aI40SaE)alio/\uu!S :
junuuaJ.L atp!Ill../:Ja/lpsa

au!a uaa pUlS uaunr

pun Ual../:JPflW :ua/nl../:Jsual../:JPflW uau!aJ uap l!W q't/ :

:
ua4onsaq aln4osua4op~V\I aUla aiS uuaM 'Uala!ZJa ua6unlS!al aJassaq 40ne pun ua6upqua6a61ua aSSaJalul :
: J4aw uJa4o~:l ua4o!lye4osuaSS!MJnleU - 4oS!lewa41ew uap uauupallJ40S ssep 'ua6!az Ua!pnlS auapa!4osJa/\ :
:uasala6 Ual!az6el4os apua610J ua6unl!az uauapa!4osJa/\ U! uaqe4 aiS
::> alUB!JBI\
1.140!UwnJeM l.wnJeM l.ualssl]w

uaqe4 UO!l)tun:l asa!p 40ne sApueH ssep 'a!s ua)tuaa _


l.uaUO!l)tun:l uala!/\ l!W ApueH u!a aiS uaqeH _
6unu!aV\l a40!lugSJad aJ41aiS uapul]J6as

l.sla)t!lJ'v' sap ua6essn'v' alP Jaql] aiS ua)tuap alM _


:u!a al)tund uapua610J alP Jne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4oS
ual4oe nz l!a4PunsaE) au!as Jne 'uaJla4 !aqep JaSn wap ApueH-ssauliaM sep lIoS owoooa
lnel lap!al 40nJa6punV\l Jalun JaSn Jap qo 'uauua)tJa l~JaE) sep lIoS ualsnd wa6!y~J)t 40eN 6unssawwaw
aUla lS! sApueH sap 146!146!HsaJal!aM U!3 uJaJa!1SJaZlnN sap 6unssej.la/\ Jnz JelUaWW0>l uau!a pun uau40aJJa
luazoJd U! lle4a6ua:l uap u!4JneJep IIOSuOJalall!qoV\l sea uasseJwn uapu~H uap!aq l!W ApueH sep JaSn Jap
ssnw 'uassaw nz uaj.ladJg>l sep wn lJap6alu! JassawUP40s uau!a pun JaI4~zUa!Jole>l uau!a alM UaUO!l)tun:l
wapJa~ne le4 ApueH-ssauliaM sea IIOS uaJa!6unJ 1~Ja6ssawuaj.ladJg>l sie waJapue JalUn sep '1IlalSa6Jo/\
ApueH u!a owoooa .l.lN Jap!/\OJd-)tunJl!qoV\l a40S!uede[ al~gJ6 Jap le4 83.l'v'38 assaw)t!UOJl)taI3 Jap Jn'v'
ajJadJ9>t lSS!W ApuBH-ssaullaM
:uasala6 la)t!lJ'v'uapua610J 6unl!az Jau!a U! uaqe4 aiS
8 alUB!JBI\
l.puel waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _
ewa4.l wnz (uapunaJ:l uo/\ ua6unJ4ej.l3 Japo) ua6unJ4ej.l3 aua6!a aiS uaq!aJ4osas _
6unu!aV\l a40!lugSJad aJ41aiS uapul]J6as
l.ua6unJa~nv

asa!p Jaql] aiS ua)tuap alM _

:u!a al)tund uapua610J alP Jne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ40S

/~--------------~
I

sep 40Jnp 'l!a)j40!lo9VII aUla lS! S3

I,

uaJa!w!u!w
nz uosJadl!alOas uauaJ4ejJa
Jau!a u!asuapue4JoJ\ sep 40Jnp
JaI4ajJaou~wV' uaJ4e::l alal!aloaq

:
I
1

I
1
1

~-------------_/

-SOunlJOMlUeJaAuaJ4er 8 ~ l!W
lew l40!U 400U pUls ualS!aW a!o
uoAep lJalS!aoaq l40!U U!q 401

:ua6unJa~nv apua610J uala!J !aqea lJa!ln)tS!p "L ~ l!W U!a40SJaJ41]:l"ewa4.l sep Jaql] SJn)t4oS1naa W! uaqe4 aiS
ValUB!JBI\
JalJ9M

0<:: ~ sualSapU!W

aiS uaq!aJ4oS (8 Japo S Japo 'v') ua6unlialsuaqe6Jn'v' uapua610J Jap au!a aiS ual4~M

Z eqe6j11V

1 ..

:aweN

I Name:

Sprechen

insgesamt ca. 15-20 Minuten


30 Punkte

ca. 5 Minuten

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)-:..._-

Situation: Sie reisen gerade in Ihre HeimatstadUHeimatiand


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/lhrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

ca. 5 Minuten

Aufgabe 2 (Sprechen ber etwas)


Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

ca. 5 Minuten

Aufgabe 3 (Diskutieren)

Situation: Sie und Ihr Gesprchspartner/Ihre Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema "Ist
Fernsehen fr Kinder schdlich?" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre
Meinung und fragen Sie dann Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin
nach seiner/ihrer
Position. Diskutieren Sie und versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/
Ihre Gesprchspartnerin
mit
Argumenten zu berzeugen.

Also ich lasse meine Kinder jeden Tag ein wenig


fernsehen. Sie erfahren dadurch etwas ber
Menschen und Pltze berall auf der Welt, sie knnen ihren Wortschatz erweitern, lernen Farben,
Formen und Zahlen kennen. Sie knnen lernen, dass
Konflikte auch mit Freundlichkeit und ohne Gewalt
gelst werden knnen. Fernsehen vermittelt ihnen
auch einen Blick nach drauen, kann bilden,
informieren und Gemeinschaftsgefhle herstellen.
Auerdem kann ich die Hausarbeit machen, solange
sie fernsehen.

Ich habe einen kleinen Sohn und ich lasse ihn nicht
fernsehen, weil das Fernsehen Zeit frisst, die fr
Lesen, Malen oder andere Hobbys verloren geht.
Fernsehen wrde mein Kind daran hindern, Fantasie
und Kreativitt zu entwickeln. Das Fernsehen vermittelt den Eindruck, Konflikte sind in sechzig oder
neunzig Minuten zu lsen und dies womglich auch
noch mit Gewalt! Ich meine, Fernsehen frdert durch
die Darstellung stereotyper Charaktere und Klischees eine einseitige Weitsicht. Wir sehen selbst
auch nicht fern, weil es uns ermuntert, im Fernsehsessel zu sitzen und passiv zu bleiben.

Sabine (25 Jahre)

32

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

lIona (31 Jahre)

u~ss~p~
Zl~S~~~U~JWnu~m~.LU!~l uU~l l~~lS l~a" l~Ul:>QDI
l~PU!J.I~~q '"U!~S q:>S!lS!l~~l U~SSnUl 1!A\." U~Zl~S nz
~q:>U~lq~pOWl~P ~ufilq:>md.I~A~~!ll!h\!~lJ ~U!gJn~ l~qg!I
~lOq1~A n~lS '~lI!lP{l~ Uln!l~lS!U!UlSl!~qpuns~~s~pung
S~p q:>ny U~l!~q~nzu~~snz
u~q:>P"!lWu~uunp puns
-~~un l!Ul 14~Ul lq:>!U'U~J~l~OlOtl~!P pun ~q:>UBlq~pOW
~!P u~ ~!S u~m~dd~ u~SS~pn~lS pq~l!l~ld
1nJ lq:>!U
~!Slmq 'nos u~lP~ ~f ~ u~lsq:>"!lU
UlOA u~!l~lI U! s~ ~!h\
'sppow gUUnpnz 1nJ lOq1gA~glsJn~1 U!gq:>ny .q~ q:>opg!
l~U)j:>QDIluq~I Sh\oqS-~U!lS~:) 1nJ lOq1~AS~II~l~U~~U!3
u~q~s
nz u~q:>P"!lWU~llnp ~m"!lUll~qn ~U!~l unu ~UruQdUl3
u~q:>!I1U~JJQl~P lU~P U~l~h\ ~unpu~s l~P I~JJ~lS
U~l!~h\ZU~l~pu~~q ~P~l~~ l~P uI u~h\l~~~W ~ l!l!-I)l
~ln~I s~ q~~ '~h\ l:>!P nz A.mf 19p lq:>!Suy q:>~u~!S I!~h\
'P~!q:>ssn~ "F'poW
do.l lX<JN s,iCuV'UU<Jf)" h\oqS-~U!lS~:)
sUlnT)I !P!~H sn~ u!l~P!pu~)I ~u!~ lSq1~H u~u~~u~~
-l~A Ul! slY Ug~Unll~ uoq:>s ~!S lq~!S ~~!S U~lSl~ U~U!3
U~q1~h\ ssnq:>ssn~s~uruq"!lUl3 Ul! ~un1QquY-U~11~dx3
l~U!~ !~q ~~ls~pung
Ul! !unf Ul! l~U)j:>QDIU!l~l!l!l0d
-Ila:) g!P II!h\ 1nJ~P 'Ugl:>!J.I l!l!IOd l~P llundl:>!IH
u~p UI l~ll"!llS ~Uruq"!lUl~l~lUIl pun lq:>nsl~~~W ss~a
u<Jq<J2 ll{J!U

S<Jp.1!M "Zl<Js<J22uvjumu<J1l!v.l"

sva

~!pnlS l~P U! s~ 19!9q '"U~nOh\ nz u!~s l~UUnp 'q:>sunA\.


Ugp Jn~ U~!pgw 19p ssnlJu!3 l~luq!J!U~!S U!g ~gh\
-q:>lnp q:>!S~l~!~Z s3" :q:>oa UlglI3 l~P l!l!l)I ~!P u~~unf
!~q pun u~~!llI~q:>!~ID~!P m~n~ 10A u~q:>P"!lW!~q u~n~q
19pU!)l l~P u~lI~ql~Ass3 s~p Jn~ ssnlJu!3 u~mq~unzq~
u~q:>P"!lWl~P lU~ZOld 61 pun u~~unf l~P lU~ZOld 81 u~l
-q:>nSJ~A~!pnlS l~P llUndl!~Z Ulnz U~l"!lh\ l~UUnp l~q~!I
g!S ss~p 'u~ u~p q~~ 19pU!)I Ug~!lq:>!h\g~I~UllOU19p
T~n!la U!3 ~ss~DI v pun . l~P Ul~mq:>s l~lun ~u~f l"!ll!S
-l~A!UIll~P ~!pnlS ~lq:>!IlU~JJQ1~A
~OOZ ~u!~ q:>n~ q~~J~
'UJ!llgq l~~~Ugg.Llnu lq:>lU uq~h\Sl!~q)jU~Iq:>Sl~P ss~a

.9!~h\l~lq:>0.L
U~U!~J)jl~U!~S UOA~~oIoq:>Asdl~P ~!h\ 'u~q~q ln~!tI ~ln~
~u!~ ~!S qo 'U~~m"!lq:>s~ql!lli~P l~pUqU~~~l~PU!)l uoq:>s
q:>!SU~plnh\ ~I!~h\l~Ill!W l~PU!)Ipun l~UU"!lWpU~Ulq~unz

q:>n~ Ul~PUOS 'U~n~ltl ~~unf lnu 1q~m lq:>!U lJJPl


-~q lq:>ns1~~~W u~IqnJ l:>!P nz ~~!lq:>!h\~~~UllONlsqps
q:>!Sss~p 'nz~p uqnJ "u~ss3 pun lq:>!h\~D l!Ul ~u~~mIl
~q:>S!l~lSAq" 19S9!a pqguq:>s S~gJpuy 'Ug~uru~nsss3
sp~q1~Aq:>~Js~pung s~p ~PU~Zl!SlOAl~P q~qs~p l~h\
'l:>rua-lq:>ns1~~~W u~p ~Jl"!lq:>Sl~A
uo!ssnlS!a ~uqnJ~~
~!l!~SU!~~U!3 ~~Tq:>Sl~P~!N
U~Zl"!lS
l~!A 1nu U!l~!d~d u~~
-!l!~suq~z lS~J m~p U! l~q~ u~pu!J 'l~uq:>!~z~q ,,~Uru~P10J
-sn~l~H ~q:>S!l!lodsl!~qpuns~~ ~Ol~"
s~ ~h\Z ~!Ul!lng
pun ~!Xg10UYU~P1~h\~urug!~glS~pung 19p U~ldsUO!l){V
mI Zlnl nz l~U)j:>QDIUOA~unu!~w q:>~u lq:>nsl~~~W
lUlUlOl ~Uruq"!lUl3~puns~~ mn ~n~q~a u~TPfil~ l~P UI

nz~p PUgp!gq:>SlUg
T~~P!Sl!~qUQq:>S
~lu~Iq:>s~Jlln '~u~!~~dOJd ~!llsnpU!~poW
pun U~!P~W UOA s~p l~"!lll lZl~Inz lq:>!U q:>oa ~I~!A
s~ lq!~ 1nJ~P u~q:>~slIl ~p0.Lnz lq:>~lI~~~l q:>!SUl~~unq
U~~!lq:>nSJ~~~wl~P lU~ZOld ~1 u~Zl"!lq:>sl~lunnz lq:>!U
lS! 1!~q)jU~l)I1~P ~PD
~!P pun 'l~qQq P!A u~U~dx3 l~P
lq:>!Suy q:>~ul~g!I 19J]!Zp'Iuna g!P q:>oa ~U!l~~ I~UllSl~
Tq~Z ~S~!P lll!h\ u~q:>!IPU~~nf pun l~PU!)l u~~!lq:>!h\~~
-l~qn u~u0!lI!W !~MZ l~P slq:>!S~~uy ~!lq:>nSl~~~Ul
u~~f ~ pun ~1 u~q:>S!MZu~n~ltl 000 001 pU~Tq:>sln~a
U! PU!S ~ufil"!ll'lJny gq:>!Il!~qpuns~~ 1nJ ~I~llU~zs~pung
19p ~UnZl"!lq:>sq:>~N ,,~lnOh\ u~mq~uq~ 1q~Ul q:>ou
l~PU!)l gl:>!P mn ~llI~q~a ~4:>![lu~J]Q~!P q:>lnp l~lq:>0.L
g14! I!~M 'lPJ!gMZ1~A zu~~ ~M ~!s" Ul~l ~punlsq:>~ldS
~lq!
U! su~q:>P"!lW U~~!lq:>nSl~~~Ul S~U!~ l~nnw
~!P Ul~Pl!~S'q:>!S~!S l~m"!lq:>S~q(~!X~lOUY)lq:>ns1~~~W
~Ul~q.LUl~p l!W u0!l~lJsUO!UIll~P ~l~~llJn~~ql~q:>n~lq
-l~A lS! ~~!lq"!lf-v ~!a
l~ul:>QJ)I ~!Inf ~l~uplO~~q~
-S~Rls~pung ~!P Ug~~13~PlU!~Ul '"u~l:>n~ l~PU!)l u~l:>!P
~!P Jn~ lnu pun U~q:>~Ull~Iq~tI u~p lq:>!Uu~Jlnp 1!A\."
U~q~~lOAU~U!~DI l~P ~puIlJd U~~!SSnIJl~qn ~!P u~~~~
U~Idsuo!llY Ul~U!~ l!m lZl~! II!h\ ~uru~!~~lS~pung ~!P
~~os Ul~lqOJdslq:>!M~DU!~l~q sq:mMq:>~N~q:>sln~pl~a
U<Jl.1<Jdx:i/ U<JWVM '8un.1Q1sss:i/ <J!P U! u<J2unr
pun U<JIPP1?W <Jl<Jp.1t{1?j<J2lq!<J.11 uo!ssn){S!a
<J1.1t{n!<J2
2!1!<JSU!<J nz <JU!:i/ 1t{J!M<J2.1<JqO wnz u<J2!<Ju .1<JPU!)J
<Jllv lt{J!U ls2u!?l t{JOa ".1<J){!l!!Od pun u<J!P<JW 'w<Jll:i/
u<J2!J!.1?t{Js<Jq U<JU!<J!)J .1<JP<Jpunfd u<J2!ssrJZ!1<JqrJ <J!a

Z ne/8 jne uaqe6jm/ g alP uuep aIS uasQ/ pun Jxal uapua6/oj uap JSJanz aIS uasa7

uaqa"4s.:raAaSa'1
\

:awBN

-----~

I Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Julia Klckner beschftigt sich vor Allem

o o

[[]

D
[IJ D

mit Kindern und Jugendlichen,


mit bergewichtigen

Kindern und Jugendlichen.

mit zu dnnen Models.

Die Zahl der Magerschtigen

D
D
D

die an Magersucht leiden.

in Deutschland

ist gering.
ist viel hher als geschtzt.
ist wegen der Medien und der Modeindustrie

hoch.

Der Schlankheitswahn

D
D
D

bringt normalgewichtige

Kinder dazu, Sport zu treiben.

beeinflusst das Essverhalten der Jungen.


betrifft auch Grundschulkinder.

In der Debatte um die gesunde Ernhrung

D
D
D

wird auf die Magersucht kaum eingegangen.


geht es vor Allem darum, dass sich normalgewichtige

Kinder zu dick fhlen.

geht es vor Allem um die Figur von Kindergartenkindern.

Als Fortschritt gilt, dass

D
D
D

Magersucht und Unterernhrung

in den Blickpunkt der Politik gerckt sind.

der Magerwahn auch ffentlich kritisiert wird.


in den Medien keine zu dnnen Mdchen mehr gibt.

Klckner hlt es fr eine gute Lsung,

D
D
D
34

ein generelles Verbot fr Casting-Shows


ein Taillenumfanggesetz

einzufhren.

zu erlassen.

die Modebranche und die Fotografen zu berzeugen, nicht mit zu dnnen Models zu arbeiten.

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

DDDDD
N~3H:)S~O:l9Nn(

NOA H:)SnV.LSnVS9NnNI311\1

U;mB1d:

lD.:J ;1JHH ffil

laualASfiunJalfiay JaUIIJas sep uaQ311Puafinr lfilaz ullaq3sfiunJalfiay la)lJalM ela6u" "JO


.:I

lI!1qndaJSapuns Jap waisAss6unpl!S

WD

lI!I!J)I
3

uawljaU.laJUn

ualjJsJnap .lap JdWD~ZUa.l.ln~uo)J


8

'lW40SJaqO
aUla Jnu lssed lxal OJd 'u!a ualun ua401s~)I alP U! ua6uns~:n alP aiS ua6eJl pun nz ()I-v) lW40sJaQn apuassed
alP (g-~) ualxal uap uuep aiS uaupJO 'Z eiS Jne alxal 9 alP pun ~ eiS Jne ualJ!J40SJaQO O~ alP' aiS uasal

.. .. ..

.. :aweN

__ ~

~_N_a_m_e_:_oo_ooo_oo_ooo_oo_ooo_oo_oo0_00_000_00_000_00_000_00_0

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

____-M

Aufgabe 2 I Blatt 2

5 Punkte

Die Sieger des 420 Bundeswettbewerbs


von Jugend
forscht sind heute zu Gast bei Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel. Am Empfang im Berliner Kanzleramt um
15:00 Uhr werden 57 Jugendliche teilnehmen, die beim
Bundesfinale von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb im Mai 2008 in Hamburg erfolgreich
wareno Als promovierte Physikerin sieht die Regierungschefin dem Gedankenaustausch mit den jungen Talenten
mit besonderem Interesse entgegeno Nach dem Treffen, an
dem auch die Bundesministerin
fr Bildung und
Forschung Dro Annette Schavan teilnimmt, werden die
Jugendlichen das Bundeskanzleramt und das Berliner
Regierungsviertel besichtigeno

Henrike Wilms (20) aus Tettnang und Florian Ostermaier


(19) aus Wilhelmsdorf in Baden- Wrttemberg haben
heute in Valencia einen von drei ersten Preisen beim EUWettbewerb fr Nachwuchsforscher gewonneno Nur vier
Monate nach ihrem Sieg bei "Jugend forscht" konnten
sich die bei den gegen mehr als 120 Jugendliche aus 30
europischen Lndern sowie China und den USA durchsetzeno Ihr Erfolg belegt, dass deutsche Nachwuchswissenschaftler - entgegen der aktuell im OECD-Bericht
"Bildung auf einen Blick 2008" geuerten Kritik am
Bildungssystem
der Bundesrepublik
- international
konkurrenzfhig sindo Die feierliche Preisverleihung des
190 European Union Contestfor Young Scientists fand am
Mittag in Anwesenheit von EU- Wissenschaftsund
Forschungskommissar
Janez Potocnik
im grten
Aquarium Europas, dem L'Oceanografic, statto

Gute Ideen und kein Feedback? Im Forum haben


Jungforscher die Mglichkeit, sich mit anderen "Jugend
forscht" - Teilnehmern auszutauscheno
Hier gibt es interessante Beitrge zu vielen unterschiedlichen Themeno Darber hinaus knnen Erfahrungen ausgetauscht und Tipps auf schnellem Wege weitergeleitet werdeno
Wir bitten die Teilnehmer, den Link auf dieser Seite zu
nutzen, um das Forum zu starteno Eine Registrierung ist
erforderlich 0
Sollten sich technische Schwierigkeiten ergeben, melden
Sie sich bitte bei der Geschftsstelle in Hamburgo

Ganz gleich, ob es um die Suche nach neuen Fachkrften


oder die dauerhafte Bindung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an das Unternehmen geht: Eine familienfreundliche Personalpolitik zahlt sich aus und bietet echte
Wettbewerbsvorteileo
Das gilt fr die einzelnen
Unternehmen ebenso wie fr den Wirtschaftsstandort
Deutschlando
Mit
dem
Unternehmensprogramm
"Erfolgsfaktor Familie" zielt das Bundesfamilienministerium darauf, dass diese Botschaft bei den Verantwortlichen in den Unternehmen noch mehr Gehr findet.
Im Rahmen des Unternehmensprogramms
,,Erfolgsfaktor
Familie" besuchte Bundesfamilienrninisterin Ursula von
der Leyen am 250 September
drei ostdeutschen
Unternehmeno Von der Leyen wrdigte damit das besondere Engagement der drei Unternehmen fr eine familienfreundliche Arbeitswelt.

Husliche Gewalt ist jede Form von Beziehungsgewalt, die in der privaten Sphre stattfindet. Bei huslicher Gewalt gegen
Frauen handelt es sich nicht um Einzelflleo Wissenschaftliche Studien belegen, dass ein Viertel aller Frauen irgendwann in
ihrem Leben Opfer huslicher Gewalt werdeno Gewaltbetroffene Frauen knnen sich an diverse Organisation wendeno Es
gibt zoBo zahlreiche Frauenhuser, die misshandelten Frauen schnell und unbrokratisch Schutz vor ihren gewaltttigen
Partnern bieten 0 Es gibt auch Beratungsstellen, die umfassende Beratung bieteno Ein Schwerpunkt ist die Beratung und
Krisenintervention bei allen Formen von Gewalt gegen Fraueno Es gibt auch die so genannten Frauen-Notrufe, die Frauen
und Mdchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, akute Krisenintervention, psychologische Beratung sowie
Begleitung zu rztinnen und rzten, Polizei und Gerichten bieteno

036

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch 82

Lr,

4dasor

4a lal40JOl ulaqqlH

aUla 6unl4ajdw3

P 6un6JosJaAJalUn

uaJn~sna~-r,-e6awo

LI

a610::l

P uauu9)j
alO

JnZ

uaUI6uaAJaN

:6unpuOJ6aS

d L1osl~ wweJ8
e

JLlaW

J94aS-Sn
4ep

'uape40s

UOA uaJnds

alO

opr,

'ualilos
uaneJ~

l!W

Jap

JapU!>i

a4010s aUla ssep


PUI>i uauaJoqa6un
uaualle4lua

uaJalwnsuo)j

aSlaMs6un4alzaq

slIejsaula)j
Jap

40sl~
a400M

UauollJod
40eu

Ja40SJO~

UaJn~SHa~

uasalP

alO

'als

UOA

laJp

'40SlliJ)j

6unl4ajdwas6unJ4~UJ3

ua4as

aUla
uaJ~I)jJa

40ejlaiA

l6u~4

pUI)julal>i UOASUJIHsap pun uaAJaN Jap 6unl)j0IMlU3 aiewildo


o ')j00Jnz uaJn~Sna~-r, - e6awo
lIe JOA 6un)jJIM40SI~

uaualle4lua

alP uaJ4rll

uiJep alP jne

Jalue40suassiM

'"laouel"

alO

wl sa lll!a4 'uapueqOJd

lla)j6!4~~

nz

'ua40p~V\I

ap

S
p

puej

p lalJa!/\ - 01 UaJalUn WI 6!Jn~4 401!llIU40S40JnpJaqo 40lS

'ualle

40sl~

wweJ8

pun

OPr, sie

ua6unr

alP

leqJaA

r,

aluueua60s

alP

llw

'ual)jJIMSne

j9

Ja61UaM JaHOV\l

'a40eJds

oSle

s al400JJsaJaaV\l auapalLlosJaA
Japue JalUn pueJ ulaqqlH

(e)

jne

6ue6wn
zua6111alul

A!llSod

sJapuosaq

pun L10S!~ ssep

4dasor

'sneJaLl

UOA WealJa40SJo~ seo

!a~ uap uajJ~4:>suaJn~sa::l-t-e6awo


6unJ4~uJ3

'uaqels40ns r, lew!xew llw 6uns91 aUla a)j00l apar JOl lql6 s3 'uaqlaJ40s (e laldslas
a4als) pue~ Ual40aJ uap ue allallJoM 'MZq JalJ9M uapual4aJ alP aiS wapul 'lxal uap aiS UaJalnJlSuo)ja~
'uaUlu40sa6qe pue~ al40aJ Jap lS! Jap!al 'xe~ Jad la)jllJes6unllaz uapua610J uauLlI l)jO!L10SpunaJ~ U!3 :UOnenl!S

t eqef4nv

uaqa:fs.:raAaSa'1
1

..

..

:aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten
5 Punkte

Aufgabe 4

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


.
Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

Sehr (0) geehrte Damen und Herren,

Herzlich willkommen (1)


Gste (2)

unserem traditionsreichen

Hotel-Restaurant

"Am Schlosspark"!

dem In- und Ausland, unter anderem Alt-Bundesprsident

Richard von Weizscker,

schtzen die kultivierte Gastlichkeit unseres Hauses sowie die Vielfalt und Qualitt unserer Kche.
Diese Anerkennung

sehen

wir gegenber

Verpflichtung an. Selbstverstndlich


sichern (4)

jedem

Gast

unseres

Hauses

sind auch wir nicht generell gegen kleine Unzulnglichkeiten

allerdings, dass wir die konstruktive

besondere

(3)

gefeit. Wir ver-

Kritik und die Anregung unserer Gste sehr zu

schtzen wissen. Desgleichen nehmen wir jede Reklamation sehr ernst. Deshalb ist Kulanz fr uns auch kein
Fremdwort.
Sagen Sie (5)

bitte in aller Offenheit, wenn Sie mit uns rundum zufrieden waren. Legen Sie sich

aber bitte keine Zurckhaltung

auf, wenn Ihnen irgendwo der Schuh gedrckt hat. Gelegenheit

dazu bietet

Ihnen unsere Antwortkarte.


"Hier spricht Knig Kunde" (siehe bitte Kartenstnder auf Ihrem Tisch).
Und vergessen Sie bitte nicht, Namen, Anschrift und Telefonnummer anzugeben. Denn einmal (6)
Jahr, anlsslich unserer traditionsreichen

und sehr beliebten Silvesterfeier, verlosen wir (7)

Einsendern der uns vorliegenden "Knig-Kunde-Karten"

fnf kostenlose Wochenendaufenthalte

_
den

zu jeweils zwei

Personen im Hotel Am Schlosspark.


Geben Sie die Karte bitte (8)
(9)

unseren Hausbriefkasten

Vielen Dank (10)

unseren Service weiter oder werfen Sie das Krtchen einfach


(gegenber unserer Rezeption).

Ihre Vorschlge und Anregungen.

Ihre Familie Huber

38

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

6~

16

uaJ~PlJne swnsuo)jljoslal.:l sap allalJo/\ alP JaqQ UaljOIlPUa6nr


alP aplsnpuIljoslal.:l Jap JallaqJellVli alP uassQw lPlwljoS uJJaH lnel

18

f: mUlpsq'r;!

Is

Ii'
G mUlpsq'r;!

Iz
1

.:I

pun ua6essnv uapua610J alP aiS uasal "snwspela6a/\"

leVli laMZ lxal uap uaJ9lj aiS


ue 5uns9l a6!lljop alP SllaMa[ aiS uaznaJ)j
ewaljl wnz 6unpuasolpe~ aUla lZla[ uaJ9lj aiS :uo!~lm~!s

1faz uapun>tas 06 uaqeq alS qoJnp In6 ~ aqe6jn'r;! alS uasa7

uaqa:+S.:IaA.:IQH
\

:aweN \

~I_Nam_e: _ _ _ _ _ _ _ _ ~ I
Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten

Aufgabe 2

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch in einem Reisebro in Burgenland. Ein Tourist interessiert sich fr einen Urlaub
in Burgenland im August.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Sonnenbad

Oggau

Strandcamping

In der Nhe

D Fluss
D See
DWaid

D Fluss
D See
DWaid

D Fluss
D See
DWaid

Sportmglichkeiten

D Wassersport
D Golf
D Ausritt mit Pferden

D Wassersport
D Golf
D Ausritt mit Pferden

D Wassersport
D Golf
D Ausritt mit Pferden

Kinder Abenteuer Park

Dja
D nein

D ja
D nein

Dja
D nein

Kinderbetreuung

Dja
D nein

Dja
D nein

Dja
D nein

Hunde erlaubt

Dja
D nein

Dja
D nein

Dja
D nein

Dienstleistungen

D Restaurant
D Supermarkt
D Biergarten

D Restaurant
D Supermarkt
D Biergarten

D Restaurant
D Supermarkt
D Biergarten

Zeltpltze

Zahl der Sterne

Sterne

Sterne

Sterne

Preis

/ Woche

/ Woche

/ Woche

40

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

ual40eas

'(ulaWJoJ~nJ8 'apaJu'v') alJOSlXal Jasa!p uapalP)l ualewJoJ a!p 40ne !aqep a!s
'JalJ9M Ol~ sualSapU!W a!s uaq!aJ40s pun u!a (uaqo a4a!s) UaZ!lON aJ41Jne l!eV\l-3 waJ41 U! a!s ua4a8
'8'v' ualJP40Sl!az a40slnaa
sapUa40aJdslUa u!a unu a!s uaq!aJ40S 'UaliOM ua6!puQ>t 40!lpua oq'v' sep pun uJa6J~ 40!S a!s ea

a!p ue l!eV\l-3

uass(Jw
ua/L/ezaq
wapz/oJ/ funJaJallaqOJd

iJI/a/sanz ufL/
-Ja/faM unnaz
f- unfPu(J)f
JaL/OIl1)fJL/OS
z/OJl

6un6!puQ)l
au 40 40S!leWOlne lapua 6unJaJa!laqOJd
(40!papJoJja aqe6u!3-Z1d) lJOU40M
uanau we lJ8!lU8POloqa6u'v' SaleUo!6a~
(Jasa1 uaqJaM
J8S81) oqeua!w~Jd S8A!l>teJlle pun 6unJ
-8J8!18qOJd 8S0lualso>t ua400M !aMZ.
ua6unl
-!8zsa6el aleUo!68JJ8qQ pun aleUo!6a~
jlOq86u'v'
-U8S8!~ U!3 j8!S Jm seMla lZlaf J!M uaqe4
uuea l,puelsn'v' W! Jnu sa lq!6 lJP40Sl!az
aJ41 l,a>t03 a!p wn sJalpu~4ualJP40Sl!az
uanau saJ41 loqa6u'v' W! l40!U lS! Japo uaJ
-JP6JaA6!pU~lS lS! lJP40Sl!azs6u!lqa!1 aJ41
l,uaSSedJaA leW!aH ualle
JaJ41sne Sl40!U u8110Ma!s '6unl!aZsa6el
uallanl>te JaJ41 sne 5el uapaf llaM
Jap sne pun uo!6a~ JaJ41 sne alsanau
sep 8!S uaJ4eJj3 j6unl!8Z
anau lpelS anaN l,ua6oza6wn apeJa6 PU!S8!S

unfPU(J)f
aL/os!1ewo/ne
aUfa)f

l/Ia/sanz
mds nz el
uaufa Jeos
/ewL/ouew
UnJfaZ

~" ua!J4:>s~!az
Ua4:>S~naa Jap a:>!AJasJasal w!aq naN

:uapapJnz s6aMSaU!a>t PU!Sa!s pun la6u~V\I Jaqe qe6 sa 'uaw


-wou86 40nJdsu'v' U! 8'v' ualJP40Sl!8Z u840slnaa Jap loqa6u'v' sep uaqe4 8!S 'uaJa!uuoqe 6unl!aZSleW!aH
aJ41 a!s ualiOM 'uaq!alq nz u8puaJne1 wap Jne wn pun puel40slnaa U! l!az aJa6u~1 ua6upqJaA a!s :uo!~en~!s

1 .... .. .... ..

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten

15 Punkte

Ihr Antwortmail:

42

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch 82

:
: eMla qe JapUI>l 'uaw4au

l.puel

waJ41 U! uO!lenl!S alP lS! alM _

ewa4.l wnz (uapunaJ.:I UOAua6unJ4eJ.l3 Japo) ua6unJ4eJ.l3 aua6!a alS uaq!aJ4~sas _


'6unu!aV\J a4~!IU9SJad aJ41alS uapuOJ6aS _
l.Ual!az6eI4~S asa!p Jaqo alS ua>juap alM _
:u!a al>jund uapua610J alP Jne !aqep alS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\JaJ41unu alS uaq!aJ4~S
laqlJ lIau4::>sos l4::>IU5ue5wn

:
: ual.fa!ZJa aiS 'JapU!'>I jne uapunH

'uaW4aUJaqlJ punH uap JIJJ5unlJoMlueJa/\ uauug)j uaJ4er 0 ~ :


uaJaneJ seMla uaula pun ulas 5lpnaJ!lalds ua11l0Sapun4JapuI>l a1n8 :

ual.fa6nzwn Jal/olls6unIJoMjueJall
J/aMWn Jap pun Lf:)!S J!W 'nzep ual.f:>suaw a6un( :
UOII ssnIJW3 uall!J!sod uap uaMedoJna ua6UflJsaq ua!pnlS - JapU!>I jne II!I!sod ua>(J!M apunH :

:
: uew sep '5nazlalds

'aqe5Jnv aUla UJapuos 'WIM a)j::>3alP UI s0114::>e


1laz JazJn)j 4::>eu:
ula)j pUls aJa!l 'uapJaM l5apaqIJ ssnw saJailsneH saula 5unMe4::>suValO l-aJallsneH JapuI>l ua4::>neJS :

1.14~!UwnJeM l.wnJeM l.ln6 J!')JloqJaA4~neH sep alS ualleH _


ua6unJ4eJ.l3 aJ41alS uaq!aJ4~sas _
'6unu!aV\J a4~!IU9SJad aJ41alS uapuOJ6as _
l.sla>j!lJ'v'sap ua6essn'v' alP Jaqo alS ua>juap alM _
:u!a al>jund uapua610J alP Jne !aqep alS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\JaJ41unu alS uaq!aJ4~S
'lqnepa 14::>IU4::>euwap uaJl'1Mawnl'1JJa4::>ne~
4::>ne :uapJaM ua10qJaA zue5 ua4::>ne~ IIOS ualn4::>S UI 'uaJ4er 9 ~ UOA Ja1lV wnz slq 10qjaAaqe5qv sep W5 Ja4SlS
'ua1aJ1ijeJ>I ul gOOl !lnr WI lS4::>!l5gw slleJuaqa pun ua1la5 ualla1SS!ne)jJa/\ a511suoSpun a1)jJl'1wJadns JIJJ4::>nesie ualewolnv
JIJJ 140MOS apJaM salO 'uaJJlJp UapJaM ijne)jJaA uaJ4er g~ Ja1Un a4::>IIPua5nr ue J4aw l4::>lu 51ijUIJ)j uallos uallaJe51Z
'uau4::>aJPla5~ns oJn3 OOl nz slq 1lw ssnw 'l)j::>alsue allaJe51Z aUla 51ijUIJ)juauoZJa4::>neJl4::>INua1uelda5 uap ul 4::>lsJaM
'ua1laZJalS pun sJes 'uadlaU>l ul suasu0>l wap 1nel Jaqe JJep UapJaM 1Wlenba5 1)jul'1J4::>saqun
ul4Ja1laM 'awnl'1JJa4::>ne~ a1uuaJ1a5qe 'alejedas 1ql5 sa 'uuap las sa - uau4es pun assns alMos Jasnl'14ua)jueJ>I
'apnl'1qa8 ua4::>!IluaMgalle lsseJJa 10qJa/\ seo 'ualla5 10qJaA4::>ne~SaliaJaua5 ula Ilnr qe lIoS so::>slO pun SlUeJne1Sa~ ul
luelda6 SOOZ!lnr qe SlUeJnelSa~ U! loqJaA4:>ne~

:uasala6 la>j!lJ'v'uapua610J 6unl!az Jau!a U! uaqe4 alS

a a~ue!Jel\
l.puel

waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _

ewa4.l wnz (uapunaJ.:I UOAua6unJ4eJ.l3 Japo) ua6unJ4eJ.l3 aua6!a alS uaq!aJ4~sas _


'6unu!aV\J a4~!IU9SJad aJ41alS uapuOJ6as _
l.ua6unJa'ilnv

asa!p Jaqo alS ua>juap alM _

:u!a al>jund uapua610J alP Jne !aqep alS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\JaJ41 unu alS uaq!aJ4~S

"",--------------

au 40 J4aw Jaula)j 4::>lsapJIJM


I
SllaSJaJapue pun Zla5J43 uap
1
ais ua)j::>aMSllaSJaUl3 '5un1slal
1
aua51a alP uJapJg! aiS 'PUIs
1
51PUaMlOUua10N ssep 'apu!J 4::>1 ,)

I,

'uaJa4::>sUaUJal wn ualoN

,.....

I
1
1
1

.... _-------------

~.::::~~::::;;;;:"""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.
~ '>(:>nJOJaJun ais uazJas uaJnsuaz
1
~
'uawa/ nz seMJa 'IJa!II!Jow l.f:>ou ~
llJop pUlS JapU!>I a!o uaJJel.f:>snzqe 1

ua~aIWJaA uauJal wnz


lsnl alP 4::>newaula ua10N os
uauug)j SllaSJaJapue Jaqe 'ua4as
Jel)j 5un1Sl81 aUlas pun uassaw

~ uaJoN alP 1/0llUU!S u0l.f:>s sa aJflM ~


a/nl.f::>spunJ9 Jap U! 'a>(uap l.f:>f }
.........................................................................................

l.

ueJep 4::>lsuew uue)j SllasJaul3

:ua6unJa'ilnv apua610J ualalJ !aqea 'lJa!ln>jS!p "uaJJe4~sqe ualON" ewa4.l sep Jaqo SJn>j4~Slnaa w! uaqe4 alS
"f/

a~ue!Jel\

'JalJ9M Ol ~ sualSapU!W alS uaq!aJ4~S '(8 Japo S Japo 'v') ua6unlialsuaqe6Jn'v' uapua610J Jap aUla alS ual4~M

~ eqe6P'''f/

----

uaq~a.:IqJS
1 .. .. .... .. .. .. .. ..

:awBN

I Name:

Sprechen

1
insgesamt ca. 15 - 20 Minuten
30 Punkte
ca. 5 Minuten

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)

Situation: Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/lhrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

ca. 5 Minuten

Aufgabe 2 (Sprechen ber etwas)


Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)
)

ca. 5 Minuten

Aufgabe 3 (Diskutieren)

Situation: Sie und Ihr Gesprchspartner/Ihre


Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Autofreie Wohngebiete" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung und
fragen Sie dann Ihren Gesprchspartner/lhre Gesprchspartnerin nach seiner/ihrer Position. Diskutieren
Sie und versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/
Ihre Gesprchspartnerin
mit Argumenten zu berzeugen.

Also ich pldiere fr autofreie Zonen. Ich selbst habe


kein Auto und es fehlt mir auch nicht. Ich kann mit
ffentlichen Verkehrsmitteln berall hinkommen und
der Lrm, die Luftverschmutzung, die durch die vielen Autos verursacht werden, verschlechtern
die
Lebensqualitt
in der Stadt. Auerdem
gibt es
deswegen
wenig Grnflchen,
keinen Platz fr
Kinder. Wegen der Autos sind die Radfahrer und die
Fugnger gefhrdet. Es ist hchste Zeit umweltbewusst zu leben und auf das Auto zu verzichten.

Ich habe mir gerade dieses Jahr ein wunderschnes


Auto gekauft und wre daher ziemlich emprt, wenn
man mir vorschreiben wollte, ob und wo ich damit
fahren
kann. In meiner Stadt gibt es groe
Entfernungen zwischen den Wohnvierteln und dem
Industriegebiet, so mssten viele Leute stundenlang
mit dem Bus fahren, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Die Mobilitt der Menschen wre ohne Auto
eingeschrnkt,
ich meine, diejenigen, die autofrei
leben wollen, sollten vielleicht auf das Lande ziehen.

Nico (32 Jahre)

44

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Marion (30 Jahre)

Sv

" U;}WWQ)[;}~U1~ q:)!S U;}l;}!lOU1;})[10M1;};}llS;}!O punwuoo


lS! ;}!S l;}~!U;}M l;}WW!
~nzwf}

W!;}q

P1!M l)[l!lUO)! l;}P l;}ql! 'U;}J[oq;}~

q:)OU 1q!

1[q11Z1;}',,;}SSl![)! l;}lq!
pun

;}!nq:)ssJnl;}H

U;}ql!q

1!A\."

!P!ql!Z

l!![n[

S!U~n;}z ;}lS;}q1!;}MZSl!p 110P ll!q

;}!P U! ;}!S 1q;}~ U;}q:)S!MZUI" lpn!W

-l;}A ~Unn;}ll;}g-SU!;}-nz-su!3

;}U!;}U! ;}!S ll!q Sp!)! Pl!O~

;}!S [[OS U;}p1;}M1UUl!U;}~1q:)!U l;}!q

ll!M

[;}YJnl! U;}UU!1;})[10M1;};}11S l;}U[Q)!

JJO

U;}l;}P

U;}P ;}!S S[l! '~[


;}Wl!N l;}~!lq:)!l

'AUU;}[ UOA ;}!P lS! U;}lq:)!q:)S;}~S~[OJl3

l;}P

l;}pu;}dS

l;}P l!;}S W!;}q]Jno

pl!g

Suon

;}lq:)ns

SP!)! Pl!O~ 110

U! U;}W!;}q1;}PU!)!

sq:);}S pun 1;})[10M1;};}llS

1;}

uq;}Z];}!A SP!)!
U;}q:)sln;}o l;}P

W! ;}!SPUl1J pun U;}losuodS

';}U;}l!;}q:)S ;}JHq!;}g ;}q:)![ll!l!lS

;}lS];}];}P l!o U;}Jpq nz lsq[;}S 'SSO[q:)S;}q pun


;}~![l!W;}q;} l;}P 'U;}!illffi[l!
SP!)! Pl!O~ 110

1;} S[l! '[;}P!;}S sn)[ll1W ;}l[!OM U;}JdW11)[Ul!U;}~;}~l!o

U;}~~[-91

'U![l;}g

'U[Q)!

U! ;}UOPUl!lS ll!q

SP!)!

pun ~lnqWl!H
Pl!O~ 110

l;}qn lJo 1;})[10M1;};}llS;}!P U;}l[l!q

'lddu[)[ lq:)!U l;}qU sup 0A\. U;}quq mq:)!l;}~U!;} ;}gl!llS l;}P

!;}q l;}P;}M 'U;)ZU;)lD

;)U!;})[ 1UU;})[ ~unU!lS

;}!O

)[:)!1lnz
U;)![!llil!d U;)lq! nz

l;)PU!)!

;)!P ;)!S U;)JqnJ 'lS! q:)!l~QW

S;) OM PUf} Zll!\dW!;)H W;)U!;) l;)PO U;)Ul.{0A\.W;)ln;)ll;)q


q:)uu ;}q:)ns l;)P !;)q U;)J[;)q ;)!S ;)loq;)~Ul!S~Unp[!ql;)l!;)A\.
pun

;)Zlmd[nq:)s

U[;)ll!UlJ;)A pun

l;)lWY

-l!;)[~;)q ;)!S U;)~!;)zJnl! U;)A!l)[;)dSl;)d


'u;)q;)~nzJnl!

;)!P Jnl! ;)!S U;)

;).nl! U;)uq! ;}!S W;)PU!

U;)q;)[U;)gl!llS Sl!p 'U;)p;)]J;)qn nz ;)!S pun U;)U

-U!M;}~ nz l;)PU!)! l;)P u;)nl!lU;)A Sl!p 'l!;)Z 1;)l!;}qll11!W ;)U!;)S


Ugquq UgSSgpnU1S U;}Zl!ldS ;)];)qnl!S q:)ou

U11[)[1;)

U;)SS3 J;)P;)M

;)!O :l9!;)q Sl!o [;)P!;}S Sn)[ll!W l;)pu!1lD

l[!;)U;)A ~unlJ!lS

'"U;)q:)l!W q:)!lmW;)~ ;)gl!llS l;)P Jnl! q:)!S S;) l;)PU!)!

;)!P SSl!p 'lq:)!U U;)1l0M 1!A\." sP!)! Pl!O~ 110 1;)1!;)qll1 oS

UOAU;}lJl!q:)s
;}Zl11l)1;}!P pun

S!l!ll!d;}H ];}ql! W;}[!l! JOA 'SP!y 'U;}l!;}]q];}AU;}l!;}q)[Ul!l)I


UO!lfll!lSOld ;}!P l~\OJ S;}'U;}l;}!ZUl!UYJq;}W

pl!M

~!lq11fIlOA PU!)! U!;} UU;}M '1;})[:)0[ 1q:)!U q:)nl! U;}SSl![pun


l)[l!lUO)! U;}P~;}MU!q ;}lql![

Jnl! q:)!S ;}!S 10A;}q 'U;}~Ul!Jnzql! l;}PU!)! ;}!P '[;}!Z ;}U11[)[1;}


Sl!p lS! ll1MZ lq;}~Ul! l;}l[V Sl!p Sl!M 'q:)OU l;;ml!pS~Unn;}ll;}g
l;}P

;}U!3

.LLI S;}U;}ll1M1ql1[ U;}lZl;}[W!


U!;}[!l!~l[oq;}~ ;}gl!llS ];}P UOAJ;}PU!)! 6Wl
ll!q ~unpu!1lD

!;}MZ U! l;}n;}ll;}g

Pl!O~ 110 l~!lJ11q:)S;}q U;}q:)S!MZUI uql1g


pun ;}uoJl!POA !;}q 'qnD
pun

Jnl! ~l!lluy

l;}l!;}M ;}U;}!q:)];}q:);}l lS!\l!Wno[

uq! ;}lll!q ;}~l!uod;}Jq;}SW;}d ;}U!3 ;}l;}PU~


Z661

-];}~Ul!Mq:)S ;}l[loM;}~Un U;}WWO)[nzu!H

,;lq!~Jnl!
q:)l!O

U!;)S PU!)!

19WW![q:)s

U!;) l!Wl!P

U!;) uoq:)s

ssnw

Jdo)! UlJ;)qn

'U;)l;)!SSl!d q:)nlqsu;)nl!lU;)A
s3"

:q:)nl!lqsS!W

nz

U!q

UOA ';)pu!1lD ;)JqI sn;)!l!W U;)lIl! snl! l;)PU!)!

1q:)!U UPU;}g q:)lnp q:)!S lSSm l!;})[~!~U11qqV ;}!O U;}lfllX!W

S!q ~Un~!Ssmq:)l!U1;)A UOA U;)q:)!;)l 'U;)9!;)JnZsnl! ;)snuH nz

q:)!S ;}!P q:)mo

;)!P U;)WWO)[

-SS!lli1;)A Jnu

1q:)!U ll1~ sun l!M Sl!M 'Sl!P 1Il! u;}!ssl!d l!p" '[;}P!;}S l~l!S

;)U;}~!;} Jnl!

q:)![lnll!U 'wnsUO)[U;}~OlO ,,U;}1I0Mpun U;}uuQ)[U;}[l;}lSJOA

[;}P!;)S 1nwl lq:)!U S;) lq!~ U;)[ql1Z ;)[l;)!zYJo ~u;)~unq:)sJOd

U;}lsq:)![WwQ)[;}qun

U;}P U!

'ASl!lS:)3

'p;};}dS

'q:)Sl!H

',,1111![l!UlJONl;}l;}SUn UOA [!;}lU;}~;}D Sl!p lS! ;}gl!llS ;}!o"


lS! 1q:)nl!1;}~Jnl! U;}l;}PUl!l;}P U! 'll!q U;}SSl![l;}AlPl!lS ;}U!;}

pun

SlWl![l!U!W!l)[s;)pung

!;)qup q:)!S lZlnlS

13

S;)P U;))[!lS!ll!lSU;)l

[;)P!;)S sn)[ll1W 'SP!)!

puo~ 110 UOA19pu!1lD l;)P lZ1~4:)s 'g\JUJ1S ;)!P Jnl! q:)!l~f


PUl![q:)Sln;}o U! U;)ll!];)~

U<l.Iquf

qu .I<lPUDI OOSZ

JIQMZ

;}!P ;}Pl!l;}~ Sl!p 'PU!)! U!;}qo 'snl! l!;}MPUl1[q:)Sln;}pU;}~;}1I0)!


Pl!O~ 110 ~UfllJ!lS ;)!P 1q:)nSl;}A l!;})[~!)[:)11Ulll!Hl;)gOl~ l!W

U;}11011;}~;}gl!llS l;}P Jnl! ;}!S ;}!P 'l;}PU!)! ;}!P PU;}qy U;}p;}f

U;)q;)~ nz U;)A!l)[;)dSl;)d ;)n;)u W;)PU!)[U;)gl!llS 'SP!)!

;}!P q:)!S u;}q:)snl!l q:)![lU;}q:)QM [l!WU!;}SU;}lS;}PU!W~U;}ql!q

Jann)/ a15ul UD/\

Ja~J!aJSn" JO:J zJaN U!3

Z liefe jne uaqef5jn'rl 9 alP uuep aIS uasQf pun Ixal uapuaf5fOj uap ISJanZ aIS uasa7

1
..

:aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Man kann die Zahl der vermissten Kinder nur schtzungsweise

o o
[]
@]

4 [TI

weil das Bundeskriminalamt

die Zahlen nicht verffentlicht.

weil es keine Forschungen diesbezglich

gibt.

Wenn ein Kind von zu Hause ausreit,

0 D
[]
@]

D
D

m
[]

@]

D
D

0
0 D
[]
@]

D
D

m
@]

D
D

m
@]

ist es auf der Suche nach Abenteuer.

den Kindern das Leben auf der Strae gemtlich zu machen.


Lebensmittel und saubere Spritzen zu verteilen.
den Kindern einen Platz zu finden.

Die Stiftung beschftigt sich


mit Kindern unter 18 Jahren.
auch mit Kindern ber 18.
mit allen Menschen, die Probleme haben.

sind die Kinder groen Gefahren ausgesetzt.


werden die Kinder Prostituierte und drogenschtig.
finanzieren sie ihr Leben durch Betteln.

Markus Seidel grndete seine Stiftung

0 D
[]

hat es dafr meistens seine Grnde.

Auf der Strae

0 D
[]

wurde es sicherlich vernachlssigt.

Das Ziel der Stiftung Off Road Kids ist es,

0 D

46

D
D

weil es keine offiziellen Zahlen gibt.

D
D

mit Hilfe staatlicher Beihilfe.


mit Hilfe von Spendern und Sponsoren.
aus eigener Kraft.

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

angeben,

Lv

DDDDD
H

~3l1V WI lId :r~OdSN~OIN3S


~

:).J~ods alsaq alP - ua.JO.~


:I
iJ.1;JM.

nU.1JsnuH

;JUp

JS!

sUL\\
3

LU!aS ~)!lP~~)Sualno1 UUO)l

a
H3qlt)~nt)c}

qun 13UU~KG
:>

NI:ln."

SIDI'IIMDNY1
8

U9P!9WJ9A

J91~9llnDl
V

Ua~!J4:>SJaqo
P40SJaQn
aUla Jnu lssed lxal OJd u!a ualun ua40ls~>t alP U! ua6uns~n alP aiS ua6eJl pun nz (>t-'v') P4osJaQn apuassed
alP (g-~) ualxal uap uuep aiS uaupJO Z e18 Jne alxal 9 alP pun ~ e18 Jne uaP40SJaQO O~ a!l) aiS uasal

uaqa'4S.IaAaSa'1
,

:aWBN

-----~

[@

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 2 I Blatt 2

----.----------------------------------------------------------

Deutschland luft - mittlerweile schnrt fast jeder vierte


Deutsche im Alter ber 14 Jahren regelmig die
Laufschuhe. Doch fast die Hlfte trainiert zu hart und
schadet dem eigenen Krper mehr, als dass er ihn strkt.
Wir verraten, wie Sie es richtig machen.
Im Auftrag der AOK hatte die Deutschen Sporthochschule in Kln rund 350 Lufer im Alter zwischen 11
und 85 Jahren begleitet. Professor Henning Allmer zog
ein etwas trauriges Fazit: Die Lufer forderten ihren
Krper so stark, dass das Laufen ihrer Gesundheit nicht
mehr nutze.
Viel zu selten achteten die Lufer auf Krpersignale wie
Seitenstechen, Pulsrasen oder Muskelkrmpfe. Vor allem
Anfnger, die weniger als ein Jahr trainierten, htten
kaum Gespr dafr, wann ihr Krper berfordert sei. Vor
allem Mnner muteten sich aus sportlichem Ergeiz zu
viel zu.

Laufen ist mir zu de - diese Aussage bekommt man als


Lufer oft zu hren, wenn man mit Nichtlufern ber sein
Hobby spricht. Natrlich haben diese Fachfremden keine
Ahnung, wie vielfltig das Laufen sein kann. Nicht nur
bei der Wahl der Strecke gibt es viele Variationen, auch
fr die Gestaltung des Trainings hat man unzhlige
Mglichkeiten. Fr Anfnger spielt das zunchst keine
Rolle. Die wollen in erster Linie eine angestrebte Strecke
schaffen. Doch ist die erst geschafft, gibt es neue Ziele.
Schon durch eine vorsichtige Erhhung des Umfanges
wird eine weitere Verbesserung der Ausdauer erzielt. Wer
an seiner Geschwindigkeit feilen mchte, muss ab und zu
aus seinem Trott heraus. Wenigstens ein bis zwei Mal in
der Woche sollte Tempotraining auf dem Programm stehen.

Dass die Ausbung eines Sports zu einer verbesserten


Lebensqualitt beitragen kann, ist kein neuer Aspekt. Aus
diesem gesundheitlichen Blickwinkel betrachtet ist die
sportliche Bettigung das ganze Leben hindurch ein
wichtiger Aspekt, besonders mit zunehmendem Alter.
Problematisch wird es jedoch hufig an der Stelle, an der
ltere und jngere Menschen mit unterschiedlichen Leistungsstandards, innerhalb eines Sportkurses aufeinander
treffen. Denn sptestens wenn es zu einer sportlichen
beranstrengung kommt, oder das Personal nicht speziell
auf die Bedrfnisse lterer Menschen geschult wurde, ist
der gesundheitlich positive Aspekt fr viele Senioren
schnell dahin. Aus diesem Grund bieten immer mehr
Sportvereine spezielle Sportgruppen fr Senioren an.

Immer mehr junge Frauen bereiten sich auf ein


autonomes Berufsleben vor. Sie qualifizieren sich und
fordern ihren Platz in der Arbeitswelt. Doch wie steht es
um die Berufsttigkeit der Frauen, wenn sie Mtter werden? Wie lassen sich Beruf und Familie vereinbaren?
Frauen klagen ber mangelnde Gleichstellung gegenber
den mnnlichen Kollegen, ber gesellschaftspolitische
Strategien gegen die Arbeitslosigkeit, die zu ihren Lasten
gehen, ber die Zurckhaltung der Mnner bei der
Hausarbeit. In Deutschland entscheiden sich mehr Frauen
fr langjhrige Kinderpausen, Erziehungsurlaub
oder
Teilzeitjobs.

Wie lsst sich die Arbeit einer Hausfrau und Mutter in Geld umrechnen? Die Frage stellt sich nach manch tdlichem
Verkehrsunfall - so auch bei dem, der sich auf einer Bundesstrae im Rheingau ereignet hat: Eine Autofahrerin bersah eine
Radlerin, die auf den Asphalt geschleudert wurde und sofort tot war. Zum Schmerz ber den Verlust der Ehefrau kam fr
den Witwer der rger mit der Haftpflichtversicherung der Autofahrerin.
Die Unglcksnachricht traf den Familienvater und seine bei den Tchter wie ein Schock: Die Ehefrau und Mutter war mit
ihrem Fahrrad auf dem Weg nach Hause tdlich verunglckt - durch die Unachtsamkeit einer Autofahrerin. Obwohl die
Schuldfrage eindeutig ist, muss nun der Ehemann eine Entschdigungsrente fr den Tod seiner Frau bei Gericht einklagen.
Denn die Versicherung der Autofahrerin zahlt nicht. Sie beruft sich darauf, dass der Tod der Frau keinen messbaren
Geldschaden zur Folge gehabt habe.
Wie kommt sie dazu? Welchen Geldwert hat die tgliche Arbeit einer Hausfrau und Mutter? Die Frage stellt sich immer
wieder, wenn durch einen Verkehrsunfall ein Mann seine Ehefrau, Kinder ihre Mutter verloren haben.

48

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch 82

6v

O!l.l0d
~e

Ja!A - !aJp

a4::>0M

OJd

SUalSapU!W
4::>S!.::1 wweJ8

oSle
OV8

p 'uJanOV\l UOA JapU!>l alP Ual.la!l!!oJd


e

UO!le>l!Unww0>l

!a>l6!4l?.::1 ale!zos
wn

Ja!

'uane4

pun
al.laM-OI

l~!a4
sie

sep
J4aw

UalS!aW w'v'
>I!J0lOWU!a.::l

alP

uassa6a6

uala!!

Jassaq

ue4::>SJa6ueM40s

PU! JanoV\l alP 40S!.::1


J4aw ar :lellnsa~ seo lsalZUa6!11alUI
!a UaJ4er l40e
pnz

UOA Jall'v' W! JapU!>l aJ4! ual.la!Alosqe

~8 Jap U! SI!aMar

nels a40oMSue40SJa6ueM40s

pue! ua6un6eJ!as
SOO~
O~

a!o

AqeS u!a 900~ Jaqwazao

I!Jd'v' Ua40S!MZ

a6sne
000

uawe>laq

wnsu0>l40S!.::1
~~

ddeu>l

waJ4!

uaneJ.::I a!o
nz

UOA uaqe6u'v'

pun
lal

uauu!JapUl?16u3

uaqe4

Ja40sJ0.::l

.,,laouel a41" leUJnOrU!Z!paV\l

dQ>l

puosaq

! J4as 6!lS!a6 pUls 'uane4

sne

Jalue40suass!M

ue40SJa6ueM40s

seo

ual40!Jaq

'v'sn

pun
Jalla1 wap

!ne

40S!.::1UO

Jap U! JallOV\l uaJap 'Japu!>l

anel40s
l40ew

s40nM40eN

ue40SJa6ueM40s
uJapJQ! 'uassa

p 40Jnpep

SaJ4!

U!>l

IA

wap

Jap

U!

40S!.::1

6unl>lOlMlU3

ue40SJa6ueM40s

a61lsIa6

al400J!SaJaaV\l pun

Jap

PUaJ4l?M

alP

40sl.::l

'uaneJ.::I

(e)

uaqels40ns 8 lew!xew l!W 6uns~?l aUla a>l00l apar Ja! lq!6 s3 uaq!aJ40s (e la!ds!as
a4a!s) pue~ Ual40aJ uap ue al!all.l0M MZqJal.lQM uapual4a! alP aiS wapu! 'lxa1 uap aiS uaJa!nJlSu0>la~
uall!U40sa6qe pue~ al40aJ Jap lS! Jap!al xe.::lJad la>l!l.les6unl!az uapua610! uau41 P\o!40S punaJ.::IU!3 :uO!lenl!S

..

..

..

..

..

..

:aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 4

5 Punkte

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

Sehr (0) geehrte Eltern,

(1)

der beiliegenden

Einladung

mchten wir Sie auf die drei Auffhrungen

(2)

in der nchsten Woche aufmerksam machen. Die Termine liegen frher (3)

Theatergruppe

_
im ver-

gangenen Jahr, da einige Mitwirkende trotz ihrer in wenigen Wochen stattfindenden Abiturprfung den enormen
Proben- und Vorbereitungsaufwand
unter Leitung (4)

nicht gescheut haben, um noch einmal an einem groen Theaterprojekt

Herrn Schmidt teilnehmen zu knnen, (5)

zum letzten Mal die Regie fhrt. Ich bin sicher, dass (6)

ein Besuch unbedingt lohnt!

Ein weiterer besonderer Termin ist der Tag (7)


Er ist verpflichtender

nach vielen Jahren heuer

offenen Tr am Samstag, den 10. Februar 2008.

Unterrichtstag (8)

alle Schlerinnen und Schler.

Die Schulbusse fahren an diesem Tag am Morgen alle eine Stunde spter; Rckfahrt ist um 13.00 Uhr.
Das Staatsministerium
Anbietern

von

fr Unterricht und Kultus warnt in einem Rundschreiben

Nachhilfeunterricht

(www./ernen.bayern.de)
Untersttzung

eine

und

Kriterienliste,

Lernstrungs- Therapien
die

Eltern

und

bei der Auswahl

(9)

bietet

auf

seriser

seiner
Angebote

bieten kann. Sie ist ber die Links "Rat und Auskunft" - "Schulberatung"

Fragen" zu finden und (10)

pdf-Dokument

herunterladbar.

Mit freundlichen Gren

Ralf Blaumann

Schulleiter

50

unserisen

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Homepage
Hilfe

und

- "Hufig gestellte

Is

IIOAUU!S
ll!J4:>S JalSJa sie aO!l4:>QslauJalUIJm a!deJa4.l-aU!IUO aUla lS! oJaqua4oH lJaSlnel
l!a)j0!OU~4qV
Jnz uuep lJ4m sep pun '4:>!ISS~paun Zleldsl!aqJV we ala!A Jm lS! laUJalUI
uaJa!znpaJ uew
alilos laUJalUI W! l!az alP 'i10lq 'ual4:>!ZJaA 0!1I9Al4:>!U uew alilos laUJalUI sep JnV

aUla JQJl4:>nslaUJalUI alP ll~4 l~l!SJaA!Un-lPloqwnH

ounJ9lSSUalle4Ja/\ aUJapow
Jap addnJosoun4:>SJo;:j a!a

[!]

Il:
I~
:I

pun uaoessnv uapuaoloJ alP alS uasal

leV\l !aMZ lxa.l uap uaJ94 alS


ue ouns91 aO!l4:>!JalP SI!aMaf alS uaznaJ)j
"l4:>nslauJalUI" ewa4.l wnz ounpuaSO!peCi aUla lZlaf uaJ94 alS :uo!~en~!s

llaz uapun>(as 06 uaqeq alS q~jnp ln6 ~ aqe6jnv alS uasa7

uaqa'4S.:IaA.:IQH
............................................................................

:aw8N

Name:

Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten

Aufgabe 2

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch in einem Tourismus - Informationsbro


ber die Sommerfestivals
in
Deutschland.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Open-Air
D Hamburg
D Egglham
D Wuppertal

Ort

Kult Festival

Feuertal
D Hamburg
D Egglham
D Wuppertal

D Hamburg
D Egglham
D Wuppertal

Zeitpunkt
Euro

Preis
Karten besorgen

D OnlineKartenvorverkauf
D vor Ort
D telefonischer
Kartenservice

Ermigung

Euro
D OnlineKartenvorverkauf
D vor Ort
D telefonischer
Kartenservice

Euro
D OnlineKartenvorverkauf
D vor Ort
D telefonischer
Kartenservice

Kinderprogramme

D Kamelreiten
D Animationsteam
D Air Tramp

D Kamelreiten
D Animationsteam
D Air Tramp

D Kamelreiten
D Animationsteam
D Air Tramp

Festzelte

Dja
D nein

D ja
D nein

D ja
D nein

Parkplatz

D ja
D nein

Dja
D nein

D ja
D nein

Campingmglichkeiten

D vorhanden
D nicht vorhanden

D vorhanden
D nicht vorhanden

D vorhanden
D nicht vorhanden

Internationale

Dja
D nein

D ja
D nein

D ja
D nein

52

Stars

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

uallpeas

(ulaWJoJ~nJ8 'apaJUV) alJOSlxa.l Jasa!p uapalP}I ualeWJoJ a!p lpne !aqep a!s
JalJ9M OG~sualSapU!W a!s uaq!aJljos pun u!a (uaqo alja!s) uaz!loN aJljl Jne l!eVll-3 waJljl U! a!s ualja8
eWJ!:l a!p ue l!eVll-3 sapualjOaJdSlua u!a unu a!s uaq!aJljos uJa5J~ ljO!Sa!s ea

jJzJndao Jl.I:>!U
ounu40M
aJle

jJO!Pf14:>saq
}.JodsueJ.l w!aq
a>t:>mS/aqgvv
aOfUf3

jualJeMJa sa a!s OM 'UapU!j.lOA


lJOP pwaH Salla51]qa5 u!a 5unUljOM
uanau JaJljl U! ljone a!s ssep 'Jmep
pun 'pJ!M lJa!AOUaJJeoos Japo uaqa5Jaql]
u!aJuasaq 5unUljOM alle aJljl ssep 'Jmep
lJaqa!s lOJOS 'ualjOsul]M sa a!s uuaM
jaleoa~
pun a)ju~JljoS JaJljl neqJnv
pun -qV uap Je50s uawljauJaql] pun sne
pun u!a a!s Jm UalS!}I alle ljone UO!l!padS
JaJljl Jal!aqJel!VII ualualadwo)j a!p ua)joed
ljosunM Jne - saliV lljO!U ljoou lS! sep
ljooa jsddLl a5uaVli Japa[ pun UaUO!leW
-JoJul ualioAlJaM l!W !aqep uauljl I!lj
pun Jnelqes5nzwn uap n!JljoS JI]J npljos
ljone pa!u!pJoo)j uJapuos 's ljoeu V
UOAJaljo!s ln5sonzwn salwesa5 Jljl Jnu
lljO!U lJa!lJodsueJl UO!l!padslaq9V11 aJljl
jueJa pun wnJa walle l!W aO!AJas

jJneqaojne
J4:>!U ounu40M
uanau Jap U!
'Jneqaoqe
Jnu aleoa~

JaJ!aqJeJ/VV
aJ!aJaqsjl!4
Jl.I:>!UJeo
'a4:>!IpUnaJjun

uaq~a.J:q:)s
,

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten

15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Ihr Antwortmail:

Arli

54

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

l.puel

waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _

ewa41. wnz (uapunaJ.:::IUOAua6unJ4eJ.l3 Japo) ua6unJ4eJ.l3 aua6!a aiS uaq!aJ4:>sas _


'6unu!aV\l a4:>!IU9SJadaJ41aiS uapul]J6aS _
l.ual!az6el4:>S asa!p Jaqo aiS ua)fuap alM _
:u!a al)fund uapua610J alP Jne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4:>S
I

'U9la!qJaA Ual!as JalWW!lsaq

oueown

uap UJa4::>aJqlaoa~ 9pJQM ua4::>!IPUaOnr Jap aYll'!H alP Jaqo :

.._---------------------------------------------------------------------------------------------------_
-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
jUapJBM lWB/B{5 I.pOU ssnw Jnl/n>/ZIBN Jap U! uBl/eIlJB/\

.._---------------------------------------------------------------------------------------------------_
-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
iUlaoa~

au!as 4::>ne le4 ZlaN W! uaJ.ms seo - i,auanbmaN

._---------------------------------------------------------------------------------------------------_.

.
I
I

.
I

:
I

Lunl SSaJlS ua6a6 uew aluu9)j SeM 'a!s ua)fuap seM _


ua6unJ4eJ.l3 aJLIIaiS uaq!aJI.j:>sas _
'6unu!aV\l a4:>!IU9SJadaJ41aiS uapuOJ6as _
l.sla)f!lJ'v' sap ua6essn'v' alP Jaqo aiS ua)fuap alM _
:u!a al)fund uapua610J alP Jne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4:>S
'ua4::>suaV\l ua4::>!IPUaon[ uap
ue uaoUnlJeMJ3 a4::>!14::>QJdsJap!MijO 'aSJaA!p ualialS UaJOl)je.::l asa!p lIe - apunaJ.::I 4::>ne Japo a!l!we.::l 'JnJas 'aln4::>S !aqJa!4
pUlS lJaMsuau4l'!MJ3 'sne ua4::>!IPUaOnr alP Jne )!::>nJOuaoupaol4::>!U uau!a uaounou!p9qsuaqal
aJa~nl'! 4::>ne uaqQ !aquaqaN
'Jep uaounlselas
a4::>S!4::>ASda~oJo ijO ualialS 'uaddnJosapunaJ.::I JalaUO!aao uapu!.::I wap Japo UJall3 uap UOA uas91s01
wap 'll'!l!lUapl uauao!a Jap uapu!JsneJaH wap 'uauas4::>eMJ3 sap allo~ alP U! uaS4::>eMU!aU!H wap 'OUnl)!::>!MlU3 a4::>!pad
-J9)! alP 4::>JnpaS!aMSla!ds!aq 'puaonr Jap U! uase4d ua4::>S!l!J)!asa!o 'uapunqJaA Ual!9)!OP9!M4::>S pun uaUO!le)!!ldw0>l Uala!A
l!W slewijo lS! uauas4::>eMJ3 wnz PU!>I WOA oueoJaqo Jap 'ase4dsuaqal
uaIQ!SUaS J4aS Jau!a U! 4::>!Suapu!Jaq a4::>!IPUaOnr

Ua4:l!lPua6nr !aq ssaJIS


:uasala6 la)f!lJ'v'uapua610J 6unl!az Jau!a U! uaqe4 aiS

8 a~ue!Jel\
l.puel waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _
ewa41. wnz (uapunaJ.:::IUOAua6unJ4eJ.l3 Japo) ua6unJ4eJ.l3 aua6!a aiS uaq!aJ4:>sas _
'6unu!aV\l a4:>!IU9sJad aJ41aiS uapuOJ6aS _
l.ua6unJa'Unv asa!p Jaql] aiS ua)fuap alM _
:U!8 al)fund uapua610J alP Jne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aV\l aJ41unu aiS uaq!aJ4:>S

~--------------,
UaOa!IWnJ uaUOWel>l au!as uue)!
uew 'u!as ounua!paquJa.::l auao!a

1
1

'Msn uassel

('

"\

alP JaqQ JJ9H 'uaSSaJaal au!alle


)!ueJ4::>SI4Q>Iuau!as uue)! uew
1
le4 U!aSaIOU!S 'aU!9W 4::>1 J

j::~::~~~~~

jJ90!lI!q lS! uau40Muawwesnz


:oun4a!Zas aUla Jm
lUaWnOJV Sa)!JelS u!a aqe4 4::>1

I, 'aoQZJo/\

(5unIl9!Zge

,---------------~/

JBU!B 91!9110/\ B!O

...........................................................................................

:ua6urua'Unv apua610Jualay !aqea 'lJa!ln)fS!p"uaqal u!alle Japo wesu!awa~)" ewa41. sep Jaqo SJn)f4:>Slnaaw! uaqe4 aiS

V a~ue!Jel\
'JalJ9M Ol ~ sualSapU!W aiS uaq!aJ4:>S '(8 Japo S Japo 'I) ua6unlialsuaqe6Jn'v' uapua610J Jap aUla aiS ual4~M

~ 8qe6jV

............................................................................

:aweN

,I_Nam_e: _

Sprechen

____~

insgesamt ca. 15-20 Minuten


30 Punkte

Situation:

Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/Ihrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

Aufgabe 2 (Sprechen ber etwas)

ca. 5 Minuten

Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

Aufgabe 3 (Diskutieren)
Situation:

ca. 5 Minuten

Sie und Ihr Gesprchspartner/Ihre


Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Reality TV" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung und fragen Sie
dann Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin nach seinerIihrer Position. Diskutieren Sie und
versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/ Ihre Gesprchspartnerin mit Argumenten zu berzeugen.

Ohne Reality wre das Fernsehen zudem nur halb so


lustig. Wrden wir nur Fiction sehen, wrde uns
jeglicher Sinn frs Fernsehen fehlen. Sendungen wie
"Big Brother" waren schon immer Gesprchsthema
Nummer Eins auf Schulhfen, im Bro, berall.
Zugegeben, so etwas kann man auch mit fiktionalen
Stoffen erreichen, aber ber wahre Geschichten zu
reden ist viel interessanter. Wirtschaftlich ist eine
Reality-Show in den meisten Fllen gnstiger als
eine aufwndig produzierte Serie. Auch unter diesem
Aspekt betrachtet ist Reality ein wichtiges Standbein
fr einen TV-Sender: Relativ gnstig, wirft bei Erfolg
zudem relativ viel ab. Besser geht es doch nicht.

Warum stehen Menschen zu Hunderten an Unfalloder Katastrophenstellen, und weiden sich am Leid
der anderen? Warum sind die Menschen frher zu
Tausenden zu den Hinrichtungen gestrmt? Und
Reality TV ist nichts Anderes! Weil diese Menschen
irgendwie den Bezug zur Realitt verloren haben,
und sehen oder lesen mssen, dass es anderen
Menschen schlechter geht als ihnen selbst. oder notfalls auch genauso schlecht, um noch ein Gefhl
dafr zu haben, dass ihr Leben ja doch eigentlich
ganz O.K. oder sogar gut ist. Ich denke, dass Reality
Shows langweilig und kommerzialisiert sind, sogar
die Werbungen sind interessanter!

Andrea (21 Jahre)

56

Das Testbuch

Bianca (32 Jahre)

SD

Mittelstufe Deutsch B2

LS

u;}q;}~wn
q::>I :U;}~tlS nz q::>!S pun

l;}qS!q

U;}I41lZ l!ill UUlDI

U;}){lIDS nz U;}l!;}){~!tffid U;}U;}~!;}

;}!P U! U;}ntl1l.l;}A Stlp 'U;}uq! lWq


;}lZlnU;}~ wntl){

;}!P l;}PO

SU;}Zl!lq::>S S;}P l!;}){~!tffid

SStlp

'II;}uq::>S UUtlp

l;}PUf)I

;}!S U;}uuQ){ W;}PZlOl.L !;}MZ pun


l;}l.lQA\. U;}l;}!lS!X;};}q::>tl1dS l;}lq!

;}!P U;}){l;}W 1;}P;}MlU3

Stlp ;}UUQ){U;}IIH U;}P

SU!;} U;}141lZ ;}!P 1m mu

l;}q::>SlOd ;}!P U;}UU;}){;}q


'lq::>Stlll;}qn lsqps

;}!S ltlq S!uq;}~13 Stla U;}JdnU){l;}A nz pun

U;}zl!lq::>snZu!;} U;}~U;}W pun


;}U!;} U;}qtlq l;}PUf)I
nz U;}ltl"Ml;}PO IlllJnz

S;}~!lq::>!l ;}S!;}MS~Uru;}tffiU 1m IqnPD

II;}l;}U;}~ U;}p1;}M ;}!S" l;}qtl l;}PO . S!Uq;}~l;}U;}q::>;}"M

UI lII;}lS;}~lS;}J U;}H!Stl1H U!

WUltllS W;}U!;} UOA Sl!;}l;}q U;}pmM ;}lSUn){U;}q::>;}"M


;}q::>!Iuqy

lS! lW;}J1U;} ~unZl!lq::>s

l;}P UOA l!;}M nz P!A S;} H;}M 'UUtl){ U;}WW!lS 1q::>!US!uq;}~13

lq!

U;}Jpq U;}uq::>;}"M

.~!lq::>!l lU;}ZOld

-!;}q UI ;}){pdS l~tlS '"pq::>!U Stlp UUtl){ q::>I :q::>!S U;}~tlS pun

;}!a

U;}I41lZ 'l!;}){~!tffid

U;}l.lOM1UY ;}lq!

-I;}~ U;}W;}lSASU;}I41lZ UOA ){!~O'l ;}!P pun

wnz

U;}SS;}~l;}A

'l;}Iq;}d

;}!S U;}q::>tlW 1;}P;}M1U3 U;}l;}!sstld

U;}U!;}I){ U;}U!;}
;}~U!a

!;}MZ U;}lU
UU;}A\.

l;}P;}M

l!W

l;}PU!")I

ltlq uqof

-p!ds!;}q

;}!P

qtl

;}AmmU!

l;}q::>SlOd ;}!P U;}~tlS 'lS! U;}l!ll){l;}

q::>mp U!;}Illl S;} SItl 'lq;}W l!;}M lS! Stla

~9 nz

U;}q::>S!l;}WnU

S;}q::>SItlJ~mQA U!;} qItlqS;}P U;}lItlq1;} pun 'U;}q::>!;}zsu0!l!PPY

l.l;}!llsruJ

U!;} I;}!ds!;}H
1nu

-uQ){ UUtlp 'U;}qtlq U;}uq::>;}"M


W!;}q ;}W;}{qo1d l;}PUf)I

~Utl~w[l
[qOMqO
lq!~

ltlM ;}qtl~Jny

pun

U;}P

U;}ltlM 'U;}lltlq 1W;}


U;}IOqWASU;}I41lZ

q::>OU UP~;}lU;}q::>;}"M

"l,lq;}W

ltlq

1;}A\.

;}S){;})I W ltlq 41lltlS"

;}S){;})I
;}S!;}MS

s!uqa~.I:iI sapuaq;,slU.Iaqn

;}U!3 -

1[P1S;}~ U;}141lZ UOA U;}q::>!;}I~l;}Awnz


pun

U;}1;}!41l11qnS 'U;}l;}!PPY

U;}plnM

~unuplOuy

l;}S;}!P

Slm

u;}qtl~Jntlu;}q::>;}"M UUtlp

;}JHql!W

l){::>rup;}ljJntl

86

S!q

~ UOA q::>!;}l;}H W! U;}[41lZ U;}ltlM ;}pUmSU;}~;}D ;}S;}!P Jny


U;}JI;}q W;}lq::>!
-;}{l;}

)(!ltlW;}qltlw

;}!P U! ~;}!lSU!3

U;}P ;}S!;}Ml;}q::>!I~Qw

UUtl){ U;}uq::>;}"M U;}l){tlX;} lq::>!U q::>!;}I~UU;}M 'U;}A!l!mU!

U;}l~!;}Z U;}q::>tlSI;}!dS l;}PO U;}S){;})I 'W;}){::>!lS 'suoquoH

l;}U!;} ~unsQ'l

;}qtl~Jny

lS! SU!;}ItlWU!3

;}U!;};}!P 1nu lSSm )(!ltlW;}qltlW[nq::>s


S;}P U;}W;}{l3

~!l;}!M~UtlI

Stla

l;}PUf)I

UUtl)( W;}SS;}q1;}A

UOA

U;}q::>PHH U;}uq! ;}!S W;}PU! 'lq::>nS1;}lUn W;}PU!){lnq::>SlOA


UOA S!UpUmS1;}AU;}141lZ Stlp

U;}qtlq

l;}1lJtlq::>SU;}SS!A\. ;}!a
;}){I;}dS lqntll~

wnz l!;}){~!tffid ;}U;}S;}!M;}~q::>tlUW;}mq::>SlOA !;}q unu ;}!a nz


';}!S lq!;}lq::>S '~!l;}!Mq::>S pun

;}!P pun
1m

'W;}lq::>!;}{l;} )(!ltlW;}qltlW
;}lUUQ){ Iqnp~U;}I41lZ
;}uqo

nz

ljutlljnz

S;}S;}!a

U;}P ltlljos

U;}qtlq nz

'U;}uuQ){ U;}Uq::>;}l ~!lq::>!l qOl~

W;}PUf)I

1W;}I;}~ ;}f S;}!P

Sl!;}l;}q ;}~!ltffifJund

!;}MZ

l!W W;}l;}~Um l!;}S uoq::>s q::>!Sl~m!lq::>S;}q U!~OIOq::>ASd ;}!a

SStlp 'lq::>tlW;}~ ~un){::>;}plU3 ;}q::>!IuntllS1;} ;}!P U;}UU!~;}IIO)l

)(!ltlW;}qltlW

UOA ~unlll!Wl;}A

;}!P UtlW ;}!M ';}~tl1d

l;}P

;})H;}dS
l~tlS 'jloa-StlUOZtlwy
pun

U;}U;}~;}[;}~qtl W;)U!;} U! ;}U;}sq::>tlMl3

U;}J.JY ;}!M U;}l!;})(~!tffid U;}q::>!;}I~;}!P U;}Zl!S;}q l;}Wq;}U

-H;}lU;}!pms
;}l){Und

m:

U;}~!ltffi[Jum

OZ;

pun

;}!a

U;}q::>!;}I~l;}A l;}PUtlU!;}l!ill

;}S!;}MSI;}!ds!;}q U;}uuQ){ U;}J.JY q::>ny


U;}l;}!Pptl l;}PO U;}q::>!

-;}I~l;}A U;}lU;}W;}13 !;}MZ Sltl lq;}W

q::>!Iln;}p l!ill

c ne/EI jne

U;}~U;}W

l!W

WtlSU!;}W;}~

U!~OIOq::>ASd

UI U;}~njl;}A l;}pu!){Inq::>slOA

l;}U!;}

;}!P

ltlq

l;}P UOA ;})(pdS

S;}U;}lj10q1;}AP!l

;}!pms

uoq::>s Stlp l;}qn - P1!M

l){U;}q::>S;}ljljumq::>tl;}H lq;}W U;}I4llZ 1m lqm;}D


'n!M Al!Sl;}A!Un PltlAltlH
1m IqnPD

W;}P SStlp

q1;}qtlS!131,U;}[41lZ

U!;} l!M u;}qtlH

U;}qtlq 1W;}I;}~

lq::>!Ultl~ q::>ou S;} ;}!S [qOMqO 'U;}Uq::>;}luoq::>s 1tl~OS U;}uuQ){


;}!S ;}lS~U!lS~UOlq!}l;}H l;}~!U;}M tlp U;}qtlq l;}PU!){lnq::>SlOA
- 1PA\. ;}PW;}lJ ;}U!;} ;}U;}sq::>tlMl3 ;}I;}!A 1m lS! ){!ltlW;}qltlW

uaqef3jn't19 alP uuep alS uasQ/ pun Jxal uapuaf3/oj uap JSJanz alS uasa7

:aweN

~IN_am_e:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Vorschulkinder

o o
~

@]

[TI
0 D
~

@]

D
D

haben weniger ngste.


haben tief verborgene Gefhle.

Elisabeth Speike mchte


dass Kinder grob rechnen lernen.
dass das Gefhl fr Zahlen mehr in den Vordergrund rckt.
Fnfjhrigen das Rechnen beibringen.

Eine Studie erwies, dass

0 D
D
@] D
[IJ
0 D
D
@] D
~

0 D
D
@] D
~

[I]

0 D
D
@] D
~

58

D
D

knnen rechnen, obwohl sie es nicht 'gelernt haben.

die Kinder mit numerischen Zahlensymbolen

gut umgehen knnen.

die Kinder Zahlen instinktiv einschtzen knnen.


die Kinder ber erstaunliche Rechenknste verfgen.

Die Psychologin hat sich zum Ziel gesetzt,


Schulmathematik

abzuschaffen.

den Kindern das Einmaleins beizubringen.


die Vermittlung von Mathematik zu verbessern.

Die Erwachsenen aus dem Amazonas-Dorf


knnen Mengen miteinander vergleichen.
haben Vieles gemeinsam.
kennen nur die Zahlen eins und zwei.

Die Kinder
haben meistens Probleme beim Rechnen.
sollten ihre Fhigkeit des Schtzens verwenden.
sind generell frustriert.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

69

DDDDD
U!3S

uQ4~S U3UUQ>I UI3WJ0.:l

iPunsa8 tpll2f.lpn uuap lsqO lS/


H

JawO+JJ!s5unJ~pUJ3
'YiJl!:lSJaqn
au!a Jnu lssed lxa.l OJd 'u!a ualun ual!:lls~>I a!p U! ua5uns~n a!p a!s ua5eJl pun nz (>I-\f) YiJl!:lsJaqn apuassed
a!p (9-~) ualxa.l uap uuep a!s uaupJO .~ nel8 !ne alxa.l 9 a!p pun ~ nel8 !ne uaYiJl!:lsJaqo O~ a!l)' a!s uasal

uaqa:+s.:raAasar"}
\

:aWBN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 2 I Blatt 2

Mathematik ist fr viele ein Buch mit mindestens sieben


Siegeln. Okay, mit a2 + b2 = c2, die Formel des Pythagoras,
kommt man vielleicht noch klar. Ab da wird es dann aber
leicht undurchschaubar. Eine Ausstellung will da jetzt fr
Abhilfe sorgen.
Die Idee der Ausstellung "Imaginary" ist die visuelle
und sthetische
Komponente
der Mathematik
als
Blickfang zu verwenden. Damit sollen den Besuchern
mathematische
Hintergrnde
auf interaktive Weise
erklrt werden. Das Imaginre, Unvorstellbare
der
Mathematik wird verbildlicht, es wird zu Bildern, die
auch selbst erzeugt werden knnen. Die Ausstellung
besteht zum einen aus einer Galerie interessanter und
schner mathematischer Bilder. Dazu werden die Bilder
in einer Gre von 85 x 85 cm auf Acryl prsentiert und
knnen
in einem
begehbaren
Aluminiumwrfel
bestaunt
werden.
Zum anderen
laden bei der
Ausstellung interaktive Installationen dazu ein, selbst
mathematisch-knstlerisch
aktiv zu werden.

Dass Mdchen in Mathe schlechter sind als Jungen, ist


eine Binsenweisheit - dass aber Lehrerinnen besser den
Stoff vermitteln knnen als ihre mnnlichen Kollegen, das
ist ein berraschendes Ergebnis einer Studie der Pdagogischen Hochschule. Da wurden 900 LehrerInnen und
20000 SchlerInnen
befragt. Nun ist die Studie
erschienen, in der die Ergebnisse der Untersuchung
vorgestellt werden: Schler und besonders Schlerinnen
erreichen bessere Leistungen in Mathematik, wenn sie
von einer Frau unterrichtet werden, der Prfungserfolg ist
bei Jungen und Mdchen nahezu gleich hoch, wenn eine
Lehrerin den Stoff erklrt. ber den Grund kann man nur
spekulieren, es wird vermutet, dass die Lehrerinnen
mglicherweise
ein greres Verstndnis
fr die
Schlerinnen aufbringen und ein besseres Lernklima
schaffen.

Wer mchte nicht gerne schn, fit und schlank sein? Und
das am liebsten ohne groen Aufwand und mit mglichst
schmackhaften Speisen. Ein neues Buch zeigt, wie das
geht - ganz ohne Diten und strenge Verbote. Der Autor
des Buches "Schnkost" ist angeblich vor allem eins: ein
Genussmensch. Deshalb geht es in seinem Buch auch
genau darum. Nach dem Lesen soll man wissen, was
einem gut tut und wie man es zubereitet. Und nicht zu
vergessen: Wie man es zu sich nimmt. Zehn schne
Gebote weisen den Weg zu einem ansprechenden
ueren und einer glcklichen Seele. Ganz wichtig:
Schnheit kommt von innen. Bei seinen Rezeptvorschlgen
konzentriert sich der Autor hauptschlich auf Produkte,
die bei uns in Deutschland zu finden sind und die deshalb
perfekt zu unserem Stoffwechsel passen.

Im Laufe der Zeit haben sich in Bezug auf Ernhrung


viele Missverstndnisse und Halbwahrheiten gebildet.
Alle Dinge, die wir von Kindesbeinen an gehrt haben,
die aber so nicht stimmen. Zum Thema Ernhrung wird
geforscht und getestet, was das Zeug hlt. Schlielich
wollen wir genau wissen, was uns irgend wann in die
Ewigkeit befrdert. Ist es das tgliche Frhstcksei,
zuviel Salz in der Suppe oder das tgliche Glas Wein?
Und hlt uns der Genuss von viel Obst wirklich lnger am
Leben? Im Laufe der Zeit haben sich viele Halbwahrheiten in den Kpfen festgesetzt. In ihrem Buch
wollen die Autoren mit diesen Missverstndnissen und
Mythen aufrumen.

Wer rger oder Stress hat, kann mit den richtigen Lebensmitteln seine trben Gedanken vertreiben. Wir haben den optimalen Ernhrungsfahrplan fr gute Laune.
Pralinen gegen Liebeskummer, ein Fnf-Gnge-Men zur bestandenen Prfung oder Austern beim romantischen CandleLight-Dinner: Essen ist mehr als bloes Hungerstillen. Vielmehr dient uns Nahrung als Trostmittel, Belohnung, Zeitvertreib
oder Lustverstrker. Laut Studien haben 72 Prozent aller Menschen in depressiven Phasen Lust auf Schokolade, Eiscreme
& Co., whrend Steak, Fisch und Gemse nur von 26 Prozent begehrt werden. Was wir unter dem Eindruck bestimmter
Stimmungen essen, beeinflusst ber die Chemie des Gehirns unsere Gemtslage. Seit Jahren versuchen Mediziner,
Ernhrungswissenschaftler und Neurobiologen, die genauen Wirkungsmechanismen und Zusammenhnge zu klren.

60

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

~9

WO)j UaUO!l)jeaH ualjOS!6Jalie UaJaMljos nz sa uue)j 'UapJaM


eJqa6u!a lneH a!p U! suaJa!MOl!U sap pUaJlj~M a!p 'al!a1PUe1sas
uau!a Jne l~l!"!l!SuaSJaqo
dJQ)f

sap

au!a llja1sas

UaUO!1)jeaJs6un'ij01sq'v'

pun

alJd

sa6!pU~lS

O)j!S!H

u!a

6un6!u!aH

llja1saq

ua1aJune uauuQ)j

uO!l)jaJU!punM
soonel

a6!11~J6Jos

lnlS

u!a)j

uanau
au!a

uue)j

au!a
sap
aUljO

u!a S!S uapJnM uaJnJa6JoAJalj s6ue6JoAJa!MOWl

ljoeu Jljer

1apuadsa6

uapJaM

uaJa!M01~.l

pUaJlj~M laljO!ads pun upn l!W l)je1uo)f uap ljoJnp a!p 'PU!S
'alljOpas

ap ljoeu

S!I!ljdAS

aJ1a6Jne
'SOI'v'

l!W

pun

asoln)jJaqnl

lq!6 s3 snuelal

UO!l)jaJul Jau!a

Jal~ds

aJljer

ljOOU

pun :::>pun S S!medaH

JljeJaE> a!p

l6J!q

uaJa!MOl~.l

uassel UaleJaq ljO!llZJ~ ljO!S a11l0s'lelj )jonwljosJadJQ)f

n6!aUJa1nlS

uasoqwOJljl

)j

ssel

lIe

Jaqe

ljosuaV\l

asa6

O~

ljosunM

uap

l6u!paqun

)jonWljOSW!lUI u!a)j alilos


uapunsa6
'ljO!aI6
!aq

!aq sie

ljoouuap
la!"

Jljas

uasa!p

6u!oJa!d

uapJaM

PU!S
Japo

l!W

!as

JeMZ
oonel

'Ua1leljJa

'ualjosuaV\l

6uniPUelj
l!alj)jueJ)j

pun

,Ual!alj)jueJ)j

l!alj)jueJ)jJalnIS

pun
'salaqe!o

u!awa6

ualjosuaV\l

a!p

APOS

ualiloS

ljoop

l!W

ua)j!SpSl!aljpUnsaE>
ljoeu
a!p

JaM

Ual!alj)jueJ)jslljOalljOsaE>

'JaljQlj

ua6un)jueJ)jJ3

140!U
uaJljrlJljoJnp

l!a)jljO!16QV\I
au!a

!l)jaJul

j6unlljO'v'

ualjosuaV\l

(e)

uaqelsl.pns 8 lew!xew l!W 6uns~n au!a a)jo~n apar JrlJlq!6 s3 uaq!aJl.ps (e la!ds!as
alja!s) pueH ualljoaJ uap ue al!awoM MZqJalJQM uapualljaJ a!p a!s wapu! 'lxal uap a!s uaJa!nJlSuo)jaH
ua!uljosa6qe pueH alljOaJ Jap lS! Jap!al xe:l Jad la)j!lJes6unl!az uapua610J uauljl l)jO!ljOS punaJ:l U!3 :uo!~en~!s

t &qe6jny

uaqa'4s.:raAaSa'1
............................................................................

:aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 4

Situation:

5 Punkte

Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

Werte Erziehungsberechtigte,

(0) liebe Kinder,

auch diesen Sommer findet wieder unser bewhrtes Kinder und Jugendcamp statt.
Ich werde, untersttzt (1)

unserem weiblichen

und mnnlichen Trainer-/Betreuerteam,

Gruppe von Kindern und Jugendlichen jeweils mindestens 1 Woche ((2)


Tage mglich) im Schlerheim an der Thaya (3)

und Freizeitangebot

mit einer

Wunsch auch zustzliche

Niedersterreich

verbringen. Da das Trainings-,

sehr vielseitig ist, knnen auch Nichtkarateka teilnehmen!

Es gibt mehrmals tglich Training mit verschiedenen


ausgebildete Rettungsschwimmer
Wir sorgen (5)

Inhalten, (4)

zum Beispiel Schwimmen, wobei

dabei sind.

Frhstck, Mittagessen und Abendessen.

Es ist auch mglich, zustzlich Tage zu buchen oder die Kinder frher abzuholen!
Die Anreise ist grundstzlich

selbst (6)

organisieren.

Wir werden jedoch

Fahrgemeinschaften

organisieren.
Fr Eltern gibt es keine Mglichkeit teilzunehmen,

Computerspiele

und Handy sind nicht zugelassen, aber die

Eltern knnen die Trainer jederzeit telefonisch erreichen.


Die Kosten betragen 320 Euro, Anmeldung (7)
Emailadresse

bitte (8)

sptestens

Anzahlung von 220 Euro im Kuvert mit Namen, Tel.,


Ende Februar, da nur eine bestimmte Anzahl von Pltzen

vorhanden

ist und wir buchen mssen.

Die Anmeldung

Anzahlung

verfllt

Der

(10)

bei Nichtteilnahme.
www.karatewien.at

Restbetrag

. Alle weiteren

ist (9) ____


wird

mit

Informationen

jedem Trainer mglich.


Ende

werden

Mai

Vorjahresbilder

Ende Mai bekannt

Gurtprfung ist am Ende der Woche mglich!

Mit freundlichen Gren


Alf Fink
Tel. 0646 322 20 69
Email: karatewien@karate.at

62

kassiert.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Die

gegeben.

89

1 O~ 1
16
18

'UapJaM uaqa6a6
ualoN aln6 J!'H6unUljOIas Sie Japo l!aqJesneH alP J!'H lj::lne Pla8 alilos uJapu!)l
'u!as ewaljlnqel

'uaqa6 a)jualj::lsa6Pla8

u!a)j a!I!WB::IJap U! alilos la6uBwPla8

ua6!60z~oJ6 au!a)j UJapU!)jla)ju3 uap ualllOS UJalla~OJ8

[ill

[TI
[IJ

p 1J!uq:JsqV

IL

'uaJne)j nz
Pla8 l!W lj::leJu!a sa SIB 'apnaJ::I Jljaw uJapu!)l uap lal!aJaq ulalsBq nz lsqlas SBMl3
'Ua6BJl!aq llBljJalUnsuaqal

19

Is

wnz uamos Japu!)l lj::ln\f

'Ualj::lBW nz Pla8 wap l!W ua6UnJljBJJ3 aua6!a 'ualj::l!l6gwJa UJapU!)l ualllOS UJall3

[TI
~

[0

C 1J!uq:JsqV

It
It

[0

'UapJaM ua6ozaqU!al!W a!I!WB::IJap uaqB6sn\f uap U! ualilos JapU!)l

[D

'ualS!al uanOWBI)jua)jJeV'Jalj::l!lPua6nr ala!A


lj::l!S uauug)j qlBljsap 'Jassaq JljBr JOJJljBr pJ!M ua!I!WB::IJap a6Bl alla!ZUBU!Ja!o

G 1J!uq:JsqV

S Iz
I~

CO

'uaqelj lUa!pJaA
Pla6ualj::lSBllSJa Japu!)l uamos Ipa!~ laBlj::l!V'J'JO lnBl

[0

'uawwo)jaq Pla6ualj::lSBl
u!a)j aiS ualilos qlBljsap 'uauBld 6!lSPJ6uBIos llj::l!U uauug)j JapU!)jU!al)l

sa ais uuaM 'uawwo)jaq

~ 1J!uq:JsqV

.:I

pun ua6BSSn\f uapua610J alP aiS uasal

'IBV'J!aMZ lxal uap uaJglj aiS


'UB 6unsgl a6!llj::l!J alP SI!aMaf aiS uaznaJ)j
'"Pla6ualj::lSB1" Bwaljl wnz 6unpuaso!pe~ aUla lZlaf uaJglj aiS :uO!JlmJ!S

'J!az uapun>tas

06 uaqeq aIS 'q:JJnp )n6 ~ aqe6)nva!s

uasa7

~ &qe61f1"

uaqa-=+S..IaA..IQH
~I"""_""""'_""""_""""_""""'_""""_""""_""""_""""'_"':aw_eN~1

__

~~

__

1 Name:

.. 1

Hrverstehen
Aufgabe

insgesamt ca. 30 Minuten


10 Punkte

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation:

Sie hren ein Gesprch zwischen einem Angestellten eines Stellenvermittlungsbros


und einem
Angestellten eines Hotels, der eine neue Rezeptionistin anstellen mchte.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Frau Schmidt
Qualifikation

Frau Reubert

Frau Klingel

o Abitur
o Ausbildung

o Abitur
o Ausbildung

o Abitur
o Ausbildung

in
der Hotellerie
kaufmnnische
Ausbildung

in
der Hotellerie
kaufmnnische
Ausbildung

in
der Hotellerie
kaufmnnische
Ausbildung

Alter
Fachbezogene
Ausbildung
Fremdsprachenkenntnisse
EDV-Kenntnisse
Arbeitszeit
Gehaltsvorstellungen

o ja
o nein
o Englisch
o Franzsisch
o ja
o nein
o Vollzeit
o Teilzeit
Euro

o ja
o nein
o Englisch
o Franzsisch

o
o Englisch
o Franzsisch

Dja
nein

Dja
nein

o
o Vollzeit
o Teilzeit

Dja
nein

o
o Vollzeit
o Teilzeit
Euro

Euro

Eintrittstermin
Bewerbungsunterlagen

64

o Lichtbild
o Zeugnisse
o Referenzen

o Lichtbild
o Zeugnisse
o Referenzen

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

o Lichtbild
o Zeugnisse
o Referenzen

99

'(UI8WJOJ~nJ8 '8p8JU\f) 8lJOSlX8.l J8S8!P U8p8lP)l U81eWJoJ8!P lpne !8qep 8!S


U8l40e8a 'J9lJ9M
SU8lS8PU!W8!S U8q!8J40S pun U!9 (U9qO 949!S) U9Z!lON 9J41Jne l!eV\l-3 W9J41U! 9!S u8488
.UJ8pJoJnZ)IOIJJnz
5Unn8Jl8a 8!P JIJJPl88 8l14ez8q Sl!8J8q sep wn 'l!eV\l-3 U!8 unu 8!S U8q!8J40S 'U8qe4 lJ85J~85 J48S 40!S 8!S ea

oe;~

jU8JnJ}jOJnz
40!ISS~P8A 8!S 8pJ8M 40! 'J8WWnU
-uoJ818.l pun u8weN U8J41J!W 8!S u8ssel
-J8lU!4 8ll!q 'U!8S Jeq40!8JJ8 40S!UOJ818l
l40!U leWU!8 40! 8lll0S 'J4n 00: ~e;S!q 00:6
os - 0V\l :Jeq40!8JJ3 U~ 68 8e;e;990 '18.1
jUJ8lS!8W nz U8l!8}j5p8!M40S U840!IPU!M
-J8qoun lS!8W 8!P 80!AJ8S W8J8SUn
l!W l!8}j40!159V\1 8!P U8U41 U8l8!q J!M

JJJadsa6u!a
apJnM punH

'40n08 J9p Jne U!9SU9W


-WeS!9a S940!llIJW85 pun U9l!94U!91
-840!8JlS JIJJ l!9Z 5nU95 lq!9lq OS 'Jne
apunH L-g sie J4aW l40!U uaw4au J!M
'asneH nz
punH J41 aJ~M sie os - ualJe8 pun sneH
U! 'Ua4a5!Sse8 wa5!~~Wla5aJ pun 18pnJ
-apunH ua40!lpun9JJ wau!a U! '5unlle4
-a5a488 Japo -Ja5U!MZ 8U40 '5unnaJl
-aquapa.::l 40ne 5unnaJlaqapunH
alq!xau 'al4oaJa5lJe lala!q punaJ,lJa!.1

16aJjda6un
uaWW>fIlOIl
punH

jnJ>fOOCJU!8>f
f- UajnJnzue
II.pnSJ911
l./o!lqa6Jall
s/eWJl./aw
pue/snv WOll

jjOH wap
jne apunH Ol
sualSapU!W

6unnaJ~aqapunH

:uapunJa5 a5!azu\f apua510J a!s u9qe4 YP40Sl!az Jau!a UI


'uauu9}j uaw4au qnepn U! l!W l40!U 400paf a!s uap 'Jal!aMllOH uaqa!1 uau!a uaqe4 a!s :uo!~,m~!s

uaq~a.Iq;)s
............................................................................

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten

15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Ihr Antwortmail:

66

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

L9

l.puel

waJ41 U! uO!lenl!S a!p lS! a!M _

ewa4.l wnz (uapunaJ.::l UOI\ua6unJ4ejJ3 Japo) ua6unJ4ejJ3 aua6!a aiS uaq!aJl.psas

'6unu!aw a40!lugSJad aJ41aiS uapuQJ6aS _


l.Ual!az6elLPS asa!p Jaqo aiS ua)juap a!M _
:u!a al)jund uapua610! a!p !ne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aw aJ41unu aiS uaq!aJ4oS
I

'1104JaqlJJIJJaloPI ualle4 a4:)!lpUaonr - a!pnlS :

.
I

._---------------------------------------------------------------------------------------------------_
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
'U9/0P/ ue ptJf?lSJ911 !9qep 4:>!S U9J9nU9!JO 9!S ')POIE) W9)ellpd

pun 9J9pJe){ 'wnsuo){

4:>eu U9q9J)S 94:>!Ipu9nr

:
I

._---------------------------------------------------------------------------------------------------_.

jala!z pun OUnJa!IUapo uaqao alS - SJelS pun aloPI 'Japl!qJoJ\ ua4:)neJq J!M :
I

._---------------------------------------------------------------------------------------------------_.

:uasala6 Ual!az6el4os apua610! ua6unl!az uauapa!4osJal\ U! uaqe4 aiS

::>

8JUB!JBI\

l.l40!U WnJeM l.WnJeM l.aapl aln6 au!a Jm WJo!!unln4os Jap 6unJ4mU!3 a!p aiS ualleH _
l.le4 al!al40eN 40ne WJo!!unln4os UOI\ua6eJ.l sep ssep 'aiS ua)juaa _
'6unu!aw a40!lugSJad aJ41aiS uapuOJ6aS _
l.sla)j!lJV sap ua6essnv a!p Jaqo aiS ua)juap a!M _
:u!a al)jund uapua610! a!p !ne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aw aJ41unu aiS uaq!aJ4oS
'u!as Jequua)jJa oUnp!al>l Jau!as pue4ue J4aw
14:)!UIIOS'lJQ4aoue Ja ije4:)sU!aWaoSUO!o!la~ Ja4:)laM Japo IwwelS amwe::l ua4:)!aJ Jau!a Japo uawJe Jau!a sne JaIlJ4::>Su!a
qO 'uazuaJoqe JapueU!aUOA)jJeIS nz uaddnJoJallJ4:)S pun JaIlJ4:)S aUlazu!a 4:)!S ssep 'UJapU!4JaA IIOSijP4:)SJOJ\a4:)los aU!3
'uapJaM lJ4lJJaoU!a oUnp!al>l a4::>!Il!a4u!a aUla 4:)ne UpaIS!U!Wz!ISnr Jap ounu!aV\l Jap 4:)eu alilos ualn4:)S ua4:)slnap ualle ul
'OUOS 1004:)S uau!a pun ooolln4:)S Salla!zwo u!a ijo 4:)ne WJO!!unln4:)S UaJeqlas4:)aM
-JaAUn Jap uaqau aln4:)S apar le4 qle4saa 'uo!le)j!!!IUapl pun Ile4uawwesnz
UOA141JJaE)
sep als me4:)s wapnz 'aln4:)S JaJ4!
ualJaM uap I!W JaIlJ4:)S Jap l!a4uapunqJaJ\ pun UO!I!peJ.l UOA)j:)nJpsnv IS! alS '14:)!Ud ualn4:)S ualle ISe! ue WJo!!unln4:)S
alP la!ds!as wnz IS! oS 'Jap!M 14::>ewle!uol0>l ua4:)S!IPq Jap ssnuu!3 uap alna4 4:)ou llaoa!ds ua!leJIsnv U! walsAsln4:)S sea
UapJaM .4:>!I~d1I0S wJo~!unln4:>S

:uasala6 la)j!lN uapUa610! 6unl!az Jau!a U! uaqe4 aiS

a 8JUB!JBI\
l.puel WaJ41U! UO!lenl!S a!p lS! a!M _
ewa4.l wnz (uapunaJ.::l UOI\ua6unJ4ejJ3 Japo) ua6unJ4ejJ3 aua6!a aiS uaq!aJ4osas _
'6unu!aw a4:l!lugSJad aJ41aiS uapuOJ6aS _
l.ua6unJa~nv

asa!p Jaqo aiS ua)juap a!M _

:u!a al)jund uapua610J a!p !ne !aqep aiS ua4a6 pun nzep 6unu!aw aJ41 unu aiS uaq!aJ4oS

.""..---------------.

.....\\t::::::::

(IS! Ila6aJao 14oaI4:)S os Jaqa6Zlasa8 '\


WOA pun wanbaq os sa l!aM Jnu I
:

I
1

(.~~~:!){
J9p

I 'uasslJw UJa4:)!sqe lIa!zueu!! uaJapue


1 uau!a ouel uaqal u!a alilos 40suaV\l
I
u!a>l 'uapJaM Ua!104ao 140!Uuue)j
wap 'laleJ!a4 oeJlJaAa43 au 40 JaM
I,

UU!S uau!a)j

~.~~..~~~~.~.;~ ..~~;;~~ ..~; ...:

1
J9WW! er )4a J9 ')4:>aJaun eJI l
l-J9J\94~ U!9 )S! q/e4S9p ')q!9/q uaqa/ l
-SjnJg W! )4:>!U ais uuaM 'PU!){ U!9

sa le4 ISUOS'aJ~M puaqe4140M


uew uuaM 'ua40ew 140!alla!A
uew aluuQ)j oeJlJaAa43 uau!3

1 J(Jj jne /a!1I )q! neJ::J aU!9 '9PUY 4:>/ j

,-------------_/

...........................................................................................

:ua6unJa~nv apua610! uala!! !aqea 'lJa!ln)jS!p 116eJlJal\a4311


ewa4.l sep Jaqo sJn)j4oslnaa W! uaqe4 aiS
V 8JUB!JBI\
'JalJgM Ol~ sualSapU!W aiS uaq!aJ4oS

............................................................................

.(:::> Japo

S Japo v) ua6unllalsuaqe6!nv

uapua610! Jap aUla aiS ual4~M

:8WBN

@-~-Sprechen

I Name:

..

insgesamt ca. 15 - 20 Minuten


30 Punkte

ca. 5 Minuten

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)

Situation: Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/lhrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

ca. 5 Minuten

Aufgabe 2 (Sprechen ber etwas)

Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

ca. 5 Minuten

Aufgabe 3 (Diskutieren)

Situation: Sie und Ihr Gesprchspartner/lhre


Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Seifenopern" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung und fragen
Sie dann Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin nach seiner/ihrer Position. Diskutieren Sie
und versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/Ihre Gesprchspartnerin mit Argumenten zu berzeugen.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Verbotene Liebe".


"Unter uns". "Marienhof' und andere Daily Soaps sind
aus dem Fernsehalltag vieler jugendlicher Zuschauer
nicht mehr wegzudenken, obwohl sie ein recht einseitiges, klischeehaftes und vor allem unrealistisches
Bild davon vermitteln. wie Frauen und Mnner
denken und fhlen. wie sie miteinander umgehen und
wie sie die Schwierigkeiten, die das Leben im
Allgemeinen und die Liebe im Besonderen so mit
sich bringen, zu bewltigen versuchen. Sie sind nicht
realistisch und daher Zeitverschwendung!
Das echte Leben ist doch viel interessanter!

Meine persnliche Meinung ist, dass die alten


Klassiker, wie z.B. "Eine schrecklich nette Familie"
oder "Rosane" ziemlich gut sind. Die kann man nur
so nebenbei anschauen beim Kochen oder Putzen.
Sie entspannen und amsieren. sind witzig und man
braucht nicht lange nachzudenken. Nach einem
anstrengenden Tag ist das gerade, was ich brauche!
Auerdem habe ich eine Freundin aus Portugal, die
aus Daily Soaps Deutsch gelernt hat. Ich bin also
absolut dafr und denke. diejenigen, denen sie nicht
gefallen, sollen halt umschalten! Die Auswahl an
Programmen ist ja gro genug!

Joachim (42 Jahre)

68

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Kerstin (23 Jahre)

69

~!ltFl!M Sl;)PUOS;)q U;)l!S!ASUM0[J l;)P l!;)){~!ffilWI;)~;)~


;)!P lS! 'UUlrlj U;)q;)lSlU;) S!Ulmql;)ASU;)nUlll;)A U!;) UM0[J
"W;)lq!"

W! l!;)Z
-lU;) nz

nz

'U;)SSnW

;)l;)~UlH

l;)qn

U;)pl;)M

lI;)puuq;)q

;)!P 'W;)PU!)I

~U1Husnuqu;)){Uul)I

SUM0[J

l;)P

pun

;)q:lnS;)g

W;)lI3

U;)q;)m

U;)U!;) 1nJ

'W;)pu!)I

U;)Jpq

;)!Q 1){.I]:11S;)~
;)lJ~l){s~Unn;)~sqpS
;)pn;)lJsU;)q;)'l

;)ltn

l~;)l;)~UU

l;)PU!)I

l;)P

pun

q:l!S 1!W U;)~UnlSUI;)9 ;)q:ls!I;);)S pun ;)q:lS!SAqd

1nJ Sl;)PUOS;)q l~U!lq


U;)puy;)g

um

lIuqlU;)JnusnuqU;)){Ulll)l

q:l!S ll;)!lU;)PO
W;)pu!)I

pun

;)!P U;)q;)~ ;)q:loM. l;)P U! (UWU!3 q1!ll~ Ull;)d pun U;)SUllH


U;)q;)'l U;)lt{llM W! PU!S SUMOP){!U!l)I U;)P!;)q ;)!Q
"jq:lITPU;) uf ll{! P!;)S UQ" :lJru pun ;)){:l;)p11;)gl;)ll{! Ull
lJdnz 'U;)q:lU( nz Ulll~U1'!Juuuv
-HOl Ul~lolS

pun - wnu~

;)Unnud pun SW!g q:lns;)g

U;)P ;)!S l~U1'!Jdw;) l~;)l;)~Jnv


lZl!S uuuv
lli;)P pun

U;)P U! ~!ll:lSlud
U;)q:lHUl\QM;)f!un

q:lUMIPq lS! pun l1;)g W;)ll{! U!

l;)UltU!ZU;)){Ulll)lSU!~!lq:l!SlOA p11!){lZlV U;)m;)M


;)SUN u;)nu{q l;)P ';)ZlnUlUll!l{:lS U;)ll;)!lll){ l;)ll{!

1!W 11!ll pun sw!8: l~UlJ '"i,U;)WWO){U!;)l l!M U;)pnO"


;)!P ums~UllI ZUll~ q:l!S l;)UJjQ UUllp 'u;)Jdol)l
i,qu q:lns;)g-uMOl;)

U!3

ln.L

S;)S!;)I U!;) lS13

l;)q:ls!dAl U!;) UU;)P lJn~\ ;)!M.

U;)q:lSunM.
pU;)~!;)lS ZU;)PU;).L';)1){;)f01d

~unu~;)~;)g

U;)P l!W I;)!dS ;)WUS

OS;

lq~p~un

S;)l~;)I;)~lS;)J U!;)){SUM0[J
W;)P Jnu

;)!P lq;)lS q:lns;)g

l;)q;)yq:lu'l

u!lnN

snuqu;)){uul)I

!;)q l!WUQ

W;)P ){:l!Iqu;)~nv

U;)q:lu'l W;)U!;) 1!W 'IUUOS1;)d pun

sup U! ~unq;)!z;)qU!3

;)!SUluuqd ;)!P Pl!M SUM0[J l;)P p!dS


;)!P q:llnQ
l;)PU!)I

l;)PU!)Il;)P
U;)P pun

U;)q:l!IuQsl;)d l;)P snulq;)lSlU;)

-U!;)W;)~ sup Ul;)PUOS 'llilliU~Old


;)!P U;)l;)!lU;)S~ld !;)qUQ "Jdo)l
lI;)Msnuqu;)){Uul)I
-U;)SUN l;)PO

;)n;)M. ;)U!;) lnJ

W;)ll{! !;)g upwwru~

puulq:lS1n;)Q

U! U;)l;)!lS!X;) ;)n;)Ml;)Ill!W

;)plnM U;)Jjp~;)~Jnu W;)u!lu0)l


U;)P Jnu q:lnu

;);)PI ;)!P ssup

'!;)q nzup

U;)q:lSmdoln;)

U;)lJ!lll:lSl!;)Z

-;)P;)!ll:lSl;)A U! I;)){!llV ;)gOl~ U;)~Oll ;)lt{llf

1~06l;)P

U;)U

~UllJUV

;)!M U;)l!;)l{){UUl)I U;)l;)!Z!lSou

-~U!P pun U;)l;)n~Uof l;)PO Ul;)qnuz ;)!S U;)lU;)!lud U;)U!;)l){


u;)q:l;)lds

'11;)9 nz l1;)g UOA U;)q;)~

lS! ~unIPuuq;)g

l;)P n;)lpumS;)g

;)~!lq:l!M l;)P

-puns;)o"

'U0!lU1S1;)PU!)I ;)!P SUM0[J u;)q:lns;)q ;)l!S!AUM0[J l;)U!;) !;)g

10llinH l;)P W;)q:lI;)M U! 's;)snuqu;)){Ulll)l S;)U!;)',,;)lnl!lSUJ: l!;)q

U;)P 1!W U;)I;)!ds pun

S;)P l;)PU!JlO l;)P lS!

13

Pl!M ll;)q:l!;)l;)~Ull 10llinH

1!W SS;)ZOlds~unI!;)H l;)P W;)PU! 'Ul;)SS;Jql;)A nz U;)lU;)!lud S;)P


U;)q:lU'l wnz ;)!S U;)~u!lq ;)!S :;)lS~!lq:l!M.
Sup pun - lS~uV ;)!P U;)q:lSS!q U!;) U;)lU;)!lud U;)U!;)l){ U;)P
;)!S U;)wq;)U l!umQ

U!;) U;)lq:l!q:ls;)~gudS

;)!P U;)PU!q 'U;)lq:llnJ


;)l;)l){u0)l

l;)PU!)I

U! SUMOP){!U!l)I

1m!{llnbsu;Jq~'l ;)!P 'lS! sumpv

q:l1Ud UOAU;)~~rruv ~o~

sUQ

luq 1WIYl;)A uoq:lS POOMAllOH ;)lq:l!ll:lS;)O U;)SS;)P 'sumpv


q:llUd 1ZlV l;)P lS! U!Z!p;)UllOllinH l;)P l;)lUA ;)~!lS!;)~ l;)Q

q:l!S U;)U;)P lOA 'U;)W;)q.L

1;)!1I;)llilnWJj01S

S;)~!I;)q:lSnM

U!;)

1WW!U

;)S;)y ;)U!;) l;)q:lnS;)g

;)U!;)S

lOwnH

:U){!lO!q!lUV S;)q::muw S{lllS! l;)llOAll;)M

l;)PU!)I

ssup 'l;)q~!1 ~lq:lQw 1~ - U~~lOS ~U!~){~ln~q 1uq Amg uuq

lJO Sup '1!W SUM1;) U;)uq! U;)~U!lq ;)!S q:l0P

-l;)qn SUQ Ul;)qnuZ~;)M ;)ZlpdS

U;)P;)M U;)~lOS ;)U!;)S ;)U!;)l)Il;)P

;)!P U;)uuQ){ SUMOl:l){!U!l)I ;)!Q

sup U! 'Jnu U;)q:l){:l~SJj01S

s~ql~~ ll{! lI~q sW!8: Amg lS! ;)lSn

l~P Jnu ;)lsq:l~N

l;)Q

i,ll;)!~;)l

pun

;)g~dS"

SU;)q;)'l S;)P lsw3

i,snuqU;)){UU1)l

W!

'U;)n;)q lq:l!U

jq:l0P

llll){ l;)qV

l;)P OM 'l;)!q l;)lq:llH;)O


SUM0[J

i,;)ll!q

;)!M.

SUMOP){!U!l)I ;)!P :~Ull!ll){!U!l)I


U;)lU;)!lUd U;)U!;)l){l;)P ~unssup~A

;)q:lS

S;86 I

U;)SOPSOll wnz 1q:l!M;)~U;)~;)O U!;) S;) lq!~

l!;)S q:l0Q

-n;);)S ;)!P ;)!MOS PINS1!;)!p[UUl)I sup l;)qn q:l!S u;)~!pUn){l;)


pun

U;)lZ.ry pun W;)lS;)Mq:lS U;)P 1!W ;)!S u;)q:l;)lds

l;)p;)f 10A U;)pl;)M nz lq:l;)l;)~

l;)PU!)I

;)l!S!A

l;)P u;)~unww!lS

U;)rqnJ Ul;)WW!Z U;)SOPSOll'U;)m;)M U;)ll{!U! ll;)lq:lnq:lS;)~U!;)


q:l!S pun u;Jquq lS~UV U;)Ul{!UOA;)I;)!A ssnp 'q:l!p;)pUnMl;)A

;)U!;) q:llnQ ~unq;)~wfl

q:l!S UllW U;)U;)P1!W 'q:lUM ;)~U!Q Ull U;)){UUP;)OU;)P U;)lIuq

-SnUl;)q 1PM. U;)lUqOM;)~ l;)ll{!

Sl;)lS ;)plnM U;)~!lJ~q:lS;)q l!;)!p[Uul)I ;)uqo U;)q;)'l W! q:mu

1q:l!U S;) lS! l;)qup 'lUU;)ll;)~ u;)pun;)ld

pun

U;)IqnJ;)O

U;)P 'JnU1Up

SUMOI:l){!u!I)I

;)!S :snuqU;)){Ulll)l SU! mnUUlloN


;)!P

U;)~upq

'u;)g~dS

u~lq:l!q:lS~O

l!W

q:llnp

;)!P

U;)lq:lU

,,;)lZlV" U;)q:lnuqQM;)~Un

pun

){!snw

U;)sulqU;)J!;)S

;)lJUUS ;)U!;) U;)ll{nJ l;)PO

'S){:l!lll;)qnuz

l!W

U;)SUUSUM0[J

W;)U!;) U! P!~

U;)ll{! UOApun U;)SS!l;)~

snu ;)!S U;)PlOM l!~l{){Ulll)l

snp pun 1!;)){~!lOU1.L;)!P 'lq:l!U ;)!S 1UU;)){1;)M.

U;)lqnnqOM
snuqu;)){uul)I

'ln.L ;)!P q:llnp U;)lUUPI3 ;)lllqlq:l!SUn q:lnu UU;)M ';)){:l!P ;)!S

S;)P ){!U!l){l;)PU!)I l;)P

U;)luqoM;)~Un pun U;)q:lrrp~lSl;)AUn

'U;)lSUl;) l;)P l;)lUn U;)P!;)I l;)PU!)I Sl;)PUOS;)g i,snuqu;)){Ulll)l

~unIPuuq;)g

U;)1;)!luu\dSUU11

'!;)q nzup

U;)q;)!q:lS UUUQ ;)l!S!A Jnu SIU1!dSOH-PSOf lS l;)Wnq:log


UT ;)lZ.ry U;)q:l!IuqQM;)~Un

U;)P!;)q

W! l;)n;)uq:lS U;)lU;)!lud U;)U!;)l){;)!P q:l!S ssup

os U;)~Ull pun - U;)){UUP;)O ;)l;)PUU Jnu l;)PU!)I

;)){Uul){ SUMOP){!U!l)I U;)~upq

Zl!M. pun

s){:l!lll;)qnuz

l!W

Gne/8 jne uaqe6jn'r;j g alP uuep alS uasQ/ pun Jxal uapua6/oj uap JSJanz alS uasa7

uaqa'4s..:ra.L\asa'1
............................................................................

:awBN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

o
~

@]

[I]

0 D
D
~
@] D

m
0 D
D
~
@] D

m
0 D
D
~
@] D

[IJ
0 D
D
~
@] D

m
0 D
D
~
@] D
70

Klinikclowns versuchen

Kinder zu heilen.
Kinder aufzumuntern.
die Diagnose festzustellen.

Seit 1985 gibt es


den Klinikalltag.
das Antibiotikum

Humor.

die Klinikclowns.

Patch Adams erkannte, dass


durch Humor die Lebensqualitt
Humor zum Heilungsprozess
Hollywood-Filme

der Menschen verbessert wird.

beitrgt.

den Heilungsprozess

beschleunigen.

Bims und Pauline


sind im realen Leben rztinnen.
bringen die kleinen Patienten zum Lachen.
behandeln die Patienten.

Bei einer Clownvisite


geschieht alles spontan nach Wnschen der Kinder.
werden Krankheiten diagnostiziert.
wird ein festes Programm vorgefhrt.

Es ist besonders wichtig, dass die Clownbesuche

regelmig erfolgen, damit

Kinder sich wohl fhlen knnen.


Phantasie und Lebensfreude geweckt wird.
Kinder den Clowns vertrauen knnen.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

DDDDD--H

9
3
U8UJ8/ PU8/8/ds

8S/8Msu8q81

8pUnS8f)

:J8PU!}1 J(JJ /81Je>1/8/ds

JOJag uap JDJJaqa8lvll


aaU!WSuaqal Ua48!lwwQ)!Ja4 a!p SIOJassaq aPinpOJd-O!8 PU!s
8

ijP40SJaQn
aUla Jnu lssed lxal OJd ula ualun ua4ols~>I alP ul ua5uns~n alP aiS ua5eJl pun nz (>1-'1) ijP40sJaQn apuassed
alP (S-~) ualxal uap uuep aiS uaupJO Z eiS Jne alxal S alP pun ~ eiS Jne UaijP40SJaQO 0 ~ alp aiS uasal

uaqa:+s.:raAaSa'1
I

:auJeN

@----~
Leseverstehen
1 Name:

Aufgabe 2 I Blatt 2

..

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Gesunde Ernhrung ist uncool, das scheint die Meinung


vieler Kinder und Jugendlicher zu sein. Es gibt zwar eine
Vielzahl engagierter,
wohlmeinender
Manahmen,
Projekte und Aktionen, die versuchen jungen Menschen
einen gesunden Lebensstil nher zu bringen. Diese scheitern jedoch hufig in der Realitt: Die Zielgruppe wird
einfach nicht erreicht. Jetzt geben Vortrge und die
Dokumentation der Talkrunde einen umfassenden und
praxisbezogenen berblick darber, welche Kommunikationsmittel und -wege fr die Ernhrungsbildung von
Kindern und Jugendlichen
sinnvoll sind. Auch die
Jugendlichen
und Lehrer kommen zu Wort: Die
beiliegende
DVD zeigt in einer Umfrage,
wie
Ernhrungskommunikation bei der Zielgruppe tatschlich
ankommt.

Immer mehr Menschen wollen Bio-Produkte.


Aber
warum? Lesen Sie nach, welche Ideen hinter dem biologischen Landbau und der Verarbeitung seiner Produkte
stehen. Dann wissen Sie, wann und warum BioLebensmittel bei Ihrem Einkauf Sinn machen. Dass Bio Landbau viel mehr ist als die Produktion "ungespritzter"
Lebensmittel, ist vielen bereits klar. Doch was genau ist
eigentlich anders? Sind kologische Lebensmittel gesnder? Schmecken sie besser? Und was hat die Umwelt
davon? Der Flyer geht den wichtigsten Fragen zur
Alternative "Bio" auf 16 Seiten klar und verstndlich
nach und zeigt, woran Bio-Produkte zu erkennen sind.
Eine praktische Hilfe fr Ihre Kaufentscheidungen!

Kinder sollten schon frh ihren eigenen gesunden


Lebensstil entwickeln. Die Kartei bietet eine Vielzahl an
erlebnisorientierten Spielen, bungen und Aufgaben, in
denen Kinder lernen, ihr Ess- und Bewegungsverhalten
selbstbestimmt zu gestalten. Die 64 Karten gliedern sich
in fnf thematische Einzelprojekte, die gezielt ausgewhlt
und in die pdagogische
Arbeit mit Grund- und
Vorschulkindern eingebunden werden knnen. Gemeinsam mit den Fachinformationen (u. a. mit einer bersicht
ber die Bildungsziele und Kompetenzen nach REVIS)
und 39 Kopiervorlagen
in dem Begleitheft ist ein
vielfltiger Einsatz mglich. Im Vordergrund steht dabei
weniger das "Was-ist-gesund?" als das Spren, Ausprobieren und das gemeinsame Tun in der Gruppe.

Vom 6. bis zum 14. Oktober luft in Hannover die


"IdeenExpo 2008". Tglich von 9.00 bis 18.00 Uhr sind
experimentierfreudige
Kinder und Jugendliche
im
Deutschen Pavillon auf der Expo Plaza willkommen. Die
Ausstellung mit dem Motto "Deine Ideen verndern" will
junge
Menschen
fr
technische
und
naturwissenschaftliche
Berufsfelder interessieren, teilt die
Stadt Hannover mit. Auf dem Plan stehen neben einer
Ausstellung
Workshops,
Talk-Runden
sowie ein
musikalisches Abendprogramm, bei dem zum Beispiel
Mousse T. und DJ Thomilla auflegen. Der Eintritt ist
kostenlos.

Jugendliche in Berlin und Brandenburg sollen mit einer neuen Broschre des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ber
ihre Rechte whrend der Ausbildung und im Beruf aufgeklrt werden. Das sagte eine DGB- Sprecherin. Das Heft werde
unter dem Titel "Deine Rechte in Berufsschule und Betrieb" whrend der Berufsschultour des DGB von September bis
November 2008 ausgeteilt. Jugendliche knnten auf mehr als 60 Seiten nachlesen, was sie rechtlich bei der Ausbildung und
Arbeit zu beachten htten. Aktuelle Adressen von Ansprechpartnern wrden genannt. Die Broschre sei in den vergangenen
zwei Jahren in einer lteren Auflage 12 000 Mal verteilt worden. Sie ist gratis und auch im Internet zu lesen. Infos fr
Jugendliche: www.berufsschultour.de

72

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

unlJeMJ3 alP Jaqe 6a!lSJaqQ 6ueJpu'v' Jaa


loqa6ueJapuos
40!aJ6ueJwn
eUJan!V\I
sap

't)oJ6

apue~

p
snw
p

ua4o!aJl4ez
JeM
we

sne

pun

Jau!a
JQJ
I!al

UapJaM

a4Ja4o!S

Jap

l!W
UOJ\

JOJ\

uapJOM lal!al6aq

6unUlJ9J3
40eu

nz

a!a

uapuQJ6
U~4osa8
8't)oJ6

aq!a40S
sap

ua4osuaV\l

'all!amW

lZlasa6ue

SwnJlUazsJne)ju!3
sap

!aMZ

40nJS

ua't)ewJap

au6edwe)jaqJaM
pun

saZleldJapuexal'v'

'lS!
"ex81'v'''

'sal)jJeV\l

Japa!M

uassol4osa6
uapunlS

6u!6

uanau

ssep
ualla6u~Jp

ua6u~6u!3

0009

!az!lod

punJ

alP

alM

uapJOM mapaJ\ l4o!al ua

uaV\l

JUQJ

Je60s

pUls

ZleldJapuexal'v'

ladwalWnSU0>f-)j!U40al

Jap

40!lss~lue

Sl40!U

aqllaM

sa

't)9J6

8
G

lP~lsldneH

1l4o!sualJo

JQ.:l

uuaM

sau!a

!as

sJapue

sep
lS!

lsqlas

lS!

lJ'v'

lS!

40!I)jJ!M
alP

Jau!pas

Jasa!p
uallnwnl

as!aMJapua40seJJaqQ
apuasnel

Jap

6unulJ9J3

Jau!as

J4aW

sapua6

"sal)jJeV\l

ssep

'uau!aw

e!paV\l"

alilos

ueV\l

(e)

uaqels4ons 8 lew!xew l!W 6uns~n aUla a)j0Ql apar JQJlq!6 s3 uaq!aJ4os (e la!ds!as
a4a!s) pue~ ual40aJ uap ue al!awoM MZqJalJ9M uapual4aJ alP aiS wapu! 'lxal uap aiS uaJa!nJlSuo)ja~
uall!U40sa6qe pue~ al40aJ Jap lS! Jap!al xe.:l Jad la)j!lJes6unl!az uapua610J uau41 l)jO!40S punaJ.:l U!3 :uo!~en~!s

t eqe6jnv

uaqa:+s.:raAaSa1:
............................................................................ :aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 4

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

Sehr (O} geehrte

Eltern, liebe Mitglieder und Tennisfreunde,

um Ihnen eine frhe Planung (1)

ermglichen und einen rechtzeitigen berblick ber die im April

2009 beginnenden Sommer-Tenniskurse


Das Sommer-Tennistraining

zu verschaffen, geben wir (2)

folgende Informationen:

beginnt am Montag, den 12.04.2009 und endet am 22.09.2009.

In den Schulferien findet kein Training statt, auch nicht (3)

Feiertagen.

Das Training findet bei jedem Wetter statt, also auch (4)
Kleidung mitzubringen.

Regen. Es ist dann entsprechende

Sollten die Tennispltze tatschlich unbespielbar sein, so werden Alternativen wie z.B.

Regelkunde oder Lauftraining im Westpark angeboten.

Es ist jederzeit
(5)

eine Schnupperstunde
Ausprobieren

mglich,

d.h. einmalige

Einteilung

an einer Tennistrainerstunde

(ohne Entgelt). Sollte dieses Angebot von Tennisinteressierten

hat dies zur Folge, dass sich unter Umstnden ausnahmsweise


Es wird (6)

Beteiligung

maximal 4 Personen

der Kinder bzw. Jugendlichen

die Teilnehmerzahl

pro Gruppe gespielt.

wird ihnen zu gegebener

Verhinderung bestehen, so wird keine Kursgebhr zurckerstattet,


anderen Teilnehmer statt. Das Nachholen einer Trainerstunde

genutzt werden,

bei einer Stunde erhht.

Eine rechtzeitige
Zeit zugehen.

Mitteilung

ber die

Sollte wegen Krankheit

sondern der Kurs findet (7)

die

ist generell nicht mglich.

Die Kursgebhren sind nach Anmeldung, jedoch sptestens zu Beginn des Kurses zu entrichten. Ein Anspruch
auf Erstattung an nicht wahrgenommenen

Trainerstunden

Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne (8)
Ich mchte mich (9)
(10)

besteht nicht.
Verfgung.

dieser Stelle fr Ihr Interesse am Tennistraining

eine tolle Saison 2009, in der uns der Spa am Tennissport "vereint".

Ihr Robin Beisel

74

bedanken und freue mich

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Si

lo~

ualloS
Ua40aJdslUa Ua40!IPUaOnr Jap uaSSaJalUI uap a!p 'apta[OJd aUapa!40SJaA lq!O s3
uawweJooJdJalndwo:)

16

UOAaJI!H l!W ualsaq we lJa!UOmtunJuauJaluasal

IIOAUU!SJallesapU!>I ua4QJJW! U040S ZleSu!aJalndwo:)

18

uap lapU!J )jU!.:::I


)jueJ.:::I

[ill

[TI
[TI

p ll!uq:JsqV
uaqe4 lJodS pun apunaJ.:::I
JQJl!az J4aw a!s l!Wep 'UapJaM ualoqJaA oueownua!paV\l Jap alilos UJapU!>Iuaa

IL

alloH apualnapaq au!a JapU!>IJaJ4! OUn4a!ZJaUa!paV\lJap !aq Uala!ds UJall3

19

CU
[TI

f: ll!uq:JsqV

qe UJa40QS UOAua)jual ua!paV\l aJapue pun laUJalUI 'SApueH

Is
UO!P!.:::I
aouaps

Il'

pun Ja4oQqsUO!PV 'Ja40Qq4oes yn

uaonZJOAaq uaounr a!a

lq!O uaounr JQJJnleJal!l puaOQuaOl40!U sa ssep 'uaoalaq Ua!pnlS

It

[TI
[TI
[0

Z ll!uq:JsqV

1 ~

:I

leV\l !aMZ lxa.l uap uaJQ4 a!s


ue ounSQl aO!l40!J a!p SI!aMa[ a!s uaznaJ)j
pun uaoessnv uapuaOIOJa!p a!s uasal "ounJapJQJasal" ewa4.l wnz ounpuaSO!peH au!a lZla[ uaJQ4 a!s :uo!~en~!s

"lfaz uapun>tas 06 uaqeq aIS q:JJnpIn6 ~ aqe6Jnva!s

............................................................................

uasa7

:aweN

Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten

Aufgabe 2

10 Punkte

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch zwischen zwei Freundinnen.


Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

oder kreuzen

Happy Body

Balance
Preis der Monatskarte

Informationen

Euro

Arena
Euro

Euro

kostenloses
Probetraining

Dja
D nein

D ja
D nein

Dja
D nein

Cardiogerte

D Stepgerte
D Rudergerte
D Laufbnder

D Stepgerte
D Rudergerte
D Laufbnder

D Stepgerte
D Rudergerte
D Laufbnder

Zahl der Kraftgerte


Grundflche
Beratung + Betreuung

m2
Dja
D nein

Aerobic-Kurse

D ja
D nein

D ja
D nein
Uhr

ffnungszeiten

m2

m2

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

Kinderbetreuung

D ja
D nein

Dja
D nein

D ja
D nein

Dienstleistungen

D Dampfbad
D Sauna
D Solarium

D Dampfbad
D Sauna
D Solarium

D Dampfbad
D Sauna
D Solarium

Ernhrungsberatung

Dja
D nein

D ja
D nein

D ja
D nein

76

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

Sie die

LL

(UlaWJOltinJE)'apaJuv) alJOSlxa.l JaSalP UapalP)!


ualeWJol alP lpne laqep aiS ual4::>eas JalJ9M Ol~ sualsapulw aiS uaqlaJ4::>spun ula (uaqo a4als) uazlloN aJ41
lne IleV\l-3 WaJ41ul aiS ua4aE) uaw4auJalUn sep ue IleV\l-3 sapua4::>aJdslUa ula aiS uaqlaJ4::>s'uJaoJ~ 4::>lsaiS ea

lJeqU!aJ811
sie J8ZJIJ>t
)q!8Iq leUOSJ8d
-s6un6!u!8Cj

J8UL/OM8
8!P U8JQJS
pun Inel PUlS
U8neJJZlnd

sap ounolulatj

uauJallua uaqaMuulds
uaJ4a)ijne oueonzsneH
uJaqn~s 0lalS4aE)
ua4::>seMJneMZq uaJ4a)ijne wneJIIOV\l
uaOIUlaJ uaJmuatlnv pun aUlqe>lSonZJnv
ua4::>slMl4::>nal uals~>Ilsod
ua4::>SIM
l4::>nal a>lu~qJalsua:l pun JnelPueH
ualaJJaq uaJndsJJPE)
UOApun uaOIUlaJl4::>naJuaJmsneH
ua4::>slMJne
pun uaJ4a)ijne aou~E) pun sne4uaoailS
:ualalq JIM seM
lJallUaJ 4::>II>lJIM
4::>nes!JoJdsoUnolulatj UOAZlesul3
Jap 4::>lsllwep 'a::>INas saiewildo
ula uau41 JIM ualalq aSlaMsllaqJV aOlss~1
-JaAnZ pun a4::>IIPUOJO
aJasun 4::>Jna
awalqoJdsounolulatj JaJ41
ouns91 Jap laq OUnnaJlas pun ounleJas
allanplAlpul aUla uapun)! uaJasun
ualalq JIM ounolulatj Jap 4::>laJaswl
uaw4auJalUn saAIleAouuI ula pUls JIM

16!U!8J86 8!U
L/oou wneJI/IJW

1!8qJ't;!
8L/o!JpuIJJ6
8U!8)f

:uapunJao loqaouv sapuaoloJ aiS uaqe4 laUJalUI wl sasne4UaddaJ.l


alP JOJwea.l ula ua4::>neJqpun 0lml sne4slalV\l waula ul JalslawsneH sie pUls aiS :uO!lenl!S

............................................................................

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten
15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2
Ihr Antwortmail:

78

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

6L

GuallOM uaqal pUelSn'v' W! a!p 'ua4~suaV'J ala!A puel waJ41 U! sa lq!8 _


ewa41 wnz (uapunaJ::I UOAUaOUnJ4eJ.l3Japo) UaOUnJ4eJ.l3auao!a a!s uaq!aJ4~sas _
ounu!aV'J a4~!IU9SJad aJ41a!s uapuQJoas _
Gual!aZOel4~S asa!p JaqQ a!s ua)juap a!M _
:u!a al)jund uapuaoloJ a!p Jne !aqep a!s ua4ao pun nzep ounu!aV'J aJ41 unu a!s uaq!aJ4~S

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
I

:
JSI40eJuia J40lu ounqaown :
: uanau Jap U! JjeJS Jap aLp!lpUaOnr pun JapU!)I a40sJnap JQJssep 'Jo!az aoeJJwn aU!3 :puelsnv W! aLP!IPUaOnr a40sJnao :

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
:
: al/ol afP UJapuos 'lSf uapunqa6

ZleSJanalS

pufs uapuy nz Pue/4oS1naa uf osneua6 naqJ\;f alUeSSaJalUf 'ua4osuaw al1au '.mleN :


ufa Japo 1/e4af) ufa 'puel ufa ue 140fu >(0(JJf) ssep 'ue uaqa6 ua4oS1naa Jap %08 :
/pue/sntt su/ 6nzwn U/9>1 :

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
: i)jo~.mz 40!S uau4as JaJapUeMSnv ua40sJnap Jalle laUiJO!aMZ :puelsnv oun40sn~uu3 (,WneJJdIVJapo wneJ.i - puelsnv W! a40sJnao :

------------------------------------------

:uasalao ual!aZOel4~S apuaolOJ UaOUnl!az uauapa!4~SJaA U! uaqe4 a!s

Gl4~!U WnJeM GwnJeM Gualilos u!as uUQPOSl4~!U slapoV'J ssep 'a!s ua)juaa _
ewa41 wnz UaOUnJ4eJ.l3aJ41a!s uaq!aJ4~Sas _
ounu!aV'J a4~!IU9sJad aJ41a!s uapuQJoas _
GSla)j!lJ'v'sap uaoessn'v' a!p JaqQ a!s ua)juap a!M _
:u!a al)jund uapuaolOJ a!p Jne !aqep a!s ua4ao pun nzep ounu!aV'J aJ41 unu a!s uaq!aJ4~S
Ja Joes '"lI4~Mao UalO!PI JaOIU!a sJJ!Joaqsl!a4uQ40s uaJjJaZJa" sap punJoJne sSIVIJalP pJ!M
Japlal Jaoew nz lS! !lSmeS e!"I!S" lOa!M 01!)I ~ 400U Jnu alP 'ao!l40~SJaOeVIJaUla uaolaz JaplIS alO :el!loN a)jJeVIJ-suear Jap
auoedwe)jaqJaM auaUPlswn alP JQJSOlO.::!uaJjalln)jS!p 'U!a4 alP al40ew J3 uapapJnzun sqJaMaquaM sap oueosnv wap llw
lS! lueos0.i oJal"IIO JeJOOlo.::!-JelS40nV "aluuQ)j uaJJaZJa" Jaoeuaa.i Jap PI!qsl!a4uQ40s sep sa!p l!aM 'uao!az nz ua40p~VIJ
aJJ~p nz ua4asuJa.::! W! pun apoVIJJap U! 'LP!P4~Jao lS! S3" :14eM-ss!VIJalP Jaq~ loes pun uaounJQlsss3 uo" oun!dw~)jas
Jnz sapueqJa/\ sap U!lUap!s~Jd lSI aiS OJaI8 ao eloqel.::! JOJO!UaMnz la!/\ neJ.::!alsuQ40s au!as Jaq~ Jja!ln)jS!p ua!lell 01!)I ~9
lewula apeJao loalM pun 'U0JOJalaVIJOB' ~ lS! uaanO-Alneas alO Jaua!lell ala!" uapu!J 'l401al nz lai" lSI ellell SS!V\Ianau alO

:uasalao la)j!lJ'v' uapuaoloJ OUnl!az Jau!a U! uaqe4 a!s

a aJue!JeJ\
LPuel WaJ41U! uO!lenl!S a!p lS! a!M _
ewa41 wnz (uapunaJ::I UOAUaOUnJ4eJ.l3Japo) UaOUnJ4eJ.l3auao!a a!s uaq!aJ4~sas _
ounu!aV'J a4~!lU9SJad aJ41a!s uapuQJoas _
GuaounJa'l)ny asa!p JaqQ a!s ua)juap a!M _
:u!a al)jund uapuaoloJ a!p Jne !aqep a!s ua4ao pun nzep ounu!aV'J aJ41 unu a!s uaq!aJ4~S

--------------

.....
.
('
ua40ew ounlPue4as a40sluiZ '\
-!pawln40s aUla lIe.::!uapa[ Jne uew :
alilos 'lS! )jueJ)jsqaJ)j sz uew uuaM I

I
I
I
I
I

Jaqe 'UU!SUn u!a)j Ja40!S OU!U!eJ.i I


sauaoolne sz lS! wnJep pun 'uaw I
-wesnz uaou~4 lS!a8 pun JadJQ)I )

, _-------------

""""'\~l:::::::................

lS! O!l40P l40lu wnJapa!M


40ne seM 'l40!l sal40al40s
u!a U! Japa!M 40Jnpep l)jO~J
u!z!paVIJa"!leUJalle alwesao alP
'auelepe40s ala!" sa lqlo Jap!al

.....

(:~fde.Ja4~~~~;6;~~~;;~;~:;~~J:
1

6un/pue4a

JaJ4f 4!l'iJa!l4oSSne 1

1 JaWWf uew ssep 'alZJ'ft pun Ja>(fPfe.Jd 1

1
-l!aH afP ual/OM J~Pfal Bun/pue4
1
-as aIJafufqwo>( aUfa a'iJf].J6aq 4/
...........................................................................................

:uaounJa'l)ny apuaoloJ uala!J !aqea lJa!ln)jS!p "u!z!paV'JaA!leUJall'v''' ewa41 sep JaqQ SJn)j4~slnaa W! uaqe4 a!s

'f/ aJue!JeJ\
JalJ9M Ol ~ sualSapu!w a!s uaq!aJ4~S (8 Japo S Japo 'v') uaounllalsuaqeoJn'v' uapuaoloJ Jap aUla a!s ual4~M

~ eqe8j11V

............................................................................

:aweN

_I

Sprechen

Name:

insgesamt ca. 15-20 Minuten


30 Punkte

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)

ca. 5 Minuten

--~----

Situation: Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/Ihrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

Aufgabe 2 (Sprechen ber etwas)

ca. 5 Minuten

Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

Aufgabe 3 (Diskutieren)

ca. 5 Minuten

Situation: Sie und Ihr Gesprchspartner/Ihre


Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Vater in Karenz" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung und fragen Sie dann Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin nach seiner/ihrer Position. Diskutieren
Sie und versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin mit Argumenten zu berzeugen.

Ich habe zwei Kinder und ich liebe sie ber alles,
aber es wre doch lcherlich gewesen, wenn ich mit
ihnen daheim geblieben wre, whrend meine Frau
gearbeitet htte!
Kinder brauchen doch ihre Mtter viel mehr und
Mnner brauchen die traditionellen Mnnerrollen.
Meine Freunde htten sich totgelacht, wenn ich jeden
Tag Windeln gewaschen und das Abendessen
zubereitet htte. Also ich hoffe, dass Mnner auf
Erziehungsurlaub noch lange eine Ausnahme sein
werden.

Ich bin ein glcklicher Vater und derzeit mit unserem


8 Monate alten Sohn in Karenz. In den ersten 5
Monaten war meine Frau beim Baby, da sie aber viel
mehr als ich verdient und ich auch alles mitbekommen wollte, beschlossen wir, dass ich auf Babyurlaub
gehe. Es gibt doch Gleichberechtigung, warum sollte
dann die Kinderbetreuung nicht ausgewogen zwischen beiden Elternteilen verteilt werden? Wenn
mehr Mnner auf Babyurlaub gingen, knnten sich
die Karrierechancen der Frauen verbessern, es gbe
dann keinen Grund mehr, Frauen am Arbeitsplatz zu
benachteiligen.

Sven (32 Jahre)

80

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Thomas (26 Jahre)

u;muQ){u~lls~~l~s~~.I)I~SS~M~~mu lP~S ~~p Ul~llg l~P 'U~l~!Iqm~ puulq:JSln~a U~l){lUWS~UnpHHl~lUA


pun pu~s U~nplswn lsq:JQq ~l){~lJ3 U~l~P 'u~loq~~uV UOA -pd U!~ u~lquf U~lZl~Iu~p U! q:J!S ~lUUO){l~lq:J!~l oswn
Slq:J~Ul~qU lmq 'u~lqUf l~~A qu l~PU~ ~IIU1m ~unpl!8:
l~upq SUMl~S~ qo 'm~M l~q:J!S
~q:Js~lnq:Js10A ~lP~~l~~ q:J!IlUUlS ~U~~ ll~P10J U1~lS
puuw~~ pun u~9~!l U~Ul'lql~ ~~pms u~q:JHijuq:JSU~SS!M
U~UU~){l~A lq:J~Uu~~uIPuruD u~q:JS9~u~~ ~~p uuw ~Jlnp
zU~~!IPluI l~P q:J~~l~H w~ ~pu1~D ,,u~uuQ){ U~P1~M l~U!~){ l!W l~qS!q q:J!S u~wquuuV ~S~!P lqOMqO
u~uuQ){U~WWO){~qU~Ul~'1 WOA~nu~~ lq:J~Upun u~~nus
U~~U~UllU~llll~A9){VU~~~lS~~~u~~~q~!I~q l~W ~u1~q~D
~q:J!IpU!){ SSup 'u~sQI ~wquuuV l~P UOA sun U~Ssnw
-Jnu ~WW~Mq:JS~!M U~SS!M.l~PU~ u~u~p U!'q:JoP S~PU!S
1~M." q:Jpnz H..L3 l~P UOA U1~lS ql~qsl3 Up~q:JSlOJ ~lnq:JS l~P 10A ~lquf ~!a u~SSUlnz u~q:J~~llSl~AlZlnu~~un
s~pu~ S~14! ~unl){:J~Mlu~Ul~q~Dl~P U! l!~ ~lS~!lq:J!M
-U1~'1 ~~p l~US '"uu~suquM. ~lSU~~l l~P lS~ 'U~~S nz
~!P 'lS~UV ~!P ~~S lU!~l~A sg ."j u~quq UQq~~ SUMl~
~Ul~q~~l~puDI l~P U~l){~l~q:J1V
~~p 'Ul~ll3 l~P~A ~unlPls
~~u q:Jou ~unZl~Ul~AU~sduUASUOA"~~p 'Ul~q~~Zlg u~14~
-lOA ~~a" u~ssul nz U~q:J~~llSl~AlZlnu~~un 1~puDI1~lq~
~uru~p1QJqn1d ~q:JHlU~~Ull~A~~p 1m ~:Juuq;) ~lSU~~l){ pun U~Ul'l~l~PU~ u~p UU 'u~~umq:Jpu~g u~q:J~IlU~lJQ
u~p uu ){!l~.I)I~!P lU!~J~A'u~~upq PHqlOAw~q:JS~UU){~l~uru
~!P lq:J~U wn 'l~UlJQ~~ U~lqO pun u~~nv Sl~lS u~quq
pun Slq:J~Zl~A U~II~P~lUW u~u~~~~ s~p ~unq~~lq:JS~H q:Juu ~lnq:JslOA ~S~!P U! l~PU~ ~14~ ~~p 'Ul~llg ~IIV
l~P U! q:J!Su~uuos '~lnq:JS10A~lUA!ld~!P U! pun q:JS!l~U~
"U~~~~lUllssu~q~ pun ~P!Z" ~~MOS~!lliOUO){Q
pun
-qn1d wnz 'lq:JP1~luru~!AU[)I 'U~l!~~ 'u~u1n..L wnz
~ddru~l~!ds l~P UOAu~u~~l)l ~!P u~1~~uodsuU1l~!S lq:J~l ){POl~~ wn q:Jnu l~qU '~!~OlO!H '~!lli0UOllSV 'lmul~ln
'~luw~qluW wn S~ lq~~ ~lnq:JsloA U~~Plffif!~MZlWUS~~
pn!w s~p~f Ul~ll3 U~lS!~W u~p lS~ ,,~~~IJdu~sduUAS"
-SU!J~p U~l!~qu!~Ul~'1U~l~l!~MUI U;)qEqU~l!~Ml;)lOqwAS
l~P ~~nz W! J~qV u~quq ~w~lqOJd q:Jou J~PU!)I
pun u~qdAl~Ol~m 'l4UllSH~Z ~lJP~~H ~!P wn l~PU~
~Jq! Jnu U~U09){~fOld U~~!UU1~Pl!W UJ~1l3 ~q:Jsln~p
l~P zlUq:JSU0M.l~P q:J!S~lIIoSu0!lu~unwwo)ll~~qU!~Sln)l
ssup 'm~M uuW U!P~H U! ~unssUp~p~!N u~q:Jsln~p
~!P S;) u~q:J~lds
U~lSl~ J~p U!pq;) pun UP~){9){UldH~H~lUl~P~ 'U){P!8: U~~9EUOW!~MZl~P q:JuN 1~llElSUU1~A
-l~A os '"Pl!M U~~lOS ~urudS10A 1m ~UUl u~q;)'1 U!~"
-l~lsu~W U){!I~~UV l~US 'll~PI!W~~qu pun 1Zl~sl~qn
~!lq:J!SlOApu~q:J~ldslU~ sup luq UUWU~pJ~MU~Sq:JUMUU SEP 'Wurul~OldUl~'1 U!~ U~l~!Alosqu pun umAl!lSpu~~nf
l;)U!P~H J~U!~ u~wn~~ U;)P U! ~Ell!Wq:JEU1~WWOS
-J~q ~lnq:JsJoA J~p U! ~!P 'U~~JOW UOA Ul~lqnd u~p
'"sl~pu~l S,MOllOWOl"UOASl!~l~q uuw 1q:Jpds SP!){:JU1lsud W~U1~UE U~Zl!Ssq:J~S pun !~lP U~q:JS!MZl~PU~ un~N
UOA ~!qdos0I!qdlUU!~!lO
u~q:JS!uU){p~wu l~P uI
U~llU~Z
-q:JUldS l~P 10lUU!P100){PUulq:Jsln~a 'lPMOd plUq:J!~
l~US 'l4Uf s~p~f q:J!S lpddoPl~A l4UZ ~!P pun 'Ul~mq:Js
u~14! nz l~PU~ 000 Z u~llffiz puulq:Jsln~a uI uu sAquH
~lIu ~lUUOW!~lP 1m Sl!~l~q qS!I~U3 ApUg ~lUUUU~~ossup
u~l~~q u~llu~zq:JUlds-UOlOa-u~I~H ~!a ]nulnz U~UllOU~
u~quq u~~unlq:Jpu!~s~unpI!H U~lUUUUl~lsqps ~!P 'U~!U
-O!l){UnJsg u~lnq:Jsq:Ju1dS U~lUApdUOAl4UZ ~PU~Pl~M
J~gQl~ ~U!~ U! U!~ ln~ q:J!S u~ssud 'lS! U~l~lU~AUl~puln
t U! Sl~~l~q sup 'SP!){:JUllsq ~!M ~WWUl~Old~s!q:JUUld
u~ssul U~SS~W1~Au~~nv U~lq! U! u~lnq:JspuruD
pun -lOA 'U~Ul'l~l~PU~ SUM'lU!~q:JSU~l~!qnzuu Sup nuu~~

lS~J~!S u~qnul~ UUlUp- u~quq nz


UQq~~ qOlJ os uoq:Js UOAUP'U~WWO){~ln~nZu~u~ S~ Pl!M
UUUMPU;)~l!'u~uuQ){ u~q:J~ldssnu wnu){ UOM.sup l~PU~
~14! UU;)MlsqpS U;)){:J!q:Js
Zl![~~lS-U![l;)H U! SP!){:JEllsud
~lnq:JslOA U~lUApdmz ~q:J0M. ~p~f ~!S ~!P 'Ul~1I3 ~14!
u~JJoq sIIuJu~p~f SEa luq l~lS!U~~U~~~pUpUl~qg01D l;)14!
U! OMPU~~l!q:J!S S~ SSEP'u~quq UQq;)~ lJO os UOM.~~p
-~!Mq:JSSEP ~!S U~Pl;)M Slq:J!ll~lUn U~~!pUmS~~MZS~14~
~pug wu pun 'llu ~14Ef Jum pun l~!A PU!S~~S lS~U09U){
-!unwwo)l SEM';)ln;)4 U;)Ul~l EU0!d pun qEON '4UnnpqV
u~IIuJl~AUqUM1~P1QJqOldw~p Ul~lIg uU~M.

Z 11e/8jne uaqef5jnv 9 alP uuep aIS uasQ/ pun lxa.L uapuaf5/0j uap ISJanz aIS uasa7

uaqa4S.IaAaSarr
............................................................................

:awBN

I Name:

....

Leseverstehen
Aufgabe 1 I Blatt 2

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

------------------~--------------------~-----------------------

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Viele Eltern denken, dass

o o
~

@]
[I]
~

@]

D
D

0
0 D
~

@]

D
D

[!]

mssen.

ihre Kinder Englisch und konomie lernen mssen.

@]

D
D

[I]

@]

Unterricht schwierige Wrter.

gibt es eine Kurseinheit namens "Kommunikation".


gibt es Nachhilfeunterricht

u.A. in den Fchern Mathematik, Biologie und Literatur.

In Deutschland gibt es
immer mehr private Bildungsinstitute.
viele Kindergrten, Vor- und Grundschulen.
34 private Sprachschulen.

kritisieren die ffentlichen Kindergrten, Schulen und Lehrkrfte.


wollen, dass die Kinder nicht genug vom Lernen bekommen.
knnen wissenschaftlich
Schwmme aufsaugen.

belegen, dass die Kinder in diesem Alter das Wissen wie

Die Eltern vieler Kleinkinder

0 D
~

lernen die Kinder in einem zweistndigen

Die Eltern der Kinder in der Vorschule

0 D

D
D

besuchen die Helen-Doron-Sprachzentren.


wollen ihre Kinder berfordern.
haben Angst, etwas in Bezug auf die Frderung ihrer Kinder zu versumen.

Die Lernforscherin

Elsbeth Stern

0 D

denkt, dass kindliche Gehirne mit beliebigen geistigen Aktivitten trainiert werden knnen.

hlt nichts von privaten Vorschulen.

@]
82

ihre Kinder kommunizieren

In der privaten Vorschule

0 D

D
D

ihre Kinder schon im Vorschulalter gebildet werden mssen.

D
D

meint, dass die Kinder keine Vorschulen besuchen sollten.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

DDDDD
Ja.uaJSUaSS3 alP - 1I0~Mpoo::J[i]

al0al anuol Jnl ualla~q~nngwsnuopnqsoVaoaM


H
lH'v'MS::Im:l38 H30 138 HODl'v':l H30N3013HJSlN3

Sl'v' 39'v'WI

U9UOSJ9dJLl91 JOJLl8nqpuoH

'YiJ4oSJaQn
aUla Jnu lssed lxal OJd 'u!a ualun ua40lS~)l alP U! ua6uns(;n alP aiS ua6eJl pun nz ()l-V) YiJ40sJaQn apuassed
alP (g-~) ualxal uap uuep aiS uaupJO 'l uel8 !ne alxal 9 alP pun ~ Uel8 !ne uaYiJ40SJaQO O~ alP' aiS uasal

.A81S I Z 8q88J11V

uaqa'4S.J:aAaSal]
~I""_""'_"""_""'_"""_""'_"""_""'_"""_""'_"""_"""_""'__:aw_eN~I

~N_a_m_e_:_...
_.._...
_.._..._...
_.._...
_.._...
_.._..._...
_.._...
_.._..._...
_.._...
_.._..._...
_.._...
_.._..._...
_..~.

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 2 I Blatt 2

Jedes Mal, wenn der Verbraucher zur Gabel greift, knnte


ihn das kalte Grausen berkommen: Gammelfleisch, mit
Dioxin belastete Eier, Uran im Trinkwasser und so weiter.
Wie gesund unser Essen berhaupt noch ist, das ist eine
viel diskutierte Frage. Die Lebensmittelskandale hufen
sich. Zwar wird hin und wieder ein Urteil ber einen
Giftmischer gesprochen, aber richtig etwas verndern tut
das nicht.
Doch es gibt eine Organisation, die sich fr die Rechte der
Verbraucher einsetzt. Sie wirft ein Auge auf Lebensmittel,
deren Herkunft und Vertrglichkeit. Gesunder Genuss,
Transparenz und Mitbestimmung beim Essen, das alles
sollte selbstverstndlich
sein, doch leider sieht die
Realitt ganz anders aus. Der Verbraucher ist ungengend
informiert, was die wirkliche Qualitt von Lebensmitteln
angeht. Und deshalb hat die Organisation es sich zur
Aufgabe gemacht, Lebensmittelskandale
aufzudecken,
die Verantwortlichen zu nennen, Etikettenschwindel der
Nahrungsmittelindustrie
publik
zu machen
und
Lebensmittel
zu testen. Auerdem wird Druck auf
Lobbyisten und Politiker ausgebt, damit Missstnde
beseitigt und Prozesse im Namen von Verbrauchern
gefhrt werden knnen.

Teenager haben Rechte - werden rechtlich aber auch in


die Pflicht genommen. Der neue Beobachter-Ratgeber
zeigt, in weIchen Lebensbereichen es darauf ankommt,
dass Jugendliche
und ihre Bezugspersonen
aufs
Rechtliche achten, und wie sie das stimmig tun. Ein
wichtiges Handbuch fr Jugendliche, aber auch fr
Eltern, Lehrpersonen
und Sozialarbeiter.
Mit ausfhrlichen
Informationen
zur
Revision
des
Jugendstrafrechts.

Iss drei Mahlzeiten tglich! "An apple a day keeps the


doctor away!" Fnf mal Obst und Gemse pro Tag!
Hunderte von Essensratschlgen geistern ber unsere
Mittagstische. Was die einen praktizieren, lehnen die
anderen vllig ab. Dazu kommen noch die schon fast
monatlichen Meldungen von Lebensmittelskandalen. Der
Verbraucher ist verwirrt. Was soll man essen und was darf
man auf keinen Fall? WeIche Lebensmittel und wie viel
davon aber zu einer rundum gesunden Ernhrung
gehren, darin sind sich nicht einmal die Experten einig.
Denn jeder Mensch hat ein vllig individuelles
Essverhalten,
das bercksichtigt
werden muss. Das
Essverhalten wird schon in frhster Kindheit geprgt und
gerade das stellt die Eltern vor eine schwierige Aufgabe.
Lebensmittel-Konzerne haben ein groes Interesse an der
jungen Generation.

Imagetauglichkeit, persnliche Interessen oder der Rat


der Eltern - wichtige Faktoren bei der Berufswahl.
Persnliche
Neigungen
und Interessen
stehen fr
Jugendliche bei der Berufswahl an erster Stelle. Dies
ergab das Ergebnis der Besucherbefragung
auf der
Abiturientenmesse "Einstieg Abi" in Berlin. Insgesamt
wurden 596 Jugendliche befragt.
berraschendes Er.gebnis der Umfrage: Das Image eines
Berufes (3,6 Prozent) scheint bei Jugendlichen eine geringere Rolle zu spielen als oft angenommen wird. Auch die
Nhe zum momentanen Wohnort (2,7 Prozent) sowie die
Meinung und Rat der Freunde (2,2 Prozent) sind kaum
magebend fr die Berufsentscheidung.

Mit dem Projekt "Integration in den Beruf' spricht die Continental AG seit 2003 Jugendliche mit bedingt ausgeprgter
Ausbildungsreife an. Ziel der Initiative ist, junge Erwachsene in die Berufswelt einzufhren. Im Mittelpunkt stehen dabei
Kandidaten, die grundstzlich das Potenzial fr eine qualifizierte Berufsausbildung haben, denen jedoch bislang die
Ausbildungsreife fehlt.
Dafr werden die Jugendlichen in verschiedenen Arbeitsbereichen des Unternehmens fr ein Jahr voll integriert und arbeiten in einer festen Arbeitsgruppe an der Seite eines Mentors. Dabei lernen die Teilnehmer neben fachlich-handwerklichen
Fhigkeiten auch das berufliche Sozialgefge im betrieblichen Alltag kennen. So haben sie die Mglichkeit, ihre
Ausbildungsreife weiter zu entwickeln. Mit Hilfe des Projekts ist es bislang gelungen, 16 junge Menschen in die
Berufsausbildung bzw. Berufswelt einzufhren.

84

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

99

a40!s

nz

qapaqo J4! '!aJapl!M Jap all!H l!W 40ne ua40nSJaA ua40suaV\l


40Jpaq lnwJ'v' JaJau!q UOA ala!/\
0laJpuel
n40sJnleN

ua40S!lOe40

Jap

aua4asa6ue

!aJd

ualeJa6

a610lU!
40!IPl!qJOA

lS!
sie

a404

)jonJa

JalUn

aMqeqW!S
lSU!a

U!
Jaa

uJapU~n

40s!qeJe U! #!J64010a sie Japo ua!s'! U! u!z!paV\l allau0!l!peJl


le lla!zJa

UJOH sea

sapuel

ua40s!ue)j!Jle

sap

s)jJed

p U! JauJQ4seN Ot:' sualSapU!W UaJ4er !aJp uaua6ue6JaA


p

U!

JaJapl!M

ualalQl

a610lnz

uaqe6u,!

ualla!z!#o

epue)j!zpeV\l AJUaH
UJQ4seN aMqeqW!S U! oMpua6J! ais uuaM 'UapJaM uapu!l

JQ4aS-)jJedleUO!leN Jap a6010)jO-la4~

O~

JOH u!a)j ais ssep

'ua40ew

1I0S aMqeqW!S

4!

(;

UOA JaJapl!M

f;

uapJQ4as

uue6aq

'l!Wep

su!awa6

9
t:'

nJ (.:!MM) aJnleN JOl pun.:! ap!MppoM

~snzqe

9
L

UJOH J4! pun uaqn~laq


"PleJaH"
a!a
os

sap

'"ualQl

nz assoJazou!4~

09L

sap UalJadX3 l!W

l40!Jas

ualle4nzqe
wn
U!

Jap al6es

Jel)j uJaJapl!M ualiOM J!M"

BJ6oJdsuaQalJaQO

aJa!l

'UapJaM

wau!a

40eu

alP lne

p6er

l6~sa6qe

uJauJQ4seN

UJOH

ual40Jpaq

uaa

(e)

uaqelslpns f; lew!xew l!W 6unssn aUla a)j0rn apa[ JrHlq!6 s3 uaq!aJlpS (e la!ds!as
a4a!s) pue~ Ual40aJ uap ue al!awoM MZqJalJQM uapual4al alP aiS wapu! 'lxal uap aiS uaJa!nJlSuo)ja~
UaU!U40sa6qe pue~ al40aJ Jap lS! Jap!al xe.:! Jad la)j!lJes6unl!az uapua610l uau41 l)jO!40S punaJ.:! U!3 :uO!JBnJ!S

& eqe6p1V

uaqa'4S.J:aAaSa'1
............................................................................

:awBN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 4

5 Punkte

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

(0) Liebe Leserin, lieber Leser!

Was essen (1)

Kinder am liebsten? Pommes, Nudeln mit Ketchup und Schokopudding?

Salat, Reis und Quark mit Honig? Dass viele Kinder (2)
Oft wird dies allzu leicht damit abgetan, dass (3)

zu ungesund ernhren, ist leider Tatsache.


Kleinen Gesundes nicht schmeckt. Die Folgen fr

die krperliche Entwicklung, fr die Zhne und die Gesundheit der Kinder (4)

Allgemeinen

sind

weitreichend.

Falsche Ernhrung gepaart mit mangelnder Bewegung kann (5)

bergewicht

und

chronischen

Krankheiten

Wanderausstellung

fhren.

Mehr

Gesundheitsbewusstsein

bei

Kindern

mchte

im

Mai

die

"Richtig Essen und Trinken" in Darmstadt schaffen. Kinder, Eltern und Erzieher erleben hier

kostenlos ein tolles Programm (6)

Oder

vielen praktischen Infos, Workshops, Konzerten und mehr. Ein

Besuch, der sich allemal lohnt!


Jetzt, wo endlich der lange Winter vorbei ist, ffnen wieder die Gartenlokale
Saison" beginnt! Vorschlge (7)
finden Sie (8)

und Freibder - die "Outdoor-

Ausflge und einen Ausblick auf die Ferienspiele

dieser aktuellen Ausgabe. Auerdem informieren wir Sie (9)

Regeln" fr das richtige Fernsehverhalten

im Sommer
"goldene

in der Familie und wie Kinder vernnftig an die "windellose" Zeit

herangefhrt werden. Sie sehen: unser Magazin ist wieder prall gefllt mit praktischen Tipps und Infos!
Viele gute Anregungen (10)

Lesen wnscht Ihnen.

Inge Klum

86

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

L9

I O~ I

uauuQ)f
Ualp!I)fJ!MJaA uaqalS!nJas W! 40!S JaUQV>J
ssep 'ua5eJ1!aq nzep 40ne uassQw Ja1~/\

alM u!as JaUQV>Ja140al40s pun a1n5 osneua5

Il'

ua5!a1SnZU!auaqaIS1!aqJ'v'SU!Japa!M
'aoue48 alP 5un4a!ZJaJapu!>! Jap 40eu 40ne uaneJ:l uaUa!pJaA Jalle1S neJ:l 1nel

Is

uaneJ!sneH
uauuQ)f JaUQV>Ja5!1~lS!nJas

Jap U! 5unl!a1S1!aqN Jap lIe:l Ja40s!dA1 u!a lS! upa1S!u!wua!l!we:l

Il:

a!I!We:l
Jap lIe:l Jaa

15aj!da5 pun 15JosJaAuaJapue


wap UOApJ!M 'le4 qor UaJallOAS5unlJoMlUeJaAuap uJaulJeda43 uap UOAJaM

r-;-r
~

I~
:I

ua5essn'v' uapua510! alP aiS uasal

leV>J!aMZ 1xaJ.uap UaJQ4aiS


ue 5unsQl a5!140p alP sl!aMaf aiS uaznaJ)f pun
,,5un1selaqladdoa" ewa4J. wnz 5unpuaso!pe~ aUla 1Zlaf UaJQ4aiS :uO!llml!S

l!az uapun>tas 06 uaqeq alS qoJnp ln ~ aqeJmj alS uasa7

~ eq86111V

~I""_________:aw_eN~1

I Name:

Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten

Aufgabe 2

10 Punkte

------------------------------------------------------------------------~

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch zwischen zwei Freundinnen ber Frauenzeitschriften.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Wienerin

Brigitte

oder kreuzen Sie die

Welt der Frau

Grndungsjahr
Leserzahl
Themen

Leserinnen
D Politik
D Wirtschaft
D Kultur

Zielgruppe
Sonderheft

Leserinnen
D Politik
D Wirtschaft
D Kultur

Jahre

D Politik
D Wirtschaft
D Kultur

Jahre

Dja
D nein

Jahresabo

Leserinnen

Jahre

Dja
D nein
Euro

D ja
D nein
Euro

Euro

Auslandsabo

Dja
D nein

Dja
D nein

D ja
D nein

Geschenke

D ja
D nein

D ja
D nein

Dja
D nein

Probeabo

Dja
D nein

Einzelpreis
Kleinanzeigen

88

Euro

Dja
D nein

Euro
Dja
D nein

Euro

D ja
D nein

Euro
Dja
D nein

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

Euro
Euro

D ja
D nein

69

(ulaWJO!~nJ~ 'apaJu'v') alJOSlXal Jasa!p uapalP>I ualewJo!


alP lpne !aqep alS uallpeas JalJQM OG~ sualSapU!W alS uaq!aJlpS pun u!a (uaqo a4a!s) UaZ!loN aJ41!ne l!e~-3
waJ41 U! alS ua4a~ aln4oszuel alP ue l!e~-3 sapUa40aJdslUa u!a alS uaq!aJ4os 'uaqe4 lJa6J~a6 J4as 40!S alS eo

lf!ds nz
Jawwf we>t
'6f1lpfMa6Jaqo
pun Jle
JaJljalzuel

lj~!l6Qw Jlj~fu
uapl!q aJeed
- uaneJ:::1
sie Jauu~w
Jljaw laf/\

jsun alS ua40nsas


u!a
lle4lUa!n'v' uaw4aua6ue wau!a nz aJ~4d
-SOWw ua4oSp! JaJ4! l!W uapel Ual!a)!
-40!IWn~eJ ualallelsa6 lIanp!A!pU! a!o
61!J3
uaJ41Jm J4~Ma~ alP Uala!q sweal
ualwesa6 sap 6unJ4e!J3 a6p4~r6uel
alP pun l40pJ9lUn alJapnl)!nJlS ln6 JaO
a6eIPUnJ~
alP Jnu uapl!q uaJn6!:! pun aP4oszuel
aUlazu!3 l)!undlam~ W! J94ep l49lS
)!!sn~ Jnz 6un6aMas Jap ue apnaJ:! a!o
juue)! UapJaM lpueMa6ue
40ne aln40szuel Jap qle4Ja~ne
pun l4osJJa4aq 'uapUelSJaA 40!I)!J!M
sa ssep 'UaNOpJalUn nz os uJapuos
'ulamWJaA nz l!lSln40szuel Ua40s!dAl
W! l40!U uazuel :lS! la!z JaSUn
jzeJ~ U! eqwes
aJasun alS ua40nsas
aln40szuel

jJzfalja6un
pun ufa,>t
nz awn~~

uaqJOMJa
assfuJuua)f
ualj~s!l>teJd
aUfa)f

"uazuel JapUeU!al!W
4:>ejU!a" we geds J4IlS! la!z JaSUn

1
........

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten
15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Ihr Antwortmail:

90

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

'ewa41

wnz (uapunaJ::l

:u!a al>jund

uapuaoloJ

i,puel

waJ41 U! ualmpsua4::>p!'!V\I

Jap OUnl!al.lnas

uo" UaOUnJ4eJ.l3 Japo) UaOUnJ4eJ.l3 auao!a

alP lS! alM

aiS uaq!aJ4::>sas

_
_

i,Ual!aZOeI4::>S asa!p JaqlJ aiS ua>juap alM

ounu!aV\l a4::>!lugSJad aJ41 aiS uapU!"poas

alP Jne !aqep aiS ua4ao

pun nzep ounu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4::>S

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
I

adAloaJalSJalljOalljOSa8 uaJa!S!lenPte pun ua)jJ~lSJa" ualnljosualjop~VII

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
I

:
I

ua/nq:>sual/oPflW ue uayeq:>suaSStM.JnleNuap pun aqlew Ut uaq:>pflW uo," a6/opaUJal aJassas :

:uasalao

ual!aZoelLPS

apuaoloJ

UaoUnl!az

uauapa!lj::>SJaA U! uaqe4

aiS

::> aJue!Jel\
i,PUel
i,14::>!UwnJeM

i,wnJeM

'ounu!aV\l

waJ41 U! ass!'!d alP pUls alM


i,lnO JI]J sseda

uapuaoloJ

alP Jne !aqep aiS ua4ao

uap aiS ualleH

alj::>llugSJad aJljl aiS uapulJJoas

i,sla>j!l.l'v' sap uaoessn'v'


:u!a al>jund

alP JaqlJ aiS ua>juap alM

_
_
_
_

pun nzep OUnUlaV\l aJ41 unu aiS uaqlaJ4::>S

'uapJnM lO!lljOaJaq nzep )j!uljOalSUO!leWJOJulJap U! l!aljJaljO!S Jf)Jlwesapuns WO" alP 'uauug)j UapJaM uasalao
Ual~Ja8 uo" Jnu uallos Ualepd!lj8 a!o :punJ8 'ualeo Jap uasalsny Salo!lljOaJaqun uaoao ljone - ua'lJne uo" ua)joeuy uaoao
unww! uaqeouv ualla!zwo ljoeu lS! d!lj8 Jao 'lalS!aJJlj~MaO lS! "ualeo Jap l!a)jljO!lneJlJal\" alP 'alJaljO!SJaA !aJa)jonJpsapuns
a!o 'ua)j0f)Jp Jauueos uau!a Jne Jaou!Jao!az uap!aq aJlj! laoa~ Jap U! JalialSoeJluy alP uassf)w sseda uanau w!as
'ualjoneJqss!w pun uasalsne ualeo alP ualuug)j allau!wp)t :l!alUaoa8 sep neuao ual
-ljOJm uO!l!soddO pun UalJadX3 'lj0!lqaljJa )jJaMpueH Jlj! os uallaU!Wp)t lJaMljosJa pun Jaljo!ssounljOsmJ lS! sseda an au Jap
'ualuolaq uapJgljas pun ounJa!oa~ 'lljO!U ljO!S uJapu~ sassed sap JanepSounlla8 pun uaJljf)qa8 'lJaljo!adsao ljOS!UOJl)jala
ssed W! d!lj8 wau!a Jne UapJaM ualeo a!o 'uaqaoqe a)jof)JpqeJaou!.::1!aMZ lJoJos qe ssnw 'loeJlUeaq ssedas!a~ uau!a JaM
'laJ!aMZ ljone lq!O sa ljOOO 'uapJgljas alP uaoes 'Jaljo!s pUlS ualeo a!o 'lJaljo!adsao a)jof)JpqeJaou!.::1!aMZ d!lj8
wap Jne UapJaM oloJssed Ualel!O!p wau!a pun ualeo ualj:>!lugsJad uap uaqaN 'lJljmaOU!a lS! ssedas!a~ aljOS!UOJl)jala Jao

:uasalao

la>j!l.l'v' uapuaoloJ

OUnl!az Jau!a ul uaqe4

aiS

B 8Jue!Jel\
i,puel
'ewa41

wnz (uapunaJ::l

waJ41 ul uO!lenl!S

UO" UaOUnJ4eJ.l3 Japo) UaoUnJ4eJ.l3 auao!a


'ounu!aV\l

jUJaogz ouelluawoVII

uau!a)j

uapuaoloJ

alP Jne !aqep aiS ua4ao

alP lSI alM

asalP JaqlJ aiS ua>juap alM

_
_
_
_

pun nzep ounu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4::>S

~
I
I
I
I

UOA'apu!J uueVli uap ljO! uuaM

!::::::::~;;;;;~~frE"';.i::

jpglq lljO!U
ljOOP U!q ljOI (,ualljO!ZJaA Jaww!
Jm SPUelS-lljO!N-aUO 'Ual!az
apl!M 'SAlJed Jne pun UaleJ!aH

atp 1St uuea utaq:>sneJ.lauqo


uaqa/uawwesnz sep J(JJ Utq q:>/

_-------------

aiS uaq!aJ4::>sas

a4::>llugSJad aJ41 aiS uapulJJoas

i,uaounJa~nv
:u!a al>jund

.",,-------------/

ljO! apJaM 'alljogw ual!al suaqal


sau!aw lsa~ uap ljO! wap l!W 'lS!
ao!ua[Jap Ja ssep 'a)juap ljO! wap

......

:uaounJa~nv

...........................................................................................

apuaolOJ uala!J laqea

l.lalln>jS!p "u!au Japo er ualeJ!aH"

ewa41

sep JaqlJ sJn>j4::>slnaa w! uaqe4

aiS

'" 8Jue!Jel\
Jal.lgM O~~ sualSapU!W

aiS uaq!aJ4::>S '(8 Japo S Japo

'I)

uaounlialsuaqeoJn'v'

uapuaoloJ

Jap aUla aiS ual4!'!M

Z 8q88jnV

1 .. ..

:aweN

::

~I_Nam_e:

Sprechen

_ ~.._

____~

insgesamt ca. 15-20 Minuten


30 Punkte

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)
Situation: Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland
und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/Ihrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

Aufgabe

2 (Sprechen ber etwas)

Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

ca. 5 Minuten

Aufgabe 3 (Diskutieren)

Situation: Sie und Ihr Gesprchspartner/lhre


Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Fremdsprachen im Kindergarten" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre
Meinung und fragen Sie dann Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin
nach seiner/ihrer
Position. Diskutieren Sie und versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/lhre
Gesprchspartnerin
mit
Argumenten zu berzeugen.

Also
ich finde
Fremdsprachen-Unterricht
im
Kindergarten nicht sehr sinnvoll. Meiner Meinung
nach sind die Kinder noch zu klein, um zu verstehen
worum es geht.
Sicher macht es ihnen Spa, aber wirklich etwas
bringen tut es nicht. Sie lernen ein paar Vokabeln doch die kann man ihnen selbst auch beibringen.
Ich halte es ehrlich gesagt fr sinnvoller, den Kindern
die Muttersprache
richtig beizubringen.
Ich finde,
man sollte die Kinder nicht mit allen mglichen
Dingen berfrachten. Es ist schon frh genug, wenn
die Kinder in der Grundschule mit der Fremdsprache
konfrontiert werden. Auerdem ist der FremdsprachenUnterricht im Kindergarten auch viel zu teuer.

Fremdsprachen

im Kindergarten

Maria (24 Jahre)

92

ist super, man darf

aber die Erwartungen nicht hoch schrauben. Die


Kinder knnen auch nach 2 Jahren z.B. kein Englisch
sprechen im herkmmlichen Sinn, sie kommen aber
in Kontakt mit einer Fremdsprache, die Neugier dafr
wird geweckt. Zunchst einmal sollte es "nur" Spa
machen. Mehr tun ja Mal- oder Musikschule in
diesem Alter auch nicht und doch kann man damit
Weichen stellen, auch spter Spa an bestimmten
Dingen zu haben. In diesem Sinne finde ich
Fremdsprachen auch im Kindergarten positiv, wenn
die Kinder es wollen! Wenn man es sich leisten kann,
sollte man die Kinder dazu anmelden, denn irgendetwas bleibt immer hngen. Alles hngt vom Lehrer ab.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Gisela (28 Jahre)

~6

"SO[lSOlllpnu 4:J0P lS! sup - up l~U!~))llS! S~ pun lUlUlO)[


pun )[!snW-)[:J0}f u~lQ11'suu~f U~jJUlll1~pun11lllUfTZ: lU!
~snuH 4:JUU UUUluU~M" :~m14 jJunu110M ~u~jJ!~ ~U!~ Ul~113 ~!a ,,l~pUUU!~Jnuu~jJunIP1s1oA11~M~4:J!IP~!4:JS
~!S UU~M'~plnM U~SS!lllI~ASup ~!S SSup 'l~l1:J!S4:J!S lS! -l~lun os ll1~lU 1110!Uu~nuld s3" :l~lU~a-lP!Ul11:JS
U!lSl~)I sol SUM1~lS! l~UlUl! 'snu pun U!~U~4~jJ~lPUUMl~A ljJUS ',J.lU4:JS os lll~Ul 14:J!UPU!S ~1)[!IJuo)[U~UOPU1~U~D
pun ~pun~ld u~SSOll1:Js~jJsnu
~!M lnjJ os U~Uln~}fU~U!~Pl ~!a"
lsqI~s ~!S ~!M 'U~SSU[l~A nz lS~N ~11:J!I
u~p U! lS! u~q~l nz l~l1l~PUUU!~u~q~Nu~jJuI11:Js~jJJnu -l~lI~ sup 'jJ!I!~ os lll~lU 111:J!U
~jJUUIS~ u~qu4 l~PU!)I ~lll!
1~UlUl!ZU40M
Ul! l~jJU'l 111!l~nnw ~!P lU4 'lq!jJ l~UlUl!Z
pUfl l~l~A pun l~nnw l~qI~s U;}lU~PfilS~S~!PPU!S~ln~H
pu~jJnu~jJ 14:J!U snuH Ul! S~ H~M sl~)[UO pun U~lUU.L
lUql[u~pun
~!M nuu~jJ '~"l{:J3~!P Uln U~U40MUl~H~90lD ~!a ~!I!UlUd U~!I!UlUd U;}lS!;}Ulu~p U! sIuUluP lUM 'lS! 40!lpU~lS
~!P lS! 'lm4 110P Ul~llu lOA l~qU ~!S SEM ,;UUU)[u~q~jJqu
-l~AlsqI~s 1~ss3 UPS1~)I!~q S~ ~!M 'u~ssuI nz u~14:JUUl~qn
u~4:JuS IUUl 4:Jnu UUUlUU~M '4:JSP"l{U1d u04:JS lS! s3"
;}snuH nz pun u~jJUUJdlU~nz ~pun~ld ,;U!~S nz jJ!pUmS
:U!lSl~)I ljJUS'U~U40M nz ~snuH nz 'Ul~nb~q S~ !~S lU[)I
-lsqJ~S pun jJ!jJu~4quun ll~u11:JS'l1~M U!~ S~ lUM SJUUlUa"
u~4~![Jlu~ nz s~snullUl~H3 s~p ~jJu3 l~P 4:J!Ipu~ 'UOAUP
!Ufl ~!P 1lY
1~4:Jnq4:Jud ~4:JS!U!Z!P~Ul
110P u~jJ~!llZl~f 'lUl~pjJ lfil!qV
U~lUln~ll ~!S W!Ul4:JS 4:J!lIfl ~jJoI04:JAsd l~P lI~Zl;}
SllY pun Uln!SUUUl,(D'Oll}}UO\P'O~!'O1Ull 1l:J'O!1q!~11l:JS 'l~!zsu~qdJU!d Udll.l"Ef ldOL61 UdP U1 dPUdld!Pll~S ;:JI;:)!A
lU~14! UV 4:JS!lU~11:JlUnlH
U~U!~ pun l~ss~su~l1:JlUms: llY lUMsua :U!~Plos 4:JOU~!S !~Spun - ~pns: ~u~jJ!~~U!3
U~U!~ N!jJ S~ '~jJU~1110AU~4:JlUms:u~jJu~4 Ul~lSU;}d
,,~II!M ~lZl~ll~P
l!Ul lI11~JlZl~f S!q l~qV"
u~Zl!SnzlUru~4 uI~n!UlS14~)[l~A
u~p 10A 'u~4:J!lls~jJ USOlPU!S~PU~M ~!a u~n~mZl~qnU!4
u~4:J!IlU;}JJQU! u~pufilS qlu4U!~!~MZ jJU.Lu~p~f 'jJ!Al~U
11~MU~U~S4:JUMl3
~!P U! S~lJU4u~11:JP~WSUM1~'4:JsunM
lU~p UOASUM1~UUUl11nds l~lUlU!Z Sl~SS3 UPS1~)I uI
4:J!lUl~!ZS~ !~S 4:J!m~!l4:JS U!lSl~)I lI~Zl~ 'u~4~!znzsnu
lP!Ul40S OS'"U~lU4;}U 1jJ;}ll;}qn [Uul l;}lJQ U040S ~!S ~qu4 40!llnluN l~nnw
l~P UOAP1!M 111:JO)[~jJ
'll1oU u~jJ~jJ S~ N!jJ u~ss~pu~qV
-l~qn
jJunllOM1UU1~A :m~punql~A 1~lIuu~u~S4:JUM13
U~U!~Plul~U!~ U!
Ul~p l!lU ~!P 14:J!U4:JOU'u~jJ~[lS~J111:J!U
400U 4:J!SU~1I0M l1OlOAl~U[Q)llU~U!~U!u~11:Jsn~llU~4!~}f
~!S" snu1~4 ~lllUf lUud U!~4:JOU~Ul~jJU~P1~MU~sl1:JUMl3 ~!S lU40M 1~lS~M4:JSu~jJ~f-81
l~P 'l~Prus: u~jJ!l~fJP
ul~P 'l~nnw l~lll! l!Ul u~UllUusnz U!Z!P~W l~lS~Ul~S
sup ~P!A u~q~!ll:Js 'jJ!l~flloA l~!dud lU~p JnV snuu!4
l~l!~M
l~lUlU!
~snuH nz UOAjJnzsnv l~P u~ll1uf 1~08
u~n!lP ul! l1~!PfilS pun HU ~lllUf Ol lS! 1~ss3 UPS1~)I
u~p l!~S 40!S ~l1~jJQZ1U1lns~}fslu - l~jJUm l;}lUlU! U~l!~Z
l,u0!lpq~}f sIu lS! 1~jJp4:J!MlUqU~JJOu~ss3
S~U1lUMU!~ l~a1,14:JsnUlu!~1!~)[jJ!soIjJ10S~n~!ZUuuy pun
-sjJunpI!qsnv ~!P '1~lUU1~101 l~UlUl! u~pmM Ul~lI3 ~!a
,,l~jJpn~pu!~ l~l1n.JJ l!~)[l1:J!IlU~nb~s:u~jJ~jJ 11:J!I11Q1J
llU1~P 1!~)[jJ!pUmSU~jJ!3
U~lUM u~su11dsu~q~'l u~UI~ZU!~ ~!P 1nJ u~jJunll~lsloA
pun l!~l1!~ld ~!P 'UOPU1~U~jJu~lu~pms~u!~ 1lY sup lS!
-u~ll0}f ~!a" :~jJOJ04:JASdl~P ~Pll~ '"U~P!~l1:Jsl~lun sUM ,;l~UJJQ~jJu~pums vl lU4 "UlUUWI~lOH" lU! usu~W
;}l~SUfl"
:pun S~ lm~l1 '"snxn'l u~11:Js!Ul!~4u~p u~g~!U~jJ
l~jJ!U~M l~lUlU!l1:J!Slss~I u~Hu41~A"lU~Hu"pun "Ul~jJunf..
U~l1OS!MZ" U~p1~M JJUUI nz ~lUUH ~!P UU~M 'U;}4 I!M" l,UllUUMl,u~4~!zsnu S~!PU1Udu~Iqu110JlUO)[ul~S~!P
-OlP nz SS!lU4:Jssnu}fl!Ul U~U11!nU1Suu'S!U1m11l~AS~lJu4 snv nOA l~lUlU! )[Uulll:JsI11n)ll~P pun na l~d u~pun~ld
-pdlUn)[ U!~l;}q~!IUl~PU!)Iu~U~S4:JUM1~
U~14! l!Ul u~jJ~IJd
u~p l!Ul l~nnw ~!P 'n~upuu1q lS! ~u!ll:JsulU4:JsuM ~!a

UF'S nz gO.l~ os .lq<lW l4a!U <lln<lq lU!<lqas ~unuqoM U<lU<l~!<l.l<lp UOAwnB.lJ,


.l<lO lqaBW<l~ BW8W UOAp.l!M. <lqas!iM <l!P pun lIoA .l<lWW! lS! :!IU8.lqaslqn)l .l<lp UU<lp 'qas!l:!l8.ld lS! S80 U<luqOM.
W<llUl U<l.lq! !<lq SWn!pnlS S<lp PU<l.lq!iM. .l<lSS3: UnS.l<l)l U!.l<lUm)l <l!P <l!M.U<lq!<llq <lPU<l.l<l!pnlS .lq<lW .l<lWWI

Z ne/8 jne uaqe6jnv 9 alP uuep aIS uasQ/ pun Jxal uapua6/oj uap JSJanz aIS uasa7

uaqa'4s.:raAasar:r
............................................................................

:aW8N

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Viele Studierende

o o
[]]
@]

[TI
0 D
[]] D
@] D
[IJ
0 D
[]] D
@] D
[I]

0 D
[]] D
@] D
[I]

0 D
[]] D
@] D

[!]

0 D
[]] D
@] D
94

D
D

halten eine eigene Wohnung nicht mehr fr wichtig.


haben Probleme, die Wsche zu waschen.
bleiben aus finanziellen Grnden lnger im Elternhaus.

Kerstin Esser will von zu Hause ausziehen,


weil es bei der Mutter zu wenig Platz gibt.
um freier und eigenstndiger

zu werden.

weil der Weg zur Uni sehr lang ist.

In den 70er Jahren


waren Jugendliche viel unabhngiger

und selbststndiger.

war es noch nicht blich, Freunde fr lngere Zeit einzuladen.


zogen Studenten in kleine Wohnungen.

Heute haben Eltern und Kinder


viele Generationenkonflikte.
hnliche Wertvorstellungen.
den gleichen Geschmack, was die Musik betrifft.

Seit den 80er Jahren


bleiben Jugendliche immer lnger im Elternhaus.
dauern Ausbildungen

lnger.

haben die meisten Jugendlichen

eine gute Beziehung zu ihren Eltern.

Kerstin bleibt aus


familiren Grnden zu Hause.
finanziellen Grnden zu Hause.
Bequemlichkeit zu Hause.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

96

DDDDD
8
H

:I

lH~IH3~ HO" 1~31SH31131SH3H-318HV8

"lW4::lSJaqn
aUla Jnu lssed lxa.l OJd "Ula ualun ua4::llS~)I alP UI ua6uns~?l alP aiS ua6eJl pun nz ()I-V) lW4::lSJaqO apuassed
alP (9-~) ualXa.l uap uuep aiS uaupJO "l llel8 fne alxa.l 9 alP pun ~ llel8 fne uaijiJl.psJaqo O~ alP aiS uasal

uaqa4s.:raAaSa'1

1 Name:

....

Leseverstehen

..

.. 1

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 2 I Blatt 2

Im Puppenstreit zwischen Barbie und Bratz hat die


Schne gegen das Biest einen ersten Sieg errungen. BratzDesigner Bryant habe seine Puppe entworfen als er noch
fr Mattel arbeitete, so das Urteil. Punktsieg fr Barbie im
Rechtsstreit mit der Konkurrentin Bratz: Ein Geschworenengericht in Kalifornien hat dem Barbie-Hersteller
Mattel Recht gegeben, der den Bratz-Designer Carter
Bryant verklagt hatte. Die Jury folgte dem Argument der
Klger, dass Bryant die Konkurrenzpuppe Bratz entworfen hatte, als er noch fr Mattel arbeitete, sie dann aber
vom Mitbewerber MGA hat herstellen und vertreiben
lassen. Eine Entscheidung ber die Hhe einer mglichen
Schadenersatzzahlung steht noch aus.

Sie ist eine Kultfigur und Erfolgspuppe zugleich: 1959


begann der Siegeszug der gertenschlanken "Barbie", 1964
kam sie erstmals nach Deutschland. Smtliche weltweit
verkauften "Barbie"-Puppen hintereinander gelegt wrden siebenmal den quator umspannen. Das Schnheitsideal der Barbie ist allgegenwrtig,
lsst Mollige
schmollen und hat vermutlich Millionen blindwtiger
Hungerkuren ausgelst. Eine bemerkenswert gut sortierte
Ausstellung im Museum Krgersches Haus dokumentiert
derzeit noch etwas: Barbie ist mehr als ein Jahrhundertprodukt wie Coca-Cola oder Nivea-Creme. Barbie ist ein
Zeugnis der Zeitgeschichte, ein Spiegel der westlichen
Welt im Wandel der Jahrzehnte. Die Ausstattung der
Puppen - sie reicht vom frhen 60er-Jahre-Plschkostm
bis zum Hardrock-Outfit mit E-Gitarre - ist ein TrendGuide durch die zweite Hlfte des 20. Jahrhunderts.

Kinderspielzeug ist in vielfltiger Weise erhltlich. So


denken die einen bei ihrem Spielzeug an Plschtiere, die
anderen an Baukltze. Besonders Mtter, die ihr Kind auf
Kindergarten und Schule gut vorbereiten mchten, kaufen
gerne Lernspielzeugsachen. Dies knnen Puzzle-Spiele
mit Zahlen oder Buchstaben sein, oder auch Sammelkarten. Hauptsache es macht den Kindern Spa und regt
das Denken an. Extrem wichtig ist vielen Mttern das
Baby-Spielzeug. Damit kann man bei den ganz Kleinen
den Tast- und Sprsinn prgen. Die quietschenden, bunten
Teilchen frdern die Neugierde der Babys. Sind die
Kinder schon ein bisschen lter, finden sie zahlreiche
andere Spielsachen.

Das Christkind steht vor der Tr. Whrend sich Kinder


auf die Weihnachts geschenke
freuen, beginnt fr
Spielzeughersteller die umsatzstrkste Jahreszeit. USBranchenvertreter
glnzen trotz Wirtschaftsflaute
mit
steigenden Gewinnen. So prsentierte der weltweit grte
Spielwarenproduzent- und Erfinder von Barbie-Puppen,
Mattei, ein Ertragsplus von 40 Prozent. Auf Lernspielzeug spezialisiert hat sich LeapFrog Enterprises. Die
Strategie rechnet sich: Acht der zehn meistverkauften
Lernspielgerte kommen von den Kaliforniern. Hasbro,
hierzulande
bekannt durch den Klassiker "Trivial
Pursuit", profitiert dank strenger Kostensenkungen.

8
Der Stoff tier-Hersteller Steiff holt seine Produktion aus China zurck nach Deutschland. Vor vier Jahren hatte das
Unternehmen Teile der Produktion aus Kostengrnden nach Asien ausgelagert. Den jetzigen Schritt erklrte Firmenchef
Martin Frechen: "Fr Premiumprodukte ist China einfach nicht kalkulierbar." Zudem nannte er zu lange Lieferzeiten als
Auslser fr die Verlegung. Per Schiff waren die Kuscheltiere bis zu drei Monate unterwegs. Fr Verkaufserfolge wie den
Eisbren Knut, der binnen weniger Monate 80.000 Mal bestellt worden war, eine zu lange Wartezeit. Frechen sprach auch
von "Qualittsproblemen". Probleme mit Schadstoff-Belastung habe es aber nicht gegeben, sagte eine Sprecherin des
Unternehmens. Die Rckverlagerung sei eine strategische Entscheidung.

96

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

L6

ap Ja40aJds 'uUeW!OH Jaula~ lapuiJ '"lepue}jS uaul3"

8~

'M04S alP SUlaJaAO!UI-apuadsue6JO

Jasun lSI seo"

v~

JalH

S~

UOA

lualled-asAlelO

9~

suaJnel

pdsJaplM

ep

g~

puads

6~

9dwa nz JanelpSnz alP 's6aMsaula}j sa lSI lalZ JaSUn

0(;

nz

uaLpsua~

llW

J4aw

4olliPO
pJIM

aue6JO
'UlaUOJ!ne

'ua6upq
ualiOM

!a48-NNS
a6el

'40!lP~4oS

JIM"

,,'llaldsa6

ualla!laMZJaA
J4as

ua6a!lu'v'

'NNS Japuas

ne40snz

liJoAe.:!

O~

e aJalN

~~

4oslPu~lJapalu wap !ne lunr . ~ we yn~1 M04S alO

(;~

JaJ41 JaUUIMa8

uap

aJ41 JQ! S~S

aapl

6111eMeJ}j Jap

OA

JapuI!J3

'e'n)

(;

}jueJ}jpOl

uads

6JoJapuads

ula

aJalN

!ne

'ZlIM

61S" laq

alM

pun

'wnJep

pun

UalJeM

'a}jueJ}juaJalN

aUla

laJO

111M (L8)

:l~l!lea~-I\l
ula

alM

eWJI.:!-/\l
alO

aSAlelO

alP

apunsa6
alO

lSI

M3~ldmfH

w'v' '(.,Ja4l0JS 61S"

"lowapu3"

aUla lSI M04S

aqe

'U/U'1

l14~M "es!l"

"Ja4l0JS

alP ua}j014os apu3

'uawwo}jaq

IS uaqJaMaq

elloH sne M04S-JU aSJaAJad

~
(e)

eS!l

a4oslPu~IIOH

l6U!l>l

WepJalSW'v'

S'V 3~31N

'uaqels4ons 8 lewlxew llW 6uns9l aUla a}j00l apar JQ! lql6 s3 'uaqlaJ4os (e laldslas
a4als) pue~ Ual40aJ uap ue al!aWOM 'MZq JalJ9M uapual4a! alP aiS wapul 'lxal uap aiS uaJalnJlSuo}ja~
'uaUlu4osa6qe pue~ al40aJ Jap lSI Japlal xe.:! Jad la}jllJes6unliaz uapUa610! uau41 l}j014oS punaJ.:! Ul3 :uo!~en~!s

t eqe8p1v

1 ..

..

:aweN

I Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 4

5 Punkte

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

Sehr (0) geehrte

Damen und Herren,

lesen Sie unsere Neuheiten


(1)

und die Buchbeschreibungen?

den vielen Text, den ich zu (2)

Vor einigen Tagen erinnerte

mich ein Kunde

Bchern schreibe. Andere wrden das nicht so aus-

fhrIich machen. Manche schreiben auch gar keinen Text dazu. Was denken Sie? Ist es vergeblich und Sie
schauen nur auf (3)

Titelbild, das aber leider nur einen kleinen Teil des Buches wiedergeben kann.

Lesen Sie auch den Text dazu?


Wie auch immer. Ich habe wieder aus jedem Buch eine Vorlage entnommen

und diese (4)

Werbung fr das Buch ins Internet gestellt, zum Abrufen fr Sie. Und auch ltere Ausgaben sind noch Online.
Es gibt wieder eine Menge (5)
"Out of Print", also nicht mehr
Vorlieferanten

neuen Bchern sowie einige alte Bcher, die eigentlich schon als
lieferbar

abhngig, (6)

gegolten

haben.

Hier sind wir von unserem

oft Bcher aus (7)

spter dann doch wieder verkauft. Manchmal nur als Restbestand


Diese

Angebote

finden

Sie

(9)

Farbabbildungen

Programm nimmt und einige Jahre


"solange (8)
(10)

www.zauberwelt.com.

8
Mit freundlichen Gren
Ihr Herbert Zimmermann

98

amerikanischen

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Vorrat reicht".
_

Internet

unter

66

llpneJq
40!I}!J!Mais uew qo 'ua6~Mqe aJeM Jau!a Jne)f wap JOAuew alilos Ja6u!ll!)f lnel

18

alP uue}! lSUOS 'UapJaM l6masaq

uapJaM Jnlln}!4ooH aUla}! Jnlln}!wnsuo)f


ssnw 6u!la}!Je~ sap l!a}!6!l!aSU!3 a!o

ue ua4osua~ a40!aJ6loJja Jnu Ua40aJds ua6unqJaM a!o

Is

seMla 40!S ais uuaM 'A!ssaJdap UapJaM ualuapnlS

uauuQ}! UalS!all4o!u
pun a40!IPUa6nr 'aSOISl!aqN

Iz
I~

al}!npoJd

Jauapa!40SJaA uaJa!pnm

UOA pue4ue

uaJa!u!Jap nz uaddnJ6la!z
l40nsJaA Ja6u!ll!)f 4opu!aH

::I

Ie~ !aMZ lxa.l uap uaJQ4 aiS


ue 6unsQl a6!l4op alP SI!aMa[ aiS uaznaJ}!
pun ua6essnv uapua610J alP aiS uasal "Jnlln}!WnSUo)f" ewa4.l wnz 6unpuaSO!peCi aUla lZla[ uaJQ4 aiS :uO!lenl!S

l!az uapun>(as 06 uaqeL/ aIS L/:JJnpln6 ~ aqe6jnva!s

uasa7

uaqa"4S.:IaA.:IQH
I~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~~(e

:_awe~NI

Name:

Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten


10 Punkte

Aufgabe 2

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch zwischen zwei Freunden. Thomas mchte eine Betriebsfeier organisieren und
sein Freund hat sich fr ihn ber verschiedene Patry-Service Dienstleistungen erkundigt.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Krger
Preis frs Abendessen

Salz&Pfeffer

/ Person

Fiesta
/ Person

/ Person

Dekoration

Dja
D nein

D ja
D nein

Dja
D nein

Verleihservice

D Geschirr/Besteck
D Tischwsche
D Tische/Sthle

D Geschirr/Besteck
D Tischwsche
D Tische/Sthle

D Geschirr/Besteck
D Tischwsche
D Tische/Sthle

Partyzelte

Dja
D nein

Dja
D nein

Dja
D nein

frei Haus

D ja
D nein

D ja
D nein

Dja
o nein

Unterhaltung

D Musik
D Gala-Band
D Komiker

D Musik
D Gala-Band
D Komiker

D Musik
D Gala-Band
D Komiker

Personalverleih

D ja
D nein

Dja
D nein

Dja
D nein

Endreinigung

Dja
D nein

Dja
D nein

Dja
D nein

Anfrage

D telefonisch
D online
D persnlich

D telefonisch
D online
D persnlich

D telefonisch
D online
D persnlich

100

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

(ulaWJOJ~nJE)'apaJuy) alJOSlXal
Jasa!p Uapal!J>I ualewJoJ alP lpne !aqep aiS uallpeas
JalJQM Ol~ sualSapU!W aiS uaq!aJ40s pun u!a (uaqo
a4a!s) UaZ!lON aJ41lne l!eV\l-3 waJ41 U! aiS ua4aE) a!l!we::l alP ue l!eV\l-3 sapua40aJdslUa u!a aiS uaq!aJ40s qle4sap
'uapapJnz l40!U ua6unlS!anSua!a uap l!W 400paf UaJeM 'l40ewa6 qnepn lapa!~ a!l!we::l Jap !aq unu uaqe4 aiS

s!uqap3 uaJapuosaq wau!a nz luawoV\l


Japaf pJ!M alua!qwy ua40s!uowJe4 wasa!p ul

JlaM
JI8>/1.p!l6gw>/Jed
8JSI.pflU - 1/011
zJe/d>/Jed

U8Je/I.j:JS86
wne>/8zJlH
J8p u868M
,86e/ueew!I)f
8u18)f

!aq 6unWw!lS uaJeqJapuos Jnz ua6eJl


aU!aM all4~Ma6sne 6!l1~16JOSpun 6unua!pas
alaU40!aza6sny als~E) aJasun JQJSOlualSO)jlS!
Zleld}jJed Jaa 6un60JJa/\ Jnz aU!40sew40seM
alP 40ne uau41 J!M uallals 6eJlUY Jny
a40Sna Japo auueMapes JapaMlua lS! pes WI
a40S~Mllas x l 40!S uapu!Jaq uJaww!zJel40s
uap ul laelsa6sne pJaH pun )jueJ40S140>l
'JJ!40saE) pun )joalsas l!W a400>l 'a6eIUeeW!I>I
'Ua4aSUJaJual!lales l!W pUls SluaWalJeddy allY
40!ISSa6JaAUnpun w4aua6ue lapa!~
sn eH W! lle4luaJny Jap lS! loqa6uy Ua40!aJ wap
pun Ual!a4uQ40s ua40!pmeU ualJ40Jaqun 'a6e1
UaA!l)jeJe Jap ua6aM JaaV\lsaJel)jllelsp)j pun
PUeJlslasa!>I aUQ40SJapUnMJap lS! ueuaqaN

JqIU
8Jl8Iu0!J>/unJ
8uI'.psew
-1.j:JseM

alSO)jeppy Jap I!al ualsuQ40S


W! 40!S lapu!Jaq lapa!~ a!l!we::l Jap sneH sea
a4~uJaaV\l U! qnepnlJOdSA!l)jY
l!W qnepnpUeJlS pun qnepnua!l!we::l
pUeJlSeppy we WnJluaZlJods40nel
pun aZl~ld6u!dwe8 98 + SlUawlJedy 9 ~

lUJaJJua sneH
JI8M J88VV

WOll

qneIJm~:melpun 6u!dwe::> 's~uawaJJedd"

.ABIS I .8qa8jny

1
....

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten

15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Ihr Antwortmail:

102

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

l,puel

waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _

'ewa41 wnz (uapunaJ.::I UOAUaOUnJ4eJ.l3Japo) UaoUnJ4eJ.l3 auaola alS uaq!aJ4osas _


'ounUlalAJ a40lluQSJad aJ41alS uapuOJoas _
l,Ual!aZoel4os asa!p Jaqo alS ua)juap alM _
:u!a al)jund uapuaoloJ alP Jne laqep alS ua4ao pun nzep ounu!alAJ aJ41unu alS uaq!aJ40S

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
ipJ!M pU!>llaSSl]Ilps wnz PU!>!U!a>ll!Wep 'uaqa6 ualm,pss6elzue~

ualllOS S3 :

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.

jawnf!J!aJ::J alP uava!uaf5 Japu!>t/assrJ/lps :asneH nz u!a/le ssn/l./:Js/ntpS wap l./:JeN :

._---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
p-----------------------------------------------------------------------------------------------------.

i,16!sS~14:leWa"Japo 6!pU~lsqlas - .Japu!>llassI]I4:lS :a4:l0M Jap a6eJ::I :

._---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
:uasalao uallazoel4os

apuaoloJ UaoUnl!az uauapal40sJaA ul uaqe4 alS

::> a~ue!JeJ\
l,l40!U wnJeM l,wnJeM l,ulas nz luaOllialU! os 'lSl lno sa ssep 'alS ua)juaa _
uaOUnJ4eJ.l3aJ41alS uaqlaJ40Sas l,ua4osualAJ alqeoaq4004 alS uauua)l _
'ounUlalAJ a40lluQSJad aJ41alS uapuOJoas _
l,sla)jllJV sap uaoessnv alP Jaqo alS ua)juap alM _
:ula al)jund uapuaoloJ alP Jne laqep alS ua4ao pun nzep oUnUlalAJaJ41 unu alS uaq!aJ4oS
'oueJdsJaqf)
uassel>! Ja!" alP 'alS alM lIau4:ls os pUJa4~uue JnU 4:lne Ja4s!q !qV sep ame4:lS puel4:lSlnao U! Jau!a>! 'aJ4er unau Jmep
a14:lneJq alS '0' ~ aloulsas Jap l!VoJa4:lsel. Jap U!Jnl!qV J4! alS le4 IPdV lias 'walqOJd sep l4:l!U uall~::I uap!aq U! aJ~M snsnep
snJawnN JaO 'a!s l6es '"uaJa!pnlS lalieJed S14:l!UJap!al ef uew j.JBP u!z!paVoJ!aq Jaqv" 'uaq!aJ4:lsu!a "a!60IO!S aJeln>lal0VoJ"
U! 4:l0U aUJa6 4:l!S alS apJf)M Ja4uaqaN 'uaJa!pnlS u!z!paVoJJnU l4:l!U a14:lgw 'lle aJ4er
'!qez!l. apu!lla!o nu!VoJ'lew
-u!a j.ne salle alS all~4 ualsqa!l wv '6unf nz alS lS! a6ppqwe8 Jm uuap '6Jaqlap!aH ul 'uaJa!pnlS u!z!paVoJalS II!M lZlaf 'U!4
Jnl!qV sep alS a16al uaJ4er
l!VoJ'assel>! allPP alP U! -1In4:lSa6u!a alS apJnM s4:las l!W 'uasal alS aluu0>l uaJ4er !aJp l!VoJ
l.puPIJapunM

v~

v~

:uasalao la)jllJV uapuaoloJ ounllaz Jaula ul uaqe4 alS

8 a~ue!JeJ\
l,uaJ4mnzula l!az Jne a43 puel waJ41 U! 'lno sa aJ~M _
'ewa41 wnz (uapunaJ.::I UOAUaOUnJ4eJ.l3Japo) UaOUnJ4eJ.l3auaola alS uaqlaJ40sas _
'ounUlalAJ a40lluQSJad aJ41alS uapUOJoas _
l,uaounJa'ijny

asalP Jaqo alS ua)juap alM _

:ula al)jund uapuaoloJ alP Jne laqep alS ua4ao pun nzep oUnUlalAJaJ41 unu alS uaqlaJ40S

.... -------------('

I
I
I
I
I

.....

'ue ln6 4:l!S lJ94


l!az j.ne a43 'lS! uaJ4er L U! seM
''t!!aM JaM - lS! Ja4:l!S alna4 4:l!S
uew uuaM lsqlas Jaqe uej.sleJ!aH

?:";;:i~~t:~:

\
:

I
I
I

Ja't!oJ6 os u!a>l OSa!MOSef U!S


i,14:l!aJ "u!as Ja4:l!S 4:l!S" qo Jaqv

',-------------_/

i,,,lap!a4:lS
uau!a pol. Jap S!q 'Ual!az
Ua14:laI4:ls U! alM 'ualn6 U! 'UaJ4a
nz pun uaqa!l nz 4:l!S" 'leJ!aH
Jap !aq l4:l!U 4:l!S uew 14:lpdsJa/\

...........................................................................................

:uaounJa'ijny apuao
-loJ ualalJ laqea 'lJalln)jslP ..DlMa pun Jaww! Jm l40lu 'aJ4er L Jm a43" ewa41 sep Jaqo SJn)j4oSlnaa Wl uaqe4 alS

'fI a~ue!JeJ\
'JalJQM OG~ sualsapulw

alS uaq!aJ4oS '(8 Japo S Japo V) uaounlialsuaqeoJnv

uapuaoloJ Jap aUla alS ual4~M

Z eqe6jnV

uaq~a.IqJS
............................................................................

:aweN

1 Name:

Sprechen

1
insgesamt ca. 15-20 Minuten
30 Punkte

Aufgabe
Situation:

Aufgabe

1 (Kontaktaufnahme)

ca.

5 Minuten

Sie reisen gerade in Ihre HeimatstadUHeimatland


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/Ihrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

2 (Sprechen

ca. 5 Minuten

ber etwas)

Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

Aufgabe
Situation:

3 (Diskutieren)

-----------------------------Ihr Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin

Sie und
haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Einzelkind" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung und fragen Sie
dann Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin nach seiner/ihrer Position. Diskutieren Sie und
versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/ Ihre Gesprchspartnerin mit Argumenten zu berzeugen.

Ich denke, dass Einzelkind zu sein viel schner ist als


mit Geschwistern zusammenzuleben. Man hrt ja
immer, Geschwister wren wichtig und ohne sie
wrde was fehlen, aber nur selten denkt jemand
daran, was alles "fehlt" mit Geschwistern, welche
Nachteile das frs Kind bringt. Ich fand es toll, alle
Aufmerksamkeit meiner Eltern zu haben und viele
Spielsachen, keine Rivalitt mit Geschwistern. Und
langweilig war es auch nie, meine Kindheit war rundum ausgefllt - man hat ja seine Eltern und Freunde.
Finde auch, dass es fr die Entwicklung frderlicher
ist, zu Hause viel selbst entscheiden zu knnen, als
sich immer nur in der Familiengemeinschaft mit
mehreren Kindern unterordnen zu mssen.

Ich bin Einzelkind und habe mir immer gewnscht,


Geschwister zu haben, vornehmlich einen Bruder. Ich
hatte eine beste Freundin, die auch Einzelkind war,
und der es genauso ging. Wir haben oft so getan, als
ob wir Schwestern wren und haben es genossen.
Als Jugendliche in der Pubertt war es besonders
nervig, dass meine Eltern immer nur auf meinen
Werdegang fixiert waren. Egal, was ich tat, ob gut
oder schlecht, es wurde alles doppelt bewertet, dokumentiert und durchdiskutiert. Ich habe mich oft einsam und unverstanden gefhlt.
Es war langweilig und nie war was los. Ich dachte
manchmal, meine Eltern htten nicht so viele Fehler
in der Erziehung gemacht, wenn sie mehrere Kinder
gehabt htten. Ich selber mchte spter mal eine
groe Familie haben!

Marion (17 Jahre)

104

ca. 5 Minuten

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Mandy (18 Jahre)

_ d_\\ U1as os SHdlUdlgQJ~ q::>opJdqe UdJdpUe


"l~eSd~ue" lUdUJOW UJ! seM 'P~d"M JdP U! UdSS!M Udq::>!J
dq lm~np!A!puI
dJq! UdU!d UJnZ udlloM
-pud~nf d!O 'UdUJUJ!lSdql!UJ ~Unp!dJ)l JdP IqBM ldp pq
ue ~ueJUV UOAJdlq::>0.LdJqJ ldPO uqoS UdJqI d!S udssei
"l"!}\ "U"P!;Jl l!;JqJ;Jq::l!SUn pun Ul;JJ!;JMZlsqldS J;J1Un 1JO
l,um oSle ueUJ uue){ seA\. 'pJ!M
udq::>!IPUd~nf d!P JdP U! 'dseqd d~!ld!Mq::>S dU!d U!qdUqO
udqeq ~umndpdg dSS!Md~ dU!d ldUJUl! dq::>!Jpud~nf Jm
lS! lRlldqfld d!O -lS! q::>!JlUd~!dd!S JdPO Jd "Pd)! JdllOl" U!d
J!lss~Unp!dJ)l JdP ssep 'udu~ndllq::>!U ueUJ uue){ q::>OUUdO
Jm SeM JB~d 'udqeq JdMq::>SJqdS UdllRd UdlS!dUJ UdP U! Sd
Jd pJ!M 'lq::>!dMqe "dssew" JdP UOAlmdq sep 'UdJdpUe UdP
'UdSd!Md~Ue ldJqdl pun wdll3 UdJdpUe ldp "l!dqJel!W"
UOAJqdS nz Jd!llq::>SU!d UUdA\.:U!dSlssnMdq q::>opdf uduqI
d!P Jne !dqep PU!S udUJUJ0){U!3 UJd~U!ld~ l!lli wdll3
'lq::>!lldlUf1
dllloS SdU!3 'udlloUJeptUd){JeW sie SdJd~!lq::>!M Sd lq!~
UJ! leUJ q::>ne sie dsneH nz IqOMOS 'lld!ln){S!p pun
q::>!pmeN 'udq::>eUJ1!UJlq::>!U"UqBA\.-Ud){JeW" UdP qleqsdp
wdlJ3 dld!A udlloM lq::>d"Mnz 'UdPUYdq UJmsq::>eA\. UJ! lq::>!ldsue UdldlJO SdP eUJdq.L sep ueUJ UJdPU! JeMZ pun
'udq::>eUJnz Ud){epdO q::>!S'l~U!lq nzep Jd!llq::>S d!P ueUJ
q::>ouUdq::>!JpUd~nfpun JdPU!)I d!P q::>!SUUdM'UdPJdM Ud~
UUdM 'udqdlslud lnu uue){ Iqnpo SdSd!O 'udJne){nZU!d
-elld~ d~uel d!U udq::>es d!P leUJnz ll!qs-.L U!d pun dqnq::>s
Jeed U!d 'dSOH dU!d Jnu sie JqdUJ ueUJ lq::>neJq q::>!Jgd!Jq::>S d){!N 'sep!PV '1!lds3 !dq ~!PUR1S'UdUUQ){UdlS!dllq::>!UUdqd
q::>!SSd Wdll3 Udldp 'Pl!M lld){::>!M1UdudpeldUJe){UdsseJ)l
- Udld!Zmmy nz ~Unp!dptUd){JeW dlndl ld'3pnqs'3unP!dJ)l
udddeU){ UJdU!d UOA 'U!dS '3!ld!Mq::>S Sd Pl!M q::>!JP1d ldp u0!lem!s d!P lTJl IqmdO U!d ssep '~!lq::>!M lS! s3
'qe Udq::>!JpUd~nf 'l~uRqqe Wdm~UJnsUo)! UdJndl UOA'MZq ~Unp!dJ)lldU!dS
UOAlq::>!UUdq::>SUdWSdU!d lldA\. ldp ssep :UdpldM lld!Z!U
SdP l!d){q::>!IUQSldd ldp UOA ){lelS q::>!pmeu l~URq
-nUJUJo){ JdPd!M JdUJUl! - JdUJUl!ZUdsseJ)l UJ! q::>ne sie
'lld!UO!l){UnJ sep qO 'UdUUQ){Ud'3njldA lsqps ldpU!)I d!P
sep ldqn 'U!d "pp'3s~Unp!dJ)l" U!d q::>nePP~udq::>se.L UJdP dsneH nz IqOMOS- SdU!d oSle dllloS lsq::>Runz 'd!J!llied JdP
Id!Zsqnepf1 sep JdPO dP!dSldlndUJo;) 'ApueH SEP P!dS!dg
UdqdU ldllV UdlUJUl!lSdq UJdU!d qe UdJqm WdlJ3 dq::>uew
'udq::>dlds
UJnz d!M "udloqUJAssmelS"
UdJdPue ue dlldled dl!dlq
-JdA ){::>mss'3unp!dl)! SdlUJUJ!lsdq U!d ldPO PldO dq!d"M dU!d udq::>!IPud~nf ldlun Sd lq!~ ~Unp!dptUd){JeW UdqdN
'dlnq::>spuruO JdP U! uoq::>s dS!dMI!dl dlndq lUU!~dq
ldp Jdgne q::>ne '3unuqoldg sie P!dS!dg UJnz d!S UJdPU!
'Udqd'3 udloN dln'3 Jm dZ!dJUV q::>ned!S UdUUQ){l){::>!q::>Sd~ seo 'UdUd!P sd~eUJI UdUd~!d SdP ~Un){JR1SJnz pun udqeq
~umndpdg dgO~ dU!d udq::>!Ipud~nf !dq udlloUJeJ){ud){JeW
JqdS 'UdPJdM l){Udq::>Sd'3udlq::>euq!dM nz JdPO '3elsllnqdO
ssep 'l){Bd Sd lS! q::>!I9d!lq::>S'UdUUQ){udqd~UJn udlsdq
UJnz ldPO llqezdq Pp'3udq::>se.L UJOA dllloS 'lqd'3sneu
UJe "l,loo::>un q::>!dl~ udlloUJeJ){ud){JeW dU!d)!" eUJdq.L
-!q JdqTJlBP seM 'sdllV 'lIoS UdPJdM udqd~d'3sne '3unp!dl)!
UJdP l!lli Jd!llq::>S pun ldJqdi 'wdll3 d!M 'udqdlsdq d~eJd
Jm q::>!JleuoUJ seM 'lSdJ Jmep ld'3png U!d d!S Ud'3di
d!P lq!dJq 'lS! l!dM os - ldneqldqn UUdM - Sd S!q q::>00
'u0!lenl!S
d'3!ld!Mq::>S dU!d U! Ud~!llJeq::>!dIO UdP !dq Sd d!S Ud'3 'udlnei UJe PU!S dl){dfOldlOHd dlSld 'dludUJn~JV d){JelS
-u!lq 'Ud~UR1PJne l!lsS~Unp!dl)! UdJdpUe UdU!dPU!)! UJdlqI
udqeq Udl!dS dP!dg 'd~ueo UJdlloA U! lS! UdUlloJ!unlnq::>s
d!S UUdA\. 'udqeque q::>ne udldpue d!P seM 'ud'3ell sep
UOA '3uruqnJU!3 d!P ldqn uo!ssn){s!o d!O 'luUe){Jdue
dWd~ SI!dlUdlgQl~ leUJU!d unu udlloM dq::>!IPud~nf :pU!S ldlq::>!dl pJ!M 'l~Rll SdJnd.L JdA\. :){::>dMzlsqldS UJdU!d){
"dlldA\. dJdUU!" q::>ne~!lq::>!Md!M 'uoAep ~!~URqqeUf1 'lS!
lUd!P ~Unp!dJ){ud){JeW q::>eu SdPU!)I SdJqJ q::>sunA\. JdO

'Ialnaqplan wal8wq;>S
l~W ([JOB - uaUUQ)[uaZlms.Ialun 3unplaDl "ua3!lqa!-l" .Iap Iq8M .Iap !aq pun U0!l8nl!S .Iasa!p l!w 3u83w[} w!aq
pUr)! .IQI wau: Sl8 alS alM 'l~!aZ la}[!PV .Iasa!o uaq;>!aMq8 "aSS8W" .Iap UOAals uuaM '.IaMq;>slq;>a.l la~aH .Iap
U! aq;>HPua~nf pun .Iapu!)I Soluaq8q wapz}O.ll - .Ia~!lq;>!MPU!S apaM a.lauu! 'saU8 lq;>!UPU!Suanow81}[ua}[.I8W

'G )leiS jne uaqe6jnv 9 alP uuep aIS uasQI pun Jxa.1uapua610j uap JSJanz aIS uasa7

uaqa:+s.:raAaSa'1
1
..

:aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

o
~

@]

ITJ

D
D

sind wichtiger als innere Werte.


sind besser als Schuluniform.
spielen bei Jugendlichen

eine groe Rolle.

Kinder und Jugendliche wollen Markenklamotten

0 D
D
@] D
~

0 D
D
@] D
~

[I]

0 D
D
@] D
~

0 D
D
@] D
~

Markenklamotten

m
0 D
D
@] D
~

106

tragen,

damit sie unter Mitschlern Anerkennung finden.


weil sie teuer sind.
um besser als andere zu sein.

Den Eltern wird geraten, dass


sie sich vor dem Kleiderkauf informieren sollten, was "angesagt" ist.
sie den Kindern schicke Kleidung kaufen sollen.
sie Kinder beim Kleidungskauf

mitbestimmen

lassen.

Eltern und Lehrer sollen oft ber Statussymbole

sprechen,

damit sich Kinder darber Gedanken machen.


damit sie fr die eventuell schlechtete Situation anderer Klassenkameraden sensibilisiert werden.
damit sie einsehen, dass diese nicht wichtig sind.

"Kleidungsgeld"
ist bei jedem Jugendlichen eine gute Idee.
kann manchmal funktionieren.
sollten Jugendliche statt Taschengeld bekommen.

Jugendliche wollen Markenklamotten

tragen, weil sie

von Mitschlern nicht akzeptiert werden, wenn sie von ihnen abweichen.
damit ihre Individualitt betonen.
schicker sind als "No-Name"-Klamotten.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

LO~

DDDDD
dwe3s6unll31ZJ3 se(]

a
Z~3H

sva

~o~lJ1D Z.L3N S31VIZOS


8

'ijpl!0SJaqn
aUla Jnu lssed lxal OJd 'ula ualun ual!0ls~>I alP ul ua6unssn alP alS ua6eJl pun nz (>I-V') ijpl!osJaqn apuassed
alP (9-~) ualxal uap uuep alS uaupJO 'Z e18 !ne alxal 9 alP pun ~ e18 !ne uaijpl!osJaqo O~ alP' alS uasal

uaqa:}.s.:raAaSa'1
\

:aweN

1 Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 2 I Blatt 2

Bei 12-22 Jahre alten Mdchen und Jungen in


Deutschland stehen Flei und Beliebtheit auf der persnlichen Wunschliste ganz oben. Das ergab eine Umfrage
einer deutschen Wochenzeitschrift. Von den befragten
Mdchen nannten 40% besseres Aussehen als Wunsch.
Auf Aussehen sind aber auch die Jungen bedacht: 25%
bezeichneten dieses Ziel als erstrebenswert. Es gab nur
wenige Mdchen und Jungen, die nichts Wesentliches an
sich ndern wrden. 18% der Mdchen und 15% der
Jungen fhlen sich wohl, wie sie sind.

Was tun, wenn das eigene Kind die Schule schwnzt,


Drogen nimmt, Autos klaut und mit einem Fu im Knast
steht? Wie kann man Jugendliche, die auer Kontrolle
geraten sind und sich gegen alle Hilfsangebote sperren,
davor bewahren, noch weiter abzurutschen?
Lothar
Kannenberg hat einen neuen und einzigartigen Weg
gefunden. Der ehemalige Boxer und Streetworker bietet
gefhrdeten Jugendlichen, an die niemand mehr glaubt
und die mit einem Bein im GeHingnis stehen, eine letzte
Chance. Mit festen Regeln, hartem sportlichen Training,
Disziplin und Respekt zeigt er ihnen einen Weg zurck
ins nonna1e Leben. Fr sein einzigartiges Engagement
erhielt Lothar Kannenberg den Bundesverdienstorden.

Mdchen und Jungen in Deutschland sind meistens mit


ihrem Aussehen nicht zufrieden. Das fand die Zeitschrift
,,Eltern Family" in einer Umfrage unter 2000 Kinder und
Jugendliche 1.wil'.chen 8 und 19 Jahren heraus.
Die Mehrheit der Mdchen htten gern ein hbscheres
Gesicht und eine schlanke Figur, ein Drittel der Jungen
wren gern fleiiger, ehrgeiziger und zielstrebiger. Die
weitere Top-Five der nderungswnsche bei den Jungen
sind: besser aussehen, sportlicher, klger oder beliebter
sein. Drei Prozent der Jungen finden sich nicht schlank,
muskuls oder stark genug. Bei den Mdchen liegen populrer und freundlicher beziehungsweise weniger zickig
sein auf den Pltzen drei und vier. Viele der Befragten
wnschen sich mehr Selbstbewusstsein.

Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist fr Europas Jugend


zwischen 15 und 24 Jahren doppelt so hoch wie fr alle
anderen Altersgruppen und hngt stark von der Konjunktur ab.
Die Arbeitslosigkeit
bei jungen Menschen wird in
Deutschland und Frankreich strker von der wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst als in anderen Lndern
Europas. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag
verffentlichte
Erhebung des Personaldienstleisters
Adecco. Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist mit rund
18 Prozent zweimal so hoch wie die allgemeine Arbeitslosenquote.

Am wichtigsten ist laut einer Studie die Vielfalt der Kontakte: Je mehr verschiedene Rollen ein Mensch im sozialen Netz
seiner Familie und seiner Freunde einnimmt, desto ge snder ist in der Regel sein Herz: Das Risiko fr Herzinfarkt kann
dann bis um die Hlfte geringer sein als bei Menschen ohne solche Kontakte. Kontakte zu Nachbarn und zu Arbeitskollegen
haben jedoch keine Wirkung - weder eine positive noch eine negative. Das liegt offenbar daran, dass diese Art von
Kontakten in der Regel eher distanziert sind. Was vielmehr zhlt, sind menschliche Wrme und Nhe zu Personen des
Vertrauens. Wer ber viele Beziehungen dieser Art verfgt und darin unterschiedliche Rollen einnimmt, hat laut der Studie
die besten Voraussetzungen fr ein gesundes Herz. Solche engen Kontakte wirken sogar dann noch positiv, wenn sie nur
einmal pro Monat stattfinden.

108

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

60~

JlJaAl!az

pun

Uala!ds

'uanell~

wnz

WJOmeid

sie

!u!a zueo aJ!l puo~as JaZlnN alP uallas 'ijJOllJa uall~!llJOM


Ja/\-Ou!la)tJe~
SJapuv
JOA

IIe

l!W

u!a

uell~slJ!M

pun

'ala!ds-au!luo
uall~sua~
lI~OP

sa

J!')J aJ!l

-a~JaWWO~-3
JQ!

UU!S

au!#e-Jalndwo~
PUlS
puo~as

Uala!A

UOA

UalO~Jdaosne
'all~!lPUaOnr

UlaJ!aMZ

OU!la)tJe~

UOA ounlnapas

Jau!a

aA!lO~ uaJap a!MOS JaZlnN Jap aliJOJd alP lI~ne uassel


qJouaddnJOla!z

uaJeqnell~sJaqQ

IIalSJOA OJnqweH
JalUnSOUnleJas

U! alnall
pun

sne

u!a

a!pnlSJaZlnN-S~M

Jall

lllao

lUazoJd

u!a

Jasa!p

uaqaN
sep

OunlJaMSnv

alP

uallanl>le

'uell~sJaZlnUlwesaD-lauJalUI
JaO!UaM

alnall

lO~Jlaq

llaM

UalSJa wau!a

'aJ!l

>g ne>lll!.::! uaw

'Uee~

-sOunll~SJO!l>lJe~

sie

J3

UaA!l>le Jap S!aJ>l Jap lS! u!al>l

'lll~sn~nua

UOA lI~nsas
lI~oa

Jap

sea

puo~as

puaMuv-aJ!l
all~aJdslU3
p
p

puo~as

o!lI~eJdSll~Slnap

lI~eu

uauua>l

Jap

uallanlJ!A
pUls

UalS!aW

JaZlnN-laUJalUI

OL

lUazOJd

punH

aJJ!MJaA ~laM allan~!A uapu!1 JaztnUS~!a4Ua6ala~


(e)

iff !I puo~as

'uaqelsll~ns ~ leW!xeW l!W ounsql aUla a>l~Ql apar J!')Jlq!O s3 'uaq!aJlI~s (e la!ds!as
alla!s) pueH Ualll~aJ uap ue al!awoM 'MZq JalJqM uapualllaJ alP aiS wapu! 'lxal uap aiS uaJa!nJlSu0>laH
'uan!Ull~saoqe pueH alll~aJ Jap lS! Jap!al xe.::!Jad la>l!lJeSOUnl!az uapUaOIO! uaulli l>l~!lI~S punaJ.::!U!3 :uo!~lm~!s

& eqe8p1v

uaqa'4s.:raAaSa'1
\

:aW8N

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 4

5 Punkte

Situation: Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

Sehr (0) geehrte

Damen und Herren,

wir mchten uns (1)


Hausleiten

Exkursionsziel fr Ihre Schule oder Kindergarten vorstellen. Unser Hof liegt in

ca. 6 km von

Verkehrsverbindung

Stockerau

nach Wien.

Bauernhof anzureisen.

8 km von

Tulln

Das gibt Ihnen die Mglichkeit

entfernt.

Somit

mit (2)

haben

wir

eine

ideale

Bahn zu unserem

Der Bahnhof Hausleiten befindet sich ca. 500 Meter vom Apfelgarten und 300 m vom

Apfelhof entfernt. (3)


(4)

und

letzten Jahr hatten wir viele Kindergrten

aus Wien bei uns zu Besuch,

das Programm begeistert annahmen. Wir erzhlen ber Ntzlinge und Schdlinge, ber den

Baumschnitt,

wir untersuchen

die Schdlinge

im Mikroskop

umfassenden

berblick ber die Betriebszweige

und geben (5)

Kindern

einen

wie Erdpfel, pfel oder Krbisse. Die Kinder knnen die je-

weiligen Frchte ernten. Wir bieten also Information (auch fr die Erwachsene), Spiel und Spa. Dies ermglicht
den Lehrern dann anschlieend

an den Besuch bei uns den Unterricht an hand des Erlebten (6)

gestalten.
Die Dauer des Besuches betrgt 2~ bis 3 Stunden. Die Sackerl zum Mitnehmen sind 1%-2 kg, saisonbedingt
entweder Kartoffel, wahlweise pfel (7)

ein kleiner Krbis, im Frhling ein Blumentopf mit Erde und

Samen. Der Besuch kostet pro Kind 6 fr Sackerl, Jause, und Programm. Mindestteilnehmerzahl
oder Erwachsene. Bei 20 Kindern sind zwei Aufsichtspersonen
____

das Frhlingsprogramm

frei. Mindestpreis fr eine Gruppe ist 120 . (8)

bitte rechtzeitig im Februar und Mrz reservieren. Bitte denken Sie daran,

zur Apfelernte

schon Ende August, Anfang

Wettersituation

am besten ist. Bitte (10)

September

zu kommen,

(9)

Familie Obermeyer

110

zu dieser Zeit die

andere Kindergrten und Schulen faxen.

Mit freundlichen Gren

ist 20 Kinder

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

uauuQ)! Uallelj l!qelS ua)!uepa8 uaJlj! U! uaJapue


nz 6unpu!qJa/\ alP ualj:lsuaV\l ssep 'lJapU!ljJaA uOJala.l we UJapneld apUJanep sea

In-;!
~

aJdw~)!uaM allanlJ!A
ais ua6nZJoAaq Jaljep 'l6esJalUn l!aZJap pUls ua6unr UOAaJdw~)!uaM UaleaJ a!a

f: mULpsq'r;'

Is
alM uawljeu't)ewZlnlj:lS

sa lq!6 ala!dsoap!/\

Iz

Ualj:l!aI6 alP sa lq!6 uawliJlleMa8

a!JeJ6ouJOd !aq
pun Uala!dsJall!>l !as

6ueljuawwesnz
ual6alaq lj:l!lyelj:lSUaSS!M uau!a
uapualj:l!lJJaljJaAlleMa6 pun yelj:lSl!aJaqlleMa8
ualj:lS!MZ

.uallj:l!ZJaA
Jalndw08 Jne uaWWO)!IIOAllj:l!U uassQw aple!lj:lASdJapu!>l Jap U! UalUa!led a!a

1 ~

.:I

uapua610J alP aiS uasal

"Jalndw08

leV\l !aMZ lxa.l uap uaJQlj aiS


ue 6unsQl a6!llj:lp alP SI!aMa[ aiS uaznaJ)! pun ua6essn'q'
pun Japu!>l" ewalj.l wnz 6unpuaso!petj aUla lZla[ uaJQlj aiS :uo!~en~!s

l!az uapun)fas

06 uaqel.{ aIS l.{oJnp ln6 ~ aqe6;n'r;' aIS uasa7

uaqa'4S.:IaA.:IQH
1....

:aweN

Name:

Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten

Aufgabe 2

10 Punkte

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch in einem Tourismusbro ber Schlsser in Bayern.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

Neuschwanstein
Ort

o Mnchen
o Schwangau
o Bamberg

ffnungszeiten
April - September
ffnungszeiten
Oktober - Mrz
Eintrittsticket

Seehof

o Mnchen
o Schwangau
o Bamberg

Uhr

Uhr

o nein
o am Schloss
o im Tourismusbro

o Mnchen
o Schwangau
o Bamberg
Uhr

o nein
o am Schloss
o im Tourismusbro

Uhr

Uhr

o nein
o am Schloss
o im Tourismusbro

Preis I Erwachsene

Euro

Euro

Euro

Preis I Schler

Euro

Euro

Euro

Ermigung I
Reisegruppe

Fhrung

o Deutsch
o Englisch
o Franzsisch

Sie die

Nymphenberg

Uhr

oder kreuzen

o Deutsch
o Englisch
o Franzsisch

o Deutsch
o Englisch
o Franzsisch

Dauer der Fhrung

Minuten

Minuten

Minuten

gebaut im

Jahrhundert

Jahrhundert

Jahrhundert

Flche der Anlage

Hektar

Hektar

Hektar

112

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

'(ulaWJOl'UnJE)'apaJUV) alJOSlxa.l Jasa!p uapal!J)I


ualeWJol alP I.pne !aqep alS uall..peas 'JalJgM OZ~ sualSapU!W alS uaq!aJl.ps pun u!a (uaqo a4a!s) UaZ!loN aJ41lne
l!eV\l-3 waJ41 U! alS ua4aE) 'OJQSsep ue l!eV\l-3 sapUa40aJdslUa u!a alS uaq!aJ40s 'uaqe4 lJa6J~a6 J4aS 40!S alS ea

uae/LpsaJo/\
JauJ.led
aLpf/gwun

'nzep UaJg4a6 a6~140SJOAJaUlJed


Jap neaA!N pun UO!laJ)jS!a alnlosqv 'OJQS
Jaua6a!s wau!aw U! la!ds!as wnz '6unu6a6as
alP '40~JdsaE) a40!lugSJad sep Jaww! 400paf
lS! 6!l40!M iapuaua400M we 40ne ~3V\1V\1Ipun
l)jaJ!p 40!W alS ua40!aJJa - ualnJue alS uuaM
:a:l!lUas JaSUn

l!a>(L/af/ugSJad
aJL/eM
alP Jaq(J sOJu/
au!a>( 'uaeJd
uau!awal/e
I!W Isa.!

ilZlaf 40!S alS uaJa!wJolu! pun A!l)je alS uapJaM


%B8 JaqQ UOAalonbs61oJJ3
a6~140SJOAJaUlJedasgpas ~ alioAneaA!u
lSalSl!a)j40!lu9sJad JalJa!punl 40!lye40sUaSS!M
6unnaJlas a40!lugsJad
uaqeul;j
pun ua/ea uap
J!w uewn
JalaJ>(S!p u!a){

L/Of/ugsJadun
'J.la!S!lewo/nl;j
ja!s
Jm a6!l4:l!~sep neua6 :l!ssel:> JauJjedwneJ.l
lS! uueO l.laUJalUI aU40 zue6 JeMZ pun uapu!1 JauJjed uau!a Ual4:lQw alS

:(a6!azUva4a!s) uawwoua6 40nJdsuv U! 0!ssel8 JaulJedwneJ.l sOJQqs6un!U!wJaAJaUlJed


sap ua6unlS!allSUa!a alP alS uaqe4 qle4sap 'JaulJedwneJ.l uaJ41 alS ua40ns l!az Ja6!u!a lias :uO!lenl!S

............................................................................

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten
15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

------------------------------------------------------~

Ihr Antwortmail:

114

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

~puel WaJ41U! uO!lenl!S alP lS! alM _


ewa4.l wnz (uapunaJ.::I UOAUaOUnJ4eJ..l3Japo) UaOUnJ4eJ..l3auao!a aiS uaq!aJ4:)sas _
'ounu!aV\l a4:)!luQSJad aJ41aiS uapu(')Joas _
~Ual!aZOeI4:)S asa!p Jaq(') aiS ua>tuap alM _
:u!a al>tund uapUaOIO! alP !ne !aqep aiS ua4ao pun nzep ounu!aV\l aJ41unu aiS uaq!aJ4:)S

p-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
I

-ll/O!U JaUU~W Jl]j 'A!pteme uaneJd Jl]j jnJaq.Jl/al

'5!u!a 1lP!U 40!S pUlS Ja140a140saE> Jap!aq a1nal40e.::l : (.140a140s Japo 1nE>:5unJa!s!u!wa.::l
(,a6eJjUl/Ol

Japo apuf]J6a6eWf

'i40!aJaqs5unpl!8
I

W! 5urua!s!u!wa.::l- ,,14aJpa51e4 PU!M" JaO :


(.11aMln40s "a!aJJ..Iauu~V\I":

------------------------------------------

:uasalao Ual!aZOeI4:)S apUaOIO! UaOUnl!az uauapa!4:)SJaA U! uaqe4 aiS

::> e~ue!Jel\
~l4:)!U wnJeM ~wnJeM ~lno JO!luawe>t!paV\l sasa!p aiS ualleH _
~ua4:)suaV\l aO!l4:)!MaOJaq(')aiS uauua)l _
'ounu!aV\l a4:)!luqsJad aJ41aiS uapu(')Joas _
~sla>t!lJV sap uaoessnv alP Jaq(') aiS ua>tuap alM _
:u!a al>tund uapUaOIO! alP !ne !aqep aiS ua4ao pun nzep ounu!aV\l aJ41unu aiS uaq!aJ4:)S
'luazoJd U4az Je50s 1UaZOJd Ov 'uaJOpa" S140!Ma5JadJQ>I saJ4! 1UaZOJd
JUIJ! ua)!O!o Jap aijl~H alP ssep '15!aza5 ualle4 ysn uap pun edoJn3 U! uapueqOJd ua5!140!Ma5Jaqo >jJe1S0009 l!W a40nsJa/\
'uawwo>j
ua>ja410dy alP U! lsqJaH W! 1uawe>j!paV\l sep IIOS Puel40S1nao UI '14a1S1ua ua50JO Japo U!lO>j!N 'uass3 Jne lsnl alP OM lJOP ue SUJ!4aE> sap wa1sAs140ns W! lZlas jl01S>jJ!M a5!140!ud1dazaJ Jao 'ua40ew Japuosa5 1wesa5su! ua5!140!Ma5Jaqn alP pun
ua>juas alJaMUpa1sal04::> 40ne UJapuos 'uassel uazlaw40s uaijOH uap uo" >joads Jnu 140!U lIoS 1ueqeuOw!~ jl01S~J!M JaO
'UJa140!apa ua40neJ140!N sep pun
'lSWaJq uaSS3 sJne lsn1 alP sep 'l>jJeV\l wap Jne luawe>j!paV\l sanau u!a lS! puel5u3 UI
uaZl040s ZJaH sep sa IIOS wapJa'i)ny

punsa6 pun uuOP lll:>ew all!dJapUnM

:uasalao la>t!lJVuapuaOIO! OUnl!az Jau!a U! uaqe4 aiS

8 e~ue!Jel\
~puel waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _
ewa4.l wnz (uapunaJ.::I UOAUaOUnJ4eJ..l3Japo) UaOUnJ4eJ..l3auao!a aiS uaq!aJ4:)sas _
'ounu!aV\l a4:)!luqSJad aJ41aiS uapu(')Joas _
~uaounJa~nv asa!p Jaq(') aiS ua>tuap alM _
:u!a al>tund uapUaOIO! alP !ne !aqep aiS ua4ao pun nzep ounu!aV\l aJ41unu aiS uaq!aJ4:)S

"""'--------------

......

>jU!Z 'y 'l~8 '0 aU!We1!/\ 'Wn!Zle>l


'aU!a10Jd ua40neJq a40!IPUa5nr
pun JapU!>I 'ua1SalJa!Z!ldwo>j we lS!
'uauu!5aq nz 5unJ4~UJ3 aJapuosa5
aUla wn 'uass3 40spe1a5a/\

I
I
I
I

'uaS!3 pun

("

~'\1::!:::::

'\

---------------

I
I
I
)

'"uapJaM
1a191a5 aJa!l alP ssep 'a40es1el
Jap ue S140!U er lJapu~ ua1le4Ja/\
u!ap '40S!al.::l Japa!M 400P SSI" :os
Jaww! lJa!lUawn5Je

(...............
:~;~~
..;!~~;~~~;
:
i::::::.

JallnV\l au!aV\l

aJa!l ual/oewll/O!U
seplS!sa
'uassa
aJa!l
'WW!ll/OS
punnz'.Ia>(oal
l/os!afd apuy l/Of 'lS!punsa6un
l/os!a/d ssep 'uU!sl/OeMl/OS lS!S3

.i:::::.

t,............................................................ ~ .

l1J8'tJnVapUaOIO! uala!! !aqea 'lJa!ln>tS!p "uassa 4:)spelaoa/\" ewa4.l sep Jaq(') sJn>t4:)slnaa W! uaqe4 aiS

y e~ue!Jel\
Ol~ sualSapU!W aiS uaq!aJ4:)S '(8 Japo S Japo v) uaounlialsuaqeO!nv

uapUaOIO!Jap eUle aiS ual4~M

Z eqe6jny

- _

:aw8N

I Name:
Sprechen

..

insgesamt ca. 15-20 Minuten


30 Punkte

ca. 5 Minuten

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)

Situation: Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen
Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/lhrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

ca. 5 Minuten

Aufgabe 2 (Sprechen ber etwas)


Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

Aufgabe 3 (Diskutieren)
Situation: Sie und Ihr Gesprchspartnerllhre
Gesprchspartnerin haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Reich sein" gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung und fragen Sie
dann Ihren Gesprchspartnerllhre
Gesprchspartnerin nach seiner/ihrer Position. Diskutieren Sie und
versuchen Sie, Ihren Gesprchspartnerllhre
Gesprchspartnerin mit Argumenten zu berzeugen.

Reich sein bedeutet nicht viel Geld haben, sondern


viel Geld ausgeben knnen. Das wre cool. Ich

Was ist so toll daran reich zu sein? Ich verstehe es


wirklich nicht. Sicher kann man sich alles kaufen.

wrde folgendes mit dem Geld machen: Ich wrde


mir ein groes Haus mit Pool kaufen, mein Geld fr
Riesenpartys
ausgeben,
einen lngeren Urlaub
machen und die Freunde wrden dann von allen
Seiten herbeistrmen!
Geld macht glcklich. Das
knnte man wissenschaftlich
besttigen. Da kann
man dann alle seine Trume erfllen. Fr Geld kann
mal") alles haben,
da kann man sich sogar
Gerechtigkeit
erkaufen. Das berschssige
Geld
knnte
man
an Tierheime,
Unicef,
andere
Hilfsprojekte
fr arme Menschen,
Kinderheime
spenden. Und ich wrde auch Geld in die Umwelt
investieren, z.B. Solarzellen und Windenergie.

Teure Klamotten, teure Autos ... Aber WAHRE Liebe,


Freunde, Familie kann man sich nicht kaufen. Und
das ist doch das einzige im Leben, was einen wirklich
glcklich macht. Ich mchte nicht sehr reich sein, ich
lebe total gut, wenn man sich andere Menschen in
der Welt ansieht, immerhin habe ich flieendes
Wasser, Strom, Fernseher,
Computer
und das
Wichtigste: ausreichend Nahrung! Ich bin glcklich
mit dem Geld, das ich jetzt habe. Das reicht! Und ich
kann mir hin und wieder mal das kaufen, was ich
haben will. So richtig steinreich ist doch irgendwie
bld!
Also ich wre gern arm und glcklich. Denn Reichtum
ist vergnglich.

Alex (17 Jahre)

116

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Ingrid (22 Jahre)

'lOAJ;}q U;}q3: ;}l;}I!quls pun


;}l;}q::>!ppm:3 U;}q;}:3[quMS1!;}){tP!luqy l;}U!;} q::>IoSsnv 'U;}l
-luq l;}PUUU!;}l!lli U;}l!;}"l{:3!l;}!MIPS;}q::>!IUlffil;}PO 'U:lWquu
-U!;} U;}II0'M;}q::>!IulffioSIu Ul;}l[3: ;}!P UU;}M.'lI;}Ulffi U;}U:3!;}
l;}P ;}![!WUJS:3UrudS1[l l;}P U! U0!lum!s ;}q::>S!:30Ioq::>Asd
U;}l;}P UU;}M pun mM q::>!Iulffi U;}U;}:3!;}l;}P lPMU;}!I!lliud
U;}l;}PUU;}M'U;}:30Z;}:3U!qU;}l;}PUUnz q::>!SU;}Iq!y U;}q::>SU;}W
:U;}:3;}I;}q U;}!pms ;}q::>S!uu"l{P;}WV l,q::>!Iuq1l U;}U;}:3!;}
l;}P ;}!S lP.M. l,U;}l;}PUV S;}P UO!lUm!SU:l![!WUd :l!P mM ;}!M.
'U;}U;}10q;}:31!;}MZnz ;}U;}lOq;}:31!;}MZ'U;}lS;}lIV
U;}l;}PUU nz A!l"l{uqsU! zuu:3 ;}lS;}llY S;} lq;}!Z :3gn1lH
'uO!lUU!qw0)l ;}:3!l;}!Mq::>S;}U!;} - l!;}l;}q :3unssuduv mz
U:ll[;}S pun q::>S!Ipq;}l ';}U;}lOq;}:31!;}MZ;}lq::>;}q::>SUM
;}U!;};}!S
'wusq;}llS pun :3!9!;}IJ '1;}U;}lOq;}:31S13: l;}q::>s!dAl U!;} lS! 13:
'U;}q::>SU;}WS;}U!;}l;}l){Umq;) U;}PJnu ssnIJu!3: U;}gOl:3U;}U!;}
luq ;}q!;}ll;}lS!Mq::>S;}Dl;}P U! :3unII;}lS ;}!Q l,U;}q::>){1lqlS;}N
U!3: l,pu!){l;}ZU!3: U!3: 1,1;}U;}10q;}:31S13:
l;}q::>s!dAl U!;} 1;} lSI
':3unq;}!z;}g ;}!P l;}lSUI;}qpun - qu I;}!A Ul;}UllUd
U;}P!;}ql:3uU[l;}A u0!lUU!qw0)l ;}q::>IoS;}U!;}- U;}wq;}U puuH
;}U;}:3!;};}!P U! U;}q;}'llq! q!).lJ uoq::>s ;}lSSnW ;}!S ~U;}:3!l!;}S;}q
nz uq! ]nJ U;}l!;}){:3P;}!Mq::>S'];}WW! ;}lq::>nS];}A uwuW
pun ':3unuqQN\l;}A ;}SO[U;}ZU;}l:3 ;}snuH nz UOAlUU;}){13: 'lOA
U;}llUMqv s;}q::>![nuq::>s;}qU!;} U;}q;}!Z ;}!S l;}PO 'U;}pug nz
;}W;}Iq01d Jnu U;}1l0M1UV wn 'l!;}Z SUM1;}U;}q::>nu1q;}l;}PUV
'U;}uq! q::>!S U;}II;}lS pun SU;}q;}'l S;}P U;}:3uru;}p1oJsnU1;}H
;}!P U;}q;}!1U;}q::>SU;}W;}q::>uuw ';}II0'M:;}U!;}U;}mud !;}q lP!ds
U;}q::>SU;}WS;}U!;}l!;}"l{:3!lq::>n.L];}P q::>uu ;}:3Uld ;}!P q::>nv
':3gn1lq
1;}PU!q1;}AlJun){l;}H ;}q::>!;}I:3- n;}mW ;}IU!ZOSsup 1nJ 1I!:3
;}q::>!;}IDsUQ 'I!;}llOA UOA:3!ln;}pu!;} :3unq;}!z;}g ;}U!;}1!y lS!
nU;}A!Us:3unpI!g S;}q::>!IUlffiU!3: ':3unpI!H UW;}q.LW;}P l!lli S;}
lS! Sl;}PUV ':3unq;}!z;}g ;}q::>!I"l{::>m:3
;}U!;}){l;}qU U;}l;}!lUum:3
'wq;}U:l:3uu OS!U PU!S U;}SS;}l;}lUI ;}WUSU!;}W;}D 'U;}P];}M
U;}l;}PUUU;}P Jnu pU;}mM II;}uq::>s UUU){l;}P 'll;}!ds S!UU;}.L
U;}WlUUSnZl;}M 'lssudu;}wwusnz
l){;}J1;}dlq::>!UUU;}MUU;}Q
'U;}UU;}11q::>nul;}qV 'U;}PU!ql;}A UUU){SUM1;}OS - U;}S!;}lW;}d
;}:3UU! U;}q;}!I pun "l{!snw ;}q::>S!SSU!){U;}Zl1lq::>S'S!UU;}.L
Ul;}:3
q::>!!lJuq::>SU;}P!;}! u;}!;}!ds ;}P!;}g 'll1lqu;}wwusnz
mUd Ur;}l;}P 'll!)ll;}P :3yn1lq PU!S U;}SS;}l;}lUI;}WUSU!;}W;}D

'U;}P;}!q::>Sl;}lU[l
U;}gOl:3 l!W u;}:3unq;}!z;}g S!U 'l;}I!quls ll!uq::>sq::>lnQ
W! PU!S puulsqUS1:ll!V U;}:3uP;}:3 W;}U!:l l!W u;}:3unq:l!z:lg
'1!;}qU;}punq1;}A lJJuq::>s sUQ 'N;}[l;}A l!~ U;}q::>![Ulffil;}U!;}
U! pU;}:3nf pun l!;}qpU!)I ;}U!;}Sluq 'luq l;}lIV S;}q::>!;}I:3
PUl;}
-lffiuUU U!;}1;}M. :;}I!;}llOA luq sUQ 'l!U q::>![UlffiPU!S l;}UllUd
U;}lS!;}Ull;}lIU;}!Q 'l;}l!V sup lS! ;}po:3;}lU)I ;}l;}l!;}M ;}U!3:
'lssud
111!nz uuuw l;}P qo 'l;}P!:lq::>SlU:l:l!S 'nu1d l;}P !:lq !;}:3;}'M
l;}P U! 'lssud 111! nz l;}M ';}:3u1d ;}!P Jnu 1l0M1UV ;}!P ~J
:3unllOM1UU1;}A;}!P 1:3;}!['1;} S!U lnuq::>sU!q l;}nUU;}:3;}!S UQ
';}q::>nS1;}UllUd;}!P 1nJ U;}:3Iod luq sUQ '!quM1;}UllUd l;}P !;}q
Wnp;}l!l)l ;}PU;}P!;}q::>SlU;}
sup l;}UU1lW1nJ lS! u;}q;}ssnv sUQ
'uI;}Ulffi
];}lUA W;}lq! ;}!P 'U;}:30Z;}:3U!qU1:lUU1lWnz q::>!SllqnJ nU1d
;}U!3: 'lI;}Ulffi l;}llnw l;}U!;}S ;}!P 'nu1d ;}U!;}q::>UUW;}Pl!q1lM
uuuW U!3: 'U;}l!;}!qu I!;}lU1;}1I3: U;}q::>!pq::>;}!q::>S;}:3U;}:3;}:3
W;}1I1! UOA ;}!S ssup 'snu PI!q!U;}PI W;}U!;} q::>uu w;}pnz
U;}!q1lM lU;}ZOld 08 'l;}q!;}S ;}!S ;}!M u;}q;}Ssnu m:3 q::>!1
-uq1l ;}!P 'l;}UllUd !;}:3;}'Ml:lp U! w;}pnz U;}!q1lM U;}q::>SU;}W
'pU!S q::>!!uq1l1sq!;}S U;}uq! ;}!P 'l;}UllUd
'A!l){U!lSU! l;}PO lSSnM;}q 'u;}q::>ns U;}q::>SU;}W'!qUN\l;}UllUd
;}!P 1nJ q::>nuU;}q;}1l!:3S;}PU[l 'l!;}Z!;}ld l;}P U! 11!:3S3: 'l!;}ql\f
l;}P !;}q 1!!:3S3: 'U;}JPll1;}PUUU!;}Jnu U;}q::>SU;}W
l;}WW! UUUM
'11!:3 l;}lSnw S;}S;}!Q 'sun l!M PU!S l;}q::>S!qludwAS OlS;}P
pun Jnu U:llq::>n:l! u;}q::>dU11l'l1I1;}W OlS;}P 'U;}II;}lSlS;}J l!M
U;}l!;}){q::>quqV 1q;}W ;}f :S!Uq;}:313: W;}P nz U;}WU"l{;}UlAg
uUOQ U;}:30!q::>Asd!u!zoS U;}q::>S!UU){P;}WUS;}P U;}!pms
';}!qludwAS ll;}!S![Uu:3!S pun uu lnW;}D
W;}l;}SUn U! u;}q::>dU11l'lS;}U!;}J){Ur;}l:3upds uoq::>s -lq::>UW;}:3
U;}q;}'l W;}U!;}S U! U;}:3UruqUJl3: ;}q::>quq1l luq 1;} 'l!M
;}!M q::>!Slmq1;}A 1;} 'l!M ;}!M l){U;}P :ll:lpUU l:lQ 'U:l1l:llS1S;}J
u;}:3unwwqsU!;}l;}q[l
;}!S !!;}M 'q::>s!qludwAS U;}q::>SU;}W
q::>!SPU!S q::>UUW;}ci"':3unq::>slop!qludwAS
;}!P N!:3 'lssud
l;}pUUU!;}nz l;}M 'Jnu1up S!;}MU!H U;}lSl;} U;}U!3: '"l{::>m:3u[l
pun ){::>mD l;}qn l;}P!;}q::>SlU;} 110MlUV ;}S;}!Q 'U;}puy
;}:3U1d ;}S;}!P Jnu l!M ;}!P 'llOMluv ;}!P ;}!M 'PU;}:3;}!puru:3
os U;}q;ll l;}SUn lssnIJU!:l;}q slq::>!N 1,1!W nz lssud 1;}M.

'Z ne/8 jne uaqe6jnv 9 alP uuep aIS uasQ/ pun lxal uapua6/oj uap lSJanz aIS uasa7

uaqa4s.::raAaSa'1
............................................................................

:aWBN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Lesen Sie den Text auf Blatt 1 und lsen Sie dann die folgenden Aufgaben, indem Sie die richtige Antwort (A, B
oder C) ankreuzen (siehe Beispiel). Achtung: Die Reihenfolge der einzelnen Aufgaben folgt nicht immer der
Reihenfolge des Textes.

I Bsp.: I

Menschen finden einander sympathisch, wenn

o
~

@]

[TI

sie viele Erfahrungen im Leben gemacht haben.


sie zueinander passen.
sie einander hnlich sind.

Die meisten Menschen suchen Partner, die

0 D
~

@]

D
D

[!]
~

@]

D
D

rn

0
0 D
@]

gut aussehen.
ihrem Idealbild vollkommen entsprechen.

ist das Aussehen bei Mnnern nicht so wichtig.


liegt die Entscheidung meistens bei der Frau.
spielt die Verantwortung

eine groe Rolle.

Die Chance auf eine glckliche Beziehung ist am grten, wenn

0 D
D
@] D

hnlich wie ihre Eltern aussehen.

Bei der Partnerwahl

0 D

D
D

Partner ber den gleichen Bildungsstand verfgen.


der Altersunterschied zwischen Partnern relativ gro ist.
Partner die gleichen Interessen haben.

Studien ergaben, dass Menschen einander sympathisch finden, wenn


sie hnliche Schwierigkeiten

sie die gleichen familiren Verhltnisse hatten.

Hufig fhlen sich Menschen zueinander hingezogen, wenn sie


typische Einzelkinder sind.

rebellisch sind.

118

haben.

die Eltern von beiden eine stabile Ehe hatten.

0 D
@]

1
0

D
D

D
D

die gleiche Stellung in der Geschwisterreihe

hatten.

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

DDDDD
snwS!JnOlU9sse~ nz 9A!leUJ9l1V sie U9S!9tj 9LIOS!l0X3

laUJalUI WI uJa6 qnelJn UaJql uaq:mq uaq3slnao alO

.:I

'UP40SJaQn
aUla Jnu lssed lxa.l OJd 'u!a ualun ua40lS~)I alP U! ua6unsc;n alP aiS ua6eJl pun nz ()I-v) UP40sJaQn apuassed
alP (9-~) ualxa.l uap uuep aiS uaupJO 'l eiS Jne alxa.l 9 alP pun ~ eiS Jne uaUP40SJaQO O~ alP' aiS uasal

uaqa:+S.J:aAaSaf"}
............................................................................

:awBN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

5 Punkte

Aufgabe 2 I Blatt 2

Urlaub wird von vielen auch als die schnste Jahreszeit


beschrieben. Deshalb informieren sich die Kunden vorher
auch ausfhrlich ber das Urlaubsziel, das Hotel und die
Umgebung. Und immer mehr Deutsche machen Ngel
mit Kpfen: 12 Millionen Deutsche haben schon einmal
online gebucht - das ist jeder Fnfte.
7 Millionen
reservierten
mindestens
einmal eine
Unterkunft. Jeweils 5 Millionen kauften ein Flugticket
oder eine Eintrittskarte. Erst auf dem vierten Platz folgen
komplette Pauschalreisen. Hier liegt die Anzahl der
Buchenden
bei 4 Millionen.
Fahrkartenkufe
und
Mietwagen-Reservierungen vervollstndigen das Ranking
der meistgenutzten Online-Reiseleistungen
nach einer
Studie des Verbands Internet Reise Vertrieb.

Flirten ist in Deutschland nicht immer einfach. In das


tgliche Leben eingebunden, von den kleinen Sorgen eingenommen und meistens doch etwas in Eile, bleibt die
Lust am Flirten hufig auf der Strecke. Im Urlaub ist das
anders. Hier hat man endlich Zeit zu entspannen und zu
schauen, wer einem in den fremden Stdten alles ber den
Weg luft.
Besonders Singles genieen es, im Urlaub andere Leute
kennen zu lernen und neue Kontakte zu knpfen. Doch
das Flirten ist nicht in allen Stdten einfach und nur selten bietet sich auf einer Strae die Mglichkeit, mit
jemandem ins Gesprch zu kommen.
Hier finden Sie, an welchem Urlaubsziel das Flirten zum
Kinderspiel wird und wohin Sie gehen sollten, wenn Sie
fr den folgenden Abend noch eine nette Begleitung
suchen.

Urlaub - wer liebt ihn nicht? Am Strand von Mallorca,


Adria oder der Trkei ist es zwar schn, allerdings denken
sich das auch hunderttausende andere Urlauber. Das
Ergebnis ist ernchternd - man liegt mit seinesgleichen
am Strand, reserviert den Liegeplatz mit eigenem
Handtuch und bestellt das kalte Bier auf deutsch. "Home
Beyond the Sun", zeigt andere Alternativen: Echten
Erlebnisurlaub in Lndern fernab von Schweinshaxe und
Sauerkraut.
Wer will nicht einmal die echten HotSpots eines Landes
sehen, sich auf fremdlndischen Mrkten mit bisher ungerochenen Gewrzen eindecken oder den echten "Vibe"
eines femen Landes spren. Jeder Mensch sollte alle paar
Jahre einmal einen echten Urlaub machen, exotische
Urlaubsziele kennenlernen und Neues entdecken. Den
Strand von Ko Phangan in Thailand sehen oder mit e,M-r..)!..i,
alten Taxi das kubanische Innenland bestaunen.

Nur wenige Deutsche sind bereit, auf Flugreisen zu


verzichten, um Umwelt belastende C02-Emissionen zu
verringern. So lautet das Ergebnis einer aktuellen
reprsentativen
Umfrage unter 1.064 Mnnern und
Frauen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. Eine
Mehrheit der Befragten sieht demnach Fluggesellschaften
und Flugzeughersteller
in der Verantwortung, Schadstoffemissionen durch umweltfreundliche Technologien
zu reduzieren. ber ein Viertel der Befragten gibt an, in
Zukunft beim Kauf eines Fluges auf die Umweltvertrglichkeit der Fluggesellschaften zu achten.
Beim Thema Klimaschutz setzen die Deutschen besonders auf technologische Innovationen. Rund zwei Drittel
der Befragten geben an, dass vor allem Treibstoff
sparende Flugzeuge entwickelt werden sollen, um C02Emissionen zu reduzieren.

200 Millionen Klimaf1chtlinge drohen weltweit in den nchsten 30 Jahren, wenn sich der menschengemachte
Klimawandel so wie bisher fortsetzt. Das belegt die Studie "Klimaflchtlinge", die Greenpeace heute anlsslich des UNWeltf1chtlingstages vorstellt. Aufgrund der globalen Klimaerwrmung verschlechtern sich die Lebensbedingungen fr
Hunderte Millionen Menschen insbesondere in den rmsten Lndern der Welt so dramatisch, dass sie gezwungen sein werden, ihre Heimat zu verlassen um zu berleben. Schon heute sind mehr als 20 Millionen Menschen auf der Flucht vor den
Auswirkungen des Klimawandels, mehr als die Hlfte aller Flchtlinge weltweit. Besonders betroffen sind unter anderem
die Sahel Zone in Afrika, Bangladesh und viele Inseln im Sdpazifik.

120

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

M lIe.:! J9p W9lSASI9dwy

WI9q sep

9JIP J9PUI)l lj::>ne 191dsI9S wnz

ssep

91M os 'U9lUUQ)j U9lj::>1916J9A


'UJ9PUIljJ9A llwep

U9lll0M 91S

119lSJ9ljl9nlWSU9q9l J9p 119169leJlSs6un6IPI9lJ9ASlJ~MJO/\1I9UI9 19qel


n9U sep
p

9lUUeU 'lPIWlj::>SJIOM selljne~

J9lj8-9ZI/\

J90

'lj::>Slld9)jS

'lj::>leMpOO.:! uOlleSIUe6JO

lj::>ls U9l619Z J9ZlQlj::>SJ9lj::>neJqJ9/\

'9l!9SJ9pJO/\ J9p Jne l)jund U9ql96 U9U!9 19WWSU9q9l


61lJ9MZU9J6
lOJ

pun

U9U!9

9l)jnpOJd

u9u!')J6

U9U!9

llelj96J9)j::>nz

U9WWO)j9q

lJ9IZ!l)jeJd

lJOO

u9Iuuelpq't)0J8

19n1WSU9q9l

9!P

J9pO

9pUnS96
-n9.:!

'UJ9PUIljJ9A
UI

U9110M

sep

'l)jund
W9ljOlj

W9lSASI9dwy
lj::>ne

6unUlj::>19ZUU9)l

J9p

J9119lS
l!~

'lelj JljnJnzs96el U9U91ljOJdw9J9p ue UOIlJOdJ9p Jlj9ZJ9/\

U9pJ9M 6IijU!')l 'S9 't)9!lj '9A!lemUIS6unulj::>!9ZUU9)lJ9p ue SII9qdwe8 pun

9l19SJ9pJO/\

.U9q9696ue

1!9lUY

O~

U91enlU9Z0Jd

U9lj::>19M

UOIlJOd
J9p

OJd
Jne

'l)jJ9WJ9A

u9pole)l
J9119lSJ9H

SPOOJJ9lSe~ 'J9A911Un 'O::>lsd9d '91lS9N 'ijeJ)l


's,66oI19)l

U9WJI.:! 9!P

lj::>IS U9l6!1!9l9q

pJ!M

91P

J9lU!lj

u96un)j::>edJ9/\

J9S9!P

u9l)jnpoJd

'9UOUeo 'elo8-e::>08

u9qe6ueU9lj::>UeJS

lnel

...6unl!9Z J9U!lJ9S" 91P19l1j::>p9q


le69Jl)jJeWJ9dns

51
17

610J J9WWOS

lj9lS

WI

lIoS
U9p

9l)jnpOJd
U!

u9lj::>seIJ9)ju~Jl98

J9J9l!9M

u9qe6uy

pun

6UnUlj::>!9ZUU9)l 9!O

U9lWJOU96

l!W

suolJe)l-s9)jeIJuJo8

uOlj::>s

U9lSJ9

9!O

'U9Ulj::>!9ZUU9)j6un)j::>edJ9/\
ln6

u9l)jnpOJd

U9Jlj!

UI

9UJ9ZUO)j19n!WSu9q9l

J9lpeW)j::>IO

9't)OJ6

9J9Jlj9~

(e)

'U9qelSlj::>ns 8 lewlxew llW 6unsQl 9uI9 9)j::>!,)l9p9r J!')Jlql6 s3 'u9qI9Jlj::>S(e 191ds!9S


9lj9!S) pue~ U9llj::>9JU9p ue 9119llJOM'MZq J9lJQM U9pU91lj9J9!P 9!S W9PU! 'lX91 U9p 9!S U9J9!nJlSuo)j9~
'U9nIUlj::>s96qe pue~ 9llj::>9JJ9p lSI J9Pl9l xe.:! J9d 19)jllJes6unll9Z U9PU9610Ju9uljl l)j::>llj::>spUn9J.:! UI3 :uO!lenl!S

uaqa4S.:IaAaSa~
1

..

..

..

..

..

..

..

..

:aweN

Name:

Leseverstehen

insgesamt 90 Minuten

Aufgabe 4

Situation:

5 Punkte

Im folgenden Werbebrief fehlen einige Wrter.


Lesen Sie den Text und ergnzen Sie die fehlenden Wrter (1-10). Achtung: Die Lsungen mssen sinngem, grammatikalisch und orthografisch passen. Es gibt fr jede Lcke eine Lsung mit einem Wort.
Keine Lcke darf leer bleiben.

Sehr (0) geehrte

Damen und Herren,

liebe Reisefreundinnen

und Reisefreunde,

nun sind die Reisen in diesem Jahr schon (1)


(2)

in unserem Premierenjahr

Ende. Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich,

mit Oriente World auf Tour waren.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nchsten Jahr und auf alle, die erstmals mit uns (3)
werden, wo das Licht herkommt. Zurzeit arbeiten wir intensiv (4)

fahren

Reiseprogramm

2009, einige

Ergebnisse finden Sie bereits heute auf unseren Internetseiten. Schon jetzt knnen Sie (5)

durch

eine Reservierung Pltze fr Ihre Wunschreise sichern. Das ist fr Sie kostenlos und unverbindlich. Vielen Dank
(6)

die bisher eingegangenen

Der Reisekatalog
Reisesaison

(8)

"Studienreisen

erffnen

Ansprechpartner

2009" kommt

wir "offiziell"

neuen

Reservierungen!
Ende November

mit einer Veranstaltung

Reisekatalog

und

stellen

einige

am 15. Januar
unserer

Reisen

zu allen Reisefragen stehen wir und unsere Reiseleiterinnen

Bei einer kleinen Lotterie knnen Sie Reisegutscheine


Auf an diesem Abend gettigte Reisebuchungen

Druck.

aus (7)
in Berlin.
ein wenig

Die neue

Wir prsentieren
nher

vor. Als

und Reiseleiter zur Verfgung.

gewinnen.

gewhren wir einen Rabatt (9)

5%!

An einem gut sortierten Bchertisch finden Sie Literatur zu unseren Reisezielen. Wir laden Sie herzlich dazu
ein. Wenn Sie bei unserer
(10)

Saisonerffnung

dabei sein wollen,

bitten wir um eine kurze Rckmeldung

E-Mail.

Bis dahin wnschen viel Vergngen bei der Lektre unserer Informationen und gren freundlich.

Mark Beck und Jrgen Bonnhaus

122

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Is

GS 40slnaa aJnlslall!~ aSQ @ 4onqlsal. sea

uaJapue a!p sie


ua4als Ja4~u Japu!>tla>tu3 uau!a a!p uJalla~oJE) uap ssep 'uawwO>tJOAuue>t s3
ua40aJdsJap!M ldazuo>t
-S6un4a!ZJ3 waJ4! apJQM sep uuap 'l40!U JapU!>tla>tu3aJ4! lU49MJaA 40epes neJ.:l
w4euJne l!aqJV a!p Japa!M lIau40s Jal4001. aJ4! ssep 'ln6 sa lapu!J 40epes neJ.:l

lS! Jall!SAqes Jap ewo a!p uuaM 'uaqa6 Ual!a>t6pa!M40S 40ne uue>t s3

-sJnJaq Japa!M sapu!)I saJ4! lJnqaE) Jap 40eu ZJn>tJeM apeweuuv

6!ml
UOAJal4001. a!a

l40!lJd sie JapU!>tla>tu3JaJ4! 6unnaJlas a!p lal40eJlaq lJaJ!as apeweuuv


l1l!UlpSq-v

I~

Jal~A~OJE)sie Japu!>tla>tu3
aJ4! Ja9 JallQw~OJE) UanaJlaq 6Jaqlap!aH l~l!SJaA!Un Jap a!pnlS lnel

wn sa uuaM 'aJI!H a~oJ6 au!a uJalla~oJE) ualnapaq

uapua610J a!p a!s uasal

l4a6 6unnaJlaqJapU!)I
UJall3 a6!l~lsJnJaq JQ.:l

"IB~ !aMZ lxal. uap uaJ94 a!s


ue 6uns91 a6!l40p a!p sl!aMaf a!s uaznaJ>t pun ua6essnv
"Jall!SAqes sie UJalla~OJE)" ewa41. wnz 6unpuaso!pe~ au!a lZlaf uaJ94 a!s :uo!~lm~!

llaz uapun>(as 06 uaqe4 alS 4QJnpln6 ~ aqe6Jn-va,s uasa7

uaqa:+S.:IaA.:IQH
............................................................................

:awBN

I Name:

Hrverstehen

insgesamt ca. 30 Minuten

Aufgabe 2

10 Punkte

----------------------------------------------------------------------------

Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Situation: Sie hren ein Gesprch in einem Tourismus - Informationsbro ber Stadtrundfahrten in Wien.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.

City Tour

Imperiales Wien

Wien bei Nacht

Dauer

Stunden

Stunden

Stunden

Abfahrt um

Uhr

Uhr

Uhr

Touren am Wochenende

Dja
D nein

D ja
D nein

Dja
D nein

Touren an Werktagen
Preis I Erwachsene

Euro

Euro

Euro

Preis I Schler

Euro

Euro

Euro

Fhrung

D Deutsch
D Englisch

D Deutsch
D Englisch

D Deutsch
D Englisch

Bauwerke

D Naturhistorisches
Museum
D Kunsthistorisches
Museum
D Burgtheater

D Naturhistorisches
Museum
D Kunsthistorisches
Museum
D Burgtheater

D Naturhistorisches
Museum
D Kunsthistorisches
Museum
D Burgtheater

Schlsser

D Schnbrunn
D Hofburg
D Belvedere

D Schnbrunn
D Hofburg
D Belvedere

D Schnbrunn
D Hofburg
D Belvedere

Dja
D nein

D ja
D nein

Dja
D nein

Eintrittskarten

inkludiert

124

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

'(ulaWJoJ'tlnJ8 'apaJu'v') alJOSlXal Jasa!p uapalP>I ualewJoJ alP Lpne !aqep aiS uallpeas 'JalJQM Ol~ sualSapU!W
aiS uaq!aJljos pun u!a (uaqo alja!s) UaZ!lON aJljl Jne l!eVll-3 waJljl U! aiS ualja8 'alnljOSljOBJdS alP ue l!eVll-3 sap
-ualjoaJdSlUa u!a aiS uaq!aJljos qleljsap 'ualjooJdSlua lljO!U ua6unlJeMJ3 uaJljl ljoopaf uaqelj ua6unlS!anSUa!o a!o

jJfOl./al./DeU
Jl./D!U
'ual/eJasne
lJo apunJS

uOIJe>t
-!unwwo)(
Jl./D!U
'>tIJewweJt)
:J>tundJaMl./DS

U! uaqelj aiS 'sJmtljoslnao

4:>!l6QW l!aZJapaf 6a!lSu!aSJn>t <


uJaw4aullal. S slq t llW uaddnJ6ulal>t <
uJaw4aullal. ~
llw uaddnJ6AISUalui Japo l4:>IJJalunlazul3 <
uUl6aqsJn>t JOA6unleJag a4:>!luQsJad <
apunlssl4:>IJJalUn
ualSJa Jap qe ua4:>aJds saAIllf'V
'lljO!aJJaqo le>lY!lJazljoeJds u!a
Jawljaul!al wapaf pJ!M sasJn>l sap apu3 w'v'
'Jawljaul!alSJn>l Jap uass!uJJopaS uallanp!"!pu!
uap ue ljO!S UaJa!lUapO allelju!sJn>l a!o
"l4a6U!a Jaw4aul!al uaulazu!a Jap
ass!ujJopaa uallanp!A!pU! alP lne luazOa Jap
ep '4:>!l6Qw l!aZJapaf lS! 6a!lSU!aSJn>t Jaa
"lJapJQla6 apunlssl4:>!JJalUn UalSJa Jap
qe ua4:>aJds aA!llfe sep PJ!l" uJaw4aullal
lUOl lewlxew llW uasJn>t uaJasun ul

........
l-----I

uapunJS
a!I!aMue/
'auoJouoW

waWl./aUl!ai

U-o~
JlW uaddnJt)

"4:>~Jdsa~ SU! lewIldo aIs l6uIJq pun


assIUpU~lSJaASsIIIII a61lQuun uauollenllS
ua4:>IIV~4:>sa6 pun UaleAIJd UI lJapul4JaA
ua4:>eJdspwaJ:ll!w 6ue6wn JaJa4:>ls ul3

:ualjasa6 a6!azu'v' apua610J lWljOSl!aZualjoOM Jau!a


uau!a Jaljep ua6alaq pun uJassaqJall aSS!Uluua>lljoslnao aJljl uallOM aiS :uollenllS

............................................................................

:aweN

Name:

Schreiben

insgesamt 90 Minuten

15 Punkte

Aufgabe 1 I Blatt 2

Ihr Antwortmail:

126

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

o
~

(,puel waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _


ewa41 wnz (uapunaJ.:l UOAUaOunJ4eJ.l3Japo) uaOUnJ4eJ.l3auao!a aiS uaq!aJ4osas _
ounu!aV\l a40!lugSJad aJ41aiS uapuQJoas _
(,ual!aZOeI4os asa!p JaqQ aiS ua>iuap alM _
:u!a al>iund uapuaoloJ alP Jne !aqep aiS ua4ao pun nzep ounu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4oS

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
I

lZl~4::>SJalunwauu~V\I uo" yo s6u!pJalie 4::>!Sual4m 'l4::>eV\lJap ue lsnl uaqe4 aY~J>ts6uru40.:la4::>!lq!aM:

------------------------------------------

-.4 I

:uasalao ual!aZOel4os apuaoloJ UaOUnl!az uauapa!40SJaA U! uaqe4 aiS

:> alUB!JBI\
(,puel waJ41 U! Zln40sllaMWn uap Jne onzas U! UO!lenl!S alP lS! alM _
uaOUnJ4eJ.l3aJ41aiS uaq!aJ4osas _
ounu!aV\l a40!lugSJad aJ41aiS uapuQJoas _
(,sla>i!lJV sap uaoessnv alP JaqQ aiS ua>iuap alM _
:u!a al>iund uapuaoloJ alP Jne !aqep aiS ua4ao pun nzep ounu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ4oS

uue>t ua6m~Maq l4::>!U'uaJamnsaJ lapUeMeW!I>t wap sne alP 'awalqOJd alP PUel4::>Slnao
ssep 'uaqnel6 ua4::>Slnao Jap %l9 JO" 6unu!aV\l a4::>muaMQalP U! 6unwJ~MJaeW!I>t ualeqol6 Jap >t!lewalqOJd alP
l6upp Ja>tJ~lSJaWWI ua4::>SlnaoJap %L9 UJapJO!'"u!as Jal!aJJO/\>t!l!IOdZln4::>sew!l>tualeUO!leUJalU!Jap U! IIOSPueI4::>slnao"
(.uapJaM uela6 1I0sSeM pun
l!a>t6!SOISl!aqNalP JO" alM 4::>eul4als ~ Zleld !nv l
Zleld !ne llaMWn Jap Zln4::>SJap lS! sPuel4::>slnao uawalqoJd Uals6!l4::>!Muap 4::>eua6eJ.:l Jap !as 4::>muasaM6unJa>tIQ"as
Jap %86 Jm Zln4::>sllaMWn Jap lS! "U!aSlSsnMaqllaMwn" lam wap l!W a6eJ!wn ua"!lelUaS~JdaJ Jau!a ass!uqa6J3 lnel
J6!aJs u!asJssnMaqJlaMWn
:uasalao la>i!lJV uapuaoloJ OUnl!az Jau!a U! uaqe4 aiS

8 alUB!JBI\
(,puel waJ41 U! UO!lenl!S alP lS! alM _
ewa41 wnz (uapunaJ.:l UOAUaOUnJ4eJ.l3Japo) UaOUnJ4eJ.l3auao!a aiS uaq!aJ4osas _
ounu!aV\l a40!lugSJad aJ41aiS uapuQJoas _
(,uaounJa~nv asa!p JaqQ aiS ua>iuap alM _
:u!a al>iund uapuaoloJ alP Jne !aqep aiS ua4ao pun nzep ounu!aV\l aJ41 unu aiS uaq!aJ40S

..",.--------------

i/

.....

J:~=~gf~~~~;~

I aZle>t alP l4::>!U4::>0Pa!ne>t4::>1ja6eJ.:l I


I, U!l4::>!U4::>!WJm aw~>t aleppu!lS U!3 )
...... _------------."...,./

Japo Jauu!ds U!:;:~~~:::a~

!:::::.

lI!aM uew 'au!aw 4::>!'saleppU!IS


uo" Sl4::>!Ualle4 4::>!oSIV

::::':SS',;q;:!'6~0s~u~a'~a:~!a:;4~;!al:u:

., .., ".
U!Jnu Jawwl :Zlespuru8 Jawas!3
27V

:uaounJa~nv apuaoloJ uala!J !aqea lJa!ln>iS!p"aleppU!lS" ewa41 sep JaqQ SJn>i40Slnaa W! uaqe4 aiS

ValUB!JBI\
JalJgM Ol~ sualSapu!w aiS uaq!aJ4oS .(~ Japo S Japo V) uaounlialsuaqeoJnv

............................................................................

uapuaoloJ Jap aUla aiS ual4~M

:aweN

c@

I Name:

Sprechen

..

insgesamt ca. 15-20 Minuten


30 Punkte
ca. 5 Minuten

Aufgabe 1 (Kontaktaufnahme)

Situation: Situation Sie reisen gerade in Ihre Heimatstadt/Heimatland


und lernen dabei eine Person mit dem gleichen Reiseziel kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gesprch vor, indem Sie sich folgende Punkte berlegen:
Erkundigen
Sie sich nach dem Zweck und Ziel der Reise Ihres Gesprchspartners/Ihrer
Gesprchspartnerin und berlegen Sie, ob und wie Sie der Person in Ihrer Heimatstadt behilflich sein
knnten.
berlegen Sie, ob Sie gemeinsam etwas unternehmen knnten, und wenn ja, was.
Beginnen Sie das Gesprch!

ca.

5 Minuten

ca.

5 Minuten

Sie bekommen bei der Prfung drei Bilder vorgelegt. Whlen Sie eines aus und
begrnden Sie, warum Sie sich fr dieses Bild entschieden haben,
beschreiben Sie das Bild und
gehen Sie dann auf das Thema des Bildes ein (Was sagt das Bild fr Sie aus?)

Situation: Sie und Ihr Gesprchspartner/Ihre


Gesprchspartnerin
haben folgende Stellungnahmen zum Thema
"Wohngemeinschaften"
gelesen und sollen nun darber diskutieren. Sagen Sie zuerst Ihre Meinung
und fragen Sie dann Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin
nach seiner/ihrer Position.
Diskutieren Sie und versuchen Sie, Ihren Gesprchspartner/Ihre
Gesprchspartnerin mit Argumenten
zu berzeugen.

Ich wohne in einer WG, und ich liebe es. Fr mich ist
es wichtig, dass es meist jemand da ist, so ist man
nicht allein. Man hat jemandem zu labern, man kann
viel miteinander machen, wenn man' mchte, man
kann sich Arbeit und Kosten teilen.
Ich habe den Vorteil, mit zwei Kommilitonen zusammenzuwohnen, die ich auch beide schon vorher
kannte, konnte das also auch vorher schon
einschtzen, ob das mit dem Zusammenwohnen
klappen knnte, und mit denen ich auch sehr gut
befreundet bin. Wir knnen eben auch gemeinsam
lernen und uns gegenseitig ein wenig anspornen, zu
Veranstaltungen zu gehen, unsere Referate zu
schreiben usw.

Ich bin seit Kurzem aus Hotel Mama ausgezogen und


habe mir eine WG gesucht, um Kosten zu sparen,
aber leider gibt es immer wieder mal Stress, man
lsst die schlechte Laune mal am Mitbewohner aus.
Ich versuche auf die anderen Rcksicht zu nehmen
aber ich denke immer wieder, dass ich mein eigenes
Reich brauche, wo ich alles machen kann, wie zum
Beispiel nackt aus der Dusche hpfen. Mit der
Sauberkeit gibt's auch Probleme, die Arbeitsteilung
im Haushalt wre sehr wichtig, deshalb machen wir
jede Woche einen Putzplan, aber der eine oder der
andere hlt sich dann nicht daran. Wenn WG nicht
die kostengnstigste Variante wre, wre ich schon
lngst ausgezogen!

Martina (21 Jahre)

128

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

Paul (22 Jahre)

SO~0.:l

130

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

l8 4:>slnaa alnlSlall!V\I aSQ

4:>nqlsal. sea

132

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

134

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

136

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

138

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

o
o

0
0-8

L-O~

V-9

g-9

~~-v~9~-H

9
9~-Ol

ap\und
ua6uns<;n

o
o

ue
Jrl.:!

O~

nz

6
8

uaulli

OZ

ua6
Ja
14e
uap
au
a!
a!
l!W
sll
ual

JOA

6~
8~
H

9~
S~

t~
t~
Z~
H

we
4:)!S
uap
sep
wap

ua
ua
ua
uaJ
4:)
apa
l4:)

a!
Jn
lW

S
t
t
Z
~

O~
6
8
L

9
S
t
t
Z
~

I: I~ I ~ I ~ I ~ I

"I

S
t
Z

:>
:>

"I

.Bqa8jnV

uaqa-=+s.:raAaSa'1

~ JS9JII9POW 19S5OI1l:Ss6unSQl

Hrverstehen
Aufgabe 1

Nr.

1
2
3

I Lsungen I
I Punkte
I

10
10

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

1
1

2
2

X
X

5
6

8
9

10

Aufgabe 2

------------------------------~~----------------------------------~
Golden

Chance

Nordlicht

Kosten fr die
Vermittlung

~Euro

--- Euro

Z Euro

Lnder

x EU-Lnder
x nicht EU-Lnder

x EU-Lnder
D nicht EU-Lnder

X EU-Lnder
D nicht EU-Lnder

Alter der Mdchen

18-24 Jahre

~Jahre

~Jahre

Vorauswahl

D Partnerorganisation
x Internet-Bewerbung

x Partnerorganisation
D Internet-Bewerbung

x Partnerorganisation
x Internet-Bewerbung

Bereitstellung
von Infomaterial

x Internet
x persnlich

D Internet
x persnlich

x Internet
x persnlich

ffnungszeiten

MUhr

8.30-1.3Q Uhr

MUhr

rztliche
Untersuchungen

x erforderlich
D nicht erforderlich

D erforderlich
x nicht erforderlich

x erforderlich
D nicht erforderlich

Ausstellung
von Dokumenten

x Vertrag
DEinladungsbrief
x Vermittlungsbescheinigung

x Vertrag
DEinladungsbrief
x Vermittlungsbescheinigung

x Vertrag
x Einladungsbrief
x Vermittlungsbescheinigung

Deutschelr sein
als Voraussetzung

D ja
x nein

D ja
x nein

x ja
D nein

Lsungen
Punkte

140

0
0

45-43 42-40 39-37 36-33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9


10
9
7
6
5
4
3
2
8

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

8-4

3-0

9-9

aptund

8U",O

U!

J8p

8!

Ol

S!

sep
J8p

51

we
wnz

J8'"
~s

ua6unssn

ueU41

JI
U8

6~
8~

U8

J"':>
J8

L-O~ ~~-v~9~-H 9~-Ol

O~

8!P
6
UOJ\lllil
8
J8p
L
4:Jnp 9

-86

H
9~
S~

-6uO
W8

0
CM:

l
~

O~
6
8
9

JS

UOA
'S8

51

l
~

U8

-U8S

t~
t~
l~

I ~ I ~ I ~ I ~ I : I

Z
~

:>

:>
:>

51

Hrverstehen
Aufgabe 1
Nr.

3
4
5
6
7
8
9
10

Lsungen
Punkte

10
10

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

I
I

3
3

I
I

2
2

I
I

1
1

I
I

0
0

X
X
X
X
X
X
X
X

Aufgabe 2

Schwebach

Elmayer

Rupprecht

Lage

14. Bezirk

7. Bezirk

1. Bezirk

Kurse

x GrundFortgeschrittenenkurse
x Hochzeitkurse
Auffrischungskurse

x GrundFortgeschrittenenkurse
Hochzeitkurse
X Auffrischungskurse

x GrundFortgesch rittenen ku rse


Hochzeitkurse
x Auffrischungskurse

7-9 Uhr

18.45-20.45 Uhr

18.30-20.00 Uhr

x Internet
x persnlich
X Gratis-hotline

x Internet
X persnlich
Gratis-hotline

o Internet

o Gratis-hotline
8-5 Uhr

~Euro

8-5 Uhr
22 Euro

o ja

o ja

X nein

X nein

o nein

Kursteilnehmer
Tanzsaal

10-16 Personen
210 m2

20-24 Personen
170 m2

~Personen

Obungsabende - Wann?
Preis der Obungsabende

FreitDg

Di~m~tDg
7 Euro / Person

o
Abendkurse
Buchung

ffnungszeiten
Kosten
Bekleidungsvorschriften

10-20 Uhr

Euro / Person

Lsungen
Punkte

142

X persnlich

32 Euro
X ja

lli m2
Fr~itD9
~ Euro / Person

45-43 42-40 39-37 36-33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9


10
7
4
3
2
9
8
6
5

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

8-4

3-0

o
o

9-9

JalUn

aIS

6
9

ue

sun

O~

JOj

U!

OJdJW!

O~

'Je

H
9~
S~

S
t
~
~

sie
sne

uJa
a!
wa
Ja
ua
uaJ
w
a

t~
t~

6~
9~

U!

4!
wa

~~
H

Ja
Ja
wa
u
OJ
sI

uap
Ja
ua6uns(;n

o
o

O~
6
9
L

9
S
t
t
~
~

I ~ I ~ I ~ I ~ I : I

8
'tf

:>

:>

t
~
~

uaqa'4S.:IaAaSa'1

Hrverstehen
Aufgabe 1
Nr.

1
2
3
4

5
6
7
8

10
10

Lsungen
Punkte

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

I
I

3
3

1
1

X
X
X
X
X
X

10

Aufgabe 2

Sonnenbad
In der Nhe

Sportmglichkeiten

Oggau

Strandcamping

x Fluss
See
x Wald

o Fluss
o See
x Wald

o Wald

o Wassersport

o Wassersport
o Golf

X Wassersport
x Golf
Ausritt mit Pferden

x Golf
x Ausritt mit Pferden

o Fluss
X See

x Ausritt mit Pferden

x nein

Xja
nein

Xja
nein

Xja
nein

Xja
nein

Dja
X nein

Zeltpltze

47

Hunde erlaubt

o ja

~
Xja
nein

Kinder Abenteuer Park


KInderbetreuung

o ja

x nein
Dienstleistungen

x Restaurant
x Supermarkt
Biergarten

o
o Restaurant
o Supermarkt

Xja

o nein

x Biergarten

x Restaurant
x Supermarkt
x Biergarten

Zahl der Sterne

3. Sterne

~ Sterne

~ Sterne

Preis

147 / Woche

j/Woche

lli/Woche

Lsungen
Punkte

144

45-43 42-40 39-37 36-33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9


4
3
2
10
8
7
6
5
9

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

8-4

3-0

o
o

g-9

Jap

sie

UOA

6
8

JOA

Jap

O~

Sie
J~U
Jap

-JaM

Ol

"uau

4:>!S

ua
a!
"q
ua~

L-O~ ~~-v~9~-H 8~-m:

=-

aPtund
ua6uns(;n

U!

ua

6~
8~
H
9~
S~

ua

S
t
t
l
~

"~!

uau

os

O~

SJa

"sap

t~
t~

ua

~~_=

6
8
9
S

a!

l~

wa

Ja

v--9

o-
b- __

aj

sn

la

t
t
l
~

t_ aqe6jny

o
o

I ~ I ~ I ~ I ~ I a~ I

8
Y
8
8

:>

S
t
t
l
~

uaqa:+s.:raAaSa'1

Hrverstehen
Aufgabe 1

Nr.

1
2
3

Lsungen

Punkte

10
10

9
9

7
7

8
8

6
6

5
5

4
4

2
2

3
3

1
1

0
0

5
6

8
9
10

X
X

Aufgabe 2

Open-Air

Feuertal

Kult Festival

Ort

D Hamburg
x Egglham
D Wuppertal

D Hamburg
D Egglham
X Wuppertal

x Hamburg
D Egglham
D Wuppertal

Zeitpunkt
Preis
Karten besorgen

11.-12. Jyli
14 Euro

23. Aygy!!t
31 Euro

17.-18. Juli

15 Euro

D OnlineKartenvorverkauf
x vor Ort
x telefonischer
Kartenservice

x OnlineKartenvorverkauf
x vor Ort
D telefonischer
Kartenservice

X OnlineKartenvorverkauf
x vor Ort
D telefonischer
Kartenservice

Ermigung
Kinderprogramme

15%

---%

25%

D Kamelreiten
x Animationsteam
x Air Tramp

D Kamelreiten
D Animationsteam
x Air Tramp

x Kamelreiten
D Animationsteam
x Air Tramp

Festzelte

Dja
x nein

x ja
D nein

Xja
D nein

Parkplatz

Xja
D nein

Xja
D nein

Dja
x nein

Campingmglichkeiten

x vorhanden
D nicht vorhanden

D vorhanden
x nicht vorhanden

x vorhanden
D nicht vorhanden

Internationale Stars

Xja
D nein

x ja
D nein

D ja
x nein

Lsungen
Punkte

146

45-43 42-40 39-37 36-33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9


4
2
10
9
7
6
5
3
8

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

8-4

3-0

o
o

g-9

jne

~!w

U!

alM

6
8

S!q

JlJj

O~

~a~un
!aq

~~
ua

8~

6~

~uu

4:>e

O~

uaw

UOA

nz

ua

S~

ua

9~

JIJj

lIe

SJa

Jap

u!a

t~
t~

wap

a6
sap

eH:

~
v--9

L-O~

~~-v~g~- 8~-OZ

al>lund
ua6uns~:n

ua~
uau

~~
H

-aq
-s6u
-suo

S
t
t
~

O~
6
8
L

9
S
t
t
~
~

I ~ I ; I ~ I ~ I ~~ I

8
"fI

o
o

S
t
~

8
8

::>

uaqa"4s.:raAasar:r

S JsaJllapow laSSrHlI~Ss6unSQl

Hrverstehen
Aufgabe 1

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lsungen

X
X

Punkte

10
10

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

X
X
X
X
X
X
X

10

Aufgabe 2

Frau Schmidt

Frau Reubert

Frau Klingel

Qualifikation

x Abitur
X Ausbildung in
der Hotellerie
D kaufmnnische
Ausbildung

D Abitur
D Ausbildung in
der Hotellerie
X kaufmnnische
Ausbildung

X Abitur
D Ausbildung in
der Hotellerie
D kaufmnnische
Ausbildung

Alter

25 Jahre

34 J~hre

31 Jahre

Fachbezogene
Ausbildung

Xja
D nein

X ja
D nein

Dja
X nein

Fremdsprachenkenntnisse

X Englisch
D Franzsisch

X Englisch
X Franzsisch

D Englisch
X Franzsisch

EDV-Kenntnisse

Xja
D nein

Dja
X nein

X ja
D nein

Arbeitszeit

X Vollzeit
D Teilzeit

X Vollzeit
X Teilzeit

D Vollzeit
X Teilzeit

Gehaltsvorstellungen

~Euro

1ZQQ Euro

.HO.!} Euro

EIntrittstermin

1. SeDtember

1~. Qktober

Bewerbungsunterlagen

X Lichtbild
X Zeugnisse
X Referenzen

~
X Lichtbild
D Zeugnisse
X Referenzen

Lsungen
Punkte

148

X Lichtbild
X Zeugnisse
D Referenzen

45-43 42-40 39-37 36-33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9


10
9
8
7
6
5
4
3
2

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

8-4

3-0

6v~

o
o

g-g

J~U

ue

Jnz

!aq

ue

O~

lne

ua6

~!W

ua

~
V-9

G
L-O~

~~-v~9~-H

9
IH-o(:

aptund
ua5uns~n

wnz

uau41

ua
~4:)
sa
ua
a~s
-s~!

0
Q-f;

o
o

se
au

S
t
t
Z

-4:)s

4:)!

6~
8~

ua

OZ

nz

H
9~
S~

W
6un
4:)!
Ja

sa

-aM

t~
t~
Z~

a~

O~

9
S
t
t
Z
~

I ~ I ; I ~ I ~ I ~~ I

t
t
Z

'I

8
8

.eq-lSjny

uaqa'4s.:raAaSa'1

9 JsaJllapow laSSfHII!)Ss6unSQl

Hrverstehen
Aufgabe 1

Nr.

1
2

5
6

Lsungen

Punkte

10
10

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
1 2

1
1 1

0
1 0

8
9
10

X
X
X
X

Aufgabe 2

Balance

Happy Body

Arena

Preis der Monatskarte

72 Euro

kostenloses
Probetraining

o ja
X nein

o nein

Cardlogerte

o Stepgerte
X Rudergerte
X Laufbnder

X Stepgerte
Rudergerte
X Laufbnder

X Stepgerte
X Rudergerte
X Laufbnder

Zahl der Kraftgerte

IQ

Grundflche

1800 m

4500 m2

2900 m2

Beratung + Betreuung

X ja
nein

Dja
X nein

X ja
nein

19-20.30 Uhr
8-21.30 Uhr

18.45-20 Uhr
7-22 Uhr

Kinderbetreuung

X ja

Dja
X nein

o ja

Dienstleistungen

o nein
o Dampfbad

X Dampfbad
X Sauna
Solarium

X Dampfbad
X Sauna
X Solarium

X nein

Dja
X nein

Aerobic-Kurse
ffnungszeiten

X Sauna
X Solarium
Ernhrungsberatung

150

REuro

Xja

o ja

o
o ja

Xja

o nein
1 Lsungen
1 Punkte

~Euro

X nein

19-~0,1~Uhr
HiUhr
X nein

145-43 42-40 39-37 36-33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9


4
2
9
8
7
6
5
3
1 10

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch 82

8-4

3-0

I
1

o
o

0
0-8

L-O~

v-9

(;

g-g

~~-v~ g~-

S
9~-Ol

aPlund
ua6uns~n

o
o

w!aq
Jaqo
U!
JOJ
l!W

"UJ
ua
al
WJ
Zl
"as
ua
s
ua
ua

O~
6
8
L

OZ
6~
8~
H

9~
S~

t~
t~

Z~
H

nz

W!
uap
40!S
aJ41

S
t
t
Z
~

ap
O~
Ja
6
u
8
"ua6 L
pu
9
we
S
ua
t
Ja
t
J
Z
WW
~

I ~ I ~ I ~ I ~ I ~~ I
Z eqe6j11V

:>
V

S
t
t
Z
~

L JsaJllapolI\I laSS014:lSs6unSQl

Hrverstehen
Aufgabe 1

Nr.

I Lsungen
I

3
4
5
6
7
8

I
I

Punkte

10
10

8
8

7
7

I
I

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

X
X
X
X
X

10

Aufgabe 2

Wienerin
Grndungsjahr
Leserzahl

1985
279.000

Brigitte

Leserinnen

Welt der Frau

1958
197.000 Leserinnen

1945
220.000 Leserinnen

Themen

D Politik
D Wirtschaft
x Kultur

x Politik
D Wirtschaft
D Kultur

D Politik
x Wirtschaft
x Kultur

Zielgruppe

25-45 Jahre

18-48 Jahre

25-55 Jahre

Sonderheft

x ja
D nein

Dja
x nein

D ja
x nein

Jahresabo

22 Euro
x ja 45 Euro

42 Euro

29 Euro
x ja 41 Euro

Auslandsabo

D nein

Dja
X nein

Geschenke

X ja
D nein

X ja
D nein

D ja
X nein

Probeabo

D ja
X nein

Xja~Euro
D nein

X ja 8.70 Euro
D nein

Einzelpreis

2.20 Euro

MQ

2.42 Euro

Kleinanzeigen

Dja
X nein

X ja
D nein

Lsungen
Punkte

152

Euro

D nein

Euro

X ja
D nein

45-43 42-40 39-37 36--33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9


10

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

8-4

3-0

o
o

g-g

uap

wap

sep

Jap

sie

UOA

O~

W!
l!W

Jap

ue

Ja

6~
8~

'ua

ua/a

Ol

'uaJ
nz

l4~

u
ua

&~

'uap

l'~

wa

ue

L~
9~
S~

Ja

ua

ua6uns~n

4~

pu

'sn

l~

ua

S
l'
&

l
~

O~
6
8
L

9
S
l'
&
Z
~

t eqe6p1Y

o
o

51
51

I : I ~ I ~ I ~ I a~ I
l eqe6jny

l'
&
Z

8
8

v
V

o
o

ua6uns<;n

~ eqe6jnv

uaqa:t.s.:raAaSa'1

8 JsaJllapolI\I laSSD11I:lSs6unSQl

Hrverstehen
Aufgabe 1

Nr.
1

R
X

2
3

10
10

Lsungen
Punkte

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

X
X

5
6
7
8
9
10

X
X
X
X
X
X
X

Aufgabe 2

Krger

Salz&Pfeffer

Fiesta

Preis frs Abendessen

19.20 / Person

22 / Person

16.40 / Person

Dekoration

Dja
x nein

x ja
D nein

X ja
D nein

Verleihservice

x Geschirr/Besteck
D Tischwsche
x Tische/Sthle

x Geschirr/Besteck
x Tischwsche
x Tische/Sthle

D Geschirr/Besteck
D Tischwsche
x Tische/Sthle

Partyzelte

Xja
D nein

D ja
x nein

x ja
D nein

frei Haus

x ja
D nein

Xja
D nein

Dja
x nein

Unterhaltung

x Musik
D Gala-Band
D Komiker

x Musik
x Gala-Band
D Komiker

x Musik
x Gala-Band
x Komiker

Personalverleih

Xja
D nein

X ja
D nein

D ja
X nein

Endreinigung

Xja
D nein

D ja
X nein

Dja
X nein

Anfrage

D telefonisch
X online
X persnlich

X telefonisch
D online
X persnlich

D telefonisch
D online
X persnlich

Lsungen
Punkte

154

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

0
0

0
0

0
0-8

I
I

h~

~
V-9

8-v

8
g-9

v
L-8

16!~
I

aplund
ua6uns<;n

ue
J~j
Japo
nz

"qla
4~e
-Jue
sie
wa
wa
pun
ue
atJ
"J

aPlund

L-O~ ~~-v~9~-H IH-m:

ua6uns<;n

o
o

t
Z
~

Jap
sie

WI

S
17

uap
alP

6
8

O~

OZ
6~
8~
H

9~
S~
17~

t~
Z~
H

-4au
JOA
Ja
Ja
"Ja
pu
Ja
al
ua
pu

I~ I : I ~ I ~

v
8
8
V

:>

O~
6
8
L

9
S
17

t
Z
~

18~ I
S
17

t
Z
~

uaqa"4S..IaAaSa'1

6 ~sa~lIapOII\I
laSSOl4:ss6unSQl

Hrverstehen
Aufgabe 1

Nr.

1
2

5
6
7
8
9
10

Lsungen

10

Punkte

10

9
9

7
7

8
8

6
6

X
X
X
X
X
X
X

Aufgabe 2

Neuschwanstein
Ort

o Mnchen

o Mnchen
o Schwangau
X Bamberg

9-17.30 Uhr

8.30-18

8.30-18.30

X 9.30-16.30 Uhr

o
ffnungszeiten
Oktober - Mrz
Eintrittsticket

X Mnchen

o Schwangau
o Bamberg

X Schwangau
Bamberg

ffnungszeiten
April - September

Nymphenberg

Seehof

o nein
o am Schloss

X im Tourismusbro

Uhr

Uhr

X 10-16 Uhr

Uhr

X nein

o nein

X am Schloss
X im Tourismusbro

o im Tourismusbro

X am Schloss

Preis I Erwachsene

9 Euro

3.50 Euro

Preis I Schler

7.50 Euro

~Euro

5.40 Euro
4.20 Euro

Ermigung I
Reisegruppe

35%

15%

20%

Fhrung

X Deutsch
X Englisch
Franzsisch

X Deutsch
X Englisch
X Franzsisch

X Deutsch
X Englisch
Franzsisch

Dauer der Fhrung

35 Minuten
19. Jahrhundert
24 Hektar

25 Minuten
17. Jahrhundert
21 Hektar

30 Minuten
17. Jahrhundert
19 Hektar

gebaut im
Flche der Anlage

156

1 Lsungen

145-43 142-4q39-37 136-33 132-29 28-24123-19118-14113-9

1 Punkte

1 10

1 9

1 8

1 7

1 6

5141312

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

8-4

3-0

I
I

o
o

g-g

Jad
UOA
uaEISU'I

wap
J~U

O~
6
8
L

t
Z
~

a!p
nz

.,

we

40!S

., eqe6J11V

S~

ua

.,~

9~

Ja

lne

Ja

-e

6~
8~

PI
'Ja

Ja

OZ

'Je

ua

l!W
0
0-8

v-9

L-O~ ~~-v~ 9~-L~ 8~-OZ

aplund
ua6uns91

a
-Ja4

t~
Z~
H

'ua
ua
Ja

f--

lUU

O~
6
8
L

9
S

.,
t
Z
~

t eqeSJl1V

o
o

I : I ~ I ~ I ~ I ~ I

t
Z
~

'r/

.,

:>
:>
'r/

eqes",v

uaqa-=+s.:raAaSa'1

o ~ ~sa~lIapolI\IlaSS014:lSs6unSQl

Hrverstehen
Aufgabe 1
Nr.

1
2
3
4
5
6

1 Lsungen

I Punkte

1 10

1 9

1 8

1 7

1 6

10

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

X
X
X
X
X

8
9
10

X
X
X

Aufgabe 2

City Tour

Imperiales Wien

Wien bei Nacht

Dauer

4 Stunden

Abfahrt um

~Uhr

9.45 Uhr

19.15 Uhr

Touren am Wochenende

Xja
D nein

D ja
x nein

x ja
D nein

Touren an Werktagen

tglich

freitags

dienstag~

Preis I Erwachsenen

41 Euro

~Euro

32 Euro

Preis I Schler

14 Euro

12 Euro

15 Euro

Fhrung

x Deutsch
D Englisch

x Deutsch
X Englisch

x Deutsch
X Englisch

Bauwerke

D Naturhistorisches
Museum
X Kunsthistorisches
Museum
X Burgtheater

X Naturhistorisches
Museum
D Kunsthistorisches
Museum
X Burgtheater

D Naturhistorisches
Museum
D Kunsthistorisches
Museum
X Burgtheater

Schlsser

X Schn brunn
X Hofburg
D Belvedere

D Schn brunn
X Hofburg
X Belvedere

D Schnbrunn
X Hofburg
D Belvedere

Xja
D nein

Xja
D nein

Dja
X nein

Eintrittskarten

inkludiert

Lsungen
Punkte

158

3 Stunden

Stunden

45-43 42-40 39-37 36-33 32-29 28-24 23-19 18-14 13-9

10

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

8-41

3-0

,,1. :aPld

7
7

0:1

'ua)jJed a'i)eJlS Jap !ne laloH WOI\llaM JlM ualssnw os '1101\ puaqv
uapaf a6eJe8 alP JeM 'uaqelj ualpoJdsJal\ a1s~6la1oH Jap sOlnv alP JQf aZl~ldlla1sqv
a6!azuv Jap ul alS IljOMqO 'a6eJe8 alP lS! 'ssnw uaulj~MJa lj0!lljo~sle1 ljoou ljO! seM
'UaJalU!eJ11ljO!UJ!M ua1UUO)jos 'UaSSOlljOSaO!newneJSSau1l::!Jap JeM wapJa'i)nv
'uaqelj uawwo)jaq uaula)j J!M sie 'lljOSn~uua
uuep UaJeM pun sneJo/\ Wl uOljos l!eppoos6un'i)IJJ6as uap !ne sun Ua1naJJJlM
'ljIJJ! lj0!lWljalz nzep ljOOUsep lIe pun Jauns pun apelaWJeV'J
'lSe0.1 Jnu Jaqe qe6 sa 'ualjooJdsJal\ )j0mSljIJJ::!sa6!l1eljljOlaJ alS uaqelj SUa1SJ3
:'i)all ualJeMJa a6lazuv aJljl sie 'sJapue zue6 salle JeM Japlal
f-

'lljOewa6 ljoneJqa8 10qa6uv WaJljl UOI\aqelj ljO! 'a1lloM ualjonsaq ualjoulJli'J


'><'ap""'u""n""a""'J"";'::!
uau!aw 1lW ljO! ep pun uasala6 10qa6uv Jljl ljO! aqelj 6un1!aZUaljOOM aUla ul
'UaJJaH pun uawea alJljaa6 Jljas
SOOG'SO'OG uap 'lsadepns

3.:131~8~3!Snll

Modelltest 1, Schreiben 2, Thema "A"

Im Deutschkurs haben wir verschiedene Meinungen ber das Thema "Gleichberechtigung" diskutiert und nun mchte ich dazu meine Meinung uern.
Das Thema finde ich sehr interessiert.
Meiner Meinung nach muss man keine Angst hat, dass die Frauen die Macht
bernehmen.
Ich bin neben Gleichberechtigung. Frauen sollten fr die gleiche Arbeit die gleiche
Bezahlung bekommen.
T Frauen leiden unter Doppelbelastung. Sie mssen am Arbeitsplatz arbeiten und
dann zu Hause die Hausarbeit machen und die Kinder erzogen.
Das finde ich ungerecht.
Vielleicht war es frher besser, als viele Frauen nicht gearbeitet haben.
Das wre jetzt auch eine Mglichkeit oder sollen die Mnner bei den Hausarbeit helfen.
-t

T In meiner Family gibt es eine Arbeitsteilung. Meine Mutti arbeitet in der Kche
aber das Aufrumen und die Gartenarbeit macht die Kinder und mein Vater.

L
Fg
L

T
Fg

F-t, Fg
T, Fo
Fg
Pkte:12

160

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

U9puels9q lll~!U

9Pfund 9 :Jeqll~!9JJ9 lew!xeV\l


9Pfund 9 :Jeqll~!9JJ9 lew!xeV\l
9Pfund Z :Jeqll~!9JJ9 lew!xeV\l

~-

:(0.:1) uO!p!undJ9lUI '9!lldeJ601,llJO


~(~.:I) xelUAS ~(6.:1)9!6olOlldJoV\l) lI8116Illl:)l~ 81eWJ0.:l
:(1) 1I1X81
:(.1) (zU8J!1I01llX8.1) necunelX8.1I

:bt> lI811lenb!peU8lJOSlX8.1I
9Pfund Z :Jeqll~!9JJ9 lew!xeV\l

lX8.1

ll811U8SS8W86uV

811:)sllsln6u!l0IZOS pun 8AIlelilunww0)t

llll9j.l9A zue6 eW9ll1 'MZq l6!lll~!S)fOOJ9q u9qe6Jo/\ J9p %09 sie J96!U9M
U9WWOUJ9qOpU9J9!l!Z Jnu ijo u9qe6Jo/\ 'MZq '%OL 'e~

8-

z0
~+

u9qe6Jo/\ J9p 6UnpU9MJ9/\ 9pU9J9!l!Z Jnu ijo 'MZq u96unsselsn'v' 9J9Jll9W '%OB 'e~
u9qe6Jo/\ J9p 6UnpU9MJ9/\ 9pU9J9!l!Z 'MZq u96unsselsn'v' 96!u!9 '1!91 u9l1oJ6 wnz
l6!lll~!S)fOOJ9q u9qe6Jo/\ 911e~lllOj.l9IIOAll~!lllellu! 9qe6Jn'v'
6unlS!9IJll9V\19ll~!lZl~snz ~l6!lll~!S)fOOJ9qu9qe6Jo/\ 911e~lllOj.l9PU9ll~!9JSne sie Jll9W 9qe6Jn'v'
:('v') 9qe6ln'v'

J9lJ9M 09 sie J96!U9M :PU9lp9JSne llj~!U


9Plund

v-

f--

f--

pfund ~-

f--

9Pfund z-

f--

9Pfund 8-

J9lJ9M 09-8B
J9lJ9M vB-96
J9lJ9M 96- LO ~
J9lJ9M BO~-6 ~~ :96u~1J9lUn

6nzqe9Plund U!9>\f-- Jlj9W pun J9lJ9M

oz~ :PU9lj~!9JSne
(11) a6u~nxal

Sprechen (max. 30 Punkte)


Aufgabe 1: Die eigene Stadt vorstellen und Jemanden beraten
Spezifische Anforderungen fr diese Aufgabe: Gesprch beginnen, aufrechterhalten,

max. 3 Punkte
abschlieen, auf Fragen /

Einwnde reagieren

Aufgabe 2: Ein Bild/Foto beschreiben und Interpretieren

max. 3 Punkte

Spezifische Anforderungen

fr diese Aufgabe: Gesprch: detaillierte und ausfhrliche Beschreibung von


Bildinformation, klar strukturierter Monolog; Spekulieren/Interpretieren:
Interpretation argumentativ begrnden knnen, auf Fragen / Einwnde reagieren
Aufgabe 3: Fr und wider eine Meinung argumentieren

max. 3 Punkte

~--------------------------------------------~
fr diese Aufgabe: Gesprch beginnen, aufrechterhalten, abschlieen, eine getroffene

Spezifische Anforderungen
Entscheidung
begrnden; Fr und Wider gegenberstellen;
Kompromiss finden; auf Fragen / Einwnde reagieren

den Gesprchspartner

berzeugen

bzw. ein

Aufgabe 1+2+3: Ausdruck, Redemittel

max. 7 Punkte

Aufgabe 1+2+3: Verstndlichkeit, Aussprache und Intonation, Flssigkeit

max. 7 Punkte

Aufgabe 1+2+3: Formale Richtigkeit

max. 7 Punkte

----~----~-----------------------------------------------

162

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

'UapJaM lJa!U!eJ1uass!')w uaAJaN asa!o 'uallazUaAJaN sne oSle 14a1saq 'UJ!4aE) W!


1Zl!Sa4:)ASd a!o '4:)S!leW01ne 14:)!U4:)ne 1WWO)jais pun 1qJaJaA14:)!UpJ!M ais 'l~!a4 seo 'UapJaM 1neqa6!ne ssnw
'uaqal J!M alM 'uauuQ)j nz uaqal os wn 'ua4:)neJq 1Zlaf J!M alP 'a4:)Asd asa!o 'uapaJ a4:)Asd Jaq!') uass!')w J!M :8

'ula)j:)!Mlua 14:)!U4:)!S uue)j a4:)Asd aJ41 '6unl)j:)!MlU3 !ne a:)ue4::> au!a)j 1e4 PU!)l sep pun
J4a)jWn-14:)e~ Jau!a nz 4:)Jnpep 1WWO)js3 'UapJaM 1qa!la6 uJapu!)l UOAuallOM alP 'auas4:)eMJ3 J4aw Jaww! 4:)ne
1q!6 S3 'JaUlJed UJapU!)l U! ua4as auas4:)eMJ3 J4aW Jaww! 'l~!a4 seo 'a1!aSUauas4:)eMJ3 Jap !ne ua6a!1 Jal4a::l a!o
'uauuQ)j ua!!aJ J4aw 14:)!U4:)S!4:)ASdJapu!)l J4aw Jaww! ssep 'lS! 'uaqe4 Puel4:)slnao U! J!M sep 'walqOJd seo :8

'ua4:)ew nz uaqe6!neSneH 4:)ne Japo ua)j:)ap nz 4:)S!l. uap 'Ua4a!znzSne


'Ua4a!znzUe 4:)!S 'uJa6!aMJaA alP 'Japu!)l J4aw Jaww! uaqe4 J!M 'uaJ4er u4az Japo 14:)e '!Um UOAJa1lV W! 4:)OU
4:)ne - uJa6!aMJaA uaqa 4:)!S alP uJapuos 'Ua1S!aI14:)!Usasa!pa!p 'un1 nz uJapu!)l l!W J4aw Jaww! lZlaf uaqe4 J!M
'Jalln~ alP Jm 4:)s!l.
uap l)j:)ap a6!J4~~u!,)::IJao 'ua6!palJa Jalln~ alP Jm 4:)!aI6 pun aUJa6 6eJynv uapaf apJ!')M PU!)l sa6!J4~fJa!A U!3 :8

juuewnel8 JJaH 'o!pn~s W! Ja!4 40!lZJa4 zue6 aIS a\lOJ6aq 401 ~ZJe40e.:lJap ~u!aw 'uauueJ,{l.
nz Japu!>t ua~40ew apunaJ.:I sie uJa~13 ua~asJa ~40!U uaJ40.:l pun ua~!aluv u!a a~uuQlI 'UaJ~llIJa nz a6u!o
~uJeMa6 uJapu!>t pun uJa~13 Ua40S!MZ J4allWn-~40ew Jau!a JOA~e4 'uuewnel8 6ue6j10M 'a!J~e!40,{sdpua6nr
pun -Japu!>t JOj ~ZJe40e.:l JaO 40~Jdsa~ sa~s40~u Jasun ~lapue4 'uauuQlI u!as ~40!U sapue~ss6unI1l0!~U3
saJ4! punJ6jne
aIs alP 'UapJaM ~a~aMa6jne
uJau~ed
nz UJa~13 UaJ4! UOA alP 'uJapu!>t UOJ\ :W

6uo~
'Ie~ !aMZ 1xa.l uap uaJQ4 aiS 'ue 6unsQl a6!14:)!JalP sl!aMaf aiS uaznaJ)j pun ua6essnv uapua610! alP aiS uasal
'..6un4a!ZJaJapu!)l" ewa4.l wnz 6unpuaso!pe~ aUla 1Zlaf uaJQ4 aiS :uo!~en~!s
6uo~

6uo~

Das heit psychische Funktionen wie Frustrationstoleranz,


die Fhigkeit, Frustrationen auszuhalten, soziale
Fhigkeiten, die mssen eintrainiert werden. Das ist auf der partnerschaftlichen Ebene nicht mglich. Es herrscht
heute die Vorstellung vor, dass man ber Reden und Begreiflichmachen erziehen knnte.
Gehen wir in einen anderen Bereich. Sagen wir mal Sie wollen Tennis erlernen. bertragen wir die Verhltnisse von
heute auf Tennis, wre das ein Trainer, der wrde Ihnen erklren, wie man Tennis spielt. Er spielt Ihnen ein paar
Mal vor und erwartet dann, dass Sie Tennisspielen knnen. Und wenn Sie dann den Ball nicht bers Netz schlagen,
ist er enttuscht oder sagt, Sie taugen nichts. So geht man heute in vielen Bereichen mit Kindern um und wundert
sich dann, dass diese psychischen Funktionen sich nicht bilden.
Das heit, es geht, wenn Sie Kinder haben, gar nicht um die Frage, Regeln einzubauen, dass diese Kinder sagen
wir mal hren und funktionieren. Sie wollen Psyche aufbauen, und das ist ein vollkommen anderer Prozess. Der
kann berhaupt nicht gehen ber Ratio.

Abschnitt

M: Wie sollte man also richtig

handeln?

B: Man sollte ein Kind als Kind sehen. Das heit, ein Tennistrainer: der kann ja 30 Jahre jnger sein als ich. Der
kann sich auch mit mir duzen. Aber auf dem Tennisplatz bin ich eindeutig sein Schler. Das heit, er sieht mich als
Anfnger und wird eben entsprechend mich fhren, mich lenken, mich spiegeln. Wenn Sie ein Kind als Kind sehen,
werden Sie selbstverstndlich zwlf Jahre leisten, bis das Kind duschen kann. Sie mssen ja sehen: Wir duschen
automatisch, aber es hat lange gedauert, bis wir es gelernt haben. Das heit, eine Mutter, die das Kind als Kind
sieht, wird es fnf Jahre baden. Zwischen fnf und sieben wird sie Anleitung geben, daneben stehen, und zwischen
sieben und zwlf kommt sie immer wieder dazu: Du hast noch Shampoo im Haar! Du musst die Fe waschen!
Komm, wir schneiden die Fungel! Eine Mutter, die das Kind als Partner sieht, wird erklren. Ergebnis ist: Ich
untersuche sehr viele Kinder heute aus besten Elternhusern, die letztendlich nicht wirklich duschen knnen.

Abschnitt

M: Wie erklren

Sie es sich, dass Eltern Partner ihrer Kinder sein wollen oder in den Kindern

Partner sehen?

B: Wir haben ja eine Gesellschaft, in der fehlt Orientierung, Anerkennung, Sicherheit. Wenn ich das jetzt aufs Kind
bertrage, bietet sich das einfach an. Wenn mich da drauen keiner mehr orientiert und fhrt, dann soll mich mein
Kind fhren. Wenn da drauen mich keiner liebt, soll mich mein Kind lieben. Und wenn mir keiner sagt, ob ich gut
oder schlecht bin, soll jetzt mein Kind mit seinem Verhalten Beweis dafr sein, dass ich gut bin. Das heit, wenn
das Kind sozial klarkommt, in der Schule klar kommt, bin ich eine gute Mutter; ansonsten eine schlechte. Dadurch
kommt es zur Macht-Umkehr. Das heit, der Erwachsene wird bedrftig und das Kind soll die Bedrfnisse des
Erwachsenen zufriedenstellen.
Das ist wie gesagt kein bewusster Prozess, aber der betrifft ja unglaublich viele Erwachsene. Nehmen wir als
Beispiel eine Oma. Eine verwhnende Oma htte frher fr den Enkel das Lieblingsessen gekocht, aber sie htte
gesagt: Du wschst dir erst die Hnde, wir setzen uns an den Tisch, wir fangen gemeinsam an, hren gemeinsam
auf! Das heit, sie hat erzogen. Eine Oma, die geliebt werden will, setzt dem Enkel keine Grenzen, weil sie dann
Angst hat, dass er sie nicht mehr mag. Bei dieser Macht-Umkehr hat das Kind keine Chance auf Entwicklung. Das
heit, das kleine Kind hat ja die Vorstellung, es ist alleine auf der Welt, es kann alle steuern und bestimmen.
M: Herr Blaumann, fr den Schweizer Pdagogen Johann-Heinrich
Pestalozzi sollten Eltern gegenber
ihren Kindern vor allem dreierlei aufbringen: Zeit, Zrtlichkeit
und Zuwendung. Wie lautet Ihr Motto fr die
richtige Frderung des Nachwuchses?
B: Fr mich gibt es eigentlich das Entscheidende. Das ist: ein Kind msste wieder als Kind gesehen werden. Vor
20 Jahren hatten wir hierzu einen gesamtgesellschaftlichen
Konsens. Von allen Erwachsenen wurden Kinder als
Kinder gesehen. Nur wenn man Kinder als Kinder sieht und selbst abgegrenzt ist, dann kann man sich auf Intuition
verlassen und dann wird man das leisten, was Kinder brauchen zur Entwicklung.

164

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

99~

"UaUOlleSIUe6JoJaUlJedua40slpu~lsne nz Ptelu0>l
uaula>t 40ne le4 Jnlua6v asalP 'uaqJaMaq laUJalUI elA 40ne uaplo~ laq sJled-nv alP 40ls uauu9>t ''i}laM 41 lalAOS
pun 'ua6a6lua ua6unqJaMaS-lauJalul 40ne lwwlu aoue48 JnlUa6v alP 'puel Ua6!1!aMa[wl uauolleSIUe6JoJaulJed
JaqlJ 40!l'i}a!l40ssne JaqJaMas aJ41 l14~M alO :Ja401S JaWWnN !ne l40!lPJON JnlUa6v alP aUlalle l4a6 eo

seM "4:>1a>juap 't4~ua6s6unJjoMJueJa"

l,JaqJaMaa aJlH UaJnlUa6v alP uaqe4 Ja40M :apulj 61J4:>IM4:>ou 4:>1


ue ileW sasslMa6 ula U04:>S Je4 OZ Jaqo neJ.::IaUI3 "4:>ou er J4a6 sea

"UaJ4er 9Z-g ~ ua40sIMZ l40!lPJON 'UaJ4er vZ-g ~ ua40sIMZ SJled-nv UlaUIWJaAaoue48 pun uaplo~ UaJnlUa6v
alO "ua40p~V'Ja6un[ zue6 pua6alMJaqIJ PUlSSJled-nv alP Jaqe 'lse4 l4oepa6 np JallV sa40laM ue 'l401U 'i}laM 401'eN
"""lI4m JjapJojJaqo 4:>OU4:>IS a6unr zue6 aUla ssep J4:>IU 'uaqe4 uosJads6unnaJJaa
aJam~ ua4:>sslq aUla u04:>s apJOM 4:>1oSle 'ye4qal 6!UaM ula u04:>s pUls aIs 'Japu!>t au!aw er Jsuua>j np pun
"wa4:>laM sne '4:>eu JaqOJep 4:>OUa>juap 'pue,-n3
wau!a sne J!ed-nv u!a u04:>s aJ4:>Qw 4:>! 'a>juap 4:>! 'er eN

Jeed ula sne 40ne uaPlo~ Jaqe 'UJapu~1-n3

"uJapu~1-n3-l40IU
sne 40!l'i}a!l40ssne sJled-nv ulaUlwJaA aoue48 pun l40!lPJON OSIV

sne 'J4:>!alla!A np JiI!aM "1I0S uawwo>j ua4:>p~W-J!ed-nv


-110Muaqe4 ua4:>p~w sa4:>s!sQzueJj u!a ua4:>oJdsa6sne

l,ula!WJaA ua4:>p~w SOJoa asa!p uJapu~, ua4:>laM


sep Ja40M 'Ja4:>!S J4:>!U 4:>ou J!W U!q 4:>! Jaqe 'JsaJ
np ssep 'tl!aM 4:>! pun "ualle !aq 4:>ou J4a6 sep 'er

"ual4ez Sl40lu 6unIUIWJa/\ alP JIJ! a!llwe!lse~ alP ssnw l40!lPJON laq Jaqe 'OJn3 9L 6unIUIWJa/\ alP
lalso>t aoue48 Jap laq 'OJn3 96 UOAJ4lJqa6s6unlUIWJa/\ aUla lJapJo! JnlUa6v-uapI0~ alP OSIV"SOJIJSualle laq l40lN

""aOUe48" JnlUa6V-Jled-nv alP pun JnlUa6V-Jled-nv "uaplo~" alP '..l40!lPJON"Jnlua6v


-Jled-nv alP pUls sep 'alle4 l>taJJo>tpun lallaJaqJOA ln6 JIJ!41 alP 'uapun!a6 UaJnlUa6v laJp aqe4 401oSIV "40!llaJ! 'er

-la!A J!W np JsaJuuQ>t "uapunja6

JnJua6V-J!ed-nv

l,uaqa6 uaJnJua6v asa!p Jaqo uauo!JewJojul a6!u!a J4:>!al


aUla Jaqo ua4:>p~W-J!ed-nv Jana 4:>0P Jse4 np 'a6ul 'na
6uo~

"leV'Jula lxa.l uap uaJ94 aiS


"ue ua40ls~>I uapUa40aJdslUa
alP aiS uaznaJ>t Japo uauolleWJo!ul uapual4a! alP JapaMlua aiS uazu~6Ja pun nz ln6 aiS uaJ9H
"UaIM ul UaJnlUa6V-Jled-nv auapal40sJaA laJp JaqlJ aiS lJalwJo!UI a6uI ulPunaJ.::IaJ41 "ua40p~V'J
-Jled-nv ula l40nS pun JapuI>l laMz le4 elpnel8 "uauuIPunaJ.::I laMz ua40sIMZ 40~Jdsa~ ula uaJ94 aiS :uo!JenJ!S
6uo~
toas

06) llaz uapun>tas 06 uaqe4 aiS "40Jnp ln6 Z aqe6!nv aiS uasal :Z aqe6jnv

6uo~

6uo~
jJanelSaJS neJ.::I'40ne uau41 a>tuep 'er :a

Aha ... Und kann ich von den Agenturen eine Liste der Au-Pairs bekommen?
Ja, natrlich. Bei Chance und Golden wird dir das Infomaterial ber die Au-Pairs sowohl durchs Internet, als auch
persnlich im Bro bereitgestellt, bei Nordlicht geht es jedoch nur persnlich.
Ist kein Problem, dazu bruchte ich jedoch die ffnungszeiten

der Bros.

Moment Mal, da muss ich nachsehen. Aha, da hab ich's: Nordlicht ist von 8 Uhr 30 bis 16 Uhr 30 geffnet, die beiden anderen von 9 bis 5.
Du bist ja gut informiertl Und noch was: Im Internet hab ich gelesen, dass fr die Au-Pairs ein
Gesundheitszeugnis
erforderlich ist und ich mchte mal erfahren, ob die Agenturen die rztlichen
Untersuchungen der Mdchen arrangieren.
Leider nicht alle. Nordlicht zum Beispiel befasst sich nicht damit, aber die Chance legt schon Wert darauf und ...
warte Mal, ja, doch, die Agentur Golden auch.
Ok, und es gibt ja einige Dokumente, die fr die Einreiseformalitten
Agenturen besorgt?

erforderlich

sind. Werden die von den

Also, was den Vertrag anbelangt, wird er von allen drei Agenturen abgeschlossen, die Chance besorgt auerdem
noch
den
Einladungsbrief
und die Vermittlungsbescheinigung,
Nordlicht
und
Golden
nur die
Vermittlungsbescheinigung,
da ist der Einladungsbrief Aufgabe der Gastfamilie.
Verstehe. Sicherlich gibt es aber auch Voraussetzungen fr die Gastfamilien. In erster Linie wrde mich
interessieren, ob Deutsch als Muttersprache bei den Eltern eine Voraussetzung ist. Du weit ja, dass Paolo
Italiener ist.
Jaja, aber aber das ist kein Problem: Bei allen gilt, dass die Umgangssprache in der Familie Deutsch sein muss und
auerdem schreibt die Agentur Chance vor, dass mindestens ein Elternteil von Geburt an Deutsche/r sein muss,
aber du bist ja Deutsche.
Oh, danke, hast mir wirklich viel geholfen. Hoffentlich
nettes Mdchen fr meine Kerls fandl

kann ich dir bald darber berichten, dass ich ein

Keine Ursache!

Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

166

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

L9~

"uaddnJ6ualUalled asalP Jm JaujlgJO.1 Isenb PUlS'UapJnM lapllqa6sne uauupa!la4lZJV'


nz pun PUlSua6ue6a6 aln40s alP ul Jal4 alP 'uauuI)jJO.1 a6unr "Ua40aJds 40slnap wne)j Japo 61uaM ualualled ua40
-SIPu~lsne Jap alalA IlaM 'ula uauupa!la4lZJV' a40sl)jJQllSSnMaq zue6 Ja4ep uallals alZJV' a40slnaa "ijun)jJaH Ja40s
-1)jJQllIW 40e!lalA 'Ja6JOqm"\lJa40slpu~lsne IlalUV' ua404 uaula JIM uaqe4 puel40slnaa "I:uasSa6JaA nz l40lu pun
"Jep sJapue alna4 salP 40ls lllals 'le4 l40neJqa6 Ua40eJdspwaJ:I wne)j Ja40J! uew OM ')jJaMpueH
WI lsqlas "a40laJas a4010s alalA J4as J4aw l40lu sa lql6 s6UIPJallV' "uaqe4 al)jelu0)l ua40slpu~lsne aUla)j Japo
61uaM alP pun uallaqJe Pla!Wn uaieUOl6aJ Japo ualeuolleu wl pua6alMJaqo alP 'lIe:l Jap uaqaplas uauaf UI walle
JOAlSI sea "UapJaM l40neJqa6 Ua40eJdspwaJ:I aUla)j alM ln6 OSuauap UI 'a40laJas JOAalM 40eu sa lql6 s6UIPJallV'
"l6uepaA 40Sn6u3 pJIM ')jIU40a.1pun .1140laJas WI eMla 'pJIM lallaqJea6 'UJa400qpueH-aOIAJas llW "S"Z 'ua6epalun
pun ualxa.1 ua401140eJdspwaJ! llW OM 'lJOP 40nV' "!Jepaqua40eJdspwaJ:I Ja404 ula l4alsaq 'ualepelaJ)jas
uap ul 40ne 'aOIAJas WI 'qaplJa/\ pun Jne)jJa/\ WI walle JOAoSle 'ua4alsaq uals~8 Japo uapun)l ua40slPu~lsne nz
al)jelUO)l a6!Jn~4 OM 'lJOP aJapuosaqsul "PUlSal)jeluo)jspuelsnV' alP Aisualul alM 'qe uOAep J4aS salP l6u~4 'l4a6ue
UJallaqJellV\l uap laq !Jepaqua40eJdspwaJ:I uap seM "40s116u3 !ne lSlaw 'UOne)jlunWWO)l UaUJaluisuaw4auJalUn
Jap UI apeJa6 '40lS uew l61ula Ja4ea "ua40sJJa4aq nz ln6 pUa40laJSne UJeq40eN sap a40eJds alP 'JaM40S
sa lll~! uallas uaplas "uasozueJ:I pun ua40slnaa ua40SlMz 6un6IPU~lSJa/\ alP Jm 40ne aSlaMslaldslaq W6 sala
"40s116u3ul slewijo 40ls uew l6IPU~lSJaA qle4saa "lUJala6 a40eJdspwaJ:I sie llaM Jap ul Uals61!n~4 we 40lpa40ls
Jaqe pJIM sa 'Ua400Jdsa6 llaM Jap UI uals6!Jn~4 we l40lu JeMZ pJIM 40sn6u3 "pJIMlapUaMJaA Uals61!n~4 we uals~8
'uapun)l 'uJaulJedSlapueH ua40slPu~lsne llw uOlle)jlunww0)l Jap ul alP 'a40eJds alP lSI s3 "a40eJdsSlapue4llaM
alP Jaqe lqlalq pun lSI 40s116u3 "Ua40aJds uapun)l sap a40eJds alP ssnw '111MuaJne)jJaA seMla JaM uuaa "ua6
-alnz uaw4auJalUn Jap uamllAIl)jV' UallaMllaM Jap a6nz WI ualuuo)j Ua40eJds "aJa40Slloxa" seMla 40nV' "uauuoMa6
uapos ue ua6a6ep uaqe4 '40sluallell pun 40slssn~ 40ne Jaqe '40slueds aJapuosaqsul 'Ua40eJdspwaJ:I aJapuV'
"le4 UaJOpaAuapos ue 40slsgzueJ:I 40lal6uuaM '40slsgzUeJ:ll610! alIalS JallaMz uV' "UJOAllaM lIeJaqo l6an 40sn6u3
"lql6 a610!6ue~ aJel)j aUla sa ssep 'uallalslsaJ uew uue)j Ua40eJdspwaJ:I UOAZlesul3 wnz ualpnlS ualle ul :M

ul "MZq uJaw4aullaqJ'V
a4~laM "4~llss~lJaun
UI jJepaqua4~eJdspwaJ.:I

('l6uelJaA aiS UapJaM Ua4~UeJ8 ua4~laM


ua4~laM UOA pun allo~ a61l4~IM sJapuosaq aUla laqep ualalds Ua4~eJdspwaJ.:I
llaMsllaqJ'V
ua6nna4
Jap ul PUlS assIUlUUaltUa4~eJdspwaJ.:I
'tl!aM "Ja JJaH
"llaMsllaqJ'V Jap
ua61lna4 JaJasun UI :11\1
Jaqo tJlaM J061 "Ja "JOJd llw 4~lw 4~1 alle4JalUn

6unpuas

6uo~
"leV\l laMz lxa.1 uap UaJg4 aiS "ue 6unsgl

a61l40P alP sllaMaf aiS uaznaJ)j pun ua6essnV' uapua610! alP aiS uasal

pun -snV' ua40!lJnJaq Jap UI Ua40eJdspwaJ:I"

ewa4.1

wnz

6unpuasolpe~

",,6unpllqJallaM
aUla lZlaf uaJg4 aiS :uollenllS
6uo~

6uo~

Abschnitt 2
M: Was sollen Schler und Lehrlinge tun, um sich heute fit fr den europischen Arbeitsmarkt
zu machen?

von morgen

W: Eine ganz wichtige Rolle spielt die Schule. Hier muss der Grundstein gelegt werden, dass Schler zwei moderne
Fremdsprachen sprechen knnen. In Deutschland ist dies nicht in allen Schulformen gewhrleistet. Zum Teil lernen
Schler nur eine moderne Fremdsprache, in der Regel Englisch.
Fremdsprachenlernen
nimmt viel Zeit in Anspruch. Selbstverstndlich kann man Versumtes auch spter im
Erwachsenenalter nachholen, aber dies ist neben dem Beruf und der Familie nicht immer leicht. Auch deshalb ist
es so wichtig, dass die Grundlagen in der Schule gelegt werden. Wichtig dabei ist, dass mehr Wert auf die
Anwendung und die aktive Kommunikation gelegt wird. Im Unterricht, vor allem an Gymnasien, dominiert dagegen
die Vermittlung literarischer Kenntnisse in der Fremdsprache,
dabei wre es jedoch wichtig, die aktive
Sprachbeherrschung in konkreten Kommunikationssituationen
zu verbessern. Dazu sind jedoch kleinere Klassen
und eine bessere Betreuung erforderlich als dies derzeit in vielen Schulen der Fall ist.
Darber hinaus muss natrlich auch der Jugendliche selbst etwas tun. Es gibt ein breites Angebot von
Lernmglichkeiten, z.B. in den Volkshochschulen, in spezialisierten Fremdspracheninstituten
oder auch durch
Medien. Dies kann ergnzt werden durch Auslandsaufenthalte, Sprachreisen und Austauschmanahmen. Wer sich
da informiert, findet eine Vielzahl von Angeboten.

Abschnitt 3
M: Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Aus- und Weiterbildung auf den steigenden Fremdsprachenbedarf
reagieren? Was muss getan werden, um ein optimales Schulungsangebot
zu bieten? Sind neben
Fremdsprachenkenntnissen
auch andere "europische" Kompetenzen gefragt?

W: In der Aus- und Weiterbildung werden Fremdsprachen sehr praxisbezogen vermittelt. Beispiel Rezeption: Hier
wird speziell trainiert, wie man auslndische Gste empfngt, ihre Wnsche aufgreift und sie zu den gewnschten
Gesprchspartnern weiterleitet. Oder im Sekretariat: Da kommt beispielsweise ein Telefonat aus dem arabischen
Raum an. Der Sprecher hrt sich phonetisch anders an als ein Muttersprachler. Trotzdem muss man dem Anrufer
Antwort geben knnen und in der Lage sein zu verstehen, worum es geht. Das kann sehr praxisnah, zum Beispiel
durch Telefontraining,
eingebt werden. Gerade in der beruflichen
Erstausbildung
werden verstrkt
Zusatzqualifikationen im Bereich Fremdsprachen vermittelt. Dadurch wird die Berufsausbildung ergnzt und qualitativ verbessert. Zusatzqualifikationen sind fakultative, also freiwillige Bausteine, die auf den spezifischen Bedarf
eines Unternehmens oder das Interesse des Auszubildenden ausgerichtet werden knnen.

Abschnitt 4
In zahlreichen Ausbildungsordnungen
und Rahmenlehrplnen sind Fremdsprachen inzwischen als fester Teil der
Ausbildung vorgesehen. Dies betrifft vor allem die kaufmnnischen Berufe, aber auch die IT-Berufe. Je nach Beruf
geht es dabei um das Verstehen von (englischen) Fachtexten, das Erstellen von Briefen und schriftlichen
Unterlagen in der Fremdsprache
oder auch die Kommunikation
mit auslndischen
Kunden. Neben der
Fremdsprachenkompetenz
besteht zum Teil auch ein fachlicher Qualifikationsbedarf.
Auf jeden Fall wichtig ist das, was im Allgemeinen als interkulturelle Kompetenz bezeichnet wird. Gemeint ist die
Kenntnis, vor allem aber die Sensibilitt fr andere Kulturen und deren Wertsysteme. Dies lernt man kaum im
Seminarraum, sondern vor allem im Kontakt mit Menschen aus anderen Lndern. In Kursen kann man dafr sensibilisieren, auf bestimmte Dinge hinweisen, interkulturelle Kompetenz lernt man aber am besten unmittelbar vor
Ort. Es war deshalb ein richtiger und wichtiger Reformschritt, dass in Deutschland nunmehr die Mglichkeit besteht
bis zu einem Viertel der Ausbildungszeit
im Ausland zu absolvieren. Wichtig sind darber hinaus krzere
Praxisphasen, wie sie nicht zuletzt auch ber die europischen Bildungsprogramme finanziell gefrdert werden.
M: Herr Dr. Wei, ich danke Ihnen fr die aufschlussreichen

168

Das Testbuch

SD

Informationenl

Mittelstufe Deutsch B2

69~

4::>eqaM4::>S!aq 'uaplawue

"J4n Ol pun 0 ~ Ua4::>S!MZoSle 'spuaqe 4::>nesa l4a6


S pun 9 ua4::>S!MZoSle 'ual!azOJIJS nz 4::>!Pnp lsuue)j JaAeWl3 pun l4::>aJddn~ !aq 'efer

"ua4::>nq4::>!lugSJad4::>nesJn)! uau!a np lsuue)j !aJp ualle !aq pun 6unplawuv a4::>s!uoJalalalP 4::>neais uaJa!ldaZ)je
oSle 'aU!ll04 S!leJ~ aUla 4::>neuaqe4 alP pun 4::>ne4::>eqaM4::>S
!aq 'uaplawue aU!luo 4::>!Pnp lsuue)j JaAeWl3 !aq OSIV

"SV J4n Ol S!q Sv J4n 9 ~ UOAJaAeWl3 !aq pun lallelSUeJaA 6 S!q L UOAaSJn)jpuaqv alP UapJaM
4::>eqaM4::>S
aln4::>szuel Jap U! 'J4n Ol S!q 08 J4n 9 ~ UOAJa lJanep l4::>aJddn~ U! 'asJn)! spuaqe sa lq!6 !aJp ualle UI

alP walle JOA l.asJn}t asa!p uuap pUlS uueM

"uaJa!SsaJa~u! 4:>!W UapJIJM aSJmtpuaq'V


"Jeq4:>!aJJa~n6 !aJp alle 4:>!lJua6!a pUlS o~n'V wap ~!W

")jJ!zas "L W! JaAeWl3 pun "v~ W! 4::>eqa4::>S


l~!a4 sep 'qle4Ja~ne 6!UaM
u!a ua6a!1 JaAeWl3 pun 4::>eqaM4::>S")jJ!zas UalSJa W! 'leJluaZ zue6 l6a!1 aiS "a6e1 alsaq alP le4 l4::>aJddn~ OSIV

"lJa!s!ue6Jo aSJn)jl!az4::>0H4::>neUapJaM 4::>eqaM4::>S


aln4::>szuel
Jap U! 'uaW4aUI!al sJn)js6un4::>sPJJnvwau!a ue wapJa~ne np lsuue)j l4::>aJddn~ pun JaAeWl3 aln4::>szuel Jap U!
'ua6alaq nz sJn)js6unZlaSlJ0.:l Japo - punJ~ uau!a 'l!a)j4::>!l69V'JalP np lse4 ualn4::>szuel !aJp ualle UI "~!aM 4::>!'efer
"!jOJd u!a>tJaqe U!q 'uazu~.1
ua4:>s!ue>t!Jaweu!a~el uap UOA~a~s!a6aq U!q 4:>1"~q!6 sa aSJn}t JlJj seM 'UaJ4ejJa uJa6 4:>! apJIJM sa~SJa sl'V

"lSapulJ sJn)! ua6!l4::>p uap np ssep 'ue leV'J4::>!aW4au os 'loqa6uv Ual!aJq wau!a l!W alle 'lpelS Jap U!
ualn4::>szuel !aJp J!M uaqe4 l!aZJaa ilnlln6 6!l!az4::>!aI6lS!a~ pun JadJg)! uazuel ssep 'ua4as lSJ!M na i4::>!lpua'eN
"~pe~s Jap U! a~oqa6u'V alP JaqlJ SOjUI Jeed u!a 4:>!a~4:>n~Jq unN "~SI4a!jdwa a6uel
u04:>s J!W s,np alM 'UapJaM nz
uazue.1 s4:>Jnp 'SsoI4:>saq 4:>1"~!aM os 4:>!lpua sa ~S! ~~ar 'eu!~ew 'olleH

6uo~
"leV'Ju!a lxal uap uaJg4 aiS
"ue ua4::>lS~)!uapua4::>aJdslUa
alP aiS uaznaJ)j Japo UaUO!leWJoJul uapual4aJ alP JapaMlua aiS uazu~6Ja pun nz ln6 aiS uaJgH
"ua!M U! ualn4::>szuel auapa!4::>SJaA!aJp Jaqo Ja4ep ais lJa!WJoJU!pun upaJ4alzuellS! u!punaJ.:l
aJ4! 'eu!lJeV'J "uauJal uazuel al4::>gw uopeV'J "uauu!punaJ.:l !aMZ ua4::>S!MZ4::>~Jdsa~ u!a uaJg4 aiS :uo!~en~!s
6uo~

6uo~

Die Preise sind ziemlich unterschiedlich. Bei Schwebach kostet eine Stunde 15 Euro pro Person, bei Rupprecht
wesentlich mehr, 32 Euro und bei Elmayer verlangen sie 22 Euro die Stunde.
Das geht noch. Gibt es da irgendwelche

Bekleidungsvorschriften?

Bei Elmayer und Schwebach gibt es keine, das heit du ziehst bequeme Schuhe an aber vom Stil her ist es vllig
egal, was du trgst, bei Rupprecht gibt es aber spezielle Kleidung, die du dir in der Schule leihen und bis zum
Kursende behalten kannst.
Und wie viele Kursteilnehmer

sind blich in einer Gruppe?

Es wird nicht in allzu groen Gruppen unterrichtet, in der Schule Elmayer gibt es 20-24 Personen in einer Gruppe,
bei Schwebach 10-16 und bei Rupprecht 28-30.
Das geht ja noch. Und wie gro sind die Tanzsle?
Bei Schwebach gibt es Platz genug, da ist der Saal 210m2 gro, bei Elmayer 170, und bei Rupprecht ist er ein
wenig kleiner, da das Gebude hier auch nicht allzu gro ist, da betrgt die Gre des Tanzsaals etwa 150 m2.
Du, was ich noch erfahren mchte: Werden in den Schulen auch bungsabende

veranstaltet?

Freilich und zwar in jeder. In der Tanzschule Elmayer jeden Dienstag, in den beiden anderen jeden Freitagabend.
Hrt sich gut an. Und was kosten denn diese Abende?
Rupprecht verlangt 4 Euro pro Person,
Begrungscoctail im Preis inbegriffen.

Schwebach

Martina, vielen Dank fr deine Informationen,

5 Euro

10 und Elmayer

ich werde's mir berlegen.

Nichts zu danken.
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

170

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

7, aber

da ist auch

ein

l.Ue68A SP!>t U8pJ8M WnJeM :W


"U9WWO)jJOA~eV\l W9PU940!9JSne
U! 40S!91::1l!9Zl4ewpJepUelS J9U!9 U! 9!P '9#OlSJ4~N S911e~~~S u!Wel!/\ 6nu96 l40!U u9qe4 %08 '!ne )jU!Z 6!U9M nz
U9W49U %OS 'UaS!3 6nu96 l40!U u9lle4J9 %09 9S!9MS6unZl~40s "u96oM96sne pU940!aJsne l40!U 'U9uup9pela69/\
-l40!N 9!M U9uup9pel969/\ 940!lq!9M walle JOA 'Ja6eU9al 40!S U9J4~UJ9 '6unJ4~UJ3 Jaq!") slJodaJs6unJ9!69~
S9p uaqe5uv 40eN lapJ4~!a6 suaal sap l!a4PUnsa8 a!p l!Wep pun pJ!M u9qaplaq W9Jlxa l40!U S9 UU9M
'SOIWJe4 snwspela69/\ S9p uaJa!qOJd sep lS! U911~::IU9lS!9W U9p UI "J9SS940s!al::lJal)jPlS 9J9pUe 9!P 'J9pel969/\
9lnU!V\I 9U!3 "40nSJaAI49::1pun 40nSJ9/\ 40Jnp u9lS9q we 9!S U9UJ91uazuaJ8 JaSS!M96 qle4J9UU! '9)jU9P 401

"Ua40ns nz u96unJ4e!J3 anau 'UJ96eu99l UOAJ9p 119!Z9ds'ua40SUaV\l Ja6unf JnleN


Jap l40pdslU9 s3 ""i40Spel969A 400P 9lq91 U4nH sep 'l40!U OSa!M" :6unpu!")J69S J9p l!W ~uall9lsaq 9ddnsJau4!")H
J911alU9U!9 uuep pun U9J9!Wel)jOJdmssu9q91 u9ue69A U9J4! zlOlS 9!P 'u9ln91 UOAU9l40!40S98 U9UU9)jsun UOAU9l
-s!aw a!o "U9lq91 sneu!4 9PU9U940oM 9lS40~u sep J9q!")S!q 40spel969A 40!140~Slel 40ne '"ur' aJ~M snwspel969/\
'ual6es a!p 'SU99l 911essep 'l40!U 400U J9qe 19ln9p9q seo "J9494 40!ll40~Jl9q %g~ l!W ale~-snwspel969/\
-oJd a!p JeM Ua40p~V\I !as ""Ur' snwspela69/\
ua6P4~f-6 ~ S!q
J911e %O~ U9PUU '9!pnlS U9lJ4!")!9640Jnp
ls6u!")f JaU!9 40eN "ane4 uaqa696Jne sU9qal-!Un UaJ9W9nbaq SaU!9 ualsun6nz U9UO!leJ!dsv U940spel969A 9J4! 9!P
'J!W pun aS!nOl Ua40S!MZ auaf a!M osneua6 l40!U 'lew alnWJaA 401 "UalapUa 40!1~9!140S9S9!P 9!M 'U!q J940!S l40!U
J9qe 40! !9qOM 'uaqe4 lJ4!")!a6 UJapU!)I U9J4!l!W ua6unlle4J8lUn a40!lu4~ J49S UJ9l13U9lS!9W a!p ~ep 'J940!S U!q 401
"l9l!9J9qnz Wn!p9W l)j9!J9d 's)jealS 9P!9q J!M U9SS0U96lJOO "9sno4)jealS -s6u!lq9!l J4! U!
40!W 9lJ4!")!9!S "J9UU!Ownz sun J!M U9!eJl 'l40ns9q !Un a!p J9l400l 9U!9W OM '9ne4 unl nz lJnJ)jueJ::IU! 40!lij~40Sa6
40! pUaJ4~M 'lsqJaH U9S9!O "9U9!pJ9A uawwo)ju!3 u!aw 40! 9!M 'wap nz ijn~1 u96a6ep J9S9!P lewnz 'u9ZlQlSJ9lUn
nz mssuaqal ua40spela69A uau!a)j 'JneJep l40a~ 9ql9ssep 40! 9n~4 s6u!pJalie '9n~4 lel J9p U! l409~ S9S9!P 9!S
ssep 'alJaluo)j 401 "6unu!aV\l aJ4! Jne l409~ u!a le4 a!s 'u!4!neJep alJ~I)jJa a!s "UapJ!")MU9496lJ4e!Zn9J)I Jne l40!9119!A
pun U9!ne)j lOOS U!9 sun 'U9ne4 l69196 9l!9S Jnz ua!pnlS aJ4! J!")!neJ::I 9U!9W pun 40! sep 'Pla8 W9p l!W unu Ja4ep
pun uauu9)j u9ZlQlSJalUn !9qep l40!U Jap!91Jaqe a!s J!M ssep 'aJa!pneldde 6un6n9ZJ9qo pun 6Unp!940SlU3 JaJ4! nz
J4! 40! ssep 'J4! 9l6es 401 "UapJaM nz up9pela6a/\ 'l40!sqV 9!P le4 a!s 'a!s alJ~I)jJ9 'JeM g~ 9s!nOl J9l400l 9U!9W slV
:J!")!epla!ds!9S s9ln6 u!a PU!Sua6unJ4e!J3 U940!lu9SJ9d 9U!9V\1"U96
-n9ZJaq!") nz uOAep 940!IPU96nr 'unl J!")!epsa6!U!3 uo40s 40eu l40!SUV Jau!aw uauug)j 9U9S40eMJ3 J!M "6unJ4~UJ3
ua6!lJaMIlOA JaU!9 nz 40ne lJ9496 sa uuap 'U9SS!")WU9SS9 40s!al::l 40ne ua40suaV\l a6unf w911VJOA J9qe '911e
ssep '9qe4 l40!SUV 9!P 40! ssep 'ua6es 40! 9pJ!")MS9lSJ9 slV "6unpeIU!3 9!P J!")!a)juep pun 6el u9ln6 u9ug40S :4oS
W!W40S
JJaH '40!IZJa4 zue6 a!s a~!")J6aq 401 W!W40S uue40r '"Al!Ieno" eWJus6unl!aqJeJ9A40S!91::1J9p Jal!91 U9p J!M uaqe4
O!pnlS W! sun !9q lse8 slV ""u9)joaplUaJapa!M" lIau40s 40s!al::l U940!IPUa6nr asa!p qo J9pO lS40~MJ9 9PlSnpu!40s!al::l
a!p J!")!6un40Jpas aije4lSUJa au!a 'uaI4!")! Ua40oJdsa6ue mssuaqal ua40spel969A WOA40!S u940su9v\1 96unf J49W
J9WW! ssep '40Jnpep qo 'lS! 96eJ::I 9pUaJ9!AeJ6 9!O "snWSpel969/\ wn S9 l4a6 6unpu9S uapu961oJ40eu J9p UI :W

-u

6uo~
"leV\l!9MZ lX9l U9p U9Jg4 9!S "ue 6uns91 96!l40P 9!P SI!9M9f 9!S U9ZnaJ)j pun ua6essnv U9PU9610!9!P 9!S U9S91

6uo~

6uo~

Sch: Gute Frage. Ich denke, dass Teenager dazu neigen, das zu glauben, was sie hren oder lesen - ein weiteres
unglckliches Charakteristikum der Jugend. Sie beteten Vers und Kapitel ber all die ermdenden Argumente
herunter (...), wie grausam die Praktiken in "Tierfabriken" wren, wie Fleischfirmen ihre Arbeiter ausbeuten oder wie
das Fleischessen Krebs und Herzkrankheiten hervorrufen kann. Gewhnlich antworte ich darauf: "Warst du jemals
in einer" Tierfabrik"?" Meist lautet die Antwort "Nein". "Bist du dir bewusst, wie viele gute Jobs die Fleischindustrie
anbietet?" Wieder lautet die Antwort "Nein". "Weit du, dass viele dieser Studien tendenzis sind, weil sie Rauchen
oder regelmigen Sport auer acht lassen?" Reaktion: verwundertes Starren.

Abschnitt 3
M: Was treibt nun Teens dazu zu glauben, dass der Beginn eines vegetarischen Lebensstils die Message
ist, um das Richtige zu tun?
Sch: Promis kehren in jedem Interview ihren veganen Status hervor, obwohl ich nicht allzu viele Sportler kenne, die
tatschlich Vegetarier sind. Auerdem neigen Jugendliche dazu, sich gegenseitig vom "Broccoli-Pfad" zu berzeugen. So hatte es auch bei Louise begonnen: ein Freund empfand es als cool und alle anderen taten es ihm nach.
Einige pro-vegetarische Webseiten sind durchtrieben und sprechen vor allem Teens und Kinder an. Es gibt zahlreiche Webseiten, gespickt mit Fotos gesunder Kinder und Ratschlagkolumnen von seris wirkenden Erwachsenen
mit "Dr." vor ihren Namen. Es gibt auch "chat rooms", wo Teens einander Ratschlge geben, z.B., wie man den veganen Lebensstil verteidigt. Eine Sektion der Seite diskutiert sogar Vegetarismus whrend der Schwangerschaft
bzw. das Aufziehen vegetarisch ernhrter Kinder.

Abschnitt 4
M: Gibt es auch Websites, die frs Fleischessen werben?
Sch: Natrlich. Die National Cattlemen's Beef Association (NCBA) hat viel getan, um den Rindfleischverzehr bei
Teenagern,
besonders weiblichen,
zu bewerben.
Ihre Website bietet Computerspiele,
Selbstwerttests,
Nachrichtenforen oder Rezepte fr eine gesunde Ernhrung mit Rindfleisch an. Auerdem arbeitet NCBA direkt mit
Jugendgruppen, um Rindfleisch zu promoten. Dennoch muss sowohl in den oberen wie in den unteren Etagen noch
mehr getan werden. Jeder, der in die Industrie involviert ist - vom Geschftsfhrer bis zum Lagerarbeiter - muss
hinausgehen und sich den Kids stellen, die vorhaben, vegan zu werden. Wir alle mssen uns die Zeit nehmen bzw.
die Mglichkeiten suchen, um den Teens die Gesundheitsvorteile des Fleischkonsums wie auch die wirtschaftlichen
Mglichkeiten unserer Fleischindustrie klarzumachen. Manchmal gengt schon eine kurze Unterhaltung, um sie zu
berzeugen, dass Fleisch nicht Mord ist.
Das war bei Louise und vielen ihrer Freunden der Fall. Ich fhrte mit ihnen rationale Diskussionen, lie sie ihre
Meinung kundtun und argumentierte dann mit den Fakten. Soviel ich wei, ist keiner von ihnen heute Vegetarier obwohl sie groteils nicht sehr gesunde Essgewohnheiten haben: zuviel Fast-food und zu viele Mahlzeiten im
Laufen.
Ich glaube nicht, dass Vegetarier fr die Fleischindustrie eine ernsthafte Gefahr darstellen. Viele Teenager versuchen den Vegetarismus fr eine kurze Zeit und wenden sich dann wieder dem Fleischessen zu. Nachdem, was
ich gelesen habe, sind weniger als 5% der Bevlkerung echte Veganer.
M: Herr Schmidt, vielen Dank fr das Gesprch.
Gong
Sie hren den Text jetzt noch einmal.

172

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

se~a

~uassa ln6 le~ Japo ua>iuPl Ja!s u!a spuaqe ep uew uue>l ~ua6unlS!alaO!AJas uap l!W s.l4als alM pun
''ijoJ6 A!lelaJ 40!I>iJ!Muuep pUls alP 'er
'aZl~ldJlaz Lt pequauuos wl 'OL sa Jql6 6uldwe:>pueJJS wl JatJ9.J6
pUls uaJapue uaplaq alP 'aZl~ldJlaz Zt tJ0lq sa Jql6 Jjop 'Ulal)f AIJelaJ JSI ne660 Zleld6uldwe::> JaC

~uuap sa l4a8 'ua6upql!W punH uaJasun 40ne UJa6 UapJQMJ!M 'a4alSJa/\

~6unnaJlaqJapu!>l Jap l!W sne uuap S,l4a!S alM pun 'l\e>iO

uuap sa lq!8

'uaww0>i

~Japu!>l alP Jm Ual!a>i40!l6Qwla!ds


uJapu!>l !aMZ uaJasun pun neJ.::I Jau!aw l!W apJQM 40! 'alS UaSS!M pun 'uQ40S

'uapJajd Jlw IJsn" 4:>ne sa Jql6 ne660 wl "'leW aIS uaJjeM ... pun uaJlaJsne uapJajd
JIW 4:>ne aIS uauu9.>1Jal4 pun ualalds jlO~ 4:>ne uew uue)f pequauuos wl 'ualalds jlO~ 4:>ne uew uue>l ep
Jaqe 'JjaMsual4ajdwa
uaJjeJjodsJaSSeM alP wall" JOA PUlS 6uldwe:>pueJJS wl 'ua6es 140M uew uue)f sec

ula pun ssnl.::! wau la ue pequauuos

pun PleM waula ul Jaqe J6all ne660

'a4~N Jap ul zue6 4:>ne ep JSI PleM


'U04:>S 6uldwe:>pueJJS sep 'UlaN

~aas wau!a ue !aJp alle ua6a!l 'puapualS

sep pun ne660

'pequauuos

6uldwe::> sep 'uaJalque

aZl~ld6uldwe::>

'6uldwe:>pueJJS
laJp uau41 4:>1uue>l Jsn6n" JQj os I"
'er 'lsn6n'v' 'er
(,alS uaJ6es 'Jsn6n"

JQ'::!'auJa6 'er

~ual4aJdwa aZWld6u!dwe:::> Jeed u!a l40!alla!A sun alS ualuuQ>l 'ua6upq


-JaA nz pUelUa6Jns W! Zleld6u!dwe:::> wau!a Jne a400M aUla lsn6n'v' W! 'JOAuaqe4 J!M oSI'v'j6el ualn6 uauQ40s 'er

6uo~
'Ie~ u!a lxal uap uaJQ4 alS
'ue ua40ls~>l uapua40aJdslua
alP alS uaznaJ>i Japo UaUO!leWJoJul uapual4aJ alP JapaMlua alS uazu~6Ja pun nz ln6 alS uaJQH
'lsn6n'v' W! pUelUa6Jns U!
qnepn uau!a Jm 40!S lJa!SSaJalU!lSpnol U!3 'puelUa6Jns U! oJQqas!a~ wau!a U! 40~Jdsa8 u!a uaJQ4 alS :uoIJenJIS
6uo~

Im Sonnenbad und im Strandcamping knnen Sie direkt einkaufen, da gibt es nmlich einen Supermarkt auf
dem Campingplatz. In diesen beiden befindet sich auch ein Restaurant. Einen Biergarten finden Sie im
Oggau und ... ja, auch im Strandcamping.
Im Strandcamping
Stimmt.

gibt es also Restaurant, Biergarten und auch einen Supermarkt.

Sind das brigens 5-Sterne-Campingpltze?


Nein, also nur Oggau hat fnf Sterne. Strandcamping
Sterne.
Dementsprechend

ist ein 4-Sterne-Campingplatz

und Sonnenbad

hat 3

sind dann auch die Preise, nehme ich Mal an.

Ja. Eine Woche, zwei Erwachsene mit zwei Kindern, haben Sie gesagt?
Genau.
Also fr die ganze Familie kostet die Woche im Strandcamping
Oggau 190 Euro.
OK, dann sag ich Ihnen herzlichen Dank und wahrscheinlich

172 Euro, im Sonnenbad

auf Wiederschauen.

Ja bitte, gerne. Wrde uns freuen, wenn Sie wieder zu uns kommen. Auf Wiedersehen.
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

174

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

147 Euro und im

9H

l.un~ ua6a6ep uew uuell seM :11\1

''iJ0J6lS! al!aJqsUO!lepe/\ alP - Uala!ds 'ualle4:) 'Ualle4JaASUO!ptnv '6u!dd04s-aU!luQ 'XaSJaqA:) !ne ua4a!zaq 40!S
uue}j aiS '6unZlnulaUJalui JaA!SSaZXaualJV auapa!40SJaA sa lq!6 !aqea '6elllV wnz lew unu uaJ94a6 6unZlnUlaUJalUI
pun -Jalndwo:) uuaa 'ue 40!W 40! a'iJa!140s 6unZl~40SU!3 Jasa!a 'llapue4 6unJ9lSSualle4Ja/\ aUJapow aUla
wn 40!S sa ssep 'JOAua6el40s alS 'u!a awalSASSUO!le}j!!!SSel)l-l40ns apua4alsaq U! l40!U Jaqe uaupJo Ja40sJ0::l a!a
'ua6upqJaA Jalndwo:) we al40~N alP als l!aM eMla 'lap
-!all!aqJV alP '}j00Jnz ua6un4a!Zas sne 40!S Ua4a!z auaMoJlas 'uazuanbasuo)l ale!zos aA!le6aN :suayuO::l 's9AJau
Japo A!ssaJ66e 'lZ!aJa6 auaMoJlas Jap pJ!M laUJalul aU40 'ua6unU!a40SJas6nZlU3 :sualJa!/\ 'lJa6!alSa6 Jal!aM
Jaww! pJ!M S!SOa alP '6unl}jO!MlUaZUeJal0.l a!a :SuallPa 'lsnpaAlloJlu0)l Jaa :sual!aMZ 'lZlaSa6u!a 6unZlnUlaUJalui
Jnz pJ!M sa6e.l sap I!a.l al'iJ9J6 Jap 'swneJSUalle4Ja/\ sap 6un6uaU!3 a!a :sualSJ3 'uassel uapu!! uapalP}jl40nS
al}jeJlsqe !uOJ 40!S ssep 'S!uqa6J3 wap l!~ 'le4 l40muaM9JaA puel40slnaa U! l40nSlaUJalUI eWa4.l wnz a!pnlS
aA!leluaS~JdaJ pUa4a6l!aM alSJa alP alP 'U!lJaS U! ml!SJaA!Un-lPloqwnH Jap ue addnJ6Ja40SJO::l aUla lq!6 s3 :H

'6unJ9lS-IIOJlUO)l-Slndwl aluueua6 os aUla oSle 'l40nSla!ds Jap 40!IU4~ 'l40nS


auapunqa6unMols aUla lS! sa 'ua6es uaJapue a!a 'l40nSI040}jIV alM alew}jJa~ uaqlasa!p le4 140nSlaUJalUI 'uau!aw
pun l40nS uauapunqa6Mols Jau!a l!W sa Ua40!a16JaAuau!a a!a '6unupJOU!3 a40S!lSOu6e!p alP Jaqo la!ds!as wnz :H

'lJa!ln}jS!p uaS!aJ}j40e::l U! 40ne sa pJ!M Wapl!aS pun 'lal40paq


JaqOJep ye4lSUJa 966 ~ saw!.l }jJOA MaN alP le4 uuea 'Ualle! asou6e!a-U!a40S aye4ZJa40s sie l40nSlaUJalUI
#p6as uap 6Jaqpl08 ueAI Jale!40ASd Ja}jJOAMaN Jap 'iJa!1aJ4er Ja06 Jap all!~ :alop}jauv Jau!a l!W salle uue6aq
!aqea 'ewa4.l u!a Jaqe sep lS! aJ4er Ja06 Jap an!~ lias 'ualaJlJaA l40!U oSle als lS! Pliqsl!a4}jueJ)I sa6!pU~lSUa6!a
SIV 'UapJOM uawwoua6!ne l40!U Ja4s!q l40nSlaUJalUI lS! ep pun 'ua6unJ9lS a40S!40Asd JOJawalSASSUO!le}j!!!SSel)l
a40silSOu6e!p a'iJ0J6 iaMz lq!6 s3 'l40!U Japo lq!6 l40nSlaUJalUI sa qo 'uanPlswn lS! llaM40e::l Jap ul :H

1.1IueJlI'uaJnellU!a 'uJa6!a~s 'uae4:> 'Uala!ds 'UaZl!S Ja~ndwo:> wap JOI\ 6uela~4:>~ualP


'ua4:>sUall\l alP uuap pUlS l.S04~,{1I\Iu!a Jnu als ~S!Japo ~dne4Jaq!1~4:>ns~auJa~ulalP sa ~q!6 '6Jaqua4oH JJaH
'6Jaqua4oH
~a8 a6oI04:>,{Sd Jap ~S! Jau~eds4:>~Jdsa~ u!all\l '~4:>ns~aUJa~ulalP ~S! a~na4 ewa4.l u!all\l ."alloJ~uo>t
Jatjne pun ~auJa~ulWI" 6unpuas Jau!aw nz a~na4 alS atj!1J6aq 4:>1'uaJJaH pun uawea au!aw o~ tj!1J~ :11\

6uo~
'Ie~ !aMZ lxa.l uap uaJ94 aiS 'ue 6uns9l

a6!l40p alP SI!aMaf aiS uaznaJ}j pun ua6essnv uapua610! alP alS uasal

6uo~

6uo~

H: hnlich wie bei den Essstrungen kann man nicht auf die Aktivitt gnzlich verzichten. Computer und Internet
sind fr viele Menschen am Arbeitsplatz unerlsslich. Es kann auch sein, dass man sich in Krisensituationen - wenn
einen die Freundin verlassen hat - mit Internet-Spielen ablenkt. Bei andauerndem exzessiven Verhalten geht es in
der Psychotherapie darum, die Zeit im Internet Schritt fr Schritt zu begrenzen und die Probleme zu ergrnden, die
dahinter stehen. Denn oft ist die Internetsucht nicht die primre Strung, sondern ein Versuch, von anderen
Problemen abzulenken.
M: Inwiefern bietet das Internet auch Hilfe fr Menschen mit Suchtpotenzial?
H: Im Internet gibt es sogar Selbsthilfegruppen fr Internetschtige und andere therapeutische Angebote. In den USA
beispielsweise hat Kimberly Young eine E-Clinic eingerichtet - das ist so, wie einen Alkoholabhngigen in der Kneipe
zu therapieren. Andererseits kann es durchaus ein erster Schritt sein, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.
Insgesamt bietet das Internet fr Schtige und Abhngige sicherlich eine gute Hilfe, weil es diagnostische Instrumente
gibt, die der Selbsteinschtzung dienen. Und es gibt Informationen zu Selbsthilfegruppen, Online-Beratungsdiensten
und so weiter. Das Internet kann also durchaus eine gute Plattform fr erste Hilfsmglichkeiten sein.

Abschnitt 3
M: Wie kann man der Internetsucht

begegnen?

H: Onlinesucht hat viele Facetten: Spiele im Netz knnen ebenso abhngig machen wie Chats oder Sexseiten.
M: Wer ist von dieser Sucht am meisten betroffen?
H: Der Sucht verfallen jugendliche Surfer, aber auch Senioren. Man schtzt, dass drei bis neun Prozent der
Internetnutzer betroffen sind.
Es wird zwischen Spiel-, Sex- und Kommunikationssucht
unterschieden. Onlinespielsucht findet man vor allem
bei jungen
Mnnern. Auch von der Sexsucht
sind vor allem mnnliche
Netznutzer
betroffen.
Die
Kommunikationssucht
zeigt sich vor allem bei Frauen ab 30. Oft merken die Betroffenen selbst als letzte, dass
sie abhngig sind.
M: Gibt es denn Warnsignale?
H: Ein Signal ist es, wenn Betroffene sozialen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Bevor ein Abhngiger sein
Problem erkennt, muss es oft erst zum groen Knall kommen - etwa zum Verlust des Arbeitsplatzes.
Ein groer Teil der Netznutzer sind von Sexsucht betroffen. Oft sammeln sie Bilder, die sie abspeichern und dann
nicht mehr ansehen. Und doch suchen sie weiter: Die "Suche nach dem perfekten Bild" ist die Rechtfertigung, mehr
Bilder zu speichern.
Oft melden sich Mnner, deren Onlinesexsucht von der Partnerin entdeckt wurde. Frauen leiden oft sehr darunter
- da steht dann oft die Trennung im Raum. Hufig haben gerade junge Betroffene aber auch Probleme, eine
Partnerin zu finden. Viele von ihnen haben durch den Porno-Konsum ein ganz schrges Frauenbild.

Abschnitt 4
M: Knnen Angehrige etwas tun, um zu helfen?
H: Sprechen sie einen Betroffenen auf die Sucht an, lst das oft Aggressionen aus. Wir raten Angehrigen, lieber
ein Buch ber das Thema hinzulegen oder mit Hilfe eines Links auf eine Selbsthilfeseite aufmerksam zu machen.
Mglichst vermeiden mssen Angehrige "co-abhngiges" Verhalten: Sie drfen das Suchtverhalten weder untersttzen noch entschuldigen.
Befrchten Eltern, ihr Kind kann schtig sein, sollten sie sein Surfverhalten beobachten - sptestens dann, wenn
die Leistungen
in der Schule nachlassen
und wenn sich die Schlaf- und Essgewohnheiten
oder die
Gefhlsuerungen verndern.

176

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

'uaJa!l\.JasaJ nz aU!luo ualJe)i


a!p 'l!a)jl.p!l6Q~ a!p a!s uaqelj lln)i pun lelJana.::l !aq 'ao!l\.JasualJe)i ualjoS!UO!alal uau!a uaqelj a!p 'uaJa!l\.JasaJ
ualJe)i ljos!uo!alal a!s uauuQ)j J!'v'-uadO JIJ.::I'ua6Josaq nz !ne)jJal\.Jo/\ W! a!s 'ljoopar uauljl ljO! allja!dwa 'ualja6
nz Jaljo!s JawwnN !ne wn 'ua6Josaq lJO JOASleA!lSa.::l!aJp ualle !aq a!s a!s uauuQ)j 'lq!6 azmld a!aJ! ljoou sa slle.::l

Ine)jJaAJOA uap Jrll J!a)j1l::>!16QI/II


a!p uuap sa Jq!D (.ua6Josaq

(.ua6Josaq JJO JOA uaJJe)t a!p 1I::>!aJssrlw Japo


sJa)j::>!.l a!p 1I::>!uue)j a!M pun "lI::>ou er JlIa6 sec

v~

'uosJad OJd oJn3


lalso)j J!'v'-uado JI]f alJe)i a!p pun ualljezaq oJn3 1::8
a!s uasslJw lelJana.::lSU!nPlU!3 uap JIJ.::I'oJn3 9 ~ 'U0lq lalso)j a!s 'leA!lsa.::llln)i SJIJ!alJe)jSnPlU!3 a!p lS! uals6!II!q w'v'

-JaA lsn6n'v' '81:: we pJ!M lelJana.::l pun !Inr 'U

Guassed al)jundl!az a!p uuap uauljl uapJIJM 'lallelsue


wnz S!q '~~ WOAJ!'v'-uadO 'nels !lnr '8 ~- ualjoS!MZ lapu!! lln)i

'Uala!que lelJaddnM U! leA!lsa.::l lelJana.::l sep pun 6JnqweH U! leA!lsa.::llln)i sep 'Welj1663
U! leA!lsa.::l J!'v'-uadO sep uauljl uue)j ljol 'aloqa6u'v' !aJp ljO! an~lj ep 'er 'ualjasljoeu ljO!W a!s uassel 'osle er

Jrll seM 'ua6!pun)jJa

lew lI::>!W aJlI::>Qw pun uall::>nsaq leA!Jsal)j!snl/ll

"Jq!6 Jrllep sa uaJ!a)j1l::>!16QI/II


u!a Jawwos
W! aJlI::>Qw 1I::>!'OSI"

6uOD

a!p a!s uaznaJ)j Japo UaUO!leWJo!ul uapuallja!


U! SleA!lsafJawwos

'Ie~ u!a lxal uap uaJQlj a!s


'ue ualjols~)i uapualjoaJdSlUa
a!p JapaMlUa a!s uazu~6Ja pun nz ln6 a!s uaJQH
'Puelljoslnao
u!a uaJQlj a!s :uo!JenJ!S

a!p JaqlJ OJlJqsUO!leWJo!ul -

snwspnol

wau!a

U! ljo~Jdsa8

6uOD

iljone uauljl a)juep 'er :H

'uallals nz lJO ualjo!lllJwa6un uau!a ue JauljoaCl uap :apOljla~ aJaWeS)jJ!Moswn lljO!alla!A Jaqe 'aljoe!u!a
au!a ljone lq!6 S3 '6unZllJlSJalUn UalS!al uaddnJ6aWljlsqlas ljon'v' 'lJapU!ljJaA Ual!asqaM alww!lsaq !ne #p6nz uap
a!p 'aJeMijos I!lj !aqeo 'uauljQMa6qe yeJ)i Jaua6!a sne ljone uafJns aA!SSaZXasep ljO!S uauuQ)j ualjosua~ ala!/\
'ualja6nzwn Jalndw08 wap l!W lewJou Japa!M 'sa
lS! la!z 'nqel PU!S 'uaqelj ua!nJa6Jol\.Jalj lljons a!p a!p 'Ual!as a!p ljooO 'ualjons ua6unpU!qJaA6nz Japo uaq!aJljos
a!ap8 Jalndw08 we uafJlJp a!s :uasSIJW ualljO!ZJaA zue6lljO!U JauljoaCl uap !ne UalUa!led a!p OM 'ua!deJaljllq!6
s3

Da haben Sie recht. Nicht, dass ich umsonst da hinfahre. Und gibt es Ermigungen
nmlich gern meine beiden Tchter mitnehmen.

fr Kinder? Ich wrde

Bei Feuertal gibt es Einheitspreise, also keine Ermigungen, aber frs Open-Air kosten die Karten fr Kinder um
15% weniger und frs Kult Festival gibt es eine Ermigung von 25% fr Kinder und Studenten.
Aha. Und gibt es da auch Kinderprogramme?
Freilich. Air Tramp gibt es auf dem Gelnde von allen drei Festivals, also auf denen knnen die Kinder rumhpfen,
auerdem sorgt bei Open-Air ein professionelles Animationsteam fr Spiel und Spa der Kinder, auf dem Kult
Festival gibt es fr tapfere Kinder auch die Mglichkeit des Kamelreitens.
Ist ja blendend. Und mssen wir fr Unterkunft sorgen oder gibt es vielleicht Campingmglichkeiten?
Auf dem Festivalgelnde von Open-Air und Kult sind Gratiszeltpltze fr Festivalbesucher vorhanden, bei Feuertal
jedoch keine, wenn Sie sich also dafr entscheiden, mssen Sie schon ein Zimmer in der Nhe reservieren.
Das ginge ja auch. Und ... Wir wrden gern mit dem Auto fahren, aber wissen nicht, ob den Besuchern neben
dem Festgelnde ein Parkplatz zur Verfgung steht?
Das sag' ich Ihnen gleich ... Ja, nun bei Feuertal und Open-Air brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, die
haben gengend Parkpltze fr Besucher, das Kult Festival sorgt dagegen nicht dafr. Da mssten Sie schon einen
Platz irgendwo in der Nhe finden.
Das lsst sich ja auch machen. Und ... sind diese Festivals wettersicher?
das Wetter regnerisch ist?

Ich meine, gibt es Festzelte, falls

Bei Open-Air gibt es keine, da muss man einfach auf schnes Wetter hoffen, bei den anderen beiden gibt es aber
welche.
Danke. Und schlielich noch was ber die Konzerte. Werden da auch internationale
ausschlielich nationale?

Stars eingeladen oder

Auf dem Kult Festival spielen nur heimische Bands, aber auf Feuertal und Open-Air treten viele Stars aus dem
Ausland auf.
Klingt ja prima. Ich glaube, die wichtigsten
komme dann einfach noch mal vorbei.

Infos habe ich jetzt mal, ich werde mir das mal berlegen und

Ja gerne, Wiedersehen.
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

178

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

6H

Jap ue 40ne uew l4a!S sea 'u!as nz UapJoMa6 Ja6!l40!M Japu!)i JQJa6u!a allapalew uaU!a40S alias uaJapue Jap
Jny 'uaJ4er Jeed u!a JOA400U sie ua6QJJaAlJeJ)jJne)i Ja6!UaM JaqQ ua!l!we;:j ala!A alna4 ssep 'lS! walqOJd U!3 'er :~

'l40ew Pla8 wap l!W JaM seM pun uaWWO)jaql!W


UaUO!lela~ Japu!)i alP ssep 'wnJep l4a6 s3 '6pqQ 400U lq!alq la!A os pun sne lamws6unJ4eN JQJJ!M uaqa6 sep 'olny
sep lalso)j la!A os 'ala!~ alP lS! 4004 os '6un6QJJa/\ Jnz J!M uaqe4 sea :uapJaM Ua400Jdsaq uawwo)ju!aua!l!we;:j
pun Pla8 ewa4.l sep amos UJapU!)i UaJalll'! l!W apeJa8 '6!l40!M lS! l!a4uajJO asa!p Jaqy 'lS! ep Pla8
6nua6l40!U uuaM 'uuep sJapuosaq - Ua40aJds nz uajJo JaqQJep '40eJU!a l40!U 40!pa40!S lS! s3 'u040s aqnel6 401 :~

'ssnw UapJaM ll4ezaq uOAep salle seM pun l4als 6un6QJJa/\ Jnz 40!I)jJ!M
Pla8 la!A alM 'l!W uOAep 6!UaM Japu!)i alP uawwo)jaq ea 'alJe)jl!paJ)i Jau!a Japo -)jues Jau!a l!W ual4ezaq 'OlUO)i
u!a uaqe4 J!M 'wn pla6Jes l!W JaUallas Jaww! ef J!M ua4a6 alnaH 'ua6eJlu!a ua40lJaH Sau!al)j u!a U! Jaww! 40ne
uaqe6sny alP 40! alssnw 'we)jaq Pla6ua40Se.l 40! SIY 'uane40snz !aqep J4! aluuo)j 401 'lJ4QJa6 40nqslle4sneH u!a
40!16l'!laS!aMSla!ds!aq Ja4QJJle4 Jann~ au!a~ 'll4aJ zuaJedsueJ.l alP alna4 ssep 'ueJep I!a.l wnz l6a!l sea 'U!aN :~

uawwo>jul3

(.ua4a~s UJa~13Jap
wnz uOI~ela~ ul ua4:>IIPua6nr Jap a4:>su~M UalialJa~ew alP ssep '>j:>nJpUI3uap aIS uaqeH :W

'uaUa!pJaAnZnZep seMla pun ua40ns nz qor uau!a 40!S 'UazlQlSJalUn uuep ais apJQM 401 'ua4a6sne
-U!4 sapla6ua40Se.l sap uaw4e~ ualla!zueu!J uap JaqQ alP 'a40suQM lJo uaqe4 a40!IPUa6nr 'ual4ezaq nz uapln40s
'a40!IPUa6nr pun Japu!)i uauJal oS 'uaqa6)joQJnz 40ne sa Japu!)i alP ssep 'ual40e JneJep ais ualllos 'ua)joaJlSJOA
Pla8 uJapu!)i uaJ4! UJall3 uuaM 'uauu9)j uaueld 6!lSPJ6uel os l40!U ais l!aM 'ual4eznzsne 40mua409M Pla6ua40Se.l
sep '1I0AUU!SJ!W sa lU!a40SJa uJapu!)i uau!al)j !as 'uapJaM ll4ezaq l40!U ssnw pun 40!lpul'!lSJaAlsqlas lS! a!l!we;:j Jap
U! aJI!H a6!l!asua6a6 alP uuaa 'u!as lladdo)ja6 ua6unlS!alUa6a8 au!a)j ue alllos Pla6ua40Se.l 'ua6alnz)joQJnz seMla
pun uaueld nz 'ua4a6nzwn Pla8 l!W 'ais UaUJal oS 'uawwo)jaq Pla6ua40Se.l Japu!)i ssep '6!l40P sa apu!J 401 :~
(.uaqa6 a6~14:>s~e~4:>116~zaqsaIPuuap aIS ua~uuQ)t
Jne 4:>ou 4:>ne ~~~aqnd Jap ul uuep ua4:>ne~awalqoJd uauapunqJaA
~Iwep alP pun wnsuo)t pun JapuI)t ewa4.l sea sapla6ua4:>se.l sap a4QH alP MZq 'Pla6ua4:>se.l ewa4.l sep
wn sua~slaw sa ~4a6 uJapuI)t uaJa6u~r laq 'eWa4.l sallan~>je ula JawwI sep ~sl UJa~13'sun J~::i Pla6ua4:>se.l
Japo Pla~ ~Iw JapuI)t Jap 6ue6wn uap Jaq~ Ipal~ lae4:>IW Ja UJJaH 'ualM s~n~l~sul ua4:>sI6oI04:>~Sd
sap Ja~lal wap ~Iw ~Iw 4:>lw 4:>1a~le4Ja~Unapun~sla~aIA ua~s4:>~uJap UI 'JaJQH pun UaUUIJaJQH aqan :W

6uo~
'Ie~ !aMZ lxa.l uap uaJ94 aiS 'ue 6uns91 a6!l40p alP SI!aMaf aiS uaznaJ)j pun ua6essny uapua610J alP aiS uasal

6uo~

6uo~

Diskussion um Markenklamotten und Schuluniformen. Fr manche Jugendliche ist es ja fast wie ein Wertemerkmal,
ob man Nike-Schuhe trgt oder nicht. Fr Kinder, deren Eltern sich das nicht leisten knnen, ist es sehr schwer, das
nicht zu haben.

Abschnitt

M: Wie hoch sollte das Taschengeld z.B. fr ein sechsjhriges

Kind sein?

R: Eine vorsichtige Dosierung am Anfang hilft dem Kind, mit dem Geld umgehen zu lernen. 1 Euro pro Woche und
dann langsam pro Lebensjahr oder Klasse steigend ist fr Grundschulkinder vllig ausreichend, die ja auch sonst
noch hier und da etwas zugesteckt bekommen. Ein Kind ernst zu nehmen, heit, es seine eigenen Erfahrungen mit
Geld machen zu lassen und es bei diesen Erfahrungen zu begleiten. Da Geld aber nun nicht nur ein Mittel der
Wunscherfllung ist, sondern in erster Linie ein Mittel zum Lebensunterhalt, ist es fr ein Kind auch sinnvoll, zu
erfahren, was die Miete fr eine Wohnung, ein Auto oder neue Schuhe kosten ...
Und eines muss man immer vor Augen haben: Kaufen allein macht nicht glcklich. Welche Mglichkeiten hat Ihr
Kind, das zu erfahren? Ein Zauberkasten ist sicher eine tolle Sache! Aber richtig Spa hat man doch erst, wenn man
die Tricks mit Papa und Mama zusammen ausprobieren kann. Und auch wenn die Puppenmbel aus dem
Versandhauskatalog vielleicht schicker sind - der Schrank aus Opas Zigarrenkiste und die Vorhnge aus Mamas
altem Nachthemd sind eben einmalig! Der Kauf noch so vieler Dinge kann das gemeinsame Erlebnis und die
Erfahrung, etwas selber machen zu knnen, nicht ersetzen.

Abschnitt 4
M: Was sollten die Eltern tun, wenn die Groeltern ihre Bemhungen
unterlaufen?

durch grozgige

R: Na ja ... Heikle Frage. Vielleicht knnen die Betrge, die sie den Kindern
Extraspardose kommen und fr grere Anschaffungen verwendet werden.
M: Sollte das Kind ins Einteilen des Geldes miteinbezogen

schenken

Geldgeschenke

mchten,

in eine

werden?

R: Wenn Sie mchten, dass Ihr Kind vernnftige Mastbe fr's Geldausgeben lernt, lassen Sie es auch teilnehmen
an Ihren Bemhungen, das Geld einzuteilen. Das beginnt beim Einkaufen: Was kosten die Gummibrchen, was
die Wurst, was kostet ein Paar Schuhe? Und dann sind da noch die Ausgaben, die man nicht so handgreiflich sieht:
Was kostet die Miete, der Strom, die Krankenversicherung?
Wenn Sie sehr knapp kalkulieren mssen, weil Sie arbeitslos sind oder einen Kredit abzuzahlen haben, erklren Sie
auch das. Ihr Kind sollte nicht den Eindruck haben, Geldmangel ist etwas, worber man nicht sprechen kann, wofr
man sich schmen muss.
Ob Kinder einen besseren Bezug zum Geld bekommen, wenn sie sich selbst etwas verdienen? Es spricht nichts
dagegen, wenn ihr Kind mal abgelegtes Spielzeug vor dem Supermarkt verkauft oder spter mal fr ein kleines
Entgeld Nachbars Rasen mht. Aber wenn es den Mlleimer runtertrgt, ist das kein Grund, es zu bezahlen. In
einem Haushalt hat jeder Pflichten - ohne Bezahlung.
Und Geld fr gute Zensuren?
Valerie schttelt die guten Noten nur so aus dem rmel. Fr jede Eins kriegt sie einen Euro. Vor jeder Arbeit berlegt sie schon, was sie damit machen will. Kriegt sie mal eine schlechte Zensur, ist sie sauer. Nicht wegen der
Fehler, die sie gemacht hat, sondern wegen des Euros! Ihr Bruder Malte muss sich mit der Rechtschreibung sehr
mhen. Aber er bt fleiig. Neulich hat er im Diktat eine Vier geschafft - zum ersten Mal. Aber dafr gibt es nichts.
Eigentlich sollte die Freude ber den Erfolg Belohnung genug sein, finden Sie nicht auch?
Gong
Sie hren den Text jetzt noch einmal.

180

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

lJaqna~ neJ:l 'Iewndo OJn3 OOV~ UOAlle4a60llaN

"006 ~ lPlwLPS neJ:l pun uaUalPJaA OJn3 OOL ~ alLpgw


ula aJ~M la6uII>! neJ:l "uaqa6a6ue laJp alle uaqe4 alP '4::>IPmeN

"uaqe4 qofllazllo/\ uaula 4::>II'tJaI14::>ssne


al4::>gw lPlw4::>S neJ:l Jnu 'qofllaZlla.l uaula ua4::>oJdsa6
-sne l4::>nsla6uII>! neJ:l 'lJalSSaJalul qofllaZlla.l waula ue 4::>neSie -110/\wau la ue 140MOSaJ~M lJaqna~ neJ:l 'ulaN

l,sne uass!uJuua>l-J\C3 uap J!W s,J4a!S alM pun "pua6eJJOAJaH


"Ua4::>eJdspwaJ:l uaplaq alP Je60s l4::>sJJa4aq
lJaqna~ neJ:l pun 4::>s!l6u3 ln6 l4::>pds lPlw4::>S neJ:l 'ijP4::>S pun lJOM UI 4::>slsgzueJ:l l4::>sJJa4aqla6u!l>! neJ:l 'er

"Jnllq'Q'sep 4::>neuaqe4 la6uII>! neJ:l pun lPlw4::>S neJ:l oSle 'als pun apalialoH
Jap ul 6unpllqsn'Q' aUla lPlw4::>S neJ:l '6unpl!qsn'Q' a4::>sluu~wJne)j auassol4::>sa6qe aUla le4 lJaqna~ neJ:l 'osle 'er
"uaqe4 aqJaMa6JseD pun a!JaliaJoH 40!aJaa W! 6unJ4ejJ3
ais qo 'UaSS!M nz 6!J401M 400U aJ~M wapJatln" "a>juap 6unpl!qsn" a40sIJsIJnoJ aUla ue a!u!1 JaJSJa U!
41 laqoM 'Ua6!1jJaA uone>jljueno aua60zaq40ej aUla Jaq!1 uawec alP qo 'UaSS!M 40! aJ40gw wall" JOAOSI"
"auJa6 er

"la6ull>! neJ:l pun lJaqna~ neJ:l 'lPlW4::>SneJ:l OSle UaJ~M sea "Ualuu9)j uawwo)j a6eJ:l
UI lIanluaAa alP 'uauullepIPue>! laJp UOAua6unqJaMas alP 4::>1aqe4 JalH """lew alS ualJeM "4::>1uue)j sep 'ef 40

U!Js!uo!Jdaza~

"ulas 40!ljl!4aq !aqep JIW aiS uauug>j 40muau04 pun


aUla ua40neJq JIM "Jjnjua6el>l UI 6JaqsI3 laJOH wap sne la>j!a~ sew04.l U!q 40! '6e.l uaJnD

"Iev-Jula lxa.l uap uaJg4 alS


"ue ua4::>ls~>!uapua4::>aJdslUa
alP alS uaznaJ)j Japo uauollewJoJul uapual4aJ alP JapaMlua aiS uazu~6Ja pun nz ln6 aiS UaJgH
"al4::>gw uallalsue UllSluolldaza~ anau aUla Jap 'slaloH saula uallialsa6u'Q'
pun sOJQqs6unllllWJaAUaliam sau la uallialsa6u'Q' wau la ua4::>slMZ 4::>~Jdsa8 ula uaJg4 aiS :uo!JenJ!S
waula

"llaz uapun)jas 06 uaqe4 aiS "4::>Jnpln6 l aqe6Jn'Q'alS uasal :Z aqe6jn"

In Ordnung. Haben sie denn auch den Eintrittstermin

genannt?

Ja. Frau Reubert knnte gleich anfangen, Frau Schmidt knnte am ersten September, Frau Klingel erst am 15.
Oktober mit der Arbeit beginnen.
Aha. Und ... wissen Sie, in einer solchen Position ist ein gepflegtes Erscheinungsbild
Gibt es denn Lichtbilder bei den Bewerbungsunterlagen
der Damen?

von groer Bedeutung.

Schon. Alle drei haben ein Lichtbild geschickt, Frau Schmidt und Frau Klingel sogar die Kopien ihrer Zeugnisse und
Frau Schmidt und Reubert haben auch Referenzen beigefgt.
Blendend. Knnte ich mal bitte die Unterlagen haben, um mich leichter entscheiden zu knnen?
Das geht ohne Weiteres. Bitte schn.
Vielen Dank fr Ihre Hilfe.
Nichts zu danken.
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

182

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

'ual4~M a6aM auapa!40SJaA Ja!4 uassQw J!M 'Ua40aJdsue


'laUJalul pun ala!dsoap!l\ 'Jalndw08 alM uaZlnu lJ4aWJaA ais alP 'ua!paV\l aJapue JaqQ 40ne ua6unr alP uew alilos
uaJapue wnz '6!puaMlou - ua6a!l UO!P!.:l aouaps pun ual40!40Sa6uon0'i 'UJa40Qq40es UOA40!aJas W! pUa6a!M
-JOAalP - sua6unr UOAuazuaJa!~Jd40ns alP JQ! lapue440ns W! pun ua)ja4l0!lq!S 'ualn40SpunJ8 U! uauosJadJ4al
Ua40!lq!aM pua6a!MJaqQ Jap 6unulJQ aUla lS! uau!a wnz :6!puaMlou l)jads'i wasa!p !aq UaU!a40SJaa6u!o !aMZ :.::1
i,ulaIWJaA nz zualadw0>laSa1 aJassaq aUla uau41 pun uJalSla6aq nz uasa1 sep Jm J4aw JapalM ua6unr
alP wn 'uJapu~ 'ualn4:>spUnJ~ uap ue 4:>ne walle JOA '4:>IS ssnw seM 'ua4a6nzula "ua6unr"
addnJ61alZ
Jap asslu!JopaS alP jne J4aw 'Ua>la4lollqlS pun ua6unl4:>IJUlas6unpllS
uap 'lapue44:>ns WOA 'ua6epaJ\
UOA q\e4sap lJapJoj l4:>IJas JaO 'lql6 ua6unr Jm Ja4:>OS a61u8M nz S8 ssep 'JOAJa4 l4a6 ualpnlS sn" :w

'UapJaM nz lJa!A!lOW uaq!aJ40S uaA!leaJ)j pun ua!aJJ wnz 6!UaM


nz Japu!)jln40s 'UJa6a!S-'iSld 40ne 'MZq ualn40s ua40s!pu~lsne nz 40!aI6Ja/\ W! 'u81n40S u840sln8p U! U8U!840S
40n'i 'J8PU!)i alP SU8UJ81u8q!8J40S pun -U8S8l S8p 8Zl~SU'i 86!u!8 J840!S UJ840!SUnJ8Auuep 'zual8dwo)j8S8l
8U!8J 8!P uew lWW!N '!8q UO!leA!lOW8S8l J8p 6unJa6!8lS Jnz 18!Al40!U 81n40S 8!P l6~Jl 'u86!8z U8!pnlS 86!u!8 8!M
'U8J~I)jJ8 nz u8JOl)je.:l 840!IP8!40SJ8lun 40mp J840!S pUls U840!IPU86nr UOAZU8l8dwo)j8S8l J8p 8W81qOJd 8!O :.::1

'ualsas

wnz 14:>lu ua4:>I\pua6nr

JaJasun zualadw0>l8S81

i,Jmep aIS ua48s apuOJ~ a4:>18M


alP wn sa 14als ualpnlS JaJapue pun "Sld lne1 :w

'U848lSJ8A 6un48!ZJ8U8!P8V\1UOA1!81sie 40ne 6unJapJ9!aSal


J8p u8w4eu~eV\l 8pUa408JdslUa pun Ual40eJlaq 6unZlnUUa!paV\l ualwesa6 Jau!a I!al sie uasal sep Jaqe J!M
ualloM sneu!4 JaqQJeo 'UapJaM luolaq Jal!aM IIOSl)jads'i a40S!!!zadsSl40aI40sa6 Jap 40n'i '(Jall'i 'aln40s 'a!l!we.:l
's 'z) ua6!Y~40saq uaddnJ6sJall'i uauapa!40SJaA U! uasal l!W 40!S alP 'al)jafoJds6un40SJO.:l aua6!a 'u!as Ua!pnlS
qle4s8p U8pJ8M l!8qN J8p 8l)jundJ8M40S 8!O 'U8J8!l!JoJd 40!8J8qsye40sU8SS!M W! 40ne "U8S8l" 6unWlS 8!P 40!S
8l409w U8J8pUe wnz 'u8uu9)j nz u86eJlJOAJ8SS8q 6unJapJ9Jasal JQ!aluawn6N 8!P wn 'U8l!816aq 40!lye40sU8SS!M
J8)jJ~lS 400U "U8S8l" 6unY!lS J8p al)j8foJd uapu84alsaq U040S 8!P wau!a wnz u8110MJ!M '6el ualn6 u8u940S :.::1
i,llaqJ" JaJ41 al>\undJaM4:>S alP PUlS sa4:>\aM pun ualalds allo~
aJa~gJ6 4:>OUaUla 61ljUO>l 6unljllS Jap ldazuo)t wl 6un4:>SJOjaSa1 PJIM '"uasa1" 6unljllS Jap JOl>laJIO 4:>ne
unu pun >l1606ep~dualpal/ll Jm JossajoJd pUls aIS 'olpnlS WI Jal4 4:>!lZJa4 zue6 aIS a~OJ6aq 4:>1'>lUI.::lJJaH
'ua4:>IIPua6nr pun uJapuI)t UOA uOlleAIlowasa1
alP Jaqo >lul.::l>lueJ.::I'>l1606ep~dualpaw
wap llw llw 4:>lw 4:>1alle4Jalun apUnlSlalJalJ\ uals4:>~u Jap ul 'JaJgH pun uauuIJaJgH aqa!1 :W

JOj JossajoJd

6uo~
'leV\l !aMZ lxal uap uaJ94 aiS 'ue 6uns9l

a6!l40p alP SI!aMaf aiS uaznaJ)j pun ua6essn'i

uapua610! alP aiS uasal

6uo~

6uo~

M: Das Buch ist schon lange nicht mehr das einzige Medium fr Kinder und Jugendliche. Heutzutage bewegen sich Jugendliche in einem Medien-Mix aus Bchern, Fernsehen, Computer, Videos, CDs, DVDs und
Hrspielen. Welchen Stellenwert hat das Buch in diesem Medien-Mix? Gibt es bessere und schlechtere
Medien? Und 'ist die gleichzeitige Benutzung verschiedener Medien sinnvoll oder ist es im Sinne der
Lesekompetenz schdlich, dass zu viel Aufmerksamkeit vom Buch abgezogen wird?
F: Auch viele der neuen Medien verlangen Lesefertigkeiten, sonst knnten sie nicht sinnvoll genutzt werden. Wer
angemessen im Internet recherchieren will, der muss lesen knnen. Die - manchmal etwas als typisch deutsch
erscheinende - Unterscheidung von guten und schlechten Medien hilft meines Erachtens wenig, Kinder und
Jugendliche zum Lesen zu fhren. Hier drften anspruchsvolle, aber zugleich kind- bzw. jugendorientierte Inhalte
sinnvoll sein. Rapsongs zeigen zum Beispiel anspruchsvolle und kreative Arbeit mit Texten. Jede Form der
Abwertung kinder- und jugendaffiner Medien - wie etwa Handy, Computer oder Internet - fhrt nur zur
Verweigerung des Lesens bzw. des Buchs. Mir scheint auch wichtig zu betonen, dass es beim Lesen genauso wie
bei der Nutzung neuer Medien weniger um eine eng umschriebene Lesekompetenz geht als vielmehr um das
Verstehen von Texten, Bildern, Symbolen oder Filmen. In dieser Hinsicht muss ein Schwerpunkt der Lesefrderung
sein, das Sinnverstehen zu frdern, welches die Grundlage fr das Verstehen von Welt ist. Ob dieses sich in Form
von Bchern, Bildern oder Filmen prsentiert, ist dann nicht so zentral. In diesem Sinne sieht zum Beispiel die
Stiftung "Lesen" auch in der Filmerziehung von Kindern einen wichtigen Beitrag zur Lesefrderung.

Abschnitt 3
M: Welche Rolle spielen die Eltern in der Medienerziehung ihrer Kinder? Wie knnen sie ihre Kinder vernnftig anleiten? Was sollten sie ihnen verbieten, was erlauben?
F: Den Eltern kommt in der Medienerziehung eine prominente Rolle zu. Sie liegt schon im frh beginnenden
Vorlesen, im Gesprch ber die Buchlektre, in Anregungen fr Bcher, die mit den anderen Vorlieben und Hobbys
der Kinder zusammenhngen. Dies sollte jedoch nicht unter Druck oder didaktisch angeleitet geschehen. Jeder
Zugang sollte als Mglichkeit gesehen werden. Wer etwa ber Computerspiele zum Lesen findet, ist auch seinen
Weg gegangen. Allgemein sollten in der familialen Medienerziehung den Kindern Erfahrungsmglichkeiten gegeben
werden, es sollte den Kindern mit Vertrauen auf ihre Medienkompetenz
und flexibel ein selbstbestimmter
Medienumgang ermglicht werden. Grenzen sind dann zu setzen, wenn der Medienumgang so eine hohe
Wertigkeit im Alltagsleben der Kinder bekommt, dass andere Dinge - wie etwa Freunde oder Sport - vernachlssigt werden.

Abschnitt 4
M: Je frher, desto besser? Sind Computer im Kindergarten sinnvoll? Wie kann sich ein frher Umgang mit
dem PC positiv auf die Lesekompetenz auswirken?
F: Gegen Computer im Kindergarten oder in jungen Familien ist aus meiner Sicht nichts einzuwenden, wenn bestimmte Bedingungen gewahrt werden. So sollte dies nicht unter Druck geschehen und es sollte gemeinsam mit den
Kindern ber sinnvolle Angebote auf dem Computer gesprochen und es sollten zeitliche Regelungen fr die
Benutzung vereinbart werden. Weiterhin sind die kreativen Mglichkeiten des Computers strker zu nutzen als
irgendwelche Drillprogramme. Man sollte sich fr das Lesenlernen aber nicht zu viel vom Computer versprechen,
auch wenn es dazu interessante Programme und erfolgreiche Projekte gibt.
M: Ob Jungs oder Mdchen - Lesemuffel gibt es in jedem Alter. Wie kann die Stiftung "Lesen" dazu beitragen, dass Lesen fr Kinder und Jugendliche attraktiv wird bzw. attraktiv bleibt?
F: Die Stiftung "Lesen" hat vielfltige Projekte, die auf ganz unterschiedlichen Wegen Lesefrderung betreiben. Das
fngt mit Vorleseaktionen an, geht ber Leseclubs bis hin zu Lesewettbewerben in Schulen. In dieser Vielfltigkeit
liegt die Strke des Ansatzes der Stiftung "Lesen". Weiterhin wird eine wichtige Aufgabe in der Aus- und Fortbildung
von Multiplikatoren und Ehrenamtlichen in der Lesefrderung gesehen. Sie mssen so kompetent gemacht werden,

184

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

l.al~Ja~
ala!A os JOj Zleld pua60ua6 uuap sa lq!~ l.SeM 'uaqe4 tJa!qoJd alle a!s J!M S!q 'uJanep al!aM au!a uo4:>s PJ!M
'al~Ja6ijeJ>I L8 aoueles U! pun 6v sa lq!6
euaJ'v'Jap UI 'ptadsOJd W! l4als 'UalSUJapOw uap UOAOL JeMZ pun 'al~Ja6ijeJ>I UalS!aW alP le4 APOSAddeH oste '>10

np uuaM oSle 'uawwo)jaq

'ua6es neua6 JaJap 14eZ alP 40! uue)j 'lSalJeM luawoV\l uau!a
al)jadsoJd 40ne aqe4 401 'amJa6ijeJ>I ala!A zue6 uaqe4 all'v' :ua6es 140M uew uue)j seo

'amJa6dalS au!a)j ais


uaqe4 aoueles U! 'aqnel6 40! pun ua4asa6 amJa6Japn~ au!a)j 40! ,qe4 APOS AddeH U! Jaqe 'al~Ja6o!pJe8 a6uaV\l
aUla 40ne sa lq!6 uaJapue uap!aq uap U! 'Japu~qJnel pun al~Ja6Japn~ pun -dalS ala!A sa lq!6 euaJ'q'Jap ul jqo pun
1.6u!u!eJtJanepsn"
wnz al~Ja6o!pJe:::> 4:>ne sa lq!6 Japo ua4:>ew 6u!u!eJUjeJ)t Jnu ep uew uue>j pun "J!M ua4:>ew sep 'er
'6u!u!eJlaqOJd u!a)j 40!IW~U sa lq!6 ep 'uaJne)j alJe)jsa6el aUla lSJanz l40!alla!A J!M ualuu9)j uaJapue
uap !aq '6u!u!eJlaqOJd asolualso)j sep Jr!j l!a)j40!169V\1alP 40!lw~u sJq!6 ep 'walqOJd u!a)j sep aJ~M APOSAddeH !as
l.lS! sun JOj Sl4:>!U 4:>OPsa ssep 'uassow
ualialSlSaj 6u!u!eJ.L ualSJa wap 4:>eu uuep pun uajne>j atJe>jsleuol/II a!p J!M uuaM 'uuep seM Jaqe 'e4"
'ual4ezaq leuoV\l W! oJn3 U aoueles U! pun oJn3 6L "poS AddeH
U! 'OJn3 L8 euaJ'v' U! ualsslJw J!M 'lll!a4 sep 'Japueu!asne l!aM nZlle l40!U ua4a6 aS!aJd a!o 'l6eJJa6 40! ,qe4 'er

seo 'JaluaOSSaUl!.::.l!aJp sa lq!6 pua6a8

'euaJ'v' pun APOS AddeH 'aoueles O!pnlSSSaUl!.::.l


Jap U! OSI'v''uaZl!SWnJ asneH nz Ja6u~1 l40!U 40ne ef II!M 40! '40!l!aJ.::.l

wap l!W 4:>!IPua J!M t!wep 'l6!pun>jJa pua6a~

l.uauu9>j uauu!6aq 6u!u!eJ.L


Jap U! uJalua:>ssaUl!.:I uap 4:>eu unu 4:>!P np lse4 'U!Jle)t 'na

'leV\l u!a lxal uap uaJ94 aiS


'ue ua40ls~>I uapUa40aJdslUa alP aiS uaznaJ)j Japo UaUO!leWJoJuluapual4aJ
alP JapaMlUa aiS uazu~6Ja pun nz ln6 aiS uaJ9H 'uauu!punaJ.::.l !aMZ Ua40S!MZ 40~Jdsa8 u!a uaJ94 aiS :uO!lenl!S

'Iewu!a 400U lZlaf lxal uap uaJ94 aiS

6uo~
'uaJdlJu)jnzue uawa41 pun uazuaJamJdua!paV\l
'uaSSaJalUI uaJap ue uJapuos 'UalaJlnZUeJa4 a40!lpua6nr
pun Japu!>I ue JaJ4apaqo u!a alM l40!U 'sa
lJ94a6 nzeo 'uauu9)j uaJa!A!lOW pun Ua40aJdsue suasal sap ua6a!luv wap l!W a40!lpua6nr pun Japu!>I ais ssep

Schon. Die grte Grundflche hat Happy Body mit 4500m2 auf 4 Geschossen verteilt, die beiden anderen sind
auch nicht gerade klein. Arena hat 2900m2 und die Grundflche von Balance betrgt 1800m2
Du, und damit wir alles richtig machen, bruchten wir auch zumindest am Anfang individuelle Beratung und
Betreuung, meinst du nicht?
Jaja, das knnen wir in Balance und Arena haben, in Happy Body haben sie keinen speziellen Personaltrainer, aber
ein Trainer ist schon immer dabei, den wir fragen knnen, wenn wir Probleme haben.
In Ordnung. Weit du was, ich habe auch daran gedacht, dass wir vielleicht auch Aerobic probieren knnten, es kann ja sein, dass es uns besser gefllt, als das Krafttraining.
Das knnen wir ohne Weiteres machen, ich habe mich auch nach deren Zeitpunkte erkundigt.
Vor Allem wrden mir die Abendkurse

passen.

Oh ja, in Happy Body gibt es einen Kurs von 18.45 bis 20 Uhr, in Arena und Balance beginnen die um 19 Uhr, die
Aerobic-Stunde in Balance dauert bis 20.30 Uhr, in der Arena etwas krzer, dort endet die Stunde um 20.15 Uhr.
Wie sind denn die ffnungszeiten

berhaupt?

Arena knnen wir auch morgens besuchen, die sind von 6-21 Uhr geffnet, Happy Body von 7-22 Uhr und Balance
von 8-21.30 Uhr.
Das kriegen wir schon hin. Und falls wir nachmittags gehen wrden, msste ich meine Tochter auch mitbringen. Fr sie wre es wahrscheinlich zu gefhrlich, zwischen den Gerten rumzulaufen aber vielleicht
gibt es ja in den Centern Kinderbetreuung.
Leider nur bei Balance, in Happy Body und Arena mssen wir ohne Kinder gehen.
Ja, dann bleibt wohl der Abend fr uns. Und wenn wir uns nach dem Training ein bisschen entspannen wollten, gibt es dafr Mglichkeiten?
Natrlich, in Balance gibt es zwei Solarien und eine Bio- und eine finnische Sauna, in der Arena gibt es auch ein
Solarium und eine Sauna, dort gibt es sogar ein Dampfbad und in Happy Body gibt es auch Dampfbad und eine
Sauna.
Hrt sich ja gut an. Du, und damit wir schneller fit werden, sollten wir vielleicht auch eine Dit machen. Dazu
bruchten wir jedoch Ernhrungsberatung.
Die gibt es nur in Balance, in den beiden anderen gibt es keine.
Es macht doch nichts. Na, dann probieren wir alle drei um entscheiden zu knnen!
Von mir aus kann es morgen Abend losgehen.
Blendend!
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

186

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch B2

LB~

'JallnVII auasSa6JaAllp!ud asa!p


- lS! Plmps JaM 'Je!>1lS! ')j!leWa4leVII Japo 40S!16U3 U! jUO,:j aUla l6ap)j PU!)! J4! pun lS! 6aM a400M Jap U! leW!aMZ
ais uuaM '40!IPU~nSJaAlsqlaslS! pun 140MU!awa8 wap lUa!p sep 'Jel)j lS! 'lS! 6aM a400M Jap U! leWJa!A Ja uuaM :S

'uawwo)ja6 Jel)j l40!U qaplas W!


140M lS! Jap 'eN :alnal alP ua6es eo 'lal40eSS!W 400paf UapJaM 'ua40ew sep alP 'JaUU~VIIa!o 'uaZUalS!Xapl!qJo/\
PUls seo 'lWWO)j ZJn)j nz l40!U PU!)! sep l!Wep 'uuewsneH l40ew uueVII J4! pun 'uallQJnzsne lW'v' sep
'le4 a6eJnoJ alP alP 'pl!qJO/\ Sie alloN UpalS!U!WUa!l!we,:j alP Jaww! 40! auuau uauo!ssn)js!o ua4010s UI 'lWW!UJaqo
a400)! 8!P lew 40ne uueVII Jap uauap U! 'lq!6 uaye40sJaulJed ala!A 40!lnaJJja u040s sa 140Mqo '6unlselaqladdoo
Jap l!W 400U J8WW! Jaqe ual4ezaq aiS 'uaw4au lOJS WOAJanns alP l40!U 40!S uassel uaneJ,:j uauJapow a!o :S

'uaqal nz ye40sJaulJed apuajla4


asa!p Sl!aSJau!as 'JeM l!aJaq l40!U Ja l!aM '40eJqJaz ueJep a43 alP pun we)j UO!l!SOda4010s aUla U! neJja43 alP OM
'ua43 aJaJ4aW auua)j 401 '40!lpu~lSJaAlsqlas l40!U sep lS! lJ4a)ja6wn 'U4! l6aljd pun l6a4 ais '!as)jOQlS40J,:jsep W4!
lal!aJaq aiS 'ua6eJla6 uapu~H jne neJja43 Jau!as UOApJ!M 'le4 qor uallOAS6unlJoMlUeJaA uau!a Jap 'uueVII JaO :S

" l,uJapu!)! UaJ4! l!W lZlaf


uuap uau41 sa l4a6 a!M" :uapJaM l6eJja6 uueVII wau!a)j UOAalP 'l6eJja6 a6u!o UapJaM neJ,:j ua6!mlsynJaq Jau!a UO/\
'U8pJaM ll!alJnaq ual)jundsl40!Sa8 uaJapue Jalun pun uaqe4 Ual!a)j6pa!M40S aJa'i)QJ6yo uaneJ,:j ssep 'nz sne40Jnp
Jaqe ijJPl s3 'alont) l40!U pun l~l!lent) pUls J!M 'pua6!pJOMlua JQJais alle4 401 'alont) Jap UOASl40!U alle4 401 :S
(.uaJonbuaneJ,:I J4aW 'J4a6 JaJ40al40s JapalM S,OM 'JZlaf apeJa6 J40lU ep JIM
ua40neJS 'uassenua JSJanz JSlaw uaneJ,:I UapJaM uuep 'un~1 J4aw J40lu Ue40sJJIM alP uuaM 'JalleJS neJ,:I
jOlpnJS wl Jal4 40llZJa4 zue6 Janl/ll a6lJ~JSjnJaq 'JalleJS aSI3 neJ,:I atl~J6aq 401 '40~Jdsa~
saJs40~u Jasun Jlapue4 'uauuQlI ulas Ja~1/11uaJassaq alP jnJas ZlOJJ alP 'uaneJ,:I pun uJauu~wsneH UO/\ :1/11

6uo~
'leVII !8MZ lxal uap uaJQ4 aiS 'ue 6unsQl a6!l40p alP SI!aMaf aiS uaznaJ)j pun ua6essn'v' uapua610j alP aiS uasal

6uo~

6uo~

S: Die Leitfrage in der Erziehung muss sein: Du wirst gebraucht, ich verlasse mich auf dich. Und das kann sowohl
die Mutter, die zu Hause ist, als auch die, die berufsttig ist. Und die, die einer Ttigkeit neben der Erziehung
nachgeht, ist auch nicht die schlechtere Mutter. In beiden Formen kann ich beglckt leben und verfehlt. Das lsst
sich nicht pauschal behandeln.

Abschnitt

M: Jetzt sagen die Feministinnen, das ist ja Kleinkram, wir mssen die Strukturen ndern, gleiche Rechte,
gleiche Chancen gehen nur, wenn Frauen wirklich Macht haben.
S: Das ist ja nicht unrichtig - besonders im Hinblick auf ltere Frauen. Auch Frauen in etwas vorgerckterem Alter
mssen noch eine berufliche Chance haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann kann man nicht sagen, das
ist eine alte Ziege, nein, ihr muss die Kinderzeit abgerechnet werden. Eine Mutter mit 40 ist - minus Kinderzeit eigentlich erst 32.
M: Das blieb aber bislang nur eine Forderung ...
S: Nicht erfllte Forderungen mssen so lange wiederholt werden, bis sie erfllt sind. Teilzeitarbeit fr Mtter als
Beamtin wurde zum ersten Mal 1952 gefordert. Toller Spott brach aus, 20 Jahre spter hatten wir es. Es muss ja
nicht alles 20 Jahre dauern.
M: Trotzdem haben wir noch die typische Karrierepyramide

- unten die Frauen, oben die Mnner ...

S: Ich knnte mehrere Frauen mit Namen nennen, die hohe politische mter aus der Angst abgelehnt haben, das
hielte ihre Familie nicht aus. Und ich kenne auch die Frauen, die gesagt haben, da werde ich ja nur kritisiert. Denen
war der Wind zu eisig. Das liegt an der Sozialisation, dass eine Frau nicht so scharf ist.
M: Andererseits unterstellt man Frauen in Fhrungspositionen
genauso wichtig wie das harte Durchgreifen ist...

immer "Soziale

Kompetenz",

die wohl

S: ...ach, das stimmt so nicht. Ich kenne auch weibliche Chefs, die genauso hart sind wie Mnner. Ich weigere mich,
das so auf ein Geschlechtermodell zu fixieren. Ich muss hier die menschliche Komponente bei beiden betonen. Es ist
aber sicher richtig, da das frhere Weiblichkeitsmodell dem heutigen Chefmodell entspricht. Stellen sie sich mal einen
Schulleiter vor zwanzig Jahren vor. Der ordnete an, heute muss er berzeugen. Das ist Kooperation. Das haben Mtter
immer gemacht. Die Qualitten, die frher als weiblich bezeichnet wurden, sind heute die Chefqualitten.
M: Nun sind ja die wenigsten Frauen Chefs. Viele arbeiten fr ganz wenig Geld.
S: Es muss jedem die Mglichkeit geboten werden, gengend Geld zu verdienen. Wenn jemand die dann nicht will,
ist es seine eigene Entscheidung. Und eine Menge Frauen wollen die nicht gut bezahlten Jobs. Ich habe versucht,
meine Putzfrau zu bekehren. "Frau Staller, ich bin nicht so schlecht verheiratet, dass ich das anders haben will", hat
sie zu mir gesagt.

Abschnitt 4
M: Was raten Sie denn den jungen Frauen von heute?
S: Die jungen Frauen whlen einen Beruf und stellen die Forderung an den Mann, dass sie den Karriereknick bei
einem Kind nicht alleine erleiden mssen. Ich rate allen, auf jeden Fall einen Beruf zu Ende zu lernen und sich
genau anzugucken, wen sie heiraten. Also Fragen bitte vor der Ehe und nicht erst in der Ehe zu stellen. Nachdem
man den Himmel im normalen Alltag gestrichen hat, erwarten heute die jungen Leute von dem Liebespartner die
Erfllung. Und das kann niemand leisten. Denn wenn es dann kommt, Beruf und Familie, dann wird es
Versagenssituationen geben, wo man einander Vorwrfe macht. Wenn man den Partner als Erfllung betrachtet hat,

188

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

69~

uaJ4er SS-SG ua4::>SIMZuauupasal uaJapaJ\?JdneJ.::IJap ~laM alP


pun uasala6 ua~s6!Jn\?4we SV"-SG ua4::>slMZuaneJ.::IUOApJIM upaualM alP 'UaJ4er 9v-9~ ua4::>slMZaddnJ61alZ aUla
ua6eJJwn ~nel ~e4 aUI6PS ua4::>aJdsnzue a~nal a6un[ 4::>II'ilaI14::>ssne
'uaqe4 ~4::>lsq'v'
alP laJp Jap aUla)j 140Mqo 'e[er

'PUlS 6unf A!~elaJ ais uuaM ~sseda6ue UJaSal uap uawa4.l

uawalU "Uapt!a4" aUla>! ~le4 ais ua4:lneJq


alP UapJaM 4o!lu!a4:lsJ4e~S4:lQH
.n6 U04:lS

ZJn)j nz Jn~ln)l pun uawa4~sije4::>s~IM Jaqe uawwo)j Jal4 ')jI~IIOd


~Iw u04::>s4::>ls~sseJaq am6ps )jI~llod Jaq!"! s~4::>lu4::>nepun uawa4~sije4::>s~IM aUla)j np ~sapuIJ ep oSle '~al~uapo
-Jn~ln)j 61~napula ~sl upaualM alP 'Jn~ln)l pun ije4::>s~IM Jaq!"! la)jl~'v' a~uessaJa~uI zue6 sa ~q16neJ.::IJap ~laM Jap ul
uaJa!ssaJa.u! ue4:ls~!M Japo >!!.!IOd 'Jn.ln>t alM uawa4.l 4:lne UapJ!")M
4:l!W Jaqe 'U!J4:ls.!aZuaneJ.::t Japaf I!a.pue.sas Ja.sal ef PUlS ssaullaM 'al~.sal!l
'~.neas 'apolIII alM uaWa4.l
a4:ls!d~.l (,ua.eJJaA uawa4.l alP Jaq!") seM lew J!W np .sa.uuQ>t ual4ez apua>!:lnJpu!aaq 140M pUlS sea
uauupasal 000 L6 ~ alP wn ~euo~ uapa[ ~e4 am6ps pun neJ.::IJap ~laM Jap uaula4::>sJ3 sep Jne ~uuedsa6 4::>meuow
ua~eM uauupasal
OOOOGG J4\?Ja6un uasala6 uauupasal
0006a e::>UOA ~euo~ uapa[ pJIM alP 'upa6alS
a~nlosqe alP upaualM alP laldslas wnz ~sl ea ual4eZJasal a404 4::>!lwalz uaqe4 alle Jaqe '~4::>aClnp ~se4 ea

uaplaq ua~sJa alP alM '~Sl1I0AneaAluos ~4::>luais ssep '~4::>IU


a6uel 4::>ou~a~napaq sep Jaqe
'S96 ~ ~Ias ~SJa~al~slxa upaualM ala 9S6 ~ aJ4er wl le~ ua~sJa wnz oSle ual4::>sJa'~Ie aJ4er OS 4::>ne~sl alP 'a~s6u!"![
alP apeJa5 ~401U40ne ~sl anl5Ps 'uaqa5a5sneJa4 SV6 ~ ~Ias pJIM alP 'uo!l!peJ.l a~Sa~l\?alP ~e4 neJ.::IJap ~laM alP oSI'v'

asalP uueM .!as 'UaSS!M lew aUJa6 oSle apJ!")M 4:l! '6un.napas

uaJa!.s!xa uaUP4:ls.!az
UOA UO!.!peJ.l alP U04:lS .S! 4:l!W J!").::t

~laM Jap neJ.::IalP pun upaualM alP 'aUl6ps alP


PUlSasalP OSI'v'aJaluuoqe ~sqlas pun auua)j ~n5 4::>1
alP '4::>laJJa~SOul uaijP4::>s~lazuaneJ.::IlaJp ~q16sa oSle '4::>!llaJ.::I
(,ualla4 !aqep J!W np .suue>t a4:llaM .4:l!U 4:l0U tl0lq tI!aM 4:l! 'uaJa!uuoqe nz U!J4:ls.!azuaneJ.::t
aUla 4:lne 4:l!IPua 'SSOI4:lSaq 4:l! pun .sJa!uuoqe uaUP4:ls.!az
aJaJ4aw np ssep 'tI!aM 4:l! 'e:lue!s 'na
6uo~
Ie~ ula ~xa.l uap uaJ94 aiS
ue ua4::>~S\?)luapua4::>aJds~uaalP aiS uaznaJ)j Japo uauol~ewJoJul uapual4aJ alP Japa~ua aiS uazu\?5Ja
pun nz ~n6 aiS UaJ9H uaijP4::>s~lazUaneJ.::I
Jaq!"! uauulpunaJ.::I laMz ua4::>slMZ4::>\?Jdsa8ula uaJ94 aiS :uo!.en.!s
6uo~
~Iaz uapun)jas 06 uaqe4 aiS 4::>Jnp~n6 G aqe6Jn'v' aiS uasal

:z aqe6lnv

Iewula 4::>OU
lZla[ ~xa.l uap uaJ94 aiS
6uo~
~apJoJa5 )jJe~szue5 Ja~\?t\
alP PUlS ep pun ual4ez uOI~edlzuew3 Jap a4::>az alP ~4::>IU
JapUI)l ssep '51~4::>IM
~Sl 4::>lwJ!"!.::IuJa~la4::>ssep ssnw

Bist aber gut informiert!

Und wie sieht's mit den Sonderausgaben

Die Wienerin publiziert viermal jhrlich ein Sonderheft,


anderen haben jedoch keine Extra-Ausgaben.

aus? Gibt es denn welche?

das zur Saison passende Rezepte enthlt, die beiden

Aha. Und was kosten die Abos denn?


Also fr das Jahresabonnement der Brigitte musst du 42 Euro ausgeben, die beiden anderen kosten etwas weniger.
Die Welt der Frau kostet fr ein Jahr 29 Euro, die Wienerin 22 Euro.
Fr 22 Euro ein Jahr lang jeden Monat die Wienerin lesen ... Klingt gar nicht schlecht.
Gelten diese Preise frs Abo im Inland oder auch im Ausland?
Neee, also die Brigitte kann man vom Ausland aus gar nicht abonnieren, die Wienerin und die Welt der Frau schon,
aber die Kosten sind dann wesentlich hher.
Aha. Wieviel msste man denn fr die Wienerin im Ausland bezahlen?
Das Auslandsabo fr die Wienerin kostet 45 Euro und das fr die Welt der Frau kostet 41 Euro.
Sind wirklich viel teurer. Bei vielen Zeitschriften
diesen auch der Fall?

gibt es Geschenke, wenn man sie abonniert.

Ist es bei

Bei der Wienerin und Brigitte bekommt der Abonnent verschiedene kleine Geschenke, bei der Welt der Frau gibt es
zwar keine, aber da nimmt man an einem Gewinnspiel teil, wo man ganz schn viel Geld gewinnen kann.
Hrt sich gut an. Aber weit du was, ich habe daran gedacht, dass ich meine Zeitschrift vielleicht
gleich fr ein Jahr bestellen wrde, es kann ja vorkommen, dass ich deren Stil doch nicht mag.

nicht

Bei der Brigitte hast du die Mglichkeit, ein Probeabo zu beziehen, das heit, du bezahlst fr 3 Hefte 6,90. Damit
sparst du 30% und du kannst dich erst dann entscheiden, ob du ein Jahresabo brauchst. Bei der Welt der Frau
kannst du 6 Ausgaben fr 8,70 testen.
Verlockendes Angebot. Ich denke aber, dass diese Zeitschriften
kein Abo haben will.

auch einzeln erhltlich sind, wenn ich doch

Freilich.
Wie hoch sind denn die Einzelpreise?
Fr die Brigitte musst du 3,50 bezahlen, eine Ausgabe der Wienerin
bekommst du fr 2,42 Euro.

kostet 2,20 Euro und die Welt der Frau

Und Bianca, du weit ja, dass ich ganz gern die Kleinanzeigen
Zeitschriften?

studiere.

Gibt es denn welche in den

In der Brigitte und der Welt der Frau schon. Da findest du allerlei Kleinanzeigen, aber in der Wienerin gibt es leider keine.
Ist ja auch kein groes Problem. Also herzlichen Dank fr die Infos, ich werde's mir berlegen.
Keine Ursache.
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

190

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

uJaJosul 'ounuLjqMJa/\ Jap Jnlln)l aUla lSI Jnlln>\wnsu0)l alO "JaoJ!')qspuelSILjOM JaollnaLj sie alM - ualoqaouv uapuaw
-WO>\JOAnZ SllaJaq uaLj::>su!,)M ualle UOA uaqaown JLjas os - laqelJoJwo>\ os uew alqal JOAnZ alN "ssnw UaJalAll
-elaJ ,uollelndIUelAJ, Jap JjnMJo/\ uap uew IlaM 'WWIILj::>Sos lLj::>lu Lj::>nesep lSI Lj::>op'lLj::>IUloullao OUnJalSIUnWWI :)f
(.uuep l4al4:>sa6 seM pun UaJalSlunwwl uauOnelndluew
ua6a6 4:l!S 4:lSUaW Jap uue)f (.sne ua4:lsuaw uap jne 4:>eu 6unulaw JaJ41 sep 4:>IS PtJIM alM "sne u61saO
-poo~ wlaq "8"Z 'auuIS pun a4:>,{sd a4:>114:>suaw alP uaZlnu pun asslUlUUallJ3 a4:>!lue4:>suassIM alna4
uaZlnu ua6aleJls-6ullallJew
"JaAIlelndluew pun Ja4:>laJlI:>IJlJawwI 6unqJaM apJnM Jjapun4J4er "OZ WI :W

i.,ueJep alLj::>aILj::>Ssep uuap lSI seM i.,lOalUla 08 aUla Japo lllalz>\::>!')Jnz Lj::>ns waula llw puewaf
Lj::>ISuuaM sie 'sJapue os sep lSI "pJIM uaqapLj::>sao luawOlAJ wasalP UI OUIO aOlllaMaf sep Lj::>JnplOld uassap 'qe
WI!.::!ula ijn~1 aonv uaJauuI waJLjI JOA 'UaWn~Jl nz uuep uauuloaq aiS "ualleLj uaonv alP JOA Lj::>lspun uaWLjau pu eH
alP ul uaLj::>es uJasn~LjJne)l ul ua4::>sUalAJalM 'UalLj::>eJneJep lewula JnU eMla ssnw uelAJ "lLj::>epao Lj::>eJulanz lalA lSI
Jaqe seo "lOupqJONaLj sauqLj::>S sasqq Jnu >\lla4lS~uaJeM alP ssep 'UalialSJalun Ja>\llP>\Jnlln)l pun -wnsuo)l ualslaw
alO "lSS~1 UapJaM aqap.l uaLj::>lluuIs Jaulas JaJdo wau la nz uaLj::>sualAJuap pun lJLj!')JaoaMqv Jne sep 'UaplaLj::>SJalun
nz uauq4::>S uasqq waula pun uauqLj::>S ualno wau la uaLj::>slMz 'lLj::>nSJaAJaWwI uew leLj uOlllpeJ.l UaLj::>slLjdosOl14d
Jap ul "Alleoau Lj::>ls ue lll::>lu Lj::>ou lSI sep Jaqe 'ounJLj!')Jja/\ Jap Jnlln)l aUla Jnlln>\wnsu0)l
alP lSI Lj::>IPmeN :)f

-od 4:>ne aIS ua4as Japo puaJ40jJaA pun 4:>11J4~ja6 aIs lSI (.ue4:>slIasa6wnsuo)f

(.a6uIO aAIlIs
aJasun aIS ua4as alM :W

"uaJalulJap nz
uaddnJOlalZ aJLjI wn 'lJapado a>\JelAJaUla uauone>\IJIssel)l UaLj::>sloololqOJnaU Japo UaLj::>sloOIOLj::>ASd
'uaLj::>slooIOIZOS
uaLj::>laM llW 'uauua>\Ja nz sllaMaf Lj::>1aLj::>nSJaAlJodS UOA lJV aUla sie pun aSlaJd alP 'oun>\::>edJa/\ alP Jne Lj::>1alLj::>e
uueo "UaJalpnlS nz analedl>\npOJd aUla wn 'JOA leoa~ ula JIW Lj::>1
aWLjau lewLj::>uelAJ"ue uau0!l!qweJne)l
aULjo JawwI
lseJ Jaqe 'neuao al>\npoJd alP JIW aneLj::>s Lj::>1"uaLj::>nsaq uaasnlAJ uaLj::>sualAJaJapue alM 'Lj::>1aLj::>nsaq Jasn~LjJne)l :)f

"Ja6u!lll)f JJaH 'OIPnlS wl 4:>!lZJa4 l4:>aJ aIS agOJ6aq 4:>1"UaJalJaua6 ua4:>aJdsJaJ\


aIs alM pun UapJaM uaqa!J4:>sa6nz uaue4:>sua613 uau41 alM 'uaualP loqw,{ssnelS wnz alna4 Jalo6wnsuo)f
alM 'alle4Jalun JaqOJep 4:>IW 4:>1wap llw 'Ja6u!lll)f 4:>!JulaH 4dosOl14d Jap 0lpnlS wl alna4 lSI lse~ ulaw
"qne, sewo41 aIS 19OJ6aq
uallaMz" wau la nz UaJeM alM :W
UOjOJlIIW wv "eWa41 sa61lna4 Jasun lSI 'UapJaM "lsqlas

WlAJ laMz lxal

sap l4:>lsa~

uap uaJqLj aiS "ue ounsql aOllLj::>PalP sl!aMaf aiS uaznaJ>\ pun uaoessnv uapuaoloJ alP aiS uasal
"..Jnlln>\wnSUo)l" ewaLjl wnz ounpuasolpe~
aUla lZlaf uaJqLj aiS :uollenllS

t::>as06) llaz uapun>\as

06 uaqeLj aiS "Lj::>Jnplno ~ aqeoJnv aiS uasal

: ~ aqe6jnv

aber auch eine Kultur, die die Menschen leicht ein wenig infantil werden lsst. Das ist durchaus mit gewisser
Sorge zu betrachten.
M: Inwieweit

hat Konsum

mit Selbstverwirklichung

zu tun?

K: Es gibt einen gewissen Druck zur Selbstdefinition, aber es gibt viele ganz unterschiedliche Rollenmodelle, zwischen denen man whlen kann. Man muss keine Markenklamotten kaufen oder eine bestimmte Handy-Marke
besitzen - man muss sich hchstens darber klar werden, welchen Lebensstil man pflegt.

Abschnitt

M: Wie bewerten Sie den Druck, den die Konsumkultur


auf Jugendliche
und Erwachsene
bewirkt?
Arbeitslose, Studenten oder Menschen mit geringem Verdienst knnen sich lange nicht so viel leisten, wie
andere. Besteht durch die Werbungen nicht eine Gefahr, dass Menschen depressiv werden und sich von
unserer Kultur ausgestoen fhlen?
K: Ausgestoen fhlen sich viele Menschen nicht nur, weil sie sich etwas nicht leisten knnen, sondern weil die Welt
des Marketing und der Warensthetik ihnen einseitig eine Welt erfllter Wnsche, schner Trume, erfolgreicher
Menschen zeigt. Wer also krank ist oder in einer Lebenskrise steckt, findet inmitten strahlender Warenkulissen
keinen Trost, sondern wird in seinem Unglck - und seiner Einsamkeit - nur noch besttigt. Es ist das grte Defizit
der heutigen Warenkultur, dass sie sich nur an die erfolgreichen Menschen adressiert - und sich fr die anderen gar
nicht interessiert. Damit die Konsumkultur einmal den Anspruch erheben kann, eine Hochkultur zu sein, muss sie
diese Einseitigkeit berwinden.

Abschnitt

M: Mit welchen

Versprechen

fesseln

Produkte

unsere Aufmerksamkeit?

K: Waren und Marken werden Eigenschaften zugeschrieben, die ihre Kufer gern htten. Sie versprechen uns
Komfort, Verjngung und Macht. Sie geben Anlass zum Trumen, wecken Erinnerungen und erffneten
Zukunftsperspektiven.
M: Mit welchen

Methoden

entwickeln

Konzerne

neue Verkaufsstrategien?

K: Soziologen, Psychologen, Neurologen, Geisteswissenschaftier


untersuchen den Konsumenten,
den gewnschten Eigenschaften auszustatten. Sie haben Konsumtypen erfunden.
M: Gibt es eine Mglichkeit,

um Waren mit

um Fallen zu vermeiden?

K: Man sollte sich immer damit im Klaren sein, was man tatschlich braucht und was man sich leisten kann. Man
sollte mit den "infantilen Habenwollen" endlich aufhren und auf die inneren Werte achten. Nur dann sehe ich eine
entwickelte, "selbstbewusste Konsumkultur" fr mglich.
M: Herr Killinger,

ich danke Ihnen vielmals

fr das Gesprch.

Gong
Sie hren den Text jetzt noch einmal.

Aufgabe

2: Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.

Gong

192

Das Testbuch

SD

Mittelstufe Deutsch 82

(,lS! Aj..JedalP JI]J leap!


alleljsqaplas alP ssep 'lj8!PP!M np lS)juap Jaq'v' 'UO!leJO)japuaUUll!W llj8!U lj8!S lB!ij~lj8saq JaBIJJ)IJaqe 'uaJapo)jap
nz alleljsqaplas aJasun 'UapJaM lBeJijneaq ualso)jeJlX3 uaBaB lj8!plJleu uauuQ)j elSa!.::lpun JalfaJd pun zies 'UOlj8S

'pJ!M 4:lmOwa6 sa ~!wep 'uo!~eJo>jao 4:lne J!M Ua4:lneJq 'ua~le4 alle4sqa!J~a8

('~4:l!U np ~s>juap
Jap U! A~ed alP J!M uuaM pun

'alj8S~Mlj8S!.l lj8ne Ja llj!apaA wapJaline 'osneuaB JalfaJd pun zleS 'BunBIJJJa/\Jnz alljlJlS pun
alj8S!.llj8ne pun )j8alsas pun JJ!lpsaE)lllals JaBIJJ)I'uaBJos '8la JJ!lpsaE) sep JIJJlsqlas J!M uasslJw 'uap!alj8SlUa Ulj!
JI]Jsun J!M uuaM oSle 'alljlJlS pun alj8S!.l Jnu lj80paf llj!apaA elSa!.::l'a8!AJaSlj!apa/\ uau!a !aJp alle uaqelj lj8!1luaB!3

'lWW!lS sep 'er


'4:l! a>juap 'uazuaJau!o ua~oJ6 nz lIe au!a>j er pUls s3
'uosJad OJd OJn3 ~~ uaBuepaA alP 'JalfaJd pun zles !aq sa lalso)j UalS!aW we
pun 0~'6 ~ lBuepaA JaBIJJ)I 'ue uosJad OJdoJn3 0'17'9 ~ JI]Juassapuaq'v' sep lala!q Ja 'UalsB!lSUIJBWB elSa!.::llS! ep 'er

~assao

'ueJp pun wnJp walle pun


'~4:l!Ja6JdneH 'as!aJdsJol\ ~!w 'J4:lepa6 a~nal alP JOJuassapuaq'v' u!a ue 4:l! aqe4 a!u!l Ja~SJaU! oSI'V

(.uaJ~M alP pun


'ualuuQ)j
uawwo)j aBeJ.::lU! alP 'uapunJaB uawljaUJalUn alJaMSuauuau !aJp aqelj lj8! oSI'v''ualj8oJdsJaA lj80P s,qelj 'lj8!PlJleN
(.aqe4
Ja!aJsqa!J~a8 JaJasun uaJa!s!ue6JO sep JOJ4:l! Ua~!a>j4:l!169W JOJseM '~6eJJa64:leu uuap np ~se4 '>jueJ.:I0lleH
'leVli u!a lxa.l uap uaJQlj aiS
'ue ualj8ls~)I
uapualj8aJdslUa alP aiS uaznaJ)j Japo UaUO!leWJoJul uapualljaJ alP JapaMlua aiS uazu~BJa pun nz
lnB aiS uaJQH 'lB!pun)jJa uaBunlS!allSUa!o a8!AJaS-AJlBd aUapa!lj8SJaA JaqlJ ulj! JI]J lj8!S lelj punaJ.::lu!as
pun uaJa!s!ueBJo Ja!aJsqaplas aUla allj8Qw sewolj.l 'uapunaJ,:j !aMZ Ualj8S!MZ lj8~JdsaE) u!a uaJQlj alS :uo!~en~!s

OK. Und liefern die Firmen die bestellten Sachen frei Haus oder muss man fr die Lieferung extra bezahlen?
Bei Fiesta muss man fr die Lieferung etwas zahlen, die anderen beiden liefern alles frei Haus.
Und haben sie auch ein Personal, das wir verleihen knnen?
Fiesta hat keins, da mssen wir selbst fr das Bedienen der Gste sorgen, aber Salz und Pfeffer und Krger verleihen auch ihr Personal.
Blendend. Und bieten sie auch etwas fr die Unterhaltung

an?

Freilich. Salz und Pfeffer bringt nach Bedarf die Musik mit und sichert auch eine Gala-Band, Krger sorgt auch fr
die Musik, wenn wir es wnschen.
Und Fiesta?
Moment mai ... Ja, Fiesta sorgt auch fr unsere Unterhaltung:
eine Gala-Band oder sogar Komiker.

Er sorgt fr die Musik, schickt uns, wenn wir wollen,

Komiker? Wirklich? Die anderen beiden haben keinen Komiker zu verleihen?


Nee.
OK. Und ich kann mir vorstellen, wie die Betriebshalle
denn fr die Endreinigung?

nach der Party dann aussieht. Sorgen die Firmen

Nur Krger. Die beiden anderen berlassen uns die Endreinigung.


Oh, das wird hart.
Weit du auch vielleicht, auf welchem Wege wir eine Anfrage schicken knnen? Geht es per Telefon und
E-Mail oder nur persnlich?
Logischerweise geht es persnlich bei allen drei, aber Salz und Pfeffer knnen wir auch anrufen, also sie empfangen Anfragen auch per Telefon und bei Krger geht es auch online, auf ihrer Webseite gibt es ein Anfrageformular,
das wir ausfllen mssen.
Da scheint ja am einfachsten zu sein.
Ja, mal sehen.
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

194

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

96~

"nz WJoua uaJ4er ua5!u!a l!aS lWW!U l!a4Japuw.J uau!al)j Jau!a 5unpUalaJa/\
a40S!40ASd a!o "wnsuo)jua!pav-J uap 40Jnp 40!S ua5!ll~Jla!AJaA - ua5esJa/\ sale!zos Japo l!a)jwesu!3 - awalqOJd
uaJap ~Japu!)I a5!pU~lSpUeJ le!zos walle JOA pUlS lapJ4~Ja8 "uaJ!aJ5 uaw4eu't)ewZln4os
Ua40!a15 alP ualss!")w
uawI!JlleMa8 pun Uala!dsJall!)I !as "ije4oslIasa8 Jap U! suasu0)l Ual!aJq uau!a sa lq!5 uJapl!S ua4os!JeJ50UJod
JOAZln40S w!as "ua)ju~J4osu!a )jJelS Uala!dsJalndw08 Japo lauJalul !aq la!ds!as wnz ije4oslJ!Ml)jJev-J a!aJJ alP J!M
ualSS!")WuaJ4eJa8 UOA5unpuaMq'v' JnZ "UapJaM lZl!")4osa5 5unlnlJ.laq!")Z!a~ Jale!paw JOAuass!")w Jalleln4ospunJ8
W! Japu!)I aJapuosaqsul "lape40s uJapu!)I uap UJapl!S uale!paw l!W 5unlnlJ.laqo aUla ssep 'Jaqe UaSS!MJ!M "ua5es
-Ja4JOAl40!U 40!S lss~1 'l40!U sa40laM pun pJ!M UapJaM 5!l~llleMa5 PU!)I sa40laM "uawou~4d sa4oS!lS!lelS sie Jnu
s5u!pJall'v' "l5alaq ln5 lS! Uala!dsoap!/\ uapUa40!pJa4JaAlleMa5 pun ije4oSl!aJaqlleMa8 UOA5ue4uawwesnz JaO :~

"uauJal ua4a5wn l!Wep ssnw uew Jaqe 'uaJne)j uew uue)j uap 'I040)jI'v' w!aq alM lS! seo "Ualle4 nz
't)ev-Jpun ua4a5nzwn l!Wep 'UaUJal uass!")w Japu!)I "ua40eW 5!l40!")Suauug)j laUJalul pun ala!dsoap!/\ 'Ua4aSUJa=l:~

"lla5aJa5 Jel)j Ual!aZwJ!40SPI!S alP pUls s5u!pJalie 'lqnepa pUls


ala!dsJalndw08 alWW!lsaq pun ua4asuJa=l "uaJa!UoJalal sApueH uaJ4! l!W uassapuaq'v' wap 40eu als uaJJ!")pspuaqe
JnU 'uaqa5qe ApueH u!as Jaq!")s5el ssnw Japar "UaJ4er H pun O~ Ua40S!MZJapu!)I uaqal uauO!lelS uaJasun Jn'v':~

"sne Ja4asuJa=l Jap


lq!alq 'll~4Jne Jaww!zu40M W! 40!S au!al)l Jap uuaM "JJepuaZlnuaq alosuo)joap!/\ au!as 5e.l we apunlS aUla u40S
u!aw OM 'JaWW!ZU40M W! sun !aq l4als Ja4aSUJa=lJao "Jalndw08 uau!a uaqe4 ua't)0J8 uap!aq a!o "40!pmeN :~
(.ua!pal/ll nz 6ue6nz Japu!}t a!p uaqeH :1/11

(.Japu!}t aJ41 PU!S ~Ie a!M 'la40!a~ JJaH


'la40!a~ 6!Mpnl ua~nadeJa4.l uap J!M uaqe4 o!pn~s w! ~se~ nz 'ua~lIos
Uala!ds Ja~ndwo~ Japo ua4asuJaj Japu!}t a!p 6!jn~4 a!M 'a6eJ:I a!p lew nz pun qe 40!S ualla~s UJa~13all'V :1/11

6uo~
"lBv-J!aMZ lxal uap uaJg4 alS "ue 5unsgl a5!l4o!J alP SI!aMaf alS uaznaJ)j pun ua5essn'v' uapua510J alP alS uasal
"..Jalndwo8 pun Japu!)I" ewa41 wnz 5unpuaso!pe~ aUla lZla[ uaJg4 alS :uo!~en~!s
6uo~

6uo~

Abschnitt 3
M: Warum werden vor allem Jungen schtig nach solchen Spielen?
R: Jungs sind von Natur aus wettkampforientiert, suchen die Auseinandersetzung. Aber das ist gesellschaftlich nicht
mehr gewnscht. Jede Prgelei auf dem Schulhof ist heute ein Fall fr den Psychologen. Frhere literarische
Vorbilder wie Mark Twains Tom Sawyer zum Beispiel wren heute Flle fr die Kinderpsychiatrie. Also verlegen die
Jungs ihre Wettkmpfe in virtuelle Welten. Auch auf der Suche nach erwachsenen Vorbildern haben es Jungs heute
wesentlich schwerer als Mdchen, denen die verschiedensten Rollenmodelle offenstehen, die Erwachsenen ermutigen praktisch jeden Weg mit dem Signal Prima, Mdchen. Jungs dagegen mssen sich zwischen den
Stoppschildern Vorsicht Macho! und Vorsicht Weichei! durchlavieren, positive Signale im Sinne von Prima,
Junge sind eher selten. Jungs, die in Computerspiele fliehen, sind in ihrer Mnnlichkeitsrolle verunsichert.
M: Wo sollen die Vorbilder herkommen?
R: Frher war zum Beispiel Winnetou ein Vorbild fr uns Jungs mit groer Faszinationskraft, besonders durch die
filmischen Bilder mit dem unvergesslichen Pierre Brice. Er war beherrscht, ruhig und tapfer. Treu, ein guter Freund,
ein richtiger Mann. Kein unreifer Macho, sondern ein Typ mit innerer Tiefe. Es gibt immer noch positive mnnliche
Vorbilder - in der Popkultur, aber vor allem im Sport: Ich halte Sport fr eine gute Alternative zur Bildschirmflut.
Spielerischer Wettkampf statt Bildschirmkrieg. Medien knnen zum Ersatzbedrfnis werden, wenn das primre
Bedrfnis - wie die Begegnung mit anderen Kindern - nicht erfllt wird. Die Gefahr sehe ich weniger in der Frage,
was die Kinder in den knstlichen Welten erleben, als vielmehr darin, was sie in der Zeit, die sie vor dem Bildschirm
sitzen, nicht erleben. Sie versumen echte Erlebnisse.
M: Stiftet nicht auch Chatten Beziehung?
R: Wir leben in einer Innovationskultur, also einer Antitraditionskultur. Stndig gibt es neue Entwicklungen. Deshalb
ist es normal, dass die Jugendlichen sich Rituale und Gewohnheiten schaffen, bei denen die Alten nicht mitkommen. Ich wei noch, wie entsetzt meine Mutter war, als ich Comics las. Sie befrchtete eine entsetzliche sprachliche Verarmung. Von Rock 'n' Roll, Heavy Metal, Punk und dergleichen waren Eltern hnlich entsetzt. Die Teenies
denken sich immer neue Kulturen aus und neue Begegnungsrume - derzeit sind das Chatrooms -, durch die sie
untereinander verbunden sind und zu denen die Elterngeneration keinen Zutritt haben soll. Die Gefhrdungen, die
von solchen Rumen ausgehen, zu begrenzen ist trotzdem Aufgabe der Erwachsenen.

Abschnitt 4
M: Und was halten Sie von menschlicher

Nhe durchs Handy?

R: Das stundenlange Plaudern am Telefon bedeutet doch nur, dass die sozialen Bindungen zu anderen nichts mehr
wert sind. Nur ein Kleinkind muss seine Mutter stets verfgbar haben; wird der Mensch erwachsen, erlebt er, dass
Beziehungen umso fester werden, wenn man sich nicht in einem fort sieht. Dass sie in der Tiefe der Seele ber lngere Zeit nachwirken mssen. Deshalb suchen die Menschen sich Symbole, Ringe zum Beispiel, um ihre
Zusammengehrigkeit auch in der Trennung zu spren. Das geht durch eine dauernde akustische Verbindung verloren, wobei die Gesprche zwangslufig verflachen. Zur Beziehungsfhigkeit eines Menschen gehrt, dass er die
Verbindung zu anderen in seinen Gedanken, seinem Innenraum stabil halten kann, ohne dauernd online zu sein.
Und auf stabile Beziehungen ist unsere globalisierte Gesellschaft extrem angewiesen.
M: Herr Reichei, vielen Dank fr das Gesprch!
Gong
Sie hren den Text jetzt noch einmal.

196

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

L6~

ep 'uaqa6 l40V u!alSUeM40snaN ssol40S !aq uassQw a!s Jaqe 'ua!ne>t SSOl40S we l>taJ!P40ne sie oJQqsnwspnol
wau!a U! 140MOSualJe)l a!p a!s uauu9>t 'ualiOM ua6!l40!Saq !04aas a!s slIe::! '40!llm4Ja ssol40S we 40!IW~U
PU!Sa!p 'ua6Josaq nz Ja4JOAl40!U ualJe)l a!p a!s ua40neJq 'Uap!a40SlUa 6Jaqua4dwAN ssol40S SJQJ40!S a!s uuaM
(.ua6Josaq oJoqsnwslJno~
waula UI Ja4JOA aIS 4:>1ssnw Japo uue>t uaJne>t ssol4:>S we ualJe>ts!J~uI3 4:>1qo 'ua6es JIW aIS uauug>t pun
'lWW!lS

Jaqwa~das

pun IIJd" ua4:>slMZ 6nlJsn"

uaJasun

4:>1ssnw

"uaJalSIUe6Jo
'ualiOM ua4:>nsaq J04aas oSle JIM uuaM "e4"

'lauM9a6 J4n O~'H


S!q 6 UOAep lS! u!alSUeM40snaN pun UapJaM l40nsaq J4n B ~ S!q J4n O~'B UOAWneJl!az wasa!p U! uue>t !04aas
'6un6Q!Ja/\ JnZ J4n O~'B~ S!q J4n O~'B Ua40S!MZJaqwaldas S!q IPdV WOAuJa40nsas uap l4als 6Jaqua4dAN 'u040S

'J4n 9~ S!q O~ UOA


6Jaqua4dwAN ssol40S sep 'lauM9a6 J4n O~'9 ~ S!q J4n O~'6 UOAu!alSUeM40snaN lS! ZJ~V'Jpun Jaqol>tO Ua40S!MZ

'Jawwos W! sie Ual!azs6unuMQ aJaZJQ>t40ne JalU!M W! uaqe4


BJaqua4dwAN pun u!alSUeM40snaN pun UapJaM l40nsaq l40!U ZJ~V'JS!q Jaqol>tO UOAuue>t!04aas ssol40S sep oSIV
(.Ja~u!M WI ~4:>!allaIA aIs uaga!l4:>s Japo "~auuga6 Jaqo J4er
azue6 sep laJp alle pUls 4:>muaU04 Jaqe 'UaJ4eJ JIM ~euolI\I wa4:>laM UI '~4:>IU4:>ou glaM 4:>1'aIs uasslM 'e4"
'ua40uQV'JU! 6Jaqua4dwAN ssol40S sep pun 6Jaqwes U!!04aas sSOl40S
sep 'neBueM40s U! u!alSUeM40snaN ssol40S sep PU!SUJaAes U!Jass9140S ual40nsaqlS!aW a!p OSIV 'aapl alnB 'e4V

GUJal40!apa 14eM a!p a!p 'UapalP)l alla!zads l40!alla!A sa lq!8 'UJaAes U! Jass9140S aU940sJapUnM ala!A
J4as 40!IW~U lq!6 sa 'aqe6!nv al40!al au!a>t 40! aqe4 'ualiOM uaB!l40!Saq ssol40S u!a Jnu a!s uuaM Jaqe '40!pmeN
(.uaqa6 SOJul Jeed Ula
4:>1160zaqsa1P~4:>!alla!A J!W aIS ua~uug}l "uailOS ua61~4:>lsaq saula ~4:>!allaIA JIM ssep 'ueJep 4:>1a~4:>ep '~qI6
Jassgl4:>S aug4:>s ala!A os lJOP sa ep pun UJaAea ul a6e~ laMz JOJ6n1JsneUaWJI::! uaula aJalSlUe6Jo 4:>1oSI"

6uo~
'leV'Ju!a lxal uap uaJ94 a!s
'ue ua40ls~)I uapUa40aJdslUa
a!p a!s uaznaJ>t Japo UaUO!leWJo!ul uapual4a! a!p JapaMlua a!s uazu~BJa pun nz lnB a!s uaJ9H
'UJaAes U! Jass9140S JaqQ oJQqsnwspnol wau!a U! 40~Jdsa8 u!a uaJ94 a!s :uo!~en~!s
6uo~

knnen Sie die Eintrittskarten


kaufen.

nicht am Schloss kaufen, Sie mssen sie unbedingt vorher in einem Tourismusbro

In Ordnung. Und was kosten denn die Eintrittskarten

fr Erwachsene?

Am gnstigsten sind sie fr das Schloss Seehof, da mssen Sie fr eine Karte 3,50 Euro bezahlen, frs Schloss
Nymphenberg kostet eine Karte fr Erwachsene 5,40 Euro, fr die Eintrittskarte ins Schloss Neuschwanstein
mssen Sie 9 Euro bezahlen.
Einige Kollegen mchten vielleicht ihre Kinder auch mitbringen. Gibt es denn eine Ermigung fr Schler?
Ja, natrlich kostet die Karte fr Schler wesentlich weniger. Die ermigte Karte frs Schloss Seehof kostet 2,50
Euro, Fr die Besichtigung des Schlosses Nymphenberg mssen Schler 4,20 Euro bezahlen und die Eintrittskarte
fr Schler unter 18 Jahren kostet fr Neuschwanstein 7,50.
Danke schn. Und gibt es vielleicht auch eine Ermigung fr Reisegruppen?
Ja und zwar bei allen drei ab 15 Personen.
Blendend. So viel werden wir auf jeden Fall sein.
Fr die Karte Neuschwanstein
gibt es eine Ermigung fr Reisegruppen um 35%, fr die Eintrittskarte
Nymphenberg mssen Reisegruppen 20% weniger bezahlen und der Eintritt ins Schloss Seehof gibt es fr
Reisegruppen eine Ermigung von 15%.
OK. Und gibt es auch eine Fhrung durch die Rume?
Natrlich und zwar nicht nur in deutscher Sprache.
Das ist sehr gut. Gibt es denn auch englische und franzsische

Fhrungen?

Also deutsche und englische Fhrung gibt es in allen drei Schlssern. Auerdem gibt es im Seehof auch franzsische Fhrung.
In den anderen beiden gibt's also keine franzsische

Fhrung, wenn ich Sie richtig verstehe.

Stimmt. Die gibt es nur im Seehof.


Ist ja kein groes Problem. Dann ben wir halt die deutsche Sprache. Und wie lange dauern denn diese
Fhrungen?
Also die Fhrung durch das Schloss Neuschwanstein ist am lngsten, sie dauert ca. 35 Minuten, die Fhrung durch
Nymphenberg dauert ein halbe Stunde und die durch das Schloss Seehof ist ungefhr 25 Minuten lang.
Aha. Knnte ich auch mal fragen, wann diese Schlsser gebaut wurden?
Freilich. Seehof und Nymphenberg sind ziemlich alte Schlsser, die wurden im 17. Jahrhundert gebaut, das Schloss
Neuschwanstein ist jnger, es wurde im 19. Jahrhundert gebaut.
Und alle haben sicherlich einen prchtigen Garten. Knnte ich auch erfahren, wie gro die Flchen der
Anlagen ist?
Aber natrlich, alle sind ziemlich gro.
Die Flche von Neuschwanstein betrgt 24 Hektar, Seehof liegt auf einem Gebiet von 21 Hektar und Nymphenberg
auf 19 Hektar.

198

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

66~

uaJailloJlU0)f nz ualJoMlUV alle 'liaZ uapun)fas 09 lZlaf uaqe4 aiS


6uOD
ua4aSJapaiM 'aUJa6 er

aJnJ pun ua6apaqn

lew sep JIW apJaM 4:>1'lew lZlaf 4:>1aqe4 sOJul uals6ll4:>IM

"ue lew 4:>ou 4:>eJula uuep


alP 'aqnel6 4:>1"ltuea ualalA
ua6es 140M uew uue)f sea

Das Testbuch SD - Modelltest 10


Gong
Aufgabe 1: Lesen Sie Aufgabe 1 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit (90 sec.).
Gong
Situation: Sie hren jetzt eine Radiosendung zum Thema "Groeltern als Babysitter".
Lesen Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie jeweils die richtige Lsung an. Sie hren den Text zwei Mal.
Gong

Abschnitt 1
M: Die Groeltern sind unentbehrliche Babysitter, wenn die Eltern berufsttig sind. Aber konfliktfrei ist dieses
Arrangement nicht. Zum Glck sehen viele Groeltern die Betreuung der Enkelkinder als ihre Aufgabe, als ein
Geschenk an. Laut einer unlngst verffentlichten Studie der Universitt Heidelberg zu Generationenbeziehungen
im alternden Europa betreuen etwa 30 Prozent der Gromtter in Deutschland mindestens einmal pro Woche ihre
Enkelkinder. Bei den Grovtern ist es etwa ein Viertel. Und weniger regelmig hten fast 60 Prozent der
Gromtter und mehr als die Hlfte aller Grovter innerhalb eines Jahres ihre Enkelkinder. Ausgewertet wurden
die Daten von mehr als 14500 Groeltern aus elf europischen Lndern. Was die Betreuung begnstigt: In allen
Lndern leben 85 Prozent der Groeltern nicht mehr als 25 Kilometer von ihren Kindern entfernt.
Die generationenbergreifenden
Betreuungsmodelle sind verschieden: Es gibt die Groeltern, die einspringen,
wenn die normale Betreuung nicht mehr ausreicht - bei Dienstreisen, am Wochenende oder lngeren Krankheiten
der Enkel. Es gibt die, die sich im Alter wieder Kinderstuhl, Wickelmatte und Plastiklffel angeschafft haben, weil die
Enkelkinder an festen Tagen in der Woche zu ihnen kommen. Und es gibt die Omas, die regelmig ihre
Enkelkinder im Haushalt der Kinder betreuen.

Abschnitt 2
Warum tut man sich das an? Feste Verpflichtungen, Tage oder Wochen voller Termine, Abhngigkeiten - jetzt, wo
man sein Leben frei und unabhngig genieen knnte? Weil es an Kinderbetreuung fehlt? Weil Eltern immer Eltern
bleiben und nie das Gefhl loswerden, ihre Kinder untersttzen zu mssen? Und: Kann verlssliche Betreuung
innerhalb der Familie berhaupt funktionieren - oder sind Konflikte programmiert?
Es werden einem Dinge vor die Fe gelegt. Ich sehe das als meine Aufgabe an, als Geschenk, berichtet
Annemarie Seifert, verwitwet seit acht Jahren und die ihre beiden Enkelkinder dreimal die Woche betreut. Sie
erzhlt, wie sie die Zeit mit ihrer Tochter genoss und wie schn es ist, jetzt Enkelkinder zu haben. Wie sie ganz
selbstverstndlich nach der Geburt ihrer Tochter zur Hausfrau wurde, dass man aber heute nicht den Mastab wie
vor 40 Jahren anlegen kann und sie volles Verstndnis hat, wenn Mtter arbeiten.
So hat Annemarie Seifert sofort ihre Hilfe angeboten, als ihre Tochter, Managerin bei IBM, schwanger war. Zehn
Monate nach der ersten Geburt arbeitete sie wieder 30 Stunden pro Woche. Am Montag hat sie frei, am Freitag ihr
Mann, ein IT-Berater. Von Dienstag bis Donnerstag ist die Oma da. So funktionierte es von Anfang an und auch
jetzt, da die Mutter seit einem halben Jahr wieder Vollzeit arbeitet.

Abschnitt 3
Das Oma-Modell ist fr die, die keine Oma zum Kinderhten haben, Anlass zum Neid: Die Oma kostet nichts, die
Oma hat keine Schliezeiten, die Oma ist keine fremde Bezugsperson, man kennt die Erziehungsmethoden. Die
Oma als Zauberformel, die alle Betreuungssorgen lst.

200

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

'lewU!a l.pOU lZlaf lxa.l uap uaJ911alS


6UOE)

,,'ajl!H pun Pla8 - Jllaw uaqa5 uJalla~oJ8 a!o 'ppeWSl!aqJV wap jne Japo ualuue)jas uallOs!Mz sie sJapue lS! a!l!we.:l
Jau!a qlellJauu! llosnelsnv ale!zos JaO" 'ula5a~ aJapue seMla ua!l!we.:l U! ualla5 WapZlOJ.l 'uaqa5 llone ssnw
'lWW!U JaM ,,'u!as lalS!apll~Ma5 ssnw l~l!ZoJd!za~ ue ~eV\l sass!Ma5 U!3 :lI!5 Jaqe 5unlla!Zas allO!lllOSuawuallo
-S!MZ apaf JOj alM 'alle Jrlj sa lS! Jalloeju!a 0lsap 'UaWllaUJaqo als uaqe5jnv allolaM pun uallassne a)j09Iql!az aJll!
alM 'Ula5aJ walla~oJ8 JaJel)j ar :l5es 'ua5eJjSJallV Jrlj wnJluaz ualloslnao we a5010!ZOS-WOld!0 'Ja5JOS lJaqJaH
'lZlnua5sne uJall3
uaua5!a alP uallas pun llapuellaq lllOaJa5un llO!S ualllrlj 'llOS!p!au PUlS'uaulloM 5aM Jal!aM alP 'Japu!>I uaJapue alP
Jaqe - walqOJd u!a)j 'Uan!Sla)ju3 Jlln alP wn punJ '5unnaJlas allO!l5~.l 'uaqallloeo wau!a JalUn UaUO!leJaua8 !aJp
alP uuaM 'uuep la!ds!as wnz 'uaJapue alP sie uallalSJall~U UJalla~oJ8 uap Japu!)jla)ju3 uau!a alP ssep 'JOAlWWO)j
s3 'lBll uaqa5a5jne 5!119AsAqqoH aua5!a 'lnaJlaq JapU!)jla)ju3 alP 5e.l Jrlj 5e.l UaJller unau lias alP 'ualuue)jas
JaJll! UOAllll~ZJa lloepes 5Joqa5uI - ua5esJaA naldwo)j uaqal saua5!a Jll! UJalla~oJ8 llO!S uauap U! 'all~.:I lq!5 s3
jep ijo lllO!U ef U!q llOI :a5es llO! -l)j00JJaA os lllO!U ep llO!W
alloew llO! Jaqv 'sa~os la!A nz lS! sep 'uuep lapu!j Jalllo0.l au!aw pun 'llooP uuep sa ualeJJaA Japu!>I a!o 'ualll~zJa
eweV\l Jap lllO!U Jaqe - S!3 Japo !llJ9.l l!W la)ju3 uau!al)j !aMZ alP lU1l9MJaAalS 'ua5es uawV pun er walle nz
lllO!U ef uue)j llO! 'llone Jalllo0.l Jau!aw llO! a5es seo :lal!aqJe Japa!M uOlloS PU!)jIl!lS ZlOJl Jalllo0.l aJll! ssep 'lapu!j
ln5 lllO!U sa als uuaM llonv 'l!W lloepes ewO lWWO)j uuep 'lell l)jafoJd u!a 'uajeJ50aJ01l8 wau!a 'uueV\l waJll! l!W
upazu~.l alP uuaM 'lsqJaH uap U! l!aM S!q au!wJa.l uOlloS lZlaf uallals alloO>l Jap U! JapUale>l WI 'upaJllallJods pun
u!Jazu~.l Jau!a '!aMZ JawwnN Jalllo0.l nz 'ualle8 'lS lloeu epln.:l UOA0lnv wap l!W lJll~.:I 'U!lnadeJalllOllOASd pun
U!lnaZewJelld Jau!a 'su!a JawwnN Jalllo0.l nz 'UallOUOV\llloeu epln.:l UOA5nz wap l!W lJll~.:I '5uel uallOOM !aMZ nz
S!q lewllouew 'ZleSU!3 W! a5!Jll~r-S9 alP lS! leuoV\l W! lewu!a sualSapU!V\I 'W!all Japa!M wa5 llone Jaqe - U!ll wa5
aJllej llol 'aqell Japu!)jla)ju3 llO! ssep 'llO!I)jOf)l5 U!q llol :l5es 'JapU!)jla)ju3 Ja!A pun Jalllo9.l !aMZ 'lloepes 5Joqa5uI

'l)jeaoueles u!a lS! lIapoV\l-ewO seo 'lS! uapa!Jjnzun seMlapua5J!


l!W uew uuaM 'ua5!puO)j lllO!U uew uue)j ewO JaO '5elSUa!0 we nels lllOneJq 5elSJaUUOOwe lew lZlaf als uew
l!aM Jnu 'uala!qJaA lllO!U llOS!l5u3 Jll! 'lJodS uaJll! uew uue)j ewO JaO 'ual!al uJapu!>I uaJap pun UJalS!Mllosa8 l!W
als ssnw ueV\l 'S9E lloS!laJoalll 'uJapuos 'Jller W! a5elsqnepn OE JnU lllO!U lell ewO alP 'uue)j uallonq llO!lpu!qJaA
allooM Jap U! a5e.l jUOj uew wap !aq 'JalS!allSUa!o u!a)j lS! ewO a!o :al!allloeN llone lell ewo lIapoV\l sep Jaqv

Aufgabe 2: Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit.
Gong
Situation: Sie hren ein Gesprch in einem Tourismusbro ber Stadtrundfahrten in Wien.
Hren Sie gut zu und ergnzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die
entsprechenden Kstchen an.
Sie hren den Text ein Mal.
Gong
Guten Tagl
Guten Tag! Was kann ich fr Sie tun?
Also nchste Woche fahre ich mit meiner Familie nach Wien und wir haben zwar ein festes Programm, aber
wir dachten, dass wir vielleicht an einer organisierten Stadtrundfahrt teilnehmen. Ich wei nicht, was fr
Mglichkeiten wir dafr htten.
Also es gibt schon eine Reihe von Angeboten. Mchten Sie denn einen ganztgigen Ausflug machen?
Nee, keinesfalls, also wir wrden gern schon ein Paar Stunden lang die Sehenswrdigkeiten
aber nicht einen ganzen Tag lang.

besichtigen,

Aha, dann knnte ich Ihnen drei Touren empfehlen, und zwar die City Tour, Imperiales Wien und Wien bei Nacht.
Was heit denn eigentlich Wien bei Nacht? Wissen sie, ich fahre mit meiner Frau und meinen beiden
Kindern. Sie sind erst 11 und 13, also all zu spt sollte die Tour doch nicht sein.
Diese Tour endet um viertel nach 10. Geht das noch oder ist es fr die Kinder zu spt?
Oh ja, es geht noch.
Alle drei Touren nehmen dann nur ein Paar Stunden in Anspruch, nicht wahr?
Ja, also City Tour dauert 4 Stunden, damit ist sie am lngsten. Wien bei Nacht dauert 3 Stunden und Imperial Wien
3,5 Stunden.
Hrt sich gut an. Und wann ist denn die Abfahrt?
Also wenn Sie Imperial Wien whlen, sollten Sie um 9.45 in unserem Bro sein. Die Anfahrt der City Tour ist um
10.30 und Wien bei Nacht startet um 19.15.
Verstehe. Und gibt es diese Touren auch am Wochenende

oder nur an den Werktagen?

City Tour und Wien bei Nacht knnen Sie auch an den Wochenenden
an Werktagen.

whlen, die Tour Imperiales Wien gibt's nur

An jedem Werktag denn?


Nee, Imperial Wien gibt's nur freitags, City Tour startet aber tglich, da knnen Sie sich also einen beliebigen Tag
whlen, sowohl in der Woche als auch am Wochenende.
Prima. Und die Tour Wien bei Nacht?
Die startet nur dienstags.

202

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch B2

a!l!we:j Jau!aw l!W aloqa6u"

"6unp!a40SlU3 aJasun uuep uauaJl J!M pun Ua40aJdsaq


alP apJaM 401 "aqe4 SOjUI pua60ua6 unu 40! ssep 'lew a)juap 401 ")juea uala!A

"UapJaM ua4a6ulauI4 l4~lu ef aiS ep 'l4~IU 4~llJlJleu


l4~eN laq ualM Jn0.l Jap laq 'lJalpnplul 4~IIPU~lSJaAlsqlas ualJe)jsllPlul3 alP pUls ualM lepadwi pun Jn0.l All::) las

"lSI laujJQa6
J4aw 14~lu puaqv we sa ep 'ua~nv UOAJnu 4~opaf 'uauuQ)j ua6ll4~lsaq 6Jnq10H alP Jn0.l Jap uaw4e~ wl aiS uap
-JaM 'uapla4~slua l4~eN laq ualM J!")J4~ls aiS uuaM "ue aJapaAlas ssol4~S sep 4~ne pun 6JnqJoH alP lalalq ualM
lepadwi "ua6llLPIsaq 6Jnq10H alP pun uunJquQ4~S ssol4~S sep aiS UapJaM 'uaw4au Jn0.l All8 alP ais uuaM "140Mer

"aqe4
uapuelSJal\ 6!l40!J sa 40! uuaM 'Ua!M le!Jadwl Jn0.l Jap !aq wnasnl/ll a40s!JOlS!4JnleN sep pun Jn0.l ~l!::>Jap
!aq 400U 40!lZl~Snz wnasnl/ll a40s!JOlS!4lsun>t sep pun wweJ60Jd W! !aJp ualle !aq lS! Jalea4l6Jna sep OSI"
"uaw4au Jn0.l All8 alP aiS
slle1 'wnasnV\l a4~spolsl4lsun>l sep pun 'uapla4~slua ualM lepadwi Jn0.l alP J!")J4~IS aiS uuaM 'ua6Il4~lsaq wnasnV\l
a4~spOlSl4JnleN sep aiS uauuQ)j wapJa~nv "Iaqep laJp ualle laq lSI SJalea4l6JnS sap 6un6!l4~ISas alP 'efer

"uauuQ)j ua6ll4~lsaq uauuI UOAuOAep auapal4~SJaA laJp uap laq aiS ssep Jnu 'uauuQ)j UJapUnMaq
a)jJaMnes alle u04~s UapJaM aiS oSle 'a~eJls6uI~ alP 4~Jnp aiS ua4a6 uaJn0.l ualle 1nV "4~llpu~lSJaAlsqlas ef lSI
"ua4as lIe:j uapar jne asa!p al40Qw 401 "lq!6 ua)jJaMnea uapua)jonJpu!aaq UOI\ a4!a~ aUla lJOp
sa ssep '40! tI!aM Ja4ep pun atleJls6u!~ Jap U! lew u040s JeM 40! 'aIS uass!M "WalqOJd satl0J6 u!a>t er lSI
"a4~Slnap JnU Japlal Jn0.l All8
laq Jaqe '6unJ4Q.:l a4~sl16ua 4~ne sie a4~Slnap 140MOSsa lql6 l4~eN laq ualM pun ualM saiepadwi Jn0.l uap las
(,6unJ40:j Ua40s!l6ua
Jau!a l!a)j40!16QI/II alP l40!alla!1\ sa lq!~ "40Slnaa ln6 os l40!U l40!Jds neJ:j au!aw 'aIS UaSS!M pun "ewpd er lSI

"lWW!lS
(,.I4eM lLP!U 'C~ pun ~~ PUlSJapUI>l aJ41 'ual6es aiS """pUn "ual4ezaq oJn3 6C aiS uassQw ualM aiepadwi SJ!")J
pun OJn3 ~v l6~aq Jn0.l ~!8 UOASlaJd Jap 'OJn3 C:::C l4~eN laq ualM lJ4e.:l alP lalso)j auas4~eMJ3 JQ.:l"4~llJlJleN

Wiedersehen!
Gong
Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.

204

Das Testbuch SD Mittelstufe Deutsch 82

Das Testbuch SD

Dieses Testbuch dient zur Vorbereitung

auf die Mittelstufenprfung

das in Ungarn als ungarische Mittelstufenprfung


Das Buch enthlt 10 komplette
stehen, zur Schreibfertigkeit

akkreditiert

B2 des SD,

ist.

Modelltests (d.h. Aufgaben zum Lese- und Hrver-

sowie zum mndlichen Teil) mit authentischen Texten,

die inhaltlich und umfangsmig

mit den Aufgaben der SD-Prfung Mittelstufe B2

bereinstimmen.
Am Ende des Buches finden Sie den Lsungsschlssel zu den einzelnen Aufgaben,
die Transkripte der Hrtexte, sowie korrigierte Musterbriefe mit Bewertung.
Dem Buch liegen durch 2 CD-s mit den Hrverstehensaufgaben

A tesztknyv az SD Mittelstufe

bei.

Deutsch B2 akkreditalt kzepfoku nyelvvizsgara ke-

szlest hivatott seglteni.


A kiadvany

10, az SD MD B2 vizsga feladataival

megegyez, autentikus szvegekbl sszeallltott

tartalmilag

komplett

es terjedelmileg

feladatsort tartalmaz az

olvasas- es hallasertes, Iras- es beszedkeszseg vizsgareszekhez.


A kiadvany vegen talalhat6 a tesztek megold6kulcsa,

a hanganyagok szvege, vala-

mint nehany mintalevel javltasi es ertekelesi javaslata.


A knyvhz tartoz6 2 CD-n a hallottszvegertes

4400 Ft

11111 11111

9 789632

840185

feladatai talalhat6k.