Sie sind auf Seite 1von 51

Sum - Expected Date of Return

Expected Date of Return


01.01.2016
01.02.2016
01.04.2016
01.05.2016
01.07.2016
01.08.2016
01.09.2016
01.10.2016
01.11.2015
01.11.2016
01.12.2015
02.02.2016
02.03.2016
02.05.2016
02.06.2016
02.07.2016
02.08.2016
02.10.2016
03.08.2016
03.09.2016
03.10.2016
04.05.2016
04.08.2016
05.05.2016
05.08.2016
05.09.2015
05.09.2016
05.10.2016
05.11.2016
06.08.2016
06.09.2016
07.08.2016
07.11.2016
08.08.2016
08.11.2016
09.03.2016
09.06.2016
09.08.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
11.11.2016
12.08.2016
12.10.2016
13.08.2016
13.10.2016

Requested BY
abid

ajaykumarakhilesh tiwari

13.11.2016
14.08.2016
14.09.2016
15.06.2016
15.08.2016
15.10.2016
15.11.2016
16.11.2016
18.09.2016
20.03.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.10.2016
23.08.2016
23.10.2016
25.09.2016
25.10.2016
27.08.2016
27.10.2016
28.09.2016
29.02.2016
29.03.2016
29.08.2015
29.08.2016
30.07.2016
30.08.2015
30.08.2016
30.09.2016
30.10.2016
30.11.2015
31.03.2016
31.08.2016
31.10.2016
(empty)
Total Result

AKSHAY PATEL

Amit Patil

ankit patel Anulal

Ashish pa
ASHISH PORWA

balu

Chetanchirag

Darshandebashish dharmesh

dharmesh saDivyansh

Don

GopalgourisankGourishankar Gulamazim

Hansraj GurjarJAGIR BHAVSAR JAGIR BHAWSAR

jaimin rana

Jalay Kadiya

Jayanti Nakum Jeya prakash

Jitendra M

Jitendra MahaKalpik Patel

Kamlesh

karan

KIRAN Kiran N Kiran U K krunal

kunal bhmehul

mehul solanki Mukesh Murali

Nilesh K

nimesh da
NOKESH

PANKAJ

Patel AnkitRahul

Rahul SanghaRajesh SAGAR DESAI

Sanjay Parmar Shabeer Ali

sharad Salgar

Shardul

shardul vaidya Srikansh

Sunny

Tushar

VIJAY S VijayRaj vinay chawla

vinaychaw

vishal soni

vishwa

WAGHELA

Yagnesh m
Yogesh

(empty)

Ajay Pal manish PaTotal Result

RGP NO
20249
20249
20249
22806
23054
21365
19722
19721
25169
25169
25145
24514
24398
24368
24311
24183
23870
23870
23715
23326
23304
23304
23163
23077
23024
22703
22639
22639
22516
22182
21209
21170
20230
20204
21755
24343
24343
24150
24746
23831
21598
25306
23407
22521

RGP Date
04.05.2015
04.05.2015
04.05.2015
09.02.2016
04.03.2016
01.09.2015
09.03.2015
09.03.2015
27.09.2016
27.09.2016
23.09.2016
16.07.2016
05.07.2016
03.07.2016
28.06.2016
19.06.2016
24.05.2016
24.05.2016
14.05.2016
31.03.2016
28.03.2016
28.03.2016
15.03.2016
08.03.2016
01.03.2016
29.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
12.01.2016
03.12.2015
15.08.2015
12.08.2015
02.05.2015
02.05.2015
13.10.2015
30.06.2016
30.06.2016
17.06.2016
12.08.2016
19.05.2016
02.10.2015
10.10.2016
11.04.2016
09.01.2016

Expected Date of Return


04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
09.03.2016
03.09.2016
02.02.2016
01.11.2015
01.11.2015
27.10.2016
27.10.2016
23.10.2016
10.11.2016
10.11.2016
10.10.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016
10.07.2016
10.07.2016
10.07.2016
10.06.2016
02.06.2016
02.05.2016
02.03.2016
02.03.2016
02.03.2016
05.05.2016
02.03.2016
01.02.2016
01.01.2016
29.08.2015
30.08.2015
12.10.2016
30.08.2016
30.08.2016
01.08.2016
10.11.2016
20.06.2016
25.09.2016
05.11.2016
01.10.2016
29.02.2016

Requested BY
Don
Don
Don
balu
mehul
manish patel
manish Patel
manish Patel
chirag
chirag
manish patel
ankit patel
manish patel
Patel Ankit
manish patel
debashish rath
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish Patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
manish patel
Nilesh K
vishal soni
vishal soni
dharmesh
vinaychawla
vinaychawla
Jayanti Nakum
abid
dharmesh sapra
Kiran N

21429
20078
25142
25142
25142
24700
24700
24700
24700
24699
24699
24699
24699
24213
25035
24250
22428
16693
16693
16693
16693
16693
16691
16691
16688
16853
16853
25071
25378
25054
24756
25068
24294
24929
23110
24614
25141
24449
24449
20608
25410
24757
25066
24960
24682

14.10.2015
20.04.2015
22.09.2016
22.09.2016
22.09.2016
08.08.2016
08.08.2016
08.08.2016
08.08.2016
08.08.2016
08.08.2016
08.08.2016
08.08.2016
22.06.2016
08.09.2016
23.06.2016
02.01.2016
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
05.05.2014
05.05.2014
14.09.2016
15.10.2016
12.09.2016
17.08.2016
15.09.2016
27.06.2016
28.08.2016
09.03.2016
27.07.2016
24.09.2016
12.07.2016
12.07.2016
18.06.2015
28.10.2016
20.08.2016
13.09.2016
31.08.2016
05.08.2016

30.09.2016
30.11.2015
30.10.2016
30.10.2016
30.10.2016
18.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
15.08.2016
20.10.2016
23.10.2016
01.05.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
13.11.2016
05.11.2016
15.10.2016
30.10.2016
30.10.2016
30.09.2016
31.08.2016
09.06.2016
30.09.2016
01.11.2016
20.07.2016
20.07.2016
01.12.2015
31.10.2016
31.08.2016
13.10.2016
30.09.2016
05.10.2016

Mukesh Parmar
Jalay Kadiya
ASHISH PORWAL
ASHISH PORWAL
ASHISH PORWAL
vishwa
vishwa
vishwa
vishwa
vishwa
vishwa
vishwa
vishwa
Darshan
Gourishankar
Chetan patel
Chetan patel
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAWSAR
akhilesh tiwari
akhilesh tiwari
vinay chawla
Gopal R
Gopal R
Kalpik Patel
jaimin rana
Ashish patel
gourisankar
Ashish porwal
Srikansh sahoo
shardul vaidya
Tushar
Tushar
Yogesh
Shardul
Hansraj Gurjar
krunal
krunal
karan

24431
23963
24499
24667
23500
23500
21377
20852
23770
22018
24396
25629
25609
25609
25446
25446
25296
25296
25295
25295
25284
25284
25207
25118
25118
25115
24951
24951
24951
24951
24951
24951
24951
24868
24843
23482
23341
21235
19703
25386
25320
24969
24969
24646
24582

06.07.2016
02.06.2016
15.07.2016
03.08.2016
15.04.2016
15.04.2016
03.09.2015
11.07.2015
13.05.2016
10.11.2015
07.07.2016
09.11.2016
07.11.2016
07.11.2016
21.10.2016
21.10.2016
07.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
07.10.2016
07.10.2016
30.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016
30.08.2016
26.08.2016
22.08.2016
14.04.2016
02.04.2016
18.08.2015
05.03.2015
16.10.2016
08.10.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.08.2016
23.07.2016

06.08.2016
02.07.2016
14.09.2016
30.09.2016
15.06.2016
15.06.2016
31.03.2016
31.03.2016
13.08.2016
31.03.2016
07.08.2016
15.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
10.11.2016
10.11.2016
20.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
07.11.2016
07.11.2016
02.10.2016
25.09.2016
25.09.2016
27.10.2016
25.09.2016
25.09.2016
25.09.2016
25.09.2016
25.09.2016
25.09.2016
25.09.2016
31.10.2016
30.09.2016
20.06.2016
30.07.2016
20.03.2016
05.09.2015
16.11.2016
08.11.2016
01.10.2016
01.10.2016
01.09.2016
23.08.2016

krunal
VIJAY SATAW
Kamlesh
ajay pal
karan
karan
Ajay Pal
ajaykumar pal
Vijay sataw
karan
Jeya prakash
Rahul Sanghani
Gulamazim
Gulamazim
kunal bhalla
kunal bhalla
Shabeer Ali
Shabeer Ali
Shabeer Ali
Shabeer Ali
Anulal
Anulal
Gulamazim
Shabeer Ali
Shabeer Ali
Divyansh
Rahul
Rahul
Rahul
Rahul
Rahul
Rahul
Rahul
Sanjay Parmar
Jitendra Mahajan
Jitendra M
sharad Salgar
Amit Patil
VijayRaj
NOKESH
NOKESH
NOKESH
NOKESH
KIRAN
NOKESH

24582
24412
24411
24410
24408
24390
24379
24379
24374
24373
24370
24325
24324
24324
24284
24283
24227
24169
24168
24159
24119
24100
24092
24091
24077
24055
24054
24053
24052
23996
23996
23995
23995
23993
23993
23983
23983
23982
23982
22896
22763
22763
22618
22540
23502

23.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
04.07.2016
03.07.2016
03.07.2016
03.07.2016
02.07.2016
02.07.2016
28.06.2016
28.06.2016
28.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
21.06.2016
17.06.2016
17.06.2016
16.06.2016
14.06.2016
12.06.2016
11.06.2016
11.06.2016
10.06.2016
09.06.2016
09.06.2016
09.06.2016
09.06.2016
05.06.2016
05.06.2016
04.06.2016
04.06.2016
04.06.2016
04.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
16.02.2016
04.02.2016
04.02.2016
19.01.2016
11.01.2016
15.04.2016

23.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
06.09.2016
04.08.2016
10.09.2016
10.09.2016
02.08.2016
02.08.2016
10.07.2016
28.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
27.08.2016
27.08.2016
10.09.2016
25.10.2016
25.10.2016
25.10.2016
14.08.2016
12.08.2016
30.09.2016
30.09.2016
05.09.2016
09.08.2016
09.08.2016
09.08.2016
09.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
29.08.2016
29.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
08.08.2016
08.08.2016
29.03.2016
29.02.2016
29.02.2016
29.03.2016
29.02.2016
30.09.2016

NOKESH
NOKESH
NOKESH
NOKESH
Sunny
NOKESH
PANKAJ
PANKAJ
SAGAR DESAI
NOKESH
PANKAJ
KIRAN
KIRAN
KIRAN
SAGAR DESAI
SAGAR DESAI
PANKAJ
PANKAJ
PANKAJ
PANKAJ
SAGAR DESAI
Sunny
WAGHELA
WAGHELA
pankaj
KIRAN
KIRAN
KIRAN
KIRAN
SAGAR DESAI
SAGAR DESAI
PANKAJ
PANKAJ
pankaj
pankaj
SAGAR DESAI
SAGAR DESAI
pankaj
pankaj
Sunny
Sunny
Sunny
KIRAN
pankaj
Murali

23502
23502
23502
23502
24386
22600
24963
25131
23947
24851

15.04.2016
15.04.2016
15.04.2016
15.04.2016
04.07.2016
19.01.2016
01.09.2016
22.09.2016
03.06.2016
22.08.2016

30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
03.10.2016
01.07.2016
30.09.2016
23.10.2016
30.09.2016
30.10.2016

Murali
Murali
Murali
Murali
Kiran U K
mehul solanki
AKSHAY PATEL
Yagnesh mistry
nimesh darji
Rajesh Gurjar

Equipment

CURING PRESS
SIEMENS MOTOR MODU
TOPROLL BRACKET
PCR_TBM_MC_D
PCR_TBM_MC_C
SHEPAR DRUM 13"
SHEPAR DRUM 14"
ROTARY JOINT 2ST
SEALS
IL SHAFT
CARCASS DRUM 15"
MTC BLOCK
ANYBUS MODULE
MS SHAFT
BEARINGS
PCR_TBM_MC_G
17" DRUM SPACER
REDUCER SLEEVE
POSITION INDICATOR
PNEUMATIC LINEAR
TOPROLL
DNC-50-670-PPV-A
RRD TOOL ASSEMBLY
SHAFT
BEARING
PCR_TBM_MC_C
RAIL SET
TRAPO ROLLER
PCR_TBM_MC_H
PCR_TBM_MC_H
E+L MOTOR, AG2491
M101
M101
METAL DETECTORCARD
SERVO MOTOR
X-RAY PC
FESTO EMERGENCY
SAFETY SENSOR
INDUCTION MOTOR
HELOZEN 250WATT

Vendor Name
Don M. Mehta
Don M. Mehta
Don M. Mehta
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
MNS AUTOMATION
VARUN ENGINEERING COMPANY
VARUN ENGINEERING COMPANY
VARUN ENGINEERING COMPANY
OMEX ENGINEERING PVT. LTD.,
OMEX ENGINEERING PVT. LTD.,
FOURWENTS ENGINEERING COMPANY
SURYODAYARUBBERTRADINGCO.
TIREX TRANSMISSION
OMEX ENTERPRISES
VARUN ENGINEERING COMPANY
ROCKWELL AUTOMATION INDIA PVT. LTD.
OMEX ENTERPRISES
OMEX ENTERPRISES
OMEX ENTERPRISES
OMEX ENTERPRISES
ELESAANDGANTERINDIAPVTLTD
ELESAANDGANTERINDIAPVTLTD
OMEX ENTERPRISES
CHEM MECH RUBBERS & ENGINEERS
SHREEJI MARKETING CORPORATION
VARUN ENGINEERING COMPANY
OMEX ENTERPRISES
OMEX ENTERPRISES
VARUN ENGINEERING COMPANY
OMEX ENTERPRISES
VARUN ENGINEERING COMPANY
VARUN ENGINEERING COMPANY
OMEX ENTERPRISES
OMEX ENTERPRISES
Erhardt+Leimer (India) Pvt. Ltd
RADIX ELECTRO SYSTEMS PVT. LTD.
RADIX ELECTRO SYSTEMS PVT. LTD.
NAME ELECTROPOINT
REXEL INDIA PRIVATE LIMITED
SHREE ACURATE INFOTECH
SHREEJI MARKETING CORPORATION
Dhyani Automation
ALLIED ELECT ENGG CO
HALOL NAGAR SEVASADAN

MIDDLE SENSOR
ULTRASONIC GEN'R
368917
325148
325149
12"RMS PUSHER CAN
13"RMS PUSHER CAN
14"RMS PUSHER CAN
15"RMS PUSHER CAN
12"CONTIPUSHER CAN
13"CONTIPUSHER CAN
14"CONTIPUSHER CAN
15"CONTIPUSHER CAN
RMS CONVEYOR BELT
FLOATING JOINT
13" & 14" BASE SEG
PISTON SEAL

PRINTER
TURN UP BLADDER
4 ROLL CALENDAR
HOSE PIPE
LOAD CELL
PCR BEAD
17'' CONTI SLEEVE
18'' RMS SLEEVE
DIE ASSEMBY HOLDER
TREAD PUNCHING ASS
BEAD SPREADER
HFCURING PRESS 101
DOCK LEVELLER

BYTEWISE MEASUREMENT SYSTEMS


BRANSON ULTRASONICS
INDUSTRIAL NEEDS
INDUSTRIAL NEEDS
INDUSTRIAL NEEDS
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
TIREX TRANSMISSION
Omex Engineering Pvt Ltd.
Aniruddha Wire Cut Tools
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
Jagir H. Bhavsar
Jagir H. Bhavsar
Jagir H. Bhavsar
Jagir H. Bhavsar
Jagir H. Bhavsar
Jagir H. Bhavsar
Jagir H. Bhavsar
Jagir H. Bhavsar
Mr. Akhilesh Kumar Tiwari
Mr. Akhilesh Kumar Tiwari
GODREJ & BOYCE MFG.CO. LTD
LAZOR
HP COMMUNICATIONS AND SECURITY
VIRAJ RUBBERS PVT.LTD
Patson Machine Tools
DIVINE TECHNOMECH
ARTI ENGINEERING
SHRI VISHWAKARMA ENTERPRISES
YOGI ENTERPRISE
PRESS STAMPING INDUSTRIES
ROTO RUBBER INDUSTRIES
ROTO RUBBER INDUSTRIES
DESAI ENGINEERING INDUSTRIES
PRESS STAMPING INDUSTRIES
Shri Mahakali Machinery Pvt.Ltd.
DESAI ENGINEERING INDUSTRIES
Patson Machine Tools
PATSON

60 MM EXUDER
AIR RECEIVER
MOTOR
ROLLER BEARING
AC DRIVE
AC DRIVE
BEAD APEXING
BEAD APEX DIE
POWERFLEX 525DRIVE
PCR BEAD APEXING
B102
VBOX + ACCESSORIES
TYRE
TYRE
TYRES
TYRES
TYRE
TYRE
TYRE
TYRE
TYRE
MACHINE
TYRE
TYRE
TYRE
TYRE
TYRES
TYRES
RIMS
RIMS
JACK
TOOLBOX
TORQUE GUN

MOULD
TYRE

METAL SKIDS
METAL SKIDS
LINER
SHELL
METAL SIKDS
FABRIC LINER

TANISH ENGINEERS
Trivedi & Associates Tecknical Serv
Sew-Eurodrive India Private Limited
krishna engineers
TEKFABENGINEERS
TEKFABENGINEERS
ARTI ENGINEERING
ARTI ENGINEERING
TEKFABENGINEERS
ARTI ENGINEERING
CEAT Limited
NATIONAL AUTOMOTIVE TEST TRSCKS(NAT
Gulamazim Faizmohammed Qureshi
Gulamazim Faizmohammed Qureshi
SURAJ MOTAR COMPANY
SURAJ MOTAR COMPANY
Nishankumar Kaushikkumar Patel
Nishankumar Kaushikkumar Patel
Nishankumar Kaushikkumar Patel
Nishankumar Kaushikkumar Patel
APEX ENTERPRISE
APEX ENTERPRISE
Gulamazim Faizmohammed Qureshi
Kunal Bhalla
Kunal Bhalla
DESAI ENGGINEERING INDUSTRIES
JAYDEEP SINH V RAJPUT
JAYDEEP SINH V RAJPUT
JAYDEEP SINH V RAJPUT
JAYDEEP SINH V RAJPUT
JAYDEEP SINH V RAJPUT
JAYDEEP SINH V RAJPUT
JAYDEEP SINH V RAJPUT
HIMILE MOLDS(INDIA) PVT LTD
HIMILE MOLDS(INDIA) PVT LTD
Greatoo Molds India Private Limited
CENTRAL MANUFACTURING TECHNOLOGY IN
DESAI ENGINEERING INDUSTRIES
RPM Tools Consulting
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited

FABRIC LINER SHELL


METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
FABRIC LINER
FABRIC LINER SHELL
METAL SMETAL SKIDS
METAL SKIDS
RUBBER SAMPLE
EMPTY LINER
EMPTY LINER
EMPTY SHELL
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKID
METAL SKID
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
FABRIC LINER
FABRIC LINER SHELL
FABRIC LINER
FABRIC LINER SHELL
FABRIC LINERS
FABRIC LINERSSHELL
FABRIC LINERS
FABRIC LINERSSHELL
FABRIC LINERS
FABRIC LINERSSHELL
EMPTY GOODPACK
204622
572718
GOOD PACK
GOOD PACK BOX
TYRE

CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
CEAT Limited
CEAT Limited
Innovative Tyre & Tube(Tyre Divn)
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
CEAT Limited
CEAT Limited
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
Ace Tyres Limited. - Unit II, 52A
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
CEAT Limited
IIT Kharagpur Alumni Association,Mu

TYRE
RIM
RIM
RIM
TYRES
E+L CONTROLLER
12"-14" UNIFORMITY
BLOWDOWN MOTOR
GRUNDFOUS PUMP
NITROGEN CRAYOGENI

IIT Kharagpur Alumni Association,Mu


IIT Kharagpur Alumni Association,Mu
IIT Kharagpur Alumni Association,Mu
IIT Kharagpur Alumni Association,Mu
INTERNATIONAL CENTRE FOR AUTOMATIVE
Erhardt+Leimer (India) Pvt. Ltd
OMEX ENGINEERING PVT. LTD.,
AMUL ELECTRICAL & ENGINEERING.
Excellent Engineers
Inox Air Products Ltd.

Brief Text
CRICKET BET AND BALLS(1PKT)
BEDMINTON
TABIL TANIS BALL
TREANCH CONVEYOR ROLLER
MOTOR MOUDLE 6SL3120-2TE21-0AA3, 9/9A
TOPROLL BRACKET
PCR_TBM_MC_D AS PER ATTACHED LIST
PCR_TBM_MC_C AS PER ATTACHED LIST
SHEPAR DRUM 13"
SHEPAR DRUM 14"
ROTARY JOINT 2ST
SEALS
IL SHAFT
CARCASS DRUM 15"
MTC BLOCK
ANYBUS MODULE
MS SHAFT
BEARINGS
PCR_TBM_MC_G AS PER ATTACHED LIST
17" DRUM SPACER
REDUCER SLEEVE
POSITION INDICATOR
PNEUMATIC LINEAR UNIT
TOPROLL
DNC-50-670-PPV-A
RRD TOOL ASSEMBLY
TIMING SHAFT
NTN SNR BEARING
PCR_TBM_MC_C AS PER ATTACHED LIST
RAIL SET 880 MM
TRAPO ROLLER 223654
B & T HUB
PCR_TBM_MC_H AS PER ATTACHED LIST
PCR_TBM_MC_H AS PER ATTACHED LIST
E+L MOTOR, AG2491
THERMOCOUPLE OF DROP DOOR
THERMOCOUPLE CABLE
TBR IL METAL DETECTOR CARD
CAT-TLY-A130P-BJ62AA SERVO MOTOR AB
X-RAY PC
FESTO EMERGENCY STOP VALVE
OMRON-OMRON-F3SJ-B1025P25-D, SAFETY SENSOR (SENDER)
INDUCTION MOTOR ,200KW,1940KG,270HP
HELOZEN 250WATT

BYTEWISE PROFILOMETER MIDDLE SENSOR, PART# SL6-225-150-075-635-H, SERIAL # 06101013


BRANSON ULTRASONIC GENERATOR
BLADDER TRUCK APEXER 22.5/120
34240203 NSKF SLEEVE 12",
34240162 NSKF SLEEVE TYP D 13",
12"RMS PUSHER CAN
13"RMS PUSHER CAN
14"RMS PUSHER CAN
15"RMS PUSHER CAN
12"CONTIPUSHER CAN
13"CONTIPUSHER CAN
14"CONTIPUSHER CAN
15"CONTIPUSHER CAN
RMS APPLICATION CONVEYOR BELT
FLOATING JOINTS M10*1.25 & FITTINGS
13" & 14" BASE SEGMENT
PISTON SEAL
CHAIR PLASTIC
WOODEN TABLE WITH DRAWER
COMPUTER TABLE (OLD)
BED M.S.(OLD)
SYNTHETIC COTTON METTRES
TABLE TENNIS KT
CARROMBOARD
ABSOLUTE MOTORISED TREAD MILL
CUPBOARD FOR LIBRARY
WOODEN TABLE WITH STILL STAND
CALIBRATION OF DET NABL
BROTHER PRINTER 7860D
UPS 600VA POWER SUPPLY
17" TURN UP BLADDER FOR MCR TBM
TOP RING CYLINDER FOR L&T-47"
BOW ROLLER
HOSE PIPE
RUBBER CONVEYOR LOAD CELL
PCR CURING RING
SCISSOR CUTTER _ L.H. SIDE
17'' CONTI SLEEVE
18'' RMS SLEEVE
BLADDER RING
DIE ASSEMBY HOLDER
TREAD PUNHNING ASSEMBLY
BEAD SPREADER
HYDRAULIC PIPES(TOTAL 3 NOS)
PUMP FOR DOCK LEVELLER

60MM EXTRUDER GEAR ASSEMBLY


SAFETY VALVE FOR AIR RECEIVER
SEW EURODRIVE MOTOR 0.37 KW
CALENDER ROLLER BEARING
AC DRIVE POWERFLEX 525 4KW
AC DRIVE POWERFLEX 525 4KW
BEAD APEXING FORMER
BEAD APEX DIE
POWERFLEX 525 DRIVE WITH CONTROL CARD
FORMER OF PCR BEAD APEXING 12",13",14",15",16".
BCID RING
VBOX + ACCESSORIES
150/60R17 BOLD TYRE
130/70R17 BOLD TYRE
120/90-17
90/90-21
3.00-8 TYRE
100/90-17 TYRE
3.00-18 TYRE
100/90-17 TYRE
205/55R16 TYRE
HANDCARVING MACHINE
BALD TYRE 150/60 R17
3.00-18 CEAT
100/90-17 CEAT
TYRE SPREADER MACHINE
TYRES 185/65R15 SECURADRIVE CEAT
TYRES 195/55R16 BRIDGSTONE B250
RIMS 5.5JX15
RIMS 6JX15
JACK
TOOL BOX
TORQUE GUN
TBR BRAND PLATE
TBR BRAND PLUGS
TBR MOULD BRAND PLUG
155/80 R13 BALD TYRE (MILAGE)
TYRE SPREADER MACHINES
3.00 - 18 MOTORCYCLE RALDTYRE
METAL SKIDS
METAL SKIDS
LINER
SHELL
METAL SIKDS
FABIC LINER

FABRIC LINER SHELL


METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
FABRIC LINER
FABRIC LINER SHELL
METAL SKIDS
METAL SKIDS
RUBBER SAMPLE
EMPTY LINER
EMPTY LINER
EMPTY SHELL
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKID
METAL SKID
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
METAL SKIDS
FABRIC LINER
FABRIC LINER SHELL
FABRIC LINER
FABRIC LINER SHELL
FABRIC LINERS
FABRIC LINERSSHEL
FABRIC LINERS
FABRIC LINERSSHELL
FABRIC LINERS
FABRIC LINERSSHELL
EMPTY METAL BINS OF GOODPACK
TREAD SPOOLS
LINER
GOOD PACK
GOODPACK
205/55R16 SECURA DRIVE

195/65R15 ECO DRIVE


6.5X16
6.0X15
7.5X17
225/75 R16 MILAZE
MATERIAL -258719,TYP DC6210 ,SUPPLY -24 V DC
12"-14" UNIFORMITY RIM
3 PH INDUCTION MOTOR, 0.75 KW, M/C NO:NDA2J
GRUNFOUS PUMP REPARING
NITROGEN CRAYOGENIC PUMP, C-109412

Serial Number

B0-261020071

OMRON-F3SJ-B1025P2
90029113
-

Issue QTY
Value
2
700
2
400
1
200
50
5,000.00
1
5,000.00
1
100,000.00
1
100,000.00
1
100,000.00
6
10,000.00
2
2,000.00
1
15,000.00
3
10,000.00
1
5,000.00
1
50,000.00
6
20,000.00
1
10,000.00
8
15,000.00
30
15,000.00
1
100,000.00
20
30,000.00
20
25,000.00
20
25,000.00
2
50,000.00
2
50,000.00
2
100,000.00
2
100,000.00
10
100,000.00
2
100,000.00
1
1,000,000.00
2
100,000.00
100
100,000.00
1
10,000.00
1
100,000.00
1
100,000.00
1
20,000.00
1
1,500.00
1
1,000.00
1
1,000.00
1
10,000.00
2
20,000.00
3
20,000.00
2
2,000.00
1
150,000.00
2
500

Vendor Code
E10008440
E10008440
E10008440
2001431
7002446
2003124
2003124
2003124
2001016
2001016
2001766
2002301
2003464
2000454
2003124
2003063
2000454
2000454
2000454
2000454
2002646
2002646
2000454
2003334
2001579
2003124
2000454
2000454
2003124
2000454
2003124
2003124
2000454
2000454
7000053
2000535
2000535
7001139
2003863
2002979
2001579
7002408
7000641
11000124

1
2
3

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
1
20
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
20
4
1
1
100
1
1
1
1
1

1,000.00
15,000.00
44,868.69
6,996.46
6,343.68
8,200.00
8,200.00
8,200.00
8,200.00
8,200.00
8,200.00
8,200.00
8,200.00
20,000.00
2,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
300
500
36,800.00
3,000.00
67,100.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
8,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
20,000.00
5,000.00
6,000.00
15,000.00
200,000.00
33,000.00
5,000.00
70,000.00
5,000.00
10,000.00

2100085
2002075
2000271
2000271
2000271
2001431
2001431
2001431
2001431
2001431
2001431
2001431
2001431
2003464
7000838
2001882
2001431
E10008968
E10008968
E10008968
E10008968
E10008968
E10008968
E10008968
E10008968
E10008005
E10008005
7002318
7001747
2003802
2000745
7000852
2002814
7000887
2003494
7000827
7002363
2002249
2002249
7000612
2003572
7000730
7000612
7000852
7000583

25B-D4P0N104

1
2

1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
3
4
5
6
7

1
1

1
1
1
2
2
1
3
8
1
20
6
3
10
2
4
4
4
2
4
2
10
1
4
5
1
1
12
4
12
4
1
1
1
2
15
10
1
2
2
3
2
1
1
3
1

25,000.00
7,000.00
23,000.00
500
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00
5,000.00
10,000.00
724
724
4,000.00
4,000.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
25,000.00
25,000.00
1,400.00
1,000.00
1,000.00
500,000.00
12,000.00
4,000.00
12,000.00
4,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
75,000.00
10,000.00
3,000.00
50,000.00
3,000.00
0
0
0
0
0
0

2001374
2003383
2001652
7001750
2000697
2000697
2001563
7000887
2000697
7000887
PL1700
7002720
E10011386
E10011386
2002118
2002118
E10012358
E10012358
E10012358
E10012358
7002120
7002120
E10011386
E10010141
E10010141
7000621
7000784
7000784
7000784
7000784
7000784
7000784
7000784
7002540
7002540
7001832
7002064
2001303
7002136
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700

1
2

1
2

1
5
4
12
12
6
2
2
7
6
11
1
1
1
7
7
7
12
4
13
7
7
6
6
7
6
7
12
4
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5
7
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000.00
0
0

PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PLGR00
PLGR00
PL1700
PL1700
PLIN00
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PLGR00
PLGR00
PL1700
PL1700
PLGR00
PLGR00
PLGR00
PLGR00
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
PL1700
14000665

2
3
4
5
2014-09-202

44501006

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
200
10,000.00
55,000.00
5,000.00
15,000.00
100,000.00

14000665
14000665
14000665
14000665
7000817
7000053
2001016
7000766
7000959
7001383

HOD
DATTASH SHAH
DATTASH SHAH
DATTASH SHAH
RANJIT KANBARKAR
KIRAN N
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
VIJAY SHEKAR
KIRAN N
KIRAN N
KIRAN N
KIRAN N
KIRAN N
KIRAN N
KIRAN N.
KIRAN N
KIRAN N
KIRAN N

Balance QTY
2
2
1
50
1
1
1
1
6
2
1
3
1
1
6
1
8
30
1
20
20
20
2
2
2
2
10
2
1
2
100
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
2

Received QTY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.K.BIJU
KIRAN N.
MAHESH LANDGE
MAHESH LANDGE
MAHESH LANDGE
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
ATUL SHARMA
RANJIT KANBANKAR
RANJIT KANBANKAR
RANJIT KANBANKAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAVSAR
JAGIR BHAWSAR
DATTESH SHAH.
DATTESH SHAH.
KIRAN N
GOPAL R
GOPAL R
SUDHAKARA REDDY
RANJIT KANBARKAR
ATUL SHARMA
ATUL SHARMA
KIRAN N
SUDHAKAR READY
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARY
RAKESH TIWARI
RAKESH TIWARI
AJAY PAL
AJAY PAL
AJAY PAL

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
1
20
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
20
4
1
1
22
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0

AJAYPAL
ASHISH VAIDYA
AJAY PAL
ASHISH VAIDYA
AJAY PAL
AJAY PAL
ASHISH VAIDYA
ASHISH VAIDYA
ASHISH VAIDYA
ASHISH VAIDYA
ABDUL RAHIM
JUBAN THOMAS
VIPUL JOHN
VIPUL JOHN
JUBAN THOMAS
JUBAN THOMAS
UNNIKRISHNAN
UNNIKRISHNAN
UNNIKRISHNAN
UNNIKRISHNAN
SUJITH NAIR
SUJITH NAIR
VIPUL JOHN
JACOB GEORGE
JACOB GEORGE
SUJIT NAIR
JUBAN THOMAS
JUBAN THOMAS
JUBAN THOMAS
JUBAN THOMAS
JUBAN THOMAS
JUBAN THOMAS
JUBAN THOMAS
VIPUL JHON
VIPUL JOHN
VIPUL JOHN
VIPUL JOHN
UNNIKRISHNAN
UNNIKRISHNAN
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI

1
1
1
2
2
1
3
8
1
20
6
1
10
2
1
1
4
2
4
2
10
1
4
5
1
1
12
4
12
4
1
1
1
2
15
10
1
2
2
3
2
1
1
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
MAHESH TIWARI
SANTHOSH SHETTY

1
5
4
12
12
6
2
2
7
6
11
1
1
1
7
7
7
12
4
13
7
7
6
6
7
6
7
12
4
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5
7
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SANTHOSH SHETTY
SANTHOSH SHETTY
SANTHOSH SHETTY
SANTHOSH SHETTY
JUBAN THOMAS
MANOJSINGH
A.K. BIJU
NIMESH DARJI
NIMESH DARJI
NIMESH DARJI

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0