You are on page 1of 337

The Vietnamese Go Associations

Nhp mn C vy
Bin son : V Thin Bo
Hiu nh : Trn Trung Tn

Edited by Phong ND & Nase Asumi

Mc lc
Gii thiu.......................................................................................................................... 4
Chng 1: Qun c, bn c v quy tc chi c ....................................................... 5
Bi 1: Gii thiu v qun bn c ............................................................................. 5
Bi 2: Quy tc .......................................................................................................... 8
Chng 2: luyn tp bt qun v phng php bt qun .................................... 15
Bi 1: Luyn tp .................................................................................................... 15
Bi 2: Bt i, bt ti ca, bt m ........................................................................ 17
Bi 3: Chinh qun ................................................................................................. 24
Bi 4: Kho............................................................................................................ 30
Bi 5: V v v ngc ........................................................................................... 33
Bi 6: Ni khng v ............................................................................................... 40
Bi 7: Chy qun ................................................................................................... 44
Bi 8: Yu lnh n qun bin, gc ...................................................................... 48
Bi 9: So kh .......................................................................................................... 51
Chng 3: Gii thiu s qua v sng cht .............................................................. 61
Bi 1: C sng cn c 2 mt ................................................................................. 61
Bi 2: Sng chung ................................................................................................. 68
Bi 3: Hnh c sng cht thng gp .................................................................... 70
Chng 4: Quy tc thng thng v b tr qun c.............................................. 83
Bi 1: Gc vng, bin bc, gia l c kh ......................................................... 83
Bi 2: Cch cch i cng th thng thng .......................................................... 87
Bi 3: thc tn cng v phng th ..................................................................... 92
Bi 4: Tnh ton thng bi..................................................................................... 98
Chng 5: Phng php cng st c bn............................................................. 108
Bi 1: Khot ......................................................................................................... 108
Bi 2: Kp ............................................................................................................ 112
Bi 3:ng .......................................................................................................... 116
Bi 4: im.......................................................................................................... 120
Bi 5: Kho bay, kho mm................................................................................. 122
Bi 6: Ln nh ................................................................................................... 126
Bi 7: Lt ngc ng ........................................................................................... 130
Chng 6: Hnh sng cht c bn ......................................................................... 136
Chng 7: Lin lc v chia ct .............................................................................. 140
Bi 1: Lin lc ..................................................................................................... 140
Bi 2: Chia ct..................................................................................................... 151
Chng 8: Th qun ............................................................................................... 156
Bi 1: Th qun t nhin ...................................................................................... 156
Bi 2: Chin thut th qun ................................................................................. 158
Chng 9: St kh ................................................................................................... 164

Bi 1: Nhn thc c bn v st kh ...................................................................... 164


Bi 2: Phng php ko di kh bn mnh ........................................................... 168
v phng php xit kh ch ............................................................................... 168
Chng 10: Cp ................................................................................................... 175
Bi 1: Cc loi cp ............................................................................................ 175
Bi 2: Vn dng cp trong chi c .................................................................... 178
Chng 11: Hnh c v cc yu im trong tn cng v phng th ................... 182
Bi 1: Hnh p v hnh xu ................................................................................ 182
Bi 2: Yu im trong tn cng v phng th...................................................... 186
Chng 12: nh thc sao...................................................................................... 191
Chng 13: Cch chi c chp qun .................................................................... 199
Chng 14: Gii thiu Quan t ............................................................................. 212
Bi 1: Phng php tnh ton quan t ................................................................ 212
Bi 2: Cc quan t thng gp ............................................................................ 220
Bi 3: K xo trong quan t................................................................................. 225
Chng 15: Chin thut trong giai on trung bn ............................................ 236
Bi 1: Chin thut cng kch................................................................................ 236
Bi 2: Chin thut nhp .................................................................................. 244
Bi 3: S ln nh ca m bin ............................................................................. 253
Bi 4: Chin thut chuyn i.............................................................................. 258
Bi 5: Chin thut gm nng ............................................................................... 262
Chng 16: nh thc v tuyn chn nh thc .................................................. 267
Bi 1: nh thc treo thp gc tiu mc .............................................................. 267
Bi 2: nh thc treo cao gc tiu mc ............................................................... 275
Bi 3: nh thc mc ngoi............................................................................. 280
Bi 4: nh thc cao mc .................................................................................... 283
Bi 5: nh thc tam tam ..................................................................................... 285
Bi 6: Tuyn chn nh thc ................................................................................ 287
Chng 17: B cc .................................................................................................. 295
Bi 1: Tri thc thng thng v b cc ............................................................... 295
Bi 2: Cc phng php b cc thng gp .................................................... 304

Gii thiu
Vy hin pht trin trn phm vi th gii m i din
l Hip hi c vy ngh nghip d th gii vi 55 thnh
vin hu ht cc chu lc , u, Phi, M, c m Vit
Nam chng ta l mt trong 5 thnh vin mi nht. Hng nm, trn th gii
u c nhiu gii v ch c Vy cho mi i tng thi u, chuyn
nghip hoc nghip d, nam hoc n v.v...
Chi c Vy l mt hot ng rt c ch, n khng ch lm phong ph
sinh hot vn ho ca mi ngi, m cn gip ngi ta rn luyn t duy,
tng cng ch. Hin nay, mt s nc m c Vy rt pht trin, ngi
ta th nghim a c Vy vo chng trnh gio dc tiu hc v c
hiu qu tt.
Nhn thy cun Vi k nhp mn do lo k s ch Yn Sinh ngi c kinh nghim trn 20 nm dy c - thy dy c u tin ca danh
th Trung Quc - Cu on Trng Vn ng, v hc tr ca ng - c
T Oanh - ngi tng ot danh hiu qun trong gii V ch n Trung
Quc hp tc bin son rt cng phu, phong ph, d hiu, t nng n
su, gip chng ti rt nhiu khi mi tp chi c Vy. Chng ti
bin dch mi cc bn yu c tham kho, hc tp mn c ny. Nu sau khi
s dng cun sch ny cc bn thy yu thch mn c Vy, v c trnh
tng tin, chng ti rt cm thy vui lng.

y l ln u tin bin son mt cun sch c Vy ra mt bn


c Vit Nam nn vi trnh c hn nhm bin son chng ti cng
cha th thy ht nhng thiu st cn phi sa cha ca mnh, mong bn
c v cc v cao minh trong lng c ch chnh.
Chng ti xin chn thnh cm n.

Chng 1: Qun c, bn c v quy tc chi c


Bi 1: Gii thiu v qun bn c
1. Gii thiu s qua v c Vy
C Vy l mt loi vn ho c in phng ng, l mt trong t
c in: Cm , k , thi , ho n nay c lch s 2, 3 ngn nm. Ngay
t thi Xun thu Chin Quc, c Vy rt hng thnh. Truyn thuyt k
rng: ban u, c Vy do vua Nghiu sng to, dy con l hong t
an Chu, v sau tr nn ph bin trong mi tng lp. V c nhiu ch
li, c Vy c lu truyn rng ri v n nay cng cha h mai mt. T
Trung Quc, c vy c ph bin ti Triu Tin, sang Nht Bn- ni m
n c ngng m v t a v cao qu o (C Vy ting Nht l
IGO phin m ca ch hn K o) n cng tng qua Vit Nam v xut
hin trong th ca nh th Nguyn Xng (i Trn) nh cu:
Vi k nhn c a,
i tu tu vi hng.
(Chi c vy, nhn l ni c a,
Ung ru vi bn, say l qu nh.)
(bi th Thn qu)
V mt s cu trong truyn Kiu ca Nguyn Du:
Bn t im nc....
c bit trong giai thoi trng c Nguyn Huyn gip vua chi c vi s
Tu bng cch cho nh nng ri qua lng ch nc cho nh vua v
chin thng s Tu cng l m t cch chi c Vy. iu ny chng t c
Vy c mt Vit nam t rt lu v c thi k ph bin hu khp cc
ni (cung nh cng nh nng thn).
Nhng Vit Nam cng nh Trung Quc, c nhng lc tnh hnh kinh t
chnh tr bin i ln lao, cc cuc chin tranh phong kin lin tip n ra
nh hng ln ti i sng nhn dn nn cc phng din vn ho cng
c s thay i, v c Vy khng trnh khi xu hng chung, c lc mai
5

mt ( Trung Quc l do khng hong thi k Chin tranh nha phin 1840). Gn y (t trc cch mng Vn ho), c Vy c trn hng
Trung Quc vi s ng h ca c Th tng Chu n Lai, Ph th tng
Trn Ngh nn trnh c ca cc k th Trung quc ui kp k gii
Nht Bn. Trn th gii, c Vy ngy cng pht trin mnh, n nay c
36 triu ngi yu thch mn c ny (thng k ca hip hi c Vy nghip
d th gii)
2. Bn c, qun c:
A
B
C
D

D
C
B
A

Bn c hnh vung, to thnh t 19 ng ngang v 19 ng dc, tt c


361 giao im (t y gi tt l im). Qun c t xung ti cc giao
im y, bin, gc hay gia bn u c. Trn bn li c 9 chm en
nh, cc chm en ny c tc dng g? Bi bn c qu ln, ng thng
cng nhiu, v cc im ny ngi chi d nhn bit phng hng v
tr. im chnh gia bn gi l thin nguyn 8 im 4 pha xung
6

quanh l cc sao bin v sao gc, V tr gn vng gia bn gi l cao,


v tr gn bin v gc l thp. ng bin tnh l ng s 1(A), tip
theo l ng s 2 (B), ri s 3 (C), s 4 (D), t ng th 5 vo trung
tm khng cn phn na v u v tr cao c.
Qun c phn lm 2 mu en v trng, en 181 qun, trng 180 qun,
cng 2 bn c 361, ng s im trn bn.

Bi 2: Quy tc
Khi t qun cn t ti giao im, qun c t xung ri khng di
chuyn trn bn na. en i trc mi ngi h mt qun,... cui cng,
tnh xem bn no chim c nhiu giao im hn (nhiu lnh th hn)
bn thng.
Trn y ch l khi nim chung chung, tip theo xin bn bc c th.
6 thut ng:
1. Kh: Giao im trng nm ngay cnh qun c gi l kh ca qun c
.
Hnh bn: Cc du x l kh ca
qun c. Qun ng gia bn c
4 kh, ng bin c 3 kh, ng
gc c 2 kh,

Hnh bn: m th xem cc m


qun trong hnh, mi m c my
kh?
p: 4 qun gia c 9 kh, 3 qun
nm st bin c 5 kh.

Hnh bn: tnh th xem, qun en


mi m c my kh?
p: 4 qun gia bn c 5 kh, 4
qun gc bn c 3 kh.

x
x
x

x
x

2. Ni: t mt qun c xung bn m c th ni lin 2 qun hoc 2


m qun thnh 1 m qun lin, gi l ni.
1

Hnh bn: Cc qun en 1 u gi


l ni
1

3. Ct: t mt qun m c th chia qun i phng thnh 2 m


ring r gi l ct.

Hnh bn: Cc qun en 1 u gi


l ct.

4. nh bt: Chng ta t mt qun khin qun i phng ch cn 1


kh cui cng (trc i phng c t nht 2 kh) nc c gi l
nh bt hoc gi bt (ta gi tt l nh)

Hnh bn: cc qun en 1 u gi


l nh.
1

nh l tn hiu cnh co, ngha l i phng ch c mt kh cui


cng. Bn b dnh nn ngh n nguy him ca chnh mnh.
5. Ko di: t mt qun ngay cnh qun mnh sang ngang hay ln
xung 1 ng gi l ko di.

Hnh bn: Cc qun en 1 u gi


l ko di.
1

Hnh bn: 2 qun en b trng


nh, gp nguy him, nn c
bin php g?

10

Hnh bn: en 1 ko di, ch cn


qun cu vin ny, en thot
khi nguy him.

6. n: Sau khi chng ta t mt qun, lm cho qun ca i phng


trng thi khng cn kh no, ta c php nht ht nhng qun y
ca i phng ra ngoi. Nh th gi l n.
1

Hnh bn: Cc qun en 1 u gi


l n.

Hnh bn: th xem qun no b n


phi nht ra sau khi en 1 i.

11

Hnh bn: tr li l: 2 qun gia


bn v 3 qun gc trn bn phi
ht kh b b ra ngoi, 3 qun bin
bn phi vn cn 1 kh c
nguyn.

Hnh bn: 4 qun en v 4 qun


trng u b vy, ch cn mt kh
im A. By gi ai c quyn n?
p: Nu en i, c th t im
A n qun trng. Nu trng i, cng
c th t im A n en.

Hnh bn: en i trc, nn i


ch no?

Hnh bn: en t qun en 1, n 2


qun trng, trng li dt v tr
qun en n 1 qun , kiu bin
ho ny gi l n 2 tr 1

12

bi luyn tp.
1.

2.

3.

4.

10=1
5.

13

p n:
1.

2. 8 qun en c 10 kh.
3. en i trc nn t im B n 3 qun trng, trng i trc nn t
im A n en 2 qun.
4. en 1 l ct, trng 2 ko di, en 3 nh, trng 4 ko di, en 5 nh,
trng 6 cng l nh, en 7 l nh, trng 8 l n, en 9 l nh, trng 10
l ni.
5. Hnh ny gi l n 3 tr 1.

2=

14

Chng 2: luyn tp bt qun v phng php bt qun


Bi 1: Luyn tp
Chng ta hc qua quy tc nn
luyn tp nng cao kh nng bt
qun. Mi bn ly qun c v r
bn khc cng chi. vic luyn
tp thun tin bn nn by qun nh
hnh bn, th xem ai bt c nhiu
(en i trc, c th nh ra n 3
qun trc l thng c). Khi bt
tho ta s nh ra n nhiu qun hn
th mi thng (cch tnh thng thua
ny ch luyn tp n qun, khng
phi l chi c vy thc s)
Hnh bn: en va mi nh,
trng c th ti A "nh" qun en
khng? Tt nhin khng th. Trng
A, en B n ngay 1 qun trng

Hnh bn: Khi 1 nh n, tr2 di


l cch i ng. Trc phi bo v
mnh an ton sau mi tm c hi n
en.

1
B

1
2

15

Xin lu : Hnh bn: en t qun


1 c th n 1 qun trng, sau
trng t vo c th n qun en,
nu c n mi th (en n ri trng
n) th bao gi ht? Loi hnh ny "
n 1, n li 1" - trong c vy gi l
1
"cp". Trong quy tc c vy quy
nh: sau khi qun en 1 n qun
trng, trng khng th lp tc n li
cn i qua 1 nc mi c n li,
ngc li en cng vy. " Cp" trong c vy l mt tnh hung c th.
Li dng nh cp l mt chin thut phc tp. V sau chng ta s xem
xt n.

16

Bi 2: Bt i, bt ti ca, bt m
Mun n qun ch, cn nng cao kh nng bt qun, nm c phng
php bt qun. Cch bt qun c nhiu, c cch d, cch kh. Bi ny xin
gii thiu 3 cch bt qun n gin nht.
1. Bt i
Khi ta h mt qun khin 2 qun hay hai m qun tch ri ca i
phng ng thi b "nh" (cn 1 kh) qun va t gi l nc "bt
i". Ta chc chn s n c 1 bn.

Hnh bn: Cc qun en 1 l cch


"bt i"
1

Hnh bn: en 1 bt i, trng 2


ni, en 3 n 1 qun nu trng 2
v tr en 3 di, en vo v tr trng
2 hin thi n 2 qun

17

Hnh bn: en lm sao n c


qun trng?

Hnh bn: en 1 nh, trng 2 di,


en 3 bt i th no cng n c
hai qun trng

Hnh bn: en lm sao n c


qun trng?

18

1
2
3

Hnh bn: en 1 nh trng im


yu, tr2 ni, en 3 bt i, trng 4
ni 5 qun v, en 5 n gn 2 qun
trng

1
2

4
3

2. Bt ti ca
Hnh bn: .1 nh, trng 2 qun
khng th chy thot. Trng nu
bng im A di, th en t
im B n, tn tht ca trng cng
ln. Hnh ny 2 bn en c 2 qun
ng gi trng chy qua khng lt
gi l "bt ti ca"
Hnh bn: Qun en c th n qun
trng khng?
en i A bt ti ca chnh xc,
nu trng t qun vo im B
chy, en n 4 qun C, lc ny
trng c th t ti B n 1 qun en
y l "n 4 tr 1" (Khng ging
nh cp - "n 1 n li 1" - xin lu
)

B
C

19

Hnh bn: en lm sao n c


qun trng
- en a nh 3 qun trng, nu
trng ni b. en nh nc n ti
ca c

Hnh bn: en li c th cu 2
qun en ?
- en a, nu trng b, en c n ti
ca.

20

b
c

3. Bt m (bt bng cch m li)


Hnh bn: en c th bt trng
khng?
- en nh ti a, trng khng chy
thot, bn hnh dung qun en nu
t ti a ging nh cnh tay m i
phng li

Hnh bn: Th so snh xem hai


hnh: c en bt trng y, u l
bt m, u l bt ti ca
Rt n gin, bn phi l bt m,
bn tri l bt ti ca.

Hnh bn: Suy ngh bin php


bt 2 qun trng cu hai qun
en?
- en a, trng b, en c li l bt m

bi luyn tp:
1.

2.

21

22

3.

4.

5.

6.

Bi gii
1.

2.

4
5

1
2

1
4
5

3.

4.
2

2
3

5.

6.

1
3

23

Bi 3: Chinh qun

Hnh bn: en c th n qun


trng ny khng?

Hnh bn: en 1 nh, trng 2 ko


di, en 3 nh, trng 4 li ko di,
en 5 li nh,... c nh vy s
thnh ra th no? Chng ta khng
kh nhn ra, cui cng ton b qun
trng b qun en vy bt gn. Kiu
nh t 2 bn khin cho qun trng
lun ch cn 1 kh, sau n gn
qun trng ca qun en nh th
gi l chinh qun, thng gi l
vn u d. Ngi mi hc cn
by i by li nhiu ln trn bn c
kiu bt qun vn u d ny cho
tht l thnh thc khng th nhm
ln mi c.

24

10 11

12 14 15
13 16 18 19
17 20 22 23
21 24
25

Hnh bn: By n trng 12 ko


di, c trng thot cht, nguyn do
l qun en no i sai vy? Qun
en 11 sai r, en 11 nn i ch
trng 12 nh mi vn u d n c
trng c.

10 12

11

Hnh bn: Pha di c 1 qun


trng, lc y en c th vn u d
n qun trng khng

Hnh bn: Nu en vn vn u d
qun trng, sau khi cc qun trng
b vn u d ni lin vi qun
trng th li nhiu thm 1 kh,
khng th b bt ngay v c th tin
hnh phn kch cc im A, B,
C... bt i qun en, kiu ny en
thua tan tnh. Qun trng nm
trn ng vn u d c tc dng
cu thot cho qun trng, gi l
qun tip ng. Khi trng c qun
tip ng, en khng th vn u d
trng.

10 11

25

Hnh bn: Qun trng c 1 qun


tip vin pha di bn tri, en
c th n trng bng vn u d
khng?

Hnh bn: en c th n trng


bng vn u d. en 1, 3, 5 c th
vn u d qun trng v hng
pha di bn phi, qun trng tip
ng ch c tc dng g c, ch ngi
nhn qun trng b en n thi. Vn
u d n qun c khi ch c 1
hng, c khi c 2 hng ta la
chn, c khi li cn c tnh hung
thc t m c th i hng. Chng
ta xt n v d di y.

Hnh bn: Bn di c my qun


trng, en c th n 2 qun trng
pha trn khng?

26

10

11

Hnh bn: en 1, 3, 5 lin tc


nh, n en 11, en c th hng
v pha trn bn tri vn u d
qun trng.

Hnh bn: 2 qun trng pha trn b


en vn u d, lc ny trng t
qun , chun b tip ng cho qun
trng, qun trng ny gi l qun
dn ng. Bn en lp tc t
qun en 1 n ngay 2 qun trng.
Trong thc chin, qun dn ng
l mt loi chin thut, mn qun
dn ng ny c th chim c
thun li mt ni khc.

11
10
9

8
6

27

bi luyn tp:
1.

2.

3.

4.

28

p n:
1.
7

2.
1

3.

4.

10 12

11 13

10 11
9

12
13

29

Bi 4: Kho
Hnh bn: Trng c qun tip ng
pha di bn tri, c en c
th n qun trng khng? Hin
nhin khng th dng vn u d
c, vy c th dng cch khc
khng?
Hnh bn: en t en 1, qun
trng lp tc b n. Sau nu trng
ko ra A, en c th t B n ti
ca 2 qun trng, kiu kho ca
qun en 1 gi l kho, cng gi l
gng. c im ca kho l khng
xit kh i phng ging nh vn
u d hay cch khc.

A
1

Hnh bn: en lm sao ngh bin


php n 2 qun trng.

Hnh bn: en 1 kho ln 2


qun trng, v sau nu trng chy ra
ngoi, cng m cng t xit kh,
n en 7 trng b n. trong khi n
qun, c khi ch dng 1 loi bt
qun, c lc phi dng 2 thm chi
nhiu cch mi n c qun i
phng.

30

2
1

Hnh bn: Ch c n 2 qun trng


, bn en mi cu thot c 4
qun en pha trn. en lm sao
n y?

Hnh bn: en 1, 3 nh, v sau 9


kho, n c qun trng. kho cn
c 2 loi bay kha v kho
mm na, v sau s ging ti.

8
9

31

bi luyn tp:
1.

2.

p n:
1.

2.

2
1

1
5

2
4

32

Bi 5: V v v ngc
1. Ming h
Hnh bn: en i 1 gi l h, 3
qun en khng ch im A gi l
ming h, bn trng nu khng
cn thn m t nhm vo ming h
tt b en n ngay.
Hnh bn: bin, gc v trung tm
cc im A u l ming h, ch c
l trung tm to mt ming h
dng 3 qun, bin to 1 h khu
dng 2 qun, gc ch cn 1 qun.
Xem li thy hnh h khu gc v
bin khng r lm, nhng chng ta
nn thc v tr A, r rng l ming
h.

Hnh bn: tnh th xem hai bn


en trng to c bao nhiu ming
h, ch khng b qua ming h
bin. p n l trng to c 6
ming h, en to c 6 ming h,
cng li l 12 ming h.

33

2. V
Nu chng ta i c khng cn thn, t qun c nhm vo ming h ca
i phng th s b i phng n mt, nhng trong c Vy c mt th
nh quan trng li l c t mt qun vo ming h cho i phng n
gi l v.
1

Hnh bn: en 1 trong cc hnh


bn u gi l v. Tc dng ca
c Vy rt l rng ri, khng bit l
n qun, cng st, sng cht u c
kh nng dng n. Bi ny ch ni
qua tc dng n qun ca v.

3. V ngc
Hnh bn: en c th n 3 qun
trng khng? Qu n gin! en i
vo A th n gn 3 qun trng.
Hnh bn: Xem th 2 hnh c
hnh bn c g khc bit? Chng ta
c th nhn ra ngay, trong hnh bn
tri b thiu mt qun trng v tr
A, trong hnh bn phi en t
xung im B mt qun c th n 3
qun trng. Trong hnh bn tri, nu
en c n nh no buc trng
phi i vo im A mt qun th lc
c th n c 3 qun trng, vn
ch n nh nh th no?

34

Hnh bn: en 1 v, trng 2 n,


en 3 li i vo v tr qun en 1 c
th n ngay 3 qun trng. Kiu i
ny- u tin t vo ming h i
phng 1 qun, khi i phng n
xong, li n ngay li my qun ca
i phng (ti thiu l 3 qun)-gi
l v ngc. n kiu v ngc
ti thiu 3 qun nhiu th 7, 8 qun
thm ch mi my qun. V 3=1
ngc c th s dng mi ch:
bin, gc, trung tm.

Hnh bn: en c th n my qun


trng khng?
Hnh bn: en 1 v c th n ngay
4 qun trng, nu trng i A n,
th en li t im en 1 c th
v ngcn 5 qun trng.

Hnh bn: en c th n vi qun


trng khng?
Hnh bn: en i qun en 1 l
cch i ng, sau nc ny, qun
trng 2 bn u c th b bt bng
v ngc, gi l v ngc i.
Trng 2 ni, en 3 n 2 qun trng.
C khi ch ring v khng th
trc tip n qun ch, m cn phi
kt hp vi cc n khc mi c
th bt qun c.

1
3

35

Hnh bn: en c th n my qun


trng , cu thot 2 qun en bn
trn khng?

Hnh bn: en 1 nh qu n
gin, trng 2 ni, en khng th n
qun trng.

Hnh bn: en 1 v l cch chnh


xc, khi trng 2 n, en 3 li nh
bt, tip theo n en 9, en c th
vn u d n trng.

3
5

4=1

Hnh bn: en c th n my qun


trng, cu thot 2 qun en bn trn
khng?

36

Hnh bn: en 1 mun ct qun


trng, trng 2 ni, tip n en 3,
trng 4 en khng cn cch g na.

Hnh bn: en 1v, trng 2 n, en


3 nh, trng 4 ni, tip n en 7
bt m qun trng.

1
6
5

4=1

37

bi luyn tp:
1.

2.

3.

4.

38

3.
3

4.
2
1

5
7
3

4=1
4=1
Bi gii luyn tp:
1.
1

2.
2

3=1

5=1

39

Bi 6: Ni khng v
Hnh bn: en 1 nh, 2 qun
trng ni v khng kp lin b n,
gi l ni khng v. Hnh c ni
khng v c th xut hin bin,
gc, trung ng, m hnh dng cng
thin bin vn ho.

Hnh bn: en c th n my qun


trng, cu thot 2 qun en bn trn
khng?
Hnh bn: en 1 ko di, trng 2
ni en 3 nh, trng 4 ni, kt qu
l khng n c qun trng.
Hnh bn: en 1 v l cch chnh
xc, trng 2 n, en 3 li nh, 4
qun trng b n ni khng v

Hnh bn: en c th n my qun


trng , cu thot 2 qun en bn
trn khng?

40

Hnh bn: en 1 nh, trng 2 ni,


en 3 li nh, trng 4 n, mc ch
n trng ca bn en tht bi.

Hnh bn: en 1 v rt l quan


trng, trng 2 n, en 3 nh 3 qun
trng, trng b n ni khng v.
n ni khng v nhiu khi cn
kt hp vi n v, v vy khi
gp tnh hung ny cn ngh xem c
dng v hay khng.

41

bi luyn tp:
1.

2.

3.

4.

42

Bi gii luyn tp:


1.
1

2.
2

5
4

2
5
3

3=1;4=
3.

4.

2
1
3

3
4

43

Bi 7: Chy qun
Chng ta va xem qua vi cch n qun, qua vic hc tp cc cch y, kh
nng bt qun ca chng ta c nng cao mt bc. Nhng khi nh
c vi ngi khc khng ch l mnh n qun ca i phng m i
phng cng mun n qun mnh. Khi qun ta b qun ch vy cn ngh
cch chy thot, bi ny ging v lm sao chy qun.
1. Li dng nc nh.

Hnh bn: Qun trng ct,


n 1 qun en b ct, en phi lm
g?

Hnh bn: en 1 nh, trng 2 ko


di, en 3 ni, nhanh chng chy
thot ra ngoi.

Hnh bn: Bn trng dng nc


kho giam 3 qun en, qun en
c cch chy thot khng?

44

2
1

Hnh bn: en 1 m (ko di mt


qun v im cch gia 2 qun i
phng gi l m), trng 2 chn,
en 3, 5, 7 3 ln lin tc nh cui
cng chy ra en 9.

4
3
1
7
9

5
8

2. Li dng bt ti ca

Hnh bn: en lm sao chy thot


2 qun en b vy?

Hnh bn: en 1 nh, trng 2 ni,


en 3 h, trng 4 v n qun en,
en tht bi.

4
3

45

Hnh bn: en 1 ko di l chnh


xc, chun b n trng ti A, trng 2
i (2 qun ng song song vi 2
qun khc cch nhau 1 ng gi l
i) en 3 ko di to thnh
ming h. Nh vy en chy thot.

1
2

Hnh bn: 3 qun en b vy c hy


vng chy thot khng?

Hnh bn: en 1 ko di, trng 2


m, en 3 ko di, trng 4 li m,
en 5 ko di, chun b n 2 qun
trng, trng ch nn i trng 6, th
l en 7 ni v.

46

6
1

3. Li dng v ngc.

Hnh bn: en lm sao chy thot


2 qun en b vy?

Hnh bn: en 1 v, trng 2 n,


en 3 nh, trng 4 ni, en 5 ni,
trng 6 c th n 2 gn qun en.
en khng chy thot.

2
5

3
6

4=1
Hnh bn: en 1 chc (t 1
qun gc i din qua vung
gi l chc), chun b n 2 qun
trng, trng 2 ch c ni, lc ny
en 3 ko di chy thot ra ngoi.

2
1
3

Chy qun vi n bt qun c kt hp mt thit, ch c thnh thc n n


qun, mi c th nng cao bn lnh chy qun. Phng php chy qun
khng ch c 3 loi, trong khi thc chin cn suy ngh thin phng bch
k, ch cn chy thot qun quan trng ca bn mnh, dng cch no cng
c.

47

Bi 8: Yu lnh n qun bin, gc

Hnh bn: en lm th no n 1
qun trng trn bin?

Hnh bn: Rt d, en 1 nh,


trng 2 chy n hng 1, en 3 li
bt, trng ht ng chy.

3
1

Hnh bn: en 1 bt theo hng 1 l


rt sai lm, trng 2 chy ra, qun
en khng c cch bt trng na.

Hnh bn: Trng ct qun en


hng 3, en lm th no i ph vi
bn trng?
Hnh bn: en 1 bt hng 3 cho
qun trng chy xung hng 2 l ct
chnh xc, trng 2 ng(trong
phm vi bin, goc ko di 1 qun v
v pha hng 1 gi l ng). Tip
theo en 3 chn khng hay, trng 4
ko di, en 5 chn, trng 6 bt i,
en tht bi.

48

4
1
6

Hnh bn: en 1 nh, 3 chn,


phng hng chnh xc, v sau
n 7 n c qun trng.

Hnh bn: en lm th no n
c 2 qun trng?

Hnh bn: en 1 nh, sai v


hng bt, trng 2 ko di xung
di ng thi nh qun en, en
tht bi.

Hnh bn: en 1 nh chnh xc,


trng 2 ng xung, lc ny en 3
chn rt quan trng, trng 4 ko di,
en 5 b, 4 qun trng khng cn
ng thot.

3
1

Hnh bn: en lm sao vy n 3


qun trng bin trn?

49

Hnh bn: en 1 b hng 3 chnh


xc, trng 2 b hng 2, tin hnh
phn khng, v sau n en 7, c
trng b vy khn bin s b bt.

50

Bi 9: So kh
Trong qu trnh en, trng 2 bn tin hnh kch lit ui bt ln nhau,
thng xut hin tnh hung c 2 u khng th chy thot ra ngoi, ch
c mt mt mt cn, ch sng ta cht, ay l vn xit (bt) kh trong c
Vy. l mt vn rt phc tp, v sau s c mt chng chuyn
ging, bi ny ch v nhng bin ho gin n nht.
1. Ko di kh.
Bin php t lm thm kh mt bn gi l ko di kh.
Hnh bn: 3 qun trng bn trn
c 3 kh, m 3 qun en b trng
vy ch c 2 kh, by gi en c th
n trng khng?

Hnh bn: en 1 nh, 3 ni, trng


4 bt kh, kt qu c en ch c 2
kh.

Hnh bn: en 1 ko di rt hay,


chun b bt ti ca 2 qun trng,
trng 2 bt kh en, ng thi cng
c 2 qun b nguy him, lc ny en
3 li ko di, trng 4 ni xong en
vn c 3 kh, en i trc bt kh c
th git trng.

3
4

51

Hnh bn: en lmn th no ko


di kh git tr?

Hnh bn: en 1 nh, 3 ni, t 2


kh tng thnh 4, kt qu xit kh n
c qun trng.

2
3

2. Xit kh
Trong i st, bin php bt kn kh th ca m qun i phng gi l
xit kh.

Hnh bn: 3 qun en pha trn


ch c 3 kh, khng th ko di
thm, vy c th xit kh git trng
trc khng?

52

Hnh bn: en 1 mun ct, trng 2


ni, v sau en 3 xit kh, by gi 2
bn u l 3 kh m trng 4 li xit
kh trc, en vn b git.

Hnh bn: en 1 v l phng


php xit kh hay dng, trng 2 n,
en 3 nh, trng 4 ni, lc ny 2
bn u c 3 kh, en xit kh trc
n c trng.

2
5
3

4=1

Hnh bn: en ch c 3 kh, trng


c nhiu kh hn, en i trc c
th n trng khng?

53

Hnh bn: en 1 v, 3 nh u
tin xit kh qun trng, sau li
nh en 5, en 7 ni - ko di
kh qun en. Sau cc n ny,
trng c 4 kh, en c 5 kh, 2 bn
xit kh tt nhin en thng.

Ta thy rng trong qu trnh i st, phi c trm mu ngn k, khng ch


ngh n gin l xit kh hay ko di kh m phi kt hp nhun nhuyn
nhiu n nh mi c th git ch i ti thng li.

54

Bi tp tng hp 1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

55

56

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

57

p n
1.

2.

1
6

5
7

4=1
3.

4.
1

3
2

1
3
5

2
4
6
7

5.

6.
2

3
4

58

7.
5

8.

3
1
2

9.
4

10.
5

2
1

3
4

11.

12.
1

3
5

5
3

4=1

4=1

59

13.

14.
3

2
1

15.

16.
3

2
1

3
2

17.
2

18.
1

3
4
3

19.
3
1

20.

5
2

7
6

6=1
60

Chng 3: Gii thiu s qua v sng cht


Bi 1: C sng cn c 2 mt
Trong tri thc nhp mn v c Vy, tri thc v c sng cht v tri thc v
bt qun, n qun l 2 phn khng th thiu, khng hiu sng cht khng
th chi c Vy c.
1. Mt
Mt s qun c vy kn xunh quanh
mt im trng th gi l mt.
Trong Hnh bn: Cc im A u
gi l mt.
Mt chia ra lm 2 loi, mt tht v
mt gi. Nh vy l th no? trong
hnh bn, 3 mt im A u l
mt tht, bi v chng c to bi
cc qun ni vi nhau lin tip v
hon chnh, i phng khng th
ph c 3 mt ny.

Hnh bn: 6 qun en to thnh 1


mt, y l mt gi. Ti sao y li
l mt gi?

61

Hnh bn: Khi trng t thm 2


qun lin nh bt 3 qun en,
en phi ni im A, nh vy mt
ca en ti A khng cn na. Tm
li, nu mt m i phng c
th ph c th l mt gi, mt
m i phng khng th ph c
l mt tht.
Hnh bn: Tnh th xem bn en,
bn trng tt c c my mt, u l
mt tht, u l mt gi?
p n: en to c 2 mt, trng
to c 3 mt, cng li l 5 mt,
trong c mt ti im A l mt
gi. Ti sao mt C li l mt tht?
Tuy l im B khng c qun
en, nhng im ny l h khu, c
trng khng th ph mt im B.
V th, im C cng l mt tht.

B
C

2. To 2 mt thnh c sng
Trong c Vy, mt c tc dng g?
Hnh bn: Qun en b qun trng
vy kn, khng c mt kh no bn
ngoi, ch c 2 mt m l 2 mt
tht, trng c th n qun en
khng? Tr li l khng. Mun n
en, trng phi chn (bt) ht kh
ca en, nhng trng khng th bt
2 kh trong (ni kh) ca en 2
mt A, B. V vy khng th git
en.
62

A
B

Hnh bn: Qun va t bt mt


qun mnh, c en ch cn mt mt,
lc ny trng c th vo A n en v
khi trng vo A, en khng cn kh
no.

Vy, c th thy 2 mt quyt nh s cn mt ca mt m qun c. Khi


c ca bn mnh b bao vy, th nn to thnh 2 mt tht sng. Nu
mnh vy c mt m qun ch, cn dng trm mu ngn k ph mt
tht ca qun ch hng n ht c m qun ch.
3. Phng php to mt n gin
Hnh bn: C en b trng vy trn gc, n lt
en i nn i th no? Nu n lt trng i th nn
i th no? Vn ny rt n gin, en i trc
t A gi l to 2 mt, to c m c c 2
mt l c sng khng th b ch bt. Nu trng
c i trc cng i A gi l im mt khin
en ch cn i cht.

Hnh bn: en i trc nn i vo


ch no?

63

Hnh bn: en 1 to mt l nc i
chnh xc, tip theo trng 2, 4
chun b ph mt, en 3, 5 chng
to thnh mt hon chnh th c
sng. en 1 nu t v tr en 3,
th trng 2 vo v tr en 5, en b
ph 1 mt ch cn li 1 mt s cht.

Hnh bn: en i trc, lm sao


to thm 1 mt sng?

Hnh bn: en 1 h l im quan


trng to mt, tip theo n en
7 to thnh mt mt hon chnh.
Trong , nu trng 2 sa i v tr
quan en 3, en s ng xung v
tr trng 2. Trng khng th n qun
en, v th c en vn sng.

Hnh bn: en i trc c th git


qun trng khng?

64

Hnh bn: en 1 im mt, nh


trng im yu ca c trng, trng 2
chn, en 3 ni v, c trng cht r.

Hnh bn: en i trc c th ph


mt git trng khng?
Hnh bn: en 1 v l cch thng
dng khi ph mt, trng ch cn
cch n ngay bng nc trng 2,
en 3 li nh, ph xong mt ca
trng.

2
1
3

65

bi luyn tp
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

66

p n
1.

2.

1
1

3.

4.

2
1

1
3

5.
2

6.
3

1
5

3=1; 4=
5=3
7.
8

8.

67

Bi 2: Sng chung
Hnh di: 3 qun en vi 4 qun trng u b vy kn khng th chy
thot. Trong tnh hung ny, ai sng ai cht? Hnh c ny cng hay gp
trong thc t
i st, 2 bn u khng c kh bn
ngoi, ch c 2 kh chung gia.
hin thi khng ai dm i vo kh
chung, v th gi l hai m sng
chung.
Hnh bn: Hai bn u c 1 mt,
gia c 1 kh chung, ai sng, ai
cht? Hin nhin ch ai dm vo A
chn kh, v th cng l hai m
sng chung, mi m c mt mt.

Hnh bn: C trng mi bn c 1


mt, chen gia l 2 qun en.
Chng ai dm i vo kh chung
hng git ch, y l 3 m sng
chung.
Trong khi i st, nu khng th git c i phng, th nn c chim
ly s an ton cho mnh, c gng to thnh sng chung. Sng chung c tc
dng ln trong i st v trong quan t, khng nn b qua.

68

bi luyn tp
1.

2.

3.

4.

1.

2.

p n
5

1
2
3

3.
3

4.
4

2
4

1
3
2

69

Bi 3: Hnh c sng cht thng gp


nng cao kh nng nh c, u tin phi nng cao kh nng phn bit
m c sng cht. V th chng ta cn luyn tp thnh thc nm vng
nhng hnh sng cht c bn, khi gp nhng hnh c y c th kt lun
nhanh chng l sng hay cht.
Hnh bn: C trng vy bn trong 3
im trng nm trn 1 ng thng.
en i trc, m trng sng hay
cht? Cu hi n gin qu, en i
trc im mt im A, trng
cht c m. Hnh c ca m trng
ny gi l thng 3.
Hnh bn: en i trc, c trng b
vy l sng hay cht? en t qun
A, trng b im mt cht, hnh
c loi ny gi l gy 3
Hnh bn: C trng vy c 4
im trng thng hng bn trong,
en i trc c th git trng
khng? Trong hnh ny, en i A
ph mt th trng i B to 2 mt
hoc ngc li. Tm li, c trng
sng, hnh c ny gi l thng 4.

Hnh bn: Trng c 4 im trng


bn trong, en cng khng th git
trng, hnh ny gi l gy 4

70

Hnh bn: Trng c 4 im trng


hnh ch inh bn trong, en c
th im A, trng cht. Hnh ny
l hnh inh 4.
Hnh bn: Trng vy bn trong 4
im trng to thnh hnh vung,
en khng cn im trng cng
cht. V sao vy? V nu trng i
vo bt c im no bn trong cng
thnh hnh gy 3 lc y en im
mt vn kp, trng s cht.
Hnh bn: Trng vy bn trong 5
im hnh ch thp, en i trc c
git c khng? en im vo A
chnh gia khin trng cht. Hnh
ny l hnh hoa mai 5, v sau en
c th i 3 qun B, C, D nu trng
n qun en 4 qun thnh ra hnh
inh 4 en li im mt, cui
cng trng vn b cht.
Hnh bn: Trng vy bn trong 5
im, trng ging nh hnh li
dao (ao), v th ly tn l ao 5.
en im A, trng cht. V sau
en im thu nh mt trng thnh
inh 4, ri thng 3, ni chung trng
cht chc.

71

Hnh bn: Trng vy c 6 im


trng, en i trc c git c
trng khng? en im A c th
git trng, v sau trng m i B, en
i C trng khng th to 2 mt.
Trng m khng i th nu cn
thit, en c th to hnh trng
thnh hoa 5 hay ao 5 git trng,
hnh ny gi l hoa 6.

C
A

Tm li trnh by qua: thng 3, gy 3, inh 4, vung 4, ao 5, hoa mai


5, hoa 6 l hnh cht; gy 4, thng 4 l hnh sng.

72

bi luyn tp
1.

2.

3.

4.

5.

6.

73

7.

74

8.

p n
1.

2.

3.

4.
2

1
3

5.
1

6.
1

75

7.
1

8.

2
3

2
1

3=1

76

Bi tp tng hp 2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

77

78

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

79

p n bi tp tng hp 2
1.
7

2.
3

3=
3.
2

4.
4

5.
3

6.

7.

8.
4

2
3
1
5

80

9.

10.

3
1
2

11.

12.
2
1
3
1

3=1
14.

13.

1
3

15.

16.
1
3

3
2

2
4

81

17.
2

18.
3

1
2

19.

20.
5

2
1

82

2
4

Chng 4: Quy tc thng thng v b tr qun c


Bi 1: Gc vng, bin bc, gia l c kh
Trc y chng ta hc qua mt s cch n qun nh vn u d, bt
i, v ngc cng hc cch lm th no chy thot khi nguy
him, i st kh v tri thc v sng cht. qua vic hc tp cc tri thc
trn, chng ta c mt hiu bit nht nh v c Vy, v kh nng chi
c cng tng bc c nng cao, c c s chun b cho vic chnh
thc chi vn c thc s, chng ta cn c kin thc v s b tr qun c.
Ch "vy" trong c vy bao gm ngha v 2 mt: 1 l vy bt qun i
phng, 2 l vy chim a bn lnh th, mc ch cui cng ca n qun
cng l mun chin nhiu lnh th. Khi bt u vn c (giai on b ccb tr cc th), u phi tranh chim trc cc im quan trng, v sau 2
bn trin khai chin u kch lit, cui cng 2 bn u tranh chim n
cc vng bin gii. Th th nhng im quan trng trong giai on b cc
l nhng im u? Trong chng ny ta c th tr li cu hi ny.

Hnh bn: vy c 1 im vng


gia bn phi dng 4 qun c, bin dng
3 qun, gc ch dng 2 qun.

83

Hnh bn: cng nh vy, vy


12 im, gia bn cn dng 18
qun, bin trn dng 12 qun,
gc ch dng 8 qun.

Qua 2 hnh trn, chng ta d dng nhn thy gc l d chim nht, tip
theo l bin, vng gia bn kh chim nht. V th trong c Vy c cu
ni: gc vng, bin bc, gia l c kh. Cu ni ny ni ln mc
quan trng ca 3 vng gc, bin, v trung tm.
Gc d chim nht, v th chim gc trc, nhng c th chim nh th
no?
1

Hnh bn: en 1 t im c to
1,1 c khng? Tt nhin
khng tt, trng i 2 khin en 1
b cht.
Hnh bn: en 1 t im 2,2
c khng? Trng i im 3,3
vy qun en, tip n 10 ngng,
tuy nhin en sng trong gc,
nhng ngoi th (th bn ngoi) ca
trng rt mnh, en vn bt li.

84

10

Hnh bn: en 1 t hng 5,


mun chim t rt ln, nhng
khng th khng ch ni, trng 2
chim v tr sao, en 1 hu nh
khng ly c t. V th khi mi
u, chim gc khng nn v tr
qu cao hay qu thp, thng
hng 3, hng 4 l c.

2
1

Hnh
bn:
Trong
giai
on u ca
vn c, en
dng 8 qun
vy 12 im
l tt hay
xu?
Tt
nhin khng
tt, hon ton
khng
cn
thit, so vi 8
qun
trng
chim
gi
nhiu
a
phng qua
trng th en
qu l bt li.

Hnh bn: en dng 2 qun c th


gc cng c, kiu ny gi l v
u gic (gc khng lo), hoc gi l
bay gn gi gc.

85

Hnh bn: 3 qun en vy t rt


hay, 2 bn hng 3 gia hng 4,
nhp nhng phi hp va linh hot
va chc chn.

86

Bi 2: Cch cch i cng th thng thng


1. M bin
Trong phm vi bin, gc t mt qun v mt trong hai bn phi, tri cch
1 hay vi hng gi l m.
Hnh bn: en 1 m v pha tri
cch 2 ng gi l m 2
Hnh bn: en c 2 qun pha
trn bn phi, m v pha tri v
tr qun en 1 gi l ng 2, m
3. Thng thng c qun cng
mnh cng c th m ln, nh th
mi c th pht huy hiu sut ca
qun c.

2. Treo gc
Hnh bn: en 1 tn cng gc qun
trng gi l treo gc. Thng
thng l bay gn treo gc nh en
1, nu treo gc im A l treo cao
cch 1, treo gc B l bay xa treo
gc.

1
A

87

3. Gip cng (nh kp gng km)


Hnh bn: en 1 l phng php
gip cng hay dng, gi l gip
cng thp cch 1, A l gip cng
cao cch 2, B l gip cng thp
cch 3.

1
A

4. Nhy
Hnh bn: en 1 cch qun sn c
bin 1 ng v pha trung tm
gi l nhy- b php ch yu
bin.

5. Trn
Hnh bn: en 1 cch qun trng
sn c bin 1 ng v pha trung
tm gi l trn- l cch tn cng
v xm lc ch yu. V sau xin
bn k.

6. Bay cng
Hnh bn: en 1 dng bay ( cch
gc i ca qun trng 1 hng gi
l bay) cng kch qun trng gi
l bay cng. Bay cng l phng
php tn cng rt hiu qu.

88

7. Dng
Hnh bn: en dng 1 qun ngay
cnh qun trng, l mt cch c th
s dng trong c tn cng v phng
th.

8. Bay ra, chc ra


Hnh bn: Khi qun trng trn,
en ch c cch chy trn ra hai
bn. Nu chy A, gi l chc ra
(i 1 qun gc i vi qun mnh
qua vung gi l chc), nu
chy B gi l bay ra, nh vy c
th chy thot qun b cng.

9. Vng ln
Trong giai on b cc, im quan trng trn gi mt vng t hai bn
u mong mun chim c gi l i vng ln. Hnh di: en 1 l
im vng ln m 2 bn u mun chim. Sau khi chim c vng
ln gc khng lo ca en phi hp rt tt, th lc rt rng ri. Nu b
trng chim mt v tr ny, th th trng ln mnh, th en thnh nh hn
nhiu.

89

10. Chia gi
t qun trong phm vi th lc ca qun ch, li c t d m bin,
cch i nh th gi l chia gi. Hnh di: 2 qun trng t hai sao
gc gi l nh lin tinh (2 sao lin), nu b trng chim sao bin (im
A) gi l tam lin tinh th th trng cng ln. phng chng th trng
qua ln, en 1 gi l chia gi. v sau trng i C en m B.

11. nhp (nh vo trong)


t 1 qun vo phm vi t i phng m khng c t m, gi l
nhp. Hnh di: Bin trn th lc qun trng qu ln, en 1 dng cm
nhp ph t trng. nhp l n quan trng ph t i phng,
thng s dng trong khi chin u giai on trung bn.

Cch i cng th c qu nhiu thut ng, v sau chng ti s tu theo ni


dung cp m trnh by tip. Hin ti chng ta nm vng cch bt
qun, c sng cht, v tri thc s b v b cc, nn chnh thc luyn tp
90

nh c. T tp chi c nh n qun n chi vn c chnh thc cn c s


hiu bit, tin b nht nh, nu c th lin h vi hun luyn vin hoc c
ngi chi c c trnh nht nh xem xt hng dn th cng tt.

91

Bi 3: thc tn cng v phng th


Chi c vy cng nh ma gy, nh quyn cng cn c tn cng v
phng th. T lc bt u vn c n cui vn c u cn quan tm .
Mun nng cao trnh c, quan trng l phi tng cng thc cng
th.
1. thc tin cng
Tch cc ch ng tin cng l th on ch yu t n thng li. Nu
c th tn cng i phng nht nh cn tin cng, khi no khng th tn
cng hoc khi n nh khng hiu qu mi ngh n cch phng th th
no hoc ngh cc i sch khc.

Hnh bn: Trng b, en nn


nhng cho trng t hng 2 chy ra
khng?

Hnh bn: en ng nhin cn


chn li, khng cn bit gc trng
sng hay cht u phi vy trng
bn trong. Trng 2 ni, en 3 cng
ni, trng 4 to sng, en 5 h
khng ch qun trng bn ngoi,
th en rt dy.

Hnh bn: Trng nhp vo,


en ng i nh th no?

92

3
5

Hnh bn: en 1 chc, ngh rng


gi chc t gc, trng 2 vui v ko
ln, en b chia thnh 2 na, li
khng th cng trng na, trong gc
vn c im A trng nh n
im tam tam. en tht bi.
Hnh bn: en 1 l tt nhin
(trong phm vi bin v gc t mt
qun st pha trn qun i phng
gi l ) tip theo n trng 4,
tuy c trng sng c, nhng th
en rt dy.

1
2

4
2
1

Hnh bn: Trng nhp mt qun


vo t en, en i ph th no?

Hnh bn: en 1 trn, cng kch


qun trng, trng 2 bay xa chy
thot, en cng kch v hiu. en
mun cng kch trng l ng,
nhng chn la phng n cng
kch khng tho ng, v th chng
lm g ni qun trng.
Hnh bn: en 1 m vai ( bin
v gc, t 1 qun chch gc cho
hnh vung so vi qun i phng
sn c gi l m vai), trng 2
ko di, en 3 b u, trng vo
hon cnh kh khn.

2
1

2
3

93

Hnh bn: Trng chc, en ng


ph ra sao?

Hnh bn: en 1 ng, trng 2


xuyn qua, en tht bi. en b
trng chi lm 2 na, khng nhng
chng cch g cng trng li gp
phi s cng kch ca qun trng.
Hnh bn: en 1 chn li tt nhin,
tuyt khng th cho trng xuyn
qua (kin quyt bo m lin lc
cho qun bn mnh), tip n en 5,
trng tuy c t bn trn nhng
ngoi th ca bn en rt dy, en
tho mn.

94

4
5

3
1

2. thc phng th
Khi qun ca bn mnh c v yu km, th l lc i phng nh cng
kch, nn kp thi cn c tnh hung thc t m i cng c bn mnh.

Hnh bn: Qun en c v yu


km, lm sao gia cng?

Hnh bn: en 1 m 2 l chnh


xc, tm thi an nh qun mnh,
ng thi chim c mt s lnh
th.

Hnh bn: Qun trng 2 bn u rt


ln mnh, en nn an nh bng
cch no?

95

Hnh bn: en m 2 nh gia


cng, nhng th trng qu ln, sau
trng 2 trng, 2 qun en cng kh
khn hn.

Hnh bn: en 1 nhy l chnh xc,


theo nguyn tc trnh xa th mnh
ca qun ch.

Hnh bn: en i trc lm sao


chnh hnh cho tt i vi 3 qun
pha trn?

Hnh bn: en 1 ni l cch chnh


xc, to thnh hnh p ng 2 m
3.

96

S mnh yu trong thc tn cng v phng th vi cc nng lc cng


st, n qun, sng cht c tc dng h tr ln nhau. Ch c luyn tp v n
qun, luyn tp sng cht mi nng cao thc cng th, nng cao sc c.

97

Bi 4: Tnh ton thng bi


Trn th gii hin tn ti 3 cch tnh thng-bi, m thc ra kt qu it
khi sai khc nhau.

98

Cch tnh qun kiu Trung Quc: S dng cc gii c trong


nc v quc t t chc ti Trung Quc.
Cch tnh mc (giao im trng chim c) Nht Bn: S dng
Nht Bn, Hn Quc...
Cch tnh qun ca h ng: y l phng php m qun do
ng ng Xng K ngi i Loan khi xng. (cch ny ni
chung khng p dng rng ri)

Cch m mc (mt) theo kiu Nht Bn.


Hnh bn l din bin ca mt vn c gia 2 tay c nghip d.
Ngi i bn trng: Paul Clarke 7kyu
Ngi i bn en: Jim Edward 7kyu
Sau 228 nc c (226 pass) en n c 16 qun, trng n c 7 qun.
Nhng qun b n ny u c ct ring.

101,107=41
104,111=84
173=170
190,196=164
193=187
200=185

99

Bc 1: Xc nh r cc qun c cht (cht k thut) trn bn c (en


cht 14, trng cht 23_cc qun c du ), sau hai bn nht nhng
qun chung vi cc t binh b n trc (trong khi nh c). Tng
cng en cht 21 (7+14) trng cht 39 (16+23).

100

Bc 2: Sau khi nht ra ta c bn c ging nh hnh bn. Tip theo m


s giao im trng c trong lnh th mi bn. S giao im ca en l 95
tr i tng s t binh b mt l 21 cn 74.
S giao im ca Trng l 99 tr i tng s t binh b mt l 39 cn 60,
vy t trng l 60.
V en i trc c li hn nn ngi ta thng quy c bn trng c b
thm 5,5 im, (gi l komi 5,5) cho kt qu cng bng hn. Vy trng
c tnh l chim c 64.5 im (59+5,5)
So s im 2 bn chim c vi nhau, trng km 8,5 im.
Kt lun: en thng 8,5 im.

101

Ghi ch: Trn y l cch gii thch bn cht vn . thun tin v r


rng cho vic m im, ngi ta thng lp cc qun b cht nht ra
vo vng t cng mu (en cht lp vo t en, trng cht lp vo t
trng)-gi l chn. Sau xp li v tr cc trng thnh cc ch nht
trn chc, phn l ring. Cui cng, cng tng s l c kt qu ngay
khng cn m nhm nh va trnh by trn. C th xem hnh bn: Cc
qun l qun b cht chn vo. Ta thy en c (gc di 60 + bn tri
10 + bn trn 4)=74, trng c (gc trn tri 20 + gc trn phi10+ trung
tm 30 + im b 5,5)=65,5. Kt qu vn chnh xc en thng 8,5 im.
Trn y l cch m mc Nht bn, cch tnh ny c s dng ph bin
ti cc cuc thi u c vy trn th gii, trong c Gii c vy nghip d
th gii t chc hng nm Nht bn m Vit Nam c c tham d.

102

Bi tp tng hp 3
1.

3.

5.

2.

4.

6.

103

7.

8.

9.

10.

11.

12.

104

Gii bi tp tng hp 3
1.

2.

1
1
2
3

3.
2

4.
5

5.

6.
1

1
3

105

7.

8.
2

1
3

9.

10.

11.
4
2

3
1

106

12.

107

Chng 5: Phng php cng st c bn


Chng ti ging qua mt s cch bt qun c bn. nng cao sc
chin u cng st, chng ny ging v 7 cch cng st c bn.

Bi 1: Khot
Khi c hai qun i phng ng
cch nhau 1 ng, ta t mt qun
vo gia hai qun y th gi l
Khot. Nh hnh bn, cc qun
en 1 u gi l khot.
Trong c Vy, khot l mt k
thut quan trng, c th dng n
rt nhiu, t n qun, sng cht,
cng st u xut hin khng t. Bi
ny ch ging v tc dng ca khot
trong n qun, trong sng cht.
1. Tc dng ca khot trong n qun

Hnh bn: en lm sao n c 3


qun trng, cu thot 3 qun en?

108

Hnh bn: en 1 khot l nc


quan trng, trng 2 nh, en khng
ni m i en 3 nh li, sau khi
trng 4 n, en 5 li nh, qun
trng b git. Hnh c n qun nh
th gi l tip khng v, thng
gi l ra khng th u.

4
5

2
3

Hnh bn: en lm th no cu
thot 2 qun en trn gc? Nu en
ch n gin i im A, trng ni
v B th en chng cn g nh
tip.
6

Hnh bn: en 1 khot chnh xc,


trng 2 ch c cch nh bt hng
1, en 3 ni ng thi nh bt 2
qun trng, v sau trng c , n
en 9 n c ton b qun trng.

1
3

8=5

Hnh bn: 2 bn i st, en i


trc, liu ai n c ai?

109

Hnh bn: en 1 chn kh, trng 2


ni, en 3 cng ni, lc ny 2 bn
u c 3 kh trng i trc, en b
n.

Hnh bn: en 1 khot, trng 2


nh, e 3 ni, trng 4 ch c ni,
by gi tuy mi bn ch c 3 kh
nhng n lt en i chn kh
trng, v vy en n trng.

3
2
1

3
1
2

2. Tc dng ca khot trong c sng cht

Hnh bn: en lm sao git trng?

Hnh bn: en 1 khot nh trng


im yu, trng 2 nh1 qun en,
en cng bt en 3 trng 4 ch c
n, en 5 nh ph mt, en git
trng thnh cng.

110

4
1
3

Hnh bn: Qun en c th sng


khng?

h b: en 1 khot, trng 2 nh, en


3 c th v ngc n 2 qun trng,
thnh c sng.

111

Bi 2: Kp

Qun en v trng ng st nhau,


t mt qun pha bn kia ca i
phng gi l kp. Trong hnh bn,
en 1 u l kp. kp cng ging
nh khot, l cch cng st quan
trng.

1. Tc dng ca kp trong n qun

Hnh bn: en lm th no n 2
qun trng cu thot 2 qun en?

Hnh bn: en 1 kp l i ng,


nh th th qun trng khng th
trn thot. Nu en 1 gin n i
A, trng i 1 ni ngay v nh.

112

1
A

Hnh bn: en lm th no n 2
qun trng cu thot 3 qun en?

Hnh bn: en 1 kp, hay! Lc ny


hai qun trng khng th chy
thot, trng 2 chn kh, en 3 nh
bt, en thng.

3
1

Hnh bn: n lt en i, n n ai
by gi?

Hnh bn: en 1 bt sng 1 qun


trng, trng 2 nh li, en 3 n,
trng 4 chn kh, kt qu en tht
bi.

113

Hnh bn: en 1 kp l nc hay,


nh trng im yu ca c trng,
trng 2 ni, en 3 (ni qun
mnh v qua di chn qun ch
trn bin gi l ), nh vy en
git trng v nhanh hn 1 bc.

1
3

2. Tc dng ca kp trong c sng cht

Hnh bn: en i trc c th to


sng khng?

3
2

Hnh bn: en 1 ko di, trng 2


chn li, en 3 ng thnh thng 3,
trng im mt, en to sng tht
bi.

5
2

Hnh bn: en 1 kp l nc hay,


trng 2 h, en 3 nh v sau ng
xung en 5 thnh ra hnh thng 4
l c sng.

114

Hnh bn: qun trng bao vy t


trong gc, en c th git trng
khng?
4

Hnh bn: en 1 b, trng 2 h,


en 3 li ko di vo, trng 4 ng,
thnh hnh gy 4 l hnh sng.
Hnh bn: en 1 kp l nc quan
trng u tin, trng 2 ch c th
ni, en 3 , trng khng th to
2 mt.

3
1

1
3

115

Bi 3:ng
ng cng l mt cch nh quan trng trong giai on trung bn, c th
s dng c o trong c i st v c sng cht. Ch l ng trn hng
mt nhng nu bit dng kho th tc dng khng nh.
1. Tc dng ca ng trong i st

Hnh bn: en i trc, ai nhiu


kh hn?

Hnh bn: en 1 chn kh, trng 2


lp tc nh, en khng cn cch
g.
1

Hnh bn: en 1 ng, chun b n


3 qun trng bng v ngc.,
trng 2 ch c ni, lc ny en t
c mc ch ko di kh, li chn
kh bng en 3 c th git trng.

Hnh bn: en i trc, ai thng?

116

Hnh bn: en 1 ni v mt
qun,tr 2 nh bt khng v kp,
ch c th nh bt vi en 3, trng
4 n kt qu l trng git en.

3
2

5
4

Hnh bn: en 1 ng l nc hay,


v sau n en 5 th en git trng.

Hnh bn: Trng 1 khot, en lm


sao i ph?

6
4

Hnh bn: en 1 nh bt, trng 2


v l rt nguy him, v sau n
trng 6, en b trng n gn.

5=2
1

Hnh bn: en 1 ng l nc cc
hay, trng khng th lm g, sau
trng 2 ni, en 3 cng ni l an
ton.

117

Hnh bn: en i trc c th l g


m c trng trong gc khng?

Hnh bn: en 1 v, trng 2 n,


en 3 nh bt ri en 5 ng
xung, hai bn qun trng khng
th chn kh qun en, kiu ny gi
l Kim k c lp

5
4

2. Tc dng ca ng trong c sng cht


Hnh bn: en i trc c th to
sng khng?

Hnh bn: en 1 nh bt, en 3


ng xung, sau khi trng 4 v, en
thnh hnh thng 3, trng li im
mt, en b git.
Hnh bn: en 1 v, 3 ng l
chnh xc, chun b n hai qun
trng gc bng ni khng v,
trng 4 ni, en 5 ng xung
thnh hnh thng 4 l c sng.

118

1
2

2
1

Hnh bn: en c th git trng


khng?

4
3

Hnh bn: en 1 nh bt, trng 2


n, en 3 b, trng 4 to mt c
trng sng.

Hnh bn: en 1 ng l cch


chnh xc, trng 2 nh n, en 3
nh n, khi trng n 3 qun en
xong thnh hnh thng 3, en im
mt th git trng thnh cng.

2
3

5=

119

Bi 4: im
i mt qun c trong t i phng gi l im
1

Hnh bn: Qun en 1 gi l im


Hnh bn: en 1 im chun b ni
v gi l im xuyn. Trong i
st, sng cht, bt qun,... phng
php im u c tc dng rt
ln.

Hnh bn: en c th git trng


khng?

Hnh bn: en 1 im mt, trng 2


ni, en 3 chy v, trng 4 v, 6
nh bt, en b n ni khng v,
en khng git ni trng.
Hnh bn: en 1 im l cch tn
cng hay dng. cn gi l . Trng 2
chn xung, en 3 chc ct, c
trngb git. Trng 2 nu ni im
3, th en ni v, trng cng b cht.

120

1
3

Hnh bn: Trn gc, c en


khng c cch g to sng, c cch
g sng li khng?

Hnh bn: en 1 im, nh trng


ch him, trng 2 ni v, en 3 n
hai qun trng lp tc thnh sng.

Hnh bn: en lm th no cng


st m qun tr?

Hnh bn: en 1 im vo hng 2


cng kch nhc im c trng,
trng 2 ni, en 3 ko di ni v,
trng 4 chn gi gc, en 5 chn
u, gc trng khng th to sng,
en cng st thnh cng.

4
2

1
3

121

Bi 5: Kho bay, kho mm


Trc y chng ta bit qua v kho v kho ln, bi ny xin ni thm
v kho bay v kho mm.
1. Bay kho.
Dng nc bay kha bt qun ch th gi l kho bay. Khi dng kho
v kho ln m khng bt ni qun ch, chng ta cn ngh xem c th
dng cch khc bt ch khng? v d dng kho bay.

Hnh bn: en lm sao n c 3


qun tr?

Hnh bn: en 1 kho, trng 2


m, en 3 chn, trng 4 nh bt,
tip n trng 10, qun trng
chy thot.

10

3
7

Hnh bn: en 1 bay kho l cch


chnh xc, trng 2, 4 chay ra ngoi,
kt qu cng giy cng cht, cui
cung b en n.

122

6
4
3

2
5
1

5
4

Hnh bn: en c th n 3 qun


trng khng?

Hnh bn: en 1 bay cng c th


bt trng, n en 7, trng kiu g
cng khng th cht thot.

4
5

2. Kho mm (cng gi l gng, tc gi l tin pht v in)

Hnh bn: Trng ct, en lm sao


ng ph?

Hnh bn: en 1 kho mm, trng


2 ko di, en 3 b, trng li ko
di, en 5 a trng vo hnh b n
ti ca.

2
1

123

Hnh bn: Trng ct, nu en m


nh th bn trng u chy thot,
en cht c, nn lm sao?

10

Hnh bn: en 1 kho mm, trng


2 chy, en 3 b, n trng 10 li
thnh trng git en!(?)

2
1

12

Hnh bn: en 1 kho mm l


ng ri, tip theo trng 2 ko di,
en 3 b khng sai, ch c n trng
6 ko di, en cn b en 7, nh
th, en thm 1 kh, v sau n en
13 n gn qun trng.

124

11 10

2
1

13

Hnh bn: en dng kho mm


hay kho bay u khng n c
trng, vy phi lm cch no?

Hnh bn: en bt trc mt nc,


khi trng 2 ko ra, en 3 li kh
mm, c th n gn qun trng.

1
2
3

4
5

125

Bi 6: Ln nh
Th no gi l ln nh? Mi xem hnh sau.
Hnh bn: en 1 nh, trng 2 ko
ra ng thi nh li qun en, en
khng chy m tip tc nh n n
ti ca i vi qun trng, khin
trng phi n qun en, t gii
thot, cui cng, qun trng b ng
c thnh mt khi. Kiu nh ca
cc nc 1, 3, 5 gi l ln nh.
Bn thn ln nh tuy khng phi
cch nh bt qun, nhng c
th khin qun i phng cm
thnh 1 khi c, chun b s
dng cc cch cng st khc.

Hnh bn: Qun trng va nh


qun en, en i th no by gi?

126

6=1

Hnh bn: en 1 ln nh, trng 2


n, en 3 li nh, trng 4 ni thnh
mt cc, tip theo en 5 li nh,
thnh vn u d m trng.

3
9

4=

Hnh bn: en lm sao n c


qun trng t cu 3 qun en?

127

Hnh bn: en 1 khot, trng 2


nh, en 3 ln nh, n en 19 n
ht qun trng.

4
8

13

10

3
12
19 18 16

11

17 15

6=1, 14=7

Hnh bn: C th cu hai qun en


ben trn khng?

Hnh bn: en 1 h, trng 2 ko


di, en 3 b, trng 4 nh, en 5
ni, trng 6 nh, trng chy thot,
hai qun en vn cht, qun en i
sai nc no?

128

1
5

5
3

11 10

Hnh bn: khi trng 4 nh n, en


5 ln nh t hng 1 l chnh xc,
en 13 en n gn qun trng.

12
13

8=1
Hnh bn: en i trng liu c
cu c hai qun trong gc
khng? bi ny dng ring
tip khng v khng c, dng
ring ln nh cng khng
ng, cui cng c cch g
khng?

Hnh bn: en 1 khot, trng 2


nh, en 3, 5 v lin 2 nc,
cui cng n en 19, a trng
vo th vn u d.

13

11

15

17 16 12
18
19

8=3, 10=5, 14=1

129

Bi 7: Lt ngc ng
Th no gi l lt ngc ng?

Hnh bn: 3 qun en b trng bt,


lin c th thm 1 qun cho trng
n, trng 2 n thnh hnh di.

Hnh bn: en 1 bt n v 3 qun


trng, kiu chin thut th cho i
phng n vi qun (t nht 3, 4
qun) sau n li vi qun ca i
phng y gi l lt ngc ng,
lt ngc ng ch yu d trong c
sng cht, bin ha kh phc tp.
V th, phi nm vng cc cch n
qun lkhc mi c th hc tp bin
ha ca lt ngc ng, lt ngc
ng tuy kh nhng li rt th v,
nu bn c th dng lt ngc ng
trong thc t chin u, khi hn
rt vui thch khi t ci cht tr v.
Hnh bn: C en lm th no to
sng?

130

2
1

Hnh bn: en 1 l cch chng


ngoan cng, trng 2 im mt tt
nhin, n en 3 to mt, trng 4
v, en 5 n, trng 6 li v vo v
tri trng 4, lc y en 7 ni l chnh
xc, sau khi trng 8 n 4 qun en
hnh thnh hnh dng nh hnh sau.
Hnh bn: en 1 kho lo to
thnh tri thi ca lt ngc ng
by gi en n 2 qun trng d dng
to sng.

4
7

6=4, 8=2
1

131

Bi tp tng hp 4
1.

2.

3.

4.

5.

7.

132

6.

8.

9.

10.

11.

12.

133

p n
1.
7

2.
4

5
1

1
3

6
9

8=3
4.

3.

5.
5

6.

1
2

4
5

7..

8.
5

134

1
3

9.

10.

4
1

6=1

13

11

12

10
15

6=1, 14=3
11.

12.

10

3
11

1
7

4
2

7=

135

Chng 6: Hnh sng cht c bn


Trc y chng ti trnh by v cc kin thc c bn v c sng cht,
theo trnh c tin b ca cc bn, xin trnh by tip v cc hnh sng
cht c bn.
Hnh bn: en i trc c th git
trng khng?
Hnh bn: en 1 v 3 b thu nh
a bn ca bn trng, trng 2, 4
chn xung xong thnh hnh mnt
thng 3, tip theo en 5 li im
mt, c trng b git. V vy c cu
ni l: by qun: b hai u, im
mt ci l cht

Hnh bn: Trng c tm qun trn


hng 2, en i trc, c th git
trng khng?
Hnh bn: en 1, 3 theo 2 u b
vo, trng 2, 4 chn li, trng vy
bn trong hnh thng 4, V vy, tm
qun ng hng 2 l c sng.
Tng hp vi v d trc, ngi ta
c cu: by cht, tm sng.

Hnh bn: qun trng vy bn trong


hnh vung c 6 im, en c th
git trng khng?

136

Hnh bn: en 1 im mt, trng 2


m gi, en 3 ko di, trng 4 to
mt, trng sng. en 3 nu t v
tr qun trng 4 ph mt, trng 4 i
v tr qun en 3 cng l c sng,
v vy vung 4 kl c sng.

2
4

Hnh bn: y cng l hnh vung


6, en i trc c th git trng
khng?

Hnh bn: en 1 im mt, trng


2 m, en 3 ko di ph mt, lc
ny trng khng th i A to
mt c, v vy, trng b git. Tuy
hnh c trng y cng l vung
6, nhng v tr qun khng ni
lin, gi l hnh vung 6 khim
khuyt l c cht.

2
3

Hnh vung 6 gia bn hay bin u ging nhau, nhng nu gc th


s pht sinh bin ha, bin ha ny c quan h trc tip n s lng kh
ca m qun.

137

Hnh bn: en i trc c th git


trng khng?

Hnh bn: en 1 im mt, trng 2


kp, en 3 ko di, khi y trng
khng th i im A to mt nn
trng b git cht.

2
A

Hnh bn: C trng ch c 1 kh,


en c th git trng khng?

Hnh bn: en 1 im, trng 2 kp,


en 3 ko di, v trng c 1 kh
ngoi nn c th i trng 4 to mt,
thnh c sng.
Hnh bn: Trong tnh hung ny,
en im mt en 1 l chnh xc,
trng 2 chn, en 3 ko, trng 4 v
cui cng to thnh cp.

Hnh bn: c trng c 2 kh ngoi,


en c th git trng khng?

138

2
4

Hnh bn: en 1 im, trng 2


chn u, en 3 ko, trng 4 v, khi
en 5 n, li dng c 2 kh bn
ngoi, trng c th i trng 6 bt,
en khng th ni (hnh ny gi l:
tru cht trng), trng n 3 qun
thnh hnh c hai mt, sng.

Tm li, trn hng hai by cht tm sng; bin v gia bn, hnh
vung 6 hon chnh l c sng, hnh vung 6 khim khuyt m khng c
kh ngoi l c cht; trong gc, hnh vung 6 khng c kh ngoi l c
cht, c 1 kh ngoi l c th cp sng, c 2 kh ngoi l c sng.

139

Chng 7: Lin lc v chia ct


Lin lc v chia ct l ni dung rt quan trng ca c Vy. Lin lc
(ni c) l bin php phng th trng yu, chia ct l bin php tn cng
git ch trng yu. C cu ni: "C t chia ct m ra", hay cu ni: "C
khng b ct, vic chng b lon". Nu vn dng chin thut chia ct v
lin lc mt cch kho lo chnh xc, c th khin bn mnh t ci cht
sng li, ming h vt qua, li c th xut k bt tiu dit qun ch.
Cc phng php chia ct v lin lc th c rt nhiu, cn c vo mi loi
hnh c li c mt phng php ring. Chng ny chng ti ch xin trnh
by mt s phng php hay gp.

Bi 1: Lin lc
Lin lc l mt loi phng php phng th, qun c ni lin thnh mt
m khin i phng khng th bt c.
A. Phng php b sung ch b ct (cn gi l bo v ct):
1. Ni

Hnh bn: en 1 ni trc tip, l


cch ni chc chn nht.

2. i
Hnh bn: i l phng php ni
lin th nht, bi v hai im A,B
en chc chn s chim c mt,
en c th gi lin lc.
140

1
A

Hnh bn: Trng ko di do ct,


en nn i ch no?

Hnh bn: en 1 ni "i" l cch


chnh xc, nh th va bm m
lin lc va t m rng t trong
gc.

3. H

Hnh bn: en 1 h l cch i


chnh xc, nh vy va m bo
lin lc, li vy ct t gc, rt cht
ch.

Hnh bn: en nn i nh th no?

141

Hnh bn: en 1 h l cch i


chnh xc, va ni tt cc qun, li
to c "hnh mt".

4. Bay

Hnh bn: en nn lm th no, b


sung im ct A?

Hnh bn: en 1 bay l cch i


chnh xc, va bo v ch ct, li
chim t gc, nht c lng tin.

142

5. H

Hnh bn: en ni ct th no?

Hnh bn: en 1 nhy l chnh xc


nh vy va bo v ct, li chia ct
c trng.

B. Phng php ni c (lin lc):


1. Chc qua

Hnh bn: en lm sao cu v 2


qun bn trn?

143

3
2

Hnh bn: en 1 ko di, trng 2


b, en ch c th ni en 3, trng
4 cng ni, hai qun en vn b n.

Hnh bn: en 1 chc l phng


php lin lc chnh xc, trng 2
m, en 3 "" (qua), trng 4 n 2
qun en, en c th i en 5
n li mt qun trng, en lin lc
thnh cng.

3
1

Hnh bn: en li c th ni v 2
qun khng?

Hnh bn: en 1 bay trn hng 1,


trng 2 dng (dng nc bay hoc
nhy chn mt qun mnh vo
qun i phng theo hng xut
pht ca ch nh th gi l "vt"),
en 3 nh, trng 4 bt li, en
khng ni v c.

Hnh bn: en 1 chc l phng


php lin lc thng gp, tip theo
trng 2 m, en 3 lun, en c th
tr v.

144

2. Kp qua

Hnh bn: en c th cu v 2
qun en khng?

Hnh bn: en 1 m, trng 2


chn, en 3 do bt, trng 4 do bt
li, tip theo n trng 6, hai qun
en vn b n.

5
3
2

3
1

Hnh bn: en 1 kp l la chn


thch hp, trng 2 ni, en 3 lun, 2
qun en bnh an thot him.

145

3. Bay qua

Hnh bn: en lm sao cu v


2qun en trong t trng?

Hnh bn: en 1 bt, trng 2 bt


li, en 3 n, trng 4 ng xung, 2
qun en vn b n.

4
2

3
1

Hnh bn: en 1 bay l cch i


chnh xc, trng 2 ni, en 3 ni c
th cu v 2 qun.

Hnh bn: en c th ni lin hai


m khng?

Hnh bn: en 1 b, trng 2 m,


v sau n trng 6, en khng
nhng chng ni c li b n mt
hai qun c.

146

Hnh bn: en 1 bay l l th php


lin lc thng dng, trng 2 m
en 3 li, en bo m lin lc.

1
2

147

4. Nhy qua

Hnh bn: en nn tuyn chn


phng php no c th cu
thot ba qun trong t ch?

Hnh bn: en 1 nhy, trng 2


m, en 3 lun, tip theo n en
7, en lin lc tt.

Hnh bn: C en cch nhau hi


xa, c th ni v khng?

Hnh bn: en 1 nhy hng 1,


lp tc c th ni v, sau ny trng
2, 4 u khng th chia ct c en.

148

5. Da qua
B

Hnh bn: en li c th cu v 3
qun khng? Nu m A mt
cch n gin, trng chn B, en
cng khng c cch g.
Hnh bn: en 1 da (i 1 qun
di 2 qun ng cho nhau ca
i phng nh th cng gi l
"da"), trng 2 bt, en 3 ng
xung, trng khng th, m vo v
tr im en 5 bt qun en, ch
nh nhn en ko v.

1
4

6. Nng qua

Hnh bn: en lm sao ni v, my


qun en bin trn?

Hnh bn: en 1 nng (trong phm


vi gc, i 1 qun di qun i
phng gi l nng), l cch ni v
thng dng, tip theo n en 7,
en khng nhng ni v, li n
c 4 qun c trng.

6
2

4
7

149

7. Kho ni
Hnh bn: Trng phc cnh my
qun en. Nu en ni a, trng i
B ct, en ni B, trng i A ct,
en c cch g khc khng?

Hnh bn: en 1 khot l khc tinh


ca trng , trng 2 bt, en 3 bt
li qun trng , trng 4 n, en 5
tha c ni v, kho lo cu thot
cc qun b nguy him.

150

Bi 2: Chia ct
Chia ct l mt loi phng php tn cng. Ch c nm vng phng
php chia ct mi c th xo diu tiu dit qun ch.
1. B ct
Hnh bn: en c th chia ct c
trng khng?
Hnh bn: en 1 b xung l cch
i chnh xc, nu trng ct A, en
c th n 3 qun trng. v th trng
ch c th i trng 2, lc ny, en 3
b l mt nc quan trng phi
thng, trng vn khng th i A,
en chia ct trng thnh cng.

1
A

2. Chc ct

Hnh bn: en c th chia ct c


trng khng?

Hnh bn: en 1 n gin m,


trng 2 chn li, en ht cch.

151

Hnh bn: en 1 chc thng minh,


nh vy pht sinh hai im ct, c
trng khng th lng ton,

3
1
2

3. Khot ct

Hnh bn: en lm sao ct ri 3


qun trng bin trn?

Hnh bn: en 1 khoet l phng


php chia ct thng dng, trng 2
bt, en 3 ko di, nh vy cng
pht sinh hai im ct, en chia ct
thnh cng.

4. Dng ct

Hnh bn: Trng bay qua, lc


ny en c th chia ct c trng
khng?

152

5
2
4

Hnh bn: en 1, 3 m, trng 2, 4


chn, en khng th chia ct c
trng.

Hnh bn: en 1 dng cm dng


ct, nh trng im yu ca c
trng, lc ny en 3 li dng l th
php quan trng, lp tc c th chia
ct c trng.

153

Hnh bn: en c th n c
qun trng no khng?
Hnh bn: en 1, 3 m ct tt
nhin, tip theo en 5 bt li lp tc
n c 2 qun trng, nu mun n
mt qun bn ngoi, sau khi en
1 m, en 3 c th ct en 5.

6
4

Hnh bn: Trng bay ,


qun en bn phi, nu en khng
chu nh vy, lm th no n phn
kch?

Hnh bn: en 1, 3 m ct l th
on phn kch mnh m, tip theo
s tin hnh chin u kch lit vi
qun trng.

6. Quay ct
Hnh bn: en lm sao ngh cch
t ph phng tuyn ca qun
trng?

154

2
3

Hnh bn: en 1 dng, 3 quay ct,


l th on ch ngtin cng,
trng 4 ct n, en 5 bt li lp tc
t ph phong tuyn ca bn trng,
xm nhp t trng. Trng 4 nu bt
7, th en s A bt li, cng c
th t ph t trng.

6
4
A

Chng ny ch ging mt s cch chia ct v lin lc thng gp, trong


thc chin chng ta cn cn c tnh hung thc t m vn dng mi c th
nh c gii.

155

Chng 8: Th qun
Khi quyt nh b i mt qun hay vi qun, thm ch ch ng
tng cho i phng n qun mnh th gi l th qun.
Trong c Vy, chin thut th qun i th chia thnh hai loi: 1 l "th
qun t nhin" tc ch ng b i mt vi qun t tc dng, khng lin
quan n i cc. 2 l "th qun chin thut", l chin thut quan trng
trong vn c, ch ng, thc bt i phng n qun.

Bi 1: Th qun t nhin
Trong qu trnh nh c, qun c no cng c gi tr quan trng, nhng
lm sao phn r ch th, nng nh, gp hon, u cn bit c b c ly.

Hnh bn: Trng ct, en khng


th lng ton, lm sao by gi?

Hnh bn: V gi tr ca 4 qun ln


hn so vi mt qun bin trn,
nn bn en quyt nh b mt
qun pha trn. en 1 bt, 3 h
th "u" ra ngoi.

Hnh bn: Trng ct, en x l


nh th no?
156

2
1
3

Hnh bn: en 1 bt, 3, 5 ko di,


u tin chy thot m c ln
quan trng, n khi c c hi li
tm cch cu thot hai qun b
i bn tri.

1
2

Hnh bn: Trng ct, en x l


nh th no?

Hnh bn: en bt t di hng


hai, lin tc ko di 6 qun, tuy l
c sng, nhng b trng hng
ba l th rt ln, 3 qun en pha
ngoi cc k c n khng c qun
phi hp, en bt li. Trong c Vy
c cu ni l: By qun b trn
bin, du sng cng thua.

11

10

Hnh bn: en 1 bt, ch ng th


2 qun l chnh xc. Tuy l mt 2
qun, nhng tranh c tin th,
m ngoi th kh dy, en c li.

157

Bi 2: Chin thut th qun


Chin thut th qun vn dng trong c Vy cc k rng ri, nhiu nh
thc, sng cht, i st, u li dng chin thut th qun.
1. Th qun tranh tin (nc trc)

Hnh bn: Trng ct, by gi en


lm th no?

Hnh bn: en 1 bt, 3 ni l cch


i thng gp, khi trng 4 n qun
en, en c th tranh tin th i
chim ni quan trng khc.

Hnh bn: Nu qun en ng


xung A th trng c th i B
chy thot, en i B th trng i A,
en lm sao by gi?

Hnh bn: en 1 ct l cch i


chnh xc, trng 2 bt, en tin
th ngn trng ni v, li i en 3
tm gn m trng, nu trng 4 b,
en 5 bt, 7 li, vn c th n 4
qun trng.
158

1
3

2
1

2. Th qun dit ch

Hnh bn: en i trc c th cu


thot hai qun en trong t ch?

Hnh bn: en 1, 3 m ct tt
nhin, khi trng 4 bt, en 5 ng
xung, c cho trng n hai qun l
phng php th qun thng dng.
Tip theo n trng 8 n hai qun
en hnh thnh hnh v bn di.

2
7

2
5

Hnh bn: Tip theo n en 5,


en git trng, hnh c ny gi l
"Qu to u"

1
4

Hnh bn: en i trc kt qu th


no?

159

Hnh bn: en 1, 3 m ct, sau li


5 nh trng im yu ca qun
trng. n en 15, en nhanh hn
trng 1 bc thng.

15

13

8
14
1

11

9=3, 10=5, 12=3


3. Th qun to sng

Hnh bn: Trng chc ct, en


lm sao ng chin.

Hnh bn: en 1 ni, trng 2 ko


di, en 3 ni, trng 4 b vo gc,
en lp tc b git.

6
4

Hnh bn: en 1 vt, th cho trng


n 1 qun, dng qun th khng
ch qun trng, en tha c to
sng.

160

1
2

5
3

Hnh bn: en lm sao to sng?

Hnh bn: en 1 bt, trng 2 n,


en 3 bt, lc ny trng c th i
trng 4 bt, to thnh "cp" sng.
en cha t mc ch.
Hnh bn: en 1 ng xung th
thm qun l nc c hay, trng 2
ch c th chn xung, sau li i
en 3 ng xung th tip l cc
hay, n en 9, en to ngon hai
mt.

4
1

4. Th qun ginh th

Hnh bn: en i trc lm sao x


l tt vn trong gc?

Hnh bn: en 1 ng xung, th


thm cho trng n mt qun na l
cch i chnh xc, trng 2 chn, tip
theo n trng 9 h tm dng, en
th hai qun gi c ngoi th.

5
9

4
3

161

Hnh bn: Trng ct, en c cch


no khng?

Hnh bn: en 1, 3 bt, trng 2, 4


ko di, c trng chim gn thc
a bin trn, en tn tht nng.

Hnh bn: en 1 bt, 3 kho mm,


tip theo n en 11, en th 2
qun, nhng thu c ngoi th cc
ln, li p o qun trng , en c
li.

5. Th qun chuyn i
Trong thc t chin u, nu ta
mt mt bn, m c mt bn
khc th gi l chuyn i.
Hnh bn: Trng bt, en nn i
th no?

162

10

11

Hnh bn: en 1 ni, trng 2 b,


kt qu en tht bi.

1
5

Hnh bn: en 1 ct l cch i


chnh xc, trng 2 n, en 3 ko di,
tip theo n en 7, mi ngi
c mt hng.
Chin thut th qun ng dng rt
nhiu trong thc t, sau khi nm
vng cc phng php c bn cn
linh hot vn dng.

3
4

1
7
5

4
6

163

Chng 9: St kh
Bi 1: Nhn thc c bn v st kh
1. Kh chung, kh ngoi, kh trong
a. Kh chung.
Hnh bn: Cc v tr x va l kh
ca bn trng, cng l kh ca qun
en, l kh chung ca c hai bn, v
th gi l kh chung.

x
x

b. Kh ngoi: Kh bn ngoi ca
mi bn gi l kh ngoi.
Hnh bn:
c. Kh trong: l kh v tr bn
trong ca hnh c. Kh nm bn
trong ca bn thn hnh c mi bn
gi l kh trong, nh hnh trn, qun
trng n 3 qun en, n xong 3
qun y, trng c 3 kh, v vy gi
l c trng c 3 kh trong, en ch
c 2 kh trong.
Hnh bn: tnh th xem mi bn c
my kh?
p n: C trng c 3 kh ngoi, 2 kh trong, en c 3 kh trong, 2 kh
ngoi, hai bn u c 1 kh chung.

164

2. Bn c mt git bn khng c mt - nhn st


Trong i st, v bn ny c mt m git c bn kia khng c mt gi l
nhn st (c mt git).

Hnh bn: en i trc, ai thng


trong i st?

Hnh bn: en 1 to mt l mt
nc quan trng, sau khi 2 bn xit
kh, kt qu l trng khng th i
A xit en, m en c th i B
git trng. C th thy rng tc
dng ca mt trong qu trnh xit
kh rt to ln. Vy c nht nh l
bn c mt lun thng khng?
Cng khng nht nh.

4
2

1
A

3. Nhiu kh git t kh.


Do bn khng c mt m nhiu kh c th git bn c mt, gi l nhiu
kh git t kh.

Hnh bn: Bn trng c mt mt,


hai bn c hai kh chung, en i
trc, ai thng?

165

Hnh bn: V en c nhiu kh


ngoi (cng gi l ngoi kh) nn
dm xit vo cc kh chung, n
en 7 l en nhanh hn 1 bc git
trng.

4
2

7=
4. Mt to git mt b.
Mt to hay nh tt nhin s c tc dng khc nhau, mt to c nhiu kh
trong, mt nh c t kh trong.
Hnh bn: Hai bn u c kh
ngoi,khi chung v kh trong,
nhng trong hnh mt ca qun
trng ch c 1 kh, hnh mt ca
qun en l hnh gy ba, en i
trc cui cng ai thng?
Hnh bn: Chng ta cng xem st
kh, n en 3 th hai bn u
khng th i vo xit kh chung
cn li.

Hnh bn: en 1 n, trng 2 im


mt, by gi en c th i 3 bt
qun trng, hnh thnh tnh hung
c en mt to git c trng mt b.
2=

166

Hnh bn: bi ny c l hi kh
i vi chng ta, bn no nhu kh,
bn no t kh cng kh tnh r.
c th nhanh chng tnh c s
kh ca mt to, chng ta nn dng
cu yu quyt sau: 3-3, 4-5, 5-8, 612.
Cu ny ngha nh th no? 3-3 ngha l hnh gy 3, thng 3 c 3 kh.
4-5 ngha l hnh inh 4, vung 4 c 5 kh, 5-8 ngha l hnh con dao
5 hnh hoa mai 5 c 8 kh, 6-12 ngha l hnh hoa su c 12 kh. Nh
k cu yu quyt ny, chng ta c th nhanh chng tnh ra ss kh ca mi
bn. Bn en; kh ngoi 1, kh trong hoa 6 l 12, kh chung 1, tng cng
14. Bn trng: kh ngoi 3, kh trong hnh dao nm l 8, kh chung 1 tng
12 (nhng ch : 2 bn i st kh chung li thuc v bn mt to) nn
trng ch c tnh l c 11 kh. Vy, i st en chc thng.

167

Bi 2: Phng php ko di kh bn mnh


v phng php xit kh ch
A. Phng php ko di kh
1. To mt

Hnh bn: en i trc c th git


qun trng khng?

Hnh bn: en 1 n, trng 2 bt,


n trng 6 th thnh cp.

6=
3

Hnh bn: en 1 to mt l cch


chnh xc, trng 2 ch c n, en 3
b ph mt, en c mt git(nhn
st) qun trng.

Hnh bn: en i trc, ai thng?

168

Hnh bn: en 1 trc tip xit kh,


trng 2 bt, tip theo n trng 6,
en b git.

Hnh bn: en 1 khng trc tip


xit kh qun trng m to mt l
nc hay ng lc, nh vy c th
to nn v tr m qun trng cha
th vo xit kh ngay c, en c
thm thi gian xit kh trng,
cui cng nhanh hn trng 1 bc.
Cng l nhn st

2
7
5

169

2. To mt ln

Hnh bn: C trng c bao nhiu


kh, en c th git trng khng?

Hnh bn: en 1 chc l im quan


trng ko di kh. Trng 2 ch c
th im mt, en 3 ng xung to
thnh hnh dao nm, tip theo 2 bn
cng xit kh nhng en nhanh hn
trng 1 bc. Mi bn t kim tra.

2
1
5
4

Hnh bn: Trng bin trn c 4


kh, m en trong gc ch c 3 kh,
en c th git trng khng?

2
4

Hnh bn: en 1 trc tip xit kh,


trng 2 cng xit kh, kt qu trng
git en.

170

1
4

Hnh bn: en 1 b ln gc l
nc hay, to thnh hnh inh 4
trong gc, trng 2 bt buc im
mt, lc ny en li xit kh, kt
qu git trng.

3. To thnh v tr i phng khng th xit kh

Hnh bn: en i trc ai thng?

Hnh bn: en 1 ch n gin l


xit kh, th b trng ni, hin nhin
trng thng.

Hnh bn: en 1 v, trng 2 n,


en 3 li ct, trng 4 bt,en tin
hnh cng tc chun b lin quay li
xit kh qun trng, do phi mt
nc n qun en 3 trng khng kp
xit kh en, v th en tha c xit
kh git trng.

3
1

6
4

7
5

8=1

171

B.Phng php xit kh


1. Thu nh mt ln ca i phng
Hnh bn: en c th git qun
trng khng?
M trc y chng ta bit, nu
trng chm c im A th c
trng lp tc thnh hnh ao nm,
cc nhiu kh trong. vy en nn
lm th no?
Hnh bn: en 1 im xuyn vo
l chnh xc, trong c Vy thng
gp tnh hung im quan trng ca
i phng cng l im quan
trng ca bn mnh. Trng 2 ng
xung, en 3 ko di, trng 4, en
5, sau , trng ch c th to mt
mt nh, en d dng git trng.

4
3

1
2

Hnh bn: Khi en 1 im, trng i


2, ch l en khng th ni
qun en v m nht nh phi
im tip en 3, trng phi chn
xung, lc ny mi, ni qun en
v git c trng.

172

Hnh bn: en i trc, i st ai


thng?

Hnh bn: en 1 xit kh, trng 2


ni to thnh hnh li dao nm c
8 kh cng 2 ngoi kh l 10, en
ch c 9 kh, en tht bi.

4
2

8=
Hnh bn: en 1 p, l yu im
trong i st, nh vy trng ch c
th to thnh vung 4, m en c
mt hnh ao nm, nh vy th
en c th git trng.

2
1

2. Ph mt

Hnh bn: Trng c bao nhiu kh?


en c th git trng khng?

173

Hnh bn: en 1 xit kh, trng 2


ni, r rng en t kh.

Hnh bn: en 1 ct, trng 2 bt,


en 3 ph mt l nc xit kh quan
trng, tip n hnh thnh v tr
trng khng th xit kh trn hng
1, en c th git trng.

174

2
1

1
2

Chng 10: Cp
Trong c Vy, cp l mt loi hnh dng c th, li dng cp
l mt loi chin thut rt quan trng v phc tp. Mt vn c t u ti
cui u c th xut hin cp, cp nh nht ch lin quan n mt
qun c, cp ln c th quyt nh thng thua c mt vn c, v th
chng ta cn ch trng hc tp cp.

Bi 1: Cc loi cp
1. Cp n
Cp m trong ch quan h
n s c mt mt qun c, gi
l cp n. Hnh bn: en 1 n
mt qun trng l n cp. Cp
n nh nh vy, hai bn tranh i
1
1
tranh li th c gi tr g? Mt vn
c thng bi chnh lch c khi rt
nh, gi l c nh, hn mt
qun c
th thng c, km mt qun li c th thua, lc ny cp n li thnh ra
s kin thng bi quan trng, khng tranh khng c.
2. Cp sng cht
Cp ln quan h n s cn mt
ca rt nhiu qun hai bn, thng
hoc thua cp lin quan n quyt
nh thng hay thua c vn c, y
gi l cp sng cht. Hnh bn:
en 1 n, cp ny l sinh t cp.
Nu bn en thng cp, khng
nhng t cu bn mnh hai m c,
li n gn c trng; ngc li nu

175

trng thng cp, cu c bn mnh 10 qun c, li n c hai m c


en, ai thng cp ny thng vn c, v th gi l cp sng cht (sinh t
cp).
3. Cp khng lo
Cp m i vi mt bn khng c
nh hng, gi l cp khng lo
ca bn . Hnh bn: Cp ny
nu en thng, en n c m
trng, nu en nh khng thng,
ch l m trng t cu mnh, i
vi qun en khng nh hng g.
V th i vi bn en gi l cp
khng lo.

4. Cp t (nhanh) kh, cp nhiu (chm) kh


Nu sau khi n cp xong l
nh qun ch ngay, cp y gi
l cp t kh; Nu n cp xong li
phi i thm mt hay vi qun mi
c th nh qun i phng, gi
l cp nhiu kh. Hnh bn: en 1
n cp lp tc nh c trng, gi
l cp t kh.

Hnh bn: 1 n cp, trng li c


hai kh, v th i vi trng li l
cp nhiu (chm) kh.

176

5. Cp n trc, cp n sau
Nu khi xy ra cp, bn n qun
cp trc gi l cp n trc,
i phng l cp n sau. Hnh
bn: en 1 n, nh qun trng l
cp n trc, ngc li trng l
cp n sau.

177

Bi 2: Vn dng cp trong chi c


1. Cp sng
Li dng nh cp m tranh th lm sng c gi l cp sng
B

Hnh bn: Trng va nh, qun


en nu ni A, trng di vo im
B. C en ch c mt mt. Lm th
no by gi?

Hnh bn: en 1 c cp l cch i


ng, li dng nh cp chim ly
c sng.

Hnh bn: C en c th sng


khng?

Hnh bn: en 1 ni, trng 2 b, c


en cht r.

178

Hnh bn: en 1 h l tranh th to


sng, cch i chnh xc. Trng 2
nh, en 3 to cp thnh cp
sng.

3
2

2. Cp git
Li dng nh cp m git c i phng gi l cp git
B

Hnh bn: Nu en ni A, th
trng vo B to mt sng. en
c cch no khc khng.
Hnh bn: en 1 b l cch i mnh
nht, trng 2 nh, en 3 nh
ngc li (phn ) tao cp thnh
ra cp git.

Hnh bn: en c git c m


qun trng khng?

Hnh bn: en 1 phc (v) l li


dng nh cp ph mt c trng,
tranh th cp git c trng.

179

3. Mn cp chy c ra
Hnh bn: C en c th lm sao
trn thot 2 qun en bin trn
khng?
3

Hnh bn: en 1 chc l cch


chnh xc, trng s cp ch c ni
trng 2, en 3 ni ngay 2 qun v.

4. Hnh gy khc bn gc bn
Hnh bn: y c phi l sng
chung khng? Nu hnh ny ch
khc (gia bn) th l sng chung,
nhng by gi l trn gc, v tr
c bit, v th pht sinh bin ho
nh hnh sau.
1

Hnh bn: en 1 nh, trng 2 n


thnh hnh di y.

180

Hnh bn: en 3 im mt, trng 4


to cp, en 5 n, to thnh cp.
3 4
Nhng quyn ch ng to cp
5
hay khng l do bn en nm gi,
trc khi git trng bng to cp,
en c th i cng c cc v tr
trng c th dng lm ni e do
cp (thut ng l cp ti), cui
cng mi to cp git
trng, khi trng ht ni e do en cp li, ch c ngi nhn en n
trng. Do , hnh gc bn gy 4 l hnh c cht. Trong khi nh c thc
s, ch cn c en bn ngoi l c sng, c trng lc y c coi l
cht.

181

Chng 11: Hnh c v cc yu im trong tn cng v


phng th
Bi 1: Hnh p v hnh xu
Chng ta chi th thao, khiu v, nh bng u cn ng tc nhp nhng,
t th p . Chi c Vy cng vy, khong cch xa gn gia cc qun
cng rt cn nhp nhng nht tr, v vy chng ta cng rt cn ch trng
hnh c.
Th no l hnh p hay xu? Phm l cc qun c phi hp cht ch,
nhp nhng thng nht, qun lc pht huy mnh m, y l hnh p, ngc
li l hnh xu. Hnh c p, tin c th cng, li c th th, khin i
phng khng th cng kch; Hnh khng p th tn cng khng c lc,
phng th yu km. Ni c hnh th khng p thng xut hin s h,
to thnh mc tiu tn cng ca i phng.
Hnh bn: Trong hnh c hai
bn, hnh no l p, hnh
no xu?
hnh bn tri, qun hai bn
u phi hp cht ch, mi
qun c u pht huy tc
dng mnh m, v th hai bn
en trng u l hnh p
hnh bn phi, cc qun en pht huy rt mnh l hnh p, cn cc
qun trng cm li mt ng khng pht huy tc dng l hnh xu.

182

Hnh xu c my loi nh sau:


1. Hnh ngu (hnh ng c)

Hnh bn: qun c en cm thnh


mt m gi l hnh ngu, co cm
nh vy rt nng n, qun lc
khng th pht huy, cm cng nhiu
cng hng.

2. Hnh tan v
Hnh bn: qun en b qun trng
xuyn l hai na, u khng th
pht huy tc dng, nh th gi l
hnh v. Hnh v l mc tiu sn
bt ca i phng.
3. Hnh trng lp
Hnh bn: en ng 2 m 1, qun
lc pht huy rt khng mnh, loi
hnh xu ny gi l hnh trng
lp.
Hnh bn: Bn ngoi khng c
qun trng no, en dng nhiu
qun vy mt a bn nh, qun
lc pht huy rt khng mnh, v th
cng l hnh trng lp.
183

4. Hnh mng

Hnh bn: cc qun en phi hp


rt mng v yu v th gi l hnh
mng. Hnh mng l mc tiu cng
kch ca i phng.

Hnh p c my loi nh sau:


1. Hnh dy
Hnh bn: Qun en bn phi
trn rt chc chn, trng khng dm
vo gn, y qun lc pht huy
mnh m, hnh rt chc chn gi l
hnh dy, li dng hnh dy c th
cng kich c yu ca i phng,
cng c th to hnh dng ln.
2. Hnh phi hp
Hnh di: Bin trn en 5 qun vvy c mt vng t ln, qun lc
pht huy c rt mnh, ly ch th l 3 qun hng 3, 4; 2 qun trn hng
2, 5 c tc dng cng c v khuch i a bn.

184

3. Hnh cht ch

Hnh bn: Qun trng trn v


di u rt l vng chc, nhng
kp gia l i qun c en kt cu
rt cht ch, khin trng khng c
cch g cng kch.

4. Hnh nh nhng
Hnh bn: 3 qun en th ng tuy
rt mng nhng trng khng th ct
ri, hin ti khng c bin php tn
cng en mt cch hu hiu, c en
r rng rt nh nhng
V vy, khi chi c chng ta nn lun ch trnh i thnh hnh xu,
tm cch i loi hnh p ph hp vi chin lc chin thut ca
mnh.

185

Bi 2: Yu im trong tn cng v phng th


Ch c luyn tp thnh tho, nm vng yu im cng th, mi c th b
tr qun mnh nhp nhng nht tr, khng b cng kch, ng thi chim
gi im yu ca i phng, tin hnh cng kch hu hiu.

Hnh bn: C trng rt hon chnh,


bn en cng cn phi cng c c
mnh. Nn t xung ch no cho
tt?

Hnh bn: en 1 i, tm thi cng


c ch ct, li vy gn vng gc, v
th en 1 l nc p.
1

Hnh bn: Trng va i nh


qun en, en nn i th no i
ph?

Hnh bn: en 1 ni l c hng,


to thnh hnh ngu inh bn,
trng 2 di, bn qun en ch c
nng n chy ra ngoi.

186

Hnh bn: en 1 nh li l cch


ng, v sau i n en 5, trng
c gc, en gi c ngoi th,
hai bn hnh thnh th chia i.

2
3
5

4=

Hnh bn: Trng va di, en c


cn i ph cho tt khng?

Hnh bn: Nu en thot tin


(khng i ph m i ch khc
gi l thot tin-ting Nht l
tenuki), lc y, trng t v tr
qun trng 1, chun b n en bng
n o phc, en 2 ch c ni,
trng 3 li bay, c en lp tc ri
vo cnh kh.

Hnh bn: en 1 ni i l cch


chnh xc, phng chng cng kich
hu hiu, lc ny trng li phi
chy 2 qun ra ngoi, en 2 bn u
c th an bi tt p.

2
1
5

4
3

187

Hnh bn: Trng di, chun b


chia ct c en, en i ph ra sao?

Hnh bn: en 1 ni tuy l cng c


ch ct, nhng qun lc paht huy
khng mnh, li xut hin hnh
tam gic ngu, v th en 1 l nc
hng.

Hnh bn: en 1 ni i l chnh


xc, va cng c ch ct, li uy
hip qun trng, tc dng rt r
rng.

Hnh bn: Hai qun en ng v


th gi l bc voi trng chc
vo gia gi l xuyn mt voi,
en nn th no?

188

Hnh bn: en 1 di l nc sai


lm, trng 2 ng di ra, en xut
hin hnh tan v. Trong c vy, c
cu cch ngn xuyn mt voi k i
i, ngha l en khng th 1
hoc 2 di ra.
Hnh bn: en bay l nc chnh
xc, trng 2 ( trong bin, gc
t mt qun trn qun i
phng gi l ), en 3 di, nh
vy qun en hai bn x l u tt.

1
2

1
2
3

Hnh bn: Nh hnh ny, nu trng


i, cng kch th no? Nu en i,
phng th ra sao?

Hnh bn: Trng 1 im, cng


trng yu hi ca bn en, en 2
ni, xut hin 2 hnh tam gic ngu,
en rt l kh chu.

2
1

189

Hnh bn: phng chng s cng


kch ca bn trng, en 1 cng c l
rt quan trng, sau trng khng
cch g cng kich c en.

Hnh bn: en i trc th i th


no? Trng i trc th i th no?

Hnh bn: en 1, 3 b lin tc l


cch cng kch mnh nht lc ny.
Trong c vy c cu cch ngn:
u hai qun tt b, v sau trng 4
di, en 5 ni, c en rt dy. en
vn c im A cng kich c
trng. Ngc li, nu n trng i,
trng cng i ging nh en
cng kch.

190

Chng 12: nh thc sao


nh thc l th no? Do khi hai bn tin hnh tranh ot gc,
hnh thnh rt nhiu loi bin ho hay gp, li qua cc cao th thc chin
thi u v nghin cu, gi li nhng cch ng i hp l nht (m trong
s c mt ca hai bn l tng ng) s dng, gi l nh thc
(mu c nh)
Hc tp nh thc khng bt buc ghi nh hon ton (b nh
cht), ch cn theo phng php l gii, nh c mt s bin ho c
bn nht. n khi gp nhng bin ho khc, c th cn c tnh hung thc
t m linh hot x l.
Hnh bn: en chim v tr sao,
trng c th cc v tr A, B, C tin
cng (gi l treo gc). v tr A
treo gc l hay dng nht.
Hnh bn: Trng 2 bay gn treo
gc, en 3 bay gn l t mnh
gia cng, sau trng 4 bay vo gc,
en 5 chc, trng 6 m cch hai
kt thc, en trng u c mi
phng l nh thc hay gp.(t
trng 2 n x l 1 bc nhy, nu
trng 6 ti th gi l m cch 1
hay m 1, t trng 2 n trng 6 l
2 bc nhy nn gi l cch hai)

A
C

4
6

5
1

191

2
4

Hnh bn: en 1 nhy ln, trng


3 vn bay gc, en 3 chc, trng 4
m 2, v en 1 nm hng 4, vy
cn m li en 5, lc ny t en
mi vy c hon chnh.

Hnh bn: en 1 bay xa l c coi


trng vung bin bn phi. Trng 2
im tam-tam (v to gc ca
im ny l 3-3) n 15, nh thc
kt thc. en 15 sao khng i
im A? im A tuy cng l cng
c, nhng v tr en 15 tc dng ln
hn.

2
4

14 12
13

5
A

10
11

15

10

Hnh bn: Trng 2 nng, 4 quay


ct l cch i mong mun bin ho,
tch cc khiu chin, en 5 theo cu
cch ngn ct ch thp di mt
pha ng ph. Tip theo n en
11 cng l nh thc.

192

11

Hnh bn: en 1 gip cng thp


E F
cch 1 l mt cch gip cng kch
C 7 6 8
lit, trng nu nhy ln A, en
1
9 3 2
cng nhy B, nh th en c li.
4
Trng 2 im tam tam l ng nht,
A
5 D
en 3 chn xung ng nhin, v
B 10
sau trng 10 nhy ra l nh thc.
Ti nh thc ny c 2 vn cn
ch :
1. V en 1 l gip cng cch 1, nn sau khi trng 10 nhy, en c th
thot tin, v sau nu trng kp im C, en nht nh phi b E,
khng c ng xung F, v ng l hu th, trng c th nhy ra mt;
2. en 5 c th b D khng? Tr li l khng.

Hnh bn: en 1 b khng tt l c


hng, trng c th on ca trng 2
ng xung, v sau n trng 8,
en mt nhiu.

7
5

6
1

Hnh bn: Khi im A c qun


en ng, en c th chn en 3,
v sau n en 7 "kho u", Trng
c gc, en gi th bin phi,
mi bn mt ci.

193

4
5

Hnh bn: en 1 gip cng cao


cch 2 cng l phng php gip
cng hay gp, trng 2 nhy ra, sau
li bay 4, bay xa 6 t mnh an
nh. V sau en c th trn A
khuch i bin bn phi.

1
2
3

8
7

Hnh bn: en 1 "m", 3 "p" l


mun ngn trng bin trn, v sau
n en 7, tin th gi trng bin
trn bn phi.
Hnh bn: Khi im A c qun
en, trng im tam tam, en c th
chn en 1, n 19 l mt loi
nh thc nh hnh ln, trong qu
trnh din bin, en 15 th thm mt
qun hng 2 cng c li cho vic
ly th ca bn en. Sau khi nh
thc hon thnh, en i B, C, D
u l tin th. Kiu tc chin
bin trn nh th ny, i vi en
hon ton c li.

194

3
5

4
1

10
18
D
E

15

16 14
C
B

17 13

12 11
19

4
2

Hnh bn: en 1 ct ngoi l nc


c sai lm ln v sau n trng 6
di, en tuy n c 2 qun trng
trn gc nhng th c bin phi
ca en khng th khuch i c,
qun li b th lc to ln ca
trng uy hip.

Hnh bn: en 1gip cng thp


cch 3 cng l cch i hay gp, n
11 ht, v l en gip cng cch 3
nn h en 11 khng ch qun
treo gc ca trng l rt cn thit,
v sau trng b A, en cng b
B c. Mun cng kch c trng,
c th t C.
Hnh bn: en 1 gip cng cao
cch 3, trng 2 gip li, gi l n
bay i. en 3 , ch qun
khng b gip cng, gi l
mnh khng yu. mt pha
mnh l t mnh gia cng, cng c
lc cng kch pha kia ca qun
ch. Cui cng, n en 17 l bin
ho in hnh ca nh thc n bay
i (Song phi yn). en c cn b
nc 17 cui cng khng?

1
A

11

5
10

12 10 13
9
1

11

7
6

14

5
15

17

16

195

2
1
4

Hnh bn: Trng 1 kp, n 3, 5


cp gc en, phng th
on ny ca en, b mt nc cui
cng l rt quan trng.

Hnh bn: Trng 6 im tam tam


cng l cch hay dng. n en 15
l nh thc. en 13 qut rt quan
trng. Trong c Vy c cch ni
C b mt u, sc mnh nh
tru. en nu khng t ti v tr
13, trng cng chim lin.

7
1

15

6
8

11

13

12

14

8
6

Hnh bn: Trng 2 gip cng li


cng l cch thng gp. V sau
n en 9 l nh thc. Bn en nu
c qun A, en 9 c th B,
khuch i ngoi th

7
2

196

10

Hnh bn: en 1 , 3 di gi l
nh thc ko di, trng 4, 6
trin khai, en 7 c th t di
sao. en 7 m c ln khng? Trng
A m vo lm sao ?

25

Hnh bn: cui cng hnh thnh


nh cp, m bn trng th c
mi khng c cp b en n gn.
v vy hnh trn, en c th t
7.

10

26

21 16
18 17 22

2
3

19 14
4

12 20 23

11 13 15

24=18; 25=17
Hnh bn: Trng 4 im tam tam
cng l bin ho thng gp, en 5
h l ly bin trn, n trng 8,
trng c gc, en ly bin trn.
V sau en c th i A cng
trng.

7
2

5
1

4
6

3
8

197

Hnh bn: Trng i 4 chc vi i


8 di ging nhiu khc t, n 11
cng c mi bn c mt pha.
Trong y cn ch , en 9 ni rt
l trng yu, y l im quan h
n cn c a ca hai bn, en 9
nu t A, trng 10 c th thot
tin.

10
2

9
7

3
11

Hnh bn: Trng 1 treo cao l cch


dng trong trng hp c bit, en
2 nhy, trng 3 nng, 5 li v sau
m 7. Ch en 6 nht nh ng
xung, nc ny thc li rt ln,
khng th b qua.

3
5
1

Hnh bn: Trng 1 treo cao cch 2


l thin v bin, en 2 nhy ln,
trng 3 m bin, binho hi b n
gin.

3
1

nh thc sao ng nhin c nhiu bin ho, chng ta cn nm vng


nhng bin ho c s trnh by trn, gp vn c th linh hot vn
dng.

198

Chng 13: Cch chi c chp qun


Trong khi chi c, nu trnh c hai bn khng tng ng th
dng n phng php chp qun b p khin cc din tr li cn
bng. Cn c mc sai bit v trnh , thng thng c th chp t 2
n 9 qun.
Hnh di: y l tnh th thng xut hin trong c chp 9 qun, trng
1, 3, 5 nhe nanh ma vut mun n gn qun en sao bin trn, lc ny
en nn i ph th no?

1
3

199

Hnh di: en 1 bay hng 3, mun to sng ti ch, v sau n en


15, qun en to sng xong, nhng cch i ny qu tiu cc, khin
qun trng qu dy. Sau trng 16 xm nhp vo t en ( nhp), en
17, 19 li vi vng to sng bin trn lm thnh hnh xu. Th th en i
sai ? u tin i 1 to sng ti ch l cc k sai lm. l ch mong
sng c khng ngh n vic khc, tip theo 3, 5, 7 u l tiu cc to
sng.
15
19

13 14

3
4

17
18 16

20

200

11

10

12

Hnh di: en 1 chc vai (Trong c vy, i mt nc cho gc,


pha trn vi mt qun ch gi l chc vai) l cch i tch cc, nh vy
khng nhng gii thot qun en, m li tn cng n qun trng pha trn
bn phi. Trng 2 ko di ln trn l tt nhin, tri qua mt trn chin u
kch lit, n en 17, trng b hm vo hon cnh kh s.
15
13 12 16 14 17
11
1

10

201

Hnh di: en 1 bay ra cng l mt cch i tch cc. Trng 2 ko di,


en 3 cng thun th ko ra, khi trng 4 qut mun ct c en, en khng
c s, nht nh phi chn cng bng en 5. Nu trng ct A th lm
sao? Lc ny li chc vai B, trng ct en v hiu.

Tm li, khi b chp qun, qun en khng th s, cn tch cc ch ng


chin u vi qun trng, ch c nh vy mi c th nng cao k lc (sc
c).

202

Hnh di: y l c chp 6 qun, trng 1, 3, 5 ba qun ny vy c


mt a bn ln, en nn nh tip th no?

1
5

203

Hnh di: en 1 nhp tuy nhin rt l dng cm, nhng lc ny qu


sm. Ni theo tm l, cch i ny gi l k, nhn thy trng vy t
th khng cam tm. C trng li rt hoan nghnh nc c en 1 nhp,
v sau n en 17, en tuy ph ht a bn bin trn ca trng, nhng c
trng bin thnh hnh dng rt dy chc, khin hai qun en bn tri, phi
pha trn u b uy hip. Tip theo nu trng nhp A hoc B, en
li phi b ng to sng. th th en nn i th no.
17
14 15 13
1
2

204

11 16
7

12

9
10

Hnh di: en 1 to thnh tam lin tinh(ba qun sao lin) hnh dng
ln rt l hng trng, th en ln hn trng nhiu, bc sau, th no th
trng cng gp phi cng kich ca en.

Hnh bn: Khi trng bay gn


treo gc, en nhy ln, trng 2 theo
hng khc gip cng 2 qun en,
l mt cch trng hay s dng c
chp qun. en nn i ph th
no?

205

Hnh bn: en 1 chc nh, v sau


li v im 5 gi gc, l mt cch
rt tiu cc, b 2 qun trng 2, 4 ko
di, c trng bn ngoi lp tc to
mnh ln rt nhiu.

1
2

Hnh bn: en 1 gip cng l cch


tch cc, trng 2 nhy ln, en 3
cng nhy ln, trng 4 chc ln t
l g? y l m mu, chun b
xuyn ct c en im A, en 5
chc nh ng i, y l c en
c li.

5
4
A
3

Hnh bn: Trng nhp khin


qun en au u, v qun en hy
vng lin lc l t tng ch o sai
lm, v vy xut hin mt loi hnh
c xu.

206

Hnh bn: en 1 nng, lin


lc, trng 2 b, v sau n trng 10
ct, en khng nhng khng th
lin lc, li b to thnh hnh c tan
v.
Hnh bn: en 1 , n en 7 th
en tuy t c mc ich lin lc,
nhng b trng tin th n 1 qun
trn khng gi l hoa n. Trong
c Vy c cu ni n mt qun
trn khng-30 mc, thy l so
vi kt qu t c, en thit ln.
Hnh bn: en 1 nhy ln l cch
chnh xc, trng 2 cng ch c th
nhy ln, en li nhy, qun trng
b kp gia, en 5 th gc. Xem
ra, en tuy mt mt t a bn,
nhng sau qun en 3 th th lc
bn tri c gia cng, en 5
chim c vng gc, ng thi uy
hip qun trng treo gc, trng 2, 4
chy thot chng c g, hin
nhin cch i ny en c li.

10

5
7
4

3
1

Hnh di: Trng nhp, en nn i ph th no?

207

Hnh di: en 1 chc nh, 3 gip cng, c v hung tn. Nhng trng 4
nhy ln, nh nhng thot ra, v sau trng li c cc im A, B nhp
bin trn, en bt mn.

Hnh di: en 1 ct ngc l mt cch nh kin c, trng vn ch


nhy ln, en 3 nhy, mt bn c t, mt bn trc chin vi qun trng.

Hnh di: Trng xm nhp hng 2, l cch i hay gp, en x l th


no cho tt?

208

Hnh di: en 1 chc mm yu, trng 2, 4 nh nhng ph t to sng,


en tht bi.
3

2
1

Hnh di: en 1 u l cch ng, trng 2 li v, en 3 b, trng


mun sng cng phi n lc.
3

2
1

Hnh bn: trng im vo tamtam l cch i hay gp. en nn


ng i th no cho tt?

209

5
3

Hnh bn: khi c qun , en nn


bo v a bn pha trn, sau cc
qun en 1, 3, 5; en c th thot
tin i ni khc.

4
6

Hnh bn: trng im vo tamtam l cch i hay gp. en nn


ng i th no cho tt?

7
1

Hnh bn: en 1 chn li, trng 2


b, v sau n en 7, en tuy thit 1
im, nhng vn bo v c gc.

210

5
4

3
2

Hnh bn: en 1 ni, 3 nh cng


l mt cch, sau ny c th on
m im A, i khi c thi c s
cng kch c trng.

5
3

4
2

Hnh bn: Trng im tamtam, en c nn chn A khng?

Hnh bn: do trng m 2 hng 3


hi yu, en 1 ng xung tin
hnh phn kch l chnh xc, v sau
n trng 12 ttuy sng trong gc,
nhng sau khi b en trn en
13, m trng m 2 rt nguy him.

12

10

11

6
2

3
1

13

211

Chng 14: Gii thiu Quan t


Quan t l th no? Sau khi hai bn tri qua chin u kch lit
giai on trung bn, i cuc nh, tranh ot, phn chia cc vng t
bin gii hai bn gi l giai on quan t. Khi trong mt vn c m tnh
th cc din, chnh lch khng nhiu gi l c nh, th quan t s quyt
nh thng bi. C hi u th mt cht, v quan t khng chun xc, tht
bi d dng; C hi km th mt cht, do quan t xo diu m nghch
chuyn cn khn, bin bi thnh thng cng khng him thy. V vy,
trong c Vy, quan t cng rt quan trng.

Bi 1: Phng php tnh ton quan t

Hnh bn: en 1 i, vy c mt
im, gi l 1 mc. l chim
c 1 mc quan t.

Hnh bn: en 1 tuy t n khng


to ra cho bn en mc t no,
nhng li ph c hi to 1 mc ca
trng. en 1 cng l 1 mc quan t.

212

Hnh bn: en 1 n 1 qun trng.


Tuy ch vy cho bn en 1 im,
nhng ng thi trn bn bt i
mt qun trng, bn trng bt i 1
im, lm phng tin tnh ton,
khng tnh im l trng gim i
1 mc, m tnh en tng 1 mc, vy
n 1 qun tnh l c 2 mc.

Hnh bn: en 1 ni tuy t mnh


khng thm mc no, nhng
khin i phng mt c hi chim
2 mc, v th cng l quan t 2 nc.

Hnh bn: en 1 ni, n c mt


qun trng, li vy c 1 im
trng. n 1 qun 2 mc, cng vy 1
im l 3, vy gi l quan t 3 mc.

Hnh bn: en 1 cu v 1 qun,


khin trng mt c hi chim 3
mc, cng l quan t 3 mc.

Hnh bn: en 1 ct n 4 qun


trng, l 8 mc cng 2 im trng,
v th en 1 l quan t ln 10
mc.

213

Hnh bn: en 1 ni, n c 2


qun trng vy c 2 im, nn
tnh l 2 mc chng? khng ng!
nu b trng t ti 1 khng nhng
trng cu v 2 qun, ng thi li
n 3 qun en cng 1 im chim
c l 7 mc, v th tnh ly s
mc c mt ca hai bn cng li
6+7=13, quan t ny l 13 mc.

Hnh bn: en 1 trn bin ph


trng 1 mc, gi l quan t 1 mc.
Hnh bn: en 1 b, 3 ni ph
trng 1 mc, t vy c 1 mc, v
th l 2 mc quan t, ngc li
trng ch en 3 i trc cng l 3
mc.

214

1. Quan t tin th v hu th
Trong qu trnh chim quan t, nu chim xong mt quan t, sau li
tranh c tin th (tranh c lt i) i chim cc quan t khc,
quan t y gi l tin th quan t. Ngc li, chim xong mt quan t.
b i phng tranh i chim quan t khc mt gi l hu th quan t.
Trn y chng ti va trnh by qua mt vi quan t u l quan t m
hai bn cng hu th (song phng hu th)
Hnh bn: Quan t ny my mc,
ai tin th, ai hu th?
Hnh bn: en 1 b, 3 ni tin th
ph trng 2 mc,. Ngc li nu
trng i trc b 3, ni 1, cng
ph en 2 mc, v th, y l quan
t hai bn cng tin th 4 mc.

2
4

Hnh bn: Quan t ny my mc?

Hnh bn: en 1 b, 3 ni, trng 2


thot tin i chim quan t khc,
en 5, 7 li b ni l tin th. Nh
th hai bn en vi trng u l mt
bn tng 5 mc, mt bn gim 5
mc. v vy quan t ny l quan t
hai bn hu th 10 mc.

215

Hnh bn: Quan t ny nn chim


th no, c bao nhiu mc?

Hnh bn: en 1 b, 3 ni tip theo


5, 7, 9 l tin th, y nu trng i
trc ch en 3 b ni, hai bn
thm bt u 7 mc, v th quan t
ny l quan t ln hai bn hu th
14 mc.

10

Hnh bn: en bt 1 qun, trng


cng bt 1 qun, quan t ny nhiu
t th no?
Hnh bn: en 1 n qun trng
c 2 mc, ng thi li gi li
im X 1 mc cng l 3 mc, nu
b trng n qun en, trng cng
c 3 mc, m en mt 3 mc .
Vy quan t ny l hai bn hu th
6 mc.
Hnh bn: en trng hai bn u
ch 1 nc n qun i phng,
quan t ny l my mc?

216

Hnh bn: en 1 n xong, 3, 5, 7 l


tin th, khng nhng t mnh c
3 mc, li ph i phng 4 mc,
cng l 7 mc, ngc li trng nu
i cng chim 3 mc ph en 7
mc. Vy quan t ny tuy ch n 1
qun nhng l quan t hai bn hu
th 14 mc.

Hnh bn: Hai bn u c th n


ca nhau 3 qun, liu quan t ny
ln th no?
Hnh bn: Sau khi en n 3 qun,
c th tin th h 3, 5, 7 t gi ca
mnh 7 mc ph trng 4 mc, cng
11 mc, ngc li nu trng n en
3 qun, cng nh vy. V vy, y
l quan t ln c bit 22 mc hai
bn hu th.4

Hnh bn: Quan t ny chim nh


th no, ln bao nhiu?
Hnh bn: en 1 chc, 3 b l tin
th, v sau trng t vo A, en ni
B, y, en c 1 mc, trng
mt 2 mc, cng l 3 mc. Ngc
li, trng nu chc en 1, kt qu
cng nh vy. y tnh l quan t 6
mc 2 bn cng tin th.

5
1

217

Hnh bn: en 1 n 2 tr li 1 l
my mc? en 1 n 2 qun l 2
mc trng 2 n li mt qun l
mt mc, ni n gin, n 2 tr 1 l
quan t 1 mc.

V quan t tin th v hu th gi tr rt khc nhau nn khi tin hnh thu


quan, chng ta cn ch chim cc quan t tin th trc.
2. Thu ngc quan t
quan t no, m mt bn thu quan (chim quan t) l tin th, cn bn
kia nu thu quan l hu th, quan t c gi l quan t mt bn tin
th (n phng tin th). C khi quan t mt bn tin th b bn hu th
tranh chim trc, cch thu quan gi l thu ngc quan t.

Hnh bn: en i trc, quan t


ny chim nh th no?

Hnh bn: en 1 bay xa, tc gi l


dui chn di. y cch thu quan
hay gp, v sau n 8 ni, en tin
th ph trng 8 mc t. t mnh
gi thm 1 mc, v vy gi l en
tin th 7 mc.

218

Hnh bn: C trng nu tranh


chim v tr ca trng , nguyn l
quan t tin th ca c en, trng
mnh tay chim ly cng gi l thu
ngc quan t. V sau trng 1 b,
3 ni l tin th. Nh vy, c th
khin trng tng thm 6 mc, ph
en 3 mc, v th gi l thu ngc 9
mc.

219

Bi 2: Cc quan t thng gp
6

3
1

Hnh bn: en 1 bay l mt nc


quan t rt ln, tip theo trng 2 li
thot tin chim quan t ln khc,
en 3 chc, 5 b l tin th

Hnh bn: Trng 1 chc gi c


gc cng rt ln, v sau n 7 tm
ngng. So vi hnh trn, 2 bn s
t sai bit l 18 mc, v th quan
t ny gi tr l 18 mc.

Hnh bn: Trng 1 chn gc, tip


theo en 2 b, 4 ni l tin th.

220

2
4

10

3
1

Hnh bn: en i trc c th nhy


im 1, trng 2 thot tin, en 3
chc, 7 b l tin th. So hnh trn
vi hnh ny, quan t ny c gi tr
16 mc.

4
6

5
1

Hnh bn: Trng chn gc l mt


quan t rt ln, en 2 thot tin,
trng 3 b, 5 ni l tin th.

Hnh bn: en 1 qut chim c


gc rt ln, so vi hnh trn sai bit
12 mc.

221

7
3

Hnh bn: Trng 1 b, 3 ni, y l


quan t ln 17 mc. en 4 thot
tin, tip theo trng 5 kp, 7 nh l
tin th.

10

Hnh bn: en i trc, c th


ng xung ch en 1, trng 2
thot tin, v sau en 3 bay xa l
tin th.

Hnh bn: y l mt hnh quan t


ln rt hay gp, trng 1 ko di, en
khng , trng 3 di l tin th.

222

Hnh bn: en i trc c th chn


en 1, quan t ny l hai bn i
sau 16 mc.

4
6

Hnh bn: trng ni li trng 1,


cu v mt qun trng, sau 3 b, 5
ni l tin th. Quan t ny l hu
th 10 mc.

10

Hnh bn: en i, kp en 1, n
c mt qun trng, v sau li c
nc 5 b tin th.

10

Hnh bn: trng i trc v tr


qun trng 1, n 1 qun en, l quan
t ln 14 mc. Sau khi n qun en
t mnh li khng cn s h.

223

A
1

Hnh bn: en i trc ni, khng


nhng l thu quan t rt ln, v sau
li c nc b im A quan t.
Nu iu kin bn ngoi chn
mui, en li c th m ngang
ti B cng kch c trng.

10

Hnh bn: trng 1 ct ri mt qun


en li c gc- t rt ln.

Hnh bn: en i trc, chn


im en 1 c th chim c gc
ngay. Hnh trn so vi hnh ny, c
th thy quan t ny l 22 mc hu
th.

224

2
4

Bi 3: K xo trong quan t
Gi l K xo quan t v y trnh by cc cch i chnh xc, khn kho
trong giai on quan t. K xo quan t khng nhng cn nm vng tri
thc v quan t, cng cn kt hp cht ch vi hiu bit v c sng cht,
v n n qun. Tinh thm k xo quan t l c bo bi th thng
trong c nh (t k-vn c c s chnh lch v u th gia hai bn rt
nh).

Hnh bn: en i trc lm sao thu


quan bin trn?

hnh bn:Nhn qua c th ngh en


1 chn, trng 2 ng l mt cch,
sau li mt mt nc en 3 chn
xung, c en khng th tranh tin
th ?

3
1

1
6

5
3

Hnh bn: en 1 im l cch


chnh xc. Trng 2 ni, v sau n
en 5 tin th chn bn phi.

225

Hnh bn: en c th thu quan t


th no?

Hnh bn: en 1 b, 3 ni l hu
th, en c cch no tt hn khng?
Hnh bn: en 1 b, trng ch c
cch n, en 3 li b l nc hay,
v sau n trng 6 n, en g c
quan t tin th ca trng (nu
trng i trc b im en 5), en
thnh cng.

1
2

Hnh bn: en c cch no thu


quan t bin trn?

Hnh bn: en 1 b, 3 ni l cch


bnh thng, lm sao c kt qu
tt hn?
Hnh bn: en 1 ng l cch
chnh xc, trngs m chn li, en
c tin th, trng m khng chn,
en c th chui en 3, v sau
trng 6 cng c, en tin th ph
thm trng 2 mc.
226

4
6

Hnh bn: en c cch no chim


quan t gc?

Hnh bn: en 1, 3 b ni l cch


n gin.

Hnh bn: en 1 im vo trong l


nc hay, trng 2 chn xung, en
3 dn, 5 chn- chun b nh
cp A (trng b tip khng v),
trng 6 bt buc n. y l en tin
th, trnh c nc b hng 1 l
nc quan t 2 mc tin th ca
trng.

4
3

Hnh bn: en c th thu quan t


th no bin trn?

227

2
6

Hnh bn: en 1 b l vi v tin


hnh. 2 tao mt, en khng cn
cch g na.

Hnh bn: en 1 b, v sau en 3


im l kho lo, cui cng trng 8
n, en tin th ph 3 mc t
trng.

K xo quan t trong thc chin th thin bin vn ho, chng ta phi nm


vng mt vi kin thc c bn ny, ng thi khi lm trn cn cn c tnh
hnh thc t vn dng linh hot.
Bi tp tng hp s 5.(Trong cc bi tp, u l bn en i trc)
1.
2

Trng va b xung, en nn i
th no?

228

3.
4.

C th ct trng lm hai mnh


khng?
Ngh cch n vi qun trng xem?
5.

6. Chim quan t pha trn th no?

7.

8.

229

9. Cu 2 qun en bin trn ra.

11.

13.

15.

230

10.

12.

14.

16.

17.
18.

19.

20

21.

22.

23.
24.

231

Bi gii
1.

2
2

1
3

6
4

2
4

3
5

3.
4.
1

3
1

5.

6.

8
3

1
9

6=

232

10

5
2

7.

8.
1

2
5

2
3
1

5
3

4=

4=

9.

10.

2
1

3
4

11.

12.
3

3
4

1
2

233

13.

14.

3
1
2

7
5
4

6=
3=1;4=
15.
1

16.
2

3
4

17.
18.
3

19.

20.
11 14 16

2
1

12
4

10

17
15

7
6

13
5
8

234

21.
5

22.

4
1

3
2

8
7

6
5

23.
3

24.
3

235

Chng 15: Chin thut trong giai on trung bn


Bi 1: Chin thut cng kch
Tn cng l phng php ch yu tin n thng li, v vy t u n
cui phi t cng kich ln hng u. Nu c th cng kch i phng th
nht nh cng kch, ch c ch ng tin cng, mi c chin tch to ln.
1.Phng php cng kch hay gp
Hnh di: en cng kch c trng m 2 nh th no?

Hnh di: en 1 im vo, sau 3, 5 ni v, l cch ot ly cn c a


ca qun trng. V sau c thi c li c th trn im A, tip tc cng
kch qun trng.
5

4
8

236

Hnh di: en 1 trn l coi trng hnh th trung ng. trng 2 nhy, en
c th chc en 3, bay 5 n cht 1 qun.
5

3
1

4
2

Hnh bn: en lm sao cng kch


qun trng bin trn.

Hnh di: en 1 trn rt hung tn, nhng s dng lc ny khng thch


hp. Trng 2 chc ra, en tip tc bay tn cng, trng c th 4, 6, tip
theo n trng 10 chy thot, hiu qu cng kch ca bn en khng ln.

5
9

2
1

10

237

Hnh di: en 1, 3 l bc chun b rt cn thit cho vic cng kck


qun trng, v sau en 5 da trn th mnh ca qun en bay cng qun
trng, v sau n en 9, trnng rt kh khn.

1
3

2
4

Hnh bn: Bn trng nn m bin


im A, nhng trng li khng i
nh vy, en nn cng kch c
trng th no by gi?

Hnh bn: en 1 m ct, 3 chc


ra, cng kch c trng, v sau
trng 4, 6, 8 xng ra rt mnh, l c
th ct en im A, en cng kch
tht bi.
Hnh bn: en 1 l nh trng yu
im ca 3 qun trng, trng 2, 4
ch c th chy ra ngoi, en 5 do
ct cng l yu im cng kch
c trng, trng 6 ni, en 7 nhy,
to cn c tm thi tip tc cng
kch trng.
238

1
A

4
8

5
6
7

1
4

2
3

Hnh bn: en lm sao cng kch


qun trng treo gc?

Hnh bn: en 1 nhy ln l cch


ph thng, trng 2 bay gc, 4 m d
dng sng mt m trong trong trn
ca en.

Hnh bn: en 1 chc nh trc,


v sau li nhy, l phng php
cng kch chnh xc, v sau trng 4,
6 ch c nhy ra ngoi, en 7 tm
m bin chim t, li lng xem
ng tnh qun trng.

1
4

3
6

239

Hnh di: Nu en to h im A, th trng c th bay B hoc m


3 C. en c cch no tich cc hn khng?
B

Hnh di: en 1 chc nh, 3 gip cng l phng php ch ng tich


cc, nu trng ct A, th en c th nh B, nh vy, 2 qun trng
trn cng b nguy him.

1
2

B
A

240

2. Mc ch cng kch
Cng kch c i phng cn c mc tiu r rng. Cn c vo tnh hung
c th, s phi hp gia cc qun, hnh c bn ngoi ca c hai bn m
lp ra mc ch (n qun, vy t..) tn cng, khi cng kich, cn t
c hiu qu t ra, nh vy li cn c k hoch cn thn. Nhm mt
cng ba, khng ch khng c hiu qu, ngc li dn la t t mnh.
Hnh di: en lm sao cng kch 2 qun trng?

Hnh di: en 1 trn rt hung tn, trng 2 chc, en 3 bay cng, lc ny


trng 4, 6 nhy lin tip 2 qun v sau trng 8 lp tc xng ra. By gi en
1, 3 tri ni khng cn c, cm thy c n, cng kch vy l tht bi.

1
3

241

Hnh di: en ly gc bn phi nhy ln vng chc lm c s, chc


en 1, en 3 bay cng chnh xc, nh vy khng ch cng kch c trng,
ng thi to thnh hnh dng ln b phi?
2
1

3
5

Hnh bn: en c cch no cng


kch 1 qun c trng khng?

Hnh bn: en 1 trn, trng 2 bay


ra n trng 6 nhy, en chng c
li g.

242

4
1

Hnh bn: en 1 bay cng l


phng hng chnh xc, trng 2
ko di, en 3 b cht ch, trng 4
ch c u khut chu b, en 5 chn
bn phi cng kch c trng l
nc hay, trng 6 ko ra, lc ny
en 7 b, t trng b ph, en tn
cng thu li ln.

5
7

Hnh bn: c en nn tn cng


qun trng nhp th no?

Hnh bn: en 1 chc, 3 b u l


c, khi trng qut, en 5 , 7
ko di khin c trng khng th
lng ton, trng 8 ko ra, en c
th ct en 9, c trng tn tht
ln, en cng kch thnh cng.

5
6

243

Bi 2: Chin thut nhp


1. Hnh nhp thng gp
Hnh bn: en 1 nhp vo
hnh m 3 nghing ca trng
( v tr 2 qun trng) l
hnh hay gp. Hai bn i tip
ht no?

Hnh bn: trng 2 tt nhin,


en 3, 5 ni v v sau trng c
th B, hoc nhy A
cng c.

5
B

Hnh bn: Khi c qun lm


ngoi vin, en 1 nhp l rt
d gp.
Hnh bn: trng 2 l chnh
xc, en 3, 5 ni v ly thc
a, trng tuy b cp mt thc
a, nhng ngoi th dy ln,
c th thot tin i chim ch
khc.

244

5
7
6

Hnh bn: trng 2 chc,


n gn qun nhp, nh vy
l v l. en 3 ko di, sau
li c th ng en 5, v sau
c th chy v qua A b hoc B
chui. Tm li, en c th ni
v, trng khng nhng khng
th n qun en, m cn b
xut hin c, d l 2 im ct.

Hnh bn: Khi c lm ngoi


vin, en 1 nhp l rt
nghim khc, trng 2 ch .
Sau khi en ni v trng 8 cng
c l rt cn thit, nu khng b
en ko di vo v tr ny, trng
li khng c c hnh mt. nu
trng mun phng en 1
nhp, c th nhy ln cng c
A.

5
7
6

Hnh bn: en 1 l yu im
nhp ca hnh ny, hai bn
tip tc th no?

Hnh bn: trng 2 chc cn


en chy v l tt nhin, sau
en 3, 5, 7 ni v ly c rt
nhiu thc a, trng 14 ni i
khin c dy chc, cng c th
b ba qun y i chim vng
khc. sau khi en ni v, trng
m A tin th khng th

11

10
13
14 12

245

b qua v nh vy l tin th cng c im ct B. en 1 nhp nghim


trng nh vy, phng trng c th nhy ln v tr qun trng 12 t
sm.

Hnh bn: en lm sao nhp


bin trn ca trng?

Hnh bn: v c lm ngoi


vin, en 1 nhp kim m
ct rt nghim khc, trng 2
v sau trng thnh ra c tri
ni khng c mt.

Hnh bn: trng 2 ni trc,


en 3 m, trng 4 ko di, en
c th 5 b, 7 nhy chia trng
lm 2, trng i bi.

Hnh bn: Khi en 1 nhp,


trng c th m trng 2, v
sau n trng 15 (tip theo xem
hnh di)

246

5
7
6

5
2

4
7

15

11

12 14 10 13

Hnh bn: trng 1 v, en 2 n,


v sau n trng 7 c th phong
to qun en cng kch qun
en bn tri.

4=1
2. nhp vi tnh hnh chu vi bn ngoi
Khi nhp cn quan st thi c v tnh hnh chu vi, khi chn im
nhp cng cn tin hnh phn tch cn thn. C lc tuy l thi im c th
nhp, nhng tnh hnh chu vi bao vy khng mnh m cng khng nn
nhp.
Hnh di: Trng bay gn treo gc, lc ny en nn lm g?

247

Hnh di: en 1 nhp kim gip cng qun trng treo gc, trng 2
nhy xa, sau trng 4 t mnh an nh. i thnh hnh ny, m trng gc
trn tri bay gc m 2 (m t hnh dng) rt vng chc, qun trng pha
trn bn phi cng l hnh sng, qun en 1 nhp b kp gia r rng c
n. V th nhp kim gip cng ca en 1 l sai lm.
8
1

6
7
2
3

Hnh di: en khng nhp m chc en 1 l chnh xc, trng 2 bay


ln, en 3, 5 chim t gc trc, v sau c A, B hai im c th thu nh
t trng.
B

5
3

4
1

Hnh di: trng bay gn treo gc, lc ny en nn i p th no?

248

Hnh di: en 1 chc, trng 2 bay, en 3, 5 chim gc, i kiu ny ai c


li hn? nguyn v 2 qun trng c ly hi xa, u cha an nh, c thm 2
qun trng 2, 4 c trng khng nhng an nh r rng, li vy c mt
vng t. V th, cch chc ln ca en khng th va .
5
3
2

4
1

Hnh di: en 1 nhp tch cc, trng 2 nhy xa, 4 chui gc gia cng
c trng gc phi, nhng en 9 c th tranh tin ra tay cng kch qun
trng trn gc tri, nh vy en ch ng.
8
1
10

12 11

13

2
3

Hnh di: Trng rt mun nhp im A, by gi c th nhp


khng?

249

Hnh di: Trng nhp, en 1 li, trng 2, 4, 6 ni v, tm ph


gc en li gia cng qun trng bin trn, nhng en khng th
trng nh nguyn c.
4
6

2
5

Hnh di: en 1 chc, khng nhng cho trng ni v l nc ng, tip


n en 13 b, trng tuy ph c t en, nhng ngoi th en qu ln,
hai qun trng bin trn b en b u rt kh thot, r rng en u. V
th i vi c trng khng nn nhp, nn nhy ln A, bo v an ton
cho bn thn, i c hi nhp v sau.
9
8

10

12

7
13

2
3

11

Hnh di: Trng bay xa gi gc bn tri thm bin trn bn phi my


qun hnh thnh khu t rt l rng, nu b trng t thm mt quan th
na, en rt kh, ph mng t ln ca trng. en phi i th no pht
t trng?
250

Hnh di: en 1 treo gc l mt im rt d thy, trng 2 gip cng thp


cch 1, en im vo tam-tam, n trng 20 nhy, en khng nhng chng
ph c th trng, li lm trng mnh hn.
7

5
9

10

20

11 12
13

16

14 15 18
17 19

251

Hnh di: en 1 nhp, chn im thch hp, trng 2 chc, t bo v


cn c a, v sau li i trng 4 gi gc, nh vy en d dng m 2. Nu
trng 4 i ch en 5, en c th u tin i A, sau vn c th vo tamtam sng mt m qun trong gc.

Trong c Vy, nhp cng l mt vn phc tp, cn quan st s phi


hp, b tr ca qun hai bn i thi c chn mui mi tin hnh nhp.

252

Bi 3: S ln nh ca m bin
Trc y chng ta c gii thiu qua v nguyn tc mt qun m 2,
ng 2 m 3, ng 3 m 4, u l quy lut thng thng. Trong thc
chin, cn c tnh hnh phi hp b tr qun lc hai bn m iu chnh m
bin cao hoc thp, rng hoc hp.
Hnh di: gc phi trn, en ng 2 nn m my?

253

Hnh di: en 1 m 2 l chnh xc, bi v gc tri trn qun trng kh


mnh, en m 2 c th t bo v an ton, gi l b cng t bo (y l
1 trong 10 yu quyt chi c-c th hiu l: th ch mnh, trc tin ta
nn t thu xp mnh an ton). Nu c theo quy lut thng thng, m 3
im A, th trng nhp im B, en rt bt li.

Hnh di: en bin trn nn m th no?

254

Hnh di: en m 4 l chnh xc, v ch c nh th, mi c th A hoc


B tin vo gc trng. Nu trng nhp C th sao? Bi v gc phi trn
ca en rt dy chc, en c th chc D cng kch trng.
B
A

C
D

Hnh di: bn phi, c en rt dy, nn m th no.

255

Hnh di: en 1 treo gc l chnh xc, trng 2 chc ln trnh b en bay


, en 3 bay di v to thnh hnh dng ln.

1
3
2

256

Hnh di: en nn ng ph nh th no trong hnh c ny?

Hnh di: lc ny c en m 1 l chnh xc, tuy nh, nhng tc dng rt


ln. Mt l phng chng hu hiu, n m im A ca trng, 2 l chn
b nhp vo trn trng im B. V th, en 1 tuy nh nhng l mt
nc c rt l quan trng, cn thit.
A
B

257

Bi 4: Chin thut chuyn i


C Vy c cng c th, khi chng ta gp i phng cng kch, cn do
dai chng gim nh tn tht. Gi l chin thut chuyn i, v khi b
tn cng hoc khi nh mnh ta yu dng n chin thut ny c ng linh
hot.

Hnh bn: Trng chc, mun n


gn qun en, lc ny en nn ng
ph ra sao?

Hnh bn:en 1 ko di, 3 qut


chy thot ra ngoi to thnh hnh
ngu tam gic, rt l kh, v sau
n trng 6, c en vn rt nguy
him.

Hnh bn: en 1 da, 3 h l hnh


hay dng, lc ny en m ra rt
mnh. Tm thi trng khng c
th tn cng en.

Hnh bn: 3 qun en bin trn


rt yu, 2 bn u b c trng gip
cng, rt mng manh, bn en
phi i th no c th t mnh
an nh?

258

6
1

2
4

1
3

Hnh bn: en 1, 3, 5, lin tc


chc ba qun to sng, qu tiu
cc, tuy l c en thnh sng,
nhng khin c trng qu vng
chc, khng hay.

Hnh bn: en 1 chui l cch to


cn c thng dng, trng 2 b, en
3 ni v, khng nhng lm mng
qun mnh, li ph t trng, cch
i ny tch cc hn.

8
7

Hnh bn: Khi en 1 chui, nu


trng 2 b,tip n trng 10, en
tin th gia cng qun mnh.

4
6

5
9
10

Hnh bn: en lm sao gia cng


cho 3 qun en trn gc.

259

8
7

Hnh bn: en 1 k, 3 quay ct, l


cch chuyn i hay dng, v sau
n trng 8 n, en tin th gia
cng qun mnh.

4
6

Hnh bn: trng 4 nh bt, en 5


ko di, v sau en 9 n 1 qun
trng, i vi qun en cng c
li.

3
9

Hnh bn: Trng ct ri mt


qun en, en nn xl th no
cho tt p?
Hnh bn: en nh l tt nhin,
nhng en 3 h l hng, gi l
"i tc th"(ngha nh l "qu
thng"), trng 4 ng xung. Kt
qu, en b kp gia, chng c
li g.
Hnh bn: sau khi en 1 nh,
en 3 chui l nc hay, trng,
cng vn phi nh bt trng 4,
lc ny, en 5 b ln, pht huy sc
mnh rt ln.
260

2
4

1
3

2
3
5

Hnh bn: y l trng i phi


(bay xa) gi gc, en chui sau
quay ct hnh thnh bin ho ny.
By gi, en i tip th no?

Hnh bn: en 1 chn xung l


biu hin khng c suy ngh g,
Sau khi trng n 1 qun en, en
khng thu hoch c bao nhiu.

2
4

Hnh bn: en 1 da cnh l n


chin thut chuyn i, tip sau
n en 7 vn u d, thu li ln.

1
3

4
1

6
2

261

Bi 5: Chin thut gm nng


Khi i phng c th c hnh dng ln, m c lc nhp li c nguy
him, chng ta nn dng chin thut gm nng c th thu nh t i
phng mt cch hu hiu. Chin thut gm nng khng c nhiu kiu
lm, thng dng nht ch c 2 loi trn v m vai. Khi dng chin
thut gm nng phi chn im chnh xc, nu chn khng chnh xc th
cng gm t ch cng to.
Hnh di: 5 qun trng gc trn bn phi, to thnh mt chic lng
ln, nu en nhp A th thc nguy him, vy nn ph nh th no?

262

Hnh di: en 1 m vai l la chn chnh xc, en 1, 3 i phng


di, sau li nhy xa, nhanh chng trn ra l cch gm nng thng
dng, t y trng khng c cch no to hnh dng ln na.

2
1

Hnh di: Khi en 3 ko di, trng cng c th qut 4, v sau en 7


bay ra, cng t c mc ch thu nh t trng.

2
4

6
5
7

263

Hnh bn: Gc khng lo ca


trng c thm 2 qun hai bin, to
thnh hnh dng ln m tung 2
cnh. en lm sao gm nng c
trng?

6
5

Hnh bn: en 1 trn l cch gm


nng thng dng, trng 2 chc,
sau en 3, 5 en 7 nhanh chng bay
ra. Nh vy ph c hnh dng ln
ca trng bin trn.

Hnh bn: Khi en 1 trn, trng 2


bay bo v bin trn, en 3 da
xung, 5 ct l cch chuyn i hay
gp, v sau n en 11 cng ph
khng gian ca trng hiu qu.

1
2
7

9
1

6
5

11

10=5
264

Hnh di: qun trng hai bn tri phi lin thnh mt mng ln, en c
cch no thu nh c trng?

Hnh di: en 1 m vai chn im khng thch hp, trng 2, 4 ko di,


sau bay trng 6, gc tri cn ln hn na, en gm nng tht bi.

3
5

265

Hnh di: en 1 trn kh hay, trng 2 bay gi bn tri, en 3 da xung,


5 ct c th trng, v sau en li c th da A, c en tr thnh rt
dy vung trung tm.
8
6

9
2

3
7
1

10=5

266

11

Chng 16: nh thc v tuyn chn nh thc


Chng ta tng hc qua nh thc sao, chng ny xin ging v nh
thc tiu mc, cao mc, mc ngoi v tam tam.

Bi 1: nh thc treo thp gc tiu mc

Hnh bn: en 1 chim v tr 3-4


gi l chim tiu mc, trng 2 treo
thp, lc y en c th i
A,B,C,D gip cng trng, cng
c th chc E, m 2 F.

Hnh bn:en 1 gip cng thp


cch 1, l phng php rt kch lit,
trng 2 nhy ln, en 3 bay, tip
theo trng 4 bay trm l phng
php hay dng, n trng 14 b
sung l ht mt giai on.
Hnh bn: trng 2 u l bin
php t gia cng, chun b tin
cng qun en gi gc, en 5
phng chng trng gip cng, v
sau trng 10 n mt qun thnh c
sng, nh vy c trng sng r
v sau c th chin u vi qun
en khng phi lo.

A
C

1
E

6
13

11

12

5
14

10

2
3

10

267

Hnh bn: trng 2 bay ,


qun en di thp, en 3 m
ct l bin php cng rn, v sau
n trng 10, mi bn u c
mt pha, thnh nh thc chia i.

10

1
8
6

5
3

Hnh bn: trng 2 phn gip cng,


l bin php coi trng vng bin
bn phi, n en 5, en c gc,
trng c t bin.

Hnh bn: Khi trng nhy ln, en


3 bay ln, trng phn gip cng
cng l cch thng dng, en 5
ko di l tt nhin, trng 6 , tip
theo n 10 nhy, nh thc tm
dng.

268

1
10

6
2
9

Hnh bn: Khi en 7 chc nh,


trng 8 b tranh tin th ri n
trng 12 b n 1 qun l cch i coi
trng s linh hot bin trn, nh
th so snh hnh th cc b vn l
chia i.

12

11

10
2
5

Hnh bn: en 1 gip cng cao


cch 1 cng l phng php gip
cng thng gp, trng 2 bay ln
linh hot, en 3 m 2, lc ny trng
c th gip cng qun en 1, cng
c th thot tin i chim vng
khc, tm thi en cha th cng
kch p o 2 qun trng.
Hnh bn: trng 4 , l mun i
thnh hnh dy, ly th trung tm,
n trng 12 dng, tuy b en ly
ht t gc nhng c trng rt dy,
cng c th dng c.

1
2

10

12 11

269

8
4

Hnh bn: trng 4 chui vo tam tam


l phng php chim cn c to
sng, n en 9 tm dng, v sau
trng c th gip cng qun en 1
bin trn, hoc thot tin i chim
vng khc.

6
2

7
3

Hnh bn: en 5 ko di, 7 9 m


ct chin u, qua mt trn kch
chin n en 17 tm dng. Trong
trng 12 l nc bt buc, phng
khi c bin, trng 16 c th i A
l hnh linh hot.

11 14
13 12
17

16

10

A
15

Hnh bn: trng 2 nhy, 4 phn


gip cng cng l cch i hay gp,
n en 13 m bin,2 bn c mt
tng ng.

10 12
9

11

2
5

13

270

Hnh bn: en 1 gip cng cao


cch 2 l phng php rt ph bin,
trng 2 nhy xa linh hot tranh tin
th, chun b gip cng qun en 1
im A, hoc i chim cc im
quan trng khc,

2
3

Hnh bn: en 3 vt sang l


phng php cn tr tranh tin
ca qun trng, n trng 12 dng,
mi bn c mt pha.

Hnh bn: en 1 nhy ra l coi


trng bin trn, trng 2 nhy xung
l nc hay, n trng 8 n gn 2
qun tm dng.

12

10
8

11

3
4
8

6
7

Hnh bn: trng 2 chui gc mun


to cn c, en 5 nh, trng 6 nh
li tt nhin, n trng 10 to 2 h
khu, hnh thnh en c gc
trng ly th, vn l chia i.

13

11
12

5
7

4
10

3
8

9=2
271

Hnh bn: trng 2 chc ln cng rt


hay dng. trng 4 bay gc chim
cn c, en 5 cng m bin, hnh
thnh bin ho thng gp.

16

Hnh bn: khi trng 2 chc, en 3


bay xung hng 2 l bin ho mi
xut hin gn y, n 16 n, 2 bn
c mt i th nh nhau.

12

14 15

6
7

9
11

10
13

6
4

Hnh bn: trng 2 nhy ln l


phng php rt l ph thng, n
en 9 nh thc tm dng, trng c
th thot tin i chim vng khc.

2
3

272

Hnh bn: khi en 1 gip cng,


trng 2 phn gip cng cch 1 cng
l mt loi bin ho, nddd 9,
trng chim t gc, en gi th,
u c nh .

6
1

Hnh bn: trng 2 chui gc l mun


chim hnh sng, v sau en 7 m
2, trng c th thot tin. sau ny
en i A, trng B hoc en i B,
trng A, trng u d dng to sng.

7
2

Hnh bn: trng 2 phn gip cng


cch 2 l phng php mun tranh
chim bin bn phi. n 3 ,
trng 4 m, en 5 h khng ch
qun trng, phng php ny xt
theo cc b l en u, nhng trng
c th m 2 bin phi, nu phi
hp c li vi ton cc th cng c
th dng nh thc ny.

Hnh bn: en 1 gip cng thp


cch 3, l bin php gip cng ch
trng bin trn.

5
1

4
5

273

Hnh bn: Khi trng 4 h, en 5


nh, khng trng to cn c,
tip theo trng 6 nh li tt nhin,
n trng 12 ko di thnh cc din
trng th th, en tin th c gc

11
1

12

5
7

4
10

3
8

9=2

Hnh bn: trng 2 nhy xa l


phng php b cc tc nhanh.
en 3 m 2, hin thi trng c th
thot tin, cng c th bay A.

2
3
A

274

Bi 2: nh thc treo cao gc tiu mc

Hnh bn: Trng treo cao cch 1,


en c th chui A, bay B, gip
cng cng C hoc D, da ngoi
E.

C
D

Hnh bn: en 1 bay ln l cch i


coi trng bin bn phi, trng 2 chui
gc tt nhin, tip theo n trng 6
m, mi bn u c mt phn.

E
B

Hnh bn: en 1 chui, 3 li, v sau


m ra 5, l phng php gi thc
a in hnh. trng ng 2 m 3.
C en mun chim v tr cao hn
c th i en 5 chc A

Hnh bn: sau khi en 3 li, trng 4


h l bin php to hnh linh hot,
v sau trng 6 m ra rng hn trc
1 hng.

4
A
5

5
1

275

Hnh bn: en 1 gip cng thp


cch 1 hy vng chim c bin
pha trn, trng 2 chui gc, tranh
ot cn c a, n en 15, thnh
th chia i.
Hnh bn: Khi trng 6 khot, en 7
nh bt pha di cng l mt
loi bin ha. Ch , bn trng phi
bt trng 8 ri ni trng 10, nu
ni ngay trng 10, en 9 v trr
trng 9 ko ra, trng bt li.

11

15

9
3

11
5

14 10

7
6

4
3

13
9

276

10

12

7
15

14

Hnh bn: en da ngoi cng l


cch i coi trng bin bn phi, en
en 7, en chim thc a, trng
tin th gi th, u c th va .

Hnh bn: en 1 gip cng cao


cch 2 l phng php rt ph bin
hin nay, tip theo trng c th nhy
A, bay xa B.

13

12

Hnh bn: Trng 2,4 nhy lin tc,


bn en c li v thc a, nhng
trng c th tranh tin th gip cng
qun en pha trn, hoc thot tin
i chim cc im quan trng khc.

Hnh bn: Trng 2 nhy xa l


phng php tranh tin th, en 3
m 2 chc chn, c th m 1
im A, chun b dng ct c trng.

A
2

12
B

Hnh bn: Trng 2 bay xa l nh


thc rt ph bin, en 3 vt ra, v
sau n en 13 m, mi bn u
c mt hng. Trong , en 11
c th i A, th trng 12 nn h
B.

10

11

13

277

Hnh bn: en m u cng l


mt kiu bin ha, en 3, 5 tt
nhin, tip sau n en 14 m, 2
bn c mt nh nhau.

14

12

10

7
1

11 13

Hnh bn: Khi en 1 chui, trng 2,


4 chn xung, gi l hnh tuyt
l, v sau en c th ko ra a, b
B, C, ni D.
Hnh bn: Khi trng 4 b, en 5
ko di l cch i rt ph thng,
trng 6 nh bt, 8 h tm kt thc
nh thc. Trong bin ha ny,
trng 6 nu ko di A, en b ln
B gi l Tuyt l ln, v bin
ha ny rt phc tp nn ta tm
lc b cha hc n.

2
4

5
B

6
4

Hnh bn: en 1 b ln gi l bin


ha tuyt l nh, tri qua chin
u kch lit, n trng 14 th hai
bn bng nhau.

8
14

12 10
11

9
6
13

278

5
7

Hnh bn: en 1 ni l cch i gi


chc t gc, trng 2 ko ra, sau khi
i en 3, 5 bn en c th thot tin
i chim ni quan trng khc.

1
2
3
4

279

Bi 3: nh thc mc ngoi

Hnh bn: en 1 chim im (3,5)


gi l mc ngoi, ch trng
pht trin v bin bn phi, trng c
th treo gc A, B, C.

B
1

Hnh bn: Trng 2 treo gc


im tiu mc, en 3 bay l
phng php c th ngh n u
tin, tip n, 5 ko di, 7 m l
nh thc c in th nht.

4
5

3
1

Hnh bn: en 1 chui tam tam


(im 3,3) tranh ot t gc, trng
2 ni ch ct, sau li m ra, hai bn
u tr thnh hnh c an nh.

Hnh bn: en 1 gip cng cch 1


cht ch, trng 2 dng ln l cch
ph thng, n trng 8 th en c
gc, trng c bin.

280

1
3

7
5

2
3

12
1

Hnh bn: Khi en 1 gip cng,


trng 2 chc ra cng l mt kiu,
n trng 18, nh thc tm dng.

11

10

13

16 15 17
18 14

1
2

Hnh bn: en 1 gip cng cch 2


cng l cch thng gp, trng 2
chc ln en 3 bay, n en 7 m
bin l bin ha rt ph thng.

Hnh bn: en 1 bay xa gi l nh


thc Hnh nghing ln, c bin
ha rt phc tp c th ni l hnh
nghing c nghn bin. Tm thi
chng ta hc 2 loi bin ha in
hnh. Trng 2 dng ln, en 3 khot
khiu chin, sau trng 4 bt ri
ni bn ngoi, l cch ly th r
rng, tip theo en 13 nhy ra, en
c thc a, trng c ngoi th v
tin th.

10

11

12

13

281

12

Hnh bn: Trng 6 ni di, en 7


nh bt, trng 8 chy ra, pht sinh
xung t chnh din gia hai bn,
n trng 18 l bin ha in hnh
ca nh thc Hnh nghing ln.

16
15

10

11

2
8
13
14

17
18

282

Bi 4: nh thc cao mc
Hnh bn: en 1 chim im 5,4
gi l cao mc, mun gi th,
v vy pht sinh nh thc cao
mc.Trng thng treo gc ti tiu
mc, en 3 chui tam tam, v sau 5
li, 7 m tm thi kt thc nh
thc. Sau y trng c th bay ln
A, cng c th thot tin, nu trng
thot tin, en i B c th cng
kch c trng.
Hnh bn: en 1 bay l phng
php dng gi th, v sau trng 2
chui, en 3 b, n trng 6, en gi
th, trng c t gc. nu trng 6
khng bay th en bay xung im
A l tin th.

5
1

2
6
A

5
A
1

12

Hnh bn: en 1 m u, 3 ct, l


dng bin php th qun ginh th,
den bin n trng 14, nh thc
hon thnh.

11 10

13 15

14

8
7

283

21

Hnh bn: en 1 b xung khiu


chin, tri qua mt trn kch chin,
n en 31 tm ngng, hai bn
c mt nh nhau.

18 17

16 20 10

7
1

19

13

12

11
22
27 25 24 14

30

26 15 23 28
31

Hnh bn: en 1 da ngoi l cch


i thng gp, trng 4 cn phi b
ln, nu ko di en 7, th c
trng v tr qu thp, tip theo en 5
ct, en 7 bt li, en 9 vn u d
n qun trng ngoi, nh thc
tm dng.
Hnh bn: en 1 ct bn ngoi,
mc ch l n qun trng trong
gc, sau , en 3 b, 5 n 1 qun
trng, trng 6 ko ln rt quan
trng, khng th b qua, v nh th
tm gia cng bn mnh, v sau cn
c nc quan t rt ln im A.

284

29

6
5
3

A
3

1
2

Bi 5: nh thc tam tam


Hnh bn: en 1 chim tam tam,
mc ch gi t gc lm c s, v
sau li pht trin ra ngoi, Sau trng
c th trng gc A, B, C.

1
C

Hnh bn: Trng 2 gi l tim


xung, mc ch qun en v
tr thp, trng chim th trung
tm, tip theo en 5, 7 li bay gi
t, trng 6, 8 ot th.

1
6

4
7

Hnh bn: en 3 b, 5 ko di l
nh thc thng gp, n en 9
tm dng, vn l mt bn gi dt,
mt bn gi th, nu coi trng bin
trn hn, en 9 c th nhy ra A..

Hnh bn: Trng 2 bay gn treo gc


cng l cch i thng gp, en 3
cng bay ln, n trng 8 m bin,
hnh th cng l chia i.

A
4

5
7

6
8

7
8

2
4

3
5

285

Hnh bn: trng 2 bay xa treo gc


l cch i ph thng nht, en 3 bay
xa, trng 4 m, en 5 cng m, v
sau c im A l yu im to
hnh dng ln ca c hai bn.

1
2

286

Bi 6: Tuyn chn nh thc


Tuy tri qua nghin cu v nhin ln th nghim thc chin, nh thc
mi hnh thnh. Nhng vn c l thin bin vn ho, v th dng nh
thc cn cn c tnh hung c th ca tng vn c m tuyn chn nh
thc thch hp, mi c th i thnh th c p.
Hnh di: Trng gip cng thp cch 1, en tuyn chn nh thc nh
th no?

287

Hnh di: en 1 nhy ln, en 3 bay trm, tuyn chn nh thc chnh
xc, v sau en 13 ni ch ct, qun en chim im p cng kch c
trng, en c li.
5
12
9

4
10 13
11

1
2

Hnh di: y l hnh pht sinh sau khi en chim tiu mc, trng bay
gn treo gc, en gip cng cch 2 v sau bn en nn tuyn chn phng
n nh th no?

288

Hnh di: en 1 phn gip cng cch 2 gc sau li nhy ra bng en


3, en 1 v 3 phi hp cc tt, sau n trng 10 n 2 qun en, c en
bin trn v bin bn phi ryt hon chnh, nh vy c en c li hn, v
sau nu en chim c im A l rt ln.

1
2

A
3

5
6
10

8
9

Hnh di: Trng bay gn treo gc, en nn gip cng qun trng nh th
no?

289

Hnh di: en 1 gip cng thp cch 3 kim m bin l chnh xc, nht
c lng tin.

Hnh di: Qun trng gip cng cch 3 i vi qun en bn gc phi,


en c th ng chin nh th no cho tch cc?

Hnh di: en 1 nhy xa, tranh tin th en 3 gip cng qun trng l
cch i tch cc, nh th va cng kch qun trng, va m rng t mnh,
kt qu rt va .

1
2

290

Hnh di: gc trn bn phi, en bay gn treo gc, trng bay gn ,


gc trn bn tri trng dng gip cng cao cch 2 cng kch qun en treo
gc, en nn tuyn chn bin ha no cho tt?

Hnh di: en 1, 3 nhy hai ln lin, v sau bay xa v tr qun en 5,


nh vy, va gia cng qun en gc bn phi, li cng kch qun trng,
rt l tng.

291

Hnh di: gc phi qun trng gi thc a, en tuyn chn nh thc


nh th no?

Hnh di: en 1 h, trng 2 m, by gi en 3 m bin, li gip cng


qun trng bn tri, tc rt nhanh.

3
1

Hnh di: Cn c vo v tr qun hai bn gc phi, en tuyn chn


nh thc gc tri nh th no?

292

Hnh di: en 1 bay lmn phng hng chnh xc, v sau en 7 bay
xa, en hnh thnh hnh dng ln bin trn, sau li c th bay im
A, tip tc khuych i hnh dng.
3

2
4

Hnh di: Gc tri trng chui, en nn tuyn chn nh thc no?

293

Hnh di: en 1 ko di, 3 b l tuyn chn nh thc chnh xc, sau khi
en 7 h, en phi hp tt c hai bn tri phi, to thnh hnh dng ln
5
6
2

294

3
1

Chng 17: B cc
Chi c Vy cng nh nh gy i quyn, u tin l tranh chim im
quan trng, b tr trn a, giai on ny gi l b cc.

Bi 1: Tri thc thng thng v b cc


1. Tc cn nhanh
Hnh di : Hai bn i tt c 18 qun c, bn no c li hn ? Rt r l
c trng b cc tc nhanh, khng ch t ln. C en nu xt theo cc
b th cng khng c hnh xu, nhng tng th r rng chm chp, khng
ch t nh, c trng b cc u th, th th bn en i nhng qun no
khng chnh xc ?Ta s phn tch qua 2 hnh tip theo.

10

11

5
1

17

15

14
12

4
16

13

295

Hnh di: Gc v u (khng lo) pha trn bn phi ca bn en c


phng hng pht trin ch yu bn phi, en 1, 3 to thnh hnh dng
ln bn phi rt ch ng, Vy hnh trc, en 7 l nc sai khng
chim c yu im ca ton cc.

296

Hnh di: en 9 cng l nc sai b trng 8, 10, 12 chim ht cc yu


im, trong hnh ny en 1 treo gc, 3 m bin, c th to hnh dng ln
pha di.

3
1

297

2. Cn tranh th to thnnh hnh hp, trnh b i phng xung


thp.
Hnh di: en i trc nn i nh th no ? Trng i trc nn i nh
th no ?

Hnh di: en i trc bay l tt nhin, sau khi en 3 ko di, li


nhy v tr qun en 5, to nn hnh dng ln l hnh hp ch nht rt l
tng.

3
4

Hnh di: Trng i trc trnh b en xung v tr thp, chc ln


trng 1 l rt cn thit, v sau cn c tnh hung c th bay im A,
cng c th nhp B.

298

B
A
1

Hnh di: en 1 treo gc im tiu mc c ng khng? Khng ng!

Hnh di: Trng 2, 4, 6, 8 c en xung thp, c en cc qun khng


c hng pht trin (khng c tim nng). Tuyt i khng th i nh th.

3
2

5
4

12

13

11

9
10

7
8

Hnh di: en 1 treo cao m c tt hn, trng 2 bay xung chim gc,
en 3 chn, en 5 m 3. V pha trn bn phi, qun en v tr cao nn
gc tri khng s b qun trng bay .

299

4
3
5

300

3. Ch tranh chim im quan trng ca c hai bn.


Hnh di: en i trc nn i nh th no ? Trng i trc nn i nh
th no ?

Hnh di: en 1 l v tr m hai bn u rt mong chim c gi l


ai trng (vng ln), trng 2 ch c th m 3, en 3 nhy ln to thnh
hnh ch nht l tng. Trng 2 m 3 tuy cng ln, nhng so ra cn cha
. en 1 nu t ch khc, th trng lp tc cp chim v tr qun en
1, cc din hon ton ngc li.

301

Hnh di: gc tri trn, im no l quan trng ?

Hnh di: en 1 nhy ln l yu im lin quan n s pht trin ca c


hai bn, en 1 nhy xong, gia cng hnh dng ln bin trn ca qun
en, ng thi c trng, sau c th nhp im A. Nu b qun
trng chim mt im 1, th tnh hung cng li tng phn, trng c th
nhp c en im B.

302

Hnh bn: Trong hnh ny khng


c ch no l i trng, hai bn
nn i th no?

Hnh bn: en 1 chn tam tam l


im quan trng lin quan n cn
c a ca c hai bn, sau th t
trong gc thuc v bn en bn
en tr thnh an nh, 3 qun trng
thnh ra tri ni khng c cn c d
b cng kch. nu trng i trc
cng chim dim tam tam ( 3,3)
th tnh th hon ton o ngc,
lc 4 qun en li b cng kch.

303

Bi 2: Cc phng php

b cc thng gp

1. Tiu mc an ci hnh song song.


Hnh di: en 1, 3 l 2 tiu mc an xen, en 5 lp g, loi b cc ny
gi l b cc tiu mc an ci hnh song song. c im l bn en ch
trng thc a, dng bin php vng chc, d khng ch cc din. Rt ph
bin trong nhng nm 50, 60 ca th k ny.

5
1

304

Hnh di: Trng 6 treo thp, en dng gip cng cao cch 2, tip theo
n, en 13 l bin php rt ph bin, v sau trng cn c theo s trng
m cng kch qun en 13, cng c th i A gip cng qun en 7, hoc
di B chia gi.

5
1

13

8
12

6
9
4

11

10

305

Hnh di: Trng 6 treo cao cch 1 l phng php thng dng khi treo
gc. en 7 chui gi ly thc a, n trng 12 m bin l bin ha ph
thng, trong tnh th ny, en chim nhiu dt hn, d dng tip chin,
nhng trng 12 m lai c th gii hn s pht trin ca gc khng lo
pha trn ca bn en , v th, trng c th va . en 13 m 2 rt ln,
tm khuych i gc tre4n bn phi, li chun b nhp c trng im
A. Sau en 15, trng c th gip cng qun en 15, cng c th nhy ln
b, phng chng en vo A.

1
15

13

12

A
10
8
6

14

7
9

306

11

Hnh di: i vi trng 6 treo gc, en 7 dng gip cng cao cch 2,
l bin php rt ph bin nhng nm gn y. Trng 8 bay xa, v sau en
19 m l nh thc thng gp. V sau trng c th quay v gi gc tri
trn, cng c th to Trung Quc lu (bi sau s gii thiu th trn ny)
A, li c th nhp trn a bn en B.

5
1

B
A

14 10
15 11
4

8
19

6
12

13 17

18
16

307

2. B cc tam lin tinh


Hnh di: en 1, 3, 5 chim 3 v tr sao bin phi, gi l tam lin
tinh (chim 3 sao lin), kiu b cc ny hon ton khc vi kiu b cc
tiu mc an ci m chng ta va xem qua. T tng ch o ca n l
coi trng tc nhanh, tch cc gi th v to hnh dng ln. Kiu b cc
ny rt ph bin.

308

Hnh di: Khi trng 6 treo gc, en 7 khng m i chim sao bin l
vng ln, tip tc khuych i trn a bn en. Trng 8 im tam tam
gi t gc, en 9 chn xong li bay ln en 13, to hnh hng trng, bt
buc bn trng phi nhp, t cng kch c trng ginh quyn ch
ng.

13
4

11
6

12 10

309

Hnh di: Khi trng 6 treo gc, en 7 dng gip cng thp cch 1 cng
l phng php gip cng hay s dng, Trng 8 dfim tam tam, n en
13 kho ngoi l nh thc sao ph thng , Nh vy, c en tip tc
khuych i hnh dng ln bin bn phi, trng 14 tin th hn ch s
pht trin ca c en . V th, hnh ny hai bn u c th chp nhn. Nu
trng 14 treo gc A, th en trn p B, trng bt li.

A
2

14
B

13
11

4
7

6
12

310

10

3. B cc Trung Quc lu (kiu Trung Quc)


Hnh di: 3 qun en 1, 3, 5 to thnh th trn Trung quc lu cao,
c trng ly nh lin tinh bn tri i khng, kiu bc cc ny trc y
rt ph bin. c im ca b cc ny l tc nhanh, d to hnh dng
ln, v c qun en 5 nn bn trng kh c th treo gc pha trong m
thng hn ch en pht trin hnh dng theo hai bin trn v di.

2
3

311

Hnh di: Trng 6 treo gc, hn ch s pht trin ca qun en v tr


sao, ng thi t mnh to nn hnh dng. en 9 khuych trng hnh
dng bin di. Trng 10 bay gn l nc chc chn, gi t, nu b
qun en chim c ch th th lc bn en cng ln. v th trng 10
cng khng th treo gc v tr A.

6
4

A
2

9
10

312

Hnh di: Trng treo gc, en 1 bay ln, trng trng 2, 4, 6 ch c th


m 1 to sng, nu trng 6 i A, th en b bay xung tuyt ho. V sau
en 7 treo gc, en 9 chia gi, r rng b iu b cc bn en rt nhanh.

B
6

1
7

4
2
3

313

Hnh di: Khi en 1 bay ln, trng c th dng th on chuyn hng


m i cc qun trng 2, 4, 6, v sau trng 14 tin vo phn t pha trn
ca bn en, c trng chuyn hng thnh cng.

14

12
3

13

10

8
4

11

314

Hnh di: trnh bin ho nh hnh trn, en c th chc xung nh


en 1, v sau n trng 6, en c th la chn hoc treo gc A, hc
chia gi B, tip tc chin u.

B
6

4
2
3
A

315

Hnh di: Trng 6 chim c vng ln bin di l cch i hay dng,


en 7 chim vng ln bin trn t t nhin, v 2 qun en 1 v 5 xa nha
qua 1 hng, trng 8 treo gc chnh xc tip theo n trng 12 m 2, i th
din bin nh vy, trng 12 nu m 2 A, en bay B tuyt ho, v vy
trng chn m cao cch 2, tip theo en c th bay xa C m khuych
trng, gc di phi, cng c th chuyn hng i treo gc hoc chia gi
bin bn tri.

11

1
9
10

12

A
B

6
3

316

Bi tp tng hp 6
1.

2.

3.

4.

5.

6.

317

7.

318

8.

9.

319

10.

11.

320

12.

13.

14.

321

15.

16.

17.

322

18.

19.

20.

323

21.

22.

324

23.

24.

25.

26.

27.

28.

325

29.

30.

31.

326

32.

327

Gii bi tp tng hp 6
1.

2.
3.
1
3

4.
5.
1

1
3

5
3

328

6.

7.

329

8.

9.

330

10.

1
3

11.

331

12.

1
3
2

13.
1

14.

332

15.
1

16.

17.
4

333

18.

3
1

19.
9
11

10

1
2
3

20.

8
2

1
4

7
5

6
9

334

21.
4

22.
2

23.

24.
25.
4

8
2
1
3

3
5

2
6
7

335

26.

27.

1
3

28.

10
6

8
9

2
3

4
11

29.

A
1

3
4

336

30.

31.

32.

337