Sie sind auf Seite 1von 6

DR. B.C.

ROY ENGINEERING COLLEGE


DEPT. OF CSE and IT
College Roll No. University Roll No.
Name
1603086
12000116006 Vivek Kumar Jha
1603115
12000116007 Vishal Singh
1603044
12000116008 Vipul Kumar
1603057
12000116009 Vaishali Kumari
1603005
12000116010 Vaibhav Dixit
1603090
12000116011 Trisa Sarkar
1603130
12000116012 Tridip Ghosh
1603072
12000116013 Syed Tanfeez Ahmed
1603107
12000116015 Sushobhan Ghosh
1603096
12000116016 Suratjyoti Dutta
1603133
12000116017 Suraj Patel
1603030
12000116018 Sunny Kumar
1603091
12000116019 Sunidhi Kumari
1603040
12000116020 Sudip Samanta
1603028
12000116021 Subhodip Mukherjee
1603128
12000116022 Subhamoy Som
1603017
12000116023 Subhajit Sen
1603060
12000116024 Subhajeet Khawas
1603088
12000116025 Sruti Mukhopadhyaya
1603080
12000116026 Sristi Nayan
1603075
12000116027 Spardha
1603026
12000116028 Souvik Jana
1603084
12000116029 Souvik Chandra
1603109
12000116030 Sourav Sen
1603027
12000116031 Soumyadip De
1603077
12000116032 Sonu Kumar Singh
1603022
12000116033 Sohini Shome
1603112
12000116034 Sitesh Kumar Jha
1603118
12000116035 Siddhartha Paul
1603018
12000116036 Shubham Raj
1603049
12000116037 Shubham Raj
1603031
12000116038 Shubham Kumar
1603103
12000116039 Shubham Kumar
1603108
12000116040 Shubham
1603071
12000116041 Shrishty Mishra
1603002
12000116042 Shreya Mallik
1603006
12000116043 Shivesh Bhardwaj
1603045
12000116044 Shivendu Kumar
1603034
12000116045 Shivam Kumar
1603069
12000116046 Shatrughan Gope
1603122
12000116047 Shahzeb Ahmad
1603100
12000116048 Sayon Deep

Section

X(1)

1603095
1603081
1603076
1603029
1603037
1603035
1603019
1603062
1603038
1603073
1603052
1603116
1603087
1603041
1603039
1603102
1603021
1603093
1603085
1603092
1603120
1603125
1603051
1603046
1603004
1603010
1603074
1603132
1603012
1603113
1603129
1603009
1603013
1603014
1603015
1603119
1603067
1603056
1603033
1603078
1603070
1603024
1603025
1603104
1603121
1603089

12000116049 Sauvik Paul


12000116050 Saurabh Kumar
12000116052 Satyam Kumar
12000116053 Salabh Keshri
12000116054 Shakshi Priya
12000116055 Sahil Raj
12000116056 Sahana Ghosh
12000116057 S M Arbaz Alam
12000116058 Rolly Tiwari
12000116059 Rohit Raj
12000116060 Rohit Kumar
12000116061 Rohan Vivek
12000116062 Rituparna Das
12000116063 Ritik Kumar
12000116064 Rishav Das
12000116065 Rishabh Akash
12000116066 Ravishankar Jha
12000116067 Rakesh Pathak
12000116068 Priti Patra
12000116069 Priti Mondal
12000116070 Preetam Prag
12000116071 Pallab Mahata
12000116072 Nishant Kumar
12000116073 Nidhi Tiwari
12000116074 Nandan Sharma
12000116075 Moumita Mallick
12000116076 Md. Ahmer Nadeem
12000116077 Manshi Kumari
12000116078 Manas Kumar Dey
12000116079 Madhurima Moulik
12000116080 Kumari Minakshi
12000116081 Kumari Ayushi
12000116082 Kumar Aniket
12000116083 Krishnamita Banerjee
12000116084 Komal Kumari
12000116085 Kirty Shaw
12000116086 Kamal Nayan
12000116087 Jyoti Prakash
12000116088 Hritik Raj
12000116089 Gopal Kumar
12000116090 Dipti Vishen
12000116091 Diptarup Sengupta
12000116092 Dip Kiran Acharyya
12000116093 Deepa Kumari
12000116094 Debayan Chanda
12000116095 Debasmita Nandi

X(2)

Y(1)

1603083
1603042
1603001
1603066
1603114
1603124
1603110
1603054
1603036
1603011
1603043
1603050
1603103
1603061
1603082
1603117
1603007
1603106
1603079
1603032
1603016
1603008
1603094
1603055
1603023
1603123
1603047
1603131
1603068
1603058
1603048
1603101
1603020
1603053
1603111

12000116096 Debanjan Mondal


12000116097 Debangan Mitra
12000116098 Debabratha Bhattacharya
12000116099 Chandan Gorai
12000116100 Biswaraj Chatterjee
12000116101 Bipradip Gayen
12000116102 Banti Kumar Mahato
12000116103 Babul Kumar Boby
12000116104 Ayush Tomar
12000116105 Aveepsit Chowdhury
12000116106 Atif Hussain
12000116107 Ashwani Singh
12000116108 Ashmita Sen
12000116109 Arpan Kumar Das
12000116110 Arka Prava Sarkar
12000116111 Aritra Halder
12000116112 Arghya Dasgupta
12000116113 Aradhana Kumari
12000116114 Anupam Samanta
12000116115 Anshuman Shikhar
12000116116 Anand Kumar Jha
12000116117 Akash Mandal
12000116118 Akanksha Konar
12000116119 Ajay Kumar Ray
12000116120 Aishwarya Srivastava
12000116121 Aditya Paul
12000116122 Aditi
12000116123 Adish Kumar
12000116124 Abhishek Kumar Sinha
12000116125 Abhishek Kumar
12000116126 Abhishek Anand
12000116127 Abhimanyu Kumar
12000116128 Abhijeet Shubham
12000116129 Abhay Kumar
12000116130 Aale Rasool

Y(2)

DR. B.C.ROY ENGINEERING COLLEGE


DEPT. OF CSE and IT
College Roll No. University Roll No.
Name
1601045
12000216061 Abhishek Anand
1601022
12000216060 Abir Rakshit
1601015
12000216059 Adarsh Choudhary
1601003
12000216058 Adarsh Jha
1601033
12000216057 Aditya Dubey
1601036
12000216056 Aditya Kumar Chaturvedi
1601060
12000216055 Ahelee Bhattacherjee
1601029
12000216054 Ananya Roy
1601017
12000216053 Aniket Kumar
1601008
12000216052 Anirban Maity
1601006
12000216051 Ankit Singh
1601009
12000216050 Anshu Kumar
1601066
12000216049 ANWESHA ROY
1601043
12000216048 Archie Ranjan
1601053
12000216047 Arpit Raj
1601001
12000216046 Ashutosh Jha
1601041
12000216045 Ayush Kumar
1601018
12000216044 Ayushi Jha
1601063
12000216043 Debjit Nandi
1601023
12000216042 Deepa Kumari
1601054
12000216041 Deepesh Kumar
1601034
12000216040 Disha Sinha
1601056
12000216039 Dumpy Das
1601025
12000216038 Geetanjali Kumari
1601050
12000216037 Gourav Guru
1601055
12000216036 Gulabsha Eram
1601052
12000216035 Himanshu Shekhar
1601011
12000216034 Mainak Majumdar
1601047
12000216033 Manish Kumar
1601044
12000216032 Md. Izhar Akhter
1601032
12000216031 Md. Sadre Alam
1601027
12000216030 Monalisha Karmakar
1601042
12000216029 Mukul Dev Mahato
1601064
12000216028 MUSAFIATUL HOQUE
1601035
12000216027 Nawaz Ahmed
1601037
12000216026 Neha
1601030
12000216025 Parna Dey
1601010
12000216024 Pooja
1601016
12000216023 Prince Roy

Section

1601058
1601031
1601013
1601067
1601057
1601049
1601051
1601020
1601012
1601046
1601014
1601004
1601019
1601038
1601007
1601028
1601024
1601061
1601059
1601021
1601026
1601048

12000216022 Rajeev Ranjan


12000216021 Ranjan Mandal
12000216020 Ravi Kumar
12000216019 SALONI SINHA
12000216018 Sanjeev Kumar
12000216017 Sayak Patra
12000216016 Shubham Poddar
12000216015 Shubhang Sharma
12000216014 Simran Kumari
12000216013 Sneha Kumari
12000216012 Sneha Rastogi
12000216011 Sonali Anand
12000216010 Sonali Chandra
12000216009 Sovon Singha
12000216008 Subham Bishayee
12000216007 Subham Kumar Gupta
12000216006 Sudarshan Kumar
12000216005 Sudipa Koner
12000216004 Suraj Karmakar
12000216003 Swastika Mishra
12000216002 Trishita Chakraborty
12000216001 Vikash Shaw

DR. B.C.ROY ENGINEERING COLLEGE


DEPT. OF CSE and IT
College Roll No. University Roll No.
Name
1503151
12000116001 Udeshwari Kumari
1503152
12000116002 Sushma Kumari
1503153
12000116003 Sumit Kumar
1503154
12000116004 Bindu Kumari
1503155
12000116005 Aman Singh