Sie sind auf Seite 1von 4

Kapitel 5

_____/_____
Punkte

Name , Vorname, Klasse

Aufnahme 68
1. Posuchaj dwukrotnie wypowiedzi czterech osb i uzupenij informacje.
1.
2.
3.

___________
Note

___ / 6

Name
Wie heit der Haustyp? Wie ist das Haus?
Klaus
Toni
Jenny
2. Popatrz na zdjcia i przeczytaj teksty. Nastpnie przyporzdkuj zdjciom waciwe opisy. ___/5

A
B
C
D
E
1. ber dem Sessel hngen drei Bilder. Neben dem Sessel steht ein Tisch. Er ist klein.
2. ber dem Sofa hngen drei Bilder. Das Sofa ist rot. Neben dem Sofa steht eine Lampe.
3. ber dem Sofa hngt ein Bild. Das Bild ist sehr gro.
4. In der Ecke steht ein Sessel. Der Sessel ist blau. Hinter dem Sessel steht eine Lampe.
5. In der Ecke stehen zwei Sessel. Hinter den Sesseln steht ein Tisch. Er ist klein.
3. Wpisz odpowiednio podane wyrazy razem z rodzajnikami okrelonymi.
___/6
Khlschrank Badezimmer Bett Schreibtisch Splmaschine Flur Badeschrank Dachboden
Poster Bcherregal Dusche MikrowelleKeller
die Kche

das Kinderzimmer

das Haus

die Dusche

4. Przetumacz rzeczowniki na jzyk niemiecki. Pamitaj o rodzajniku okrelonym.


1. szafa _______________

___/6

2. krzeso _______________
3. komoda _______________
4. lustro _______________
5. lampa _______________
6.obraz _______________
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

Wpisz zaimki pytajce wo lub wohin w pytaniach do zda z zadania 6.


______ hngt das Bild?
______ hngt er das Poster?
______ legt sie die Hefte?
______ liegen die Bcher?
______ sitzt Kurt?
______ stellt die Mutter das Auto?
Przetumacz zdania, pamitaj o rodzajnikach:

___/3

___/10

1) Plakat wisi nad sof. ..

2) Zosia wiesza zegar obok obrazu.


3) Monika siedzi na krzele przy biurku

4) Moje ksiki le na komodzie pod oknem, twoje s na szafie obok drzwi.

5) Telewizor stoi w rogu pokoju.


6. Uzupenij zdania podanymi rzeczownikami w celowniku lub bierniku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

___ / 6

Das Bild hngt an _______________. (die Wand)


Er hngt das Poster ber _______________. (der Tisch)
Sie legt die Hefte in _______________. (die Tasche)
Die Bcher liegen unter _______________. (das Bett)
Kurt sitzt neben _______________. (der Lehrer)
Die Mutter stellt das Auto in _______________. (die Garage)

8. Opowiedz:
w jakim typie domu mieszkasz,
jaki jest twj dom,
jaki jest twj pokj(podaj min. 5 informacji)

___/9

B
Name: ______________________________

Klasse: ________

Aufnahme 68
1. Posuchaj dwukrotnie wypowiedzi czterech osb i uzupenij informacje. (6 pkt)
Name
Wo ist das Haus?
Wie heit der Haustyp?
1. Toni
2. Gabi
3. Jenny
______ / 6 pkt
2. Popatrz na zdjcia i przeczytaj teksty. Nastpnie przyporzdkuj zdjciom waciwe opisy. (5 pkt)

A
B
C
D
E
1. In der Ecke stehen zwei Sessel. Hinter den Sesseln steht ein Tisch. Er ist klein.
2. In der Ecke steht ein Sessel. Der Sessel ist blau. Hinter dem Sessel steht eine Lampe.
3. ber dem Sessel hngen drei Bilder. Neben dem Sessel steht ein Tisch. Er ist klein.
4. ber dem Sofa hngen drei Bilder. Das Sofa ist rot. Neben dem Sofa steht eine Lampe.
5. ber dem Sofa hngt ein Bild. Das Bild ist sehr gro.
______ / 5 pkt
3. Wpisz odpowiednio podane wyrazy razem z rodzajnikami okrelonymi. Jedna nazwa zostaa
podana dodatkowo i nie pasuje do tabeli. (6 pkt)
Schreibtisch Dachboden Poster Khlschrank Badezimmer Dusche Splmaschine
die Kche
das Kinderzimmer
die Badewanne
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

______ / 6 pkt
Przetumacz rzeczowniki na jzyk niemiecki. Pamitaj o rodzajniku okrelonym. (4 pkt)
ko _______________
pralka _______________
rega _______________
kuchenka _______________
______ / 4 pkt
Pocz lini niemiecki czasownik z jego polskim tumaczeniem. (4 pkt)
liegen
A. ka
sitzen
B. wiesza
legen
C. lee
hngen
D. siedzie
______ / 4 pkt
Uzupenij zdania podanymi rzeczownikami w celowniku lub bierniku. (6 pkt)
Sie hngt das Bild an _______________. (die Wand)
Der Vater setzt das Kind auf _______________. (der Stuhl)
Die Hefte liegen in _______________. (die Tasche)
Die Lampe hngt ber _______________. (der Spiegel)
Kurt stellt das Fahrrad in _______________. (der Keller)
Wir sitzen im Sommer auf _______________. (der Balkon)
______ / 6 pkt
Wpisz zaimki pytajce wo lub wohin w pytaniach do zda z zadania 6. (6 pkt)
______ hngt sie das Bild?
______ setzt der Vater das Kind?
______ liegen die Hefte?
______ hngt die Lampe?

5. ______ stellt Kurt das Fahrrad?


6. ______ sitzt ihr im Sommer?
______ / 6 pkt
8. Poinformuj koleg / koleank: (3 pkt)
w jakim typie domu mieszkasz,
jaki jest twj pokj,
czy ci si podoba twj pokj.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ / 3 pkt
Punkte gesamt: ______ / 40
Note: ______