Sie sind auf Seite 1von 1

D903

1N4148

2
7 CLK
6 D0 RESET 3

R931
10K

D904
1N4148

D902
1N4148

VSS 4

C915
470P

R934
47K

C916
1F

D921
1N4148

Q907
KTC1815Y

R933
10K

D915
R936
Q908
1N4148 KTC1815Y 56K
R938
3.9K

R935
10K

Q906
KTA1815Y

REMOTE CONTROL
M50467001P

ANTENA
TERMINAL

V SYNC

R958

R957

R956

R955

R954

R953

R952

R951
C199
0.01

HIGH VOLTAGE

MEX2 MEX1
5
6

OUT
1

B
2

G
3

24V
180V
16.5V/12V

Q901
KTC1815

+102.5V

L908
68H

D917
1N41418

D948

D947

D946

D945

D944

V.
SYNC

C524
180

D712
KLG114E

R823
390

I.R IN
GND

D101
uPC574J

C834
47F

T601
TSP1038S

R606 22K 1/2W

P601
SOUND TRANS

L802
33H

I802
DKM05CV
1

R607
20
1/2W

C803
4.7
180V C604
0.047
100V(M)
C833
0.01F

D811
ZPD4.3

R812
240
1W

R814
10K
R813
2.2K

60

59

C207
0.47
50V
57
58

C802
0.1
AC 250V
L804
D/G COIL

R809
ERP
Z585N180A
P704
1 2
P901

R801 C825
3.3 330F
10W 350V
LF802
LF 414MK

C801
0.1

F801
SW801 T4A250V

C815
1000pF 500V

D805
1N4936
C823
100
25V

C831
1000P
500V
R806
470K
1/2W

Q703
Q702 KTC1815Y
KTC1815Y

1
C523
180

T802
TSM 701

C826
0.022F
R802
1K
1W

54

53

50

51
B

49
G

48

46

47

45

44

43

EHT

FOCUS

HEATER

SCREEN

1W 4.7oHM

1W 6.2oHM

1/6W 1.6K

1/6W 1.6K

1/6W 1.6K

1/6W 1.2K

Q402

2SD1554

2SD1555

2SD1555

2SD1555

UWAGI:

TV/EXT SW

BURAT
PHASE

PAL
NTSC
SECAM
SW

ACC
8

10

R515

R510

1.8K

2.7K

L510
TRF 4567

C516 C515 8
68

C521
68

C531
0.01

L508
ADL
CP 144
R536
1.8K

L504
TRF 4567

Q408
KTC1815Y

R804 D810
2W 1N4936
22(M)
R831
2W
22(M)

C830
1F
160V

13
12
R509
4.7K
C514
0.01

C518
1
50V

C520 7

C824 D809
100F R2KY
160V

11

R513
39K

C522
180

R439
47K
C431
1
50V

SECAM
IDENT

14

16

17

18

C542
0.01

R506
330K

19

20

TP13

C511
R507
0.01
2K

C513
0.01

R508 1KB
3

15

C512
0.47
50V

21

22

23

C508
10(CH)

25

C504
0.01

C510
C506 TP14
180 C507 L501
0.027
33
30
C540
(CH)
R503 1
C505
R504
4.7K 50V
0.027
820

R502
7.5K

C509
L502 39(CH)

L507
12 TRF 42MSB
L503
TRF 5418

R436
4.7K
C430
C477
Q406
1
1000PF
KTC1815Y R426
R431
C437
50V
180K
R437
56K
560
Q407 15K
Q404
R427
KTA1015Y
C428
1.2K KTA1015Y
R432 0.1
R438
Q405
470K
12K
100V
R434
C429
R455
R433
KTC1815Y
0.01 13K
4.7K
10K

26

27

28

29

30

R501
C501 1.8K
33(CH)
L509
100

C301
D301
1
50V ZPD7.5

R430
1K

R429
2K

Q401
KTC2482

C726
470F
25V

G0
9

G1

G2

G3

E0
5

10

11

12

DHR38N
DKM05CV
M34300M4 230SP

M50467-001P
E1
6

E3
8

E2
7

VOL
()

TV
ANA
() VIDEO

VOL
(+)

ANA
(+)

POWER

M6M80011P
MC14053B

ANA
MUTE
SEL

MIN
RESET SLEEP
UTE

ON
CALL
TIMER

C953
100

M50467 001P

Q.V

PR
()

STR50103A

PR
(+)

TA8659AN
TA8701N
TA8710S

D953
1N4148

D952
1N4148

R411
130

C471
1500P

C303
51(CH)

C307
2.2
50V

C309
1000
35V

5
4

Q122
KTC1815Y

R146
1K

L126 Z126
12H TPS
6.5MB

C308
2200
16V

C305
0.047 R308
270
1/2W
R307
1/2W
2.2

C410 C418
1 0.38
160V 200V

11

C416
8200
1.6KV

C452
470
16V

L405 AZ9004Y
C419 2
160V10
C420
7
1000 500V R310 1W
3.3(F)
5
R419
D404
C424
1(F) 1W 8
470 25V 1N4936

R422
1/4W
120K
220K C421
1000
1KV

R420
1W
10(F)

D405
1N4936

ATT OUT

AUDIO OUT

ATT IN

VIDEO OUT

RF AGC

AFT

C425
22
160V

GND

HEATER

180V
2

23

R128
8.2K

22

R425
1/4W
10K

R421
1K
1/4

C127
0.01
C129
C120
1F
0.01
TP6
50V
R133
R132
1K
85K

IF AGC

B+

L122
C142
TRF1201B 0.01

R124 220
C145
R125 39 R126
560
5.6K

GND

P401
1

10

24

R138 R141
R137 330 390
2.4K
20
18
19
21

TP5

ABL

C136
0.01

VOLUME

L403
AZ9004Y

C131
0.01

TP2

TP7
L125

D.Y
5

Z124
C144 SFE
47 6.0MB
16V

Z122
TPS
5.5MB

R140
1K
L124

B+

P402

R423 D402
L404
1/4W 1N4936
L102
10K
R418
C417
470PF 2KV D451 1W 560
T 402 KFS 60676A
1N4936
R417 2W 56

C415
2200
500V

SIF OUT
7

L129
33H

C149
470

X121
C38500

C150
51

R135
30K

D303
1N4936

Q402
2SD1555

L402
HC4035

C132
18P

C148
470

Z125
SFE
6.5MB

SIF IN
5

R312
510

C310
1KV 1000

R303
B100K

I122 TA8710S

Z123
SFE5.5MB
R149
1K

L124L125
TRF1445P x2
12

R301
C472
1K
1000PF

R148 220

R313
B10K

10

R444
5.1K
C441
1000PF500V

F7

V.CENTER

C304
220
35V

R415
1.8K
3W
T401
TLN1039

C413
470P
500V

13

F6

TP4

C425
470
16V

R505
820

L401 10H
C427
D406
0.047 1N4148
C412
10P
500V

14

F5

TRANSMITTER

L127
12H

R305
15K

IC401 SFC7812EC

C541
10
50V
C549
1500PF

R424
120K

15

F4

R135
30K

C302
0.047

R304
1K

32

31

R302
TP12 39K

R521
1.5K

R522
1.5K

D407
ZPD5.1

R306
18K

R537
30K
C502
20(CH)
C503
0.01

L505
TRF 4501

R442
75

C409
0.47
C408 50V
2700

C475
100P
550V

CW

24

C721
10F
16V

C133
56P

I301
AN5515

VCXD

PAL
IDENT

BURAT
GATE

SYNC
SEPA

APC

NTSC
IDENT

16

F3

C731
0.01

R311
100K

RESET WINDOW
PULSE OEN

CONTROL LOGIC

RGB MATRIX

R723
100K

C727
500V 1500

COUNT DOWN

V COUNTER

50Hz/60Hz ID

17

F2

C701
10
50V

R724
100K

R725
1.6K

D302
1N4936

V AMP

HALF TONE

R440
10K

D808
1N4936

H OUT

D403
ZPD20

R406
620

R412
13
R413
270K

GATE
PULSE

32fh
VCO

R407
3.3K

4.7
50V

33

34

35

36

37

BRIGHTNESS

C405

R408
C407
10K
270

PULSE
SHAPER

TEXT CONTRAST

SECAM DEMO
RY BY

R410
10K

C406
0.027

38

18

F1

HOUR

C952
100

R701
75

R704
100K

Q704
KTC1815Y

B1

VIDEO

19

F0

X951
C9B455EB

C951
47F
6.3V

3V

20

AUDIO

I703
PC817

X401 C38503F5

AFC

WPL

SECAM
PERMUTRATOR

1
4

39

40

C701
10
50V

21

R414
470

R402
1.5K

R403
10

BLK

CLAMP

103V

41

42

R703
100K

D701
1N4148

R705
62
4700(4KV)

D304
ZPD 5.1

R409
27K

C404
0.01

C528C530
0.1 x 3
C528 C529 C530

D702
ZPD12

Q701
KTC1815Y

T701
TVP309

R441
3W
8.2K

R405 10K

C216
0.01

52

C402
10
50V

D408
ZPD9.1

C426
0.01

CLAMP

R511
4.7K

C823
1
160V
C821
2200
500V

Q422
KTC1815Y

TP10

R212
7.5K

PAL/NTSC MATRIX
PAL
NTSC
SECAM
SW

R514
27K

D806
1N4936
D807
1N4936

C212
1000
55
56

C461
47F
100V

F/F

C601
1
16V

C519
220
16V

R832
3.3
1W(F)

TP9

I702
6N136

22

OSC OSC
IN OUT
3
2

VSS
1

1N4936

R404
B220

R559
100K

PICTURE
CONTROL

RY

UNICOLOR
COLOR

C202
0.01

R608
4.7K

R817
10K

C208
0.01

C217
0.01

HALF TONE

R816 Q803
33K KYC1815

Q802
KTC1815Y

C806C809 D801D804
500V 4700 x 4 1S1888 x 4

P902

R815
10K

R214
18K

CONTRAST

Q603
2SC2230AGR
AUDIO AMP

Q604
2SA940
AUDIO OUT

C544
22F
25V

L201
SD4014434

XRAY

R615
5.6K

C602
100pF
500V

3
C813
470
16V

C805
220
25V

R604
330K
1/4W

D601
1N4148

Q421
KTC1815Y

TP11
R206
15K

CLAMP

C605
33
180V

R207
680

C525 C206
0.1 10
50V

BY

R605
1W 580(F)

C209
100P

LPF

R610
270

Q602
KTC2073

POWER
CARD

C109
0.01

R205
1.8K

R213
1K

61
VCC

62

63

C201
100
25V

I801 STR
50103A

SPEAKER
3W 8ohm

3
4

I704
DHR38N

C108
R103
7.5K 2W 47 50V

5V

L203
39

R208
4.7K
R210
4.7K

C213
12

R230
1.8K

C527
0.1

R517
560
64

1W 3.6oHM

R615

D703

R436
6.8K

C210
43

C526
180

R516
8.2K

ON TIMER

L202
100

R119
47K

R518
560

R542 1W 3.6oHM
1

R123
3.3K

17

15

16

C143
0.01
13
14

R131
820

Z121
S/FILTER
TP3
C124
0.01

10
11
C135
7P

9
8
R144
2.7K

C137
0.01

12

C138
10F
16V

C138
2.2F16V
L128
TRF4204

R143
1K
C141
0.068
R145
5.1K

C140
0.01

TP8

TP1
C423
0.1
100V

IF
R121
100

C121
1000

R130
1K
C146
1000

Q121
KTC300A
R129
27

IF MODULE

OTVC Daewoo chassis C-50

R610 R612
120K 2.7K

R209
4.7K

R226
47K

Q203
KTC1815Y

D201
ZPD5.1

R519
8.2K

D713
KLR114E

C723
33F
16V

AMP

R220
10K

C107
10 50V C106
0.01

P 701

R227
4.7K

Q204
KTC1815Y

C111
0.1(M)

C613
1 50V

12

R727
4.7KB

R190
2K

C728

23

ATT

11

R229
4.7K

R708
10KB

24
VDD

C123
51

VOLVOL
S60A
OR
APSB30AMU600M

L102
1/4W 120K

AN5862K

C771
0.1

C704 8P

12V

C104
0.01

C176
1500P

L102
1/4W 120K

AN5515

1st
LIM

10

AUDIO

R707
1K

R192
8.2K

R191 C191
36K 4.7
50V

ATT IN

R709
82

R952
430

2nd
LIM

ATT OUT

L125
1/4W 220K

L125

Wykaz ukadw
scalonych

3rd
LIM

C553
0.01

16

R761
3.3K

RF VIDEO

BU

C554
R558
1/4W15K 1016V

FM
DET

AUDIO

R619
5.1K

R614
5.1K

C175
1500P

R461
5.6K
R222
B22K

BH
VT

P551

PRE
AMP

D550
1N4148

VIDEO
DET

C110
10 50V

R224
47K

R225
47K

R710
1K

C192
56P

15

14

VERTICAL

VIDEO
ATT IN

AGC

D203
1N4148

D202
1N4148

Q191
KTC1815Y

C214
1

R220
4.7K

C705
10F
50V

R194
1.5K

R706
10K

IC501
TA8659AN

BL

C101
47 16V
C103
R102 4.7K
10 50V
C105
C102
10 50V
0.01

R211
24K

R218
6.8K

C205
22F
25V

R196
2.2K

R195
2K
R193
2.4K

C403
6800PF

X501
4.43Mhz

AFT
AGC

AFT

D102
ZPD9.1
R105
R136
C172
10K
1500P 11K
R611
120K

R215
1K

L101 R101 C173


100H 4.7K 0.01

C112
0.47 50V

IF AGC

R197
Q193
4.7K
KTA1015Y
Q192
KTA1015Y

I502 AN5862K

B+
B+

10

11

12

13

Q205
KTC1815

C552
1050V

2KV 470pF

R422 1/4W 220K

L404

RED

R555
1/4W1K

R951
2.2

HORIZONTAL

BLANK

VT

BU

BL

BH

12V

AFT

33V

5V

KEYO

SD

VOL

BRI

CONT

COLOR

I.R IN

RESET

POWER

ON TIMER

H.SYNC

R216
18K

C198
0.01

IF

DRIVE

BIAS
Q551
KTC3198Y

Q951
TKTC2120Y

C741
10F
C752
10F 25V

L701
AZ900AY

13

12

11

10

C711
22F 25V
R535
3.9K

IF

18

R104
T0 101
C133 1W39
1
1000 C114
16V 0.01
2

21"
A48JLL90X

C417

I701 MC14053B

D710
1N4148

D998
1N4148

R712
10K

D715
1N4148

R711
10K

R749
100

Q110
KTC1815Y

D951
CL2F

C703
10F
8

D716
1N4148

12

20"
A48JLL90X

C418 200V 0.36F 200V 0.36F 200V 0.51F 200V 0.36F

DRIVE

R552 7.5K 1/4W

C724
10F
50V

R743
10K

Q706
KTC1815Y

KEY1

KEY2

KEY3

KEY6
17

16

KEY4

KEY7

11

10

15

14

13

KEY5

KEY8
9

200

GREEN

R554
1/4W270

16"
A38JLL90X

T402 DCF1577A DCF1577A DCF2077A KFS60676

R525
200

R522
B10K

R515

BIAS

P553
2W10K

C330
C551
500V0.01 22016V

14"
A34JLL92X

AV1

200

OZN.
SCH.

R523 R524
3K 240 R527
56

B
R959
15K

C912C914
1 x 3
C914 C913 C912

R519
100
R512
B10K

DRIVE
Q550 BIAS
BLUE
KTA946

C523
220

C416 1.6KV 6200pF 1.6KV 6900pF 1.6KV 8200pF 1.6KV 8200pF

SCHEMATIC DIAGRAM

R552
P550 1W2

WYKAZ RNIC W ZALENOCI OD ROZMIARU KINESKOPU


C521
270

1. Rezystancje podano w ohmach lub w krotnociach.


2. Wartoci pojemnoci wiksze od 1 podane s w pF,
mniejsze w F (jeli nie podano inaczej).

D961
1N41418

R926
4.7K

B10K

6 8 1

D908
1N41418

D966
1N41418

R232
5.6K

GND

D907
1N41418

R906
47K

12V

6
AC240, 50Hz

P 501

R915 33K
R929 R928 R927
10K 10K 10K

R509
C541
100
100
16V R502
R505

102.5V
POWER IC
I801
(STR50103)

R550
1W2

Q905
KTC1815Y

D206 1N4148

R541
620

C513
220

NOISE
INVERTER

D205 1N4148

AV IN JACK

R504
240 R507
R503
56
3K

AGC
DET

R920
82K

R907 C907
30K 10F
50V

R903
4.7K

Q902
KTC1815Y

EXT
AUDIO

C511
270
R517
R514
R513
56
3K 240

CRT

Q521 13.4

R508 470
C503
C501 220
270

D931D938
1N4148 R997 R998
470 470

R911 R910 R909 R908


30K 30K 30K 30K

RED

I703
PC817

EXT
VIDEO

DRIVE

R518 470

L123
TRF14483

Q910
KTC1815Y

HOR.DEF

GREEN

D513
Q511 12.4
D511/D512/D513
IN4148 x 3
B

LIM
AMP

C909
0.1
R924
47

R923
9.1K

I702
TLP651

Q501

R526 (C.C)
3.3K 1/2

3rd
IF

C910
0.1

R917
10K

R914 R913 R912


30K 30K 30K

BLUE

8 1

R516 (C.C)
3.3K 1/2 R

12.9 Q501/Q511/Q521
/Q512/Q522
KTC2482 x 5
B

2nd
IF

R943
47K

C977
C974
220pF
0.22F(T)

R582 270
R528 470

R506 (C.C)
3.3K 1/2

D512

igt
IF

R918
4.7K

TO
P501

C542
4700

R542
1W5.6

B
R581
270

AFT
DET

R919
4.7K

FBT
DCF1577A
DCF2077A
KFS60676

OR
Q522

AUDIO AMP.
Q602, Q603, Q604

HOR.VCC
+9.1V

Q402

OG

DC
AMP

Q909
KTC1815Y

Q206
KTC1815Y

SOUND

8
9

R942
10K

AFC
8

SD
9

B CONT VOL
10
11
12

COL
13

IR
14

BO
15

VT TEST POM P71 P70


20
19
17
18
16

SPEAKER

2
1

R521
12K2W

IF
AGC

R940
1K

Vss
21

C902
15

HORIZONTAL DEF.
AMP Q402
2SD1555 (20", 21")
2SD1554 (14", 16").

R511
12K2W

Q512

LUMINANCE
DELAY LINE

TA 8659AN
CHROMA
VIDEO
DEFLECTION

R501
12K2W

BLANKING

C543
33F250V

P501A
3

VIDEO

LUMINANCE

AN 5862K
ON SCREEN
DISPLAY S.W.I.C.

C901
47
16V

L907
33H
39
42
41
40
OSC1 OSC2 VDD

38

35
37
36
Xout AV1 AV2

34
Xin

I901 M34300M4-230SP

R916
4.7K
1/4W

C904
30

SYNC

RF
AGC

C917
4.7F

R941
270K

C906
100F
16V

R939
200

C903
39

RESET

X901
4MHz

D940D948
1N4148 x 8

32
28
26
33
29
25
24
22
31
30
27
23
P30 P31 P32 P33 P00 P01 P02 P03 PWR AFT MUTE B1

D911

D941

D943

D909
TO SW 801

R922 33K

C905
30

R
G
B

RGB
DRIVE/AMP

L906
12H
R902
10K

R921 33K

D910

D999
1N4148

CHROMA

YOKE

R951R958
30K x 8

CRT BOARD

MC14053B
TV/VIDEO SW IC

G VERTICAL DER. VER.DEF


AMP AN5515 DRIVE

R932 270K

I903
LA7910

D942

D909D911
1N4148x3

R937
91K
R

C970
1000PF

SAW FILTER
F1036H

IF

ATT OUT

I121 TA8701N

5 D1

TUNER
VTSA101Z

TUNING
M34300M4230SP

8 CS VDD 1

I902
M6M80011P

TA8701N
PIF, SIF IC

GND

TUNING PART

R934
100K

VOL. CONTROL

BLOCK DIAGRAM

180V

P705
POWER OFF

D511

R930
47K

C911
4716V

P706
POWER ON

AUDIO
TV AUDIO
TV VIDEO

1
Q914
KTC1815Y

R925 150