Sie sind auf Seite 1von 28

a

COPIE FACTURA FISCALA Seria GLFPJ nr. 4200880883 1 / 14

NUMAR INTERN: 0-2201753-2-31.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153 Data emiterii: 31.12.2016
COD ATM: 18220175302 Data scadentei: 10.01.2017

2498
FURNIZOR PRIMARIA PRIPONESTI
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, 011736, sector 1, Bucuresti PRIPONESTI DE SUS, , Bl.1
Cod de inreg. fiscala: RO28909028 Nr.Ord.Reg.Com.: J40/8974/2011
Capital social subscris si varsat: 62.109.560 lei PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI - judetul GALATI
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.20813
Cod postal: 807250
PRIN A.F.E.E.Galati 12195252726
Adresa: 800002, Str. BASARABIEI Nr.47, GALATI, judetul
GALATI  Tecuci OZP_Pripon
esti ag
CIF: 28968725
Banca: TREZORERIE - A.F.E.E. GALATI Adresa client: PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI
Cont: RO20TREZ3065069XXX011817 PRIPONESTI DE SUS, FN
Subunitatea: OC Tecuci Cod client: 11179180
Adresa: 805300, Str. GEORGE COSBUC Nr.9 bl. TECUCI, Contract: 2201753-2 / 12.03.2014
judetul GALATI Cod unic de inregistare: 4322262 Nr. Reg. Com: ,
Telefon/fax: 0244 406 006 / Banca: TREZORERIE SUC. GALATI
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Cont: RO39TREZ30724700220XXXXX / 9000
Call Center (L-V 8-20): 0 800 800 048 gratuit; 0244 406 006 taxabil
www.electricafurnizare.ro; office.ploiesti@electricafurnizare.ro
TIP FACTURA: totalizatoare Cota TVA 20 %

Produse si servicii facturate Cantitate UM Valoare fara TVA (lei) Valoare TVA (lei) Valoare totala (lei)

Certificate Verzi facturate 4 775 200,41 40,07 240,48


Energie electrica activa 4 775 kWh 1 768,91 353,79 2 122,70
Taxa TV 1 Luni 50,00 0,00 50,00
Taxa radio 1 Luni 30,00 0,00 30,00
Total perioada curenta 2 137,88 411,59 2 549,47
Regularizare perioada curenta 2 137,88 411,59 2 549,47
Accize consum necomercial 4 775 22,62 4,53 27,15
Contributie cogenerare inalta eficienta 4 775 kWh 65,94 13,20 79,14

Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015

Temei legal contributie cogenerare: Ord ANRE nr 24/22.06.2016


Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008actualizata
FACTURA CURENTA (lei)
Baza de impozitare TVA 2 057,88
Din care accize 22,62
TVA 411,59
SOLD (lei) Alte sume 80,00
Situatie sold la data emiterii facturii curente Total factura curenta 2 549,47
Sold anterior(facturi restante sau credit) 0,00 Incasat din sold creditor 0,00
Total factura curenta 2 549,47 Rest de plata factura curenta 2 549,47
Sold total (sold anterior+factura curenta) 2 549,47
MESAJE: n cazul neachit
rii facturii n termenul prev
zut n contract, furnizorul emite un preaviz de deconectare, distinct de factur
. Costurile actiunii
de preavizare se recupereaz
de la client, ntr-o factur
ulterioar
.
Dac
efectuati plata prin scanarea codului de bare, n cazul n care aveti facturi restante este necesar s
scanati codul de bare de Sold total.
Dac
efectuati plata utiliz nd codul ATM, stingerea debitului se face ncep nd cu cea mai veche factur
din sold.

BATCH

TALON DE PLATA
Client: PRIMARIA PRIPONESTI
Adresa loc de consum: PRIPONESTI DE SUS Nr.7026 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI
Cod client: 11179180 NLC: 2201753 COD ATM: 18220175302
Factura fiscala: Seria GLFPJ nr. 4200880883 Numar intern: 0-2201753-2-31.12.2016 Data emiterii: 31.12.2016
Simbol variabil: 2201753153 Factura curenta 2 549,47lei


180220175302311216000000000025494700
Furnizor:
2 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2201753-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2201753 Contract: 2201753-2 / 12.03.2014 NLC: 2201753 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: PRIMARIE PRIPONESTI Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 1 043kWh 0,37076 386,70 77,34
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7026 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 1 043kWh 0,04197 43,77 8,75
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 1 043kWh 0,00474 4,94 0,99
547547 1.00 21.11-21.12 83536 84579 1043 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 1 043kWh 0,01381 14,40 2,88
Citit Estimat Taxa TV 22.11.16 - 21.12.16 1Luni 50,00000 50,00 0,00
547547 1.00 21.11-21.12 9309 9309 0 kVARh En.reactiva inductiva Taxa radio 22.11.16 - 21.12.16 1Luni 30,00000 30,00 0,00
Citit Estimat -
547547 1.00 21.11-21.12 10 10 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 449,81
Din care accize 4,94
TVA 89,96
Alte sume 80,00
Total factura curenta 619,77
Furnizor:
3 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2199378-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2199378 Contract: 2199378-2 / 12.03.2014 NLC: 2199378 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PUBLIC-PRIPONESTI Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 1 103kWh 0,37076 408,95 81,79
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7005 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 1 103kWh 0,04197 46,29 9,26
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 1 103kWh 0,00474 5,23 1,05
6029393 1.00 21.11-21.12 10468 11571 1103 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 1 103kWh 0,01381 15,23 3,05
Citit Estimat -
6029393 1.00 21.11-21.12 397 397 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6029393 1.00 21.11-21.12 608 608 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 475,70
Din care accize 5,23
TVA 95,15
Alte sume 0,00
Total factura curenta 570,85
Furnizor:
4 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2199477-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2199477 Contract: 2199477-2 / 12.03.2014 NLC: 2199477 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PUBLIC-IRIGATII Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 58kWh 0,37076 21,50 4,30
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7008 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 58kWh 0,04197 2,43 0,49
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 58kWh 0,00474 0,27 0,05
6030126 1.00 21.11-21.12 899 957 58 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 58kWh 0,01381 0,80 0,16
Citit Estimat -
6030126 1.00 21.11-21.12 1394 1394 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6030126 1.00 21.11-21.12 1 1 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 25,00
Din care accize 0,27
TVA 5,00
Alte sume 0,00
Total factura curenta 30,00
Furnizor:
5 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2199589-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2199589 Contract: 2199589-2 / 12.03.2014 NLC: 2199589 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: BIBLIOTECA Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 178kWh 0,37076 66,00 13,20
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7009 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 178kWh 0,04197 7,47 1,49
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 178kWh 0,00474 0,84 0,17
6029022 1.00 21.11-21.12 1603 1781 178 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 178kWh 0,01381 2,46 0,49
Citit Estimat -
6029022 1.00 21.11-21.12 3 3 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6029022 1.00 21.11-21.12 143 143 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 76,77
Din care accize 0,84
TVA 15,35
Alte sume 0,00
Total factura curenta 92,12
Furnizor:
6 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2199597-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2199597 Contract: 2199597-2 / 12.03.2014 NLC: 2199597 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PUBLIC MOARA Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 249kWh 0,37076 92,32 18,46
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7010 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 249kWh 0,04197 10,45 2,09
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 249kWh 0,00474 1,18 0,24
6006526 1.00 21.11-21.12 11728 11977 249 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 249kWh 0,01381 3,44 0,69
Citit Estimat -
6006526 1.00 21.11-21.12 83 83 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6006526 1.00 21.11-21.12 1110 1110 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 107,39
Din care accize 1,18
TVA 21,48
Alte sume 0,00
Total factura curenta 128,87
Furnizor:
7 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2200146-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2200146 Contract: 2200146-2 / 12.03.2014 NLC: 2200146 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: IL.PUBLIC Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 542kWh 0,37076 200,95 40,19
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7012 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 542kWh 0,04197 22,75 4,55
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 542kWh 0,00474 2,57 0,51
6030385 1.00 21.11-21.12 9288 9830 542 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 542kWh 0,01381 7,49 1,50
Citit Estimat -
6030385 1.00 21.11-21.12 89 89 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6030385 1.00 21.11-21.12 146 146 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 233,76
Din care accize 2,57
TVA 46,75
Alte sume 0,00
Total factura curenta 280,51
Furnizor:
8 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2200427-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2200427 Contract: 2200427-2 / 12.03.2014 NLC: 2200427 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PUBLIC Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 395kWh 0,37076 146,45 29,29
Adresa: CIORASTI Nr.7005 , CIORASTI, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 395kWh 0,04197 16,58 3,32
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 395kWh 0,00474 1,87 0,37
6030436 1.00 21.11-21.12 6652 7047 395 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 395kWh 0,01381 5,45 1,09
Citit Estimat -
6030436 1.00 21.11-21.12 3504 3504 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6030436 1.00 21.11-21.12 12 12 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 170,35
Din care accize 1,87
TVA 34,07
Alte sume 0,00
Total factura curenta 204,42
Furnizor:
9 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2201767-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2201767 Contract: 2201767-2 / 12.03.2014 NLC: 2201767 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PUBLIC LIESTI Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 558kWh 0,37076 206,88 41,38
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7040 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 558kWh 0,04197 23,42 4,68
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 558kWh 0,00474 2,64 0,53
6029807 1.00 21.11-21.12 10081 10639 558 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 558kWh 0,01381 7,71 1,54
Citit Estimat -
6029807 1.00 21.11-21.12 8433 8433 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6029807 1.00 21.11-21.12 17 17 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 240,65
Din care accize 2,64
TVA 48,13
Alte sume 0,00
Total factura curenta 288,78
Furnizor:
10 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-2201769-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 2201769 Contract: 2201769-2 / 12.03.2014 NLC: 2201769 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PUBLIC PRIPONESTI Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 455kWh 0,37076 168,70 33,74
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.7042 , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 455kWh 0,04197 19,10 3,82
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 455kWh 0,00474 2,16 0,43
6027504 1.00 21.11-21.12 7808 8263 455 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 455kWh 0,01381 6,28 1,26
Citit Estimat -
6027504 1.00 21.11-21.12 1211 1211 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6027504 1.00 21.11-21.12 20 20 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 196,24
Din care accize 2,16
TVA 39,25
Alte sume 0,00
Total factura curenta 235,49
Furnizor:
11 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-7022036-3-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 7022036 Contract: 7022036-3 / 12.03.2014 NLC: 7022036 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: CAMIN CULTURAL (INCINTA CAP)-PTA BRUTARIE Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 60kWh 0,37076 22,25 4,45
Adresa: CIORASTI Nr.5010 , Sc., , CIORASTI, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 60kWh 0,04197 2,52 0,50
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 60kWh 0,00474 0,28 0,06
6029008 1.00 21.11-21.12 868 928 60 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 60kWh 0,01381 0,83 0,17
Citit Estimat -
6029008 1.00 21.11-21.12 26 26 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6029008 1.00 21.11-21.12 90 90 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 25,88
Din care accize 0,28
TVA 5,18
Alte sume 0,00
Total factura curenta 31,06
Furnizor:
12 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-7036764-3-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 7036764 Contract: 7036764-3 / 12.03.2014 NLC: 7036764 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PRIPONESTI VALE Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 55kWh 0,38276 21,05 4,21
Adresa: PRIPONESTI DE JOS Nr.7006 , PRIPONESTI DE JOS, PRIPONESTI, judetul GALATI Energie activa zona orara 2 22.11.16 - 21.12.16 56kWh 0,33276 18,63 3,73
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 111kWh 0,04197 4,66 0,93
496684 1.00 21.11-21.12 3025 3080 55 kWh En. activa zona orara 1 Accize consum necomercial - 111kWh 0,00474 0,53 0,11
Citit Estimat Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 111kWh 0,01381 1,53 0,31
496684 1.00 21.11-21.12 4358 4414 56 kWh En. activa zona orara 2 -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 46,40
Din care accize 0,53
TVA 9,29
Alte sume 0,00
Total factura curenta 55,69
Furnizor:
13 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-8013402-2-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 8013402 Contract: 8013402-2 / 12.03.2014 NLC: 8013402 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: LOCUINTA Energie activa zona orara 1 22.11.16 - 21.12.16 23kWh 0,37076 8,53 1,71
Adresa: PRIPONESTI DE SUS Nr.302 , Et.4, PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI Certificate Verzi facturate 22.11.16 - 21.12.16 23kWh 0,04197 0,97 0,19
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT Accize consum necomercial - 23kWh 0,00474 0,11 0,02
6029392 1.00 21.11-21.12 171 194 23 kWh En. activa zona orara 1 Contributie cogenerare inalta eficienta22.11.16 - 21.12.16 23kWh 0,01381 0,32 0,06
Citit Estimat -
6029392 1.00 21.11-21.12 55 55 0 kVARh En.reactiva inductiva -
Citit Estimat -
6029392 1.00 21.11-21.12 6 6 0 kVARh En.reactiva capacitiva -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 9,93
Din care accize 0,11
TVA 1,98
Alte sume 0,00
Total factura curenta 11,91
Furnizor:
14 / 14
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Sucursala: Galati Client:PRIMARIA PRIPONESTI

Sucursala: Galati Cod client:11179180

ANEXA LA FACTURA FISCALA SeriaGLFPJ Nr.


4200880883
COPIE

NUMAR INTERN: 0-8057899-1-21.12.2016


SIMBOL VARIABIL: 2201753153

Index Index Pret unitar Valoare Valoare


Serie vechi nou Perioada
contor Const Perioada de Cantitate u.m. Denumire marime Produse si servicii facturate Cantitate u.m fara TVA fara TVA TVA
citire Tip Tip masurata masurata facturare
Cod PM index index (lei) (lei) (lei)

NLC: 8057899 Contract: 8057899-1 / 10.11.2014 NLC: 8057899 TIP FACTURA: estimat 1
Semnalare deranjamente (24 ore din 24): 0236 929 Perioada de facturare: 22.11.2016 - 21.12.2016
Denumire: ILUMINAT PUBLIC -
Adresa: PRIPONESTI DE SUS , PRIPONESTI DE SUS, PRIPONESTI, judetul GALATI -
Tarif-tensiune: JT tensiune PM: JT -
496200 1.00 21.11-21.12 0 0 0 kWh En. activa zona orara 1 -
Citit Estimat -
496200 1.00 21.11-21.12 0 0 0 kWh En. activa zona orara 2 -
Citit Estimat -

Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 0.85 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere
energie electrica din retea: 18.65 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12.88 lei/MWh; Tarif distributie: 171.38 lei/MWh;

FACTURA CURENTA (lei)


Baza de impozitare TVA 0,00
Din care accize 0,00
TVA 0,00
Alte sume 0,00
Total factura curenta 0,00

Das könnte Ihnen auch gefallen