You are on page 1of 8

Europisches Magazin SOWA 3.

Februar 2017

Czci Imperium Brytyjskiego, o ktrym mwi Helga


Zepp-
LaRouche,

jest
Jarosaw
Kaczyski
jako SUP

terrorystycznej, spiskowej organizacji "Grupa Windsor"


Napsal sowa () vera v 18:04 v kategorii Protestbewegung, peteno: 23

Radio: https://gloria.tv/audio/yzuPiTnMfetC3tA9pKFaoGP9Q

Czci Imperium Brytyjskiego, o ktrym mwi Helga Zepp-LaRouche (tu wicej:


http://bueso.de/empire), jest w Polsce Aleksander Smolar/ Fundacja Batorego i Jarosaw
Kaczyski jako SUP terrorystycznej, spiskowej organizacji "Grupa Windsor" (Lech Kaczyski,
Marek Jurek, Kazimierz Micha Ujazdowski i inni), ktrej londyska ydomasoneria
powierzya wadz na terytorium skolonializowanej po 1989 r. Polski. Agentami Imperium
Brytyjskiego byli i s nadal aktywni publicznie komandosi zrzuceni do robienia w Polsce za
ministrw: Radek Sikorski i Jan-Vincent Rostowski. Urodzony w Londynie Ryszard Czarnecki
robi za ponadpartyjn wtyczk Imperium Brytyjskiego w Parlamencie Europejskim, aktualnie
czonek PiS. https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1293467994043050
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 3. Februar 2017

Kongres Republikaski
10 lipiec 2015

Stefan Kosiewski SOWA: Czy nowym Bankiem pastw BRICS pokieruje wyksztacony
przez Jezuitw Paolo Batista w imieniu ezoterycznego towarzystwa spotykajcego si
regularnie w Davos i Jezuitw z Domu w. Marty? Helga Zepp-LaRouche, o ktrej apelach i
dziaaniach na rzecz zastpienia przez USA polityki konfrontacji militarnej z Rosj wspprac
midzypastwow na nowych zasadach, mwi artyku opublikowany w Moskwie przez
Sputnik na rozpoczcie szczytu przywdcw pastw BRICS, 8.-9. lipca 2015 r., zadaje sobie
trud udzielenia odpowiedzi majcej przynie przekonujce wyjanienie, e rzeczywisto
wiata politycznego nie jest tak prosta, jak sugeruj pozory zawarte w postawionym pytaniu,
zatem: nie tak jednoznaczne, jak wezwanie Angeli Merkel do ustpienia wyraone 4 lipca
2015 r. jasnym tytuem artykuu Helgi Zepp-LaRouche: Kanclerz Merkel, wycofajcie si!
https://youtu.be/1oje8y_KEw8?t=1656

Ze staym zainteresowaniem odnosimy si do ocen Instytutu Schillera, solidaryzujemy si z


mediacyjnymi wysikami BSo na arenie midzynarodowej.
http://sputniknews.com/politics/20150706/1024254644.html

http://profile.typepad.com/mysowa

PDF: BRICS Bank Helga Zepp-LaRouche 20150710 Europisches Magazin


SOWA

https://twitter.com/sowa/status/619265983769878528

Stefan Kosiewski SOWA: Czy nowym Bankiem de.scribd.com

https://de.pinterest.com/pin/452752568775711166/

Stefan Kosiewski
7 sekund temu
Ein Teil des britischen Empire in Polen sind: Aleksander Smolar, Stefan-Batory-Stiftung und Jaroslaw
Kaczynski als Vertreter der Geheimgesellschaft "Group of Windsor" (Lech Kaczynski Marek Jurek,
Kazimierz Michal Ujazdowski, und andere) die gegen Trump jetzt offiziel mit der
Regierung Grobritannien und Donald Tusk sowie Angela Merkel agiert; am 7. Februar 2017 soll ein
Treffen in Warschau (Merkel u. Kaczyski) stattfinden.
https://www.youtube.com/watch?v=0j60DYsJSkI&lc=z135zldygsbzsftjv04ccfra3mqqt1rzgzs0
k

George Soros ist ein Langzeit-Agent der internationalen Finanz-Empire-Fraktion,


Megaspekulant, Initiator von Farbrevolutionen und Organisator der Demonstrationen gegen
Prsident Trump. Mehr dazu hier Sein
langjhriger Hedge Fund Kollege und Glass-
Steagall-/Trennbankensystem-Gegner, Steven
Mnuchin, soll neuer US-Finanzminister werden.
LaRouchePAC mobilisiert jetzt mit Aktivisten vor
Ort in Washington DC, um Mnuchin als
Finanzminister zu verhindern.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 3. Februar 2017

POLEN This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover (and save!) your own Pins
on Pinterest. https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1293441904045659

Naczelnik Wydziau Nadzoru nad Postpowaniem Przygotowawczym

Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Pani Prokurator Zofia ukasik-Pusch

dotyczy: katastrofy samolotowej nad Smoleskiem 10 kwietnia 2010 r. tu: wniosek o


przekazanie ledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwoanie Prokuratora
Generalnego RP Andrzeja Seremeta i prokuratora Jacka Kujawskiego z Prokuratury
Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

sowa: Z czyjego polecenia, lub rozkazu dokonano


zniszczenia wspomnianych dowodw? Czy miao
to zniszczenie dowodw zwizek z zaplanowanym
kandydowaniem w wyborach prezydenckich
przedstawiciela obozu politycznego skupionego
wok braci Lecha i Jarosawa Kaczyskich? Czy
tajne suby wojskowe, ktre dopuciy si
przestpstwa niszczenia dowodw w w sprawie
spowodowania katastrofy samolotowej i
sprowadzenia mierci na prezydenta RP i 95
towarzyszcych mu osb, to te same suby, ktre
s tajn kontynuacj...? Wywietlenia 2,8k

Katowice, 1981 Redakcja Tygodnika Solidarno Jastrzbie: Stefan Kosiewski, Zofia Zaremba,
Bolesaw Edelheit-Winczewski - I Zjazd Delegatw Regionu
Slsko-Dbrowskiego NSZZ Solidarno, Hala Huty Baildon'

Szanowna Pani Prokurator,

w pitek, 13 sierpnia 2010 r. wysaem do Pani wniosek o


przekazanie ledztwa w sprawie katastrofy samolotowej nad
Smoleskiem 10 kwietnia 2010 r. do innej prokuratury
wojskowej oraz o odwoanie Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, ktrego
powoa prezydent Lech Kaczyski w marcu 2010 r. z rekomendacji 20 osb, w tym m.in.
byego Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego, obecnego Ministra
Sprawiedliwoci RP. Dla uatwienia dodaje si do wiadomoci Prezydenta RP Bronisawa
Marii Komorowskiego, e: Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet nie stosuje si do
przepisw prawa wynikajcych z Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji
publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). Wracajc do przedmiotu wniosku z 13 sierpnia
naley dostrzec, i 20 sierpnia 2010 r. szef prowadzcej ledztwo Wojskowej Prokuratury
Okrgowej w Warszawie pk Ireneusz Szelg przyzna, e w Polsce znajduj si uszkodzone
elementy suchawki telefonu satelitarnego, przez ktry bracia Jarosaw i Lech Kaczyski
przeprowadzili fataln rozmow w dniu 10 kwietnia 2010 r., ktra moga by decydujca dla
zrealizowanej przy udziale generaa Basika prby ldowania w gstej mgle, wbrew
rozumowi ludzkiemu i automatycznym przestrogom urzdze oraz sprowadzenia
niebezpieczestwa bezporedniego zagroenia zdrowia a nawet ycia dla 96 obywateli RP

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 3. Februar 2017

znajdujcych si na pokadzie tupolewa. Dotychczas wojskowa prokuratura w Warszawie


utrzymywaa wersj o lokalizacji telefonu satelitarnego prezydenta RP w caoci w rkach
strony rosyjskiej oraz o zlikwidowaniu dostpu do tego urzdzenia (dezaktywacji karty SIM)
bezporednio po katastrofie przez tajne suby wojskowe RP dziaajce po stronie polskiej, w
Warszawie.

Prokurator Szelg doda, e ledczy zwrcili si do strony rosyjskiej o przekazanie danych,


ustale jak i samego urzdzenia. - Dla prokuratury jest niezrozumiae nadawanie temu
urzdzeniu tak wielkiej wagi. Z naszych informacji nie wynika aby na
pokadzie samolotu znajdoway si dokumenty lub urzdzenia niejawne,
ktrych ujawnienie mogoby skutkowa zagroeniem dla bezpieczestwa
pastwa - mwi pk Szelg. Jeeli prokurator Ireneusz Szelg prowadzcy w
Polsce ledztwo w sprawie spowodowania katastrofy samolotowej nad Smoleskiem nie
rozumie, dlaczego tak wielka uwaga nadawana jest telefonowi satelitarnemu prezydenta RP,
przez ktry Jarosaw Kaczyski mg przypomnie bratu o znaczeniu zadaniu ldowania w
Smolesku, lub nakania go do spowodowania tego ldowania a przez to do sprowadzenia
na 96 obywateli RP zagroenia utraty zdowia a nawet ycia, to naley zapyta, dlaczego tajne
suby wojskowe RP zniszczyy 10 kwietnia 2010 r. dowd tej rozmowy braci Kaczyskich,
dezaktywoway kart telefonu satelitarnego prezydenta oraz karty SIM wszystkich telefonw
znajdujcych si w chwili katastrofy na pokadzie tupolewa, jeeli wiadomo byo, e na
pokadzie samolotu nie znajdoway si adne dokumenty lub urzdzenia niejawne, ktrych
ujawnienie mogoby skutkowa zagroeniem bezpieczestwa pastwa. Czy w sprawie
dezaktywacji kart SIM, zniszczenia dowodw mogcych pomc w ujawnieniu sprawcy, lub
sprawcw katastrofy samolotu i mierci 96 ludzi zostao ju wszczte, przeciwko tajnym
subom wojskowym RP, dochodzenie z oskarenia o dziaalno prowadzon na szkod
Rzeczypospolitej Polskiej? Z czyjego polecenia, lub rozkazu dokonano zniszczenia
wspomnianych dowodw? Czy miao to zniszczenie dowodw zwizek z zaplanowanym
kandydowaniem w wyborach prezydenckich przedstawiciela obozu politycznego skupionego
wok braci Lecha i Jarosawa Kaczyskich?

Czy tajne suby wojskowe, ktre dopuciy si przestpstwa niszczenia dowodw w w


sprawie spowodowania katastrofy samolotowej i sprowadzenia mierci na prezydenta RP i
95 towarzyszcych mu osb, to te same suby, ktre s tajn kontynuacj
krytykowanych gono z mwnicy Sejmu RP
Wojskowych Sub Informacyjnych a wczeniej, w
latach siedemdziesitych, kierowanego na Wybrzeu
przez pukownika Czesawa Kiszczaka kontrwywiadu
wojskowego PRL?

Joanna Duda-Gwiazda

Czesaw Kiszczak za swoj udan robot na Wybrzeu, w czasie dziaania


tzw. Wolnych Zwizkw Zawodowych Wybrzea kierowanych przez
Bogdana Borusewicza i Andrzeja Gwiazd, otrzyma po sierpniu 1980 r.
posad Ministra Spraw Wewntrznych PRL i awans na generaa milicji.
Ten sam Czesaw Kiszczak ju jako minister spotyka si nastpnie
potajemnie w Magdalence w 1989 r. m.in. z Lechem Kaczyskim i
Adamem Michnikiem, z ktrych to osb do sierpnia 1980 r. jedna bya

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 3. Februar 2017

wsppracownikiem trockistowskiego ugrupowania ydokomunistycznego o charakterze


rewizjonistycznym uywajcego nazw: Komitet Obrony Robotnikw i Komitet Solidarnoci
Spoecznej KOR , a druga osoba bya ideologiem tego ugrupowania politycznego
zmierzajcego oficjalnie do przejcia wadzy w Polsce. Po Magdalence i tzw. okrgym stole,
ktre naley wreszcie uzna za nielegalne z punktu widzenia prawa porozumienia o podziale
stref zainteresowa w Polsce, Lech Kaczyski zajmowa szereg strategicznych funkcji
pastwowych, a Adam Michnik otrzyma z rk Lecha Wasy znaczek firmowy Solidarnoci
oraz pomoc finansow USA dla zaoonej przez siebie gazety wyborczej i zosta potentatem
prasowym, a w skutek tego multimilionerem.

Andrzej Gwiazda

otrzyma po latach dobrze patn posad w Instytucie Pamici Narodowej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cho IPN nie ma dostpu
do akt kontrwywiadu wojskowego Kiszczaka, a Gwiazda nie ma
pamici do wspomnianej pracy Kiszczaka jako szefa
kontrwywiadu wojskowego na Wybrzeu w okresie dziaalnoci
tzw. Wolnych Zwizkw Zawodowych aktywistw PZPR w
Gdasku: Bohdana Lisa oraz Anny Walentynowicz, zabitej pod
Smoleskiem a urodzonej wprawdzie w wito Matki Boskiej
Zielnej, 15 sierpnia 1929 r. w pobliu Rwnego na Woyniu, lecz w
ubogiej rodzinie uywajcej nazwiska Lubczyk utworzonego od
roliny stanowicej podstaw przypraw nie tylko ydowskiej
kuchni regionalnej na Woyniu. Andrzej Gwiazda jest przy tym
inynierem znanym z tego, e gubi si dorocznie na
indywidualnych wycieczkach turystycznych z kobietami, z ktrych
adna nie bya jeszcze jego on, po czym wysya rozpaczliwe
SMS-y jak Jan Maria Rokita i Rodacy wycigaj go po nocy z
kabay. Po sierpniu 1980 roku 10 milionw Polakw poszo za
uruchomion przez Kiszczaka lawin. Nie odsoniy tej prawdy o polskiej rzeczywistoci akta
Suby Bezpieczestwa przejte przez IPN i zarzdzane przez osobnikw o ydowskim
pochodzeniu narodowym takich jak: Kieres, w Szczecinie Kazimierz Woycicki, zabity pod
Smoleskiem Kurtyka. Od lat nie mog si doczeka od tego IPN-u odpowiedzi na pytanie,
czy dotara do nich moja przesyka wysana z Tomaszowa Mazowieckiego listem poleconym
135445100 dnia 28.03.2008 r. zawierajca zgod na publikacj w Katalogu osb
przeladowanych przez Sub Bezpieczestwa danych osobowych (Stefan Kosiewski, ur. 24
grudnia 1953 r. w Czeladzi), do czego ten IPN zobowizany by niezwocznie na mocy prawa.
Bo nie chodzi o t tzw. blaszk, czyli Krzy Wolnoci i Solidarnoci, ktry na dniach ma
uchwali Sejm RP, eby mogli nim wyrnia swoich za pacenie skadek w zwizku
zawodowym Solidarno, lecz o cierpienia modego Polaka w ubeckim PRL-u lat
siedemdziesitych Gierka nie z powodu nieszczliwej mioci do jakiej Lotty, lecz ze
wzgldu na antykomunistyczn i niepodlegociow dziaalno podejmowan przeze ze
szczerego serca i z prawych przekona m.in. pod wpywem informacji pyncych z Radia
Wolna Europa, dla ktrego potem, ju na emigracji mia pracowa, o zakadanych nawczas,
na kilka lat przed sierpniem 1980 roku, w pobliskich Katowicach przez Kazimierza Switonia
Zwizkach Zawodowych Wolnych i Niezalenych od tajnych sub wojskowych Kiszczaka na
Wybrzeu.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 3. Februar 2017

Tak wic, Droga Pani Prokurator, w pitek,


13 sierpnia 2010 r. wysaem do Pani wniosek
o przekazanie ledztwa w sprawie katastrofy
samolotowej nad Smoleskiem 10 kwietnia
2010 r. do innej prokuratury wojskowej oraz
o odwoanie Prokuratora Generalnego RP
Andrzeja Seremeta i napisaem w nim m.in.
e nie moe by tak, eby Polsk rzdzia
Jedna Wielka ydowska Mafia na wszystkich
szczeblach wadzy. Od Ministra poczynajc o
ydowskim nazwisku Czuma po policjanta,
ktry nosi w Tomaszowie ydowskie
nazwisko Mela, a oskary mnie faszywie o kradzie dzieciom piki, starej, zniszczonej piki do
gry w pik non. Nie zgadzam si na taki absurd czy nonsens. Ostrzegaem, e mam
nagranie filmowe, na ktrym pada nazwisko jednego przestpcy i ten oszczerca przyznaje si
do tego nazwiska, e je nosi, a ja zapowiadam na tym nagraniu jasno i wyranie, e pik
oddam na Policji. Nie miaem zamiaru kradziey. Zaniosem im t pik z wasnej woli 14 lipca
2008 r. i mam pokwitowanie z fioletow piecztk Komendy Powiatowej Policji w
Tomaszowie Mazowieckim, ktre w kopiach rozesaem ju do przernych urzdw w
Polsce i zawiesiem w internecie na dowd, e zaniosem im wasnorcznie i dobrowolnie t
pik na t Komend Powiatow Policji w Tomaszowie, w ktrej strukturach dziaa ta
zorganizowana ydowska banda. Potem zostaem faszywie oskarony przez tych zoczycw
i Sd w Tomaszowie bezprawnie mnie skaza, za t rzekom kradzie dzieciom starej piki do
gry w pik nona, podczas gdy te dzieci miay po 16 lat a ja prawie 60, za aden Minister
Sprawiedliwoci nie wpad jeszcze na pomys, eby uniewani ten wyrok , ktry zapad z
racym naruszeniem prawa, chocia Andrzej Czuma przychodzi do mnie osobicie do
redakcji, eby si uwiarygadnia, kiedy pracowaem w 1981 r. jako redaktor w tygodniku
Solidarno Jastrzbie, a do ministra Kwiatkowskiego adresowane pisma przejmowaa
urzdnicza bra i kierowaa do kosza, czyli ad acta. Informuj Pani prokurator o tym
wszystkim, bo wczoraj to jest 20 sierpnia 2010 r. pokwitowaem odbir przysanego do
Frankfurtu listem poleconym przez Prokuratur Rejonow w Piotrkowie Trybunalskim
postanowienia o umorzeniu ledztwa, ktre podpisa prokurator mgr o ydowskim nazwisku
utworzonym od geograficznego regionu Polski jak: Mazowiecki, Podolski czy Woyniec, wic
Pisze ten prokurator Kujawski takie bzdury, e trzeba go z miejsca do odznaczenia jakim
krzyem, bo mona te wnie zaalenie w terminie 7 dni od dorczenia przesyki i zaalenie
trzeba wnie za porednictem tego samego prokuratora, ktry wyda postanowienie. A co
tu si zaala, jeli to postanowienie, ktre pokwitowaem wczoraj, 20 sierpnia 2010 r.
podpisa wspomniany mgr Prokurator Jacek Kujawski ju 5 czerwca 2010 r. , a data stempla
pocztowego na kopercie jest Piotrkw10 sierpnia 2010 r., to po co on tak dugo si ociga z
wysaniem tego listu ten prokurator? I dlaczego w postanowieniu nazwisko gwnego
mojego wiadka zostao pogardliwie przekrcone wielokrotnie tak samo jak pogardliwie
przekrcone zostao na kopercie moje nazwisko, eby byle urzdniczka kumaa, e nie jestem
ydem i nie trzeba mojej sprawy zaatwia jak swoim? Wnosz wobec powyszego jak na
pocztku niniejszego pisma oraz skadam wniosek o przekazanie ledztwa do innej
prokuratury wojskowej oraz o odwoanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta
jak rwnie prokuratora Andrzeja Kujawskiego od rozpatrywania mojej skargi na dziaalno
w strukturach Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministerstwa
Sprawiedliwoci RP zorganizowanych grup przestpcw o ydowskich nazwiskach.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 3. Februar 2017

Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz van Elst in


Frankfurt am Main nach dem Hochamt zu
Ehren des Stadtpatrons St. Bartholomus
am 24 August 2008

Na zakoczenie niniejszej, przydugiej by


moe czasem gawdy, jak na marginesie
rzeczonego postanowienia pozwoli sobie
dopisa zoliw uwag prokurator o
ydowskim nazwisku Kujawski, tak ja
wspomn niezoliwie, e jutro jest
niedziela, 22 sierpnia 2010 r. a dla mnie
doroczna okazja do udziau w mszy w. z
udziaem mojego Biskupa, okazja do udziau w pielgrzymce statkiem po rzece razem z moj
parafi do miejsca zoenia relikwii w. Bartomieja Apostoa, o ktrym Jezus powiedzia:
"Oto prawdziwy Izraelita, w ktrym nie
ma podstpu" (J I,47).

Bischf von Limburg Dr. Franz-Peter


Tebartz van Elst in Frankfurt am Main am
23.August 2009

Bd mwi sowami modlitwy do


witego Bartolomeusza, Bar Tholomai,
syna Tolmy, lub syna oracza, nazywanego
te Natanelem:

"To jest z pewnoci aska, co Ty otrzymae: Uczciwie i w zgodzie z


Prawd by w stosunku do innych ludzi. Ty zachowae jednak t ask,
chocia i rozczarowania z powodu Twojej prawdomwnoci musiae na
siebie przyj. Dzikujemy Ci za Twj przykad i prosimy Ci: udziel nam
te tej siy uczciwymi, rzetelnymi i bez faszu by dla innych ludzi. A jako
i Ty bdziemy zaufaniem promieniowa i przez sam ju tylko nasz
obecno, jak Ty, wiernymi wiadkami Jezusa Chrystusa bdziemy".

Amen. Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski.

Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz van Elst, Frankfurter Kaiserdom am 22.08.2010.AVI Video
von kulturzentrum auf Youtube

Biskup Limburga ks. dr Franz-Peter Tebartz van Elst


wychodzi we Frankfurcie nad Menem 22 sierpnia 2010 r.
z cesarskiego kocioa pw. w. Bartomieja. 7 years ago -
By kulturzentrum

Niezalenie od tego, o co dzisiaj si modlimy pozostaje


sprawa koniecznoci publicznego postawienia w Polsce
przez laikat kilku pyta o zasadniczym znaczeniu dla
dalszego bytu Narodu Polskiego, np.: Czy tajne suby,
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 3. Februar 2017

ktore dopuciy si przestpstwa niszczenia dowodw w sprawie sprowadzenia mierci na


prezydenta RP i 95 towarzyszcych mu osb, dziaay w polskim interesie narodowym, w
porozumieniu z innymi, czy te same z siebie wpady na taki pomys?

Prokurator genera Parulski wczoraj, po powrocie z Moskwy


powiedzia po raz pierwszy o 107 fragmentach cia ludzkich, a nie o
96 ciaach. W tej sytuacji naley zapyta, czy strona rosyjska
ustalia: co, kogo i dlaczego rozerwao w tupolewie na kawaki? Bo
jeli nie wiadomo, kto z kim zosta pochowany w tych zalutowanych
trumnach, a rka generaa Basika nieprzemylan decyzj
kardynaa Dziwisza pospiesznie spocza w trumnie prezydenta na
Wawelu, to wszyscy Polacy ju wiedz, e nie obejdzie si bez
przeniesienia tej trumny i wszystkich tych szcztkw w inne
miejsce. Ale, eby unikn wikszego zgorszenia trzeba przecie
wyprowadzi niezwocznie z Wawelu i otworzy w innym miejscu
trumn Pierwszej Damy, eby ustali, czy do ciaa zabitej nie
dooono czyjej rki, nogi, ucha, nosa lub penisa? Trzeba te w
kocu co zrobi w Polsce z t ignorancj i arogancj przedstawicieli
wadzy, z niedostatecznie wyksztaconymi prokuratorami, z
prawnikami poal si Boe. Bo prawniczka z wyksztacenia i crka
Wassermana zabitego koo Smoleska powiedziaa po
przywiezieniu przez prokuratora generaa z Moskwy filmu, ktry od
miesicy jest na YouTube do pobrania, e j to napawa radoci. To
chyba trzeba si chocia zapyta, czy panna Wassermanwna wicej co wie, ni dowiedziaa
si za pomoc gazet od Parulskiego Polska caa? Albo, czy badaa ju kiedy ta crka swoje
DNA i czy zgadza si ono w w jakim stopniu z DNA zabitego prokuratora Wassermana, bo w
kontekcie mierci czowieka, ktry uchodzi za jej ojca, a ktra to mier dla Katolika i Polaka
jest faktem fizycznym i nie ma od niego odwoania, skutkujcym tylko dla muzumaskich
terrorystw natychmiastow radoci z nagrody przebywania na ogrodach Allacha, to jednak
dla Europejczyka i Katolika, jak nasza wsplna europejska historia duga i semantycznie
gboka, adne dziecko jeca pojmanego w jasyr, ani ojciec dziecka wzitego przez drug
stron za zakadnika (patrz: Niemcza) nie wyraao radoci po przywiezieniu pod mury
oblonego miasta dowodw odejcia ofiar katastrofy do Domu Pana. Dlatego wnosi si jak
wyej. https://gloria.tv/audio/yzuPiTnMfetC3tA9pKFaoGP9Q

do wiadomoci: Spoeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwizywania Konfliktw i


Sporw jerzy.ksiazek@mediator.org.pl Prezydent RP Bronisaw Maria Komorowski
listy@prezydent.pl

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2010/08/21/stefan-kosiewski-pdo442-o-zydowskich-
prokuratorach-w-polsce-sw-bartku-apostole-i-dwoch-takich-co-legli/

PDF: Smolar ma gadane PDO 267 ZECh von Stefan Kosiewski FO140 Gierek Adam 139 Ta debata byla niepotrzebna Polski...
by Stefan Kosiewski on Scribd

PDF: BRICS Bank Helga Zepp-LaRouche 20150710 Europisches Magazin SOWA by SOWA magazyn europejski on Scribd

http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Czescia-Imperium-Brytyjskiego-o-ktorym-mowi-Helga-
Zepp-LaRouche-jest-Jaroslaw-Kaczynski-jako-SLUP-terrorystycznej-spiskowej-organizacji-Grupa-
Windsor

https://pl.scribd.com/skosiewski