Sie sind auf Seite 1von 20

EDITIONS HILAL

13, iII'I'an"e 6!.iilt I')j~ljIl1~ - !!I.fI. 145(]"- blURCHEIKH AHMADOU TIDIANE

WIRD_ TIDIA'NE

TIlADUcnON FRANCAISE FAITE PAR Sam! WA ¥ZANI

SAMf WA VZAN!.

PREFACE

eel opu$Culc"4: IntJodu~ti()I' au Wird ildajarritc II s'adresse 1>:mkullcrem1!'nt aax ;):£leptes du Ti£lj:l.fHSlnc,. docetne fb,lCi(;¢ ~rChdkb AWJ,ed'l"idj.mi.

Le Tidjani$tIH,!: est une confreric rdjgfe:Ll:'iie ron imporecute (:.1'1 Afrique Noin,: cr pa.rl!.;;uliaf~menr :IIU S.cn.c~ QW so adepecs :\C comptel'H p;lr mdllcrs.

Ces pmtiqweJ, memtorJ.r~c$ dane cor "'f"J~L1le. do i.'i'~nt c.tu~ rl.'(:itCcs c"1"I langl,l"C' arabe apri;$ [cs ,lrie:rc:.s rttucllee ; p-rierl! du medn. pri1!:r.:- du SOU'. cec.. rulr:s CHI t 6 [d: priM:ntc~ dol 1'1$ cer 0l!'u~.'IlIe scion [e pl .. u sutvane :

10. La form ulc a IceiJer dcrite ell 1!I~;),b~ ; 20 S:iI traOKlipti¢ n en fnui4ja.i.1. ;

30 Et ]:a rmductjc n en [r.all~"l.i$.

II

Neus souhairons que: cee opuscule dane SlII nouvelle edalcn puese rcncenreer aupri':t de [OUS. [es ICI;(COfS une bonne: ~'1eur et un~ bonne. ~dtenct!:.

I! i

I ~

INTRODV';fJQN AU WIRO TIJANlTE

La prm-ique du .. Wird • tidj.milC ~gmp9j'"tc deux p~.ttiC's c:uci)tielb, "URe- ;I;Ippdcc t' lAZIMA ~ oct 1'.1utr-c .. WAZlfA J_ EUes ccmstitem COut,c:s: deux a I" rtkilatlolJom:u ill C[ so&- des lif:Jt1iC'S fuiv';}'ote.s !

PREMIERE PARTIE

LAZJMA

ASOIIOUZOU bm_hi mtn:;u;h-cnayt:arth.njillli.

( je me .dug,,' o,upris de Dial POUI c-hef(hcr un abri oorme Sat.u . lc meudfe ).

b) I f(lQ. ; i l-,1 F.uiha.A

1 ~ ,Bl:s:smilb..hi rram;;ml rr~him i

2 ~ AI bamcl cu Iillal.i rahbil alam ilt:J. .30. -RabtJ'liUli rrahii:nr

4 - Maliki )'awmi-d.d,inn

:s. -lyy",_ka na'bcudou wa iyy2ka nasstil'mou 6 - ib_dina !t;ra(~1 InOust:uluim

7· Sinatall:adhi1Wll\n'amta 'alaybim gliiloyril magltdoubi 'alayhim wa.l~ dallna

Traduction ~

1 - ALl nom de 0 Len, It ..6 ilt!Tlfaitcur M ist:rkQrdi(!u,.x '2 - Locangc iL Oio~, Seig.ntur des mondes !

J - Le fHc'I1 (",iceur Mise:ricordicu;:r,':

4 - DCu:mICtu au Jour de l-iL R.ctriburion

5 - C'ese 1'01 dem nou.s adorone ct c'csr Toi d1;i.",! noue irn ploeom .sC!(::OO ra,

6. - Gu~e nous d-an~ Ic chemin droit.

, L<! chen-in de ceu:.: quc tu "$ CQ111bJc:td.:: bicllfOllit$, non P .. :s ceux qui cur i!;:1'I~O"'N co.li:rc., ni de CClUX qui s.'~~ ... ern.

A!(~hruo,.. lIi11h~ ...

t 'II je demaede pardon ~ Die", • )

~1) .. oor~_:

Lc salur du see H'C.\I r 00 ~ ~~lat:ul f;n ill ~ (11

..... \i.il~U:.~\hr ..... :l!!..l'i{

Q.,-.:f{ --e;;;r-~""'"

AII;~hournllo ~alb ·:tt:1. $:'tyyidiJid mollamc:d ~J F,ulll luna QUj)ilt;.;P. will khc:lrtmi]irn;ll s;lb"'qill n3l""ird h:Hllll Iv.1f h.a(h iln (jir,lH;:),1 11Iou:s.~:jIqtllm W~ "ala ;lhhi h;-1>\J~14 qadrilhi ...... 01 IlfiqdJ,tihll 'azdm.

~ • 0 Dietl _I IlIccorrle ,::. b~n~K.ft{m ;1 notre SciSI'l~1,Ir MQh.,med, qui III cuvers ce q II i ~ ~,;jJ i! clcs ': qltl i ..i do ... ce ~lui .. :pr.c:c-Cd~ ; Ie de fcndeer de Iii II e.ritc par [3:

Vcrit.e. It' gutde du deou (111<:m1n, :iIIlj'J:s.] qU'a sn Famllle, sutvane .sn ... .:JI~r ct l'cstlmaricn de sen uldmc dlsnite .. ).

Sibh:UI<I fllbbih rabbil 'tzaarl la,rnTilii Y"<I!!ifuna W:Ii salim ';,);)1 mlHSilin:l. wa] bllmdl,llilali rabbil . alamine. l of; Lou3IngJ;; ~ Dietl, le Dlcu de Ia Puissance. 3I;COrd.c: ten eahu nux EI1VO)',cs ! GJoirc-i Dietl. Seig_mm des InQlm~~ • ).1

(1 ~ lei iI 3'a.git de l·mvCJC';).~iQ[). de '1.'1 b6.nedir.;:tiQrj, ell r:ll~·Cl;.if dn Proph ere, de qudquoC: fOTmu11!J. que ee 'saia:, mats In Iortuu 10e .. S;a lnrul fa~ ih Ii- en p'Lli~ r(:t;;ODH"''I ancle.t

t) loorlOiJ; ;

L,. il;ah~ iUlillah.

( ._ If n'y -II poilU de mel! e.x-cepr.e A!I.:;.t-t ~ .l-

S:l~rkloum.il MQh~m,-"d fwouli lbdlJ ':lIl~j'lli ~];:anlou lI[Jhl.

( Not rc S""lbn eur M ..... harned, I· ~Pl1ill))'c. de Dicl.I r su r J u i le SilJut cit D iill" ,.

Innall~lla Wla rnaJ:i·ikinuhu )'oulialoul'" ';iI:iI n:li,bi yll ayyuuhal I~inn. smanou $OI.Hou ~a1a.yhi w.;}. sallim [::I$IjI1).

[ • Cl:'rtCli. Ohm (!t Scs AI-t;c:s. b~ni.$Sc In le Pro phiu:. i -6 vous (Juj: croye:t j pri~ pour I~ Propne!c ct aiX'Ord~l. IlIl Jot! .s.'1lu~ ~ ,.

WAZIFA

S •• IJ<I JJ:.aJHlU tla 'ala 'alylLL 110';1 'ala .. Iihi w;J, li.llbbiM wa s.1Uim t.ullJu:~I!.

Que Die-I] tt' Tr~.H.fIut Ie b~lii$$C: et ~nilo$C s;'( (OilUiJle. ~.s-~oi)t1lJ'~lgnon$ (!( let; Salue.

Stlbh:ma fl1.bbi.k-a. rabb!l 'ittiilltl l:lmm;~ y~ifl.ln;:] wa sallLm 'alnl m'l.lrslJjrl:l WJlI h:ilJ,1dultll~h~ r .. bbil 'alaminn. ( ... l.ouangc .l Dleu, le OIC-1.I de 1~ PLl;~OlI)eo. :IICI:::omo lOFI ~lut- :iUX Em'orot!s I CIQire..a Dieu, s.J:igitt"ur des moude- -. ),

IJI'UXJeME fARTIE

La t Wnira ;t 1::5:(. unc dC5 Ob!tg.J.liulls ell Ttdjane.

We n'csr Ill''=! t iquce qu'une f.r,is r JG11r.1e Rliltm Oil lc oir. U ~ W;l:t.lfa I esr 1o wtrJ $e pradquenr .. u m~_m~ nomocnt dam ~~ '1m ~rt e quod erdrc.

La • Wll7..ir.'1 't est COn$[f.('IJ((: etC! !in nics ~ui'i.aR[c.s: :

10

a) 11".o'i:s;

,! .. ~14 !t~~'-r~'

A'QUt.OI.l hill.aM mirtol1::h<h:ly~a_l1.i-r-r,;tjlllii_

( ~ J~ me tcfugjC-~'JPri!~dC!"Die~ p<H1l"e!t-er"hccun ... brl con [ttl Satan, le lI'la"dit f ,.

b) I r,ob: Li fOltih:l

ci 30 roU::

Au.u&Mirou I Inh.'l.t.;J:til I 1.0. lI,ll.l.i I; illnhn iHOL IH:ilJ~-I. blll)'y.oul q .... yyou 111.

11

( Jc dCI)),utdt: pardon a D~cu, [o Orand, en deh~ ,I{!' cc qui tl Il'est pclnt de diwinitc C:(CI:PIC Lui, Ie ViV~IlI.I·hlmnJ.ablc }.

1\.1I ... "OU1II,1 ~III ';;II!;' :,I.II),)'lrtill;) l!iOhamco iIIl ~iUJ1. hn.l Il~G.hliq.. 'lNal ~ IMfuniliulr. sabaqa rt:lo~IlII hcqql 1:1111 II. r i wal had! ib ~Ir!lltai mcunaquun W..'i 'ilIl~ alill h:lilj'llI qadrlJhi W.l miq.d:mhil·;n;irn_

( II o lJlt'U ! ,1c("ord~ ra bc!-ucdiction 3 notre Sciglt~ln Moll;1I1H,1I-1. qui •• ouverc cc qUi et:m elo~; qUI n du,jl cc {I~II ... I'f\:~"de ; le dCJc:ndL~ur de Ia Verire p4r I ... V~riti·. Ie guide d1.~ droi-t ChC"I!lI!l. alrul qll'i ~ Iamille, M,:.1v';lIlt HI v:dellr et l'csdmarion de WI'! uldme dignitc)II ,.

12

Sllbh~ll:ll ri.lhh.J.:.;J rabbtl 'i:zt . nt i 'annua }i:;J~irtJll.l 'IN;) salim '~J" mumli)1,;'~ ....... !J.aIl1(.1v]illfthi T'OIbbiJ 'alanunu.

l ' tOlJ.mgt :l DiI:Ll. II,: l')t~!.I tl~, b Puiss .. ,4I1(:ti, accorde 11)1\ s.altu ;~u~ EfHtV)'~.s ! (;Ivu~ it Dicu. Sci~lwur de!Inofl(les,. j.

S,Lyyidnuna Mob.IIIIL-d r.I:o..<;'oll]i 'Ibhi ';Id~}'hi 5.ibliltUi UaM.

( Notre Scjgncur Mohnmcd , ]'£rwn)'c de Dlt:lI. :).IU . lur Ie S:thu de Oleu [,

It) 12 rots ~

• Le perk ric: 1:1 pcrfcc non ~ ou • J~""h:lr.n~-I·i'lIl1:a1 •

1)

• :An.1)Jn .ma 5;11]11 W.l .~;}mm "J.IJ ',I)'f1i.r-r.1~I1'lJtH rcbba.uiyau wal yat,(umm Ulout.ih,lqi]tq:l.1 h;j It.ui blmarkaxil r~hO\.llmi wl~l ma";ml W,iI uoueil akwand moUUk:lW,lll.IIU ,1d"1JI1)'j 5jilbjbil i • .ill'lil rrabbn-nil b[lrqil JI~tj'l hi IUQuz(,lUtl.il ~tb;alnl flr •• II':l.U llkculll r\\ou[;t',rr,- .. dt 11IJnai hO'JhQ~lri \;;:.1 wa nounkal bll1i'l llmi mala-an bihi l:..rwll,IL. .. llI,~i(a hi ~mlin:ml nTJ.k:ini.

AlbhOUlIl-ll S1LlIi W;) s..dlim 'ala ';:ayllil hcqqi lI~ul [.'UJ},ll" IIlllthoJ. '{Iol,.lr~ltloLll1.}olJl 'l.'!q:.l'l~li '.J)llli] mOi',u',f1I aqW.;:LnH ,ir.acih N'Jlfl1l1,i lasqnml. - -

AII::IIILCntm(J ~~JI i W.l - .1..111 lm ral'a r i I haqq i btl h:ltlq il !ulIII~.iI ;'."~:'lirlli .fa.dni" ... mll1k;3 ihyk:;! 7h.1.t.1lti~l1·llO\lri"". mC)usl:Jb~mi. S ... lblblLllLl ·~byni WJi "ala nltbi ~li!L:llill 1,0" ':uifmm:J billa iyralLOU ,

14

Tr •• du(ctoit :

• 0 DiC:I' ! ,cp,j'll1d~ t~:- !,"T.icC5 ~~ acccrde t.,: ~ut 9 hi. source de J)mcri~orJc divine. brilt.d.me t;"QI"nme le dt:;;ilm.,.nL t:c[rain¢: d.I1I1;.$4 V.1rlIC. en mOflU.3hf le.cenee de:'> illti·l!igC-Il(!C$ ct tics pl'~:t;:,I: ; ;i Ja lumi(;n: des tlrfi.$(ences qui a tornl({ ('bOl1iJ1lC; .; iJ cehn qui passe de hi Vfrkc <IrVIOC: ·~:1 I\:clair illum,noSe reavcrsam tes noagcs JJrec1Jrj,CI.H".~ de 1..:1 pluie bum£:liuiC(' des I'ili.5tSrkordc$ dill.Des c~ qu'illumil'lC 1(, coeur t-ic reus ~~'IX doer la science a iii prot'oT1d('~I{ de J.I mer N recheeehe l'uafon avec Dlcu ~ ~ Iii lumithc brill:m-l4:. rCll1plJs.."i..1nr ron E:tre Ilui rc 11 rtf nrc toes I (!'~ ![C~I x_

t: 0 DIOij, rl:p~lId~ ~I!.'"S. !:1.tjcc-~ cr acccnlc Ie salut i J n. source ... 1 C t.1 llem (t qu i p':;lIC,[~ lee ra b.cm;)e~e~ des 'i?Ji!~s- : ~ l.l IIoOUf<"..: ~~{.'~,,",OIUI;l~~IKC;5, '.l\l plus droh, .1 u plu s ecmplc r. ;;II" scnl ",cTi[.1 bl(' dee ~(:J1! lcrs.

ole 0 Dicu. rel),II1IOS tc:s. grfecs C~ eeccrdc IC! :Qlur ;I Jill cOnl1at~I~t,: (II;" 13 Vcrilt; pOii'" h! ~ritc : ~IJ tr6sor lc plus mblhhll,i ; 1.;\ l."H'gcS~J; pf[l'o'i('lll de IO~ ee reecume a tol ~.lU ee .relt de 1:1 lumihe S.I11~ coul(!\lj" ; qlH~ Dleu rcpand~ ~4!l'o t{T;accs ~.ur ]ij, 1:'t sa famillr.: ;; gr.ke:s p;)..r 1.:'S(]ucn e ~ • Dleu 1U uous le feras {;onn;}!trc_ •

i)l!oiJ:

Le r-td~k tijallilC pent rcruuner SoOn Wad pn cene Ihanie nfl:al~ COr'1 l'honncue de Cbclkh Mtm~d 'Tidj;)f'!1,

15

Transcription :

Bi5.mill.ahift,dul'laflirphil1il

- V;:. Nbb:(lln:ll, 1'_L.UlT I~n .. cumevrouua, btj:.b chaykh ahmad u;lmi ;

- w~ agflr lana W:Ji .1!o)fir Ii w.'1lid:!.n-"'I.), bij(i;h ehaykh iII}un~cl uljam ;

- \Va ;iSO, anu nQ\l b .. kuullil .!lQU slim lna, b ija 11 chavkh ilhm:utn!'pni.:

- wel m en sfillUHi ~,onllou nDU 11' Y;/J f".abb:J IlOll, bb;] h eh .. y~II.~II"1;uJ nijillT1i_:

- Yn r,~bb.1It~ yaw, tiUlr~ dounlana. bij:1.h ~n .. y~l~ shmnd ttij~lu;

- Yil rabbana Y".s.51r lo"at h[s.lba. bijollh ~h'lykh a.nriliid tt~nt~

- Wa ::II-SoIJin:ll mie m.il.,.i n,;_lwdi kawsari, hij:ll\ chatkh ahmad nij;mi ;

- Ch.a_m~1 doon;a badrou» b .. liI giln:tml. b9:Jh chaykh ahmad uijani ;

- Ch~ykhoul ~"'ou)'ouJ,;hi qcuebeul awliy.;l'~' bijab cn<,),H ahmad ctij.anl:

- Ya rabbi sa.lt, cumma -salim abndun, b~.;!h ahmad

u:ijalll, •

Au nom de D LeU le m~nfil iteuJ M is.e_rkornleu:,; ! - 0 Seigneur! rends tncirL! n'fld: ::IIff:ii.'re$. pOlLr Pbonncur

1&

all Cbeiek A.HlI:lId -rij:mi;

- Pardonne-nous ct perdonnc a n05 peres pour l'honncur du Chcjck Ahma.d '"ijJIDi ;

- P<lrdollne Ies- (';II\ltC$ de lOU$: lei: M!):I~ilu''''J~. pour l'hoeneer du.Chelck Ahmad Tijani:

- "Et de tomes les M""lI~_tlf!l~O(;$: (; Seigneur. p(wr l'hoJl" neur du Chetek Alun<ld Tij.;tnj i

- 0 s.eitnc::ur ! F<l(:ilitiNIOl.l$ neree b.:..~mimde POll' l'hoflJ:f(lur du Cbeick Ahmad Tijani ;

- 0 Seigneue ! (:loC,iht~-noU-$l~ reddhion C;I..::s Compres, ~Llr I 'bcaneue du Chd~k A bmad T!pn1 •

- .E,f.,is-IlQU$ bQue de It(.'.a'l.l (II,( b[L.$$ifl de,K(i,W$:!Ii", PQF,1r 1 Ihom.eLI r 0\1 Cheic:k,A bmad T~~; ~ i

- L" :s.ole~ d:J,l ..... fin c.st un dtsqcc saus 1I1"l~G;s. pour l'benneu r du CJu:ic:k A hjll;l:d TiJa n I i

- Cht:iek d ee Chck~ s et end des wahyn P'Q'LI' Irn on. nuur du Clteick Ahmad Tijlllni;

- 0 s.eie,neur r ~Ili$ C( :s:Jlu~ t~jmm pour Phcneecr du Chclk It Ahnl.,d Tij;;lllli.

Litanies du JOI_II" de Vendtcdi

Lc MuslLl!Ul,lt\ TkLj3ni.tc, doh deicer Ie Joor du Vendred! pour $On .. wttd I' ;

·l1

- AUah. Allah ( 0[ Dieu, Di!!u ..... ,.

18

70 La Iommle .. j)o : I fois:

- BisrniU:ili.l rralml:tni rral1iJlli.

Bo La formulc ,._ ell>: 1 fcis

19

5 ub bane llaha,

t ' Lcuange aDieu. )-

k)Urltlt:

AI hamdu 1!~hj.

t ~ t..o\l~ $Oii[ Dteu .. }.

If33'fois.~ AItl!,h.o()Ll Akbar.

t .. Di~u C;S[ grand .. )-

20

L...1 laba m,1 I Ldl.l w,.II[L_,llotJ U ~:h,:ui1;a lcbou hee-lruoulkcu 1'1'.1 1.1hou"I-I~:irlld4m w.Ii.lmLI ..... ~ :l1.J llmltl· 4;h.,l},·inc/:ttlLroull.

I] n'y :~ poiru de D1Cll (:}J:(c;:pte Allall il n'a P;}S d'us;50(1115. /10 1 U i 1., ImL:mge cr il CSI SIJ r rou te chose. It, Tm.lt·PmS>.1nt:

21

C(lU~ btccbure .. ete ('U[j4:il.l~ .o1"CC 1:. (o[lilbor:Hion de M. SAMJ WA,(ZAN( potU I .. trnn~ripti(;in du f"tc oiInDf: en C;Ir.1(lcrc~ larias ce pOLLr Is. rf"ouG:tion ~n fr;m~ais.

La tf.flducriorl ~:h~ 4 JaWhii.mlut K:J.fl'lat. est eKttalu du I; ... rc : ~ M'II:rulmiill1.S"d'Afriquc-Noirc" ...

U Ico1l:rc: nrabe de c.e WlRD TJDJANl'rE iI; .t::t~ fouS'- 11 i p:u- un fervc n r Ij;ro~:. nt du l'idj:llll ismc.

De IlQt'I1GrC'.u1l: oCQlfabora[C:l.lr~ om t_l"av.a.illC- roll' In. pubiic,uioll dt, CCt QPUM:ulc,

I'Edhecr . Youssef HILAL

Das könnte Ihnen auch gefallen