Sie sind auf Seite 1von 14

ESTACIN: XXX

Datos 13.0 Evento Teorico


Trazo Log
i Evento Ln(x) Normal Pearson Gumbel
Weibull Normal
1 8.5 2.1401 7% 8.92 9.25 9.92 9.19
2 8.8 2.1748 14% 10.45 10.51 10.83 10.30
3 10.5 2.3514 21% 11.51 11.44 11.53 11.16
4 11.0 2.3979 29% 12.37 12.22 12.15 11.91
5 13.4 2.5953 36% 13.14 12.93 12.73 12.62
6 13.7 2.6174 43% 13.86 13.61 13.32 13.32
7 15.8 2.7600 50% 14.55 14.29 13.92 14.03
8 15.9 2.7663 57% 15.24 14.98 14.56 14.78
9 17.2 2.8449 64% 15.95 15.72 15.26 15.59
10 18.3 2.9069 71% 16.72 16.53 16.08 16.52
11 18.3 2.9069 79% 17.58 17.47 17.07 17.63
12 18.4 2.9124 86% 18.64 18.65 18.41 19.10
13 19.3 2.9601 93% 20.17 20.43 20.60 21.42

DISTRIBUCIONES TEORICAS - PRECIPITACIONES MAXIMA EN 24 HORAS

Parmetros Posicin Escala Forma T P(X>)

Normal 14.546 3.837 - 10 90.0%


Pearson -4.576 0.770 24.84 25 96.0%
Gumbel 12.820 - 2.99 50 98.0%
Log Normal 2.641 0.289 - 100 99.0%
Log Pearson 1.777 0.097 8.94 150 99.3%
200 99.5%
300 99.7%
500 99.8%
1000 99.9%

PRECIPITACIN MXIMA EN 24 HORAS


DISTRIBUCIN NORMAL - ESTACIN XXX

Teorico Observada

25

20

15

Precipitacin [mm]
10

5
15

Precipitacin [mm]
10

0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Probabilidad de No Excedencia
ESTACIN: XXX

o Probabilidad Teorica Error Cuadratic


Log Log Log
Normal Pearson Gumbel Normal Pearson
Pearson Normal Pearson
9.59 6% 4% 1% 4% 2% 0.18 0.56
10.41 7% 5% 2% 5% 3% 2.72 2.94
11.08 15% 14% 11% 16% 15% 1.02 0.87
11.70 18% 18% 16% 20% 21% 1.89 1.48
12.30 38% 41% 44% 44% 48% 0.07 0.22
12.93 41% 44% 47% 47% 51% 0.02 0.01
13.59 63% 65% 69% 66% 69% 1.57 2.28
14.31 64% 66% 70% 67% 70% 0.44 0.84
15.13 76% 77% 79% 76% 78% 1.56 2.20
16.11 84% 84% 85% 82% 83% 2.50 3.14
17.35 84% 84% 85% 82% 83% 0.51 0.70
19.08 84% 84% 86% 83% 83% 0.06 0.06
22.09 89% 89% 89% 87% 86% 0.75 1.28
3.65 4.07
ESTACIN: XXX
1 2
Log Log
Normal Pearson Gumbel
Normal Pearson
19.46 19.60 19.55 20.32 20.61 2 4
21.26 21.76 22.39 23.27 24.70
22.43 23.22 24.49 25.40 28.01
23.47 24.58 26.58 27.48 31.53
24.04 25.34 27.80 28.68 33.71
24.43 25.86 28.66 29.53 35.32
24.95 26.58 29.88 30.73 37.66
25.59 27.46 31.41 32.23 40.77
26.40 28.62 33.48 34.27 45.29

EN 24 HORAS
ESTACIN XXX

rvada
50% 60% 70% 80% 90% 100%

d de No Excedencia
Error Cuadratico Error Kolmogorov
Log Log Log Log
Gumbel Normal Pearson Gumbel
Normal Pearson Normal Pearson
2.01 0.47 1.19 0.0139 0.0280 0.0570 0.0299 0.0556
4.11 2.26 2.59 0.0758 0.0894 0.1212 0.0896 0.1165
1.05 0.44 0.33 0.0685 0.0723 0.1003 0.0562 0.0623
1.31 0.83 0.48 0.1080 0.1071 0.1265 0.0857 0.0802
0.45 0.61 1.20 0.0254 0.0489 0.0817 0.0798 0.1232
0.15 0.15 0.60 0.0158 0.0092 0.0462 0.0388 0.0831
3.55 3.14 4.90 0.1281 0.1504 0.1913 0.1596 0.1930
1.81 1.26 2.52 0.0665 0.0882 0.1283 0.0962 0.1286
3.75 2.58 4.27 0.1126 0.1239 0.1507 0.1168 0.1353
4.94 3.16 4.79 0.1218 0.1238 0.1378 0.1069 0.1143
1.50 0.44 0.91 0.0504 0.0524 0.0664 0.0354 0.0429
0.00 0.49 0.46 0.0147 0.0134 0.0006 0.0311 0.0246
1.70 4.51 7.76 0.0362 0.0408 0.0368 0.0634 0.0642
5.13 4.51 5.66 0.1281 0.1504 0.1913 0.1596 0.1930

4 3 5 1 2 4 3 5

8 6 10
ESTACIN: ALOTA

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO


1985 - - - - - - 0.0 0.0
1986 37.5 34.9 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1987 60.4 17.7 29.1 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0
1988 24.5 0.0 67.5 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1989 0.0 42.9 23.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0
1990 15.9 3.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1991 80.1 11.9 28.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
1992 75.9 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1993 37.5 34.9 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1994 18.4 24.5 7.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 25.5 7.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1996 2.2 0.2 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
1997 63.1 47.5 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998 26.6 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999 25.0 83.9 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DISTRIBUCIONES TEORICAS - PRECIPITACIONES PLUVIALES TOTALES

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO


Max 80.1 83.9 67.5 14.2 0.0 12.8 0.0 4.1
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35.19 23.1 21.55 2.63 0.00 0.91 0.00 0.27
Normal 24.59 22.96 18.30 4.82 0.00 3.30 0.00 1.02
0.54 1.33 1.16 1.71 0.00 3.74 0.00 3.87
-55.23 -11.268 -10.00 -3.00 0.00 -0.85 0.00 -0.25
Pearson 6.69 15.32 10.62 4.13 0.00 6.17 0.00 1.98
13.52 2.246 2.97 1.36 0.00 0.29 0.00 0.27
24.12 12.80 13.31 0.46 0.00 -0.57 0.00 -0.19
Gumbel
19.17 17.90 14.27 3.76 0.00 2.57 0.00 0.80
0.50 35.2 23.1 21.6 2.6 0.0 0.9 0.0 0.3
0.75 18.6 7.7 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.80 14.5 3.8 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.90 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.50 33.0 18.2 18.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0.75 17.6 6.3 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.80 14.1 3.9 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.90 5.4 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.50 31.1 19.4 18.5 1.8 0.0 0.4 0.0 0.1
0.75 17.9 7.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.80 15.0 4.3 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.90 8.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Distribucin Normal
0.50 0.80 0.90

40

35
Distribucin Normal
0.50 0.80 0.90

40

35

30

25

20
PRECIPITACIN [mm]
15

10

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OC
SEP OCT NOV DIC
0.0 0.0 18.6 22.8
0.0 0.0 12.5 41.3
0.0 1.7 0.0 2.0
0.0 0.0 0.0 31.1
0.0 0.0 7.5 -
0.0 0.0 0.0 2.0
0.0 0.0 2.1 25.9
0.0 0.0 6.8 45.2
0.0 1.5 0.0 13.2
0.0 0.0 0.0 64.8
0.0 0.0 0.0 -
0.0 0.0 16.9 16.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.8 0.9
0.0 0.0 0.0 20.6

ESTACIN: ALOTA

SEP OCT NOV DIC


0.0 1.7 18.6 64.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.21333 4.35 22
0.00 0.55 6.39 18.98
Parametros

0.00 2.43 1.35 0.79


0.00 -0.2359 -5.09 -25.958
0.00 0.66 4.33 7.51
0.00 0.67921 2.18 6.38417
0.00 -0.03 1.47 13.46
0.00 0.43 4.98 14.80
0.0 0.2 4.3 22.0
Normal

0.0 0.0 0.0 9.2


0.0 0.0 0.0 6.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 3.0 19.5
Pearson

0.0 0.0 0.0 8.2


0.0 0.0 0.0 5.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 3.3 18.9
Gumbel

0.0 0.0 0.0 8.6


0.0 0.0 0.0 6.4
0.0 0.0 0.0 1.1

mal
mal

JUL AGO SEP OCT NOV DIC


AO ENE Estadigrafos de Rango
1894 0.0 Nmero de Datos 16
1985 28.5 Valor Mximo ###
1986 24.7 Valor Mnimo 0.00
1987 100.0 Rango ###
1988 60.5 Intervalo 10
1989 0.0
1990 14.0 Medidas de Tendencia Central
1991 109.6 Media Aritmetica 64.29
1992 104.0 Media Geometrica 11.79
1993 93.7 Media Armonica 0.00
1994 81.9 Mediana 66.35
1995 72.2 Media Acotada del 80% 64.29
1996 53.0
1997 132.0 Medidas de Dispersin Insesgada
1998 103.3 Desviacin ###
1999 51.2 Coeficiente de Asimetria -0.17
Coeficiente de Curtosis -1.19
Coeficiente de Variacin 0.65

i x max Clase F
1 10.00 5.00 2
2 20.00 15.00 1
3 30.00 25.00 2
4 40.00 35.00 0
5 50.00 45.00 0
6 60.00 55.00 2
7 70.00 65.00 1
8 80.00 75.00 1
9 90.00 85.00 1
10 100.00 95.00 2
12

Distribucin N
Observados

18%
16%
14%
12%
10%
8%
Probabilidad [%]
6%
4%
2%
0%
6%
4%
2%
0%

Preci

Distribucin N
Observados

120%

100%

80%

60%
Probabilidad [%]

40%

20%

0%
0 10 20 30 40

Prec

Probabilidad 85% 20.97


Sesgada
###

0.63

p P px Px p
0.1667 0.1667 0.0970 0.0970 0.0697
0.0833 0.2500 0.0477 0.1447 0.1053
0.1667 0.4167 0.0613 0.2060 0.2106
0.0000 0.4167 0.0746 0.2806 0.1361
0.0000 0.4167 0.0856 0.3662 0.0504
0.1667 0.5833 0.0929 0.4591 0.1242
0.0833 0.6667 0.0952 0.5544 0.1123
0.0833 0.7500 0.0922 0.6465 0.1035
0.0833 0.8333 0.0843 0.7308 0.1026
0.1667 1.0000 0.0728 0.8036 0.1964
0.2106

Distribucin Normal
Observados Teoricos
Precipitacin [mm]

Distribucin Normal
Observados Teoricos

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precipitacin [mm]