Sie sind auf Seite 1von 1

Medicinski fakultet Josip Milobara

Sveuilita u Zagrebu

Zapaanja iz strune prakse

Strunu praksu sam obavio u trajanju od 40 sati obavio sam u ordinaciji ope
medicine, kod dr. med. Ozrena Koia, specijalista obiteljske medicine u Vinkovcima, ul.
Vladimira Nazora 37.Navedena ordinacija prua primarnu zdravstvenu zatitu uglavnom
graanima Vinkovaca koji ive u blizini. Ordinacija radi pet dana u tjednu; ponedjeljkom,
srijedom i petkom u jutarnjem terminu, a utorkom i etvrtkom posljepodne.U ordinaciji uz
doktora rade i dvije medicinske sestre koje se bave naruivanjem pacijenata,asistiranjem
doktoru i brojnim drugim poslovima u ordinaciji. Ordinacija prua i kunu njegu pacijentima
koji su nepokretni ili nisu u mogunostida dou osobno u ordinaciju.

Prvi dan sam se upoznao s radom ordinacije, veinu prvog dana proveo sam uz dr.
med. Ozrena Koia, koji me je upoznao s osobljem i tokom radnog vremena mi je objasnio
kako funkcionira ordinacija, upoznao me s literaturom i raunalnima programima, koje
svakodnevno koristi i promatao sam njegov odnos s pacijentima. Drugi dan sam radio sa
medicinskom sestrom i pomagao joj pri naruivanju pacijenata i pri jednostavnim zahvatima.
Trei dan sam radio s drugom medicinskom sestrom pri izvoenju panela, mjerio sam i
uzimao podatke poput krvnog tlaka i vaganja. etvrti dan sam dijelom proveo sa
medicinskom sestrom u kunoj njezi, gdje je bilo potrebno starijoj osobi vaditi krv. Peti dan
sam prisustvovao u uzimanju biolokih uzoraka (vaenje krvi) i upoznao sam dijagnostike
aparate u ordinaciji ( EKG, UZV, spirometar).

Primjer dogaaja u ordinaciji koji me se osobito dojmio se dogodio petog dana, kada
je u ordinaciju dola jedna starija ena u osamdesetim godinama ivota. alila se na bolove u
podruju abdomena i imala je vidljivu kvrgu na tom podruju. Doktor je pomou ultrazvuka
pokuao odrediti izvor boli i pronaao je neto nalik na nakupinu tekuine pokraj jetre, gdje se
osoba alila na bol. No doktor nije mogao sa sigurnou utvrditi tonost svoje procjene i
uputio je osobu na daljnje pretrage.