You are on page 1of 1

Noli Me Tangere: Buod ng Kabanata 2- Si Crisostomo Ibarra

Dumating si Kapitan Tyago kasabay ang isang binata na halatang nagluluksa


ayon sa kasuotan. Binati ng Kapitan ang kanyang mga panauhin, at tulad ng
kaugalian, humalik siya sa kamay ng mga pari. Ang mga pari naman ay
nabigla, lalo na si Padre Damaso ng makilala nito na ang binata. Ipinakilala ni
Kapitan Tiyago ang kagalang galang na binata bilang anak ng kanyang
nasirang kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Kadarating lamang ng binata mula
pitong taon na pag-aaral nito sa Europa. Kusang nagpakilala si Ibarra bilang
Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin kasabay ng pakikipag-kamay nito, isang
kaugaliang natutunan niya sa bansang Alemanya. Tumanggi naman na
makipag-kamay si Padre Damaso at bagkus ay tinalikuran nito ang binata.
Lumapit ang Tinyente kay Ibarra at nagpasalamat ito sa ligtas niyang
pagdating. Pinuri rin nito ang kabaitan ng kanyang ama, na siyang
nagpanatag sa kalooban ng binata. Palihim naman ang pagsulyap ni Padre
Damaso sa Tinyente na tila ba nagbabanta. Dahilan upang tapusin ng
Tinyente ang pakikipag-usap nito kay Ibarra. Nang malapit na ang hapunan,
inanyayahan ni Kapitan Tinong, sa pananghalian kinabukasan si Ibarra. Si
Kapitan Tinong ay malapit na kaibigan ni Kapitan Tiyago at kaibigan din ng
kanyang ama. Magalang na tumanggi ang binata sapagkat patungo siya sa
San Diego sa araw na iyon.
MGA TAUHAN SA KABANATA 2
Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin - ang nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra
at binatang nakapag-aral ng medisina sa Europa. Likas siyang may talino at
mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon bunga na rin ng pagtataguyod ng
ama.
Kapitan Tiago - matalik na kaibigan ni Don Rafael Ibarra at nakipagkasundo
sa huli na ipakasal ang kanilang mga anak sa takdang panahon.
Tinyente Guevarra - isa sa mga sumalubong at natuwa sa pagdating ni Ibarra
Padre Sibyla - Lihim nitong pinasubaybayan si Ibarra. Isa itong katangian ng
pari- ang pagiging mapanuri sa isang tao lalo na kapag mayroong liberal na
pananaw. Sa kanyang pagmamasid ay pinag-aaralan niya ang pagkatao ni
Ibarra at ang kanyang mga natuklasan ang kanyang gagamitin sa sarili
niyang kapakanan
Padre Damaso - Nagpakita kaagad ng disgusto kay Ibarra ng ito ay kanyang
makita sa bahay ni Kapitan Tiago
Kapitan Tinong - isa sa mga Kapitan sa bayan ng Binundok at ang layunin ng
pag-anyaya niya kay Ibarra ay upang magtamo ng karangalan kung dadalaw
sa kanyang tahanan si Ibarra