You are on page 1of 11

Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w.

Walenty AD 2017

KRYM PDO450 PROJEKT


NOWA KALIFORNIA FO
DLACZEGO CHRUSZCZOW
ODDA KRYM UKRAINIE ZECh
BaldTV Studia Slavica et
Khazarica DETABUIZACJA von
Stefan Kosiewski Pidgin_Art
Valentinstag 2017
Napisa sowa () Wczoraj o 14:22 w kategorii
Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 33

Radio: https://gloria.tv/audio/SuzcJx7ZxWgu34pSKYk6gEbo1

Feb 9 Chrystusowi sluzyc w Magdalence PDO6 CI ZBJE Z KTRYMI SIE SPOTYKALEM FO378 von
Stefan Kosiewski ZECh Bp Orszulik o Lechach dwch Kaczynskim i Walesie
ZR Studia Slavica et Khazarica 20170209 ME SOWA

INSTRUKTOR I KIEROWNIK
Tadeusz Lepszy
kat . A,B,C,D,E
Siedziba firmy

ul. J. Lea 60; 30-058 KRAKW

Tel.: 12 638 44 13; Fax: 12 638 44 13


Tel. kom.: 600 370 403 Grayna
Tel. kom: 608 159 327 Tadeusz
e-mail: armanaukajazdy@gmail.com
Biuro czynne w godzinach od 10.00-18.00
Jazdy w godzinach od 7.00 - 20.00

Wiadomoci glowne wydanie 12-02-17


Sprawca... von mysowa

von mysowa

"Kierowco, wita ci
Czelad, najstarsze
miasto Zagbia. Ulice s krte i
wskie. Jed ostronie!" Taki napis
wisia za Gomuki na cianie pierwszej
kamienicy przy zjedzie ze wzgrza
Syberka ul. Bdzisk z kierunku
Dbrowy Grniczej, od Krakowa, w
ostatnim miasteczku Maopolski
Zachodniej;

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

mieszkali w tym domu, nieobecnym dzisiaj, albowiem wyburzonym


przy okazji budowy szerokiej drogi czteropasmowej, niszczcej za Gierka
redniowieczny ukad ulic i znaczn cz zabytkowej architektury
drewnianej, trzej bracia Kaua (Stasiek, Andrzej i Zbyszek, "Myszka", jak
zwracaa si do pieszczotliwie matka, ktr wspominam pogodn, mi
i troskliw take w stosunku do cudzych dzieci, za w jednej z oficyn w
podwrku yli (osobno) dwaj nauczyciele Szkoy Podstawowej Nr. 1:
Mrz i Szkoc. Tak byo, zanim nie przywieli do Czeladzi Gierka z PZPR i
Breniewa z KPZR, Niesioowskiego-Myszkowskieg (Nussbaum) z RUCH-
u, a koniec kocw ydokomunistycznego rewizjonist marksizmu w
praxis Macierewicza (Singera) z trockistowskiego K.S.S. KOR, na poy
konspiracyjnej, paramasoskiej organizacji kryptosyjonistw,
ezoterycznego zwizku dzieci rzdowych ydokomunistw, ktrzy
zgadali si w Magdalence ze ydoubowcami Kiszczaka i Jaruzelskiego w
celu przejcia na swoje posiadanie caej wasnoci Narodu Polskiego,
przez t sitw purimowych przygupw, dla ktrych Wawel w Krakowie i
Koci w. Stanisawa w Czeladzi, Mczennika nie jest adn witoci,
po obsadzeniu swoimi przez t choot posoborow kadej rady parafialnej, zatem Zarbska z tej
rady prowadzia i ksidza proboszcza i punkt Toto-Lotka pod Rynkiem, w ktrym ubowcy dawali
Bolkom wygrywa na utrzymanie rodzin mnoonych, jak gwiazdki na pagonach, ktrych nie nosili, bo
za to brali sorty mundurowe, talmudycznie wawo.

KRYM PDO450 PROJEKT NOWA KALIFORNIA FO DLACZEGO CHRUSZCZOW ODDAL KRYM UKRAINIE
ZECh BaldTV Studia Slavica et Khazarica DETABUIZACJA von Stefan Kosiewski
Pidgin_Art Valentinstag 2017 https://de.pinterest.com/pin/452752568775878118/

"Dzi formalnie zostao wszczte ledztwo pod nadzorem formalnym prokuratora generalnego w
Krakowie" - poinformowa w poniedziaek, 13 lutego 2017 r. podczas konferencji prasowej rzecznik
Prokuratury Regionalnej w Krakowie Wodzimierz Krzywicki wyjaniajc, e kierowca seicento ma
status podejrzanego ws. nieumylnego spowodowania wypadku i zapowiadajc, i powtrne
przesuchanie tej osoby w prokuraturze odbdzie si w dniu jutrzejszym. PDF:
https://issuu.com/kulturzentrum/docs/krym_pdo450_projekt_nowa_kalifornia
https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

Tym samym rzecznik Prokuratury Regionalnej przyzna, e wczeniejsze wypowiedzi rzecznika


Prokuratury Okrgowej miay charakter zwykego pomwienia przez naduywajcego wadzy
stronniczo, w przewiadczeniu wasnej bezkarnoci, funkcjonariusza pastwowego ulegajcego
pokusie nadgorliwoci uczynnej, ktry dopuci si zrzucenia winy za spowodowanie wypadku, z
kierowcy limuzyny pancernej premier Beaty Szydo na modego obywatela, w ktrego uderzyo
pdzce za poprzedzajcym je autem ochrony (tzw. zmiataczem) na wskim odcinku drogi na
obszarze zabudowanym, ze znacznie przekroczon prdkoci, co wykae oczywicie bez trudu
zapostulowane przez nas wczoraj niezalene, poza granicami Polski, odczytanie przez rzeczoznawc
komputera seryjnie, fabrycznie zainstalowanego w kadym samochodzie A-8.

Prokurator Krzywicki przyzna, e zabezpieczono wszelkiego rodzaju rejestratory; zatem odpowiedzia


pozytywnie na zwrcenie uwagi przez magazyn europejski sowa na ten aspekt .:Sprawy. Nie
wiadomo jednak, dlaczego prokurator ten zastrzeg si: "na ile moliwe byo". W internecie znajduj
si wszak dowody w postaci filmw potwierdzajcych, e byo to moliwe: nikt nie majstrowa przy
skasowanym wraku; auto zostao wcignite na lawet, zatem nie naley zakada, e kto trzeci
mg jeszcze potem, na strzeonym parkingu, dopuci si zniszczenia zapisw rejestratora,
prymitywnego przekrcenia licznikw rubokrtem, czy kradziey urzdzenia technicznego, ktre
potwierdzi przecie zeznania licznych wiadkw wypadku nie kryjcych, e widzieli kolumn rzdow
poruszajc si od lotniska w Balicach do domu prywatnego pani premier, z wyczonym jak zwykle
dla jej wygody, komfortu jazdy, uciliwym w kabinie limuzyny rzdowej sygnaem dwikowym na
ostatnim odcinku jazdy.

Nie wiadomo, czy przesuchany zostanie jutro, ponownie take drugi uczestnik wypadku, kierowca
pani premier Szydo? Czy te Prokuratura Regionalna pod nadzorem prokuratora generalnego w
Krakowie znowu zajmie nieformalnie jednostronne stanowisko w .:Sprawie, bez wysuchania drugiej
strony i bez .:rozwaenia uwanego wszystkich faktw?

Wyjanienia ze strony Prokuratury Generalnej nadzorujcej postpowanie prowadzone ju w drugiej


instancji, naley bowiem oczekiwa w takiej np. .:Sprawie: Czy mody Polak i Katolik w Owicimie
zosta bezporednio po wypadku zatrzymany na kilka godzin oraz poddany upokarzajcemu

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

przesuchaniu, bez zapewnienia przez przedstawicieli pastwa (policjantw i prokuratora) prawa


obywatelowi RP do skorzystania z pomocy prawnej?

Czy - w takim wypadku - pastwowy terror policji i prokuratury, w stosunku do 21-letniego obywatela
RP sprowadzi si tylko do kilkugodzinnego, NIEFORMALNEGO przesuchania? Czy bezprawne
postpowanie policjantw i prokuratorw zostanie odpowiednio potraktowane, zgodnie z prawem i
sprawiedliwoci, przez przeoonych tych sprawcw, zanim prokuratura generalna wycignie
wnioski z dokonanego nadzoru?

Rzekome, nieformalne przyznanie si ofiary wypadku samochodowego nie upowanio przecie ani
rzecznika policji, ani prokuratury do skadania oficjalnych owiadcze o charakterze pomwienia o
spowodowanie katastrofy drogowej. W yciu publicznym spoeczestw demokratycznych,
cywilizowanych pastw Europy potrzebne jest chyba wicej czasu do namysu dla osb
zainteresowanych, eby przywoa umieli - nadgorliwo do porzdku i zdoby si na stosowne
przeprosiny, za niedopuszczalne naciski na krgosup moralny modego czowieka; nie czycie
krzywdy maluczkim.

Z przykroci przychodzi przypomnie lekcje religii rzymskokatolickiej i polskie powiedzenie, e


popiech jest zym doradc. Dlatego naley, Szanowni odoy zapowiedziane na jutro, Dzie w.
Walentego, ponowne przesuchanie modego Polaka i Katolika. Dystans czasowy do faktw powinien
wnie Nadzr Prokuratora Generalnego, ktry by i jest potrzebny. Przesuchanie obu uczestnikw
tragicznego zdarzenia winno by przeoone na inny termin chociaby dlatego, e spoeczestwo
powinno ochon od nadmiaru sensacji, natomiast Jarosaw Kaczyski, ktry okrzykami wiecowymi
solidaryzuje si z jedn tylko stron wypadku, take potrzebuje czasu na przemylenie swoich
dowiadcze, ktre dotycz m.in. tego, e kady lekarz stwierdzi przecie w takim wypadku, jak szok
powypadkowy, zwizany z wystpieniem urazu, doznanego na skutek kolizji (powietrznej, czy)
drogowej z kolumn opancerzonych samnochodw pani premier Szydo, na ktr mody czowiek
gosowa niedawno po raz pierwszy w swoim modym yciu! Ten miejscowy, lokalny patriota,
bezkrytyczny sympatyk lojalny lokalnych politykw partii Prawo i Sprawiedliwo nie moe poczu si
ofiar machinacji funkcjonariuszy partyjnych tak samo, jak narzucajcy si z pasami bezpieczestwa,
ktrych zapicie u pani premier zauway telepatycznie, dziennikarz Max Kolonko nie moe by nie
nagrodzony yczliwoci za pozdrowienia dla pani premier, przesane ze wspomnieniami
zamieszkiwania w modoci kilkanacie minut zaledwie od domu pani Szydo; ugania si z bratem na
weefemce po okolicach, ktre ja nawiedziem raz bodaj, udajc si dwadziecia lat temu
wolksvagenem z poet Andrzejem Pat z Dbrwki Wielkiej w Brzezinach Sl. koo Czeladzi na
spotkanie autorskie i plener artystyczny w Europejskim Centrum Spotka Modziey, zbudownym ze
rodkw niemieckich w Owicimie, czy Owicimiu, jak mwi si za Brynic, na wieczorze ze
stalowymi przedmiotami dobrze zapowiadanego przez Pat rzebiarza o nazwisku Remigiusz Dulko,
ktrego crka, take artystka, cigna na siebie po latach nie mniejsze zainteresowanie krytyki
literackiej; od cikich, kutych i spawanych dzie ojca swojego.

Policjanci i prokuratorzy, ktrzy bawi si w terrorystw zaiste,


przesuchujcych ofiar wypadku do godz. 1 w nocy, nastpnego dnia
po wypadku, soboty 11 lutego 2017 r., winni poczu si zawstydzeni i
nie robi wicej niegodnych rzeczy w przyszoci; nie rzucam tortem,
sam nie bdc bez winy. Nie mam adnej potrzeby zgadzania si z
posem Budk z Czeladzi, biorcym pewnie pod uwag moliwo
odwoywania si dla pijaru chociaby przez opozycj polityczn do
Trybunau Sprawiedliwoci w Hadze; nie powinno mie miejsca
przesuchanie bez uprzedzenia przesuchiwanego czowieka o grocej mu odpowiedzialnoici
prawnej na skutek wypaplania si na nieoficjalnym przesuchaniu z wtpliwoci, ktre mog targa
kad dusz. Bez dopuszczenia adwokata do przesuchiwanego uczestnika wypadku nie moe by
przesuchiwany aden czowiek w Polsce, ktry po przesuchaniu, a nie umorzeniu dochodzenia,

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

moe by osdzony ale i zapewniona musi by przy tym przez pastwo pomoc prawna, wsparcie
adwokata dla kadego osdzanego czowieka.

wikipedia

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

Przesuchiwanych winno si uprzedza o przysugujcym im prawie do skorzystania z pomocy


prawnej, ew. prawa odmowy skadania zezna w sytuacji upokorzenia. Przesuchiwanych nie wolno
bezkarnie zabija podczas przesucha; w intencji zbawienia duszy p. Igora Stachowiaka z
Wrocawia, duszy zastrzelonego przez policjanta na komendzie w Koninie, w intencji wszystkich ofiar
przemocy bdcej dowodem niepanowania nad emocjami przez ludzi, ktrzy do wykonywania zada
subowych winni podchodzi nie emocjonalnie, lecz rzeczowo: Wieczne odpoczywania racz im da,
Panie, a wiato wiekuista niechaj im wieci. Niech odpoczywaj w pokoju wiecznym. Patrz na
temat w rozdz.: W obronie wasnego czowieczestwa; s.87, Podkultura usprawiedliwionych korzyci,
s. 120, ale przede wszystkim w czci I Psychologiczne mechanizmy zachowania niezgodnego z
elementarnymi wartociami moralnymi, s.7 w pracy Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Marek
Kosewski, Warszawa 1985.

Nie naley sugerowa si bezkrytycznie zapewnieniami uczestnika wypadku, e nic mu nie jest i czuje
si dobrze, nie ma nudnoci itd. Bez badania lekarskiego i bez przyzwalajcej na przesuchanie opinii
lekarza nie powinno si przyjmowa za dobr monet adnych owiadcze od osb po urazie, czy w
szoku powypadkowym, ktry do jutra sam modziecowi nie minie. Pamitamy wszyscy, e tylko
opiece boskiej zawdzicza moe Jarosaw Kaczyski osobicie przebywanie kilka miesicy w stanie
szoku powypadkowego, ktry nie pozwala mu na to, eby pj z wasnej woli do Warszawskiej
Prokuratury Wojskowej ze zapytaniem: Kto mi zabi brata? Moralno nakazuje niezwocznie odwoa
zapowiedziane na jutro, ponowne przesuchanie pozostajcego wci w szoku, jak duo starszy od
niego Kaczyski, modego czowieka z Owicimia.

Czy bardziej okrutny od stalinowskich Piatw, stronniczy prokurator bez orzeczenia


niezalenego rzeczoznawcy ds. badania wypadkw samochodowych i bez dokonania
przez fabryczny serwis AUDI obligatoryjnego odczytu z komputera rejestrujcego
techniczne parametry w limuzynie rzdowej, moe poinformowa o wyszoci wit
Chanuka nad Wigili w IV RP? Pewnie moe - ze szczeroci, czy nadgorliwoci
uczynnego filokryptosyjonisty wierzcego gboko we wyszo teleologiczn
apartheidu ydoskiego nad konstytucyjn rwnoci obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej wobec prawa. Ale, czy jest potrzeba udowadniania komukolwiek takich
twierdze w rocznic 100-lecia udowadniania, e w Petersburgu 1917 r. istotnie
wystrzelia armata na okrcie i bya rewolucja, ktrej nie byo, bo ydomason
Kiereski przekaza Bronsztajnowi to, co byo do przekazania po wsplnych pracach warsztatowych.

Czy Minister Spraw Wewntrznych Baszczak mia


prawo do demonstrowania przed kamerami TVP
najwyszej pogardy w stosunku do ubstwa
obywateli, na demonstrowanie braku dobrego smaku,
ktry podyktowa mu kliw uwag, e - przytaczam
z pamici, w ktr mi zapado, e czsto taki mody
kierowca jedzi autem starszym od siebie. - Uwaga nie
na poziomie ministerialnym, ale kupy gnoju. Nie
powinien tak wypowiada si czowiek, ktry ma
stanowi dla policjantw, czy zodziei tzw. wysz
instancj.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/SuzcJx7ZxWgu34pSKYk6gEbo1

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

mysowa
w zesz sobot 551

01:04:39

gen. Polko o wypadku Szydlo MUSIMY PRZYWROCIC ORLA


PDO448 Pidgin_Art FO HERODY Herodenspiel von

PDF: pl.scribd.com//gen-Polko-o-wyp gen. Polko o wypadku Szydlo


REZERWY ZOTA Podwyka Wasy sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-
Walesa/MUSIMY-PRZYWROC Musimy przywrci ora PDO448 Pidgin_Art
Fascynacja Obdem HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiews [Wicej]

gen. Polko o wypadku Szydlo MUSIMY PRZYWROCIC ORLA


PDO448 Pidgin_Art FO HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski ZR Studia Slawica et Khazarica ZECh 20170211
ME SOWA Feb 12 SZYDO na STRATY PDO449 KACZYNSKI
na PREMIERE FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZR O STOSUNKU
Studia Slavica et Khazarica Nieludzki apartheid sitwy trockistowskiej
http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/02/szydo-na-straty-pdo449-kaczynski-
na.html

Lejba Kohne-Bolek, jewROPA: Niedugo bdziemy mie sztandar i znaki europejskie, ale jeszcze tego
nie mamy. I dlatego do tego momentu musimy przywrci ora. http://sowa-
magazyn.blogspot.de/2017/02/lejba-kohne-bolek-jewropejskioi-niedugo.html

...mieszkali w tym domu, nieobecnym dzisiaj, albowiem wyburzonym przy okazji


budowy szerokiej drogi czteropasmowej, niszczcej za Gierka redniowieczny ukad
ulic i znaczn cz zabytkowej architektury drewnianej, trzej bracia...
https://pl.scribd.com/document/339172841/

O STOSUNKU Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego Liczba Katalogowa 449
Fraszka do Lecha Klekota z Basel Damy z malachitu z Ogrodu Fraszek
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski multiverse theter
https://gloria.tv/audio/MgySH7szvRt129ipEz4FGb8U1

REZERWY ZOTA
https://gloria.tv/audio/Xpvmd6w3sgQ84HZA6wyfDfzQE

Pidgin_Art Fascynacja Obdem Studia Slavica et Khazarica


Zniweczona Rzeczywisto po powrocie z USA i skoku Gliskiego na Konia Darowanego
MUSIMY PRZYWROCIC ORLA PDO448 Pidgin_Art FO HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski ZR Studia Slawica et Khazarica ZECh http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-
Walesa/MUSIMY-PRZYWROCIC-ORLA-PDO448-Pidgin-Art-FO-HERODY-Herodenspiel-von-
Stefan-Kosiewski-ZR-Studia-Slawica-et-Khazarica-ZECh

Stefan Kosiewski

Frankfurt nad Menem


https://www.academia.edu/4958034/Lustracja_i_Jerzy_Buzek_20110328_Stefan_Kosiewski_do_Nac
zelnika_Biura_Lustracyjnego_IPN_w_Katowicach Lustracja i Jerzy Buzek 20110328 Stefan Kosiewski
do Naczelnika Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

KRYM - PROJEKT NOWA KALIFORNIA - DLACZEGO... von mysowa

Uploaded by Stefan Kosiewski connect to download


http://www.dailymotion.com/video/x5blmqr

Chrystusowi sluzyc w Magdalence PDO6 CI ZBJE Z KTRYMI SIE


SPOTYKALEM FO378 von Stefan Kosiewski ZECh Bp Orszulik o Lechach
dwch Kaczynskim i Walesie ZR Studia Slavica et Khazarica 20170209 ME
SOWA http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/02/chrystusowi-sluzyc-w-magdalence-pdo6-ci.html
Feb
10

Lejba Kohne-Bolek, jewROPA: Niedugo bdziemy mie sztandar i znaki europejskie, ale jeszcze tego
nie mamy. I dlatego do tego momentu musimy przywrci ora.

Stefan Kosiewski
2 min
@Alfred Bruszewski - Moze bedzie wiecej zydw w
Polsce, tvn w Boze Narodzenie 2011 Country: Poland
Language: Polish http://debilis.blox.pl/2017/02/Adam-
Drabik-Polska-Zenada-nastepny-prymitywnym.html

publikacja: 09.02.2017 aktualizacja: 09.02.2017, 22:27 KRYM


- PROJEKT NOWA KALIFORNIA - DLACZEGO... von mysowa

Protest ortodoksyjnych ydw. Uyto armatek -


Spoeczestwo - rp.pl

rp.pl Od kilku
dni w Izraelu
ortodoksyjni
ydzi
protestuj
przeciwko

obowizkowej subie wojskowej. Po dzisiejszych zamieszkach kilkadziesit osb zostao


zatrzymanych.
https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/
Ihre Beitrge u. Aktivitten
321 Follower https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6236233213065461760/
https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

- Moze bedzie wiecej zydw w Polsce, tvn w Boze Narodzenie 2011 Country: Poland - Izrael Protest
ortodoksyjnych ydw. Uyto armatek publikacja: 09.02.2017

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. 5 Min.

https://lnkd.in/g8fRuYp - Moze bedzie wiecej zydw w Polsce, tvn w Boze


Narodzenie 2011 Country: Poland Language: Polish https://lnkd.in/g4UJ5FX

Protest ortodoksyjnych ydw. Uyto armatek - Spoeczestwo - rp.plProtest ortodoksyjnych ydw.


Uyto armatek - Spoeczestwo - rp.pl publikacja: 09.02.2017
aktualizacja: 14.02.2017, 04:27
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6236233213065461760/

von mysowa KRYM PDO450 PROJEKT NOWA KALIFORNIA FO DLACZEGO CHRUSZCZOW


ODDAL KRYM UKRAINIE ZECh BaldTV Studia Slavica et Khazarica DETABUIZACJA von Stefan
Kosiewski Pidgin_Art Valentinstag 2017

"...Nie wiadomo, czy przesuchany zostanie jutro, ponownie take drugi uczestnik wypadku, kierowca
pani premier Szydo? Czy te Prokuratura Regionalna pod nadzorem prokuratora generalnego w
Krakowie znowu zajmie nieformalnie jednostronne stanowisko w .:Sprawie, bez wysuchania drugiej
strony i bez .:rozwaenia uwanego wszystkich faktw?Wyjanienia ze strony Prokuratury Generalnej
nadzorujcej postpowanie prowadzone ju w drugiej instancji, naley bowiem oczekiwa w takiej
np. .:Sprawie: Czy mody Polak i Katolik w Owicimie zosta bezporednio po wypadku zatrzymany
na kilka godzin oraz poddany upokarzajcemu przesuchaniu, bez zapewnienia przez przedstawicieli

pastwa (policjantw i prokuratora) prawa obywatelowi RP do skorzystania z pomocy


prawnej?..." http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/KRYM-PDO450-PROJEKT-
NOWA-KALIFORNIA-FO-DLACZEGO-CHRUSZCZOW-ODDAL-KRYM-UKRAINIE-ZECh-BaldTV-Studia-
Slavica-et-Khazarica-DETABUIZACJA-von-Stefan-Kosiewski-Pidgin-Art-Valentinstag-2017
wczoraj 23:53

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kaczynski-w-polsce-jest-problem-braku-dyscypliny-w-aparacie-
panstwowym/ey2m8nf

http://sowa-magazyn.blogspot.de/

SZYDO na STRATY PDO449 KACZYNSKI na PREMIERE FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
ZR O STOSUNKU SSetKh Nieludzki apartheid sitwy trockistowskiej
http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/02/szydo-na-straty-pdo449-kaczynski-na.html
...mieszkali w tym domu, nieobecnym dzisiaj, albowiem wyburzonym przy okazji budowy szerokiej
drogi czteropasmowej, niszczcej za Gierka redniowieczny ukad ulic i znaczn cz zabytkowej
architektury drewnianej, trzej bracia... https://pl.scribd.com/document/339172841/

https://pl.scribd.com/skosiewski
Magazyn Europejski SOWA Dzie Dobry, dzi w. Walenty AD 2017

O STOSUNKU https://gloria.tv/audio/MgySH7szvRt129ipEz4FGb8U1
Prolegomena do Odydzania po Myli prof.
Feliksa Konecznego Liczba Katalogowa 449
Fraszka do Lecha Klekota z Basel Damy z
malachitu z Ogrodu Fraszek HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski
multiverse theter Pidgin_Art Fascynacja
Obdem Studia Slavica et Khazarica
Zniweczona Rzeczywisto po powrocie z
USA i skoku Gliskiego na Konia
Darowanego
2017-02-14 04:43:59

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-
Slavica-et-Khazarica/KRYM-PDO450-
PROJEKT-NOWA-KALIFORNIA-FO-DLACZEGO-CHRUSZCZOW-ODDAL-KRYM-UKRAINIE-ZECh-BaldTV-
Studia-Slavica-et-Khazarica-DETABUIZACJA-von-Stefan-Kosiewski-Pidgin-Art-Valentinstag-2017

11 absztyfikantw... do raca ma
Obraz: Hegelian Dialectic Weapons of the Elite | Lisa's leaks ...

images.google.de
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/DseB9qkSN67

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw

Tu kliknij! Polko i Katoliczko Nie przegap innych artykuw uytkownika Stefan Kosiewski

https://pl.scribd.com/skosiewski