You are on page 1of 1

Maklumat Guru LINUS

BIODATA GURU LINUS2.0

BAHAGIAN A : MAKLUMAT GURU LINUS2.0

1 Nama Guru

2 Jawatan di
Sekolah
3 No. K/P Kod Sekolah
Opsyen / Gred Pengalaman tahun
Kelulusan
Akademik
Kelulusan
Ikhtisas
4 Nama dan
Alamat Sekolah

2 E-mel Sekolah

4 No. Tel. Sekolah No. H/P


6 Lokasi Sekolah Banda Luar Gred Sekolah A B SKM
r Bandar
8 Jenis Sekolah SK SJK( C ) SJK( T )

BAHAGIAN B : MAKLUMAT KELAS YANG DIAJAR

BI MATA PELAJARAN YANG DIAJAR TAHUN / KELAS PENGALAMA


L N
1

10

Guru LINUS Pengesahan :

( ) ( Tandatangan Guru Besar & Cap )

Tarikh : Tarikh :