Bildiri - Berlin Teknik Üniversitesi'ne (TU Berlin

)
Başbakan Binali Yıldırım'ın fahri doktorluk
ünvanın iptali çağrısı
Bildungspolitis... | So, 22/01/2017 - 13:01

Bu çağrı ile Türkiye'deki otoriter rejime itirazımızı ifade ediyor ve baskı gören meslektaşlarımızla
dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz. Binali Yıldırım'a sunulan fahri doktorluk ünvanın geri
çekilmesini talep ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın işbirlikçisi Yıldırım Türkiye'deki
otoriter yeniden yapılanmadan ve Güneydoğu'daki Kürt bölgelerinde süren savaşın
keskinleşmesinden doğrudan sorumludur. Fahri doktorluk ünvanı öncelikle belli bir uzmanlık
alanındaki yetkinliği ve dolayısıyla öne çıkan bilimsel başarıyı onurlandırılmayı amaçlar. Aynı
zamanda bu ünvanın takdimi sözkonusu biliminsan(lar)ı ile dayanışmayı gösterir. TU Berlin'e ve
diğer üniversitelere mensup biliminsanları olarak bizler Türkiye Başbakan'ı ve AKP Genel Başkan'ı
Binali Yıldırım'la böyle bir dayanışmayı açıkça reddediyoruz.

Şu ana kadar 6.000'den fazla akademisyen açığa alındı ya da üniversiteler ile ilişkileri kesildi,
40.000 kadar öğretmen işten çıkarıldı. Yıldırım, her türlü eleştirel görüşün baskı altına alınması,
medyanın tektipleştirilmesi ve bir çok basın kuruluşunun kapatılıp, sayısız gazetecinin
tutuklanması, birçok muhalif politikacının gözaltına alınması ya da haklarında soruşturulma
açılmasından bizzat mesuldür. Sayısız akademisyenin soruşturma ve baskılara maruz kalmasından,
yüksek öğretim kurumlarının siyasi iradenin güdümüne girmesinden doğrudan sorumlu biri, fahri
onur ünvanına sahip olmamalı.

TU'dan yapılan resmi açıklamada Yıldırım'ın „eğitim, bilim, bilgi ve iletişim teknolojileri
araştırmaları ve yayımı" konusundaki katkıları öne çıkarılmakta. 7 Aralık 2011 tarihinde özellikle
iletişim teknolojileri alanındaki başarıları vesilesiyle onur ünvanına layık görülmesi de ayrıca
absürd. Inanılmaz Üstelik 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarından bu yana kademeli olarak
artan internetin denetlenmesi ve internete erişimin kısıtlanması kendisinin döneminde
gerçekleşmişken.

Buna son zamanlarda sosyal medya, VPN ya da TOR gibi cloud servisleri ve anonim ağların düzenli
olarak bloke edilmesine eklendi. Internet bağımsızlığı ve serbest erişimin genişletilmesinden
yana olmaktansa, Başbakan bugün devlet tarafından kontrol edilen, ifade özgürlüğünün olmadığı
bir interneti savunuyor. İdam cezasının yeniden uygulanılmasına dair kendisinin başlattığı
tartışma ise, demokratik ve hoşgörülü bir yüksek öğretimin temel prensiplerine tümüyle aykırı.

Türkiye, Başkanlık sistemine dayalı otoriter bir diktatörlüğe dönüşme sürecinde.

Bu noktada bizler, gösterişin ötesinde gerçek siyasal yaptırımlar gerektiği kanısındayız.
Türkiye'de birçok bilimsel projenin kooperasyon ortakları olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz.
Tasfiyeler ve kısıtlamalarla mağdur edilen meslektaşlarımıza karşı hissettiğimiz bu sorumluluktan
dolayı, baskı rejiminin sorumlusu Başbakan Yıldırım'ın hala fahri onurla taçlandırılmasını
kabullenemeyiz. Bağımsız bilim demokratik bir ortama ihtiyaç duyar, ne yazık ki Türkiye'de böyle
bir ortamdan bahsetmek imkansız. TU Berlin biliminsanlarının bağımsızlığını açıkça tanımalı ve
bunu desteklemeli. Bizler, TU'nun fahri ünvan sahibi şahsın politikaları karşısında net bir tutum
sergilemesini, verilen ünvanın geri çekilmesi ile de Türkiye hükümetinin otoriter ve baskı
politikalarından mağdur olanların yanında yer almasını talep ediyoruz.
https://asta.tu-berlin.de/ehrendoktorwuerde/tr 1/2