Sie sind auf Seite 1von 5

V.S.

B COLLEGE OF ENGINEERING TECHNICAL CAMPUS,CBE


CENTRE FOR TRAINING AND PLACEMENT
FAST TRACK TCS TEST 3 MARK STATEMENT DATE:26.9.16

NO. OF QUESTIONS NO. OF QUESTIONS NO. OF QUESTIONS NOT


S.NO NAME OF THE STUDENT
CORRECT WRONG ATTENDED

1 AJITHKUMAR S 10 12 8
2 ARAVIND R 14 9 7
3 ARSHAD A 17 6 7
4 ARUN KUMAR V 21 4 5
5 BAL MAHENDREN T 12 9 9
6 BALAKUMAR R 14 9 7
7 CHARLES IRUDHAYADASS J 13 8 9
8 CHELLAPANDI M 12 8 10
9 DEVENDRAN S 11 9 10
10 DHINESH P 12 7 11
11 DHIVAKARAN N 14 9 7
12 DINESH R 13 8 9
13 DINESHKUMAR A 15 8 7
14 GODWIN S 15 9 6
15 GOWTHAM A 14 11 5
16 GOWTHAM G 18 8 4
17 GOWTHAMAN A 16 6 8
18 HARIHARAN SS 11 8 11
19 JAIGANESH P 16 6 8
20 JANAGARATHINAM S 16 6 8
21 JOTHIPRASATH C 13 9 8
22 KARTHIK G 12 18 0
23 KARTHIK V 16 9 5
24 KARTHIKEYAN S 13 10 7
25 KUMARAN M 12 7 11
26 KUMARESAN K 11 7 12
27 KUPPURAJ T 8 7 15
28 MANOJKUMAR D 15 8 7
29 MARISELVAN R 12 10 8
30 MITHUN A 15 7 8
31 MURUGAPANDI P 9 14 7
32 MUTHARASAN M 15 7 8
33 NAWAZ ASHIK KHAN S 14 10 6
34 NIRESH KUMAR R 6 16 8
35 PANDIYAN R 9 16 5
36 POTHIRAJA M 8 17 5
37 PRASATH K 10 8 12
38 PRAVEEN S 12 8 10
39 RAJKUMAR B 15 8 7
DATE:26.9.16

TOTAL TOTAL
OUT OF 30 OUT OF 30
Without -ve mark With -ve mark

10 6.04
14 11.03
17 15.02
21 19.68
12 9.03
14 11.03
13 10.36
12 9.36
11 8.03
12 9.69
14 11.03
13 10.36
15 12.36
15 12.03
14 10.37
18 15.36
16 14.02
11 8.36
16 14.02
16 14.02
13 10.03
12 6.06
16 13.03
13 9.70
12 9.69
11 8.69
8 5.69
15 12.36
12 8.70
15 12.69
9 4.38
15 12.69
14 10.70
6 0.72
9 3.72
8 2.39
10 7.36
12 9.36
15 12.36
V.S.B COLLEGE OF ENGIN
CENTRE FOR TRA
FAST TRACK TCS

S.NO NAME OF THE STUDENT

1 ROMANUS ROY G
2 SABARINATH T
3 SARANRAJ R
4 SATHISHKUMAR G
5 SIVA A
6 SIVASUBRAMANIAM J
7 SOLAI RAJA P
8 SRIDHAR M
9 SUBASH K
10 SURIYA S
11 SURIYAMURTHY S
12 VASANTHA KUMAR A
13 VENKATESH PRASATH E
14 VIGNESH KUMAR V
15 VIGNESH R
16 VIGNESH S
17 VIGNESHKUMAR M
18 VIGNESHRAJA P
19 VIGNESWAR K
20 VIJAY S
21 VINOTHKUMAR C
22 VINOTHKUMAR S
23 ARUN KUMAR S M
24 DHINESHKUMAR K
25 GOKUL T
26 JEGAN M
V.S.B COLLEGE OF ENGINEERING TECHNICAL CAMPUS
CENTRE FOR TRAINING AND PLACEMENT
FAST TRACK TCS TEST 3 MARK STATEMENT DATE:26.9.1

NO. OF QUESTIONS NO. OF QUESTIONS NO. OF QUESTIONS NOT


CORRECT WRONG ATTENDED

9 13 8
15 12 3
12 10 8
12 6 12
11 14 5
5 17 8
10 17 3
13 10 7
13 11 6
21 7 2
9 16 5
11 6 13
18 2 10
12 8 10
10 14 6
11 12 7
10 7 13
14 9 7
13 13 4
14 9 7
10 9 11
7 15 8
15 11 4
18 9 3
6 10 14
13 10 7
DATE:26.9.16
TOTAL TOTAL
OUT OF 30 OUT OF 30
Without -ve mark With -ve mark
9 4.71
15 11.04
12 8.70
12 10.02
11 6.38
5 -0.61
10 4.39
13 9.70
13 9.37
21 18.69
9 3.72
11 9.02
18 17.34
12 9.36
10 5.38
11 7.04
10 7.69
14 11.03
13 8.71
14 11.03
10 7.03
7 2.05
15 11.37
18 15.03
6 2.70
13 9.70

Verwandte Interessen