You are on page 1of 1

DI-VERBAL NA PAKIKIPAGKOMUNIKASYON

Ito ay hindi gumagamit ng salita bagkus naipapakita ang mensaheng


nais iparating sa pamamagitan ng kilos o galaw ng katawan o kahit
anumang bagay na sumisimbolo sa napagkasunduang kahulugan.

URI NG DI-VERBAL NA PAKIKIPAGKOMUNIKASYON

1.Ekspresyon ng mukha- maaring maipakita ang ibat


ibang ekspresyon sa mukha tulad ng

2. Kilos(Gestures)- pagkilos ng kamay,mukha, at iba pang


bahagi ng katawan.

3. Paralinguistics- may kaugnayan sa tono ng tinig,


impleksyon o pagtaas at pagbaba nito.

4. Body language/Posture- maaring magpahayag ng


emosyon o damdamin ,saloobin ng isang indibidwal.

5. Proxemicas- (relasyon ng mga nag-uusap) may


kaugnayan sa pag-aaral at paggamit ng espasyo at paano
ito makatutulong upang makadama tayo ng kaginhawaan sa
buhay- a. Physical Territory- tamang posisyon at pagaayos
ng kapaligiran sa paghahatid ng komunikasyon b. Personal
Territory- tamang distansya at pag-aayos ng mga taong
naghahatid ng komunikasyon.

6. Paggalaw ng mga mata- ang tamang paggamit ng mga


mata ay makakatulong sa paghahatid ng mensahe,hindi ka
man magsalita.

7. Haptics- pakikipagkomunikasyon gamit ang kamay sa


pamamagitan ng paghawak (touch)

8. Kaanyuan- pagpili ng kulay, kasuotan at ayos o istilo ng


buhok.