Sie sind auf Seite 1von 5

Bruno Vanbesien 74

Bruno
Vanbesien
Private house
Dorpsstraat 48 / 3080 Vossem

2006
Bruno Vanbesien
Architect / Architecte / Architect

www.brunovanbesien.be
Johan & Michle Busschaert Vanbesien
Clients / Matres dOuvrage / Opdrachtgevers

Marcel De Schutter
Structural Engineer / Ingnieur Stabilit / Ingenieur Stabiliteit

Bernd Van den Bossche


General Contractor / Entreprise Gnrale / Algemene Aannemer

CuZn zinkwerken
Zinc Work / Travaux du Zinc / Zinkwerken

Tim Van de Velde


Photographer / Photographe / Fotograaf

75
Section 02 / Housing / Working
EN

The house, with its south facing facade and


rear swirling between the gardens of its
neighbours, has been functionally reversed.
The park opposite has virtually become part
of the house by placing the living room
and kitchen on the rst oor. A large panel
of roof glass allows light into the kitchen
and offers views over the park from the
ofce on the second oor. The bedroom
and bathroom to the rear are glazed up
to eye level and serve at the same time
as a railing on the terrace, as a result of
which your have a continuous sense of the
garden through the glass volume. Unequal
zinc counterfoils extend down from the roof
over the frontage. The openings, which
were dictated by the interior, t in snugly
between these counterfoils.
76
Bruno Vanbesien
FR NL

La maison, avec sa faade oriente sud et De woning, met een naar het zuiden
larrire enserr entre les jardins des voisins, gerichte voorgevel en een achterkant
a t retourne dune faon fonctionnelle. verwrongen tussen de tuinen van de
Le parc den face a virtuellement t tir buren, werd functioneel omgedraaid. Het
vers lintrieur en installant le sjour et la voorliggende park kon visueel naar binnen
cuisine ltage. Une grande vitre de toit worden getrokken door de leefruimte en
fait entrer la lumire dans la cuisine et keuken op de verdieping te plaatsen. Een
donne vue sur le parc den face depuis groot dakraam zorgt voor lichtinval in de
le bureau dau-dessus. La chambre keuken en biedt een zicht op het park
coucher et la salle de bain(s), situes vanuit de bovenliggende bureauruimte.
larrire, ont une importante partie vitre De achteraan gesitueerde slaap- en
hauteur de vue. Ces vitres font en mme badkamer hebben net boven ooghoogte
temps ofce de balustrade sur la terrasse et enorme glaspartijen. Deze raampartijen
permettent, depuis la terrasse, de rester au doen tevens dienst als borstwering van het
contact du jardin travers les volumes vitrs. terras waardoor je vanop het terras, door
Depuis le toit, des bandes de zinc ingales de glazen volumes, de tuin blijft aanvoelen.
viennent couvrir la faade. Les ouvertures, De voorgevel en het dak vormen een ap,
dictes par lintrieur, ont parfaitement pu uitgevoerd in ongelijke zinkstroken. De

77
tre insres dans ces bandes. openingen die door het interieur worden
bepaald konden perfect worden ingepast
binnen deze stroken.

Section 02 / Housing / Working


Niv. +1

Niv. 0