You are on page 1of 2

HYBRIDNÍ TELEVIZE (HbbTV)

pohledem uživatelů

HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem uživatelů

POSTOJ K ZOBRAZOVÁNÍ ČERVENÉ ZNAČKY ČI BANNERU PŘI VYUŽÍVÁNÍ HBBTV

65 % nijak neruší
65 %
nijak neruší
30 %
30 %

spíše ruší, i když vítají její možnosti a rozšíření služeb

  • 4 %

ruší natolik, že zvažují vypnutí HbbTV Základ: Ti, kteří využívají HbbTV, N=490

JE OVLÁDÁNÍ CHYTRÝCH FUNKCÍ PŘES HBBTV POHODLNĚJŠÍ?

24 % 48 % 11 % 2 % 14 %
24 %
48 %
11 %
2 %
14 %

ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Základ: Ti, kteří využívají HbbTV, N=490

HBBTV JAKO MOŽNOST ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH

  • 26 %

…se v poslední době stalo, že je zaujal nějaký inzerovaný produkt natolik, že o něm chtěli získat více informací

…by uvítalo možnost dozvědět se v rámci reklamy více o produktu, který je zaujal

45 %

Základ: Ti, kteří mají televizi připojenou k internetu, N=1524

HBBTV JAKO MOŽNOST ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ O TV POŘADECH

65 %
65 %

…by uvítalo možnost získat detailnější informace o diskutovaném tématu v TV pořadech

80 %
80 %

…by uvítalo možnost během upoutávek získat detailnější informace o daném pořadu jedním stiskem tlačítka ovladače

Základ: Ti, kteří mají televizi připojenou k internetu, N=1524

HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem uživatelů POSTOJ K ZOBRAZOVÁNÍ ČERVENÉ ZNAČKY ČI BANNERU PŘI VYUŽÍVÁNÍ
HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem uživatelů POSTOJ K ZOBRAZOVÁNÍ ČERVENÉ ZNAČKY ČI BANNERU PŘI VYUŽÍVÁNÍ

ZDROJ: Výzkum HbbTV vypracovala společnost

Nielsen Admosphere a.s.,

cílová skupina: internetová populace 15+, N=4685, březen 2016

HYBRIDNÍ TELEVIZE (HbbTV)

pohledem mediálních agentur

HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem mediálních agentur

JE HBBTV REKLAMA ATRAKTIVNÍ PRO ZADAVATELE?

HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem mediálních agentur JE HBBTV REKLAMA ATRAKTIVNÍ PRO ZADAVATELE? Podle 5

Podle 5 z 8 zástupců mediálních agentur spíše ano.

…A PRO JAKÉ PRODUKTY?

HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem mediálních agentur JE HBBTV REKLAMA ATRAKTIVNÍ PRO ZADAVATELE? Podle 5

produkty vyžadující více informací (pojištění…)

luxusní produkty vyžadující produkty investici
luxusní
produkty vyžadující
produkty
investici

CO JE POTŘEBA K TOMU, ABY HBBTV REKLAMA FUNGOVALA?

HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem mediálních agentur JE HBBTV REKLAMA ATRAKTIVNÍ PRO ZADAVATELE? Podle 5

JAKÝMI METRIKAMI MĚŘIT HBBTV KAMPANĚ?

  • Internetové metriky
    preferuje polovina oslovených zástupců mediálních agentur.

    • Kombinované metriky (internetové/televizní) by volili 2 z 8 respondentů.

Vzroste penetrace Smart TV i HbbTV
Vzroste penetrace
Smart TV i HbbTV

VÝHLEDY DO BUDOUCNOSTI…

Úspěch HbbTV se odvine od toho, jak se prosadí v zahraničí
Úspěch HbbTV se
odvine od toho,
jak se prosadí
v zahraničí
Hrozí „syndrom deštného pralesa“ (televize to s HbbTV tlačítkem přeženou)
Hrozí „syndrom
deštného pralesa“
(televize to s HbbTV
tlačítkem přeženou)
Je nutná kultivace a edukace trhu v oblasti HbbTV
Je nutná kultivace
a edukace trhu v
oblasti HbbTV
HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem mediálních agentur JE HBBTV REKLAMA ATRAKTIVNÍ PRO ZADAVATELE? Podle 5
HYBRIDNÍ TELEVIZE ( HbbTV) p ohledem mediálních agentur JE HBBTV REKLAMA ATRAKTIVNÍ PRO ZADAVATELE? Podle 5

ZDROJ: Kvalitativní výzkum Potenciál HbbTV vypracovala společnost

Nielsen Admosphere a.s.,

cílová skupina: zástupci mediálních agentur, N=8, říjen/listopad 2016