You are on page 1of 7

HOME (HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.

MY/)

DOKTOR SITI (HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.MY/)


HOME (HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.MY/) / ABOUT ME (HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.MY/P/ABOUT-ME.HTML)

PEPERIKSAAN UNIVERSITI BAGI PELAJAR PERUBATAN Search... SEARCH


(HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.MY/2013/08/PEPERIKSAAN-
UNIVERSITI-BAGI-PELAJAR.HTML) C ONNEC T WITH US
8/21/2013 05:20:00 AM (HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.MY/2013/08/PEPERIKSAAN-UNIVERSITI-BAGI-PELAJAR.HTML)/ SITI
(HTTPS://WWW.BLOGGER.COM/PROFILE/06835429725002564193)/
(http://twitter.com)
3 COMMENTS (HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.MY/2013/08/PEPERIKSAAN-UNIVERSITI-BAGI-PELAJAR.HTML#COMMENT-FORM)

(http://facebook.com)

Assalamu alaykum semua (http://plus.google.com)

(http://pinterest.com)
Saya terdetik untuk menulis mengenai kaedah peperiksaan di universiti saya. Harus diingat di setiap
universiti di Australia bersifat "independen" iaitu mereka merangka silibus, kaedah pengajaran dan
(https://instagram.com)
sistem peperiksaan yang berlainan.

(https://www.tumblr.com)
Bagi tahun 1-3 terdapat beberapa buku teks yang dilabel sebagai bacaan wajib dan tambahan
manakala bagi tahun ke-4 dan ke atas pelajar bebas membaca daripada mana-mana buku teks. (https://www.linkedin.com)

(http://flickr.com)

Tahun Pertama (https://www.youtube.com)

Semasa saya tahun pertama, terdapat kuiz berkenaan empat subjek iaitu biochemistry, cells to life,
(https://vimeo.com)
health in practice (1) dan reproductive physiology. Kuiz ini berjalan selama 50 minit dan mempunyai
50 soalan. Markah untuk setiap kuiz ada 2% daripada jumlah keseluruhan. Pada semester pertama
(http://last.fm)
terdapat 3 kuiz manakala 2 di semester ke-2. Subjek yang dipelajari semasa semester ke-2 ialah

musculoskeletal, gastrointestinal, human genetics dan health in practice (2). Terdapat peperiksaan
pada semester pertama iaitu bertulis (key featured paper), aneka pilihan (MCQ and EMQ), esei (http://doktorsiti.blogspot.my/feeds/posts/d
pendek (short answer), dan praktikal (multi-assessment station task- MSAT). Setiap peperiksaan efault)

adalah 3 jam dan berlainan hari. Tiada peperiksaan yang berasingan subjek jadi pelajar mestilah

belajar kesemuanya pada masa yang sama untuk keempat-empat jenis peperiksaan yang disebutkan J U M L A H PA PA R A N
tersebut. Bagi semester pertama total markah yang diambil adalah kira-kira 20% jika tidak silap.
Peperiksaan akhir tahun merangkumi kesemua matapelajaran daripada semester 1 dan 2 6 2 1 8 5
diperuntukkan sebanyak 60% daripada jumlah akhir. 10% adalah daripada kuiz dan 10% selebihnya

daripada kertas kerja (assignment) berkenaan esei berkenaan ethics dan evidence based dengan S AT U H A R I S AT U H A D I T H
meggunakan bukti dari jurnal yang terbaru di dalam medical database seperti Medline, CINAHL,

PubMed, Ovid SP dan sebagainya. Dalam tempoh yang sama terdapat ujian halangan tanpa markah
bagi clinical skills (praktikal), esei merefleksi diri, pelan/strategi pembelajaran (study plan) serta Beramal dan Menyampaikan

temuduga di akhir setiap semester bersama tutor yang telah ditetapkan.


Dari Ubadah ibn Samit r.a sesungguhnya dia
mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah
Adalah suatu ilmu baru bagi saya semasa di awal pengajian untuk mula menulis esei secara kritikal
seorang hamba yang selalu bersujud kepada Allah,
dan di luar kotak fikiran. Iaitu dengan benar-benar memikirkan sebab dan kesan bagi sesuatu kecuali setiap sujud Allah mencatit satu kebaikan

kejadian dan tindakan dari segala sudut dan dalam pada masa yang sama mengeluarkan idea baginya dan menghapuskan satu dosa dan
mengangkat satu darjat. Maka perbanyakkanlah sujud

bagaimana mahu memperbaikinya menjadi lebih baik. Seterusnya saya belajar mencari maklumat (kepada Allah dengan mengerjakan solat). (HR Ibn
bagaimana mahu memperbaikinya menjadi lebih baik. Seterusnya saya belajar mencari maklumat (kepada Allah dengan mengerjakan solat). (HR Ibn
Majah)
daripada sumber yang berprofil tinggi dalam dunia perubatan seperti PubMed lantas mengarang esei

perubatan/etika berdasarkan tajuk tertentu dengan menggunakan bukti daripada jurnal yang
Random Hadith Widget
berkualiti tinggi yang terbaru yang didapati di dalam medical database. Saya belajar secara perlahan-
(http://karkuzaridakw ahiman.blogspot.com/2010/05/random-
lahan memahami proses mengarang ini dan sentiasa memperelok kaedah tulisan dan penyusunan
hadith-pasang-hadis-muntakhab.html)
idea. Dalam tempoh yang sama saya belajar membuat citation dan bibliografi (senarai bahan rujukan

yang telah digunakan) menggunakan kaedah Vancouver. Bukan mudah bagi pelajar Malaysia yang
POST POPUL AR
tidak pernah melakukan penulisan sebegini sejak di sekolah menengah. Apatah lagi, tiada kelas

formal mengajar bagaimana mahu menulis esei sebegini. Jadi tidak hairanlah sekiranya setiap esei

mempunyai teknik penulisan dan persembahan yang berbeza dan ini diterima di universiti saya.

(http://doktorsiti.blogspot.my/2014/02/ortho
paedics-jabatan-sakit-tulang-dan.html)
Suka saya ingatkan bahawa peperiksan tahun 1-3 terdapat peperiksan semester pertama dan kedua.
Orthopaedics- Jabatan sakit tulang dan sendi?
Manakala bagi tahun keempat dan kelima hanya terdapat peperiksaan akhir tahun. Tiada (http://doktorsiti.blogspot.my/2014/02/orthop
peperiksaan semasa tahun ke-6. Jika seseorang itu gagal dalam peperiksaan akhir tahun, beliau aedics-jabatan-sakit-tulang-dan.html)

hendaklah memohon untuk meneruskan pengajian daripada pihak universiti dan mengulang seluruh
tahun yang gagal tersebut (bukan mengikut semester mengikut kebanyakan universiti).

Walaubagaimanapun pelajar yang lulus cukup makan atau markah bawah sedikit dari cut-off points
akan ditawarkan menduduki peperiksaan tambahan supplement pada minggu ke-3 selepas (http://doktorsiti.blogspot.my/2015/01/info-
peperiksaan akhir tahun berjalan. Keputusan samada lulus atau tidak akan diberitahu seawal laluan-kerjaya-menjadi-seorang.html)
Info Laluan Kerjaya Menjadi Seorang Doktor
seminggu selepas peperiksaan berakhir.
untuk Pelajar Lepasan SPM
(http://doktorsiti.blogspot.my/2015/01/info-
Hurdle/ ujian tanpa markah: History taking, vital signs, hand washing, scrubbing, GALS laluan-kerjaya-menjadi-seorang.html)

exam,Placement: Health elective 2 weeks, GP visits 3 days


Keguguran bayi
(http://doktorsiti.blogspot.my/2013/07/kegug
Tahun Ke-dua uran-bayi.html)

Seperti tahun ke-2 tetapi subjek pada semester pertama ialah cardiovascular, respiratory, rural
remote and indigenous medicine dan haematology and renal. Pada semester ke-2 tiga subjek teras

ialah human behaviour, endocrinology dan neurology. Terdapat satu subjek pilihan (elektif) di mana
pelajar bebas mengambil apa sahaja subjek di universiti ini seperti ekonomi, astronomi, muzik, (http://doktorsiti.blogspot.my/2015/01/pandu
bahasa spanish, dissection, matematik mahupun kajian jurnal perubatan (research). Selalunya an-permohonan-kerja-pegawai.html)
Panduan Permohonan Kerja Pegawai Perubatan
pelajar mendapat gred distinction ataupun high distinction untuk subjek pilihan ini.
UD41 bagi Lepasan Luar Negara dan Temuduga
SPA
Seperti biasa karanagn berpandukan jurnal adalah antara assignment yang mesti disiapkan. Pada (http://doktorsiti.blogspot.my/2015/01/pandu
an-permohonan-kerja-pegawai.html)
tahun ini juga pelajar mesti melepasi halangan (hurdle) bagi

Tips bertutur dalam bahasa inggeris


Peperiksaan akhir tahun 65% (http://doktorsiti.blogspot.my/2013/09/tips-
bertutur-dalam-bahasa-inggeris.html)
Hurdle: gowning and donning sterile gloves

Placements: Rural placement (4 weeks)

Tahun ke-3

Pada tahun ke-3 saya mempelajari berkenaan immunology and infection, clinical pharmacology, (http://doktorsiti.blogspot.my/2015/02/rehab
ilitasi-selepas-patah-tulang-buku.html)
preventive and addiction studies dan tissue injury and neoplasia. Pada semester kedua saya
Rehabilitasi Selepas Patah Tulang Buku Lali
mempelajari tentang infectious disease, emergency med, skin and special sense dan international (http://doktorsiti.blogspot.my/2015/02/rehabil
health. itasi-selepas-patah-tulang-buku.html)

Peperiksaan akhir tahun 65%

Pada tahun ini pelajar akan melakukan persembahan di seluruh kelas (seramai -200 orang) (http://doktorsiti.blogspot.my/2015/03/tips-
beli-buku-teks-perubatan-murah.html)
berkenaan isu kesihatan di sesebuah negara dunia ketiga.
Tips Beli Buku Teks Perubatan Murah

(http://doktorsiti.blogspot.my/2015/03/tips-
beli-buku-teks-perubatan-murah.html)
beli-buku-teks-perubatan-murah.html)
Hurdle: SNAP interview, emergency elective report,

Placements: Acute and emergency health elective (2 weeks) Ringkas- Proses kelahiran bayi dan tips
melahirkan anak 1
(http://doktorsiti.blogspot.my/2013/07/ringka
Tahun ke-4
s-proses-kelahiran-bayi-dan-tips.html)

Pathology, clincal medicine. Hanya satu lecture pathology seminggu . Satu lecture dalam maksimum 2
jam. Clinical skills selama 2 jam seminggu- belajar dalam kumpulan di ruang seperti wad bersama T AN YA D OKT OR

manikin (patung).Subjek merangkumi semua aspek/system perubatan klinikal.


11 F eb 17, 04:22 PM
siti maisyarah: mcm mne cara
utuk memahami BAHASA
Peperiksaan 3 jam setiap kertas- 65% daripada markah total. INGGERIS yang berkesan??
tolong sy. . . sy ingin sekali lulus
dlm bahasa inggeris... tq..hrp
dpt membantu. sy msih belum
Semasa kelas bagi subjeck clinical investigation, saya mempelajari dengan lebih dalam berkenaan fasih dlm cara menggunakan
ayat BI
29 O ct 16, 07:10 PM
ECG, LFTS, RFTs, lipids tests, ABGs dan Haemotology, selama 10 minggu. Peperiksaan di akhir
yati: Dr, apakah peratus
kemungkinan seorang pembawa
term bagi subjek ini adalah selama 2 jam dan membawa markah sebanyak 10% dari keseluruhan
hep B menghidapi penyakit
tersebut? tq
29 O ct 16, 07:08 PM
[Get a Cbox] refresh
Hurdle: system physical exams, history, prostate exam, pap smear-well women check, tutor interviews name e-mail / url
x4 message Go
help smilies cbox

Presentations: one each terms x 3. patient case + drug audit presentation, current practice
PA U T A N L U A R
reflections, family studies report

Placements: 8 weeks rural, 8 weeks public hospital, 8 weeks private, 8 weeks clinical
(http://medicalbooksfree.com/)
intensive/investigation, 1 week nursing home

Tahun ke-5
(http://mentalguideformalaysianhouseman.blo
6 subjek- Medicine, surgery, psychiatry, paediatric, O&G dan general practice (GP)
gspot.com)
Terdapat mini clincal exercises (mini cex). Setiap pelajar di Darwin perlu menyiapkan 4 mini cexs bagi
setiap rotation. Mini clinical exercise ni macam periksa osce tapi buat kat pesakit sebenar di hospital.
Pelajar hendaklah meminta 2 konsultan/pakar menilai mereka melakukan pemeriksaan pada pesakit
(http://jobskini.blogspot.com/)
atau/dan mengambil sejarah/history atau/dan menafsirkan keputusan xray/ecg dan sebagainya
atau/dan menyatakan langkah menangani masalah seseorang pesakit. Bukan senang nak buat ni

sebab kena kejar konsultan yang sibuk tu dan kalau markah tak satisfactory kena buat lagi. 2% bagi
setiap rotation.

(http://ohjob.info)

C AT E G O R I E S

australia
(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/au
stralia) (3)

Personal reflections
(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/Pe
rsonal%20reflections) (7)
Public Health Awareness
(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/P
ublic%20Health%20Awareness) (4)

Student Placement Experience


(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/St
udent%20Placement%20Experience) (23)
Textbook Reviews

(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/Te
xtbook%20Reviews) (5)
xtbook%20Reviews) (5)

Tips for students


(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/Ti
ps%20for%20students) (15)
travel
(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/tr
avel) (1)

work
(http://doktorsiti.blogspot.my/search/label/w
ork) (2)

BLOG ARC H IV E
(http://2.bp.blogspot.com/-

2015
(http://doktorsiti.blogspot.my/search?
updated-min=2015-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-
08:00&max-results=8) (8)
2014
(http://doktorsiti.blogspot.my/search?
updated-min=2014-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-
08:00&max-results=8) (8)
2013
(http://doktorsiti.blogspot.my/search?
updated-min=2013-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-
08:00&max-results=34) (34)
xltmgnr-bPQ/UhSwj4gU0qI/AAAAAAAAAOs/vm9ORJWpLiA/s1600/mini+cex.jpg)
December
(http://doktorsiti.blogspot.my/2013_12_0
1_archive.html) (4)

Esei multidisciplinary untuk medicine, perioperative care untuk surgery, dan ethics untuk psychiatry.
October
(http://doktorsiti.blogspot.my/2013_10_0
Terdapat assignment tambahan daripada pihak flinders uni iaitu persembahan dan penulisan surat 1_archive.html) (2)
perpindahan tugas sebagai seorang GP bagi continuity of care (mengikuti perkembangan kesihatan September
seseorang pesakit secara jangka panjang- 5 bulan) (http://doktorsiti.blogspot.my/2013_09_0
1_archive.html) (4)
August
Peperiksaan akhir tahun 75%, assignments dan rotation clinical exercises 25% (http://doktorsiti.blogspot.my/2013_08_0
1_archive.html) (5)
Berani untuk menjadi BERANI
Untuk pengetahuan, pihak universiti memungut kesemua solan peperiksaan dan tidak menyediakan
(http://doktorsiti.blogspot.my/2013/0
kemudahan bank soalan tahun-tahun lepas. Justeru, tiada istilah past yr questions bagi pelajar 8/berani-untuk-menjadi-berani.html)
perubatan di sini melainkan seniors yang terus menulis soalan-soalan sejurus mereka habis Minggu ke-3 Wad Kanak-kanak- Demam
dan sawan
menduduki kertas tersebut.
(http://doktorsiti.blogspot.my/2013/0
8/minggu-ke-3-wad-kanak-kanak-
Tahun 6 demam-dan.html)
Minggu ke-2 wad perubatan am (general
med) kanak-k...
Tiada peperiksaan untuk tahun 6.Pelajar yang menyambung subjek kepujian (membuat kajian) akan (http://doktorsiti.blogspot.my/2013/0
menggunakan tahun ini untuk mengumpul data ataupun mula menulis artikel mereka. 8/minggu-ke-2-wad-perubatan-am-
general.html)
Peperiksaan universiti bagi pelajar
perubatan
Peperiksaan MSAT dan OSCE (http://doktorsiti.blogspot.my/2013/0
8/peperiksaan-universiti-bagi-
pelajar.html)
MSAT berupa peperiksaan amali campuran iaitu clinical skills dan lain-lain. Contoh bagi amali clinical Masalah lazim bayi baru lahir (newborn)
skills ialah mengambil sejarah pesakit, mengajar pesakit menggunakan spacer dan puffer untuk (http://doktorsiti.blogspot.my/2013/0
8/masalah-lazim-bayi-baru-lahir-
asma, dan menonton video perbualan antara doktor dan pesakit lantas melukis family tree dan
newborn.html)
mencatat masalah genetik mereka. Contoh bagi stesen lain-lain ialah di mana pelajar akan melihat July
slide dari mikroskop dan menafsirkan tisu tersebut beserta fungsinya atau melihat potongan mayat (http://doktorsiti.blogspot.my/2013_07_0

dan melabel organ, saraf dan salur darah. Ataupun menafsirkan bacaan microtitre. 1_archive.html) (9)
June
(http://doktorsiti.blogspot.my/2013_06_0
Bagi subjek OSCE pula, peperiksaan amali merupakan clinical skills semata-mata. Tidak seperti di 1_archive.html) (10)
Malaysia dan di kebanyakan negara, universiti di Australia tidak menggunakan pesakit di hospital.
Tetapi mengambil sukarelawan untuk berlakon sebagai pesakit atau menggunakan pesakit yang D E N G A R K A N B AY A N
stabil, atau menggunakan patung. Peperiksaan pula berjalan di universiti dan bukannya di hospital.

Majoriti pemeriksa pula terdiri daripada doktor jemputan yang anda tidak pernah berjumpa. Terdapat
juga pemeriksa dari universiti luar. Ini bertindak sebagai pengaudit peperiksaan untuk mengawal
kualiti peperiksaan supaya selaras dengan piawaian majlis perubatan negara. Setiap stesen berjalan
selama 5-7 min bagi stesen pendek atau 15 min bagi stesen panjang.

Keputusan dan jawapan OSCE akan diberikan sejurus setelah pelajar habis melalui kesemua stesen.

Baiklah yang diatas hanyalah secara ringkas. Jika mahukan lebih info silalah tinggalkan komen anda

Semoga bermanfaat

TWEET LIKE IT GOOGLE +


(HTTP://TWITTER.COM/HOME? (HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/S (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHA
STATUS=PEPERIKSAAN HARE.PHP? RE?
UNIVERSITI BAGI PELAJAR V=4&SRC=BM&U=HTTP://DOKTOR URL=HTTP://DOKTORSITI.BLOGSP
PERUBATAN -- SITI.BLOGSPOT.MY/2013/08 /PEPE OT.MY/2013/08 /PEPERIKSAAN-
HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.M RIKSAAN-UNIVERSITI-BAGI- UNIVERSITI-BAGI-PELAJAR.HTML)
Y/2013/08 /PEPERIKSAAN- PELAJAR.HTML&T=PEPERIKSAAN
UNIVERSITI-BAGI-PELAJAR.HTML) UNIVERSITI BAGI PELAJAR
PERUBATAN)

TIPS FOR STUDENTS (HTTP://DOKTORSITI.BLOGSPOT.MY/SEARCH/LABEL/TIPS%20FOR%20STUDENTS)

(https://www.blogger.com/email-post.g?
blogID=1377819633997604731&postID=2853758285485304855)

Recommend this on Google

Related Posts:

(http://doktors (http://doktors (http://doktors (http://doktors (http://doktors


iti.blogspot.co iti.blogspot.co iti.blogspot.co iti.blogspot.co iti.blogspot.co
m/2014/01/bah m/2013/08/pep m/2013/12/buk m/2013/09/tips m/2013/06/hari
an-rujukan- eriksaan- u-rujukan- -bertutur- -pertama-
opthalmology- universiti-bagi- penempatan- dalam-bahasa- obygyn.html)
untuk.html) pelajar.html) wad- inggeris.html) Hari Pertama
Bahan rujukan Peperiksaan pembedahan.ht Tips bertutur OBYGYN
Opthalmology universiti bagi ml) dalam bahasa (http://doktors
untuk pelajar pelajar Buku rujukan inggeris iti.blogspot.co
perubatan perubatan penempatan (http://doktors m/2013/06/hari
(http://doktors (http://doktors Wad iti.blogspot.co -pertama-
iti.blogspot.co iti.blogspot.co Pembedahan m/2013/09/tips obygyn.html)
m/2014/01/bah m/2013/08/pep Umum -bertutur-
an-rujukan- eriksaan- (http://doktors dalam-bahasa-
opthalmology- universiti-bagi- iti.blogspot.co inggeris.html)
untuk.html) pelajar.html) m/2013/12/buk
u-rujukan-

penempatan-
wad-
pembedahan.ht
pembedahan.ht
ml)

Newer Post (http://doktorsiti.blogspot.my/2013/08/minggu-ke-2-wad-perubatan-am-


general.html)
Older Post (http://doktorsiti.blogspot.my/2013/08/masalah-lazim-bayi-baru-lahir-newborn.html)
Home (http://doktorsiti.blogspot.my/)

3 comments:
Nisah Jmrn (https://www.blogger.com/profile/16247724344319692290) 20 February
2015 at 21:22 (http://doktorsiti.blogspot.com/2013/08/peperiksaan-universiti-bagi-
pelajar.html?showComment=1424496155656#c4117543192219742914)
Salam Kak Siti ,saya nak tanya , medic sesuai ke utk pelajar yang tak perform cemerlang dlm
subjek biologi ?
Reply

Siti (https://www.blogger.com/profile/06835429725002564193) 21 February 2015


at 22:48 (http://doktorsiti.blogspot.com/2013/08/peperiksaan-universiti-bagi-
pelajar.html?showComment=1424587704614#c410757648028713727)
Salam. Sy tidak pasti jawapan utk soalan adik. Sebab soalan sesuai atau tidak tu bergantung
pada pelbagai sudut-Kemampuan akademik, personaliti, kesungguhan minat serta tempat n
cara belajar. Dari segi akademik kalau tidak dapat A atau B sepanjang sekolah mungkin agak
sukar sedikit walaupun di luar negara ada sahaja pelajar yg ambil medic ni x pernah ambil
biologi. Saya tahu ada pelajar mendapat B4 dalam biologi ke Rusia utk belajar medic dan
sudah tamatpun pengajiannya. Tp dia mungkin perform semasa membuat matriks
sblum itu. Cuma kalau kedua2 biologi dan kimia lemah sy memang rasa sukarlah nak lepas
tahun pertama. Sebenarnya Cabaran belajar perubatan ialah jumlah fakta dan konsep yang
amat banyak untuk dihafal. Secara perbandingan, tidaklah sekompleks subjek fiZik dan add
math. Cuma terlalu banyak yang mesti diketahui pada masa yang singkat. Rakan sekelas
amatlah kompetitif. Di universiti saya markah lulus juga bukanlah sekadar 50 /100 tetapi
dalam 61-65 peratus. Pada saya, semasa di tahun pertama, (bergantung pada universiti)
subjek biochemistry, genetik dan anatomy adalah yang paling sukar. Selain itu, penguasaan
bahasa inggeris juga amat penting. Sbb konsep dan buku teks semuanya bahasa inggeris.
Peperiksaan esei dan subjektif juga sama. Dari sudut personaliti pula, nk jd doktor x bolehla
personaliti anti-sosial atau malu2 nk bcakap. Sbb bila tahun klinikal kt memang kena
bergaul dgn pesakit, nurse dan lain lain. Kalau kemahiran komunikasi tidak dikukuhkan dgn
segera dan sungguh2, pelajar akan sukar cemerlang dalam peperiksaan praktikal serta
waktu praktikal di wad/klinik. Semakin kita naik semakin sukar tahap pelajaran dan skills
yg dimahukan. Jadi ada masanya kita mempersoalkan kenapa kt ambil medic ni sebenarnya.
Kalau kt buat medic ni atas sebab suruhan ibu bapa sahaja dan tiada minat, pelajaran akan
menjadi sukar sekalipun hanya mahu lulus cukup makan. Saat genting ialah apabila ia kt
mula berputus asa dgn kesukaran ini ditambah dgn ketiadaan minat. Apabila ini berlaku
pelajar akan lebih cenderung menyendiri, tertekan, gagal dalam peperiksaan dan akhirnya
meninggalkan pengajian separuh jalan. Kes2 sebegini bukan dongeng kerana berlaku dalam
kalangan rakan sekelas saya sendiri. Sekian diharap jawapan yg tidak seberapa ini
bermanfaat.
Reply

Joyce Mei (https://www.blogger.com/profile/06070537441421082485) 22 November


2015 at 05:10 (http://doktorsiti.blogspot.com/2013/08/peperiksaan-universiti-bagi-
pelajar.html?showComment=1448197830468#c2476576179251610059)
Hello, saya hendak bertanya sikit. Subjek apa yg kita perlu belajar dlm university kalau nak
jadi doktor? Kalau matematik tambahan tak bagus dlm spm blh jadi doktor?
Reply

Enter your comment...


Comment as: Google Account

Publish Preview

(https://www.blogger.com/comment-iframe.g?
blogID=1377819633997604731&postID=2853758285485304855&blogspotRpcToken=3385389)

COPYRIGHT 2017 DOKTOR SITI | DISTRIBUTED BY (HTTP: //DOKTORSITI.BLOGSPOT.M Y/)M Y BLOGGER THEM ES (HTTP: //M YBLOGGERTHEM ES.COM )
DESIGN BY ATHEM ES (HTTP: //ATHEM ES.COM /) | BLOGGER THEM E BY NEWBLOGGERTHEM ES.COM (HTTP: //NEWBLOGGERTHEM ES.COM /)