Sie sind auf Seite 1von 14

Score FELICIA

Enrique Saborido
Arreglo Orlando Trpodi
Revisin H. Possetti

3
% 3

Flute 1% 33

Flute 2% 33

Guitar

% 33

BANDO 1 Dm Gm A7

Dm

> 33

% 33
BANDO 2 Dm Gm A7

Dm

> 33

% 33
G mBANDO 3 Dm A7

Dm

> 33


3 = = = =
% 3
= = = =
Piano
> 3
3

legato


> 33 arco
Acoustic Bass

EMPA (Escuela de Msica Popular Argentina) en colaboracin con Tango Para Msicos
2 FELICIA

=

%
5

Fl. 1


=

Fl. 2 %A7 Dm

%
5

Gtr.

=
%


5

Bdo 1 Gm

>

%
=


Bdo 2 Gm

>

% =

G m
Bdo 3

>%
5Pno.
>

=

=
>
5 Pizz

A.B.
FELICIA 3

= = = = =

B


Fl. 1 %
= =
= = =
Fl. 2 %

= = = =


%
9

Gtr.

=

%
9

=

= = =
=
Bdo 1 2 manos

>

= = =

=
%

9

=

= = = 3

=
Bdo 2 2 manos

>

= = =

=
%
9= = = = 3

=
Bdo 3 2 manos

>

= = =

=

%
9


Pno. = = = =
>
=
= =
=
>
Arco

= =
9


=
A.B.
4 FELICIA

= = = =
C

%
13

=
Fl. 1

= =
= =
Fl. 2 %

B
=
Dm C A7 A7

%
13

Gtr.
, , , ,


%
13

= =
= = =
=
Bdo 1
,
> , , ,

=
%
13


, , , , 3
=
,
Bdo 2
> , , ,

=
%
13


, , , , 3

,
Bdo 3
> , , ,
=

=
solo

%

13 3

, ,
, ,
, =
,
Pno.
>
, , ,


=
=
>

13


=
A.B.
FELICIA 5

Fl. 1 %

Fl. 2 %

%
17

Gtr.

%
17

Bdo 1
>

%
17

Bdo 2
>

%
17

Bdo 3
>

= =

%
17

=
=

= =
= = = =

Pno.
>
=
= = = =

= =

>
17

A.B.
6 FELICIA

%
21

Fl. 1

Fl. 2 %

= =

%
21

Gtr.

%
21

Bdo 1
>

%
21

Bdo 2
>

%
21

Bdo 3
>

=
= , = =
%
21


= =
,
=
= =
Pno.
>

= =
= =
21
>
arco

A.B.
FELICIA 7

E SOLO FLAUTAS


solo expresivo

Fl. 1 %


Fl. 2 %

Dm Gm A7 Dm

%
25

Gtr.


%
25Bdo 1 Dm Gm A7 Dm

>

%
25


Bdo 2 Dm Gm A7 Dm

>

%
25


G m A 7 D m
Bdo 3 Dm

>%
25

Pno.
>


>

25

A.B.
8 FELICIA

}}}}}}}}}

%
29 .

Fl. 1Fl. 2 %

Gm A7 Dm Dm

%
29Gtr.


%
29Bdo 1 Dm Gm A7 Dm

>

%
29Bdo 2 Dm Gm A7 Dm

>

%
29

Dm
G m A7 Dm
Bdo 3
>


solo

%
29


Pno. A7

>
Dm Gm Dm

=
>

29

A.B.

FELICIA 9

Fl. 1 %

Fl. 2 %

A7 A7 Dm

%
33


Gtr.

%
33


Bdo 1

>%
33

Bdo 2

>

%
33

>
Bdo 3

= =

33

%
Pno.
2 manos }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
>

> = = = = = =
= =
= = =

33

A.B.

10 FELICIA

= = = = =
%
37

Fl. 1

=
Fl. 2 %
= = = =

= = = = =

Dm A7

% {

37

Gtr. {

%
37

= = = = =

>
Bdo 1

%
37

= = =
= =

Bdo 2
>

%
37

= =
= = =

Bdo 3
>

=


37

%

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} = = = =
.


Pno.
>>
37


= = =
A.B.
FELICIA 11

= = = = =
G

Fl. 1 %

= = = =
Fl. 2 %

Dm Gm A7 Dm

%
41


Gtr.
,

= = = = =

%
41
Bdo 1 Dm Gm Dm

>
A7

,
= = = =

= = =
% =
3


41 3


Bdo 2
Dm Gm A7 3 Dm

>

,
= = = = =
=
%
3


41

=
=
= = = =
Bdo 3 Dm Gm A7 3 Dm

>
3


,
= = = =

= = = = = = =

%
41

,
=
Pno.
> ,= = = = =
= =
> ,
= = =

= =
=
= =
,

41

A.B.
12 FELICIA


= = = = =
%
45

Fl. 1

= = = = =
%
Fl. 2

B7
= = = =
Dm A7

% {
45

Gtr. {

=
= = =

%
45


=
=
Bdo 1
= =
>

= = =

= = =
%

45


= =

=
Bdo 2
>

= = =

= = =
%
45


= =
> =
Bdo 3


= = =

= = = =
%

45
> = =
Pno.

= =

=

>
= =

45 pizz.


= = =
A.B.
FELICIA 13


H SOLO PIANO.

%

Fl. 1%
.

Fl. 2

Dm Gm A7 Dm Dm

%
49


Gtr.

%
49

Bdo 1 Dm Gm A7 Dm

>

%
49

Bdo 2 Dm Gm A7 Dm

>

%
49

Bdo 3 Dm Gm A7 Dm

>

%
49

, , ,

, , ,
Pno.
>
solo expresivo


>
arco


49

A.B.
14 FELICIA

, , , , =
TUTTI

=
=
Rall molto... 5

Fl. 1 %

, , , , =

%
5


= =
Fl. 2

Gm A7 Dm A7 Dm

%
53


Gtr.

=

, , , ,
= =
5


%
53


, , , , =
=
= =
Bdo 1
>

, =

5

%
53

, , ,
=
=
Bdo 2
=
>


% , , ,
53

= =
5

,
=
> =

Bdo 3


, =
, , , =
%
53

=

Pno.
=
>

, = = =
=

=
= =
=

> = , = = = =

= =

=

53

A.B.

Das könnte Ihnen auch gefallen