You are on page 1of 4

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun : 2A Hari:Rabu Tarikh:7.3.

2017 Masa:
Unit/ Tema/ Tajuk Ulangkaji
S.Kandungan Kuiz Kosa Kata
S.Pembelajaran
O.Pembelajaran Mengenalpasti maksud kosa kata dengan tepat.
Aktiviti: 4) Guru membahagikan murid-murid kepada dua
1) Murid-murid mengimbas kembali kosa kata yang kumpulan.
telah diajar. 5) Murid-murid menjawab kuiz kosa kata
2) Guru menyenaraikan beberapa kosa kata. 6) Kumpulan yang menang diberi token penghargaan.
3) Murid-murid memberitahu maksud kosa kata.

Bahan Bantu Buku Teks KBAT/i-Think Memahami.


Mengajar
EMK Bahasa
Penilaian Murid-murid dapt menjawab maksud kosa kata yang diberi

Refleksi

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun : 2A Hari:Selasa Tarikh:8.3.2017 Masa:


Unit/ Tema/ Tajuk Ulangkaji
S.Kandungan Kuiz Kosa Kata
S.Pembelajaran
O.Pembelajaran Mengenalpasti maksud kosa kata dengan tepat.
Aktiviti: 4) Guru membahagikan murid-murid kepada dua
1) Murid-murid mengimbas kembali kosa kata yang kumpulan.
telah diajar. 5) Murid-murid menjawab kuiz kosa kata
2) Guru menyenaraikan beberapa kosa kata. 6) Kumpulan yang menang diberi token penghargaan.
3) Murid-murid memberitahu maksud kosa kata.

Bahan Bantu Buku Teks KBAT/i-Think Memahami.


Mengajar
EMK Bahasa
Penilaian Murid-murid dapt menjawab maksud kosa kata yang diberi

Refleksi
Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun : 2K Hari:Selasa Tarikh:7.3.2017 Masa: 2.40-3.40
Unit/ Tema/ Tajuk Ulangkaji
S.Kandungan
S.Pembelajaran
O.Pembelajaran Murid murid dapat memilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi.
Aktiviti: 3) Murid-murid memadan gambar dengan perkataan
1) Guru memperkenalkan gambar. yang betul.
2) Murid-murid mengimbas kembali perkataan sesuai 4) Murid-murid memadan gambar dengan perkataan
berdasarkan gambar. yang betul.

Bahan Bantu Buku aktiviti KBAT/i-Think Mengaplikasi


Mengajar
EMK Kemahiran Bahasa
Penilaian Murid-murid dapat memadan gambar dengan perkataan yang sesuai.

Refleksi

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun : 2K Hari:Rabu Tarikh:8.3.2017 Masa:


Unit/ Tema/ Tajuk Ulangkaji
S.Kandungan
S.Pembelajaran
O.Pembelajaran Murid murid dapat memilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi.
Aktiviti: 3) Murid-murid memadan gambar dengan perkataan
1) Guru memperkenalkan gambar. yang betul.
2) Murid-murid mengimbas kembali perkataan sesuai 4) Murid-murid memadan gambar dengan perkataan
berdasarkan gambar. yang betul.

Bahan Bantu Buku aktiviti KBAT/i-Think Mengaplikasi


Mengajar
EMK Kemahiran Bahasa
Penilaian Murid-murid dapat memadan gambar dengan perkataan yang sesuai.

Refleksi

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun : 2K Hari:Khamis Tarikh:9.3.2017 Masa:


Unit/ Tema/ Tajuk Ulangkaji
S.Kandungan
S.Pembelajaran
O.Pembelajaran Murid murid dapat memilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi.
Aktiviti: 3) Murid-murid memadan gambar dengan perkataan
1) Guru memperkenalkan gambar. yang betul.
2) Murid-murid mengimbas kembali perkataan sesuai 4) Murid-murid memadan gambar dengan perkataan
berdasarkan gambar. yang betul.

Bahan Bantu Buku aktiviti KBAT/i-Think Mengaplikasi


Mengajar
EMK Kemahiran Bahasa
Penilaian Murid-murid dapat memadan gambar dengan perkataan yang sesuai.

Refleksi

Mata Pelajaran: Tahun : 2A Hari:Khamis Tarikh:9.3.2017 Masa:


Bahasa Malaysia
Unit/ Tema/ Tajuk Ulangkaji
S.Kandungan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.
S.Pembelajaran 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan
yang betul.
O.Pembelajaran Murid-murid dapat memberitahu maklumat berdasarkan grafik diberi.
Aktiviti: 3) Murid-murid menganalisa jadual berdasarkan
1) Murid-murid menganalisa grafik yang diberi. kehendak soalan.
2) Murid-murid memberitahu maklumat yang 4) Murid-murid melengkapkan teks berdasarkan grafik
diperolehi dari gambar yang diberi. yang diberi.

Bahan Bantu Buku latihan KBAT/i-Think


Mengajar
EMK Bahasa
Penilaian Murid-murid melengkapkan teks berdasarkan jadual yang diberi.

Refleksi

: : 3A : : 3.40-4.4-0
:8.3.2017

:
:
:
3) .
1) 4). .
2)
- &

&
KBAT/i-Think
.

: : 3K : :93.2017 : 5.30-6.30

:
:
:
3) .
1) 4). .
2)
- &

&
KBAT/i-Think
.